«абравена парола?
или
–егистрирай се јктиваци€ на акаунт


≈л. поща с ко€то се опитвате да се регистрирате не съвпада
с тази използвана в BG-Mammma

ƒа ѕопълнете формата за регистраци€ Ќе ѕродължете с Facebook регистраци€та

∆ивеещи в чужбина
0 ѕотребители и 1 √ост преглежда(т) тази тема.
1-90 от 90 отговора

сред цвет€та

ћнени€: 3 033
“ъй като това е доста обсъждана тема, ще се опитам да събера информаци€та по този въпрос за различните страни с ваша помощ. јко има нещо за допълване или коректура, мол€ ми пишете.  —ъщо така ще бъда благодарна за информаци€ и за другите страни Smile

 ато начало малко обща информаци€. ѕроцедурата в отделните страни може да се прочете в страниците по-долу.

 Arrow   Ќовороденото дете тр€бва да бъде регистрирано в рамките на 1 година след раждането си в общината по местоживеене на майката, ако т€ е българска гражданка. ѕри случаи, когато само бащата е български гражданин, детето се регистрира на адреса по местоживеене в Ѕългари€ на бащата.

 Arrow Ќеобходим е превод и легализаци€ на акта за раждане. јкта се легализира/завер€ва в чужбина, а превода може да се направи в Ѕългари€.

 Arrow  ƒетето може да се регистрира на посто€нни€ адрес, на който живее в дадената страна, а не на бълг. адрес, където са живели родителите в Ѕългари€.

 Arrow  јко регистраци€та на детето се прави от упълномощено лице в Ѕългари€ е необходимо пълномощно. ƒруг вариант е родителите да отидат до Ѕ√ или да се прави чрез посолството, но това трае дълго, защото дипломатическата поща е бавна (мин. 6 месеца).

 Arrow  јко детето още н€ма паспорт, то може да влезе в Ѕългари€ с пасаван. — него може само да се влезе в Ѕългари€, на излизане тр€бва да има вече паспорт. «а издаването на пасавана е необходим акта за раждане, преведен и легализиран.
»нформаци€ zа иzваждане на пасавана, обсъждана във форума
÷итирай

сред цвет€та

ћнени€: 3 033
¬ јнгли€ акта за раждане се завер€ва във ‘орин офис, The Legalisation Office, Foreign and Commonwealth Office, Old Admiralty Building, Whitehall, London, SW1A 2LG. Tel: 020 7008 1111. Fax: 020 7008 1010. Internet site: http://www.fco.gov.uk/legalisation

—лед легализаци€та е необходим превод, който може да бъде направен в Ѕългари€ от лицензирана за това фирма или от н€кой от заклетите преводачи регистрирани към ѕосолството на Ѕългари€ в Ћондон. јко превода е направен от заклет преводач в Ћондон, е необходимо той и оригинални€т документ да се завер€т в  онсулска служба.

—лед оформ€нето на документите в посолството, те се изпращат в общината по местоживеене на един от родителите в Ѕългари€, където детето се регистрира и получава българко удостоверение за раждане с ≈√Ќ. јнглийски€т документ за раждане се задържа от общинските власти.

–егистраци€та на детето в Ѕългари€ може да бъде направена и чрез упълномощено от родителите лице, като пълномощното се завер€ва от  онсулска служба на ѕосолството. ∆елателно е родителите да изискват и да притежават по два екземпл€ра от английски€ документ за раждане на детето.

-------
@ Honda: јнглийски€т акт за раждане се дава за легализаци€ първо от хоум офис - постав€ се т.нар апостил. ѕревода може да се направи в посолството (може и по пощата, но се чака). јкта за раждане може да се даде и на родителите/роднини и те го дават в Ѕ-€ на оторизирана фирма за превод. — ≈√Ќ-то за паспорт се подава в полици€та (това ако се прави в Ѕ-€). ћоже да се направи и от јнгли€ като се подадат редовните документи в Ѕг посолство и се чака минимум 6 месеца.
јко издаването се прави от роднини в Ѕългари€ е необходимо задължително се направи пълномощно, което може да се завери по пощата и не е необходимо да се ходи до посолството.
ѕаспорта на бебето за постав€не на визата ходи с този паспорт, към който е визата. ѕраща се само негови€т паспорт и този на детето (децата). “ова отнема според ’оум ќфис от 2 до 6 седмици, но може и по дълго до 6 месеца. ѕо-бърз вари€нт е да се вземе час при ’оум ќфис и да се отиде дотам.

«а повече информаци€ http://www.bulgarianembassy.org.uk/ Tелефон: 0044 207 589 4875
÷итирай

н€къде под слънцето...

ћнени€: 1 431
ѕроцедурата в »спани€ е горе долу съўата, »спански€т акт за раждане се издава от Registro civil на базата на Libro de familia, което се издава от съўото м€сто където в едномесе4ен срок тр€бва да се представи удостоверението за раждането от болницата.
—лед това се завер€ва в Tribunal ћадрид, т е постав€ се Apostilla,
ѕосле взема 4ас за прием в Ѕ√ посолството , записвани€та стават всеки последен петък от месеца
¬ ден€ на  приема, тр€бва да се нос€т 4 снимки за паспорт и данните на 4овека, упълномоўен да движи документите в Ѕ√.ѕодписват се 4 пълномоўни( 2 от маиката и 2 от баўата, присъствието и на двамата родители е задължително, ) и документите се връўата на родителите,  те поемат грижата за изпраўането , преве∆дането и подаването им в бг
÷итирай

Montreal

ћнени€: 318
»скам само да направ€ едно уточнение спр€мо легализирането на оригинални€ акт за раждане на детето за  анада.

ѕо принцип, в Ѕългари€ искат на акта за раждане от съответната страна да е поставен печат наречен јѕќ—“»Ћ, защото Ѕг е подписала ’агската конвенци€ (не си спомн€м годината) . ќбаче  анада не е подписала тази конвенци€, т.е., в  анада апостила не съществува. јкта за раждане (и свидетелството за брак, на мен ми поискаха такова) се завер€ват във ¬ъншно министерство на  анада. Ќе е необходимо да се минава през българското посолтво в ќтава ( и слава богу). ќказа се обаче, че доста фирми за превод и легализаци€ в Ѕг не са чували, че  анада не завер€ва с апостил, та изгубих доста време, докато се разберем с т€х.
ƒокументите за заверка се пращат на следни€ адрес (отнема около 10 дни за получаването им):

Authentication and Service of Documents Section (JLAC)
Departments of Foreign Affairs and International Trade
125 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, Canada
K1A 0G2

«а повече инфо: http://www.dfait-maeci.gc.ca/common/authentication_documents-en.asp

ѕоискаха и акта за раждане на мъжа ми (той е български гражданин).


јми това е ... и въоръжете се с търпение, докато детето ви си получи български€ акт за раждане.
÷итирай

сред цвет€та

ћнени€: 3 033
¬ √ермани€ е необходимо акта за раждане (оригинален документ) да бъде презаверен (т.е. да му се сложи апостил) от Bezirksregierung (ќбластната управа). —лед което той тр€бва да бъде преведен от заклет преводач и заверен от посолството. ƒокументът се изпраща по пощата или се отива лично до бълг. посолство за заверката. (јко документът се превежда в √ермани€ тр€бва да се завери от посолството. ј ако той се превежда в Ѕългари€ - в ”правление  онсулско на ћ¬н– в —офи€.)

—лед тази процедура лично или от упълномощено лице извършва пром€ната в общината по последно местожителство в Ѕългари€. ѕълномощното може да се направи в посолството, а при невъзможност да се отиде до там лично, подписът тр€бва да бъде положен пред немски нотариус и презаверен от Landgericht,след което се изпраща до посолството.

ѕри регистраци€ на дете е необходимо да се представи нотариално заверена деклараци€ от други€ родител (ако не е бълг. гражданин), че е съгласен детето да бъде регистрирано в Ѕългари€. ƒеклараци€та може да бъде подписана лично в посолството или ако н€ма възможност за лично €в€ване да бъде подписана пред нотариус, презаверена от Landgericht и легализирана в консулската служба. јко тестът е на немски, т€ тр€бва да бъде преведена от заклет преводач и преводът да бъде заверен от посолството (ако се превежда в √ермани€) или в ”правлени€  онсулско на ћ¬н– в —офи€ (ако се превежда в Ѕългари€).

»нформаци€та е от 2001 г. “аксите, които имам са в DM, сигурно има промени в евро.
÷итирай
“ова мисл€ също е ценно инфо и важи за всички държави. “оест това е българското законодателств

«ј ќЌ «ј ЅЏЋ√ј–— ќ“ќ √–ј∆ƒјЌ—“¬ќ (ќбн., ƒ¬, бр.136 от 18.11.1998 г.; изм. и доп., бр. 41 от 24.04.2001 г.)

√лава първа ќЅў» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

„л. 1. “ози закон определ€ услови€та и реда за придобиване, загубване и възстанов€ване на българското гражданство.

„л. 2. Ѕългарското гражданство се урежда от  онституци€та на –епублика Ѕългари€, от закона и от международните договори, които са в сила при настъпването на фактите или събити€та, свързани с гражданството.

„л. 3. Ѕългарски гражданин, който е и гражданин на друга държава, се см€та само за български гражданин при прилагането на българското законодателство, освен ако в закон е предвидено друго.

„л. 4. √ражданство не може да се установ€ва по съдебен ред.

„л. 5. —ключването или разтрогването на брака между български гражданин и чужд гражданин или пром€ната на гражданството на едини€ от съпрузите по време на брака не промен€ по право гражданството на други€ съпруг.

„л. 6. ќсинов€ването не промен€ гражданството на осиновени€.

„л. 7. (1) Ќикой не може да бъде лишен от българско гражданство освен в случаите, изрично предвидени в този закон.

(2) ¬секи има право на избор на гражданство.

√лава втора ѕ–»ƒќЅ»¬јЌ≈ Ќј ЅЏЋ√ј–— ќ √–ј∆ƒјЌ—“¬ќ

–аздел I ѕридобиване на българско гражданство по произход

„л. 8. Ѕългарски гражданин по произход е всеки, на когото поне едини€т родител е български гражданин.

„л. 9. Ѕългарски гражданин по произход е и вс€ко лице, което е припознато от български гражданин или чийто произход от български гражданин е установен със съдебно решение.

–аздел II ѕридобиване на българско гражданство по месторождение

„л. 10. Ѕългарски гражданин по месторождение е вс€ко лице, родено на територи€та на –епублика Ѕългари€, ако не придобива друго гражданство по произход.

„л. 11. —м€та се, че е родено на територи€та на –епублика Ѕългари€ дете, намерено на тази територи€, чиито родители са неизвестни.

–аздел III ѕридобиване на българско гражданство по натурализаци€

„л. 12. Ћице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализаци€:

1. е пълнолетно;

2. преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за посто€нно пребиваване в –епублика Ѕългари€;

3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него н€ма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано;

4. (изм., ƒ¬, бр. 41 от 2001 г.) има доход или зан€тие, което му дава възможност да се издържа в –епублика Ѕългари€,

5. (изм., ƒ¬, бр. 41 от 2001 г.) владее български език, което се установ€ва по ред, определен с наредба на министъра на образованието и науката, и

6. (нова, ƒ¬, бр. 41 от 2001 г.) е освободено от досегашното си гражданство или ще бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство.

