BG-Mamma

Образование => Училища => : sadlady Thu, 07 Nov 2019, 12:23: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Thu, 07 Nov 2019, 12:23
Това е 30-тата тема, в която обсъждаме частните училища у нас!

През 2019/2020 учебна година стартираха няколко нови частни училища и с нетърпение ще чакаме отзиви и за тях.

В темата най-често се обсъждат софийските частни училища, но за всички ще бъде интересно и полезно да
научим подробности и за частните училища в други градове на България!

Посочените такси са актуални за 2019/2020 година.

ЧАСТНИ УЧИЛИЩА В СОФИЯ:
 
Училище             Такси                                                    Спорт                      

"Св. Георги" (http://www.stgeorgeschool.bg/)     
                               500 Е - прием,
                               1000 Е - депозит
                               Такса обучение: ПУК - 1 клас - 8200 Е
                                                        2 - 3 клас - 8400 Е
                                                        4 - 7 клас - 8850 Е
                                                        8 - 10 клас - 5900 Е
                                                        11 - 12 клас - 6500 Е
                             таксите подлежат на увеличение с 2.5% за всяка следваща учебна година
                              униформа, храна, клубове по интереси и самоподготовка след 15.30 ч. - заплащат се допълнително
                               Транспорт: ПУК - 4 клас - 1249 Е (до 3 км разстояние - 937 Е)
                                                 5 - 12 клас - 1335 Е (до 3 км разстояние - 1001 Е)                                
Училището е с възможност за паралелно обучение по българската и британска образователна система, част от предметите се учат на английски език
втори чужд език от 3 клас   
"Дружба" (http://www.drujba.org/private-school-sofia/)            ПУК - 4 клас - 3850 Е с включени храна, транспорт
                                                 5 - 7 клас - 3600 Е с включени храна, транспорт
                                                 8 - 12 клас  - 3650 - Е с включени храна, транспорт или пансион

с английски език -3-6 часа седмично, след 3 клас втори език - немски, турски или испански
"Свети Наум" (http://svetinaum.net/)   3500 Е  с включена храна
изучават се немски и английски, след 5 клас - испански, френски или италиански
 След 7 клас полудневно обучение с такса 2300 Е
"Света София" (http://www.svetasofia.com/)    ПУК 5700 Е
                                   1-3 клас - 5700 Е
                                   4-7 клас - 5900 Е                                Транспорт, храна и спорт са включени в таксата
английски език - 10 часа седично, от 5 клас - немски или руски език          
ЧАГ "Проф. Ив.Апостолов" (http://ivanapostolov.bg/)   4500 Е, прием след 7 клас
Основно училище "Азбуки" (http://azbuki-school.bg/natchalno-utchilishte/)
                                            такса ПУК - 4100 Е, включва храна
                                                     1-7 клас - 4850 Е + 500-600 лв. за храна
                                                  транспорт - 1000 Е    
английски език, билингвално обучение        
"Дорис Тенеди" (http://www.doristenedi.com/)   1-6 клас 4700 Е (храна, спорт, лагери вкл.)
7 клас - 2900 Е
след 7 клас 2900 Е
ПУК - 18 часа английски седмично
1-7 клас - 13-15 часа английски седмично
от 5 клас - френски, испански или руски език                                                               
"Българско школо" (http://bgshkolo.com/)   9500 лв. обучение(в цената е включена една униформа),
                                      английски език - 10 часа седмично
испански - 4 часа седмично
руски - 4 часа седмично   
транспорт - 220 лв. месечно
"Ерих Кестнер" (http://www.eks-bg.eu/)
           ПУК - 4 550 Е
1-4 клас - 5 350 Е
5-7 клас - 4 550 Е
8-12 клас - 3 630 Е
                     транспорт - 2500 лв.
            допълнителни занимания - 750 лв.
 * има варианти за разсрочено плащане на таксите, като в този случай има оскъпяване        
немски език - 15 часа седмично
от 4 клас английски език - 4 часа седмично
                              
"Д-р Петър Берон" (http://pberon.com/)    ПУК - 4200 Е - обучение
                                        1 клас - 5000 Е
                                        1200 Е - транспорт
                                          униформи - допълнително - 200-700 лв.    
английски език - 6-10 часа седмично (зависи от класа)
от 5 клас  - втори чужд език -  немски, испански, руски или френски    
"П.Р. Славейков" (http://www.slaveikov-school.org/)    ПУК 2500 лв. - 3000 лв. - обучение,
1-12 клас - 4500 лв.
                                        храна, спорт и транспорт - заплащат се допълнително   
                                        големи отстъпки за 2-ро и 3-то дете от едно семейство
английски език - 7-8 часа седмично
"Меридиан 22" (http://www.meridian22.bg/)   ПУК и 1 кл. 3400Е                                                                 
                                         2-7 клас - 3600 Е
                                         8-12 клас - 2200 Е /4000 Е IB   , храна и униформа - вкл. в таксите    
английски език - 10 часа седмично
след 5 клас - немски или испански език                                                                                              
ЕСПА (http://www.espa-bg.com/cont.php)                 ПУК 3890 Е
                                    1 клас - 4080 Е
                                    2-7 клас - 4270 Е - обучение
                                         1680 Е - храна,
                                         транспорт -  заплаща се допълнително   
Американски колеж (http://www.acs.bg/Default.aspx)     6350 Е(включва учебници, спорт, допълн. занимания), няма транспорт                                                                              
Авицена (http://www.avicenabg.com/)                     1250 Е, транспорт - допълнително
Увекинд (http://www.uwekind.com/)                     ПУК 4500 Е - обучение (включва храна),
                                    1-12 клас - 4400 Е - обучение (храната се заплаща отделно)
                                              35 Е - такса кандидатстване
                                          400 Е - записване,
                                          150 Е - учебни ресурси
                                          800 Е - обяд, 320 Е - закуски (сутрин и следобед)      
                                          1150 Е - транспорт
                Възможно е разсрочено плащане на таксите с оскъпяване 7-10%            
немски език - 10 часа седмично
от 3 клас - английски език
IB училище                                    
Първа частна английска гимназия "Уилям Шекспир" (http://www.fpels.ws/?lang=bg)        3200 Е
прием след 7 клас
"Д-р Мария Монтесори" (http://www.montessori-bg.org/chou/)   4200 Е (до 14.30 часа) или 4800 Е (до 17 часа) вкл. храна, обучение, транспорт и пособия
Образователни технологии (http://www.edutech.bg/)   
                                            1-7 клас - 7500 лв. (може на 10 вноски)
                                            8-12 клас - 5850 лв.
                                      транспорт - 1000 Е в двете посоки (500 Е - само в една посока)
Изучава се английски език, от 5-ти клас се включва и втори чужд език - немски или испански
"Питагор" (http://www.parvamatematicheska.com/index.php/chnu-pitagor)         4500 Е  - възможно е разсрочено плащане с оскъпяване, вкл. учебници и извънкласни дейности
                                       такса храна - 670 Е
                                      1300 Е - транспорт
                                       униформи - заплащат се допълнително   
английски език - 10 часа седмично
ПЧМГ (http://www.parvamatematicheska.com/)                   3360 Е (или 10 х 360 Е)- полудневно обучение, без храна    
                                      1300 Е - транспорт
ЧСУ по изкуства и чужди езици "Артис" (https://artisbg.com/)
                                     такса ПУК - 12 клас - 4700 Е - включва храна
                                     такса обследване - 50 Е
                                     такса пробен ден (2-4 клас) - 50 Е
"Джани Родари" (http://djanirodari-school.org/)   
                                      ПУК 5900 лв.
                                      от 1 до 4 клас - 7000 лв.
                                      от 5 до 8 клас - 7200 лв.
                                      в таксата влизат храна, учебни материали, част от допълнителни занимания и помагала
                                      транспорт - отделно, изчислява се на база километраж
                                      униформа - закупува се допълнително                    
"Проф. д-р В. Златарски" (http://zlatarskischool.org/bg/)   
прием след 4 клас
5-7 клас - 4820 Е
8-10 клас (IGCSE) - 4840 Е
11-12 клас (IB) 5970 Е
транспорт - 1360 Е
храна - 740 Е
Артис (http://www.lyceum-artis.eu/)                     4100 Е - обучение (храна вкл.),
                                          100 Е - записване, транспорт - отделно
английски език - 10 часа седмично
от 5 клас - втори чужд език - 2 часа седмично
ААУ (http://www.aas-sofia.org/)                             18000/12000 Е, + такса записване                                           800+150
Френски лицей (http://www.vhugo.org/bg/index_2.html)начално училище 4540 Е - обучение,
                                          колеж - 5180 Е- обучение
                                         лицей - 5660 Е - обучение          
                                        1000 Е - записване, 540 Е - храна,    
                                        1250 Е - транспорт        
                                                              
Образователни технологии (https://www.edutech.bg/)
                                         1 - 7 клас - 7500 лв.
Немско училище към
посолството (http://www.ds-sofia.bg/?cid=4)
           ПУК -  5000 Е - обучение (вкл. храна, зелени, бели училища),
                                        1-4 клас  - 5250 Е
                                        5-12 клас  - 5450 Е
                                        1800 Е - записване                                   вкл. в таксата   
                                         транспорт - не е включен в цените                                
Училище към Руското
посолство - намира се в
една сграда с Руски лицей
и балетна школа
               160 $ месечно                                                             
"Св. Климент Охридски" (http://saintkliment.com/)   8300 лв. - ПУК,
                                                8300 лв. - 1-4 клас
                                                5-7 клас - 7400 лв. (вкл. храна)
                                                 транспорт - 200 лв./месечно
                                                 учебници, танци, спорт - допълнително заплащане        
английски, немски или испански език - 10 часа седмично
след 5 клас втори език немски, италиански, руски или испански - 8 часа седмично        
"Веда" (http://wedaschule.com/)                             ПУК 3800 Е (целодневно, с вкл. храна)
1-4 клас - 4600 Е +480 Е храна
                                                 5-7 клас - 4600 Е + 480 Е храна
                                                 8-11 клас - 3200 Е (без вкл. храна)
                                                 12 клас - 3300 Е
                                                 2400 лв. - транспорт
                                                 учебници по немски - 200 -300 лв.
немски език - 11-20 часа седмично
от 5 клас - английски език - 4 часа седмично
Светлина (http://svetlina.net/)                         такса  5026 Е
 такса записване - 250 Е
английски език - 6-8 часа седмично
втори език - немски, испански или китайски
СофтУни Светлина  (https://svetlina.softuni.bg/) - гимназия  такса - 7300 лв.
Американско-английска академия (http://aea-bg.com/) първоначална такса 540 Е
                                                 1-8 клас -13 900 Е
                                                 9-11 клас - 14 800 Е
                                                 12 клас - 15 800 Е
                                                 транспорт 1120 Е
       
Британско училище (http://britishschoolbg.com/home/) входяща такса - между 400 - 650 Е (заплаща се еднократно в годината на постъпване)
                                                  ПУК - 5400 Е
                                                  1-2 клас - 6300 Е
                                                  3-6 клас - 6500 Е
                                                  7-8 клас - 7000 Е
                                                  9-10 клас - 7600 Е
                                         такса храна - 620 Е, учебници - 200 Е, транспорт - 820 Е, униформи - 180 Е
                                                  11- 12 клас - 8000 Е  
Руски лицей "Г.С. Уланова" - училище за танцови изкуства (http://www.ruliceum.org/) 1-4 клас - 4400 Е (включва всичко без транспорт)
                                                  5-12 клас - 4000 Е (включва всичко без транспорт)
руски, английски, китайски
"Дойче шуле"                                     1-4 клас (целодневно) - 5050 Е
                                                                   5-12 клас (полудневно) - 5050 Е
22 часа седмично немски или английски в зависимост от избрания раздел
ЧОУ "Езиков свят" (http://www.ezikovsviat.com/) 2000 Е (полудневно  обучение)
                                                                                         2500 Е (целодневно обучение)
                                                     храна и транспорт се заплащат допълнително
Училището е специализирано за работа с деца със СОП
ЧОУ "Банкерче" (http://bankerche.com/)  такса 2800 E (включва храна и допълнителни занимания)
английски език - 8 ч. седмично
от 2 кл. - втори чужд език по избор
ЧПГ "Банкер" (http://www.banker-school.com/)
"Изгрев"   (http://izgrevou.com/) такса 2460 E (не включва храна и транспорт)
                                                                        такса записване - 51 Е
Училище на слънчева педагогика (Дънов)
английски, немски, руски език    
"Пейо Яворов" (http://yavorovschool.wix.com/yavorov) ПУК - 2100 лв. (полудневен вариант до 14 часа) 2600 лв. (целодневно)
                                                                       1-12 клас - 4000 лв.
Таксите не включват храна, транспорт и допълнителни занимания
занималня включена в цената - до 4 клас

английси език - 7-8 часа
френски език  
ЧСОУ "Цар Симеон Велики (http://www.tzarsimeon.bg/#/home) обучение ПУК - 2795 Е
                                                                                 1 - 4 клас - 3730 Е (на 1 вноска)
                                                                                 5-7 клас - 3962 Е
                                                                                 8-12 клас - 3325 Е
                                                                  такса храна - 651 Е
                                                                  такса транспорт - 1103 Е      
                                                                
английски език - 10 часа седмичко
след 5 клас - немски или испански език  
"Рьорих" (http://roerich-school.org/school/) ПУК - 7 клас - такса 4185 E (включва всичко без транспорт)
                                                                                        8-12 клас - 1600 Е
 английски или немски език - 10 часа седмично
от 3 клас - втори чужд език - немски, френски, испански или английски  
ЧСОУ "Евлоги и Христо Георгиеви" (http://unischool.bg/google)
                                ПУК - 7 клас - 360 Е/месец
                                8-12 клас - 320 Е/месец (таксите включват всичко без транспорт)
английски и китайски език
ЧОУ "Николай Райнов" - Волдорфско училище (http://www.waldorf.bg/wp/bg/)
                                ПУК - 6180 лв.
                                1-8 клас - 6480 лв.
ЧУ "Кралица София на Испания" (http://www.ispanskouchilishte.com/) - 6900 лв.
                                храна и транспорт се заплащат допълнително
                                програма: 40% на испански, 40% на бълграски, 20% - на английски език
"Томас Едисон" (http://edisonschool.eu/)
                               4350 Е - 4620 Е (в зависимост от начина на плащане) - включва, обучение, храна, спорт
                                транспорт и униформа се заплащат отделно
                                в таксата са включени лятно училище от 01.06 до 31.07 и есенен тимбийлдинг от 01.09 до 15.09       (посещават се по желание)            
"Прогресивно училище"  (http://www.progresivno.org/new-school/)      
                                 Такса обучение ПУК - 4 клас - 7300 лв. годишно
                                                         5-7 клас - 7450 лв.  
                                храна - 176 лв./месец
                                      
"Откривател" (http://otkrivatel.bg) - монтесори училище, след ДГ "Пикабу"
                                   еднократна такса за записване - 600 Е
                                  такса обучение - 4775 Е  (+1075 Е за удължен престой в училище от 16.30 до 18.00 - по желание - клубове по интереси и допълнителни занимания)  
                                   обяд - 510 Е
                                   транспорт - 1025 Е
ЧОУ "Д-р Мария Монтесори (http://www.montessori-bg.org/chou/?!=2)
                                    такса - 4400 Е (от 8.00 до 14.30 часа) или 5000 Е (от 8.00 до 17.00 часа с включена самоподготовка)
                                Таксата покрива обучение, храна(закуска, обяд и следобедна закуска), транспорт, учебници и помагала
Частна гимназия за ИТ и дигитални умения "СофтУни Светлина" (https://svetlina.softuni.bg/)
                                  годишна такса - 5000 лв. присъствено (3000 лв. онлайн)
                                   извънкласни занимания - 700 лв. присъствено (600 лв. онлайн)

Bullprogress- Професионална гимназия и професионален колеж (https://bulprogress.com/)
ЧНУ "Светилник" (https://svetilnik.bg/) - училище след ДГ "Щастливи деца".
                           Децата посещавали детската градина или занималня "Щастливи деца" ползват преференциални цени за училището
                             такса ПУК - 4770 лв. (полудневно) - 6570 лв.  (целодневно обучение)
                                          1-4 клас - 5580 лв. (полудневно) - 7380 лв. (целодневно обучение)
                           изучават се английски и руски език и музикален инструмент
                         Тексата не включва храна и транспорт
Британика (https://britanica-parkschool.bg/)
                        такса ПУК - 5865 Е (включва храна)
                                    1-7 клас - 5900 Е
                                     8-12 клас - 4400 Е
                                 транспорт - 1290 Е
                                  учебни ресурси - 350 Е
                                 храна - заплаща се допълнително
Иззи академи (http://izzi.academy/)
                             такса ПУК - 4 клас - 1000 лв. /месец без допълнителни занимания
 - 1200лв./месец (с включени допълнителни занимания)  
Фюжън скуул (https://school.fusion.bg/)
                               такса обучение ПУК - 3900 Е - 4284 Е (зависи на колко вноски се заплаща таксата)
                               такса обучение 1-4 клас - 4200- 4617 Е  (зависи на колко вноски се заплаща таксата)
                               такса храна - 700 Е
                               такса учебници - 200 Е  
ЧНУ Милеа (https://school.milea.bg/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/) - сензорно базиран обучителен подход. Насочено основно към деца, , за който държавните образователни стандарти са предизвикателство  
ЧСУ "Константин-Кирил Философ" (http://www.konstantinkiril.com/?cid=5)
ЧНУ "Фоти" - Банкя (http://photy.isixteen.net/nachalno-uchilishte/welcome)
ЧОУ "Орфей" (https://www.orfei.net/uchilishte)
ЧОУ "Куест" (Ново поколение) (http://questacademy.bg/)
                               1-4 клас - 5900 лв.
                                5-7 клас - 6300 лв.
                                такса храна - 4 лв. на ден
ЧПГЧО "Челопеч" (https://pelss-chelopech.bg/bg/) - спонсорирано от Дънди прешъс металс
                                 такса обучение - 500 лв.
]Русская школа  (http://%5Bhr) обучение по одобрени от МОН програми, изучаване на руски и английски език

Училище "Роналд Лаудер" ?

Освен, ако не е упоменато специално, таксите не включват транспорт!

Посочените такси се отнасят за първо дете от семейството в съответното училище.


Предишните теми:
Частни училища-информативна тема (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=724991.0)
 Частни училища - информативна тема 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=745834.0)
Частни училища - информативна тема 3 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=768091.0;topicrefid=19)
Частни училища - информативна тема 4 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=796935.0;topicrefid=20)
Частни училища - информативна тема 5 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=820137.0;topicrefid=19)
Частни училища - информативна тема 6 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=840320.0;topicrefid=19)
Частни училища - информативна тема 7 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=845874.0;topicrefid=20)
Частни училища - информативна тема 8 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=855193.0;topicrefid=20)
Частни училища - информативна тема 9 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=872465.0;topicrefid=20)
Частни училища - информативна тема 10 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=883464)
Частни училища - информативна тема 11 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=914525;topicrefid=20)
Частни училища - информативна тема 12 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=920733;topicrefid=20)
Частни училища - информативна тема - 13 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=927341)
Частни училища - информативна тема 14 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=934636)
Частни училища - информативна тема - 15 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=941823;topicrefid=20)
Частни училища - информативна тема 16 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=960944)
Частни училища - информативна тема 17 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=970082)
Частни училища - информативна тема 18 (http://www.bg-mamma.com/?topic=982558)
Частни училища - информативна тема 19 (http://www.bg-mamma.com/?topic=1017783)
Частни училища - информативна тема 20 (http://www.bg-mamma.com/?topic=1025238l)
Частни училища - информативна тема 21 (http://www.bg-mamma.com/?topic=1038244)
Частни училища - информативна тема 22 (http://www.bg-mamma.com/?topic=1073128)
Частни училища - информативна тема 23 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1082695)
Частни училища - информативна тема 24 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1092442)
Частни училища - информативна тема 25 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1096759)
Частни училища - информативна тема 26 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1100742)
Частни училища - информативна тема 27 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1116703)
Частни училища - информативна тема 28 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1142714)
Частни училища - информативна тема 29 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1148385)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Thu, 07 Nov 2019, 12:29
Sadlady, много благодаря за темата!
Досега гугълвах OK Boomer, божке, идея си нямах какво е :) Просветлих се на нещо ново днес, благодарение на вас :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sanaka Thu, 07 Nov 2019, 13:48
И аз! Страшна тъпотия, между другото. :laughing: Не се чувствам много обогатена.: Re: Частни училища - информативна тема 30
: танита Thu, 07 Nov 2019, 14:17
Тъкмо се опитвах да цитирам M_I_A, за да питам в кое училище се случва това?
За сега при нас няма задания за проект по нито един предмет, и това ми е леко разочароващо.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Thu, 07 Nov 2019, 14:23
АК?

...
И аз! Страшна тъпотия, между другото. :laughing: Не се чувствам много обогатена.https://edition.cnn.com/2019/11/06/asia/new-zealand-ok-boomer-trnd/index.html?utm_term=link&utm_content=2019-11-06T18%3A31%3A07&utm_medium=social&utm_source=fbCNN (https://edition.cnn.com/2019/11/06/asia/new-zealand-ok-boomer-trnd/index.html?utm_term=link&utm_content=2019-11-06T18%3A31%3A07&utm_medium=social&utm_source=fbCNN)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Татко Мецан Thu, 07 Nov 2019, 15:22
Sadlady, благодаря за темата. Не знам дали сте забелязали коментара на Фран относно таксите в Питагор в края на предната тема, това действително е така и според сайта им, така че може да поправите таксите в първия пост. Но какво става с тези такси, едва ли това училище ще остане единственото. С транспорта излиза 6470 евро новата такса, и това е ако се плати всичко наведнъж, при разсрочено плащане се оскъпява. А те всички гледат едно от друго и едно като вдигне, всичките повличат крак. Еми това вече е прекалено.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Thu, 07 Nov 2019, 15:27
Мецане, варИ го, печИ го - много от известните гледат да се завъртят около 5000-5100 евро такса за обучение и храна. Транспорт 1300 евро си е пазарна цена - ако искаш ползваш, ако не искаш - не. Ми не може Иззи да е с такса 5К, а Питагор с по-ниска. Т.е. май Питагор догонват в цените, а не дават тон в случая.

И аз благодаря на Садлейди за новата тема :sparkling_heart:


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Thu, 07 Nov 2019, 15:37
Мецане, предстои увеличение на заплатите на учителите в ДУ. Само това следва да ти обясни хода им. А Изи и т.н. недоразумения само допълват картинката.

Ако отиват за заплати на учителите, аз съм 100% за. Иначе качествени учители ще бягат в новопръкнали се с по един клас и 10 деца. Хем по-висока заплата, хем по-малко натоварване.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Shilentze82 Thu, 07 Nov 2019, 15:40
Според сайта на Дорис Тенеди, таксите са с 200 Е нагоре от написаното на първа страница.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Thu, 07 Nov 2019, 15:56
Редактирах, но докато го правех забелязах, че май планират и тази година да увеличат таксата на ПЧМГ. На сайта им има надпис "Финансовите условия за учебната 2020/2021 г. очаквайте през месец февруари.". Още повече хора ще се откажат и тази година да го ползват като алтернатива на СМГ. А в такъв случай за СМГ не ми се мисли докъде може да стигне истерията...респективно и за 107-мо, 125-то.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Thu, 07 Nov 2019, 16:03
Благодаря за темата!
12% увеличение за една година не е серизоно.
Ако увеличат таксата и за ПЧМГ след като миналата година от 2800 Евро стана 3400....ще ми е интересно до кога ще има такива скоци.
И в повечето училища е така което е изключително дразнещо.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sanaka Thu, 07 Nov 2019, 16:51
АК?

...
И аз! Страшна тъпотия, между другото. :laughing: Не се чувствам много обогатена.https://edition.cnn.com/2019/11/06/asia/new-zealand-ok-boomer-trnd/index.html?utm_term=link&utm_content=2019-11-06T18%3A31%3A07&utm_medium=social&utm_source=fbCNN (https://edition.cnn.com/2019/11/06/asia/new-zealand-ok-boomer-trnd/index.html?utm_term=link&utm_content=2019-11-06T18%3A31%3A07&utm_medium=social&utm_source=fbCNN)
Да и това го видях като се разтърсих. Като казах тъпотия, нямам предвид проектното задание, а произхода, вложения смисъл и употребата на понятието Boomer. Проектът си е супер, много може да се напише по въпроса. Най-вече в посока: защо е толкова голяма тъпотия. :laughing:


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Thu, 07 Nov 2019, 19:08
Терминът "милениъл" е не по-малка :-).


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Thu, 07 Nov 2019, 20:02
Благодаря за темата.
Извинявам се, че нямах възможност да влизам тези дни и да я пусна с обобщената таблица за всички училища в страната. Тези дни като се добера до компютър ще я пратя наФран за да поправи началния пост


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rainy... Thu, 07 Nov 2019, 21:06
Седлейди, благодаря за темата.

Всяко училище си знае цената, но 12% нагоре е доста според мен....


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Fri, 08 Nov 2019, 07:28
Образователни технологии е с цена : 7500 лева. Нямам идея дали се оскъпява при разсрочено плащане.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Goldeva Fri, 08 Nov 2019, 08:15
“А точно АК е  най-зубраческата от всички гимназии, АУБГ също е най-зубраческият университет от всички в България.”

Съжалявам,че така грозно цитирам,но от телефона не знам как да го направя след като цитата остана в старата тема.
Андариел,как точно стигна до това (умо)заключение?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: ili1 Fri, 08 Nov 2019, 08:39
Таксите в ЧНУ " Ерих Кестнер" също са увеличени за тази учебна година.
ПУК - 4 550 Е
1-4 клас - 5 350 Е
5-7 клас - 4 550 Е
8-12 клас - 3 630 Е


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Fri, 08 Nov 2019, 08:45
Андариел използва думата зубрачески за това, което всъщност иска да нарече 'сериозно и отговорно учене'. Това не е зубрене обаче и да, в тези училища се учи яко, но не се зубри.
Та аз разбирам какво казваш, Анди, но не мисля, че думата е с правилната конотация.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: ADTR Fri, 08 Nov 2019, 08:51
Мецане, варИ го, печИ го - много от известните гледат да се завъртят около 5000-5100 евро такса за обучение и храна. Транспорт 1300 евро си е пазарна цена - ако искаш ползваш, ако не искаш - не. Ми не може Иззи да е с такса 5К, а Питагор с по-ниска. Т.е. май Питагор догонват в цените, а не дават тон в случая.

И аз благодаря на Садлейди за новата тема :sparkling_heart:

Транспорт 1300 евро е картелна цена, но не и пазарна. Знам за училище, което предлага транспорт на цена 180 лв на месец и то не при максимална заетост на местата.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Ezhko Fri, 08 Nov 2019, 08:55
Благодаря за темата!
12% увеличение за една година не е серизоно.
Ако увеличат таксата и за ПЧМГ след като миналата година от 2800 Евро стана 3400....ще ми е интересно до кога ще има такива скоци.
И в повечето училища е така което е изключително дразнещо.

"За Бога, сестри, не плащайте!"


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Josepha Fri, 08 Nov 2019, 10:17
Благодаря за новата тема.
При таксите за мен има шокиращи разлики - например "П.Р. Славейков"  - как се оправят с толкова ниски такси? Все пак са на 1 етаж на държавно училище. Също както са и "Артис", но там таксата е доста по-висока, неясно на какво отгоре...
Като се сетя как училището беше 2 месеца без чистачка, например и други безумия.

Някой има ли идея дали "Фюжън" формираха класове?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: change my mind Fri, 08 Nov 2019, 10:34
Транспортът на мен ми е много тема напоследък. На фона на споменатите такси някои от бусовете са в притеснително състояние, а маршрутите от година на година стават все по-неудобни и тегави.

Започнах да проверявам алтернативи с таксиметров превоз, но е трудно да се гарантира автомобил в съответните часове. Някой има ли опит с нещо подобно? Дори всъщност бих могла да събера 4-5 деца, които живеят съвсем наблизо и за малка част от сумата да им осигурим по-бърз транспорт "врата до врата", но не знам дали компания го предлага или трябва да намеря конкретен шофьор.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Дъждец Fri, 08 Nov 2019, 10:46
Честно казано, с тези увеличаващи се такси се радвам, че имаме още една година да избутаме.
12% хич не е малко увеличение, особено ако се практикува всяка или през година.

За споделен транспорт и мен ми е интересно. Някой беше споделил, че го практикува. Нотарис май беше.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Fri, 08 Nov 2019, 10:48
Според мен с шофьор по-скоро, имаме детенце така го взимат от ДГ.
Знаете ли при транспорт какво става, ако родител закъснее да вземе детето? Оставят го самО ли? Вече започват филмови сценарии в главата ми :))
И дали еднопосочен транспорт е практика, намаляват ли цената? Обмислям първите месеци докато не съм на работа да го взимам рано, но воденето сутрин е проблем.
От обиколките дотук ми се струва, че ЧУ изравняват цените и това е към 1000 средно на месец без транспорт. Вече 3 училища се въртят около тази сума. Ще пиша отзиви като обиколим всички, че е по-честно някак си.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Дъждец Fri, 08 Nov 2019, 10:55
Питай в училищата къде изчакват децата.
При нас е при охраната в двора. Предполагам, че ако е много студено, може и вътре да влязат.
И аз навремето въртях такива филми. Най-вече в лудницата вечер дали може да се загуби, блъсне кола и т.н., докато отива към буса. Но пукчетата ги водят учителки и  качват на бусовете първо тях.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Fri, 08 Nov 2019, 11:32
В БШ бусовете паркират вътре в двора им.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Fri, 08 Nov 2019, 11:39
Допускам, че има разлики в таксите на първа страница и на други от по-рядко обсъжданите училища.
Сега ги излових и ЕСПА. Такси за 2019/2020
ПУК 3890 Е
1 клас - 4080 Е
 2-7 клас - 4270 Е - обучение
1680 Е - храна

Пипи, питай за организацията на транспорта във всяко училище. По-големите могат и да ги оставят да чакат сами на спирката, но по-малките-не. Обаждат се на родител, ако е закъснял и не чака когато пристигне буса.
На повечето места има възможност да се ползва в една посока с отстъпка, но ако става въпрос само за срок от 1-2 месеца е спорно дали ще направят отстъпка от цената за 2 посоки. Пак трябва да питаш конкретно в училищата.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: change my mind Fri, 08 Nov 2019, 11:54
Отстъпката за една посока е много по-малко от 50% така или иначе, ако е за два месеца - съвсем няма смисъл да се повдига въпросът.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sanaka Fri, 08 Nov 2019, 12:15
Започнах да проверявам алтернативи с таксиметров превоз, но е трудно да се гарантира автомобил в съответните часове. Някой има ли опит с нещо подобно?
Аз имам. Правили сме такава поръчка за определен час всеки делничен ден за цялата учебна година, като се обаждаме да отменим за конкретен ден или дни, в които детето отсъства. И никога не е закъснявало таксито. Вярно, става дума за гимназисти, които сами си отиват до таксито. Не знам дали биха приели шофьорът да чака детето пред училището. Но абонамент за цялата година /или част от нея/ в определен час и на определен адрес приемат. Шофьорите са различни обаче и се плаща всеки ден по таксиметър - не е с абонаментна такса. Другата възможност е да се уговориш с конкретен шофьор, ако намериш такъв. ОК ползваме, но и другите по-големи фирми го предлагат.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Fri, 08 Nov 2019, 12:23
Пипи, а Джани Родари гледала ли си? Предлагат и "Учене чрез правене и преживяване", Джъмп мат и т.н., а и са с поносими такси.
http://djanirodari.org/taksi (http://djanirodari.org/taksi)

Може да ги съчетаеш, ако решиш да видиш ОТ.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Fri, 08 Nov 2019, 12:31
По принцип не мислех да ги посещавам, защото вече имам 5-6 по-близки училища (добавихме и Светлина). Още 2 ще станат 8 броя, малко в повече ми се вижда...и някак не съм чула нищо, което да ме грабне (освен за ОТ от Бърди, за Джани Родари помня по-скоро негтивни коментари, че е слабо училище). И двете са ни далеч, макар че приех, че мога сда преглътна до 20-25 мин с бусче, на ръба е.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Free Agent Fri, 08 Nov 2019, 13:15
Какво ви е мнението за училище Пътеки?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Fri, 08 Nov 2019, 13:55
Какво ви е мнението за училище Пътеки?
Това не е училище, а някакъв тип алтернативно домашно обучение/занималня... Но учениците им трябва да са записани в друго училище като частни ученици или да са на домашно бучение (не знам какви са изискванията за това). Преди една-две теми го споменахме, заедно с другите такива "сектанти" и алтернативи.

П.П. Сектанти не го употребявам в религиозен смисъл. Имам предвид силно алтернативни образователни идеи и течения.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Fri, 08 Nov 2019, 13:59
При нас таксата за транспорта е точно наполовина, ако се ползва само в едната посока. Аз го ползвам само за на връщане. Спират си на паркинга в двора и учителките ги водят до буса.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Free Agent Fri, 08 Nov 2019, 14:03
Да, разбрах, че не са по програми на МОН и не искат да са. Доколкото знам, все пак, подготвят учениците си за изпити.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: OuterSpace Fri, 08 Nov 2019, 14:15
Какво ви е мнението за училище Пътеки?

Познавам родителите на дете там. От разговорите ми с тях (разговаряме доста често на тема училища)
оставам с впечатлението, че за сега са доволни. Самото училище се опитва да балансира така нареченото
'традиционно очучение' с алтернативни методи. Половината ден наблягат на неща на които се учат в нормални
ДУ и ЧУ и то в формат в който се преподават там, през останалото време правят експерименти под формата на обучение или обратно, обучение под формата на експерименти. Детето е в предучилищна възраст. Не бих  нарекъл родителите сектанти, както 'Onna', но подчертавам, че имат афинитет  към по-алтернативното обучение или по-точно към това да не се стресира детето с учене поне не на тази възраст.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Татко Мецан Fri, 08 Nov 2019, 14:22
При нас таксата за транспорта е точно наполовина, ако се ползва само в едната посока. Аз го ползвам само за на връщане. Спират си на паркинга в двора и учителките ги водят до буса.

Всички отговаряте в училището какво става, а Пипи не питаше това. Пипи питаше като ти го връщат в къщи, ако закъснееш да го вземеш от буса, дали ти го изтърсват на улицата;)

Еми не, не ти го изтърсват. Чакат те поне 5-6 минути, а ти трябва да си страшно безотговорен родител, ако закъснееш повече от 5 минути, след като знаеш часа, който ти е определен и след като трябва да си там за всеки случай поне 10 мин. по-рано. Ако все пак родителят не дойде, свързват се по телефона и ако съвсем не дойде, бусът си продължава заедно с детето, не го оставят на улицата естествено, и после ходиш да си го търсиш отнякъде - от крайната спирка ли или откъде ли, не знам, защото слава Богу не ми се е случвало.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Fri, 08 Nov 2019, 14:27
То сигурно и на мен рядко ще се случи, ама знам ли в тоя трафик... досега не съм де замисляла особено за опция транспорт, но започвам, по-екологично е и по-лесно за родителя да не тича като луд по направления вкъщи-училище-работа-училище. Има и минуси де, особено с по-малките деца.
И да, за пред вкъщи питах, не знам защо всички за училищата обясниха :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Fri, 08 Nov 2019, 14:30
Ами аз писах точно за пред вкъщи, но явно се е загубило измежду постовете :joy:


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Дъждец Fri, 08 Nov 2019, 14:38
Аз не съм разбрала правилно въпроса, защото след това питаше само за транспорт в едната посока и реших, че вечер ще взема детето от училище  :oops:


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Fri, 08 Nov 2019, 14:39
А пък аз явно наистина не съм разбрала въпроса :)
Аз съм подписала декларация, че няма да я посрещам от буса. Те я стоварват пред входната врата на блока ни и тя само излиза и се качва до нас. То това ми беше и целта де, да може да се прибере сравнително сама от училище, ако аз не мога да я посрещна. Има си ключ и всичко.
Но в ПУК и 1 клас не сме ползвали бус, така че пак не съм особено полезна на Пипи :) Все пак, нека си ми стоят постовете, може да са полезни на друг.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Татко Мецан Fri, 08 Nov 2019, 15:13
Рядко може да се случи баш пред входната врата, защото по принцип бусовете не влизат на околоблокови паркинги и пространства, задънени улици и прочее. Те си карат по голямата артерия и пак пред блока ти го оставят, но примерно трябва да пресечеш булеварда и да го вземеш от другата страна, защото бусът няма да върти стотици метри да прави обратен завой да ти го остави пред входа и после пак да прави обратен завой, за да си продължи в посоката. Не за друго, ами време се губи много, а другите деца от по-далечните дестинации също бързат да се приберат. Освен това, както правилно казваш, Бърди, дъщеря ти е по-голяма, а при Пипи ще става въпрос за ПУКче и дори и баш пред входа никой няма да остави само толкова малко дете. Пък и не знам и кой родител би бил ОК така.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аmélie Fri, 08 Nov 2019, 15:21
На мен ми я оставят точно пред входа, живеем на малка квартална уличка. Транспортът е "до врата", все пак. Дори не е коментирано детето да се оставя на главната улица, а и до колкото знам от нея, бусчето си върти из всички квартални и влиза в околоблокови пространства.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Татко Мецан Fri, 08 Nov 2019, 15:26
Ми явно зависи от различните училища и транспортни фирми. При нас си пишеше, че не влизат в улици без изход, на околоблокови паркинги, на труднодостъпни места и прочее. "До врата" си е, в смисъл, че ти го оставят примерно на 50м от вратата, не е на километри; но рядко е баш пред самата врата.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: change my mind Fri, 08 Nov 2019, 16:03
Какво ви е мнението за училище Пътеки?
Познавам родителите на дете там. От разговорите ми с тях (разговаряме доста често на тема училища) оставам с впечатлението, че за сега са доволни.
:
Самото училище се опитва да балансира така нареченото 'традиционно очучение' с алтернативни методи. Половината ден наблягат на неща на които се учат в нормални ДУ и ЧУ и то в формат в който се преподават там, през останалото време правят експерименти под формата на обучение или обратно, обучение под формата на експерименти.
Детето е в предучилищна възраст.
:
Не бих  нарекъл родителите сектанти, както 'Onna', но подчертавам, че имат афинитет  към по-алтернативното обучение или по-точно към това да не се стресира детето с учене поне не на тази възраст.

За предучилищна възраст е нормално да са доволни, защото средата е приятна, хората, които организират "Пътеки" са мили и като цяло мястото е чудесно като за занималня. Но не стоят така нещата за по-големите. Първо, че повечето деца не остават от първи клас нататък, а се местят в "нормални" училища. Тези в училищна възраст са малцинство и е много вероятно скоро да им стане скучно. Да не говорим, че стресът от ежегодните сесии за приравнителни изпити, за да се вземе диплома, с която да се доказва, че детето все пак не е необразовано, не е за подценяване.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Fri, 08 Nov 2019, 16:04
В малки квартални улички принципно влизат, не влизат в малки квартални улички без изход, защото обръщането там най-чесно е навъзможно, а маневрирането на заден ход с огромните бусове също не е добра идея. Нашата улица също е без изход и спират на 50 метра, на кръстовището със съседната.
Въпреки заплахите, че ако родителя закъснее детето ще продължи нататък по маршрута и ще трябва да се гони буса за да го вземат, опитът ми показва, че стоят и чакат докато родителят се появи. Неколкократно в годините ми се е случвало бусът да закъснява с 20 и повече минути, защото чакат някъде някой.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Fri, 08 Nov 2019, 16:11
На мен също ми я стоварват пред входа. Но сме и 3 деца, които се качват.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Free Agent Fri, 08 Nov 2019, 17:21
М, да. И аз останах с такова впечатление за Пътеки. Че всъщност е детска градина, а не училище. Ясно.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Fri, 08 Nov 2019, 19:16
Под зубрачески разбирам здраво учене. Не зная как да ги нарека тези училища с една дума, която да не е зубраческо. Явно все още зубраческо има негативен нюанс, което на мен ми е странно, все едно сме още в училище и отличниците се страхуват да не ги нарекат зубрачи. Който се сеща за друга дума, да каже.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Fri, 08 Nov 2019, 19:22
Негативен е нюанса, защото "зубрач" означава точно човек, който учи без разбиране, наизустява. Има една планина разлика мужду зубрене и здраво учене. Както и между "зубраческо училище", където се очаква да си наизустил преподадения материал и училище, в което се гонят знания, тяхното разбиране и прилагане.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Fri, 08 Nov 2019, 19:29
Всъщност доста неща се наизустяват, защото няма логика, а така са измислени, не всичко има причинно-следствена връзка. Така е с голяма част от думите в езика, от граматиката, от термините, алгоритми разни и т.н. Планината разлика я правим ние по някакви субективни, културни и какви ли не причини. В класове на посредствени ученици, отличниците биват обиждани на "зубрач", а в класове от отличници не се обиждат на "зубрач", защото всички са много добри.
Така или иначе не се сещам за друга дума, с която да опиша училищата или класовете от отличници.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Fri, 08 Nov 2019, 19:33
Това не е никак вярно. Аз съм учила в клас на отличници. Имахме си зубрачи, имахме си и умни, учещи хора.
За гимназия говоря, когато децата са съвсем осъзнати и прекрасно разбират нюансите между двете състояния.
И да, понеже бяхме "клас от отличници" на зубрачите им бяха спестени грозните подигравки в лицето, но си ги знаехме какви са.
П.П. Опиши га като класове и училища от отличници.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Fri, 08 Nov 2019, 19:35
За мен това са детски истории и би трябвало като възрастни да сме ги надраснали.
Класове от отличници е твърде дълго. Трябва ми една дума, някакво прилагателно.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Fri, 08 Nov 2019, 19:37
Е да де, ама думите винаги са натоварени със заряд, нищо че сме възрастни. Не е все тая дали ще етикирам някой като педераст или гей, нали?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Fri, 08 Nov 2019, 19:54
Анди, ти за езиците нищо не каза :-). Българският не го "зубрим", а той е много по-труден и нелогичен от английския.

Основната разлика между зубренето и "здравото" учене е в разбирането. Зубрачът наизустява неща, които не разбира (ако ги разбираше, щеше да ги е научил, а не наизустил).


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Fri, 08 Nov 2019, 19:57
‘Зубраческо” е ОК, веднага се разбира за какво иде реч. И умните си ги знаят и ги уважават. Моята дъщеря много пречи на идеята училището й да бъде наричано училище от отличници😀


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Fri, 08 Nov 2019, 20:03
Думите се зубрят, но ние не го усещаме, защото ни е роден език. Когато започнем да учим чужд език разбираме колко трудно се учат по десетки думи на ден или нови правила. Няма лесни и трудни езици - всеки език е сам за себе си. Това дали е лесен или труден един език е чисто субективно. Българският не е по-труден или нелогичен - той е различен език.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Fri, 08 Nov 2019, 20:07
Аз предлагам “натегаческо” за дума-заместител на “зубраческо”. Или както си ги делим тук- академични vs лежерни (макар че има нюанс с “иновативни” )училища.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Fri, 08 Nov 2019, 20:13
Всъщност,  езиците изобщо не са сами по себе си...


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: пенсионирана русалка Fri, 08 Nov 2019, 20:17
Шарки, и какво невярно е казала Андариел в частта с езиците? Българският ни е роден, навсякъде около нас е, говорим с роднини, приятели, колеги, а децата ни и с учители на него, четем, пишем ежедневно, гледаме филми -  учи се просто по друга схема, не като чужд и съответно паралелите на ниво сложност са неуместни. А и  както много пъти се вижда, със зубрене или без, не е достатъчно добре научен в доста случаи.  При чуждите езици си има зубрене и още как. Как научаваш примерно родове, които не съответстват на нашите, а после ти трябват за правилно прилагане на падежи и склонения? ОК, за някои има правила, ама за други? Ами рекциите разни? Ами идиоми? Ами трети форми на неправилни глаголи и разни изключения от всякакви правила? Да, има логика и в езиците, несъмнено, човек почва с напредването да прави и асоциации с познати неща, ама пак си има и солидна доза зубрене. На френски  как ли запомнят правописа - всеки си е намерил вероятно своя успешен модел, един сигурно пише думите като луд, друг разчита на визуална памет и прочитането им по няколко пъти, трети ги повтаря като развален грамофон на глас.. А това е все зубрене. В него няма логика и разбиране. По-различно език се учи на място, когато човек е потопен в средата, но понеже говрим за бг училища, случаят не е такъв.

Натегаческо е за мен неуместно..  Дразните се на зубраческо, което признавам, че като понятие  наистина не отразява баш вложения от Андариел смисъл, но натегаческо е още по-неприятно. Ако всяка дума носи своя заряд, а това е така, то асоцаиацията за натегаческо училище е за такова, където спорно колко знаещи ученици просто се натягат и мазнят за единия отличен успех, зад който може и да не стоят знания..


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Ezhko Fri, 08 Nov 2019, 20:26
Какво им е лошото на позитивни думи като "добри", "полезни", "успешни" или просто "работещи"?
Като прилагателни на "училища" имам предвид... А също има и малка разлика между "много се учи", "много се научава", или между "научава се добре" и "научават се полезни неща". Както и в комбинациите на тези изрази...


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Fri, 08 Nov 2019, 20:28
Русалке,  с упражнения, с много упражнения как се прилагат се научават и родове, и падежи, и правила, и идиоми, и неправилни глаголи. Затова младото поколение, което гейми на английски, го научава без да се усети - упражнява се непрeстанно.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: пенсионирана русалка Fri, 08 Nov 2019, 20:34
Хаха, Шарки, за пореден път свеждаш нещата до английския като показател за всичко. Да, той е чужд език, обаче ситуацията с него е мноооооого по-различна от тази с немски, френски, испански...Никой не си чати на немски, геймърите не комуникират на френски, не се гледат масово филми на испански без субтитри (не защото не може, а защото тийновете не залитат за жалост масово по немско, френско или испанско кино).. И за да направиш тогава нужните граматични, правописни и сие  упражнения, пак се стига до своево рода зубрене.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Fri, 08 Nov 2019, 20:36
Хаха, Шарки, за пореден път свеждаш нещата до английския като показател за всичко. Да, той е чужд език, обаче ситуацията  с него е много по-различна от тази с немски, френски, испански...Никой не си чати на немски, геймърите не комуникират на френски.. И за да направиш тогава нужните упражнения, пак се стига до зубрене.

