BG-Mamma

Здраве => Интеграция на деца с увреждания => Темата е започната от: pepi_r в вт, 04 сеп 2018, 16:10Титла: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: pepi_r в вт, 04 сеп 2018, 16:10
ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЯВЯВАНЕ ПРЕД ТЕЛК:

•   Личният лекар на детето изготвя писмо до ТЕЛК, което някой от родителите носи в Регионалната картотеката на медицинската експертиза и попълва заявление със своите данни.
•   Получавате по пощата писмо от Картотеката, с което ви насрочват дата, час и място за явяване на детето пред експертна комисия. В писмото се изброяват и документите, които е необходимо да носите.
•   Експертната комисия преглежда детето и съставя досие с копия от всички документи, свързани със заболяването - изследвания, снимки, епикризи и т.н., а също и копия от личната карта на родителя и от акта за раждане на детето. Носят се и оригиналите за сверка. Редът и критериите за решението на комисията са описани в Наредба за медицинската експертиза - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135678969. В експертното решение се вписват: вид и степен на увреждането (оценка на работоспособността), срок на чуждата помощ (ако е определена такава), срок на решението (1,2,3 години или пожизнено), както и датата на инвалидност.
•   След получаване на решението, имате право да го обжалвате 14-дневен срок или след изтичането му, ако сте съгласни с решението - то се заверява в Картотеката.

От 1 януари 2017 г.има съществени изменения в Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) и в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), направени чрез приетите текстове в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. Промените в ЗСПД са свързани с предоставянето на нов вид месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, чиято цел е подпомагане на семействата при отглеждането им в семейна среда и тяхното социално включване. Досега, съгласно бюджета за 2016 г., размерът на месечната добавка за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД беше в размер на 240 лв. С новия бюджет размерът на месечната помощ е увеличен и диференциран в зависимост от степента на увреждането или степента на намалената работоспособност, в съответствие с нормативно определеното им предназначение и обстоятелството дали детето се отглежда в семейството на родители (осиновители) или е настанено за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Новият вид помощ ще обедини всички помощи, които към момента се получават за децата с трайни увреждания. Размерът на месечните помощи по чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД за отглеждане на дете с трайно увреждане от родители (осиновители) за 2017 г. е, както следва: за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.; за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.; за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв. Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето в семействата на роднини или близки и приемните семейства е, както следва: за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 490 лв.; за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 420 лв.; за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв. Запазва се досегашният размер на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от ЗСПД в размер на 100 лв. Месечната помощ по реда на чл. 7, ал. 8 от ЗСПД се предоставя за дете с трайно увреждане само в случай, че за детето не се получава месечна помощ по чл. 8д от ЗСПД. Месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се предоставят независимо от дохода на семейството, до навършване на 18-годишна възраст на детето и до завършване на средното му образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, при условие, че детето живее постоянно в страната. Лицата, на които към 31 декември 2016 г. са отпуснати месечни добавки по чл. 8д от ЗСПД няма да подават нови заявления-декларации, а съответната дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес ще отпусне месечната помощ по този член в съответствие с размерите, посочени по-горе, за срок от 1 януари 2017 г. до изтичане на срока, за който е била първоначално отпусната. Съгласно измененията в ЗИХУ само хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст имат право на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности. Лицата с трайни увреждания от 18 до 20-годишна възраст имат право на добавката, в случай че за тях не се получава месечна помощ по чл. 8д от ЗСПД.
Запазва се правото на децата да получават винетен стикер.

Право на безплатен винете стикер имат лицата с ЕР от ТЕЛК за собствен лек автомобил с работен обем на двигателя до 2000 куб. см. и мощност до 117,64 (KW)/160 к.с.
Необходими документи:
• Експертно решение от ТЕЛК.
• Копие от свидетелство за регистрация на моторно превозно средство и оригинал за справка / голям талон /.
• Копие от застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност” и оригинал за справка.
• Акт за граждански брак / ако лекия автомобил е съпружеска собственост и е на името на съпруга без Експертно решение от ТЕЛК.
• Копие на удостоверение за раждане на детето /ако лекият автомобил е на името на единият от родителите на дете с ЕР от ТЕЛК/.
• Удостоверение от учебното заведение, когато детето е навършило 18 год., че е записано като ученик/ученичка/ ако лекият автомобил е на името на единият от родителите на дете с ЕР от ТЕЛК/
• Копие от пълномощно и оригинал за справка /ако лицето с ЕР от ТЕЛК не подава молба – декларацията лично/

Стари теми:
За правата на децата ни! седма тема! (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=733282;topicrefid=20)
ДЕЦА С ТЕЛК 4 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=922772)
ТЕЛК, Обжалване на ТЕЛК 3 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=812944)
Правата на децата ни с ТЕЛК (http://www.bg-mamma.com/?topic=972783)


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Мимчо в ср, 05 сеп 2018, 12:59
Здравейте, мили мами, ходещи по мъките! За първи път пиша в темата. Дойде и нашето писмо за явяване на ТЕЛК. Пиша ви, понеже някой "съвестен" човек е решил да пише нечетливо, колкото си иска... Моля ви кажете ми какво пише тук?!
:
(//bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/udon/eC0Ts.jpg)
:

Два плика, две марки.... + ????

Четох в предишни теми, мамите са писали за папка. Папка ли пише, според вас? Благодаря за отговорите!


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: ravi в ср, 05 сеп 2018, 15:01
Да, папка е, в която се трупа досието на детето.
От тези тънките с машинка.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Мимчо в ср, 05 сеп 2018, 18:18
Да, папка е, в която се трупа досието на детето.
От тези тънките с машинка.

Много ти благодаря, ravi! :bouquetf: :kissing_smiling_eyes:
Двама човека се пулихме, не го дешифрирахме!

И още един въпрос:
Искат ни педагогическа характеристика. Доколкото знам (правили сме за големия ми син) се оформя от преподавателите му в детската градина, училището и т.н.
А ако детето не е посещавало учебно заведение, биха ли могли да ни върнат, поради липсата на такава характеристика?


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: gabelas17 в чт, 06 сеп 2018, 19:26
За четиригодишно искат педагогическа характеристика .....Моето стъпи в предучилищна на 6 години. Никога не са ми искали такова нещо .


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Мимчо в чт, 06 сеп 2018, 19:48
За нещастие, ние ще я посещаваме, предучилищната, още преди навършени 5 г., щото видите ли е задължителна.... Преди 2 години пробвахме с градина, не се получи. Направо не ми се мисли - при нас със социализацията е трудно, а сега ще проверим дали е невъзможно!


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: vihrogonche в чт, 06 сеп 2018, 21:56
Здравейте, мили мами, ходещи по мъките! За първи път пиша в темата. Дойде и нашето писмо за явяване на ТЕЛК. Пиша ви, понеже някой "съвестен" човек е решил да пише нечетливо, колкото си иска... Моля ви кажете ми какво пише тук?!
:
(//bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/udon/eC0Ts.jpg)
:

Два плика, две марки.... + ????

Четох в предишни теми, мамите са писали за папка. Папка ли пише, според вас? Благодаря за отговорите!

Аз го разчитам като "копия". Но копия на какво? А може и папка да е.

Наистина ужасен почерк и много набързо написано, нечетливо е.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Little Evil в пт, 07 сеп 2018, 20:12
Да не е копия- на цялата документация, аз бях направила и ми ги взеха.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Мимчо в пт, 07 сеп 2018, 20:20
Ох, ще носим и копия и папки, няколко вида...
Току виж се оказало нещо трето.
Сценария за "Комиците" е готов :rolling_eyes:


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: bebok_86 в пт, 07 сеп 2018, 20:42
Ох, ще носим и копия и папки, няколко вида...
Току виж се оказало нещо трето.
Сценария за "Комиците" е готов :rolling_eyes:
Аз винаги нося, освен оригиналите, и едно копие на цялата документация, без значение дали е при тях или не. Че като ги знам какви са не се знае какво ще им хрумне да искат.
Вземи и две обратни разписки, май ги нямаше написани в писмото. И за всеки случай акт за раждане и рецептурната книжка, въпреки че ще носите копие.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Мимчо в пт, 07 сеп 2018, 20:54
Ох, ще носим и копия и папки, няколко вида...
Току виж се оказало нещо трето.
Сценария за "Комиците" е готов :rolling_eyes:
Аз винаги нося, освен оригиналите, и едно копие на цялата документация, без значение дали е при тях или не. Че като ги знам какви са не се знае какво ще им хрумне да искат.
Вземи и две обратни разписки, май ги нямаше написани в писмото. И за всеки случай акт за раждане и рецептурната книжка, въпреки че ще носите копие.

"Обратни разписки" какво ще рече? :flushed: Извинявам се за тъпия въпрос!
Детето няма рецептурна книжка (не са му изписвани медикаменти), а са я подчертали - да я носим. Предполагам това отпада от само себе си, или пък не...


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: bebok_86 в пт, 07 сеп 2018, 21:39
Обратните разписки са като за препоръчано писми, трябва да се разпишат при получаване. Взимат се от пощата.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Мимчо в пт, 07 сеп 2018, 21:52
bebok_86, много благодаря :bouquetf: Логично ми се струваше (и предположих, че може би е нещо като самите марки и се взема от пощата - щом се носи, след това) Незнайно защо не съм ползвала такова чудо досега, а не съм първа младост. Явно съм била щастливка :relaxed:


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Maybelline в сб, 08 сеп 2018, 15:57
Здравейте, отскоро районът, в който живеем, се превърна в "синя зона" за паркиране. Въпросът ми е, има ли някакво облекчение в таксата или изобщо нещо, което може да се ползва като облекчение, свързано с факта, че имаме дете с ТЕЛК? (Дано ме разберете, не съм сигурна, че си формулирах въпроса добре.)


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Rainbow Dust в сб, 08 сеп 2018, 20:00
Дами, след преосвидетелстване ходи ли се за нещо в НОИ( а именно- за представяне на новото решение) или по служебен път те( НОИ) получават документа от ТЕЛК-а, след което в даден момент изплащането на пенсията ще бъде подновено? ( за възрастен човек ми е въпросът, ако има значение)


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: KokoMira в нд, 09 сеп 2018, 00:03
След преосвидетелстване документите отиват служебно в НОИ, така ми казаха, само първия път се носят документите.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Деси83 в нд, 09 сеп 2018, 08:44
Здравейте, отскоро районът, в който живеем, се превърна в "синя зона" за паркиране. Въпросът ми е, има ли някакво облекчение в таксата или изобщо нещо, което може да се ползва като облекчение, свързано с факта, че имаме дете с ТЕЛК? (Дано ме разберете, не съм сигурна, че си формулирах въпроса добре.)
Имате право на син талон, за паркиране на инвалидни места. Толана обаче дава ограничени права-до три часа може да остане колата. Другия вариант е, да входирате една молба до общината, за да ви очертаят място(инвалидно) пред жилището, но това мисля е възможно, само при двигателни увреждания. Нека някой по-запознат да разясни.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Tsvetkova85 в ср, 12 сеп 2018, 10:57
(//bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/tYel/vFc12.jpg)

Някоя запозната мама може ли да ми разчете решението на телк?В нета не можах да открия тези точки,алинеи и раздели и ще съм благодарна,ако някой сподели какво означава и каква е сумата за 100% телково решение за дете с двустранна цепка ?


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: KokoMira в ср, 12 сеп 2018, 11:05
Ще получава 930 лева месечно, за една година е телка, дата на инвадилизация е датата на раждане, ще изплатят някаква сума назад.Като отидеш в социалните ще ти обяснят какви документи се подават.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Tsvetkova85 в ср, 12 сеп 2018, 11:08
Ще получава 930 лева месечно, за една година е телка, дата на инвадилизация е датата на раждане, ще изплатят някаква сума назад.Като отидеш в социалните ще ти обяснят какви документи се подават.

Благодаря :)


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: KokoMira в ср, 12 сеп 2018, 11:15
При социалните носете  оригинала и няколко копия на решението от телк, акт за раждане и копия, понякога искат бележка от банката с номера на банковата сметка,вашата лична карта.Друго ако се сетя ще напиша...


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Tsvetkova85 в ср, 12 сеп 2018, 11:18
Горе долу на какво ще имам право?Звънях им ама казаха,че като отида тогава ще ми кажат,но мен ми се иска да съм наясно.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Деси83 в ср, 12 сеп 2018, 14:04
Горе долу на какво ще имам право?Звънях им ама казаха,че като отида тогава ще ми кажат,но мен ми се иска да съм наясно.
На първа страница има всичко подробно описано.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: mimozitagirl в ср, 12 сеп 2018, 14:49
Мамчета пиша за първи път тук и се надявам да ми разясните някои неща. Детенце в момента е на 4г и 7м. с ТЕЛК изтичащ 1.Юни 2019г. - т.е. догодина. Сега от първата страничка пише че преди да изтече ТЕЛКА- би трябвало да получим писмо кога да се явим и с какви документи.

Тук ми започват въпросите и моля са съдействие-

1, Сменихме си адреса(същия квартал но друг блок). Съответно и на детето и нашите адреси са сменени вече официално в общината (подадохме си заявленията за постоянен адрес, нови лични карти и т.н). Дали ще изпратят писмото до новия адрес или по-скоро ще е до стария според вас?
2. Четох много и явно и затова се обърках- при повторно явяване, а не първоначално, трябва ли да подаваме пак молба за явяване пред телк или само това писмо от т.1 се чака? Ако се подава молба колко по-рано се подава?

3. Синът ми е с Генерализирано разстройство на психичното развитие с епикриза от свети Никола. Тогава чакахме около 6 месеца за дата за освидетелсване. Притеснението ми е че ако пратят писмо (и по някакво чудо стигне до нас това писмо) и там пише че искат експертиза от психолог, невролог и т.н от май месец то аз няма как да го направя. Чудех се дали ако изкарам епикриза по-рано този Декември пак от свети Никола дали ще важи?

Уфф ако някое майче може да сподели опит ще съм много благодарна.Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: ogan1 в ср, 12 сеп 2018, 19:51
Мамчета пиша за първи път тук и се надявам да ми разясните някои неща. Детенце в момента е на 4г и 7м. с ТЕЛК изтичащ 1.Юни 2019г. - т.е. догодина. Сега от първата страничка пише че преди да изтече ТЕЛКА- би трябвало да получим писмо кога да се явим и с какви документи.

Тук ми започват въпросите и моля са съдействие-

1, Сменихме си адреса(същия квартал но друг блок). Съответно и на детето и нашите адреси са сменени вече официално в общината (подадохме си заявленията за постоянен адрес, нови лични карти и т.н). Дали ще изпратят писмото до новия адрес или по-скоро ще е до стария според вас?
2. Четох много и явно и затова се обърках- при повторно явяване, а не първоначално, трябва ли да подаваме пак молба за явяване пред телк или само това писмо от т.1 се чака? Ако се подава молба колко по-рано се подава?
да подава се молба. Отидете поне два месеца по -рано.
3. Синът ми е с Генерализирано разстройство на психичното развитие с епикриза от свети Никола. Тогава чакахме около 6 месеца за дата за освидетелсване. Притеснението ми е че ако пратят писмо (и по някакво чудо стигне до нас това писмо) и там пише че искат експертиза от психолог, невролог и т.н от май месец то аз няма как да го направя. Чудех се дали ако изкарам епикриза по-рано този Декември пак от свети Никола дали ще важи?
няма как да не важи

Уфф ако някое майче може да сподели опит ще съм много благодарна.
Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: mimozitagirl в ср, 12 сеп 2018, 20:32
ogan1- Много ама много благодаря за отговора!

Лека вечер момичета!


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: besyto в чт, 13 сеп 2018, 14:24
Здравейте,

Някой правил ли е ФИД ( Функционално изследване на дишането) на дете на 3 годинки и какво представлява прегледа? Досега само кръвен газов тест сме правили и малко ме притеснява това изследване. Малката претърпя за два месеца две операции и въобще не искам да я подлагам на това особено, ако ще е болезнено. Има ли някаква специализирана болница, където правят това изследване? (//bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/33Kl/yzsNj.jpg)


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: pepi_r в чт, 13 сеп 2018, 14:53
mimozitagirl, всъщност епикриза от декември според мен няма да ви свърши работа - нека е поне от януари. А личното ми мнение е, да е с дата възможно по - близко до датата на явяване.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: mimozitagirl в чт, 13 сеп 2018, 18:50
mimozitagirl, всъщност епикриза от декември според мен няма да ви свърши работа - нека е поне от януари. А личното ми мнение е, да е с дата възможно по - близко до датата на явяване.

