И по- точно за яслата. Имам молба от юли 2005г. и искам да си дам детето сега през април или май. Принципно шанса ми е 1%, но при срещата си с директорката блесна искрица надежда, че може и да имам късмет. Жената беше много любезна и търпелива. Притеснявам се само, че яслените групи са с по 30 деца.
А и мненията на тези от вас, които ползват услугите на това ОДЗ са от голямо значение за мен.
Предварително Ви благодаря!  yes