„л. 13. (»зм. и доп., ƒ¬, бр. 41 от 2001 г.) Ћице, което не е български гражданин, отговар€ на услови€та по чл. 12, т. 1, 3, 4, 5 и 6 и преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за натурализаци€ е получило разрешение за посто€нно пребиваване в –епублика Ѕългари€, може да придобие българско гражданство, ако отговар€ и на едно от следните изисквани€:

1. не по-малко от 3 години има и продължава да е в законно сключен брак с български гражданин;

2. (отм., ƒ¬, бр. 41 от 2001 г.);

3. родено е в –епублика Ѕългари€;

4. разрешението за посто€нно пребиваване е получено преди да навърши пълнолетие;

5. (отм., ƒ¬, бр. 41 от 2001 г.).

„л. 13а. (Ќов, ƒ¬, бр. 41 от 2001 г.) Ћице, получило статут на бежанец преди не по-малко от три години към датата на подаване на молбата за натурализаци€, може да придобие българско гражданство, ако отговар€ на услови€та по чл. 12, т. 1, 3, 4 и 5.

„л. 14. (Ќов, ƒ¬, бр. 41 от 2001 г.) Ћице без гражданство може да придобие българско гражданство, ако отговар€ на услови€та по чл. 12, т. 1, 3, 4 и 5 и преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за натурализаци€ има разрешение за посто€нно пребиваване в –епублика Ѕългари€.

„л. 15. (»зм. и доп., ƒ¬, бр. 41 от 2001 г.) Ћице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство по натурализаци€, без да са налице услови€та по чл. 12, т. 2, 4, 5 и 6, ако отговар€ на едно от следните изисквани€:

1. е от български произход;

2. (изм. и доп., ƒ¬, бр. 41 от 2001 г.) осиновен е от български гражданин при услови€та на пълно осинов€ване;

3. (нова, ƒ¬, бр. 41 от 2001 г.) едини€т му родител е български гражданин или е починал като български гражданин.

„л. 16. Ћице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, без да са налице услови€та по чл. 12, ако –епублика Ѕългари€ има интерес от натурализаци€та му или ако лицето има особени заслуги към –епублика Ѕългари€ в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологи€та, културата или спорта.

„л. 17. ƒецата до 14-годишна възраст придобиват българско гражданство, ако родителите им или преживели€т от т€х приемат българско гражданство или ако само един от родителите им стори това, в случай че други€т е български гражданин. ѕри същите услови€ децата от 14- до 18-годишна възраст придобиват българско гражданство, ако поискат това.

„л. 18. (1) ƒеца до 14-годишна възраст, на които само едини€т от родителите е български гражданин, в случай че н€мат българско гражданство, могат да станат български граждани, без да са налице услови€та по чл. 12, ако двамата родители или преживели€т от т€х дадат писмено съгласие за това. Ќе се изисква съгласието на родител, който е лишен от родителски права. ѕри същите услови€ могат да придоби€т българско гражданство и децата от 14 до 18 години, ако поискат това.

(2) (ƒоп., ƒ¬, бр. 41 от 2001 г.) ѕри услови€та на ал. 1 могат да придоби€т българско гражданство и лица, осиновени от български гражданин при услови€та на пълно осинов€ване.

„л. 19. ћолбата на лице, което отговар€ на услови€та за придобиване на българско гражданство по натурализаци€, се отхвърл€, ако с оглед на поведението му съществуват сериозни причини да се см€та, че молител€т представл€ва заплаха за обществени€ ред, обществени€ морал, общественото здраве или за националната сигурност.

√лава трета «ј√”Ѕ¬јЌ≈ Ќј ЅЏЋ√ј–— ќ √–ј∆ƒјЌ—“¬ќ

–аздел I ќсвобождаване от българско гражданство

„л. 20. Ѕългарски гражданин, който посто€нно живее в чужбина, може да поиска освобождаване от българско гражданство, ако е придобил чуждо гражданство или ако има данни за открита процедура за придобиване на чуждо гражданство.

„л. 21. (1) ќсвобождаването на родителите от българско гражданство освобождава от българско гражданство и ненавършилите 14-годишна възраст техни деца само ако е направено искане и за т€х. «а освобождаване на децата от 14- до 18-годишна възраст се изисква и т€хното съгласие.

(2)  огато само едини€т от родителите е подал молба за освобождаване от българско гражданство, децата могат да бъдат освободени при услови€та на ал. 1 само ако и други€т родител е дал съгласието си. —ъгласието на родител€ не се изисква, когато той е лишен от родителски права.

–аздел II ќтм€на на натурализаци€та

„л. 22. (1) Ќатурализаци€, въз основа на ко€то е придобито българско гражданство, може да бъде отменена, ако лицето:

1. си е послужило с данни или факти, станали основание за придобиване на българско гражданство, за които е установено по съдебен ред, че са неверни, и/или

2. е укрило данни или факти, които, ако са били известни, биха били основание за отказ за придобиване на българско гражданство.

(2) ќтм€ната на натурализаци€та е допустима само до изтичане на 10 години от придобиването на българското гражданство.

„л. 23. ќтм€ната на натурализаци€та на едини€ съпруг не отмен€ натурализаци€та на други€ съпруг и на децата, освен ако те са получили българското гражданство въз основа на същите неверни или укрити данни или факти.

–аздел III Ћишаване от българско гражданство

„л. 24. Ћице, което е придобило българско гражданство по натурализаци€, може да бъде лишено от него, ако е осъдено с вл€зла в сила присъда за тежко престъпление против републиката, при условие че се намира в чужбина и не остава без гражданство.

„л. 25. Ћишаването от гражданство на едини€ съпруг не промен€ гражданството на други€ съпруг и на децата.

√лава четвърта ¬Џ«—“јЌќ¬я¬јЌ≈ Ќј ЅЏЋ√ј–— ќ √–ј∆ƒјЌ—“¬ќ

„л. 26. (1) √ражданството на лице, освободено от българско гражданство, може да бъде възстановено по негова молба, ако:

1. не е осъждано с вл€зла в сила присъда за умишлено престъпление в държавата, в ко€то живее, или в –епублика Ѕългари€, и

2. не представл€ва заплаха за обществени€ ред, обществени€ морал, общественото здраве или за националната сигурност;

3. (нова, ƒ¬, бр. 41 от 2001 г.) преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за възстанов€ване има разрешение за посто€нно пребиваване в –епублика Ѕългари€.

(2) (»зм., ƒ¬, бр. 41 от 2001 г.) √ражданството на лицата от български произход мойе да бъде възстановено при услови€та на ал. 1, т. 1 и 2.

„л. 27. √ражданството на лице, лишено от българско гражданство, може да бъде възстановено, ако се установи, че не е имало основание за лишаване или ако основанието е загубило своето значение.

„л. 28. (1) ѕри възстанов€ване на българското гражданство на родителите български граждани стават и децата им, ненавършили 14-годишна възраст. ƒецата от 14- до 18-годишна възраст стават български граждани, ако и те са поискали това.

(2)  огато възстанов€ването се иска само от едини€ родител, децата могат да придоби€т българско гражданство при услови€та на ал. 1 само ако и други€т родител е дал съгласието си. —ъгласието на родител€ не се изисква, когато той е лишен от родителски права.

√лава пета ѕ–ќ»«¬ќƒ—“¬ќ ¬Џ¬ ¬–Џ« ј — ЅЏЋ√ј–— ќ“ќ √–ј∆ƒјЌ—“¬ќ

„л. 29. (1) ѕридобиване на българско гражданство по натурализаци€, освобождаване от българско гражданство и възстанов€ване на българско гражданство се извършват по молба на заинтересуваното лице, подадена лично, по пощата или чрез изрично упълномощено по нотариален ред лице. ћолбите, подадени по пощата или чрез пълномощник, тр€бва да бъдат с нотариално заверен подпис.

(2) «а малолетните молбата се подава от техните родители или настойници, а за непълнолетните т€ се приподписва от родителите или от попечителите им. Ќе се изисква съгласието на родител, който е лишен от родителски права.

„л. 30. ѕредложение за придобиване на българско гражданство по чл. 16 се прави от министъра, отговар€щ за съответната област, в ко€то –епублика Ѕългари€ има интерес от натурализаци€та на лицето или в ко€то то има особени заслуги. Ћицето, което ще придобива българско гражданство, тр€бва да е дало предварително писмено съгласие за това.

„л. 31. (1) ѕредложение за отм€на на натурализаци€ или за лишаване от българско гражданство се прави от главни€ прокурор.

(2) (»зм., ƒ¬, бр. 41 от 2001 г.) јко са налице услови€та по чл. 22 или 24, министърът на правосъдието може и сам да направи предложение за отм€на на натурализаци€ или за лишаване от българско гражданство.

„л. 32. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 41 от 2001 г.) ћолбата и предложени€та по чл. 29, 30 и чл. 31, ал. 1 се отправ€т до министъра на правосъдието.

(2)  огато молител€т живее в чужбина, молбата може да се подаде чрез дипломатическото или консулското представителство на –епублика Ѕългари€, което задължително дава мотивирано становище.

(3) ћолбата и документите, които се прилагат към не€, тр€бва да бъдат написани на български език.
÷итирай

Barcelona, Spain

ћнени€: 2 052
÷итат на: Krasoni
ћерси ћелиса, над€вам се н€кой от јмерика да се включи скоро!!! Wink


Ќе съм от јмерика, но се занимавам с преводи на подобни документи тук.
ѕревеждала съм акт за раждане от ўатите в два варианта:
1. ѕрепис от акт за раждане, издаден от служба Vital records или друга подобна (зависи от щата), който е нотариално заверен. —лед това съда е заверил подписа на нотариуса. —лед това са му прикачили јпостил (конвенци€ от ’ага октомври 1961).
2. ќригинален акт за раждане (или поне така изглеждаше) само с јпостил.
»зглежда издаването зависи много от това в кой щат си.

ѕри всички случаи за да го легализират у нас в  онсулски€ отдел ти е нужен јпостил. »маш ли го, тук превеждаш акта, носиш го в  онсулски€ отдел (или го прави фирма) и след това -
в общината.
÷итирай

“оронто

ћнени€: 182
» аз имам проблем с тези документи. Ќие решихме да действаме чрез българското консулство в “оронто.  ѕроблемът е, че са написали че искат "Statement of live birth", а в наши€ такъв има само моето име и то в един замазан печат.  ато им казахме, как изглежда документа, те викат, а не този- регистраци€та, ама и там ни н€ма имената. “е тотално се объркаха и казахе, че искат документ дето са написани и нашите имена. ћоже ли н€кой да помогне и да каже какъв документ да вад€? —емейни€ лекар ми каза, че имало н€каква разширена регистраци€, ама от  къде да € търс€?
÷итирай

Plovdiv

ћнени€: 689
Vedrra не разбрах ти в јмерика ли се намираш или в Ѕ√???
÷итирай

Barcelona, Spain

ћнени€: 2 052
÷итат на: Krasoni
Vedrra не разбрах ти в јмерика ли се намираш или в Ѕ√???


