BG-Mamma

Образование => Набори => Темата е започната от: bubcheto15 в вт, 25 фев 2020, 12:03Титла: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: bubcheto15 в вт, 25 фев 2020, 12:03
(https://cdn.bg-mamma.com/QAQl/1b12decf.jpg)

Образование е това, което остава, когато забравим всичко, което сме научили в училище.
Алберт Айнщайн
Нашата поща:
Скрит текст:
Споделяме, качваме, ползваме полезни материали по всички предмети, любезно предоставена ни от набор 2005.
*@abv.bg - парола се предоставя на лични само на потребители, които са писали редовно в поне три последователни теми.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:
Оценки от свидетелството за основно образование след VII клас по БЕЛ и математика (по решение на педагогическия съвет може да се взимат други предмети от свидетелството, но се ползват винаги 2 оценки) САМО от 7ми клас:
Отличен (6) - 50 т.
Много добър (5) - 39 т.
Добър (4) - 26 т.
Среден (3) - 15 т.

Първи вариант
Оценка по български от националното външно оценяване х2 + оценка по математика от националното външно оценяване х2.
Втори вариант
Оценка по български от националното външно оценяване х2 + оценка по математика от националното външно оценяване х1 и обратното и добавяне на различни състезания.
Трети вариант
Български или математика х3 + математика/български х1.

*При решение на педагогическия съвет на дадено училище, в балообразуването може да се включват оценки от състезания или олимпиади.
Ако ученик не се е явил на изпитите от националното външнооценяване, ще може да кандидатства със сбора от дипломата.
МАКСИМАЛЕН БАЛ 500т.ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ за учебната 2019/2020 година
http://mon.bg/upload/20513/zap_NVO_2019_2020.pdf?fbclid=IwAR2-K4YAFVd82tuKJRBM8XHDHXmCFr8U4rjxCBReKDKaoMAhToFz-wEezUw
Скрит текст:
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:
01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г. – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Неучебни дни:
20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
06.02.2020 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
 З А П О В Е Д
№ РД09-2152/ 27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас (https://www.mon.bg/upload/20513/zap_NVO_2019_2020.pdf)

Календар на мероприятията за седми клас през учебната 2019/2020 г. (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RiTTMPV6sLS-tzEStRjSPqUY3EFeImYvfe47qZxMJl0/edit?fbclid=IwAR04viZHR3mtT6MxNiFrcjACF54QYDjAT1ZNqMeafAQDCLBCTDAWoW8eUOU#gid=0)

УЧЕБЕН ПЛАН ИИЧЕ
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/QAQl/NxJRh.jpg)

УЧЕБЕН ПЛАН РИЧЕ
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/QAQl/kF9yC.jpg)

КРИТЕРИИ И ТОЧКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕРАЗКАЗ
Скрит текст:
[imp]http://ouskalak.idwebbg.com/clients/20/files/images/Picture1.png[/img]

Списък на произведенията от 6ти и 7ми клас, които ще се включват в НВО по БЕЛ:
Скрит текст:
Шести клас:
 "Хубава си, моя горо“ (Любен Каравелов)
 „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Иван Вазов)
 „Косачи“ (Елин Пелин)
 „Художник“ (Веселин Ханчев)
 Из „Под игото“ (Иван Вазов): главата„Представлението”  и  главата „Радини вълнения“
„Братчетата на Гаврош“ (Христо Смирненски)
 „Серафим“ (Йордан Йовков)

Седми клас:
 "Стани, стани, юнак балкански"(Добри Чинтулов)
 "Вятър ечи, балкан стене" (Добри  Чинтулов)
 "На прощаване в 1868 г." (Христо Ботев)
"Немили-недраги" (Иван Вазов) - : І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог.
"Една българка"(Иван Вазов)
"Опълченците на Шипка"(Иван Вазов)
 "Българският език" (Иван Вазов)
"До Чикаго и назад" (Алеко Константинов) - откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон позаможните американци ще посетят изложението.“
"Бай Ганьо" (Алеко Константинов) -  „Бай Ганьо пътува“
  "Неразделни" (Пенчо Славейков)
  "Заточеници" (Пейо Яворов)
 "По жътва"  (Елин Пелин)
 "По жицата" (Йордан Йовков)

ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ  - линк от МОН със списък на издателствата (https://www.mon.bg/bg/100428)

Олимпиади и национални състезания (https://www.mon.bg/bg/80)

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ИНСТРУКТАЖ НА НВО ЗА СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 (https://dideva.alle.bg/%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/%D0%BD%D0%B2%D0%BE/?fbclid=IwAR3qKZ7V1QLglE4j5e8Ao16oaLJ2qBi8JkxN4N2FRZzQrAGqiwUXlL8Y1H8)

ТИПОВЕ И ВИДОВЕ ПРОФИЛИ И ГИМНАЗИИ:
Скрит текст:
Слагам го тук. Ако искаш, дай мейл да ти го пратя и там.

Първи гимназиален етап – 8-10 клас.
Втори гимнапиален етап – 11-12 клас.
ДПП – държавен план-прием;
ООП – общообразователна подготовка;
ИУЧ – избираеми учебни часове;
ФУЧ – факултативни учебни часове;
ПП – профилирана подготовка/ на места профилиращ предмет;
СХН - софтуерни и хардуерни науки


Има 2 типа гимназии: профилирани и професионални.
   Професионалните ти дават професия (ако е по-лесно си правете аналогия с техникумите от нашето време). Те нямат достатъчен хорариум по някои предмети и това не удовлетворява изискванията за прием в някои чужди университети. При тях няма профили.
   Профилираните са с 2 профила определени още с ДПП (държавен план-прием) и 1 или 2 профила, които могат да бъдат определени още с ДПП или когато децата са в 10ти клас. Профилите се изучават само във втори гимназиален етап. В първи гимназиален етап се учи ООП (? – общообразователна подготовка) по съответната рамка и се учат ИУЧ (избираеми учебни часове) и ФУЧ (факултативни учебни часове), които както видяхме от избора и на смг, не е задължително да съвпадат с профилите. Профилите са важни, защото само те, БЕЛ, ЧЕ (чужд език), мат, го (?) и ФВС (физическо възпитание и спорт) се изучават в последните 2 години. Т.е. трябва на детето да не му е мъка, да са му полезни, да се справя с тези предмети, ако гони висока диплома и по тези предмети ще има по-висок хорариум, който е важен за някои чужди унита. Освен това вторият ДЗИ (държавен зрелостен изпит) се полага на един от профилите (по избор на ученика). (maria77bg)

В края на 10-ти клас се приключва с т.нар. разказвателни и в 11-ти и 12-ти клас ще се изучават само ако са профил. (svetlaem)

След като всички изучават математика в 11-12 клас, как кореспондира изборът на профил математика с втория гимназиален етап? Учат повече часове от деца, които не са с този профил, или просто ДЗИ може да е по този предмет? (zazu1)
В 11 и 12 клас всички учат 2 часа седмично математика. Това са само базови неща. Тези, които са с профил математика, към тези 2 часа имат допълнително и ПП (профилирана подготовка) по математика. Ако не си профил математика, то ДЗИ по мат можеш да държиш само като трети ДЗИ по желание, но той ще е върху материала до 10-ти клас. И това ще е записано изрично.
Профилираната подготовка по всеки предмет означава не просто повече часове, но и доста по-задълбочено изучаване на предмета. Не може да се обясни с две думи, но ако се сравнят двете учебни програми става ясно (за общообразователна и за профилирана подготовка). (Дидева)

Аз продължавам да не мога да се ориентирам с тези профили. След като са след 10 клас, като избереш паралелка с немски и математика при кандидатстването след 7 клас, какво всъщност избираш? Не учиш ли повече от тези два предмета още от 8 клас? (zazu1)
Да речем, че говорим за  СМГ с немски. Чисто хипотетично. Двата задължителни профилиращи, определени на национално ниво, ще са ясни още при кандидатстването - математика и информатика или математика и физика. Езикът може да бъде включен като трети профилиращ, но не е задължително. (Дидева)

СМГ си гласуваха на педагогически съвет профилите и рамките. Същите като миналата година по информация на родител от общото събрание. Третият профил няма да е определен с ДПП. 11 клас догодина ще са с трети профил първи чужд език, за четвърти профил не беше сигурна майката (каза физика, но не си заложи главата). (maria77bg)

ДЗИ по желание се държат върху материала от общообразователната подготовка. За някои предмети това ще е учебното съдържание до десети клас, защото с тях се приключва тогава (разказвателните например), но за други - ще обхваща този до 12. клас включително (например математика или БЕЛ). (Дидева)
Аз пък се чудя как точно университет (независимо български или чужд) ще разграничи “този” от “онзи” ДЗИ? (звездица)

Предполагам, че няма да е трудно. В дипломата вероятно ще е уточнено кой е върху ПП (профилираща подготовка) и кой - върху ООП. Признавам си, че още не съм задълбавала в конкретното съдържание на дипломите, а и не мисля, че има образец.
За нашите университети, ако се кандидатства с ДЗИ, може за това върху профилираната подготовка да се заложи по-висок коефициент в балообразуването. (Дидева)

За чужд университет май ДЗИ не играе никаква роля, ако не греша. Съответно дали ДЗИ ще е по ООП или по ПП, няма да има значение? За тях роля би изиграл хорариумът, нали не бъркам? А от друга страна нашите университети изобщо гледат ли хорариум при прием? (звездица)

Звездица, много университети искат освен хорариум и оценка от изпит, примерно не по-ниска от 5.80. Не само в ОК. (Слънчевата)

Значи дали съм разбрала правилно:
Ако детето не е в гимназия или СУ (средно училище), а отиде в нещо като преди техникум - ще са му затворени пътища да учи в чужбина, така ли? (luss)

Не е задължително. Не всички чужди университети имат еднакви условия за прием. Затова писах, че ако дадено дете има за цел определен университет, то е добре да си погледне изискванията за прием. Има изложения на образованието в чужбина, там също може да се пита. (maria77bg)

Професионалните паралелки, незавасимо в кое училище са, са с учебен план за съответната професия. Т.е. хорариумът на предметите е един и същ, както и всички последствия от това. (maria77bg)

Няма значение в какво училище е професионалната паралелка, тя си остава професионална. Същото важи и за профилираните. Ще дам пример. Рамковият учебен план за профил математически е един и същ, независимо дали паралелката е в СМГ или в 999-то СУ. Същото важи и за професионалните паралелки. Рамковите и типовите учебни планове са едни и същи, независимо от това дали паралелката е в професионална гимназия или да речем в МГ - Пловдив. (Дидева)

Аз за друго се чудя. Първи и втори ПП (профилиращ предмет) са си регламентирани с ДПП и там няма мърдане, но какво пречи трети и четвърти ПП да се направят по-гъвкави, а да не се закрепват към цялата паралелка. За тях да се обединяват ученици от различни паралелки. Пак ще има някакво ограничение, доколкото трябва да се събере група, но възможностите ще са много повече.
По основните предмети ще има достатъчно желаещи. Единствено трябва програмата да е съгласувана. В определени дни и часове всички ще имат трети профилиращ предмет - едни ще отидат за математика, други за история и така. После се връщат по класовете си за часовете по първи ПП примерно. (ston )

Дали съм схванала правилно за професионалните паралелки, защото ми е много важно дали да изберем такава в МГ или нормална такава с профил ИТ или математически, и съответно в нормално СУ (средно училище) с профил ИТ:
Това, което разбрах е:
1. Професионална паралелка "програмиране" в ПМГ гимназия се явява същото като паралелка "програмиране" в коя да е друга професионална гимназия и съответно възможностите за чужд университет е възможно да са поорязани?
2. От друга страна професионална в ПМГ дава предимство за професия веднага след училище сравнено с паралелка ИТ (информационни технологии) пак в ПМГ?
3. Паралелка с профил ИТ в нормално СУ дали е равна на паралелка ИТ в ПМГ?
П.П. детето ми е момче и интересите му са чисто технически. Мечтата му е да стане "монтьор", но е силен ученик и е отличник по математика. Моята мечта е да замине да учи в Германия нещо инжинерно или ИТ 😁 (затова и мисля паралелка МАТ с НЕ в ПМГ) (AIR)

На хартия дали учиш в едно или друго училище с еднакви профили или еднаква професия е едно и също. Разликата е в учителите (преподаването), в средата (което е условно) и в предразсъдъците. (maria77bg)

С риск да стана досадна, защото съм го пускала многократно.
Таблицата отразява часовете по общообразователна подготовка по първи чужд език. Когато езикът е профилиращ, е различно. (Дидева)

 


А имате ли информация за профилите на училищата по изкуства? (Red )
Профилите са всъщност специалността, която е избрана. Всички налични часове от избираема и факултативна подготовка отиват за обучението по професията. Това за НГПИ (Национална гимназия за приложни изкуства). НУИИ (Национално училище за изящни изкуства) правят профилиране Графика, Живопис, Скулптура и още нещо след 9-ти клас (преди беше така, не видях актуални учебни планове, а не ми се рови да търся). (vesi1)
Имам един въпрос - има ли гимназии без профили и без професионални паралелки? Просто си учат всичко поравно 5 години - има ли такива? (mumble-bumble)
Не, няма такива училища. (maria77bg)
Според новия училищен закон учениците в 11-и и в 12-и клас изучават профилирани предмети, има и нов вид училища - обединени, които са до десети клас. Сега обединените училища в страната са 68, но догодина ще са с 3 повече, каза Михайлова. Тя уточни, че учениците, които завършат обединените училища, ще може да продължат да учат след десети клас в други училища. Учениците, които учат сега по новата образователна структура, са в девети клас. (https://dnes.dir.bg/obshtestvo/mon-razyasni-promenite-v-srednoto … -v-universitetite )
Паралелките са профилирани или професионални, независимо дали училището е гимназия или средно училище. Обединените училища са предимно по селата. Те са до 10 клас. Така борят невъзможността да намерят учители и същевременно нежеланието на децата да учат. Така завършват 10 клас и имат свидетелство за завършен първи гимназиален етап. (maria77bg)
Забравих да пиша за това, което знам за Обединените училища. Правят се предимно в селски райони и в такива с повече ромско население. До 10 клас са Уж с професионална насоченост. (Amanda.D)
В свидетелството за основно образование няма среден успех. На теория оценките, които не са балообразуващи за конкретна паралелка, могат да се окажат важни при определени условия.

Чл. 59. (1) Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 48, ал. 1, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване.
(2) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 1 се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 2 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план - български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 3 се приемат над утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения максимален брой ученици в паралелка. (Дидева)

Предишни теми
Предучилищна: 1 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=592339.0), 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=696231.0), 3 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=707433.0)
В очакване на първи клас: 1 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=722098.0), 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=729357.0), 3 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=732075.0), 4 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=734526.0)
Първи клас: 1 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=737801.0), 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=739878.0), 3 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=741843.0), 4 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=745455.0), 5 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=750146.0), 6 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=755409.0), 7 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=767844.0), 8 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=779005.new#new)
Втори клас: 1 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=796855.0), 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=804219.0), 3 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=818965.0)
Трети клас: 1 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=870867.0;topicrefid=20), 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=895496;topicrefid=20)
Четвърти клас: 1 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=925624;topicrefid=20), 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=960333;topicrefid=20)
Пети клас: 1 (http://old.bg-mamma.com/?topic=979441;topicrefid=19), 2 (http://old.bg-mamma.com/?topic=996658;topicrefid=20), 3 (http://old.bg-mamma.com/?topic=1007740;topicrefid=20)
Шести клас:1 (http://old.bg-mamma.com/?topic=979441;topicrefid=19), 2 (http://www.bg-mamma.com/?topic=1059743;topicrefid=20), 3 (https://old.bg-mamma.com/?topic=1071971;topicrefid=19), 4 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1097830.new#new), 5 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1114609), 6 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1124163),  
Седми клас: 1 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1133012), 2 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1139314), 3 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1143478), 4 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1147076), 5 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1150542), 6 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1154614), 7 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1159398), 8 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1166076), 9 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1173478), 10 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1176114), 11 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1179137)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Джинa в вт, 25 фев 2020, 12:12
Да се запиша, не че имам време да ви прочета :)
Благодаря за темата!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: green_dawn в вт, 25 фев 2020, 12:27
Вместо гол запис - тържествено си признах пред набора, който днес става на 13, че той е прав за втория признак за еднаквост:)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в вт, 25 фев 2020, 12:28
Да ти е жив, здрав и успешен!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 25 фев 2020, 12:28
Да ти е жив и здрав, и да сбъдне мечтите си!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Inna_78 в вт, 25 фев 2020, 12:37
Жив и здрав да е!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: AIR в вт, 25 фев 2020, 12:39
Да е жив и здрав рожденика! В желаното училище да влезе!
Мама Таз, и във ВТ нямаме квоти за момчета 😒


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Betty L. в вт, 25 фев 2020, 12:40
Жив и здрав рожденикът!
Живи и здрави всички наши дечица! И успешно НВО! На нас пожелавам здрави нерви! И аз ще си сипя едно розе довечера :) .
Ston, благодаря за отговора за ПИ!
Благодаря за темата!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: pileto в вт, 25 фев 2020, 12:40
Здраве, късмет на рожденика!
Да са ни здрави и всички деца и родители!
Аз оная тема с шкафовете, бели, червени и засмени... много я харесвах.
Някак по в моята компетенция от математиката ми е.. 😀


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: LussyMila в вт, 25 фев 2020, 12:41
Здравейте, мами

Пишете изключително много и не мога да насмогна. Благодаря ви, че имам възможност да проследя и прочета информация, която иначе бих пропуснала.
При нас пубертета е в пълна сила. Вятър ни вее на бяла кобила, а младежа се влюби за капак... аз май вдигам бялото знаме :). Сега ми раздува версии за корона вируса и как може да им се разминат матурите - явно вече замислят пъклен план със съучениците си...

Пиша ви с въпрос за статистиката от 2рия пробен изпит по БЕЛ в Междучаси. Не получих такъв. Изчаках търпеливо до днес. Някой от вас получил ли е?
Днес звънях в Междучасие, те твърдят, че са ми изпратили такъв на 11.02. Нямам - проверих отново, а и го чаках дълго и трепетно. Не можели обаче да го изпратят отново и ме препращат от телефон на телефон... Ядосах се. Стори ми се малко дезорганизирана цялата история... с една дума ме отсвириха да си търся в спама и нищо не можели да направят, защото не го пращали те и другите и третите....

Моля ако някой има статистиката да я сподели, плийз.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в вт, 25 фев 2020, 12:43
Да е жив и здрав рожденикът! Все така талантлив!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в вт, 25 фев 2020, 12:45
Да е честит рожденикът! 😊

Извън това предлагам докато се успокоят страстите всеки, който пише, да брои до десет преди да си публикува мнението. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: rummi_pl в вт, 25 фев 2020, 12:50
Ред, то няма време да се брои, много пишете :joy:

Аз пък предлагам тук да си изпускате нервите и да оставите децата малко на спокойствие :stuck_out_tongue_winking_eye:

Честит рожденик, green, жив и здрав да е!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Vrabcho_ в вт, 25 фев 2020, 12:52
Вместо гол запис - тържествено си признах пред набора, който днес става на 13, че той е прав за втория признак за еднаквост:)

Честито на детето! Да ти е жив здрав и успех на НВО.

Някой питаше за трудността на ПИ в Регалия. Според нашите две учителки, изпитите там най-много се доближават до реалното НВО и неговата трудност. Затова и ни препоръчаха да ходим там на ПИ.
Скрит текст:
И аз да похваля щерката: 86 т. по БЕЛ и 87 т. по МАТ. Е, не е добра като щерката на Звънче, но пак сме доволни.
На преразказа е една от малкото (според жената в офиса на Регалия), получила максимални 35 т.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: bubcheto15 в вт, 25 фев 2020, 12:55

Пиша ви с въпрос за статистиката от 2рия пробен изпит по БЕЛ в Междучаси. Не получих такъв. Изчаках търпеливо до днес. Някой от вас получил ли е?
Днес звънях в Междучасие, те твърдят, че са ми изпратили такъв на 11.02. Нямам - проверих отново, а и го чаках дълго и трепетно. Не можели обаче да го изпратят отново и ме препращат от телефон на телефон... Ядосах се. Стори ми се малко дезорганизирана цялата история... с една дума ме отсвириха да си търся в спама и нищо не можели да направят, защото не го пращали те и другите и третите....

Моля ако някой има статистиката да я сподели, плийз.

71.139 е средната успеваемост на втория ПИ по БЕЛ в Междучасие.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: vesi1 в вт, 25 фев 2020, 12:56
Грийн, честит рожденик! Да отбележите повода, както подобава! :cake::balloon::champagne::cocktail:

Снощи обяснявах в оплакваческата тема как една кисела мандарина ме подтикна към пиянство и я изядох с два джина. Имам още две от тез мандарини :sweat_smile:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: elita в вт, 25 фев 2020, 13:00
Aila, какво е ПГТД? Професионална гимназия по...?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в вт, 25 фев 2020, 13:02
Взех си обяд и седнах да изчета темата. В главата ми се  обрисува бъдещето на отрочето. В тъмни краски, как спи в каравана в гората, яде сух хляб и заработва копаейки дупки за ВИК към Райкомерс или сезонно цепи дърва за огрев в подножието на Стара планина. Сега искам да си върна обяда и да си взема едно голямо. Даже две.

Честит да е рожденика! Да бъде здрав и вдъхновен!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в вт, 25 фев 2020, 13:03
green_dawn, да е жив и здрав депешарят :blue_heart: Да стане най-доброто за него, да бъде в добра среда сред истински приятели!

Скрит текст:
И аз да похваля щерката: 86 т. по БЕЛ и 87 т. по МАТ. Е, не е добра като щерката на Звънче, но пак сме доволни.
Сигурна съм, че всяко дете се опитва да даде най-доброто от себе си и трябва и малко късмет. Един резултат не е нещо, по което може да бъде изваден генерален извод. Днес е така, утре не се знае :)
Скрит текст:
Пуснах резултата, не за да се хваля :relaxed:, а защото нямах никаква идея къде е в този момент и с тези задачи, не беше ходила на ПИ по мат, а само ми обяснява колко е зле и винаги нищо не е направила. Не беше писано за този ПИ като сложност и резултати.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Vrabcho_ в вт, 25 фев 2020, 13:05
Звънче, това не беше упрек. Има за какво да се хвалиш, за мен е пример и радост такъв резултат. :heart:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Слънчевата в вт, 25 фев 2020, 13:06
Кой е депешар? Да е жив и здрав! Вече е мой човек.
Звънче и ти ли? :blush:
Моето дете на сън ги разпознава. Не знам до колко ги харесва, но със сигурност не може да ги обърка! :laughing:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в вт, 25 фев 2020, 13:10
Хаха!
Поздравявам ви с идиотската тема, която пуснах преди има няма 14 години. :D
https://www.bg-mamma.com/?topic=93915


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в вт, 25 фев 2020, 13:10
Кой е депешар? Да е жив и здрав! Вече е мой човек.
Звънче и ти ли? :blush:
(//cdn.bg-mamma.com/hyCl/2Vtm6.png)
А не бе, как може да ме питаш такива неща!?
(//cdn.bg-mamma.com/hyCl/bAEDg.png)
Неизлечимо болна съм, не съм почитател на модата :D. В 8ми месец имах билет за първия концерт, но имах и контракции и ме държаха в болницата под строго наблюдение. Все бях отишла.
Ред, какви времена бяха
(//cdn.bg-mamma.com/hyCl/NwgeF.png)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в вт, 25 фев 2020, 13:12
green_dawn, да е жив и здрав младежа и успех на НВО и дваж повече след него

vesi1 от тия мандарини и аз купих :)

Red по повод броенето до десет моята малката (3 клас) е много барутлия, баща ми й казал "Няма да се палиш толкова, преди да избухнеш ще броиш до 10", а тя "И тогава ли да избухна?"

Звънче, ама защо не се хвалиш? То си е за хвалене, няма само да се оплакваме.

аз пък първия път раждах на концерта на Металика (или около него) втория път на Рамщайн :)
 не, ще трябва да се редактирам не съм раждала на Металика, той е 2008. Обаче имаше концерт, ама на коя група ...не знам вече и детето съм излъгала :) ужас
Оообаче със сигурност раждах по време на световното по футбол - и двата пъти :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Слънчевата в вт, 25 фев 2020, 13:16
И аз бях на този концерт, ама вече родила. :joy:
И на стадион Локомотив ходих след години...ех... Ама вие ще излезете много готини, бе! :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Джинa в вт, 25 фев 2020, 13:16
Взех си обяд и седнах да изчета темата. В главата ми се  обрисува бъдещето на отрочето. В тъмни краски, как спи в каравана в гората, яде сух хляб и заработва копаейки дупки за ВИК към Райкомерс или сезонно цепи дърва за огрев в подножието на Стара планина. Сега искам да си върна обяда и да си взема едно голямо. Даже две.


Дикси, че на нашия това му е мечтата :satisfied: Ние постоянно му обясняваме как трябва да учи, за да има хубава работа, която да не е свързана с тежък физически труд, но той отговаря, че иска да е работник, да си живее на село, и в каравана може, изобщо не го вълнуват никакви переспективи за професионални висоти. Затова щях да ти казвам, че няма смисъл от взимане на телефон или компютър - все тая, като няма мотивация за учене и срещу награда едва ли ще се случи чудо да се разучи :) Вие поне имате цел, която да гони. Между другото, какво решихте за лагера :)

Ей, как пък забелязахте, че има рожденик :rolling_eyes: Да ви е жив и здрав и много успехи, в това, за което мечтае детето!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в вт, 25 фев 2020, 13:17
Дикси, хич не го мисли твоя, той е от оправните. 😂
Аз нямам нищо против да се хвалите с отрочетата, когато си го заслужават.
И аз се хваля понякога, друг път се оплаквам, зависи Мрън в коя посока е поел в момента.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в вт, 25 фев 2020, 13:18
И аз бях на този концерт, ама вече родила. :joy:
И на стадион Локомотив ходих след години...ех... Ама вие ще излезете много готини, бе! :joy:
Ма те и двата бяха на Локомотив. :)
А един беше отменен за жалост.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: milasara в вт, 25 фев 2020, 13:19
Силна група сме. ;) И аз бях доста бременна на въпросния концерт. И на другия бях, и за отменения имах билет.

Грийн, да е жив и здрав младежът!

Звънче, за хвалба си е.

Моят е от тези, които уж знаят какво искат, даже вече е в желаното училище, остава да се представи добре на специалния изпит и да остане там. Та ми е сравнително широко около врата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Vrabcho_ в вт, 25 фев 2020, 13:20
Аз нямам нищо против да се хвалите с отрочетата, когато си го заслужават.

И аз. Радват ме и гледам на това като на добър пример. Макар и не непременно приложим за всяко дете, защото са различни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Слънчевата в вт, 25 фев 2020, 13:20
да, вярно!
Бъркам с някой друг на националния. А отменения май беше 2009?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: green_dawn в вт, 25 фев 2020, 13:21
Аз си направих теста за бременност точно на датата на концерта, когато ММ ми пееше на ушенце I finally found I belong here...
Депеш е религия, а свеки си мисли, че първородният е кръстен на нея, но аз си знам на кого е:)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в вт, 25 фев 2020, 13:21
И на стадион Локомотив ходих след години...ех... Ама вие ще излезете много готини, бе! :joy:
Айде пак се почва с обидите :laughing: Какво искаш да кажеш "ще излезете много готини", м?:smiling_imp:
Front of stage в краката на Мартин newsm20   


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: milasara в вт, 25 фев 2020, 13:22
да, вярно!
Бъркам с някой друг на националния. А отменения май беше 2009?

Да, аз пак бях бременна. :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: vesi1 в вт, 25 фев 2020, 13:23
Aila, какво е ПГТД? Професионална гимназия по...?
Предполагам, че е ПГТМД .. текстил и моден дизайн.
Миналата година бях разпечатала таблицата на МОН с училищата в София, за да прегледам професионалните гимназии. Сайтове разглеждах, учебни планове гледах, да се ориентирам какво се случва... някои от тях звучат много добре, стига да се преподава, както трябва. А за това гаранция - йок. Обучението по чужд език във всички професионални училища е минимално, без външна школа не го виждам като успешно.
Аз открих, че шиенето ми е страст на една практика по трудово в 8 клас, ама не съм се усетила, че мога да се преместя в друго училище :joy: После правих опити да ми стане професия, но тези ми опити бяха попарени от родителското тяло, а и аз тогава ги слушах и лесно поддавах на манипулации.

Dodiela, тия мандарини само така стават за консумация, ужасни са :satisfied:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Слънчевата в вт, 25 фев 2020, 13:24
И на стадион Локомотив ходих след години...ех... Ама вие ще излезете много готини, бе! :joy:
Айде пак се почва с обидите :laughing: Какво искаш да кажеш "ще излезете много готини", м?:smiling_imp:
Front of stage в краката на Мартин newsm20   

Комплимент! :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Бъдете позитивни!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в вт, 25 фев 2020, 13:24
За съжаление, не се очертава да идват скоро, Сара няма да я мислим :laughing:

Слънчевата, разбрах те, неуспешен опит за шега от моя страна :) Надявах се, че емотките вършат работа.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: green_dawn в вт, 25 фев 2020, 13:24
Викам да ни пуснат едно НВО по песни на Депеш.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в вт, 25 фев 2020, 13:24
Дикси, мечтата на малкото ми дете-да живее в истинско село, да е фермер и ветеринарен лекар на големи животни.
Проблем ми е седмокласникът-хем е градски тип, хем иска да си живее лежерно..., Без конкуренцията на градската среда.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в вт, 25 фев 2020, 13:27
За лагера стана сметки без кръчмар, докато изчаках да мине уикенда, места вече нямаше :joy:

Дикси, хич не го мисли твоя, той е от оправните. 😂
Да, той и с цепене на дърва ще се оправи :joy:. От много малък си е решил, че най-големият му кошмар е да бъде касиер/ка в Кауфланд. Не в Била или Лидл, а в Кауфланд. Защото там не са седнали, а са на крак. Понякога в речите ми за мотивация, за които някой питаше, прокарвам и тази сюжетна линия.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zazu1 в вт, 25 фев 2020, 13:29
Вместо запис:
ПЧМГ си публикуваха финансовите условия за идната учебна година:
https://parvamatematicheska.com/пчмг/финансови-условия/ (https://parvamatematicheska.com/пчмг/финансови-условия/)
Ей, разкостихте я Мария :innocent: . Аз като цяло много добре я разбирам. Не мога да преценя колко е трудно НВО по математика, защото си признавам, че не съм решила ни едно. Но съм на принципа, че животът не е справедлив и децата трябва да свикват да се оправят в настоящите условия - т.е. каквото НВО, такова. Опитват се да постигнат максимума си и да се преборят да влязат, където искат и това е. А тази школовка в математическата гимназия не им се губи, каквото и да стане. Няма да е труд, хвърлен на вятъра, дори да не влязат пак там.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в вт, 25 фев 2020, 13:29
Откакто ми каза, че може да работи като набутвач на хората в метрото в Япония, малко се поуспокоих:grinning:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: green_dawn в вт, 25 фев 2020, 13:33
Преди време бях казала на баща ми, че ще ставам овчар, че не била работа с много отговорност. Той ме изгледа отгоре до долу и каза: "Не ставаш, много си разсеяна и ще загубиш овцете..."


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: elita в вт, 25 фев 2020, 13:33
Aila, какво е ПГТД? Професионална гимназия по...?
Предполагам, че е ПГТМД .. текстил и моден дизайн.
Миналата година бях разпечатала таблицата на МОН с училищата в София, за да прегледам професионалните гимназии. Сайтове разглеждах, учебни планове гледах, да се ориентирам какво се случва... някои от тях звучат много добре, стига да се преподава, както трябва. А за това гаранция - йок. Обучението по чужд език във всички професионални училища е минимално, без външна школа не го виждам като успешно.

И аз така си помислих, но реших да попитам.
Харесала съм там интериорния дизайн + италиански, защото дъщеря ми иска да учи италиански. Другите две училища с този език не й харесват. Не че дизайнът й харесва, но гледам за варианти с италиански.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: miss_74 в вт, 25 фев 2020, 13:48
Бубче :hibiscus:
Да се запиша и аз в темата, а предната ще я чета и аз не знам кога :rolling_eyes:
Не мога да наваксам, много се пише :blush:
Дъщеря ми започнаха с тестовете за втори срок и аз вече съм на ръба и се уморих да повтарям едно и също и в крайна сметка, колкото и стигнат силите и където влезе, май така ще стане, като не е елитно училище, друго ще е,само да ни е жива и здрава, все ще завърши :smiles:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в вт, 25 фев 2020, 13:52
Четейки темата, размишлявайки върху настоящето и представяйки си бъдещето ми идва да ревна с глас. Толкова много неизвестни имам за следващите месеци оставащи до 15 септември. Опитвайки се да ги отмятам едно по едно засега не ми се получава изобщо, заради позицията на несвършилата учебна година и на двете момчета.
Ще сменяме град, ще сменям работа, ще сменяме две училища. За 8-ми клас и за 5-ти клас. Последните месеци чета постоянно. Ако си мислите, че знаех повече от 5 училища в София се лъжете. На този етап съм понаучила едно 80% от тях, кое с каква насоченост е, горе долу с каква тежест е, къде му е локацията и до там. С оглед подготовката в Плевен и успеваемостта на набора на пробните ПИ нямам никаква идея къде би могъл да бъде приет в София. За Плевен ми е повече от ясно, но не ми е важно. Имаме сериозно разминаване между желания и реалност. Или поне аз така си мисля, но не вярвам да греша.
Оставяйки настрана набора, по-малкият му брат трябва да бъде записан в училище след 4 клас. Там пък неизвестните са ми още повече, а усещам как затъвам и с този проблем. Оплела съм се като пиле в калчища. Само си пожелавам да сме здрави и да не загубим пътя. Продължавам да вярвам, че нещата ще се наредят някак с лекота, без апокалиптични картини и на 15.09.2020г. всички ще плеснем с ръце и ще се прегърнем.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ТришаР в вт, 25 фев 2020, 13:55
Green_dawn, честит ти рожденик! Да е жив и здрав, да успее във всички начинания!
Ииии, как ме подсетихте за тоя концерт :) Аз купих билети като "малко бременна", щото смятах, че то бебето ще е на 3 месеца, начи кво, то няма да има нужда от мен. Като наближаваше заветният ден,  баща му взе да се спича как так сам ще го гледа, той до тоя момент беше тотално залепен за мен, само на кърма, като дори и от шише отказваше. За по-сигурно реши, че не иска да е сам, та вкъщи дойдоха 2-те баби и сестра му, за да гледат едно бебе :) Аз излязох към 5, след концерта нямаше никакви таксита, ходихме пеша до след гарата и успяхме да хванем и се прибрах към 2 и нещо през нощта. През цялото това време малкият дзвер беше пищял, отказал да яде, баби, леля и баща се бяха редували да го друсат, да пеят и да танцуват с него, но нищо не помагало. Та така, следващото ми излизане беше като беше направил година.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Джинa в вт, 25 фев 2020, 13:57
Откакто ми каза, че може да работи като набутвач на хората в метрото в Япония, малко се поуспокоих:grinning:
Ох, разсмя ме :sweat_smile:

Дикси, мечтата на малкото ми дете-да живее в истинско село, да е фермер и ветеринарен лекар на големи животни.
Проблем ми е седмокласникът-хем е градски тип, хем иска да си живее лежерно..., Без конкуренцията на градската среда.
И ние сме така - единия ще се справи - ще копае дупки, ще сади картофи, ще бачка, все нещо ще прави, още повече, че е и от сръчните. За дъщерята ми е по-голямата чуденка, защото хем е гражданка, хем робува на марки и моди, хем не иска да се напъне да учи. Моята мотивационна лекция е, че ако иска да живее в София и да си позволява маркови дрешки и луксозния живот, за който си мечтае, и който ние не можем да й осигурим, ще трябва да се понапъне. Ако не очаква че ще срещне принца на мечтите си, де... Че са на изчезване :rolling_eyes:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в вт, 25 фев 2020, 13:58
Ако Гимназията за текстил е тази, която се намира на Кръста в Лозенец - имам наблюдения върху децата, които учат там и те не са добри. Самото училище може и да е става, но средата е ужасна. Също така ми се върти нещо, че сградата е дадена на Софийски университет и може би училището ще се премести на друго място.


Аз пък съм фен на Рамщайн, но на този етап Ема отказва да ги слуша. В един момент ще надделея обаче :smiling_imp: Засега се пробвам с AC/DC, Pink Floyd...Green_dawn Честито!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в вт, 25 фев 2020, 13:59
Дикси - поразяващата ръка, момиче, спокойно. Всичко ще се нареди и не само ще се нареди ами ще е супер, и осмокласника ще го приемат, а петокласника го чака най-хубавото училище. Няма да се отчайваш, я колко майки сме от София (нали тук ще се местите?) ще ударим по едно рамо :) разчитай


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в вт, 25 фев 2020, 13:59
Не знам защо, но най-милият ми спомен от тогава е как цяла нощ хвърчаха коли и таксита, от които гърмеше Депеш. 😊
Иначе целия концерт си го изгледах седнала.
Но пък се натанцувах на следващия.
Дикси, можеш да разчиташ на всякакъв акъл. :) Всичко ще се нареди!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 25 фев 2020, 14:00
Ако искаш кажи в кой район търсиш за 5 клас и може тук да те посъветват.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: vesi1 в вт, 25 фев 2020, 14:07
Ще сменяме град, ще сменям работа, ще сменяме две училища. За 8-ми клас и за 5-ти клас.
О, Дикси, тежка ти е задачата!
За петокласника проучи близките до евентуалното местоживеене у-ща (или питай тук). Голямо облекчение ще е възможността сам да ходи на училище. Да си кажа честно, като разглеждам училищата и за бъдещия осмокласник, все премислям как би пътувал до там.

gadamer, менят си музикалните вкусове. Големият в момента е на Рамщайн....преди 2 години слушаше и Миле Китич, после някакви други, абсолютно непознати за мен.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Aila в вт, 25 фев 2020, 14:13
Aila, какво е ПГТД? Професионална гимназия по...?
Объркала съм името. Преди се казваше ПГТМД - професионална гимназия по текстил и моден дизайн, вече е Професионална гимназия по дизайн "Елисавата Вазова" (https://pgdsofia.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/)
elita събрала съм малко отзиви за гимназията, ако искаш пиши ми на ЛС да ти ги препратя.
Аз съм се насочила към паралелките с немски и англйски основно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в вт, 25 фев 2020, 14:14
Дикси, от скромния ми личен опит и впечатления с приятелски деца, до 7ми клас (а и след това), ако не е СМГ (пиша я като позитивен пример, който аз знам, но вероятно има още 1-2 училища с много добра училищна подготовка), най-важна е средата. Дали ще е в някое "елитно" училище или в някое квартално, важно е да има добра среда - деца, които учат и имат цели и учители, които ги стимулира, не ги мачкат и искат да ги учат. Защото, каквото и да си говорим, колко деца не ходят на курс или родителят не се е посветил на това да надгражда и обяснява? Поне в училище детето да се чувства добре и спокойно, и да има относително добра среда. Ако е близо до вкъщи, това е най-доброто.
За това и най-накрая похвалих нашето училище - има нормална среда, непоказващи свръхамбиция деца и родители, но учещи, отлични учители по мат и бел, няма ощетяване с оценки, за да останат задължително след 7 клас в него. Организационно нещата доста куцат, което не се усеща много от детето. Напр. не съм чула да има организация да направят ПИ в училище, за което писаха други родители. Вероятно има родители, които не биха се съгласили с тези мои впечатления и за това е важно и какво е самото дете.