Благодаря за отговора! Май така ще направя, просто в момента съм бременна и се надявах да минем преди раждането, че после ще е много трудно, но пък и да влача детето два пъти по болници също не е вариант :(

Ще го измисля- сега поне съм спокойна като разбрах какво се очаква да направим от наша страна, за което съм ви много благодарна момичета :hibiscus: :hibiscus: :hibiscus:


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: morskibriz в чт, 13 сеп 2018, 21:23
besyto, ФИД или спирометрия , както е известно е изследване съвсем безобидно. В София правят в детската  белодробна болница. Час се записва доста по-рано. Предполагам е добре да имате и становище от детски пулмолог след спирометрията. 
https://www.acibademcityclinic.bg/bg/varna/procedures/spirometriq-funkcionalno-izsledvane-na-dishaneto Ето тук може да прочетете за изследването, за да знаете какво да очаквате и да не се притеснявате.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: besyto в пт, 14 сеп 2018, 00:02
morskibriz, благодаря. Мисля че моето дете няма да се справи с това изследване. Едва ли би  изпълнила инструкциите на медицинското лице. Няма ли някаква минимална възраст за ФИД? Наистина не проумявам как едно 3 годишно дете би се справило с всички указания. Утре ще звънна, за да разбера.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: **DeviL** в пт, 14 сеп 2018, 19:51
Здравейте,днес водих дъщеря си на преосвидетелстване и намалиха процента от 91 на 50. Решила съм да обжалвам.Обаче има няколко неща,които не са ми ясни.
Знам,че докато тече обжалването няма да получаваме нищо,но после какво става с пропуснатите месеци?Изплащат ли ги със задна дата или се губят?
Знам къде да подам жалба,но НЕЛК пак ли ще преглеждат детето или само по документи решават?И ако трябва да се явяване пред тях,само в София ли е тази комисия?
Стария ТЕЛК е до 1.09.2018 г.,а новия който искам да обжалвам е от същата дата,за септември  кой ТЕЛК е валиден?


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: juspar в пт, 14 сеп 2018, 21:13
И аз се интересувам за времето за обжалване ще се изплащат ли със задна дата помощите? НЕЛК е само в София. Вие с какво заболяване сте, много са ви свалили процента.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: **DeviL** в пт, 14 сеп 2018, 21:33
С доста сме за съжаление.Хидроцефалия,ДСП,епилепсия без пристъпи вече (то за нея не дават процент де) и затруднения в училище.Втори клас е.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: juspar в пт, 14 сеп 2018, 21:38
Те реално са ви дали процент само за едното, голяма резачка в кой град се явявахте на ТЕЛК?


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: **DeviL** в пт, 14 сеп 2018, 21:50
На всички и дадоха по 50%,но вече не се събират и остават 50%.Пловдив


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: juspar в пт, 14 сеп 2018, 22:17
Щом епилепсия без пристъпи са дали 50% си е постижение. Иначе се събират, ама ако едното е поне 80%, а другите 50 и повече.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: **DeviL** в пт, 14 сеп 2018, 23:00
За епилепсията не и дават процент от няколко години.Дадоха по 50% за останалите три диагнози.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: **DeviL** в пт, 14 сеп 2018, 23:06
Това което ме озадачи всъщност е,че не дават % точно за хидроцефалия въпреки,че я има в наредбата,а я приравняват към друга точка за някакви аневризми.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Вера в сб, 15 сеп 2018, 19:12
Здравейте, детето ми посещава ЦСОП и от няколко години и почасови занимания в Център за деца с увреждания. От училището твърдят, че не може да има часове с логопед, психолог и кинезитерапевт, щом посещава Центъра, в който естествено има също такива специалисти. Карат ме да избирам къде да ходи. От Центъра обаче казват, че няма такова нещо, защото те предоставят социална услуга, а ЦСОП са образователна институция. И действително от Социално подпомагане ни одобряват да посещаваме Центъра, като в заявлението си попълвам, че детето е от ЦСОП. В същото време децата от масовите училища, които са на ресурсно, си ползват логопед, психолог и пр., без да им се прави проблем, че посещават такива специалисти и в Центъра за деца с увреждания.
Моля родители, чиито деца учат в ЦСОП и ползват и някакъв Център за деца с увреждания ( не частен), да ми кажат имат ли подобен проблем. В закона никъде не намирам подобно нещо.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Жени_К в пн, 17 сеп 2018, 11:59
Здравейте, при подаване на заявление за преосвидетелстване прилага ли се някакъв документ? Или само заявлението? Мога ли да го изпратя по пощата?


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Elida в ср, 26 сеп 2018, 14:25
Здравейте,
В търсене на необходими документи за ТЕЛК преосвидетелстване на дете, в София, попадам на темата Ви. Ще се върна да почета казусите, с които сте се сблъскали и споделили - доколкото разбрах има нов ред и правила по въпроса. ТЕЛК-а на детето е от 2016 г и изтича в началото на м.02.2019. Досега само един път сме подавали документи в София, на ул. Иларион Макариополски някъде беше и се попълваше заявление на място. Не мога да си спомня какво друго искаха, но като че ли нямаше писмо от личния лекар до ТЕЛК...:thinking:
При нас проблема е сериозна сърдечна малформация, еднокамерно сърце и досега е със 70% . Не знам какво да очаквам, дали ще го намалят този процент или не по новите правила, но ви моля  само за известно разяснение:
Колко време преди изтичането (01.02.2019) трябва да подам документи за преосвидетелстване и има ли от къде да се изтегли формуляра онлайн, за да видя какво се прилага към него.
Ще имаме и казус с адреса - не живеем на постоянния адрес, който фигурира в л.к, а нямам регистрация на настоящия адрес, където реално живеем. Адресите са в съседство, но ако го изпратят на постоянния адрес, няма как да стигне до мен. Има ли възможност писмото за насрочване на комисия да се получи от някъде на място или какво се прави в случай, че не го получиш, а е/ще бъде/ е изпратено.
Благодаря предварително на всички  отзовали се!Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Мимчо в ср, 26 сеп 2018, 15:46
Здравей Elida,
Относно адреса, ние също не сме на постоянния адрес. Накараха ме да напиша някъде отстрани
"Писмото на:.... адреса, на който желаеш да го получиш" Получихме го, макар и с известно закъснение.
Ние се явяваме за първи път, но това едва ли има значение за адреса за кореспонденция. Просто кажете на гишето, когато подавате документите.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: bebok_86 в чт, 27 сеп 2018, 09:57
Аз подадох за преосвидетелстване 3 месеца по-рано. Адреса също ми беше различен и там написаха и двата адреса, като отбелязаха писмото да се изпрати на настоящия.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Vanesaa в пт, 28 сеп 2018, 15:21
(//bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/WwxI/mFmrs.jpg)
(//bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/WwxI/lZJKr.jpg)
Здравейте ако някой е запознат би ли ми казал какво означава това. Имахме ТЕЛК 66процента но обжалвах и това ми върнаха от НЕЛК. Диагноза ДЦП долна спастична парепареза и леко умствено изоставане.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Vanesaa в пт, 28 сеп 2018, 15:51
Здравейте,днес водих дъщеря си на преосвидетелстване и намалиха процента от 91 на 50. Решила съм да обжалвам.Обаче има няколко неща,които не са ми ясни.
Знам,че докато тече обжалването няма да получаваме нищо,но после какво става с пропуснатите месеци?Изплащат ли ги със задна дата или се губят?
Знам къде да подам жалба,но НЕЛК пак ли ще преглеждат детето или само по документи решават?И ако трябва да се явяване пред тях,само в София ли е тази комисия?
Стария ТЕЛК е до 1.09.2018 г.,а новия който искам да обжалвам е от същата дата,за септември  кой ТЕЛК е валиден?
здравейте НЕЛК се гледа само по документи и няма да ви викат поне при нас беше така.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: **DeviL** в сб, 29 сеп 2018, 20:05
(//bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/WwxI/mFmrs.jpg)
(//bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/WwxI/lZJKr.jpg)
Здравейте ако някой е запознат би ли ми казал какво означава това. Имахме ТЕЛК 66процента но обжалвах и това ми върнаха от НЕЛК. Диагноза ДЦП долна спастична парепареза и леко умствено изоставане.
До колко аз разбрах НЕЛК отменя това решение и ще ви викат пак на ТЕЛК.Ще преразгледат първите две диагнози,като за ДЦП-то мисля ще остане така.Струва ми се,че искат да лежите в болница за уточняване на степента на умствено развитие.Чудя се обаче сега писмо от ТЕЛК ли трябва да чакате за датата на явяване или вие трябва да подадете молба за явяване,когато си набавите документите ,които ви искат.
Вие знаете ли за тези месеци докато чакахте решение от НЕЛК дали ще ви платят със задна дата или се губят?
От август има промяна при смятането на процента и ако ДЦП-то е било с най-висок процент,сега няма да прибавят към него другите заболявания.Вземат диагнозата с най-висок процент,а другите не участват и е възможно общия процент да падне.Поне при моето дете така стана.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: zarko_petrov в сб, 29 сеп 2018, 21:12
(//bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/WwxI/mFmrs.jpg)
(//bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/WwxI/lZJKr.jpg)
Здравейте ако някой е запознат би ли ми казал какво означава това. Имахме ТЕЛК 66процента но обжалвах и това ми върнаха от НЕЛК. Диагноза ДЦП долна спастична парепареза и леко умствено изоставане.
До колко аз разбрах НЕЛК отменя това решение и ще ви викат пак на ТЕЛК.Ще преразгледат първите две диагнози,като за ДЦП-то мисля ще остане така.Струва ми се,че искат да лежите в болница за уточняване на степента на умствено развитие.Чудя се обаче сега писмо от ТЕЛК ли трябва да чакате за датата на явяване или вие трябва да подадете молба за явяване,когато си набавите документите ,които ви искат.
Вие знаете ли за тези месеци докато чакахте решение от НЕЛК дали ще ви платят със задна дата или се губят?
От август има промяна при смятането на процента и ако ДЦП-то е било с най-висок процент,сега няма да прибавят към него другите заболявания.Вземат диагнозата с най-висок процент,а другите не участват и е възможно общия процент да падне.Поне при моето дете така стана.Трябва първо да минат наново за решение на умственото изоставане в болницата,след това с решението отново на ТЕЛК.И двете ще бъдат преразгледани наново,защото Дцп-то и то ще бъде преразгледани наново.Докато се обжалва не дължат пари,затова и протакат така.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: bepetrain в нд, 30 сеп 2018, 11:31
Здравейте,

На детето ми му откриха загуба на слуха на 100% на лявото ухо - неврит, с нормално чуване в дясното ухо. Личната лекарка на детето ме насочи към ТЕЛК комисия. Имате ли представа какъв процент инвалидност биха дали за такава диагноза? Доколкото разбирам ако дадат под 50% инвалидност, това няма да даде на детето възможности за подпомагане?
Чудя се в такъв случай дали има смисъл да кандидатстваме за ТЕЛК.

Благодаря ви предварително!   


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: morskibriz в нд, 30 сеп 2018, 14:09
Прочетете първия пост и там ще намерите отговор на въпроса си.
http://www.bg-mamma.com/?topic=1060958


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: bepetrain в нд, 30 сеп 2018, 14:32
Прочетете първия пост и там ще намерите отговор на въпроса си.
http://www.bg-mamma.com/?topic=1060958

Здравейте, да, прочетох първия пост, благодаря.
Въпросът ми е към хората, които разбират от ушни заболявания, защото както прочетох в Наредбата за медицинска експертиза https://lex.bg/index.php/en/laws/ldoc/2135678969 ,  при проблеми със слуха (не пълна глухота) се дават между 15% и 60% нетрудоспособност, а аз не мога да преценя при 100% загуба на слуха с едното ухо колко процента се дават. 


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Vanesaa в пн, 01 окт 2018, 12:38
(//bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/WwxI/mFmrs.jpg)
(//bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/WwxI/lZJKr.jpg)
Здравейте ако някой е запознат би ли ми казал какво означава това. Имахме ТЕЛК 66процента но обжалвах и това ми върнаха от НЕЛК. Диагноза ДЦП долна спастична парепареза и леко умствено изоставане.
До колко аз разбрах НЕЛК отменя това решение и ще ви викат пак на ТЕЛК.Ще преразгледат първите две диагнози,като за ДЦП-то мисля ще остане така.Струва ми се,че искат да лежите в болница за уточняване на степента на умствено развитие.Чудя се обаче сега писмо от ТЕЛК ли трябва да чакате за датата на явяване или вие трябва да подадете молба за явяване,когато си набавите документите ,които ви искат.
Вие знаете ли за тези месеци докато чакахте решение от НЕЛК дали ще ви платят със задна дата или се губят?
От август има промяна при смятането на процента и ако ДЦП-то е било с най-висок процент,сега няма да прибавят към него другите заболявания.Вземат диагнозата с най-висок процент,а другите не участват и е възможно общия процент да падне.Поне при моето дете така стана.Трябва първо да минат наново за решение на умственото изоставане в болницата,след това с решението отново на ТЕЛК.И двете ще бъдат преразгледани наново,защото Дцп-то и то ще бъде преразгледани наново.Докато се обжалва не дължат пари,затова и протакат така.
[/quot
Благодаря ви за отговора. Да разбирам че няма да ни изплатят със задна дата така ли е.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: zarko_petrov в пн, 01 окт 2018, 13:07
От в момента на изтичане на ТЕЛК,докато не излезе ново решение не дължат пари заради обжалването


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: pepi_r в пн, 01 окт 2018, 15:58
Прочетете първия пост и там ще намерите отговор на въпроса си.
http://www.bg-mamma.com/?topic=1060958

Здравейте, да, прочетох първия пост, благодаря.
Въпросът ми е към хората, които разбират от ушни заболявания, защото както прочетох в Наредбата за медицинска експертиза https://lex.bg/index.php/en/laws/ldoc/2135678969 ,  при проблеми със слуха (не пълна глухота) се дават между 15% и 60% нетрудоспособност, а аз не мога да преценя при 100% загуба на слуха с едното ухо колко процента се дават. 

bepetrain ние тук не сме специалисти по болести, а родители на деца с различни заболявания и съответно нещата, които коментираме и даваме съвети са от личен опит. Информацията ни е общо систематизирана, а не специализирана. Мисля, че конкретно за ушни заболявания може да попитате тук:
http://www.bg-mamma.com/?topic=512269 (http://www.bg-mamma.com/?topic=512269)
Тук родителите може да ви дадат най-точни отговори.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: bepetrain в пн, 01 окт 2018, 17:19
Прочетете първия пост и там ще намерите отговор на въпроса си.
http://www.bg-mamma.com/?topic=1060958

Здравейте, да, прочетох първия пост, благодаря.
Въпросът ми е към хората, които разбират от ушни заболявания, защото както прочетох в Наредбата за медицинска експертиза https://lex.bg/index.php/en/laws/ldoc/2135678969 ,  при проблеми със слуха (не пълна глухота) се дават между 15% и 60% нетрудоспособност, а аз не мога да преценя при 100% загуба на слуха с едното ухо колко процента се дават. 

bepetrain ние тук не сме специалисти по болести, а родители на деца с различни заболявания и съответно нещата, които коментираме и даваме съвети са от личен опит. Информацията ни е общо систематизирана, а не специализирана. Мисля, че конкретно за ушни заболявания може да попитате тук:
http://www.bg-mamma.com/?topic=512269 (http://www.bg-mamma.com/?topic=512269)
Тук родителите може да ви дадат най-точни отговори.

Благодаря ти, pepi_r.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Vanesaa в пн, 01 окт 2018, 19:02
В момента как се изчислява ТЕЛК. Ако едното заболяване е с 50 % а другото например 40%, детето ще получава ли нещо.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: zarko_petrov в пн, 01 окт 2018, 19:07
Доколкото разбрах от това което съм чел.Второто ако е под 50% не се зачита.Значи детето ще е с 50%


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: **DeviL** в вт, 02 окт 2018, 07:10
Моето дете е с три диагнози и трите са по 50%,и общия процент е 50%.
Аз до колкото разбрах трябва водещата диагноза да е мин.80%,за да се добавят към я други,които пък да са поне 50%


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Rainbow Dust в нд, 07 окт 2018, 13:37
Приблизително колко време след преосвидетелстване( с дадени 50%) се подновява изплащането на пенсията?


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: zarko_petrov в нд, 07 окт 2018, 13:52
От датата на Телка ти върви вече.Ако е с дата 01.09.2018 от тогава почваш да получаваш.


Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
Публикувано от: Rainbow Dust в нд, 07 окт 2018, 16:01
  От датата на Телка ти върви вече.Ако е с дата 01.09.2018 от тогава почваш да получаваш.
  Да, това е ясно, че няма да има прекъсване в изплащането, мисълта ми беше колко време технологично е нужно, за да постъпи новото решение в НОИ и те да подновят реално плащането?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: zarko_petrov в нд, 07 окт 2018, 17:25
  Това зависи от самите ви социални в която община сте мисля.При нас е на 15 то число.Мисля,че сега на 15 трябва да получите


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: 2forever в нд, 07 окт 2018, 17:47
  Мисля,че въпроса е за възрастен. Тук имаме опит с деца, а плащанията са от различни институции и правилата са различни.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Rainbow Dust в нд, 07 окт 2018, 19:43
  Мисля,че въпроса е за възрастен. Тук имаме опит с деца, а плащанията са от различни институции и правилата са различни.
  Благодаря на мамаРаче, че изясни недоразумението 👍


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в нд, 07 окт 2018, 22:05
  Моля да не разводняваме темата - задайте си въпроса в темата за 18+.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: zarko_petrov в пн, 08 окт 2018, 19:35
  Вчера от друга майка разбрах,че до края на месец октомври се подават документи по програмата "Независимо детство".Може ли ако има мами ползвали тази програма да споделят.Какви документи сте подали,какво са искали от вас.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Евгения Богданова в ср, 10 окт 2018, 22:09
  Здравейте .Преди дни се явих с детето ми на преосвиделстване пред ТЕЛк.За съжаление ни намалиха процента и ни махнаха чуждата помощ.Досега с телк от преди година бяхме с 70% с чужда помощ.Диагнозата ни досега беше с разстройство на експресивната реч и лека умствена изостаналост.Сега явявайки се за втори път по документите които представих от психиатър и психологическо обследване диагнозата ни е вече умерена умствена изостаналост с нарушение в поведението.Но вземахйки се днес решениео се оказва че сме с 60% тоест 10 % надолу и ни е премахната чуждата помощ.Детето ми е на 5 г,не говори,изостава в развитие не се обслужва сам,на памперс и т.н.тоест нещата за една година не са ромение напротив диагнозата се усложнява.Искам д аобжалвам защото според мен не е правилно да ни се намалят процентите тъй като той няма развитие за 1 г ,Диагнозата в телка е абсолютно същата дори не са и направили труда да я сменят дори и описанието ни е същото  като от първия телк.Само са си сменили процента и времетраенето в случая вече за три години.Ако някой може да ми разясни процедурата по обжалване дълго ли се чака като месеци година или става бързо и докато тече обжалването получват ли се някакви пари?Благодаря предварително


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: **DeviL** в чт, 11 окт 2018, 11:43
  Здравейте,аз се отказах да обжалвам,но мога да ви кажа това което успях да разуча.Не претендирам ,че всичко е на 100% вярно защото не намерих законово разписан регламент.
  Сега имате 14  дни от датата на решението да обжалвате,с телка (и копие до колкото разбрах) отивате в картотеката и там ще ви дадат бланка да попълните.Не получавате пари по време на обжалването,а колко ще продължи то не се знае.Има някакви срокове,но те са от постъпването на не на жалбата,а на всички документи в НЕЛК.Жалбата отива в НЕЛК и те изискват досието на детето,от ТЕЛК им го изпращат и от тогава има определен срок за тяхното решение,но ако не поискат други документи.Вие няма как да разберете кога са го изпратили.С други думи срок няма според мен.
  От там нататък НЕЛК има три варианта
  -да издаде ниво решение без да преглежда детето
  -да ви викне на преглед и може да иска нови изследвания
  -да върне досието в ТЕлк с препоръки и от там пак да ви извикат на преглед,като пак може да поискат нови прегледи.
  Ако всичко това стане за три месеца и получите ново решение до три месеца от датата на изтичане на старото,и съответно го подете в социалните ще ви изплатят тези три месеца забавяне,но не знам дали в пълен размер.Обаче ако минат повече от три месеца започвате да получавате парите от месеца на подаване на новото решение.
  Аз не намерих случай да са издали толкова бързо решение,но може и да има.
  Дано съм била полезна.Няй-точно може да каже някой,който е минал през процедурата.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Little Evil в чт, 11 окт 2018, 18:39
  При нас отне близо 6м. НЕЛК потвърди решението на ТЕЛК. Не ни викаха.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Евгения Богданова в чт, 11 окт 2018, 19:17
  При нас отне близо 6м. НЕЛК потвърди решението на ТЕЛК. Не ни викаха.

  а платиха ли ви после тези 6 месеца назад


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Little Evil в чт, 11 окт 2018, 19:36
  Това беше първи ТЕЛК/НЕЛК и платиха от датата на инвалидизация /според тях/, но наполовина.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Tsvetkova85 в вт, 23 окт 2018, 13:05
  Здравейте!Имам запитване,миналата седмица във вторник взех решението за 100% от Телк и в сряда подадох документите.В края на месеца ще ида за заповедта да си взема.Може ли някой да ми каже,кога да очаквам превод или то ще си пише в самата заповед?Телка ни е за 1година 1.09.2018-1.09.2019 като дата за инвадилизация е 26.05.2018.Тя жената спомена че нещо на половината се изплащало затова и после вече се изплаща сумата по-телковото решение.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: juspar в ср, 24 окт 2018, 16:17
  Имам питане старото решение е изтекло преди два месеца сега имаме ново, за тази дупка между тях ще възтановят ли сумите между двете решения и в какъв размер. На решението пише, че закъснението не е по вина на родителите.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Евгения Богданова в ср, 24 окт 2018, 23:17
  Здравейте!Имам запитване,миналата седмица във вторник взех решението за 100% от Телк и в сряда подадох документите.В края на месеца ще ида за заповедта да си взема.Може ли някой да ми каже,кога да очаквам превод или то ще си пише в самата заповед?Телка ни е за 1година 1.09.2018-1.09.2019 като дата за инвадилизация е 26.05.2018.Тя жената спомена че нещо на половината се изплащало затова и после вече се изплаща сумата по-телковото решение.
  Здравей.периода от датата на инвалидност до датата на издаването на телка се заплаща половината от сумата за месеца .Така е по закон .ще ви ги изплатят накуп тези месеци


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: zarko_petrov в сб, 27 окт 2018, 11:30
  За тези които не са видяли темата,моля помагайте с гласуването.Виктория и Петър са на различни гласувания.Трябва за всеки по отделно да се гласува.Благодаря


  http://m.bg-mamma.com/?topic=1068698.msg37591399#new


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: tinna_st в нд, 04 ное 2018, 09:04
  здравейте група . :)
  Телка на сина ми изтича на 1.04.19 г
  Диагнозата му е лека умствена изостаналост.
  Трябва ли да чакаме писмо от ТЕЛК ,и дали може по рано да се направи оценка на развитието му?
  Имам и друг въпрос,говорих си с една майка на дете с увреждане ,знам че са с 50 процента Телк,но не знам диагнозата на детето...И тя ми каза че сега им дали 20% ...защото вече има промени в Телк
  Каза да се надявам да не се получи и при нас така.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в пн, 05 ное 2018, 08:32
  Писмо не чакайте, а си пуснете молба за преосвидетелстване януари месец. Оценка, т.е. епикриза си подгответе преди това и я представете когато ви определят дата.
  А това "една майка, каза на друга майка"... децата са различни, диагнозите им са различни, комисиите са различни..., несериозно е да се поддаваме на такива приказки.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: julieta23 в вт, 13 ное 2018, 07:52
  Здравейте, след като минахме преосведетелстване и подадох на 16 октомври документи към социалните, да  очаквам ли превод този месец?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Tsvetkova85 в вт, 13 ное 2018, 08:12
  Здравейте, след като минахме преосведетелстване и подадох на 16 октомври документи към социалните, да  очаквам ли превод този месец?

  Според мен да :)


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Рори72 в вт, 13 ное 2018, 19:06
  Здравейте!
  Моля да ми препоръчате детски   онколог в София. От ТЕЛК-а искат консултация с такъв специалист. Случаят е сложен въпреки, че образуванието/ята са доброкачествени съгласно ЯМР.
  Моля посочете лаборатория/болница в София, в която изследванията се правят качествено във връзка с поставяне на диагноза. Освен това търся лаборатория пак в София, в която да вземат кръв за изследвания които се правят в Берлин и съответно да я изпратят там. Можете ли да ме насочите. В Аджибадем Сити Клиник лекарите добри ли са в своята специалност по-конкретно Клисурски-невролог и евентуално детски онколог. Трябва ми и добър специалист по гласните струни. Моля за имена. И последен въпрос. Някой разполага ли с телефон на д-р Кадъм на който отговаря лично. За да не се спаси темата, ако можете да съдействат пишете ми на лични. Благодаря!


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Pebibals в ср, 14 ное 2018, 14:43
  Здравейте,
  Много ви моля за помощ и съдействие. Ако може да ме улесните с някаква препратка към текст от закона по повод на това има ли право дете, което е освидетелствано със 100% ТЕЛК, целодневно да посещава детска градина? На какво основание директорката може да откаже и да изиска от родителя да си го прибира на обяд?
  И друго питане имам - колко беше минимума за деца със СОП, в една група, за които се назначава допълнителен помощен персонал? Имам спомен за 3, но категорично ми се опонира за бройка от 8 деца. Къде мога да го прочета това в закона, че не го откривам?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в ср, 14 ное 2018, 15:19
  В момента не знам как стоят нещата с детските градини, но мога да коментирам как е било когато моя син беше в тази възрастова група. Тогава /честно казано си мисля, че сега е все още така/ нещата свързани с децата с ТЕЛК се решаваха на местно ниво, т.е. общинския съвет вземаше тези решения. Там се решава дали тези деца ще са на половин такса, безплатно или без привилегии, дали да са целодневно или полудневно. Което означава да си проверите в Общината какво са решили. Ако там не е засегнат въпроса с пребиваването на детето /целодневно или полудневно/ не мисля, че директорката има право да ви отказва целодневно посещение. Вярно е също, че много зависи и от състоянието на детето - тези  100 % може да са за най-различни заболявания. Важно е и какво пише в епикризата му. Пък в крайна сметка ако Вие не намерите Наредба, която да е във Ваша полза или вреда, то Директорката би трябвало да Ви даде мотивиран отказ, опирайки се именно на някакъв документ. Иначе... не важи.

  Преди 1 година бях подала документи за прием в едно училище за точно определена паралелка. Трябваше да има 8 деца, за да се сформира групата. Не се събраха децата, което означава че не се сформира и групата. Не съм се ровила тогава за Наредба, но това ме навява на мисълта, че такова изискване си е точно така формулирано в някоя Наредба.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: zarko_petrov в ср, 14 ное 2018, 16:05
  Сега си записахме детето в нова детска градина.ТЕЛК 83 % с чужда помощ.Няма такова нещо за сформиране на група и тн.Директорката пуска документи към комисия.Идват и разпитват майката и проследяват детето.Определят от какви допълнителни учители се нуждае.На нас ни отпуснаха допълнителни-ресурсен,логопед и психолог,нищо,че в самата градина имат логопед.Отделно на градината се отпускат и повече пари,за всяко дете със СОП.Не плащаме такса.Явно не сте за тази градина.Щом директорката подхожда така,намерете друга.Само ще се мъчи детето щом не е желано.Законово не може да ви откаже.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: lolr в сб, 17 ное 2018, 12:56
  Здравейте, детето ми е със заповед на ТЕЛК, от октомври 2018.
  Този месец получихме половинките суми, от датата на диагностициране (инвалидизиране) и цялата сума за октомври. Парите за ноември ще получим през декември, така ли? Един месец назад ли се изплащат?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: bebok_86 в сб, 17 ное 2018, 15:08
  Здравейте, детето ми е със заповед на ТЕЛК, от октомври 2018.
  Този месец получихме половинките суми, от датата на диагностициране (инвалидизиране) и цялата сума за октомври. Парите за ноември ще получим през декември, така ли? Един месец назад ли се изплащат?
  Да, изплащат се като детските 1 месец назад.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Zinebenes в чт, 22 ное 2018, 18:39
  Какви са изискванията за безплатна винетка и какво друго ни се полага при дете с ТЕЛК?
  Благодаря предварително.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: 2forever в чт, 22 ное 2018, 19:26
  Какви са изискванията за безплатна винетка и какво друго ни се полага при дете с ТЕЛК?
  Благодаря предварително.

  Прочетете първият пост на темата.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Stryper в сб, 24 ное 2018, 12:17
  Здравейте. Миналата седмица минахме ТЕЛК за първи път. В сряда трябва да взема заповедта. Трябва ли да направя нещо преди да отида при социалните? В предишната тема четох за заверка на заповедта. Как се прави и за какво е?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Tsvetkova85 в сб, 24 ное 2018, 12:38
  Здравейте. Миналата седмица минахме ТЕЛК за първи път. В сряда трябва да взема заповедта. Трябва ли да направя нещо преди да отида при социалните? В предишната тема четох за заверка на заповедта. Как се прави и за какво е?

  Ще изчакате срок от 45 дни и пак отивате със заповедта в Телк отново да заверя и чак тогава отивате при социалните.После вече те ще ви кажат колко пари за колко време,но сега просто се чака 45 дни да минат.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: bebok_86 в сб, 24 ное 2018, 13:33
  Здравейте. Миналата седмица минахме ТЕЛК за първи път. В сряда трябва да взема заповедта. Трябва ли да направя нещо преди да отида при социалните? В предишната тема четох за заверка на заповедта. Как се прави и за какво е?

  Ще изчакате срок от 45 дни и пак отивате със заповедта в Телк отново да заверя и чак тогава отивате при социалните.После вече те ще ви кажат колко пари за колко време,но сега просто се чака 45 дни да минат.
  За деца не се ли чака 26 дни и след това да се ходи за печат влязло в сила?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: lolr в сб, 24 ное 2018, 13:45
  Да, за деца не се чака 45 дни.
  Мисля, че бяха 15 дни. Нашето явяване беше в началото на септември, взехме заповедта след една седмица. След две седмици заверихме в ТЕЛК. И в началото на октомври занесохме в социалните.
  И мисля, че са календарни, не работни дни.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Жени_К в сб, 24 ное 2018, 13:47
  14 дни се чака и се отива за печат. За София е това. След това с 1 копие на ТЕЛКа при социалните.  Попълва се една декларация и е това.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Tsvetkova85 в сб, 24 ное 2018, 13:48
  Нас ни накараха да си изчакаме 45 дни,а тогава нямаше и пет месеца бебка.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Stryper в сб, 24 ное 2018, 14:35
  Благодаря. Видях, че 14 дена се чака в случай, че някой иска да обжава.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Nedialka_81 в нд, 25 ное 2018, 09:17
  14 дни се чака и се отива за печат. За София е това. След това с 1 копие на ТЕЛКа при социалните.  Попълва се една декларация и е това.
  За Бургас е същото - питах социалните.
  Чакаш 14дни -заверяваш ТЕЛКв картотеката и при тях с копие.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Рори72 в нд, 25 ное 2018, 09:32
  Само че в Бургас миналата година в ТЕЛК завериха след около 45 дни и казаха, че срокът 14 дни е според стар нормативен акт, който е променен. Социалните явно не са информирани за реално действащите в ТЕЛК срокове.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Tsvetkova85 в нд, 25 ное 2018, 09:52
  Само че в Бургас миналата година в ТЕЛК завериха след около 45 дни и казаха, че срокът 14 дни е според стар нормативен акт, който е променен. Социалните явно не са информирани за реално действащите в ТЕЛК срокове.
  И на мен така в Бургас след 45 ден го заверих.Преди това не ми дадоха.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Zinebenes в нд, 25 ное 2018, 12:25
  Има ли нещо друго,което се полага при дете с ТЕЛК 50% освен безплатна винетка?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: lolr в нд, 25 ное 2018, 15:27
  Полага се карта за паркиране на инвалидни места, до 4 часа. Винетка за една година. Карта за градски транспорт, за София е това.
  Два пъти в годината пътуване с БДЖ.
  И мисля данъчни облекчения.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: besyto в нд, 25 ное 2018, 15:31
  Октомври месец си взехме решението от ТЕЛК в Бургас и ми казаха след 20 дена да дойда за заверка.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в пн, 26 ное 2018, 08:52
  Stryper, защо не се обадиш във Вашата картотека да питаш кога да си завериш копие на решението? Тук явно има различни отговори и няма да получиш еднозначен такъв. Аз също го знам 14 дни - миналата седмица минахме преосвидетелстване и дори получих бележка с инструкции какво да направя след като минат 14 дни.
  Хората пишещи от Бургас направо ме потресохте - какви са тия 45 дни дето ви карат да чакате за заверка :hushed:

  Полага се карта за паркиране на инвалидни места, до 4 часа. Винетка за една година. Карта за градски транспорт, за София е това.
  Два пъти в годината пътуване с БДЖ.
  И мисля данъчни облекчения.
  Отговорите ти са непълни - винетка се полага, но само ако колата е на името на родителя /или самото дете/. Винетка не се дава просто така.
  Данъчни облекчения се полагат само ако имота е на името на детето - иначе не.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Деси83 в пн, 26 ное 2018, 13:36
  Освен, че колата трябва да името на детето или родителите му, трябва и да отговаря на определение критерие за мощност.
  За Данъчните облекчения,мисля, че става въпрос за парите, които се връщат от удържаните данъци. А за освобождаване от имотен данък е вярно, трябва да имуществото да ена името на детето.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Zinebenes в пн, 26 ное 2018, 14:21
  Освен, че колата трябва да името на детето или родителите му, трябва и да отговаря на определение критерие за мощност.
  За Данъчните облекчения,мисля, че става въпрос за парите, които се връщат от удържаните данъци. А за освобождаване от имотен данък е вярно, трябва да имуществото да ена името на детето.
  А какви са критериите знаете ли?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: 2forever в пн, 26 ное 2018, 14:43
  Критерийте са на 1стр. в първия пост. Четете, моля,четете и тогава питайте!


