Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Мнения: 2 123
Колеги, чета текста на новия СК, вече много внимателно и не вярвам на очите си...
няма да коментирам предварително за да не ви сугестирам, но ви моля за мнение:

Глава осма
ОСИНОВЯВАНЕ
Р а з д е л  І
Условия за осиновяване
....
Допълнително условие за пълно осиновяване
Чл. 86. (1) Пълно осиновяване се допуска само когато:
1. осиновяваният е вписан в регистъра по чл. 87
.....

Вписване в регионалните регистри на деца за пълно осиновяване
Чл. 88. (1) За дете, настанено по реда на чл. 27 от Закона за закрила на детето, чиито родители са неизвестни или са дали съгласие за пълно осиновяване, дирекция „Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето уведомява писмено в седемдневен срок от настаняването регионалната дирекция за социално подпомагане за вписването му в регистъра.
(2) Когато в срока по чл. 98, ал. 2 родителят без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването или промяна на мярката за закрила, дирекция „Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето уведомява писмено в седемдневен срок регионалната дирекция за социално подпомагане за вписването му в регистъра.
(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 дете, чиито родители са починали, лишени са от родителски права или са поставени под пълно запрещение, може да бъде вписано в регистъра по преценка на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане въз основа на молба на настойника, съответно попечителя, подадена чрез дирекция „Социално подпомагане”, ако вписването е в интерес на детето.
(4) Непълнолетният, поставен под попечителство, може по реда на ал. 3 да поиска да бъде вписан в регистъра.
(5) Дете може да бъде вписано в регистъра по преценка на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане въз основа на молба на родителите, подадена чрез дирекция „Социално подпомагане”, ако вписването е в интерес на детето. Към молбата се прилага писмена декларация с нотариално заверен подпис със съгласие за осиновяване.
(6) В случаите по ал. 3, 4 и 5 дирекция „Социално подпомагане” след изслушване на детето изготвя доклад за оценка на неговите потребности, който се прилага към молбата.
(7) Уведомленията по ал. 1 и 2 и молбите по ал. 3, 4 и 5 съдържат информацията, посочена в чл. 87, ал. 3, която се установява с приложени към тях документи.
(Sunglasses Вписването в регистъра, както и отказът се извършват със заповед на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане. Решението подлежи на оспорване при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Осиновяване без съгласие на родителя
Чл. 98.
(1) По изключение осиновяване се допуска и когато родителят не е съгласен, ако той трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка или го отглежда и възпитава по вреден за развитието му начин.
(2) Осиновяване без съгласие на родителя се допуска и когато детето е настанено в специализирана институция и родителят в срок шест месеца от датата на настаняването без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването или промяна на мярката с цел отглеждане на детето в биологичното семейство, в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда, предвиден в Закона за закрила на детето. Искането може да бъде направено и в производство, образувано по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето.(3) В случаите по ал. 1 родителят се призовава, за да бъде изслушан от съда.

Обжалване на решението
Чл. 103. (1) Решението по чл. 102, ал. 1 може да се обжалва от осиновяващия, родителите на осиновявания, освен в случаите по чл. 98, ал. 2, и от осиновявания, ако е навършил четиринадесет години, от дирекция „Социално подпомагане” и от прокурора пред апелативния съд в седемдневен срок от съобщаване на решението.
(2) В четиринадесетдневен срок от постъпване на жалбата съдът в открито съдебно заседание при закрити врата се произнася с решение, което е окончателно.
# 1
 • Варна до морето
 • Мнения: 2 655
Какво точно те притеснява сподели за да обсъдим.
Мисля, че това е за малцинствата, които не полагат трайни грижи за децата си. По добре вместо да живеят по домовете, да бъдат осиновени.

# 2
 • Мнения: 7 587
Ами аз не виждам нещо притеснително, но не съм тесен специалист по семейно право, малко ми е странична работата със СК.Похвално е, че се премина от съдебна към административна процедура на вписване, най-малкото защото се пести така нареченото "технологично време", административната процедура е по-опростена .