Депешарките от темата ми носите късмет. Като се заговорихме и реших да проверя за биографията на Дейв, която следя от доста време. Поръчах я на смешна цена.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sanaka в вт, 25 фев 2020, 14:21
Значи, аз съм депешар от 13 годишна. Дейв беше още в пубертета. Само прахта можете да ми дишате. :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в вт, 25 фев 2020, 14:25
Значи, аз съм депешар от 13 годишна. Дейв беше още в пубертета. Само прахта можете за ми дишате. :joy:
От един отбор сме. Още си пазя касетката Construction Time Again и всички след това. Бях 7ми клас :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Ще се окаже, че се познаваме с тези, които сте ходили на Кравай, Аптека, Средец.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sanaka в вт, 25 фев 2020, 14:28
Може и така да се окаже. Но си мисля, че съм по-голяма.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в вт, 25 фев 2020, 14:29
Благодаря, Dodiela, ♥ HAPPY ♥, vesi1! :heartsc: Не искам да занимавам в подробности всички с неизвестните ми, извън НВО, не затова е темата, в която пишем. Ако рязко и крайно много го закъсам, и блокирам мисловно, ще потърся помощ на лични :) Просто днес нещо ми потънаха гемиите докато изчитах предната тема, затова си позволих да изохкам :)

zvаnchе, вашето училище е едно от тези, в които ще подавам документи за малкия :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: mumble-bumble в вт, 25 фев 2020, 14:36
Green_dawn, честит рожденик! Да е здрав и да постигне успех в това, което му е на сърце!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Fifiana в вт, 25 фев 2020, 14:36
Благодаря за темата. :rose:
Аз освен да се оплача, че детето ми не знае къде иска да учи, аз не знам накъде да го насоча и точките не знам дали ще му стигнат за свястно училище.
Например - със 77 точки на двете НВО-та и една 5-ца за годишна оценка - за къде ще стигне бала?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в вт, 25 фев 2020, 14:37
zvаnchе, вашето училище е едно от тези, в които ще подавам документи за малкия :)
Което означава, че ако изберете него, ще бъде с учителите на моето дете, а повечето от тях са чудесни. Успех! Не се шашкай от директорката. Пиши, ако мога с нещо да съдействам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: MollyBy в вт, 25 фев 2020, 14:38
Ох...прочетох всичко, най-после... Честито на момчето ти, Green_dawn! Моят утре става на 14 год. Истинска "риба" си е. Не желае да си празнува РД. Дори на предложението ми да отидем довечера да купим бонбони да почерпи поне в училище и на тренировката, реагира с "ами може и да не черпя".
На мен последните страници от предната тема, ми бяха много интересни. Наистина исках да разбера другата гледна точка.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Джинa в вт, 25 фев 2020, 14:41

За това и най-накрая похвалих нашето училище - има нормална среда, непоказващи свръхамбиция деца и родители, но учещи, отлични учители по мат и бел, няма ощетяване с оценки, за да останат задължително след 7 клас в него.
Ей такова училище искам да им намеря - хем да не е "елитно", хем и да учат нещо и да не ходят там, колкото да завършат.
Дикси, нЕма начин да не успеете. Май най-важно е къде ще приемат Митко, и от там и другите неща ще се наредят. Само не помня петокласниците преди или след осмокласниците ги приемаха :thinking: Пък и то няма ли варианти за местене догодина?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: green_dawn в вт, 25 фев 2020, 14:47
Благодаря за темата. :rose:
Аз освен да се оплача, че детето ми не знае къде иска да учи, аз не знам накъде да го насоча и точките не знам дали ще му стигнат за свястно училище.
Например - със 77 точки на двете НВО-та и една 5-ца за годишна оценка - за къде ще стигне бала?

Fifiana, това е 397т бал, което никак не е малко. Да си прецени интересите детето, със сигурност с подобен бал има шансове за добро училище.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в вт, 25 фев 2020, 14:50
Аз съм си намерила две такива училища. Сравнително близко са ни до вкъщи. Близко са и едно до друго. Познавам родители на деца, които учат в тях. Представата ми за тях е, че са нормални, широкоскроени хора. Предполагам, че и децата са такива.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 25 фев 2020, 14:52
Кои са:)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в вт, 25 фев 2020, 14:52
31-во и 138-о


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Мария в вт, 25 фев 2020, 14:54
Благодаря за темата. :rose:
Аз освен да се оплача, че детето ми не знае къде иска да учи, аз не знам накъде да го насоча и точките не знам дали ще му стигнат за свястно училище.
Например - със 77 точки на двете НВО-та и една 5-ца за годишна оценка - за къде ще стигне бала?

Fifiana, това е 397т бал, което никак не е малко. Да си прецени интересите детето, със сигурност с подобен бал има шансове за добро училище.

В Бургас такъв бал би стигнал за абсолютно всички гимназии без математическата. :)
На толкова точки от матурите се надявам аз. Повече не му трябват на младежа, защото МГ категорично не влиза в списъка му с желания.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в вт, 25 фев 2020, 14:54
Благодаря за темата. :rose:
Аз освен да се оплача, че детето ми не знае къде иска да учи, аз не знам накъде да го насоча и точките не знам дали ще му стигнат за свястно училище.
Например - със 77 точки на двете НВО-та и една 5-ца за годишна оценка - за къде ще стигне бала?

Fifiana, това е 397т бал, което никак не е малко. Да си прецени интересите детето, със сигурност с подобен бал има шансове за добро училище.
Ох, беее стреснахте ме :)
Изведнъж чета бала толкова, за срока толкова, на днете НВО-та и ми се изправи косата. Докарахте ми уплах.
Fifiana, това са си разсъждения за около средата на юни, доколкото имам спомени. Дишай, ще реши, няма къде да ходи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 25 фев 2020, 14:55
А, да, екстра
Е то моят е в 138, хах, само че ни е много далече вече :), а и харесвам главно китайските паралелки, а той не желае да учи езици.
Така че след 7 клас задължително ще сменим
А в 31 съм учила аз. За съжаление отново неудобна локация в момента :)
Добър избор, никак не лош!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в вт, 25 фев 2020, 14:58
Имам 2 приятелки с деца в 31во - в 10-ти и в 8-ми клас. И двете са доволни - учи се, има дисциплина, средата е добра.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в вт, 25 фев 2020, 15:07
В нашата ситуация съм си намерила и един плюс, за да не ми е толкова отчайващо :joy:
И той е, че засега съм независима откъм район на местоживеене.
За 5-ти клас имам списък :) И 31-во и 138-мо са в него :stuck_out_tongue_winking_eye:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sanaka в вт, 25 фев 2020, 15:15
Ако изберете местоживеене в близост до 138-мо и 119-то ще ви е близо. То също не е лошо, въпреки че имам особено мнение за директора. :smirk: А за 8-мокласника Испанската се пада наблизо. :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: jam в вт, 25 фев 2020, 15:16
Благодаря за темата. 😎


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в вт, 25 фев 2020, 15:22
Аз смятам, пресмятам, Ема трябва да изкара по 85 т. на двете НВО-та и 6-ци в училище, за да има шанс на 2-ро класиране за английските или френската, тоест бал около 445 точки.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: renni79 в вт, 25 фев 2020, 15:29
За тези които чакат резултати, току-що получих мейл с резултат от пробния по математика в Междучасие, така че явно вече са проверени. За съжаление резултата е по-зле от първия пробен.

Gadamer, и аз правя същите сметки какво ѝ е нужно за този бал, защото и тя иска 1 АЕГ.

На концерта на Депеш 2006 г. присъствах прясно родила. Помня прибирането пеша и кръговете на блузата ми от потеклата кърма. :blush:

Честито на рожденика!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в вт, 25 фев 2020, 15:32
А за 8-мокласника Испанската се пада наблизо. :joy:
Ако той има бал даващ му и минимален шанс да участва в класирането за испанската аз ще сваля 10 кг., ще спра цигарите, ще науча корейски и дари мога да се опитам да плета чорапи. Не само да ги разплитам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в вт, 25 фев 2020, 15:33
Аз смятам, пресмятам, Ема трябва да изкара по 85 т. на двете НВО-та и 6-ци в училище, за да има шанс на 2-ро класиране за английските или френската, тоест бал около 445 точки.
по моята табличка 445 т. има вероятност да й стигнат и за първо класиране :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sanaka в вт, 25 фев 2020, 15:34
Аз смятам, пресмятам, Ема трябва да изкара по 85 т. на двете НВО-та и 6-ци в училище, за да има шанс на 2-ро класиране за английските или френската, тоест бал около 445 точки.

Как го сметна това?

А за 8-мокласника Испанската се пада наблизо. :joy:
Ако той има бал даващ му и минимален шанс да участва в класирането за испанската аз ще сваля 10 кг., ще спра цигарите, ще науча корейски и дари мога да се опитам да плета чорапи. Не само да ги разплитам.

"Обещано!" :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в вт, 25 фев 2020, 15:34
Ей...тъкмо успея да ви изчета и реша да пиша, и хоп-  още публикации.... На работа съм все пак. Не смогвам :)
Първо да кажа  Честит рожден ден на набора! 
Няма да се впуска в коментари по предходната тема.Само ще кажа  че искрено се надявам да дискутираме и споделяме всичко, което ни вълнува, независимо  от различните мнения,които всеки има.И добрият тон се надявам да запазим  ,Моята дъщеря  ще се радвам да изкара приличен резултат, който да й стигне за където  реши.А най-вече се надявам  до юни месец  все пак да реши накъде ще се ориентира...... Болни амбиции нямам.Мои стремежи също нямам намерение да прехвърлям.МОите съм си ги следвала и реализирала .Наистина вярвам  че  е много важно  децата да изкарат едни хубави 5 години и да са щастливи в това, което правят.Те ще  учат, не ние.И е важно това нещо да се случва с желание от тяхна страна.
Относно локацията, и аз много , ама много се замислям по тази точка в избора.Чакам да пуснат новата линия на метрото, за да имаме опции.И   на този принцип доста училища трябва да изключа от сравнително приемливите варианти( 30,31,32,18.....).
Да са живи и здрави, да устискат напъна, пък  ще мислим според резултатие.Все някъде ще си намерят място.Егати и  средното.....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Fifiana в вт, 25 фев 2020, 15:35
В Бургас такъв бал би стигнал за абсолютно всички гимназии без математическата. :)
На толкова точки от матурите се надявам аз. Повече не му трябват на младежа, защото МГ категорично не влиза в списъка му с желания.
Благодаря за информацията. :sunrise::beer
То нейното първо желание е да учи в Бургас - още от първи клас, но няма да я огрее преди 18 г. :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Просто_майка в вт, 25 фев 2020, 15:36
Миналата година в 30 СУ "Братя Миладинови", за паралелката ИЕ/АЕ баловете са се движили между 424 и 329. Надявам се да се вместим в тия граници.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: mumble-bumble в вт, 25 фев 2020, 15:49
Тази година са повече деца, така че малко по-височки балове ще трябват. Не съм пресметнала колко по-високи, но ако миналата година са били 10 600 деца, а тази 11 800 в София, то значи с около 10% по-висок бал ще е нужен за същата паралелка.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в вт, 25 фев 2020, 15:54
Тази година са повече деца, така че малко по-височки балове ще трябват. Не съм пресметнала колко по-високи, но ако миналата година са били 10 600 деца, а тази 11 800 в София, то значи с около 10% по-висок бал ще е нужен за същата паралелка.

Да, по-височки ще трябва, но според мен не много. 10% си е доста груба сметка защото тези допълнителни 10% деца какъв резултат очакваш да изкарат :) много висок, в средата или съвсем в ниското :)
Може да залагаме :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в вт, 25 фев 2020, 15:58
Ей, като не ме бива в сметките как ми е лесно... :) Не се терзая в подобни изчисления.Не ми хрумва дори да ги мисля.Ще разчитам на вашите статистики и  ще се вълнувам по инерция с масата


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в вт, 25 фев 2020, 16:03
Аз смятам, пресмятам, Ема трябва да изкара по 85 т. на двете НВО-та и 6-ци в училище, за да има шанс на 2-ро класиране за английските или френската, тоест бал около 445 точки.

Как го сметна това?

440 т. да бъдем точни. Те са приблизителен резултат, който на базата на предишни години смятам, че ще е достатъчен за някоя от трите гимназии, които искаме.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Слънчевата в вт, 25 фев 2020, 16:10
Преди да излязат резултатите не може да се каже нищо...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в вт, 25 фев 2020, 16:29
Разбира се, че не може да се каже със сигурност.  Но за мен този резултат ще ни даде някакво спокойствие и сме го поставили като цел.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sanaka в вт, 25 фев 2020, 16:33
Аз смятам, пресмятам, Ема трябва да изкара по 85 т. на двете НВО-та и 6-ци в училище, за да има шанс на 2-ро класиране за английските или френската, тоест бал около 445 точки.

Как го сметна това?

440 т. да бъдем точни. Те са приблизителен резултат, който на базата на предишни години смятам, че ще е достатъчен за някоя от трите гимназии, които искаме.
На база предишни години, по-скоро бих казала, че 440 т. ти дават доста голяма сигурност, че ще бъде приета в тези гимназии на 1-во красиране, а не "шанс за 2-ро класиране" /Минимален бал за момичета на първо класиране през 2018: 1АЕГ - 424, 2АЕГ - 421   , ФЕГ - 419    , 2019 - 1АЕГ - 435,500  , 2АЕГ -433   , ФЕГ - 431,500/. Но балът не е най-добрата ориентация. През 2019 балът беше по-висок, защото НВО беше по-лесно от това през 2018. Трябва поне да видим сложността на тестовете тази година, за да можем да гадаем доколко балът ще е съотносим с предходната година, а за реални прогнози трябва да излязат статистиките с успеваемостта. Рано е още за прогнози и таблички, това имам предвид. :smile:

Писали сме заедно. Да, спокойствие може да даде.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в вт, 25 фев 2020, 16:39
Е, аз слагам горни граници. Така, както за АК трябва да има 47.00- 48.00 %, за да има шанс да е вътре.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: elita в вт, 25 фев 2020, 17:19
Aila, какво е ПГТД? Професионална гимназия по...?
Объркала съм името. Преди се казваше ПГТМД - професионална гимназия по текстил и моден дизайн, вече е Професионална гимназия по дизайн "Елисавата Вазова" (https://pgdsofia.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/)
elita събрала съм малко отзиви за гимназията, ако искаш пиши ми на ЛС да ти ги препратя.
Аз съм се насочила към паралелките с немски и англйски основно.

Aila, аз за същата си помислих, но не бях сигурна. Видях, че на 4-ти април имат Ден на отворените врати. Може да заведем Ваня (предполагам за нея имаш предвид училището) и Елена (моята, не твоята) :)
Аз го мисля като някой от резервните варианти заради италианския. Иначе тя като първо желания засега иска да си продължи с немския, но не в тази гимназия.

Ако Гимназията за текстил е тази, която се намира на Кръста в Лозенец - имам наблюдения върху децата, които учат там и те не са добри. Самото училище може и да е става, но средата е ужасна. Също така ми се върти нещо, че сградата е дадена на Софийски университет и може би училището ще се премести на друго място.

gadamer, кажи нещо по-конкретно, моля те :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: pileto в вт, 25 фев 2020, 18:30
Тази в Лозенец и Елисавета Вазова не са ли различни? Втората не е ли на бул. България?
А за първата- не бих си пуснала детето там. Работя наоколо и като гледам се втрисам. Фасове се хвърлят и тъпчат на килограм, облекло, поведение, език... няма аналог просто... освен всъщност с бившия механотехникум в центъра, където живея, и там е тотал щета.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в вт, 25 фев 2020, 18:51
Има, има... ПГ по текстилни и кожени изделия  Според мен бие дори Бузема.ТОва е дъното на дъната.Ама ей на- съществува


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в вт, 25 фев 2020, 18:57
Абе вашите тийнейджъри и по-точно тийнейджърки ошашкали ли са се заради тоя вирус? На кръстосан разпит съм подложена в момента - статистика, смъртност, симптоми на пневмония. Заболя ме главата.
ПП: Колежката я оставихме да си работи от вкъщи. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в вт, 25 фев 2020, 18:57
В бившата седмокласна тема се обсъждаше една от двете професионални гимназии, но не съм сигурна коя. Общите впечатления бяха добри - хубава база, нов директор, който иска да създаде добро име. Имаше дете, което се беше записало там.  Вече не следя осмокласната тема и нямам идея дали има по-нова информация.

Не сме обсъждали коронавируса, но като цяло не сме хипохондрици. Имам 2 приятелки, които планират презапасяване. Едната ще ходи да купува леща, боб, паста, цигари, другата - лекарства и храна за котката. Не мисля, че положението е за подценяване, но ми се струва, че паниката е преувеличена. По темата се смях на това:
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/hyCl/B1WQq.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Слънчевата в вт, 25 фев 2020, 19:10
ПГТМД е на бул. България. Директорка вече втора година е бившата ИДД на НПМГ - Даниела Шошова.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: googlish в вт, 25 фев 2020, 19:10
А някой да има актуална и достоверна информация за математическата паралелка в 125 СУ след 7 клас? Балът е с много голяма ножица там и незнам какво се получава като краен резултат...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в вт, 25 фев 2020, 19:36
В осмокласната има двама души - родители на деца в ПГ по дизайн Елисавета Вазова - вж. разпределение за родителски срещи. Единият е татко. :)
С някак добро впечатление съм останала от това училище.

