Помагайте мами - Таня се е влюбила в тази книжка за Дядо Торбалан, а книжката е много стара - от моя баща и можете да си представите какво е останало от нея. Никъде не мога да я намеря по книжарниците - някой да я е срещал?