Не знам дали темата е за тук, но може и да проявите интерес към този конкурс.
  bouquet

ОП”ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР” – ДИМИТРОВГРАД


ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ЛОГО
НА ОП”ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР”


СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЛОГОТО ДО 31.07.2009 Г.


ЦЕЛИ: Да открива и провокира таланта и въображението на младите хора. Да ги направи съпричастни към дейноста на ОП”Детски и младежки център” – Димитровград. Да им позволи да покажат своите умения и виждания за съвременната визия на Общинското предприятие.
             
Р Е Г Л А М Е Н Т


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 В конкурса може да участва всеки които желае без ограничение на пол, възраст и местожителство.
 Р А З Д Е Л :
Изработване на лого :

1.   Конкурс за лого
             Всеки желаещ може да участва с не повече от две предложения, без ограничение на цветове и  използваните техники.
   Логото  не трябва да е представяно в други конкурси , не трябва да е публикувано, продавано или предоставяно за ползване на други организации и институции.
            Логото не трябва да съдържа вече съществуващи логота или запазени знаци.
   Логото се изпраща или носи лично на ръка в ОП”Детски и младежки център”
Адрес: гр.Димитровград, ул”Св.Кл.Охридски” 7 ет:3 или e-mail:opdmc@abv.bg
Тел:0391/64687 , GSM: 0887099922
   Краен срок на предаване 31.07.2009 г.
   Всеки изпратен проект за лого трябва да бъде придружен с данните на подателя /трите имена , адрес, телефон за връзка и e-mail/

            ЖУРИРАНЕ НА КОНКУРСА

   Във конкурса участниците ще бъдат оценявани от компетентно жури .

                Н А Г Р А Д И

- Една специална награда – 200 лв.

 Получените на горепосочените адреси материали ще бъдат ползвани според Закона за авторското право и сродните му права.