Чували ли сте за някаква нова наредба, в която се казва, че децата се разпределят в детските градини по адрес и за новите дати за напускане на яслите и прием в градините???
Не съм сигурна дали това е слух или не?