Цитат
   Хематология    
   Забележка : Няма
   
Име на теста (изследването)
   

Резултат
   
Единици
   
Референтни граници
   ПКК + ДКК мануално    

*
   Профил    Виж по-долу
   ***** ПКК - 22 показателя    

*
   *****    ********************
   WBC (левкоцити)    

13.3
   x10^9/L    3.5 - 10.5
   LY% (лимфоцити - %)    

8.65
   %    20-48(50 - 70за деца до 4г)
   MO% (моноцити - %)    

5.88
   %    1.00-11.0
   EOS%(еозинофили - %)    

0.143
   %    0-6
   BASO%(базофили - %)    

0.496
   %    0-2
   GR% (гранулоцити - %)    

84.8
   %    40 -70(20- 50 за деца до 4г)
   LY# (лимфоцити - бр.)    

1.15
   x10^9/L    1.100 - 3.800 (1.300 - 7.400 за деца до 4г)
   MO# (моноцити - бр.)    

0.785
   x10^9/L    0.070 - 0.80
   EOS#(еозинофили - бр)    

0.019
   x10^9/L    0.000 - 0.500
   BASO#(базофили - бр)    

0.066
   x10^9/L    0.000- 0.140
   GR# (гранулоцити - бр.)    

11.3
   x10^9/L    2.100 - 6.400 (0.900 - 5.300 за деца до 4г)
   RBC (еритроцити - бр.)    

3.93
   x10^12/L    M(4.4 - 5.9) Ж(3.7 - 5.3)
   Hgb (хемоглобин)    

118
   g/L    М(135 - 180) Ж(120 - 160)
   Hct (хематокрит)    

0.351
   L/L    М(0.40-0.53) Ж(0.36-0.48)
   MCV (ср. обем на еритроцита)    

89.3
   fL    82.0 - 96.0
   MCH (ср. Hbg съдърж. в еритр. )    

29.9
   pg    27.0 - 33.0
   MCHC (ср. Hgb конц. в еритр.)    

335
   g/ L    300-360
   RDW (девиация на ерит. р-ие)    

18
   %    11.5 - 14.5
   Plt (трoмбоцити)    

786
   x10^9/L    130-360
   MPV (ср обем на тромбоцита)    

6.38
   fL    7.5 - 11.0
   Pct (тр обем/ общ обем)    

5.01
   ml/L    1.0 - 2.5
   PDW (ширина на тр р-ие)    

16.4
      0.0 - 99.9
   ***** ДКК - мануално    

*
   *****    ***************
   St (Щаб- пръчкоядрен гранулоцит)    

0,02
      0.00 - 0.06
   Sg (сегментоядрен гранулоцит)    

0,79
      0.40 - 0.70 (0.22 - 0.48 за деца до 4г)
   Eo (еозинофилен гранулоцит)    

0
      0.00 - 0.06
   Ba (базофилен гранулоцит)    

0
      0.00 - 0.02
   Mo (моноцит)    

0,10
      0.01 - 0.11
   Ly (лимфоцит)    

0,09
      0.20 - 0.48 (0.40 - 0.68 за деца до 4г)
   Pl (плазмоцит)    

0
      0.00-0.005
   Манипулации    
   Забележка : Няма

Някой може ли да ми ги разчете. Това са резултати на майка ми в момента има страшни болки в главата в следствие на кръвоизлив + инфекция в лявото око.

мерси!