Да си знаете, че е важно:
Нови моменти в НРД 2006 в доболничната помощ
   1.разширяване границата за профилактика на децата по избор при общопрактикуващ лекар(ОПЛ) или специалист по детски болести от 0 до 18 годишна възраст /понастоящем е до 2 годишна възраст/;всички прегледи, извършени от специалист по тази програма се заплащат по 5,90, като само личния лекар може да издаде направление;
   2.предвидена е възможност личния лекар свободно да насочва деца в остро състояние до 14 годишна възраст за консултация към специалист по детски болести като съотношението първичен вторичен преглед е 1:1; досега това право беше предвидено само за децата до 6 годишна възраст.;
   3.въвеждане на изискването за профилактика при личния лекар на всички задължително здравноосигурени лица над 18 годишна възраст, независимо от обстоятелството дали са диспансеризирани /понастоящем само за недиспансеризираните лица/.   
   4. въведено е изискването за извършването на определени по вид обем и честота медико-диагностични дейности, извършвани в медико-диагностични лаборатории в процеса на профилактиката на здравноосигурените лица над 18 годишна възраст;  Скоро ще кажа какви
 5. въвеждане на възможността за профилактика от специалист на лица над 18 годишна възраст, попадащи в т.н “рисков контингент” за следните заболявания:
   - злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област, на простатата, на шийката на матката и на млечната жлеза, захарен диабет, сърдечно-съдови заболявания.
   
   6. бременните могат да избират наблюдаващ лекар – специалист АГ или ОПЛ, като е предвидена възможност бременната да смени специалиста, когато не е доволна от оказаната и помощ.
  7. предвидена е възможност лицата на диспансерно наблюдение при специалист да го сменят чрез направление издадено от личния лекар, когато не са доволни от оказаната помощ;

Последна редакция: ср, 04 яну 2006, 16:26 от Jumanji