Знае ли някой в България прави ли се такава терапия за лечение на парадонтоза и каде точно?