Момичета отиваме на почивка и ми се иска за всеки случай да имам телефон на добър педиатър. Ще съм благодарна да ми дадете координати!