Момичета, кога започнахте да оставяте мъниците сами вкъщи? Естествено, за малко - да идете до кварталния магазин набързо, да хвърлите боклука...
Как разбирате, че детето е готово за това?