Такава диагноза поставиха на сина ми.Преди няколко дена му станало лошо,имало е много хора и е загубил за минута зрение,клекнал на земята ,но след като се изправя наново му прилошава.Пуснахме ПКК показателите са:хемоглобин-125g/L   -/135-180/ 
                            RBC/еритроцити-6,51      -/4,4-5,9/
                           MCH(ср.Hgb съдърж.в еритр. -19,2    -/27,0-33,0/
                          MCV/ср.обем на еритроцитите-60,1    -/82,0-96,0/
                         RDW%/девиация на еритр.р-ие-19,0   -/11,6-15,7/     
     Казаха ми,че имал някаква анемия само ,че не е желязо дефицитна защото пуснахме и желязо и още там нещо и показателите са добри.За трети път му става така в присъствие на много хора,моля ви помагаите ,какви още изследвания да направим и дали тази диагноза е вярна?