Доц. Румен Златев. Военно-медицинска акаделмия. Приема понезелник и вторник след 14 часа първи етаж на полоиклиниката на академиятал Мисля че беше 107 стая, но може и да се лъжа.Приема и без час.