Не исках да влизам в детайли, обаче явно ще ми се наложи. В основата на "научаването" (и на езици) стои разбирането:
https://towardsdatascience.com/representing-text-in-natural-language-processing-1eead30e57d8

https://www.youtube.com/watch?v=x2HB16e_bLo


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Fri, 08 Nov 2019, 20:39
Ох, май не е редно тук да се обсъжда този въпрос, за да не спамим тази тема. Ако искате да преместим дискусията в другата тема.
Преди да дойде разбирането е играта на нещо като "тука има - тука нема" - бебетата се опитват да отгатнат какво означава това, което се лее като някакъв неразбираем поток и кое точно означава "куче" и кое "мама" и в началото изобщо не вдяват, а се водят по интонацията. Затова на малкото бебе можеш да му кажеш най-хубавите думи строго и да го разревеш и най-обидните с меден глас и да го разсмееш. С времето започват да запомнят, че точно тази, надвесената над него, е мама, а не нещо друго, и че точно тази я наричат с думата мама. И после идва объркването - хем е мама, хем е Пепа, хем е Пепи.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: пенсионирана русалка Fri, 08 Nov 2019, 20:47
Ох, май не е редно тук да се обсъжда този въпрос, за да не спамим тази тема. Ако искате да преместим дискусията в другата тема.

И защо, той е актуален в частта с ЧУ най-много даже, понеже в тях най-интензивно се учи език, визирам периода до 7 клас специално. Интересно на какво разбиране се залага при деца в 4-5 клас с вече покрити повече от прилични нива, които все още нямат всичките нужни познания (граматика) и на родния си език, та да правят логически взаимовръзки? Едва ли на 11-12 години са и чатещи по цял ден с деца по света на английски, за здраво геймърство не им остава време при целодневен режим на обучение. Остават си значи класическите упражнения, основани на малко или много зубрене. В което няма нищо лошо, някой да не го възприеме като критика. Очевидно моделът им за изучаване на език работи добре, само просто се съмнявам, че в него го няма елемента "зубрене".


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Fri, 08 Nov 2019, 20:51
Ако правилно помня, синтаксисът се усвоява напълно на родния език към 14-годишна възраст. А какво да кажем за чуждия, особено ако детето не е естествено двуезично (имам предвид или цялата комуникация още от ранна възраст да е на чужд език в детско заведение, чужда държава и т.н. или единият родител да е носител на другия език)?  Ако трябва да имаме някаква обективна основа, би трябвало нашите деца да бъдат изпитвани за ниво на езика не като чужденци, а като носители на този език и тогава се вижда кой език колко добре е усвоен.
Има си зубрене от ранна детска възраст, и още как! Това, на което му казват трупане на пасивен речник, който след като мине критична точка става активен, заучаването на ежедневни ситуации с придружаващите диалози се случва с бебетата още преди да произнесат и първата си смислена дума, а мама приказва, а детето издаде някакви срички или просто възклицания.
Да, разбирането е критично важно, но има толкова много ситуации, които в контекста на ежедневието създават илюзията за разбиране на езика и едва когато дадеш на детето необичайна вербална инструкция и го видиш как реагира и какво прави, тогава става ясно колко разбира.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Ezhko Fri, 08 Nov 2019, 21:02
За ценителите на древността - навремето имаше един много популрен курс по Английски език - Екерсли. Е, в него не се зубри изобщо. Няма превод на думите и няма никакви граматични правила обяснени в прав текст. Оттогава методите за учене на език силно надобряха...
Та така...


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Fri, 08 Nov 2019, 21:08
Каквито и да са методите, пак има едно колечство неща, които трябва да назубриш. Не разбирам защо е толкова ужасно за възприемане, че не всичко е разбиране, а много от нещата се зубрят! Хляб е хляб и какъвто и метод да ти предложат, пак трябва да я научиш тази дума, че е точно хляб. По същия начин буквите са символи, които просто зубриш, никой не ти обяснява защо О е точно кръгло и с дупка по средата и точно това се казва О.

Малко да допълня - сега се сетих, че може да приемем и препратка към сътворението на света (учат го в пети клас по литература, та оттам ми светна сега) - Отецът  хванал Адам и му казал, че трябва да даде имена на всички живи твари. Не му е дал точни обяснения, нито е искал точни обяснения защо онова пухкавото и блеещо е наречено овца, а не цаца.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Fri, 08 Nov 2019, 21:18
Анди, просто смени думата “зубриш” със “запеметяваш, помниш, учиш” и ще има мир :))
Честно казано като учила педагогика на езика съвсем наскоро- официално отричат писането и повтарянето на думи като метод на учене. Запомня се чрез асоциация/ вкарване думата в контекст. Например вместо да пишеш 100 пъти apple, както преди, казваш The apple is red. I love apples. И някакъв диалог например вкарва учителят.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Fri, 08 Nov 2019, 21:20
Има хора, които учат чрез движение - "ръката помни" как се изписва думата. Други учат чрез слуха - думата им "звучи", докато я пишат. Трети са визуален тип - за тях думата е "картинка".
Трите реда изписване на дума има смисъл за тези, които клонят към движението, но е губене на време за слушащите и виждащите.
А най-често думата просто трябва да се назубри  - как изглежда като последователност от букви и как звучи и кое точно съчетание на букви прави определен звук. После човек започва да разбира, че определени буквосъчетания съотвестстват на определени звукове или звукосъчетания.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: пенсионирана русалка Fri, 08 Nov 2019, 21:23
Андариел, Ежко  и Шарки с разбиране са научили и О, и другите букви, невръстни още са намерили логиката в това конкретният символ да е с дупка в средата, а не с квадратче примерно, никога не им  се е налагало да ги помнят, да ги упражянват, никога не са ги писали разкривено поне страничка-две  в тетрадката с тесни и широки редове, никога не се ги сричали в комбинация със съгласни... От самото начало просто са разбирали. Ние, по -глупавите, които сме минали през упоменатите зубрачески стъпки, явно не сме разбирали.

Може ли някой добронамерен потребител с дете в ЧУ, по възможност с език, различен от английски, да сподели какви са методите за учене с разбиране на чужд език при малки деца? В какво се изразява това "разбиране"?

Пипи, това, за което говориш, е друго. То касае разбирането на смисъла, на значението посредством включването на думата в изречение... С  или без вкарване в контекст  - все няма да научиш обаче окончанията за определен падеж, ако не ги запаметиш чисто и просто наизуст в началото. После с тренинг нещата се автоматизират. Няма как логиката изначално  да ти каже кои са верните.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Fri, 08 Nov 2019, 21:26
Ние сега за малки деца ли говорим или за по-пораснали индивиди? Защото, ако добре помня, се тръгна от наричане на Колежа и на АУ "зубрачески" училища... Все си мисля, че ученето в тази възраст е доста различно от зазубрянето на това как се пише О


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Ezhko Fri, 08 Nov 2019, 21:29
Ние сега за малки деца ли говорим или за по-пораснали индивиди? Защото, ако добре помня, се тръгна от наричане на Колежа и на АУ "зубрачески" училища... Все си мисля, че ученето в тази възраст е доста различно от зазубрянето на това как се пише О
Никой не може да попречи на дадена персона, тръгнала да си търси добра кавга, да си я намери. Но може да реши да не участва в нея? :D

И специално за Русалка:
- зубрене на език - пишем 10 пъти "апълка", после нанасяме в тетрадката речник, че "апълка"="jabylka". Но като ни потрябва - не стопляме за какво иде реч веднага. Щото мислим на родния си език и се налага да преведем първо.
- учене на език - показва ни се апълката (на картина) и се казва "jabylka". То това си и пише под картината. После те молят учтиво да им донесеш jabylkata и т.н. В резултат - мислиш на съответния език.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: пенсионирана русалка Fri, 08 Nov 2019, 21:30
Онна, език специално (аз лично само за него питах Шарки) децата почват да учат днес още от детската градина. Така че дали са в лежерни, нележерни, зубрачески, натегачески, добри, лоши или други училища,  все тая, идеята е, че елемента зубрене в най-чистия му смисъл го има. Затова помолих нещо и не виждам причина някой да вменява желание за кавга, след като никъде нищо не съм казала срещу ЧУ, напротив, ясно написах,че несъмненое моделът на обучение по език в някои частни училища е доста успешен предвид постигнатите от децата нива. Какво пречи някой да каже в какво се изразява това учене с разбиране на граматични конструкции при малките?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Ezhko Fri, 08 Nov 2019, 21:38
Дописах се. Някои хора си присвояват чужди обиди. :D


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Fri, 08 Nov 2019, 21:39
Ежко, не се опитвай да пробутваш версията за кавгата, защото опити за кавга няма. Обсъждаме зубренето и ученето на език по някакви начини, които изключват зубрене. Макар че тая работа с лексиката не зная как става без зубрене, защото всеки новак в езика, включително малките деца, бъркат наименованията на предметите.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Fri, 08 Nov 2019, 21:43
Онна, език специално (аз лично само за него питах Шарки) децата почват да учат днес още от детската градина. Така че дали са в лежерни, нележерни, зубрачески, натегачески, добри, лоши или други училища,  все тая, идеята е, че елемента зубрене в най-чистия му смисъл го има. Затова помолих нещо и не виждам причина някой да вменява желание за кавга, след като никъде нищо не съм казала срещу ЧУ, напротив, ясно написах,че несъмненое моделът на обучение по език в някои частни училища е доста успешен предвид постигнатите от децата нива. Какво пречи някой да каже в какво се изразява това учене с разбиране на граматични конструкции при малките?
Опитват се с примери и игри да ги научат да разберат и запомнят по-лесно. Накрая обаче правят тестове и им пишат оценки, като резултатите на моменти са трагични. Пишат оценки и за краснопис - т.е. толкова за лесното, без коментар, освен че е лесно, когато не трябва да доказваш резултат.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: пенсионирана русалка Fri, 08 Nov 2019, 21:50
Ежко,
:
очевидно не си разбрал какво питам, още по-малко си прочел какво написах на Пипи. Не става дума за това как да запомни човек ябълка. Става дума за правила, в които невинаги има логика и възможности за асоциации и които  просто искаш или не се помнят наизуст. Нали ходиш на немски, каква логика намери съвсем на старта в това, че маса е от мъжки род, училище - от женски? Не те питам примерно за думата гимназия или за думата упражнение, при които въпреки разминаването с нашите родове има на какво да се облегнеш като логика ( и то пак след като си назубрил правилото, че ако дума завършва на едикаква си букава, то тя е от род едикой си..)   

Аш, благодаря. :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Fri, 08 Nov 2019, 21:59
Точно така, Аш, имаме българска МОНска (замърнала в късния соц), силно стимулираща точно зубренето, програма, и имаме иновативни училища, в повечето случаи ЧУ, които научават децата да учат по-друг начин. И на изхода на системата виждаме разликата между двата резултата.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Fri, 08 Nov 2019, 22:03
Да, Шарки - само че училището, в което децата в крайна сметка се упражняват по традиционния начин, защото независимо от креативния подход, трябва да се мисли и за теста, и за договора, накрая показва най-високи резултати по АЕ, задминавайки иновативните. Казвам го с цялото ми уважение към последните.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: пенсионирана русалка Fri, 08 Nov 2019, 22:06
Аш, взе ми думите от устата :) Учениците от това ЧУ после изпъкват в езиковите с друг език ( в класа на голямата ми дъщеря имаше цели две), когато дойде време за английския. Пък нека да са го зубрили...


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Ezhko Fri, 08 Nov 2019, 22:06
Ежко, очевидно не си разбрал какво питам, още по-малко си прочел какво написах на Пипи. Не става дума за това как да запомни човек ябълка. Става дума за правила, в които невинаги има логика и възможности за асоциации и които  просто искаш или не се помнят наизуст. Нали ходиш на немски, каква логика намери съвсем на старта в това, че маса е от мъжки род, училище - от женски?

Не става дума за точно тези думи, но примерът може да се приложи: изобразиха даденият предмет с рокличка.
И може да се учи (не зубри) с асоциации, вместо с логика. Както може и да се зубри с логика.
Въпросът е дали наученото може да се използва и комбинира творчески или просто се възпроизвежда буквално.

Опитват се с примери и игри да ги научат да разберат и запомнят по-лесно. Накрая обаче правят тестове и им пишат оценки, като резултатите на моменти са трагични. Пишат оценки и за краснопис - т.е. толкова за лесното, без коментар, освен че е лесно, когато не трябва да доказваш резултат.
В КО ги учиха с игри и т.н. И на тестовете (външни) резултатите си бяха много даже ок. А оценки за краснопис не съм виждал. Важното е да е четливо.
Да, Шарки - само че училището, в което децата в крайна сметка се упражняват по традиционния начин, защото независимо от креативния подход, трябва да се мисли и за теста, и за договора, накрая показва най-високи резултати по АЕ, задминавайки иновативните.
Най-високи резултати на КОЙ изпит? АК междувпрочем е иновативно училище. :)
И езика там не се зубри...


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Fri, 08 Nov 2019, 22:13
По английски език, Ежко. Света София е по-напред от КО. Или и затова ще спорим?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: пенсионирана русалка Fri, 08 Nov 2019, 22:13
АК, Ежко, е най-неудачният пример за тезата ти. Това е училище, в което се учи НА английски.. Оставаше думи да зубрят...И във Френския лицей не зубрят по френски, и в Дойче шуле по немски. Говорим за частни училища, в които обучението е на бг и просто се учи чужд език, с различна интензивност..
На женския род - рокличка, на мъжкия - панталонки, на средния - какво? :laughing:


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Fri, 08 Nov 2019, 22:18
Именно, де, езика  в АК го ползват.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: пенсионирана русалка Fri, 08 Nov 2019, 22:25
Именно, де, езика  в АК го ползват.

Именно какво?  Във Веда и Ерих Кестнер  не всички часове са на немски, само тези по самия език и по някои разказвателни. И си зубрят, та пушек се вдига, по същата схема като в държавните. Та и накрая успеваемостта на държавните е може би по-висока като измерителят е чужд изпит на ниво С1, не нашенски, понеже  учениците в тях са имали по-траен досег до носители на езика. Това, за жалост, вече няма как да се докаже, понеже немците забраниха публикуване дори на обобщени резултати по училища като някога, всеки ученик получава само своите. И ето, на, частни, частни, ама следват същите традиционни методи за езиково обучение. А и колко по-различни да са, след като преподаващите в тях учители по немски се врътват ту в някое частно, ту в държавно? Една дама, спрягана за много добър учител,  през последните години е преподавала в ЕК, после в 73-то, после във Веда..


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Fri, 08 Nov 2019, 22:33
На това с рокличката му казват зрителна опора и не изключва зубренето. Следващия път като му покажеш рокличка, ако детето не е назубрило думата, ще мълчи или ще каже грешна дума. Трябвя сто пъти да покажеш рокличката и пак може да не помни думата. Същото е като ученето на цветовете - трябва да се извърти сто пъти, дори с асоциации, но пак си я зубри.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Titina Fri, 08 Nov 2019, 22:36
Детето може да научи думата и без да му се показва картинка.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Ezhko Fri, 08 Nov 2019, 22:58
По английски език, Ежко. Света София е по-напред от КО. Или и затова ще спорим?
Родителите в СС са определено много по-амбициозни, Аш :)

Иначе, не съм забелязал английския на дребния да отстъпва на другарчетата му от СС. Даже след 3 години СМГ :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Татко Мецан Fri, 08 Nov 2019, 23:03
Споровете за ученето на език според мен са безпредметни, тъй като няма абсолютна истина, а нещата са изключително индивидуални. Не съм специалист, но прекаленото задълбаване в граматиката изобщо не е панацея. Това го казва и AJ Hoge, един международно известен учител по английски. Аз съм лаик. Ама знам руски също както български, а много отдавна не знам никакви теории, падежи и прочее. И винаги съм се шокирал, когато учех немски, като ми разправяха, че щом съм знаел руски, щяло да ми е лесно, понеже и в немския имало падежи и конструкции и правилата били същите както на руски.
По-голяма нелепица от това не съм чувал и не съм изпитвал. Нерде руски, нерде немски! Грам нищо общо нямат и грам не ми е помогнало знаенето на руски в ученето на немски! Не само е смешно това, ами е просто...напълно нелепо. Руския го научих навремето от въздуха, дето се вика, без грам усилие, а немския - немския е най-трудното нещо, което съм учил в живота си. И така и не го научих. За мен - който знае немски, е гений, ако не му е роден. Падежи, глупости на търкалета! На теория не знам никакви падежи отдавна, а винаги слагам правилно окончанията на руски. Просто го знам - като виждам някой, че е написал "За Сталину!" :-D и веднага просто го усещам, че е грешно, и че трябва да бъде "За Сталина!" - нито знам кой падеж е, на какви окончания отговаря този падеж, нито ме интересува - просто го знам, както го знам и на български! Докато писах този пост, не съм се сетил за нито едно граматично правило на български, а и честно казано, не ги знам, не ги помня, отдавна съм ги забравил и не ме интересуват! Това не ми пречи да ползвам българския език, като даже пиша рими на него :-D

Живата реч е това, от което се учи. Колкото и да зубри човек граматика - от живия разговор, от гледането на филми, от четенето на книги и вестници на езика - така се научава, а зубренето на граматика е булшит.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Fri, 08 Nov 2019, 23:11
Интересно, Ежко. Говорим за резултати от външни тестове - ти сравняваш КО със СС :rolling_eyes: ? Резултати от тест, резултати ог тест - повтаряй си го, мисли в тази посока и остави игрите и закачките за хората, на които не им е важно оценяването.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: change my mind Fri, 08 Nov 2019, 23:14
Не знам как си го представяте това зубрене на граматика. Едно време, първата година в английската, имах една зелена практическа английска граматика, която ми наместваше представите с теория и след това упражнения, за да я затвърдя. Там се обясняваше кога се ползва минало перфектно продължително и кога - минало просто време например. Четеш, разбираш, запомняш, упражняваш.

Новите учебници не са такива - като гледам по какво учат децата, всичко е четене на текстове, слушане и упражнения. Здраво упражнения, с които усвояват правилата. Теория за назубряне не виждам да има.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: tonina6 Fri, 08 Nov 2019, 23:15
Започнах да проверявам алтернативи с таксиметров превоз, но е трудно да се гарантира автомобил в съответните часове. Някой има ли опит с нещо подобно?
Аз имам. Правили сме такава поръчка за определен час всеки делничен ден за цялата учебна година, като се обаждаме да отменим за конкретен ден или дни, в които детето отсъства. И никога не е закъснявало таксито. Вярно, става дума за гимназисти, които сами си отиват до таксито. Не знам дали биха приели шофьорът да чака детето пред училището. Но абонамент за цялата година /или част от нея/ в определен час и на определен адрес приемат. Шофьорите са различни обаче и се плаща всеки ден по таксиметър - не е с абонаментна такса. Другата възможност е да се уговориш с конкретен шофьор, ако намериш такъв. ОК ползваме, но и другите по-големи фирми го предлагат.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Ezhko Fri, 08 Nov 2019, 23:18
Интересно, Ежко. Говорим за резултати от външни тестове - ти сравняваш КО със СС :rolling_eyes: ? Резултати от тест, резултати ог тест - повтаряй си го, мисли в тази посока и остави игрите и закачките за хората, на които не им е важно оценяването.
Кой тест, Аш? ДЗИ, НВО, Кембридж, ТОЕФЛ, ИЕЛТС, ПСАТ? Щото по НВО и двете споменати училища дишат праха на фаворитите :)

ПС "Резултати от тест, резултати от тест", "класиране на състезание, класиране на състезание" и други подобни мантри оставям на нуждаещите се от просветление. :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Татко Мецан Fri, 08 Nov 2019, 23:18
Изтрито -
много ви благодаря, че никой не е цитирал, прекалено лично инфо беше, който прочел - прочел. Постът на Русалката е съвсем на място в отговор на моя, ама като го изтрих - да не изглежда, че увисва нейният пост - и от него може да се извлече инфо.
Русалке, извинявай, че се изтрих:)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: M_I_A Fri, 08 Nov 2019, 23:19
Аз пък мисля, че се почна с притесненията на Пипи от "академичните" училище и въведохме термина "зубрачески", като противовес на първите.
Целта беше тя да разбере са ли "академичните" ЧУ, това от което се страхува като неподходящо за детето ѝ или не са. Аз дадох пример с училище, в което учителката не просто преподава безинтересно нов урок, тя го чете от учебника. В едни минали времена, както и в част от ДУ, по разказвателните предмети урокът се учи да се разказва. Вдига те учителят и казва: "Разказвай за ранния Египет!" и ученикът почва да рецитира, всичко което знае. Учителят не задава дискусионни въпроси, а подканя с: "И още?" В отчетната дискутираха видове изпитвания в 5 клас и ми настръхнаха косите. Бранислав Нушич - пасти да яде. Мързи ме да давам примери по други предмети, но се надявам че идеята е ясна. Това имах предвид под "зубраческо" училище. Смея да се надявам, че всички спрягани като "академични" в тази тема не са "зубрачески".
А че има неща, които трябва да се наизустят и че трябва да се спазва дисциплина е ясно. Въпросът е кое да се научи.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Fri, 08 Nov 2019, 23:24
Мецане, ти реши дилемата - НЕГ е най-добрата гимназия.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: пенсионирана русалка Fri, 08 Nov 2019, 23:24
Няма смисъл от отговора ми вече, Мецане, изтривам го.

Но продължавам да твърдя, че е супер непоказателно да се дават примери с усвояването на даден език в училища, в които цялостното обучение е на него. Съвсем различно е.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: change my mind Fri, 08 Nov 2019, 23:29
Кой тест, Аш? ДЗИ, НВО, Кембридж, ТОЕФЛ, ИЕЛТС, ПСАТ? Щото по НВО и двете споменати училища дишат праха на фаворитите :)

Кои са фаворитите по НВО?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Дъждец Fri, 08 Nov 2019, 23:29
Като се сетя за тези изпитвания навремето, ме побиват тръпки.
Не знам какво положително намират някои в това абсурдно изпитване върху "пеенето" на целия урок, че даже изпадат в умилителни спомени колко било хубаво.

Мецане, ще му остане звученето на езика и после бързо ще напредне.
А как успяхте да наваксате с англ.за едно лято или вие още от началото на ПУК се преместихте?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Sat, 09 Nov 2019, 05:34
Не знам как си го представяте това зубрене на граматика. Едно време, първата година в английската, имах една зелена практическа английска граматика, която ми наместваше представите с теория и след това упражнения, за да я затвърдя. Там се обясняваше кога се ползва минало перфектно продължително и кога - минало просто време например. Четеш, разбираш, запомняш, упражняваш.

Новите учебници не са такива - като гледам по какво учат децата, всичко е четене на текстове, слушане и упражнения. Здраво упражнения, с които усвояват правилата. Теория за назубряне не виждам да има.

Това си е зубрене - повтаряш по сто пъти как трябва да бъде, бъркаш, пак повтаряш, пак бъркаш... и така до безкрайност. Изобщо не размбираш, а заучаваш конструкции. Не питаш защо и как, не ти обясняват защо и как, а просто го учиш. Това, че някой ти казва, че ти обяснява, а ти си мислиш че учиш с разбиране, в началото е чисто субективно. Дават ти конструкция на перфектното време и я научаваш. При съвсем малките деца и с родния език е същото - то ти казва "кони" - ти му казваш "не е кони, а коне" и следващия път наблягаш, че е коне, то пак кони, и ти пак коне... Децата имат период, както и всеки учещ, в който се прави свръхгенерализация - усетило детето, че множественото число е на И и започва всички да ги прави по този начин - кравите са крави, ама не са кони, а коне. Изключенията съвсем се зубрят.
За картинките - в изкуствена среда се ползват картинки, защото не можеш да заведеш винаги детето в натура да възприема, примерно за пустиня да го водиш в пустиня или да му донесеш гърмяща змия.

Между другото "пеенето на урока" се оказва доста добър начин за учене, защото така детето научава готови конструкции, а ако е разбрало какво пее, ако го прекъснеш и го питаш, то ще каже. Проблемът с неразбиращите е, че ако ги прекъснеш, те задължително се връщат от самото начало и не могат да отговорят на въпроси. Сега с тези тестове още по-лоша услуга им правят, защото децата не могат две изречения да вържат с лекота за елементарни неща, а се запъват и не знаят какво да правят.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sat, 09 Nov 2019, 07:46
Кой тест, Аш? ДЗИ, НВО, Кембридж, ТОЕФЛ, ИЕЛТС, ПСАТ? Щото по НВО и двете споменати училища дишат праха на фаворитите :)

Кои са фаворитите по НВО?
Няма значение, него го боли, че децата от СС се справят по-добре по английски, сравнени с децата от КО. Ама иначе резултатите не му били важни. Според мен до изясняване "са или не са важни резултатите", целият спор е безсмислен


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Sat, 09 Nov 2019, 07:53
Като споменахте НВО, та се сетих.
От тази година така наречените "малки матури" след 4 клас ще бъдат с външни квестори.
Та според мен сега ще се види истинското положение и там. Ако в интервала 5-7 клас може да се зубри. То за 1-4 нещата са съвсем различни. Събирането и изваждането не може да бъде назубрено :) Нито умнобението и делението.
Доколкото съм запозната максимума на матурите е 20 точки. Та ако едно училище има среден резултат 10 може спокойно да се каже, че не е успешно. При него или всички деца са се справили под средното ниво или половината са се научили да смятат а другите си нямата и представа.

Някой да е запознат с новият проект на ОТ. От миналата година след 4 клас имат нова математическа паралелка. В нея се влиза с изпит подобен на този в СМГ и ПЧМГ.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Sat, 09 Nov 2019, 08:01
Много добре да има външни квестори, че иначе беше голямото подсказване навсякъде или почти навсякъде в милата ни РОдина. Интересното ще бъде къде ще заложат тройката. Ще е интересно каква стратегия ще възприемат от МОН. Но ще има катастрофа с резултатите, в това съм убедена най-субективно.

За математиката трябват първо изградени математически понятия, а те са още в градинска възраст. Проблемът на много от децата не е самото решаване на аритметичните примери, а текстовите задачи, защото там се намесва езиковото разбиране като цяло и заучаването на езикови логически конструкции, касаещи условието на текстовите задачи.  Пак си има елемент на зубрене на правила от типа "щом имаш в задачата "с пет ябълки повече", значи е събиране". Има и табличен начин за решаване на текстовите задачи, който също се учи. Сега някой ще каже, че на състезателите не било така - хем е така, хем не е така, защото и състезателите решават купища задачи със заучени алгоритми, докато стигнат до уникални решения.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Sat, 09 Nov 2019, 08:14
Радвам се, че все още има вярващи в баснята за външните квестори (дето уж отдавна ги има на ДЗИтата).


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Дъждец Sat, 09 Nov 2019, 08:23
А махат ли матурите по разказвателните?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Sat, 09 Nov 2019, 08:25
Махат ги.

Милите деца, на опитни зайчета ги направиха. То не бяха нови програми, НВО-та, пък профилирани ли, професионални ли паралелки, пък с какви оценки ще се кандидатства в университет... С какъв химикал да пишат на НВО, пък да разтелбоТират ли, да не ли...И всичко на техен гръб.

Някой има ли повече информация за математическата паралелка на ОТ и каква им е целта? Намирам го за интересно решение от тяхна страна.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Ezhko Sat, 09 Nov 2019, 08:33
него го боли, че децата от СС се справят по-добре по английски, сравнени с децата от КО. Ама иначе резултатите не му били важни. Според мен до изясняване "са или не са важни резултатите", целият спор е безсмислен
Отново, Аш - кои резултати? Тези от НВО?  Защото други няма публикувани? А ни трябват "обективни" критерии?
На НВО ли да вярвам или на очите и ушите си? Особено като погледна фаворитите в класациите? Веднъж се гаврих с тях, но май вече ме е гнус да ровя в творенията на МОН.
Да задълбавам в стотните или да погледна цената, на която са извоювани тези стотни?
Гледам да бъда полезен на следващата смяна родители с опита си и не ме интересува кои деца са по-добре по английски, тези от СС или тези от КО.
Интересно е обаче къде ги учат на Английски по най-добър начин. Такава оценка включва както резултатите (които НВО доказано не показва), така и методите на преподаване и вложените усилия и време (които ги няма публикувани никъде).
Та боли ме не да покажа, че КО (и следователно децата в него) са по-велики, а ме боли да гледам как безумната амбиция за "обективно по-добри резултати" на всяка цена, разсипва  свестните училища едно след друго.
И ако някой си мисли, че частните училища (вкл. КО и АК) са застраховани от такава съдба - нека помисли пак.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sat, 09 Nov 2019, 08:47
Ежко, ако бях на твое място, след предната ти излагация за нивото на английския в КО, не бих си отваряла изобщо устата по темата. Какво беше? B2 в кой клас имаше сина ти? И как ти, който точно никога не си виждал как се работи по езика в СС, правиш подобни намеци за методите и цената? Кой и кое училище е разсипал с какви методи? Може ли поне веднъж да говориш в конкретика, а не с неадресирано хвърлени намеци? По достойно ще е от твоя страна да носиш отговорност за твърденията си.

Щото аз на 16.09 чух една статистика за успеваемост на Кеймбридж изпитите за нива, която показва съвсем други неща. Различни от намеците ти.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: change my mind Sat, 09 Nov 2019, 09:01
Интересно е обаче къде ги учат на Английски по най-добър начин. Такава оценка включва както резултатите (които НВО доказано не показва), така и методите на преподаване и вложените усилия и време (които ги няма публикувани никъде).
НВО в 7 клас включва и английски ли, а крие резултатите ли? Продължавам да не разбирам за какво говорите и ще съм благодарна някой да обясни.

Ако училищата се състезават и съответно самопровалят, за да покажат "обективно добри резултати", това не касае ли само обучението по математика и български? Английският остава извън радара на МОН и е само в главите на надявам се малка част от родителите да си доказват къде е по-по-най това обучение. Ето че сами си правим състезания.

В тази тема научих и съвсем нова конотация на понятието "зубрене" - излиза, че и родния си език сме зубрили, ОК тогава. На децата ми училището си е зубраческо.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sat, 09 Nov 2019, 09:11
Ежко, ако бях на твое място, след предната ти излагация за нивото на английския в КО, не бих си отваряла изобщо устата по темата. Какво беше? B2 в кой клас имаше сина ти? И как ти, който точно никога не си виждал как се работи по езика в СС, правиш подобни намеци за методите и цената? Кой и кое училище е разсипал с какви методи? Може ли поне веднъж да говориш в конкретика, а не с неадресирано хвърлени намеци? По достойно ще е от твоя страна да носиш отговорност за твърденията си.

Щото аз на 16.09 чух една статистика за успеваемост на Кеймбридж изпитите за нива, която показва съвсем други неща. Различни от намеците ти.
Само да добавя - нали ти писа, че това лято на заниманията в АК децата от СС са били оценени с най-високото ниво, а тези от КО - не?

Цитат на: Ezhko в сб, 09 ное 2019, 08:33
"Интересно е обаче къде ги учат на Английски по най-добър начин. Такава оценка включва както резултатите (които НВО доказано не показва), така и методите на преподаване и вложените усилия и време (които ги няма публикувани никъде)."

В КО цял юни месец решават на лятно училище тестове по английски. Че не е иновативно, не е. Ама поне да беше ефективно. Щото СС юни месец са по лагери и иху-аху, но резултатите пак са по-добри.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Ezhko Sat, 09 Nov 2019, 09:14
Чейндж,
НВО по английски има в 7-ми клас (но не е задължително). Резултатите са меко казано трудно намираеми. Аз имам поглед с "връзки". Ако някой смята, че резултатите са показателни за нивото на училищата или просто интересни, да си отправи запитването по закона за обществена информация. Аз с държавните институции в образованието приключих.
Пак оспамихме темата трима-четирима души. И аз от тях. Страх ме е, че с каквито се събереш - такъв ставаш.
Време ми е да се махам.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Амели Sat, 09 Nov 2019, 09:36
Абе това за зубренето не е вярно!
Никакво полезно действие не се случва!
И примера с кони/е също го доказва.
Точно защото детето е хеанало във въздуха, че се слага “и” в края на думата за мноожествено число, а не започва да го използва защото някой му е казал да слага “ и”. Поправките също са многократно повтаряне на грешка, но това е практика, не е зубрене.
Или ще трябва Анди да използва  други примери за да обясни какво разбира под зубрене, или просто да използва друга дума за нещата, които казва, защото зубренето определено не е нещо полезно! Не случайно се е наместило  с негативна оценка във възприятията ни!
(//bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/PslM/ZQMCr.png)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sat, 09 Nov 2019, 09:52
Радвам се, че все още има вярващи в баснята за външните квестори (дето уж отдавна ги има на ДЗИтата).

Всъщност в София изобщо не е басня. Редно е да правиш разлика между Кърджали, където всички учители са роднини и се борят за всяко дете, че и за собствените си места. И София, където е трудно квестор да се нацели баш в класа на познат учител. А и конкуренцията между училищата е видима.

Хоуп, това сигурно ли е за квесторите? Ако е, супер. Щото в статията, която постнах наскоро имаше резултатите от матура след 4 клас, които предизвикаха сериозен смях у мен.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Sat, 09 Nov 2019, 10:08
Аз правя разлика.Бумажките (дипломите) не правят.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sat, 09 Nov 2019, 10:12
Аз правя разлика.Бумажките (дипломите) не правят.

Умните не разчитат само на написаното на хартията, но и анализират факти и обстоятелства. А накрая и проверяват на практика. Истината винаги излиза наяве.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Фран Sat, 09 Nov 2019, 10:24
Редактирах първи пост. Онна е добавила всички ЧУ в София, според регистъра на МОН.
Подготвя и всички ЧУ в страната.
Благодарностите са към нея.:hibiscus:


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Sat, 09 Nov 2019, 10:29
Аз и Фенси не се “дърляме”, говорим си. Уфф, с тази дума имам деца вю.

Фенси, истината излиза наяве едва при “субективния” фактор (F2F интервю). Колко учебни заведения го прилагат при подбора?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Мак Sat, 09 Nov 2019, 11:57
Здравейте на всички! Нязря моментът и при нас за смяна след 4 клас. Детето е в държавно училище, но доста посредствено, а то определено има жажда и мегдан за повече знания.
За съжаление последните теми, които изчетох, не ме ориентираха - нещо сте зачекнали екзистенциални теми, по които да спорите 😂
Би ли бил любезен някой от старшите тук да ме ориентира - накъде да се насоча, нещо като топ 5, примерно 😉
Имам познат преподавател в Британика парк скуул и той каза, че там се работи много в посока превенция на агресията, в това децата, да са приятели, съекипници, а не съперници. Преди е бил в ЕСПА - за там каза, че, напротив, конкуренцията се стимулира съвсем нарочно. Ей такова вътрешно инфо би било полезно.
За съжаление за Британика ни е непосилна финансовата част...
Та, прощавайте за дългия пост, бих била благодарна на препоръки за училище, балансирано като цена/качество.
Поздрави!


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Sat, 09 Nov 2019, 12:45
Gergana Simeonova_464717, никой няма да се наеме да класира топ 5. Първо е важно да си изясните и вие какво точно търсите. Високи академични резултати на НВО, език, алтернативни похвати, близост до училището, брой деца в клас и т.н.? Аз лично не бих се ангажирала да препоръчвам категорично което и да е училище без поне да има яснота какво се търси.
Във всички теми досега има доста информация за училищата. Ако ви възникнат конкретни въпроси за някое училище, винаги се намира някой да отговори или можете да потърсите в търсачката  из старите теми и да се ориентирате за начало. На първа страница са изброени всички и можете да започнете от там да елиминирате някои поне по критерий "цена".


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Prizma Sat, 09 Nov 2019, 17:50
В топ 5  сред ЧУ след 4 клас с възможност за прием и с нелоши финансиви условия би трябвало да попада ПЧМГ по всякакви критерии.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Sat, 09 Nov 2019, 18:04
Само ако детето го влече математиката. Моето малкото ще загине от мъка там.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Фран Sat, 09 Nov 2019, 18:08
Само ако детето го влече математиката. Моето малкото ще загине от мъка там.
Не мисля. Математиката в редовните часове е балансирана. За пчмг става въпрос, в Питагор не знам как стоят нещата с изисквания и обем домашни.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Warwick Sat, 09 Nov 2019, 18:14
Само ако детето го влече математиката. Моето малкото ще загине от мъка там.
Не е съвсем така. Математиката в редовните часове е балансирана. За пчмг става въпрос, в Питагор не знам как стоят нещата с изисквания и обем домашни.
Колко часа задължителна математика седмично имат в 5 клас в ПЧМГ?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Sat, 09 Nov 2019, 18:28
Фран, може ли малко повече информация какво значи "балансирана"? Винаги съм си мислела, че програмата и учебния план са аналогични с тези на СМГ. Например, доколкото разбрах в 5-ти клас в СМГ вече разглеждат по-усложнени задачи с кръгове на Ойлер и принцип на Дирихле, нещо което не влиза в задължителната програма на МОН. В ПЧМГ това не влиза ли в задължителните часове за всички или се учи отделно само от тези, които имат интерес?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Лонита Sat, 09 Nov 2019, 19:20
Имат 10 часа математика в ПЧМГ. Часовете по обикновена математика и ИЧ се водят на целия клас - имат отделни контролни и оценки и домашни по двете. Часовете по ФЧ (3 часа на седмица) са разделени на групи според темпото на преподаване. Но всички би трябвало да покриват един материал, може би първите групи влизат в повече детайли като похвати и типове задачи. Отделно има школа само за състезателна математика, но тя е само за деца, които имат желание да я посещават.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Sat, 09 Nov 2019, 19:37
А какъв материал се покрива в ИЧ и ФЧ,  в сравнение с изискванията на МОН за тези часове и в сравнение със СМГ,  някой знае ли? Така или иначе в ПЧМГ се влиза с  доста сериозен изпит и ми се струва, че няма шанс там да попадне дете, което е "скарано с математиката".


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sat, 09 Nov 2019, 19:43
Извинете за невежеството, но какво е ИЧ и ФЧ?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Татко Мецан Sat, 09 Nov 2019, 19:45
И аз не знам, но може би избирателни часове и факултативни часове. Нека си кажат де :-D


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Лонита Sat, 09 Nov 2019, 19:57
Точно избирателни и факултативни часове, едно време им викаха ЗИП и СИП. От тези 10 часа 4 часа са обикновената математика, 3 часа са ИЧ и 3 са ФЧ. Не мога да правя сравнение със СМГ, щото имам само едно дете и то е в ПЧМГ, но и според мен без никакъв афинитет към математиката не би се чувствало комфортно в ПЧМГ, но Фран е права, че не е задължително детето да е някакъв математически гений, за да се чувства детето добре в училището и да се справя. И поне сега в 6 клас домашните по математика не са много, съдейки по времето, което детето отделя за тях.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Sat, 09 Nov 2019, 20:03
Аз понеже имам един математик (големия) и един анти, та идеално мога да направя разликата. Големият навремето го приеха от раз в ПЧМГ, но не го избрахме, отиде в математическата паралелка на 119. Може би сбъркахме, ама тогава бяха на старото място в Редута и беше ужас придвижването с ГТ.
Дребното просто го виждам как се мъчи сега с математиката, затова и не помислям за профилиране с математика. Тук ще си стоим :grinning:


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Sat, 09 Nov 2019, 20:27
Кръгове на Ойлер и принцип на Дирихле се учат в 3 клас.
Със сигурност ПЧМГ покрива програмата на СМГ. И също със сигурност дете без каквото и да е желание за математика няма да се чуства конфортно там. Също така съм убедена че и дете без добри училищни навицици доста ще му е трудно.
Днес моето дете е решило 44 задачи от сборник с тестове. 8 задачи от сборник по определена тема и 3 страници от 10 задачи по ЗП.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Sat, 09 Nov 2019, 20:38
Този уикенд?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sat, 09 Nov 2019, 20:39
За сравнение, в СС няма такива домашни по Мат. И аз смятам, че след 3 клас Питагор и ПЧМГ са място за деца с интерес към математиката.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Sat, 09 Nov 2019, 20:39
Хоуп, може би не съм се изразила правилно. Ясно е, че всички кандидатстващи в СМГ или ПЧМГ ги учат. Аз имах предвид по-усложнени от този тип.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Can Can Sat, 09 Nov 2019, 20:41
Кръгове на Ойлер и принцип на Дирихле се учат в 3 клас.

Учат ги още във втори клас.
И чак такава бройка задачи нямат за домашно, натоварването според мен идва от подготовката за и участието в многото математически състезания.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Лонита Sat, 09 Nov 2019, 20:46
В Питагор имаха повече задачи за домашно, може би, защото бяха само за уикенда. В ПЧМГ домашните са по-малко, но са всеки ден. За уикендите не е по-голямо домашното, отколкото през седмицата. Единствено щерката мрънка за обема на лятното домашно.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Sun, 10 Nov 2019, 08:07
Вчера :) Днес ще пише и учи по останалите предмети!

Някой беше питал каква е идеята на ОТ за математическата паралелка. Предполага,че е като на другите подобни училища. Подбрани деца и по-високи резултати накрая.
Лично мен ме влече системата на учене в ОТ. Изчетох и изгледах доста неща за нея. Имат добри резултати с по-амбициозните деца в 7 клас.
Миналата година от майка на 7 класник разбрах, че са забранявали децата да ае записват на курсове. Ако някое дете е имало нужда от допълнителни уроци са го викали събота и неделя.
В 5 клас почват втори чужд език по 4 часа на седмица. Но за математическата паралелка това са реално 4те часа допълнителна математика. Но за да не ощетяват тези деца вторият език могат да го учат след часовете.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Sun, 10 Nov 2019, 08:56
Не може да са забранявали, Хоуп, как ще забранят да правя нещо с детето си в свободното ни време. По-скоро са работели допълнително, за да няма нужда от курс.
Иначе за математическата паралелка не мога да кажа нищо аз, за жалост, говорили са за това на РС, на която не бях аз, а мъжа ми и не разказа много. А и у нас нали ученици-математици няма, та хептен не сме подали ухо :grinning:


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sun, 10 Nov 2019, 08:56
Hope, догодина ли ще имаш 5-класник?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Sun, 10 Nov 2019, 09:08
Hope, догодина ли ще имаш 5-класник?
Аха :)

Бъди - да може би не бях правилна в изказа си.
Но това,  че работят допълнително за мен е много положителен анонс.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: танита Sun, 10 Nov 2019, 10:10
Не разбрах ОТ предлагат прием в изцяло нова паралелка, или си профилират съществуващите от 4 за 5 кл.
Миналата за тази учебна година 4 за 5 кл. на нас ни отказаха директно среща под предлог, че нямат свободни места.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sun, 10 Nov 2019, 10:21
Хоуп, ще стискаме палци да изберете най-доброто училище :hugs:


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Sun, 10 Nov 2019, 10:34
Вече 2 години поред към настоящите 4 към 5 класове добавят един изцяло нов. Може би сте се обадили след като е бил сформиран вече.
Профилирането според мен ще е общо за външни и вътрешни деца, те и в момента си имат часове за напреднали математици, сборно от всички класове.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: танита Sun, 10 Nov 2019, 11:01
Много странно, чак изненадващо ми е😮
Миналата година стартирахме преглед на училища с възможен прием след 4 клас още преди края на календарната 2018г.
Бяхме набелязали ОТ, Азбуки, ТЕ и СС.
От четирите 3 имаха обявена приемна процедура на сайта, и кандидатствахме, а ОТ нямаха нищо, и цитирам съпруга си “бяха най-апокрифни”.
Той проведе няколко тел разговора с тях, и това което е получил като отговор е “няма места, при нас изключително рядко се освобождава, само ако дете замине в чужбина и т.н”, директорката му се е сторила доста високомерна.
Кога да е била тази процедура за цял нов клас се питам - съвсем в началото на учебната година ли? А и дори не му е разяснила примерно “имахме прием, но закъсняхте”


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Sun, 10 Nov 2019, 11:18
На мен ще ми е интересно ново инфо за КО ако има... някак само от Ежко се чува (и колеги :) )
Британика парк тепърва ще видим накъде ще върви. Доколкото разбрах ръководството и състава на Дрита ще останат три години, според договор. Интересно ми е къде са отишли напусналите деца, за които 1000 евра увеличение не е ок...
Много се радвам, че има нови хора тук. Или поне аз не ги познавам.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Rajna Nikolova Sun, 10 Nov 2019, 12:27
Частните училища във Варна са пълна трагедия- има училища с 7 деца в цялото училище.Или в Камчия - трагедия


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Sun, 10 Nov 2019, 12:28
На мен ще ми е интересно ново инфо за КО ако има... някак само от Ежко се чува (и колеги :) )
Британика парк тепърва ще видим накъде ще върви. Доколкото разбрах ръководството и състава на Дрита ще останат три години, според договор. Интересно ми е къде са отишли напусналите деца, за които 1000 евра увеличение не е ок...
Много се радвам, че има нови хора тук. Или поне аз не ги познавам.

В КО класовете са станали по 20 души, има доста желаещи, което пък значи, че не свалят звезди да се запишеш на всяка цена (за мен е голям плюс, че са честни, а не "всичко е цветя и рози при нас"). В пети клас голям % се местят към МГ и се освобождават места. Таксата е вече 9000 лв, защото включва месец юни с интензивен английски, може би трябва да се ъпдейтне първа страница.
Определено са сериозно училище и неслучайно съм ги сложила в "светата троица", те също се имат за ранга/типа на СС и Питагор.
Правят нова малка спортна площадка, имат избирателен час по религия и учат децата на ценности и уважение към всеки.
Като цяло изглежда английският и математиката им да са на доста добро ниво и са си "класически"/"академичен" тип училище.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Тинкърбел Sun, 10 Nov 2019, 13:55
В КО класовете са станали по 20 души, има доста желаещи, което пък значи, че не свалят звезди да се запишеш на всяка цена (за мен е голям плюс, че са честни, а не "всичко е цветя и рози при нас").
Не се сдържам да попитам. Защо големите класове и многото желаещо означават, че от училището не се стремят да запишат ученици на всяка цена.
Часът по религия определено е нещо, което говори повече за горното, отколкото другите неща.
Въпрос: какво правят останалите деца, докато тече часът по религия? Т.е. между какво друго могат да избират.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Sun, 10 Nov 2019, 14:06
Аз знам за 2 деца неприети в КО по време на миналогодишната кампания (може да има и други), което е доказателство, че не приемат всеки, тоест вероятно имат възможност за подбор. А класовете в КО, че са към 20 деца отдавна се пише в темата, тоест не е някаква новост от тази година. Не знам защо Пипи е изненадана за това. Според мен, тя имаше предвид, че многото желаещи означава, че не приемат всеки, но то и това сме го коментирали преди време.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Sun, 10 Nov 2019, 14:14
Според мен оптимално е първи до трети клас да са по-малко деца, а после да са повече. Ако имах възможност вероятно от три трети класа, щях да направя два четвърти.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: ioana_g Sun, 10 Nov 2019, 14:14
Дъщеря ми е в КО ПУК. 21 деца са в клас. По английски и по допълнителната математика ги делят на 2 групи по 10 и 11 деца. За момента се делят по азбучен ред. Допълнителната математика мисля се води от двама математици, от които за сега съм с добро впечатление. От класната на ПУК също. Допълнителната площадка е факт от началото на годината. Също така имат вече и сутрешна гимнастика преди часовете. Имат домашни за уикенда, през седмицата не.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Medovik Sun, 10 Nov 2019, 14:28
Здравейте, може ли да споделите каква цена излиза средно на ден "купона "за храна във вашите училища. Преди седмица получих от Британика сметка за храна на децата. Направо не вярвах, че в един от дните купона им е бил 15,98лв. за леща и картофена яхния + плод и парче кекс за следобедна закуска. Гледах другите дни и цената вървеше около 12-13лв. на ден. Това ми се вижда прекалено, до сега в Дрита сме плащали 3,70 на ден и пак там готвеха.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Sun, 10 Nov 2019, 14:34
Ние не плащаме храната отделно.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Лонита Sun, 10 Nov 2019, 14:40
В ПЧМГ предлатат храна - супа, основно и десерт срещу 35 лева на седмица. Но пък съм забелязала, че повечето деца не искат да се хранят в училище. Щерката и съученици ходят в едно заведение с обедно меню на Руски паметник и там обядват - било по-всусно.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Sun, 10 Nov 2019, 14:55
На повечето места май храната е включена в таксата. За СГ цената е 5евро на ден за закуска, обяд, междинни закуски. В Еспа, обаче цената е 1680 евро за година, което ако се сметне на ден излиза 9-10 евро на ден в зависимост от броя учебни дни как се смятат. Но според мен цената на Еспа е прекалена.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sun, 10 Nov 2019, 15:48
На ЕСПА цените за всичко са им прекалени. Затова и няма наплив, макар на него далеч повече да приляга да е в троицата от КО, което показва незабележителни резултати вече освен по Бел, и по Мат. За английския вече споменахме.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sun, 10 Nov 2019, 15:52
Да, на ЕСПА повече приляга да са в Светата троица. Като цяло - търси се трето училище, което да е силно и в периода 5 - 7 клас (Образователни технологии? ).


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sun, 10 Nov 2019, 15:57
ЕСПА са с много стройна система и организация. Имат концепция, която спазват от години. Имат и силна школа по Мат. Езиците също не са никак зле. Единствено мястото им е ужасно, малка сграда и крънкат пари за всяко нещо. Има неща, за които си плащаш по два пъти реално. Като цяло ако трябва да избирам между двете скъпи училища СГ и ЕСПА, бих избрала ЕСПА. А са много по-напред от КО, БШ и Ерих Кестнер примерно. Просто са малки и доста скъпи.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Тинкърбел Sun, 10 Nov 2019, 16:04
И аз харесвам ЕСПА като идея за училище, не че знам много детайли. Фенси, английският им също е на много добро ниво (т.е. повече от "никак зле", напр. деца преместени от ЕСПА в СС са директно в А група, не само без пропуски, но и сред топ в А група)
Харесвам деца, които са учили в ЕСПА и колкото и да споменаваме, че 1-2-3 деца са непредставителна извадка, си мисля, че няма как пък толкова, хем пък и различни и всички да са някакво изключение от масата там.
На КО не харесвам директорката (аз й казвам Логорейова) Вярно, че спомените са ми от преди н години, ама в написаното от Пипи сякаш отново чух същия рефрен. Много думи, много, много, много, хвалба, ама не точно и без някаква логическа връзка, или подреденост, или поне без такава, която аз разбирам.
СГ си има други плюсове. Ако след 7-ми клас ще си пращам детето в УК, ще избера СГ.

На въпроса с храната, нашата е в цената, така че не знам. Готви се на място, разнообразно е, при това май е и вкусно. Моите и двамата си ядат, докато преди голямата им сестра не ядеше твърде манджурляка, а се изхранваше главно с филии.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sun, 10 Nov 2019, 16:25
Аз така си говоря. Наистина са на високо ниво по английски, да.
Знам, че и вторите езици са достатъчно застъпени, а не формални. Наистина на по-ниско ниво от английския.
Скоро някой писа за стимулирането на конкуренцията в ЕСПА като нещо негативно. Напуснал учител го казал. Имат някакви месечни и годишни награди, които са доста висока чест за всяко дете. Но...откакто аз ги следя, имат поне два случая на масово напускане на учители. Тъй като не съм вътре в кухнята и не мога да разсъждавам. Но, въпреки това по външни белези не се вижда да изпитват сътресения.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Sun, 10 Nov 2019, 16:56
Аз имам 2 много различни отзива за Еспа. Единият е много стар и много положителен. Другият е по-скорошен, негативен. Изразяваше се в това, че всъщност децата не са получавали достатъчно добра подготовка в училище. Трябвало е родителите да се занимават да покриват пропуски, но пък изискванията към децата били големи. Казаха, че  за разлика от Еспа, в новото училище, което са избрали учат децата.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Sun, 10 Nov 2019, 17:04
Май преходът Дрита-британика е бил сътресителен. 16 лв ми се струва доста за обяд...


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sun, 10 Nov 2019, 17:26
Аз имам 2 много различни отзива за Еспа. Единият е много стар и много положителен. Другият е по-скорошен, негативен. Изразяваше се в това, че всъщност децата не са получавали достатъчно добра подготовка в училище. Трябвало е родителите да се занимават да покриват пропуски, но пък изискванията към децата били големи. Казаха, че  за разлика от Еспа, в новото училище, което са избрали учат децата.

Може. Аз ги проучвах преди 2-3 години. А кое е новото училище? Въпреки това по състезания децата им се справят доста добре. Следя ги. А и на НВО са консистентни като тенденция в резултатите.
На мен лошо впечатление ми направи, че в 7 клас намаляват часовете по език и на тяхно място влиза вътрешна школа за НВО, която се заплаща допълнително. Но таксата не се намалява. А и ако ги учат добре защо по....те им е нужна школа.

Имам чувството, че доста ценови абсурди в частното образование има да виждаме все по-често. Ние имаме още 3 г. до 7 клас. Да му мислят тепърва започващите.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Medovik Sun, 10 Nov 2019, 17:27
Май преходът Дрита-британика е бил сътресителен. 16 лв ми се струва доста за обяд...
Меко казано, доста мога да изпиша. Дано се оправят, че тжва положение не ми харесва.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Sun, 10 Nov 2019, 17:43
Не съм изненадана от такъв подход за езика и НВО. Ако едно училище е до седми клас, то е очевидно, че родителите повече ще ги интересува какво ще стане на НВО, защото така или иначе ще трябва да кандидатстват за гимназии. В такъв момент всеки родител е пред избора дали НВО или език. НВО е веднъж и няма поправка - каквото изкараш, според него се класираш. Език да се учи с по-малко часове не е нищо фатално, още повече, че език се учи и следващата година. Не коментирам финансовата страна, а само какво би било важно за мен, ако имам седмокласник.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sun, 10 Nov 2019, 17:53
Андариел, ако са ги учили качествено до тогава, не би следвало да се налага да им организират школа. Това е центърът на изказването ми.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: e_to Sun, 10 Nov 2019, 17:55
Май преходът Дрита-британика е бил сътресителен. 16 лв ми се струва доста за обяд...
Меко казано, доста мога да изпиша. Дано се оправят, че тжва положение не ми харесва.


Ще е полезно за лутащитв се в момента като мен да разкажете малко повече. Благодаря.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Sun, 10 Nov 2019, 17:56
Това е заблуда. Изпитът си е изпит и за него се учи допълнително. Няма такъв филм като "ако са ги учили няма нужда". Има нужда. Това не е просто едно изходно ниво, а състезателни изпити, от които се решават следващите поне пет години от живота на детето. Всички се готвят допълнително - такава е играта, ако искат да се борят за най-желаните държавни гимназии.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sanaka Sun, 10 Nov 2019, 17:59
Аз имам 2 много различни отзива за Еспа. Единият е много стар и много положителен. Другият е по-скорошен, негативен. Изразяваше се в това, че всъщност децата не са получавали достатъчно добра подготовка в училище. Трябвало е родителите да се занимават да покриват пропуски, но пък изискванията към децата били големи. Казаха, че  за разлика от Еспа, в новото училище, което са избрали учат децата.
И моите отзиви за ЕСПА са подобни /от родители на деца, прехвърлили се  в друго училище/ - общо взето, прехвърляне на отговорността за обучението върху родителите. Недостатъчни обяснения и упражнения в училище, за сметка на огромни домашни. Който разбрал - разбрал, а който не е - да се обучи вкъщи, за да отговори на изискванията.

Това е заблуда. Изпитът си е изпит и за него се учи допълнително. Няма такъв филм като "ако са ги учили няма нужда". Има нужда. Това не е просто едно изходно ниво, а състезателни изпити, от които се решават следващите поне пет години от живота на детето. Всички се готвят допълнително - такава е играта, ако искат да се борят за най-желаните държавни гимназии.
Андариел, това не е вярно. Училище, с целодневна форма на обучение и с двоен хорариум по БЕЛ и МАТ, ако си върши добре работата, напълно обезсмисля допълнителна, извънучилищна подготовка.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Sun, 10 Nov 2019, 18:02
Да, така с двоен хорариум нещата изглеждат различно. Предполагам, това е извън ЗИП, защото ЗИП има и в държавните училища. Май само СМГ ги смятах навремето, че имат извън това още хорариум, който става общо двоен, но май го водеха СИП.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sun, 10 Nov 2019, 18:04
По трите предмета имат двоен хорариум. И пълните възможности да ги подготвят за тънкостите на изпитите.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sanaka Sun, 10 Nov 2019, 18:07
По 9-10 часа седмичен хорариум по БЕЛ и по МАТ за целия срок на обучение. А дали ги водят ЗИП/СИП, или както вече се наричат ИУЧ/ФУЧ, никога не съм знаела, а и няма значение.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Sun, 10 Nov 2019, 18:10
Отзивите, които аз съм чувала са като на Санака, от разговор с майка на момиче на възрастта на малкия ми син (с която се познаваме от 1993).


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sun, 10 Nov 2019, 18:26
Моите отзиви не са такива. От две семейства са, но с по-малки деца.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sun, 10 Nov 2019, 19:08
Май преходът Дрита-британика е бил сътресителен. 16 лв ми се струва доста за обяд...
Възможно е Британика просто да искат да ограничат кръга до по-заможни семейства. Прав им път :joy:


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Sun, 10 Nov 2019, 19:13
Аз съм споменавала май, в нашия клас тази година дойде дете от Дрита, скокът в цената е дошъл непосилен за родителите. Мисля, че 11х лв каза майката, но не съм сто процента сигурна. Имаха късмет, че при нас напусна едно дете и се освободи място в класа.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rainy... Sun, 10 Nov 2019, 19:34
Добре де първата година децата на Дрита са на същата цена, като в Дрита.
Само дето аз едно не схващам.. цената на храната не е ли включена към таксата? Като получихме офертата от Дрита не съм обърнала внимание, но не пише допълнително за храна.
Сега излиза, че за Британика се плащат грубо 6К на година + по ~15 лв на ден за храна...демек ~300лв отгоре на месец?

От ЕСПА приятелско дете заеква, заради стреса. След нашата среща там,
мъжа ми хвърли папката и каза, че вече ще обикаля по Околовръстното отдалеч да не вземе да се обърка нещо. Пълна "касичка", учудих се, че нямаха такса "сядане на стол" или "ползване  на чин". Сигурна съм, че има много доволни родители, но отговор на въпроса ми как предпазвате децата от overburn (прегаряне?!.. не знам как се превежда) , ми отговориха, че правели езикови лагери.. ми мерси :)
Впрочем като идиология там много приличаше на гимназията ми... амЪ... там бяхме големи вече


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Sun, 10 Nov 2019, 19:44
Не мисля, че са им оставили същата такса. Една майка с две деца каза от 4 на 6к...


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sun, 10 Nov 2019, 20:12
Пълна "касичка", учудих се, че нямаха такса "сядане на стол" или "ползване  на чин".


А баш. За всяко нещо - бам ... ценичка.

Сигурна съм, че има много доволни родители, но отговор на въпроса ми как предпазвате децата от overburn (прегаряне?!.. не знам как се превежда) , ми отговориха, че правели езикови лагери.. ми мерси :)


Олеле Боже! Що за неадекватност.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Sun, 10 Nov 2019, 20:25
То аз взех да заеквам, докато ви чета. Удивително, въвели са платени Игри на глада. За първокласници и седмокласници. И то първите се гърчат пак заради това кое племе е с по-добри резултати на НВО. Изходът за София е 5 НЕГ, 5 АЕГ и два Американски колежа. Опа, и поне 7-8 СМГ-та.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Sun, 10 Nov 2019, 20:31
Нотарис, понякога, вечер, ми е много трудно да те разбера. Хем говориш за София, пък пет немски гимназии, пет английски  - не са ли толкова общо в страната - а и кое визираш под втори АК, не мога да се сетя?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Sun, 10 Nov 2019, 20:33
Нотарис, имаше предвид, че това е решението, за да се спрат въпросните абсурди :joy:


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sun, 10 Nov 2019, 20:33
Шарки, той Нотарис добре го е написал. Ти го прочети два пъти. И е прав.
Хайде наздраве!


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rainy... Sun, 10 Nov 2019, 20:35
Лейка, аз имам различна информация от майка на 3 деца там... каза ми, че за първата година са на старите цени. Доста странно...

Нотарис, това в ЕСПА ли? Не мога да схвана, шега ли е.. изобщо нещо се объркАх с твоя пост.

Фенси, ти май не си била на среща там :D Учудих се как не пускат яслената група на състезанията с първи клас.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: тинки Sun, 10 Nov 2019, 20:40
В ЕСПА са готови да преминават през трупове за заветното класиране на НВО, а за съжаление и на "малките матури" след 4ти клас. Това, което се разказва като легенда за изключеането на ученици от други ЧУ е практика в ЕСПА. Зор да навакса някое "изключение" никой не си дава.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Sun, 10 Nov 2019, 20:53
Коментирам стреса и битката за добри училища за първокласници и съответно после за резултати на НВО. Тези резултати нали ги искате заради ЕГ, МГ, не вярвам, че ви е важно за спорта. Затова повече добри държавни гимназии  -  по-малко стрес. При целия наплив към столицата на предимно млади хора, сегашната бройка добри гимназии може би не стига за всички умни деца. За да не се преминава през трупове (на родители). Вече съм далеч от тази вълнения, школи, напрежение, не ми трябваха и резултати на времето, но започвам да заеквам, като ви чета. Тук сте няколко човека, представяте ли си колко “състезатели” сте общо за ограничен ресурс. Тоя зор и стрес не е продуктивен, прегрявате може би децата; обобщавам, разбира се, тук всички са ОК и се справят прекрасно.

Всички майки тук ли сте пълни отличнички😀

Четох напоследък две неща, които ми направиха впечатление - интервю в 24 часа от събота с бащата на едно изявено дете, може да го видите, и интервю с физика Теодосиев от Казанлък по повод филма за него.
Е, изводът ми, от мненията на тези хора, е, че всеки се ражда с дарбите си. Надграждането, мисля, може да бъде до 25% максимум.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Sun, 10 Nov 2019, 21:26
Аз имам въпрос. Кампаниите в някои училища вече текат и ни предлагат пробен ден. Да, ама то до реален ПУК има близо 1 година, така че с какво пробен ден сега ще е показателен? Може на детето да не му хареса, да не покаже готовност,  но след 10 месеца да си е готово. Има ли смисъл или да отказвам пробни поне до пролетта?
Освен това някои училища са с първа предучилищна- 5 годишни, твърдят, че по-добре се адаптирали и на запад започват дори на 4. И че на 6 както не учим английски в много училища ще му е трудно да навакса. Какво мислите за първи ПУК 5 годишни? На мен хич не ми се ще, искам детето да е на градина още една година, да му удължа игрите и детството (не че и там не учат интензивно и ми се оплаква вече).
От друга страна не само Азбуки започват да искат ниво по английски за ПУК... оказва се, че изборът ни ще е по-ограничен, отколкото си мисля :(
Изобщо ако можем 2 годишни да ги ориентирме вече за университет, явно е най-добре.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sun, 10 Nov 2019, 21:46
Пипи, много зависи от училището. Сигурна съм, че има училища, в които ПУК - 5 г. би било приемливо за теб, и ДГ, които биха те отблъснали. Моите големите в 3 гр. бяха в градина с домашни за уикенда, през седмицата има даваха задачи, и не ги пускаха да излизат навън, за да не настинат. Монетата има две страни.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Sun, 10 Nov 2019, 22:07
Аз имам въпрос. Кампаниите в някои училища вече текат и ни предлагат пробен ден. Да, ама то до реален ПУК има близо 1 година, така че с какво пробен ден сега ще е показателен? Може на детето да не му хареса, да не покаже готовност,  но след 10 месеца да си е готово. Има ли смисъл или да отказвам пробни поне до пролетта?
Освен това някои училища са с първа предучилищна- 5 годишни, твърдят, че по-добре се адаптирали и на запад започват дори на 4. И че на 6 както не учим английски в много училища ще му е трудно да навакса. Какво мислите за първи ПУК 5 годишни? На мен хич не ми се ще, искам детето да е на градина още една година, да му удължа игрите и детството (не че и там не учат интензивно и ми се оплаква вече).
От друга страна не само Азбуки започват да искат ниво по английски за ПУК... оказва се, че изборът ни ще е по-ограничен, отколкото си мисля :(
Изобщо ако можем 2 годишни да ги ориентирме вече за университет, явно е най-добре.
Пипи извинявам се но нещо почнах да губя връзката.
Ако детето ти през 2020 става на 6 години. И искаш да кандидатства за ПУК за учебната 2020/2021 нормално е да мине на пробни и тестове сега.
Моето мина на тези тестове на 5 години и 2-3 месеца. На 6 години стана вече постъпил в ПУК както и много други деца.
Няма идея как са организирали приема в конкретното училище...но ако е до запълване на бройката по-добре да мине в началото.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Sun, 10 Nov 2019, 22:17
Хоуп, идеята е не е ли рано ноември месец пробен ден. Да го отложим поне за март минсе вижда по-смислено. Освен това дали е вярна теорията в някои училища да започнем веднага, да се местим от ДГ сега от днес за утре. Сега или никога, малко психологически натиск.
Аш, аз съм доволна от градината, според мен балансът е добър. Играят, закусват, в 10 започват да учат, максимкм час (понякога 40мин, понякога над час). После плуване или свободна игра, обяд, сън, следобед избираем спорт и от 16ч някои дни учат още малко, други излизат. Като е хубаво времето излизат и следобед почти на тъмно, кефи ме това. Иска ми се да остане до края на годината.
В което и да е училище ще липсва почивката/сън и свободната игра ще е по-малко.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sun, 10 Nov 2019, 22:19
Лейка, аз имам различна информация от майка на 3 деца там... каза ми, че за първата година са на старите цени. Доста странно...

Нотарис, това в ЕСПА ли? Не мога да схвана, шега ли е.. изобщо нещо се объркАх с твоя пост.

Фенси, ти май не си била на среща там :D Учудих се как не пускат яслената група на състезанията с първи клас.


Напротив, в ЕСПА бяхме на среща. И ми направиха прекрасно впечатление като комуникационни умения, прозрачност и информативност. В никое друго училище не ти връчват папка с материали, които отговарят и на най-малкия ти въпрос по организационната част. А аз имах много въпроси. ;-)

Пипи, ако детето ще тръгва в ПУК догодина септември, кандидатствате сега. Избор да е март пробния ден ще имаш в малко училища.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Sun, 10 Nov 2019, 22:21
Пипи зависи от политиката на училището.
Логиката до март няма да се промени кой знае колко. Иначе може някакви знания да добие но не знам колко. Иначе в повечето училища доколкото знам приемните дни са през февруари и март.
По средата на годината не бих местила дете ако няма проблем на мястото където е. Или ако в приетото училище ме искат да наваксва нещо.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sanaka Sun, 10 Nov 2019, 22:30
Ако ще е ПУК през учебната 2020/2021г., ще трябва да се яви на пробен ден тази учебна година. Иначе ноември и на мен ми се вижда рано. То и януари-февруари ми се вижда рано. Аз не бих преместила дете в училище още на 5г.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Sun, 10 Nov 2019, 22:36
Пипи, мисля че схванах какво питаш, но тъй като не знам за кои училища говориш точно, ще напиша малко по-общо. Значи, има 2 вида "пробни дни". Единият вид  е този, който си представяш - да прецениш дали на теб/ детето ти му харесва училището (обикновено  в момента това се случва в училища, за които няма особен наплив). Другият вид е от училището да преценят дали ви харесват :) Там е съчетано и с един вид изпит, или първо има изпит и чак тогава нещо като пробен ден (втори кръг на изпита, иначе казано) . Ако става въпрос за втория вид, то нямаш избор. Или отивате на пробен ден/изпит, или си губите възможността за кандидатстване. Ако пък става въпрос за първия вид "пробни дни", то тогава пак е малко рисковано да чакате прекалено, защото вероятно приемат до запълване на местата, а март месец може и да е късно. В повечето читави училища местата са запълнени дотогава, но пак зависи от организацията на конкретното училище.

По другия ти въпрос за ПУК -5 годишни. За мен си струва, само ако сте много недоволни от сегашното си място, а при вас ситуацията не е такава. Друг вариант за да си струва такова местене е евентуално пазене на място, ако много държите на училището, за да си спестите бъдещ изпит (така постъпиха мои познати преди време, премествайки се в детската градина на ЕСПА). На някои места обаче, вече и това не е гаранция за прием в училището за 1-ви клас (напр. в момента в ТЕ, в Азбуки, а може и вече и в ЕСПА да е така).


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Mon, 11 Nov 2019, 05:49
Пипи, на мен ми се вижда малко това учене в ДГ. Трябва да имат учене поне по един учебен час (един предмет) сутрин и един след обед. По мои спомени в стандартна ДГ по програма имат повече учене. В десет сутринта да започват да учат е късно. Първият учебен час е най-късно в 9, после закуска и още един час, следобед имат още един час и английски, да речем, или музика или конструктивни дейности (уж по-леките). Да не забравяме, че имат предмети като български, математика, природен свят, конструктивни дейности, рисуване, музика, физическо, плюс почти навсякъде имат английски. Няма как всичко това да се случи само с по един учебен час сутрин и понякога по един след обед, по-логично звучи един астрономически час, разделен на два предмета. Навсякъде трябва да има разписание на учебните часове и дневния режим в градината, виж го. Времето им за игра на практика е малко - преди обяда и след като се наспят, обаче и тогава имат учебен час често.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Mon, 11 Nov 2019, 06:21
Доколкото си спомням в ЕСПА някои от допълнителните дейности се заплащат. Например школата по състезателна математика се заплаща. Всъщност като се замисля, ако тази школа се води от някой от по-добрите преподаватели, заплащането би било ОК и това за мен е по-добрият вариант, защото се провежда в училището и не се губи време за посещение допълнително в извънучебно време. Коментирали сме досега, че деца от СС посещават външни школи по състезателна математика при наличие на такава в училище. От ЕСПА има ли представители по външните школи?

Фенси, нали имаш опит по школите със състезателна математика - виждала ли си деца от ЕСПА - донякъде да преценим дали вътрешната им школа е ефективна?

Отделно се чудя дали се заплащаха уроците по пиано в училището и каква е продължителността им като времетраене на урока?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Mon, 11 Nov 2019, 06:26
Школата в ЕСПА се водеше от Добри Данков преди няколко години. Сега нямам идея кой е там. Но Данков се води един от добрите преподаватели по мат. подготвящ състезатели.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Mon, 11 Nov 2019, 06:34
Да, и аз имам спомен, че беше Данков.

Хоуп, в Питагор в учебно време има ли състезателна школа на някой от по-известните имена ? Ходят ли питагорчета при Кортезов на доп. уроци, например? Сигурно ходят....


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Mon, 11 Nov 2019, 06:52
Да, и аз имам спомен, че беше Данков.

Хоуп, в Питагор в учебно време има ли състезателна школа на някой от по-известните имена ? Ходят ли питагорчета при Кортезов на доп. уроци, например? Сигурно ходят....
Да. За всеки випуск има такава състезателна школа. Тя е веднъж седмично след часовете. Води се обикновенно от препидаватели подготвящи състезатели. Данков, Шаркова, Пенчева.
Кортезов не работи в училището. Но Кортезов се казва и пррподавателя по математика в Златарски /5-7/ клас. Май Кембридж беше завършил. Това просто се сетих :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Mon, 11 Nov 2019, 07:13
Аш, аз съм доволна от градината, според мен балансът е добър. Играят, закусват, в 10 започват да учат, максимкм час (понякога 40мин, понякога над час). После плуване или свободна игра, обяд, сън, следобед избираем спорт и от 16ч някои дни учат още малко, други излизат. Като е хубаво времето излизат и следобед почти на тъмно, кефи ме това. Иска ми се да остане до края на годината.
В което и да е училище ще липсва почивката/сън и свободната игра ще е по-малко.
Пипи, в Увекинд 5 г. са с ПУК-6 г. на едно място и дневният режим е горе-долу, както го описваш. Те са в една сграда обаче - 4 г., 5г. и 6г. ПУК - 6 г. прекарват повече време на чин.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Mon, 11 Nov 2019, 07:52
Кортезов-син е в Златарски :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Mon, 11 Nov 2019, 09:32
Аш, сега ме замисли. Май не съм чула да има деца от ЕСПА там където сме били по школи (ДАНИС и Питагор). Когато проучвах училището, школата беше водена от Данков. Схемата е: има определени часове в учебно време в които се провежда тази школа. Доколкото помня 2 часа. За да влезеш в школата дършиш изпит. Школата е срещу допълнително заплащане без да се приспадат пари от таксата. Докато децата от школата са с Данков, другите имат стандартна математика.
Следя от време на време випуска на моето дете. Имат няколко деца, които определено се представят добре по математически състезания. Не помня добре, но на випуск да имат максимум два малки класа. Имам и дете на колега в 4 клас там. Определено звучи доволен и казва, че се учи сериозно.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rainy... Mon, 11 Nov 2019, 09:57
Фенси, е като си била кое те учуди в начина им на справяне със стреса? Или коментарът ти беше ироничен (губи се иронията във форума). Още на 10тия въпрос с директорката на ЕСПА ми беше ясно, че там ще е много стрес, ама много. A като знам на мен какво ми беше в 8ми клас, като влезнах на тези условия (среден успех 4.5 + минимум 4 по специален предмет + още куп неща), не бих го причинала на толкова малко дете.

Sadlady, абе пробен ден предлагат и търсените училища, освен ако не броиш КО за такова. Детето ми беше на пробен ден там и сама разбра, че не е  за не, въпреки че я бяха харесали много, тя не се почувства на място.

Пипи, като се замисля ние започнахме Януари/Февруари с пробните дни миналата година.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Mon, 11 Nov 2019, 10:05
Не си спомням да съм се учудвала. Просто казах, че отговора е неадекватен.
Не, знам. Всеки си има праг на разбиранията. Говорейки с родители от училището, не съм с впечатление, че стреса е по-сериозен от този в настоящото ни училище. Ако изобщо това може да се сметне за стрес, вместо простичко сериозно учене. Преди време една позната с деца в СС с която говорехме ми каза, че смята училището за подобно на едновремешните езикови сериозни гимназии. Учи се сериозно и без кой знае какви глезотии. Но аз съм краен противник на алабалистики тип Прогресивното и т.н. Смятам ги за скъпа розова дъвка за родители с комплекси от собственото им нерадостно ученичество. Без да ми се обижда някой.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rainy... Mon, 11 Nov 2019, 10:14
Много добро сравнение, защото едно време от гимназиите се започваше с подобни изисквания. Аз наистина преекспонирам нещата от себе си, знам ли пък, може и защото съм била в голям стрес в гимназията, заради тези условия (а аз завърших с 5,82 среден успех, не съм била никога близко до изключване поради нисък успех), ако бях по-малка сигурно щях да заеквам.
Всеки си знае за детето, на мен ми е прекалено чак толкова условия за толкова малки деца.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Mon, 11 Nov 2019, 10:16
Рейни, интересно ми е кога ви предложиха пробния в КО? Преди да минете теста, след това или ги съвместиха? Аз имах предвид, че в тези училища, които правят подбор, пробния ден не е само с цел, родителите да харесат училището и просто да се запишат, а и обратното - от училището също да направят преценка. Например за Питагор, след изпита, евентуално се минава на втори кръг, подобен на пробен ден, но той служи и за допълнително отсяване на кандидатите.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Mon, 11 Nov 2019, 10:21
Аз да ти кажа, имам личен опит със СМГ в годините когато започваха да въвеждат приема от 5 клас тогава. Класовете бяха натъпкани с над 40 деца. Яко учене, ама яко. Ни едно стресирано нямаше.
Отделно, че според мен, когато се споделя мнение е редно да се казва и за деца в кой клас се разказва. За ЕСПА имам впечатления, че започват да натискат от 4-5 клас нагоре. Преди това не е чак така. Между другото същото ни се случва и на нас в момента в 4 клас. И го смятам за нормално. Нищо не е като едно време, че да ги чакаме до гимназията да ги подготвяме за стреса. Още в 4 клас скъпото ни МОН ги подлага на оценяване.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Mon, 11 Nov 2019, 10:26
Rainy, напълно подкрепям, за мен толкова стрес от малките класове е излишен. А аз не съм била в сериозна гимназия и винаги съм учила без стрес, така че не мисля, че визията ти за детето има чак такава връзка с теб. Просто има различни типове родители, аз като слушам за ЕСПА ми звучи ужасно всичко. В малките класове е важно човешкото отношение, възпитаването на ценности (което НЕ е само у дома) и играта и постепенно изграждане на навици за учене. Стрес и здраво учене са несъвместими понятие за дете под 4-5 клас.
Анди, един астрономически час са заниманията им сутрин, и още толкоа повечето следобеди. По моливко са и си имат всички предмети и ги учат на чужд език, та хич не ми се вижда малко. Един ден седяха към час и половина и бях готова да се карам с учителката, но се оказа изключение и максимум час са обикновено. И толкоа му е трудно да издържи, абсурд да искаме повече.
Аш, Уве кинд е много мой тип училище, а и е с немски. Но пусто ни е адски далеч, доро с транспорт не искам да му го причинявам и затова няма дори да го гледаме, че ще вземе да ни хареса твърде :Д


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Mon, 11 Nov 2019, 10:29
Увекинд си работят в посока децата да остават в гимназията им. ;-) За мен това не ОК от където и да го погледна.
Не ми е нормално техни деца, дори и след частни уроци, да не могат да се класират в читава държавна гимназия. И не е единичен случай.

Когато аз обмислях подхода с училището на детето ми стигнах до два варианта.
1. Лежерно училище с алабалистики и як гърч по курсове последните две години с неясен успех, заради пропуски в основата.
2. Сериозно училище, даващо много равномерна и стабилна основа. Евентуално уроци за файн тюнинг.
И в двата варианта държах да няма местене и изпити до 7 клас. Именно заради стреса. Е, с последното не ни се получи, заради грешен избор по безброй причини. Но въпреки това при преместването Питагор не ни беше вариант, заради изпита в 4 клас.
Ясно е кое избрах, защото първата опция ми е подобна на читаво ДУ с малко по-малко деца в клас. И реших, че само това не ми оправдава хилядите левове.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rainy... Mon, 11 Nov 2019, 10:35
Фенси, аз говоря за мен - 8ми клас гимназия (ние нямахме подготве). И под по-малки имам предвид всички преди 8ми клас.

Sadlady, беше след изпита на малката, когато ни информираха, че много са я харесали. От начало бях искрена с тях, че детето ми ще решава и те предложиха пробен ден (по-скоро се съгласиха с исканото от мен де :) ) , така че бяхме на етап- решението е от нас.

Пипи, от Увекинд избягаха 3 приятелски семейства. Откриха огромни пропуски в 5ти клас и преместиха децата. Имай едно наум там.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Mon, 11 Nov 2019, 10:44
Пипи : Увекинд е една дума :) Забелязах ,че в няколко поста я пишеш разделена.
Увекинд от 3 клас започват да учат английски , тъй като IB програмата която е застъпена при тях е само на английски език.
Другото което е пътуването много зависи от разписанието на бусовете. Дете от Увекинд го взимат от Младост в 7,20 часа. Училището започва в 8.00 часа.

Далече е относитено пониятие :) Аз 2 дни от седмицата работя на 800 км от дома....пък да кажа хич не мие е далече :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: doraemon Mon, 11 Nov 2019, 10:46
Хоуп, понеже вие сте минали по сходен път, по който ние в момента вървим, ми е интересно следното. Във втори клас с 2-3 часа сумарно работа седмично детето успява да решава задачите за ЧХ/ИС (но не му стигна времето за всички), а първи дори печелеше медали. Но сега за да има шанс за медал от трудните състезания трябва тематично да се готвим за конретното съзтезание, а от езици, спорт, музика и игра с приятели просто не остава време. Аз му обяснявам, че медалите не са важни, но детето си има някакви очаквания. И сега като чета каква подготовка трябва да имат в 3-4 клас се чудя, дали изобщо да се целим в математическо училище. Мислех да се пробва в такова, защото е мн добре по мат с не много усилия, но ако има деца, с които нон стоп се работи, колкото и желание/талант да има няма да може да следва тяхното темпо. Вие замисляли ли сте се, детето до кога ще може да издържи на такова темпо и до колко изобщо има смисъл от това натоварване в дългосрочен план? Това питам съвсем добронамерно или по-скоро споделям лични колебания.
Преди години, когато щяхме да кандидастваме за ПУК, на презентация в ЕСПА директорката се похвали как ПУКчетата имали часове по литературно четене по някаква авторска система и вече не сричали и колко постигнали на базата на здравословната конкуренция между децата. После бях и на презентация в Питагор и една психоложка, дето по добре да не я описвам, започна да обяснява, че не всички деца издържали на натоварването и други подобни и след тези презентации бях като ударена с мокър парцал и без колебание си останахме ПУК в детската градина :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: change my mind Mon, 11 Nov 2019, 10:49
Пипи, от Увекинд избягаха 3 приятелски семейства. Откриха огромни пропуски в 5ти клас и преместиха децата. Имай едно наум там.
За Увекинд мога да кажа същото още отпреди много години, защото и на мен ми беше фаворит. Но тогава мои близки направо ме заклеха да не записвам там детето и споделиха горчив опит точно с фрапантни пропуски, открити в 6 клас, за които се бяха видели в чудо какво да правят.

Следя дискусията и според мен пресилваме нащата със стреса, но може би си е до човек. Аз по стечение на обстоятелствата учих в училище с прием още преди 7 клас, след това в гимназията нещата пак си бяха сериозни, но стрес не помня. Имаше опити за скатаване - къде успешни, къде не, но това си е в реда на нещата. Така че и сега не мисля, че изискването за над 4 срочна/годишна оценка е стресиращо за децата.

В "Света София" специално според мен здравото учене започва от 6 клас, преди това просто си е системно и напоително, но в никакъв случай стресово. Гледам, че включват и  програми за развитие на социални умения - през годините експериментират с различни неща, но и тази съпътстваща работа по изграждане на ценности, свързани с добронамереност, честност, толерантност си върви някак в програмата. "Лежерно училище с алабалистики" (Fancy, много як термин) според мен само храни родителските ни страхове, че децата са твърде крехки за "реалния живот", а те изобщо не са.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Mon, 11 Nov 2019, 10:53
Дора, в ПУК и 1 клас голяма част от децата чаткат математиката, като твоето. Моето беше такова. Постепенно в 3- 4 клас ясно започват да се отличават децата с изявен талант, които се справят без досадно решаване на стотици еднотипни задачи. Е моето не е такова в момента. Справя се с лекота с училищната математика, с тази от курса по-трудно, но пак добре след подробно разяснение. Има деца, които компенсират с повече труд, т.е. решаване на задачи. Моето, ако го напъна с решаване, ще се справя отлично с всичко. Но аз не искам. Ходи на курс, заради запознаване с другия тип задачи. Тази логика ще и трябва нагоре.
Ти трябва да решиш това ли искаш и от кой тип е детето.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Mon, 11 Nov 2019, 10:54
Рейни, значи все пак сте минали първо изпит и чак тогава е бил пробния ден, а не обратното "Хайде да мине пробния ден, пък после ще рещим дали да ви ходим на изпита."

Фенси, това което пишеш за Увекинд е нещото, което ме е карало да гледам с едно наум към училища с гимназии. Тъй като все пак имат финансов интерес, не съм сигурна дали не работят предимно с цел задържане на деца в гимназията. Чувала съм и случаи на умишлено занижаване на оценки, за да се възпрепятства прием  в добри ДУ. Може и да са слухове, но не е лошо човек да си има едно наум, както вече писах. Май само към ПЧМГ нямам подобни опасения.
Иначе за Увекинд, имам отзив от родител, който забелязва натрупване на пропуски още от ПУК-1-ви клас и си търсят в момента варианти.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Mon, 11 Nov 2019, 10:58
При ПЧМГ не е така, защото те целят силно и конкурентно на СМГ училище в периода 5-7 клас. А това се оценява на база резултати от НВО. Т.е. ако се издънят на НВО(формален измерител все пак), никой няма да ги предпочита пред СМГ в този период. А и мисля гимназията им тръгна по-късно. Дано не бъркам.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rainy... Mon, 11 Nov 2019, 11:14
Sadlady, мисля, че ясно обясних- първо изпит и после пробен ден. Той от своя страна не беше заради тях, за да видят как е детето в тяхната среда, а за да може детето ми да прецени дали е ОК (мисля, че Питагор и СС пробните дни са, за да реши училището финално, дано не бъркам).
Може ли малко инфо как се виждат пропуски в ПУК или в 1ви клас? Ако детето не може да чете примерно разбирам, но се съмнявам дори Увекинд да са позволили подобен пропуск. След 4, 5ти клас да, но ПУК и 1ви клас... (това от моята камбанария, наистина бих се радвала да споделите, че да мога да си сверя часовника)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Mon, 11 Nov 2019, 11:15
doraemon мога да ти споделя моето виждане на нещата :)
Ако в 1 клас печеленето на медали се случва от само себе си , във втори се налага подготовка от 2-3 часа седмично , то часовете нагоре стават все повече и повече.  Така че, след този период остават малко състезатели. Само тези, които наистина са гениални или тези, които наистина полагат много усилия в подготовката.
В ПЧМГ никой не очаква децата да бъдат състезатели. На всички учители им е ясно, че те са единици. И считат ,че щом детето си е издържало изпита то си е точно за училището. В периода 5-7 клас това са по 4-5-6 деца от випуск. Пък за 8-12 остават единици.

За мен темпото е приемливо. Бавно и постепенно с годините детето ми се научи , че трябва да учи и че трябва да разпределя времето си. Тази година за първи път проявява някаква съвест. Тоест сам сяда и решава.

Има време за всичко...е малко на тагъдък са нещата но спортува /почти професионално/ и участва във футболни турнири и ходи на други извънкласни форми.
Колко ще издържи - моето дете няма проблем с натоварването. Не се чувства уморен или подтиснат или пресиран. Но според мен това е до дете и характер. При нас провала е част от успеха. Полага усилия и ако не се получи не се вживява много. Има умението обикновено да се "събира" във важните моменти.

Нали знаеш поговорката " кучето скача според тоягата" :) Виждам деца в училища в които няма амбиции и пресиране. Определено те не са подходящи за моето дете.
Има обаче и деца с различна психика и различен характер, които не издържат на този ритъм /не бих казала напрежение/. По една или друга причина - едната която аз бих сложила е твърде амбициозни родители /които искат детето им да е 100% отличник. При нас това е трудно/. И като друга причина бих изтъкнала силно чуствителни деца за които порвала е края на света.

Това за което съм благодарна на училището до тук е ,че в училището има дисциплина. Че детето ми е научено на труд. Че ще излезе с чудесни знания и умения почти по всички предмети. И  със сигурност ще бъде грамотно.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Mon, 11 Nov 2019, 11:22
Хубав пост, Хоуп, съгласявам се изцяло с това особено: Това за което съм благодарна на училището до тук е ,че в училището има дисциплина. Че детето ми е научено на труд.Че ще излезе с чудесни знания и умения почти по всички предмети. Горе-долу това съм търсила и аз от училището.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Mon, 11 Nov 2019, 11:25
Sadlady, мисля, че ясно обясних- първо изпит и после пробен ден. Той от своя страна не беше заради тях, за да видят как е детето в тяхната среда, а за да може детето ми да прецени дали е ОК (мисля, че Питагор и СС пробните дни са, за да реши училището финално, дано не бъркам).
Може ли малко инфо как се виждат пропуски в ПУК или в 1ви клас? Ако детето не може да чете примерно разбирам, но се съмнявам дори Увекинд да са позволили подобен пропуск. След 4, 5ти клас да, но ПУК и 1ви клас... (това от моята камбанария, наистина бих се радвала да споделите, че да мога да си сверя часовника)

Аз видях дупки още на 2-3-тия месец в 1 клас. И от един добър клас, почти еднороден, започнаха темпото да се съобразява с единици новопостъпили. В ПУК примерно излязоха с много високо ниво. Ако го оценявам по 6-тобалната  - към 5 1/2. В 1 клас нивото слезе на 4-ка. Ако например децата в Питагор и СС тогава правеха елементарна редакция на кратки изречения. По същото време ние още изучавахме азбуката. Отново. Нищо, че в ПУК всички деца я знаеха перфектно.
Детето ми се занимаваше допълнително от почти началото на 1-ви срок с ясната цел след 1 клас да напуснем ПБ. Изкара на входните изпити доколкото помня 5,75 и 5,5. По английски беше най-зле - малко над 4, но не помня точно колко. По Бел и МАт, ако не се бяхме занимавали оценките щяха да са около 4-ки. По английски не сме се занимавали допълнително. Разликата беше точно едно ниво, което тя навакса през лятната ваканция с нас.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rainy... Mon, 11 Nov 2019, 11:33
Хоуп, при тази програма остава ли му време за самостоятелна игра? Нещо, което да не е организирано занимание? (футболът, спортът са си организирани, защото някой им казва долу-горе какво да правят).
Ако сте успели и това да съчетаете ще си ми мастър!  :D


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Mon, 11 Nov 2019, 11:35
Рейни, това, което написах на Пипи беше обобщение. Ясно е, че има вариации в училищата. Идеята ми беше, че има училища, в които пробния ден не е "концерт по желание", а или първо трябва да си минал изпит и/или е част от изпита. Ситуацията в КО го потвърждава. Между другото, чудесно е, че сте имали полза от пробния ден, за да вземете решение. Така сте си спестили още едно чудене. Щом на детето не му е харесало, поне няма да го мислите.

Колкото и да е странно "дупки" могат да се открият и в ПУК. Даже и Андариел по-горе писа нещо с подобен смисъл.
На пръв поглед са дребни неща, но ако се изпуснат може да се прекъсне нагоре цялата "стълбичка" и от дребни дупчици стават големи пробойни с времето. Преди и аз не вярвах, че може да има сериозни пропуски в 1-ви клас докато не се сблъсках челно със системата :satisfied:


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Дъждец Mon, 11 Nov 2019, 11:38
Хоуп, при тази програма остава ли му време за самостоятелна игра? Нещо, което да не е организирано занимание? (футболът, спортът са си организирани, защото някой им казва долу-горе какво да правят).
Ако сте успели и това да съчетаете ще си ми мастър!  :D
И мен това ми е интересно. Остава ли време за нищоправене?
За колко се решават тези 40-50 задачи плюс по другите предмети? Има ли време да пътувате събота и неделя?

Всъщност май и на много деца от ДУ им е такава програмата. Аз от тази година започнах да следя седмокласната тема и малко се шашнах в началото. За седми клас е ясно, че всичко се концентрира около НВО, пробни, задачи, преразкази. Обаче доста родители споделят, че още от шести клас цялото време е заето с курсове и други извънкласни дейности. И като Пипи започнах да се чудя дали не изоставаме :joy:


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Mon, 11 Nov 2019, 11:49
И на мен ми хареса на Хоуп постът. Особено в тази част, че е до дете и свръхамбиции при чувствително дете се отразяват кофти. Имам приятелка, която като дете беше постоянно стресирана да учи, за да не й се карат, не я усещах щастлива някак си. Аз още се катерех по дървета, същевременно четях за удоволствие,  а тя под час. Може би с разменени родители щеше да ни е по-добре :))
Сега не знам, може и да стимулирам мързела на моя син, но той например категорично отказа да ходи на айкидо след градина. Обясни ми, че не му се ходи, не можело и градина, и още нещо. Ходихме на 2 пробни урока и така и не влезна, треньорът каза, че не може насила и се отказахме. Та, как с дете, което отказва нещо забавно според мен да предвидя на какво натоварване ще издържи съвсем скоро..? Ако не му го представят по интересен начин, ще го загубят. Затова търся баланс между спорт и лежерност, малки класове, но и разширен хорариум по бел и мат.  Имам предвид едно училище, което изглежда такова, но чакам да обиколя и другите, преди да се настройвам (пък те едни не са готови и чак догодина, други вече натискат да решаваме, тъпо така неинформирано решение да взимаме)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rainy... Mon, 11 Nov 2019, 11:52
Sadlady, явно аз възприемам различно - пробен ден, от който зависи дали училището ще избере детето ти и такъв, в който детето избира. Но да, като цяло съм съгласна, че точно пробния ден е мястото да решите за училище - да или не. Ето БШ не го предлага изобщо и малко и това наклони везните към нашето НЕ за тях.

Сега малко инфо за БШ и Прогресивната паралелка- 22 деца. Било много шумно и за момента със спорни отзиви на родител с дете там. Няма да издавам повече, че да не го разпознаят, но везните клонят към търсене на ново за 1и клас. Обратният полюс със стандартните паралелки- родителите са доволни, споменават за много добри постижения за кратко време, особено по езиците. (всичко това са субективни мнения!) Аз бях останала с впечетление, че имат повече паралеки, а не 2 стандартни и 1 прогресивна- около 50 деца. Имаше много кандидатстващи, а не сме чули за отговор от школото за неприети деца, което малко странно ми се стори.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Mon, 11 Nov 2019, 12:02
Хоуп, при тази програма остава ли му време за самостоятелна игра? Нещо, което да не е организирано занимание? (футболът, спортът са си организирани, защото някой им казва долу-горе какво да правят).
Ако сте успели и това да съчетаете ще си ми мастър!  :D
И мен това ми е интересно. Остава ли време за нищоправене?
За колко се решават тези 40-50 задачи плюс по другите предмети? Има ли време да пътувате събота и неделя?

Всъщност май и на много деца от ДУ им е такава програмата. Аз от тази година започнах да следя седмокласната тема и малко се шашнах в началото. За седми клас е ясно, че всичко се концентрира около НВО, пробни, задачи, преразкази. Обаче доста родители споделят, че още от шести клас цялото време е заето с курсове и други извънкласни дейности. И като Пипи започнах да се чудя дали не изоставаме :joy:

Това с нищоправенето...ме побъркава.
Кратък отчет на почивните дни :) Петък прибрахме се в 19 часа, след извънкласни. Седна да играе онлайн със съученици. Откара до 22,30 когато почти със скандал го пратих да се оправя за лягане. В събота от 14 -17 часа игра на с децата от квартала...два пъти излизах да правя забележка щото има бебета които спят по това време. В неделя стана в 7,00 залепи се за електроните игри и откара на тях до 9,30 когато пак повиших тон. Вчера свърши с домашното в 16 ,30- 17,00 и у дома започнаха да се превличат някакви деца :))) ММ в 20,30 му обясни че не сме хан и не може да кани всеки на гости :)

Пътуваме редовно. Това ми е един от проблемите. На мен - не на детето :) Нон стоп влачим учебници и тетрадки. На СПА на ски и т.н. Все трябва да се съобразяваме с неговите ангажименти , което лично на мен ми идва в повече на моменти.

