Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
  • София
  • Мнения: 1 150
Мами, върти ми се из главата , че имаше нещо такова. В края на годината се подаваше декларация и се връщаше част от данъка, на семейните с дете.
Имате ли идея какво е точно това ?
Благодаря!

# 1
  • София
  • Мнения: 1 058
Пуснала съм същата тема в клюкарника, ама има само един отговор. Ако искаш погледни там. Grinning

# 2
  • София
  • Мнения: 1 150
Пуснала съм същата тема в клюкарника, ама има само един отговор. Ако искаш погледни там. Grinning
Благодаря, извинявам се на модераторите.

# 3
  • София
  • Мнения: 231
Информация можеш да получиш от Закона за облагане доходите на физическите лица.

Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) (1) Местните физически лица, включително извършващите дейност като едноличен търговец, могат да ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от годишната си данъчна основа сума в общ размер, както следва:

1. при едно ненавършило пълнолетие дете - 360 лв.;

2. при две ненавършили пълнолетие деца - 780 лв.;

3. при три и повече ненавършили пълнолетие деца - 1140 лв.

(2) Данъчното облекчение се ползва, когато едновременно са налице следните условия:

1. към 31 декември на данъчната година детето е местно физическо лице и е български гражданин или чужденец, на когото е предоставено убежище или статут на бежанец по реда на Закона за убежището и бежанците;

2. детето не е навършило пълнолетие;

3. към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

(3) Данъчното облекчение се ползва от лице по ал. 1, което към 31 декември на данъчната година е:

1. родител, който упражнява родителските права, и детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество, или

2. настойник или попечител - в случаите на настойничество или попечителство, или

3. роднина или близък - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или

4. приемен родител - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

(4) Данъчното облекчение се ползва до размера на годишната данъчна основа и при условие че лицето по ал. 3 представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че последният няма да ползва намалението за същата данъчна година.

(5) Декларация по ал. 4 не се представя, когато другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не са му предоставени такива права в случаите на развод.

(6) Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и навършило пълнолетие.

(7) Обстоятелствата и условията по ал. 1 - 6 се декларират с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, която се подава с данъчната декларация по чл. 41, ал. 1.

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт