Има ли съмишленици на идеята за българско неделно училище? Или току-виж вече има такова и аз не съм разбрала, та ще съм благодарна да ме светнете.