Искам да се консултирам за Ентеросан или други пробиотици, има ли някой компетентен?