Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 1 май 2006, 12:20 ч.

Въпроси за майчинството

 • 637
 • 13
 •   1
Отговори
 • Мнения: 128
Всъщност имам 2 въпроса;

 :thinking:1.С измененията на Закона за държавния служител от 2006 г. е променена закрилата при майчинство.Досега текста гласеше, че не може да бъде прекратено служебно правоотношение с майка на дете до 3 год.възраст, освен при закриване на администрацията.Сега пише че не може да се прекрати сл.правоотношение с държ.служителка, която ползва отпуск за бременност и раждане, т.е. не само че вече не е 3 г., а 2 год,ами ми се струва че при прекъсване на този отпуск и връщане на работа могат да ме уволнят, права ли съм?
2.Може ли да прекъсна отпуска си по майчинство, да се върна на работа, и в един момент да изляза пак в отпуск по майчинство?

Последна редакция: вт, 02 май 2006, 09:52 от Аурелия

# 1
 • София
 • Мнения: 4 978
няма ли мами правистки?

и аз имам въпрос, свързан с майчинството и трудовото правоотношение:

трудовият ми договор е срочен и изтича в края на август тази година. след като съм в отпуск по майчинство (вече неплатен, т.е. на 160 лв. месечно) договорът прекратява ли се автоматично с изтичането на срока му?

# 2
 • Варна
 • Мнения: 8 769
Има, но си траят Grinning
В същност, аз лично не мога да дам подобна консултация, но има доста теми, свързани с майчинството, болничните и т.н.
Потърсете с търсачката.

# 3
 • София
 • Мнения: 4 978

да бе, аз пък какво на какво се надявам. не съм чула адвокат да дава съвет без пари  Laughing

благодаря за съвета, ще потърся, въпреки че моят случай не е толкова стандартен

# 4
 • гр.Бургас
 • Мнения: 695
няма ли мами правистки?

и аз имам въпрос, свързан с майчинството и трудовото правоотношение:

трудовият ми договор е срочен и изтича в края на август тази година. след като съм в отпуск по майчинство (вече неплатен, т.е. на 160 лв. месечно) договорът прекратява ли се автоматично с изтичането на срока му?
аз мога да ти кажа само,че когато изготвяхме докоментите за майчинство в НОИ един много разбран инспектор ми каза,че ако искам да взимам 2 години майчинство договорът със фирмата към която се водя трябва да е безсрочен иначе ако е срочен майчинство се изплащало само 1 година.аз не мога да ти дам много компитентен отговор,но поне се надявам да съм ти помогнала поне малко. Peace

# 5
 • Ямбол
 • Мнения: 22 806
Моят договор също беше срочен и го прекратиха след като му изтече срока, без значение, че съм в майчинство. След като ми свършиха болничните, ми пуснаха договор(безсрочен) в една фирма, за да мога да получавам майчинство 2години.
Дори, не съм юрист, но по първия ти въпрос ми се струва, че могат да те уволнят. Погледни за всеки случай същия закон, дали няма някаква закрила за майки на деца до 3години.
За втория въпрос - да можеш, за по-сигурно виж кодекса на труда, там пише съвсем точно.

# 6
 • В полите на Пирин планина
 • Мнения: 15 412
Аз започвам с цитат от Кодекса на труда:
"Чл. 332. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г.).
Закрила при уволнение
Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 17.12.1999 г., бр. 25 от 2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст или съпруга на лице, което отбива редовната си военна служба;


2. трудоустроен работник или служител;


3. работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;


4. работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск.


(2) В случаите по т. 2 и 3 на предходната алинея преди уволнението се взема мнението и на трудово-експертната лекарска комисия.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 17.12.1999 г., бр. 25 от 2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация.


(4) Когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.


(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) Бременна работничка или служителка може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8, 9 и 12 , както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6 . В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.


(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., предишна ал. 5, бр. 52 от 2004 г.) Работничка или служителка, която ползва отпуск за бременност и раждане, може да бъде уволнена само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 . - това е при закриване на предприятието.

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., предишна ал. 6, бр. 52 от 2004 г.) Закрилата по този член се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение."

А сега за отпуска за отглеждане на дете до 2 год. възраст:
"Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.)
Чл. 164. (1) След използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.).


