Какво е мнението ви ако сте и дали мога да го ползвам по време на бременност?