  Право на безплатен винете стикер имат лицата с ЕР от ТЕЛК за собствен лек автомобил с работен обем на двигателя до 2000 куб. см. и мощност до 117,64 (KW)/160 к.с.
  Необходими документи:
  • Експертно решение от ТЕЛК.
  • Копие от свидетелство за регистрация на моторно превозно средство и оригинал за справка / голям талон /.
  • Копие от застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност” и оригинал за справка.
  • Акт за граждански брак / ако лекия автомобил е съпружеска собственост и е на името на съпруга без Експертно решение от ТЕЛК.
  • Копие на удостоверение за раждане на детето /ако лекият автомобил е на името на единият от родителите на дете с ЕР от ТЕЛК/.
  • Удостоверение от учебното заведение, когато детето е навършило 18 год., че е записано като ученик/ученичка/ ако лекият автомобил е на името на единият от родителите на дете с ЕР от ТЕЛК/
  • Копие от пълномощно и оригинал за справка /ако лицето с ЕР от ТЕЛК не подава молба – декларацията лично


  [/quote]


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: blondorkata в пн, 26 ное 2018, 15:12
  Здравейте, взехме 50% Телк, с върната дата от 02.2018. Изплаща ли се нещо назад и ако да, колко? Знам, че вече май не е цялата сума.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: lolr в пн, 26 ное 2018, 15:26
  От февруари до датата на телка ще получите по половин месечна сума, и първата цяла сума за месеца, в който сте взели телка.
  Демек ако сте взели телка през ноември, и да речем са ви отпуснали по 350 лв на месец, ще вземете 175 лв по 9 месеца, и 350 лв за ноември.
  И тези пари би трябвало да получите около 15.12 накуп.
  Така мисля аз. Това при положение, че веднага се завери щом може, и се занесе в социалните.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Nedialka_81 в чт, 29 ное 2018, 13:57
  Октомври месец си взехме решението от ТЕЛК в Бургас и ми казаха след 20 дена да дойда за заверка.

  Прясно инфо от днес-Бургас.
  Решението ни е с дата 9.11.
  Днес ходих до картотеката-дамата там чукна ЕГН на дреб и блесна,
  че може чак на 03.12 да се завери :rolling_eyes:
  Още като взех Решението док каза 25 к.дни ...
  В социалните обаче ми казаха 14дни...
  Тук също го пишеше и бях сигурна ...ама не би  :/


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Stryper в чт, 29 ное 2018, 23:02
  На мен ми казаха след 14 календарни дни. Не съм се обаждала предварително, тъй като нямах идея къде е картотеката. Оказа се, че е на същото място в София, където съм подала първоначално документите.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: йоко в пн, 03 дек 2018, 05:08
  Здравейте. За диагноза F92.8 "Други смесени разстройства в поведението и емоциите" някой знае ли колко са %


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: ice_sparky в чт, 06 дек 2018, 00:43
  Здравейте! Не съм заверявала ТЕЛК-а на дъщеря ми, но подадох в социалните. Дори виждам, че са ми изплатили парите за този месец. Какво ще стане, ако тепърва го направя?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в чт, 06 дек 2018, 08:57
  Нищо!


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: MeMyselfI в пт, 14 дек 2018, 14:49
  Октомври месец си взехме решението от ТЕЛК в Бургас и ми казаха след 20 дена да дойда за заверка.

  Прясно инфо от днес-Бургас.
  Решението ни е с дата 9.11.
  Днес ходих до картотеката-дамата там чукна ЕГН на дреб и блесна,
  че може чак на 03.12 да се завери :rolling_eyes:
  Още като взех Решението док каза 25 к.дни ...
  В социалните обаче ми казаха 14дни...
  Тук също го пишеше и бях сигурна ...ама не би  :/

  Така е в Бургас. Преглед 14.09, връчиха ми решение на 18.09. Казаха ми да ида за печат, че е влязло в сила 21 дни след 18.09 и социалните ме отрязаха с помощите за Септември, защото молбата към тях /преосвидетелстване е/ е подадена през Октомври. Красота. Сега съм метнала социалните по въпроса. Все едно аз съм виновна за забавянето.

  Като минахме първо освидетелстване миналата година пак така ни размотаваха. Преглед Август, Решение Септеври, социалните Октомври. Връщаха назад, но дават по 1/2 от месечната помощ и реално заради тези мотканици, докато решението влезе в сила, 350 лв. държавата си ги удържа.

  Сигурно 20 минути се обяснявах с тия в ТЕЛКа, че срока за спор е 14 календарни дни, но уви. Две години с глупости се занимаваме. И като ми се развика накрая една от лелите в картотеката и се надпявахме. Букално я карах да ми покаже къде е  разписан тоз срок от 20 дни, а тя ме изгони.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в пт, 14 дек 2018, 15:06
  Цитат
  Главните специалисти в РКМЕ изпращат на ТП на НОИ първия екземпляр на ЕР на ТЕЛК, след като са проверили,че всички страни са уведомени и 14-дневния срок за обжалване по чл. 63, ал. 1 от ПУОРОМЕРКМЕ е изтекъл. С писмо с обратна разписка се изпраща ЕР на работодателя, на НЦОЗА и на други заинтересоване страни.
  Цитат
  Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

           По реда и в сроковете, регламентирани с чл. 112 от Закон за здравето.
           Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи срещу решенията на ТЕЛК (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) се правят в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК.
  От тук (http://www.riokoz-vt.com/au13.htm). Това от сайта за Велико Търново.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: besyto в пт, 14 дек 2018, 18:33
  Нашето решение също излезе октомври месец. Заверих и подадох документите в началото на ноемрви. Вчера съм получила превод за един месец. Предполагам това е за октоври, откогато е влязло решението.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Stryper в пт, 14 дек 2018, 21:26
  В четвъртък заверих нашето ЕР в София. Срока за деца е 14 дена, а за възрастни 20 и няколко. Да не ви карат да чакате над 20 дена ако децата са над 16 год?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Рори72 в пт, 14 дек 2018, 21:35
  В Бургас за дете под 16г. казаха заверка януари месец. Решението е от 06.12. Миналата година официално казаха след 25 дни и едва на третото ходене след общо 45 дни завериха.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: ttttt5 в сб, 15 дек 2018, 05:23
  С доста сме за съжаление.Хидроцефалия,ДСП,епилепсия без пристъпи вече (то за нея не дават процент де) и затруднения в училище.Втори клас е.
  И моето дете е със същите заболявания. И нашия ТЕЛК изтича на 01.06. Леле много са свалили. Казаха ли защо? Поне хидроцефалията е 80%. Имате ли резултат от обжалването?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Stryper в сб, 15 дек 2018, 09:30
  В Бургас за дете под 16г. казаха заверка януари месец. Решението е от 06.12. Миналата година официално казаха след 25 дни и едва на третото ходене след общо 45 дни завериха.

  Много неприятно. Поне да напишат някъде точния срок, а не да ви разкарват.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: gabelas17 в сб, 15 дек 2018, 22:37
  Кога се подаваше за винетка?Май миналата година беше през януари ???


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: tinna_st в пн, 17 дек 2018, 17:28
  Здравейте. Телка на сина ми е до 01,04,2019 година.
  Ще ходим на реоценка на развитието март месец,обаче не знам кога трябва да подам документите му към Телк отново,трябва ли да чакаме писмо


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в пн, 17 дек 2018, 22:42
  Не чакайте, подавайте си молбата. Най - късно началото на януари.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: nedialko в вт, 18 дек 2018, 20:08
  Здравейте! Предстои ни явяване пред ТЕЛК. Дъщеря ми е родена с един бъбрек а и втория започна да отказва. На 4 е. С диагноза бъбречна дисплазия и хронична бъбречна недостатъчност. Знае ли някой от вас какъв процент да очаквам? Чета за искани подкупи, умишлено намаляване на проценти...


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: gabelas17 в ср, 19 дек 2018, 23:53
  Моята девойка с далеч по лека диагноза свързана с бъбреците и за тях дадоха 70 % , но има и астма 22%- окончателно 64% .Изобщо не знам как го изчисляват.:anguished:


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Zinebenes в чт, 20 дек 2018, 13:40
  Някой знае ли и може ли да ми обясни за данъчните облекчения при отглеждане на дете с ТЕЛК? И вярно ли е че щом имаме ТЕЛК ни изплащат само него и спират детските?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в чт, 20 дек 2018, 13:56
  За данъчни облекчения си попълвате Данъчна декларация и я подавате до края на годината в работата си.
  Вярно е, че ако имате ТЕЛК Ви спират детските - получавате една обща сума социална помощ, различна в зависимост от процентите.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Zinebenes в чт, 20 дек 2018, 14:03
  За данъчни облекчения си попълвате Данъчна декларация и я подавате до края на годината в работата си.
  Вярно е, че ако имате ТЕЛК Ви спират детските - получавате една обща сума социална помощ, различна в зависимост от процентите.
  А някъде прочетох,че може и до края на април пред НАП да се подаде декларация или тя е за друго?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: йоко в чт, 20 дек 2018, 14:03
  Данъчното облекчение е само за работещи родители или скоро излезли в майчинство. Ако родителят не е осигуряван няма как да се възползва от данъчното облекчение.
  Миналата година имаше условие да няма публични задължения (нещо такова си спомням, че беше).


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в чт, 20 дек 2018, 14:06
  До края на април ако сте не работещи на трудов договор. Но предполагам, че все единия родител работи - ако не майката, то таткото попълва. Другия родител попълва Декларация, че няма да ги получава той.

  П.п. ето и Йоко правилно ме допълва


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Жени_К в пт, 21 дек 2018, 06:31
  За електронните винетки знае ли се вече как ще се издават? Какви документи трябват и къде ще се подават?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Tsvetkova85 в пт, 21 дек 2018, 07:53
  Аз да попитам относно данъчните облекчения,а за гражданска на автомобил може ли някакво намаление един вид да се ползва или?Относно винетките на мен ми казаха след 10 януари да отида и да кажат какво ще е необходимо,защото май щяло да ина промени.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в пт, 21 дек 2018, 09:25
  За застраховка не съм чувала да има каквито и да било облекчения...


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: йоко в пт, 21 дек 2018, 18:16
  Колко дни след като е взето ТЕЛК решението може да се занесе в ДСП?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в пт, 21 дек 2018, 20:52
  Носи се след заверка "Влиза в сила" от картотеката на ТЕЛК. А колко време трябва да чакате за този печат питайте най-добре в местната Ви картотека, защото както чета тук срока е различен в различните области. Минимума обаче е 14 дни.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: йоко в пн, 07 яну 2019, 08:33
  Здравейте. Ако подам днес документи в ДСП ще получа ли за този месец превод?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: 2forever в пн, 07 яну 2019, 08:39
  Мисля,че да. СП изплащат с месец закъснение, затова помощта за м. януари ще бъде изплатена през февруари. Достатъчно рано е да мине законовият срок за разглеждане и да  ви дадат заповед.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: йоко в пн, 07 яну 2019, 09:12
  Благодаря. ТЕЛК решението е от 01.12.2018 г.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: 2forever в пн, 07 яну 2019, 09:20
  Най-вероятно за декември ще вземете половината сума от помощта. За двата месеца ще ви изплатят на куп през февруари.
  Ако греша, моля поправете ме да не объркам жената.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Nedialka_81 в пн, 07 яну 2019, 09:49
  Благодаря. ТЕЛК решението е от 01.12.2018 г.

  Нашето решение е от 3.12.2018г
  Заносех го още тогава в СП и сега чакам превод за цял Декември.
  Отделно ще получим и 1/2 от ДИ(в нашият случай 09.08.2018г)
  От СП ми се обадих в края на Декември и си взех от там разписаното решение с посочените суми.

  Във вашият случай - занеси го сега и за Януари ще е пълна сума.
  За предходните месеци ще е 1/2.

  Да се допълня-ако детенце ходи на ДГ - входирай ТЕЛК и там-отпада таксата.
  Нашият дреб за Декември няма такса(също веднага го занесох още като го взех).


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: besyto в пн, 07 яну 2019, 09:57
  Нашето решение е от октомври и подадох документите в СП в началото на ноември месец, след като заверихме решението. Декември месец получих превод за един месец само. Това означава ли, че за октомври месец не е изплатена сумата?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Nedialka_81 в пн, 07 яну 2019, 10:17
  Нашето решение е от октомври и подадох документите в СП в началото на ноември месец, след като заверихме решението. Декември месец получих превод за един месец само. Това означава ли, че за октомври месец не е изплатена сумата?
  Какво пише в решението от СП?
  Когато аз взех нашето поразпитах и ми обясниха.
  После на спокойствие го огледах-пише си всичко ясно :)


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: йоко в пн, 07 яну 2019, 10:23
  Заверката не става ли по служебен път?
  Датата на инвалидизация е 05.12.2011, но сегашният ТЕЛК е преосвидетелстване, като основната диагноза е вече съвсем друга.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Nedialka_81 в пн, 07 яну 2019, 10:46
  Заверката не става ли по служебен път?
  Датата на инвалидизация е 05.12.2011, но сегашният ТЕЛК е преосвидетелстване, като основната диагноза е вече съвсем друга.
  На на с ни е първи ТЕЛК...може затова да ми дадоха решение...
  Но пък дамата от СП ми каза,че това е решението до давност на ТЕЛК-а.
  Тъй че ...нямам идея....

  Най-добре на място разпитай-нашите са много любезни.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: 2forever в пн, 07 яну 2019, 10:55
  Решение дават винаги. В него ясно си пише за кой месец колко, когато има закъснение.
  За ясла и градина не на всякъде е еднакво. Зависи си от общината. В правилника на общините се публикува това.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: besyto в пн, 07 яну 2019, 11:31
  Не са ви давали решение, но и аз не съм ходила в СП след като подадох документите. Това е трети ТЕЛК на малката, но предходния изтече април и намах намерение да подавам повече. Но тъй като ѝ правиха доста интервенции лятото, все пак реших септември месец да подам документи. Новото решение е с различна диагноза и е в сила от 10 октомври.
  Ще мина днес да видя дали ще ми дадат въпросното решение от СП.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: йоко в пн, 07 яну 2019, 11:33
  Решение дават винаги. В него ясно си пише за кой месец колко, когато има закъснение.
  За ясла и градина не на всякъде е еднакво. Зависи си от общината. В правилника на общините се публикува това.
  На мен никога от ДСП не са ми давали писмо за това какво обещетение ще получавам. Сега за пети път ще подавам документи.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: 2forever в пн, 07 яну 2019, 11:59
  Решение дават винаги. В него ясно си пише за кой месец колко, когато има закъснение.
  За ясла и градина не на всякъде е еднакво. Зависи си от общината. В правилника на общините се публикува това.
  На мен никога от ДСП не са ми давали писмо за това какво обещетение ще получавам. Сега за пети път ще подавам документи.
  Писмо от социалните не съм получавала нивга.
  Заповед -решение винаги са ми давали, без значение за какво съм подавала документи. То пък и аз и ги търся де. Не чакам да ми изпратят решението/заповедта по пощата.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: йоко в пн, 07 яну 2019, 12:23
  Аз дори не знаех, че трябва да ми дадат заповед, какво остава да си я търся.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Mama_Nana в вт, 08 яну 2019, 08:34
  Явяването на ТЕЛК беше на 29.11.2018 г. Грифът, влязло в сила е от 03.01.2019 г.  За м.декември 2018 г. имам ли телково решение или не !? Старото изтече на 01.11.2018г.
  В РКМЕ не са компетентни да ми отговорят, решението било на НОИ. НОИ не изискват гриф за да се подадат документи /всъщност там нещата вървят служебно/. Грифът е за АСП, които също не могат да отговорят /служителката, която ми даде формулярите за социалната подкрепа, ме върна към РКМЕ/.


   


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Pали в вт, 08 яну 2019, 14:34
  Здравейте! Понеже започна раздаването на хранителните пакети в нашия град, се замислих за нещо  - досега сме вземали въз основа на ТЕЛК-а на детето, който все още е в сила (и сега пак се пада в целевата група), но пък в момента се раздават и за семействата на децата, които са били първокласници през учебната 2017/2018. Понеже моето дете е в двете категории - и като дете с ТЕЛК, и като първокласничка във въпросния период, веднъж ли ни се полага да вземем? Не искам да бъда разбрана погрешно - не ламтя за въпросните хранителни продукти, опазил ме Бог, само бих искала да съм наясно - ако все пак ни се полагат два пъти, ще ги взема. Някой да е бил в подобна ситуация?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: йоко в вт, 08 яну 2019, 14:55
  Само веднъж ви се полага.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: sladurka3333 в вт, 08 яну 2019, 15:43
  За Пловдив мога да кажа - чака се само 14 календарни дни и не се заверява решението, предполагам заверката е служебна. След изтичането на 14 -те дни се отива в соц. служба. Като чета в страната правилата са различни за това да попитам, колко време преди изтичане на телковото решение подавате документи за преосвидетелстване, ако може родител от Пловдив да сподели? (ТЕЛКа на детенцето ми е до 1.04.2019 г.) Благодаря Ви, желая здраве на дечицата ни и на нас разбира се!