(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Отпускът по ал. 1 със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение.


(4) През време на отпуск по предходните алинеи на майката (осиновителката) или на лицето, което е поело отглеждането на детето, се заплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. Времето, през което се ползува отпускът, се признава за трудов стаж.


(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., изм., бр. 1 от 2002 г., в сила от 1.01.2002 г.) В случаите, когато не се ползува отпуск по ал. 1 или лицето, което ползува такъв отпуск, прекъсне неговото ползуване, на майката (осиновителката), ако работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване."

Аз ще направя следните изводи:
Ако ползването на майчинство / отпуск за отглеждане на дете до 2 год. възраст / е започнало с разрешение на работодателя - писмено, след подадена молба от работничката/служителката / договорът не може да се прекрати даже и с изтичане на срока му. Ще насоча към чл.333 ал. 1 т.4 - но задължително трябва отпуска да е разрешен от работодателя.
Надявам се да съм помогнала.
 Hug

# 7
 • В полите на Пирин планина
 • Мнения: 15 412
Искам да добавя също, че Кодекса на труда е специален закон, който урежда трудовите правоотношения, а всички други закони, които конкретизират подобен род взаимоотношения в различни сфери на действие /вкл. и Закона за държавния служител / не могат да му противоречат или да отменят негови изрични норми, каквато е закрилата от уволнение. Naughty

# 8
 • София
 • Мнения: 4 978
Благодаря за изчерпателния отговор!!!!!

# 9
 • София
 • Мнения: 387
няма ли мами правистки?

и аз имам въпрос, свързан с майчинството и трудовото правоотношение:

трудовият ми договор е срочен и изтича в края на август тази година. след като съм в отпуск по майчинство (вече неплатен, т.е. на 160 лв. месечно) договорът прекратява ли се автоматично с изтичането на срока му?

Привет от една мама юристка
За съжаление трудовият ти договор ще се прекрати с изтичането на срока му.
Въпросът е обаче защо ти е срочен трудовия договор - това е възможност, която се предвижда по-скоро като изключение от КТ - така че ако не попадаш в тези случаи има вероятност за нарушение на трудовото законодателство и съответно да се сезира инспекцията по труда ( ако разбира се си в лоши отношения с тази фирма, иначе може да се договориш да сключиш безсрочен договор с тях)

# 10
 • София
 • Мнения: 387
Сега прочетох и следващите отговори и определено не съм съгласна - цитираните разпоредби се отнасят за прекратяване на трудово правоотношение по инициатива на работодателя ( ако може така да се изразя) последващо сключването на договора .
При срочния договор страните - вие и вашия работодател сте се договорили още при сключването му, че с изтичането на определен срок договорът ще се прекрати -  закрилата  съществува при срочните договори, но само ако има опит те да бъдат прекратени преди изтичането на срока, който сте уговорили.

 

# 11
 • В полите на Пирин планина
 • Мнения: 15 412
И аз не съм съгласна, че независимо дали е започнало ползването на майчинството щом изтече срока на договора се прекратява и ползването на майчинстово, което е вид отпуск, съгласно Кодекса на труда. Не съм акцентирала върху закрилата при уволнение, а върху факта, че веднъж разрешен от работодателя отпуск не може да бъде прекратен по негова инициатива, без съгласието на работника. Въпросът беше за прекратяване или продължаване на срока на майчинството. Thinking

# 12
 • София
 • Мнения: 4 978
Отново благодаря!
Пояснение - договърт ми е срочен, защото е по заместване, работодателя е изряден.

...и нов въпрос - когато се пуска молба за неплатен отпуск за майчинство указва ли се срок? В смисъл - може ли първоначално да се пусне отпуск за някакъв период и след това да се удължи?

# 13
 • В полите на Пирин планина
 • Мнения: 15 412
Ако имаш предвид неплатения отпуск за отглеждане на дете от 2 до 3 годишна възраст тази молба се подава преди изтичане на срока на майчинството, т.е. малко преди детето да навърши 2 год. , така че работодателят да има време да реагира на молбата. Grinning

Редакция на ключовите думи на тема

Ел. поща с която се опитвате да се регистрирате не съвпада
с тази използвана в BG-Mammma

Да Попълнете формата за регистрация Не Продължете с Facebook регистрацията

Активация на акаунт