Та това ми е въпроса и ако има може ли да ми обясните къде се намира