някой знае ли някакво развитие при раздаването на общински жилища за 2009година ,моета картотека е от 2006година и още дълго ще си почакам май