Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • UK/София
 • Мнения: 7 670
Момичета, имам няколко въпроса и се надявам да ми помогнете HugС търсачката не можах да намеря всичко  което ме интересува.
   Родих на 14.09.04г.След изтичане на болничните ползвах 5 месеца натрупаната ми полагаема отпуска от изминалите години.Знам, че те се водят като отпуск по майчинство.Т.е. все едно съм излязла в платено майчинство 45 дни след раждане.Понеже не съм в БГ искам да попитам колко време преди изтичане на платеното майчинство, трябва да подам молба за трета година-неплатена?Има ли някакъв срок? И най-важният въпрос-могат ли от фирмата да ми откажат тази отпуска? Thinking

# 1
 • Варна
 • Мнения: 545
Нещо не ми стана много ясно точно каква ти е ситуацията, но ето принципно как стоят нещата:

1. След раждането жената си ползва болничните до изтичане на 135-те дни поради бременност и раждане (включващи и 45 дневния болничен преди раждането) - обикновено са 3 болничните листи - един от ЖК - 45 дни преди термина на раждане, 2-ри от родилното за 42 дни, трети от личния лекар на детето, издаден след изтичане на този от родилното, допълващ дните до 135.
2. Подава молба за ползване на платен отпуск за отглеждане на дете до 2 г. (т.н. платено майчинство до навършване 2 г. възрадт на детето).
3. След като детето навърши 2 години майката има право да ползва натрупалите й се редовни отпуски (платени), ако иска и й разрешат. (Учудвам се, че ти си ги ползвала преди този по майчинство ??? Защо???)
4. Неплатеният отпуск вече е 6 месеца за всеки един от родителите и не може да се преотстъпва. Може да се ползва по молба на родителя до навършване на 8 г. възраст на детето.

Ето ти и малко извадки от Кодекса на труда, дано да са ти полезни:

Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване
Чл. 163. (1) (Доп., ДВ, бр. 100 от 1992 г.; изм., бр. 110 от 1999 г., бр. 52 от 2004 г.) Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер на 135 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.
(2) (Отм., ДВ, бр. 25 от 2001 г.).
(3) Когато поради неточно предвиждане на здравните органи раждането стане преди изтичане на 45 дни от започване ползуването на отпуска, остатъкът до 45 дни се ползува след раждането.
(7) (Изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) През време на отпуска по предходните алинеи на работничката или служителката се изплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. При определяне размера на отпуска се вземат предвид живите деца, родени или осиновени от майката, която ползува отпуска.

Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
(Загл. изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г.)
Чл. 164. (1) (Доп., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) След използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.
(3) (Изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Отпускът по ал. 1 със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение.
(4) (Изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) През време на отпуск по предходните алинеи на майката (осиновителката) или на лицето, което е поело отглеждането на детето, се заплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. Времето, през което се ползува отпускът, се признава за трудов стаж.
(5) (Изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 2001 г.; изм., бр. 1 от 2002 г.) В случаите, когато не се ползува отпуск по ал. 1 или лицето, което ползува такъв отпуск, прекъсне неговото ползуване, на майката (осиновителката), ако работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване.

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Чл. 167а. (Нов, ДВ, бр. 52 от 2004 г.)
(1) След използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.
(2) В случаите по чл. 167, ал. 2 настойникът има право на отпуск по ал. 1 в размер 12 месеца. С негово съгласие отпуск в размер до 12 месеца или остатъкът от неизползвания отпуск до този размер може да се ползва от един от родителите на майката или на бащата на детето. (Чл. 167 ал.(2) (Изм., ДВ, бр. 52 от 2004 г.) Когато починат и двамата родители на дете до 2-годишна възраст, ако детето не е настанено в детско заведение, съответната част от отпуските по предходната алинея се ползува от настойника, а с негово съгласие - от един от родителите на майката или на бащата на детето.)
(3) Когато след навършване на 2-годишна възраст на детето починат и двамата родители и те не са ползвали отпуск по ал. 1, настойникът има право на такъв отпуск в размер 12 месеца, а когато родителите са ползвали част от отпуска - на остатъка от неизползвания отпуск до този размер. Със съгласието на настойника този отпуск може да се ползва от един от родителите на майката или на бащата на детето.
(4) Родител (осиновител), който сам се грижи за отглеждане на детето, има право на отпуск по ал. 1 в размер 12 месеца в случаите, когато:
1. не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него;
2. другият родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение на съда;
3. другият родител е починал.
(5) В случаите по ал. 4, т. 1 и 2 другият родител няма право на отпуск по ал. 1.
(6) Отпускът по ал. 1 може да се ползва наведнъж или на части. Когато се ползва на части, продължителността му не може да бъде по-малка от 5 работни дни.
(7) Лицето, което иска да ползва отпуск по ал. 1, трябва да уведоми за това работодателя си най-малко 10 работни дни предварително.
( 8 ) Времето, през което се ползва отпускът по ал. 1, се признава за трудов стаж.
(9) Редът и начинът за ползване на отпуска по ал. 1 - 8 се уреждат с наредба на Министерския съвет.