За вируса - точно това е странното, и ние не се паникьосваме; нещо се сугестират в училище явно, което не ми харесва.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 25 фев 2020, 20:51
Аз закупих маски и лекарства, но у дома притеснени няма


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: MollyBy в вт, 25 фев 2020, 21:32
Притеснение у нас няма. Правят си планове за грипна ваканция, за да тренират на спокойствие. Обесних, че по-добре да няма, че вирусът е опасен. Съгласни са, но притеснени не!
Аз съм завършила ПГТМД( беше техникум по облекло) във Варна. На времето си беше супер училище. Занаята винаги е в плюс. Нямах поблеми да завърша ТУ после. Не знам сега как е...зачудих се покрай темата за хорариумите...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в вт, 25 фев 2020, 21:37
Вкъщи само аз съм притеснената....
Коронавирусът е повод за шеги.
Маски нямаме, изобщо не сме подготвени.
Аз постоянно съм сред хора, които много пътуват. Чакам и един колега да се завърне от Италия....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в вт, 25 фев 2020, 21:48
Е, сега какво се оказа, че аз съм най голямата паника, така ли😂
Маски съм купила преди месец още, вчера заредих с брашно, ориз и там каквото се сетите. Месо у нас има винаги в промишлени количества😄Лекарства не съм купувала, имам си, ракия и вино също😂😂😂
Хайде сега смейте ми се😂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в вт, 25 фев 2020, 21:53
Е те маските работа не вършат и нямам намерение да купувам.
Ако някъде се предлагаха противовирусни противогази, обаче, щях да се изкуша. Много би било арт да се разхождам така по улицата. 😁
Обаче утре ще ходя да се запася с храна за котката. Тя не че не е пет килограма, видно има запаси, но без храна ще остане #самопрезтрупами.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: rummi_pl в вт, 25 фев 2020, 21:53
Не си ти, аз съм. Днес анулирах резервацията за пролетната ваканция.
Ще решаваме в последния момент, дали да пътуваме 😐


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в вт, 25 фев 2020, 22:02
Ох, Red смея се до сълзи за котката 😂😂😂, но те разбирам, Аз като ученичка довлекох в къщи едно малко котенце, което после стана огромен котарак, който командваше цялото семейство и е факт, че за него винаги имаше храна.
А,.маски като противогази бях поръчала, но днес ми се обадиха, че са свършили и няма да ми доставят😂😂😂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: AIR в вт, 25 фев 2020, 22:02
Аз въобще не се притеснявам..каквото ще да става...то и като изляза от вкъщи на улицата може да ме блъсне кола...Другата или по-другата седмица ще платя резервацията за Египет за април - ще се движим по летищата на Т1, Хургада и Кайро...Това малко ми е "дежа вю" с лятото на 2016, когато всички ми говореха да не почиваме в Турция заради терористични нападения..а там като отидохме си беше пълно спокойствие...Естествено, че заплахата е различно, но мисля по абсолютно същия начин като тогава...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в вт, 25 фев 2020, 22:13
Аз си признавам ,че просто физически не мога да ви изчета-имам желание ,но нямам възможност...
Мъж ми е купил 5л бял пелин-брои ли се за запасяване :joy: Иначе нямаме  грам захар,но аз пия кафе без захар и чисто и просто  не се сещам,защото не ми трябва. Обаче и набора е риба и за РД иска да му правя едни донъти,та ще трябва да се сетя да взема.
Как са ги нагърчили в училище с контролни,чак ми стана жал за него,а хич не съм жалосгива като става въпрос за учене.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в вт, 25 фев 2020, 22:17
Аз си признавам ,че просто физически не мога да ви изчета-имам желание ,но нямам възможност...
Мъж ми е купил 5л бял пелин-брои ли се за запасяване :joy: Иначе нямаме  грам захар,но аз пия кафе без захар и чисто и просто  не се сещам,закото не ми трябва. Обаче и набора е риба и за РД иска да му правя едни донъти,та ще трябва да ке сетя да взема.
Как са ги нагърчили в училище с контролни,чак ми стана жал за него,а хич не към жалосгива като става въпрос за учене.
Светле, а ти пелина ли опита, или пишеш от телефона😂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в вт, 25 фев 2020, 22:20
Котешки истории, Dodiela, 😊❤️!
Иначе по-скоро бих анулирала пътуване, пред риска да ме затворят в хотел, или още по-лошо - в каюта. Бррр! Коронавирусът бледнее пред такава съдба.
Когато родих дъщеря ми и трябваше да изкарам седмица в болницата, рязко се почувствах като в карцер. Екзистенциален шок от отнета свобода беше положението. И понеже имаше една-две сестри, които нещо се опитваха да командват, не ви е работа да си представяте как се стовари върху главите им моята лошотия с привкус на ехиден тоталитаризъм. После не смееха да гъкнат, а истината е, че за мене беше просто начин да оцелея. :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: luss в вт, 25 фев 2020, 22:46
Aila, какво е ПГТД? Професионална гимназия по...?
Объркала съм името. Преди се казваше ПГТМД - професионална гимназия по текстил и моден дизайн, вече е Професионална гимназия по дизайн "Елисавата Вазова" (https://pgdsofia.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/)
elita събрала съм малко отзиви за гимназията, ако искаш пиши ми на ЛС да ти ги препратя.
Аз съм се насочила към паралелките с немски и англйски основно.

И аз искам инфо за тази гимназия.
Харесва ни специалността - обаче каква е среда, какво е обучение? Пишат, че ако завършиш професионална
гимназия, то могат да не те приемат в доста университети в Англия и т.н....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: MollyBy в вт, 25 фев 2020, 23:16
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/d8Pf/Ibnfg.jpg)
Кажете как се решава, моля!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в вт, 25 фев 2020, 23:18
Използвайте, че ъглополовящите на два съседни ъгъла винаги сключват прав ъгъл.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: MollyBy в вт, 25 фев 2020, 23:23
Знаем това! Но задачата му е грешна и не се сещам защо. Отговорът е г)150, грешката е в нашия телевизор...Благодаря! Десет пъти я четохме и двамата и пак не сме схванали съществената част, че от 90 градуса е по-малък с 15, а не от другия ъгъл...Ето така се правят грешки. Знаем принципно нещата, но нещо малко убягва и ...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в вт, 25 фев 2020, 23:25
Ъгълът между ъглополовящата на единия ъгъл и общото рамо е 90-15= 75 градуса, значи целият ъгъл е 2.75=150


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в ср, 26 фев 2020, 02:48
Аз си признавам ,че просто физически не мога да ви изчета-имам желание ,но нямам възможност...
Мъж ми е купил 5л бял пелин-брои ли се за запасяване :joy: Иначе нямаме  грам захар,но аз пия кафе без захар и чисто и просто  не се сещам,закото не ми трябва. Обаче и набора е риба и за РД иска да му правя едни донъти,та ще трябва да ке сетя да взема.
Как са ги нагърчили в училище с контролни,чак ми стана жал за него,а хич не към жалосгива като става въпрос за учене.
Светле, а ти пелина ли опита, или пишеш от телефона😂
От телефона след 12ч работа и умираща за сън-ама те наспах се..
Пелинът  е към запасите за кризата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: BFF_ в ср, 26 фев 2020, 06:29
Аз освен да се оплача, че детето ми не знае къде иска да учи, аз не знам накъде да го насоча и точките не знам дали ще му стигнат за свястно училище.
Например - със 77 точки на двете НВО-та и една 5-ца за годишна оценка - за къде ще стигне бала?
Може да използвате калулатор за оценки (https://izpitai.me/client/school_grades), въвеждате очакваните оценки и получавате бал. Предложенията са на база на статистики за второ класиране по-миналата година, но  все пак са някакъв ориентир. Като въведох вашите предполагаеми, излиза добър шанс за 35-то, 31-во, 18-то..... Това е за момиче. Момче със същия бал шансове има и за някои паралелки от ФЕГ, ІІ АЕГ, 133-то + горните.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в ср, 26 фев 2020, 07:25
Ох, притеснихте ме с тези запаси. Ще купувам и аз вино и храна за дебеличката кокерка:smile:
Синът ми така се е разочаровал от резултатите по математика в "Регалия", че вчера доброволно е решил три теста от новите на "Просвета". Аз се прибрах късно и не съм го карала нищо да прави....Не съм вярвала, че нисък резултат може да му подейства мотивиращо... При мен винаги е имал обратен ефект. Просто зарязвам въпросното нещо.... и се концентрирам върху това, в което съм добра.
Ние определено трябва да акцентираме върху лесните задачи, затова ще решава тези тестове на Просвета, а не другите за текуща подготовка.   Но пък не мога да разбера защо прави грешки на лесните на ПИ , като в училище само такива решават и там не греши. Явно все пак има значение времето в първи модул....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Betty L. в ср, 26 фев 2020, 08:19
Наборката не се справи много добре с ПИ на Регалия. Под 50 точки изкара, само на първия модул. Втория ще прави допълнително, че вчера не остана време.
Оф, и аз купих малко ориз, брашно, спагети и т.н. Май аз най-много се притеснявам вкъщи, въпреки че и големият доста коментира, явно си го вълнува.
За училището ПГТМД при осмокласниците съм чела и аз. Както някой писа вече, има две деца в това училище. Таткото се изказва доста положително и е доволен.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: MollyBy в ср, 26 фев 2020, 08:59
На ПИ на Вектор долу-горе добре се е справил...76т. мат. 82 БЕЛ. Както казах изненадах се на по-високия резултат по български.  На мат. - 4 глупави грешки в 1 модул и трета задача от 2 модул, той си каза още като се върна, че не знае колко кв. метра е 1 декар....Мисля че е много вероятно сега да го запомни много добре. Все пак има точки на нея, може би защото правилно е разсъждавал, незнам...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Fifiana в ср, 26 фев 2020, 09:59
Скрит текст:
Аз освен да се оплача, че детето ми не знае къде иска да учи, аз не знам накъде да го насоча и точките не знам дали ще му стигнат за свястно училище.
Например - със 77 точки на двете НВО-та и една 5-ца за годишна оценка - за къде ще стигне бала?
Може да използвате калулатор за оценки (https://izpitai.me/client/school_grades), въвеждате очакваните оценки и получавате бал. Предложенията са на база миналогодишните статистики за второ класиране, но  все пак са някакъв ориентир. Като въведох вашите предполагаеми, излиза добър шанс за 35-то, 31-во, 18-то..... Това е за момиче. Момче със същия бал шансове има и за някои паралелки от ФЕГ, ІІ АЕГ, 133-то + горните.
Много благодаря! Разцъквах го този сайт миналата година, но го бях забравила.
Не е добре положението за момичета с тези параметри.
Трябва да разуча тези непознати за мен училища къде се намират и какво предлагат.
Ако си вдигне точките с по +10, ще е доста по-добре.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в ср, 26 фев 2020, 10:05
Вероятно греша, но нещо не ми се връзва бала с този от второ класиране на миналата година. Струва ми се, че са заложили по-нисък.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в ср, 26 фев 2020, 10:10
И на мен ми се струва доста нисък, много обнадеждаващ. Училища, които са непреодолими, са само тези, които със сигурност не искаме. Профилите сигурно също имат значение, тях много не ги разгледах ..


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ТришаР в ср, 26 фев 2020, 10:16
И с право не ви се връзва. Спрямо по-миналата година е, а не миналата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Desem в ср, 26 фев 2020, 10:55
Amanda.D, казах ви аз, решаването е решението на задачата :joy: Браво на детето.
Аз също и изживях потрес с първият ПИ 54-56 т. при два курса по Математика (две различни школи).  На финала с не много лесно НВО и с много решаване, резултат бе променен и стигаше влизаше в елитните гимназии, които той искаше - Пералните.
Та аз съм за трудно НВО, подкрепям Мария за написаното в предишната тема, дори за дете нематематик за мен е по-добре.
С лесно НВО, нямаше да му стигне за там. Реално резултатът му бе - 10 т. от очакваното (бяха сверили резултатите) , като разликата си я обяснявам с блеене, та и това го има - грешно отбелязване, пропускане да се прехвърли нещо на беловата.

Дикси, добре да сте дошли в София, за малчо - прогимназиален етап, добри отзиви има за 31во, срвнявано с 119то при това сравнението е от последните 2 години от роднител с деца в двете училища в този етап (последното само с разтропан директор може да се похвали)
Преди 2 г. сменяхме 2 училища - след 7  и след 4 клас, та купонът бе пълен.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в ср, 26 фев 2020, 11:14
Аз също съм за трудно НВО. Някак интуитивно смятам, че е по-добре да е така.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: BFF_ в ср, 26 фев 2020, 11:22
И с право не ви се връзва. Спрямо по-миналата година е, а не миналата.

Да, права си, подвеждаща е информацията в описанието над таблицата:

(//cdn.bg-mamma.com/73WB/IFr8M.jpg)

Ще редактирам по-горе, за да не се подвеждат хора.

Но иначе заради лесните изпити миналата година прибавете 10-15 точки за минималния бал и пак може да се ориентирате. Но ако тази година са още по-лесни, ще се влиза навсякъде с космически балове. :rolling_eyes:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Inna_78 в ср, 26 фев 2020, 11:59
От сайта на РУО-София, може да се види какви са били мин. и макс. балове миналата година за първо, второ класиране и свободни места след трето( за СМГ е имало 4 бр. за момчета)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в ср, 26 фев 2020, 12:12
Днес съм в София. Вървя си кротко, а зад мен един баща се кара на детето си по телефона - " Резултат 75т. е покъртително нисък! На две школи те пращам! Трябват ти минимум 95! И това не го казвам само аз, и Наков ти го казва! Не става така!..."
Ох...спасение никъде няма. Орисани сме НВОто да ни ходи по петите 😂

31-во много ми се иска и поради причината, че най-близкото арапейско приятелче на малкия учи там. Но не мисля, че там те приемат ей така - Добър ден, заповядайте! :(


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Judy в ср, 26 фев 2020, 12:14
НВО-то не е орисия. Човек сам избира отношението си към него.
Такава е обаче родителската амбиция, понякога избиваща в крайности. Там децата избор нямат. Като се паднат на подобно чудо, цял живот после му носят негативните последици.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в ср, 26 фев 2020, 12:18
А, Judy, друг смисъл вложих като го казах. Защото напоследък около мен много се дискутира тази тема :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Vrabcho_ в ср, 26 фев 2020, 12:31
Днес съм в София. Вървя си кротко, а зад мен един баща се кара на детето си по телефона - " Резултат 75т. е покъртително нисък! На две школи те пращам! Трябват ти минимум 95! И това не го казвам само аз, и Наков ти го казва! Не става така!..."
Ох...спасение никъде няма. Орисани сме НВОто да ни ходи по петите 😂

Леле! Горкото дете. Всъщност, той не подозира, че не е прав. Ако резултатът е над 95 т. още на първия пробен, ще следва отпускане и лежане на стара слава, което може да изиграе лоша шега на истинския изпит. Това поне би било при моето дете, де, не знам за другите.
А 75 т., ако е момче, съвсем не е толкова зле.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в ср, 26 фев 2020, 12:38
Аз си мислех, че татковците са доста извън темата. Обикновено мъжете не са толкова истерични като жените за подобни неща.
Според мъжа ми изобщо не е драма къде ще учи детето. Той смята, че втори език може да научи, независимо дали е в езикова гимназия. Мотивира го само това да престанем да се занимаваме с  школи.
Никога не би се карал за оценки, точки...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Медунка в ср, 26 фев 2020, 12:48
Здравейте,
Някой дали може да публикува теста, който се е паднал тази година на областния кръг по география?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Judy в ср, 26 фев 2020, 13:30
А аз пак да помоля ако някой има тестове от общински и областни кръгове на олимпиада по история, да ги пусне.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Desem в ср, 26 фев 2020, 13:59
От сайта на РУО-София, може да се види какви са били мин. и макс. балове миналата година за първо, второ класиране и свободни места след трето( за СМГ е имало 4 бр. за момчета)
СМГ е без квоти, няма как да са били момчета.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Inna_78 в ср, 26 фев 2020, 14:04
От сайта на РУО-София, може да се види какви са били мин. и макс. балове миналата година за първо, второ класиране и свободни места след трето( за СМГ е имало 4 бр. за момчета)
СМГ е без квоти, няма как да са били момчета.
Да грешката е моя - в графа свободни места без квоти е записано. Нещо не съм догледала.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: pitanka в ср, 26 фев 2020, 14:18
Подозирам, че нещо не внимавам, но.. като не се справям...

НПМГ - изпит 6-06, за който се подава декларация...

Ок, ама в какъв срок, къде в НПМГ - освен тази декларация нещо друго необходимо ли е или само декларацията...

Може ли някой да обясни като за мен...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Desem в ср, 26 фев 2020, 14:26
Pitanka, всичко беше онлайн.
Попълва се форма, посочваш модулите  получаваш инфо (и вх.номер) къде ще е изпита за всеки модул.
Носиш бекежката после.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: pitanka в ср, 26 фев 2020, 14:31
Благодаря! Т.е. още е рано :), затова информацията изглежда непълна.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: vesi1 в ср, 26 фев 2020, 14:35
31-во много ми се иска и поради причината, че най-близкото арапейско приятелче на малкия учи там. Но не мисля, че там те приемат ей така - Добър ден, заповядайте! :(
Ако имат свободни места, не отказват прием. Естествено питат защо се местите, ама вие не сте "проблемни" :smiles: просто сменяте местожителството.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Desem в ср, 26 фев 2020, 14:47
https://npmg.org/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0/

Това е от миналата година.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: pitanka в ср, 26 фев 2020, 15:11
https://npmg.org/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0/

Това е от миналата година.

Благодаря!

...а уж гледах архива...

Да дозапопитам :) знаеш ли по кое време се е случвала регистрацията?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: мама МОНИ в ср, 26 фев 2020, 15:57
Само два дни не успях да вляза и вие сте изписали огромно количество страници. Просто не ми се мисли колко ще се пише покрай кампанията. Изчетох нещата по диагонал, но няма да се включвам в споровете, защото ми се струват безсмислени. Всеки има своята гледна точка. Само да кажа, че и аз съм си заплюла 31-во за синковеца като един много добър вариант. Удобно му е като дестинация, а и аз си имам сантимент към него, защото съм завършила там, а и продължавам да чувам добри отзиви като учене, среда и дисциплина. Лошото е, че е без квоти, а той доста трудно би се преборил с девойките 


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Desem в ср, 26 фев 2020, 17:53
Pitanka, e-mail-a за регистрацията е от 09.05.

Ето и самото съобщение, изтрила съм личните данни:
Скрит текст:

Здравейте,
Изпращаме ви това съобщение понеже вашият email адрес беше посочен при регистрация за Националното Състезание по Природни Науки и География "Акад. Л. Чакалов".

Моля изтеглете вашата състезателна карта от този адрес: https://nclc.npmg.org/......
Тази карта трябва да разпечатате и носите със себе си в деня на състезанието.
При регистрация сте отбелязали, че не желаете резултата ви да бъде публикуван. Във връзка с това моля изтеглете декларацията за несъгласие от този адрес: https://nclc.npmg.org/..... . Декларацията трябва да се отпечата, попълни и подпише от родител/настойник на участника. Носете декларацията в деня на състезанието и я предaйте на квесторите в залата, когато ви бъде поискана.

Винаги можете да влезете във вашия профил в сайта на състезанието чрез следната връзка:
https://nclc.npmg.org/......

Вашите данни за регистрация са:
Състезателен номер:      хххх
Име и ЕГН на участникa:....
Град / училище / клас: ......
Родител / настойник: ........ , тел......
Записан за модули:      Талантлив химик, Талантлив биолог
Участникът не желае резултатите му да се публикуват. (това не си спомням защо го има, публикуваха резултатите само с вх. #, по-горе пише, че съм отказала публикуване на резултатите, не помня какво съм отбелязала)

Информация за състезателния ден:
Състезанието ще се проведе на 9 юни 2018г. в залите на Факултета по химия и фармация на Софийския Университет "Св. Климент Охридски", София, бул. Джеймс Баучър 1.

Носете със себе си: документ за самоличност, състезателна карта, син химикал, калкулатор с основни функции, чертожни инструменти.

