Тези бележки са разлепени в поликлиниката и по Южния парк.Ако има желаещи,ето телефони:

8220930 и 231050