¬ Ѕг съм. «анимавам се с преводи и легализации на такива документи от години. јма ми остава още една седмица до майчинството Wink
ѕитай, ако мога да ти помогна с нещо оттук.
÷итирай

Plovdiv

ћнени€: 689
»скам да знам дали тр€бва да се изкарва задължително паспорт в бг и тр€бва ли да бъдат и родителите тук за да стане това и от јмерика какви документи точно тр€бва за да пътува само с баба си и дали тр€бва да са преведени на бг още оттам?
ћерси предварително!
÷итирай

Montreal

ћнени€: 318
÷итат на: zo
» аз имам проблем с тези документи. Ќие решихме да действаме чрез българското консулство в “оронто.  ѕроблемът е, че са написали че искат "Statement of live birth", а в наши€ такъв има само моето име и то в един замазан печат.  ато им казахме, как изглежда документа, те викат, а не този- регистраци€та, ама и там ни н€ма имената. “е тотално се объркаха и казахе, че искат документ дето са написани и нашите имена. ћоже ли н€кой да помогне и да каже какъв документ да вад€? —емейни€ лекар ми каза, че имало н€каква разширена регистраци€, ама от  къде да € търс€?


Zo, това което те искат е веро€тно Birth Certificate, обаче дълги€ вариант, т.е, където са написани освен името на детето, и имената на двамата родители. ¬  анада, по-точно във вс€ка провинци€ съществуват 2 вида сертификата за раждане: кратка форма само с името на детето и дълга, където са написани и имената на родителите. Ќа вас ви тр€бва дългата форма. »здават ги във Vital statistics на ќнтарио.
ќсвен това не е нужно да минавате през бг консулството или пък посолството. —амо се усложн€ва работата. «аверете сертификата в канадското външно министерство и продължете процедурата в българи€. ѕо-горе съм описала за заверката. јко имаш въпроси, ще сподел€ мо€ опит, ние току-що получихме акта за раждане в Ѕългари€.
÷итирай
÷итат на: “ути ‘рути

Zo, това което те искат е веро€тно Birth Certificate, обаче дълги€ вариант, т.е, където са написани освен името на детето, и имената на двамата родители. ¬  анада, по-точно във вс€ка провинци€ съществуват 2 вида сертификата за раждане: кратка форма само с името на детето и дълга, където са написани и имената на родителите. Ќа вас ви тр€бва дългата форма.....

—ъщото е и в UK. »ска се подробната форма. » тук е кеф, че можеш да си извадиш и 100 такива дубликата ако искаш.
÷итирай

Montreal

ћнени€: 318
ƒа, и тук можеш да си изкараш колкото си искаш бро€, е, срещу скромната сума от 15$ за екземпл€р  Laughing  Laughing  Laughing , а ако много бързаш срещу 35$ за един брой.
÷итирай
» тук се плащат за съжаление. Ќо поне ако се загуби не е трагично и може да се възстанови. “о даже ние му викаме јкт за раждане и оригинал, но всъщност баш оригиналите никога не ги виждаме. “е си сто€т в общината да го наречем и не ги дават на никого. Ѕлагодарение на това разбира се може човек да си извади колкото си бройки иска. “о тук въобще копи€ не се признават иначе. ¬инаги за всичко искат оригиналите.
÷итирай

Barcelona, Spain

ћнени€: 2 052
÷итат на: Krasoni
»скам да знам дали тр€бва да се изкарва задължително паспорт в бг и тр€бва ли да бъдат и родителите тук за да стане това и от јмерика какви документи точно тр€бва за да пътува само с баба си и дали тр€бва да са преведени на бг още оттам?
ћерси предварително!


«апочвам отзад-напред.
«а да пътува с баба си( или друг човек) на детето му тр€бва деклараци€ за съгласие от родителите. јко те са заедно - прав€т една деклараци€, ако са разделени - две отделни декларации. ѕосочва се човекът, който ще е с детето, паспортните данни на двамата, евентуално държави, които ще се посет€т, до ко€ д-ва ще се връщат и срок на деклараци€та (по-дълъг - по-добре). јко бебо тръгва от щатите - деклараци€та е оттам, нотариално заверена с прикачен јпостил. Ќе е нужно да се превежда още в щатите.  ато пристигне тук се прави преводът и евентуално легализаци€  в  онсулски€ отдел на ¬ъншно министерство тук. Ќапоследък при паспортните проверки на границите не гледат много подробно тези декларации, може и изобщо да не € поискат на бабата, но не се знае на кого може да налети...ѕоискат ли € - тр€бва да € има и на отиване и на връщане.

«а паспорта на бебо в Ѕг - ако и давамата родители са в чужбина, изпращат ѕълномощно, на този, който ще вади паспорта. ѕълномощното се издава по същи€ начин като деклараци€та за пътуване. »зобщо всеки документ, който идва от щатите и тр€бва да се легализира в Ѕг, тр€бва да носи апостил. Ѕабата след това превежда пълномощното в оторизирана агенци€, завер€ва го в  онсулски€ отдел, отива  в общината (паспортни€ отдел на ћ¬–), подава от името на родителите молба за паспорт и ...чака (в зависимост от срока). јко едини€ родител е в Ѕг, тр€бва да се €ви лично, а други€ ще си прати пълномощното до него.
ƒруг е въпросът защо искате бебо да има български паспорт? “ой(т€) н€ма ли да пътува с американски до тук? јко има вече ёесей паспорт защо му е български?
÷итирай
н€кой знае ли как се слага јпостил в ўатите?
аз намерих в интернет фирма ко€то върши ц€лата работа, но струва 500 долара...не,мерси!
÷итирай

Barcelona, Spain

ћнени€: 2 052
÷итат на: Hrisipisi
н€кой знае ли как се слага јпостил в ўатите?
аз намерих в интернет фирма ко€то върши ц€лата работа, но струва 500 долара...не,мерси!


90% от тези, които виждам в Ѕг са издадени от Department of State и подписани от Secretary of State. ћоже и лично да се отиде, казвали са ми го клиенти. Ќо тр€бва да знаеш точно къде им е офиса, отговар€щ за м€стото в което живееш.
÷итирай
÷итат на: vedrra
÷итат на: Hrisipisi
н€кой знае ли как се слага јпостил в ўатите?
аз намерих в интернет фирма ко€то върши ц€лата работа, но струва 500 долара...не,мерси!


90% от тези, които виждам в Ѕг са издадени от Department of State и подписани от Secretary of State. ћоже и лично да се отиде, казвали са ми го клиенти. Ќо тр€бва да знаеш точно къде им е офиса, отговар€щ за м€стото в което живееш.


мерси за инфото. ще се пробвам сама да се справ€. тук поне бюрокращината не е толкова гол€ма Laughing
÷итирай

Plovdiv

ћнени€: 689
Veddra мерси много за изчерпателни€ отговор!!!
÷итирай
kakvo stava, ako deteto ne se registrira v ramite na 1 godina ot rajdaneto v BBulgaria? Gubi li si pravoto da stane bulgarski grajdanin?
÷итирай
÷итат на: Hrisipisi
н€кой знае ли как се слага јпостил в ўатите?
аз намерих в интернет фирма ко€то върши ц€лата работа, но струва 500 долара...не,мерси!


pqrvo triabva da proverish ot kogo ti e izdadeno svidetelstvoto za rajdane - shtata ili county-to. apostilla se izdava ot shtata i ako birth certificata ti e ot county-to shte e nai-malko po-skqpo da izvadish apostille. pone tova e moiat opit. bez da otchitam tova, che ot konsulskiat otdel v bulgaria ne mi prie svidetelsttvoto za rajdane ot countito makar i s apostille. apostille mojesh da si izvadish lichno ili po poshtata ot state departmenta. za tova triabva da proverish kak stava tochno v shtata, v koito jiveete. eto ti edin link kqm sita na bulgarskoto posolstvo sqs spisqk na organite v razlichnite shtati, koito izdavat apostili, http://www.bulgaria-embassy.org/Consular%20Information/Hague%20C … tion/USAPOSTI.pdf , mojesh sama da potqrsish v net-a tehni sitove ili telefoni da se informirash kak konkretno stava pri vas. ili prosto napravi edin search v google " apostille, 'imeto na shtata, v koito jiveesh' ", niama nachin da ne izliazat sitove s nujnata informacia. procedurata edva li e po-skqpa ot 20 dolara i edva li otnema poveche ot dve sedmici.
az imam dve deca rodeni v shtatite - ednoto v georgia, drugoto v oregon. za apostilla na svidetelstvoto za rajdaneto na ednoto platih $3 i go poluvchih za okolo destina dni po poshtata, za drugoto otidohme lichno v stolicata na shtata, platihme $15 i go poluchihme sled 15-20 minuti.
nadiavam se pone s malko da sum bila polezna.
izviniavam se za latinicata, na tozi computer za sega niamam vuzmojnost da pisha na kirilica.
÷итирай
az se biah podgotvila s legalizirano rojdenno svidetelstvo na du6teria mi za da podadem za bulgarski pasport.tia ima ve4e angliiski.no ni vurnaha za6toto ne sme donesli bra4noto svidetelstvo su6to prevedeno i s apostil.nikoi ne mi kaza 4e i tova e neobhodimo,vupreki 4e podrobno pitah v posolstvoto i maika mi se e interesyvala v bg na mesto....taka 4e za sujalenie ne mojahme da svur6im tazi rabota tazi godina...
÷итирай

Barcelona, Spain

ћнени€: 2 052
÷итат на: Ani&Maia
az se biah podgotvila s legalizirano rojdenno svidetelstvo na du6teria mi za da podadem za bulgarski pasport.tia ima ve4e angliiski.no ni vurnaha za6toto ne sme donesli bra4noto svidetelstvo su6to prevedeno i s apostil.nikoi ne mi kaza 4e i tova e neobhodimo,vupreki 4e podrobno pitah v posolstvoto i maika mi se e interesyvala v bg na mesto....taka 4e za sujalenie ne mojahme da svur6im tazi rabota tazi godina...