за модул Талантлив биолог се явете в 07:30 в зала yyy

за модул Талантлив химик се явете в 13:15 в зала xxxТитла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Алиена в ср, 26 фев 2020, 20:24
По време на кампанията ще се пише като в темата за Корона вирусът, няма изчитане. Аз съм много притеснена, купих маски, лекарства, пием витамини, за друго по-силно за имунитета ме е страх.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в ср, 26 фев 2020, 20:34
Аз станах разногреда в темата за Корана вирус . И там писаха да не се дават току- така силни имуностимуланти.
Днес позната ми се расърди, утре се връща от Милано и да сме се видели. Отказах, ама нямало нищо страшно, тя все вътре си седяла там.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в ср, 26 фев 2020, 20:48
Айде няма нужда да се виждате. 😁
Това, което най-не ми харесва в историята с коронавируса е, че за жалост в неособено демократичните държави могат да реагират по-добре в подобни ситуации. Налагат се забрани и край. Няма "ама аз имам права", "аз мога сам да преценя".
В този смисъл при нас и в Европа може стане по-зле отколкото в Китай. Поне така ми се струва.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Desem в ср, 26 фев 2020, 20:51
Bise, правилно си й отказала, а тя да си стои в къщи поне 14 дни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в ср, 26 фев 2020, 20:56
А, как ще си седи вкъщи, писнало й било там да седи затворена. Хубаво, не ти се седи, ама знаеш ли, докато стигнеш до летището, на самото летище и в самолета, с коко ще се срещнеш ...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в ср, 26 фев 2020, 21:04
В Милано си е стояла вътре, а сега не издържа... Проблемът е, че никой няма да спазва тая "доброволна карантина". Термокамери има на летищата, а колко автобуси пристигат от Италия  ежедневно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в ср, 26 фев 2020, 21:07
И аз си мисля, че малко хора ще спазят препоръчителната карантина. Освен това четох  че симптомите могат да се проявят до 21 ( по смолян, не съм сигурна, дали не бяха и паловече) дни след заразяването...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в ср, 26 фев 2020, 21:09
27 дни.
Вероятно е това да не са преобладаващата част от случаите.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в ср, 26 фев 2020, 21:16
Какво да правим.., както каза един вирусолог днес: "спокойно, няма да ни подмине".  Всичките драми около НВО ще се окажат бели кахъри.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zazu1 в ср, 26 фев 2020, 21:22
И ние сме се попритеснили. Въпрос на време е на някой тестът да се окаже положителен и в България. Надявам се да не настане прекалено голяма паника, защото тя би имала най-страшно въздействие.
Аз взех две опаковки Авирон. Нали бил много полезен при вируси.... Ще разчитаме на имунитет и дано не ни застига.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в ср, 26 фев 2020, 21:34
Аз в момента вкъщи имам само витамин С, даже и парацетамол нямам. Чак не мога да се позная при иначе изявената ми хипохондрия. Покрай този седми клас и за болести престанах да мисля:grinning:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в ср, 26 фев 2020, 21:35
Днес четох няколко интервюта с Мангъров. Понеже го познавам -  поне 5-6 пъти сме търчали с детето при него.
В общи линии на нищо не може да се разчита. Нито на маски, нито на имунитет. 😁
Според мене 10 случая стигат за да настане паника. Част от инвеститорите ни поне от месец са притеснени заради липсата на доставки от Китай.
Може да настане голям икономически форс мажор.
Това отделно от притесненията за самия вирус.
Е да се надяваме, че бързо ще отмине.
Сетих се за бабата на моя мъж, лека ѝ пръст. Някъде около София ги евакуирали по време на войната. Имало някакви кокошки в двора. Дни наред причаквала минаващи хора с молба да ѝ заколят кокошка, че нямало какво да ядат. Накрая ѝ се наложило да се справи сама.
Ей такова нещо хич не искам да преживявам. Не че някой ме пита, де.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в ср, 26 фев 2020, 21:41
Red, и аз кокошка не знам как се коли, нито имам желание да разбирам, ама ако го налагат обстоятелствата, ще й видя сметката.

На мен ми е много далечно с този вирус, ама неизбежно ще дойде и тук. Само да кажа, че от обикновените маски няма никакъв ефект, с тях или без тях, все тая. Скоро пътувах със самолет, имаше 3-4 човека с маски, до момента, в който донесоха яденето...ами дръпнаха си ги, хапнаха, пийнаха и пак ги сложиха. Нямам думи..:mask:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в ср, 26 фев 2020, 21:46
Аз имам няколко маски вкъщи от грипа останали.Не че сме слагали или ще слагаме....И да кажа че вчера си вЗех пратка от китай от пощата.Днес ми е шипната друга,която беше на изчакване....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: AIR в ср, 26 фев 2020, 21:48
Вие много сте се притеснили..
Аз съм на принципа "каквото ще става, ще става". Не мога да се притеснявам ей така хипотетично за неща, който може въобще да не са ми в обкръжението, нито пък се знае дали въобще ще ме застигнат...Опасността ни дебне отвсякъде и за всичко, не само за коронавирус....Еми, не смятам да спирам да живея, в очакване и от страх дали няма да ми се случи нещо лошо. което за момента е абстрактно)...Дори не смятам и да си променям или отменям резервацията за пролетната ваканция...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в ср, 26 фев 2020, 21:48
А моите деца не престанаха да ядат помело от Китай:grinning: Не мога да ги убедя да го сменят с портокали и грейпфрути и това е..Шегувам се, наясно съм, че не вирее по пратки, но...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: jam в ср, 26 фев 2020, 21:51
По време на кампанията ще се пише като в темата за Корона вирусът, няма изчитане. Аз съм много притеснена, купих маски, лекарства, пием витамини, за друго по-силно за имунитета ме е страх.

къде намери маски?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в ср, 26 фев 2020, 21:53
Тез пък пАртАкали,  едни такива блестящи и излъсканаи,  като изкуствените от Крез- а ми изглеждат. Бг ябълки предпочитам, от Балкана. Тези дребничките, с лош търговски вид, но превъзходни на вкус.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в ср, 26 фев 2020, 21:54
Аз май не се оплаках в темата, но по НГ се върнах в България, бях в Азия. Та връщам се болна, разболях се последния ден, преди тръгването оттам. И като се започна - оле-мале...20 дни на легло, 16 дни антибиотик (2 вида) и ефект от АБ чак на 14-тия ден. Дотогава като жив труп, неадекватна. И вече беше започнало да се говори за корона вируса. Диагностицираха ме с бронхит. В крайна сметка явно усложнението е било от настинка, а не от вирус, т.к никой друг около мен не се разболя. Но по същия начин вероятно протича и корона вирусът.

Ние купихме маски от дентално депо, но и там вече са изчерпани. На мен и мъжът ми ни трябват служебно, т.к сме медицински лица и ги ползваме ежедневно така или иначе.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в ср, 26 фев 2020, 21:55
По време на кампанията ще се пише като в темата за Корона вирусът, няма изчитане. Аз съм много притеснена, купих маски, лекарства, пием витамини, за друго по-силно за имунитета ме е страх.

къде намери маски?
В olx -а има. Естествено , на спекулативни цени.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в ср, 26 фев 2020, 21:56
Бисерка, аз също обичам български плодове, но те все на някакви екзотични се хвърлят. Като личи, физалис и пр.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в ср, 26 фев 2020, 22:01
И Моника е така. Все на тях налита.
Аз пък сега и захаросвам горски теменужки за украса на сладкиши, стават и за папане;)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в ср, 26 фев 2020, 22:03
За да не се отличавам от тълпата, най-много накрая да извадя поларените ски-маски. Те, както и медицинските, няма да свършат работа, но пък ще има нотка елегантност. 😊


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: bazel в ср, 26 фев 2020, 22:07
Точно и аз смятам тях да вадя :joy: А презапасяването в Италия защо е? Магазините ще затварят или хората няма да излизат от вкъщи за по- дълго? Признавам, че не чета с големи подробности пресата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в ср, 26 фев 2020, 22:12
Преди малко   в темата за Корона вирус прочит идея от една дама, че и сам можеш да си ушиеш маска, стига да си намериш карбонов филтър, който да е подходящ за лице.
А защо карбонов?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: AIR в ср, 26 фев 2020, 22:19
Аз пък понеже работя в силово министерство, да взема да си ползвам противогаза, а? 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в ср, 26 фев 2020, 22:22
Аз пък понеже работя в силово министерство, да взема да си ползвам противогаза, а? 😁

Само да не се разпадне, докато го слагаш😃


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в ср, 26 фев 2020, 22:23
В четвърти клас бях в кръжок по гражданска отбрана. Много бях добра в състезателното слагане на противогаз за време. 🤣
Обаче нямам никаква идея пази ли това чудо от вируси. Навремето само ядрената война беше потенциален проблем, много се е сетил някой да ни информира за алтернативни употреби на противогаза. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: AIR в ср, 26 фев 2020, 22:23
Аз пък понеже работя в силово министерство, да взема да си ползвам противогаза, а? 😁

Само да не се разпадне, докато го слагаш😃

Нямаааа, най-старателно е обслужван 😁😁😁😉😉😉


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: bazel в ср, 26 фев 2020, 22:27
Още помня от военното обучение как трябваше да държим куфарче с консерви от първа необходимост вкъщи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в ср, 26 фев 2020, 22:29
Преди малко   в темата за Корона вирус прочит идея от една дама, че и сам можеш да си ушиеш маска, стига да си намериш карбонов филтър, който да е подходящ за лице.
А защо карбонов?
Биси, това е някаква партенка.
Зелените маски хич не изглеждат като да имат карбонов филтър.
Сетих се, че имаме маски от Баухаус, бяха някакви много специални. Покрай някакъв ремонт ги взехме. Но бас ловя, че в упътването им няма антивирусно предназначение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в ср, 26 фев 2020, 22:30
С тези противогази в ученическите години изглеждаме  като извънземни( не, че съм видала in real).😃
Ted, от прочетеното в другата тема разбрах, че имало хирургични и респираторни маски. Даже имаше указания, какви вършат работа при вируси. Ей, ама специалисти по всичко ще станем ние.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: rummi_pl в ср, 26 фев 2020, 22:47
Голямата миналата година (8 клас) са имали учение и са им давали противогази да си слагат. Дълго и се молих да ми прати снимка на новия клас и щях да подскоча като ги видях 😂😂😂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в ср, 26 фев 2020, 23:17
Един бъзик за Лека нощ:

(//cdn.bg-mamma.com/TKzK/5CR19.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Алиена в ср, 26 фев 2020, 23:22
Маски взех от Практикер, с някакъв филтър. Медицински няма никъде.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ТришаР в ср, 26 фев 2020, 23:26
Аз най-накрая разбрах на какво се дължи тази истерия с тоя коронавирус, тази статия ми помогна, много добре е обяснено: https://www.dnes.bg/index/2020/02/26/covid-19-virusyt-e-opasen-ne-zashtoto-ubiva-a-zashtoto-pochti-niama-simptomi.440323 (https://www.dnes.bg/index/2020/02/26/covid-19-virusyt-e-opasen-ne-zashtoto-ubiva-a-zashtoto-pochti-niama-simptomi.440323)
Честно казано не ме е страх за нас семейно, но се притеснявам да не се разболее майка ми, тя е точно от рисковите, с високо кръвно, ХООБ и с автоимунно заболяване.
По-скоро се притеснявам, че, ако има епидемия ще прекратя учебни занятия, отменят изпити и най-вече ще спрат плановите операции. От 6 месеца отлагаме за уж най-удобното време :( А вече при малко стоене прав и ходене 200-300 метра почват да го болят краката :(
А иначе тия дни се опитваме да си резервираме почивка за къмпинг в Гърция за края август до началото на септември и всичко е резервирано вече! Дали пък с тоя коронавирус хората няма да почант да си отменят резервациите и ние ще можем да намажем :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в ср, 26 фев 2020, 23:32
Хм, аз запазих за Гърция преди няколко месеца. Преди 2 дни букнах и един уикенд на нашето море през юни, взех последният апартамент за локацията, която ме интересува.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: adiland в ср, 26 фев 2020, 23:59
Здравейте,

тия високи резултати от Регалия да ги скриете някъде :stuck_out_tongue:  Моята щерка се представи "блестящо" с 2 урока седмично по БЕЛ и 2 пъти математика , все на частни уроци... ноооо надеждата не е умряла!!!

Детето  е толкова уморено, спи следобяд след училище, когато може да си открадне време... тя не е спала следобяд нито в детската градина, нито някога в къщи... ааа всъщност когато е била с температура само...

Аз пазарувах 2 дни подред, лекарства, храна... мъжа ми още не ме е обявил за луда, но намекна да не изкрейзвам... :relaxed::smiles::smiley: Паника в мен няма, но обичам да съм подготвена... всъщност аз искам да ги спрат официално от училище, аз си работя от къщи... и да си стоим, да гледаме филми и да се гушкаме... релакс... заредени с храна и консумативи, да не си подаваме носа навън...

А за почивката ни в Гърция, още декември си запазихме за август... иначе няма вариант за мястото на което ходим.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в чт, 27 фев 2020, 06:05
Вчера нейде из ФБ ми се появи, че лечението на коронавирус първо ще се появи в бг мама. На правилното място сме:stuck_out_tongue_winking_eye:
Аз си давам сметка, че в тази ситуация изобщо не мога да си взема отпуск, за да си стоя вкъщи. И най-вероятно ще ми се наложи да съм на места със заразени. .. Прекрасна перспектива, по-добре да коля кокошки ..


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в чт, 27 фев 2020, 07:55
И да има някаква допълнителна грипна ваканция ,освен ако не с ъвпадне  със самата дата ва НВО иначе абсурд да отложат изпита...
Преди много години имаше учителска стачка-за др градове не знам.но в София си продължи около 2 месеца,ако не и повече.Ако не се лъжа съвпадна с първия випуск,за който въведоха НВО-всички бяха сигурни,че НВО ще бъде преместено да нн е края на май,а по-късно,но нищо подобно-проведе си се на точно определената дата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 27 фев 2020, 08:01
Вярна ли е информацията, че в Бургас е обявена грипна ваканция, заради грип / вирус тип "В"?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Mama TAZ в чт, 27 фев 2020, 08:02
Бисерка, в Поморие, за цяла бургаска не са казвали


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 27 фев 2020, 08:06
http://m.focus-news.net/?action=news&id=2741466 (http://m.focus-news.net/?action=news&id=2741466)

Това ми попадна, а снощи и в новините чух за Бургаска област .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Helene S в чт, 27 фев 2020, 08:17
http://m.focus-news.net/?action=news&id=2741466 (http://m.focus-news.net/?action=news&id=2741466)

Това ми попадна, а снощи и в новините чух за Бургаска област .
Това обаче е за януари, предходната грипна ваканция. Сега чета само, че се чудят за нова, като гледам така, има си болни там, това са ми лични наблюдения.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 27 фев 2020, 08:27
Да, грешката е моя. Информацията от сайта е за януарската в- я.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в чт, 27 фев 2020, 08:46
Хм, на работа имаме доволно количество маски с карбонов филтър на Виплам. Ако положението стане напечено, в което се съмнявам, можем да си ги ползваме.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: MollyBy в чт, 27 фев 2020, 09:09
Ааа...стига с този вирус. Не ми харесва тази тема! Аз не искам да мисля дори за болести.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: solnichka в чт, 27 фев 2020, 09:26
Избягвайте да гледате новини. Правя го от известно време и действа много добре. Тези дни се случи така, че погледах повече телевизия и определено мисля, че целенасочено ни психират. И не е само коронавирусът, макар че е много плодотворен в тази посока.
Да си стоим в казана с НВО, което е бял кахър, но с който пък ние се облъчваме в bg-mamma.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Пак тя в чт, 27 фев 2020, 09:29
Моля ви да не превръщаме и тази тема в такава за корона вируса. Мен самият вирус не ме притеснява, притеснява ме истерията около него и икономическите последствия.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Judy в чт, 27 фев 2020, 09:43
Избягвайте да гледате новини. Правя го от известно време и действа много добре. Тези дни се случи така, че погледах повече телевизия и определено мисля, че целенасочено ни психират. И не е само коронавирусът, макар че е много плодотворен в тази посока.
Да си стоим в казана с НВО, което е бял кахър, но с който пък ние се облъчваме в bg-mamma.
:hibiscus:
Скрит текст:
От години не гледам наши новини. Понякога попрочитам такива, ей-така, да не съм съвсем не- в  час. Но не се товаря насила с негативни емоции. Аз и българска телевизия радко гледам изобщо.
Да, същото е тук с прекомерните емоции около НВО. Затова и намалявам рязко посещаемостта през годината в иначе една от любимите ми теми във форума.

Нашите по химия имаха задача - да представят за деня на водата картина, есе, стихотворение или съчинение. Моят представи приказка. Интересна е идеята. Аз дооформих изказа тук-там, т.к. не мога да кажа, че до момента някой целенасочено в училище ги учи и научи да пишат нещо свое. Та моят, според мен, определено не може да се изразява добре. Иначе има идеи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в чт, 27 фев 2020, 09:53
Аз се психирам повече от бг мама, а не от новините:smiles:
Изобщо не си бях помисляла да се запасяваме с нещо, докато не прочетох тук, че вече го правите. Сутринта изръсих на мъжа ми, че в събота трябва да ходим да пазаруваме сериозно за месеци напред... По погледа разбрах, че ме мисли за леко мръднала....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Betty L. в чт, 27 фев 2020, 10:06
При мен няма как да се получи негледането на новини, това работя.
Днес имаме родителска среща. Писна ми да не връщат контролни. Има петица по химия, но как да разбера на какво са й грешките. Ще повдигна въпроса. Иначе в часа вдигнала ръка да решава задачи на дъската, писала й 6.
По литература ще правят ОЛВ. Досега не са правили.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в чт, 27 фев 2020, 10:09
Моят трябваше да пише нещо като мотивационно писмо преди няколко дена. Има желание да дойде с нас на едно каране в Родопите, на което по принцип не вземат 13 годишни. Трябваше да напише защо желае да участва, да опише най-тежките си каране досега. Не знам какво е сътворил. Оставих го целенасочено сам да се мъчи. Иначе щях да започна да редактирам, да давам съвети какво как да пише. Той кандидатства за нещо, той трябва да убеди тези от които зависи участието му, че няма да сгрешат, ако го вземат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 27 фев 2020, 10:11
Стон, вземете ме и мен в Родопите:)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в чт, 27 фев 2020, 10:15
При нас няма проблеми с есета и съчинения, даже веднъж беше спечелил един конкурс в училището. Състезаваха се деца от всички класове.
Драмата е с ОЛВ и изобщо писането по произведенията, които са му много, ама много чужди. Последно видях страница и половина за Странджата, които предполагам, че с триста зора е изписал, последвана от бележка .. "още". Не знам какво ще правим....Днес имат контролно по "Една българка".


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: mumble-bumble в чт, 27 фев 2020, 10:17
Стон, какво карате в Родопите? Ски?

Тъкмо мислех да сменя вирусната тематика с няколко изобретени думи по време на преразказите:
- развълнение
- неуверие
- сръбци (сърби)
- кулперация (кооперация)

Списъкът се обновява непрекъснато :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 27 фев 2020, 10:22
Е, той и нашият класен вчера казал на Моника,  че е " вслушателна", каквото и да значи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в чт, 27 фев 2020, 10:29
Е, той и нашият класен вчера казал на Моника,  че е " вслушателна", каквото и да значи.
:smiles: Това ще да е някакъв комплимент. Представям си какви думи могат да се измислят за моето - нещо от сорта на "проспивателен" и т.н:smiles:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в чт, 27 фев 2020, 10:36
Стон, какво карате в Родопите? Ски?