Забравих нещо свързано с училището което много ме радва.....детето ми чете. По собствено желание , без да го насилвам и книгите се избират от него. Повечето аз не съм ги чувала, то ги знае от децата в училището или учителките. Носи книга в училище всеки ден и почти винаги е чел от нея. Чете почти всяка вечер преди да заспи. Може би и ние като семейство имаме принос, но съм убедена и в същият на училището.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Татко Мецан Mon, 11 Nov 2019, 12:07
Сега не знам, може и да стимулирам мързела на моя син, но той например категорично отказа да ходи на айкидо след градина. Обясни ми, че не му се ходи, не можело и градина, и още нещо. Ходихме на 2 пробни урока и така и не влезна, треньорът каза, че не може насила и се отказахме. Та, как с дете, което отказва нещо забавно според мен да предвидя на какво натоварване ще издържи съвсем скоро..?

Забавно е според теб, а ти не си детето. На нас каквото ни е забавно, на тях може да не им е. И моето се отказа от таекуондо, а треньорът им толкова интересно показваше и такива интересни неща разказваше, включително и много полезни, че чак ми идваше аз да се запиша. Не знаех например, че ако се удариш примерно някъде по главата, трябвало да почукваш леко от другата страна на главата, симетрично, противоположна точка и болката минавала. Примерно ако контузиш лявата буза, трябва да почукваш по дясната на същото място;) и много, много други. Ема три деца от класа му ходеха и след няколко тренировки всичките се отказаха.


И правилно са решили, и твоето, и моето дете, защото после научих, че било много вредно в такава крехка възраст да се тренират бойни спортове. Забавно било! Ми на него може да му е по-забавно да решава задачи ако щеш, що не пробваш;) Ама ти от зор да не го претовариш.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Mon, 11 Nov 2019, 12:14
Хаха, така е, съгласих се с Мецан. Имах предвид, че е лежерно занимание, не го карам да пише букви три часа примерно...
Задачи обича, ако съм до него и ги правим заедно, ама не обича да изписва цифрите и изобщо фината моторика е назад, ама не натискам още.
Уикендът много държа да е свободен, това е към причините да търся ЧУ (иначе сигурно се ходи на език/спорт тогава). Или пътуваме, или е при баба си поне единия ден, което за него е нещо като седмична награда :) а другия ден сме на планина или нещо друго семейно. Даже сега трябва на логопед да ходим и се чудя как да го бутна през седмицата.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Mon, 11 Nov 2019, 12:15
И на мен ми хареса на Хоуп постът. Особено в тази част, че е до дете и свръхамбиции при чувствително дете се отразяват кофти. Имам приятелка, която като дете беше постоянно стресирана да учи, за да не й се карат, не я усещах щастлива някак си. Аз още се катерех по дървета, същевременно четях за удоволствие,  а тя под час. Може би с разменени родители щеше да ни е по-добре :))
Сега не знам, може и да стимулирам мързела на моя син, но той например категорично отказа да ходи на айкидо след градина. Обясни ми, че не му се ходи, не можело и градина, и още нещо. Ходихме на 2 пробни урока и така и не влезна, треньорът каза, че не може насила и се отказахме. Та, как с дете, което отказва нещо забавно според мен да предвидя на какво натоварване ще издържи съвсем скоро..? Ако не му го представят по интересен начин, ще го загубят. Затова търся баланс между спорт и лежерност, малки класове, но и разширен хорариум по бел и мат.  Имам предвид едно училище, което изглежда такова, но чакам да обиколя и другите, преди да се настройвам (пък те едни не са готови и чак догодина, други вече натискат да решаваме, тъпо така неинформирано решение да взимаме)

Пипи имаш нереалистични очаквания :)
Мотивацията : или подбудата е движещата сила към постигането на определени цели.
Тя бива външна :Външна Мотивация – това са дейностите, които правим заради външен стимул. Към тях спада абсолютно всичко, което правим, за да получим нещо в замяна (пари и други материални награди)
и Вътрешна мотивация : Вътрешна Мотивация – това са дейностите, които правим заради самото удоволствие, което получаваме от тях. Всеки от нас си има „своите неща“, които обожава да прави, няма значение дали ще е музика, футбол, видео игри, книги, филми, катерене, градинарство и т.н. Тъй като тези действия не са зависими от нищо друго, освен нашето желание и мотивация да ги вършим, ние можем да се насладим на тях максимално.

Вътрешната мотивация започва да се формира в периода 8-10 години , до тогава е силно изразена външната мотивация.
Тоест ако детето ти е отказало да влезне в урока по айкидо - ти не си успяла да го мотивираш да го направи. И това няма нищо общо с това какво натоварване би издържало в бъдеще. За натоварването са определящи много други фактори...ама за тях друг път :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: doraemon Mon, 11 Nov 2019, 12:23
Хоуп и аз благодаря за поста. Имаме още време и до тогава нещата може сами да се изяснят. За момента обича да си чопли някоя сложна задача, например успешно решава геометричните от ОМТ 4 клас, чертае едни сложни диаграми на Ойлер, но някои типове просто не ги обича и се бави, недоглежда. За сега съм решила да го оставя да си решава основно това, което иска и лека по-лека ще гледаме да редуцураме състезанията до такива, където дават малко, но трудни задачи. Не съм ги проучвала още, май олимпиадите бяха такива, но са от 4ти клас.

И правилно са решили, и твоето, и моето дете, защото после научих, че било много вредно в такава крехка възраст да се тренират бойни спортове. Забавно било! Ми на него може да му е по-забавно да решава задачи ако щеш, що не пробваш;) Ама ти от зор да не го претовариш.
защо е вредно? Моето още от детската градина ходеше с желание на таекуондо (поне така си мислех) и наскоро заяви, че повече не му се ходи. А аз го "убедих" да посещава поне докато сме платили и сега се почуствах виновна :(


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Татко Мецан Mon, 11 Nov 2019, 12:29
Ми не знам, не съм специалист, просто така бях чел, че е вредно. Ами костите били още крехки, можело да попречи на развитието и т.н.

Тоест ако детето ти е отказало да влезне в урока по айкидо - ти не си успяла да го мотивираш да го направи.
Ами не винаги се успява - не знам ти винаги ли успяваш да мотивираш твоето дете да направи нещо;) Щото аз не успявам почти никога. Като беше по-малко, го прилъгвах някак си. После започна да не се лъже и го мотивирах с награди. По едно време даже и с пари. Сега стигнахме до там, че то ми предлага пари, ако го оставя на мира (има спестени). В крайна сметка детето се занимава със сериозни неща, ако само поиска. Насила наистина не става, правилно й е казал треньорът на Пипи.

Хоуп, не е към теб, но тук повечето изглеждат като някакви садисти, които умират да насилват децата да учат и твърдят, че "нищо им нямало". На мен някак си повече ми допада подходът на Пипи. Той пък някак си е малко в другата крайност. Нещата са индивидуални според всяко дете. И според интересите и характера му.


После, Пипи, детето ти е на 4. Като четеш за училищата тук, може да откачиш, как изглежда отстрани, че всички знаят и могат извънземни неща, за да влязат и после да учат успешно. Хората тук са с по-големи деца, някои са в прогимназия дори, а други са с деца 3-ти, 4-ти клас. Разликата с едно 4 годишно е огромна! И ти като четеш, ти се струва, че твоето изоставало. Нищо подобно, то просто е на 4 години!
Леле, Анди пък ако я четеш, направо можеш да си теглиш ножа :-D Изобщо не са такива страшни нещата. И твоето не изостава по нищо. Смешно е на 4 да се говори за изоставане.

Всъщност, може и на 5 да ти е детето, щом догодина ще сте в ПУК - но и това е абсолютно същата работа. На 5 г. да не мислиш, че някое от децата тук е решавало кръгове на Ойлер или какво беше там - рачешки задачи, дето и аз даже не знам какво е това - от Хоуп съм научил термина ;-D


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Mon, 11 Nov 2019, 12:48
Ми не знам, не съм специалист, просто така бях чел, че е вредно. Ами костите били още крехки, можело да попречи на развитието и т.н.

Тоест ако детето ти е отказало да влезне в урока по айкидо - ти не си успяла да го мотивираш да го направи.
Ами не винаги се успява - не знам ти винаги ли успяваш да мотивираш твоето дете да направи нещо;) Щото аз не успявам почти никога. Като беше по-малко, го прилъгвах някак си. После започна да не се лъже и го мотивирах с награди. По едно време даже и с пари. Сега стигнахме до там, че то ми предлага пари, ако го оставя на мира (има спестени). В крайна сметка детето се занимава със сериозни неща, ако само поиска. Насила наистина не става, правилно й е казал треньорът на Пипи.

Хоуп, не е към теб, но тук повечето изглеждат като някакви садисти, които умират да насилват децата да учат и твърдят, че "нищо им нямало". На мен някак си повече ми допада подходът на Пипи. Той пък някак си е малко в другата крайност. Нещата са индивидуални според всяко дете. И според интересите и характера му.

Не, не успявам винаги а и не мисля ,че се налага.
Моя ходеше на плуване. Първите 20 пъти му беше кеф , после се оказа че трябва д полага усилия и стана кофти. Опитах се да го мотивирам по хиляди начини и не се получи. Обясних му, че ще го водя на плуване докато се научи да плува. Започна да плува 2 стила по 20 - 30 дължини. Тоест прилично и го спряхме.

Ами Мецане нямам идея как ти си преживял детството си ама аз не съм размитала да уча. Просто защото в периода 1-4 клас изобщо не ми е било ясно за какво ми трябва историята или от какъв зор ми трябва да умножавам 3 цифрени числа като има калкулатори.
Та ако у дома не съм била контролирана - успешно щях да продавам салати в щанда на Била.
Не насилвам детето ми - не учи нищо различно от това което учат в училище. Тоест за мен е важно да знае училищният материал и да го разбира. Нито решава интеграли нито пише романи. .
Щом има време да играе Броу Стар и 5 други игри. Щом има време да се знимава със спорт /тук е по собствено желание вече/. Щом има време да посещава всяка седмица някаква сбирка. Значи ученето хич не го е утрепало :)
Мога и да го оставя да нищо прави - до тук от тази му дейност качествени резултати не съм видяла. Или да чакам да стане 7 клас и да го запиша на курс да пълни дупките в граматиката от 3-4 клас.

Не си падам по щастливите и неграмотни деца.....пълно е с тях. Не искам моето да е и то такова.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Татко Мецан Mon, 11 Nov 2019, 12:57
Оф, не ми разправяй за тоя Броу стар, че ако го оставя, цял ден ще изкара на него. Снощи спечели още една легендарка. С часове може да говори за Броу Старс и страшно преживява, ако му вземат купи. Каква е тази игра, какво е това чудо. Още миналата година я научи от един петокласник в буса. Ей затова не е хубаво с тези бусове. Да ми падне само който я е измислил тази игра! Сигурно е бил компютърджия като теб:) :-D


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Mon, 11 Nov 2019, 13:02
Оф, не ми разправяй за тоя Броу стар, че ако го оставя, цял ден ще изкара на него. Снощи спечели още една легендарка. С часове може да говори за Броу Старс и страшно преживява, ако му вземат купи. Каква е тази игра, какво е това чудо. Да ми падне само който я е измислил. Сигурно е бил компютърджия като теб:) :-D
Щом не си висял 8 часа на Comic Con не си скуби косата.
А тази е като всички останали...заглажда качествено мозъка и се филмират още по-качествено.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Татко Мецан Mon, 11 Nov 2019, 13:08
Точно! Голяма напаст е това. Та технологиите имат и големи минуси - този е един от тях.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: change my mind Mon, 11 Nov 2019, 13:39
Технологиите прецакват и "времето за нищоправене". Защото и аз съм фен на това децата да си имат време, в което да скучаят и да измислят как да се забавляват, много добре знам колко е полезно, но как все на youtube видеа и игри ги избива? За мен не се брои за качествено свободно време ако е запълнено с игри на телефона, инстаграм и следване на "инфлуенЦъри".


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Mon, 11 Nov 2019, 13:48
Хаха, и аз колко съм набрала на разни ютюбъри...:joy:
Дъждец, точно така е и затова това време е ценно. Не може само структурирани занимания  и екрани.

Сега се сетих, че по-горе някой беше написал, че Дрита имали 3-годишен договор с Британка. Какво се предполага да стане след 3 години?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Mon, 11 Nov 2019, 13:55
Британика има 3-годишен договор за управление :) с дрита


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Mon, 11 Nov 2019, 14:46
Британика има 3-годишен договор за управление :) с дрита
Добре де, а това какво на практика значи? Че след 3 години може да има "На ти си куклите, дай си ми парцалките". Аз бях останала с впечатление, че Британка са купили Дрита.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Mon, 11 Nov 2019, 14:56
Така е, британика са купили Дрита. Известно време ще управлява познатото ръководство.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Mon, 11 Nov 2019, 15:03
Аха, сега ми стана ясно. Не знам защо бях разбрала, че само учителите остават. То ще си покаже как ще се развият нещата.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Mon, 11 Nov 2019, 15:34
Мецане, ние сме почнали крокотака (признавам, че от седмици не сме пипали де), идеално се справя с математика, логика, околен свят. Леки пропуски по наблюдателност (то там и аз имам :Д), звуков анализ както казах и най-ужасното- фина моторика. Има едни задачи да се рисува другата половина на дадено животно, няма шанс да го направи това. Ако много държат на тази част при изпитите, кофти. Ако все пак забележат, че логическите и математически задачи решава с лекота, се надявам да дадат толеранс, все пак изпитите са месеци преди учебната година и ръката ше е една идея по-готова за писане. А и ПУК не е първи клас, не би следвало да искат реално писане.
За електронните устройства моите пет стинки- чела съм много по темата, общата препоръка за деца 4-8г беше под час на ден общо екранно време, като по-добре пасивно (филмчета) пред активно (игри). Не мога да обясня точни, но различно се отразява на мозъчетата им. Моето дете на 5 няма никакво устройство, мисля часовник с gps и набиране да му взема, но не съм ги проучвала още. Но вкъщи сме хипарски настроени и на тази тема- мъж ми е с един телефон вече пета година, сз с ай фон, ама стар модел, телевизор нямаме, само проектор с екран, таблет взехме заради едно голямо пътуване, но вече и без него малкият издържа по 5-8 часа в колата (ние по-трудно, защото не млъква). Иначе умира да гледа филмчета, успокоих се, че и при други тъпият мр Бийн е на почит. Скоро май трябва и таблет да му дам, че да има адекватна комп.грамотност, ама не бързам, наваксва се лесно тази част май...


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Татко Мецан Mon, 11 Nov 2019, 16:19
Има едни задачи да се рисува другата половина на дадено животно, няма шанс да го направи това. Ако много държат на тази част при изпитите, кофти.

Да, симетриите са много важни за прием в училища като Питагор и СС. Но започнете първо от лесното. Точно май в Крокотак има първо елементарни фигури, да се начертае огледален образ, или половин кръгче, да се направи другата половина и постепенно се усложняват. Примерно пеперуда, има едната половина, да се начертае другата. Чак много сложни животни няма, може би пеперудата е най-сложното. Има после едни къщи с разни кули и комини, това е доста трудно, да се направи осева симетрия, ама чак такива сложнотии може и да не правите. Но непременно осева симетрия трябва да се упражнява. Те са разграфени полетата на квадратчета или на точки, трябва да свикне да брои правилно колко квадратчета са. По лесните са да се прерисува същото нещо, а вече осевата симетрия е по-трудното. За писане никой няма да го кара - да пише букви имам предвид, но симетрия има. За фината моторика първо се тръгва от оцветяването. Нека да оцветява, без да излиза от контура. После има едни начупени линийки с различна форма, те са си начертани пунктирано и детето само трябва да ги повтори отгоре. Докато му свикне ръката, да повтаря по пунктира. После вече започва без да има пунктир, примерно линия като ППП, после като МММ и постепенно се усложняват. Това не изисква умствено напрежение, а просто да се седне и да се прави. Освен това на логическите задачки, като има да се свързват със стрелки правилните отговори или съответстващи двойки предмети, гледай стрелките да ги прави колкото се може по-равни и да не се пресичат една с друга, въобще да е красиво.

Абе аз преди няколко дена така на майтап бях казал, че мога дисертация да напиша как се влиза в ПУК, пък то излиза, че вярно било;) :) Това, което казвам, е от нашия опит. Решавахме задачки и после играехме тенис -не на маса, а с ракети за тенис на корт- в хола, щото нашия хол е колкото мазето на Иззи, дето имат физическо;) Е, вече не играем, щото вече му е страшно силен удара, но тогава за почивка играехме, само няколко крушки счупихме, но така се разведрява детето, и после му казвам - айде още 2 страници задачки и ти давам да гледаш на компютъра:) Като беше на 5, ставаше номера. Вече не става.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Mon, 11 Nov 2019, 19:10
Ааааа, Лейка, за ЧО и ЧП е супер. Много досадни са тези предмети във вида им понастоящем.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: change my mind Mon, 11 Nov 2019, 19:43
Днес покрай разговор с близко дете, което учи в държавно училище (на половин ден) си дадох сметка, че целодневното обучение не е по-натоварващо за децата - вярно, свършват в 4:30, но пък нямат домашни и нататък денят си е техен за тренировки, занимания или "нищоправене". Но може би това ДУ е твърде амбициозно, едно от "елитните" е.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rainy... Mon, 11 Nov 2019, 19:48
Мецане, Пипи не се цели в СС и Питагор ;) На моята щерка същите задачи са й изключително досадни, изобщо не ги харесва, което не й попречи да влезне на другите неща. В КО не е имало подобни, за БШ не ми е казвала да го е имало, но и да е било така, тя не го е направила, доколкото я познавам. И там я приеха.

Последната спамерска дискусия обаче за мен беше полезна. Виждам разликата в мисленето на родителите в различните ЧУта. Ама истина си, всяко си е намерило нишата, сега почвам да се чудя как Фенси се е заблудила с ПБ или просто начина на мислене се е сменил с годините (това и за себе си го виждам като възможност с времето разбира се)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Mon, 11 Nov 2019, 19:53
От моя гледна точка е по-натоварващо, защото щеш-нещеш си на училище до 4.30, а някои и до 5. Ми, то, денят свършил, вече нищо смислено не може да се направи, защото на детето му е писнало цял ден с едни и същи дрехи и обувки. Писането и ученето се правят и вкъщи, но  кеф ти сега, кеф ти след петнайсет минути, защото искаш да си догледаш нещо или да си доядеш. Дори при разграфена програма след училище ,пак детето знае, че си е вкъщи. С половин ден в училище се знае, че има половин ден живот на свобода. :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аmélie Mon, 11 Nov 2019, 20:08
За мен целодневно е по-добре, защото пък нямам възможност да я гледам половин ден, нито около мен мога да разчитам на някой да го прави. А и от друга страна ми прави впечатление, че натоварването е разпределено равномерно, а не всичко да е струпано в първите часове на деня.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Mon, 11 Nov 2019, 20:15
Моите бяха целодневно, ако не ги гърчат прекалено там и ако не се прекалява с извънучилищните форми после, си е ОК. Иначе трябва някой да ги гледа вкъщи и да опъва въжетата на лифта.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sanaka Mon, 11 Nov 2019, 20:39
Аз чета третокласната наборна тема /за първи път влизам в наборна тема толкова рано/ и хич не оставам с впечатление, че децата в ДУ са по-малко натоварени. Започват училище по-рано сутрин, а след часовете са на занималня. Занималнята била до 18:00ч. и не можело да си вземеш детето по-рано /това си е над 10 часа в училище/, а на всичкото отгоре имало и неща за дописване, защото в занималнята не си довършвали домашните, които имат всеки ден. Отделно се ходи на занимания по език и др. Който не ходи на занималня, пак има ежедневни домашни, а заниманията по език са задължителни. Направо се притесних, че моето дете е крайно ненатоварено. :joy:


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Mama Love Mon, 11 Nov 2019, 23:48
Моля за повече информация относно Британика - всичко би ми било полезно. Как оценявате нивото, отношение, колко е застъпен английския език, кога започват да изучават 2 чужд език? Може и на лични.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sanaka Tue, 12 Nov 2019, 00:02
Британика функционира от няма и два месеца. Малко е рано за оценки.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rainy... Tue, 12 Nov 2019, 11:26
Тук май нямаме родители с ПУКче там...всички други реално са от Дрита.

Метлата ли мина? Видях някакъв въпрос дали съм с винена кола и дете със зелено яке, ама после не го виждам... отговорът ми е - Нйе, не съм аз :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: tsvety_georgieva Tue, 12 Nov 2019, 11:57
За Британика доколкото разбрах има доста високи изисквания за английския език. На моя позната детенцето за ПУК не беше прието поради тази причина там.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Tatti Tue, 12 Nov 2019, 12:46
Няма да се толерира клонирането на спамочат темите.
Има тема в потребителски групи за тази цел https://www.bg-mamma.com/?topic=1154754 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1154754)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Angela Go Tue, 12 Nov 2019, 15:42
Здравейте!
И мен ме интересува новото училище - Британика парк скул, което е обединение на Дрита и Британика.
Ще бъда много благодарна, да споделите впечатления - учители, изучаване на английски език и всичко, което се сетите. Става въпрос, за 5-7 клас.
Благодаря!


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Екатерина84 Wed, 13 Nov 2019, 00:32
Здравейте,

Имам няколко въпроса и ще се радвам да намеря отговорите им тук, тъй като е доста четена тема (макар и коментирана от 4-5 едни и същи потребители).
1. Споделете мнение как се чувстват децата е предучилищна група или първи клас в Иззи и Британика. Осъзнавам, че са нови училища и е трудно да се каже.
2. Как горе/долу протича един изпит за предучилищна или прърви клас в Света София и Климент Охридски?
3. Отзиви за Климент Охридски като цяло?

Детето ми е още малко, материята с училищата ми е нова и се опитвам да науча повече. Ще се радвам, ако тези, чиито деца не учат там, се въздържат от мнение и нападки, защото е доста трудно да се извлече значимото от тези теми, поради безкрайния СПАМ на 2ма-3ма души.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rainy... Wed, 13 Nov 2019, 10:22

Angela Go, лични нямам, но съм говорила с родители на деца точно от Дрита в 6ти клас. Учителите са същите, няма промяна. Единствената разлика за сега е сградата, която описват като УАУ. Те са доволни, но това е субективно. Все още поддържат пробен ден, та ако решите може да се уговорите и да види детето ви как ще се чувства.

Екатерина 1) В ИЗЗИ се чувства супер моето ПУКче. Всичко е според нея на игра, а аз вижам напредък и то голям. Толкова за 2 месеца. За Британика познавам малкия ПУК дете- много му харесва.
2) ПУК изпит за КО- взема детето една много сладка кака, чието име обаче не запомних и влизат в стаята. Задава въпроси за звуков анализ, разпознаване на букви, разлика в 2 картинки, лабиринт, по-голямо/по-малко/равно , събиране на едноцифрени. Попитала за любими песни и хобита на детето. Друго детето ми не може да ми каже. О да.. черпила я била солети, което явно най-вече беше впечетлило.
За КО има много отзиви, ама наистина много. Пускаш в търсачката и ще видиш.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Тинкърбел Wed, 13 Nov 2019, 10:30
Стана ми интересно, предполага ли се там по програма на ДГ да могат да събират едноцифрени и да познават букви? Щото моята 5-годишна може да сметне 1+2, ама с 3+4, или 4+5 не мисля че ще се справи. Пък буквите са каша голяма - “К” ли било, “Н” ли било, даже и да е понаучила нещо напоследък, да се яви на изпит с разпознаване на букви, ще е зле. Пък не ми е тъпо детето, даже напротив.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rainy... Wed, 13 Nov 2019, 10:49
Тинкърбел, честно си признавам, че изобщо нямам идея как е отговаряло детето ми. И аз си мислех, че бърка много буквите, не знае как да преброи сричките в дума или да събере 5+4, т.е. вероятно са следели и за други неща или пък е знаела нещо от ДГ, защото аз не съм я учила. Не се шашкайте, звучи страшно, но не е!


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Angela Go Wed, 13 Nov 2019, 11:05
Благодаря, rainy!
След като учителите са същите, е добре. - Говорила съм с хора, на които децата на техни приятели са там и са доволни. Нямам впечатления от първо лице - не съм разговаряла лично с човек, на който детето е там. Всяка информация ще ми бъде полезна, защото се налага да преместя детето си, тъй като е под голям стрес в училището, в което учи...не бих искала да допусна грешка.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Екатерина84 Wed, 13 Nov 2019, 11:09
Благодаря, Rainy!

Децата ви са супер, щом чак смятат :) Моето е 2ра група в детската и грам не я виждам как ще брои срички. Знам ли, може да се научи до тогава. А подготвяхте ли вашите деца преди “изпитите”? И с какви материали. Не искам да я стресирам, но ако няма да стане без подготовка, да я почвам от сега


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Wed, 13 Nov 2019, 11:44
Благодаря, Rainy!

Децата ви са супер, щом чак смятат :) Моето е 2ра група в детската и грам не я виждам как ще брои срички. Знам ли, може да се научи до тогава. А подготвяхте ли вашите деца преди “изпитите”? И с какви материали. Не искам да я стресирам, но ако няма да стане без подготовка, да я почвам от сега
Разликата между 4 и 5 годишни е огромна, не съдете по знанията сега.
Мненията за подготовка са противоречиви- има такива, които са решавали редица книги и смятат за задължителен звуков анализ (първа и последна буква без думата да е написана) и подобни. Други родители смятат, че не е нужна специфична подготовка. Зависи и за кое училище ще кандидатствате.
Тинкър, явно всяко дете знае различни неща, дано се съобразяват на изпита. Моето също е на 5 и знае повечеро букви от миналата година, наскоро открих, че до 6-7 събира и изважда наум. Освен това не знам дали са го учили в ДГ, ама е започнал да дели думи на срички. Но не рсзпознава наум буквите. Например питам “с коя буква започва “кола” и отговаря ко-ла, после обикновено обърква буквата. Как изобщо се учи това? Като гледаме картинки и повтарям първатс буква ли?
А да, имаме голям проблем да дорисуваме фигура, криви линиите, не може в една права да свърже далечни думи, иначе ги свързва без грешка “наум”. Но момичетата май нямат проблем с това.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: e_to Wed, 13 Nov 2019, 11:52
В детската градина 3та група учат и звуков анализ и букви и цифри, и делене на срички, писане на букви... Така че няма за какво да се притеснявате според мен още от 2ра група. Ако Детето им интерес към книжки като Крокотак и т.н. може да му давате и преди това да си пише, но когато има желание. Иначе в градината тези неща се учат по-натам.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Wed, 13 Nov 2019, 12:08
Например питам “с коя буква започва “кола” и отговаря ко-ла, после обикновено обърква буквата. Как изобщо се учи това? Като гледаме картинки и повтарям първатс буква ли?

Аз не знам как би трябвало да се учи, но мога да кажа как го научаваха моите деца. Често, когато пътуваме в колата, играем разни игри. Една от тях е "Виждам нещо, което започва с буквата...." Моите деца много я харесват и страшно се забавляват. Благодарение на тази игра от 4-5 годишни нямат проблем с първата буква на думата.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Wed, 13 Nov 2019, 23:23
Аз очаквам Дрита да изчезне съвсем - като концепция и състав. Доста родители са се махнали, доста други изчакват как ще се развият нещата.
Т.нар изпит за Азбуки след 4 клас е само върху училищен материал.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: танита Thu, 14 Nov 2019, 08:55
Аз очаквам Дрита да изчезне съвсем - като концепция и състав. Доста родители са се махнали, доста други изчакват как ще се развият нещата.
Т.нар изпит за Азбуки след 4 клас е само върху училищен материал.
Относно изпитите за приемане за 5 клас мога да съм полезна със следното:
Азбуки и ТЕ - и двата изпита по БЕЛ и МАТ са върху училищния материал. Изпита по Английски е някъде към А1-А2
В СС ходихме на изпит след 3 клас, след 4 също бях я записала, но взехме решение преди да дойде времето за изпита и не отиде.
Изпита след 3 клас също е изцяло върху училищния материал по БЕЛ и МАТ. До изпит по Английски не стигнахме, тъй като оценки от 5,50 не достигнаха за да продължи до изпит по Английски.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rainy... Thu, 14 Nov 2019, 09:25
Лейка, добре де как е възможно да имаме коренно различна обратна връзка от Дрита. Аз пък чух, че като цяло всички са останали и тенденцията е да задържат учителите и идиологията. 3ма родителя, общо 6 деца това... Сега децата са- ДГ, 6ти клас и гимназия, явно твоите са от другите.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Olive Thu, 14 Nov 2019, 12:25
Като заговорихме за тези изпити - засега нямам намерение да сменям училището, но ако реша да проверя нивото, мога ли да използвам тези изпити за независима оценка. Или пък - има ли училища, които организират такива изпити, по основните предмети?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: change my mind Thu, 14 Nov 2019, 12:35
Познавам семейство, което хоумскулваше децата си и съответно се явяваха на приравнителни изпити като частен ученик в края на всяка година - това би могло да носи информация, но не знам дали има възможност за явяване без статута на "частен ученик".

Приемните процедури на частните училища според мен най-много да психират някого, най-вече родителите, но смислена информация няма да дадат. Евентуално школите за подготовка по БЕЛ и математика и техните пробни изпити - те си текат за 5, 6, 7 клас. Кой клас е детето?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: M_I_A Thu, 14 Nov 2019, 12:43
Абсолютно съм съгласна, че за дете 5,6,7 клас по-добре пробен изпит по школите. Струва ми се, че оценката ще е по-обективна и по-реална отколкото на ПИ в ЧУ. Проверката пак ще е по БЕЛ и МАТ. По език, в езикова школа.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: танита Thu, 14 Nov 2019, 12:44
Ние се явявахме с ясни намерения за кандидатстване, но мога да кажа, че ни послужиха и като ориентир.
Но на този етап и аз се интересувам къде може да се потърси "коректив" проверка на нивото, особено след като вече давам немалко пари за образование, искам да следя изкъсо развитието, за да не се окаже в 7 клас, че съм плащала за скъпа розова дъвка, както беше писал някой по-назад.
Досега не сме опирали до школи по никой предмет и мисля, че ще полезно да споделим кой къде какъв тип проверки предлага.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Olive Thu, 14 Nov 2019, 14:19
...Евентуално школите за подготовка по БЕЛ и математика и техните пробни изпити - те си текат за 5, 6, 7 клас. Кой клас е детето?
6 кл., мисля, че го познаваш детето. :)
Да, може би школите са по-добра идея, но от школа до школа пак има голяма разлика, някой може ли да сподели, може и на лични, да не разводняваме темата тук


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rosi_ta Thu, 14 Nov 2019, 15:32
Абсолютно съм съгласна, че за дете 5,6,7 клас по-добре пробен изпит по школите. Струва ми се, че оценката ще е по-обективна и по-реална отколкото на ПИ в ЧУ. Проверката пак ще е по БЕЛ и МАТ. По език, в езикова школа.

Въобще не съм съгласна с това мнение. В 7 клас голямата ми дъщеря  не се е явявала на ПИ извън ПЧМГ. Пробните, които държаха там бяха в пъти по-трудни от тези по школите, а оценката напълно обективна и реална.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: change my mind Thu, 14 Nov 2019, 15:54
Именно това, че са "в пъти по-трудни" за мен е минус. Зависи и в кое училище ще се мести детето всъщност. Има и такива (https://www.book.store.bg/p210949/testove-po-matematika-za-6-klas-ranna-podgotovka-za-nacionalnoto-vynshno-oceniavane-veselina-vylkanova-pepa-bazitova.html) разни сборници с тестове. Или другият вариант е явяване на Любословие или математически състезания, които не са съвсем извратени и извън програмата (ако има такива), за да се види общото ниво спрямо всички явили се деца.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: doraemon Thu, 14 Nov 2019, 16:01
Въобще не съм съгласна с това мнение. В 7 клас голямата ми дъщеря  не се е явявала на ПИ извън ПЧМГ. Пробните, които държаха там бяха в пъти по-трудни от тези по школите, а оценката напълно обективна и реална.
Това е оксиморон :) Ако са в пъти по-трудни от останалите, няма как да са най-реални и обективни.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rosi_ta Thu, 14 Nov 2019, 16:30
Какво според вас е обективно оценяване? Че и оксиморон, даже.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: change my mind Thu, 14 Nov 2019, 16:37
Обективно оценяване  е НВО в 4 и 7 клас. Хубаво, лошо - има някакви критерии, излизат средни резултати по училища и градове и сравняваш с постигнатите от детето. Ако допуснем, че никъде няма преписване, естествено - а то май в 4 клас не е да няма.

Пробните изпити в училищата за мен поне са по-трудни отколкото е нужно, за да се следи училищната подготовка, а и не знам каква информация дават след това (аз поне не съм получавала такава).


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: M_I_A Thu, 14 Nov 2019, 18:06
Честно казано, не се бях замисляла конкретно за 7кл. Там нещата са друга бира. А по-скоро за 5 и 6-ти. И то съпоставяйки с проверка на знанията на детето при желание за постъпване в определено ЧУ. В ПЧМГ изпитие сигурно ще са по-труднички, докато в друго училище, където няма наплив, може да са доста по-лесни, а оценките завишени. Освен това детето и родителите са пред приемащите. По една или друга причина те може да имат субективни критерии за оценката, ако с нея се цели прием в училището. Витаят съмнения, че в школите също на техните ученици се пишели по-високи оценки, отколкото на външните. Аз не съм убедена, но и нямам толкова богат опит.
За 5 и 6 клас съм чувала, че се правят ПИ в Регалия и Междучасие (не съм ги проверявала). За 7 няма смисъл да говорим, там е изобилие. Прдполагам че с новите правила за НВО по Бел, и за 6 клас доста се е увеличил изборът.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rosi_ta Thu, 14 Nov 2019, 18:56
Каква може да е причината да се ходи във външна школа на ПИ в 5-ти клас, та дори и в 6-ти клас?
Мисля си, че на никого не се прави услуга с един лесен тест или изпит. Този подход успешно се прилага от МОН, за да замажат отчайващото ниво на масата ученици. Лично аз предпочитам да видя, по-слаб резултат, но върху сложен материал, отколкото да ми хвърлят прах в очите с шестици без покритие.
ПИ е като подготовка за състезание. Състезателите тренират при екстремни условия - плувците с вързана ръка или крак, лекоатлетите на висока надморска височина..... По този начин на самото състезание им е далеч по-лесно да дадат максимума. Същото е и с ПИ. Има причина училищата с най-трудни ПИ, като СМГ, ПЧМГ, СС да са с най-високи резултати. Значи оценяването им е съвсем обективно :-)

Change, детето Ви не беше ли в Св. София? При моята малка, която в момента е 4 клас, се прави поправка на всяко контролно. Обсъждат се грешките и ако има повтаряемост се работи допълнително върху .


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Olive Thu, 14 Nov 2019, 21:23
Change не пита за пробни изпити, аз питам, тя само отговаря.
Не знам дали има нужда, по-скоро и аз като танита се чудя дали не е добре да се проверява нивото отвреме-навреме. В нашето училище отношението е по-лежерно, та понякога си задавам въпроси... :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: танита Thu, 14 Nov 2019, 21:27
Добре е да правим разлика между различните видове изпити.
Въпроса тръгна от там дали ПИ, които целят прием в ЧУ са някакъв измерител на нивото, и дали са върху учебния материал или по-затруднени.
Аз дадох пример с 3 различни ЧУ, на които моята дъщеря се явява с цел прием. Не мога да направя 100 процента съпоставка, защото СС беше след 3 клас, останалите 2 след 4.
По нейни думи в СС й било малко по-трудно. Но е била и една година по-малка.
Навсякъде се е явявала единствено и само със знанията си от ДУ, без допълнителни уроци и школи.

Отделно от това стана дума за ПИ, които целят проверка на знанията , не прием в ЧУ за периода 5-7клас.

На този етап мен ме вълнува втория тип, т.к. в ЧУ съм планирала само периода 5-7 клас и след това ще се целим в ДУ, следователно НВО ни е важно. Състезателна математика, олимпиади и прочие не са ни цел, само добро НВО.

Чудя се дали има места където да се яви детето на изпит точно с тази цел, или всички школи се опитват да привличат ученици, и нямат интерес да проверяват нивото на външни деца.
Аз бих платила за обективна проверка/оценка без идея задължително да им посещавам школите, ако детето се справя добре с училищния материал.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Olive Thu, 14 Nov 2019, 21:29
Точно нещо такова искам и аз.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Thu, 14 Nov 2019, 21:35
За кои школи питаш, само за тези в ЧУ ли? Иначе СМГ правят пробни изпити за седмокласници и ако едно дете се цели в топ-гимназиите, е силно препоръчително да се яви на техните, поне моите ходиха и им беше много полезно. Междучасие и Регалия също правят пробни и за външни, но там не съм ги записвала.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: пенсионирана русалка Thu, 14 Nov 2019, 21:44
Недостатъчно доброто справяне на пробен на СМГ за 7 клас по мат не е непременно индикатор за сериозни пропуски. Хора, които на пробни в СМГ са се движили около 70-75 точки, после на НВО често имат доста над 90. Сложността, особено във втората част,  е несравнима. И отиването на такъв изпит/ относително приличното справяне могат се окажат позитив или негатив, зависи от детето. Едно ще се стимулира да дърпа нагоре, друго ще се смачка и ще се откаже. Затова за мен поне измерител за справяне на редови ученик на ниво НВО без апетити за СМГ и без специален афинитет към мат са пробни на други школи - Регалия, Милениум, Софроний, Образователни технологии и т.н, доста по-близо са до реалната трудност.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Thu, 14 Nov 2019, 21:49
Именно, затова ги харесвам на СМГ - там е като да тичаш с тежести на краката, а после на реалния изпит направо хвърчиш. Поне такова описание получих от децата навремето.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: танита Thu, 14 Nov 2019, 22:03
Благодаря, много ми беше полезно, т.к. школи не сме ползвали досега и представа нямам кои са актуални и какво предлагат.
Ще проверя и кои от тях предлагат проверка в 5 и 6 клас.
Според нашата учителка по МАТ, най-трудно се коригирали за НВО пропуските от 5 и 6 клас, особено сега с променения материал.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Дъждец Thu, 14 Nov 2019, 22:05
Според мен няма такива за пети клас.
В Междучасие за външни ученици евентуално в шести клас, и то само един пробен. Други не открих.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Fri, 15 Nov 2019, 06:42
Пробни изпити във формат на матурите са провеждат в многи школи. Те са и за външни ученици. Моят син е ходил на такива в Регалия, без да им е курсист. Това се случваше е 7 клас, не знам дали имат подобни по-рано


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sentio Fri, 15 Nov 2019, 12:51
Здравейте, имате ли актуална информация за това, какъв е теста за прием на първокласници в ЧОУ "Образователни технологии" и какво представлява разговора с родителите? Благодаря предварително на отзовалите се.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Tatul Sat, 16 Nov 2019, 15:38
На мен ще ми е интересно ново инфо за КО ако има... някак само от Ежко се чува (и колеги :) )
Британика парк тепърва ще видим накъде ще върви. Доколкото разбрах ръководството и състава на Дрита ще останат три години, според договор. Интересно ми е къде са отишли напусналите деца, за които 1000 евра увеличение не е ок...
Много се радвам, че има нови хора тук. Или поне аз не ги познавам.
КО нямат капацитет за класове по 20 деца, колкото и да им се иска. Тясно е, децата са нагъчкани в малки стаи и много от учителите им не могат да се справят, явно защото не са свикнали с толкова деца в клас.
Личното ми мнение за ръководството, е че имат добри намерения, но доста често са неадекватни. Английският е на ниво, но не бих казал, че е нещо феноменално. Залагат на класическото учене, чрез повторение.
Двор напрактика нямат, беше тесен когато класовете бяха от по 12 деца макс, децата на двора дишат изгорелите газове от опашките автомобили чакащи пред КАТ.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Tue, 19 Nov 2019, 21:59
https://smbsofiagrad.files.wordpress.com/2019/11/rezultati_2019_cmt_sait-2.xlsx
Сигурно сте видели резултатите от смт. Жалко че съвпаднаха с Плевен.

Чух положителен отзив за новото еврейско училище. Добра организация и комуникация с родителите, към 5к такса. Незнам дали приемат обаче без кръщелно ;)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rosi_ta Tue, 19 Nov 2019, 22:12
Лейка, училището е еврейско и приемат само деца с произход. Не мисля, че деца без еврейски корени биха се чувствали на място.
Иначе и аз чувам страхотни отзиви. И как няма, частното училище дръпна топ учителите от 134-то.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Tue, 19 Nov 2019, 22:31
Аз нямам интерес :) споделям само. Не бих се чувствала добре, но кой знае. Хората са различни


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rosi_ta Tue, 19 Nov 2019, 22:37
О, не ме разбирай погрешно, със сигурност всеки би се чувствал добре, стига да не му правят впечатление разни малки превилегии и облаги, които са достъпни само за децата с произход и е готов да празнува еврейските празници, да изучава еврейските обичаи и религия.
Такива неща имат значение, поне според мен.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Tue, 19 Nov 2019, 22:44
Напротив, мисля че те разбрах. Аз споделям същото мнение. Но се радвам, че има ново училище.
Ще видим дали ще участват в общите масовки и състезания. Нещо ме кара да мисля, че няма да чуем негативни мнения :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Titina Tue, 19 Nov 2019, 22:59
Лейка, училището е еврейско и приемат само деца с произход. Не мисля, че деца без еврейски корени биха се чувствали на място.
Иначе и аз чувам страхотни отзиви. И как няма, частното училище дръпна топ учителите от 134-то.
TТвърдението ти е невярно. Племенницата ми учи в това училище и не е еврейка.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Tue, 19 Nov 2019, 23:02
Титина, за Р. Лаудер ли говориш? Което стартира тази учебна година?
В 134 учат микс деца...


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Tue, 19 Nov 2019, 23:12
А доколкото разбрах 134-то приключи с общата програма с Шалом. Т.е. вече не е еврейско.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rosi_ta Tue, 19 Nov 2019, 23:34
Фенси, приключиха с Лаудер, но доколкото знам работят с Шалом, а и още са част от ОРТ, поне по информация от началото на учебната година.

Ха, е това е много, много интересно. Аз поне знам за две деца, от 134, на които им отказаха с предтекст за произход, а и имам познати с деца в училището.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Titina Tue, 19 Nov 2019, 23:43
Титина, за Р. Лаудер ли говориш? Което стартира тази учебна година?
В 134 учат микс деца...
Ако не забравя ще попитам утре сутринта, но племенницата ми започна тази година и коментарът на майка и беше, че децата са основно от еврейски произход.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Wed, 20 Nov 2019, 00:16
Фенси, приключиха с Лаудер, но доколкото знам работят с Шалом, а и още са част от ОРТ, поне по информация от началото на учебната година.

Ха, е това е много, много интересно. Аз поне знам за две деца, от 134, на които им отказаха с предтекст за произход, а и имам познати с деца в училището.
Ще разпитам аз в Шалом. Инфото от там идва. Но е от доста отдавна. Не съм се и сещала повече за това. А може да има промени.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Poppea Wed, 20 Nov 2019, 10:32
Аз пък чак сега свързах този Лаудер с козметиката Estee Lauder - много добра, между другото, ползвам я като хипоалергична. Явно синът е голям меценат, щял да строи и още едно еврейско училище в София.
Това ЧУ Лаудер в сградата на еврейския старчески дом ли е? В Лозенец на Бунтовник.
:
Титина, за Р. Лаудер ли говориш? Което стартира тази учебна година?
В 134 учат микс деца...
Ако не забравя ще попитам утре сутринта, но племенницата ми започна тази година и коментарът на майка и беше, че децата са основно от еврейски произход.
Тука пише, че новото ЧУ няма да е само за еврейски деца:
https://offnews.bg/obshtestvo/shalom-otkriva-chastno-uchilishte-v-sofia-692294.html
"Ще се работи съобразно изискванията и стандартите на българското образование, като акцентът ще е изучаването на иврит и еврейска история. Но училището не е само за еврейски деца, подчерта Цветина Кънева, пиар на ОЕБ "Шалом", потърсена от OFFNews."
Тоест, Титина е права.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: major Thu, 21 Nov 2019, 10:04
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3027924650614107&id=1054850911254834 относно новото училище "Р. ЛАУДЕР" - клип от откриването му


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Thu, 21 Nov 2019, 10:23
Попеа, Титина не знае кое точно е училището и каза, че ще потвърди допълнително. А понякога, да не кажа изключително често от написано до реална практика има огромна разлика. Особено когато има неприети точно по тази причина. Така, че към момента изобщо не е ясно дали приемат или не приемат деца, които не са с произход.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Poppea Thu, 21 Nov 2019, 10:26
От клипа не мога да се ориентирам добре, но ми се струват прекалено големи и сградата, и дворът, за да е старческият дом в Лозенец. Иначе браво за инициативата, хубаво училище, с добра база, много слънчеви деца. Да им върви по вода!
Фенси, според изявленията на г-н Лаудер в пресата, в София няма друго еврейско училище, 134-то било само с елементи на еврейско, но не и еврейско. И имал намерения и за друго в София, в район Възраждане. Не знам дали вземат и нееврейски деца, но от клипа се вижда, че определено акцентът е иврит, еврейска култура и религия. Та и да вземат, ще са деца, насочили се към такива знания.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rosi_ta Thu, 21 Nov 2019, 10:29
Poppea, децата да брат ми са в това училище и имам представа за какво говоря, за разлика от теб. До 4 клас ще се изучава само ивриТ (добре че Poppea ми отвори очите). Точно как си представяш да приемат дете във 2, 3 и т.н клас, ако не е изучавало езика? Хайде поспри малко, особено когато нямаш представа за какво говориш.
И да, може и да има дете, което няма еврейски корени, но те са изключение и ако класа е запълнен или има повече кандидати, кое дете според теб ще вземат?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Thu, 21 Nov 2019, 10:36
От клипа не мога да се ориентирам добре, но ми се струват прекалено големи и сградата, и дворът, за да е старческият дом в Лозенец. Иначе браво за инициативата, хубаво училище, с добра база, много слънчеви деца. Да им върви по вода!
Фенси, според изявленията на г-н Лаудер в пресата, в София няма друго еврейско училище, 134-то било само с елементи на еврейско, но не и еврейско. И имал намерения и за друго в София, в район Възраждане. Не знам дали вземат и нееврейски деца, но от клипа се вижда, че определено акцентът е иврит, еврейска култура и религия. Та и да вземат, ще са деца, насочили се към такива знания.
Сградата е точно бившият "Дом на родителя"
Реновираха я, но тя и преди си беше хубава. Била е детска градина по времето на соца.
Врата която е на клипа е към двора. Той не е много голям. Но такъв двор в Лозенец друг няма.
Категорично приемат деца само с произход. Както и за учителите дочух :) А за момента мисля, че нямат капацитет да приемат деца без произход. А и не искат предполагам.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Poppea Thu, 21 Nov 2019, 10:39
Poppea, децата да брат ми са в това училище и имам представа за какво говоря, за разлика от теб. До 4 клас ще се изучава само иврид. Точно как си представяш да приемат дете във 2, 3 и т.н клас, ако не е изучавало езика? Хайде поспри малко, особено когато нямаш представа за какво говориш.
И да, може и да има дете, което няма еврейски корени, но те са изключение и ако класа е запълнен или има повече кандидати, кое дете според теб ще вземат?