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Pали в вт, 08 яну 2019, 16:02
  Йоко, благодаря!


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Zinebenes в вт, 08 яну 2019, 17:34
  На всяко дете с ТЕЛК ли се полагат хр. продукти?
  Как мога да разбера?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: sladurka3333 в вт, 08 яну 2019, 18:47
  На всяко дете с ТЕЛК ли се полагат хр. продукти?
  Как мога да разбера?

  Ако е с 50% и над 50% да, може да разберете дали сте в списъците като се обадите в БЧК за съответната област.
  Ето тук има координати:

  http://www.redcross.bg/contacts  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в ср, 09 яну 2019, 09:11
  ...да попитам, колко време преди изтичане на телковото решение подавате документи за преосвидетелстване....!
  Три месеца, т.е. сега подавай.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: laguna_s в чт, 10 яну 2019, 05:51
  На всяко дете с ТЕЛК ли се полагат хр. продукти?
  Как мога да разбера?

  Ако е с 50% и над 50% да, може да разберете дали сте в списъците като се обадите в БЧК за съответната област.
  Ето тук има координати:

  http://www.redcross.bg/contacts


  Първата година на мен ми се обадиха и ме поканиха да си ги взема.Миналата година чух по радиото,че са започнали раздаване и аз се обадих да попитам.Понеже аз съм родителя ми искаха моето ЕГН.Нямаше ме в списъка.Обадих се  на телефона,който видях на сайта на БЧК.Отидох на място в пункта за раздаване и бяхме в списъка- водиха ме по ЕГН на детето.Тази година направо ще отида.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: sanima в чт, 17 яну 2019, 11:43
  Здравейте ! Имам питане относно ТЕЛК .Последния ТЕЛК на дъщеря ми изтече ноември 2017година ,през 2017 и 2018 имаше общо 4 операции и тъй като се лекуваме в чужбина не можах да подготвя и преведа документите за подаване ,успях да ги подам септември 2018 ,ноември се явих на комисия и ми издадоха ТЕЛК решение с дата 30.11.2018 а го получих с дата 06.12.2018 .
  Говорих със социалните и ми казаха 14 дневен срок и после да отида,но за по сигурно да отида на 31.12.2018 ,за да съм сигурна ,че ще получа през януари .Така и направих.
  Сега очаквах превод ,но днес ми се обади социална работничка ,която ме пита защо толкова късно сме подали документи за ТЕЛК и че независимо ,че съм подала документите декември ,ще почна да получавам ,чак от февруари ,също така няма да получа за година назад половината сума ,независимо ,че в ТЕЛК решението пише "По-късното преосвидеттелстване не е по вина на пациента ,а поради лечение извън страната "
  Покани ме да отида в понеделник да говорим и ако съм искала да обжалвам .
  Аз намерих това в закона :
  "( 8 ) Месечната помощ по ал. 1 се отпуска от 1-во число на месеца, през който е определена датата на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от една година назад, считано от месеца на подаване на заявлението-декларация, ако то е подадено в тримесечен срок от датата на решението, като размерът на помощта за периода преди подаването на заявлението-декларация е 50 на сто от размера на помощта, определен по реда на ал. 3 за съответната година."
  Не означава ли това ,че имам право да получа със задна дата една година, сумата от ТЕЛК на 50%.
  Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ,моля да ми каже ?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в чт, 17 яну 2019, 11:57
  Честно казано аз не можах да разбера защо не сте си подали молба за преосвидетелстване когато е трябвало, т.е. още през 2017 година /около август месец/. Разбирам, че се лекувате в чужбина, но не живеете там. Какво означава "не можах да подготвя и преведа документите за подаване" - все към него момент сте имали една или две операции, т.е. една или две епикризи, а вие не сте им направили превод? Кой ако не Вие? За годината назад действително си мисля, че са прави да не Ви ги изплатят парите - според мен забавянето си е точно по Ваша вина.
  За другото сте права - щом сте подали през декември месец, трябва да Ви ги преведат парите. Явно те са обработили молбата януари, но това не е по Ваша вина. А иначе 14-дневния срок е изтекъл на 20.12., можело е още тогава да си заверите решението.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: MeMyselfI в чт, 17 яну 2019, 12:38
  Здравейте ! Имам питане относно ТЕЛК .Последния ТЕЛК на дъщеря ми изтече ноември 2017година ,през 2017 и 2018 имаше общо 4 операции и тъй като се лекуваме в чужбина не можах да подготвя и преведа документите за подаване ,успях да ги подам септември 2018 ,ноември се явих на комисия и ми издадоха ТЕЛК решение с дата 30.11.2018 а го получих с дата 06.12.2018 .
  Говорих със социалните и ми казаха 14 дневен срок и после да отида,но за по сигурно да отида на 31.12.2018 ,за да съм сигурна ,че ще получа през януари .Така и направих.
  Сега очаквах превод ,но днес ми се обади социална работничка ,която ме пита защо толкова късно сме подали документи за ТЕЛК и че независимо ,че съм подала документите декември ,ще почна да получавам ,чак от февруари ,също така няма да получа за година назад половината сума ,независимо ,че в ТЕЛК решението пише "По-късното преосвидеттелстване не е по вина на пациента ,а поради лечение извън страната "
  Покани ме да отида в понеделник да говорим и ако съм искала да обжалвам .
  Аз намерих това в закона :
  "( 8 ) Месечната помощ по ал. 1 се отпуска от 1-во число на месеца, през който е определена датата на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от една година назад, считано от месеца на подаване на заявлението-декларация, ако то е подадено в тримесечен срок от датата на решението, като размерът на помощта за периода преди подаването на заявлението-декларация е 50 на сто от размера на помощта, определен по реда на ал. 3 за съответната година."
  Не означава ли това ,че имам право да получа със задна дата една година, сумата от ТЕЛК на 50%.
  Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ,моля да ми каже ?

  Вземете си заповедта от социалните и я спорете. Има достатъчно съдебна практика по подобни проблеми.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: sanima в чт, 17 яну 2019, 14:01
  Здравейте,подадох ги на 31.12 ,а не по-рано ,защото така ме посъветваха .Обясниха нещо за системата,обработването и празниците ,доверих се на тяхната преценка.
  Не подадох документи по-рано за преосвидетелстване  ,защото наистина ми беше трудно да го направя ,престоя в чужбина не се състои само с оперативния и следоперативния престой в болницата ,а има и рехабилитации .След  операциите стоим около два месеца ,а понякога и повече .
  Това са моите причини .
  Ще видя в понеделник какво ще ми каже социалната работничка .На моето питане отговори ,че не тя е приела документите ми и  не тя ги е обработвала,не можела да каже  ,защото била от тази година на моя район .


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Stryper в пт, 18 яну 2019, 08:55
  Добро утро,
  Синът ми е с ТЕЛК 85%. Видях, че има право на намалена карта за градски транспорт. Знаете ли къде се подават документи за София? Живеем в Лозенец? Освен месечната помощ от социалните, има ли други намаления, които биха ни помогнали финансово?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в пт, 18 яну 2019, 09:00
  Карта/удостоверение за две пътувания годишно по БДЖ. Ако ТЕЛК-а е с чужда помощ безплатните пътувания важат и за придружителя. Отново социалните ги издават.
  Имате право и на годишна винетка, ако автомобила е на името на единия от родителите.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Mama_Nana в пт, 18 яну 2019, 11:07
  Здравейте ! Имам питане относно ТЕЛК .Последния ТЕЛК на дъщеря ми изтече ноември 2017година ,през 2017 и 2018 имаше общо 4 операции и тъй като се лекуваме в чужбина не можах да подготвя и преведа документите за подаване ,успях да ги подам септември 2018 ,ноември се явих на комисия и ми издадоха ТЕЛК решение с дата 30.11.2018 а го получих с дата 06.12.2018 .
  Говорих със социалните и ми казаха 14 дневен срок и после да отида,но за по сигурно да отида на 31.12.2018 ,за да съм сигурна ,че ще получа през януари .Така и направих.
  Сега очаквах превод ,но днес ми се обади социална работничка ,която ме пита защо толкова късно сме подали документи за ТЕЛК и че независимо ,че съм подала документите декември ,ще почна да получавам ,чак от февруари ,също така няма да получа за година назад половината сума ,независимо ,че в ТЕЛК решението пише "По-късното преосвидеттелстване не е по вина на пациента ,а поради лечение извън страната "
  Покани ме да отида в понеделник да говорим и ако съм искала да обжалвам .
  Аз намерих това в закона :
  "( 8 ) Месечната помощ по ал. 1 се отпуска от 1-во число на месеца, през който е определена датата на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от една година назад, считано от месеца на подаване на заявлението-декларация, ако то е подадено в тримесечен срок от датата на решението, като размерът на помощта за периода преди подаването на заявлението-декларация е 50 на сто от размера на помощта, определен по реда на ал. 3 за съответната година."
  Не означава ли това ,че имам право да получа със задна дата една година, сумата от ТЕЛК на 50%.
  Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ,моля да ми каже ?

  От написаното не става ясно променена ли е датата на инвалидност.
  Ако датата на инвалидност в старото и новото решение е една и съща би следвало да ви изплатят една година назад /според цитираната алинея/ от месеца през който сте подали молбата за отпускане на помощ в ДСП.
  Ако ДСП ви отпуне помощта от датата на подаване, има срок, в който да обжалвате тази заповед на основание цитираната алинея до АСП. Важно е да следите сроковете.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: sanima в пт, 18 яну 2019, 13:41
  Mama_Nana ,благодаря ви !
  Сега проверих ,датата си е същата .


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Pали в сб, 19 яну 2019, 09:34
  Здравейте! Някой дали има идея защо нямаше превод на месечните помощи до този момент? Нали по принцип е на 16-то число, но или вторник, или четвъртък, а сега в четвъртъка /17.01/ нямаше превод. Само при мен ли е проблемът?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Tsvetkova85 в сб, 19 яну 2019, 11:50
  Здравейте! Някой дали има идея защо нямаше превод на месечните помощи до този момент? Нали по принцип е на 16-то число, но или вторник, или четвъртък, а сега в четвъртъка /17.01/ нямаше превод. Само при мен ли е проблемът?

  При мен нямаше проблем.Преведоха си ми ги на датата.От Карнобат съм.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Stryper в нд, 20 яну 2019, 01:29
  Карта/удостоверение за две пътувания годишно по БДЖ. Ако ТЕЛК-а е с чужда помощ безплатните пътувания важат и за придружителя. Отново социалните ги издават.
  Имате право и на годишна винетка, ако автомобила е на името на единия от родителите.

  Благодаря. В София имат право и на намаление за картите за градски транспорт. В по-стара тема открих, че нашето бюро е на Възраждане.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Pали в нд, 20 яну 2019, 07:54
  Цветкова, благодаря ти! Явно ще трябва да ходя да ги питам, такова нещо за първи път ми се случва.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: jenia_vd в нд, 20 яну 2019, 09:50
  Здравейте! Някой дали има идея защо нямаше превод на месечните помощи до този момент? Нали по принцип е на 16-то число, но или вторник, или четвъртък, а сега в четвъртъка /17.01/ нямаше превод. Само при мен ли е проблемът?

  Социалните са си сменили обслужващата банка- преди беше ОББ, сега е АСЕТ, до колкото разбрах, за това се получава това забавяне. В пощенските клонове са ги пуснали в петък 18.01 и тогава са пуснали и списъците в банката, това означава, че ще има преводи или в понеделник, или вторник.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: ogan1 в нд, 20 яну 2019, 10:11
  Mama_Nana ,благодаря ви !
  Сега проверих ,датата си е същата .
  Ако в ЕР пише, че забавянето на преосвидетелстването не е по вина на родителите, вземете си заповедта и задължително обжалвайте.  Това не са малко пари а и ви се полагат -50 процента за 1 година назад.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Tsvetkova85 в нд, 20 яну 2019, 12:50
  Някой за винетки подавал ли е?Аз подадох преди десет дни.Уж в тол системата ще добавят специален бутон,ама се чудя кога ли ще е.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: laguna_s в нд, 20 яну 2019, 16:48
  Някой за винетки подавал ли е?Аз подадох преди десет дни.Уж в тол системата ще добавят специален бутон,ама се чудя кога ли ще е.
  Проверете в сайта на социаните.Там излизат издадените от тях винетки.Иска ЕГН и номер на колата.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в нд, 20 яну 2019, 18:55
  Аз още не съм подавала за винетка, тъй като смених колата и ще стане припокриване за период от време ако ми издадат такава, т.е. че ще са ми издали две винетки, за две коли.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: sladurka3333 в нд, 20 яну 2019, 19:11
  Здравейте! Някой дали има идея защо нямаше превод на месечните помощи до този момент? Нали по принцип е на 16-то число, но или вторник, или четвъртък, а сега в четвъртъка /17.01/ нямаше превод. Само при мен ли е проблемът?

  Социалните са си сменили обслужващата банка- преди беше ОББ, сега е АСЕТ, до колкото разбрах, за това се получава това забавяне. В пощенските клонове са ги пуснали в петък 18.01 и тогава са пуснали и списъците в банката, това означава, че ще има преводи или в понеделник, или вторник.
  Преводите в Пловдив са на 15.01 от Пощенска банка, няма забавяне.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Tsvetkova85 в нд, 20 яну 2019, 20:56
  Някой за винетки подавал ли е?Аз подадох преди десет дни.Уж в тол системата ще добавят специален бутон,ама се чудя кога ли ще е.
  Проверете в сайта на социаните.Там излизат издадените от тях винетки.Иска ЕГН и номер на колата.

  Точно от социалните ми казаха да следя в тол системата


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: ogan1 в нд, 20 яну 2019, 22:14
  За сега, винетни стикери ще се проверяват в сайта на Агенцията за социално подпомагане. В дясно има бутон за проверка.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: laguna_s в пн, 21 яну 2019, 08:45
  Някой за винетки подавал ли е?Аз подадох преди десет дни.Уж в тол системата ще добавят специален бутон,ама се чудя кога ли ще е.
  Проверете в сайта на социаните.Там излизат издадените от тях винетки.Иска ЕГН и номер на колата.

  Точно от социалните ми казаха да следя в тол системата
  В Тол.бг няма информация.Излиза,че нямаме издадена винетка там.А в сайта на Социалните излиза информация,че имаме.Аз вярвам на това,което виждам...


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Tsvetkova85 в пн, 21 яну 2019, 08:54
  Някой за винетки подавал ли е?Аз подадох преди десет дни.Уж в тол системата ще добавят специален бутон,ама се чудя кога ли ще е.
  Проверете в сайта на социаните.Там излизат издадените от тях винетки.Иска ЕГН и номер на колата.

  Точно от социалните ми казаха да следя в тол системата
  В Тол.бг няма информация.Излиза,че нямаме издадена винетка там.А в сайта на Социалните излиза информация,че имаме.Аз вярвам на това,което виждам...

  И при мен е същото и какво правим,ако ни спрат на пътя?Как ще докажа,че имам?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: sanima в пн, 21 яну 2019, 13:22
  Здравейте !
  Пиша за да ви информирам относно проблема със забавеното обработване на документите за ТЕЛК на дъщеря ми и отказа на социалните да ни изплатят една година назад 50% .По телефона предната седмица казаха ,като искам в понеделник( днес ) да отида да обжалвам .
  Днес отидох ,социалната работничка беше много любезна и всъщност преди да започна да се обяснявам ,тя каза ,че отговаряме на всички критерии и ще бъде изплатено една година назад ! Да мина другата седмица да взема решението .
  Изненадох се приятно ,бях се подготвила за сърдита служителка ,която няма да ми обърне реално внимание .


