Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
  • Мнения: 518
Моля да ми помогнете. Трябва ми образец на заявление за започване на работа. Благодаря ви предварително.

# 1
# 2
  • Мнения: 518

Благодаря ти но това и аз го открих но не е същия образец. Молба знам как се пише но сега вече се подават заявления.

# 3
  • Мнения: 518
Открих го. Ето ако на някой му трябва го прилагам тук:


......../.......
(вх. No дата, година)

ДО .......................

ЗАЯВЛЕНИЕ

от .................. (име, презиме, фамилия ЕГН) ..................................................... (местоживеене, област, населено място, община)
..............................................(бул., ул., ж.к. No, бл., вх., ап., тел.)
................................................... (л.п. (л.к.), серия No ..., издаден от ..., дата, година)

Уважаеми(а) .......................................
С настоящото заявление заявявам, че желая да бъда назначен на длъжността ............................, в ........................., която е определена за заемане от държавен служител.
Представям следните документи:
1. декларация за обстоятелствата по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител;
2. българска лична карта (паспорт);
3. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, които се изискват за длъжността;
4. документ, удостоверяващ общия и служебния трудов стаж;
5. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца;
6. свидетелство за съдимост;
7. документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител, или декларация, че за първи път постъпва на държавна служба;
8. военна книжка или друг документ, удостоверяващ отбиването на военна служба;
9. документ за ползван платен годишен отпуск, ако през същата година лицето е работило по друго правоотношение.
Не прилагам документите по т. ......................, тъй като данните за тях са представяни по повод съществуващото ми досега трудово правоотношение със същата администрация или се съдържат в декларациите по т.1 и 7, приложени към заявлението, във връзка с правата ми по § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния служител.
................. (дата, година)
С уважение:

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт