някои 4увал ли е за анти-витилиго-това е дубаиско лекарство