ИвриТ. Ами няма да приемат, естествено. И естествено, че с предимство ще са еврейски деца. Въпросът е дали ако нееврейско дете отговаря на условията, само фактът, че не е еврейско, е достатъчен да му откажат. Защото и неверейски деца могат да се интересуват и да искат да учат иврит и еврейска култура, и не вярвам това да не е добре прието от администрацията.
:
От клипа не мога да се ориентирам добре, но ми се струват прекалено големи и сградата, и дворът, за да е старческият дом в Лозенец. Иначе браво за инициативата, хубаво училище, с добра база, много слънчеви деца. Да им върви по вода!
Фенси, според изявленията на г-н Лаудер в пресата, в София няма друго еврейско училище, 134-то било само с елементи на еврейско, но не и еврейско. И имал намерения и за друго в София, в район Възраждане. Не знам дали вземат и нееврейски деца, но от клипа се вижда, че определено акцентът е иврит, еврейска култура и религия. Та и да вземат, ще са деца, насочили се към такива знания.
Сградата е точно бившият "Дом на родителя"
Реновираха я, но тя и преди си беше хубава. Била е детска градина по времето на соца.
Врата която е на клипа е към двора. Той не е много голям. Но такъв двор в Лозенец друг няма.
Категорично приемат деца само с произход. Както и за учителите дочух :) А за момента мисля, че нямат капацитет да приемат деца без произход. А и не искат предполагам.
Мерси за информацията :)  Този дом на Бунтовник ли беше или на друга от онези улички, някой помни ли? Все ги бъркам, а отдавна не съм имала път натам.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Thu, 21 Nov 2019, 10:55
Poppea на Кожух Планина е.
От Богатица /улицата която започва от басейн Спартак към Американското посолство/ завиваш на дясно по Кожух Планина. И в дясно на 20 метра се пада училището.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Poppea Thu, 21 Nov 2019, 11:04
Hope, мерси! :) На мен все ми се въртеше, че е по-близо до Черни връх, а то по-скоро до Южния парк се пада.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rosi_ta Thu, 21 Nov 2019, 11:05
Приемам забележката за ИвриТ-а, поредно доказателство, че не трябва да се ядосвам, на хора, чиято цел е единствено да създават интриги и да пишат глупости.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sky Dreamer Thu, 21 Nov 2019, 12:28
Здравейте!
Може би ще ви се стори странен въпросът ми, но има ли частни училища, които да приемат в първи клас, деца, които не могат да четат и пишат?
Питането ми е провокирано от приемните процедури в някои ЧУ, с които се сблъсквам тези дни.
Целта ни е нормално частно училище, със деца на "средната" класа, които не се скъсват от учене, но все пак не са и в дъното на класациите. Имат време за игра и получават добра подготовка по базовите предмети и евентуално език. Децата ни са нормални за възрастта си, понякога кротки, понякога палави - момчета, не четат и не пишат, в градината казват, че са умни. Кварталните ни училища не стават - в тях контингентът е предимно малцинствен.

Благодаря за всяка информация!


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Thu, 21 Nov 2019, 12:56
Зависи какво разбирате под не четат и не пишат. Всъщност по МОН програма в ПУК децата изучават буквите, изисква се да могат да определят дори гласните звукове в дума, изучават цифрите и т.н.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sky Dreamer Thu, 21 Nov 2019, 13:02
Зависи какво разбирате под не четат и не пишат. Всъщност по МОН програма в ПУК децата изучават буквите, изисква се да могат да определят дори гласните звукове в дума, изучават цифрите и т.н.

Познават повечето букви, но не могат да сричат все още и не могат да пишат повече от отделни букви. Знам, че сега го учат, но изпитите са през януари. Все пак няма как да научат всичко от програмата до януари вместо до май. Цифрите ги знаят, могат да смятат що годе сносно за възрастта си.
Изискванията на някои от училищата включват детето да отговаря на въпроси, върху текст, който само е прочело. Може би някои деца го могат, на някои просто им е дошъл момента и са се научили, но аз не смятам за изоставане, това, че моите не го могат към момента...


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Thu, 21 Nov 2019, 13:05
Здравейте!
Може би ще ви се стори странен въпросът ми, но има ли частни училища, които да приемат в първи клас, деца, които не могат да четат и пишат?
Питането ми е провокирано от приемните процедури в някои ЧУ, с които се сблъсквам тези дни.
Целта ни е нормално частно училище, със деца на "средната" класа, които не се скъсват от учене, но все пак не са и в дъното на класациите. Имат време за игра и получават добра подготовка по базовите предмети и евентуално език. Децата ни са нормални за възрастта си, понякога кротки, понякога палави - момчета, не четат и не пишат, в градината казват, че са умни. Кварталните ни училища не стават - в тях контингентът е предимно малцинствен.

Благодаря за всяка информация!

Ами не знам кои са тези училища но ми се вижда странно.
Моето е в училище с изпит. Теста беше четен от учителката.
Същото съм чувала и в други ЧУ.

Нямам идея кои класации гледате, но ако говорим за НВО там факторите за оценка са доста различни.
В 90% от случайте децата са от средната класа и не се скъсват от учене.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Thu, 21 Nov 2019, 13:25
Sky, напълно Ви разбирам, за мен изискванията за звуков анализ и дорисуване на лица за 5г момче са дооста завишени, гледам нивото не само на моето дете, а дори другарче пт 6 годишните се затруднява с последна буква...
Вижте Увекинд. Мисля, че приемната процедура е по-лека и отговаря на изискванията ви за среда и натовареност.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Thu, 21 Nov 2019, 13:27
Е, тук говорим за деца в предучилищна група, а не в трета група.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Thu, 21 Nov 2019, 13:37
Sky, в ОТ биха се справили, вижте дните на отворени врати, когато ги обявят.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Thu, 21 Nov 2019, 14:31
Добре де, хора, аз ли не съм в ред, или комуникацията в повечето ЧУ е тотално сбъркана?!
От месец се опитвам да се свържа с няколко училища и да организирам срещи или поне яснота по приема, над 50% удрям на камък. Ето обобщение дотук:
- Азбуки- всеки опит за информация е като да искаш среща с папата. От един телефон те пращат ма друг, после искат мейл, после заявление, отговор нулев. Яснота за прием набор 2014 няма. Последно обещаха да пуснат върнат мейл, но вече не вярвам.
- БШ- сходно. Не били готови с условията, но и няма яснота кога ще бъдат, преди това отказват среща. Поне по телефона са човечни.
- Меридиан- това училище все едно не желае кандидати. От 5 опита 4 не вдига никой, накрая ни уведомиха, че телефонът не е точния, но не предложиха друг. То ни беше в резервите така или иначе.
- Светлина- много любезни, но ще имат яснота най-рано януари.
- КО печели всички точки по комуникация и веднага откликнаха с лична среща. Сред плюсовете са доброто (уж) ниво на англ и мат, ценностите, на които учат децата (случайно станахме свидетели как възпитано децата поздравиха чистача). Не е нашето училище обаче поради почти пълно отсъствие на разчупен подход и излизания навън (двор почти няма). Иконата и часът по религия също не е моето нещо. Но хората са честни, мили, дадоха ни насоки за други училища, вероятно духът и връзката с родители там са на ниво и бих препоръчала на търсещите класически тип обучение.
- Изи- засега фаворит, а ни беше също в резервите. Малко маркетингът и розовото са ми в повече, но ако се абстрсхирам, атмосферата и програмата са точно това, което търсим. Дворът е малък, но има и катерушки, и дървета. Стаите са прекрасни, материали, учебници, всичко е интересно и искам и аз да уча там. Столовата е ужасна, да, салончето също, дано новата къща да е по-добре.

Това са засега моите впечатления, надявам се да разгледаме всички училища до месец-два и да вземем правилно решение. И знам, че комуникацията около приема не е показателна (или даже с обратен знак- търсените училища могат да си позволят неличен подход), но ми е трудно да харесам училище с негативно отношение към родителя...и все пак търпя и звъня пак, защото важно е да е добро място за детето, моето его няма роля.

Да не се чуди някой пак на подбора- въз основа на локация (източни квартали), като избягваме най-академичните с тежко натоварване в класически стил.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Goldeva Thu, 21 Nov 2019, 14:38

- Азбуки- всеки опит за информация е като да искаш среща с папата. От един телефон те пращат ма друг, после искат мейл, после заявление, отговор нулев. Яснота за прием набор 2014 няма. Последно обещаха да пуснат върнат мейл, но вече не вярвам.


Миналата година изпитах същия проблем по време на кампанията за кандидатстване. Бях се притеснила,че и като започне училище ще е така,но притесненията ми се оказаха безпочвени. Коментарът ми не ти помага, но се надявам евентуално да те успокои, в случай че изберете училището.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: инкс Thu, 21 Nov 2019, 16:49
Може да видите и Артис - там навремето бързо си направихме среща със собственика, имаше и отворени врати. Опитват да са “по-разчупени”, изобщо за първи клас си беше екстра.
Бяха разделили децата в първи клас на два класа и ги сляха във втори, когато тези, които не се справяха с четенето си наваксаха.

(Мен ми късаха нервите: пленерите и прочие бели, зелени, бомбени училища в учебна време, които пък радват някои родители; липсата на втори чужд език (което също не за всеки е минус); смяната ня директори, но сегашната мисля, че ще се задържи)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Thu, 21 Nov 2019, 16:59
Дорис Тенеди.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Thu, 21 Nov 2019, 20:59
Здравейте!
Може би ще ви се стори странен въпросът ми, но има ли частни училища, които да приемат в първи клас, деца, които не могат да четат и пишат?
Питането ми е провокирано от приемните процедури в някои ЧУ, с които се сблъсквам тези дни.
Целта ни е нормално частно училище, със деца на "средната" класа, които не се скъсват от учене, но все пак не са и в дъното на класациите. Имат време за игра и получават добра подготовка по базовите предмети и евентуално език. Децата ни са нормални за възрастта си, понякога кротки, понякога палави - момчета, не четат и не пишат, в градината казват, че са умни. Кварталните ни училища не стават - в тях контингентът е предимно малцинствен.

Благодаря за всяка информация!

На мен този пост като основна идея ми напомна на "а има ли начин да направя мускули като на тези от списанията без  да вися с часове в залата, без треньорът да ме кара да правя много упражнения и да ходя по един път в седмицата за един час?". Разбира се, госпожо, имаме чудни хапчета - без усилия, без да се ограничавате от храна, без упражнения - само си ги пиете един път на ден и живеете както досега! Да, също предлагаме и друго решение, ако и хапчета не ви се пият - фотошоп!
Сериозно, нима очаквате хем да нимат добра подготовка и евентуално език, които не се скъсват от учене и имат време за игра (какво означава време за игра, да играя по половин ден ли?). Няма значение дали е частно или държавно училището, тези условия са в конфликт - няма как хем да са подготвени, хем да не се скъсват от учене (каквото и да означава това за вас).  Всички деца са умни. Как си го представяте като всеки предмет има определен брой часове плюс часове по език? Откъде, според вас ще се вземат тези часове при един учебен ден? Добра подготовка е за четворка, но това едва ли би ви задоволило. Истинската добра подготовка изисква учене, което вероятно за вас ще е "скъсване от учене", защото всяка стабилна подготовка иска допълнителни усилия и упражнения над заложеното по учебната тетрадка - ако там има по две картинки на звук, за стабилна подготовка ще има по четири картинки за звук.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Thu, 21 Nov 2019, 21:12
Анди пак се изказа като специалист по всичко и за всички...
Госпожата ще се ориентира в ситуацията.
Но не всички деца са умни и не всички възрастни са умни. Последните не затъпяват с възрастта докато стигнат 30. Тъпи са си и преди това. И е страшно лицемерие да се твърди обратното.

В отговор на госпожата вижте ОТ, БШ и ТЕ


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Thu, 21 Nov 2019, 21:17
На мен това ми е работата - да зная как става номерът с ученето при хората. А то става с необходимото технологично време и работа. Със сигурност ако имаше лесни начини, досега всички щяха да ги използват, особено аз щях да ги използвам на първо място. Знаеш ли колко усилия, време и търпение биха ми икономисали?
Как точно става добрата подготовка без скъсване от учене? По магичен път или с обещания за магично обучение? Това е като да искаш хем да изядеш тортата, хем да е цяла.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: ioana_g Thu, 21 Nov 2019, 21:23
Пипи, каква е тази икона в КО? Дъщеря ми е там от тази година, но нито знаех за час по религия, нито за някаква икона. Имаш ли някаква допълнителна информация?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Thu, 21 Nov 2019, 21:30
Става с интерес и любопитство, Андариел.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Thu, 21 Nov 2019, 21:34
Става с интерес и любопитство, Андариел.
+1
Но не е изгодно за тълпите психолози и логопеди


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Thu, 21 Nov 2019, 21:34
Само интерес и любопитство не стигат. Интересът и любопитството траят до момента, в който е нужно повече внимание и "още един път".  Тайната е в този "още един път". Това всички го знаем, защо изведнъж за децата престава да важи? Само защото са ни деца и искаме да им е лесно или вярваме, че може да е лесно?

Виж, Лейка, аз никого насила не карам да се обръща към мен. И на хората, които се обръщат към мен не им пълня главите с ала-бала как било лесно.  Няма лесно. Няма само любопитство и интерес. Който търси само с любопитство и интерес да търси друг специалист. При мен се работи.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Thu, 21 Nov 2019, 21:36
Стигат, стигат, и до "още един път". Ами на мен ми е било лесно. На децата ми им е било лесно. На тези, на които им е трудно, виждам откъде тръгват проблемите. Всеки отговор води до нов въпрос и съответно нов отговор.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Thu, 21 Nov 2019, 21:37
Интерес и любопитство... ама до 2-3 клас. После е необходимо да си седне любопитния на дупето и да учи. А пък след 7 клас това става особено очевидно


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Thu, 21 Nov 2019, 21:39
Шарки, това, което описваш е илюзия.
Откъде им тръгват проблемите?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Thu, 21 Nov 2019, 21:40
Става. Цял живот става. Не усещаш часовете в търсене на отговори.
Само за протокола - госпожата търси начално училище.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Thu, 21 Nov 2019, 21:42
А какво мислиш, че в начално училище, гонещо добра подготовка се разчита само на любопистство и интерес? Е, щом казваш!
Освен на личните качества на детето се разчита на последователност, системност и възпитаване на упоритост.  За всичко е така. На пиано да седне да се учи да свири, пак трябват упражнения, защото интересът и любопитството често намаляват на петия урок, защото изведнъж нещата не се получават като на кино.

Между другото, знаеш по какво често се познава, че едно дете е работило с логопед? По това, че се научава да прави задачи и да внимава, станало е по-упорито. Защото правенето на едно Р също иска работа, то е като тренировката за спортистите.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Thu, 21 Nov 2019, 22:00
Анди, извинявай, не знаех, че се разпознаваш. Логопед ли си? Нямам нищо против персонално.
Но въобще не мисля, че това, което описваш е задължително. Вероятно при липса на капацитет да. Умните хора имат драйв да учат неща. Във всеки етап в живота си.
Моите деца не са следвали твоя модел. Големият в ДУ, после мат гимназия, не разбрахме кога кандидатства. За годините в университета има чудесен опит и собствен продукт. Малкият в различни ЧУ до 4 клас не е писал даже домашни. Сега е в ЧУ с подбор, учи стабилно, търси, намира. Винаги е играл, винаги хобитата са били приоритет, понякога часове. Вкл т.нар екранно време. Сигурно има и други примери. Или други критерии. Може моите да са ниски.
Аз напълно адмирирам желанието на Скай да намери училище, в което това е възможно.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Thu, 21 Nov 2019, 22:08
Това, че  не си усетила не означава, че не им е било трудно. Понякога ние като родители смятаме нещата за по-лесни, отколкото са били в действителност за децата. Не всички деца казват, когато им е трудно по някакви техни причини или защото не е прието човек да си каже, че му е трудно, особено ако е от отличниците.  Има много неща, които са трудни и досадни, дори когато нещото е интересно или дори любимо. Умните също са хора. :) След години, на възрастен акъв могат да кажат "сега разбирам, че когато съм бил малък не съм усещал, че ми е било трудно, защото съм бил дете". Трудното не е лошо, не е проблем, то е част от живота.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Thu, 21 Nov 2019, 22:12
Никаква илюзия не е, освен ако аз  не живея в илюзия :-).

Защо им е трудно на другите ли? Заради мързела и тоталното безхаберие на учителите съчетано  с пренебрежително отношение към образованието на поне един от родителите.

"Трудни и досадни" са неща, за които не се иска мислене, а възпроизвеждане.

На малкия ми син най- му харесвам "търсенето на трудното". Овладяването на трудното интересно доставя удоволствие.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Thu, 21 Nov 2019, 22:39
Пипи, каква е тази икона в КО? Дъщеря ми е там от тази година, но нито знаех за час по религия, нито за някаква икона. Имаш ли някаква допълнителна информация?

Иконата се намира в един ъгъл, но не на главното фоайе, а по-навътре, не знам как да го опиша, че само един път съм била там. За часа по религия (един път седмично, по избор) сами споменаха, то не е точно минус, вероятно го свързват с ценностите да сме добри хора и да си помагаме, с които аз съм ок, всъщност това е интересното на това училище- че има като идея "нещо повече" от това само да учим. Трудно се възпитават ценности без духовност, на основата на християнство вероятно е най-лесно, но въпреки това аз съм против и се надявам да има начин и с личен пример и обяснения, а религията само информативна да е.  Те не са религиозно училище и това не е акцент, просто го споменах като нещо, което на мен лично не ми харесва (но приятелка е ок с това именно заради ценностите). Може би не трябваше да го споменавам, защото наистина не е най-важното и не е в степен да ме отблъсне, ако всичко друго е ок.

По другата дискусия, не бива да се обобщава. Аз съм мързелива и въпреки това имах отлични резултати, защото в час ми беше интересно, запомнях, без да уча особено вкъщи. По предметите, които не харесвам, така и не научих нищо. Пианото също вероятно пак заради усилията не ми се получи. Но трите езика, математика и БЕЛ ми бяха/са на ниво наистина без особени усилия, или поне нищо с неприятен спомен и мъчителни часове. Помня как по немски пишех домашните в междучасията или в рейса, същия материал съученичка усвояваше със системно учене 6 часа вкъщи ежедневно, мислех, че ме бъзика.... Така че не съм съгласна, че без здраво учене нищо не става, зависи от човека, от целта, от учителя...

Да питам за логопед, докога и колко трябва да се работи с детето? Оказа се, че имаме проблем със звукове "ш" (като "с") и "ч" (като "ц"), и някои други, които аз не забелязвам. Ако не се започне сега, ще става по-зле с постоянните зъби ли? Много ни е трудна логистиката, логопедът е далеч, но вероятмо не бива да отлагам...


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Thu, 21 Nov 2019, 22:46
Постоянните зъби нямат нищо общо. Ако не се работят тези звукове, нещата в относително лекия случай ще останат на ниво изопачаване и замени при устната реч (вместо Шапка ще е Сапка), което никак не е приятно с напредване на възрастта, дори частично да се пооправят. В по-сериозния вариант може да се отрази по веригата в писането и е напълно възможно да напише Сапка вместо Шапка или направо ще стане друга дума, ако става въпрос за Цар, а стане Чар. Затова се правят упражнения не само за звученето, а и на езиково ниво, за да се подсигури различаването на фонемите. Работи се, докато всеки звук си отиде на мястото. Вижте дали имате логопед там, където учи детето, а ако от него сте получили насока за работа, се вижте и се разберете.

Това за ученето го приемаш избирателно, защото те засяга пряко - отнася се до самата теб. Учители колкото щеш има едно дете през дванайсет години учене, че и още пет години университет - така ли ще я кара - заради един учител учи, а заради друг не учи?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Thu, 21 Nov 2019, 23:02
То затова сме толкова подборчиви в кое училише да запишем децата си.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Thu, 21 Nov 2019, 23:05
Няма угодия - един и същ учител за пет деца ще е вдъхновяващ, за други пет ще е скучен. А в клас са двайсет деца - двайсет различни характери, възпитание и очаквания.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Thu, 21 Nov 2019, 23:05
Аз изобщо не мисля, че Скай питаше за училище, в което не се учи.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Thu, 21 Nov 2019, 23:08
Не зная доколко е наясно какво точно иска. Напомня ми и на една друга реклама - Искам всичко.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Thu, 21 Nov 2019, 23:16
Ами екстра си го е описала, според мен, аз също търсех такова училище и съм доволна от нашето.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sky Dreamer Fri, 22 Nov 2019, 03:04
Благодаря за всички смислени отговори :-)

Изначално сме се насочили към ОТ, просто търсим и други алтернативи. Реално за 2 месеца децата могат да се научат да четат, просто винаги съм си мислела, че това се случва в 1 клас. И че ако се случи по-рано поради родителска амбиция, после може детето да скучае в клас. Иначе знам, че по Монтесори още на 4 се учат сами, но за съжаление или не, образованието в бг не е по Монтесори. Пропуснахме момента с ПУК - решихме за още една година да спестим на децата ежедневния път сутрин и вечер, а кварталната ДГ, въпреки ниското ниво по МОН, не е лоша като среда (за разлика от училищата) и е само на 5 минути пеш.

А какво имам предвид, че не искам "скъсване от учене" - ами не искам училище, в което да се притеснявам, че ще ни изключат при по-нисък успех, а такова, в което ще помогнат да се преодолее проблема. Не искам децата вечер и в почивните дни да си доучват - не, че няма да се интересувам и да им помагам - просто, смятам, че това е време за семейството преди всичко, време за почивка и игра. Не смятам, че е нормално в 1 клас да се затвърждават знанията по математика с решаването на 3 сборника по математика (изключвам случаите, в които децата проявяват интерес и сборниците разширяват, а не повтарят ученото в клас). И си спомням моето начално образование - 4-5 часа сутрин, игра, 2 часа спорт и 2 часа занималня, в които учителката ни пишеше домашните на дъската. Не искам точно това - знам какво ми е коствало после да започна да уча самостоятелно. Но ако децата се занимават сами с домашните си под умерен надзор, мисля, че ще се получи добра основа. Бих добавила само език (нещото, което ми е липсвало на мен в началото). Смятам, че прекаленото учене, в един момент води до прегаряне. За мен, ученето трябва да е интересно, детето да има време да се задълбочи в областта, която му е любопитна. Докато аз съм учила не съм правила компромиси с оценките си, но не смятам, че децата ми трябва да са отличници на всяка цена. Искам да са щастливи и да имат времето и свободата да избират в какво искат да се задълбочат. Разбира се, за да се случи това, е нужна добра основа. За добрата основа е нужен, преди всичко, добър учител в началното училище, който да преподава с любов и внимание към децата и работата си, който да може да ги заинтригува. Другото - пример от семейството и помощ при нужда - ги имат.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sky Dreamer Fri, 22 Nov 2019, 03:08
Анди пак се изказа като специалист по всичко и за всички...
Госпожата ще се ориентира в ситуацията.
Но не всички деца са умни и не всички възрастни са умни. Последните не затъпяват с възрастта докато стигнат 30. Тъпи са си и преди това. И е страшно лицемерие да се твърди обратното.

В отговор на госпожата вижте ОТ, БШ и ТЕ

Точно в ТЕ искат да могат сами да четат текст и да отговарят на въпроси по него след това. Явно са завишили критериите. В ОТ ми казаха, дори без да питам, че не очакват да могат да четат и пишат. Знаели докъде са стигнали по това време на годината в ПГ.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Warwick Fri, 22 Nov 2019, 05:35
Никаква илюзия не е, освен ако аз  не живея в илюзия :-).

Защо им е трудно на другите ли? Заради мързела и тоталното безхаберие на учителите съчетано  с пренебрежително отношение към образованието на поне един от родителите.

"Трудни и досадни" са неща, за които не се иска мислене, а възпроизвеждане.

На малкия ми син най- му харесвам "търсенето на трудното". Овладяването на трудното интересно доставя удоволствие.
Пренебрежителното отношение към учителите е основна причина. Аз тотално безхаберни и мързеливи учители не съм срещала. Но неадекватни родители - непрекъснато.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Fri, 22 Nov 2019, 05:48
Значи сте за някое от "лежерните".

Шарки, не можеш да си представиш колко много са нещата, които искат възпроизвеждане. За мисленето си тотално в грешка - винаги има мислене, освен ако не говорим за някакви сероизно отклонения. Но разбирам, всякакви митове и легенди шетат из народа.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Fri, 22 Nov 2019, 06:57
Скай дрийм, според мен изборът е голям. Едва ли в много училища се изисква четене и писане преди първи клас. Ако съм на твое място, ще избера частно училище, което е сравнително наблизо и само ще се уверя, че нямат домашни за уикенда (нали това искаш).

Анди, темата е информативна и не мисля, че определения от типа лежерни и зубрачески помагат на потребителите да се ориентират.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Fri, 22 Nov 2019, 07:00
Sky, имаме си домашни за уикенда, няма как без. Наистина съвсем без усилие не става.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Fri, 22 Nov 2019, 07:03
Аз мислех, че ОТ нямат и че само няколко училища имат. Това беше много полезно инфо.

Бърди, и по английски ли имат домашно? Това от 1 клас ли?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Fri, 22 Nov 2019, 07:05
Определението "лежерни" не съм го измислила аз. Има и "света троица", която пак не съм я измислила аз. Но така или иначе хората категоризират училищата по някакъв признак. Да, за зубраческите признавам, че така ми дойде, никого не задължавам да го приема, но и за държавните има някакво категоризиране - първи ешелон, втори ешелон, елитни-неелитни... Не можеш да спреш хората да групират по някакъв признак, винаги има някакви озаглавявания.

Не зная къде се иска четене и писане преди първи клас. Много от децата почти четат или са се научили да четат покрай заниманията в ПУК, но за писането се съмнявам


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Fri, 22 Nov 2019, 07:07
По всичко, всеки уикенд, от 1 клас, да.
ОТ си е сериозно училище, просто не изключват за успех (за дисциплина обаче да), а работят с детето да наваксат пропуските.
Имало е (много рядко, може би 2 пъти за 3 години при нас) и персонални допълнителни домашни за нещата, по които има нужда от още работа. При дъщеря ми задачи, при няколко момчета - писане на букви и т.н.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Fri, 22 Nov 2019, 07:51
Warwick, да не абсолютизираме. Има изключително много неглижиращи учители дори и в ЧУ. Знае се принципното ми уважително отношение към професията. И съм благодарна на всички човеци, които са обучавали мен и детето ми. Но за съжаление има и страшно много плява, която сваля имиджа на гилдията. И от тях доста съм виждала.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sky Dreamer Fri, 22 Nov 2019, 09:29
Бърди, домашни през уикенда е ок, стига да са в умерени количества. Не искам вечерни домашни, след като детето е било цял ден на занималня. Нямам нищо против, в петък занималнята да е само игра, а в събота или неделя, да се погрижим за домашните вкъщи. Мисля, че повечето правилно ме разбрахте. ОТ звучи като подходящо училище за нас. То и като разстояние ни е най-приемливо.
Търся допълнителни варианти за сигурност.

А как подготвяте децата за деня "на гости" в училището, който реално се явява изпит? Нямам предвид подготовката за задачите, на които ще ги изпитват, а реално самия ден като организация - все пак това е един цял ден, прекаран в различна среда. Дори ходенето до тоалетна, може да се окаже предизвикателство в такъв случай. Предполагам, че в началото, ги ориентират за тези базови неща. И вероятно го мисля повече, отколкото трябва, но все пак - отиват там и ги вкарват при непознати деца, в непозната среда, по време на учебния процес - не е точно като в 1 клас, където всички са нови и всички са неориентирани. Как се справят по-срамежливите деца? Предполагам, дори това се подлага на оценяване в някаква степен.

Благодаря Ви за полезната информация и лек ден!


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Fri, 22 Nov 2019, 09:36
В училищата в които има наплив се оценява всичко. Но все пак се взимат предвид по-екстремните условия. За съжаление трябва да се каже, че емпатията все повече намалява. Просто истерията ескалира и вече дори не само в първите училища започва да се усеща тази тенденция при подбора. Аз имам твърде изостанал назад във времето опит, но това което чета тук ме води натам в мислите ми.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Fri, 22 Nov 2019, 10:06
Sky, за ОТ: нямат занималня, денят е разделен на шест часа, 3 сутрин и 3 следобед, по един астрономически час. В рамките му учителката преценява как да разпредели работата и почивката, взимат материал, упражняват, работят самостоятелно, каквото трябва.

За присъствения ден - не съм готвила дъщеря ми, но те си работеха в градината и нямах  притеснения там за задачките, те си бяха супер стандартни за ПУК в ДГ. Притеснението ми беше от това, че дъщеря ми е (беше, по-скоро) безобразно срамежлива и изобщо не знаех как ще я оставя сутринта в класа и как ще се справи. Беше й се сторило интересно в часовете, по някое време една учителка я беше взела в отделна стая да поработят по материалите, но не го беше усетила като изпит. Обаче ми се обадиха по обяд да я взема, защото беше отказала да яде, от стреса натам й е избило. Лелките там й носили кроасани, бисквити, ама тцЪ :) Иначе беше спокойна и като отидохме да яде ми разказваше с интерес за деня и часовете.
Та там срамът не влияе на приема :) Дори ми разказаха учителките, по повод моите споделени притеснения, за първолаче момченце, което първите няколко дни в началото на деня отказвало изобщо да влиза в стаята, стоял си до вратата. Госпожата си преподавала на полуотворена врата и полека в междучасията влизал. Няколко дни и минало и заминало и това.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sentio Fri, 22 Nov 2019, 12:22
Благодаря за всички смислени отговори :-)

Изначално сме се насочили към ОТ, просто търсим и други алтернативи. Реално за 2 месеца децата могат да се научат да четат, просто винаги съм си мислела, че това се случва в 1 клас. И че ако се случи по-рано поради родителска амбиция, после може детето да скучае в клас. Иначе знам, че по Монтесори още на 4 се учат сами, но за съжаление или не, образованието в бг не е по Монтесори. Пропуснахме момента с ПУК - решихме за още една година да спестим на децата ежедневния път сутрин и вечер, а кварталната ДГ, въпреки ниското ниво по МОН, не е лоша като среда (за разлика от училищата) и е само на 5 минути пеш.

А какво имам предвид, че не искам "скъсване от учене" - ами не искам училище, в което да се притеснявам, че ще ни изключат при по-нисък успех, а такова, в което ще помогнат да се преодолее проблема. Не искам децата вечер и в почивните дни да си доучват - не, че няма да се интересувам и да им помагам - просто, смятам, че това е време за семейството преди всичко, време за почивка и игра. Не смятам, че е нормално в 1 клас да се затвърждават знанията по математика с решаването на 3 сборника по математика (изключвам случаите, в които децата проявяват интерес и сборниците разширяват, а не повтарят ученото в клас). И си спомням моето начално образование - 4-5 часа сутрин, игра, 2 часа спорт и 2 часа занималня, в които учителката ни пишеше домашните на дъската. Не искам точно това - знам какво ми е коствало после да започна да уча самостоятелно. Но ако децата се занимават сами с домашните си под умерен надзор, мисля, че ще се получи добра основа. Бих добавила само език (нещото, което ми е липсвало на мен в началото). Смятам, че прекаленото учене, в един момент води до прегаряне. За мен, ученето трябва да е интересно, детето да има време да се задълбочи в областта, която му е любопитна. Докато аз съм учила не съм правила компромиси с оценките си, но не смятам, че децата ми трябва да са отличници на всяка цена. Искам да са щастливи и да имат времето и свободата да избират в какво искат да се задълбочат. Разбира се, за да се случи това, е нужна добра основа. За добрата основа е нужен, преди всичко, добър учител в началното училище, който да преподава с любов и внимание към децата и работата си, който да може да ги заинтригува. Другото - пример от семейството и помощ при нужда - ги имат.

Sky, много добре си описала какво търсиш и аз искам нещо такова, засега и ние сме се насочили към ОТ.
 Прави ми впечатление обаче назидателния тон на Анди по отношение на написаното от Sky, на какво се дължи? Може би някой ще ми обясни?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Fri, 22 Nov 2019, 12:27
А, нищо, нищо, не ми обръщай внимание! Всеки намира това, което му трябва. :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Fri, 22 Nov 2019, 12:32
Благодаря за всички смислени отговори :-)

Изначално сме се насочили към ОТ, просто търсим и други алтернативи. Реално за 2 месеца децата могат да се научат да четат, просто винаги съм си мислела, че това се случва в 1 клас. И че ако се случи по-рано поради родителска амбиция, после може детето да скучае в клас. Иначе знам, че по Монтесори още на 4 се учат сами, но за съжаление или не, образованието в бг не е по Монтесори. Пропуснахме момента с ПУК - решихме за още една година да спестим на децата ежедневния път сутрин и вечер, а кварталната ДГ, въпреки ниското ниво по МОН, не е лоша като среда (за разлика от училищата) и е само на 5 минути пеш.

А какво имам предвид, че не искам "скъсване от учене" - ами не искам училище, в което да се притеснявам, че ще ни изключат при по-нисък успех, а такова, в което ще помогнат да се преодолее проблема. Не искам децата вечер и в почивните дни да си доучват - не, че няма да се интересувам и да им помагам - просто, смятам, че това е време за семейството преди всичко, време за почивка и игра. Не смятам, че е нормално в 1 клас да се затвърждават знанията по математика с решаването на 3 сборника по математика (изключвам случаите, в които децата проявяват интерес и сборниците разширяват, а не повтарят ученото в клас). И си спомням моето начално образование - 4-5 часа сутрин, игра, 2 часа спорт и 2 часа занималня, в които учителката ни пишеше домашните на дъската. Не искам точно това - знам какво ми е коствало после да започна да уча самостоятелно. Но ако децата се занимават сами с домашните си под умерен надзор, мисля, че ще се получи добра основа. Бих добавила само език (нещото, което ми е липсвало на мен в началото). Смятам, че прекаленото учене, в един момент води до прегаряне. За мен, ученето трябва да е интересно, детето да има време да се задълбочи в областта, която му е любопитна. Докато аз съм учила не съм правила компромиси с оценките си, но не смятам, че децата ми трябва да са отличници на всяка цена. Искам да са щастливи и да имат времето и свободата да избират в какво искат да се задълбочат. Разбира се, за да се случи това, е нужна добра основа. За добрата основа е нужен, преди всичко, добър учител в началното училище, който да преподава с любов и внимание към децата и работата си, който да може да ги заинтригува. Другото - пример от семейството и помощ при нужда - ги имат.

Sky, много добре си описала какво търсиш и аз искам нещо такова, засега и ние сме се насочили към ОТ.
 Прави ми впечатление обаче назидателния тон на Анди по отношение на написаното от Sky, на какво се дължи? Може би някой ще ми обясни?

Анди няма назидателен тон а виждане което е на база опит.
Когато човек без опит тръгва да търси училище има едни изисквания. С течение на времето те се променят.
И когато търсим училище в което децата да играят основно, но въпреки това да излизат с чудесни знания. Просто има някой който се опитва да ни върне в реалността.

За ОТ - да споделя. Хич не ми се вижда да са лежерни и щастливи. Ако бяха такива нямаше 7 класниците им да ходят на училище и в събота когато се налага. Също така хич не ми се струва лежерно да взимат часовете по изобразително и физическо и да учат в тях по БЕЛ и математика /5-7 клас/.
Те са с достатъчни опит в подготовката за НВО за да са наясно, че без учене няма как да има резултати.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sentio Fri, 22 Nov 2019, 12:49
Не искам да влизам в спорове.
На мен ми се струва, че говорим за различни неща. Тук не става въпрос, децата да играят основно, а за алтернативно поднесено съдържание на учебния материал, така че те да проявят интерес и сами да търсят отговори на въпросите, за това да не са свръх натоварени, да имат време и за детство. А за играта - в Англия, в Испания, Норвегия и други много по-развити от България държави , училището не е тормоз и тегоба, а удоволствие.
Днес май е на мода да сме свръх амбициозни родители, който създават стресирани и нещастни деца.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Fri, 22 Nov 2019, 13:01
Аз като ветеран вече в темата взимам пуканките :))
И аз в началото се чудех защо като че ли всички ми се карат, пък все ми се обясняваше, че това е от силата на опита и да игнорирам тона, да търся съдържанието.
Донякъде може да е така и може искащите "алтернативност" родители да си бием главата после, но каквото не си вземеш от личен опит, друг не може да ти даде.
Аз съм в клуба на Скай на търсещите училище, където в началните класове е И забавно, не изключват за успех, не се стресират, добавям, че е важно да са навън при (почти) всякакво време и все пак не е на опашката на НВО. Не вярвам да е невъзможно, вероятно с уроци в 7ми клас, но то и в СС ходят на уроци.
ОТ на мен ми е далеч, иначе звучи прекрасно това, което Бърди пише, за отворената врата :) Макар че ако не пробием с "Азбуки", може да го видим, че нещо изборът уж голям, а не се оказва точно така...


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Pulitash Fri, 22 Nov 2019, 13:15
Значи има едно нещо, което трябва да се има предвид. Хубаво търсите училище, в което  материалът да бъде поднесен по един определен начин - интересен, атрактивен, увличащ детето... Но това трудно може да стане в едно училище, което е регистрирано по смисъла на закона от МОН - това училище следва да прилага стриктно изискванията на учебния план, хорариум и т.н. Може до един момент да се поднася така материала. Освен това поднасянето на материала по този начин изисква да имате съответния учител, който владее това "изкуство". Т.е. трудно е в едно цяло училище да се постигне това, защото трябва всички учители да са на това ниво.
Когато децата станат четвърти, пети клас материалът започва да става по-тежък /особено в 5-ти клас и нагоре/.
Честно казано не мисля, че това да учиш, както ние учихме и да полагаш усилия в тази насока е толкова лошо. До известна степен ученето и дисциплината в тази възраст спомагат за изграждането на навици и отговорност към теб  и заобикалящата ни среда. Не всичко в този живот, с което ще се сблъскат децата Ви, ще бъде цветя и рози и не винаги животът им ще се развива по план, какъвто на тях им е изгоден. Не е полезно за самите деца да бъдат оставяни сами да се водят по това, което им е интересно и приятно. Може и да има отделни случаи на деца, които са родени с такива качества, че да могат абсолютно сами да определят правилния начин на учене и живот, но те са рядкост. Само споделям де...


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Fri, 22 Nov 2019, 13:16
Съвсем отговорно заявявам, че и в България, точно както в Англия, Норвегия и Испания, училището не е тормоз и тегоба. Особено пък до 4 клас. То не че после изведнъж настава голям тормоз, просто материалът става значително по-обемен и сложен и е нужно да се учи.
Не разбирам от къде сте останали с впечатление, че в което и да е от училищата у нас до децата стои учител-цербер и натиска детските главички към чина.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: doraemon Fri, 22 Nov 2019, 13:22
Еми изключването за под определен успех, разпределението на децата от втори клас на напреднали и не толкоз напреднали според теста в началото на годината, т.е. да видим кой не е учил през ваканцията, заявленията на психоложка от топ училище още на отворените врати, че не всички деца се справят с натоварването и подобни ми оставят такива впечатления


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Fri, 22 Nov 2019, 13:24
Не искам да влизам в спорове.
На мен ми се струва, че говорим за различни неща. Тук не става въпрос, децата да играят основно, а за алтернативно поднесено съдържание на учебния материал, така че те да проявят интерес и сами да търсят отговори на въпросите, за това да не са свръх натоварени, да имат време и за детство. А за играта - в Англия, в Испания, Норвегия и други много по-развити от България държави , училището не е тормоз и тегоба, а удоволствие.
Днес май е на мода да сме свръх амбициозни родители, който създават стресирани и нещастни деца.
Не знам какъв е вашият опит и с какъв вид училища, но  моя е следният :)
Децата ми учат в БГ и нямаме идея да се местим нито в Англия нито в Испания. По тази причина те трябва да покриват стандартите заложени в нашата програма. Ако не ми харесват на мен , Пенка или Иванка и искам да ги променя - се боря за депутатско място с идеята да прокарам нов закон и нова материал. До тогава спазвам законите на държавата в която живея.

За да може детето ми да покрие стандартите в случая НВО, то работи по определени учебници /хубави , лоши това е друга тема/. За щастие или за съжаление училищата се сертифицират от МОН и всички покриват една и съща програма с едни и същи стандарти.
Пример: В 1 клас имаш събиране и изваждане до 10. Тоест този учебен материал се поднаса на база темите в учебниците и накрая се гони определено ниво.

Относно интереса...той няма как да бъде постоянна величина! На едно дете му харесва физиката, на друго математиката, на трето физическото. Това са профилиращи предмети, които могат да се развиват и изучават на база интерес в гимназията. От 1  до 4 клас имаме ограмотяване на децата. Дали е интересно или не няма значение защото това са основни знания и умения които трябва да се усвоени.

Няма идея какво разбирате под свръхнатоварени деца - но материала на е толкова много та децата да  са натоварени. И около мен няма деца без детство. Зависи все пак вие какво разбирате и под това определение - тъй като виждам деца в хотелите чието не натоварено детство преминава на таблета и телефона. Лесен начин за родителство според мен. :)

Далеч съм от срвръхамбициозен родител, но се имам за отговорен такъв.

Нямам опит с Испания /но да кажа че тя не е страна с цветущо образувание, нито с такова в икономически аспект/, но в Австрия децата се разделят на знаещи и можещи в 4 клас. Тогава става ясно кой ще се присъедини към работническата класа и кой ще продължи към университета. И са малко родителите които влизат в спор с учителите. Бих желала да видя това разпределение към днешна дата в БГ. И каква ще бъде реакцията ви като родител когато ви кажат че детето ви ще бъде насочено към занаятчийско училище. Дали и тогава ще търсите интересният начин на поднасяна на информацията.


Еми изключването за под определен успех, разпределението на децата от втори клас на напреднали и не толкоз напреднали според теста в началото на годината, т.е. да видим кой не е учил през ваканцията, заявленията на психоложка от топ училище още на отворените врати, че не всички деца се справят с натоварването и подобни ми оставят такива впечатления
Понеже тук открих информация която ме навежда на мисълта, че имате предвид Питагор ще споделя моят опит :)
В последните три випуска няма дете, което да е изключено за нисък успех. Доколкото ми е известно в нашият клас има  деца които трудно се справят с материала. Решението да останат в училището е на родителите.

Изобщо разделянето на две групи по допълнителна математика няма нищо общо с ученето през ваканцията. Домашните за през ваканцията са еднакви за всички. И аз лично ги толерирам!
Разделението е точно с цел наваксване. Децата които се справят по-бавно да не се юркат по материала а да се върви с тяхното темпо. Децата които имат възможности и  желания да бъдат състезатели да вървят с по-бързото темпо. Разделянето на две групи е само за една учебна година. В останалите вървят заедно.

Предполагам ,че психоложката е наясно ,че някой деца са умишлено готвени за приемният изпит. След което те започват да изпитват затруднения при научаването на нов материал. С клас от 16 деца и достатъчно материал детето не може да бъде изчаквано твърде много време за да възприеме новият материал. И тогава се получава разминаване между очакванията на родителите /че детето е перфектно/ и реалността.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sentio Fri, 22 Nov 2019, 14:08
Благодаря на всички, които писаха по повод  мнението ми.
Признавам, че споделената информация много ме обогати, освен това ми създаде и прекрасно настроение в този мрачен,дъждовен ден.
Радвам се, че има позитивни и спокойни хора като Sky, Бърди и Пипи2013, което е очевидно от постовете им, с които може би ще се срещнем и ще общуваме в общо училище, кой знае?
Спокоен ден, дами!


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Fri, 22 Nov 2019, 17:43
Възможно е да звуча остро, но тези неща за алтернативното, за стресираните учещи деца, за окраденото детство... - нещо не им хващам вяра. В момента не е модно да си амбициозен, а е модно да си алтернативен, да не се мъчиш, детето да не се мъчи, всичко да е интересно и лесно. Хубаво човек да си вземе опита, но когато е родител не прави своите опити, а пряко влияе на настоящето и бъдещето на детето си. Все още в момента мислиш на ниво детска градина трета група - детето да не се напряга много, да е много време навън, да е интересно. В четвърта група нещата стават по-сериозни в сериозните детски градини и в ПУК в училищата и няма нищо алтернативна в обичайния материал, който детето трябва да покрие. Все пак говорим за деца в норма, за които се предполага, че активното внимание е зряло за възрастта, има обща култура и основни понятия за света и езика. Между другото, децата повече се стресират, когато бъдат оставени сами да се водят от интересите си, защото нямат точни ориентири. Дори до някаква степен децата обичат да им е трудно, защото така преодоляват себе си, затова и се състезават с останалите, искат да са първи, когато учителката зададе някакъв въпрос или бързат да направят поставените задачи дори с цената на неточно изпълнение. Те не са чак толкова безпомощни създания, колкото ние, майките си мислим при мисълта, че започват училище.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Fri, 22 Nov 2019, 17:53
А, то много бяхме позитивни и спокойни хора преди децата да започнат училище. Хеле, пък като наближи 7-ми клас :joy:


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Fri, 22 Nov 2019, 17:55
Анди, Съгласна съм с това, което казваш, но не мисля, че ЧУ, в които влизането не е като в Харвард и не изключват за успех, непременно оставят децата да блеят и правят каквото си искат. Това да има интересни допълнителни материали, да прекарат някой час навън, да редуват тежки с лежерни часове, не значи мързелуване и провалено бъдеще. Между СС и Валдорф има още десетки степени и нюанси на лежерност и алтернативност (не харесвам тази дума, но отнякъде тръгна).
Според мен средното ниво ЧУ пак са по-добри от кварталните ДУ, има повече внимание за всяко дете, надграждат МОН не само количествено, а и качествено. Има родители, които това търсим, а не да бъдем best of the best.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Fri, 22 Nov 2019, 18:08
За изключване за успех нищо не казвам, защото не зная нищо по въпроса. Учебната програма включва определени задължителни учебни предмети за ПУк и всички класове нагоре и график на часовете се прави с мисълта за редуване на по-тежки и по-леки предмети. Също и материалите са достатъчно интересни или по-скоро шарени (дори за моя вкус са твърде интересни и децата се разсейват да ги разглеждат, вместо да се концентрират върху задачата), имат и задължително междучасия, през които са навън, както във всяко училище и детска градина, имат време за игра, все пак на ПУк часовете им са по 30 минути. Всички училища по МОН, независимо дали са частни или държавни трябва да се съобразяват с изискванията на програмата. Разликата между училищата е в това доколко сериозно се води подготовката, а това зависи от учителя, а за да постъпи едно дете подготвено в първи клас, то трябва не само да е минало материала за ПУК, а и да го е усвоило добре, което означава да е излязло от ПУК с математически понятия и елементарни сметни операции с обекти, да познават числата. За четенето - не е нужно да четат, обаче ако са усвоили езика като "усещане" на звуковете, познаване на буквите, добра памет и обща култура, четенето се получава много бързо в началото на първи клас, ако вече не е започнало в края на ПУК. А всичко това си иска учене, не само шарени картинки. Децата не са приведени по цял ден на чина в ПУк, но трябва да внимават и да слушат, да правят задачите. Ако се въртят на столовете, говорят постоянно, много бързат или твърде бавно работят, то по-трудно се получават нещата, но това не означава, че детето трябва да е с по-малко натоварване, ако е напълно в норма.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Fri, 22 Nov 2019, 18:28
:
Анди, Съгласна съм с това, което казваш, но не мисля, че ЧУ, в които влизането не е като в Харвард и не изключват за успех, непременно оставят децата да блеят и правят каквото си искат. Това да има интересни допълнителни материали, да прекарат някой час навън, да редуват тежки с лежерни часове, не значи мързелуване и провалено бъдеще.
Между СС и Валдорф има още десетки степени и нюанси на лежерност и алтернативност (не харесвам тази дума, но отнякъде тръгна).
:
Според мен средното ниво ЧУ пак са по-добри от кварталните ДУ, има повече внимание за всяко дете, надграждат МОН не само количествено, а и качествено. Има родители, които това търсим, а не да бъдем best of the best.
Ето пак! Абе защо все тая "Света София" ви е в устата като говорите за натиск, тормоз и ограбване на детството? Дайте някакви примери за такива ограбени от "Св. София" деца. Добре е и да уточним в какво точно се състои ограбването.
Моите деца са там, и колкото и да е невероятно, там също се редуват тежки и лежерни часове, ежедневно са и навън (дори и днес в дъжда), имат спорт ежедневно, домашните са само през уикенда и се пишат в рамките на 30 минути по предмет, т.е. за около час и половина по бълг. мат и англ. Как е в лежерните училища? Не искам да противопоставям Образователни технологии, защото много го харесвам, но понеже го "нарочихте" за лежерно, та как е там, колко са домашните?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sanaka Fri, 22 Nov 2019, 18:36
Нямам опит с Испания /но да кажа че тя не е страна с цветущо образувание, нито с такова в икономически аспект/, но в Австрия децата се разделят на знаещи и можещи в 4 клас. Тогава става ясно кой ще се присъедини към работническата класа и кой ще продължи към университета. И са малко родителите които влизат в спор с учителите. Бих желала да видя това разпределение към днешна дата в БГ.

Наистина ли искаш да го видиш това в БГ? Аз пък се моля да остане поне малко здрав разум и никога да не се случи. Намирам го за абсолютни неправилно, сбъркано, дори бих казала малоумно. Определяш цялото бъдеще на децата на възраст, в която още не са дошли на този свят.  Същото е и в Швейцария /писала съм и друг път/. Детето на наши приятели го разпределиха така в занаятчийско училище /умно, талантливо, всестранно развито дете, просто още дете/. Слава богу, родителите му са с възможности и го записаха в ЧУ и така го спасиха от малоумната система. В момента е студент по медицина в най-добрия Уни в Швейцария и е в топ 3 на випуска си. Брат му, който беше с топ резултат на въпросния изпит в 4-ти клас е далеч по-посредствен. Едни от най-добрите специалисти, които познавам, хич не са били уау в училище. Ако ги бяха разпределяли по “можене” в 4-ти клас /че и в 11-ти/ вероятно щяха да са нискоквалифицирани техници. И щяха да загубят не само те, но и съответната професия, и обществото като цяло. Това, че нещо е установено в западна /и икономически по-силна държава/, не го прави непременно правилно и добро. /Дори напоследък все по- идиотски неща идват оттам/. Опазил ни господ от такава иновация!  
А в Испания образОванието никак не е лошо. :wink:


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Дъждец Fri, 22 Nov 2019, 18:36
В допълнение към казаното от Онна, в СС организирано излизат само в ПУК. От 1ви клас нагоре всеки излиза, когато реши (освен ако няма някаква промяна), тоест могат и всяко междучасие да излизат.
При хубаво време карат някой час по рисуване навън.
Изключване по успех преди 4ти клас не съм чувала. Да се включат от по-малките набори да не би да има промяна. Даже всички завършват с шестици.
До трети клас, освен по англ., по другите предмети за едно дете, минало изпита, ми се струва, че е доста лесно в 90% от случаите. Трудното е не материалът, а това, че трябва да седят, да внимават, да не шават. Същото е с домашните през уикенда. Може да напише за половин час по предмет,  но има деца, които се въртят, блеят, човъркат гумата на молива, стават да пият вода, да ти кажат нещо важно, и пишат сумарно два часа. И така по трите предмета могат да ти се скъсат нервите, че домашното е голямо.

Аз искам да видя как става лежерното учене от пети клас нагоре.
В шести ми се струваше, че по мат.вземат много бързо нов  материал и днес реших да отворя разпределенията. Оказа се, че съвсем не препускат, а така е предвидено от МОН. Та, ще ми е много интересно някой с опит в лежерното учене да сподели как се усвоява предвиденото (наблъсканото е по-точно казано) от МОН в прогимназията без много учене?

Наскоро  приятелка, чието дете е в Монтесори гимназия в Германия, ми се оплаква, че се скатавал, не учел и се движел около средното ниво и малко под него, а училището предоставяло много интересни възможности. Детето само избира разни дисциплини.
Така че говорете ми как наШте са мързеливи, а на чужбинските всичко им е интересно.
Тийновете навсякъде са тийнове.(изключвам маргиналните случаи в зони на крайна бедност и войни, където проблемите са съвсем други).

Напълно съм съгласна със Санака. Така искаха навремето да разпределят дете на познати в Германия след 4ти клас само защото не вземало много участие в час.
Това е страшно малоумие, но там се усетиха и махнаха тази система.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Fri, 22 Nov 2019, 18:44
Онна, образно казано е, ако искате вместо СС, да сложим Питагор, със сходен профил са заради трудния приемен изпит, изключването за успех и здравото учене.  Няма и как иначе да се поддържа години наред челно място в НВО. Освен това го написах и като пример за "класически" тип училище, където се учи чрез повторение. Няма пак да влизаме в полемики за конкретно училище, чудесно е, че си го харесвате, всъщност това е най-важното- всеки тип родител и дете да намерят мястото си. Но ми омръзна да повтарям, че няма как за цяла софия това да е едно единствено (2, айде) място. Напротив, би било чудесно хубавите училища да са повече и се учудвам как лесно се плюе по всяко ново или различно  училище тук.
П.П. За ограбено детство съм пропуснала къде се говори, мисля, че е доста пресилено за което и да е училище, или поне се надявам де.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Fri, 22 Nov 2019, 18:52
Къде не се учи с повторение? Кажете го това вълшебно място с вълшебна методика, че да отида да ме обучат?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: пенсионирана русалка Fri, 22 Nov 2019, 19:09
Преди година-две -три, не помня точно кога, споделих, че познавах родители с дете в ОТ, вече не е там, голямо е и избраха друга гимназия. Та тогава изразих задоволството си от видяното в авторските им учебни тетрадки по мат за 7 клас в 2 части (тях видях, може би и по другите предмети имат). Взимат се  примерно методите на разлагане на полиноми в рамките на седмица. След всеки отделен метод имаше задачи, които според названието си/болдването очевидно са  предвидени за домашно (вероятно ден за ден). Отделно след края на разлагането или пък на друга тема, примерно ъгли в триъгълник (тоест не много обемна) има пробен изпит с формата на НВО (тоест със същия брой задачи върху новия материал и върху неща от стари теми), който според детето пак се давал за домашно. Дори само пробният да е за събота и неделя, а по-малките домашни да са през седмицата, няма  как цял пробен да се отметне за 30 мин (освен ако се кара през просото, което едва ли децата си позволяват предвид факта, че домашните се проверяват). Тоест, ако се следва модела на НВО и децата се очаква да се вместят в предвиденото от МОН време, то работата им върху този тест у дома  е минимум 2 часа и половина. Ако човек се размотава, вероятно и доста повече. Така че учене си има и извън училище и не е толкова лежерно. Във всяка от двете тетрадки (то не са баш тетрадки, де , отпред има и теория, и обяснения, и схеми за онагледяване при здачите за път/сплав и примерни решени задачи, вероятно имат такива помегала  и по новата система) имаше по доста такива пробни с 24 задачи, ще излъжа за точната им бройка (имам спомени за петнайсетина във всяка), но предполагам сборно го докарват до брой, позволяващ направата на един всяка седмица.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Fri, 22 Nov 2019, 19:18
Русалке, за домашните на малките говорим, че се пишат в рамките на половин час по предмет. При по-големите и времето се увеличава, разбира се.
П.П. Моят най-голям син дори и в 7 клас си пишеше ужасяващо бързо домашните. Къде в буса, къде през междучасията и довършваше накрая вкъщи. Всичко това благодарение на многото работа в училище, достатъчното на брой часове, предвидени за упражнения и повторения, където можеше да изчисти всякакви неясноти и детайли. И това му спестяваше потенето над учебниците вкъщи или търсенето на обяснения в нета. Да де, ама това сега му играе изключително лоша услуга. В елитна държавна гимназия е и няма време за упражнения и консултации в училище, защото материалът е много, а времето малко  и му е много тегаво и несвойствено. Свиква де, малко по малко, но никак не му е приятно. Това все пак е нашият частен случай, който така като гледам няма да се повтори при сестра му, например. Просто особености на характера.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: пенсионирана русалка Fri, 22 Nov 2019, 19:25
Онна, извинявай, пляснах случайно числото 30 мин като индикация за кратко време и потенциален (всъщност сигурен )опит за скатавка. Може да го четат желаещите и като 20 мин, и  като 40 мин, и като час.. Колкото и да е, идеята е, че няма да стигне за такова задание. После се усетих, че ти си казала назад, че  около толкова отнемат домашните на малките. Не съм имала за цел да оспорвам нищо, въобще постът ми нямаше общо с твоя, по-скоро споделих видяното/разказаното заради питането на Дъждец за по-големите. :) Имах предвид само, че и в ОТ, колкото и да се твърди, че е лежерно, си има доста за учене/ самоподготовка в извънучебно време. А ако и тези малките домашни през седмицата са текущи, на практика домашно има всеки ден.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Дъждец Fri, 22 Nov 2019, 19:48
Да, аз разбрах, че ти говориш за по-големите.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Fri, 22 Nov 2019, 19:59
Русалке, аз разбрах, че ти говориш за големите. Исках аз да уточня, че в моя пост за 30-те минути става въпрос за деца в началната степен на обучение, защото май не става много ясно ако написаното от мен се извади от контекста на предишното обсъждане.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Fri, 22 Nov 2019, 20:16
Sanka извини ме за образОванието.
Пусто вали цял ден, движението е кофти и си губя мисълта по светофарите.

Не. Не искам да видя тази система :)
Дадох я за пример когато възхваляваме непознати чужди системи.

Оnna ако не СС е Питагор. Ако не е Питагор е СС.
Малоумни деца изтрещяли от учене и домашни. Навремето в ФЕГ се носеше мълвата как един научил ЛаРус и влязал в лудницата.
P.S. Питагор имат зелена учебна стая. Намира се в двора на училището и децата инат часове там :)
https://m.facebook.com/chnu.pitagor/photos/ms.c.eJxFz9kNxEAIA9COVhjwAP03tgoTyO~_TzWHCY1IKtzwC~;dkLcsE~_gFBPyoBrA3OA1uCxiXJLVvrA0YbAQEQDz0L1DN1EsgEcqIhA6amFvPDeARG94ANgb8Em~_lvWfAvRW~;Gt2AX7IJ9KFheqExoD3lsydwv7dPpWWBcwcNAzZBOBTmgt2JNA2R~;siFVf.bps.a.3056308987719368/3056309201052680/?type=3&source=49


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Fri, 22 Nov 2019, 20:25
Именно! Ей така с игри и закачки без много натоварване, но после едните ги пращат в коловоза за вишисти, а другите могат да станат щастливи водопроводчици. Обаче испанските и норвежките родители са ок с това и няма драма. Не съм сигурна колко от българските родители няма да нададат вой, ако в четвърти, та дори и в 7 клас им заявят, че детето им ще "тича на втората писта". Наистина това у нас все още не е факт, но натам вървят нещата. Няма нужда да се заблуждаваме.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Fri, 22 Nov 2019, 21:25
Чета, чета и не мога да повярвам колко злоба се излива срещу Света София и Питагор с намеци и определения от хора, които нямат никаква, ама абсолютно никаква идея какви са тези училища. Не можете ли просто да попитате, да получите информация за харесаното училище и да спрете да го сравнявате със СС и с Питагор. Просто не коментирайте тези две училища, ако нямате пряк опит и не се сравнявайте с тях. Решили сте, че СС/Питагор не е за вас, ама трябва ли на всяка цена да ги оплювате с измишльотини и глупости, за да разберем какво ви е подтикнало да изберете друго училище. Това с неизлизането навън ми прилича на изказването, че децата в СС са дебели (имаше и такова миналата година).


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Fri, 22 Nov 2019, 21:52
Познавам едно, не е дебело. Туй СС бетер Харвард 😀 още ли мирише на манджа из коридорите?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Fri, 22 Nov 2019, 22:14
Ма не знам кой го нарочи ОТ за лежерно. Най-добрата ми приятелка е с дете в СС, аз с дете в ОТ и смятам, че натоварването на двете е еднакво.
Русалката е споменала едно фирмено помагало, имат си по всякакви предмети като допълнение към учебници и сборници, така хем вървят по МОН, хем си преподават по свои методи.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Fri, 22 Nov 2019, 22:55
Ми не знам колко е наточено в Питагор, но петокласниците в пчмг от ДУ не отстъпват на питагорците. Така че вероятно си е до дете. На който не му харесва методът в едно училище, независимо дали е за усвояване на учебния материал или на общуване, е свободен да напусне. Както и да прецени дали съответното училище е подходящо за семейството. Казвам семейството, а не само детето. Аз навремето реших, че СС ми е твърде сериозно и твърде далеч и въобще не кандидатства. Може би съм си спестила разочарование от отказан прием, или е пропуснал шанс за друго развитие. Кой знае.
Но децата, които познавам от СС, пък и от Питагор не изглеждат изтерзани... споделени мнения на родители, минали през няколко у-ща казват, че е ЕСПА например е доста по-натоварващо от СС, но резултатите в СС са по-добри.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Warwick Fri, 22 Nov 2019, 23:45
Warwick, да не абсолютизираме. Има изключително много неглижиращи учители дори и в ЧУ. Знае се принципното ми уважително отношение към професията. И съм благодарна на всички човеци, които са обучавали мен и детето ми. Но за съжаление има и страшно много плява, която сваля имиджа на гилдията. И от тях доста съм виждала.
  Неглижиращи учители сигурно има, но тотално безхаберни - не бих казала. Твоите и на детето ти са били супер, моите и на децата ми също. Ама имало плява... Кой ги оцени? Докато или по-скоро откакто мамите си мислят, че знаят и могат повече от учителите и от лекарите, ще сме на тоя хал.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Sat, 23 Nov 2019, 00:31
Крайно неуместен тайминг да споменаваш и лекари...И да, уви, знаем повече и от двата "клана".


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: пенсионирана русалка Sat, 23 Nov 2019, 00:48
Крайно неуместен тайминг да споменаваш и лекари...И да, уви, знаем повече и от двата "клана".

:
Знаеш ти в частност/знаете тук в темата/знаем майките повече, ей така принципно, и от лекари, и от учители - как да разбирам поста ти? Или нещо ми се губи от смисъла на написаното от теб? Дано да е второто. Понеже аз също влизам в графата майка на цели три деца, минали през системата и попаднали както на  супер преподаватели,  така и на средна хубост такива, и на незаинтересовани да предадат онова, което знаят, ама на мен лично никога не би ми дошло наум да си помисля, че знам повече от учители и лекари, ей така обобщаващо от всичките.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Sat, 23 Nov 2019, 01:27
От скука се дърляте май😊 какъв лаф имаше едно време - умен даскал и зелен кон няма.... само шега, не ми е това мнението.

Интересно ми е защо никой нищо не споменава за училище Свети Георги, на хубаво място е, скъпо, т.е. предполага се хубаво. Издава английски дипломи, каквото и да значи това.
Що така го неглижирате.

Оправих си успеха по БЕЛ. Имам две 6-ци.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: пенсионирана русалка Sat, 23 Nov 2019, 01:42
Не се дърля, Нотарис, сериозно питам. Да каже човек, че знае повече от един-двама, пет, десет, n учители със спорни умения и/или с нежелание да работят, съответно лекари, би могло да е ОК с мнооого уговорки. Ама от всичките? Че те тогава децата защо ходят на училище, то е тотално губене на време, за което даже се и плаща в случая с ЧУ? Да си ги обучаваме по всичко ние всезнаещите родители, че и да ги лекуваме за разкош. Онези училите 6-7 години и после и отгоре за специалност ряпа да ядат. Ето на, ти си отличник по литература, както разбирам от двете нови шестици (поздравления), вероятно и по история, ама като опре до мат - как си? А по химия, биология, физика, география? :)
Фенси е права, не трябва да се залъгваме удобно, че всички учители са върхът на сладоледа. Де да бяха. Не липсват примери за такива, на които не им се работи по една или друга причина, за други, при които знанията са налице, ама липсва педагогическият подход и т.н. Но и обратното  е голямо изсилване. Средностатистическият български родител НЕ знае повече.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Sat, 23 Nov 2019, 02:45
Естествено, че никой родител не знае повече от учителите. И не може. Ние, както за разни неща, знаем. Ама дали можем ..... на теория е лесно.
Шарки явно се е напатила или има примери и обобщава. Ясно. Всеки има примери. Аз бившето даскало на малката бих го затворил, барабар с директорката-собственичка.

За 5,50 нямаше да го правя на въпрос. Ама 3.50 ме потресе. Нещо глаголното време не съм бил улучил. Овца. Хал хабер си нямам по нищо друго, освен по БЕЛ (награда имам по правопис в гимназията, щото много чело книжки) и по история, естествено, щото кандидатствало.
Много съм си зле сега по мат, по езици, по физика -там ми е едната от петиците в дипломата. Другата е по география, ама тоя беше г-й. Цял живот ще помня Осогвско-беласишката планинска верига, или както се казва там.

Анди, записах си да не споря с тебе😀


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Sat, 23 Nov 2019, 04:41
Защо да не спориш с мен? Спорът е много полезен, виждат се гледните точки, дават се аргументи, всеки от опонентите може да научи нещо ново от другия.
Покрай работата си, освен като родителски опит, имам вече и доста добра информация върху обема на материала и необходимите качества към определен момент за децата, за да се справят, като се започне от първа група в градината, та да речем поне до шести клас. Натрупаната база данни също е от значение, защото покривам целия спектър - от деца със сериозни проблеми до пълните отличници. В допълнение, но много важн,  имам предимството, че съм относително неутрална, защото не съм длъжна да следвам разписанието като учители, но и не съм родител на конкретното дете, за да съм емоционално обвързана, а работя за детето според неговите нужди и напредък. Това ми дава по-голяма доза обективност, дори понякога да не се харесва на учители или на родители.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Sat, 23 Nov 2019, 07:58
"Ама имало плява... Кой ги оцени? Докато или по-скоро откакто мамите си мислят, че знаят и могат повече от учителите и от лекарите, ще сме на тоя хал."

То добре, че мамите знаем и мислим, че можем повече от учителите и лекарите, иначе как ще бъдем в състояние да преценим кога е станало крайно наложително:  1) преместването на детето от определено училище, или 2) тичането до болница. На този хал ни е образоването точно защото средностатистическия родител не си прави труда да осмисли какво се случва на детето му в училище и не изказва гласно претенции за повишаване на  качеството на преподаване.  Официално и съвсем тоталитарно единствените с право да слагат оценки са учителите. Ние, родителите и децата, сме лишени от това право - да поставяме оценки на учителите. Ако го имахме, и заплатите на учителите не бяха безусловни, а имаха бонусна част, която да зависи от качеството им, учителите щяха да имат някакъв интерес да работят както трябва.

За лекарите направо не ми се започва...починалото 3 г. дете; объркал докторът в спешното инфаркт с гастрит (днешна новина от Габрово); киста в бъбрека тълкувана като нефрома; ИР се лекува като или епилепсия или паник атаки. Тук, във форума, има цели раздели на успешно самолекуващи се хора, защото "официалната медицина" чисто и просто я мързи да чете и да е в крак с времето. Не е нормално ние да знаем повече. Обидно е. А ни се налага, защото ние се чувстваме отговорни - лекарите или учителите не. Кой и кога ги ампутира от отговорност?


Фран, то е ясно, че ще чистиш, че стана много офтотик, ама нали ме попитаха...


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sat, 23 Nov 2019, 08:30
Warwick, принципно нямам самочувствие да знам повече в коя да е друга област, която не ми е професия. Но пък имам претенции, че съм разумен, мислещ човек. И съм с високо ниво на критично и логично мислене. Та понякога се оказва, че сами сме си много по-полезни, отколкото светила в своята област. А какво остава за посредственици.

Та.... да смятам, че относително бързо мога да преценя един учител дали е отличен или посредствен (плява). Такава беше госпожата по английски на детето ми в ПУК. Тази учебна година по езика я пиша със 100%-ва увереност като нулева. Моето мнение се споделяше от всички родители и се потвърди от учителката, която ги пое в 1 клас по езика. Същото мога да кажа и за основната и учителка в 1 клас.

Много пъти съм го казвала. СС и Питагор са сериозни училища с много стройна система на работа, която се прилага едновременно и като материал, и като тайминг за целият випуск, и за всички випуски. Това е разликата с едно училище като ПБ, където учителите до 4 клас са оставени да работят както си знаят. Едва тепърва въвеждат еднократни на срок общи контролни.
Та тази система със сериозния подбор на входа и качествата на учителите и преподаването им са формулата на успеха. Смятам, че още поне 4-5 училища имат същото натоварване, но незнайно защо само тези двете се изтъкват като тормозещи и натоварващи децата. Което не отговаря на действителността. И да, има и деца, които не се справят преди всичко с темпото. Това се дължи на много фактори. За тези, които аз познавам, е просто незрялост. Всички деца си имат свое относително темпо на съзряване.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: пенсионирана русалка Sat, 23 Nov 2019, 08:37
Шарки, несъмнено има много случаи на учители и лекари, които не си вършат работата от неспсобност или от нежелание. Ама това повод ли е  да се каже под общ знаменател, че всички са така? Това те питах. Никъде не съм казала, че няма. Ако е така, защо родители и от ДУ, и от ЧУ водят децата си примерно на състезателна математика при определени учители, а не се справят с подготовката им сами? Не е ли, защото са проучили, че баш там се работи на ниво, обяснява се добре, проверява се усвоеното от децата, има обратна връзка с родител и т.н? Някои родители помагат, да, понеже имат знанията, но дори и тогава е трудно, понеже им липсва опитът как да поднесат сложен за възрастта материал  в смилаем от малки деца вид. Родителят познава детето си несъмнено и знае по-добре  кога то не се чувства на мястото си, та е повече от естествено отговорният такъв да се задейства примерно с преместване при нужда. Но това пак не значи, че има автоматично повече знания от учителя Х, У или Z.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sat, 23 Nov 2019, 08:43
Русалка, недей така! Не го извъртай. Никой и никъде не е поставил всички учители или лекари под общ знаменател. Точно обратното казваме. Всъщност точно Warwick постави общия знаменател, като каза, че родителите винаги сме неспособни да оценим дали един учител е плява или не. Защото не сме компетентни. Уж. И, че поради това нямаме право на мнение.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: пенсионирана русалка Sat, 23 Nov 2019, 08:50
Е, как никой? Шарки написа дословно, че, да, родителите знаят повече и от двата "клана". Уточнението кои родители от кои учители повече знаят би било необобщаващо, ама всички от всички.... Аз написах ясно, че според мен и двете  противоположни твърдения, на Шарки и Warwick, са яко пресилени.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sat, 23 Nov 2019, 08:55
Аз написах ясно, че според мен и двете  противоположни твърдения, на Шарки и Warwick, са яко пресилени.

Това, вече е и моята позиция. А и мисля, че Шарки мисли точно по същия начин. Аз се подписвам под поста и. Примери безброй в подкрепата му.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Sat, 23 Nov 2019, 09:05
Един образован родител, критично мислещ и отнасящ се доколкото е възможно рационално към ситуацията, себе си и детето си, много често се ориентира много добре в компетентността на един учител или лекар, но за тази цел трябва да има контакт с тези хора, и то не три минути за една учебна година. Мисля, че като цяло недоверието възниква заради това, че няма връзка между родителите и хората, които работят с децата им, те просто не се познават или се виждат веднъж годишно на родителската среща и обсъжданите неща са повърхностни.  Вярно е, учителите са претоварени, децата са много, класовете са много, имат и една камара други служебни задължения, но един уверен в знанията си учител не отказва разговори с родителите, стига да е назначена среща. Първо родителят като най-заинтересовано лице е добре да потърси контакт, защото е много трудно учител, който има примерно три класа ученици по 20-30 деца да пише или да уговаря срещи с родителите, а ако го направи, то често е заради възникнали проблеми, а не просто текущо.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sat, 23 Nov 2019, 09:07
Може би Шарки наистина има лош и горчив опит, като спомена лекарите.

Ако може Фран да премести разговора към Потребителски групи, може и повече хора да се включат.

Също мисля, че е крайно време да се намери начин в тази тема да се ограничат мнения тип измишльотина, касаещи СС и Питагор. Може да се направи някакъв шаблон с метрики с информация относно двете крайности в ЧУ и да се гледа само информацията без безумния съпътстващ анализ от типа “аз не знам как е, ама ми е удобно да вярвам, че е така”. По зададени критерии, за да спрат спекулациите за забавно, липса на добродетели, липса на образование, учене навън, излизане навън и т.н. Да се видят допълнителните занимания, домашните, контролните и др.

Например, когато избирахме навремето, аз исках да зная има ли допълнителна математика от типа състезателна. И питах за това в темата. Беше ми отговорено и избрахме училище. От постовете на Блис разбрах, че приемът в СС е с труден изпит, който изисква подготовка. Но дотам. Не съм спекулирала относно избора на другите родители и с обобщения за живота, вселената и всичко останало.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Sat, 23 Nov 2019, 09:09
Чудя се как нито веднъж не казахте, че нямате всички компетентности в собствената си професия и клиентите ви често знаят повече от колкото очаквате  в областта.
:)
Абсолютна профанщина е постът на Шарки, именно заради изброените примери. Това е неделна евтина журналистика.  От разбирачи.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Sat, 23 Nov 2019, 09:15
Невъзможно е по дефиниция човек в която и да е професия да е абсолютно с всички компетентности. То е все едно един инженер, само защото е инженер, да знае всичко за машинното, строителното и каквото там инженерство има като специалности във един вуз. Всеки прави някаква специализация. Примерно, за мен хранителната терапия не е поле, в което съм задълбавала, не се наемам да работя в него, но съм научавала от родители, минали с техните деца през нея много важни и интересни неща.
Много се радвам, когато родители, с които работим знаят повече, отколкото очаквам като базово ниво, защото това прави нещата доста по0лесни, говорим на един и същ език, не се налага да разказвам за основни положения. Понякога самите родители ми дават нови идеи, обръщат ми внимание на подробности, похвати, които са опитвали, книги или статии, които са чели и които също допълват пъзела, за което съм много благодарна.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Sat, 23 Nov 2019, 09:22
Чудя се как нито веднъж не казахте, че нямате всички компетентности в собствената си професия и клиентите ви често знаят повече от колкото очаквате  в областта.
:)
Абсолютна профанщина е постът на Шарки, именно заради изброените примери. Това е неделна евтина журналистика.  От разбирачи.
Да разбирам, че смъртните случаи са журналистическа измислица?

Случаят с "нефромата" е личен, със зълва ми. Даже ѝ бяха назначили ден за операция на бъбрека в Правителствена болница.

Разликата между моите клиенти, от една страна,  и пациентите на лекарите и децата в училище е в липсата на правото на избор на пациентите и децата.  Моите компетентности в моята професия ги повишавам непрекъснато, като посещавам и специализирани курсове, и международни конгреси и конференции. Не лежа на знания от преди 30-50 години.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sat, 23 Nov 2019, 09:36
Разумният и интелигентен човек се учи докато е жив. И винаги се съмнява в собствените си компетентности до там, че да предприема действия за самоусъвършенстване. И когато е жизнено важно нарушава правилата на системата.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Sat, 23 Nov 2019, 09:40
Аш, понежр много те харесвам като умерена в темите, се върнах да си прочета постовете, да не съм обидила наистина някое училище(ако мен визираш). Не видях такова нещо, пиша “здраво учене”, “изключваме за успех” и съм сложила на полюса СС като академично и Валдорф като мега алтернативно. Нещо грешно или обидно къде съм казала? Извинявам се, ако е прозвучало така. Назад в темите неведнъж съм казвала, че сигурно е добро училище щом всички го хвалят така, но просто не е за нас. А се налага да го казвам често, защпто при всяко обсъжсане на друго училище някои потребители започват с критика и жлъч колко е ужасно и изтъква своето. Правила е на нищо други потребители за избора им. Това да не мислиш, че е по-малко дразнещо?
Съглсна съм обаче да се стремим към повече информативност и конкретност.
Аз съм на път да се отчая, нещо много тесен започна да става изборът в източни райони за дете, което не говори свободно английски... Трябвало е на на 4г, на 1г на детето да започна да чета тази тема :))


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Sat, 23 Nov 2019, 09:45
Оооо хич не се съмнявам, Шарки.
Само отбелязвам, че си най-добрата.

Ловът на вещици и обидата в който и да е сектор е с лоши последствия за ползвателите му дългосрочно.

Но няма нищо задължително в това децата ни да са обучавани от млади хора, получаващи респект. Задължително е посещението в училище. Има избор точно толкова, колкото и в избора на банка. Даже по-голям. Пък и банката не е задължителна.

Фенси, съжалявам за това, което ти се е случило. Не доказва нищо друго, освен че си пострадала ти и детето. Не искам влизам в детайли и полемики, но изливащата се помия във връзка с детския случай е невярна в огромната си част. И когато излезе наяве никой няма да се плесне по челото и да започне вълна от извинение. Но ще откаже поредната група млади хора.
Добре че идва АИ.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sat, 23 Nov 2019, 10:00
Моят случай доказва, че системата е бъгната. И, че е съвсем нормално насложилото се недоверие към гилдията. Защото в нея има всякакви участници. И корумпирани, и некомпетентни, и истински хора. Последните обаче намаляват стремително. И в случая става въпрос за отговорност за човешки живот.

Иначе аз съм на твоето мнение за случая. Четох позицията на Бояна Петкова и я подкрепям напълно.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sat, 23 Nov 2019, 10:47
Пипи, по по-важния въпрос, който повдигаш - разбира се, че е хубаво детето ти да учи относително наблизо. Имаш обаче няколко опции - Климент Охридски, Българско Школо, Светлина, Иззи, Прогресивното в сградата на Дрита в Симеоново, Меридиан 22. От написаното оставам с впечатление, че си искаш Азбуки и нямам представа защо е така, защото от описанието ти за начина на преподаване останах с впечатление, че търсиш алтернативно училище, а никое от описаните не е такова или поне всички са еднакво алтернативни. Аз не виждам никакво място за отчаяние. Единственото, което би ме отчаяло в твоята ситуация е, че наблизо няма истински алтернативно училище. Изгрев в Панчерево?

Крайно неуместните постове за изтерзаните деца не са твои и в постовете ти няма нищо обидно. Пишеш обаче за неща, които подвеждат и след теб се налагат дълги и напоителни обяснения като това, което пиша в момента.

Питаш ли се как се учат забавно текстови и аритметични задачи, за да се покрият критериите на МОН, а сигурно и на еквивалента на МОН извън България? Става с решаване на задачи. Навсякъде на децата ще им бъде еднакво забавно, респ. досадно. Дори да не наричат хикс - хикс, а да му казват черешка, това пак е задача, която ученикът трябва да разбере, ако иска да има диплома по МОН. Питаш ли се дали в наречената от теб Троица преподават разказвателните предмети по забавен начин? За СС мога да ти отговоря положително. Факт е - забавно е. Обаче образът, който се създава за това училище е съвсем друг. А истината е, че то се различава от масата по други критерии, които не са коментирани. Като този например, че се решават по-сложни задачи в рамките на 10-те обикновени часа. А на мен ми омръзна да ми квалифицират детето като изтерзано, само заради факта, че може да решава такива задачи. Или че учи английски с малко по-ускорено темпо. Затова е хубаво тази информация да я има и да се чете внимателно.

Изключване за успех в СС се случва при успех 4 по БЕЛ, МАТ, АЕ (не помня за един или два предмета пишеше в договора). А нима успех над 4 е еквивалент на изтерзано дете? Много съжалявам родителите, които вярват, че детето им трябва да има четворки, за да е щастливо. Хайде, ако родителят е от алтернативните - иди-дойди. Тогава бих приела мнение, че оценките като цяло са ненужен тормоз, но не мога да приема, че постигането на успех над 4 е проблем за хора, които се оглеждат в оценките до някаква степен.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Sat, 23 Nov 2019, 10:57
Прогресивноно няма да се мести в сградата на Дрита. Засега.
Документално неизрядна е за тази цел.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Sat, 23 Nov 2019, 10:57
Аш, горе бях писала- с половината от тези училища не мога да се свържа. А ако успея чак февруари (както са били кампаниите им миналата година), ще изпусна училища, чиято кампания вече тече.
От изброените от теб само не знаех за Прогресивно в Дрита, ще проверя.
Не само Азбуки, Изи също вероятно ще имат критерий за език от догодина, защото там започват на 5г. Прием за 6г е ограничен и вероятно ще е проблем езика, но има варианти с лятната им академия, уроци и тн. Което също малко ме дразни- да пращам на такава възраст на уроци за ПУК (вкъщи също може да опитаме де).
КО на мен не ми хареса и от изброените от теб остаса само БШ, които не са готови с условията си и чувам доста негативни отзиви (тук и не само). Но ще ги чакам де.
Светлина намекнаха, че може и да нямат места, но ше знаят янури най-рано.
Накрая ще хвана кварталните, ама нямат ПУК..
Едит: признавам, че част от написаното за СС звучи чудесно и ако беше малко по-близо, бих отишла. Но тогава и уве трябва да включа, и ТЕ, ще се размие и ще си преглътна основноя критерий- детето да пътува около/под 20-25 мин. А не съм споменавала, но наличието на ДГ е голям бонус също, не знам защо не се обсъжда тук, повечето хора са с едно дете или са ок с логистика на 2 места?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sat, 23 Nov 2019, 11:12
Пипи, изключително смешно е да вкарваш личен елемент и злобно да споменаваш ника ми. Ако не виждаш и грам полезност в писаниците ми, прото не ме чети. Няма една дума, която да съм написала тук и в която да не съм абсолютно сигурна. Отделно, че въпреки вече сериозното ти участие в тази тема, хаосът в изискванията ти за училище става все по-голям. И подвежда много като мен за пореден път съвсем добронамерено да ти отговарят. Като те поочукат две-три години в системата, ще разбереш колко съм била права да правя на нищо, както казваш, някои ЧУ. И ще отсееш кой какъв интерес е имал. До тогава! ;-)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sat, 23 Nov 2019, 11:16
Пипи, значи въобще не им се връзвай на Светлина за нямането на места. Както и не се шашкай за едновременно течащите кампании. Минали сме по този път, да така е, застъпват се и в много училища през ноември още няма яснота. Аз затова бих се радвала на Ден на отворените врати през есента, ама като нямат, нямат.

Прогресивното в Симеоново отпада - виж коментара на Лейка.

За Иззи и изискването за език също не бих обръщала внимание. Колко език ще научи дете на 5 г. при тях, ОМГ? Уроци ??? Нали знаеш езика, свали му материали от education.com (платени са обаче) и се занимавайте малко вкъщи. Или с някое помагало. Но първо виж дали Иззи имат домашни събота и неделя от 1 клас, дали гонят за успех под 4.5, и дали не решават НЕМО в час, за да не се окаже, че не е твоят тип училище.

А също, като се включи Фенси, ми напомни, че може да погледнеш Петър Берон в Кръстова вада. Там е така, малко "пей сърце" (знам го не от Фенси).


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Sat, 23 Nov 2019, 11:16
Ох, Фенси, каква злоба... сега като ученички ще се обясняваме. Редактирах се и няма вече “личен елемент”.
Аш, Изи нямат оценки в първите класове, така че няма как да изключват за успех (не съм питала изрично де). Домашни няма е ПУК, 1-2 клас по малко през уикенда, някои деца индивидуално повече, донякъде съм ок с това.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Sat, 23 Nov 2019, 11:22
Нито едно училище няма оценки от първи клас до 4 клас. Поне тези които са към МОН.
Сега извадих да си погледна и договорите. Клаузата за прекратяването при нисък успех се включва в договорите от 4 клас нагоре, преди това липсва


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sat, 23 Nov 2019, 11:23
Ох, Фенси, злоба... сега като ученички ще се обясняваме. Редактирах се и няма вече “личен елемент”.
Аш, Изи нямат оценки в първите класове, така че няма как да изключват за успех (не съм питала изрично де). Домашни няма е ПУК, 1-2 клас по малко през уикенда, някои деца индивидуално повече, донякъде съм ок с това.
Е те и в СС не гонят за нисък успех до 4 клас. Тази клауза е за след 4 клас.

Ма, как ще си ОК с домашни за уикенда! Разби ме тоталише :laughing:

Виж и Петър Берон, честно, и ако спрете да се дърляте с Фенси и си кажеш точно критериите, мисля, че тя може да ти е полезна с информация за там :blush:


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Sat, 23 Nov 2019, 11:26
Пипи (с уговорката, че не знам дали живееш в София в момента) вместо да се мъчиш да получиш обслужване по телефона, защо не отидеш направо на място? С редки изключения директорите на ЧУ са си в тях сутрин около 9-10.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Sat, 23 Nov 2019, 11:42
Е Аш, има ли училище с 0 домашни до пети клас? Аз не съм чула за такова.
С Фенси не се дърлям, просто тя накланя диалога винаги в полза на училища, които не са ок за мен, иначе с общи критерии и въпроси е била полезна, да.
Казвала съм и друг път, че за момента избирам на база начално училище, в пети клас е опция смяна. Трудно ми е отсега да мисля и за периода 5-7 клас, наистина не съм запозната там, признавам, че 90% от критериите ми са за периода пук- 4 клас. Ще се побъркам тотално, ако започна сега да чета за учебен материал и програма след пети клас... аз наистина искам просто спокойно място, което да поощрява любопитството, да има добри учители, целоднвено обучение, да пасва на детето ми и да е близо. Никакви космически критерии толкова нямам.
Добре, Аш, ти кое училище в района би избрала и защо? Остави моите критерии, да приемам, че са размити и неясни.
Шарки, ей така да се изтърся без уговорка ще е неприятно и за двете страни... още повече да се организираме и двамата с мъжа да сме сеободни и да се окаже, че ги няма... тъпо някак си.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Sat, 23 Nov 2019, 11:48
То е като планината и Мохамед...


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sat, 23 Nov 2019, 12:05
Според мен има училища без домашни до 5 клас. Още не съм ги открила, но с малко помощ от участниците в темата и това може да стане.

Ако съм с моите критерии в Младост, пак бих избрала Света София - много лесно се стига заради околовръстния път. Също КО, и ЕСПА. Всъщност не зная колко е далеч КО от вас.

Пипи, ако съм с твоите критерии относно средното между хардлайна и алтернативните - БШ, Азбуки, Петър Берон, Светлина, Увекинд, въпреки че то е на 30 мин. От тези, ако искаш немски - очевидно изборът е за Увекинд, но те пък от 5 клас са при хотел Родина в центъра, като това е удобно, но с метрото. От другите - фаворит би ми било училището с перфектна локация (като близост и разположение в район с по-чист въздух).

Ако искам наистина алтернативно и забавно - Изгрев, през Горубляне от Младост и си в Панчарево.

На Иззи профилът ми е неясен все още. А от Меридиан 22 не познавам никой.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Sat, 23 Nov 2019, 12:15
В Меридиан-22 г-жа Добрева (зам.-директор с ресор 1-4 клас) беше много добра, малкият ми син беше в нейния клас в този период.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Poppea Sat, 23 Nov 2019, 13:14
Така четейки отстрани, като човек без личен интерес към начално ЧУ, си мисля, че Пипи търси нещо, дето го няма в реала.
... аз наистина искам просто спокойно място, което да поощрява любопитството, да има добри учители, целоднвено обучение, да пасва на детето ми и да е близо. Никакви космически критерии толкова нямам.

За мен решението е Пипи да реши с кой от критериите си може да направи компромис, и да действа.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Sat, 23 Nov 2019, 13:19
...
За мен решението е Пипи да реши с кой от критериите си може да направи компромис, и да действа.

Напълно съгласна. Точно както всеки от нас е направил компромис. Даже понякога не един.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Sat, 23 Nov 2019, 13:32
Не разбирам какъв е проблемът с домашните за почивните дни. Най-нормалното нещо на света е да имат домашни. Това е първо дисциплиниращ фактор и за децата, и за родителите в някаква степен, че училището не е кеш-енд-кери или продължение на детската градина. Дори в детските градини дават някакво домашно за почивните дни на ПУК-четата или да наваксват по тетрадките, ако детето е отсъствало повече от седмица. Учителките не могат да седнат отделно с всяко дете да наваксват, програмата си върви. Всичко това е първо в интерес на децата, че трябва да проявяват постоянство и имат ангажимент за един час през почивните дни, да не си забравят тетрадките и т.н. Всичко това често се пропуска и в един момент става вайкане защо детето не искало да чете и да пише вкъщи. Ми, как ще иска като не е научено! Тези неща се възпитават и са полезни. На никого няма да му се наруши скъпоценната почивка, ако седне един час с детето да види как учи и как пише домашно. А когато трябва да се готвят и по други неща, примерно да свирят на инструмент вкъщи, защото имат домашно? Или ако ходят на курс по език отделно нали пак трябва да пишат? Деца, които от началните класове са научени да отделят време за домашно през единия почивен ден, после нямат проблем и с другите неща, които искат постоянство и носене на отговорност.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Sat, 23 Nov 2019, 14:26
Колко ми е хубаво, че за следващото ще съм само дядо😀


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Sat, 23 Nov 2019, 14:37
Хахаха, често си го мисля това и аз (че ще съм баба де).


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Sat, 23 Nov 2019, 15:16
Стига де, аз вече съм. Голям рахат е ;-).

И да, има едно нещо, трейд-офф анализ се казва, другото му име е конджойнт. Точно за Пипи.

Малкия ми син започна да пише домашни вкъщи в 7 клас, и то само за подготовката за АК. Явно в повечето ЧУ може. Аз също държа уикендите да са ми свободни, за да може да пътуваме. Седмият му клас, заради часовете в събота и неделя в Лого-3, направо ми "уби" уикендите, което лично при мен доведе до 8 кг плюс само за няколко месеца.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Sat, 23 Nov 2019, 15:21
Да де, Шарки, аз точно като рахат го чакам тоя момент, когато ще съм само в поддържащата роля :) :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Sat, 23 Nov 2019, 15:44
За Свети Георги никой нищо ли не знае, там да не учат извънземни. За внуците питам😀

Шарки, защо и събота, и неделя? И вярно ли в АК 80% са с над 5,90!!!


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Sat, 23 Nov 2019, 15:59
На влизане или на излизане? Не знам, моя никога не попада в Президентс лист...заради БЕЛ.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Sat, 23 Nov 2019, 16:09
На излизане, влизането ясно. Чух от приятели на дъщеря ми, 12 клас, че в Колежа повечето били закусвали, много малък процент не били. Та, ако изискванията са 5,90, много сериозно учене ще да пада, не съм си мислел, че е чак така при вас. Айде една трета, айде половината, ама по 5-6 на клас да стоят гладни много ми се видя. Егати училището.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Фран Sat, 23 Nov 2019, 16:17
Моята девойка никога не е оставала гладна, с което се гордея разбира се.
Мога да споделя колко от колежаните завършиха с шалчета тази година, но в понеделник.
Иначе във фейсбук публикуват снимки от закуската и ориентировъчно може да се види бройката на ситите.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Sat, 23 Nov 2019, 16:26
Какви са тия закуски, метафора за нещо си ли? Обяснете на простосмъртните, че явно е време да мисля за колежа (на бебето, де, 5 годишният е изпуснат вече)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sat, 23 Nov 2019, 16:42
Не разбирам какъв е проблемът с домашните за почивните дни.
Не би го приложила за твоето семейство, но за някои е нещо, на което държат и аз разбирам такива хора. В много от ДУ до 4-5 клас няма домашни. Колежка с деца в 125-то не пишат домашно или поне тя така твърди.

Ако Шарки е сигурна, че в БШ до 7 клас нямат домашно (или само някое тук-там през 3 седмици, което не се брои), БШ ми отива в списъка на ЧУ без домашни за уикенда :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аmélie Sat, 23 Nov 2019, 16:53
Пипи, чисто информативно погледнах графика на бусчето на детето, понеже пътува с деца от Младост 3 - между 20 и 30 минути пътуват децата до СС, което мисля е повече от прекрасно.

Ако търсиш училище ПУК-4 клас, реално теб не те хваща и клаузата за успех.
Иначе програмата е достатъчно лежерна, според мен. Имат спорт, отделно тенис, отделно танци, музика, изкуства, труд и техника, разпръснати измежду останалите часове. Правят и проекти, водят ги насам-натам. Домашни не е имала досега.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: dreamingfly Sat, 23 Nov 2019, 16:54
Няма такова нещо като без домашни в БШ. В ПГ имаха по една страница уикенда и отделно по език да оцветяват основно. В първи клас има доста домашни :) няма състезателна математика за най-малките, от тази година въведоха ментална аритметика. Говоря за нормалните паралелки. За мен комбинацията от класически и прогресивни едновременно е единствено опит да се хване гребена на вълната.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: инкс Sat, 23 Nov 2019, 16:55
... аз наистина искам просто спокойно място, което да поощрява любопитството, да има добри учители, целоднвено обучение, да пасва на детето ми и да е близо. Никакви космически критерии толкова нямам.


