Фирма „Некст кол” ЕООД (Next Call Ltd) обявява конкурс за изработка на графичен знак – лого за своя сайт Infocall.bg - Национален информационен център.
Фирмата развива дейност в сферата на интернет услугите и разполага с кратък номер за връзка с нас *INFO или *4636.

Условия за участие:
В логото да присъства името на сайта на латиница;
Цветовете с които може да работите са черен, червен, син, зелен и жълт;
Не е задължително логото да е свързано с дейността на фирмата;
Дизайнът на логото трябва да е авторски, да не копира или напомня на съществуващи лога, да е съвременен, лесно разпознаваем и привлекателен;
Изпратените варианти трябва да са в черно-бял и цветен вариант. Към проекта, по желание участниците може да приложат примерно разположение на знака върху пощенски плик, фирмена бланка, визитна картичка;
Проектът за лого трябва да бъде изпращан в един от следните формати: png, gif, jpeg, jpg (до 800 kb) с резолюция минимум 300 dpi;
Проектите трябва да бъдат придружени с описание на идеята, електронен или пощенски адрес на автора, телефон за връзка както и трите му имена;
Всеки автор може да участва в конкурса с до 3 броя предложения;
Победителите в конкурса трябва да предоставят проекта си в изцяло векторен вариант в един от следните формати: eps или cdr;
Участниците в конкурса трябва да са носители на авторските права и на правата за публикация на проектите си;
Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса проекти, които не отговарят на темата на конкурса;
Всеки участник в конкурса приема изброените по-горе условия за участие;
Проектите изпращайте на адрес: office@info-call.bg
Критерии за оценка на предложенията:
Графична яснота на знака;
Съвременна бизнес визия;
Покриване на идейната същност и целта на проекта.
Срокове и етапи:
Конкурса ще се проведе в периода 01.07.2012 г. – 31.07.2012 г. в три етапа.
Първи етап: Приемане на проектите
В периода 01.07.2012 г. – 20.07.2012 г. ще се приемат проектите на посочения e-mail адрес.
Втори етап: Одобряване на проектите
В периода 23.07.2012 г. - 25.07.2012 г. организаторите на конкурса ще разгледат всички предложения на участниците, като ще бъдат селектирани най-добрите. Участниците, чиито проекти са одобрени ще бъдат известени по e-mail.
Трети етап: Публикуване и гласуване
В периода 25.07.2012 г. - 31.07.2012 г. одобрените предложения, ще се публикуват в интернет страницата ни в FACEBOOK, като ще се дaде възможност за гласуване и коментиране на проектите, без това да влияе на окончателния избор.
След изтичане срока на конкурса ще обявим победителите и ще се свържем с тях за предаване на проекта и получаване на наградата.
Награди:
Победителят в конкурса ще получи парична награда в размер на 250 лв. Ще има и една поощрителна награда в размер на 50 лв. - за варианта, събрал най-много гласове.
Победителите се задължават да подпишат декларация, че предоставят безсрочно и безусловно всички права върху логото на „Некст кол” ЕООД срещу конкурсното възнаграждение.

Успех на всички, които са решили да участват в конкурса!