Откъде във Враца мога да си купя подсладено кондензирано мляко и глюкоза?