Идеята на чл.98 ал.2 от СК е при изтичане на срок от шест месеца правилото да е детето да се вписва в регистрите за пълно осиновяване, а ако има причина /уважителна/ да не е прекратено настаняването в дом, то тази причина да се докаже от биологичния родител.Т.е. нещата се обръщат в сравнение сэс старата процедура и така се ограничава възможността на безхаберни родители да държат вечно деца в домове без съгласие за осиновяване.макар че в някои РДСП и на това му бяха "намерили цаката" чрез водене на дела за лишаване от родителски права.Но не всички директори го правеха, а все пак съ дебна процедура е, хаби се време, трябва да се докаже от РДСП "неполагане на грижи" и т.н.Сега при обърнатата процедура- биологичният родител да доказва уважителна причина за това, че в 6 мес срок не е прибрал детето ,нещата с вписването в регистрите се опростяват.
Сега, то ясно че и раят не е идеален, ама аз / вече като осиновител, а не като юрист/ да си кажа от къде може да дойде гадният момент

Процедурата по вписване е опростена.Вероятно безхаберният родител няма да си брои шесте месеца, няма да си направи искането по чл.98 ал.ІІ от СК ,изобщо цветя и рози, вписано дете, одобрено от СО, щастливи осиновители.И хооооп, в съдебно заседание- призовааване на биологичен родител.И всичко започва от начало.И вероятно, щом е предвидено това призоваване, обстоятелствата по чл.98 ал.ІІ ще подлежат на преразглеждане в процедурата по осиновяване пред съда.Така ли се разбира? Ако е така, предвиденото призоваване на биологичният родител обезмисля опростяването на процедрата в сравнение със старата, а да не говорим, че и кандидат-осиновителите няма да са наясно предварително кога ще се призовава и кога не БР.Преди поне си беше ясно- дете с уредени документи, дете без такива.Ще допълвам по-късно , че трябва да будя малкия за градина

Да допълня.
За БР.Прави впечатление известни рестрикции по отношение на правата им.На пръв поглед изглежда леко безцеремонно вписването на децата, когато БР не е направил искането си по чл.98 ал.2 от СК.Но пак правата на БР са защитени, защото в чл.98 ал.2 се говори за липса на основателна причина, да не направи искане.Щом обективно това искане не е направено от БР в шестмесечен срок, то очевидно е, че основателността на причината ще бъде преценявана от РДСП преди пристъпване към вписване в регистрите на детето.
И само ако няма такава ще бъде направено това вписване.Така че в известна степен пак са защитени правата на БР.Вероятно тази разпоредба ще засегне наистина безхаберните родители, защото има много такива, които дори са забравили в кой дом кое дете е настанено.Почти няма опасност разпоредбата да засегне правата на БР, които наистина по основателна причина не са предприели мерките 
по чл.98 ал2 от СК.Защото основатлността на причината се проверява на две нива- веднъж от РДСП,защото трябва тази причина да се формулира като неоснователна, за да се пристъпи към вписване в регистрите, а втори път- в с.з. по процедурата по осиновяване.

Прави впечатление и това, че БР при хипотезата на чл.98ал2 от СК хем се призовават, хем нямат право да обжалват.Тогава се поставя в-с те като какви се явяват по делото.Очевидно не са страна, защото нямат право на обжалване, не се ползват с правата на страните по процеса.Тогава какви са?Свидетели?Трети лица?

Обективната ситуация е такава, че няма как в максимална степен да са защитени правата и на БР и на децата.В житейски план тези права се противопоставят.И затова законодателят е подходил към ограничаване на правата на БР, за да се изведат децата от домовете.
Сега, ясно какъв ще е резултатът- ще се напълнят регистрите за международно осиновяване, защото деца на 7-8 и повече години рядко се осиновяват в Б-я, а те са групата, за която в най- голяма степен е относима процедурата по чл.98ал2 от СК
пиша всичко набързо и без да проверявам, не казвам че съм права, но това са ми изводите за промените.