Неплатен отпуск
Чл. 160. (Изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
(1) Работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползувал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж.
(2) Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет.

# 2
 • UK/София
 • Мнения: 7 670
stef_p Благодаря за отговора!Обаче явно не мога да обяснявам правилно, а също така и да разбирам.Аз ползвах отпуската си след изтичане на болничните по мое желание.Но неплатената отпуска по майчинство за дете от две до три години не беше ли 12 месеца, или са го променили Thinking

# 3
 • Sofia
 • Мнения: 120
Неплатеният отпуск вече е за дете от 2 до 8 г. и пак си е 12 мес., но се ползва по равно /по 6 мес./ от двамата родители. Прочети пак извадката от КТ, там е написано ясно.

# 4
 • София
 • Мнения: 215
Само да уточня: не е вярно, че отпускът по 167 а КТ /неплатения/ не може да се преотстъпва. Може да се преотстъпва, само че до 31.12.2006 г., съгласно т. 9(&39) Бележки по прилагането на закона. /това е съвсем в края на Кодекса/., Пише дословно: "До 31.12.2006 г. отпускът по чл. 167 а, ал. 1, със съгласието на единия родител, може да се ползва изцяло от другия родител."
Имай предвид обаче, че не можеш да ползваш 6-те месеца неплатен отпуск, които са в полза на съпруга ти, ако той не работи по трудово правоотношение, както и ти. /това е записано в чл. 167 а, ал. 1 КТ/.
Молбата за ползане на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 г. възраст/ това е молбата, за която питаш/ можеш и да не подаваш веднага след изтичане на 2-те години, можеш да подадеш по всяко време до навършване на 8 годишна възраст на детето, най- малко 10 дни преди датата, на която искаш да излезеш в отпуск. Ако обаче искаш да ползваш и 6-те месеца на съпруга си- трябва да хванеш 31.12.2006 г.
Подробности по текста на молбата и придружаващите я документи има в Наредбата за работното време почивките и отпуските-  чл. 49 и сл.

# 5
 • Добрич
 • Мнения: 3 228
Моят случай е подобен. Виж какво направих аз. На 24.04.2006 малкият навърши 2 години. След това, понеже не мога да ползвам разни натрупани платени отпуски (по причини, които не ми се изброяват), аз си пуснах неплатен отпуск за 6 месеца по цитирания чл.167 от КТ, като реших да използвам първо отпуска, който се полага на таткото. Съпругът ми (той е на трудов договор) пише декларация, че ми преостъпва неговото право на ползване на неплатения отпуск. Декларацията е в свободен текст. Освен това се подава една типова декларация от двамата родители, че досега не са ползвали (и не са преотстъпвали) неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 г.

Понеже не разбрах дали мъжът ти работи на трудов договор, не знам дали можеш да позлваш неговите 6 месеца. В противен случай ще можеш да си пуснеш САМО 6 месеца Sad Не могат да ти го откажат, но за всеки случай си спази срока по КТ (10 дена преди рожденния ден на детето Wink)

# 6
 • UK/София
 • Мнения: 7 670
Много ви благодаря, момичета  bouquet Моят съпруг е извън България от 8г., което значи че няма как да ползвам неговите 6месеца, т.е. имам право на моите 6м. Shocked
 Добре де, ами при самотните майки пак ли важи това ooooh!Питам от любопитство Confused

# 7
 • Sofia
 • Мнения: 120
За любопитството ти:
(4) Родител (осиновител), който сам се грижи за отглеждане на детето, има право на отпуск по ал. 1 в размер 12 месеца в случаите, когато:
1. не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него;
2. другият родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение на съда;
3. другият родител е починал.
(5) В случаите по ал. 4, т. 1 и 2 другият родител няма право на отпуск по ал. 1.
(6) Отпускът по ал. 1 може да се ползва наведнъж или на части. Когато се ползва на части, продължителността му не може да бъде по-малка от 5 работни дни.
т.е.самотните майки ползват 12 мес. неплатено майчинство.

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт