Интересуваме дали има майчета които имат сърдечни заболявания как им е протекла или протича бременността им и какви изследвания правите?