Какво ви е мнението за тази ясла? Какво е отношението към децата?