Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Реклама
 • 28 дек. 2009, 21:34 ч.
 • Преглеждания  25 973  Мнения  41  Онлайн  1
Отговори
# 15
 • София
 • Мнения: 1
не,явно аз не обясних както трябва.става дума за това ,че когато те съктяратят по чл.222, ал.1 от КТ поради намаляване обема на работа.работодателят дължи обезщетение в размер на 1 заплата ако ти не си почнал работа в следващият месец.не става дума за отпуск.

Реклама
# 16
 • Плевен
 • Мнения: 1 738
По-горе си писал,че не са ти изплатили и отпуската,която не си ползвал. За това сме го и коментирали.

# 17
 • Пловдив
 • Мнения: 6
Здравейте,
Значи на 01.02.2010г. ми връчиха предизвестие, което гласи:

На основание чл.326 от КТ във връзка с чл.328,ал.1,т.3 от КТ с настоящото Ви предизвестявам, че след изтичане на законния срок от 30 дни ще прекратя трудовото правоотношение на посоченото основание.
При неспазване срока на предизвестието от Ваша страна си запазвам правото да предприема срещу Вас дисциплинарни наказания, а при неспазване срока на предизвестието от страна на фирмата ще Ви бъде изплатено обезщетение съгласно чл.220, ал.1 от КТ.

Фирмата ми е изплатила  една брутна заплата за м.Февруари и ми казаха, че ако до края на м.Март не си намеря работа ще ми изплатят още една заплата. Въпросите са ми: дали написаното в предизвестието отговаря на казаното от тях и след това ако се регистрирам в бюрото по труда ще взимам ли обезщетение като съкратена, защото ме притеснява този чл.326  newsm78 ?Имам общ стаж в тази и още 2 фирми - 3години и 7месеца. А също колко месеца и какъв ще е размерът на обезщетението?Благодаря Ви предварително!!!   bouquet

# 18
 • Мнения: 934
Да, отговаря на истината. Април / ако не започнеш работа / ще получиш обезщетение на основание чл. 222(1) от КТ. Към края на април можеш да се регистрираш в Бюрото по труда. За размера на обезщетението не знам как се изчислява, но мисля че max  е 240 лв. Пусни в търсачката Наредба за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица.

# 19
 • Пловдив
 • Мнения: 6
Благодаря за отговора lu lu!Това звучи успокоително, надявам се наистина на края на месеца да ми изплатят от фирмата обезщетението. Притесняваше ме фактът, че са намесени два члена 326 и 328. Тъй като хем 328чл. е за съкращение поради намаляване обема на работа, а пък в същото време  е използван и 326чл., който е по взаимно съгласие и това ме объркваше, но като се поразрових, откривам, че всъщност 326чл. е използван, защото ме съкращават с предизвестие.

За продължителността на обезщетението, което ще взимам от бюрото по труда намерих следното:

до 3г.осигур.стаж - 4месеца обезщетение
от 3 до 5г. - 6м.(тук попадам  и аз)
от 5 до 10г -8м.
от 10 до 15г. - 9м.
от 15до 20г. - 10м.
от 20 до 25г. - 11м.
над 25г. - 12м.

Ето и систематизирано  изчисление на размера на обезщетението:

Обезщетение=Среднодневен Осигурителен  Доход(СДОД) х60%
СДОД=осигур.доход за последниете 9месеца/бр.работни
Напр.ако осиг.доход за 9м.е 3000лв., а бр. раб.дни  е 198, СДОД е 3000/198=15,15лв.
Размерът на обезщетението за всеки раб.ден е =15,15х60%=9,09лв.
За първите 3м. обезщетението е 130% от дължимото обезщетение(9,09лв.), т.е. 9,09х130%=11,82лв. , а за останалите 3м. е 70% от дължимото обезщ., т.е. 9,09х70%=6,36лв.

В общи линии, май е това. Ако някъде бъркам, моля поправете ме или пък ако някой знае още някаква допълнителна информация относно тези работи, която ще ми бъде полезна, а и не само на мен, а и на други, които се лутат и чудят!
Приятен Ден  Simple Smile

# 20
 • Мнения: 934
Франческа, сега ако пуснеш търсачката с "право на обезщетение безработица" ще ти излезе инфо от сайта на НОИ, от което разбарх че трябва да имаш най-малко 9 месеца осигурителен стаж от последните 15 месеца. Дано да отговаряш на това условие.

# 21
 • София
 • Мнения: 1 478
Благодаря за отговора lu lu!Това звучи успокоително, надявам се наистина на края на месеца да ми изплатят от фирмата обезщетението. Притесняваше ме фактът, че са намесени два члена 326 и 328. Тъй като хем 328чл. е за съкращение поради намаляване обема на работа, а пък в същото време  е използван и 326чл., който е по взаимно съгласие и това ме объркваше, но като се поразрових, откривам, че всъщност 326чл. е използван, защото ме съкращават с предизвестие.

За продължителността на обезщетението, което ще взимам от бюрото по труда намерих следното:

до 3г.осигур.стаж - 4месеца обезщетение
от 3 до 5г. - 6м.(тук попадам  и аз)
от 5 до 10г -8м.
от 10 до 15г. - 9м.
от 15до 20г. - 10м.
от 20 до 25г. - 11м.
над 25г. - 12м.

Ето и систематизирано  изчисление на размера на обезщетението:

Обезщетение=Среднодневен Осигурителен  Доход(СДОД) х60%
СДОД=осигур.доход за последниете 9месеца/бр.работни
Напр.ако осиг.доход за 9м.е 3000лв., а бр. раб.дни  е 198, СДОД е 3000/198=15,15лв.
Размерът на обезщетението за всеки раб.ден е =15,15х60%=9,09лв.
За първите 3м. обезщетението е 130% от дължимото обезщетение(9,09лв.), т.е. 9,09х130%=11,82лв. , а за останалите 3м. е 70% от дължимото обезщ., т.е. 9,09х70%=6,36лв.

В общи линии, май е това. Ако някъде бъркам, моля поправете ме или пък ако някой знае още някаква допълнителна информация относно тези работи, която ще ми бъде полезна, а и не само на мен, а и на други, които се лутат и чудят!
Приятен Ден  Simple Smile
При взаимното сьгласие и предизвестие-годините с трудов стаж отиват "по дяволите"!Така не можеш да взимаш обезщетение 9 месеца,а само 3 месеца.Бях "прекарана" от счетоводителката в предишната ми работа/малкият ми син още нямаше 3 години/,да не ползвам обезщетение,дори и за 3 месеца-с над 20 год.стаж сьм #Cussing outСлужители от НОИ ми помогнаха и "разгониха фамилията" на Г-жа "Велика".Изпратиха официално писмо до ф-та,че ще ги глобят 1000 лв.,ако не ми оправят документите,както трябва Twisted EvilТова ми костваше чакане 1 месец,но резултат имаше-взех си парите "накуп" за 3 месеца.Четете КСО :Глава четвърта "а"
(Нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г.)

ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Право на парично обезщетение за безработица

Чл. 54а. (1)(Изм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
2. (изм., бр. 105 от 2006 г.) нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;
3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4.

(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) За придобиване право на парично обезщетение по ал. 1 се зачита и времето:
1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
4. зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.

(3) (Предишна ал. 2, ДВ - бр. 105 от 2006 г. ) Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

(4) (Предишна ал. 3, изм., ДВ - бр. 105 от 2006 г. ) Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението по ал. 3 е подадено в 3- месечен срок от тази дата. Ако заявлението е подадено след този срок по неуважителни причини, паричното обезщетение се изплаща за периода по чл. 54в, намален със закъснението.

(4) (Отм., ДВ, бр. 112 от 2003 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Отпускането и изчисляването на паричните обезщетения за безработица се извършват въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и данните, декларирани в подадените от лицата документи за отпускане на паричните обезщетения, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.

Размер на паричното обезщетение за безработица

Чл. 54б. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 9 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица се определят ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
 

(3) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., бр. 95 от 2003 г., изм., бр. 82 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 245, ал. 1, т. 4, 6 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.
 

(4) Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият по реда на ал. 1 дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

(6) Лицата, наети на работа на непълно работно време в срока за изплащане на паричното обезщетение и получаващи възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, имат право на обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащането по чл. 54в, ал. 1.

(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Когато в периода по ал. 1, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:
1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;
2. за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане - доходът, от който е определено паричното обезщетение;
3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание международен договор, по който Република България е страна - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;
4. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) за времето, през което лицето не е осигурено за безработица - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период.

Срокове за изплащане на паричните обезщетения за безработица

Чл. 54в. (1) Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, в зависимост от продължителността на осигурителния стаж, за период, както следва:

Осигурителен стаж (години)
 Период за изплащане на обезщетението (месеци)
 
до 3
 4
 
от 3 до 5
 6
 
от 5 до 10
 8
 
от 10 до 15
 9
 
от 15 до 20
 10
 
от 20 до 25
 11
 
над 25
 12
 

(2) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) За осигурителен стаж при определяне периода за изплащане на обезщетение по ал. 1 се зачита трудовият стаж до 1 януари 2002 г. по Кодекса на труда или по специални закони и времето след тази дата, през което лицата са осигурени за безработица.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп. ДВ, бр. 95 от 2003 г.) В периода по ал. 1 не се включва срокът на обезщетенията по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2  и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование, като тези обезщетения не могат да се получават едновременно с паричното обезщетение за безработица.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 67 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

Спиране изплащането на паричните обезщетения за безработица

Чл. 54г. (1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност.