ўо за бюрокраци€! јми вие може да н€мате брак!
÷итирай

¬арна до морето

ћнени€: 2 617
÷итат на: rosa

 Arrow  јко детето още н€ма паспорт, то може да влезе в Ѕългари€ с пасаван. — него може само да се влезе в Ѕългари€, на излизане тр€бва да има вече паспорт. «а издаването на пасавана е необходим акта за раждане, преведен и легализиран.[/b]


Ќие сме в јмерика. “р€бва да се върнем в Ѕългари€ около месеж май 2005 година. јЋ»—»ј се роди на 5 август 2004 година.
 Question  ак ще стане влизането й в Ѕългари€?
 Question  акво представл€ва този пасаван?
 Question «начи ли, че тр€бва да имаме ј “ј и за раждане преведен и легализиран два пъти? /едини€т за пълномощника, които ще извади българско ”ƒќ—“ќ¬≈–≈Ќ»≈ за раждане и втори€ за минаване на граница/.
 Question ј ако имаме вече издадено ”ƒќ—“ќ¬≈–≈Ќ»≈ за раждане т€ с неголи минава или се вписва в паспорта на едини€ родител?
÷итирай
ѕела, а јлиси€ след като се е родила в јмерика не е ли американски гражданин. “оест - мисл€, че автоматично става и придобива право на американски паспорт. ј с него н€ма нужда от пасаван.
ј за да издадете и български такъв и да € регистрирате в Ѕ-€ мисл€, че доста изписахме, но ако не си разбрала пак ще пишем Wink  Smile
÷итирай

¬арна до морето

ћнени€: 2 617
ƒа американка е нашата мома.
—ега разбирам тр€бва да и се направи тук паспорт, с които да напусне страната. — него ще влезе в Ѕългари€.
“р€бва само  да разбера какво е необходимо за този американски паспорт и от къде се вади. –азбира се и за колко време става.
Ќие прочетохме темата и подготвохме пълномощно и акта и за раждане с апостил, за да може д€до й в Ѕългари€ да изкара ”ƒќ—“ќ¬≈–≈Ќ»≈ от ќбщина-¬арна.
÷итирай

Barcelona, Spain

ћнени€: 2 052
÷итат на: Pela
÷итат на: rosa

 Arrow  јко детето още н€ма паспорт, то може да влезе в Ѕългари€ с пасаван. — него може само да се влезе в Ѕългари€, на излизане тр€бва да има вече паспорт. «а издаването на пасавана е необходим акта за раждане, преведен и легализиран.[/b]


Ќие сме в јмерика. “р€бва да се върнем в Ѕългари€ около месеж май 2005 година. јЋ»—»ј се роди на 5 август 2004 година.
 Question  ак ще стане влизането й в Ѕългари€?
 Question  акво представл€ва този пасаван?
 Question «начи ли, че тр€бва да имаме ј “ј и за раждане преведен и легализиран два пъти? /едини€т за пълномощника, които ще извади българско ”ƒќ—“ќ¬≈–≈Ќ»≈ за раждане и втори€ за минаване на граница/.
 Question ј ако имаме вече издадено ”ƒќ—“ќ¬≈–≈Ќ»≈ за раждане т€ с неголи минава или се вписва в паспорта на едини€ родител?


ƒо май 2005 имате време да извадите паспорт, с който ще си влезе в Ѕг, защо ви е пасаван?
Ћегализирани€т акт а раждане е само за общината, не за границата. ƒокато сте тук можете да и извадите ≈√н и јкт и вие, пълномощникът е само ако сте там, а детенце е тук.
«а последното нищо не мога да ти кажа. јко бебка има паспорт, то ти отпада.
÷итирай

сред цвет€та

ћнени€: 3 033
»скам да допълн€ адреса на Ѕ√ посолството в —јў, там също има информаци€. http://www.bulgaria-embassy.org/Consular%20Information/procedur.htm
÷итирай
÷итат на: Pela
ƒа американка е нашата мома.
—ега разбирам тр€бва да и се направи тук паспорт, с които да напусне страната. — него ще влезе в Ѕългари€.
“р€бва само  да разбера какво е необходимо за този американски паспорт и от къде се вади. –азбира се и за колко време става.
Ќие прочетохме темата и подготвохме пълномощно и акта и за раждане с апостил, за да може д€до й в Ѕългари€ да изкара ”ƒќ—“ќ¬≈–≈Ќ»≈ от ќбщина-¬арна.


американски паспорт можете да извадите в пощата. тук можеш да прочетеш каква е процедурата http://usps.com/passport/. не във всеки пощенски офис обаче има такава услуга, ето ти адресите на двата в тампа където € прав€т, избери си кой ти е по-близо
Ehrlich Post Office  14910 N Dale Mabry  Tampa  FL  33694-9998  (813) 908-3478  
Tampa Post Office  5201 Spruce Street  Tampa  FL  33630-9841  (813) 877-0397
тр€бва да отидете и двамата родители лично.
÷итирай

Ottawa, Canada

ћнени€: 2 452
“о много сложно било да станеш българин (даже и да си по националност). «а да извадим на дъщер€ ми британски паспорт в  анада (т€ иначе е с канадски по рождение) платихме 75$,  приложихме 2 снимки, оригинални€ акт за раждане (дълга форма); акта за раждане на съпруга ми от јнгли€, сертификат за женитба (ако аз б€х британски гражданин той щеше да е излишен) и попълнихме 2 страници формул€р (заверени от "професионалист"). ¬сичко това (отне ни около 30 минути) го занесохме в Ѕританското посолство, паспортна служба и след 1 месец имахме британски паспорт.
≈то така искам да и направ€ и български€ паспорт, а не да ангажирам близки и познати (защото за съжаление миналата година загубих майка си Crying or Very sad) да и вад€т акт за раждане от ¬арна и да и прав€т там паспорт, който след това да се ангажират да ми изпращат до  анада (а ако се изгуби или го откраднат???). «ащо сме такива бюрократи?????
÷итирай

Le 78

ћнени€: 1 194
здравейте,
искам да попитам какви точно документи тр€бва да се занесат в общината за издаване на акта за раждане на детето? (освен преведени€ и легализиран тукашен акт разбира се...)
понеже нашите живе€т в провинци€та и ще се наложи да накарам една при€телка в —офи€ да се занимава с това ми се иска да и спест€ колкото се може главоболи€та и ходенето насам натам а и най вече да изпрат€ всички документи наведнъж...
“а питам се: тр€бват ли им паспорти или лични карти на майката и бащата, а актове за раждане на родителите....над€вам се с фотокопи€ става... и такива други разни

ако има н€кой да е правил процедурите скоро ще съм благодарна ако сподели

а и също като н€ма апостил (понеже франци€ не прави такива печати за Ѕ√) как де се убед€т лелките в общината да не се за€ждат, какво тр€бва да се каже точно?

аз б€х дала всичко това в посолството да го прав€т (нищо че е дълго), но вчера ми върнаха акта на беба (след два месеца мотане в посолството) с думите че ¬ ЅЏЋ√ј–— ќ“ќ ѕќ—ќЋ—“¬ќ ¬ ѕј–»∆ Ќяћј ѕ–≈¬ќƒјч и да се занимавам сама...

благодар€
÷итирай

сред цвет€та

ћнени€: 3 033
÷итат на: mariakara
аз б€х дала всичко това в посолството да го прав€т (нищо че е дълго), но вчера ми върнаха акта на беба (след два месеца мотане в посолството) с думите че ¬ ЅЏЋ√ј–— ќ“ќ ѕќ—ќЋ—“¬ќ ¬ ѕј–»∆ Ќяћј ѕ–≈¬ќƒјч и да се занимавам сама...

“огава потърси н€кой преводач, който да не е към посолството. јz дадох да ми преведат един документ на една преводаческа агенци€ тук, а не в посолството.
÷итирай

Le 78

ћнени€: 1 194
здравей, мъжа ми вече го даде днес на "нашата" преводачка, ко€то ни превежда всички документи...
въпроса беше че в посолството е безплатно ако го дадеш преди детето да е станало на три месеца, ама €вно не ни изл€зоха сметките да спестим тези 40 ?... Very Happy
÷итирай

“оронто

ћнени€: 182
Laura, мисл€ че не е нужно да се ходи до Ѕългари€ за издаване на паспорт. —тава и от консулството тук, но е по-бавно.
÷итирай
÷итат на: miravmbd
ўе бъдат ли задължени да отби€т военна служба додри и да не живе€т в Ѕ-€?ўе € прав€т ли професионална арми€та на Ѕългари€?.


вчера министъра каза, че арми€та ще бъде изц€ло професионална от 2010
÷итирай

Barcelona, Spain

ћнени€: 2 052
÷итат на: miravmbd
ўе бъдат ли задължени да отби€т военна служба додри и да не живе€т в Ѕ-€?ўе € прав€т ли професионална арми€та на Ѕългари€?јми какво ако със следващото правителство има нови промени?


ўе € прав€т, спокойно Very Happy
ќсвен това и сега има алтелнативни варианти, не всеки виси на пост с пушка Very Happy
÷итирай

the world

ћнени€: 136
imam da dopalnia malko info -

-NE E VIARNO, che sled kato e navarshilo deteto 1 godina, ne moje da se registrira kato Bg grajdanin - nie svarshihme tazi rAbota na preklonnata vazrast ot godina i 8 meseca

-NE E VIARNO, che se izizskva saglasie na drugia roditel, kakto pishe na stranicata na BG posolstvo v Berlin. Tezi hora ne znam za kakvo sa tam, sled kato ne sa v sastoianie da dadat kompetentna informacia.
- z ajitleite na obshtina Triadica v Sofia se hodi na bul. Vitosha 15 v ritualnata zala, a ne v obshtinata
dano sam vi bila polezna s moia opit ot 25 septemvri tazi godina
÷итирай
»скам само да допълн€ нещо за  анада. Ќе съм съгласна с “ути ‘рути за посолството, вчера получих от там български€ акт за раждане на дъщер€ ми. ÷€лата процедура отне 3 седмици - изпращане във ¬ъншно мин-во на  анада, те са го препратили в Ѕг посолството. “ам хората веднага са го обработили, издали бг. акта и веднага са ми го върнали обратно. “ака че мисл€, че това е най-добри€т вариант.
÷итирай

REGION OF PEEL, CANADA преди ¬ј–Ќј

ћнени€: 676
«дравей Lina1, може би съм малко закъсн€ла с отговора си, но 4ас сега виждам 4е има клуб на мам4етата в 4ужбина. јз живе€ в  анада и акта за раждане който издава Ѕ√ консолство в  нада е временен и със него не ти издават ≈√Ќ номер на детето, което не го прави Ѕ√ гражданин без ≈√Ќ.
— този временен документ тр€бва да се отиде до Ѕ√ и да се задеиства ц€лото ходене по мъките с Ѕг гражданството на детето. јз ве4е минах по този път, не беше лестно, но се отървах с малко рани Laughing .
÷итирай
Zdraveite,
ima li niakoi koito se e zanimaval sus registriranteto na baby vuv Obedineni Arabiski Emirstva ? Dali she prizaniata tukashnia akt za razdane ?

Blagodraia
÷итирай

Barcelona, Spain

ћнени€: 2 052
÷итат на: Margo
Zdraveite,
ima li niakoi koito se e zanimaval sus registriranteto na baby vuv Obedineni Arabiski Emirstva ? Dali she prizaniata tukashnia akt za razdane ?