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в вт, 22 яну 2019, 08:45
  А ако си бяхте подали документите навреме, т.е. преди една година щяхте да си получите пълната сума и да разполагате с повече средства за лечението на детето.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Деси83 в вт, 22 яну 2019, 09:29
  Вчера подадох документи за винетка. Казаха ми да проверявам на сайта на социалните,излезе ли там активна винетка няма проблеми. След определен период щели да подават инфото към кат/тол системата. Ако ни спрат за проверка показваме системата на социалните и ТЕЛК решението, и караме без проблеми. Това ми обясниха от социалните.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в вт, 22 яну 2019, 09:35
  Хахахаха, тези пък нормални ли са. Значи, имаш-нямаш възможност, трябва да имаш интернет на пътя да показваш сайта им. Те катаджиите нямат зор да им влизат в сайта, те имат къде да си проверяват. Поне да издават документ, с подпис и печат, че на лицето е издадена винетка, на основание... там каквото си пишат. Те катаджиите не е като да са паднали от Марс и да не са чували, че има винетки и от социалните.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Деси83 в вт, 22 яну 2019, 13:40
  Хахахаха, тези пък нормални ли са. Значи, имаш-нямаш възможност, трябва да имаш интернет на пътя да показваш сайта им. Те катаджиите нямат зор да им влизат в сайта, те имат къде да си проверяват. Поне да издават документ, с подпис и печат, че на лицето е издадена винетка, на основание... там каквото си пишат. Те катаджиите не е като да са паднали от Марс и да не са чували, че има винетки и от социалните.
  Абсурдно е, но споделих какво ми казаха. Позасмя се жената, когато попитах и казва:Ами този въпрос емалко във въздуха 😳😠


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: irena1977 в вт, 29 яну 2019, 09:30
  Добро утро,
  Синът ми е с ТЕЛК 85%. Видях, че има право на намалена карта за градски транспорт. Знаете ли къде се подават документи за София? Живеем в Лозенец? Освен месечната помощ от социалните, има ли други намаления, които биха ни помогнали финансово?
  За градския транспорт в София - картата за 1 месец е 6лв. Ходи се първоначално на Сточна гара. Не помня какво точно искат като документи. Съответно, ако сте с чужда помощ, на самата карта отбелязват - с придружител. Независимо, кой е с детето - пътува безплатно.
  Ето линк. Гледай отдолу- нагоре третия ред.
  https://www.sofiatraffic.bg/media/uploads/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%202018.jpg


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Free Agent в сб, 09 фев 2019, 09:50
  Вече изминаха три години от предното ни решение. Знам, че сега трябва да подам документи пак, но се чудя какви. В интерес на истината, заболяването на сина ми се е подобрило и отдавна не сме ходили по лекари. Само ваксини отложи лл. Т.е. - нямам амбулаторни листове от скоро.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Maybelline в сб, 09 фев 2019, 14:08
  Ние подавахме преди 2 седмици. Носихме зелен талон от доктор-специалист по конкретната болест, всички епикризи за периода между последното освидетелстване и сега, акт за раждане и заялението от РЗИ.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в пн, 11 фев 2019, 08:15
  Free Agent във всички случаи ще ви искат актуални епикризи. Дори и сега като подадете молба за преосвидетелстване да нямате епикриза, то  в писмото, което ще получите ще ви изискват такава. Така че по-добре гледайте да си подготвите такава, за да не ви е после къс срока.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Рори72 в пн, 11 фев 2019, 12:45
  Здравейте!
  Обадиха ми се от Червения кръст да отида да взема продукти във връзка с ТЕЛК-а на детето. Обаче казаха, че са 25 кг. Съответно трябва да пратя баща му с кола, но казаха че трябва да му направя пълномощно към мойта лична карта. В разговора не се сетих да уточня пълномощното трябва ли да е с някаква заверка. Детето е в лежащо положение и го обслужваме, така че няма как да отидем двамата с ММ.
  Не ми казаха какви са продуктите, но трябва ли да носи някакъв амбалаж - буркани, торбички или всичко е пакетирано. Казаха до края на февруари да отидем. После губи ли се правото да ги получим. Майка ми е онко болна и има ТЕЛК решение, но на нея не са се обаждали. По принцип тази помощ само за деца ли е или тя трябва да провери някъде защо не са й се обадили. На детето първия ТЕЛК е от м.10.17г., а нейния е от м. 02.18г., но заболяването й е открито през есента на 2015г. и вероятно това е датата й на инвалидизация. Извинявам се, че питам в детската тема, но тя ме помоли да разуча как стои въпроса с тези продукти, а не знам има ли тема за лица над 18г. с ТЕЛК.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Tsvetkova85 в пн, 11 фев 2019, 12:54
  Здравейте!
  Обадиха ми се от Червения кръст да отида да взема продукти във връзка с ТЕЛК-а на детето. Обаче казаха, че са 25 кг. Съответно трябва да пратя баща му с кола, но казаха че трябва да му направя пълномощно към мойта лична карта. В разговора не се сетих да уточня пълномощното трябва ли да е с някаква заверка. Детето е в лежащо положение и го обслужваме, така че няма как да отидем двамата с ММ.
  Не ми казаха какви са продуктите, но трябва ли да носи някакъв амбалаж - буркани, торбички или всичко е пакетирано. Казаха до края на февруари да отидем. После губи ли се правото да ги получим. Майка ми е онко болна и има ТЕЛК решение, но на нея не са се обаждали. По принцип тази помощ само за деца ли е или тя трябва да провери някъде защо не са й се обадили. На детето първия ТЕЛК е от м.10.17г., а нейния е от м. 02.18г., но заболяването й е открито през есента на 2015г. и вероятно това е датата й на инвалидизация. Извинявам се, че питам в детската тема, но тя ме помоли да разуча как стои въпроса с тези продукти, а не знам има ли тема за лица над 18г. с ТЕЛК.

  Аз да попитам в тази връзка,подавахте ли някаква молба или?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в пн, 11 фев 2019, 12:57
  Амбалаж не се носи. Само с лична карта. В списъците е името на майката и затова се изисква тя да отиде. Чак пълномощно нотариално - не. Бих ви посъветвала да му напишете едно пълномощно с вашите и неговите данни и за всеки случай му пратете и личната си карта. Тя е за сверка.
  Ако не ги вземете ще загубите правото за тази година, освен ако няма и друг транш през годината /но не разчитайте много на това - в последните години е само веднъж годишно/.
  За майка ви...
  Цитат
  Право на подпомагане по програмата имат:

      Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление (2016 г.– 2017 г.).

      Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година (м. юни 2018 г.).

      Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас (за учебната 2017/2018).

      Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи и получават месечна добавка за социална интеграция (м. юни 2018 г.).

      Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане (м. юни 2018 г.).

      Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства за периода 01.01.2018 - 30.06.2018 г.

      Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2018 г.-30.06.2018 г.
  Вижте дали влиза в някоя от целевите групи. По същия начин - с пълномощно и личната ѝ карта.
  Инфо пълно от тук (http://www.redcross.bg/news/view?nwid=23849).


  Tsvetkova85 не се подава молба. Списъците се изготвят от Социални грижи съгласно целевите групи, които се търсят.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Евгения Богданова в пн, 11 фев 2019, 20:36
  Здравейте има ли някой запознат колко време се чака за писмо с дата /случая е следния обжалвах решението в нелк и дне сполучих отговор че отменят решението и връщат за ново освидетелстване/става въпрос за дете.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: laguna_s в вт, 12 фев 2019, 06:16
  За помощите от ТЕЛК-всичко е пакетирано все едно си го купуваш от магазина,но ти трябват няколко торби да си го прибереш до колата.секи правоимащ в програмата ще получи 24,07 кг от 16 вида хранителни продукти: захар – 3 кг, олио – 3 л; ориз – 2 кг, спагети – 1,5 кг; говеждо в собствен сос - 0,300 кг; леща – 3 кг; гювеч – 1,6 кг; зелен фасул – 2,4 кг; лютеница – 0,500 кг; грах – 1,6 кг; домати стерилизирани – 1,6 кг; говежди кюфтета в бял сос – 0,600 кг; риба херинга – 0,170 кг; пиле фрикасе – 0,300 кг; зрял боб – 2 кг; конфитюр – 0,500 кг.
  Аз бях написала саморъчно пълномощно на мъжа ми му дадох и моята ЛК.Ходили сме заедно.Тази година не бях сигурна дали ни се полага и минах през пункта и питах дали ще му дадат на него без мен.Отбелязаха ме на списъка и ми казаха да го изпратя с ЛК и на двамата.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: nasety в вт, 12 фев 2019, 08:42
  Здравейте, а аз да попитам къде трябва да проверим дали ни има в списъците на БЧК. Там където сме по постоянен или по настоящ адрес?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в вт, 12 фев 2019, 08:49
  Най-добре проверете на място. Ако искате пробвайте да се обадите на телефон за контакт на БЧК за вашия район. Мисля, че и при тях ги има списъците /за това не съм много сигурна/.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Рори72 в вт, 12 фев 2019, 09:44
  Благодаря за отговорите!
  А това което дават сега за 2018 или 2019г. е подпомагане? Трябва ли да носи решението на ТЕЛК и кое от тях - първото за 2018г. или второто?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в вт, 12 фев 2019, 09:48
  Нищо не се носи, освен чанти. Честно казано не знам как се води за коя година, но пък се имат в предвид данни от 2018 год.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: J_Popi в вт, 12 фев 2019, 09:55
  Здравейте,
  ако в семейство с две деца и двете деца са с ТЕЛК, за двете деца 1 пакет от помощите ли се полагат или за всяко дете по 1?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в вт, 12 фев 2019, 10:01
  Би трябвало да е за двете деца - два пакета помощи...


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: blondorkata в вт, 12 фев 2019, 10:02
  Здравейте,
  ако в семейство с две деца и двете деца са с ТЕЛК, за двете деца 1 пакет от помощите ли се полагат или за всяко дете по 1?
  Не, полага ви се само 1 помощ!


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: J_Popi в вт, 12 фев 2019, 10:05
  Здравейте,
  ако в семейство с две деца и двете деца са с ТЕЛК, за двете деца 1 пакет от помощите ли се полагат или за всяко дете по 1?
  Не, полага ви се само 1 помощ!

  Благодаря :)


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: йоко в вт, 12 фев 2019, 10:49
  Здравейте.
  Детето ми има ТЕЛК с дата 20.12.2018 г. В комисията ми казаха да изчакам 40 дена и тогава да подавам документи в социално подпомагане. На 08.01.2019 подадох документите в СП. От там провериха дали е постъпила информация от ТЕЛК комисията за да знаят дали да пускат документите. Нямаше. Служителката прие документите и каза, че поради липса на информация няма да ги обработи в момента, а след като получи такава. Днес проверих и видях, че имам превод, но само за януари, за декември нямам превод.
  Въпросът ми е: полага ли се 50% от сумата за м. декември?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в вт, 12 фев 2019, 10:57
  Това за вас не е ли преосвидетелстане? Сигурни ли сте, че парите са за Януари, а не за Декември? Аз не съм проверявала все още, но нима има превод за Януари вече - рано ми се струва...


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: svetlanav в вт, 12 фев 2019, 12:03
  Това за вас не е ли преосвидетелстане? Сигурни ли сте, че парите са за Януари, а не за Декември? Аз не съм проверявала все още, но нима има превод за Януари вече - рано ми се струва...

  В някои градове имало вече превод от социалните за детски днес. 


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в вт, 12 фев 2019, 12:30
  Аха, благодаря! Как тъй рано са се излъгали да ги пуснат?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: йоко в вт, 12 фев 2019, 13:02
  Това за вас не е ли преосвидетелстане? Сигурни ли сте, че парите са за Януари, а не за Декември? Аз не съм проверявала все още, но нима има превод за Януари вече - рано ми се струва...
  За януари са. През изминалият месец нямах превод.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: sladurka3333 в вт, 12 фев 2019, 15:16
  Това за вас не е ли преосвидетелстане? Сигурни ли сте, че парите са за Януари, а не за Декември? Аз не съм проверявала все още, но нима има превод за Януари вече - рано ми се струва...
  За януари са. През изминалият месец нямах превод.

  За януари все още не са ми преведени. Предполагам, че ще ги пуснат към края на седмицата. Да не би да са ви превели 2*50% - за декември и януари!? Имат контакти, може да им пишете мейл - така направих при първия превод, който не ми беше ясен какво съдържа.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: йоко в вт, 12 фев 2019, 17:38
  За януари няма как да преведат 50% от сумата.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: 4eryta в вт, 12 фев 2019, 18:40
  Здравейте,извинявам се предварително ако е отговаряно вече.Имаме ТЕЛК с 36% от 17.05.18.Ноември се явявахме за влошено състояние и получихме 85% без ЧП.Дата на инвалидизация е отбелязано ,дата на раждането,той е на 5 год сега. Но получихме сума  само за декември досега,няма ли да изплатят за  1 година назад 50% от сумата?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: svetlanav в вт, 12 фев 2019, 19:26
  Здравейте,извинявам се предварително ако е отговаряно вече.Имаме ТЕЛК с 36% от 17.05.18.Ноември се явявахме за влошено състояние и получихме 85% без ЧП.Дата на инвалидизация е отбелязано ,дата на раждането,той е на 5 год сега. Но получихме сума  само за декември досега,няма ли да изплатят за  1 година назад 50% от сумата?

  Предполагам, че защото не е първичен ТЕЛК-а, а се явява преосвидетелстване. Защо не питате в социалните?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: 4eryta в вт, 12 фев 2019, 19:36
  Здравейте,извинявам се предварително ако е отговаряно вече.Имаме ТЕЛК с 36% от 17.05.18.Ноември се явявахме за влошено състояние и получихме 85% без ЧП.Дата на инвалидизация е отбелязано ,дата на раждането,той е на 5 год сега. Но получихме сума  само за декември досега,няма ли да изплатят за  1 година назад 50% от сумата?

  Предполагам, че защото не е първичен ТЕЛК-а, а се явява преосвидетелстване. Защо не питате в социалните?


  Ще трябва да попитам,иначе изришно ми казаха,че те ще се обадят да ми кажат за сумата ,аз да не звъня,че 5 пъти ходих,все не беше пристигнало от ТЕЛКА решението ....от 27.11 .18 до 08.01 .19 го нямаше в социалните....ще ме изтърпят....отново


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Maybelline в ср, 13 фев 2019, 09:49
  Вчера получих превод, та чак се учудих, колко рано...


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: SaharaLea в ср, 20 фев 2019, 15:58
  Привет:) Следя ви отдавна,сега да ви споделя и моето разочарование.Днес бях за сефте на комисия с детето.Дадоха и 40%,това предполагам за нищо не ни служи.Тя е на 4.8г и е с рядко генетично заболяване-Синдром на Силвър-Ръсел, дефицит на растежен хормон,хемихипертрофия,Хипогликемия...Пуснах възражение.Дали има някоя мама с ТЕЛК за същото?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: jenskata в ср, 20 фев 2019, 17:36
  Срама нямат така да режат %на децата. И ние сме с рядко генетично и кой знае и нас как ще ни отрежат. :(


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: йоко в чт, 21 фев 2019, 07:21
  Моето дете също е с генетично заболяване. Според наредбата за такова се полага 30%, няма значение какво е самото ген. заболяване.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: jenskata в чт, 21 фев 2019, 22:28
  Не би трябвало да е така. От едно  генетично до друго има голяма разлика. Дано го променят това с този %


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: laguna_s в пт, 22 фев 2019, 04:06
  Предвид скандалите и кашата с ТЕЛК в момента едва ли ще променят към добро...


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: wiseacre в ср, 27 фев 2019, 18:58
  Здравейте, имам  въпрос относно винетките.
  Проверявам редовно в bgtoll.bg, но няма винетка на регистрационния номер. Днес проверих в социалната служба по местоживеене.  Казаха да проверя в друг сайт. Там излиза, че има активна винетка.
  Притеснява ме обаче, че тол бг е официалния сайт. Възможно ли е това да ми създаде проблем?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в чт, 28 фев 2019, 08:14
  Няма от къде да знаем. Всички сме на тоя хал. Да се надяваме ако ни спрат заради това да попаднем на свестни проверяващи. Аз за себе си съм си разпечатала страницата, на която се вижда, че имам активна винетка и нося копие от решението.
  Проверяващите няма как да не знаят, че има и така издадени винетки.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: elio_vn в чт, 28 фев 2019, 22:36
  Днес си получихме ТЕЛК решението, процентът ни е свален то 50% на 40% и съответно не ползваме нищо. Заболяването на детето ми не може да се подобри, а само да се влоши /едностранна бъбречна хипоплазия/, та въпросът ми е дали имаме някакъв шанс за промяна ако обжалваме пред НЕЛК? Някой с подобно заболяване?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: ice_sparky в пт, 01 мар 2019, 00:27
  Днес си получихме ТЕЛК решението, процентът ни е свален то 50% на 40% и съответно не ползваме нищо. Заболяването на детето ми не може да се подобри, а само да се влоши /едностранна бъбречна хипоплазия/, та въпросът ми е дали имаме някакъв шанс за промяна ако обжалваме пред НЕЛК? Някой с подобно заболяване?
  И да нямате шанс, нищо не губите.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: 2forever в пт, 01 мар 2019, 09:15
  Днес си получихме ТЕЛК решението, процентът ни е свален то 50% на 40% и съответно не ползваме нищо. Заболяването на детето ми не може да се подобри, а само да се влоши /едностранна бъбречна хипоплазия/, та въпросът ми е дали имаме някакъв шанс за промяна ако обжалваме пред НЕЛК? Някой с подобно заболяване?
  И да нямате шанс, нищо не губите.

  Само нерви, които не ценим на младини.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: elio_vn в пт, 01 мар 2019, 14:20
  Благодаря дами, ще пробвам пък каквото стане :)


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: m.i.m.s. в сб, 02 мар 2019, 10:49
  Здравейте на всички. Имам въпрос към вас. Дали някой е наясно как седят нещата с добавката за балнеолечение, имали я още или не? Попитах в ДСП, но ми казаха, че за детето ми навсякъде трябва да е безплатно, което е ясно, че не е така, но нямам и нерви да споря с тях. Та ако някои знае как стоят нещата нека сподели.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: йоко в нд, 03 мар 2019, 05:26
  Вече няма безплатно балнеолечение.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: laguna_s в пн, 04 мар 2019, 06:58
  Вчера пътувахме и минахме покрай кола на Тол.бг.Не ни спряха,но викам на ММ да спрем и да отидем да питаме.Той ми вика-Ти си луда! :)
  Попаднах на това .Тук излиза,че имаме винетка.А в обикновената търсачка няма.Явно са ги разделили на две (търсачките)
  https://www.bgtoll.bg/novini/aktualno/blizo-150-hiladi-e-vinetki-sa-izdadeni-na-hora-s-uvrezdania (https://www.bgtoll.bg/novini/aktualno/blizo-150-hiladi-e-vinetki-sa-izdadeni-na-hora-s-uvrezdania)
  Това е търсачката
  https://social.api.bg/TollCheck (https://social.api.bg/TollCheck)


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: juspar в пн, 04 мар 2019, 21:40
  Те не спират, а пращат "честитки".


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Tsvetkova85 в пн, 04 мар 2019, 22:56
  Проверявах в посочените линкове,но излиза че нямаме винетка,а пък в сайта на социалните имаме.Нищо не мога да разбера.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: juspar в вт, 05 мар 2019, 01:21
  Напишете номера на автомобила на латиница.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: laguna_s в вт, 05 мар 2019, 06:17
  Аз го пиша с главни букви и на Кирилица и на Латиница.Излиза ми и по двата начина.Мъжа ми вчера 3 пъти въвежда с малки и излиза,че нямаме.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: ravi в вт, 05 мар 2019, 14:30
  Ако е за дете - с ЕГН-то на детето


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в вт, 05 мар 2019, 15:08
  В сайта даден по-горе вече ми излиза валидната електронна винетка, без да ми се налага да пиша ЕГН на детето. Изписах номера на колата на кирилица.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Tsvetkova85 в вт, 05 мар 2019, 20:16
  Благодаря и на мен ми излиза вече.🤗


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: rosica.st в чт, 07 мар 2019, 19:31
  Здравейте, за Бургас след колко време се ходи за печат след излязло решение за дете? Навсякъде пишат, че се ходи след 14 дни, а на мен ми казаха след 30 дни, когато връчиха решението? Да не би да съм чула и разбрала грешно?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Рори72 в чт, 07 мар 2019, 23:06
  За Бургас - минимум 30 дни.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в пт, 08 мар 2019, 08:38
  Кви са тия разлики не знам. Ще кажеш, че живеем в различни държави, а то...

  Честит Празник, майчици! Бъдете живи и здрави и децата да ви носят много усмивки на лицето!


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Рори72 в пт, 08 мар 2019, 09:05
  (//bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Q8mX/nHoEF.jpg)
  Честит ден на мама!
  Много усмивки от вашите борбени дечица, сила да се усмихвате и вие, дори когато е трудно и вяра, че няма начин да няма начин утре да е по-хубаво от днес.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: savina_33 в чт, 14 мар 2019, 16:32
  Здравейте. На едното ми дете поставиха диагноза дислексия и съмнение за епилепсия (в процес на деагностика е все още епилепсията). Другото също върви към диагноза дислексия, но за него още не е сигурно.
  Въпросът ми е има ли смисъл от ТЕЛК при тези диагнози? И изобщо имаме ли някакви реални права, от които можем да се възползваме?
  П.С. Възможно ли е да няма тема за дислексията или просто аз не я намирам?  newsm78


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в пт, 15 мар 2019, 08:18
  Мисля, че за дислексия не се ходи на ТЕЛК чак. Но признавам си не съм сигурна. Виж за епилепсията не е така. Вижте си епикризите, когато ги получите, преценете си и нищо не губите ако подадете документи. Е ще загубите един ден за явяването ако не ви дадат ТЕЛК, но поне ще сте опитали.

  Има тема за дислексията.
  Проблеми с ученето, или какво знаем за дислексията (https://www.bg-mamma.com/?topic=957532)


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: savina_33 в пт, 15 мар 2019, 08:35
  Ходи се, има го в наредбата. Въпросът е, че дават максимум 30% и не знам дали си заслужава за тези проценти.
  А когато има няколко диагнози процентите се събират или се дава само за диагнозата с най-висок процент?  newsm78


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в пт, 15 мар 2019, 08:46
  Точно това имах в предвид, че дислексията не дава голям процент и затова не се ходи на ТЕЛК. Но понеже не съм се задълбочавала в този проблем, не знам как е сега. Преценете, коя ви е основната диагноза. Тя ще даде основния процент. Има натрупване на процентите, ако има и други заболявания, но те не вдигат основния процент с много, т.е. ако за дислексия ви дадат 30 % и за епилепсия 30 %, то процента няма да ви е 60, а примерно 35 %. Което означава, че поне за едната диагноза трябва да ви дадат минимум 45 %, за да имате шанс да стигнете 50%.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: bebok_86 в пт, 15 мар 2019, 08:47
  Ходи се, има го в наредбата. Въпросът е, че дават максимум 30% и не знам дали си заслужава за тези проценти.
  А когато има няколко диагнози процентите се събират или се дава само за диагнозата с най-висок процент?  newsm78
  Дано не бъркам, но според последните промени процентите зависят от основната диагноза. Т.е ако основната е дислексията, а съпътстващата епито, процента ще е малък. Трябва основната диагноза, с която се подават документите, да е за по-висок процент.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: savina_33 в пт, 15 мар 2019, 10:43
  Разбрах, благодаря. А под 50% няма смисъл, нали правилно съм разбрала?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в пт, 15 мар 2019, 11:11
  Да, 49 % не носят нищо.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: sladurka3333 в пт, 15 мар 2019, 17:06
  Здравейте, случвало ли се е на някого при преосвидетелстване да му поискат от ТЕЛК две етапни епикризи и имат ли право да искат повече от една? Детенцето ми е с основно урологично заболяване, за което получихме при освидетелстване 50% и 6% за придружаващо кардиологично заболяване (общо 56%). При подаване на документи за преосвидетелстване от ТЕЛК искат да приложа етапна епикриза от личния лекар и още една от детски кардиолог. С двама детски кардиолози разговарях и двамата отказаха да напишат такава с обяснението, че тя се дава от личния лекар и че медицинската информация в амбулаторния лист, който издават е същата и е достатъчна да замести етапната епикриза.  Моля ако има някой, който е бил в такава ситуация или може да помогне със съвет да ми пише?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: ice_sparky в пт, 15 мар 2019, 20:34
  Трябва и становище от лекар-специалист по съответното заболяване, но не знам дали се нарича точно етапна епикриза. При нас е епикриза от обследване.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: sladurka3333 в пт, 15 мар 2019, 20:57
  Процентът от придружаващото заболяване не ми е важен, т.к. не променя съществено % от основното. Какво ще стане, ако не предоставя етапната епикриза за придружаващото, а само амбулаторен лист? Ще ми откажат % само за придружаващото или е възможно да има някакви последици и за решението им за основното заболяване?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в пт, 15 мар 2019, 22:10
  Аз не разбрах защо не си вземете етапна епикриза от уролог, а от личния лекар? Етапна епикриза се взима от специалист. Амбулаторния лист не я замества.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: sladurka3333 в пт, 15 мар 2019, 22:14
  Аз не разбрах защо не си вземете етапна епикриза от уролог, а от личния лекар? Етапна епикриза се взима от специалист. Амбулаторния лист не я замества.

  От ТЕЛК искат две етапни епикризи - от личния лекар и от детски кардиолог - това пише в писмото.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Вера в пт, 15 мар 2019, 22:14
  Ние пък сме имали етапна само от личния лекар, а от специалистите - амбулаторни листове. Не са ни искала друга етапна, то е и безсмислено според мен.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Mama_Nana в сб, 16 мар 2019, 19:15
  От ТЕЛК искат две етапни епикризи - от личния лекар и от детски кардиолог - това пише в писмото.
  Ако се явявате за първи път на ТЕЛК, етапна епикриза от ЛЛ се изисква по закон. Това, че изискват две етапни епикризи не е изключение. Амбулаторен лист, в който подробно е описано всичко, също се приема от комисията като етапна епикриза.
  Ако не представите документите, които се изискват в писмото, могат да ви върнат, за да ги набавите и тогава да ви определят нова дата за явяване.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: sladurka3333 в сб, 16 мар 2019, 20:01
  От ТЕЛК искат две етапни епикризи - от личния лекар и от детски кардиолог - това пише в писмото.
  Ако се явявате за първи път на ТЕЛК, етапна епикриза от ЛЛ се изисква по закон. Това, че изискват две етапни епикризи не е изключение. Амбулаторен лист, в който подробно е описано всичко, също се приема от комисията като етапна епикриза.
  Ако не представите документите, които се изискват в писмото, могат да ви върнат, за да ги набавите и тогава да ви определят нова дата за явяване.

  Преосвидетелстване е. Има ли законов срок, в който трябва да ме повикат повторно на комисия, ако ме върнат за набавяне на документите? Има ли възможност да се откажа от разглеждане на придружаващото заболяване и да се разгледа само основната диагноза - етапната епикриза, която не мога да представя е за придружаващото заболяване?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Mama_Nana в сб, 16 мар 2019, 20:39
  Има ли законов срок, в който трябва да ме повикат повторно на комисия, ако ме върнат за набавяне на документите? Има ли възможност да се откажа от разглеждане на придружаващото заболяване и да се разгледа само основната диагноза - етапната епикриза, която не мога да представя е за придружаващото заболяване?
  Не мога да отговоря, но от опит, представете това, което ви искат, както го искат, за да не си създавате допълнителни грижи.

  ПП Върнаха ми АЛ/етапна епикриза защото пишеше "често", а дъщеря ми отговори "почти всеки ден".


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: sladurka3333 в сб, 16 мар 2019, 20:47
  Има ли законов срок, в който трябва да ме повикат повторно на комисия, ако ме върнат за набавяне на документите? Има ли възможност да се откажа от разглеждане на придружаващото заболяване и да се разгледа само основната диагноза - етапната епикриза, която не мога да представя е за придружаващото заболяване?
  Не мога да отговоря, но от опит, представете това, което ви искат, както го искат, за да не си създавате допълнителни грижи.

  ПП Върнаха ми АЛ/етапна епикриза защото пишеше "често", а дъщеря ми отговори "почти всеки ден".

  Двама лекари, с които разговарях не желаят да я напишат. Други двама не съм ги питала, защото нямат свободен час за прием до явяването ни. Това са възможните в града поне от проучването ми - патова ситуация.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Free Agent в чт, 21 мар 2019, 17:44
  Телка ни е до април. Подадох молба за дата януари, обаче още няма вест. Ще спрат ли помощта?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Рори72 в чт, 21 мар 2019, 17:52
  Предишният ТЕЛК беше за 1г. И след като 12 месеца превеждаха сумата спряха сле изтичане на срока по него. Второто решение взехме 3 месеца след изтичане срока на първото по обективни причини. За тези 3 месеца ни преведоха накуп сумата заедно със сумата за месеца през който подпечатахме решението.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Free Agent в чт, 21 мар 2019, 17:56
  Уф. Въобще не съм съобразила 3 месеца без сумата от телка. Мислех, че ще се застъпят. 😒😖


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Рори72 в чт, 21 мар 2019, 17:58
  Но ако си заверите новото решение преди да е изтекъл срока на първото няма причина да ги прекъсват. Просто ние по-късно го подновихме.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Free Agent в чт, 21 мар 2019, 18:04
  Е те ще дадат дата май, после докато го взема - юни и ...
  Предния път беше така.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: elio_vn в пн, 25 мар 2019, 15:27
  Днес си получихме ТЕЛК решението, процентът ни е свален то 50% на 40% и съответно не ползваме нищо. Заболяването на детето ми не може да се подобри, а само да се влоши /едностранна бъбречна хипоплазия/, та въпросът ми е дали имаме някакъв шанс за промяна ако обжалваме пред НЕЛК? Някой с подобно заболяване?
  И да нямате шанс, нищо не губите.
  Здравейте,
  само да кажа, че получихме дата за преразглеждане на документите от НЕЛК по-малко от 2седмици след жалбата. Така че на 9ти Април ще видим какво ще стане. Аз очаквах няколко месеца 3-4-5 да чакаме само да ги разгледат, но явно са влезли отново в график и нещата се случват бързичко. Сега остана само да стискаме палци :)
   


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: BAB в пн, 25 мар 2019, 16:03
  Здравейте, искам да попитам какви точно документи се подават в ТЕЛК за преосвидетелстване, освен заявлението. Току-що личният лекар ни каза, че няма да ни даде направление за Телк, както преди две години, а направление за педиатър и той изготвял протокол. Става въпрос за дете с аутизъм от Пловдив. Лекуващият лекар е психиатър. Благодаря.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: zarko_petrov в пн, 25 мар 2019, 16:33
  Отиваш в картотеката със изтичащия ТЕЛК и там попълваш молба и чакаш писмо.После те ще пишат какво искат


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: sladurka3333 в пн, 25 мар 2019, 19:36
  Здравейте, искам да попитам какви точно документи се подават в ТЕЛК за преосвидетелстване, освен заявлението. Току-що личният лекар ни каза, че няма да ни даде направление за Телк, както преди две години, а направление за педиатър и той изготвял протокол. Става въпрос за дете с аутизъм от Пловдив. Лекуващият лекар е психиатър. Благодаря.

  С риск да повторя Зарко - преди два месеца подадох документи за преосвидетелстване в Пловдив, носих само акт за раждане на детето+ копие и моята лична карта. След това ми изпратиха писмо и поискаха необходимото. По телефона обаче ми бяха казали да нося документа от освидетелстването, но не ми го поискаха при подаване на документите.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Free Agent в пн, 25 мар 2019, 19:45
  Отиваш в картотеката със изтичащия ТЕЛК и там попълваш молба и чакаш писмо.После те ще пишат какво искат
  Точно така.
  Нашето писмо пристигна с подробен списък какво искат.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: elio_vn в вт, 26 мар 2019, 16:34
  На нас ни искаха заявление тип жалба и копие на новия ТЕЛК. В писмото е написано, че ако имаме документи до датата на ТЕЛК, които не са предадени да им ги изпратим и че няма нужда да ходим, т.к. ще разглеждат само документи.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: wondergirl в пт, 29 мар 2019, 20:23
  Здравейте! Може ли някой да ми каже какво е законовото основание при забавяне на експерната оценка от НЕЛК, поради обжалване на ТЕЛК, да се превеждат за месеците назад 50%, а не 100% от помощта. Благодаря!


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: svetlanav в пт, 29 мар 2019, 21:30
  Здравейте! Може ли някой да ми каже какво е законовото основание при забавяне на експерната оценка от НЕЛК, поради обжалване на ТЕЛК, да се превеждат за месеците назад 50%, а не 100% от помощта. Благодаря!

  На основание чл. 8 д от ЗСПД......
   Месечната помощ по ал. 1 се отпуска от 1-во число на месеца, през който е определена датата на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от една година назад, считано от месеца на подаване на заявлението-декларация, ако то е подадено в тримесечен срок от датата на решението, като размерът на помощта за периода преди подаването на заявлението-декларация е 50 на сто от размера на помощта, определен по реда на ал. 3 за съответната година.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: wondergirl в пт, 29 мар 2019, 21:58
  Много благодаря!

  Обаче според:
   Чл. 24б. от ППЗСПД
   (4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 7 от 2011 г., в сила от 21.01.2011 г., бр. 95 от 2012 г., в сила от 4.12.2012 г.) В случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане месечната добавка се отпуска от 1-во число на месеца, през който е отпаднало основанието за получаването й, при условие че няма промяна във вида и степента на трайното увреждане или в степента на трайно намалената работоспособност, които да водят до отпадане на правото, ако молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на издаване на новото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Когато молба-декларацията е подадена след този срок, месечната добавка се отпуска от началото на месеца, през който е подадена.

  Т.е в случай на преосвидетелстване би следвало да се отпусне помощта на 100% от датата на началото на новото експертно решение.

  Не е ли така?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: svetlanav в пт, 29 мар 2019, 22:03
  Много благодаря!

  Обаче според:
   Чл. 24б. от ППЗСПД
   (4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 7 от 2011 г., в сила от 21.01.2011 г., бр. 95 от 2012 г., в сила от 4.12.2012 г.) В случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане месечната добавка се отпуска от 1-во число на месеца, през който е отпаднало основанието за получаването й, при условие че няма промяна във вида и степента на трайното увреждане или в степента на трайно намалената работоспособност, които да водят до отпадане на правото, ако молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на издаване на новото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Когато молба-декларацията е подадена след този срок, месечната добавка се отпуска от началото на месеца, през който е подадена.

  Т.е в случай на преосвидетелстване би следвало да се отпусне помощта на 100% от датата на началото на новото експертно решение.

  Не е ли така?