"Артис" беше точно такова място за моето дете в първи клас. (Именно това търсех и аз.)
Домашни през уикенда имаха - в първи клас съвсем малко, втори малко повече и така.

Изобщо не е вярно, че в БШ нямат домашни. Имат домашни, плюс постоянно някакви проекти, нон-стоп има нещо да се прави. Че тая по испански (той е избираем в момента, не е задължителен) току и през седмицата от вторник за четвъртък им даде нещо.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Sat, 23 Nov 2019, 17:55
ОК, аз явно съм си отгледала вундеркинд, който си е пишел домашните в училище (той беше в БШ 5-7 клас). Събота и неделя нямаше. Същият този "вундеркинд" не е достигал нито веднъж до закуска с Президента в Колежа за 4 години.

Нотарис, за да си поканен на закуската с Президента, трябва да отговаряш на същите условия, като за стипендия от МОН: успех над 5.90 и нито една 4-ка по който и да се предмет.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Sat, 23 Nov 2019, 17:57
Аш, колежката с дете в 125-то лъже или прости детето ходи на добра занималня, където следят да си пише домашните. Имам близки с деца там и домашните са ежедневни още от 1 клас


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sat, 23 Nov 2019, 18:05
ОК, аз явно съм си отгледала вундеркинд, който си е пишел домашните в училище (той беше в БШ 5-7 клас). Събота и неделя нямаше. Същият този "вундеркинд" не е достигал нито веднъж до закуска с Президента в Колежа за 4 години.
Не казвам, че не си отгледала вундеркинд :grinning: да не си помислиш такова нещо … но може и нещата да са се променили от тогава. Ето има хора, на които децата са в училището в момента и казват, че имат домашни за събота и неделя.

Onna, на мен им е любопитно за домашните през уикедна и с колежката от 125-то говорехме за тези домашни, а отделно има и една с деца в 6-то - също нямаха домашни през уикенда. Иначе за седмицата нямам никаква информация. Ходят на някакви занимални, но не зная какво правят там. Вероятни си имат домашни през седмицата.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Sat, 23 Nov 2019, 18:21
Ами, имат си домашни всеки ден, т.е. имат и в петък. Но петъчното домашно си е домашно като това във вторник, сряда и т.н. Не е по-обемно. Реално детето няма друго допълнително домашно, което да пише събота и неделя, ако си го е написало по време на петъчната занималня.
Това важи за всички държавни училища, защото те са полудневни


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sat, 23 Nov 2019, 18:24
Аш, Пипи може и много да ме нерви, ама точно никога, никога, никога няма да я пратя в ПБ да си къса после нервната система. Там е супер до 4 клас, ако уцели точната учителка. Мога и имена да цитирам. Което вече е на късмет да се падне в техния випуск и трябват "преговори" с Шотева.

Пипи, умолявам те най-искрено, ама съвсем сериозно...помисли така, че да не се налага да местиш детето до 7 клас. Само в най, най краен случай ако се окаже "светнат" с математиката мисли за ПЧМГ след 4-ти. Моля те, базирай си сегашната стратегия така, че да търсиш училище до 7 клас. Децата са адаптивни, но стреса за тях, а и за цялото семейство не е никак малък. Животът може и да се извърти и да ти се наложи да го местиш. Но не планирай сега това като предопределеност.

Аз лично, ако съм на твое място бих гледала:
1. ОТ
2. БШ - стандартни класове
3. СС

и като резерви
4. Азбуки
5. ЕСПА

И то точно по начина по който съм ги степенувала, според желанието ти за "лежерност", отдалеченост и учене.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sat, 23 Nov 2019, 18:49
Ами, имат си домашни всеки ден, т.е. имат и в петък. Но петъчното домашно си е домашно като това във вторник, сряда и т.н. Не е по-обемно. Реално детето няма друго допълнително домашно, което да пише събота и неделя, ако си го е написало по време на петъчната занималня.
Това важи за всички държавни училища, защото те са полудневни
Е, да и аз това имах предвид. Не им остава още едно бонус домашно за уикенда, както е при нас.

Фенси, аз също щях да ѝ препоръчам ОТ - ама нали ѝ е далече … :confused:


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Sat, 23 Nov 2019, 19:05
Разстоянието между БШ и ОТ е 9 минути.
Сутрин задръстването не е в тази посока според мен.
Да си призная честно най-добре е да учи до дома. Но от опит ще кажа,  че 20 минути в повече не трябва да наклоняват везните. За съжаление това е положението в София.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sanaka Sat, 23 Nov 2019, 19:15
Нито едно училище няма оценки от първи клас до 4 клас. Поне тези които са към МОН.
Сега извадих да си погледна и договорите. Клаузата за прекратяването при нисък успех се включва в договорите от 4 клас нагоре, преди това липсва
Е, няма количествени оценки, но качествени има. :wink: Което не е врат, ами шия. :laughing: Поредната тъпотия, която МОН сътвори преди няколко години.
А клаузата за прекратяване си я има и до 4-ти клас, просто е малко по-различно формулирана /липсват конкретни цифри/.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sat, 23 Nov 2019, 19:21
Децата прекрасно при нас знаят А, B, C-то с цифри отзад на колко е равно. Та това си е пълната тъпотия на МОН.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Sat, 23 Nov 2019, 19:26
:
Нито едно училище няма оценки от първи клас до 4 клас. Поне тези които са към МОН.
Сега извадих да си погледна и договорите. Клаузата за прекратяването при нисък успех се включва в договорите от 4 клас нагоре, преди това липсва
Е, няма количествени оценки, но качествени има. :wink: Което не е врат, ами шия. :laughing: Поредната тъпотия, която МОН сътвори преди няколко години.
А клаузата за прекратяване си я има и до 4-ти клас, просто е малко по-различно формулирана /липсват конкретни цифри/.
Кое имаш предвид, sanaka? Клаузата за прекратяване при нарушаване на Правилника за вътрешен ред ли?
* Редактирам се: видах, че има и друга точко, че при сериозни обучителни проблеми по 2 от трите основни предмета договорът може да не бъде подновен

Имането и нямането на оценки от 1 до 4 клас е нещо, с което МОН симулира дейност и реформи още от моето детство. На всеки 3-5 години го променят.
Разстоянието между БШ и ОТ е 9 минути.
Сутрин задръстването не е в тази посока според мен.
Да си призная честно най-добре е да учи до дома. Но от опит ще кажа,  че 20 минути в повече не трябва да наклоняват везните. За съжаление това е положението в София.
Младост е уникален квартал, благодарение на Бизнеспарка и по Малинов има задръствания и в двете посоки и сутрин и вечер - сутрин живеещите се опитват да се измъкнат и да отидат на работа, аработещите в БП се опътват да се доберат до работните си места, вечер пък обратното. Между другото сутрешния достъп до "Климент Охридски" и "Азбуки" от Младост вероятно ще отнема повече време отколкото отиването до "Света София" като знам какво е задръстването по булеварда и през Мусагеница (когато съм се опитвала да се изхитря и да мина през квартала уж за по-бързо)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sat, 23 Nov 2019, 19:28
Няма ли някой шорткът по кварталните улички?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Sat, 23 Nov 2019, 19:32
Няма ли някой шорткът по кварталните улички?
Ако говориш за Мусагеница, уж има, но той е също толкова задръстен колкото и основния път по булеварда.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sat, 23 Nov 2019, 19:46
Аз честно предпочитам оценките в цифри пред буквите. Като е 5, да ми пишат в дневника 5, а не да търся мапинга да гледам С1 на какво е равно (примерно). Ето и сега не зная наизуст С на колко е равно. Защото изискванията на училището не са в букви, а са в цифри и не ми е удобно. Ама щом МОН са рекли ......


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Sat, 23 Nov 2019, 20:33
Фенси, мерси, класацията ме кефи и ми е полезна.

То зависи и къде ще ни приемат, аз в момента разсъждавам какво ние искме, ама вече истерията е такава, че никъде не е лесен приемът.
За оценките идеята е добра, но изобщо да ги няма или да се казват само на родителите, май Азбуки ми бяха харесали и с това.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sat, 23 Nov 2019, 21:03
Мисля, че и при нас не ги казват на децата, но те си ги научават по някакви техни пътища. Или поне винаги знаят по английски кой колко точки има на теста от общо 30 например. После в дневника тези точки се обръщат в букви за родителите (А, В, С и т.н.). После тези букви аз ги обръщам в шестобалната цифрова система, за да мога да ги анализирам спрямо изиксванията на училището и въобще, за да се ориентирам дали резултатът ме удовлетворява. Но оценки на малките не се казват директно и родителят също може да прецени да не ги казва.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Sat, 23 Nov 2019, 21:05
Пипи, имаш предвид да не се казват оценките на децата ли? Защо?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Sat, 23 Nov 2019, 21:29
Пипи, имаш предвид да не се казват оценките на децата ли? Защо?

За да не започват да зубрят за оценки от 6 годишни. За да не се подиграват едно на друго на база оценки. За да не преписват, само за да имат 6. За да учат за знания, не за нещо измислено и фиктивно.

Оценките за някои деца могат да бъдат мотивиращ фактор, но за други- точно обратното. Някои деца могат да повярват, че са глупави дългосрочно, само защото имат по-ниски оценки. А тя зависи от куп фактори- издържливост на стрес, моменто състояние, научаване на конкретен материал, по конкретен начин. Нестандартно мислене или други таланти се изключват от играта.
 Казвала съм и друг път, че най-умните хора, които познавам, са били тройкаджии и им е било трудно да повярват в себе си.
Оценките и ученето за тестове са най-глупавото нещо, което образователната система измисля, за съжаление в почти световен мащаб.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Фран Sat, 23 Nov 2019, 22:15
Казвала съм и друг път, че най-умните хора, които познавам, са били тройкаджии и им е било трудно да повярват в себе си.
Оценките и ученето за тестове са най-глупавото нещо, което образователната система измисля, за съжаление в почти световен мащаб.
След това твое мнение нищо друго не ми остава, освен да те попитам...като най-обикновен потребител: А защо не вземеш да си запишеш детето в ДУ? И да си/ни спестиш всички твои притеснения. Риторичен въпрос, не очаквам отговор.🙂


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Sat, 23 Nov 2019, 22:23
Пипи, може би трябва да попиташ тройкаджиите за училище. Сигурна съм, че са избрали за децата си нещо умно.
Фран, +1


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Sat, 23 Nov 2019, 22:33
Какво ги размятате тези плюсове, Пипи има малко дете и нормално да не е сигурна дали мегазубър ще излезе или нормален отличник. Тук нали си говорим. Очакванията, особено пречупени през споделеното от мамите в темите тъдява, е плашещо. Не знам дали си давате сметка.

Тройкаджиите са символ, дали има сми от 6,00.

И сме за местене в другата тема.

Шарки, поздравления. И моя милост цял живот е бил така.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sat, 23 Nov 2019, 22:41
Нот, би ли споделил какви са очакванията на мамите, че нещо ми прозвуча, като че да са харпийски.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Sat, 23 Nov 2019, 22:45
Очакванията към децата са харпийски😀


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Sat, 23 Nov 2019, 22:46
Нотарис, свободен си да се преместиш. А ние тук ще си обсъждаме оценките в различните ЧУ. И понеже е страшно, ще останат само по-коравите. Горе-долу като състава на тройката. Училища имам предвид.

Който има малки деца ги възпитава. В ценностите, в които вярва. Не чака на директорката да измисли алтернативен метод. И ако се е справил оценката в училище няма да ги тласне в ревност, преписвачество, бележкарство и скатавка. Гръбнаците се изграждат у дома.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sat, 23 Nov 2019, 23:00
Ц. Не ние сме харпии. Системата е харпийска. А ние се опитваме да се приспособяваме към системата с най-малки последствия за перцата и крилете на пилетата ни. И без да имаме илюзии за алтернативи и прочие неприложими идеи на родна почва. На този етап. Бъдните поколения дано да са по-добре и да им е по-лесно.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Sat, 23 Nov 2019, 23:08
Така де. Фанси, по цял свят е така. Всички са в матрицата, времената на тройкаджиите отминаха.
Ама оценката сама по себе си е въздух под налягане. Повтарям, сама по себе си.
И много моля, който има дете в Светата троица или където и да било на престижно място, да не си мисли, че е нещо кой знае какво повече постигнал от останалите.
Това са най-обикновени училища, нито са Принстън, нито са Харвард. Като ги представяте като нещо много много върха, изкривявате представите и самооценката на тези, чийто чавета не са се доредили или няма да се доредят, по обективни причини често, до великите училища.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Sat, 23 Nov 2019, 23:25
Е точно в кварталното ДУ детето ми ще е пълно с незаслужени шестици, как извлякохте това от поста ми нямам идея? Че и си го налайкнахте масово.
Май само Нотарис разбра какво казвам (за тройкаджия като символ и безсмислието на оценката сама по себе си), Фенси също май ме разбра. Да, вероятно тук и сега не е приложимоа цялата теория за креативността, индивиидуалните таланти, липсата на зубрене за НВО, това обаче не променя истинността на твърдението, че е безсмислено да се учи за оценка и тест като самоцел.
А и всяка учебна система все някога се реформира, никоя не е създадена идеална. Така че не е лошо да търсим и мислим варианти, а не да се примиряваме от-до.
И напълно подкрепям последния пост на Нотарис.
(Както и че май сме за другата тема)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Sun, 24 Nov 2019, 05:46
Пипи, имаш предвид да не се казват оценките на децата ли? Защо?

За да не започват да зубрят за оценки от 6 годишни. За да не се подиграват едно на друго на база оценки. За да не преписват, само за да имат 6. За да учат за знания, не за нещо измислено и фиктивно.

Оценките за някои деца могат да бъдат мотивиращ фактор, но за други- точно обратното. Някои деца могат да повярват, че са глупави дългосрочно, само защото имат по-ниски оценки. А тя зависи от куп фактори- издържливост на стрес, моменто състояние, научаване на конкретен материал, по конкретен начин. Нестандартно мислене или други таланти се изключват от играта.
 Казвала съм и друг път, че най-умните хора, които познавам, са били тройкаджии и им е било трудно да повярват в себе си.
Оценките и ученето за тестове са най-глупавото нещо, което образователната система измисля, за съжаление в почти световен мащаб.

Пипи, това не е вярно! За тройкаджиите, нестардарното мислене и прочие. Дори е обратното - най-умните обикновено са отличници, а талантите и нестандартното мислене са си в играта и още как! Не ги слушай разните гурута на идеята за тройкаджиите какви ги приказват - на тях това им е бизнесът и е пълно с хора, които са готови да им повярват, защото се страхуват или са несигурни в себе си или децата си. Всички такива гениални тройкаджии са доста амбициозни за децата си и ги записват и дори стигат до крайности в това децата им да са отличници. Колкото по-бързо се оттървеш от тези възгледи, толкова повече ще спечелиш. Сега само губиш ценна енергия в мисли, които нямат нищо общо с действителността.

Относно нестандартното мислене и талантите. Много често "нестандартно мислене" и как ходи по неотличниците, а направо по тройкаджиите и не се отчита е ала-бала. Отличниците не са едни папагали с два грама мозък, а развиват индивидуални стратегии за учене, които всъщност ги правят отличници. Също като при талантите - на талантливите в едно, със сигурност им се откриват и таланти в друго, също и най-често те са си много добре с учебния материал. Да, може да не са кръгли отличници, но се движат между 5 и 6, рядко имат предмети, по които са пълна катастрофа.
Допълнително - често се бъркат проблемите, които са общо под шапката на дислексията с нестандартно мислене, защото децата уж са си като всички, много умни, обаче не се справят с четенето и писането. Обаче това се работи. Много често се пробутват селебритита в областта на изкуството, и то най-често киното и т.н., които били зле в училище - ами, на тях просот не им е обърнато внимание, не е работено с тях, затова те са намразили училището и ученето. Просто са извадили късмет, че са станали актьори, а не монтьори.
Затова по-отговорно с митовете и легендите за успешните тройкаджии, нестандартоното мислене и талантите,! В обичайния свят на когото му върви в едно, му върви и в повечето други неща, защото развиването на едно води до развиването на друго, а всичко в комплект е благодарение на това как човек се научава да учи още откакто се появи на белия свят.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: инкс Sun, 24 Nov 2019, 08:22
Снощи видях познати с дете в "Свети Георги" и понеже точно имаше въпрос за там, я разпитах.

Значи: те преди бяха в "Петър Берон", преместиха миналата година детето май насред учебната година, нещо много се беше изнервила майката. Та тук е по-доволна от организация и всичко.
Иначе има специфики - още от началното училище имали различни учители, класният всяка година бил различен и децата въртели из класовете - преди началото на учебна година разбираш в същия клас ли си или има размествания.
Учебните часове са до 15:30, след това има допълнителни дейности.
Има явно доста деца (похвално - при тази такса :)) - каза, че са три паралелки четвърти клас, но надолу мисли, че са даже повече децата.

Също каза, че "Златарски" щели да правят прогимназия и да пускат паралелка 5-7 клас.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Sun, 24 Nov 2019, 08:33
Аз да мина да се отчета за тройкаджиите.
Не познавам умни и успешни хора който са били тройкаджии.
Не мисля че системата с оценяване е смотана. Просто в ДУ малко се е поизвратила. Шестици се пишат на килограм. И усмихнати човечета също.

Мисля, че тук децата доста се подценяват. Сигурна съм че те сами са наясно как се справят те и съучениците им.
И другото. Щом се стремите към училища в коити оценките нищо не значат, защо гледате НВО като ориентир.

Пипи аз пък мисля,  че при твоите изисквания бих подредила училищата по друг начин.
Увекинд -немски език. Алтернативни методи. Много време за игри. Няма натиск върху децата. Прилични резултати.

Куест академи - алтернативно образование. Свобода на избора на знанията. Обгрижване на децата.

Прогресивното - нови алтернативни методи. Няма натиск върху децата.


При положение,  че считаш СС и Питагор за силно демотивиращи и натоварвни училища. Не мисля,  че и Азбуки би трябвало да е вашият избор. Все пак новата директорка на Азбуки е бившата директорка на Питагор. Която 10 години ръководеше това училище.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Sun, 24 Nov 2019, 08:53
Хоуп, как е името на зам.директоркара?
Легендата за тройкаджиите е и част от БГ психология да се покланяме на гешефтарството. Великият лаф за природната интелигентност :) също ми е любим. Макар че леко позалезе напоследък, явно нета и мрежите като цяло избледняват комуникациите. Другото, много характерно е грандиозния успех на дропаутите. Начело с Ричард брансън и Стив Джобс... като мотив да не се напъваш много в уни.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Sun, 24 Nov 2019, 08:57
Райчева. :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Andariel Sun, 24 Nov 2019, 09:19
Само забравят, че Стив Джобс доста се е напънал и е ходил на всички възможни часове и отделно е програмирал. Отказал се е, но едва след като му се е задвижил бизнесът, а не защото не се е справял. Интересно колко удобно хората пропускат тези подробности. Има достатъчно много хора, които го познават и как е започнал и колко е учил.  Както се казва, понякога предпочитат сладката лъжа пред горчивата истина.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Sun, 24 Nov 2019, 09:25
:
Снощи видях познати с дете в "Свети Георги" и понеже точно имаше въпрос за там, я разпитах.

Значи: те преди бяха в "Петър Берон", преместиха миналата година детето май насред учебната година, нещо много се беше изнервила майката. Та тук е по-доволна от организация и всичко.
Иначе има специфики - още от началното училище имали различни учители, класният всяка година бил различен и децата въртели из класовете - преди началото на учебна година разбираш в същия клас ли си или има размествания.
Учебните часове са до 15:30, след това има допълнителни дейности.
Има явно доста деца (похвално - при тази такса :)) - каза, че са три паралелки четвърти клас, но надолу мисли, че са даже повече децата.
Също каза, че "Златарски" щели да правят прогимназия и да пускат паралелка 5-7 клас.
Те имат вече от 2 години.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: инкс Sun, 24 Nov 2019, 09:50
Хаха, аз нещо съм пропуснала и мислях, че е новина. Извинете ме.
:)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Sun, 24 Nov 2019, 09:57
Инкс, благодаря за инфото. Хубав ден.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Дъждец Sun, 24 Nov 2019, 10:13
В СГ нагоре са по един клас.
Шести клас са 20деца.
Домашни нямат точно определени за уикенда. Децата трябва да имат планери, където да си записват домашните, защото им ги дават за някакъв срок. Например да пишат ревю на книга за след две седмици или по английски някакви упражнения за след една седмица.
Малко е противоречиво инфото, защото преди няколко години родителите на дете в 1клас  там се оплакваха, че всяка вечер след училище е имало да дописва. Правя си извод, че е зависело от учителите.

Класовете се интернационални и затова има деца, които са по-зле по англ. и български, въпреки че не са за първа година в училището, тъй като родният им език е друг.  
Не се явяват на нивата на Кеймбридж, а на Кеймбридж Чекпойнт.
Имат около шест часа англ., шест БЕЛ, пет ЧП, пет мат. Гео и ист.са колкото при нас горе-долу. Имат два часа втори чужд език и който не иска да взема такъв, може да ходи на допълнителен англ., но той е базово ниво, а не надграждащо редовните часове.
По ЧП имали много добре оборудвана лаборатория.
Оценки не разбрах много как им поставят. По някои предмети имат нещо като печатчета, по други количествени оценки. Явно зависи от учителя.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sun, 24 Nov 2019, 14:12
Уау, Райчева от Банкерче в Азбуки ли е отишла?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Sun, 24 Nov 2019, 14:14
Защо в Банкерче? Не е ли била в Питагор? На сайта на Азбуки я няма. Но и Мария Сандева я няма, която беше през пролетта зам на Андрич в Азбуки...


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Sun, 24 Nov 2019, 14:20
От Питагор беше отишла в Банкерче. Май година мина от тогава. Времето ми се размива. Хоуп, тя на началното училище ли ще бъде или на "Иван Апостолов"?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Sun, 24 Nov 2019, 16:11
След 10 години в Питагор се премести за кратко в Банкерче. От тази година е в Азбуки. Не в Иван Апостолов.
Доколкото знам Сандева е директор в Еврейското. А сегашният директор на Питагор е Милушева от 51.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Angela Go Sun, 24 Nov 2019, 19:51
Здравейте!
Родителят много, много внимателно следва да избере училище, в което ще учи детето. Аз не се справих добре с тази задача, за съжаление и сега по никое време търся училище, в което да преместя детето. Да, но има един много, много голям проблем - дали детето ще успее да навакса пропуските и на каква цена!? Много съжалявам, че се отказах да кандидатства в СС. Сега не зная изобщо, ако има свободно място, дали ако я приемат, ще догони останалите...
За това сега се лутам и не мога да спя по цяла нощ....
Някой има ли по- подробна информация за бритиш скул или още по-добре личен опит?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Sun, 24 Nov 2019, 20:28
Кой клас е детето? Обикновено няма проблем да се наваксат пропуските. Доколкото знам СС има по няколко (2-3) места, но ще чакате ли цял втори срок? Само недостигът на учене ли е проблем? Ако е само това, то е лесно да се изчака края на учебната година с домашни занимания...
Инфото ми за бритиш е старо, доколкото ми е известно е касичка...


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Sun, 24 Nov 2019, 20:30
Аngela Go, ако сега детето е в ПУК, можете да кандидатствате за 1-ви клас, но си има изпити и ще трябва допълнителна подготовка, която да започне възможно най-бързо (зависи и как е в сегашното ви училище). Все пак в ПУК е сравнително още лесно. По средата на годината едва ли ще има места в СС. Ако сте решили училище от вида на СС, по-добре заложете на допълнителната подготовка и кандидатстване за следващата учебна година, отколкото да се лутате по други ЧУ. И това, само ако проблемът е в подготовката, а нямате други сериозни проблеми в сегашното училище.

А, с Лейка сме писали едновременно.
 Ако ви приемат, значи детето е на сходно ниво с останалите и потенциал. Иначе не биха го приели.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sanaka Sun, 24 Nov 2019, 20:45
Мисля, че става въпрос за по-голямо дете. По-напред беше споменала,  че се интересува от периода 5-7-ми клас.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Angela Go Sun, 24 Nov 2019, 21:05
Детето ми и 5 клас. Традицията от началното продължава и сега - всичко за вкъщи и на мен ми се налага да преподавам по всичко... а английския е тотална щета. Сега и БЕЛ...
Извинявайте, просто съм много притеснена и объркана, чувствам се в безизходица. Проблема не е във възможностите на детето, а в училището.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sun, 24 Nov 2019, 21:23
Angela Go, може би има и други училища с добро ниво от 6 клас. Не е само СС.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Desem Sun, 24 Nov 2019, 21:35
Angela Go,
това в ЧУ ли се случва?
Преподавате по всичко?
Ужас, направо не мога да си го представя как успявате.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Angela Go Sun, 24 Nov 2019, 23:04
Не, не ЧУ.
:
На прага на изтощението сме и аз и детето. Все пак съм и на работа и трудно успявам да се подготвя с уроците, за да преподавам вечер, т.е. подготовката ми тепърва започва към 18 ч. Губя много време докато се опитвам да се справя, детето вече е изморено и накрая резултата е разпокъсани знания и пропуски. Не съм учител в крайна сметка. Мисля си ,че нарочно са прави това, за да ходят децата на уроци.
В началното пропуските ги наваксвахме лятото с уроци, но вече ми е жал за детето. Мислех си, че проблема е в учителката в началното, но явно и нагоре е така. Трябваше да ми светне лампата още тогава, че там така стоят нещата.
Ще съм благодарна на информация, за бритиш скул, моля ако някой знае подробности извън тези в сайта на училището, да сподели.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Sun, 24 Nov 2019, 23:21
Нали си наясно, че училището не е акредитирано от МОН и българска диплома няма да получи детето? Ако имате идея да продължи в гимназия у нас ще е доста трудно, а за АК ще трябва да се плаща такса като за чужденец?.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Дъждец Sun, 24 Nov 2019, 23:24
Анжела, ако детето е пети клас, едва ли нещо фатално сте изпуснали. Запиши го на курсове по математика и български, а догодина или още втори срок мисли за смяна на училището.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Desem Mon, 25 Nov 2019, 00:06
Уф, минала съм през това..., но само по два предмета съм преподавала (за щастие близки до мен).
Имате шанс още, при нас в 6 клас се случи. Точно поради това ме накара да се замисля за ЧУ.
:

Докато се ориентирам мина време и стана време за 7 клас, за съжаление това, което остана като възможно в списъка не бе много по-добро по БЕЛ и Математика от старото училище, т.е. списъка се изчерпа.

Съветът ми е максимално бързо да действате. При нас по други причини в 5 клас исках да го местя, но заради любима учителка детето отказа, таткото го подкрепи, след това когато мъжете увряха за смяна бе късно.

Съвет за ученето. Може да ползвате уча.се - говоренето е дебилно и мен много ме дразни, но могат да се подредят уроците според учебника.
Когато аз преподавах, не се подготвях предварително, а го правихме заедно.
Той чете, аз допълвам или обяснявам, след това разказва, отговаря на въпроси решава всичко, ако има нужда пак разяснявам или помагам.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Angela Go Mon, 25 Nov 2019, 06:02
Наясно съм, че не получава българска диплома, но не предполагах, че ако реши да се премести след 7 клас в друго училище, ще е проблем. Явно трябва да се поразровя и прочета повече. Бихте ли ме насочили къде да прочета повече?
А за АК, направо съм шокирана, много неприятно ще бъде, ако ще трябва да се плаща като за чужденец....
:
Когато приключва училище в ранния следобед е почти мисия невъзможна да ходим на уроци - БЕЛ, МАТ и АЕ,  особено както е нашия случай - един куп домашни за следващия ден, все пак трябва да се подготви за училище, но ще се наложи, за да я махна от там.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Mon, 25 Nov 2019, 06:50
Angela Go, а защо мислите за Бритиш скул? Заради английския ли? Защото там с българския едва ли ще ви се реши проблемът. Можете да разгледате СГ, Азбуки, Златарски или Британика, ако е заради английския, но тук няма много информация за общото ниво по предметите там, а само от информационните срещи е трудно да се придобие реална представа. В СС всяка година се появяват единични места, но подготовката за там ще трябва да е доста сериозна. Без уроци ще ви е трудно, така както описвате нещата. До 4-ти клас един родител що-годе може да помага, но след това материалът и изискванията стават повече и си трябва външна помощ. Проблемът с времето е сериозен, но го има почти навсякъде. Дори да изберете ЧУ и се окаже, че там подготовката не ви задоволява, пак ще имате ограничено време за наваксване/надграждане. На първо време опитайте да си намерите помощ (учител), а през това време продължавайте с проучванията.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Angela Go Mon, 25 Nov 2019, 07:06
sadlady, заради английския е.
Наясно съм, че за СС ще е необходима сериозна подготовка, предвид нивото което е в момента в нейното училище.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Mon, 25 Nov 2019, 07:13
sadlady, заради английския е.
Наясно съм, че за СС ще е необходима сериозна подготовка, предвид нивото което е в момента в нейното училище.
Имам приятелка женена за англичанин. Преди да се върнат в Англия детето беше в Златарски. Там програмата била най-близка до тази в Англия.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Mon, 25 Nov 2019, 07:20
Аngela,  според мен трябва да си изясните и какви ще са ви приоритетите след 7-ми клас. Ако ще са ви важни резултатите от НВО, не знам дали е добра идея да поставяте само английския като акцент при търсенето на училище. Има разлики в нивото по БЕЛ и МАТ в различните ЧУ, та имайте едно наум.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Mon, 25 Nov 2019, 07:38
В ЕСПА подготовка и по трите предмета също е на много добро ниво. Ако детето има да наваксва, мисля, че могат да предложат индивидуална подготовка.

Присъединявам се към мнението на Лейди по-горе.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Mon, 25 Nov 2019, 07:45
А кое е сегашното училище? И не са ли различни учители по всеки предмет щом е 5 клас? Всички ли са еднакво зле?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: red_violet Mon, 25 Nov 2019, 07:58
Моят син от държавно училище , след 4 клас кандидатства в СС.По  Бел и Мат имаше високи резултати на изпита , но не успя да прескочи англ.Там искат доста високо ниво , който с 4 часа в ДУ  няма как да покрие.Имайте и това придвид.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Mon, 25 Nov 2019, 09:18
Дори и да ви е бил по-нисък английския, всъщност и другите два резултата не са били достатъчни. Моето дете влезе с 4-ка по английски след 1 клас. Но другите два предмета бяха много високи и прецениха, че разликата по английски може да бъде наваксана. А и вероятно е имало кандидати с по-добри резултати и по-трите предмета.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: red_violet Mon, 25 Nov 2019, 10:01
След 1 клас може и да се навакса , но след 4 вече сигурно е по-трудно. Това ми казаха от училището ! Сега каква е истината не знам . Просто споделям , че държат и на високо ниво по английски , който не може да се достигне с 4 часа седмично.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Angela Go Mon, 25 Nov 2019, 10:10
Благодаря на всички за споделеното и насоките ви!
Hope for Tow, за Златарски не се бях сетила, просто си мислех, че училището й е супер и сега започвам да се лутам, чета, проучвам.
Fancy, ще споделя училището обещавам, веднага щом се преместим, за сега с оглед да не навредя още повече на детето, ще замълча. Учителите са различни, да, но само по география учителят е на ниво.
:
Например: АЕ - дори не си прави труда да им произнесе думите, а детето ги научава вкъщи, но когато я изпитах, се оказа, че може да ги пише, но не може да ги произнася, та с гугъл преводач ги учила, правила, такива неща изобщо не им преподава, но ела да видиш на контролните. Онзи ден по БЕЛ им е преподала 15 урока (не преувеличавам, видях от учебника) на два листа в тетрадката и се хванах събота и неделя да обяснявам, да се упражнява и т.н. По Мат, детето когато беше болно и аз  и преподавах, каза "ама мамо, то било много лесно и приятно, да решаваш задачи .... и още много мога да пиша... Факт, че когато не е на училище сама я подготвям по-добре, а не съм педагог, трудно ми се отдава да обяснявам, изнервям се, защото съм уморена от работа и домашни задължения....


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Mon, 25 Nov 2019, 12:02
След 1 клас може и да се навакса , но след 4 вече сигурно е по-трудно. Това ми казаха от училището ! Сега каква е истината не знам . Просто споделям , че държат и на високо ниво по английски , който не може да се достигне с 4 часа седмично.
След 4-ти и според мен граничи с невъзможното да се постигне входното ниво без странични и допълнителни занимания. После може да се навакса с малко повече труд, но от опит на познати знам, че никак не е приятно. Тяхното дете влезе в ПЧМГ от 5 клас от ДУ и най-трудно му е по английски.

Но да речем, ако за едно лято се минат интензивно учебниците и се научат поне част от думите - може да се получи. Като цяло е сложно да се прогнозира. Трябва да се има и предвид обаче, че когато децата са малко по-големи, те имат по-силен потенциал да разберат и приложат правилно граматиката - това поне са моите наблюдения. В малките класове учат езика малко хаотично според мен. Това е личното ми мнение.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Mon, 25 Nov 2019, 13:06
Моето дете трябваше през лятото след 1 клас да наваксва точно едно ниво. Влезе после с оценки от входните нива и контролни А и Б.
До 3 клас включително са по детските учебници. После в 4 клас стават сериозни нещата.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Prizma Mon, 25 Nov 2019, 15:34
Наскоро коментирахте броя на отличниците в АК. През втория срок на миналата учебна година в периода 9-11 клас с успех 5,90 - 6,00 са били общо 177 ученици. т.е. ~ 59  от общо ~ 160 ученици на випуск или ~37%.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Mon, 25 Nov 2019, 15:44
Оооох малко ми е тууу мъч това... закуска с президента... дано децата се мотивират от подобни срещи.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Mon, 25 Nov 2019, 16:14
За мотивация - не знам, не мога да кажа от първо лице, при моя синковец явно не върши работа; признание за положените усилия - да.  Толкова сме отучени да чуваме "благодаря" и "браво". Отделно, тези "хранения" имат social bonding effect, създават усещане на "заедност".


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Mon, 25 Nov 2019, 17:23
Силно се надявам тези закуски да не са индивидуални, че горкия президент направо го ожалих - 199 дни да трябва да закусва с учениците :joy:


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Mon, 25 Nov 2019, 17:25
Една обща закуска, на която им връчват грамотите за заслуги на децата. На сайта и ФБ страницата на Колежа обикновено постват снимки от "тайната закуска".


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Mon, 25 Nov 2019, 17:42
Шарки, наистина това не звучи зле. Добре е да се поощряват децата, макар и, както казваш, този подход да не работи при всички :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Prizma Mon, 25 Nov 2019, 18:02
Въпросната закуска не е нещо грандиозно,  нито я представвят за такава. Техният си начин да поздравят учениците. Ако поздравените съумеят да се зарадват или мотивират - супер, ако не - може по-натам да се научат да приемат похвали с удоволствие. То е като умението да отпразнуваш празник или личен успех - едни го могaт, други - не.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: B.L.A.Z.E Mon, 25 Nov 2019, 18:45
Въпросната закуска не е нещо грандиозно,  нито я представвят за такава. Техният си начин да поздравят учениците. Ако поздравените съумеят да се зарадват или мотивират - супер, ако не - може по-натам да се научат да приемат похвали с удоволствие. То е като умението да отпразнуваш празник или личен успех - едни го могaт, други - не.
+1
Аз също намирам подобна традиция за очарователна. И не вярвам да има дете, положило усилия през годината и заслужило високите си оценки, което да не се радва на признанието за труда си.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: antea Mon, 25 Nov 2019, 19:44
Въпросната закуска не е нещо грандиозно,  нито я представвят за такава. Техният си начин да поздравят учениците. Ако поздравените съумеят да се зарадват или мотивират - супер, ако не - може по-натам да се научат да приемат похвали с удоволствие. То е като умението да отпразнуваш празник или личен успех - едни го могaт, други - не.

 в AUBG също правят нещо подобно, само че не е закуска, а събитие, на което почитат най-изявените студенти, като са разделени на два списъка - Dean's List (среден успех между 3.80 и 4 за семестъра) и President's List (същия успех, поддържан два семестъра), такъв успех се постига само с оценки пълно А или максимум едно А- за 4-5 предмета на семестър

ето описание на такова събитие - https://www.aubg.edu/news/aubg-honors-its-most-distinguished-students-542


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Goldeva Mon, 25 Nov 2019, 20:04
Една обща закуска, на която им връчват грамотите за заслуги на децата. На сайта и ФБ страницата на Колежа обикновено постват снимки от "тайната закуска".

В АУБГ има сходно събиране с президента. Забравих обяд или вечеря,уж съм ходила :)

Едит: изпреварили са ме,извинявам се


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Mon, 25 Nov 2019, 20:07
:-) Всичко ще си кажете... Аз нямам опит. Дъщеря ми ако е ходила в АУБГ на нещо подобно, не ми е казвала. Беше magna cum laude на завършване, обаче и това не знам какво точно значи. 


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Goldeva Mon, 25 Nov 2019, 20:13
Sharky,аз лично гледах да скрия това събитие от познатите ми,да не се излагам дет’ се вика. Защото,обикновено,там наистина присъстваха голяма част от зубрачите,пък аз не исках да ме асоциират с тях.
Магна кум лауде се дава на база на среден успех по-голям от някакъв си за всичките 4 години.
Сега се сещам, че по мое време гощавката с президента се състоеше от някакви дребни сладки и Чай :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: bazel Mon, 25 Nov 2019, 20:28
Подобни закуски се правят и в корпорациите   закуска със СИО- то. Та явно да свикват децата още от гимназията :joy:  За ученици по го възприемам, но за възрастни ми е малко превземка, отчитане на дейност.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: antea Mon, 25 Nov 2019, 21:00
:-) Всичко ще си кажете... Аз нямам опит. Дъщеря ми ако е ходила в АУБГ на нещо подобно, не ми е казвала. Беше magna cum laude на завършване, обаче и това не знам какво точно значи. 

значи среден успех от следването между 3.8 и 3.9, или почти постоянно да е била във всякакви списъци

за мен е завидно постижение такъв успех :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Mon, 25 Nov 2019, 21:40
Тя завърши с два мейджъра, бизнес администрация и математика. Вторият мейджър според мен си беше постижение :-).


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Repichka123 Wed, 27 Nov 2019, 19:29
Здравейте, бихте ли споделили как протича денят на отворените врати в Питагор. Доколко си заслужава да се посети.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аmélie Wed, 27 Nov 2019, 20:12
Момичета и момчета, как стои въпросът с коледните подаръци? В градината винаги имаше някакви организации, тук съм малко встрани от всичко.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rainy... Wed, 27 Nov 2019, 20:16
А з си мислех да взема цветя на Коледния концерт за учителите... ама ще е добре да чуя по-опитните :)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sanaka Wed, 27 Nov 2019, 20:57
Момичета и момчета, как стои въпросът с коледните подаръци? В градината винаги имаше някакви организации, тук съм малко встрани от всичко.
Въпросът стои така, както го решат родителите в съответния клас. :smile: В класовете на големите ми деца не се правиха организации и не са се подаряваха подаръци на учителите /май само една година, но не помня при кое дете/. Обикновено децата подаряваха индивидуално цветя на учителите, а взаимно си подаряваха подаръци на лотариен пинцип. В класа на малкия се прави обща организация, събират се пари и се купуват кошници, а за класната и нещо допълнително /подаряват се на коледното тържество/. За децата или купуваме по нещо малко и еднакво, или се прави томбула и всяко дете купува малко подаръче на съответното дете, чието име е изтеглило. Самата томбула се организира от класната по наша молба. В съседни класове не правят подобни организации.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Wed, 27 Nov 2019, 22:33
Ние сме на етап ДГ, но всеки се оправя сам. От цветя полза няма, затова купувам подаръци, като гледам да са индивидуални и не супер скъпи. Пример- хубава книга за едната учителка, малък, но качествен парфюм за другата (леко кифлее), много си ги харесаха. Гледам и на директорката подаряват, но аз не съм, не го чувствам.
Има го и мисленето “нали си плащам, няма нужда от подаръци”, та доста хора не носят нищо. Аз само ако съм доволна от конкретния педагог, не задължително.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Wed, 27 Nov 2019, 23:19
Ooo, ужас. Тази практика с подаръците за учителките намирам за обучение на децата в корупция.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sanaka Thu, 28 Nov 2019, 00:19
А? И как точно свързваш коледен подарък за любим учител /независимо дали са цветя, кошница или нещо друго/ с корупцията?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Thu, 28 Nov 2019, 00:27
Американското мислене на Шарки😀


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Thu, 28 Nov 2019, 09:23
Съгласна съм с Шарки шо отношение на лекари например- супер тъпо е да има “задължителни” уиски и бонбони, да се подмажеш, че да получиш отношение. Предпочитам да си плащам и да няма такива неща. Но за учител е проява на уважение и блсгодарност, все пак това е връзка с години, с дете.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Thu, 28 Nov 2019, 10:16
И е задължително проявата на уважение и благодарност да е материална? Или как беше: "Бонбони не пием?"

Парфюм се избира "с нос на кожа". В превод, един парфюм на моята кожа "разцъфва" по един начин, на брюнетка - по друг.: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Fri, 29 Nov 2019, 08:04
Здравейте, бихте ли споделили как протича денят на отворените врати в Питагор. Доколко си заслужава да се посети.
Отдавна бях на такъв ден :)
Правеха презентация, показаха училището, запознаха ни с учителите и си зададохме въпросите.
Когато аз го посетих именно той бе решаващ за избора ни.
Нямам идея какво значи за вас да си заалужава. Но аз имах въпроси които зададох и видях училището от вътре.
Не бих избрала училище само по информация от нета и социалните мрежи. За мен личният контакт е много важен а за Питагор това е единственият вариант за такъв


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Тинкърбел Fri, 29 Nov 2019, 08:43
В детската градина на двете малки съм подарявала подаръци само две години - първата им и сега тази ще подаря, защото ще е последната за най-малката (дай боже) Подаръците са за градината, а не индивидуални. Иначе винаги нося Коледни звезди, които отново остават в градината. В училище обикновено на Коледа не нося нищо, даже и цветя. Ако тече организация за събиране на пари, се включвам, но определено това не е моето нещо. Цветя и картички купувам за тържеството за края на учебната година (това докато са малки и имат тържество)
Страшно съм благодарна на учителките по български и английски на големия, но никога не съм подарявала нищо.

Fun fact, тоалетните на Св. Георги са с клекало, а не с тоалетна чиния. И около съблекалните им яко мирише на хлор. Иначе като метериална база не прилича на никое друго, което съм виждала, поне от малкото, което видях. Много, много голямо, много персонал, охрани и т.н.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Olive Fri, 29 Nov 2019, 10:36
Здравейте, бихте ли споделили как протича денят на отворените врати в Питагор. Доколко си заслужава да се посети.
Отдавна бях на такъв ден :)
Правеха презентация, показаха училището, запознаха ни с учителите и си зададохме въпросите.
Когато аз го посетих именно той бе решаващ за избора ни.
.........За мен личният контакт е много важен а за Питагор това е единственият вариант за такъв
Въпреки, че става дума за съвсем различни отворени врати, този въпрос ме подтикна да споделя за отворената седмица при нас в Прогресивно - родителите могат да влизат по всички предмети в продължение на 1 седмица. Във вашите училища провеждат ли такива? Надявам се да не прозвучи като реклама, ако Фран прецени, нека изтрие поста ми, но аз много харесах всичко, което видях - влязох в доста часове в нашия 6 кл. - по български, англ., математика, ЧП и час за Зелена енергия/Космоса. Това на фона на всичките ми притеснения как се преподава /във връзка с прословутото лежерно отношение/ и предвид не особено споделящото ми дете и липсата на оценки, които все пак да дават регулярна обратна връзка /но всички тестове се качват и ги виждаме/ доста ме успокои - защото аз си задавам от време на време въпроси дали това е пътя. Не че ми остана много време всъщност - тази и другата година.
Съзнавам, че отворените часове до известна степен са повлияни от факта, че родителите присъстват и наблюдават, ясно е, че и деца, и учители се стараят заради това, но видях толкова естествени ситуации /вкл. и донякъде неприемливо поведение на 2 от момчетата от горен кл. в смесения час по англ., с което на учителката й беше трудно да се справи/, толкова интересно и спокойно преподаване на материала, с много участие от децата, че им завидях на децата за тези учители. Определено може по този начин да се усети и атмосферата, а и да видиш как се държи детето ти в определени часове и ситуации, както и да прецениш учителите, които иначе може да видиш по 10-15 мин. на срок при РС.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Фран Fri, 29 Nov 2019, 10:41
Въпреки, че става дума за съвсем различни отворени врати, този въпрос ме подтикна да споделя за отворената седмица при нас в Прогресивно - родителите могат да влизат по всички предмети в продължение на 1 седмица. Във вашите училища провеждат ли такива?
В ПЧМГ няма такава отворена седмица. Предполагам, че същото се отнася и за Питагор.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rainy... Fri, 29 Nov 2019, 10:45
За Иззи е рано да кажа дали има или няма :) Честно казано бих се радвала, още помня в училище с какъв трепет се подготвяхме за отворените часове. А и със сигурност доста родители ще се поуспокоят, като видят как е.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: mylen4e Fri, 29 Nov 2019, 23:22
[quote author=Тинкърбел
Fun fact, тоалетните на Св. Георги са с клекало, а не с тоалетна чиния.

Въпреки, че явно го казвате с ирония , мисля че е много разумно. Опишканите тоалетни са  проблем в нашето училище и децата стискат.Явно липсва  и персонал,който да почиства поне 2 пъти на ден. Може би не е било така при по-големите ви деца,но в момента е факт.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Titina Sat, 30 Nov 2019, 01:04
Тоалетните се опишкват от децата. При нас има деца дежурни по тоалетна, те се грижат за чистотата. Имат и дежурства по чистене на масите след обяд, чистене на животинките и подобни.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Дъждец Sat, 30 Nov 2019, 06:40
Затова клекалата са по-удачни за обществени сгради. Опишкват се, защото жените не сядат.
Дежурни по тоалетна какво ще рече?
Надявам се, че не чистят чак тоалетните чинии.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Titina Sat, 30 Nov 2019, 06:56
Питах сина ми, каза, че чистят. Тук тоалетните са с тоалетна чиния и за всички тези години дали 5 пъти съм виждала мръсна тоалетна.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Дъждец Sat, 30 Nov 2019, 09:41
Аз съм ок да си чистят стаята, масите, столовата, но не и тоалетните. Дори да ползват ръкавици препаратите, които се вдишват са много силни. Сигурно така пазят повече, но каквото и да си говорим, тоалетните чинии не са най-хигиенният избор.
В нашето училище при големите наистина има проблем с чистотата. При малките никога нямаше оплаквания от децата за разлика от старата сграда.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аmélie Sat, 30 Nov 2019, 09:55
Аз нямам проблем да си поддържат чиста класната стая, но тоалетните? Кое е това училище?
От гледна точка на хигиена, точно клекалото е много по-удачно, особено за по-малки деца, които не мислят къде сядат.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Sat, 30 Nov 2019, 10:02
За мен е много странно да нямат тоалетни блокове и тоалетни чинии в тоалетните.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Бърди Sat, 30 Nov 2019, 11:43
Оказва се всъщност, че седалките все пак са по-хигиенични, слушах някакъв Tedtalk навремето, посветен точно на тази тема. Не помн подробности обаче, трябва да го потърся.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Titina Sat, 30 Nov 2019, 15:01
Училището не е в България...за толкова години не съм виждала чистачка, децата чистят сами. Явно ги учи да не цапат.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Sun, 01 Dec 2019, 15:02
Пак !?  ще кажа кажа, че не одобрявам децата да чистят училището като цяло и тоалетните в частност (освен двора понякога). Това си е работа за у дома.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: пенсионирана русалка Sun, 01 Dec 2019, 17:11
Не мисля, че в нашите условия това с чистенето на тоалетни сработва/ възпитава нещо( с резерви съм и за чужди условия, но за там се въздържам). Най-голямото недоволставо на родители, което съм чела/чувала в годините за фалиралите "Евростар Иванови", е свързано  не с безумното товарене и огромните летни домашни, а баш с това чистене на тоалетни от малки до големи. И то не от един човек са отзивите. Няма значение дали това чистене  е  било като наказание за нещо несвършено, за някакво провинение или  като редово задължение. Откъде накъде спазващо чистота и имащо хигиенни навици дете ще чисти мизериите на друг? Идеален вариант е тоалетните да са с автоматична функция на почистване след всяко ползване. Завърта се тоалетната чиния, пуска се препарат, подсушава се. Едва ли е кой знае каква инвестиция,  особено в ЧУ. Че и хигиенистките тогава няма да се налага да чистят всякакви нечистотии, а само ще мият и бършат подове/мивки.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Татко Мецан Sun, 01 Dec 2019, 18:51
Мале за този Иванов това не го бях чувал, но останалото, което съм чувал, а като се прибави и това, ами има защо да са фалирали. И нито секунда не бих си държал детето в училище, в което го карат да чисти тоалетните. Въобще не знам как може да има такива училища и освен това по Закона за закрила на детето това би трябвало да е наказуемо.

Фу, не погледнах заглавието на темата, бях се зарекъл в тази тема да не пиша вече и то си остава това де, ще го оставя този пост за довиждане.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Соник Mon, 02 Dec 2019, 15:11
Тоалетните клекала в Свети Георги и мен ме изненадаха много. В събота бях в спортната им зала на едно мероприятие и много ми хареса - голямо, широко, светло помещение, с хубави седалки, съблекалните и също бяха хубави и чисти, имат дори сешоари. Само тоалетните ме изненадаха, но пък бяха чисти дори в края на деня.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: smeshno Tue, 03 Dec 2019, 09:44
Извинявам се, че се включвам така от нищото, но понеже последната тема за чистенето малко ме провокира, реших да ви пратя следната статия: https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/students-in-japan-clean-their-own-classrooms-and-school-toilets-and-the-reason-is-incredible-1227619-2018-05-06 (резултат е от случайно търсене по темата)

В Япония децата сами си чистят училищата. Оказва се, че не е навсякъде, но е нещо нормално. За нас може да е нещо гадно и неприемливо и да очакваме някакви малцинства и имигранти да свършат тази работа вместо нас, но някъде другаде това да си почистиш и да пазиш чисто е част от културата.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Tue, 03 Dec 2019, 10:33
Да пазиш чисто - да. Това е част от възпитанието. Но да чистиш тоалетни... Хайде няма нужда. И в статията се говори за почистване на собствената класна стая. При нас и в момента си почистват стаята, ако има боклуци, чистят си дъската и т.н.  И това не се представя като голямо постижение.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: bazel Tue, 03 Dec 2019, 10:36
Това за Япония се върти от години в интернет. Как не ви омръзна. И да,  в нашето училище, децата си почистваха стаите до 4 клас (обиране на боклуците, които са си хвърляли по земята). Но да чистят тоалетни и за мен не е приемливо., особено с дрехите, с които седят по цял ден там.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: gadamer Tue, 03 Dec 2019, 14:06
Някой има ли представа изпитите за Св. София след 1 клас какво представляват? Да кажем за 3 клас? Материалът на ниво училищни знания ли е или на ниво - състезания? Имате ли познати деца, които са се включили на по-късен етап, а не още от ПУК?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Tue, 03 Dec 2019, 14:29
Много високо ниво на училищни знания.  И по БЕЛ, и по Мат. Мисля, че даже имаше една логическа задача. Това за след 1 клас. По английски просто кажи за кой клас ще се кандидатсва за да ти кажа кой е последния минат учебник.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: gadamer Tue, 03 Dec 2019, 14:54
Много високо ниво на училищни знания.  И по БЕЛ, и по Мат. Мисля, че даже имаше една логическа задача. Това за след 1 клас. По английски просто кажи за кой клас ще се кандидатсва за да ти кажа кой е последния минат учебник.

За 3 клас.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Tue, 03 Dec 2019, 15:03
Много високо ниво на училищни знания.  И по БЕЛ, и по Мат. Мисля, че даже имаше една логическа задача. Това за след 1 клас. По английски просто кажи за кой клас ще се кандидатсва за да ти кажа кой е последния минат учебник.

За 3 клас.

Във втори клас минават Стори фън 3 и 4. Виж ги. Това е нивото по английски. https://www.cambridge.org/bg/cambridgeenglish/catalog/cambridge-english-exams-ielts/kids-box-updated-2nd-edition/toc

Ще погледна и дали пазя някои контролни по Бел и Мат. Но като цяло, ако в стандартните училища примерно редактират текст от 3 изречения и редакцията касае само един елемент, при тях текста е два-три пъти по-дълъг и касае всички изучавани до момента елементи. Пример е, да не се хванеш за неточност.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: gadamer Tue, 03 Dec 2019, 15:13
Ако може да видя някои контролни да се ориентирам, ще е добре. Не мога да преценя доколко знанията на дъщеря ми ще са адекватни. Да кажем тестовете от състезание Любословие ги прави много добре само с училищни знания, обаче математическите състезания за нейната възраст - оле мале! Съмнявам се, че някое дете от нейния клас би се справило без допълнителна подготовка по математика. По английски трябва да сравня на кое ниво отговарят тези учебници с нивото на моята госпожица от  British council.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: танита Tue, 03 Dec 2019, 17:09
Моята дъщеря от ДУ се явява на изпит след 3 клас без никаква допълнителна подготовка.
Изпитите бяха два. Първия ориентировъчен, след това окончателен.
На ориентировъчните изкара 5.50 и 5.75, на окончателния 5.50 и 5.25.
С тези оценки се класира в горната половина на резултатите, но не й бяха достатъчни за да я допуснат изобщо до изпита по Английски.
След ориентировъчните каза, че листа по БЕЛ го били правили в училище. След окончателните сподели, че по МАТ имало задача, каквато не били решавали.
Моите изводи са, че ориентировъчния всъщност не те ориентира, защото е по-лесен от окончателния.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: lena.f Tue, 03 Dec 2019, 17:12
gadamer, остави състезателната математика - само с училищна подготовка, дори и на децата от Света София им е трудно да се справят с нея. За състезателната математика си трябва специална и сестематична допълнителна подготовка и решаване на много състезателни задачи.

Не знам за изпита, но ако ще се готвите сериозно, може би помагалата, които се ползват в училище, ще ти бъдат от полза. За английския вече знаеш.

:
(//bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/0Lte/Zxnd3.png)

ПП. На контролните понякога имат задачи от по-състезателен характер, но те са 1-2 накрая и със *


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Tue, 03 Dec 2019, 17:16
Предварителните и окончателните изпити са с еднакво ниво на трудност. Но специално по математика има и част извън МОН материала от една или две задачи. Които са от лесните логически. Не би било нужен курс, ако детето използва логика. По БЕЛ няма извън МОН материала, но нивото е много над учебникарското.
Както и преди ви обясних, вроятно на Бел и Мат е имало много деца с резултати над вашият.

При нас единственото помагало по мат. във втори клас беше сборника на Евелина Динева. По Бел. на Бановска стандартно се използват. Но принципно тези помагала са с по-ниско ниво на трудност от отделните листчета, които им дават.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Tue, 03 Dec 2019, 21:14
И да не си помислите нещо - ЧУ имат право (по Ежко) да си избират децата, ползвайки за това т.нар. изпити. Предварителните изпити са за това, за да преценят какво да дадат на окончателните. Нали помните, нямате право да гледате чуждите работи. Та класиране някъде или не, нищо не означава за способностите на едно дете.
Юристите сме си циници. И какви славни времена бяха, че аз отказах на СС, а не те на мен😀


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Leika_moja Tue, 03 Dec 2019, 21:29
А какво избра вместо СС


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Tue, 03 Dec 2019, 21:32
На предварителните изпити ти казват дали изобщо има смисъл да се пънеш за окончателните.
Хахаха, а ние дори не бяхме разбрали, че това са само предварителни.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Tue, 03 Dec 2019, 21:39
И да не си помислите нещо - ЧУ имат право (по Ежко) да си избират децата, ползвайки за това т.нар. изпити. Предварителните изпити са за това, за да преценят какво да дадат на окончателните. Нали помните, нямате право да гледате чуждите работи. Та класиране някъде или не, нищо не означава за способностите на едно дете.
Юристите сме си циници. И какви славни времена бяха, че аз отказах на СС, а не те на мен😀
И сега има хора, които кандидатстват и после не се записват. Отиват на изпита, само за да се пробват. Освен това има много хора, които изначално въобще не искат да кандидатстват в СС и избират други училища.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Tue, 03 Dec 2019, 22:04
А какво избра вместо СС
22-ро😀


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Pulitash Wed, 04 Dec 2019, 09:26
А какво избра вместо СС
22-ро😀

Всеки има право на избор... Но говорим за очевидно доста минало време. В днешно време да избереш 22-ро пред СС е меко казано странно и лишено от логика /изключвам финансовия мотив/.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: танита Wed, 04 Dec 2019, 11:17
Обективно за приемните процедури в 3 ЧУ  -  нито в СС /кандидатстване след 3кл/, нито в Азбуки /след 4кл/, нито в ТЕ /също след 4/ приемната процедура беше напълно прозрачна.

На трите места нямаше обявени брой на местата, за които се кандидатства.

СС - имаше на сайта ясно разписани дати за подаване на заявления, и след това обявиха дата за предварителния изпит. На самия изпит организацията беше добра.
След предварителния изпит получихме мейл, който информираше за оценките, както и че детето е класирано в горната половина на общите резултати от всички кандидатствали деца. Можеше да видим работата на нашето дете, но не можеше да видим колко деца има пред нас, както и за колко места кандидатстваме. Интерпретацията дали има смисъл да продължаваме с окончателния изпит беше оставена на нас.
След окончателния изпит получихме оценките по мейл, заедно с информация, че не продължава за втори кръг. Втори кръг предполагам е бил изпит по Английски. Пак можеше да видим работата, но не и къде стои детето спрямо останалите.

Азбуки - не помня дали на сайта имаше обявен прием, или ние звъняхме. В крайна сметка получихме дата за изпит, на който преброих около 19 деца. Изпита беше по БЕЛ, МАТ и Английски  в един ден. В деня на изпита поговорихме със заместник директорката, която обясни че още нямат яснота колко деца ще приемат.
След това получихме мейл, че детето се класира за втори кръг, който представляваше пробен ден, който трябва да се заплати. По време на пробния ден наблюдават социализация и поведение на детето. Нямам мейл, но мисля че по тел съобщиха, че резултатите от изпита били шестици. Отново нямаше яснота как стои детето спрямо останалите кандидати.

ТЕ - не помня дали на сайта е имало инфо, или по тел, но стигнахме до среща с директорката, която обяви, че вероятно ще приемат 1-2 деца. Тя отдели най-много време да разкаже за училището, за учебния процес, разведе ни из базата, и да обеща, че догодина ще са в нова сграда.
Приемния изпит беше на различни дати за различните деца, също по БЕЛ, МАТ и Английски. Оценките бяха 5,50 по МАТ и две шестици, и бяха щастливи да ни поканят на 2 пробни дни. Пробните дни бяха безплатни, и отново наблюдаваха как се социализира, освен това и нивото по предметите извън тестовете. След това ни информираха, че я приемат. Отново нямаше яснота за останалите деца.

Чисто субективно, на мен ми се искаше в СС изпита по Английски да е на равно с МАТ и БЕЛ и да формират общ бал, и резултатите да са публично изнесени, като имената на децата винаги могат да бъдат код, но всеки родител може да си прецени къде и как стои.
За ТЕ субективното ми мнение е, че биха приели всяко дете.
За Азбуки ми е трудно да преценя - от 19 деца, които преброих на изпита приеха общо 4 или 5. Дали останалите са имали реална готовност да се запишат - нямам представа. Също и на какъв принцип са подбрани приетите - не беше прозрачно.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Wed, 04 Dec 2019, 11:54
От момента на нашето кандидатстване след 1 клас, което беше през май-юни 2017 година СС обявява на сайта си колко свободни места имат за съответния клас. Мисля, че и преди това го имаше като практика, но не съм на 100% сигурна. След това съм сигурна, че всяка година обявяват свободните места и датите по процедурата. Ние бяхме наясно, че за 2 клас има 3 свободни места и се борим за едно от тях. Не е имало официални списъци. Български и математика бяха в един ден и веднага след тях ни уведомиха дали да идваме на следващия ден за английски.
Беше ни предварително разяснено, че така протича класирането.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: танита Wed, 04 Dec 2019, 12:23
Нашето кандидатстване беше пролетта на 2018, след 3 клас и нямаше обявени бройки.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Wed, 04 Dec 2019, 12:24
Сега ще потърся. Почти съм сигурна, че дори във форума тогава се постнаха бройките. Именно от сайта. Твърдо съм 100% сигурна, че всяка година след нашето кандидатсване на сайта ги обявяват. Стриктно ги следя.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: gadamer Wed, 04 Dec 2019, 13:13
Fancy, доколкото разбирам, твоето дете е било прието. Преди това в кое у-ще е било или поне ДУ или ЧУ?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Wed, 04 Dec 2019, 13:44
Беше в Петър Берон. Изпитите не бяха леки. И смятам, че ако не я бях подготвяла допълнително, твърдо нямаше да влезе. Местата след 1 клас са няколко, а кандидатстващите не са малко. И подборът се ограничава в оценки над 5,50 и по двата предмета. Което означава по максимум 2 до 3 дребни грешки.  Основно тестват Бел. и Мат. Ако има повече деца над тези нива за втори кръг викат само няколко от най-добрите. Английският се търси принципно на ниво, което да съответства на техните деца и се използва за краен критерий, ако има две деца с еднакви резултати. Нямат писани публични правила.
Търсих, но съм изхвърлила всичко от 2 клас.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: gadamer Wed, 04 Dec 2019, 14:34
А кандидатстването пролетта ли е?
Чудя се дали да я мъча малката, защото тя е много нежна и притеснителна душа, изобщо не е състезателен тип, не я виждам как ще се пребори за място в СС. Може би за БШ има повече шанс.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Wed, 04 Dec 2019, 14:42
За горните класове обявяват местата по различно време. Следи им сайта в секция прием. И се обади в училището като им кажеш, че искаш да кандидатствате. Ще ти пратят формуляр и ще ви извикат на предварителен изпит.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Wed, 04 Dec 2019, 17:08
Фанси, да си случайно в РУА на СС😀


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Wed, 04 Dec 2019, 17:15
Фанси, да си случайно в РУА на СС😀
Ц. Даже подозирам, че не съм много долюбвана, ако има такВоЗ нещо в СС. ;-) Помагам на разни хора да минат по-леко по моя път. Че аз си блъсках рогата в стената доста пъти.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Wed, 04 Dec 2019, 17:52
Така се прави, трябва повече хора да го правят, сигурно се боят от “разконспириране”. А има нужда от помощ, доста си е мислене, избиране, работа, докато го нагласиш гарджето в желаното училище.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rainy... Thu, 05 Dec 2019, 10:52
Фанси, да си случайно в РУА на СС😀

Какво е РУА?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Milenita Thu, 05 Dec 2019, 10:57
Родителско-учителска асоциация


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Nananita Thu, 05 Dec 2019, 11:24
Здравейте!
Напълно нова съм в тази тема.
Търся училище за дъщеря ми, която догодина трябва да е предучилищна.
Тоест тя и сега е IV-та група, защото е със сменен набор и посещава с по-големи деца, но все още се разсейва и т.н. и смятам, че ще е по-дорбе да си тръгне с набора.
Така или иначе ще повтаря бих искала да заложа на повече часове в език, за предпочитане различен от английския език. Тя е артистична, малко на "Вие" с математиката и вариантите "Св. София" или "Питагор" отпадат.
Логистиката също ми е болна тема, защото живеем в центъра и не бих искала да пътува с часове...
Моля за препоръки?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Thu, 05 Dec 2019, 11:38
Увекинд?  От пети клас са на Руски паметник, преди това Бояна/Княжево ще трябва да преглътнете пътя или с транспорт. Разчупени са и са с немски.
Като цяло е трудно с език, различен от английски, че и да не е чисто академично училище...Аз не съм намерила такъв вариант освен Уве и Дойче шуле (но то е с изпит по немски).
Вижте и Прогресивно, скоро имат презентация и започват приема. Стрелбище си е удобно. Но е с англ де.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rainy... Thu, 05 Dec 2019, 11:46
Увекинд не е ОК, според доста мои приятели, които си преместиха децата от там.
Прогресивното има и в сградата на ПЖИ, там са и ОТ. Зависи какво точно търсите, защото център е доста широко понятие.
За ОТ има доста добри отзиви и не веднъж в темата са се изказвали ласкаво.
Моята дъщеря също повтори 4та група, защото беше в смесена. Не е никаква драма.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Thu, 05 Dec 2019, 12:04
Увекинд не е ОК, според доста мои приятели, които си преместиха децата от там.
Прогресивното има и в сградата на ПЖИ, там са и ОТ. Зависи какво точно търсите, защото център е доста широко понятие.
За ОТ има доста добри отзиви и не веднъж в темата са се изказвали ласкаво.
Моята дъщеря също повтори 4та група, защото беше в смесена. Не е никаква драма.
А какво  конкретно не им е харесало? Мен ме изкушава немският и спокойното отношение (и кошерите :Д), но понеже ни е далеч се колебая дали да кандидатстваме...


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: LeeLu Thu, 05 Dec 2019, 12:54
Здравейте, и на нас ни престои кандидатстване за ПУК. Синът ми в момента посещава Киндероазе- детска градина с немски език, но колкото и да не ни се искаше, се съмняваме да има шанса да продължи с езика - повечето училища, които сме харесали са с английски. Чета ви от известно време и никъде не ми попада актуална информация за ВЕДА. Дали някой има опит с това училище?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Jillian Thu, 05 Dec 2019, 12:58
Увекинд не е ОК, според доста мои приятели, които си преместиха децата от там.

Е, айде сега, така подхвърлено мнение без конкретика е доста неприятно. За мен училището си е прилично. Сега започнаха да въвеждат и PYP, така че може пък за някой да е тамън ОК.

Кажи от какво са недоволни твоите хора, за да могат да си преценят четящите дали ги устройва.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Thu, 05 Dec 2019, 13:15
Здравейте, и на нас ни престои кандидатстване за ПУК. Синът ми в момента посещава Киндероазе- детска градина с немски език, но колкото и да не ни се искаше, се съмняваме да има шанса да продължи с езика - повечето училища, които сме харесали са с английски. Чета ви от известно време и никъде не ми попада актуална информация за ВЕДА. Дали някой има опит с това училище?

https://www.bg-mamma.com/?topic=758384.30


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: инкс Thu, 05 Dec 2019, 18:11
Здравейте!
Напълно нова съм в тази тема.
Търся училище за дъщеря ми, която догодина трябва да е предучилищна.
Тоест тя и сега е IV-та група, защото е със сменен набор и посещава с по-големи деца, но все още се разсейва и т.н. и смятам, че ще е по-дорбе да си тръгне с набора.
Така или иначе ще повтаря бих искала да заложа на повече часове в език, за предпочитане различен от английския език. Тя е артистична, малко на "Вие" с математиката и вариантите "Св. София" или "Питагор" отпадат.
Логистиката също ми е болна тема, защото живеем в центъра и не бих искала да пътува с часове...
Моля за препоръки?
Артис, ако запазят сградата в Иван Вазов - питайте


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rainy... Thu, 05 Dec 2019, 21:48
Аз съм споделяла преди за Увекинд и опитът на мои приятели. 4 семейства (нямат общо по между си, освен мен като приятел и различни випуски- последния е преди 3 години), откриват огромни пропуски в 6ти клас на децата си и по БЕЛ и по МАТ. Казаха ми, че основни неща не са знаели децата. Според учителите децата са много добре... Като разпитвах сред приятелите с деца в ЧУ, само това чувах- бягай от Увекинд. Сигурна съм, че има много доволни. Може да са единични случаи, като гледам матурите след 7ми клас.
Вие си преценявате.. аз опит с тях нямам личен.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: gadamer Thu, 05 Dec 2019, 22:24
А има ли съфорумци с деца в БШ?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Thu, 05 Dec 2019, 22:30
Аз имам личен опит от ДГ в Увекинд и познавам родителите на други деца от градината, които имат по-големи деца в училището и никой не се оплаква. Всички изглеждат доволни.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Thu, 05 Dec 2019, 23:55
За тези, които смятат да им ползват гимназията са си ок Увекинд. ;-)
Но за първите 5-6 държавни след 7 клас ще трябва яко учене по курсове и уроци още от 6 клас за догонване. И за някои деца не е сигурно, че ще успеят. Това е ситуацията. Когато нямаш база за сравнение си доволен. Докато резултатът от НВО не ти отвори очите.
Мои познати имат същия опит като този на приятелите на Рейни. Има деца, които ходят в Гьоте, а други на уроци по немски.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Fri, 06 Dec 2019, 06:35
И мои (за Увекинд).


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Fri, 06 Dec 2019, 07:32
Аз съм с личен опит от ДГ на Увекинд.
И с приятели в училището. Градината беше прекрасна. До колкото знам към днешна дата наблягат в нея на предучилищната. Моето дете в групата на Тигрите са научи да чете и смята. Беше обгрижено и отгледано. Само хубави неща мога да кажа за там. Училището според мен си е като по-голямата част от училищата с доволни и недоволни. При положение че всяка година приемат все повече и повече класове, значи че доволните са повече от недоволните. Децата са спокойни и обгрижени. Мисля, че е подходящо за семейства които не се целят във високи академични резултати.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Fri, 06 Dec 2019, 07:56
Мисля, че от някой клас (дали не е от 5-ти?) нагоре се учи повече английски и по-малко немски, но в малките класове немският е на чудесно ниво. Съдя по моя тигър.

Резултатите от НВО не са добри, но не всеки търси НВО, че да е причина да се заключи, че трябва да се бяга от там. И то да се заклеймява от Рейни, която до миналата година твърдеше, че академичните училища са за зомби. Някак трябва да се изяснят приоритетите. Или ще се учи здраво и ще има високи резултати, или трябва да се приемат по-ниски реултати на цената на по-лежерен учебен процес. Нека не се приема като заяждане - просто хората търсят различни неща.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Fri, 06 Dec 2019, 07:58
Приемът изобщо не е показателен всъщност както знаем. Показателно е с колко класа спрямо приема излизат. Защото и ПБ приеха 5 класа от нашия випуск, но вече му изгубих бройката колко деца напуснаха. Това лято има класове, при това не един, с по над 50% напуснали. ПУК също така изобщо не е показателен за качеството на обучение. Това все пак все още е на ниво детска градина. Да, от задоволителните училища е, но ако се търси училище с немски и добро средно ниво на обучение и по останалите предмети, на първо място аз бих проучила Ерих Кестнер. Не е нормално деца от ЧУ да не успеят да се класират ПОНЕ за училище с разширено изучаване на език. А това е факт за Увекинд. При това все пак, както се оказва подобни мнения никак не са изолирани. Те си работят за задържане на деца в гимназиален етап. ;-)

Аш, моите познати търсиха добра гимназия с език. Знанията от Увекинд, надградени с частни уроци не им бяха достатъчни. И това не е изолиран случай. И не са доволни и от качеството на немския в края на началното училище. И не говорим за изпадащ ученик.
Иначе си права. В крайна сметка аршина трябва да е еднакъв спрямо всичко.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: rainy... Fri, 06 Dec 2019, 10:22
Аш, аз все още го твърдя за зомби училищата :) За да няма неясноти- аз НЕ заклеймявам, а просто споделих опит на мои приятели. Написала съм, че всеки си преценява. Ето и Фенси е споделила.
За моите приятели се оказва изненада пропуските, за други сигурно е ОК. В крайна сметка си права, че от всяко училище има доволни и недоволни родители, няма как да е иначе.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Fri, 06 Dec 2019, 10:31
Това което мен ме притесни в Увекинд e нещо дето е ни риба -ни рак.
Немският до 4 клас стига ниво -А1 , вкарват английски заради IB програмата, която така и не разбрах какъв плюс има преди 11 клас.
Ако беше 100% немско училище най-вероятно щяхме да се насочим към него.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Дъждец Fri, 06 Dec 2019, 10:46
Ако мерят пропуските в пети, шести и седми клас с програмата на МОН или НВО, е нормално да има такива при по-креативен и лежерен подход. Като гледам какво е зададено по български и математика в програмата, ако трябва да се предаде по алтернативни забавни методи и да се усвои добре, ще е нужно може би да имат поне 50% повече часове по тези предмети, за да покрият целия материал. Това ако смятаме, че в момента учат по 10 часа седмично БЕЛ и математика.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: bazel Fri, 06 Dec 2019, 11:06
IB програмата преди 11 клас, според информация от запознати, има голям смисъл, тъй като децата свикват към този начин на преподаване и учене,  и не им е толкова трудно в следващия етап на програмата.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Windekind Fri, 06 Dec 2019, 11:10
Може ли малко информация за изпита за прием в Питагор в края на втори клас? Какъв е форматът и какъв материал е обхванат?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: gadamer Fri, 06 Dec 2019, 11:14
Аз пак да попитам за БШ - впечатления? Интересувам се за малката ми дъщеря, която е 2 клас в момента, тоест евентуално прием за 3 клас. Гледам статистиката за НВО за няколко години назад, има добра позиция.

http://alekdimitrov.com/uchilishte/rezultati-NVO.asp

ЕСПА е напред, но ако не се лъжа сградата им е на Околовръстното и въобще не ми харесва. Евростар май не съществува вече, нали? ПЧМГ и СС - няма влизане. С немски училищата също отпадат, защото тя не е учила немски досега и не ни е цел.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Fri, 06 Dec 2019, 11:26
Може ли малко информация за изпита за прием в Питагор в края на втори клас? Какъв е форматът и какъв материал е обхванат?

Формата е същият като този от пробните изпити.
Обхваща материала по математика от ФЧ и ИЧ - темите разгледани в сборниците НЕМО и Умник-математик.gadamer, какво търсиш в едно училище? Какви са причините да искаш да преместиш детето?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Fri, 06 Dec 2019, 11:41
Аз пак да попитам за БШ - впечатления? Интересувам се за малката ми дъщеря, която е 2 клас в момента, тоест евентуално прием за 3 клас. Гледам статистиката за НВО за няколко години назад, има добра позиция.

http://alekdimitrov.com/uchilishte/rezultati-NVO.asp

ЕСПА е напред, но ако не се лъжа сградата им е на Околовръстното и въобще не ми харесва. Евростар май не съществува вече, нали? ПЧМГ и СС - няма влизане. С немски училищата също отпадат, защото тя не е учила немски досега и не ни е цел.

Бих погледнала Образователни технологии преди БШ.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Windekind Fri, 06 Dec 2019, 11:55
Може ли малко информация за изпита за прием в Питагор в края на втори клас? Какъв е форматът и какъв материал е обхванат?

Формата е същият като този от пробните изпити.
Обхваща материала по математика от ФЧ и ИЧ - темите разгледани в сборниците НЕМО и Умник-математик.Лошото е, че пробен има чак на 17 май.
В книжката им видях стари изпитни теми само за 3-ти и 4-ти клас.
За втори също ли е два модула  - тест + задачи с разписване?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Fri, 06 Dec 2019, 12:22
Във Фейсбук има група Прием в Питагор и ПЧМГ. Там миналата година имаше качени тестове за по-малките класове.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Fri, 06 Dec 2019, 12:38
gadamer, трябва да си изясниш най-вече за теб в какво училище желаеш да учи детето ти. Ако целиш СС и Питагор, ЕСПА също не е лош вариант. А БШ не са еквивалент. Пак от познати, чието умно и хубаво дете тази година беше 7 клас в БШ, в училището не се държи особено на резултатите и не се учи много. Нещо като Увекинд, макар че в момента нямам пред себе си резултатите от миналогодишното НВО, но по описание и обратна връзка си вадя този извод. Детето не беше прието по БАЛ в желаните училища.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Фран Fri, 06 Dec 2019, 12:44
Във Фейсбук има група Прием в Питагор и ПЧМГ. Там миналата година имаше качени тестове за по-малките класове.
Мисля, че тестове за втори клас няма в групата.
Ето я:
https://www.facebook.com/groups/777383175954282

В книжката им видях стари изпитни теми само за 3-ти и 4-ти клас.
За втори също ли е два модула  - тест + задачи с разписване?
Предвид, че материалът всяка година се смъква в по-долен клас, може да видите тестове за трети клас от по-стари години. Книжката, която издават пчмг с пробни и приемни изпити на мен ми беше много полезна.
Задачите от последните години са много добре балансирани и с умерена трудност.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Аш Fri, 06 Dec 2019, 12:46
:
Във Фейсбук има група Прием в Питагор и ПЧМГ. Там миналата година имаше качени тестове за по-малките класове.
Мисля, че тестове за втори клас няма в групата.
Ето я:
https://www.facebook.com/groups/777383175954282
Предвид, че материалът всяка година се смъква в по-долен клас, може да се видят тестове за трети клас от по-стари години.
+1000


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: gadamer Fri, 06 Dec 2019, 13:12
Няма причина да местя детето, освен тази, че ми се иска да не учи само екзистенц минимума, а малко по-задълбочено. Не искам СС и Питагор, защото не ги намирам за подходящи за моето дете. Търся баланс между между добра образователна подготовка и спокойна среда. Ама всякакви артистични, прогресивни, монтесори, еко и био училища също не са ми цел. Да е у-ще от предни позиции в класацията за НВО, но не и в топ 3. За БШ имам добри отзиви от приятели, но детето им е 4 клас.

За базата на ЕСПА може ли да споделите нещо? И за Образователни технологии?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Fri, 06 Dec 2019, 13:16
Няма причина да местя детето, освен тази, че ми се иска да не учи само екзистенц минимума, а малко по-задълбочено. Не искам СС и Питагор, защото не ги намирам за подходящи за моето дете. Търся баланс между между добра образователна подготовка и спокойна среда. Ама всякакви артистични, прогресивни, монтесори, еко и био училища също не са ми цел. Да е у-ще от предни позиции в класацията за НВО, но не и в топ 3. За БШ имам добри отзиви от приятели, но детето им е 4 клас.

За базата на ЕСПА може ли да споделите нещо? И за Образователни технологии?
Аз бих пробвала в следната последователност:
1.Образователни технологии
2.Мердиан 22
3.Климент Охридски
4.ЕСПА
/в последните години за ЕСПА чувам все повече и повече коментари, че се развиват в посока силна академичност. Имам няколко познати с деца не приети в Питагор и СС , които си записаха децата там.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Fri, 06 Dec 2019, 13:20
Базата е прилични стаи, в мазето обособена столова + някакво импровизирано салонче. Уж ходят в Ботаническата, но нямат къде да излязат и да спортуват. Доколкото знам ги извозват с бусове до някои близки игрища и тенис кортове. Родителското паркиране е абсолютен кошмар там. Това + факта, че за всяко нещо искат доплащане ме отказаха отведнъж. Иначе като образователно ниво според моите разбирания никак не са зле.
БШ ще се въздържа да го коментирам, че пак ще стане скандал. Можеш да поровиш назад в мои мнения. Като цяло смятам, че лежи на стара слава и в момента търси пазарната ниша с всевъзможни експерименти.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: gadamer Fri, 06 Dec 2019, 13:28
БШ нали има нова директорка, която преди това беше в Артис? Надявам се, че е за добро.


Не че избирам у-ще по базата, но винаги като съм минавала покрай Еспа или до КАТ (Кл. Охридски),  съм си казвала, че това са ужасни места за деца, самата обстановка е депресираща и никак не ме вдъхновява.

Hope for Two подредбата е на база "академични резултати" ли?


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: sadlady Fri, 06 Dec 2019, 13:47
gadamer, и аз преди години като видях за първи път местоположението на ПЧМГ (не мислех още за училища, блажени времена бяха) си казах, че е ужасно място за училище :) Даже се чудех кой изобщо ще си запише детето там :) Ама, ето че сега вече, години по-късно, съм на съвсем различно мнение и относно условията, и относно сградата и относно местоположението. Мисълта ми е, да не зачеркваш, примерно ЕСПА, само заради това, ако другите неща отговарят на търсенето ти и те устройват условията. Нищо не пречи да ги проучиш.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: gadamer Fri, 06 Dec 2019, 13:58
Ще обиколя няколко у-ща, но ще пратя детето на пробни изпити в максимум 3. Благодаря за мненията. Иначе разцъках статистиката и за по-долни позиции, има доста ЧУ с изненадващи резултати - Св.Георги, Златарски - очаквах по-високи резултати на НВО и не знам какво е обяснението.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Fri, 06 Dec 2019, 14:10
БШ нали има нова директорка, която преди това беше в Артис? Надявам се, че е за добро.


Именно затова казвам, че си търси пазарната ниша при спадащо ниво в последните 4-5 години. Артис и БШ са на двата полюса като образователни цели и методики. И колаборацията с Прогресивното. Ми, аз принципно при всичко това съм нащрек към обещанията. Общо взето съм типаж, който би се доверил на дългосрочен и доказал се модел. Честно казано бих се доверила в пъти повече на Климент Охридски. Поне са малко деца и отношението ще е почти като на индивидуално обучение.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Hope for Two Fri, 06 Dec 2019, 14:23
Ще обиколя няколко у-ща, но ще пратя детето на пробни изпити в максимум 3. Благодаря за мненията. Иначе разцъках статистиката и за по-долни позиции, има доста ЧУ с изненадващи резултати - Св.Георги, Златарски - очаквах по-високи резултати на НВО и не знам какво е обяснението.
Защото за много училища и родители НВОто не е цел.
В Златарски децата завършили 7 клас при тях автоматично продължават в 8 клас.
Кому е нужно детето да отделя маса часове за БЕЛ и Математика вместо да учили природни науки и Английски език. При тях е застъпено друезичното обучение. И защо да не влага усилия детето в чуждата програма вместо в безумното НВО.
А и да не забравяме ,че училищата заемащи челните позиции в НВО са училища с подбор на учениците.
СМГ отсява едни 100 и нещо деца от 600 готвещи се, ПЧМГ има изпити в 1 и 4 клас. СС има доста качествен подбор още в ПУК. Ако щеш и 145 което беше към Шилер също отсяваха децата.
Не всички деца в училищата имат един и същи капацитет както и едни и същи амбициозни родители.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Fri, 06 Dec 2019, 15:46
Мда, моето например нямаше амбициозни родители....


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Fri, 06 Dec 2019, 16:23
Fancy, КО са малко деца общо, но в клас са по 22. Това е далеч от индивидуално обучение. В БШ поне са по 15.
Gadamer, аз имам добри отзиви от деца в шести клас БШ. Обучението било на добро ниво, но мениджмънтът и комуникацията- зле. Явно се наместват още покрай новия директор. Ще се радвам и аз на повече отзиви тук за БШ, че моите са само едни.
Интересното е, че в самото училище има курс за писане на есе с цел АК- те са едно до друго и се замислих дали си партнират някак..? Не знам нищо за курса, но за мен е по-скоро положително като факт.
Друго ново е, че има избираеми модули- 4 часа седмично по избор: мат, природни науки, испански, руски или немски (не знам дали за всичко събират групи)- над хорариума и влиза в таксата. За пети клас имаше и нещо за земята и космоса и творческо писане.
Опасявам се, че ще вдигат таксата пак, защото ми казаха по тела “не сме готови с условията”- какво друго да променят...


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Fri, 06 Dec 2019, 16:25
Вяра Николова работи там: https://www.vyarabel.com/. Има доста приети нейни ученици. Е, някога моя син не беше в нейния клас, падна му се пенсионерка.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Fri, 06 Dec 2019, 16:34
В нашият клас са 19 деца. Не виждам проблем и липса на внимание. Обръща се индивидуално внимание на всеки. Не ми се спори каква ми беше идеята на мнението. Един клас на випуск си е точно бутиково и индивидуално.
Когато не успяваш да дадеш ниво на 3*15, няма да успееш и на 2*22.

И Пипи, АК не си партнира с никой. Нищо като плюс няма в това, което ти се привижда.
Модулите са просто престуктуриране на хорариума. Направи си труда да поискаш за всеки от модулите колко часа по всеки предмет ще имат на седмица. И колко остават за основните предмети. Както казах, гледат да отговорят на всяко налично платежоспособно търсене на пазара. Появи се ИЗи с неговите природни науки, и сега БШ отговарят на предизвикателството. Има търсене за немски - хоп. Два часа на седмица от нещото са си чисто и просто занимание по интереси в другите училища. ;-) Ако пък вземат по два часа или колкото са там от основен предмет  - ами няма да съм хепи. Но денонощието все още е 24 часа.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Фран Fri, 06 Dec 2019, 17:04
И Пипи, АК не си партнира с никой.
И слава Богу. :smiles:
Иначе чувам, че и в нашето училище има курсове за подготовка за АК, което обаче отчитам като плюс.
И без това има търсене и интерес към този вид курсове, по-добре да са на територията на училището и курсистите да не губят време в пътуване.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: gadamer Fri, 06 Dec 2019, 17:04
Съвсем актуална информация за БШ - отпаднали са всички езици освен английски, тоест 2 език вече няма. Наместо това има повече БЕЛ и МАТ, именно заради подготовката за НВО. Подготовката за АК е по желание. Аз много се радвам за отпадането на 2 език, защото за мен е абсолютна загуба на време в периода до 7 клас.

Също таксата е 9500 лв на година, с храна, без транспорт (140.00 лв на месец в една посока, 220 лв двупосочно). Подготовка за НВО след учебно време 2 дни от седмицата, по желание, заплаща се допълнително. Един ден от седмицата след учебно време е подготовката за АК, също се заплаща допълнително.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Onna-bugeisha Fri, 06 Dec 2019, 17:20
Съвсем актуална информация за БШ - отпаднали са всички езици освен английски, тоест 2 език вече няма. Наместо това има повече БЕЛ и МАТ, именно заради подготовката за НВО. Подготовката за АК е по желание. Аз много се радвам за отпадането на 2 език, защото за мен е абсолютна загуба на време в периода до 7 клас.

Също таксата е 7500 лв на година, с храна, без транспорт.
Не са отпаднали, а се изучават по желание - немски, руски, състезателна математика или природни науки (едно от всичките се избира) Дано правилно да съм ги запомнила.
Приятели с първокласниче в БШ са много доволни, до колкото имат впечатления за 2 месеца училище, но други познати с по-големи деца усилено търсят други училища. Защо? Пропуски в занията, смяна на харесвани и утвърдени учители, липса на адекватна комуникация с ръководството и щедри обещания без покритие.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: gadamer Fri, 06 Dec 2019, 17:27
Аз имам приятели с дете в 4 клас, детето ми направи впечатление, че се справя много добре по МАТ. Родителите са супер доволни и казват само хубави неща. Детето е преместено там от предишното училище, заради големи пропуски в материала. Добрите математици след 4 клас вероятно мигрират към СМГ и ПЧМГ, това е тенденция за всички ЧУ от 2 ешалон според мен. Така че логично 5-7 клас да има спад в нивото, което се отразява и на НВО.

Не знам моята девойка за къде ще успее да се класира, като започнат пробните изпити ще давам информация от извора.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Fri, 06 Dec 2019, 17:36
Курсовете в училище са полезни само и единствено, ако са качествени и резултатни.
Иначе скоро се бях замислила, че ни идва само след около 3 години нашият зор с тъпото НВО. И до тогава кой знае колко още пъти ще се видоизменя като форма и съдържание само и само МОН да отчитат дейност. А ние ще сме като опитните мишки.

Гадамер, не е логично няколко деца да носят нивото по математика. Логично е нивото на целия випуск да е еднородно високо, а тези няколко да се отличават по състезанията.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Sharky* Fri, 06 Dec 2019, 17:41
Преди 4 г. в БШ може и да не е било отлично нивото по МАТ, обаче моя малкия, без никаква специална подготовка за НВО изкара резултати, които му стигаха за всички елитни ЕГ без НЕГ и СМГ. А определено тогава не си даваше много зор да учи, онлайн гейминга го беше завладял.

А Вяра Николова има доста ученици, взлвзи в АК след като тя ги е подготвяла.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Фран Fri, 06 Dec 2019, 17:44
...онлайн гейминга го беше завладял.
А това явно помага. За разни стратегии и неподозирани от възрастните похвати.:smiley:


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: gadamer Fri, 06 Dec 2019, 17:51
Fancy, факт е, че всяка година след 4 клас има разместване по училища. Напливът за СМГ, ПЧМГ и СС е доста голям и те поемат все деца с отлични резултати по МАТ, които дотогава са били в други у-ща, било то частни или държавни. Аз не мисля, че със стандартна подготовка по МАТ от 1 до 7 клас, детето може да се справи отлично на НВО. От първия ПИ на Междучасие средният резултат е 49.00 точки от 100. В този среден резултат влизат и деца с по 99 точки от СМГ, явили се за проба. Около 50.00 - 60.00 точки вървят средните резултати на НВО Мат в статистиката на топ 10 у-ща, без първите 3 - СМГ, ПЧМГ и СС. Именно училищата, които имат силен вход с пресяване по МАТ.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Fri, 06 Dec 2019, 18:02
Ако погледнеш статистиката ще се изненадаш, че заради СМГ и ПЧМГ разместванията от ЧУ след 4 клас са пренебрежими. И преди се е коментирало. По скоро напускат с други мотиви.
А аз мисля, че със стандартна добра подготовка би следвало дете да се справи на НВО по Мат. Особено с такова НВО като от последните години.  Това, че всъщност приемаме за стандарт ниско ниво на подготовка си е наш проблем. СС няма силен вход за пресяване по Мат. Мисля, че обясних нагоре в какво се изразява изпита по Мат. Децата постигат високо ниво на УЧИЛИЩНА  математика в самото училище. Нищо повече. Ако в един прекрасен и утопичен ден всички родители от един випуск на СС решат да не пускат децата си на какви да е курсове в 7 клас бас ловя, че всички пак ще бъдат в горната част на резултатите само на база преподаване в училище. Виждам на практика как работи системата. И тя изобщо не се състои от нещо гениално и новаторско. Има деца, на които не им е по сърце тази наука, и пак се справят. Само заради систематичния подход. Същото е и в ПЧМГ и СМГ. Има система и постоянство. А не - днес сме Прогресивно, а утре 'за зомбита". Или обратното.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Пипи2013 Fri, 06 Dec 2019, 18:09
Gademar, как така такса 7500 лв? Понастоящем е 9500 без транспорт. Не вярвам да я смъкват. Или нещо друго отпада? Откога ти е информацията?
Фенси, интересно ми е защо препоръчваш ОТ пред БШ, беше го писала и на мен, наистина са ми важни аргументите. По НВО резуштсти БШ е твърдо напред и е по-класически тип (изключвам прогресивните идеи), с по-добра база... Ние ще видим и ОТ, но да знам...
Едит: някъде може ли да се види примерем изпит за ПУК, например за БШ или КО? Започвам да се притеснявам след разговор с един директор. Логическите задачи, звуковият анализ (първа на 100%и последна на 80%), поведението (отпуска се сравнително бързо мисля) са ни ок, проблем е фината моторика. Работим, но още не може една права черта да направи, огледален образ абсурд, букви много големи и разкрачени... Иначе знае всички букви и цифри, но наистина е назад с моториката, особенп сравнено с момичета на 5г. Рисува като 3.5-4г.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Fri, 06 Dec 2019, 18:36
Пипи, аз статистиката и цифрите ги анализирам от всеки ъгъл и като тенденция. А и в абсолютна стойност понякога разликите са пренебрежими. Независимо кое място е написано над името на всяко училище. ;-)


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Fri, 06 Dec 2019, 19:38
Фанси, само след три години НВО-то......чука на вратата;  само за темата ли се филмирате така или и в реала😀


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Fri, 06 Dec 2019, 20:11
Хич не се филмирам. Не съм от тези. ;-) Друго казах.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: инкс Fri, 06 Dec 2019, 21:39
Таксата е 9500 лв без транспорт и допълнителни, не 7500лв (това за БШ)
Втори език може да бъде избран в рамките на таксата в тези 4 часа, които са по избор.
В никакъв случай не бих твърдяла, че Образователни технологии е с по-добра подготовка от БШ.
Директорката е чудесна и просто малко е разчупила казармените порядки, заради които аз дори не го поглеждах преди.
Имах забележки с комуникацията и аз, но май се пооправиха нещата.

И накрая, когато сравняваме доволни, недоволни и прочее следва да отчитаме, че и децата са различни.


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Notaris Fri, 06 Dec 2019, 21:47
Хич не се филмирам. Не съм от тези. ;-) Друго казах.
А, усетих напрежение някакво, сори, ако не съм разбрал. Пък има и АК😀


: Re: Частни училища - информативна тема 30
: Fancy Fri, 06 Dec 2019, 22:16
Напрежение има. МОН-ско безумие му се вика.

И хайде хайде, понятието по-добра подготовка е много относително понятие, особено както казваш за различни деца. ;-)

БШ - старт 2002 г.
ОТ - старт 2010 г., школа с незнамколкогодишна история за подготовка за изпити, гимназия преди началното училище, реално само последните две или три години випуските са обучавани изцяло при тях.

Като разгледате резултатите на двете училища сравнено, или на ОТ с някое друго от 2012 г. до сега ще се забележи интересна тенденция. Разликата в сборния резултат между двете училища например за последната година е супер пренебрежителна. На практика Азбуки, ОТ и БШ са изравнени. ;-) И накрая тенденцията за едното и тенденцията за другото каква е през годините?

Между другото, точно същата тенденция на развитие се случи и с Питагор през годините от старта му и след като изкласиха випуски, които са започнали от ПУК при тях.


1