Тъкмо мислех да сменя вирусната тематика с няколко изобретени думи по време на преразказите:
- развълнение
- неуверие
- сръбци (сърби)
- кулперация (кооперация)

Списъкът се обновява непрекъснато :)

Аз мога да добавя "колуминация", демек кулминация:)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Judy в чт, 27 фев 2020, 10:37
При мен няма как да се получи негледането на новини, това работя.
Днес имаме родителска среща. Писна ми да не връщат контролни. Има петица по химия, но как да разбера на какво са й грешките. Ще повдигна въпроса. Иначе в часа вдигнала ръка да решава задачи на дъската, писала й 6.
По литература ще правят ОЛВ. Досега не са правили.

Аз съм много доволна за връзката с учителите чрез Школо. Колкото пъти попитам за нещо, вкл. и за контролно, винаги ми се отговаря най-късно на другия ден. Дори учители са ми се обаждали по телефон, защото така им било по-лесно да комуникират. Аз не смея да звъня, затова пиша чрез платформата. Но обратната връзка ми е страхотна и съм изключително доволна от това.
Питайте за такива неща веднага, щом се сетите, докато е прясно.

При нас няма проблеми с есета и съчинения, даже веднъж беше спечелил един конкурс в училището. Състезаваха се деца от всички класове.
Драмата е с ОЛВ и изобщо писането по произведенията, които са му много, ама много чужди. Последно видях страница и половина за Странджата, които предполагам, че с триста зора е изписал, последвана от бележка .. "още". Не знам какво ще правим....Днес имат контролно по "Една българка".

ОЛВ си е проблем. До сега не видях нормално обяснение, което да могат да ползват децата, с надлежни примери - какво е това и хау итс мейд. Нашата г-жа по БЕЛ продължава само да критикува общо, без каквато и да било конкретика, от което смисъл не само няма, ами се стига и до негативни последици - лошо отношение на децата към предмета.
И до момента нямам чисто ученически ОЛВ, който да ми послужи като сламка. Все преписвани от нета неща, които са всичко друго друго, но не и на деца на 13 години.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в чт, 27 фев 2020, 10:40
При нас критиките се изразяват в - "още". Неясно ми е колко "още" трябва да изпише. А да не говорим, че дава поне по пет-шест въпроса по произведенията на контролно. Странно ми е как може да се изпише безкрайно много за ограниченото време.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Judy в чт, 27 фев 2020, 10:42
А аз недоумявам какво означава устната резолюция на ОЛВ "Това не е вярно." /??? Кое???/, казано за цялото съчинение или "Това не ми харесва.". За тази година дума написана като резолюция няма. Няма обосновка. нищо няма. Е, как да се научат децата даправят ОЛВ?
Все едно съм в детската градина и някое инатливо детенце ми тропа с краче, че не иска тая поличка, ами оная, защото така.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 27 фев 2020, 10:43
Ми да напише 10 пъти:" Няма какво повече да напиша по темата."
Вместо " още" учителите могат да запишат предпжлага2мото " още", поне да е ясно , какво още може да се напише.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Judy в чт, 27 фев 2020, 10:44
А, може и веднъж само да го напише и да го качи на 10-та степен.
То на нескопосани коментари такова изпълнение подхожда.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 27 фев 2020, 10:44
Judy,😃!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Judy в чт, 27 фев 2020, 10:47
Скрит текст:
Толкоз ми е писнало, а само двама ученика съм прекарала през системата /единият даже само на половина/, че ми иде да се разхвърча из училището и из МОН с една метла и да нарина сумати и свят. Поразяват децата и естествената им склонност и желание да учат!
А имат учители, при които часовете са много  приятни и интересни... И в МОН има тук-там по някой добър специалист. Ама...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Fifiana в чт, 27 фев 2020, 10:51
На мен пък никой не ми отговаря на съобщенията до учителите, които пращам през ел. дневника. :(


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 27 фев 2020, 10:52
Fifi,може да не знаят как да върнат отговор.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: solnichka в чт, 27 фев 2020, 10:54
Кой е казал, че БАН има монопол върху комбинирането на корени, представки и наставки :)
Неуверие и развълнение ми харесаха. :)
Аманда, незнам за коронавируса, но наистина ти действа пресата в bg-mamma по отношение на НВО. Дете решило три теста наведнъж е всичко друго, но не и "проспивателно".  :)
Аз като чета някои деца как са израснали (защото мотивацията идва с това, а не дудненето от всички страни колко е важно НВО и тази година) се чудя защо майките им са толкова притеснени къде ще отидат и какъв бал ще имат децата около тях. Те тия деца и езика ще си научат и всичко което им се предложи навсякъде.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Judy в чт, 27 фев 2020, 10:57
На мен пък никой не ми отговаря на съобщенията до учителите, които пращам през ел. дневника. :(

В Школо аз съм си дала телефона и имейла и получавам отговор и на двете.
Директно на дадените имейли на преподавателите ли пишеш?
Някои са си дали и телефоните за връзка.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в чт, 27 фев 2020, 11:07
В Родопите ходим да караме колелета. Ще видим набора дали ще го огрее да дойде с нас. Съмнявам се, че ще го допуснат, но знам ли. Ако все пак дойде, съм сигурна, че през тези пет дни там, ще има доста моменти, в които ще се чудя на себе си защо съм си причинила присъствието му там 😂 Ей, способен в да ме нервира за половин секунда.
Снощи прави един тест от сборника на Просвета за текуща проверка. Последната не можа да я направи. Казах му да разгледа решението и после да ми я обясни, а аз отидох на родителска среща. Върнах се и го питам "Разбра ли я? Разгледа ли решението?". Разбрал я бил. "Хайде обяснявай". "Ъ" - гледа, все. едно за първи я вижда. Баща му се прибра и накрая и той си припомни всичко за триъгълниците, външни ъгли и прочие, докато младежът се потеше да схваща задачата и да обяснява. Ей, цялото семейство сме се впрегнали задачи да решаваме. И после как няма да викам. То най-лесно е да кажеш "това не го разбирам".


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Betty L. в чт, 27 фев 2020, 11:22
Тя и моята така. Тест някакъв, задача за цилиндър примерно. Пропуснала я. Защо бре? О, не си спомням формулите. И понеже беше за пореден път, като викнах... Бързо си намери листа с формулите и задачата се реши за секунди.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 27 фев 2020, 11:26
Не е лесно да си родител, но и дете да си е трудно:)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Джинa в чт, 27 фев 2020, 11:34
Отварям темата и " 150 нови отговора" :flushed: Ше му се не види и коронавируса :) Вие представяте ли си ако всички си останем у дома, какво ще стане :sweat_smile:
Нашите са правили онзи ден контролно по БЕЛ - оплакваха се, че са имали преразказ на цяла страница текст плюс отделно тест, та малко съм стресирана от предстоящия резултат :relieved: Аз, де, те нямат такива проблеми :)
По химия пък госпожата дала тест само на едната колона, за 20 мин. Резултатът е само 3-ки и 4-ки. Ние сме с 3.
Абе положението предфинално става мазало :rolling_eyes:
Между другото, мога ли някъде да видя с какъв бал са приемани децата в училищата?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Просто_майка в чт, 27 фев 2020, 11:34
Има моменти, когато започна да "чета", в които едвам се сдържам да не се разхиля с глас. Просто нахлуват спомени от времето, когато аз бях на 13 и ми изнасяха лекции за едва ли не същите неща...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 27 фев 2020, 11:37
Джина, в сайта на РИО( Плевен, архив).


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Fifiana в чт, 27 фев 2020, 11:50
Скрит текст:
На мен пък никой не ми отговаря на съобщенията до учителите, които пращам през ел. дневника. :(

В Школо аз съм си дала телефона и имейла и получавам отговор и на двете.
Директно на дадените имейли на преподавателите ли пишеш?
Някои са си дали и телефоните за връзка.
Мерси, Judy.
Всичко съм си дала и аз.
Пиша съобщение през опцията на Школото "Прати съобщение" към профила на съответния учител.
Никой не си е дал там нито тел., нито имейл. Даже едната зам. директорка беше забранила да й се пращат съобщения. :)


Който има и по-малко дете, може да се информира какво се готви:
 МОН предлага интегрален изпит в седми клас от 2022/2023 учебна година (https://m.dir.bg/dnes/obshtestvo/mon-predlaga-integralen-izpit-v-sedmi-klas-ot-2022-2023-uchebna-godina)


Taзи идея не беше ли бг-мамска?
Като цяло ми харесва, но като знам как преподават в училище, ще почнат да процъфтяват частните уроци и по другите предмети.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Джинa в чт, 27 фев 2020, 12:05
Джина, в сайта на РИО( Плевен, архив).
Бисе, гледам, гледам, и не мога да открия къде е този архив :rolling_eyes: Нали  РУО е това РИО? Ако някой може да даде направо линк за такива заблудени като мен :kissing_face:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 27 фев 2020, 12:09
Джина,
https://www.ruobg.com/news/read-archive/page/5/id/876 (https://www.ruobg.com/news/read-archive/page/5/id/876)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: грейпфрут в чт, 27 фев 2020, 12:20
Oпа, новина от днес (съобщена по БНТ) - изпитът след 7 клас за сегашните четвъртокласници ще е в друг формат: БЕЛ ще се обедини с обществените науки, а математиката - с природните. :scream::scream::scream:
Не е по темата, но ми се плаче, имам малко дете, не ми се мисли какво ни чака.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 27 фев 2020, 12:21
Това излязло ли е като наредба или е само предложение?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: грейпфрут в чт, 27 фев 2020, 12:23
Казаха, че е съобщено от Мон и щяло тепърва да има разяснения за родителите. Останах с впечатление, че е решено.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Мария в чт, 27 фев 2020, 12:26
Малкия ми син е третокласник.
"Чудна" идея е това, освен школите по БЕЛ и МАТ да започнат и по всчики останали предмети да ходят на уроци.Що пък не...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Алиена в чт, 27 фев 2020, 12:27
Супер, започвам да спестявам отсега за уроци :grinning: а има цели 3 години, много ми е интересно какво още ще измислят?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в чт, 27 фев 2020, 12:27
В Родопите ходим да караме колелета. Ще видим набора дали ще го огрее да дойде с нас. Съмнявам се, че ще го допуснат, но знам ли. Ако все пак дойде, съм сигурна, че през тези пет дни там, ще има доста моменти, в които ще се чудя на себе си защо съм си причинила присъствието му там 😂 Ей, способен в да ме нервира за половин секунда.
Снощи прави един тест от сборника на Просвета за текуща проверка. Последната не можа да я направи. Казах му да разгледа решението и после да ми я обясни, а аз отидох на родителска среща. Върнах се и го питам "Разбра ли я? Разгледа ли решението?". Разбрал я бил. "Хайде обяснявай". "Ъ" - гледа, все. едно за първи я вижда. Баща му се прибра и накрая и той си припомни всичко за триъгълниците, външни ъгли и прочие, докато младежът се потеше да схваща задачата и да обяснява. Ей, цялото семейство сме се впрегнали задачи да решаваме. И после как няма да викам. То най-лесно е да кажеш "това не го разбирам".

Стон, какви колелета карате? И по какъв терен? Ние правим вело ваканция всяка година, но в БГ още не сме намерили подходящо място.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в чт, 27 фев 2020, 12:27
Тъкмо мислех да сменя вирусната тематика с няколко изобретени думи по време на преразказите:
- развълнение
- неуверие
- сръбци (сърби)
- кулперация (кооперация)
Аз мога да добавя "колуминация", демек кулминация:)
Мога да добавя "тиква с пъпки". Не знам какъв е оригиналът.

Майко Божия, "хармоничен микс от знания, умения и компетентности"! Постигането на този хармоничен микс ще бъде гарантирано от хармоничен несмилаем материал. Май ще трябва купон да вдигаме, че сегашните деца ще минат само с мат и бел.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в чт, 27 фев 2020, 12:30
Това излязло ли е като наредба или е само предложение?
Не, но съм сигурна, че когато се появи проект за изменение на наредбата за оценяване на резултатите на учениците, вие ще сте едни от първите, които ще разберат. :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Cygnus в чт, 27 фев 2020, 12:30
Тъкмо мислех да сменя вирусната тематика с няколко изобретени думи по време на преразказите:
- развълнение
- неуверие
- сръбци (сърби)
- кулперация (кооперация)
Списъкът се обновява непрекъснато :)
И моите имат такива, госпожата им ги записва в края на тетрадката - казала им, че и Иван Вазов е измислил много думи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: грейпфрут в чт, 27 фев 2020, 12:32
Супер, започвам да спестявам отсега за уроци :grinning: а има цели 3 години, много ми е интересно какво още ще измислят?
Казаха, че не е нова идея, но предишния път пропаднала, заради недоволство на родителите. Да видим ... Кореспондира с онова писмо от учители, което беше разпростанено есента.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: solnichka в чт, 27 фев 2020, 12:33
Статията, която fifiana пусна звучеше добре. Тестване на възможност за мислене, а не на заучени конкретни знания. Прозрението, че е по-добре да има повече гимназии и училища, които да са желани, за да няма такова фокусиране върху изпита в 7 клас.
Ако изпитните формати изпреварват другите промени, обаче, просто ще има по-голяма истерия около изпита.
Но в МОН вземат тестологията насериозно, така че бъдете оптимисти.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в чт, 27 фев 2020, 12:37
solnichka, изобщо не съм оптимист за реализиране на добрата идея. То и идеята с профилирането е добра, но на родна почва все изкривено се засява.
Настръхва ми косата от сега какво още могат/ще измислят.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: rummi_pl в чт, 27 фев 2020, 12:39
Направо виждам в бъдещата седмокласна тема какви ще са коментарите
"а навремето колко лесни са били изпитите - един по БЕЛ, един по МАТ и пей сърце, а сега ..." :joy:

Радвам се, че не се налага да се запознавам с промените надолу по класовете. Достатъчно ми е 10-ти и един 12 - ти. Догодина пак матура на голямата + профили. Няма край.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: green_dawn в чт, 27 фев 2020, 12:40
Малкият е 4 клас сега. Чудно се получава за него...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 27 фев 2020, 12:40
Руми, ГПЧЕ Плевен обявиха ли профилите?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: rummi_pl в чт, 27 фев 2020, 12:42
Не още. Нищо не се и чува.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Inna_78 в чт, 27 фев 2020, 12:44
Малкият е първи клас. Единственото което ми остава, ако това се приеме е да се моля,  докато дойде неговия ред да се отмени.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Mama TAZ в чт, 27 фев 2020, 12:49
A видели сте новата идея на МОН..
Ето това е повод да се зарадвам истински, че най-късно след 5,5 години напускаме системата, ако преди това не емигрираме (най-накрая)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в чт, 27 фев 2020, 12:49
Радвам се, че малкият е пети клас и общо взето върви по утъпкан път. И стратегия съм измислила, че е спортист и качествената подготовка ще е по-трудна чисто времево. Ни пък при него го няма инатестия характер и ще ми е по-лесно.

gadamer, караме планински колелета. В България  има много възможности за по-дълги маршрути, в Родопите, в Стара планина, само човек свободно време да има, че нещо ни е кът. Приятелите ми в София карат повече по Витоша, Лозенска планина.
Терен, различен - черни пътища, пътеки, камънаци.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в чт, 27 фев 2020, 12:51
Направо съм щастлива от факта,че нямам по-малко дете...
Идеята не тръгна от тук,а просто коментирахме,че е имало действително и такъв вариант-просъществува около 2 години,но имаше недоволни и се отказаха.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в чт, 27 фев 2020, 12:55
Изхождайки от това, че преди около седмица се проведе отраслов съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование и от тази миналогодишна идея (https://www.srsnpb.com/2019/05/10/%d0%b4%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5/), допускам, че зад предлаганите промени не стои само министерството.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: AIR в чт, 27 фев 2020, 13:03
Радвам се, че нямам друго дете....Бе ми се мисли ако трябваше и по другите предмети да се подготвяме, че сигурно и оценки да гоним в училище...Ох, да минава 9.06 и 11.06...
Аз съм вече под сериозна дилема как да редим първите три желания, като се запознах обстойно с уч. планове на паралелките в нашето ПМГ. ..Но нека още малко да ми се избистрят въпросите и ще питам и тук...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: dani777 в чт, 27 фев 2020, 13:04
Радвам се, че малкият е пети клас и общо взето върви по утъпкан път. И стратегия съм измислила, че е спортист и качествената подготовка ще е по-трудна чисто времево. Ни пък при него го няма инатестия характер и ще ми е по-лесно


И при мен е така, ще се радвам да прочета за Стратегията ти...

По математика имаме сборника на Архимед + пусканите тук предварителни изпити по математика, чудех се за нещо друго да препоръчате за подготовка и още  дайте ми идея как вие се готвите и решавате тези задачи по Геометрия :
Аз лично вече ги сънувам ъглите, знае на теория, решаваме задачи, но когато е в клас, примерно вчера има ли контролно върху раздела и се прибра много обезпокоен, че задачите били трудни, не били от тези, които госпожата казала,че ще бъдат, една неуспял да реши, не може да прецени колко са му верни ....И аз вече се чудя какъв да ни е подхода, как да може да прилага теорията , след като я е научил в практиката при решаване на задачите по Геометрия....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в чт, 27 фев 2020, 13:09
На мен ми харесва идеята, но ми се струва, че отново ще се залитне в академичност, а не в измерване на разбиране на материала,  междупредметни връзки. Ще се тръгне на частни уроци по всичко, ще побъркаме децата от зубрене.
Аз имам и второкласник. Когато той ще е седми клас, брат му ще е абитуриент. Ако оцеелем от коронавируса.
Солничка, аз си мислех, че се е самомотивирал и ги е решил доброволно, но баща му си призна, че го е натиснал, за да не мрънкам...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Джинa в чт, 27 фев 2020, 13:09
Открих го най-накрая този архив :) Ще ми избоде очите, ама аз пак си търся :)
Сега може ли някой да ми разясни - това са първите няколко бала от първо класиране, единия минимален, другия - максимален. Да разбирам ли, че в една паралелка са приемани деца с бал от 139 до 487 :flushed: Нещо не вдявам... Но като гледам, и тук е имало отличници :)
1                    
1500130  МГ "Гео Милев"
2003  Математически - М. Информатика. ИТ. с ИИЧЕ - АЕ
203.000
498.000
2                    
1500130  МГ "Гео Милев"
2002  Математически - М. Информатика ГИ. с ИИЧЕ - АЕ
248.000
494.500
3                    
1500131  Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици
2104  Чужди езици - НЕ. АЕ. с ИИЧЕ - НЕ
370.250
493.000
4                    
1500130  МГ "Гео Милев"
2001  Математически - М. ФА. с ИИЧЕ - АЕ
152.500
488.000
5                    
1500130  МГ "Гео Милев"
2006  Математически - М. Информатика. с ИИЧЕ - НЕ
139.000
487.500


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Desem в чт, 27 фев 2020, 13:12
Това излязло ли е като наредба или е само предложение?
Не, но съм сигурна, че когато се появи проект за изменение на наредбата за оценяване на резултатите на учениците, вие ще сте едни от първите, които ще разберат. :)
Bise, небезизвестният госин Стаматов го беше предложил....забравих от името на някава директорска или учителска организация...
Махнаха на малките ЧП и ЧО (особено първото беше любимо на много от децата) , сега на големите го натресоха...