  Да-така е при преосвидетелстване. А при първоосвидетелстване е 50 % от сумата до една година от датата на инвалидността.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: savina_33 в пн, 01 апр 2019, 08:46
  Искам да попитам (понеже още се колебаем дали да подаваме документи за ТЕЛК на децата) - има ли някакви негативи от наличието на ТЕЛК? Каквито и да са. И когато изтече срокът на решението, длъжен ли си да го подновиш или ако искаш може да се откажеш?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Free Agent в пн, 01 апр 2019, 09:45
  Не, няма негативи. Така или иначе в училище или дг трябва предварително да го обявиш. Т.е. - ако толкова пък не искаш, може и да не го обявяваш. Но аз виждам само позитиви.
  Когато изтече, просто може да не подаваш. То ако ти не си свършиш работата, няма кой.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Жълто Цвете в пн, 01 апр 2019, 17:29
  Здравейте!
  Днес получих писмо с датата за явяване пред ТЕЛК - 12.06.
  Може ли да ми припомните как бяха сроковете за получаване на решението и за заверка после?
  Резервирали сме някаква почивка в края на юни и началото на юли и ако трябва ще я отменим, за да не изпуснем срока.
  Освен това сегашният ни ТЕЛК изтича на 01.06. За юни месец ще получа ли пари? Така или иначе трябва да подам през юли документи в социалните с новото решение, но да знам до кога ще получавам пари със старото.
  Става дума за дете и питам за сроковете в София.

  П.П. Сега видях на първа страница, че срокът е 14 дни. Ако не обжалваме и отидем да заверим след месец напр. (на 10 юли би трябвало да се върнем от почивката) проблем ли е?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в пн, 01 апр 2019, 23:06
  За юни ще ви преведат пари по стария ТЕЛК. Не е проблем по-късното заверяване. Все ще го направите през юли и като си подадете документите в социалните, през август ще си получите пари за юли.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: semelyna в вт, 02 апр 2019, 14:48
  Здравейте , днес взех новото телково решение на синът ми и освен , че са му намалили процентите на 50 , са премахнали и чуждата помощ. Искам да попитам , когато няма чужда помощ има ли някакви облекчения , които може да ползва : например карта за градския транспорт , или тотално отпада от всякакви помощи? Той е на 13 години.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: savina_33 в вт, 02 апр 2019, 14:54
  Когато се подава заявление за първично освидетелстване, от какви документи трябва да е придружено то? Или документите се събират после, след писмото? И колко време минава проблизително от заявлението до явяването? (Още не са ни готови епикризите и се чудя да подам ли сега заявление или да изчакам да ги дадат и тогава)?  newsm78


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Free Agent в вт, 02 апр 2019, 15:52
  Подаваш сега. Чакаш писмо за дата. Датата е около 3 месеца след заявлението. През това време събираш документи.
  Ох, май документ от Лл трябваше при подаване на заявлението.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: 2forever в вт, 02 апр 2019, 16:10
  Когато се подава заявление за първично освидетелстване, от какви документи трябва да е придружено то? Или документите се събират после, след писмото? И колко време минава проблизително от заявлението до явяването? (Още не са ни готови епикризите и се чудя да подам ли сега заявление или да изчакам да ги дадат и тогава)?  newsm78
  Отговора се крие в първият пост на темата. Пепи, добре го е обяснила.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Рори72 в вт, 02 апр 2019, 22:28
  В Бургас по отношение на децата са много бързи. И двете години мина по-малко от месец от датата на подаване на заявлението до датата за явяване пред комисията.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: s_a в ср, 03 апр 2019, 07:59
  Здравейте, може ли някой минавал през обжалване на ТЕЛК решение ми изпрати бланка за жалба.Или може свободен текст?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: savina_33 в ср, 03 апр 2019, 14:20
  Изчетох подробно няколко пъти първия пост и там не е написано от какви документи се придружава заявлението. Пише направление от ЛЛ, но дали трябват други документи не пише. А в бланката за заявление, която открих никъде няма диагноза. Т.е. как ТЕЛК ще разбере в писмото какви документи да ти поиска, ако не знае подробности по случая, се чудя? Та за това си мислех, че може би към първоначалното заявление се прилага каквото имаш до момента.  newsm78

  Изчетох и НМЕР и приложенията към нея и не съм сигурна дали съм разбрала правилно. Там пише, че ако лицето има няколко увреждания, които фигурират в приложението, се взима най-тежкото и се дава предвидения % за най-тежката му степен. Останалите диагнози не се вземат под внимание. Т.е. ако примерно имаш една болест в лека или средна степен (за които са предвидени различни %), но имаш и втора, по-лека болест, ти дават % за тежката степен на първата болест (независимо че твоята е лека степен). Правилно ли съм разбрала?  newsm78


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Pircheva в ср, 03 апр 2019, 21:15
  Здравейте! Бяхме на преосвидетелстване на ТЕЛК и ни дадоха пак същите проценти 80, но този път с чужда помощ. Та въпросът ми е каква е разликата с или без чужда помощ за дете на почти 3 годинки? Казаха ми, че когато има чужда помощ е по-голяма сумата, която се изплаща, но от социалните казаха, че за тях няма разлика дали е с или без чужда помощ. 🤔


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: KokoMira в ср, 03 апр 2019, 21:30
  Савина, не знам как може да се подаде без епикриза.Нали на  база епикризата ЛЛ издава документ...


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: 2forever в ср, 03 апр 2019, 21:33
  Савина, към заявлението, направлението от ЛЛ,се слага и епикриза. Най-добре е да е от последните шест месеца.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в ср, 03 апр 2019, 21:57
  Здравейте! Бяхме на преосвидетелстване на ТЕЛК и ни дадоха пак същите проценти 80, но този път с чужда помощ. Та въпросът ми е каква е разликата с или без чужда помощ за дете на почти 3 годинки? Казаха ми, че когато има чужда помощ е по-голяма сумата, която се изплаща, но от социалните казаха, че за тях няма разлика дали е с или без чужда помощ. 🤔
  Правилно са ви казали социалните. А иначе това, че имате чужда помощ дава право и на придружителя на детето да пътува два пъти годишно по БДЖ. За целта се издава талон от социалните, така че ги питайте като отидете.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: savina_33 в чт, 04 апр 2019, 11:33
  Разбрах. Благодаря.  :hug:


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Рори72 в чт, 04 апр 2019, 11:50
  Здравейте!

  Имам въпрос малко косвен по темата, но може би някои от вас са запознати.
  Когато съгласно някаква нормативна уредба родител на дете с ТЕЛК трябва да декларира годишни доходи тези социални плащания, които са на името на детето, но родителят получава по своята дебитна карта доходи ли са в този смисъл? Декларират ли се. Не става въпрос за декларирането им пред социалните, които ще знаят че са от ТЕЛК, а пред други служби, които няма как да видят източника на доходи.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в чт, 04 апр 2019, 12:50
  Миналата година трябваше да подавам Декларация към НАП /за 2017г./ заради една награда. Там за доходи попълвах единствено тези от трудовите ми договори и дохода, който е от служебната бележка за наградата. Парите, които получавам заради детето - не.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Рори72 в чт, 04 апр 2019, 12:53
  Благодаря!


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: rosica.st в вт, 09 апр 2019, 10:43
  Здравейте, детето ми е с ТЕЛК 50 % без ЧП. Интересува ме имаме ли право на инвалиден талон за паркиране. За Бургас става въпрос, понеже разбрах , че всяка община сама определя?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Рори72 в вт, 09 апр 2019, 11:04
  Най-добре питайте на място. Намира се в сграфата на билетния център, но другата врата.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: savina_33 в вт, 09 апр 2019, 12:09
  В този ред на мисли има ли документ, в който накуп са обяснени всички права, които дава ТЕЛК-а и съответните %, при които могат да се ползват. Или всяко право е в отделна наредба и трябва да събирам от тук-от там?  newsm78


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: ati_fake в ср, 10 апр 2019, 15:34
  Здравейте,

  С моето момченце днес бяхме на ТЕЛК за преосвидетелстване и вече няколко часа се чудя аз ли не съм нормална или госпожите и господата от комисията. Не съм убедена, че разбирам правилно всичко, та по тая причина и търся адекватно мнение от хора, които са по-наясно от мен.
  Синът ми до днес беше с 80% инвалидност с право на чужда помощ за Таласемия Майор, която е генетично заболяване. През тези 3 години, за които беше издадено предишното решение, сме направили Костно-мозъчна трансплантация, след която юнакът разви Нефротичен синдром и все още сме на лекарства, които подтискат имунитета, докато тялото свикне с всички промени и се адаптира.
  Днес комисията установява вече 2 заболявания с по 80% инвалидност всяко (според таблиците им), но крайното решение е 80% инвалидност като ни отнемат правото на чужда помощ.
  Много моля за мнение... има ли смисъл да обжалвам, с някой мога ли да говоря, възможно ли е да е някаква грешка или и аз не знам. Как мислите? Просто съвсем ми се струва нелогично...
  Нямах възможност да коментирам с никой от тях решението на момента, защото ми беше дадено от секретарка, която не пожела нищо да разговаря.

  Много ще съм благодарна ако някой може да ми даде съвет. Благодаря!


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: savina_33 в чт, 11 апр 2019, 08:32
  Според наредбата, когато има повече от едно заболяване не се събират процентите, а се дава най-големия възможен (според таблицата) процент за водещото заболяване. Другите не се вземат под внимание. Така че процентите са правилни. За правото на чужда помощ не мога нищо да кажа. Според мен не е правилно, разбира се, но как е по наредбата не мога да кажа.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: semelyna в чт, 11 апр 2019, 10:12
  Моят син е с аутистична диагноза. Винаги е бил с чужда помощ. Но на последното явяване преди две седмици чуждата помощ отпадна и психиатърката се държа много аругантно и с мен и с него. Детето даже ,когато излязохме от кабинета се разрева.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: ati_fake в чт, 11 апр 2019, 11:32
  Ето какво открих вчера и то в новото постановление от 26/07/2018:

  "III. Когато са налице няколко увреждания, независимо дали са за заболявания от общ
  характер, или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за
  оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен
  отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на
  увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка
  на най-тежкото увреждане. Останалите проценти за съпътстващите увреждания не се
  вземат предвид при оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение.
  IV.За лицата, при които най-високият процент по съответната отправна точка на найтежкото увреждане е 80 % или над 80 % (и ако той не е 100 %) и които имат едно или повече
  съпътстващи заболявания, за всяко от които е посочена отправна точка от над 50 процента,
  общата оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се
  определя, като за основа се вземе най-високият процент (80 или над 80) и към него се
  прибавят 20 процента от сбора на процентите на останалите увреждания
  ."

  Излиза, че все пак щом двете заболявания са с 80% би трябвало да има някакво значение въпреки промените!  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Жълто Цвете в чт, 11 апр 2019, 11:44
  Моят син е с аутистична диагноза. Винаги е бил с чужда помощ. Но на последното явяване преди две седмици чуждата помощ отпадна и психиатърката се държа много аругантно и с мен и с него. Детето даже ,когато излязохме от кабинета се разрева.

  На колко години е детето?
  Дадоха ни дата за явяване на 12.06. и най-голямото ми притеснение е, че няма да му дадат чуждата помощ. Иначе очаквам намаление на процентите, макар че няма кой знае какво подобрение.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: semelyna в чт, 11 апр 2019, 15:51
  На 13


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: sladurka3333 в ср, 17 апр 2019, 10:24
  Здравейте, имам следните въпроси:
  - във всички случаи ли се получава така, че ако примерно решението е издадено на 27.04.18 с дата 1.04.18 (до 1.04.19) докато се изчакат 14 дни (подадено през май)и се подаде в Соц. служба за април 2018 се изплащат 50% ? По независещи от мен причини, няма как да бъде подадено по-рано.
  - при преосвидетелстване датата на новото решение е 1.04.20 - така се получават 23 месеца с пълни помощи - поправете ме ако греша?
  - длъжни ли са Соц. служби да ми дадат заповедта, няма такава практика в Пловдив или поне никой не ми е казал, че трябва да отида да си я взема?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: morskibriz в ср, 17 апр 2019, 11:12
  Ако старото решение е до - 1.04.19.То за април ще ви изплатят по него, а след това по новото. т.е. няма да има месец с 50%

  Да, длъжни са да ви дадат входящ номер и заповед!


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: sladurka3333 в ср, 17 апр 2019, 13:33
  Ако старото решение е до - 1.04.19.То за април ще ви изплатят по него, а след това по новото. т.е. няма да има месец с 50%

  Да, длъжни са да ви дадат входящ номер и заповед!

  Да, старото решение е до 1.04.2019 г., а новото решение до 1.04.2020 г. - вероятно не написах разбираемо. За април 2018 сумата е 50%. Тази седмица ще подам в социалните новото решение и ако последната сума е за април 2020 и се преведе през май 2020, всичко ще е ок.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в ср, 17 апр 2019, 14:34
  За април 2018 сумата е била 50 %, тъй като молбата е подадена през май месец. Ако бяхте подали през юни  - тогава и за април и за май щеше да ви е 50 %.


  Титла: Телк
  Публикувано от: stela sevdalinova в ср, 24 апр 2019, 17:29
  Здравейте на всички! Искам да попитам някой знае ли какво ще стане с телк-а на детето ако то не прибивава в територията на България ?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: йоко в чт, 25 апр 2019, 08:20
  Здравейте. Имаме л.а. 2200 куб. 125 к.с. Имаме ли право на годишна винетка?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в чт, 25 апр 2019, 08:54
  Преди условието беше колата да е до 2 000 куб. Не съм чувала да има промяна в това изискване.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: savina_33 в чт, 25 апр 2019, 09:08
  А винетката зависи ли от % или вчисчки, които имат ТЕЛК имат право на винетка?  newsm78


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: йоко в чт, 25 апр 2019, 09:18
  А винетката зависи ли от % или вчисчки, които имат ТЕЛК имат право на винетка?  newsm78
  най-малко 50%


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в чт, 25 апр 2019, 09:27
  А винетката зависи ли от % или вчисчки, които имат ТЕЛК имат право на винетка?  newsm78
  Да както каза йоко - на всички деца с над 50 % ТЕЛК им се полага, но при определени условия. Едно от тях е кубатурата на автомобила, друго важно е, да е на името на единия родител /не на баба, дядо, вуйчо и т.н./


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: savina_33 в чт, 25 апр 2019, 09:34
  Благодаря!  :hug:


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: jenskata в чт, 25 апр 2019, 14:09
  (//bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/lrDO/OHL6w.png)
  Здравейте. Имаме л.а. 2200 куб. 125 к.с. Имаме ли право на годишна винетка?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Zinebenes в пн, 13 май 2019, 18:51
  Здравейте  мили мами!
  Искам да попитам ако някой има талон за паркиране да ми каже какви документи са необходими, колко време се чака и 50% достатъчни ли са за издаването му?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: sladurka3333 в пн, 13 май 2019, 23:21
  Здравейте  мили мами!
  Искам да попитам ако някой има талон за паркиране да ми каже какви документи са необходими, колко време се чака и 50% достатъчни ли са за издаването му?

  50% са достатъчни, важи до валидността на телковото решение, беше готово за 10 работни (в Пловдив).
  Не знам дали документите за всички общини са едни и същи, на мен ми поискаха тези:
  - цветна снимка на детето - 3,5/4,5см.
  - телковото решение - копие и оригинал за справка
  - акт за ражадане на детето
  - лична карта на родителя, който подава заявлението


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в вт, 14 май 2019, 08:45
  Най-добре си проверете в Общината дали за вашето заболяване/състояние ще ви издадат такова талонче, тъй като на места не за всички хора с ТЕЛК се полага. Освен това, също явно зависи от Общината, но нашето талонче е пожизнено, не е до изтичане на ТЕЛК-а.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: s_a в ср, 22 май 2019, 17:24
  Здравейте, моля някой запознат да ми разясни, че трудно се ориентирам в материята, а съм начинаещ. Детето ми има ТЕЛК решение 20%, което не съм заверявала.Тази година получи 67%, решението е от 23.март. Изчаках срока от две седмици, заверих го и подадох документите в СО. Днес си взех решението , което е от 1.април. Мислите ли, че е правилно решението им?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: pepi_r в чт, 23 май 2019, 08:21
  Помощите започват да текат от месеца, в който са подадени документите, т.е. от април месец.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: Margi_Z_Margi_Z в чт, 23 май 2019, 16:17
  Здравейте, искам да обжалвам решението на комисията излязло на 16 май за детето ми на 11 години.
  Когато подам жалба на Макариополска, след това колко време се чака, някъде викат ли ме ? В съда или на друго място?
  Моля ви , спешно се нуждая от съвети!
  Благодаря.


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: elio_vn в вт, 11 юни 2019, 15:24
  Здравейте на всички,
  днес си получихме решението от НЕЛК. Връщат ни за преразглеждане на документите /февруари месец ни намалиха ТЕЛК от 50% на 40% и пуснахме жалба/. Знаете ли дали с това писмо трябва да отида в ТЕЛК сега или трябва да изчакам нова покана от тях?


  Титла: Re: Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2
  Публикувано от: svetlanav в вт, 11 юни 2019, 15:29
  Здравейте, искам да обжалвам решението на комисията излязло на 16 май за детето ми на 11 години.
  Когато подам жалба на Макариополска, след това колко време се чака, някъде викат ли ме ? В съда или на друго място?
  Моля ви , спешно се нуждая от съвети!
  Благодаря.

  Не е ли 14 дневен срока за обжалване на ТЕЛК?


  1