Ако искате да поздравите приятели за Първа Пролет,
можете да откриете няколко красиви картички на : http://www.bratstvoto.net/vehadi/fr1n.html  /картички/
Надявам се да съм бил полезен ,защото за този приятен празник има по-малък избор от картички.