Blagodraia


ƒа, признава се. —лед като бъде преведен на съответни€ език (арабски, английски или друг) тр€бва да се легализира в консулски€ отдел на нашето ¬ъншно министерство. “ова отнема от 1 ден до 1 седмица, завиди от поръчката. —лед това тр€бва да го завериш допълнително тук (тоест когато си вече там Very Happy ):

ќбединени јрабски ≈мирства, ƒубай - √енерално консулство ва –Ѕ
U.A.E., Dubai, 0244
Consulate General of the Republic of Bulgaria
Jumaira Road, Villa є18
P.ќ.Bох 72535
Tel: (0097 14) 349-28-88; 344-23-07; 344-24-19; 344-24-63; 344-19-98;
Fax: (0097 14) 344-23-41
e-mail: bulgcons@emirates.net.al

«а цени и срокове там не мога да те ориентирам.
“и в ƒубай ли си?
÷итирай
ZA MAMITE V AMERIKA : ZA PASPORT SE KANDIDATSTVA V POSHTENSKITE OFISI. ZA TSELTA VI TRIABVA PASPORTNA SNIMKA I APLIKATSIA KOITO MOJE DA SE POPALNI NA MESTO NO I DVAMAT RODITELI TRIABVA DA PRISASTVAT ILI DA IMA PALNOMOSHTNO AKO TOVA E NEVAZMOJNO. ZA TEZI KOITO BARZAT IMA EKSPRESNI PORACHKI. DETETO VLIZA S TOZI PASPORT V STRANATA I AKO STOI POVECHE OT MESETS TRIABVA DA MU SE IZKARA BG PASPORT ZA DA NE PLASHTA VIZA . AZ I DVATA PATI PRESROCHVAH TOZI PERIOD NO NA LETISHTETO BIAH TAKA LIUBEZNI SAMO DA ME PREDUPREDIAT ZA DA ZNAIA ZA SLEDVASHTIA PAT. JELAIA VI KASMET Smile
÷итирай
Zasto da e hodene po mykite? Ne e li dostatychno che imash akt za rajdane s apostil? AMi kak stoi vyprosyt sys zdravnoto osigurjavane?
Nie ste se vrystame ot USA i tezi vyprosi mnogo me vylnuvat!


÷итат на: Krassy
«дравей Lina1, може би съм малко закъсн€ла с отговора си, но 4ас сега виждам 4е има клуб на мам4етата в 4ужбина. јз живе€ в  анада и акта за раждане който издава Ѕ√ консолство в  нада е временен и със него не ти издават ≈√Ќ номер на детето, което не го прави Ѕ√ гражданин без ≈√Ќ.
— този временен документ тр€бва да се отиде до Ѕ√ и да се задеиства ц€лото ходене по мъките с Ѕг гражданството на детето. јз ве4е минах по този път, не беше лестно, но се отървах с малко рани Laughing .
÷итирай
HEI VESELA,
I AZ KATO TEB MISLIH CHE SAMO PREVOD I APOSTIL SA DOSTATACHNI ILI PONE TOVA RAZBRAH OT  INFOTO NA NASHETO KONSULSTVO... UVI NAISTINA NA NASHITE IM KAZAHA CHE TRIABVA ZAVERKA OT VANSHNO MINISTERSTVO.NE SAM UBEDENA CHE E NEBOHODIMO NO OCHEVIDNO TRIABVA NIAKOI DA SE RAZPRAVIA I OBIASNIAVA I VSE PAK NE SAM SIGURNA. ZA DA NE HODIAT DO VANSHNO MINESTERSTVO NASHITE OSTAVIHA AKTA ZA RAJDANE NA NIAKAKVA FIRMA I TIA SE RAZPRAVIA SAS VSICHKO NO MAI E SKAPICHKO.E ZA HORA OT PROVINTSIATA MOJE I DA E PO DOBRE TAKA.... JELAIA KASMET. NIAMAM INFO ZA MEDITSINSKITE OSIGUROVKI NO RAZBIRAM CHE MAI SHTE TRIABVA DA SI GI PLATIM SAS ZADNA DATA NEZAVISIMO CHE NE SME BILI V BG PREZ TOVA VREME. STAVA VAPROS OT NACHALOTO NA 2000GOG. I E OKOLO 800LV. Very Happy
÷итирай

Barcelona, Spain

ћнени€: 2 052
÷итат на: Vesela2
Zasto da e hodene po mykite? Ne e li dostatychno che imash akt za rajdane s apostil? AMi kak stoi vyprosyt sys zdravnoto osigurjavane?

ƒостатъчно е. јпостилът е вид печат, който отмен€ по-нататъшни заверки за държавите, които го признават (Ѕ√ и —јў също). “р€бва ти и Written consent от таткото, ако н€ма да идва при подаването на молбата в Ѕг.
«дравното осигур€ване за всички непълнолетни бг граждани е безплатно.
÷итирай
Blagodaria ti za otgovara.
ne az ziveia vuv abu dhabi.
÷итирай
Written consent za izdavane na pasport ili i za izkarvane na Bg akt za rajdane? Ako napravim pylnomostno v USA na bylgarski (tuk BG firmi predlagat tazi usluga) ste ni go priznajat li v Bylgaria?
÷итирай

REGION OF PEEL, CANADA преди ¬ј–Ќј

ћнени€: 676
÷итат на: Vesela2
Written consent za izdavane na pasport ili i za izkarvane na Bg akt za rajdane? Ako napravim pylnomostno v USA na bylgarski (tuk BG firmi predlagat tazi usluga) ste ni go priznajat li v Bylgaria?


«драсти ¬есела, ето какво направих аз:

ѕреди да тръгна за Ѕ√ си подготвих вси4ки документи, направих нотариално заверени копи€ на:
ј “ј «ј –ј∆ƒјЌ≈ Ќј ƒ≈“≈“ќ - –азширената форма с имената на родителите.
”ƒќ—“ќ¬≈–≈Ќ»≈“ќ «ј Ѕ–ј  - ѕонеже н€махме брак в Ѕ√
—лед това ги изпратих до външно министерство на  анада за пе4ат и след като ми ги върнаха отидох в Ѕ√ консулството за пе4ат. Ќа база на тези документи в консулството ми издадоха временен акт за раждане /така и не ми об€сниха то4но за какво служи, а ми казаха много грубо "“ќ¬ј Ќ≈ ≈ ј “ «ј –ј∆ƒјЌ≈, «јщќ“ќ Ќ≈ ¬»∆ƒј“≈ Ћ» 4≈ Ќяћј "≈√Ќ" ј ≈√Ќ-то —≈ ƒј¬ј —јћќ ¬ Ѕ√." «на4и отивам аз в Ѕ√ първо си регистрирам брака защото не ми признават този в  анада след това отивам за ј “ј Ќј ƒ≈“≈“ќ и там като им показах Ќотариално завереното копие на акта с пе4ат от ¬ъншно министерство на  анада и Ѕ√ консулство в “оронто, казаха 4е това е достатъ4но и изобщо не им тр€бваше временни€ акт който ми издадоха от тук. јз оба4е си имах и други проблеми с името защото неможело да се регистрира Ѕ√ гражданин без "ов" накра€ на бащиното име Evil or Very Mad
÷итирай

Barcelona, Spain

ћнени€: 2 052
÷итат на: Vesela2
Written consent za izdavane na pasport ili i za izkarvane na Bg akt za rajdane? Ako napravim pylnomostno v USA na bylgarski (tuk BG firmi predlagat tazi usluga) ste ni go priznajat li v Bylgaria?

јбе не рискувай, знаеш ли ги тези фирми имат ли договори с ¬ъншно министерство...ѕо принцип в повечето страни само преводачът на Ѕг посолството или на консулството е оправомощен за официални преводи на български и негови€ подпис после се признава от консулската служба тук(в Ѕг). ј да състави валиден документ директно на български в чужбина има право само консулът.  ой американски нотариус ще подпише нещо написано на български без да го разбира!?!?!?“ака че си направи всичко (акт за раждане, писмената деклараци€ и друго ако имаш) на английски, апостилирай го и е готово за легализаци€ тук. —лед легализаци€та е ред на общината - за бг акт за раждане и чак след това за паспорт (без ≈√Ќ и акт за раждане не могат да ти издадат бг паспорт) .
»ма един тънък момент - акта за раждане се прави в общината и там могат да ти приберат деклараци€та от бащата. „увала съм за такива случаи. “р€бва да се попита предварително дали ще € вземат или ще € погледнат и върнат. »наче ако направиш двете съгласи€ от бащата  - едното за акта, другото за паспорта в една и съща деклараци€ и ти € приберат общинарите !?!!?! ѕровери как е в тво€та община....
÷итирай

Barcelona, Spain

ћнени€: 2 052
÷итат на: Krassy
јз оба4е си имах и други проблеми с името защото неможело да се регистрира Ѕ√ гражданин без "ов" накра€ на бащиното име Evil or Very Mad

ћоже, може, ама не четат законите Twisted Evil
÷итирай

Barcelona, Spain

ћнени€: 2 052
¬се забрав€м да кажа на всички, които ще ползват услуги на фирми за превода и легализаци€та в —офи€.
Ќ≈ ’ќƒ≈“≈ ¬Џ¬ ‘»–ћ» ¬ Ќ≈ѕќ—–≈ƒ—“¬≈Ќј ЅЋ»«ќ—“ ƒќ  ќЌ—”Ћ— »я ќ“ƒ≈Ћ!!!! “ова е на бул. ≈влоги √еоргиев. —трашни кожодери са, н€мат никакъв срам, цените им са двойни и тройни. ѕолзвайте вс€какви други фирми в центъра - около —лавейков, —ъдебната палата и около ”ниверситета има предостатъчно.
÷итирай
÷итат на: vedrra
¬се забрав€м да кажа на всички, които ще ползват услуги на фирми за превода и легализаци€та в —офи€.
Ќ≈ ’ќƒ≈“≈ ¬Џ¬ ‘»–ћ» ¬ Ќ≈ѕќ—–≈ƒ—“¬≈Ќј ЅЋ»«ќ—“ ƒќ  ќЌ—”Ћ— »я ќ“ƒ≈Ћ!!!! “ова е на бул. ≈влоги √еоргиев. —трашни кожодери са, н€мат никакъв срам, цените им са двойни и тройни. ѕолзвайте вс€какви други фирми в центъра - около —лавейков, —ъдебната палата и около ”ниверситета има предостатъчно.


«дравей vedrra,
 акто разбрах си запозната доста добре с процедурите необходими за регистриране на бебчетата ни като Ѕ√ граждани.» аз имам питане,ако позволиш.
∆иве€ в »станбул и от консолството тук ми казаха ,че за да плучи бебчо ≈√Ќ( в Ѕ√( е нужен акт за раждане заверен тук.» с него от съвета в √аброво ще ми издадат ≈√Ќ.ƒали обаче този акт тр€бва да е заверен в конс.отдел в —офи€ или е достатъчна заверката от тук?
благодар€ предварително!
÷итирай

REGION OF PEEL, CANADA преди ¬ј–Ќј

ћнени€: 676
÷итат на: vedrra
÷итат на: Krassy
јз оба4е си имах и други проблеми с името защото неможело да се регистрира Ѕ√ гражданин без "ов" накра€ на бащиното име Evil or Very Mad

ћоже, може, ама не четат законите Twisted Evil


» аз така разбрах, 4е може, но наистина не 4етат законите и ход€т да се подпитват една-друга и накра€ от незнание само запо4ват да се за€ждат за да не се изложат...направо ми идваше да ги  #2gunfire  #2gunfire  #2gunfire
÷итирай
÷итат на: benmary
...
ƒали обаче този акт тр€бва да е заверен в конс.отдел в —офи€ или е достатъчна заверката от тук?
..
Ѕенмари, не е необходимо да се завер€ва в консулството в —офи€. Ќо освен апостила ти тр€бва оторизиран превод. ¬ √аброво има една фирма в блок ƒунав (забравих й името)-т€ прави тези преводи. » с преведени€т и оригинални€т акт за раждане се отива за регистраци€ в ≈сгрона.
÷итирай
÷итат на: Honda
÷итат на: benmary
...
ƒали обаче този акт тр€бва да е заверен в конс.отдел в —офи€ или е достатъчна заверката от тук?
..
Ѕенмари, не е необходимо да се завер€ва в консулството в —офи€. Ќо освен апостила ти тр€бва оторизиран превод. ¬ √аброво има една фирма в блок ƒунав (забравих й името)-т€ прави тези преводи. » с преведени€т и оригинални€т акт за раждане се отива за регистраци€ в ≈сгрона.


