Трябва ми спешно (до 24 часа), с добро качество, по възможност да може да се изредактира малко. Знаете ли къде да ида?