Ми това е  естествено за ментетата питам  трябва ми  22/23 н.  и  36/37  в бяло.