Последна редакция: ср, 17 юни 2009, 08:30 от Светкавица

# 3
 • Мнения: 2 123
Прави впечатление и това, че БР при хипотезата на чл.98ал2 от СК хем се призовават, хем нямат право да обжалват.Тогава се поставя в-с те като какви се явяват по делото.Очевидно не са страна, защото нямат право на обжалване, не се ползват с правата на страните по процеса.Тогава какви са?Свидетели?Трети лица?Не се призовават... там е работата. Призовават се само по ал.1.
Ако се "вдълбаеш"  Wink излиза, че БР може изобщо да се изключи от процеса, ако не си вземе детето обратно в срок от 6 месеца.


много краен текст

# 4
 • София
 • Мнения: 6 980
И за мен текста е много краен, аз също не работя в тази област обаче. А и от 'скромния' ми опит с БГ съда бих казала, че много зависи как се прилага това "без основателна причина". На какъв етап и от кой ще се преценяват тези причини? Дали директорът на дома ще вписва само деца, за които няма основателна причина или ... ? А ако имаш "основателна причина' къде следва да я заявиш и кога?
Аз разбирам, че това е за 'малцинствата', но това, че са малцинства, че в огромната си част децата по домовете са такива не би следвало да лиши родителите им от възможността да ги отглеждат.

Представям си 17-18 годишно момиче ражда. Няма доходи, няма близки роднини - оставя си детето за отглеждане. Редовно ходи да го вижда и смята да си го вземе, когато си стъпи на краката... е да, ама едва ли ще си стъпи в рамките на 6 месеца от раждането. Без никой да я пита или да изследва причината поради която тя не може да си отглежда детето - то бива осиновено.

Още повече, че в БГ за разлика от много други държави, никой не помага на младите момичета да си стъпят на краката и да си отглеждат децата. Аз бих приела тази нова промяна на СК като уместна ако имаше и друга алтернатива - на родителите или на майката да се предложи да влезе в програма подпомагаща ги в отглеждането на биологичното им дете... А не то просто да им бъде отнето. Или тези 6 месеца да бяха ако в този срок не си се интересувал по никакъв начин от детето си - не си го посетил да речем...

# 5
 • Мнения: 7 587
Уф... аз защо ги видях като една и съща хипотеза.четох, четох и ми се стори, че ал.1 посочва хипотезата, а ал.2 уточнява процедурата, затова в ал3 е казано " в случаите на ал.1"

Ако се вгледаме внимателно, това "и" "...се допуска И когато...", наистина означава, че втората алинея разглежда различна хипотеза.

Обаче, ако е така, в житейски план коя би била хипотезата на алинея първа?Едва ли ще обират деца от къщите, за да ги осиновяват без съгласие на родителите, макар и с призоваване на родителите?

Isa, според мен в посоченият от теб пример е налице "основателна причина" и едва ли ще се стигне до вписване в регистрите.Аз разбирам нещата така, че при вписването, следва задължително да се посочи от вписващият "неоснователната причина", поради която родителят не е взел детето, а не всяко едно невзимане на дата след шест месеца да се презумира, че е по неоснователна причина.Не зная, всъщност, ако се бяха постарали депутатите малко да направят коментар, а не да се приема при полупразна зала, сега нямаше да го мислим толкова.

# 6
 • София
 • Мнения: 6 980
....Едва ли ще обират деца от къщите, за да ги осиновяват без съгласие на родителите, макар и с призоваване на родителите?

Според мен това е идеята - да ги отнемат.

Isa, според мен в посоченият от теб пример е налице "основателна причина" и едва ли ще се стигне до вписване в регистрите......Не зная, всъщност, ако се бяха постарали депутатите малко да направят коментар, а не да се приема при полупразна зала, сега нямаше да го мислим толкова.