Джина, правилно си се ориентирала за границите на бала в МГто тъжна работа.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Просто_майка в чт, 27 фев 2020, 13:17
На мен идеята за новото оценяване ми харесва. Стига да я доошлайфат читаво. Обаче съм 100% сигурна, че каквото и да измислят от МОН, на нас родителите все няма да ни хареса.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Judy в чт, 27 фев 2020, 13:21
На мен ми харесва идеята, но ми се струва, че отново ще се залитне в академичност, а не в измерване на разбиране на материала,  междупредметни връзки. Ще се тръгне на частни уроци по всичко, ще побъркаме децата от зубрене.
Аз имам и второкласник. Когато той ще е седми клас, брат му ще е абитуриент. Ако оцеелем от коронавируса.
Солничка, аз си мислех, че се е самомотивирал и ги е решил доброволно, но баща му си призна, че го е натиснал, за да не мрънкам...

И аз одобрявам.
Залитането по два предмета никога не ми е допадало.
А който сиправи детето на дармон от зубрене, ще го прави и с 2, и с 20 предмета.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: green_dawn в чт, 27 фев 2020, 13:26
Винаги съм смятала, че подобни изпити са добри идея, но тук нямам доверие какво ще сътворят. Че те всяка година по един тест не могат да направят без грешка...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Vrabcho_ в чт, 27 фев 2020, 13:41
Тъкмо мислех да сменя вирусната тематика с няколко изобретени думи по време на преразказите:
- развълнение
- неуверие
- сръбци (сърби)
- кулперация (кооперация)
Списъкът се обновява непрекъснато :)
И моите имат такива, госпожата им ги записва в края на тетрадката - казала им, че и Иван Вазов е измислил много думи.
:joy: :joy: Правилно им е казала госпожата. Ама те успешно конкурират Вазов някои.:laughing:
Отивам да чета за промените при сегашните четвъртокласници. Имам първокласник и ми се изправи косата. :dizzy_face:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в чт, 27 фев 2020, 13:56
В 4 клас нали така или иначе имат НВО и по Човек и природа? Просто ще я слеят с математиката.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Vrabcho_ в чт, 27 фев 2020, 13:57
Аз разбрах, че става дума за НВО-тата в 7 клас за набора на сегашните четвъртокласници. А не за 4-ти.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Inna_78 в чт, 27 фев 2020, 13:59
В 4 клас нали така или иначе имат НВО и по Човек и природа? Просто ще я слеят с математиката.
От тази година нямат. Имат само по БЕЛ и Мат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Inna_78 в чт, 27 фев 2020, 14:00
Аз разбрах, че става дума за НВО-тата в 7 клас за набора на сегашните четвъртокласници. А не за 4-ти.
Правилно си разбрала. За бъдещите седмокласници 2022/2023


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Алиена в чт, 27 фев 2020, 14:02
Аз си го представям като един вид тест за интелигентност. Ходила съм на такъв за кандидатстване след 8 клас, беше много интересен.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Aila в чт, 27 фев 2020, 14:06
В 4 клас нали така или иначе имат НВО и по Човек и природа? Просто ще я слеят с математиката.
От тази годиня нямат. Остават само БЕЛ и МАТ.
Аз имам четвъртокласничка и определено не съм доволна.
Смятам, че ако го въведат тя просто няма да ходи на никакви школи и това е. Не мисля да се побърквам заради едни изпити.
И в момента с каките гледам да го карам лежерно. Вечер гледаме сериала Приятели, през деня не учат особено много, но се надявам да си пишат домашните поне. Вече трета седмица не мога да ги накарам да решат ПИ от Междучасие. Колкото толкова, няма да е краят на света какъвто и резултат да изкарат. Но може би ще ги запиша на следващите тренировъчни за да направят поне нещо тъй като вкъщи явно не успявам да ги накарам.
На едната и спрях частните уроци по английски и немски с идеята да прави тестове, но резултата е че само първата седмица направи един по бел и един по мат и след това пак не и остава време.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Judy в чт, 27 фев 2020, 14:24
Аз си го представям като един вид тест за интелигентност. Ходила съм на такъв за кандидатстване след 8 клас, беше много интересен.

Не, това е изпит върху конкретен материал, който трябва да се прочете, разбере и научи. На гола интелигентност не може да се разчита, ако е направен "като свят".
А до края на 7-ми клас "разказвателните предмети" придобиват вече обем и форма, достойни за уважение. :laughing:
Въпреки това предпочитам акцентът, който сега е само върху математика и БЕЛ, да се разпредели по-нормално и равномерно, т.к. науката и животът не са тези два предмета само.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: мама МОНИ в чт, 27 фев 2020, 14:30
Момичета имам едно питане (вероятно по-добрите с Мат. знаят Мария, ston ...) какви са тези Основни задачи по математика? Видях ги в един от сборниците, които са дали в Регалия. И може ли тяхното решение да се използва като теорема например и да се пише "от Основна задача". Дали обясних правилно?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Aila в чт, 27 фев 2020, 14:40
Момичета имам едно питане (вероятно по-добрите с Мат. знаят Мария, ston ...) какви са тези Основни задачи по математика? Видях ги в един от сборниците, които са дали в Регалия. И може ли тяхното решение да се използва като теорема например и да се пише "от Основна задача". Дали обясних правилно?
Доколкото съм запозната трябва да се разписват, не могат да се ползват наготово.
Но идеята е за децата да са като теорема, тоест да ги виждат веднага и  да знаят как да ги разпишат ако им се наложи да ги полват, а не тепърва да ги мислят.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в чт, 27 фев 2020, 14:45
Аз имам един файл "Основни геометрични задачи", мисля, че Дидева го беше пуснала в групата. Честно да си кажа, погледнах го веднъж и реших, че ще се занимавам по-обстойно с него като започнат геометрията. Е, почнаха я,  аз още не мога да стигна до него. Айла го е написала добре. Идеята е да видят решения на основни задачи и да им е по-лесно да ползват тези модели при други задачи. Един вид, сборник с решения. Ама и аз как го обясних 😞
Обаче това моето, да започне само да разглежда подобни неща, е мисия невъзможно. Не, аз трябва да си припомням неща дете съм ги учила преди 30 години и да му ги наливам в кратуната 😭 Още ми държи влага от снощните разправии.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Джинa в чт, 27 фев 2020, 14:59
Аз се извинявам, че пак ще си поставя питането, но явно хич не съм наясно как става класирането след 7 клас. Ако това е така, както аз го разбирам:
  МГ "Гео Милев"
2006  Математически - М. Информатика. с ИИЧЕ - НЕ
минимален бал 139.000  максимален бал 487.500
т.е. на първо класиране са приети в тази паралелка деца с бал 487.500 и деца със 139.000, как става това?
Предполагам децата с най-висок бал са заявили като първо желание различни паралелки, и така в някои от елитните училища влизат деца с доста нисък бал, които въпреки него, са ги посочили и като свое първо желание :rolling_eyes:
Знам, че миналата година се говореше за тези схеми, какво желание да запишеш, че да попаднеш по-напред, но не съм се задълбочавала много...Ако може някой да обясни пак :smile:
ТО и да попаднат деца с много нисък бал в такива паралелки и училища не виждам много смисъл, ако ще се влачат на опашката, но все пак...
И другото, което не ми стана ясно тази година - как една от най-предпочитаните паралелки в МГ-то остана с доста празни места :rolling_eyes: Малко деца са я посочили като желание, защото са очаквали да се влиза с по-висок бал ли? Или пък не са рискували да чакат второ класиране?
Изобщо ако се влиза с такъв бал, не разбирам защо изобщо побъркваме децата :worried:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в чт, 27 фев 2020, 15:05
Джина, при вас няма никакъв смисъл да ги побърквате. Хубаво е да си учат, но няма нужда от истерии. В София положението е зле...Но пак има нелоши училища с преодолим бал.
Аз също се опитвах да му пробутвам някакви основни задачи,от курса също им дават, но той директно си почва да решава.
П. П Синът ми се оплака, че по БЕЛ е трябвало да отговори на 10 литературни въпроси по разказа, да направи сбит преразказ на една част от "Една българка" по спомени. За 40 минути.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в чт, 27 фев 2020, 15:20
Джина, правилно си разбрала. В конкретните примери, които си посочила, в тези паралелки има деца и с 480+ и със 100+. Просто в провинцията е така. Няма достатъчно деца с много висок бал, които да запълнят всички места в привлекателните паралелки и успяват да влязат деца и с по-нисък такъв. И в нашия град положението е подобно, но поне за математическата и чуждоезиковата паралелки в нашето училище, минималният бал не пада под 300 откакто следя статистиката.
В София положението е друго. Все пак са около 12000 деца набор.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в чт, 27 фев 2020, 15:21

  МГ "Гео Милев"
2006  Математически - М. Информатика. с ИИЧЕ - НЕ
минимален бал 139.000  максимален бал 487.500
т.е. на първо класиране са приети в тази паралелка деца с бал 487.500 и деца със 139.000, как става това?

Изобщо ако се влиза с такъв бал, не разбирам защо изобщо побъркваме децата :worried:
Джина, трай си :) не дърпай оня за опашката, че всяка година е различна :)
За да разбереш защо се филмираме софиЕнки:
95т. ще им трябват за да ги приемат на първо класиране в немската, СМГ и испанската гимназия;
и според моите сметки около 90т. на двата НВО за останалите езикови за да им е сигурно на първо класиране.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Desem в чт, 27 фев 2020, 15:22
Джина, няма схеми. Това е разликата в баловете, няма връзки, врътки и т.н.
Дете с бал 139 е посочило в желанията си МГ и е прието... А между другото след него за останали и свободни места, та балът можеше да е и по-нисък.
Няма по предно желание.
На първа страница няма ли го светкащ мигащ надпис че дете с по нисък бал не ли е да измести дете с по-висок бал независимо, кое как си е подредило желанията.

Дете с бал 450 няма да бъде изместено от дете с бал 150, само защото първото е посочило МГ на 6то желание, а при второто МГ е на 1во желание.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: pitanka в чт, 27 фев 2020, 15:30
Аз си го представям като един вид тест за интелигентност. Ходила съм на такъв за кандидатстване след 8 клас, беше много интересен.

голям оптимизъм :)
и аз подкрепям, но... не вярвам да се получи... предвид факта и че това е набора на малката ни щерка... лошо...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в чт, 27 фев 2020, 15:33
Сега се замислих във връзка с интегралния изпит. Дали неговото въвеждане ще породи промени и в наредбата за организация на дейностите в частта с балообразуването? Към момента резултатите от олимпиадите могат да са балообразуващи за предмети, по които в годината на кандидатстване не се провежда НВО. Дали включването на природните науки в интегралния изпит ще означава, че е проведено НВО по биология, химия, физика?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: pitanka в чт, 27 фев 2020, 15:35
Ston, Дидева, бихте ли ми пуснали файла с основните геометрични задачи, моля?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: dani777 в чт, 27 фев 2020, 16:07
Ston, Дидева, бихте ли ми пуснали файла с основните геометрични задачи, моля?

Да помоля и аз ...благодаря предварително!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: мама МОНИ в чт, 27 фев 2020, 16:22
Благодаря за разясненията за Основните задачи - разбрах.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в чт, 27 фев 2020, 16:42
Аз се чудя между Джон Атанасов и НТБГ кое бихте избрали?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Fifiana в чт, 27 фев 2020, 16:44
А някой с отзиви за Меридиан 22?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sanaka в чт, 27 фев 2020, 16:50
Аз се чудя между Джон Атанасов и НТБГ кое бихте избрали?
При сегашните неясноти с профилирането и отражението му върху възможностите за висше образование, аз не бих избрала професионална гимназия. Иначе харесвам НТБГ - трите деца на приятелско семейство го завършиха, доволни са от обучението и средата, едното следва бизнес администрация в АУБГ, а другите две - медицина в МУ София.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в чт, 27 фев 2020, 17:16
Тези съображения не важат ли и за Джон Атанасов?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sanaka в чт, 27 фев 2020, 18:05
Да, и за него. Просто за НТБГ имам отзиви и затова писах специално за него.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в чт, 27 фев 2020, 18:15
И аз го мислех това - профилирана гимназия и професионална гимназия.
Ако избере да остане в своето училище, може, при желание, по-лесно да следва в чужбина, че и хорариум по математика ще има доста добър. Ако избере да отиде в Правец, следване в чужбина може да е по-трудно осъществимо, но пък знам ли дали въобще ще иска да ходи да учи в странство. Може спокойно да си учи тук в ТУ и след това, ако иска, да запише магистратура в чужбина. Всъщност на доста мои познати децата действат по тази схема - бакалавърска степен тук, магистратура в чужбина.
Имаме още пет месеца да го мислим.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: AIR в чт, 27 фев 2020, 18:23
И аз го мислех това - профилирана гимназия и професионална гимназия.
Ако избере да остане в своето училище, може, при желание, по-лесно да следва в чужбина, че и хорариум по математика ще има доста добър. Ако избере да отиде в Правец, следване в чужбина може да е по-трудно осъществимо, но пък знам ли дали въобще ще иска да ходи да учи в странство. Може спокойно да си учи тук в ТУ и след това, ако иска, да запише магистратура в чужбина. Всъщност на доста мои познати децата действат по тази схема - бакалавърска степен тук, магистратура в чужбина.
Имаме още пет месеца да го мислим.
Абсолютно пред същата дилема съм с реденето на първите 3 желания в ПМГ - кое къде да е между:  професионална паралелка "приложно програмиране"; математика с немски/английски; софтуерни и хардуерни науки....
И аз не знам дали той иска в чужбина 🙄 (аз искам - техническо или компютърно образование в Германия), не мисля, че и той знае 🙄


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в чт, 27 фев 2020, 18:25
Ако идеята е да се продължи в тази посока във ВУЗ у нас, ако връзката не е ТУЕС-ТУ, бих избрала профилирана паралелка, с профилиращ предмет математика.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в чт, 27 фев 2020, 18:31
Да, интересува ме извън ТУЕС, нататък как да редя :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в чт, 27 фев 2020, 19:25
А Строителният техникум не ти ли харесва?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Prizma в чт, 27 фев 2020, 20:02
А някой с отзиви за Меридиан 22?

Бих те насочила да погледнеш към Иван Апостолов.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Cygnus в чт, 27 фев 2020, 20:35
И аз одобрявам.
Залитането по два предмета никога не ми е допадало.
А който сиправи детето на дармон от зубрене, ще го прави и с 2, и с 20 предмета.
Идеята е интересна, но ако я организират по начина, по който са тези изпити за НВО в момента ще стане турлюгювеч, а уроците и школите ще са задължителни по всички предмети ... просто не мога да си представя кога точно можем да вместим извънкласна дейност по още 5 предмета в ежедневието им.
Според мен има смисъл да се направи един интегрален изпит, който покрива учебния материал за базови знания - за всички деца, който наистина си изпълнява функциите за НВО и е постижим от всички без никакви допълнителни уроци и школи - най-важното, основното. И допълнителни разширени модули по съответни дисциплини, които всяка гимназия да прецени колко и какви да включи в балообразуването си. За математическите гимназии допълнителен изпит с много по-трудни задачи, за природо-математическите профилирани паралелки - разширен изпит по съответните дисциплини, за езиковите и хуманитарните - по български език, история, за тези по изкуствата - нещо като сегашните проверка на способностите, и. т.н. и т.н.  И всеки да набляга според желаното училище и се явява на съответния.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в чт, 27 фев 2020, 20:42
Преди малко се разписах в осмокласната по този въпрос, та няма да се повтарям тук. Не смятам, че ще излезе нещо читаво от тези идеи за интердисциплинарен изпит.
Но друго ме безпокои повече. Не е сериозно да се правят непрекъснати промени на всеки 1-2 години. Така никога нищо няма да проработи.
Ако на някого изобщо му пука за пустото образование, да съсредоточи усилия по затваряне на ножицата между нивото на различните училищата.
А те само се занимават с промяна на изпити.
Пълни глупости.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в чт, 27 фев 2020, 20:54
Изобщо ако се влиза с такъв бал, не разбирам защо изобщо побъркваме децата :worried:
В провинцията се влиза с точно такива балове...
Аз моето по бел не го побърквам-очаквам около 50-60т ОБЩО от двете части.По математика го "побърквам",защото се е насочил към програмиране,а то без математика не става.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в чт, 27 фев 2020, 21:10
Ми да ви кажа накрая с удоволствие ще се преместя при вас.
Не знам как се съпоставят като ниво на обучение софийските гимназии с тези извън София.
Само знам, че навремето братовчедка ми записа френска филология в СУ. На втората година при тях се преместиха доста хора от великотърновския университет, защото първоначално не били приети в София. Е, бяха просто потресени от ниското ниво на обучение и абсолютната незаинтересованост на преподавателите в СУ.
Имам подозрения, че и с гимназиите ще се окаже подобно положението.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в чт, 27 фев 2020, 21:19
Ето ви ингегрирания изпит на МОН от 2001 г - https://www.vesti.bg/novini/19-iuni-2001-g-153272
Аз с моята обща култура няма да мога да го реша изцяло -за 7класниците нямам идея...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в чт, 27 фев 2020, 21:23
А с този изпит ли се е кандидатствало за гимназии?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 27 фев 2020, 21:27
Ред, добре си дошла!:)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в чт, 27 фев 2020, 21:28
А с този изпит ли се е кандидатствало за гимназии?
С този и още 2 отделни по мат и БЕЛ.
Red, и при нас може-баловете са като Плевенските.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в чт, 27 фев 2020, 21:35
Абе то няма да е само заради баловете. :)
По линия на баба съм пето поколение софиянка.
А така се уморявам вече от лудницата и стреса тук.
Мечтая си да живея някъде на спокойствие. И да си гледам коне. 😊
Много големите градове са някаква идиотщина. И не стават за живеене. Нищо общо нямат с човешката същност. Това е положението.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: AIR в чт, 27 фев 2020, 21:41
.svetlaem    , и при нас положението е така - основно на математиката се набляга, още повече, че и балът ни в ПМГ се образува основно от МАТ..
Аз не те каня да живееш във ВТ - този град за повече от 3 дни не става (за 2 дни е идеален, третият е под въпрос, при това)....(чиста търновка съм, но съм живяла и 6 г. в Пловдив, та говоря от опит)
Относно ВТУ и филология - завършила съм линвистика (ФЕ и ИЕ), еми такова учене беше онези години, повече учех като студентка, отколкото като ученичка в ЕГ...от сутрин до вечер само упражнения, група от 6 човека, преподавателите ни познаваха и "кътните зъби"...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 27 фев 2020, 21:47
Ред, предлагам да си купим по едно каменно къще  в Родопите, да си направим едно училище и тъй като конете и на мен са ми страст, диййй ,към Родопската идилия!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в чт, 27 фев 2020, 21:49
Основни геометрични задачи (https://dox.abv.bg/download?id=c86d0b5b81)

за всички желаещи майки/татковци и за децата, които ще се борят с тях


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в чт, 27 фев 2020, 21:51
Еха, Биси!
Хайде! 😊

Air, не знам.
Аз и Търново и Пловдив много ги обичам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: MollyBy в чт, 27 фев 2020, 21:51
Уж и ние сме провинция, ама баловете не са никак успокояващи:
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/d8Pf/rUrc5.png)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в чт, 27 фев 2020, 21:56
Провинция друг път. Морска столица сте.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: solnichka в чт, 27 фев 2020, 22:40
Уау, бива си ги баловете и във Варна.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в чт, 27 фев 2020, 22:52
На мен Пловдив ми е любимия град-много си го обичам.А за Родопите бих си живяла целогодишно там-,зареждат ме със спокойствие ,енергия и доброта-въобще никъде другаде не се чувствам така...Живяла съм няколко години в Родопите и още се чудя защо се върнах в Северозападнала България.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 27 фев 2020, 23:02
Светле, аз се чувстава по същия начин в Родопите. Все едно ми идва и силата , и спокойствието и съм си аз. Тук , сякаш съм в паралелн свят и все едно живея живота на някой друг.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: AIR в пт, 28 фев 2020, 00:07
Светле, лелей, ти още по-голяма глупост от мен си направила...И аз обожавам Пловдив и с течение на времето разбирам, че прибирането ми във ВТ е било огромна грешка..(но за периода, в които го направих, беше най-доброто решение) Но "моят" град ще си остане Пловдив..
А Родопите са си Родопите - страхотна планина..най-сладкия съботен обяд беше в Бачково едно време .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: solnichka в пт, 28 фев 2020, 00:20
Ston, мотивационните им писма са готови - и на трите. Мисля, че може да ги вземат да карат колела с теб в Родопите. :grinning: :grinning: :grinning:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в пт, 28 фев 2020, 07:09
И аз много обичам Родопите,  всяка година ходим лятото в къщата на един приятел. Селото е много малко, не знам дали и 10 човека живеят в него за постоянно. Но гледката (на единия баир сме ние, на отсрещния е село Гела), тишината...Има няколко маршрута за преходи, берем боровинки и гъби в горите...Но планински колела никога не сме карали, ние сме с градски :blush: Препоръчвам Вили Малина на Пампорово, стават и за лято и за зима. Лятото лифтовете на Снежанка работят и качват хора с планински колела, разработват го този вид туризъм. На Боровец съм виждала също, на Банско....