(2) (Изм., ДВ, бр. 112 от 2003 г.) Безработният е длъжен да декларира настъпването и отпадането на обстоятелствата по ал. 1 с декларация.

(3) Изплащането се възобновява от деня на отпадане на основанието за спиране за оставащия период.

Прекратяване изплащането на паричните обезщетения за безработица

Чл. 54д. (1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при:
1. започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по чл. 4;
2. прекратяване на регистрацията от Агенцията по заетостта;
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
4. (отм., ДВ, бр. 112 от 2003 г.)
5. смърт на безработния.

(2) (Изм., ДВ, бр. 112 от 2003 г.) Агенцията по заетостта е длъжна да уведомява ежемесечно Националния осигурителен институт за настъпването на обстоятелствата по ал. 1, т. 2.

(3) (Изм., ДВ, бр. 112 от 2003 г.) Лицето е длъжно да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за настъпването на обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2 и 3 в срок до 7 дни.

(4) (Отм., ДВ, бр. 112 от 2003 г.)

(5) Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4, която бъде преустановена след по-малко от 9 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период.

Възстановяване на добросъвестно получено парично обезщетение за безработица

Чл. 54е. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 82 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата, чието уволнение е отменено като незаконно, за периода на полученото обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 104, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 172, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 254 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 226 от Закона за съдебната власт.

(2) В 7-дневен срок от изплащане на обезщетенията по ал. 1 осигурителят е длъжен да представи копия от съдебното решение и платежните документи в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране, и за периода, през който са получавали парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., предишна ал. 3 - бр. 105 от 2006 г. ) За възстановяване на сумите длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждане, което подлежи на принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2006 г. ) Лицата по ал. 1 нямат право на парично обезщетение за безработица до пълното възстановяване на дължимите суми.

Ред за отпускане, изплащане, изменяне, спиране и прекратяване на паричните обезщетения за безработица
(Загл. доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

Чл. 54ж. (1) Паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Длъжностното лице по ал. 1 издава разпореждане за възстановяване на неоснователно изплатените обезщетения за безработица. Дължимите суми по разпорежданията могат да се прихващат от вземания на лицата от държавното обществено осигуряване по реда на чл. 114, ал. 1 и подлежат на принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп., бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г. ) Паричните обезщетения за безработица се изплащат от Националния осигурителен институт на лицата по декларирана от тях лична банкова сметка.

Задължения за предоставяне на информация

Чл. 54з. (1) Агенцията по заетостта предоставя на Националния осигурителен институт ежемесечно информацията, необходима за отпускане, изплащане, спиране, прекратяване или изменяне на обезщетенията за безработица.

(2) Националният осигурителен институт предоставя ежемесечно информация на Агенцията по заетостта за изплащането, спирането и прекратяването на обезщетенията за безработица.

Право на парично обезщетение за дълготрайна безработица

Чл. 54и. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Право на парично обезщетение за дълготрайна безработица имат и лицата, които са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта и отговарят на следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) след получаване на обезщетение за безработица са останали без работа за период не по-малък от 12 последователни месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението по ал. 3, редовно са поддържали регистрацията си като безработни в Агенцията по заетостта и през този период не са получавали парично обезщетение за безработица;
2. имат навършени 60 години и 6 месеца за мъжете и 57 години и 6 месеца за жените;
3. сборът от възрастта и осигурителния им стаж е до 60 месеца по-малък от изискуемия по чл. 68, ал. 1 - 3;
4. нямат отпусната пенсия;
5. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4.

(2) Паричното обезщетение за дълготрайна безработица е в минималния размер, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Паричното обезщетение за дълготрайна безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт и се изплаща ежемесечно по реда на чл. 54ж, ал. 3 от датата на подаване на заявлението за период не по-дълъг от 30 месеца.

(4) Изплащането на паричното обезщетение за дълготрайна безработица се прекратява при условията на чл. 54д, както и при отпускане на друг вид пенсия.

(5) Безработните лица имат право на обезщетение за дълготрайна безработица по ал. 1 само веднъж.


--------------------------------------------------------------------------------
Нагоре

# 22
 • Пловдив
 • Мнения: 6
Да lu lu имам 9месеца за последните 15 м.( тр.стаж във фирмата ми е 2 г.)
Блягодария и на dannyangel, но в по горен мой пост съм уточнила какво пише в предизвестието ми:
" С настоящето на основание чл.326 от КТ във връзка с чл.328, ал.1, т.3от КТ...", което в началото и мен ме обърка и си помислих , че май не съм съкратена и са ме изпързаляли и няма да мога да взимам обезщетение от бюрото като съкратена,т.е. 6м., а като напуснала по взаимно съгласие-4месеца. Но като се порових из нета, разбрах, че наистина съм съкратена, но с  предизвестие. Надявам се наистина да е така и да съм разбрала правилно!

# 23
 • София
 • Мнения: 1 478
Да lu lu имам 9месеца за последните 15 м.( тр.стаж във фирмата ми е 2 г.)
Блягодария и на dannyangel, но в по горен мой пост съм уточнила какво пише в предизвестието ми:
" С настоящето на основание чл.326 от КТ във връзка с чл.328, ал.1, т.3от КТ...", което в началото и мен ме обърка и си помислих , че май не съм съкратена и са ме изпързаляли и няма да мога да взимам обезщетение от бюрото като съкратена,т.е. 6м., а като напуснала по взаимно съгласие-4месеца. Но като се порових из нета, разбрах, че наистина съм съкратена, но с  предизвестие. Надявам се наистина да е така и да съм разбрала правилно!
Подаваш си документите само в НОИ,те ще ти изплатят обезщетението на основание КСО и,каквото сьм пуснала по-горе.

# 24
 • 1st floor
 • Мнения: 4 822
Аз пък искам да попитам какво се случва , ако договора е  изпитателен шестмесечен? Чувала съм , че ако не се прекрати в 7-дневен срок от края на договора, той автоматично става безсрочен - това така ли е?И ако все пак бъде прекратен, може ли да отида на борсата и за какъв период? По тр.к-ка. имам повече от осем-девет години непрекъснат трудов стаж, в различни ф-ми...

# 25
 • София
 • Мнения: 5 204
Ако трудовият договор е прекратен по взаимно съгласие - какво следва? Има ли начин да се получава някакво обезщетение?
И вторият ми въпрос, ако си бил управител и собственик на фирма, но си спрял дейността й в общината имаш ли право на обезщетение?

# 26
 • Мнения: 461
И аз влизам с въпрос,защото закони и законченца една камара и всеки обигран счетоводител си ги врътка както на тях им е удобно.Все пак всеки ден те си ИГРАЯТ  с тези закони,а ние обикновените хорица си мислим, че всички са добри и биха направили всичко, в наша полза.
Отклоних сено и аз съм набрала от доста време и всеки ми казва различни неща.........
Майчинството ми изтича не мога да се върна на работа във фирмата, която ми е плащала.Трябва да се регистрирам на борсата,но не знам как стоят нещата с прекратяването на договора ми.Искам да кажа,ако е по взаимно съгласие нямам право на обезщетение,ако шефа иска да ме съкрати майките с деца до 3 г. възраст били защитени от закона и ако ме съкрати него ще го санкционират.Та как точно да ми бъде прекратен трудовия договор,за да вземам примерно 6 месеца обезщетение(майчинството се води за стаж,нали?тъй като с него имам 5 години стаж),и верно ли е,че ако договора е прекратен по взаимно съгласие вземаш около 120 лв,а ако си съкратен 220лв?Просто в главата ми е пълна каша счетоводителките ме объркват  с техните неща имам приятелки минали вече по тоя път,но нещата все не ми се изясняват.
Та ще помоля ако някой е успял да разбере обърканите ми мисли да ми помогне ако може искам да съм наясно как стоят нещата при мен и да мога да реагирам навреме

# 27
 • Мнения: 22
До НеПоКоРнА Аз пък искам да попитам какво се случва , ако договора е  изпитателен шестмесечен? Чувала съм , че ако не се прекрати в 7-дневен срок от края на договора, той автоматично става безсрочен - това така ли е?-Да

И ако все пак бъде прекратен, може ли да отида на борсата и за какъв период?-Ако прекратяването е по чл.71 от КТ можеш да отидеш на борсата и ще взимаш обезщетение съг това колко стаж имаш натрупан
[/quote]

# 28
 • Мнения: 22
До Klemy
Ако трудовият договор е прекратен по взаимно съгласие - какво следва? Има ли начин да се получава някакво обезщетение?
Да-3 месеца по 6 лв на ден (това е минималния размер)
Ако е на друго основание там има таван за максимален размер -12 лв на ден

# 29
 • София
 • Мнения: 5 204
Ves_ela , балгодаря!
Още един въпрос, някъде прочетох, че за да се възползваш от обезщетението трябва да се регистрираш на борсата до 3 месеца от прекратяване на договора, вярно ли е това? И още нещо, докато си записан и ти търсят (уж) работа, плащат ли ти се здравните осигуровки?

Реклама


Ел. поща с която се опитвате да се регистрирате не съвпада
с тази използвана в BG-Mammma

Да Попълнете формата за регистрация Не Продължете с Facebook регистрацията

Активация на акаунт