МАСАЖ НА РЪЦЕТЕ


Сърце и кръвообръщение:

Рефлекторните зони на ръката дават добри възможности за самомасаж при проблеми с кръвното налягане. Тези зони се намират в горната част на двете ръце в браздите между средните кости. Можете да правите масажа няколко пъти дневно, тъй като той въздейства общо тонизиращо върху кръвното налягане, независимо дали то е високо или ниско. Започвайте с дясната ръка като масажирате 15-20 пъти. Тъй като смущенията в кръвното налягане са обусловени от най-различни фактори, освен масаж на зоните върху горната част на ръката се препоръчва и общ масаж на всички зони.

Масажиране:

1. Опипайте стредната кост на ръката, после браздите, като стигнете до основните стави на пръстите. Пригладете с лек ножичен похват в посока от основната кост към междупръстието.

2. При ножичният похват палецът е откъм дланта, а показалеца приглажда леко браздите между средната кост. Повторете тези движения върху лявата ръка.


Горни лимфни пътища:

Рефлекторните зони на горните лимфни пътища са разположени в междупръстието на двете ръце. Малко болезненият масаж на тези зони допринася за стимулиране на пречистващата фунция на лимфите и активиране на защитните системи, главно във вратната, раменната и гръдна област.

Масажиране:

1. Започнете от дясната ръка и по-точно от сгъвката между палеца и показалеца. Използвайте специален похват: работете в "ножица" с палеца откъм дланта и показалеца - горната част на ръката, силно по посока от основната става на пръстите към междупръстието, докато захванете добре кожната гънка.

2. Когато изтегляте кожната гънка между пръстите бавно, ще усетите ясно кога тя започва сама да се връща. Задръжте в това положение, усилете натиска между палеца и показалеца, като едновременно избутвате гънката. По този начин масажирайте последователно на дясната и лява ръка рефлекторните зони на горните лимфни пътища 3-4 пъти.


Гръбначен стълб:

Рефлекторните зони на гръбначният стълб са разположени върху обърнатата към показалеца страна на палеца. Те преминават от първата става към костта в основата на ръката. Рефлекторната зона на вратната кост се простира от първата до втората става на палеца, зоната на гръдната кост - от втората до основната става на палеца, а зоната на поясната кост се намира в основата на ръката. Тъй като гръбначният стълб е централната ос на човешкото тяло, има рефлекторни зони върху двата палеца. Много хора страдат от болки в гръбначният стълб, редовният масаж на рефлекторните зони може да доведе до голямо облекчение. Ако по време на масажирането попаднете на болезнено място, приложете болкоуспокояващ похват - малко по-силен, равномерен натиск докато болката премине напълно.

Масажиране:

1. Започнете да масажирате десният палец, като се насочвате от първата става в посока към основата на ръката. Направете движението 15-20 пъти, след това се прехвърлете на левия палец.

2. Болкоуспокояващ похват в зоната на поясната кост помага при болки в кръста.


Храносмилателни органи:

Рефлекторните зони на храносмилателните органи се намират на дланите в областта на средната кост. Зоните на черния дроб и жлъчния мехур са на дъсната ръка, непосредствено под основните стави на безименния и малкия пръст. Зоната на черния дроб е с ширина около два пръста, в центъра и се намира зоната на жлъчния мехур. Рефлекторните зони на стомаха и червата са разположени на двете ръце. Зоните на стомаха са под основните стави на показалеца и средния пръст, с размери приблизително колкото върха на палеца. Зоните на червата не сеподразделят поради малката проекционна равнина на ръката. Масажирането на рефлекторните зони върху дланите помага при леки стомашни и чревни смущения. При гастрит се прилага болкоуспокояващия похват, при запек - активиращият. Хората с хронични храносмилателни проблеми трябва да масажират редовно тези рефлекторни зони.

Масажиране:

1. Започнете масажиране на дясната ръка под основната става на пръстите в посока от малкият пръст към възглавничката на палеца.

2. Продължете след това с преходната зона от средната кост към основната става. Изпълнете същите движения върху лявата ръка.