Добър специалист ли е или е като Вероника Кръстанова?