Кампанията ще се проведе на територията на цялата страна.
За повече информация посетете сайта.

http://www.angelangelov.net/bg/current_event.php?event_id=32