Има ли някой, който да посещава тази дтска градина?
Всякаква информация би ми била полезна или за други градини в района на Света Троица.