Мами има ли някой, който взима храна от тази кухня? Добра ли е?