Моля Ви, хайде да помогнем- на едно семейство от Гъмзово

Молба за помощ за лекарства за ОДЗ за соц.слаби деца