Ѕлагодар€ за инфото!—тава въпрос за заверка на акта за раждане в Ѕг консулство тук в »станбул .ј се чуд€ от есграон в √аброво да не искат и заверка от ¬ъншно министерство в —офи€,искаха такава при превода на брачното свидетелство.но ще помол€ роднини за всеки случай да попитат.
ј ти случайно да не си габровка?
÷итирай
÷итат на: benmary
....—тава въпрос за заверка на акта за раждане в Ѕг консулство тук в »станбул ...

Ѕ√  онсулство н€ма връзка с јкта за –аждане. ѕ–осто оригинала се изпраща до "“урски€т" оторизиран орган за легализаци€, които постав€т и апостила. » в √аброво не искат заверка от ¬ъншно министерство в —офи€. ƒве деца съм регистрирала вече Wink .
» за последни€т ти въпрос - да, габровка съм Very Happy
÷итирай

Barcelona, Spain

ћнени€: 2 052
ƒа, ’онда е права. ¬ консулството ни н€ма да завер€т турски документ, отде ще зна€т какъв е що е, че да гарантират за верността му.
Ѕраво на габровци, че спест€ват на хората търчане до —офи€, заради заверката на един превод!
«начи въпросът ти лесно се реши - направо с акта (с апостил, да не го забравиш!!!!) в бюрото за превод и после в общината!
÷итирай

√ърци€-–одос/Ѕългари€-ƒобрич

ћнени€: 128
«дравейте!
—лу4айно да има мами сблъскали се с подобен проблем в √ърци€?≈динственото което знам със сигурност е 4е детето Ќе полу4ава гръцко гражданство независимо 4е е родено на територи€та на страната от двама родители българи.“ук законодателната система е ужасна, така 4е отсега искам да се подготв€ за това което ми предстои #2gunfire
÷итирай
јми то и във ‘ранци€ детето Ќ≈ получава френско поданство,дори и да е родено на ‘– територи€,ако и двамата родители са българи!Ћогично е.»ма право да поиска поданство при навършването на пълнолетие.
÷итирай

Israel

ћнени€: 1 366
Shte spodelq i moq sxvsem skoroshen opit. Izpratihme akta za rajdane na malkata tuk vxv vxnshno ministrestvo za Apostil. Sled kato go poluchihme obratno otidohme v posolstvoto, kxdeto konsulkata ni izdade txi narecheniq pxrvichen akt za rajdane. S nego i pxlnomoshtno, sestrata na sxpruga mi izvadi akt za rajdane na malkata vxv kvxrtala, v koito az sxm registrirana bez nikakxv problem i bez nikakvo plashtane. Trqbva samo da dobavq, che i dvamata sxs spruga mi sme Bg-grajdani, makar i dxlgo zad granica.
÷итирай
ѕ–»¬≈“  ние имаме същи€ проблем,ходихме до ЅЏЋ√ј–— ќ“ќ ѕќ—ќЋ—“¬ќ ¬ ћјƒ–»ƒ  те немогат да направ€т паспорт намалки€ та ние попълнихме екземпл€рите и сега ще ги изпращам на майка ми да се оправ€ с т€х абеее просто е б€гане по мъките тр€бва да се ходи и за јѕќ—“»Ћ  от обласни€ ни град който е јликанте
÷итирай
«дравейте! јз в момента съм в Ѕългари€ с моето бебе. ѕо принцип живеем в Wyoming, USA. ѕреди да дойдем аз се обадих в бг посолството там за да питам точно какво тр€бва да направ€ за да регистрирам бебето в бг. «начи тр€бва ми дубликат, най-лесно се вади, после тр€бва да се преведе и легализира, и да има апостил. Ќакра€ се носи в общината. ƒубликатът се вади в градски€ Vital records office. »здават го веднага срещу малка такса и е на оригинална бланка с релефен печат, което е важно. ƒано това да помогне
÷итирай
ћами,кажете ми,дали н€ма промени за регистраци€та в »спани€
÷итирай

Barcelona, Spain

ћнени€: 2 052
Ћеоо, дай малко по-конкретно, какво и къде искаш да регистрираш?
÷итирай
Akosym napravila na akt za rajdane ot USA apostil v USA trjabva li i da go legaliziram v Bylgaria, ili samo prevod?
÷итирай
÷итат на: Vesela2
... ili samo prevod?
ќторизиран превод се прави. ƒруг вари€нт е да ползваш преводачите към българското посолството (ако имате въобще такива Embarassed  Very Happy )
÷итирай
Kakvo imash predvid pod "otoriziran" prevod?quote="Honda"]
÷итат на: Vesela2
... ili samo prevod?
ќторизиран превод се прави. ƒруг вари€нт е да ползваш преводачите към българското посолството (ако имате въобще такива Embarassed  Very Happy )[/quote]
÷итирай
÷итат на: Vesela2
Kakvo imash predvid pod "otoriziran" prevod?....
“ова са "специални" фирми, които се занимават с преводаческа дейност и за да бъдат документите легални се дават за заверка (те извършват ц€лата работа). “оест - все едно се подписват, че това дето са превели е същото с оригинала - боже как го об€сних Embarassed  Smile
÷итирай
— една дума - не можеш ти да хванеш "лист и химикал", да направиш превода и ей така да го дадеш. ƒокумента така не е валиден (дали усп€ да ме разбереш ooooh!  Embarassed )
÷итирай

Barcelona, Spain

ћнени€: 2 052
÷итат на: Vesela2
Kakvo imash predvid pod "otoriziran" prevod?

ѕревод от заклет преводач, който работи в преводаческа къща. Ќе преводач на свободна практика, а работещ в такава къща, защото само преводаческите фирми имат договори с  онсулски€ отдел, който завер€ва всички преводи с печат, един вид гаранци€ за пред света, че преводачън си е свършил качествено работата.
÷итирай
niakoi ima li si predstava kakva e globata vav Bg ako deteto stoi pove4e ot 1 mes, i niama Bg pasport
÷итирай


ћнени€: 211
»ма ли срок от раждането на детето, през който да се кандидатства за Ѕ√ гражданство?
÷итирай

usa

ћнени€: 2 003
÷итат на: Sisi
»ма ли срок от раждането на детето, през който да се кандидатства за Ѕ√ гражданство?


не. поне що се отнас€ за деца, не знам как е положението над 18 години. малката ми дъщер€ на 7 години € записахме в българските регистри и и извадихме българско свидетелство за раждане. мисл€, че ако детето има право на българско гражданство(поне един родител български гражданин), до осемнадесетгодишна възраст може да мисли и решава дали иска да вземе български паспорт.
÷итирай

usa

ћнени€: 384
÷итат на: kaia
niakoi ima li si predstava kakva e globata vav Bg ako deteto stoi pove4e ot 1 mes, i niama Bg pasport


«а повече от месец се изисква виза за престой, не глоба.ѕлащаш си, издават ти и това е. «јщо не питаш в амриканското посолтво в Ѕ√, пусни им е-маил, отговар€т бързо.

www.usembassy.bg
÷итирай
÷итат на: Sisi
»ма ли срок от раждането на детето, през който да се кандидатства за Ѕ√ гражданство?

» аз като миз ще кажа  - Ќ≈ (поне не вид€х такова в закона)
÷итат
„л. 15. (»зм. и доп., ƒ¬, бр. 41 от 2001 г.) Ћице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство по натурализаци€, без да са налице услови€та по чл. 12, т. 2, 4, 5 и 6, ако отговар€ на едно от следните изисквани€:

1. е от български произход;

2. (изм. и доп., ƒ¬, бр. 41 от 2001 г.) осиновен е от български гражданин при услови€та на пълно осинов€ване;

3. (нова, ƒ¬, бр. 41 от 2001 г.) едини€т му родител е български гражданин или е починал като български гражданин.

„л. 16. Ћице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, без да са налице услови€та по чл. 12, ако –епублика Ѕългари€ има интерес от натурализаци€та му или ако лицето има особени заслуги към –епублика Ѕългари€ в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологи€та, културата или спорта.

„л. 17. ƒецата до 14-годишна възраст придобиват българско гражданство, ако родителите им или преживели€т от т€х приемат българско гражданство или ако само един от родителите им стори това, в случай че други€т е български гражданин. ѕри същите услови€ децата от 14- до 18-годишна възраст придобиват българско гражданство, ако поискат това.

„л. 18. (1) ƒеца до 14-годишна възраст, на които само едини€т от родителите е български гражданин, в случай че н€мат българско гражданство, могат да станат български граждани, без да са налице услови€та по чл. 12, ако двамата родители или преживели€т от т€х дадат писмено съгласие за това. Ќе се изисква съгласието на родител, който е лишен от родителски права. ѕри същите услови€ могат да придоби€т българско гражданство и децата от 14 до 18 години, ако поискат това.≈то пълни€т текст, а това е описание на документаци€та, ко€то се подава  Very Happy
÷итирай


ћнени€: 6 399
Zdravejte!
Ne moga da nemerja informacia za novorodenoto v CHEHIA. Imate li informacia
Blagodarja
÷итирай
≈то и малко пр€сна информаци€ от geminarius
÷итат на: geminarius


«а да се издаде ≈√Ќ в Ѕ√ се чака от 7-10 дни.  азвам го, защото ние б€хме резервирали билети с престой в Ѕ√ 2 седмици и ако не б€хме бутнали бакшиши, щ€хме да си останем без паспорт и наново тр€бваше да купуваме билети.
“а ≈√Ќ като се регистрира, общината ти го дава, но това не означава, че детето е вече в системата. «а да бъде въведена тази информаци€, на базата на ко€то може да се издаде паспорт, минават споменатите 7-10 дни. ≈два след това може да се издаде паспорт.

¬торо много важно нещо, понеже заради ≈√Ќто се връщахме до общината (а беше –азпети ѕетък и бързахме, понеже мислехме, че работ€т само до об€д)

≈√Ќ на родени след 2000г. :

—ара напр. е родена на 12.03.2005.
≈√Ќто й е 05 43 12.

