Ами това е въпросът ми.Отношение,цени и всякакви други впечатления!!!