Е да де - за мен също е основателна причина, но ако го преценява директора на дома - много възможно е да има злоупотреби. Звучи добре, но приложението не е както звучи /за съжаление/.

# 7
 • Мнения: 2 123
Много ви благодаря и на двете  Hug за отделеното време

Светкавица - виж процедурата за вписване в регистъра .... няма задължение дори за уведомяване на родителите при вписването ...

Хипотезата на Иса, не само е напълно възможна, ами тя си се случва :
"98,ал2 - Осиновяване без съгласие на родителя се допуска и когато детето е настанено в специализирана институция и родителят в срок шест месеца от датата на настаняването без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването или промяна на мярката
В момента тече програма, май на АСП newsm78, в  която бебенца се настаняват в приемни семейства, докато майката си стъпи на краката. На практика, ако до 6м. майката не си го вземе обратно - какво - вписват го в регистъра, не уведомяват майката, после го осиновяват без съгласието й, а тя нама право даже да обжалва....


Според мен е напълно възможно

Последна редакция: ср, 17 юни 2009, 13:37 от Fussii

# 8
 • Мнения: 7 587
Добре, хайде да поразсъждаваме дали е техническа грешка или глупост, или услужливост към международния регистър.

Аз съм последният човек, който ще защитава безхаберните родители, които забравят децата си в домовете.Зная каква е разликата между моето дете, осиновено на 2г.8мес. и децата, осиновени като бебенца.Но да се узаконява някакъв вид еничерство, да се граби дете от майка, ей така, "по принцип" никога няма да се съглася!

Надявам се да не се осъществят най- мрачните ни прогнози и да се залитне в другата крайност, макар, че очевидно СК широко отваря врати пред такава възможност.От практическия ми опит си правя извод, че от РДСП по принцип проявяват твърде голяма предпазливост и се пре-презастраховат преди вписване на дете в регистрите, така че да се надяваме на здрав разум.

# 9
 • Мнения: 2 123
Ама не си въобразявам нали....

Защото взех да мисля, че аз не виждам нещо...

# 10
# 11
 • Мнения: 2 123
да де, това съм аз  Embarassed
писах го още вчера, ама реших и вас да ви питам, макар и следварително (вече бях написала статията)

# 12
 • СОФИЯ
 • Мнения: 8 742
Ама не си въобразявам нали....

Защото взех да мисля, че аз не виждам нещо...


Има въпроси, на които лично си отговарям само хипотетично. За това са форумите.

1.Защо анализът се отнася само до брачния договор и осиновяване?
2.Защо настоящата тема е озаглавена "До юристите..."?
3.Само осиновяването и брачният договор ли са проблемните нови моменти, к те вълнуват в качеството на жур/юр?

да де, това съм аз  Embarassed
писах го още вчера, ама реших и вас да ви питам, макар и следварително (вече бях написала статията)

Последна редакция: ср, 17 юни 2009, 22:30 от мама САННЯ

# 13
 • София
 • Мнения: 6 980
Fussii, много добре написана /аргументирана/ статия.  Peace
Ама не си въобразявам нали....

Защото взех да мисля, че аз не виждам нещо...

2.Защо настоящата тема е озаглавена "До юристите..."?

Ако позволиш - разсиква се промяната от професионална гледна точка, а не на база опит или емоция и поради това /предполагам/ темата е озаглавена така.

# 14
 • СОФИЯ
 • Мнения: 8 742
От коментирания в настоящата тема анализ статиите...май се различават:
"От окончателния текст на проекта отпадна т.нар. фактическо съжителство. По непонятни причини този институт беше възприет от медиите като най-пикантен и се превърна в най-широко обсъждания, а и в предмет на многобройни шеги и закачки. Но в крайна сметка съжителството без брак остана извън закона, противно на практиката, която показва увеличаване на двойките, които живеят и създават деца, без да имат сключен брак."

И към настоящия момент се въздържам от коментар..Не само професионален.

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт