«абравена парола?
или
–егистрирай се јктиваци€ на акаунт


≈л. поща с ко€то се опитвате да се регистрирате не съвпада
с тази използвана в BG-Mammma

ƒа ѕопълнете формата за регистраци€ Ќе ѕродължете с Facebook регистраци€та

јлтернативна медицина
0 ѕотребители и 1 √ост преглежда(т) тази тема.
60-74 от 725 отговора

¬арна

ћнени€: 13 288
ето по-сериозна интерпретаци€:
например:

Ќј“–”ѕ¬јЌ≈ Ќј 3
ћногото тройки формират жажда за всичко. —клонност към натрупване на всички нива. ∆елание с всичко да е оправдано и презастраховано. ’ора тип ДѕлюшкинФ. ѕаз€т всичко, защото може н€кога да им потр€бва. Ќедоверчива към заобикал€щи€ ги св€т. —трах от новостите, познатите и старите неща им дават сигурност. Ќепрекъснато се сравн€ват с другите. ѕритеснени са дали са достатъчно информирани и добри. »зключително грижовни към близките си. ƒържат на чуждото мнение, защото това е оценка за т€х.
„есто на физическо ниво трупат килограми, задържат течности. ƒоброкачественн образувани€, миоми. ќтлагани€ на ставите. “ромбофлебит.

 Ћ»ѕ—ј Ќј 6-÷ј   ДЌа високо сед€ и знам какво е било вчера и какво ще бъде утреФ
—традат от занижено самочувствие. ѕо Ц лесно защитават другите, отколкото себе си. ƒържат на оценката за т€х.  ритиката ги води до емоционални сривове и самообвинени€.„увстват се несигурни, много колебливи и не уме€т да взимат бързи решени€. »зключително притеснителни хора, открити и лесни за общуване. “рудно паз€т тайни и затова са лесно раними.

Ќј“–”ѕ¬јЌ≈ Ќј 6-÷»
«авишена самооценка. ѕерфекционисти. ¬ършат всичко точно и професионално. √ледат напред в бъдещето, прав€т детайлни планове и мисл€т мащабно. —клонни да се самовглъб€ват в дейността си и изц€ло да се изключат от околни€ св€т. ƒържат на качеството  \едно нещо, но да е свършено добре\. –азумни и добре информирани. ћного затворени и печел€т вниманието на околните бавно. ƒържат на съдържанието на нещата. ѕотайни са. „увстват се по-различни от останалите, по умни и неразбрани. “ова засилва чувството им за самота. “ова може да прерасте в мани€ за величие

Ћ»ѕ—ј Ќј 5-÷ј
‘ормата не съответства на съдържанието. „увството е едно, а външната из€ва е друго. “ова абсолютно обърква човека срещу нас. ћного често остават неразбрани. “ези хора не зна€т как да израз€т любовта си и винаги се съмн€ват дали  са обичани. ’ладни и сдържани в израз€ване на емоциите си или начина на израз€ване е неадекватен. „есто см€тат, че чувствата тр€бва да бъдат показвани чрез дела, а не чрез емоции. ѕон€кога емоциите са прекалено силни и от вълнение реакциите са неадекватни. ќстават неразбрани. ћъжът без петица губи обичта на жена си, защото непрекъснато иска доказателства за това колко е обичан. 
∆ената без петица създава впечатлението за р€зка и хладна. »зраз€ва се чрез дела и действи€. ¬сичко посвещава на любими€ човек, но той не го разбира, защото не говори за това и не го афишира. “€ е семпла и непретенциозна. ћъжът има усещане за нетълноценна връзка.
÷итирай

¬арна

ћнени€: 13 288
http://frei.hobby.ru/na/index.shtml
eто тук се см€та  таблицата. отттам нататък еъществената част.

ўе има семинар в —офи€ на 17 и 24 €нуари.
÷итирай

ƒобрич, ¬арна

ћнени€: 724
[
ћомичета, изпращам ви нещо интересно за четене - " ак да престанем да се безпокоим и да заживеем пълноценен живот" от ƒейл  арнеги нигата може да прочетете тук;  http://duhovno-razvitie.com/karnegi1.htm


Ѕлагодар€, б€х € забравила тази книга. ћногоооооооо ценна  bouquet
÷итирай


ћнени€: 4 406
Ќаправо ме запалихте с тази ѕитагорова система! ≈ееех, че обожавам новите неща!!!  newsm19
≈ли, не си ми казвала за не€ - ето, че е настъпило времето  Party
ћоже ли да се прилага за предсказване на бъдещето например? »ли дава само нумерологичен анализ на личността?

монда, а къде ще се проведе курса и подробности, ако знаеш?  Praynig ћоже и на лични  Hug
÷итирай


ћнени€: 30

ћаги€та на числата

ќбърнете се с доверие към загадъчните и чудни символи на числата, които ще ¬и помогнат в изграждането на живота ¬и. Ќаучете се да поемате в ръце собствени€ си живот, научете се да почувствате наближаващите вълни на щастие, които често пъти много трудно могат да се усет€т и по този начин се опитайте да ги хванете.

÷ифрите винаги имат принцип на подреждане. “ози принцип тр€бва да пренесете и във всекидневни€ си живот и ще видите, ще почувствате колко грижи и проблеми се решават от само себе си и колко сте освободен и подготвен за да гледате живота открито.

’ората още от времето на ¬авилон са се интересували живо от значението на буквите и цифрите. — тази магическа игра се срещаме и в истори€та на исл€ма и в тази на евреите. “ази игра е съществувала във всички времена и често пъти е носела изненадващи резултати.

Ѕукви и цифри:

1 -ј, …, “, Џ

2 - Ѕ, ( ), ”, (ё)

3 -¬, Ћ, ‘, я

4 - √, ћ, (’)

5 - ƒ, Ќ, ÷

6 - ≈, ќ, „

7 - ∆, ѕ,Ў

8 - «, –, ў

9 - », —, Џ

11 -  , ё

22 - ’

 «абележка: ¬ н€кои методологии  , ’ и ё са царски числа и имат съответно стойности:

11  и  22

          ’
 ё 

«а да определите цифрите на ¬ашето име, тр€бва да направите следното:

Ќапишете своето име и фамили€, като под него от таблицата означите съответстващите на буквите цифри. —ъберете ги и ще получите сбор от числа, които доведени до една цифра означават вашето щастливо число. ѕо такъв начин вие можете да анализирате собственото си име, като не само събирате цифрите, но можете да ги раздел€те на части и да отчитате зависимостта между букви и цифри. Ќаправете опит с името на съпруга си, съпругата, при€тели. „есто пъти можете да се изумите от получени€ резултат. “ова е една забавна игра, с ко€то са се забавл€вали и преди сто години. ѕо-долу ще ¬и дадем един пример за изчисление, след това с помощта на таблицата ще имате възможност на научите значението на цифрите в кратък вариант и пълното значение на първите 20 числа, защото след като се запознаете с т€х, ще можете да осмислите и останалите числа, независимо дали това е сума на кръст на по-гол€мо число, дали ще разделите поотделно цифрите или ще ги отделите.

ѕример за изчисление

»   ¬   ј  Ќ       ј       ƒ   »  ћ   »   “   –  ќ   ¬   ј
9   3   1   5   2   1       5    9   4    9   1   8   6   3   1

ћожете да изчислите ¬ашето щастливо число като съберете всички цифри от двете си имена: 9+3+1+5+2+1+5+9+4+9+1+8+6+3+1=67; 6+7=13, което в този случай е едно положително число. —ъщото можете да направите като поотделно сумирате цифрите на малкото име или на фамили€та си, както и бро€ цифри съставл€ващи името ви, наприме𠻬јЌ ј има 6 цифри, което е числото на пълноценността или съвършенството. јнализирайте и опитайте да осмислите значението, което придава името на вашата съдба, на работата, любовта или брака ви. «апомнете, че от името и фамили€та ¬и се образува ¬ашето щастливо число, а вс€ко едно от имената ¬и подсказва под вли€нието на какви фактори се намира вашата личност. »мето определ€ не само път€т извърв€н от вас до момента, но и може да ви помогне в бъдещите срещи и контакти с работодатели или при€тели, с роднини и близки. ≈то и таблицата на числата:

1             =             ÷€лост или божественост

2             =             –азделение или обедин€ване на двойнство

3             =             Ѕожествено число

4             =             „исло на реда

5             =             „исло на любовта и брака

6             =             „исло на пълноценността или съвършенството

7             =             „исло на мъдростта

8             =             „исло на късмета, щастието

9             =             ћагическо число, число на изцелението

10           =             „исло на кръглата ц€лост

11           =             Ќ€мото число

12           =             «атворени€т кръг

13           =             „исло на световни€ ред

14           =             „исло на ѕомощниците светии

15           =             ћатематическо число

16           =             „исло на м€рата и въздържаността

17           =             „исло на надминаването

18           =             „исло на сбъдването на закона

19           =             „исло на лунни€ цикъл и на жизнени€ цикъл

20           =             „исло на действието и на сбъдването на ƒесетте божи заповеди

21           =             „исло на съвършенството

22           =             „исло на божественото творение

24           =             „исло на хармони€та

25           =             „исло на доброто де€ние

27           =             „исло на опазването, на защитата

30           =             „исло на съвършенството, на милостта и закона

32           =             „исло на щастливото съществуване

40           =             „исло на съдбата


ѕълно значение на цифрите
 

1    ќригинално число, обозначаващо ≈динството, с което може да се извика Ѕог и което е имало гол€мо значение при формиране на христи€нската религи€. Ќека се помни, че това число не може да се промен€, защото ако умножим 1 с 1, винаги дава 1. а така започват и приказките: У»мало едно време едно...Ф, което начало напомн€ за невъзможността да бъде променено това основно число.2     ћоже да има положителен и отрицателен смисъл. „ислото 2 слом€ва ≈динството, а от друга страна обозначава една УдвойкаФ, една УполовинкаФ и по този начин и това, за което винаги сме мечтали: щастливото обедин€ване на две неща.3      „ислото 3 обаче е действително магично число. ѕо€в€ва се при —ветата “роица: баща, —ин и —вети€ ƒух. ¬ъзкресението става на трети€ ден, а —пасител€т се €в€ва три пъти пред учениците си. “рима са “римата ÷аре, които отиват във ¬итлеем. » накра€, отбел€зваме три христи€нски празника:  оледа, ¬еликден и ѕетдесетница, абстрахирайки се от празниците, посветени на —ветиите и н€мат нищо общо с тройната хармони€. ќще в древността са считали, че тройката е свещено число. ћного от амулетите са правени с формата на триъгълник.  азват, че три е повече от две и символизира Ѕащата, ћайката и ƒетето, а също –а€, «ем€та и въздуха. ѕочти винаги е триъгълна формата на това, на което се позоваваме, което е запазило сво€та мистичност, корен€ща се в религи€та. Ќе случайно говорим за човешкото единство на ƒух-“€ло-ƒуша.

 

4     ќбратно, числото 4 е обикновено число. Ќе обещава нито щастие, нито неудачност, а насочва към Уреда на времетоФ. ѕознати са например четирите състо€ни€ на луната: Ќоволуние, пълнолуние, ц€ла луна и лунно затъмнение. ѕознати са четири полюсни места, където тр€бва да достигне ≈вангелието и четири естествени измервани€: височина, дълбочина, дължина и ширина. Ќе бива да забрав€ме и за  четирите годишни времена: пролет, л€то, есен и зима.  акто и за четирите елемента: огън, вода, зем€ и въздух. “ова число винаги е обозначавало подредено единство, като например квадратът: създава винаги усещането за чисто единство.

 

5     ѕетицата е любовта и бракът, а също така познаваме петицата и като число на вс€ко живот нещо. ѕрез пролетта разцъфват много цвет€ с пет венче листчета, имаме пет пръста, а така също човекът е надарен с пет сетива. —умирайки, можем да обобщим, че това е едно неспокойно число, свързано с живота на човека и главно на геро€, а така също и с властта на всичко женствено. ј иначе в —ветото писание съществуват петте мъдри жени и петте глупави девици.  огато откриват известни€т парфюм УЎанел 5Ф, веро€тно мотивът е бил въздействието на числото 5. числото пет въплъщава неспокойството и жизнената сила. —вързват петицата с женствеността, както и с мъжествеността, както и с веселото оживление.

 

6    „ислото 6 е едно ц€лостно число. «а шест дни Ѕог създава света. Ќа шести€ ден разпъват ’ристос на кръста и кра€т настъпва на шести€ час. —таро земеделско правило е, че 6 години зем€та тр€бва да се обработва, а на седмата да се остави да почива. „ислото 6 фигурира често като два триъгълника, вместени един в друг, което образува шестолъчна звезда. ¬ тази форма познаваме най-напред звездата на ƒавид. „ислото 6 се €в€ва и върху дрехата на ƒева ћари€ и върху короната й. ќсвен това шестоъгълник намираме и в природата-върху изумителни€ пчелен кошер, както и във формата на снежните кристали.

 

7     —едмицата винаги е покор€вала човечеството това е числото на мъдростта. »ма седем планети: —лънце, Ћуна, ёпитер, ћеркурий, ћарс, ¬енера, —атурн, които определ€т живота на човека в астрологи€та; има седем дни в седмицата, а седми€т е за почивка. —ъсто€ни€та на луната се промен€т на всеки седми ден. ћлечните зъби изпадат в седмата година, на 14 години встъпваме в пубертета, на 21 години човек става зр€л. “ака можете да продължите до седми€ ’, на вс€ка седма година става н€каква пром€на. „есто пъти се про€в€ва като молитва на ƒоброто за живота и света, седем пъти.

 

8      ¬ече стана дума за числото осем, което израз€ва доброто пожелание, тъй като осемте златни комбинации са тези, които тр€бва да донесат късмет. √рижливо това е подготвено за числото осем, като по този начин се създава една магическа връзка. Ќав€рно не казват ли, че път с осем лъча води към щастието, а влъхвите вмъкват в планинската реч на ’ристос осемте щасти€.

 

9     „ислото 9 е образувано от светото число три. ¬ този смисъл съдържа съвършенството и при много народи в древността е играло важна рол€. «наем, че според христи€нството ’ристос е починал в девети€ час. ќсвен това считат, че това число има важна рол€ при лечението на редица болести, ако се използват девет различни билки. Ќе тр€бва да се изпуска от вниманието ни, че в хороскопа деветата къща е на божественото обожание и мъдрост, както и на книгите и писани€та и че е под вли€нието на ёпитер, а това означава късмет. ћожем също така да кажем, че числото носещо щастие е 8+1=9, което засилва символичното му действие.

 

10    ƒес€тката е едно кръгло ц€ло. ¬ ’ристи€нството 10 се по€в€ва най-напред в ƒесетте божи заповеди, но и при десетте деца на …ов, —вети€ ƒух (синовете) със седемте ценни качества и “роицата (дъщерите) Ц ¬€ра, Ќадежда и Ћюбов. ¬ математическата система 10 е полезно число. ¬ древни€ –им ƒекано е командвал 10 войници, докато ÷ентурио 10 х 10, т.е. сто войника.

 

11     „ислото 11 наричат н€мо число или число на греха. ѕон€кога е синоним за едно зловещо предзнаменование, понеже се намира между две важни кръгли числа: 10 и 12. но и …осиф е вид€л, че и —лънцето, а пък и Ћуната и още 11 звезди са му се поклонили, ето защо не бива числото 11 да се тълкува само в отрицателен смисъл. ¬ исторически аспект можем да говорим малко за това н€мо число. ¬ древен –им са използвали винаги 11 души за преследване на злодеите. Ќека направим огромен скок в миналото: нав€рно много хора са чували за —вета ќрсола, ко€то е пазила 11 000 девици.

 

12    12 означава един затворен кръг. »збро€ваме 12 месеца и въпреки десетичната система говорим за дузина. ƒен€т се състои от 12 часа, а също има дванайсет зодиакални знака, които се раздел€т на 4 групи по 3 знака. »сус е имал 12 ученика, ”лицата на кръстовете има 12 кръста, »сус е бил 12-годишен, когато е вл€зъл в църквата, в райски€ ≈русалим има 12 порти, а в заколението на агнетата вземат участие 22 х 12. системата на дузините се отпечатва дълбоко в човешкото мислене и както вече споменахме, е било невъзможно т€ да се смени напълно с десетичната бройна система.

 

13    акво е числото 13? Ќоси ли 13 щастие, или по-скоро нещастие? „овечеството никога не е имало единно мислене по този въпрос. ≈два след седемнадесети век числото 13 се превръща в число, носещо нещастие. Ќапример казват, че никога не тр€бва 13 човека да седнат на една маса. Ќегативното предубеждение намираме и при тринадесети€ апостол ёда, който предава »сус. ≈вреите често са считали числото 13 за положително число. —поменаваме също така 13-те райски извора, 13-те порти на ѕомилването, реката на 13-те лечебни ц€ра. ѕрез седемнадесети век числото 13 се превръща в истински нещастно число. ¬€рно е, че за крал Ћуи 13  това число е било щастливо. “ой се оженва за тринадесетгодишната австрийка јнна.

 

14    14 е числото на —ветиите ѕомощници. ѕървата четвърт на Ћуната продължава 14 дни, докато достигне фазата на пълнолуние. ≈стествено тук рол€ играе и удвоени€т седемдневен цикъл, който излъчва магичната седмица на мъдростта. ≈то защо 14 е важно число в човешкото съществуване и в разпределението на 14-те дни. ¬ Ѕибли€та става дума за 14 —ветии ѕомощници и в редица европейски приказки се разказва за 14 ангелчета, които бд€т над сън€ на малкото дете. ѕо този начин числото 14 означава число, което брани и помага и което се намира под вли€нието на един добър знак.

 

15    15 е едно малко лунно число. Ќай-напред обаче има значение в математиката, защото е сбор от първите пет цифри: 1+2+3+4+5=15. тук е и магически€т квадрат, който се постро€ва около числото 5 и който винаги дава като сбор числото 15. в древен –им е имало 15 избраници, които достигат до светите книги на —вети —ибила.

 

16    16 е символ на ц€лото, на м€рката и числото на съвършенството. ¬ различните древни общества са считали, че човекът се състои от 16 части, а така също и красотата на жената има 16 знака. —тарите римл€ни са см€тали с крака, което означава 4 длани с по 4 пръста. ≈дин УкракФ означава 16 пръста. „леновете на ордена на –озата в »тали€ в средните векове са считали числото 16 като число на съвършенството, съдържащо философски€ елемент 4 х 4.

 

17     „ислото 17 е число на УнадминаванетоФ. ¬одоле€т започвал на 17-и€ ден от втори€ месец и свършвал на 17-и€ ден в седми€ месец. ёлис, древни€т герой е прекарал 17 дни на един сал. ≈то защо изглежда, че 17 има нещо общо със строителството на кораби и салове, или пък с такъв предмет, който да устои на морските бури. »ма едно старо поверие, според което за строеж на кораб по възможност тр€бва да се отрежат дърветата на седемнадесети€ ден.

 

18     „ислото 18, това е два пъти по девет. —амо заради това неговото м€сто е особено. ѕриемаме го като циклично число, защото положението на —лънцето и Ћуната се повтар€ на 18 години. —поред христи€нските традиции сбъдването на закона се осъществ€ва чрез милосърдието. —лед 18 години боледуване жена-инвалид оздрав€ва. —ъщевременно 6 х 3=18 като резултат показва доверието в —ветата “роица по отношение на Удоброто делоФ. » най-накра€ 18 е свързано с 8, което означава, че носи и малко щастие.

 

19     19 е почти 20 и ако го свържем с Ћуната означава, че това е едно циклично число, защото като минат 19 години вс€ко лунностоене  пада отново върху същи€ ден на слънчевата година. „ислото 19 е важно и в хороскопа, защото 12те астрологични знака събрани със седемте планети дават общата цифра 19.

 
20     » накра€ 20, за да сме точни, тр€бва да кажем, че н€ма никакво магическо значение. Ќо пък това число е много важно в аритметичната ни система. — десетте пръста на ръцете ни и с десетте пръста на краката ни означава началото на см€тането. » до днес правим изчислени€ с различни мерни единици, които винаги се базират на числото 20.
 
÷итирай

—офи€

ћнени€: 554
ћиш, ето инфо за курса по нумерологи€  Wink
÷итирай

Ѕлагоевград

ћнени€: 1 530
≈то и друга интерпретаци€ на името според нумерологи€та.

ј - 1
Ѕ - 2
¬ - 3
√ - 4
ƒ - 5
≈ - 6

∆ - 7
« - 8
» - 9
  - 10
Ћ - 20
ћ - 30
Ќ - 40
ќ - 50
ѕ - 60
– - 70
—-80
“ - 90
” - 100
‘ - 200
X - 300
÷ - 400
„ - 500
Ў - 600
ў - 700
Ё - 800
ё - 900
я - 1000

ѕри практическа работа тези цифри се запомн€т много бързо.

«начени€ на числата

1 честолюбие, алчност, грубост;

2 разрушение, пагубно последствие;

3 религиозност, стремеж към по-добро;

4 власт, небрежност, ум;

5 храброст, честност, благополучие;

6 труд, свободолюбив, успех;

7 бедност, престъпление, ограниченост;

8 величие, кротост, справедливост;

9 мъдрост, свободомислие, почит;

10 добродушие, справедливост, душевна красота;

11 престъпление, противозаконност, за€дливост;

12 неверие, волност;

13 благост, победа на тъмнината, безсмъртие;

14 жертва, порок;

15 проницателност, в€ра;

16 благополучие, любов, семейство;

17 нещастие, порочност, злина;

18 сила на вол€та;

19 безхарактерност, нерешителност, плахост;

20 печал, строгост, разочарование;

21 любов към хората, симпатичност;

22 мъдрост, задълбоченост, гениалност;

23 престъпление, наказание;

24 добри стремежи, добродетел;

25 знатност, слава;

26 полезен труд, доброта, душевност;

27 мъжество, сила на вол€та;

28 сполука в любовта, щастие, богатство;

29 лош замисъл, нищожество, самолюбие;

30 сполучлив брак, успех и известност;

31 добродетел, справедливост;

32 в€рност, душевна чистота;

33 величие, красота;

34 душевно забол€ване, страдание, немощ;

35 стремеж към висшето;

36 изключителни способности, душевно величие;

37 кротост, семейно щастие;

38 неизпълнение, душевно несъвършенство;

39 бедност, умствена слабост;

40 удовлетвореност, настойчивост;

41 душевна мъка, печал, неуспех;

42 пътешествие, трудоспособност;

43 обредност, ограниченост;

44 енергичност, величие, успех;

45 заточение, загуба на здравето;

46 богатство, обществено положение;

47 дълголетие, благополучие;

48 съд, присъда, наказание;

49 нищожност, користност;

50 освобождение, забвение, свобода; 60 самота, загуба на най-хубавото; 70 наука, величие, светъл ум;

73 дарба, стремеж към науките;

75 способност;

77 разка€ние, прошка;

80 огромно нещастие, война;

87 в€ра;

90 заблуждение, заслеп€ване, неуспех;

100 политическа дейност, стремеж към изгода;

120 патриотизъм, религиозност;

150 похвала, победа;

200 хладнокръвие, слабохарактерност;

300 философи€, задълбочено мислене;

315 злина, груби€нство, вреда;

318 добродетел, миролюбие;

350 справедливост, здравина;

360 обществена дейност;

365 пътешествие, умора, неуспех;

400 висша наука, проницателност;

409 богословие, начетеност, църковност;

500 любвеобилност, простота, знатност;

600 успех, победа;

666 убийство, злина, вражда;

700 владичество, гордост;

800 катастрофа, държава, изм€на;

900 война, бедствие, жертви;

1000 поези€, любов, самосто€телност;

1095 скромност, кротост;

1260 изпитание, гнет, мъчение;

1390 опасност.

“ова се прави много просто.

Ќапишете на лист харти€ което и да е име и презиме, под вс€ка буква запишете съответната цифра, след това сумирай≠те тези цифри или ги изчислете поотделно за името и прези≠мето, а след това ги съберете. ѕолученото число ще даде пъл≠на представа да дадената личност. «а да из€сним по-добре същността на този вид гадаене, ще дадем пример јлександър —уворов.

ј Ћ ≈   — ј Ќ ƒ Џ –
1 20 6 10 80 1 40 5 Ц 70
= 233

¬ ј — » Ћ № ≈ ¬ » „
3 1 80 9 20 - 6 3 9 500
= 631

ќбща сума 233 + 631 = 864.

—ледва да постъпим по същи€ начин, както и в първи€ слу≠чай, т.е. да разложим сумата на съставните: 800+60+4, където

800 катастрофа, държава, изм€на;

60 неуспехи, самота;

4 ум, власт.

—ега ще съберем цифрите от общата сума 8+6+4=18 -сила на вол€та.

Ќамираме сумата от името и презимето. јко в дадената таб≠лица има ц€лото това число, тр€бва да прочетем срещу него съответното му значение. ј ако в таблицата н€ма такова чис≠ло, както беше в посочените по-горе примери, тр€бва да раз≠бием получената сума на хил€ди, стотици, десетици и еди≠ници.

Ќапример общата сума от името и презимето 1343 е равна на 1000+300+40+3, не бива да се дели произволно.

 ато доказателство ще разгледаме името на гениални€ по≠ет ј. —. ѕушкин.

ј Ћ ≈   — ј Ќ ƒ Џ –
1 20 6 10 80 1 40 5 - 70
= 233

— ≈ – √ ≈ ≈ ¬ » „
80 6 70 4 6 6 3 9 500
= 684

ќбщата сума при събиране на името и презимето е 917. —е≠га да отворим таблицата и да видим, какво означава това чис≠ло при раздел€нето си:

900 бедствие, жертва;

10 добродушие, справедливост, душевна красота;

7 бедност, престъпление.

¬сичко това заедно е любов към прекрасното, свобода на мислите.

—умата от името и презимето е 9+1+7=17 -нещастие, зли-на, гибелно последствие, смърт.

ћожем да приведем хил€ди факти и примери, но най-добре е самите вие да опитате да направите това.

8 резултат от анализа на получените данни стигнахме до извода, че съществува закономерна връзка между името и пси≠хологическата информационна структура на личността.

≈то как изглежда разшифровката на името на велики€ рус≠ки поет ј. —. ѕушкин от гледна точка на мистичното учение на"кабала".

ј Ћ ≈   — ј Ќ ƒ Џ –
1 20 6 10 80 1 40 5 Ц 70
= 233

ѕ ” Ў   » Ќ
60 100 600 10 9 40
=819 233+819=1052, където

1000 поези€, любов, самосто€телност;

50 освобождение, забрава, свобода;

2 разрушение, гибелно последствие.

1+5+2=8

8 - величие, кротост, справедливост.

ѕораз€ва изключителната правдоподобност на връзката между името и фамили€та на човека и неговите психоло≠гични особености.

¬ъпреки че научаваме все повече за обкръжаващите ни пред≠мети, ние за съжаление бавно се придвижваме напред в зна≠ни€та за самите себе си.  ак да разберем и опознаем себе си?

ѕо постъпките и думите ли?

—тава дума за такива качества, които се само и не толкова отличават един човек от друг по външност, но и определ€т маниера му на общуване, комуникативността, начина на ре≠агиране на събити€та, както и редица други качества. ¬ъзмож≠но е тези знани€ да ни приближат до разбирането на това как≠во е човекът.

от тук  http://iasnovidstvo.net/karta-na-saita
÷итирай


ћнени€: 30
Ќумерологи€
Ќумерологи€та е науката за вли€нието на числата върху живота на хората. ј числата са есенци€та на живота - Д—ветът се гради на силата на числата.У - ѕитагор
 Ќумерологи€та като наука, философи€ и психологи€ на числата, съдържа в себе си мъдростта на живота. “€ разглежда числата като прости и съставни. ѕростите са от 1 до 9, но пон€кога към т€х се отнас€т още 10, 11, 12, 13, 22 и 40. —ъществуват и други системи, съдържащи свои собствени прости числа.

Ќумерологи€та и преобладаващите числа за 21 декември /http://numerologia1.blogspot.com/search/label/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
 ќвен - 5
Teлец - 7
Ѕлизнaци - 6
Pак - 11
Ћъв - 2
ƒевa - 12
Bезни - 7
—кoрпион - 12
Cтрелец - 11
Kозирог - 12
Bодолей - 10
Pиби - 3

 
÷итирай

—офи€

ћнени€: 269
Eldivine ме е разкрила  Laughing, сега да доуточн€ само.

ѕомните ли преди време правих кратки нумерологии на доста бгмами ....... е, помн€т тези, на които правих де Smile, беше точно тази нумерологи€ по —идерова - т€ е опростен и осъвременен вариант на ѕитагорови€ квадрат. »зчислени€та се само две събирани€ и разпределение на цифрите по квадратчето, нищо сложно. “ълкуването обаче е много интересно Smile и си иска малко време за да се научи и усети. «ащото вариантите са доста и н€ма как да се опишат всичките. Ќо човек като направи н€колко десетки нумерологии, и започва да му хваща цаката. Ќа който му е интересно, още на курса загр€ва всичко.

—амо мол€ ви, не ми пишете да ви прав€ нумерологии сега, и аз работ€ и ако тр€бва да направ€ 10 нумерологии днес, н€ма да мога да свърша нищо друго. ѕо-добре елате на курс да се забавл€ваме заедно с цифрите и това как точно показват човека, по-точно уроците му в това прераждане. ј човек като си разпознае уроците за учене, и н€ма нужда да чете всичко наред в езотериката, чете това, което си е за неговото осъзнаване само.
« ѕоследна редакци€: пн, 21 дек 2009, 12:04 от svetlina_8 »
÷итирай


ћнени€: 986
«а всички, които в€рват в чудеса на  оледа и въобще Very Happy

ƒќЌј »ƒЏЌ: Ѕќ∆≈—“¬≈Ќќ ѕ–ќЌ» ¬јЌ≈ »Ћ»  ј  ƒј ѕ–≈ќƒќЋ≈≈ћ ќ“„јяЌ»≈“ќ „–≈« ƒ”’ќ¬Ќќ —¬Џ–«¬јЌ≈

"»скам това упражнение да го направим всички заедно.
 огато сте отча€ни, обезверени, когато сте объркани и не знаете по кой път да тръгнете, когато сте се молили и никой не отговар€ молитвите ви, това е едно прекрасно упражнение, което ще ви даде сили и ще ви окуражи.
«астанете изправени, заземете се за момент, почувствайте връзката си със «ем€та. —кръстете ръце като за молитва, разтворете ръцете и образувайки кръг, ги вдигнете към небето и го докоснетеЕ
ѕредставете си, че се къпете в си€нието на небето. ¬дигайки ръце към небесата, вие прегръщате и загребвате енерги€. Ќебесата проникват с ц€лата си лечебна енерги€ във вас. ѕо този начин вие образувате спираловиден енергиен вихър, наречен Ѕожествено проникване. ѕрегърнете, загребете и приберете тази вихрова спираловидна енерги€. ћожете да € вложите в —ърдечната чакра, както и във вс€ка друга част от т€лото ви, ко€то се нуждае от лечение...
¬ие се свързвате с вашата духовна същност и призовавате лечебни сили. ўе се почувствате обичани, подкреп€ни, разбрани и приети. ўе бъдете благодарни и обгрижвани.
ћожете наистина да се излекувате и без да знаете никакви енергийни техники, само с това упражнение. ўе усетите топлина и изтръпване на ръцете. —ъзнанието ни си спомн€ неща, дълбоко съхран€вани в клетките ни, в моменти когато са необходими. “ова е като откриване на нещо, което дълго време ви е чакало да си го припомните.
Ќие имаме енерги€та на небесата, чувстваме, че не сме сами. »маме енерги€та им в нашите ръце, съединена с нашата лична целебна енерги€. “ова е едно отлично упражнение, когато се чувствате изгубени, н€мате правилните отговори и нищо не върви както тр€бва. —вързвате се с по-силните енергии отгоре и си помагате... ћожем наистина да се излекуваме само с това упражнение. ’ората го прав€т в различни части на света. ћожете да го правите навс€къде, но то е особено силно, ако го правите сред природата и под звездите. “ова е докосване до нещо свещено и здравословно..."


ƒона »дън
« ѕоследна редакци€: вт, 22 дек 2009, 09:01 от krem-karamel »
÷итирай


ћнени€: 1 570
≈й че хубаво!
“ова го прав€ и е прекрасно!
÷итирай

ƒобрич, ¬арна

ћнени€: 724
—илно е !  Smile
÷итирай

на втори€ етаж

ћнени€: 129
lenny_pld , за прекрасното оформелние на темата  bouquet
÷итирай

Universe

ћнени€: 1 503
 bouquet — благодарности към ƒани јврамова, ко€то предостави субтитрите на филма "“айната"  Hug

“айната/ The secret   

Д∆еланието ти е заповед за менФ
»ли как да създадем живота си такъв, какъвто го искаме...


¬сички работим с една безкрайна сила. ¬сички се ръководим от едни и същи закони. ≈стествените закони на ¬селената са толкова прецизни, че можем да построим космически кораби, да изпратим хора на Ћуната и да изчислим призем€ването с точност до част от секундата. ¬сички работим с един закон, с една сила Ц ѕ–»¬Ћ»„јЌ≈“ќ.


¬сичко което идва в живота ни е привлечено от нас самите. ѕривличаме го чрез образите в съзнанието си Ц онова, което мислим. ќнова което се случва в ума ни, го привличаме към себе си.
 «ащо и днес мислите, че 1% от населението печели около 96% от общи€ доход?  
ћислите ли че това е случайно? Ќ€ма нищо случайно! Ќещата са създадени такива.
“е разбират нещо- разбират “айната и сега...т€ ще ви бъде разкрита и на вас.
Ќай лесни€т начин да бъде представен «аконът за привличането е човек да мисли за себе си, като за магнит. Ќай- общо казано според този закон Дподобното привлича подобнотоФ.  
“ук говорим за нивото на мисълта.
Ќашата задача е да задържим в мислите си това което искаме, да си из€сним какво искаме и да задействаме един от най-великите закони на ¬селената Ц ѕривличането.
¬ие ставате това, за което мислите най много, но също и го привличате .
 јко го видите в ума си, ще го задържите в ръцете си!
“ози принцип може да бъде обобщен в три думи: ћ»—Ћ»“≈ —“ј¬ј“ Ќ≈ўј!
ѕовечето хора не разбират, че вс€ка мисъл има честота и може да се измери.
јко непрестанно мислите нещо, ако си го представ€те в съзнанието си (че имате чисто нова кола, пари, бизнес, намерили сте сродна душа и т.н.), вие излъчвате тази честота.
ћислите изпращат магнетичен сигнал, привличащ аналога обратно към нас!
ѕредставете си живот в охолство и ще го привлечете към себе си!
“ова действа винаги и при всекиго.
ѕроблемът е че повечето хора мисл€т за онова, което не искат, а после се чуд€т защо им се случва отново и отново.
«аконът за привличането не прави разлика дали възприемате нещо за добро или лошо, дали го искате или не. “ой просто откликва на мислите ви Ц така е създадена ¬селената.
јко сте се вторачили в дълговете си, в провалената си връзка, ако се чувствате ужасно Ц това е сигналът, който изпращате към ¬селената.
Д„увствам се  ужасно заради всичките си дълговеФ  - тогава затвърждавате това чувство в ц€лото си същество и това ще получите   в по-гол€мо количество.
«атова когато гледате нещо, което искате и казвате ДƒјФ, активирате една мисъл. «аконът за привличането откликва на тази мисъл и ви носи онова, което й съответства.  Ќо когато гледате нещо, което не искате и крещите ДЌ≈Ф вие не го отблъсквате, а напротив- активирате мисълта какво не искате и «аконът за привличането ви осигур€ва точно това нещо («аконът за привличането откликва на всички наши мисли).
∆ивеем във ¬селена основана на привличането. ¬сичко е свързано с него.
«аконът за привличането действа винаги, независимо дали в€рвате в това, дали го разбирате или не Ц винаги действа.
ћоже да си мислите за миналото, насто€щето или бъдещето, но независимо дали наблюдавате или си припомн€те, или си представ€те Ц при този процес активирате мисъл и «аконът за привличането Ц най-могъщи€т закон на ¬селената- откликва на мисълта ви.
—ътворението се случва непрестанно.

¬секи път когато човек си помисли за нещо, или се замисли дълбоко, той е в процес на сътвор€ване и от тези мисли ще се про€ви нещо.  «аконът за привличането казва: Дўе ви дам, каквото кажетеФ и така ако се оплаквате от нещо лошо, вие създавате още повече от това лошото.
 огато имаме позитивна нагласа, привличаме позитивни хора, обсто€телства и събити€.
 огато сме негативни и сърдити, привличаме сърдити хора и негативни обсто€телства.
“ака привличаме към себе си преобладаващата си  мисъл, била т€ осъзната или не.
» в това е проблемът !

ƒоказателствата за «акона за привличането са очевидни навс€къде около нас, ако го разбираме.  ойто говори най- вече за болести Ц той ги има.  ойто говори за благоденствие- той го има. „овек е като магнит, който привлича мисли, хора, събити€, начин на живот.  
¬сичко от сво€та житейска биографи€, всичко случило се е било привлечено от нас самите по силата на този закон.
 вантовата физика започна да сочи това откритие. “€ казва, че не може да има ¬селена, без разум, който да навлезе в не€. –азумът на практика оформ€ онова, което възприема.
јко не разбирате, това не означава, че тр€бва да го отхвърлите. ¬еро€тно не разбирате и електричеството. Ќикой дори не знае какво представл€ва електричеството (науката казва Ц Днасочено движение на електрониФ, кой или какво ги кара да се движат Ц учениете не зна€т). но се възползвате от неговите облаги. ј знаете ли как работи? јз не знам...и учените не зна€т, но го използваме...
 огато хората започнат да разбират «акона за привличането, започват да се плашат от всички онези негативни мисли, които имат. “р€бва да сте на€сно с две неща:
ѕърво Ц вече научно е доказано, че утвърждаващата мисъл е стотици пъти по-мощна от отрицателната мисъл. “ова веднага елиминира вс€каква степен на тревога.
∆ивеем в реалност, в ко€то съществува един буфер от време. » това е хубаво! Ќе бихте искали да живеете в среда, в ко€то мислите ви се про€в€ват веднага. ѕредставете си как всички страхове ожив€ват- ще е ужасно, нали? “а повечето от нас не си дават сметка за мислите си, действат автоматично, с€каш на автопилот...
–езултатът от нашите мисли идва след известно закъснение и това наистина е нещо хубаво.

«а да привлича само позитивни неща в живота си, за да се превърне живота на човек в едно позитивно изжив€ване, той тр€бва да осъзнава мислите си и да ги подбира внимателно.
Ћидерите от миналото, които са знаели  тайната на «акона за привличането са искали да запаз€т силата й без да € сподел€т с другите. «атова държали хората в неведение.
„овек живеел във водовъртежа на своето ежедневие Ц от работа вкъщи и от вкъщи на работа.
∆ивеем във ¬селена в ко€то си има закони. —поред закона за гравитаци€та, ако паднете отвисоко, без значение дали сте добър или лош човек, ще се размажете на зем€та. —поред «акона за привличането енерги€та следва мисълта; мислите стават неща.
¬сичко около нас, включително и нещата от които се оплакваме, сме ги привлекли ние самите.
ясно ми е, че това е нещо, което изобщо не ви харесва.  ¬еднага ще кажете ДЌе съм привл€къл катастрофата, не съм провалил лични€ си живот, не съм привл€къл безпаричието си...Ф
јз съм тук и тази стати€ е тук за да ви каже Ц Дƒа вие сте го привлеклиФ  »зобщо всичко от което се оплаквате е продукт на вашата мисъл. ƒори и магиите от които толкова се страхувате Ц пак са привлечени от вас. «а да поникне едно семе, се нуждае от подход€ща почва.
“ова е една от най-трудните за възприемане идеи. Ќо щом € приемете, т€ ще преобрази живота ви!
ѕовечето неща в живота ни, сме ги привлекли несъзнателно. ћислим, че н€маме контрол над мислите си и чувствата ни са като рефлекси и всичко се случва  автоматично.
 огато чуете това за пръв път си мислите: Д » сега тр€бва да наблюдавам мислите си? ƒоста работа ме чака.Ф
¬ началото наистина ще изглежда така, но после започва забавната част.
Ќикой не ви кара да наблюдавате мислите си . “ова може да ви подлуди.   ъм вас прииждат толкова много мисли от вс€какви посоки и за вс€какви неща. “ук на помощ се включва нашата емоционална напътстваща система. » ћислите на човек- пораждат чувствата.
¬ашите чувства ви помагат да разберете какво мислите.

≈моциите са изключителна дарба, ко€то показва какво привличаме в живота си.
≈моциите са два вида Ц човек се чувства добре или зле.  Ќаричаме ги с вс€какви имена, но по същество всички негативни емоции, независимо дали ще ги наречем вина, гн€в, срам, раздразнение,  са сходни като усещане Ц човек не се чувства добре. ¬сички те са знаци, сочещи, че  онова което си мислите в момента, не е в синхрон с онова което действително искате.
Ќаречете го лоша честота или вибраци€, негативна енерги€ или както си поискате.
 огато човек се чувства добре, изпитва надежда, щастие или любов, това при€тно усещане, тази положителна емоци€ е знак , който ви казва, че онова което си мислите сега е в синхрон с онова, което желаете.
Ќаистина е толкова просто. јко се  чудите какво привличате в живота си, запитайте се как се чувствате. јко се чувствате добре, продължавайте с това.
„увствата ни са обратна информаци€, дали сме на прав път  или сме се отклонили.
 олкото по- добре се чувствате, толкова повече сте в синхрон.  олкото по-зле, толкова повече сте извън синхрон.
¬ многообразието на ежедневните си прежив€вани€ човек излъчва  мисли, които буквално формулират бъдещите му прежив€вани€. ѕо усещани€та си може да разпознаете, дали онова към което се предвижвате, ще ви достави удоволствие , когато стигнете там.
“ова което чувствате, е идеално отражение на онова, което е в процес на създаване.

„овек е най-точни€т €сновидец и пророк, по отношение на собствени€ си живот, стига да се научи да разчита ДзнацитеФ.

» получавате точно онова, което чувствате, а не толкова което мислите.
ƒобри дни, лоши дни, богатите стават по-богати, а бедните по- бедни...¬сичко е свързано с преобладаващите чувства на тези хора.

ћоже да започнете веднага да се чувствате богат, преусп€ващ, да почувствате любовта ко€то ви обкръжава, дори и да € н€ма.  » тогава ¬селената ще откликне на същността на душата ви. ўе откликне на вътрешното ви чувство и ще го про€ви, защото така се чувствате.
Ќай-общо Ц това върху което се съсредоточавате с мисъл и чувство, е онова което привличате, като прежив€ване, независимо дали го искате или не.
 ј сега се замислете, колко често мислите за нещо негативно, за нещо което ви притесн€ва, за нещо от което се страхувате?  олко често тези негативни мисли предизвикват негативни чувства?  акво се случва после?
“ова което мислите и чувствате, винаги съответства на онова което се про€в€ва!
“рудно е да се преглътне, но започнем ли да го приемаме резултатите са смайващи.
¬същност н€ма и причина за да не го приемете. ѕросто опит, нищо не губите, нали. ѕолзата е гарантирана.
“ова означава, че каквото и да е направила мисълта с живота ви, то може да се поправи, чрез пром€на на осъзнаването ви.

¬ие постепенно създавате  сво€ собствена ¬селена Ц ”инстън „ърчил 1874-195
Ќаистина е много важно да се чувствате добре, защото така изпращате това чувство като сигнал към ¬селената и то започва да привлича повече от себе си към вас.
 олкото по-добре се чувствате, толкова повече ще привличате нещата, които ви помагат да се чувствате добре и повдигат настроението ви все повече.

 олкото повече- толкова повече Ц ћечо ѕух

 огато сте посърнали, може да промените всичко  ей така, за миг. ѕуснете си хубава музика, запейте Ц това ще промени настроението ви.
 ойто пее, зло не мисли.
ѕредставете си нещо красиво. —помнете си за нещо хубаво за което сте благодарни.
»зхвърлете всичко от съзнанието си и оставете само тази мисъл.
√арантирам ви че ще се почувствате по добре.
» когато започнете да схващате и започнете да направл€вате мислите си според това  как ви карат да се чувствате, когато започнете да виждате връзката между мислите и чувствата си и това, което се връща към вас, неусетно ще разберете, че вие сте творецът на собствената си реалност. ј онези които ви наблюдават, ще бъдат сма€ни от прекрасни€ ви живот.
 аква е задачата на човек в съзидателни€ процес и
каква е задачата на ¬селената?
¬секи знае приказката за јладин и вълшебната лампа. ƒжинът от лампата  винаги казва едно и също: Д∆еланието ти е заповед за мен!Ф
Ќека приложим тази метафора към живота си.
јладин е този който казва какво иска. ќт другата страна е ¬селената, представена, като джина. ¬същност предани€та го наричат как ли не Ц ангел - пазител, висш јз...сложете му какъвто етикет ви харесва (той винаги си остава едно и също, хората са го назовавали с различни имена в зависимост от пон€тийни€ инструментариум с който са разполагали, към момента на осъзнаване и говорене). »де€та е тази- всички предани€, всички митове, всички легенди разказват, че има нещо по- гол€мо от нас.
ј джина винаги казва едно и също: Д ∆еланието ти е заповед за менФ.
“р€бва да кажем, че съзидателни€ процес се състои от три етапа:
1 »« ј«¬јЌ≈ Ќј ∆≈ЋјЌ»≈
2 ќ“√ќ¬ќ–
3 ѕ–»≈ћјЌ≈
ѕърви етап Ц тр€бва да ѕќ»— ј“≈, онова което желаете (Д»скай и ще ти се дадеФ Ц Ѕибли€).
¬селената откликва на вашите мисли.

 акво желаете наистина?
—еднете и го напишете на лист харти€. Ќапишете го в сегашно време. ћоже да започнете с Д“олкова съм щастлив и благодарен сега, след като вече...Ф ј после об€снете какъв искате да бъде живота  ви във всеки един аспект.
“ова наистина е много забавно. ¬се едно ¬селената е огромен каталог, от който си поръчвате...
¬тори етап Ц ќ“√ќ¬ќ– на онова, което сте поискали. “ова не е ваша задача. ¬селената € върши вместо вас.  ¬сички вселенски сили откликват на  мислите, които сте задействали.
∆еланието ти е заповед за мен...
» ¬селената започва да се пренарежда, за да накара това да се случи...
ѕовечето хора не си позвол€ваме  да поискаме онова, което истински желаем, защото не виждаме как е възможно да се случи. »ли страховете и комплексите ни създават пречки, н€кой хора дори мисл€т че не заслужават да получат...
јко направите едно малко проучване, ще ви стане €сно, че всеки постигнал нещо не е знаел как точно ще го направи. «наел е само, че ще го направи.
Ќе ви тр€бва да знаете, как ще се получи, как ще се пренареди ¬селената.
Ќе знаете как- ще ви бъде казано.  ўе привлечете начина.
ћинава малко време и  човек започва си мисли Ц Дявно нещо се е объркало.Ф Д«нам, че съм го поискал.  ъде е то ?Ф

ƒа поискали сте, завършили сте първи€ етап. ¬селената отговар€ Ц всеки път, без изключение- етап две.  ќстава етап три Ц приемането.
“ова означава, че тр€бва да се синхронизирате с желанието си.
 огато сте в синхрон с желанието си се чувствате прекрасно. “очно това е ентусиазмът, радостта, признателността, страстта.
Ќо когато изпитвате отча€ние, страх или гн€в, това са €сни индикатори, че не сте в синхрон  с онова, което сте поискали.  огато започнете да разбирате, че начинът, по който се чувствате е всичко и започнете да управл€вате мислите си, според чувствата си, с които са свързани, малко по малко ще откриете съответстващото чувство .
 » когато станете едно с него, то ще  се про€ви в живота ви.
 огато превърнете тази фантази€ във факт, вече може да градите по-големи и по-хубави фантазии...и това е съзидателни€ процес.
»зучаването и прилагането на «акона за привличането означава да измислите как да генерирате чувствата, че имате нещото сега. »зпробвайте колата. »дете на оглед в къщата...направете необходимото , за да създадете усещането, че го имате и го запомнете.  аквото и да направите, то ще ви помогне да го привлечете.
јко си мислите: Дћога и да пробвам, но не ми харесваФ, не сте на прав път!
ѕон€кога от вас ще се изискват действи€, но ако сте в синхрон с онова, което  ¬селената се опитва да ви достави, ще се чувствате радостни,  жизнени, времето с€каш ще спре и ще може да го правите по ц€л ден.
¬селената обича високите скорости. Ќе отлагайте, не се двоумете, не се съмн€вайте, при всички положение само ще спечелите!
 огато имате  възможността, импулса и вътрешни€ интуитивен порив Ц ƒ≈…—“¬ј…“≈!!!
“ќ¬ј ≈ ¬јЎј“ј «јƒј„ј » “ќ¬ј ≈ ¬—»„ ќ,  ќ≈“ќ —≈ »— ј ќ“ ¬ј—.  
ўе привлечете всичко, което ви е нужно. јко ви тр€бват пари, нови запознанства, любов, здраве...ще ги привлечете.
“р€бва да внимавате към какво сте привлечени, защото задържайки образите  на нещата които искате, вие ще ги привлечете и ще бъдете привлечени от т€х.

ћоже да започнете от нулата.  » от нищото, от безизходицата ще се по€ви път.
ѕредставете си кола, ко€то се движи през нощта. ‘аровете освет€ват само 50 -100 метра напред. ¬ие може да изминете така цели€ път от —офи€ до ¬арна, защото ви стига да виждате само следващите 100 метра.  ≈то така се разгръща живота пред нас. јко имаме в€ра, че следващите 100 метра ще се разгърнат пред нас, животът  ще продължи да се разгръща и ще ни отведе до желаното м€сто, защото така сме поискали.
»зкачете първото стъпало с в€ра. Ќе е нужно да виждате ц€лото стълбище, просто изкачете първото стъпало. Ц ћартин Ћутър  инг 1929-1968
ƒруго което се питат хората,  е колко време е нужно.   олко време е нужно за да получат парите, връзката или каквото там са си пожелали.
Ќе разполагам с правилник, в който  да пише: 30 минути, 3 дни или 30 дни. ¬сичко опира до това дали сте в синхрон  със самата ¬селена.

–азмерът н€ма никакво значение за ¬селената. ќт научна гледна точка не е по-трудно  да привлечем нещо, считано за огромно, в сравнение с нещо, което считаме за нищожно малко.
¬селената осъществ€ва всичко без никакви усили€. “ревата не полага усили€ за да расте Ц просто така е създадена.  ¬сичко зависи от собствените ни представи, от границите които сами си постав€ме.
ћного хора се чувстват приковани или ограничени от обсто€телствата. Ќо каквито и да са обсто€телствата сега Ц това е само насто€щата ви реалност, нищо повече! “€ ще започне да се промен€, докато четете тези редове и когато започнете да прилагате осъзнато «акона за привличането.
ѕон€кога се чувстваме заседнали, защото си мислим едни и същи неща. “ака получаваме едни и същи резултати. ѕричината е защото:
ѕовечето хора откликват  мислено на онова, което наблюдават.
–азбирате ли, ако гледате нещо,  каквото е , мислите за него, каквото е . ј щом мислите за него, каквото е  «аконът за привличането ви дава още от него.  
“р€бва да се научите да подхождате към нещата от различна гледна точка.

ѕовечето хора гледат насто€щето си състо€ние и мисл€т :Ф“ова съм азФ √–≈Ў ј !!!
“ова не сте вие! “ова сте Ѕ»Ћ» вие.
јко гледате състо€нието си в момента- да речем че н€мате пари, или н€мате връзката ко€то искате, или не сте в добро здраве Ц това не сте вие, а само остатъчни€ резултат от вашите минали мисли, действи€ и избори.  “ака че ние живеем в този остатък  от свои минали мисли и действи€. јко се самоопредел€те според  насто€щето си състо€ние, вие се обричате да н€мате нищо повече от същото това и в бъдещето си.

¬сичко което сме, е резултат от това, което сме помислили Ц Ѕуда
ƒобре, какво може да направите веднага за да преобърнете живота си?

«апочнете със състав€нето на списък с нещата, за които сте благодарни.
“ова промен€ енерги€та ви и започва да промен€ и мисленето ви.
ѕреди това упражнение може да сте се фокусирали върху това, което н€мате или върху своите оплаквани€ и проблеми, които имате.  огато започнете да работите това упражнение, промен€те посоката си, започвате да  изпитвате благодарност за всичко, от което се чувствате добре.
Ѕлагодарността е начинът да внесете  още в живота си, още от това за което сте благодарни.
¬секи мъж знае, че когато съпругата му го цени за дребните неща, които върши, той иска да прави още повече неща.  ѕризнателността притегл€ нещата, т€ привлича подкрепа.  «а каквото помислим и благодарим, го получаваме.
“ова е заради чувството, което тр€бва да имате.  “ова е толкова силно упражнение. Ќе става дума за машинално мислене, докато правим нещо друго, а за истинското чувство на сърцето и душата, изказано с осъзната мисъл и намерение.
«апочнете ли да се чувствате различно  заради това, което вече имате, ще започнете да привличате повече хубави  неща за които да сте благодарни.
јко си повтар€те: ДЌ€мам желаната кола, къща, съпруга, здраве...Ф това са все неща, които не желаете. —ъсредоточете се върху това, което вече имате и за което сте благодарни.
“о може да е, че имате очи и четете тези редове, може да е за дрехите които имате. ƒа може да предпочитате нещо друго и съвсем  скоро може да го получите, ако се чувствате благодарни за онова което имате.
ƒруго нещо, което може да направите сега за да преобърнете живота си.. .толкова е гол€мо, че не ми стигат думите  за да опиша каква сила ще има то за вас.  
”мът има една интересна особеност. ”чени постав€т прецизни биометрични сензори на атлети. ≈ксперимента изисква от т€х да проигра€т ситуаци€та, но мислено.  Ќеверо€тно, но докато прав€т това, учените откриват че при атлетите се задействат същите мускули, в същата последователност, с€каш участват в истинско състезание.  ак е възможно това?
“ова е така защото умът не прави разлика дали човек извършва нещо или само си мисли за него.
 огато визуализирате, вие материализирате.
 огато визуализирате, когато картината се върти в ума ви, концентрирайте се ¬»Ќј√» и —јћќ върху крайни€ резултат. ѕредизвикайте чувства. “ези усещани€ и вътрешното ви виждане ще се превърнат в отворена  врата, през ко€то ¬селената ще започне да израз€ва сво€та сила.

Ќе е наша работа да мислим ДкакФ  стават нещата. ¬селената се занимава с ДкакФ. “€ винаги знае най- кратки€, бърз и хармоничен път между нас и мечтата ни...нали все пак сме част от не€...
јко се обърнете към ¬селената с желание, ще бъдете зашеметени с  онова, което т€ ще ви даде. ≈то къде се случват вълшебствата и чудесата.
ўе ви се иска да го правите всеки ден,  но никога не бива да е машинално!  
Ќай- важното за да прилагате «акона за привличането и да имате полза от него е да се чувствате добре. Ќикога не правете нещо, което ви носи дискомфорт.
≈динствената разлика между хората, които живе€т по този начин и хората които не живе€т в маги€та на живота, е че хората живеещи маги€та на живота за се научили да живе€т така, усвоили са този процес и вълшебството ги следва на вс€ка крачка, защото помн€т и го прав€т непрекъснато, а не като еднократно действие.
’ората възприемат иде€та, запалват се  по не€ и решават да промен€т живота си, но когато резултатите се забав€т, а са точно на път да изби€т на повърхността, човек € гледа отгоре и си казва ДЌе се получава!Ф и...¬селената му отвръща Д∆еланието ти е заповед за менФ и всичко се връща обратно...


¬ъображението е всичко. “о е преглед на предсто€щите атракции на живота Ц
 јлберт јйнщайн 1879-1955
–ешете какво искате, пов€рвайте, че можете да го имате и заслужавате, пов€рвайте, че е възможно за вас. ѕосле затворете очи и всеки ден по н€колко минути визуализирайте това, което искате, изпитайте усещането че вече го имате.  ѕосле се фокусирайте върху онова, за което вече сте благодарни и наистина почувствайте радостта.  ѕосле се върнете към ежедневието си и оставете ¬селената да си свърши работата.

ўом нещо е мислимо, значи е постижимо - ”ил€м  лемънт —тоун 1902-2002
ѕредстав€м си  какво си мисл€т много хора, които четат тези редове. » то е...Фкак мога да привлека повече пари в живота си?  ак да получа повече богатство и благополучие?Ф
јми просто поискайте! јз искам 1000 лева неочакван приход  в рамките на следващи€ месец.
 аквото и да е, тр€бва да ви изглежда правдоподобно (не на мен, на вас).
÷елта на повечето хора е да се отърват от дълговете си. “ака, обаче ще останете вечно задължени. ≈нерги€та следва мисълта. јко мислите за дългове Ц ще имате дългове. ќставете дълговете да си починат! —ъсредоточете се върху благополучието си!
ћного хора казватФ »скам да удво€ дохода си догодинаФ..но после не прав€т каквото тр€бва, за да го постигнат.
ƒокато се суетите и се оплаквате, че н€мате достатъчно пари, докато се чувствате нещастни, че н€мате пари, всъщност активирате мисъл съвсем различна от желанието си!
Ќе може да искате повече пари, а да се концентрирате върху недостига им.

ѕовечето хора са израснали с мисълта, че парите се изкарват с тежък труд. јми нека да го заменим с Д ѕари се изкарват с лекота и редовноФ. ¬ началото може и да ви звучи като лъжа Ц мозъка ви казва ДЋъжеш, трудно е !Ф “ака че известно време се получава, като игра на тенис. Ќо всичко е до настройката на ума, всичко зависи от това как мисли човек.
ћного хора прав€т купища пари, но връзките им са пълен отврат. ј това наистина не е добре. „овек може и да забогатее, но н€ма гаранции, че ще е състо€телен. Ќе казвам, че парите не са част от състо€нието, напротив...но са само част! ѕознавам и много ДдуховниФ хора, но те са вечно болни и бедни. “ова също не е състо€телност! ∆ивотът е създаден за да е изобилен във всичките му аспекти.
Ќа запад много хора стръвно преследват успеха. »мат големи къщи, преусп€ващ бизнес, но имането на всичко това не носи гаранции за щастие.
¬същност първо тр€бва да постигне състо€нието на вътрешен мир и радост и едва тогава се по€в€ват всички останали неща. ¬сичко започва със себепознаване.

¬с€ко наше желание да създадем нещо, ще се про€ви в живота ни. «атова е много важно какво си пожелава човек, какви са мислите и чувствата- защото те ще се про€в€т!

ѕон€кога желани€та не могат да се про€в€т, защото  външни€ израз на желанието  се противопостав€ през ц€лото време.
¬ една връзка е много важно първо да из€сните, кой влиза в тази връзка.
Ќе говор€ за партньора ви, имам предвид вас!
 ак очаквате н€кой да се радва на компани€та ви, щом сами не й се радвате?!
ќтнас€те ли се със себе си така, както  искате другите да се отнас€т с вас?

¬ие сте решението за себе си. Ќе очаквайте от другите да ви отдадат дължимото. ¬место това дайте повече на себе си, отделете специално внимание за това. »зпълнете се целите със съдържание, със смисъл, с радост и хармони€, с любов...за да може да раздавате от т€х и на другите.
¬ъв връзките си ние очакваме партньора да ни покаже, че сме красиви, добри, неповторими, специални.  »маме нужда това да ни бъде показано, защото не се чувстваме такива.

¬ъв вас има нещо толкова прекрасно!
Ќе, н€мам предвид самовлюбеност. √овор€ за здравословно уважение към себе си. ј обичате ли себе си,  другите и те ви обичат.

ѕон€кога хората казват Д олегите ми са с толкова негативна нагласаФ или Дпри€тел€т ми е вечно сърдитФ, или Ддецата ми създават много грижиФ Ц отвръщам им: Дтр€бва да се ориентирате  към най доброто у хората около васФ. —еднете и направете списък на положителните им качества.
ћоже да има човек, с когото сте имали  ужасно прежив€ване или връзка. Ќо в усамотението на мислите ви  и с малко работа (помощ от психотерапевт) ще признаем, че когато се концентрирате върху онова, което харесвате най много, за вас тези хора Ц ще се превърнат предимно в това. » въпреки , че не може да творите т€хната реалност, ако са в настроение или нагласа, които не съвпадат с вашето настроение и нагласа към т€х, вие просто ще се разминавате с т€х. «аконът за привличането н€ма да ви събира на едно м€сто, защото честотите ви не съвпадат.

јко знаехте потенциала си да се чувствате добре, не бихте поискали от никого да  е различен, за да се чувствате добре.  ўе се освободите от обремен€ващата невъзможност на нуждата да контролирате света, партньора или детето си.
—амо вие създавате сво€та собствена реалност¬ажно е да осъзнаете, че т€лото ни е продукт на нашите мисли. ћедицината вече установ€ва степента, в ко€то мислите и емоциите ни  определ€ физическата субстанци€,  структурата и функци€та на т€лото ни.
¬ изкуството на изцелението е известен пласебо ефектът. ѕласебо практически н€ма въздействие върху т€лото Ц например бучка захар.  азвате на пациента, че това е ефективно лекарство и то действа, а всъщност е само бучка захар . —тава така, че пласебото пон€кога е по- ефективно и от самото лекарство.  ќказва се че човешки€т ум е най- важни€т фактор при излекуването, много по- важен от самото лекарство.
 огато имаме болен човек и му предложим да избира Ц да изследва кое в ума му създава болестта или да приеме лекарството...в една спешна животозастрашаваща ситуаци€, по-мъдро е да приеме лекарството, докато изследва ума си. ћедицината не бива да се пренебрегва, вс€ка форма на лечение е важна.

»ма само един течащ поток на благоденствие. “ова е потокът на чистата положителна енерги€ и ¬селената изобилства от не€. ∆ивеем в св€т, основан на изключителното изобилие и благоденствие. » когато остав€те този поток да тече свободно, се чувствате много добре, а когато го ограничавате, вече не се чувствате така добре.
»ма поток на доброта и благополучие, който остав€те да тече или не, а емоциите ви казват как се справ€те Ц дали позвол€вате или се съпротивл€вате на тази връзка.
—игурно познавате хора със смъртоносна болест.   акво е болестта Ц не разположение, т.е т€лото не се чувства добре.
»ма хил€ди различни диагнози и болести. Ќо те са просто Дслабото звеноФ, резултат само от едно Ц стрес.
ѕоставете веригата или системата под силен натиск и н€кое звено се чупи.  
‘изиологи€та ни създава болестите, за да ни информира че не сме балансирани, че не сме в състо€ние на любов и благодарност. «а т€лото знаците и симптомите не са нещо ужасно. „есто задавани€т въпрос е , когато човек има н€каква болест в ДхрамаФ на своето т€ло или н€какъв друг дискомфорт в живота си, дали това може да се преобърне чрез силата на правилното мислене?  ќтговорът е категорично ƒј!
„овек притежава една  изключителна способност, наречена само изцеление. јко се нараним- раната зараства. ѕри бактериална инфекци€ се включва имунната ни система и ни изцел€ва. —амата имунна система е създаде за да лекува.
Ѕолестта не може да живее в емоционално здраво т€ло. «а да поникне едно семе, то се нуждае от почва. —емето на болестта  пониква, само ако има почва за него да расте!
¬с€ка секунда в т€лото ни умират и се раждат милиони клетки. Ќ€кой части от т€лото ни се подмен€т буквално всеки ден, на други им тр€бват месеци или години. Ќо в рамките на около 4 години имаме чисто ново физическо т€ло Ц научен факт. “огава защо продължаваме да боледуваме? » как тогава се запазват спомените и опитностите, когато клетките са нови?
Ќо...това е тема на друга лекци€...

јко имате болест и се концентрирате, говорите за не€, ще създадете повече болестни клетки. ¬место това, когато сте неразположение, си представете себе си с т€ло в перфектно здраве и всичко ще се оправи, по-бързо отколкото сте си представ€ли.
”сещате ли разликата между това да имате болезнен артрит и да е страхувате или да имате болезнен артрит и да сте изпълнен с надежда?  –азликата между страха и надеждата е разликата между боледуването и изцелението.
ѕо щастливите мисли вод€т до по- щастлива биохими€ Ц едно по- щастливо и здраво т€ло Ц факт!  Ќегативните мисли, стресът сериозно вред€т на т€лото и на функционирането на мозъка.  «ащото имено мислите и емоциите ни непрестанно пренареждат, реорганизират и възстанов€ват т€лото. ѕремахнете физиологически€ стрес от т€лото и то започва да прави онова, за което е създадено Ц то се самоизцел€ва!
«абел€зва се, че много хора, живе€т един твърде условен живот.  
¬иждат прекрасни неща и казват Дƒа, искаме повече от това, ще го подкрепим със сво€та енерги€, време, париФ. ј после виждат ужасни неща, които не искат да преживе€т, нито искат други хора да преживе€т и си казват Д“р€бва да направим  нещо, за да се отървем от тези неща.Ф Ќо не разбират, че съпротивл€вайки се срещу нежеланото, го подсилват.
ƒнес сме свидетели на  Двойна срещу бедносттаФ, Двойна срещу гладаФ, война срещу ракаФ, Двойна срещу тероризмаФ, Двойна срещу насилиетоФ  Двойна срещу наркотицитеФ,Фвойна по пътищатаФ...днес сме свидетели на война...и ц€лата тази съпротива всъщност само подсилва същите тези неща,  защото не може да кажете ДЌ≈Ф и да ги накарате да изчезнат.  огато крещите ДЌ≈Ф «аконът за привличането ви го осигур€ва!

¬сичко което сме, е резултат от това, което сме помислили Ц Ѕуда
јнтивоенното движение създава повече война. ƒвижението срещу наркотиците- създава повече наркотици, защото се концентрираме върху това, което не искаме Ц наркотици.

’ората ще кажат- Д«ащо да не се концентрираме върху истината?Ф Ќо това е все едно да кажем Дўом хората са отдали вниманието си на нещо, което не жела€т и което се е про€вило, значи и аз тр€бва да го направ€. јз съм със стадотоФ јз ...не разбирам тази логика!

ћайка “ереза го е казала прекрасно: ДЌ€ма да участвам в антивоенно движение. јко организирате движение за мир, поканете ме.Ф

¬ие искате да се концентрирате върху това което искате, а не каквото не искате.
 ’убаво е да забел€звате какво не искате, защото то контрастира с това което искате.
Ќо колкото повече говорите и четете за това, което не искате, и казвате колко ужасно е то, създавате още повече от него.
Ќаучете се да сте спокойни и да отвличате вниманието си от това, което не искате и цели€ емоционален зар€д около него. Ќасочете вниманието си  към това, което искате да изживеете.

 огато вътрешни€т ви глас и видение станат по- дълбоки, €сни и силни от външни мнени€ и обсто€телства, тогава сте станали господари на живота си!

Ќе сте тук за да направите света точно такъв какъвто искате да бъде. “ук сте за да сътворите света около себе си по свой собствен избор, като позволите и светът, избран от другите също да съществува. ѕозволете на другостта на други€, да € има.

“ук стигаме и до въпроса Дјко всички третират ¬селената като каталог, н€ма ли да го изчерпим?Ф
ѕрекрасното на ¬селената в ко€то живеем е, че има повече от достатъчно за всички.
¬ ума на човечеството се е загнездила лъжа, ко€то действа като вирус. “ази лъжа е, че н€ма достатъчно добро, че има недостиг, че ресурсите са ограничени.
“очно тази лъжа кара хората да живе€т  в страх, алчност, скъперничество и тези отрицателни мисли се превръщат в техни прежив€вани€, в т€хна реалност.
—ветът сънува кошмар!
»стината е че доброто е повече от достатъчно, има изобилие от творчески идеи, сила, любов, радост... ¬сичко това преминава през едно съзнание, което е осъзнало безкрайната си същност. ¬секи велик учител, жив€л на тази планета, ние казал, че животът е създаден за да е изобилен.
» така щом си помислим, че ресурсите намал€ват, откриваме нови с които да постигнем същото. ƒори да см€таме че има недостиг,  то е само защото не сме открили взора си  към всичко, което е около нас.

» така щом видите нещо, което искате в прежив€вани€та си...помислете за него, изпитайте усещането, влезте вътре в него.  √оворете за него и го запишете, опишете го в сценарии, превърнете го в сво€ реалност, превръщайки се в негово съответствие.

ѕовечето лидери от миналото са пропуснали една важна част от «акона за привличането- увеличаването на силата му, чрез сподел€не с другите.  
∆ивеем в най-хубавите исторически времена- за пръв път имаме силата да се докоснем истински до познанието.
 огато се оглеждаме около себе си и дори виждаме телата си, виждаме само върха на айсберга.
ѕомислете само за миг Ц погледнете ръката си. »зглежда плътна, но всъщност не е. јко € погледнете под подход€щ микроскоп, ще € видите като вибрираща енерги€.
¬сички тела са изградени от едно и също нещо Ц ръката ви, океанът, звездите...¬сичко е енерги€.
Ќека бъдем малко по-подробни.
«апочваме с вселената, в ко€то има галактики, млечни€т път е една от т€х (постепенно намал€ваме), после идва ред на слънчевата система, на зем€та, после идва човека, т€лото е изградено от органи, органите от клетки, после идват молекулите, после атомите и като разпаднем атомното €дро имаме...≈Ќ≈–√»я.  “ака че едно нещо, може да се разгледа на различни нива и в крайна сметка пак достигаме до ≈Ќ≈–√»я.  
ѕовечето хора се самоопредел€т според това окончателно т€ло. Ќо човек не е само т€ло, дори и под микроскоп се вижда енергийно поле...а ето какво знаем за енерги€та:

ѕопитайте физик: Д ой създава вселената?Ф и той ще ви отговори: ≈Ќ≈–√»я“ј. ѕоискайте да ви опише енерги€та и той ще ви каже: Д“€ не може да се създава или разрушава; винаги е била, е и ще бъде; т€ е всичко съществувало н€кога, преминава във форма, през форма и извън форма.
ј сега попитайте теолог: Д ой създава вселената?Ф “ой ще ви отговори: Ѕќ√. ѕопитайте Д акво е ЅогФ и отговорът ще бъде:  “ой не може да се създава или разрушава; винаги е бил, е и ще бъде; той е всичко което е съществувало н€кога; преминава  във форма, през форма и извън форма...
¬иждате ли...? същото описание но друга терминологи€. “ака че ако се възприемате, като един костюм месо, една купчина кожа и кости...помислете пак!

¬ие сте духовно същество, вие сте енергийно поле действащо в по-гол€мо енергийно поле.
¬сички сме свързани но не го виждаме. Ќе съществувам там навън и тук вътре.  ¬ъв ¬селената всичко е свързано, всичко е ≈дно.

Ќие сме разклонени€ на една енерги€. Ќие сме тук в тези тела, но сме си позволили да се отклоним от най-съществената част- кой сме в действителност.  
Ќие сме изначална енерги€, ние сме вечни същества, ние сме Ѕожи€ сила.
Ќие сме онова, което наричаме Ѕог.  
ѕо библейски можем да кажем, че сме Ѕожи образ и подобие;  можем да кажем и че сме начин ¬селената да се самоосъзнае или че сме безкрайно поле от разгръщащи се възможности Ц всичко това ще бъде истина!
¬ъв всички предани€, митове и легенди се казва, че сме създадени по образ и подобие на съзидателни€ източник.  “ова означава, че имаме божествени€ потенциал и сила да сътворим света си. » това е точно така. ћоже би вече сте създали прекрасни и стойностни неща, а може да не сте. ѕомислете над този въпрос:
Дѕолучените резултати искани ли са от вас, достойни ли са за вас?Ф
јко не е така, дали сега не е моментът да промените нещата?
 «ащото...имате силата да го направите.

÷€лата сила идва отвътре и следователно е под наш контрол- –обърт  олиър 1885-1950

ћного хора се възприемат като жертви и често изтъкват събити€ от миналото си- че са били малтретирани или са имали нездраво семейство...но според психолозите 85% от семействата са нездрави. “ака че се оказва, че не са толкова уникални.
ћоже да се концентрирате върху миналото или върху това което искате.   огато хората се съсредоточават върху това което искат, онова което не искат- отпада. ≈дното се разшир€ва за сметка на другото.

 аним ви на едно м€сто, където  отдавате мисълта си умишлено, направл€вате мисълта си целенасочено, където сътвор€вате собствените си прежив€вани€, защото сте управител€ на собствената си мисъл.
’убавото на «акона за привличането е, че може да започнете откъдето сте и да започнете да мислите, да мислите истински и да започнете да генерирате в себе си усещането за хармони€ и щастие и тогава законът ще започне да откликва.
«апочнете с едно ново убеждение, че във ¬селената има повече от достатъчно,  или че всичко се подрежда по най- добри€ за вас начин...

ћожем да създаваме нещата, както ги искаме, чрез «акона за привличането.

» тогава може да се освободите от наследствените си модели, от културни те кодекси, от социалните норми и да докажете, че силата вътре във вас е по гол€ма от тази на цели€ св€т.

Ќ€кой от вас може би си мисл€т: Дћного хубаво, но аз не мога да го направ€Ф или Дт€ /той н€ма да допусне да направ€ товаФ , или Дне съм толкова силенФ...ами добре, но само ще ви кажа, че вс€ко едно Дјз не съм...Ф се про€в€ва, поради «акона за привличането...
Ќезависимо дали мислите, че можете или не можете и в двата случа€ сте прави Ц
’енри ‘орд 1863-1947

»ма ли н€какви ограничени€ за «акона за привличането?
јбсолютно никакви. Ќ€ма граница!
Ќие сме неограничени същества, н€маме таван на възможностите.
—пособностите, дарбите и силата  на всеки един човек на тази планета са Ќ≈ќ√–јЌ»„≈Ќ»!
„овек просто тр€бва да разбере кой е и какво иска.
ћиси€та на всеки човек, на този св€т, е такава, каквато всеки сам отреди за себе си .  
∆ивотът ви ще бъде такъв, какъвто го създадете.
ѕравете това, което ви носи радост ...
¬ътрешното щастие е горивото на успеха...¬сичко, което ви кара да се чувствате добре, привлича още от същото което ви кара да се чувствате добре...
¬ие четете тези редове, сега и точно вие сте го привлекли в живота си...вие избирате дали да го оползотворите, ако ви кара да се чувствате добре. јко не се чувствате добре, сами знаете Ц оставете го. Ќамерете нещо при€тно, което  да резонира със сърцето ви.

ѕоследвай блаженството си и ¬селената ще ти отвори врати  -
ƒжоузеф  ембъл 1904-1987

«а нас това са най- добрите думи, н€кога изричани от човек. јко човек последва блаженството си, ще тръгне по път€ на изобилието и добруването във всички области.

Ќасладете се на живота си, защото е феноменален! “ой е едно прекрасно пътешествие!
ўе живеете различен живот, в различна реалност. ’ората ще ви гледат и ще питат: Д акво правиш по-различно от мен?Ф  ≈динствената разлика ще бъде, че вие прилагат  осъзнато «акона за привличането .

“огава може да правите, да имате и бъдете неща, които хората считат за невъзможни.
—ега действително се придвижваме към нова ера. ¬ тази ера последната граница ще бъде умът.    
ѕредстои ера на безпределен потенциал и възможности. «наете че използваме максимум 5%от потенциала на човешки€ мозък. ѕредставете си св€т в който хората използват пълни€ си умствен и емоционален потенциал.  ўе можем да отидем навс€къде, да правим всичко, да постигнем всичко.
¬ижте себе си с доброто за което копнеете.  азва ни го вс€ка религиозна книга, вс€ка велика философска книга, всеки велик лидер, всеки ”чител...всички те казват едно и също нещо, всички те показват път€ към разбиране на «акона за привличането. —ега и вие разбирате...и колкото повече го използвате, толкова повече ще го разбирате...

ћоже да чувствате, че щеше да е ви е по-лесно, ако чувахте тези думи още в първи€ ден от прежив€ването ви на тази «ем€. јко говорихме с вас в първи€ ден от физически€ ви живот, бихме ви казали:

Дƒобре дошли на планетата «ем€! Ќ€ма нещо, което не можете да бъдете, да направите или да имате. ¬ие сте великолепен създател и творец. “ук сте по силата на могъщата си власт и желание да бъдете тук. ƒерзайте, вложете мисълта си в онова, което искате, привличайте прежив€вани€, които да ви помогнат да решите какво искате, и щом вземете решение, отдайте мисълта си само на него. ѕрез повечето си време ще събирате данни, които да ви помогнат да решите какво точно искате, но истинската ви работа е да решите какво искате и после да се съсредоточите върху него, защото само така ще го привлечете в живота си. “ова е процесът на сътвор€ването.Ф

¬€рвам че сте велики, че във вас има нещо прекрасно. Ќезависимо какво се е случило с вас през живота ви, независимо за колко млади или стари се см€тате, в момента в който започнете да мислите правилно, онази сила във вас, ко€то е по-гол€ма от цели€ св€т, ще започне да изплува. “€ ще превземе живота ви, ще ви нахрани, облече, ще ви напътства, закрил€, ще подържа самото ви съществуване...ако й позволите. ..


÷итирай

—офи€

ћнени€: 1 533
ћомичета, не пиша често, но се опитвам да чета редовно...ѕрав€ го от месеци и см€тах, че е невъзможно да започна да мисл€ неположително... но ето...точно сега преди  оледа сме пред веро€тността да об€вим едната си фирма във фалит. ƒва дни се б€х отдала на скръб, плач, викане и всичко обратно на онова, което научих от ¬ас. ћол€ ¬и, посъветвайте ме, какво да направ€ най-спешно, най-важно,за да започна да "обръщам палачинката" Praynig Ѕлагодар€ ви, че ви има. Hug
÷итирай
0 ѕотребители и 1 √ост преглежда(т) тази тема.
60-74 от 725 отговора