Майчета  някоя от вас чувала ли е дали в София има педагози , които  работят  със сугестопедични методи   при деца с умствено изоставяне Simple Smile