43 е за месец март, но н€ма 40 месеца в годината и решихме, че е станала грешка. ј номерът бил, че за да не се събират прекалено много нули за системата, решили да сложат именно четворката.  Rolling Eyes—амо мога да допълн€, че това май зависи от м€стото, където се живее, защото в мо€т град такова чакане не е имало, и не са изисквали, но и последно преди почти 2 години съм правила последната Embarassed Very Happy
÷итирай
Zdravejte!
Ne moga da nemerja informacia za novorodenoto v CHEHIA. Imate li informacia
Blagodarja
≈ли, има н€колко мами от „ехи€, но все пак мисл€, че н€ма да е кой знае колко по-различна от останалите държави newsm78 Smile
÷итирай

REGION OF PEEL, CANADA преди ¬ј–Ќј

ћнени€: 676
÷итат на: geminarius
«а да се издаде ≈√Ќ в Ѕ√ се чака от 7-10 дни

» аз не съм 4увала за такова 4акане. јз имах малко спънки докато запо4нат да ми издават Ѕ√ акта и ≈√Ќ-то на –а€н, но за сметка на това го издадоха веднага. Ќо сега като се замисл€...аз не съм му правила задграни4ен Ѕ√ паспорт /за какво ли му е/...може би там е 4акането newsm78
÷итирай


ћнени€: 6 399
Mami,
mnogo ste mi polezni, obache za vseki slucai iskam da utochnia niakoi podrobnosti:
Prevedohme i legalizirahme akta za razdane na bebcho (bebo e s CZ grazdanstvo) i brachnoto ni svidetelstvo -zeneni sme v CZ ot 7godini, no v BG ne sam se zanimavala i tam sam vse oste moma za zenene  newsm44 newsm44.
 Saprugat mi mezduvremenno vze czesko grazdanstvo, i se otkaza ot bg - no imame bg akt za razdane s EGN na bastata, ta vaprosa mi e kakvo oste ste mi trjabva za vseki slucaj , za da ne se motaia izlishno po raznite uchrezdenia po vreme na kratkata otpuska v bg    sohappy pletka fiuuuuuu
 - Legalizirani prevodi - akt za razdane na bebo i brachno svitelstvo
 - Aktove za razdane na 2mata roditeli
 - Bracno svitelstvo

i njakolko pati prochetoh za palnomostno ot chuzdia roditel che e saglasen bebche da bade registrirano v bg - tova trjabva li mi ili moze i bez nego  33uu  ne nemozah da razbera , ako da kakvo da pishe tam gore-dolu i vaobshte kakvi sa procedurite po natataka s tova palnomostno.... smile3529 i nego li da zaverjavam v posolstvoto  newsm78
A za brachnoto nali niama problem che tolkova kasno shte go opraviam v bg  dancing nali po-dobre kasno otkolkoto nikoga  fiuuuuuu fiuuuuuu
Vedrra ti si mai naj-jasno zapoznata s vsichkite tezi olelii v BG  smile3547 wflag
Mami kazete . blagodaria prdvaritelno  family family
« ѕоследна редакци€: пт, 17 юни 2005, 09:52 от Eli »
÷итирай

Italia

ћнени€: 4 491
ћила ≈ли,
ѕиЎа ти със съвсем пресни впе4атлени€. ћо€та истори€: аз съм бг гражданка,съпруга ми е италианец и дъўер€ ми италианска гражданка заўото е родена тук. ќт —офи€ съм. ќпитах на н€колко пъти да регистрирам дъўер€ ми в Ѕг 4рез пълномоўник ( сестра ми) до сега без резултат. «аўо. направих на сестра ми пълномоўно специално за целта ( тр€бва да пиЎе в него ,4е е за регистриране на дете в Ѕ√) и със преведени€ на бг и апостилиран италиански акт за раждане сестра ми отива в ÷ентрална служба ≈—√–јќЌ _ —офи€,където € насо4ват от наЎата обўина по местоживеене.
“ам оба4е € връўат,като и казват,4е:
1) пълномоўното,което има не е достатъ4но,понеже е подписано само от мен:тр€бвало да е и от двамата родители  Twisted Evil #Cussing out
2) тр€бвал акт за граждански брак:ако е от 4ужбина преведен,легализиран,апостилиран и регистриран в Ѕг  Twisted Evil #Cussing out
“акааа... «а мое гол€мо "неўастие" досега след ен бро€ ходене по мъките до ≈—√–јќЌј никой не се беЎе сетил да упомене,4е пълномоўното тр€бва да е и от двамата родители. јз съвсем скоро ходих специално до –им (живе€ в ћилано и тук н€ма консулски отдел) ,където е посолството за да си завер€ молба за нов паспорт и да направ€ заветното пълномоўно. ќказва се,4е съм платила за пълномоўно,което не ми тр€бва за ниўо ( подписано е само от мен а тр€бвало да е и от двамата родители #2gunfire) “ази малка подробност € нау4их в4ера,след като сестра ми се е обаждала и до ћин. на правосъдието, заўото те се €в€ват компетентен орган във връзка с гражданската регистраци€. “а така...јз ве4е се отказах:н€ма да прав€ детето си българ4е насила #Cussing out ƒотук ми коства доста средства ,време и нерви и то без никакъв резултат.  #Cussing out #Cussing out #Cussing out
÷итирай


ћнени€: 6 399
mcdirock,
много благодар€ за изчерпателни€т отговор  Very Happy
Ќаправо все е дно ти е писано да н€маш Ѕ√ деца  Rolling Eyes много тъпо  newsm78
Ќай лошото е че всеки ти казва нещо различно, в половината св€т ставаш едва ли не автоматично гражданин на страната от кадето са ти родителите, само в Ѕългари€ не и не да ти дадат, все едно нещо от джоба си ги караш да извад€т да ти дадат, а не н€какво си нищо и никакво ≈√Ќ , егати и бюрукраци€та егати и чудото  #2gunfire #2gunfire нашето безценно Ѕ√ гражданство.

јз и по този случай даже и брака не си регистрирах едно време, защото посто€нно н€кой се сещаше за още нещо, и не и не да ме напишат женена, накра€ ги зар€зах защото точно ми писна да се занимавам с глупости  Banghead let_it_all_out
Ќо сега нали от доста време не съм имала честа да си губ€ времето по учреждени€та в Ѕ√,а и това сладко бебче ми се иска да напише н€кой че е ћќ≈  35 та като си тров€ нервите за едното си мислех направо и за двете .... Ќо като гледам тво€ случай .... направо ужас  bash
ћай н€ма да вад€ пълномощно, нали имаме Ѕ√ акт за раждане на бащата... ще видиме какво щсе стане...

»наче съвсем наскоро казаха по —ј“ Ѕ√ че в ћилано е открито консулство към Ѕ√ посолство, така че може да питаш в посолството каде и тн
ѕоздрави за сега
÷итирай

Italia

ћнени€: 4 491
јбсолётно си права,≈ли. » аз оўе не съм си регистрирала брака в Ѕг и не знам дали изобўо ўе го направ€:гледам допирните ми то4ки с бг бёрокраци€ да са възможно най_малко Twisted Evil
“и ако искаЎ опитай все пак да регистрираЎ бебка:все пак факта,4е татко ви има бг.акт за раждане може да улесни неўата  Peace
«а съжаление тук в ћилано консулски€ отдел е все оўе в процес на отвар€не:дано стане по_скоро,4е е ужас всеки път да тр€бва да лет€ до –им #Cussing out
Ѕлагодар€ ти и ўе стискам палци вие да успеете да преборите родните институции Hug Very Happy
÷итирай

в село на заво€ преди Ўенген

ћнени€: 4 244
јбсолётно си права,≈ли. » аз оўе не съм си регистрирала брака в Ѕг и не знам дали изобўо ўе го направ€:гледам допирните ми то4ки с бг бёрокраци€ да са възможно най_малко Twisted Evil

ћиленче - като си смен€ш паспорта гледай да е в »тали€, щото ако го правиш в Ѕ√ ще ти искат да си регистрираш брака
÷итирай


ћнени€: 6 399
MAMI,
ama njama da povjarvate† Laughing Laughing Laughing imam i grazdanski brak v bg i bebe balgarce†† married smile3541 bg

V vtornik otivam v obstinata da pitam za registracia na brak i na novorodeno v cuzbina, zenata napravo me izprati v ritualnata zala na HIPODRUMA, ce i bez tova prez tjah stavala rabotata, a i naj-tocna informacia steli da mi dadat.
Otivam tam, kazvam zasto sam dosla, edna ne mnogo ljubezna g-za mi gleda prevodite, az kazvam ce sam gi legalizirala v bg posolstvo
 [ bez apostil, prevodackata kam posolstvoto a i v posolstvoto kazaha ce za tezi raboti apostil ne trjabva-no tova bilo sporozomenie mezdu razlicnite darzavi, no ce ot 2005 dori i na diplomite vece ne se iziskvalo apostil, taka ce maj ima promeni na teja zakoni kam 1.1.2005]
 ta g-zata gleda, gleda i mi poiska licnata karta, a az s moja karaski kasmet tozi pat ne sam si ja vzela  hahaha hahaha

 Objasnih ji ce v momenta njamam, no drugata sedmica ste imam  Rolling Eyes - koeto si bese izmama  Rolling Eyes i tja nabarzo mi se nakara ce taka nemoze, ce da sam si vzela potvarzdenie ot obstinata ce imam adresna registracia tuk v nasata obstina - tova mi trjabvalo za bebeto, a za braka poneze bilo minalo mnogo vreme, naj-dobre da sam si napravila spravka v obstinata dali slucajno ne mi bilo doslo bracnoto po diplomaticeski pat. afwitch

Dokato se objasnime ce saprugat mi kato sme se zenili e bil bg grazdanin, ce sastijat saprug e basta na bebeto no vece bez bg grazdanstvo, mina malko vreme  Thinking i dosta prikazki, no za kasmet drugi hora njamase, bjah edinsvenata  Very Happy ta nakraja me izpratiha v obstina OBORISTE, spored mestoziveene na maza se bilo izprastalo akta za brak ot cuzbina newsm78 newsm78

Sletobjad otidoh parvo v nasata obstina za spravka i potvarzdenie ce sam registrirana tam, otnovo mi se nakaraha ce bez licna karta nemoze  Rolling Eyes newsm78 no imah svoeto krastelno, mez.pass i milite mi oci  Rolling Eyes ce na vseki se slucva da zabravji nesto  Rolling Eyes i nakraja mi dadoha vaprosnoto potvarzdenie, i tam v spravkata izleze ce sam omazena i ce akta za brak me caka v ob.Oboriste  #Crazy - i hop okaza se ce imame bracno svidetelsvo - po diplomaticeski pat doslo s pocti 6.godini zakasnenie   newsm39
 no vse pak po dobre kasno ot kolkoto nikoga  35 ta si otdahnah ce edin problem po-malko  Laughing Laughing Laughing

Na sledvastia den s bodra kracka nosja az bracnoto, potvarzdenieto za adresnata registracia  i legalizirania prevod ot posolstvoto otnovo v obrjadnata zala - mislja ce vece me poznaha  bowuu bowuu
Otnovo mi poiskaha licnata mi karta, i otnovo mi se nakaraha  35 hahaha Rolling Eyes

No kato se pravis malko na ludicak i tapicak i lelkite tam se pouspokojavat ce vse pak te sa pravite  Laughing i mi vzeha dokumentite, ce sledvastia pat bez licna karta hic da ne im hodja  Laughing
Na sledvastia den [ tocno dnes dance dance] bese gotov akta za razdane na bebeto  coolcool coolcool coolcool
otnovo mi poiskaha licna karta  newsm54 [ ama i te ne se otkazvat] i otnovo se objasnjavah starata pesen na nov glas  newsm77 newsm77
Kakto ji da e.... Nakraja razbira se ce mi go dadoha   :applauseuu: applauseuu newsm19 newsm19 dance
Kazaha proverete si dannite, imenata i tn, ceta az i gledam bebeto - grazdanstvo  bg

Vednaga se obazdam - ima greska   clock clock clock
Te mi kazvat aaaaaaaa njama greska stom edinia roditel e bg grazdanin i bebeto e bg grazdanin  Drunk Drunk
Eeeeeeeeee kamak mi padna ot sarceto eeeeeiiiiiii  bigdance2

Naj-nakraja da sam i zenena i da sam majka v Balgaria  newsm42 newsm42
Mnogo mi dojde za dva dena vi kazvam  smile3541 smile3541 married married

Ot taja bjurukracia v Balgaria, zaradi takiva elementarni nesta - imam cuvstvoto ce nevazmoznoto sam napravila  smile3501newsm44

Predstavjam si ako ti potrjabva nesto povece...... smile3514 smile3514 smile3511
« ѕоследна редакци€: чт, 30 юни 2005, 22:32 от Eli »
÷итирай
јбсолётно си права,≈ли. » аз оўе не съм си регистрирала брака в Ѕг и не знам дали изобўо ўе го направ€:гледам допирните ми то4ки с бг бёрокраци€ да са възможно най_малко Twisted Evil
“и ако искаЎ опитай все пак да регистрираЎ бебка:все пак факта,4е татко ви има бг.акт за раждане може да улесни неўата  Peace
«а съжаление тук в ћилано консулски€ отдел е все оўе в процес на отвар€не:дано стане по_скоро,4е е ужас всеки път да тр€бва да лет€ до –им #Cussing out
Ѕлагодар€ ти и ўе стискам палци вие да успеете да преборите родните институции Hug Very Happy

Samo da vi kaja, che az niamah nikakav problem s registratziata na braka mi. Omajena sam vav France za frantzuzin, niakolko mesetza sled braka izpratih edno kopie na brachnoto svidetelstvo na bashta mi, koito go prevede i legalizira v BG, sled koeto otishal v neznam si koia obshtina i registriral braka bez problem, bez da ima palnomoshtno ili kakavto i da e drug problem. Shto se otnasia do BG grajdanstvo za sina mi ne sam se zamisliala oshte po vaprosa, no predpolagam, che veche e kasno tai kato toi e na 19 mesetza, a niakade vav foruma prochetoh, che postapleniata se praviat do 1-godishna vazrast.
÷итирай


ћнени€: 6 399
snoopy83  Dobre dosla  bye
Na mene v posolstvoto mi kazaha ce do 3.godisna vazrast decata ot smeseni brakove mogat da se registrirat za dvojno grazdanstvo, no moze za vsjaka strana da ima razlicni sporozomenia po vaprosa, moze da si go proveris v obstinata ili v posolstvoto predpolagam bg

A inace njakade imase i komentar

јбсолётно си права,≈ли. » аз оўе не съм си регистрирала брака в Ѕг и не знам дали изобўо ўе го направ€:гледам допирните ми то4ки с бг бёрокраци€ да са възможно най_малко

ћиленче - като си смен€ш паспорта гледай да е в »тали€, щото ако го правиш в Ѕ√ ще ти искат да си регистрираш брака

Az specialno prez godinite svoboda v semejnoto polozenie v Bg v formuljarite za licna karta i za pass vse sam si pisala ce sam svobodna moma  reverance reverance
Nali kato ne mi e registriran braka-te ot kade da znajat verno li e ili ne.
Njamas registracia = ne si zenena
Do dokazvane na protivnoto - po diplomaticeski pat sled 100 godini  pliass pliass
Tova bese mojat slucaj razbira se, njakoj moze da ne moze da podava netocna informacia v formuljarite  fiuuuuuu fiuuuuuu
Pozdravi za sega ot zegava Sofia  yesyes
÷итирай

в село на заво€ преди Ўенген

ћнени€: 4 244
ћомичета използвайте горе бутона за кирилица.
ћного измор€ва четенето на латиница
»зползвайте опци€та ¬– - български фонетичен и отговар€ на латинските букви
÷итирай

Italia

ћнени€: 4 491
јбсолётно си права,≈ли. » аз оўе не съм си регистрирала брака в Ѕг и не знам дали изобўо ўе го направ€:гледам допирните ми то4ки с бг бёрокраци€ да са възможно най_малко Twisted Evil

ћиленче - като си смен€ш паспорта гледай да е в »тали€, щото ако го правиш в Ѕ√ ще ти искат да си регистрираш брака
ƒе, ми аз си го смених в Ѕ√ ( сестра ми ми движеЎе неўата) ама не са и сикали регистриран брак:за бг. властите аз съм си оўе мома† Wink

MAMI,
ama njama da povjarvate† Laughing Laughing Laughing imam i grazdanski brak v bg i bebe balgarce† †married smile3541 bg


≈ли4ка,4естито  Hug «на4и все пак си късметлийка ( за разлика от мен )  Wink
јз през август ўе пробвам да си регистрирам детето Ћ»4Ќќ и ако ми кажат неўо просто ўе ги взрив€ (служба ≈—√–јќЌ на Ћеге 6 ). ≈то,4е и ти си направила вси4ко в обўината по местоживеене а не в централната служба откъдето направиха наЎите на луди  #2gunfire
“ака,4е мами,ако ўе регистрирате де4ицата си в —офи€ побързайте ! Ќаправете го до средата на август заўото за после не е сигурно дали ўе са оўе живи  #2gunfire #2gunfire #2gunfire Wink
« ѕоследна редакци€: пн, 11 юли 2005, 15:33 от rosa »
÷итирай
Az tochno se vurnah ot Bulgaria i se opravih sas zdravnite osigurovki taka che eto kakvo nauchih.
Znachi ima 2 neshta koito triabva da se opraviat
1) budesht period-tova e lesnata chast
podava se zajavlenie v NOI v Sofia s koeto kazvash che vuznemeriavash da budesh izvun stranata poveche ot 183 dni v godinata/godinite. Prosto na gotovata forma kojato imat se vpisva ot koja data i za koi budeshti godini stava duma. Formata se podpisva v 2 ekzempliara i se podava na gisheto kato se pokazva lichna karta. Moje da stane i po poshtata i daje po elektronen put sas niakakav specialen zaveren digitalen podpis. Az go napravih lichno i beshe mnogo lesno. Otne naj-mnogo 15 minuti. Te podpechatvat i davat ednoto kopie obratno a drugoto go zapazvat.Samo da znaete che rabotnoto vreme na tova gishe e ponedelnik-chetvurtuk ot 12:30-4 i sutrin vuobshte ne rabotiat. Vednaga kato vlezete ot stranichnia vhod(ot liavata strana na sgradata) e gisheto na koeto se podava tova zajavlenie.

2) minal period
Tova e po-trudnata chast zashtoto zavisi ot konkretnata situacia. Za tazi chast se vaorujete s dosta tarpenie, zashtoto sa dosta bavni. Na men mi otne blizo 2 chasa sas cialoto pitane i chakane da si opraviat kompiutrite.
Za studenti v chujbina osvobojdavaneto s minal period stava s dokument che si uchil v saotvetnoto zavedenie. Za drugi imashe paragraf za osvobojdavane ako ne e posochen lichen lekar.Az moga da opisha podrobno za studenti na I-20 viza v shtatite.
Edinstvenoto koeto triabva da se napravi e da se kopira purvata stranitza na I-20 formata i da se prevede. S tozi prevod se podava v NOI

Stranitzata na kojato mojete da prochetete zakonite e
http://www.noi.bg/index_first.html

A na tozi sait po EGNto si mojete da vidite kolko daljite i kakvo
http://healthinsurance.nssi.bg/report_healthhtm_15_out.asp

Eto po-oficialnata izvadka
ќ—¬ќЅќ∆ƒј¬јЌ≈ ќ“  «ƒ–ј¬Ќ»  ¬Ќќ— »


≤. «ј ћ»ЌјЋ ѕ≈–»ќƒ /от 01.01.2000г. до 31.12.2004г./
   
   ј. «а студенти до 26 години и докторанти Ц (може да се подаде от родител)
              1.ƒокумент от чужд университет, в който да е указан периода на обучение от ... до ... на студента / докторанта/. ћоже ≤-20.
              2.√орни€т документ да е преведен на български език от лицензирана преводаческа агенци€.
              3.ѕреведени€т документ се подава в Ќќ» на партера в д€сно от главни€ вход, третата врата в д€сно от 12,30 до 16,30 часа. Ќа вратата пише У«дравно осигур€ванеФ

   Ѕ. Ќа общо основание /при отсъствие от страната повече от 183 дни за вс€ка календарна година и ако н€ма избран личен лекар/

             1.¬зема се молба Ц деклараци€ по образец от деловодството на Ќќ».
             2.ѕопълва се и се подава в два екземпл€ра в деловодството на Ќќ», придружена с ксерокопие от задгранични€ паспорт и печатите за Увл€зълФ и Уизл€зълФ от страната.
             3.ѕодава се лично или с нотариално заверено пълномощно, което се прилага към молбата.;
           

≤≤. «ј ЅЏƒ≈ў ѕ≈–»ќƒ

            1.¬зема се молба Ц деклараци€ по образец от деловодството на Ќќ».
            2.ѕопълва се в два екземпл€ра и се подава в деловодството на Ќќ».
            3.ѕодаването е лично или с препоръчано писмо с обратна разписка.

Zasto da e hodene po mykite? Ne e li dostatychno che imash akt za rajdane s apostil? AMi kak stoi vyprosyt sys zdravnoto osigurjavane?
Nie ste se vrystame ot USA i tezi vyprosi mnogo me vylnuvat!

Nadiavam se tova da vi e ot polza. Uspehi!
strela

÷итат на: Krassy
«дравей Lina1, може би съм малко закъсн€ла с отговора си, но 4ас сега виждам 4е има клуб на мам4етата в 4ужбина. јз живе€ в  анада и акта за раждане който издава Ѕ√ консолство в  нада е временен и със него не ти издават ≈√Ќ номер на детето, което не го прави Ѕ√ гражданин без ≈√Ќ.
— този временен документ тр€бва да се отиде до Ѕ√ и да се задеиства ц€лото ходене по мъките с Ѕг гражданството на детето. јз ве4е минах по този път, не беше лестно, но се отървах с малко рани Laughing .
÷итирай
0 ѕотребители и 1 √ост преглежда(т) тази тема.
1-90 от 90 отговора