Мами,
някои има ли впечатления от детска градина 77 "Магнолия" на ул. Мизия