Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Иван Пенчев” - ЕАД провежда безплатен скрининг за гестационен захарен диабет на бременни жени между 24 – 28 гестационна седмица. Скринингът включва провеждане на орален глюкозо - толерантен тест (ОГТТ). ОГТТ е стандартен метод за установяване на гестационен диабет според Световната Здравна Организация. Тестът се провежда сутрин на гладно, в 8.00 часа, след 10-12 часово нощно гладуване, чрез изпиване на 75 грама глюкоза на прах, разтворена в 300 мл вода, за пет минути. Извършват се 2 вземания на кръв от венозен съд – преди изпиването на глюкозата и два часа по-късно. През този период от два часа не трябва да се храните, да се движите и да пушите. При първото убождане ще бъде взета кръв и за изследване на други лабораторни показатели, целящи да установят Вашето здравословно състояние. Ще бъде отделена кръв и за провеждане на генетичен анализ с цел определяне на гените, които имат отношение към развитието, начина на протичане и изхода на бременността.

За допълнителна информация: д-р М. Бояджиева – 0888447954, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”, ул. „Здраве”2, сградата на МБАЛ „Майчин дом”, 4ти етаж

Знаете ли какво представлява гестационният захарен диабет?
                    Гестационният захарен диабет (ГЗД) или диабет, развил се по време на бременност, е заболяване, което засяга 3-9% от всички бременни жени. Гестационният диабет е форма на захарен диабет, която се появява за първи път по време на бременността и след раждането най-често изчезва, но в някои случаи след раждането и дори години по-късно може да се развие  захарен диабет.

На какво се дължи развитието на гестационен захарен диабет?
         При хранене, поетите от нас хранителни съставки се разграждат до прости захари (глюкоза), които служат като „гориво” за функциониране на нашия организъм. За да осъществява тази си функция, кръвната захар (глюкоза) се усвоява от клетките с помощта на хормон, наречен инсулин. В условия на бременност, нуждите на организма се променят, като в някои случаи организмът не може да компенсира променените нужди за усвояване на глюкозата и необходимостта от нарастване на инсулиновата секреция – тогава се развива гестационен диабет.

Как се развива гестационният диабет след приключването на бременността?
         По-голяма част от жените, развили диабет по време на бременност, не остават с диабет след раждането. Но след като веднъж сте имали гестационен диабет, вие сте изложени на по-висок риск да го развиете отново при следваща бременност, както и да развиете диабет тип 1 или 2 в по–късен етап от живота си.

Какви са рисковете за майката и плода, когато се развие гестационен диабет?   
         В условията на съвременната медицинска практика, въпреки рисковете за жените с гестационен диабет, усложненията са сведени до минимум. Това се постига в резултат на активните грижи както от страна на лекаря, така и от страна на самата бременна жена. Но лошо контролираният или неконтролираният диабет могат да имат сериозни последици както за Вас, така и за Вашето бебе.
         Когато в организма на бременната жена има повишено ниво на кръвната захар, част от нея преминава в организма на плода. В резултат на това панкреасът на бебето започва да произвежда повече инсулин, за да обработи допълнителната глюкоза. Така повишените нива на кръвна захар и инсулин могат да бъдат причина за натрупване на излишък от мастна тъкан в организма на плода. Това често води до състояние, наречено макрозомия или голям за гестационната се възраст плод. Макрозомните бебета могат да се окажат прекалено големи, за да влязат и преминат през родовия канал. Това може да доведе до настъпване на травма на бебето по време на раждане. Често при такива големи бебета се налага провеждане на цезарово сечение като начин за родоразрешение. При добър контрол от страна на лекуващия лекар при много малък брой от жените се развива макрозомичен плод.
          Тъй като в корема на майката бебето е било изложено непрекъснато на високи нива на кръвна захар, след прекъсване на контакта с майката след раждането, плодът продължава да произвежда по-голямо количество инсулин като компенсаторен механизъм. В резултат на това бебето може да изпадне в хипогликемия (състояние на ниска кръвна захар), и ако не се вземат навременни мерки в тежки случаи може да се достигне дори до мозъчно увреждане. При контролиран гестационен диабет най-често не се развиват подобни усложнения.
          Рисковете за бебето са свързани и с появата на по-тежка жълтеница, полицитемия (увеличен брой на червените кръвни телца), хипокалциемия (нисък калций в кръвта) и респираторен дистрес синдром (нарушение в дихателния процес на бебето). В по-късен етап от детството може да се развие затлъстяване или захарен диабет.
Рисковете за майката са свързани с развитието на прееклампсия и еклампсия (високо кръвно налягане по време на бременността), покачване на телесното тегло, нужда от цезарово сечение по време на раждането или появата на захарен диабет в по-късна възраст. Съвременните изследвания показват, че около 10% от бременните жени с гестационен диабет развиват захарен диабет до 5 години след раждането, като тази честота нараства до 50% след 20-30 години.
         Представените рискове могат да бъдат предотвратени, ако съществува непрекъснат контакт между бременната жена и екипа от ендокринолог и акушер–гинеколог. Ще Ви бъде предоставена подробна информация относно рисковете и ползите, начина за самоконтрол на заболяването и протичането на бременността.

Какви са начините за лечение?
          При откриването на гестационен диабет първата стъпка е промяна в хранителния режим. При болшинството от случаите тази стъпка е достатъчна, за да намали повишената кръвна захар. Ако въпреки това нивата на кръвната захар не се нормализират е възможно да се добави малка доза инсулин до края на бременността. Най-често след раждането инсулиновата терапия се преустановява. Това е оптималният избор за контрол на настъпилите нарушения и избягването на посочените по-горе рискове.

Кои са рисковите фактори за развитие на гестационен захарен диабет?
Такива фактори са:
-   Наднормено телесно тегло и затлъстяване
-   Гестационен диабет, развил се при предходна бременност
-   Раждане на плод с тегло над 4 килограма
-   Захарен диабет при първостепенен родственик
-   Наличие на репродуктивни неудачи
-   Наличие на синдром на поликистозни яйчници
-   Възраст над 25 години
Съществуват и други рискови фактори и, въпреки това, при много жени може да настъпи гестационен захарен диабет дори и без наличието на нито един от тези фактори, затова провеждането на целенасочено изследване е важно при всички бременни жени с профилактична цел.

Как и кога се диагностицира гестационният захарен  диабет?
           Гестационният диабет се диагностицира с провеждането на орален глюкозо - толерансен тест (ОГТТ) между 24-28 гестационна седмица. Тестът се провежда сутрин на гладно, в 8.00 часа, след 10-12 часово нощно гладуване, чрез изпиване на 75 грама глюкоза на прах, разтворена в 300 мл вода, за пет минути. Извършват се 2 вземания на кръв от венозен съд – преди изпиването на глюкозата и два часа по-късно. През този период от два часа не трябва да се храните, да се движите и да пушите. Тестът не крие рискове за Вас и Вашето бебе и се провежда според утвърдените критерии на Световната Здравна Организация.