Kade v PLovdiv rabotyat s boite na eugenne perma Sad