Като казах Банско, понеже на детето отпаднаха всичките опции за априлската ваканция заради корона вируса и ще си стои тук с нас, запазих СПА преди Великден, малко да отпуснем душите. А веднага след изпита в АК, изчакваме я да излезе и директно отиваме в Банско за няколко дни последни ски. Напоследък много се оплаква от главоболие, явно се претоварва:(


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Медунка в пт, 28 фев 2020, 09:02
Здравейте,
Може ли и аз да получа файла с основните геометрични задачи? Благодаря.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в пт, 28 фев 2020, 09:03
Ston, мотивационните им писма са готови - и на трите. Мисля, че може да ги вземат да карат колела с теб в Родопите. :grinning: :grinning: :grinning:

Няма да ги вземат. То и моя синковец ще е цяло чудо, ако успее да се вреди, независими, че се явявам малко "вътрешен" човек.
За ей това събитие става въпрос
http://kriva.org/event/%d0%bf%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d1%8f/ (http://kriva.org/event/%d0%bf%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d1%8f/)

Много е яко, но си е тежичко на моменти. Цялостното изживяване обаче е несравнимо като атмосфера, излъчване на планината, гледки. Всяко лято, вече много години, се връщам там с усещането, че все едно се прибирам вкъщи.

Медунка, линк има на предната страница.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в пт, 28 фев 2020, 09:06
Здравейте,
Може ли и аз да получа файла с основните геометрични задачи? Благодаря.
Основни геометрични задачи (https://dox.abv.bg/download?id=c86d0b5b81)

за всички желаещи майки/татковци и за децата, които ще се борят с тях


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zazu1 в пт, 28 фев 2020, 09:29
Момичета, този профил Софтуерни и хардуерни науки какво точно представлява? Каква е разликата между него и Системно програмиране?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: estelliana в пт, 28 фев 2020, 09:30
Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки- Природни науки
(химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас, 06.06. –и екология - 07.06.2020 г., РУО – София-град


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в пт, 28 фев 2020, 09:37
Момичета, този профил Софтуерни и хардуерни науки какво точно представлява? Каква е разликата между него и Системно програмиране?
СХН е профилирана паралелка, Системно програмиране - професионална. Разликата в учебните планове е съществена.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zazu1 в пт, 28 фев 2020, 09:56
С риск да прозвуча отново като пълен лаик (:flushed: :stuck_out_tongue: ) тези учебни планове МОН ли ги задава или училището си ги приема и варират между училищата?
Примерно, ако на три места има системно програмиране професионална паралелка - едни и същи предмети с едно и също съдържание ли учат децата и разликата само от ФУЧ и ИУЧ ли идва?
Сътоветно, ако на три места има СХН - разликата само от другите профилиращи предмети и от ФУЧ и ИУЧ ли идва между тях (като съдържание на учебния материал и предмети)?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Алиена в пт, 28 фев 2020, 09:58
Миналата година гледах резултатите от НВО по общини, даже по отделни училища имаше. Някой знае ли къде да търся? С Гугъл пробвах, но нищо не излиза


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пт, 28 фев 2020, 10:23
Миналата година гледах резултатите от НВО по общини, даже по отделни училища имаше. Някой знае ли къде да търся? С Гугъл пробвах, но нищо не излиза
Бях се зарекла да не пиша повече тук и досега отговарях само на лично на зададени въпроси, на които мога да отговоря, тук ще направя едно изключение, надявам се да ме изтърпите с един коментар.
Тези справки аз ги изисках от мон и ги пратих да се публикуват на човек, който безкрайно много уважавам. Бях споделила и екселска таблица тук. Мен все още ме държи негативно квалификацията за кофти човек (родител) на самодоказващо се и самоамбицирано дете, което много държи да прецаква семпли деца и рязко ми спадна желанието да споделям, но казвам, че ги има в нета. Не съм ги сваляла от там, няма и да ги сваля. Ако не ги намерите, мон ги предоставя срещу заявление за достъп до обществена информация.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Betty L. в пт, 28 фев 2020, 10:23
Присъединявам се към момичетата, които искат да гледаме коне някъде :). Нямам претенции за конкретно място.
Снощи имахме родителска среща. Накратко ни запознаха с кандидатстването, но по-подробно през май - ще има родителска среща само за 7 клас специално по този повод. Агитираха ни умерено да си останем в това училище. Класната е изключително симпатична, по математика, ИТ, а сега временно и по физика им преподава. Та тя каза, че искрено пожелава успех на децата да влязат, където си желаят. Докато чакахме госпожата по БЕЛ, която също е невероятна, минаха по биология и география. Абсолютно безсмислено. Тази по химия не се появи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в пт, 28 фев 2020, 10:34
Мен все още ме държи негативно квалификацията за кофти човек (родител) на самодоказващо се и самоамбицирано дете, което много държи да прецаква семпли деца и рязко ми спадна желанието да споделям...
Еее, Мария, недей така.
Никой нищо такова не е казвал.
Всеки може да се размърмори тук, после му минава.
Пък някой сме барутлии. :D
Извинявай, ако съм прозвучала по-остро. В никакъв случай не е било лично.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Слънчевата в пт, 28 фев 2020, 10:37
Zazu,

Дидева ти е отговорила за съществената разлика между СХН и Системно програмиране.
Мога да се включа с коментар, относно разликите в различните училища, въпреки че имам само 1 дете, профил СХН в НПМГ. :joy:
Единственото сигурно общо нещо измежду всички паралелки СХН, в почти всички училища е това, че в 11 и 12 клас ще учат ИТ и информатика. Всичко останало е в ръцете на училището.
Сега сравних СХН, 9 клас, В НПМГ и в 119 су, щото много ми харесва директора :smiling_imp:
Та, в 119 СУ изобщо нямат допълнителни часове математика, което за мен е голям минус. Имат 1,5 ч/седмично ИУЧ информатика, това е всичко. В НПМГ имат допълнително 4 ч ФУЧ и 1,5 ч ИУЧ, седмично. Часовете са разпределени между математика, информатика и ИТ. Часовете ИТ всъщност пак са информатика.
Но, да, в 8, 9 и 10 клас, различията идват от ФУЧ и ИУЧ.
В 11 и 12 клас всичко ще зависи от приетите 3/4 профил.
Общо взето, хубав профил е, ако попаднеш на правилното място.
И личното ми мнение съвпада с това на Дидева! В настоящите условия не бих гледала към професионални паралелки. Все още има много неясноти за България, а за чужбинско е харакири.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в пт, 28 фев 2020, 10:39
Бях се зарекла да не пиша повече тук....
Мария, съжалявам да прочета това, надявам се да е временно решение и лошото чувство да се размие.
Твоето отсъствие в темата ще е осезаемо негативно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в пт, 28 фев 2020, 10:40
Зазу, ще учат едно и също по задължителните предмети като учебен план независимо къде е училището. В действителност разлики неминуеми ще има и заради преподавателския състав и заради децата. Пример, всички имат ООП (обектно-ориентирано програмиране), но в училище Х ще има човек, който разбира от това нещо, за да може да го предаде, и деца, които ще имат базовите знания и желание да го схванат и научат това нещо. В училище У може този, който трябва да преподава да не знае повече от написаното в учебника, а децата, в по-голямата си част, така или иначе да нямат необходимата основа и мотивация, за да го схванат.
Та съвсем опростено но според мен вярно, пак опираме до преподавателски състав и среда.
И вече другите разлики, ФУЧ, кръжоци, участие в допълнителни проекти и т.н.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в пт, 28 фев 2020, 10:48
Мария, да знаеш, че няма да се отървеш от нас така лесно. Ако трябва ще те крадем, както са се крали булки едно време. На коня - и пак в темата!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в пт, 28 фев 2020, 10:54
Мария, сигурна съм, че никой не таи лоши чувства към теб, нито те обвинява за нещо.

Аз искам да попитам нещо - как да се ориентирам за нивото на обучение в дадено училище в гимназиална степен? До 7 клас единственото водещо са резултатите от НВО, това са и лесно проверими резултати. А след 12 клас? ДЗИ? Ако не стигне балът на Ема за желаните гимназии, трябва да търся друг вариант. Но балът за прием е различно нещо от бала на изхода.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пт, 28 фев 2020, 10:59
Мария, сигурна съм, че никой не таи лоши чувства към теб, нито те обвинява за нещо.

Аз искам да попитам нещо - как да се ориентирам за нивото на обучение в дадено училище в гимназиална степен? До 7 клас единственото водещо са резултатите от НВО, това са и лесно проверими резултати. А след 12 клас? ДЗИ? Ако не стигне балът на Ема за желаните гимназии, трябва да търся друг вариант. Но балът за прием е различно нещо от бала на изхода.
Аз избирам гимназия след фег (и ак) по следния ред: профили, локация, бал за прием от нво от м.г. и чак тогава ако има 2 на кантар бих гледала дзи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пт, 28 фев 2020, 11:08
Мислех да напиша за ДЗИ във фег, ама ставам досадна :joy:
Ей, хора с големи деца,пишете за училищата в които са. Доста помага
На мен ДЗИ не ми е особен критерий.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в пт, 28 фев 2020, 11:12
Тоест логиката да се гледат входящите балове е, че училищата с най-висок бал за прием дърпат най-умните и учащи деца, което предполага, че през следващите 5 години те ще поддържат това ниво?

Уф, това с профилите много ме натоварва, защото ми трябва училище, което да дава добра обща подготовка + отличен английски + добро ниво втори език. Та ако не стане за АК...не знам изобщо какви профили ще избираме....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Слънчевата в пт, 28 фев 2020, 11:15
и после какво ще правите с общата подготовка и добрия АЕ?
Това ми е много любопитна комбинация!
Общата подготовка не ви върши работа с отличния АЕ.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пт, 28 фев 2020, 11:17
Ми моето дете с френски, английски и испански ще си учи тук, избрала си е няколко университета. Единият е с френска диплома, другите два- специалностите с акредитация и възможности след това да работи навсякъде. Може занапред да отиде в чужбина, но не веднага.
Благодарение на добрата подготовка по различни предмети вече е приета на едното място, а на другите ще държи изпити с 1 годишна подготовка и е с реален шанс.
На професионалното ориентиране потвърдиха, че може да кандидатства и успее в каквото пожелае.
Има смисъл в общата подготовка.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в пт, 28 фев 2020, 11:22
Мен все още ме държи негативно квалификацията за кофти човек (родител) на самодоказващо се и самоамбицирано дете, което много държи да прецаква семпли деца и рязко ми спадна желанието да споделям, но казвам, че ги има в нета. 
Предполагам написаното реферира към написаното от мен. Нямам намерение да се извинявам, но категорично пиша, че с това не съм визирала теб. Защо ти си се припознала не знам, но ще помоля да спреш да влагаш в написаното от мен неща, които не съм имала предвид.
И, за да се спре, когато писах това, имах в ума си твой отговор/реплика на мое предположение в друга тема. По стечение на обстоятелствата, част от темите, които следим и в които пишем, са общи.
Имам усещане, че голяма част от (родителите на) деца в СМГ приемат изпита в Колежа като поредното състезание, в което трябва да участват и да се докажат. Ех, този състезателен дух!
Да, много смг-ейци ще участват само за спорта. ...
Както и:
Ох, една майка от випуска ни ме пита на лични (съвсем сериозно) дали е задължително да се кандидатства в АК, че всички в класа им искали справки и тя се притеснява да не изпуска нещо :).
Толкова от мен.
Желая успех на детето ти!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: estelliana в пт, 28 фев 2020, 11:28
и после какво ще правите с общата подготовка и добрия АЕ?
Това ми е много любопитна комбинация!
Общата подготовка не ви върши работа с отличния АЕ.

Вече няма такова училище с обща подготовка. Идеята на МОН е базова такава до 10 клас, което значи натъпкано всичко, и профили - последните 2 години.
Няма смисъл да се гледат статистики от минали години, все едно си правите сметката без кръчмаря, това какви ще са минималните и максимални балове тази година зависи единствено и само от резултатите на децата тази година.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Слънчевата в пт, 28 фев 2020, 11:36
estelliana, дали не объркахте цитата? :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пт, 28 фев 2020, 11:37
Всъщност сте прави, това с профилите оставя много въпросителни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в пт, 28 фев 2020, 11:43
Защо общата подготовка + отличен английски да не върши работа за избор на университет?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в пт, 28 фев 2020, 11:45
Няма смисъл да се гледат статистики от минали години, все едно си правите сметката без кръчмаря, това какви ще са минималните и максимални балове тази година зависи единствено и само от резултатите на децата тази година.
Статистиката на успеваемостта всъщност е доста добър ориентир ( особено при балообразуване 2х2), за разлика от справките за минимален и максимален бал.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: estelliana в пт, 28 фев 2020, 11:49
Защо общата подготовка + отличен английски да не върши работа за избор на университет?

И вече с правилния цитат:) Няма такова нещо като обща подготовка. Ако детето е записано в училище А с профил биология и химия, то в 11 и 12 клас ще учи биология, химия плюс 3 и 4 профил, мат и бел, предполагам, но в много малко часове. Ако е записано в Б с профил БЕЛ и История в някоя езикова, то в 11 и 12 ще учи БЕЛ, История и двата езика, мат също предполагам....Ако детето от училище Б си смени желанието и в 12 клас реши да кандидатства медицина идва интересното, защото още не е ясно в дипломата за средно образование какво ще влиза от дипломата за първи гимназиален етап и много вероятно часовете по химия и биология, които е взело до 10 клас да не му стигат за да кандидаства изобщо медицина. Признавам, че и аз все още не съм наясно и следя МОН, както е видно реформите в последните години нарастнаха неимоверно, но за мен все още визията липсва, та ще следим....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: MollyBy в пт, 28 фев 2020, 11:53
Няма смисъл да се гледат статистики от минали години, все едно си правите сметката без кръчмаря, това какви ще са минималните и максимални балове тази година зависи единствено и само от резултатите на децата тази година.
Статистиката на успеваемостта всъщност е доста добър ориентир ( особено при балообразуване 2х2), за разлика от справките за минимален и максимален бал.
Разбирам, че това е така. Но...при подаването на заявлението, аз ще зная ли какви са резултатите на другите кандидатстващи деца и по какво се очаква да се ориентирам дали има смисъл да пишем дадена паралелка като желание?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в пт, 28 фев 2020, 11:57
Винаги има смисъл. Подреждате си желанията така, както искате. Системата има грижата за класирането. Важното е да има достатъчно на брой желания и няколко паралелки в края на списъка, за които балът със сигурност би бил достатъчен.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: vesi1 в пт, 28 фев 2020, 12:03
Признавам, че и аз все още не съм наясно и следя МОН, както е видно реформите в последните години нарастнаха неимоверно, но за мен все още визията липсва, та ще следим....
И МОН не са наясно :joy: след две години ще се изясни.... тогава ще издадат първите дипломи по новия учебен план.
Повечето училища все още нямат яснота за допълнителните профили за настоящите десетокласници.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в пт, 28 фев 2020, 12:10
Ясно е, че има профили в 11 и 12 клас. Аз самата съм учила с профилирано обучение в 11 и 12 клас - история и БЕЛ. Съответно математиката приключи още в 10 клас, да не казвам, че беше с нищожен хорариум. Обаче, още с избора на гимназия аз бях наясно къде отивам и че там биология, химия, математика няма да науча извън един ню-ню минимум. Още в 7 клас знаех, че търся по-хуманитарно образование. Същото важи с избор на гимназия като НПМГ, СМГ, художествената и т.н. Обаче дъщеря ми не знае какво иска....затова логично е да се насочим към езикови гимназии.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: selena6 в пт, 28 фев 2020, 12:17
Отдавна не съм писала, но се опитвам да ви чета, макар че започнахте много да пишете. Определено бях решила и аз да не участвам в темата, заради често негативни коментари, но пък и не ми "пука" много. Момичета, трябва все пак да има взаимно уважение. Да, някои от нас са по- амбициозни по отношение представянето на децата ни, но всички се притесняваме за седмокласниците. Сега ми е втора по ред година със седмикласник, и слава, тя се справя чудесно, дори отлично. За разлика от брат й миналата година. Изживях поне 6 кризи с момчето, а сега си почивам. Децата са различни и ние също. Всеки път ми се стягаше сърцето като прочета как дадени деца се справят чудесно, а аз се боря ежедневно с мързела и ината на моето. Търсех постоянно методи за мотивация, но така и не успях. Темата беше голяма утеха за мен, с подкрепата на Дидева, Санака, Слънчевата и др. както и другите майки от тогавашната седмокласна. И да, "белото" и розмарина, макар че не ги ползвах, освен като шега и израз.
Това го написах, защото ме заболя за отношението към Мария. Тя винаги се е опитвала да помогне и вглеждането под лупа на нейните постове, по отношение на децата от СМГ, си е чисто заяждане от страна на някои потребители, не визирам никой конкретно и не искам да споря. Просто е, Мария и Дидева четат доста нормативни документи, с които невсички имаме време, а аз няма и желание, да се запознаем. А могат да помогнат и с различната гледна точка на родители с деца в много желани гимназии.
По повод на конете и Родопите - пишете и мен. Иначе съм израстнала и завършила гимназия в Северозападнала Б-я. Не мога да се оплача, беше много по- спокойно от големият и красив Пловдив. Майка ми реши, че не иска да ми причинява стреса от ходене по частни уроци за прием в МГ и евентуално, разочарованието, че няма да ме приемат.
И аз държа на добрата обща подготовка, както и подготовката по математика, без да стигам до крайности. Децата ми са с насоченост към точните науки, а чуждият език е само едно пособие, с което мога по- добре да се реализират.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Judy в пт, 28 фев 2020, 12:43
Признавам, че и аз все още не съм наясно и следя МОН, както е видно реформите в последните години нарастнаха неимоверно, но за мен все още визията липсва, та ще следим....
И МОН не са наясно :joy: след две години ще се изясни.... тогава ще издадат първите дипломи по новия учебен план.
Повечето училища все още нямат яснота за допълнителните профили за настоящите десетокласници.

При това положение няма как профилите да повлияят на избора след 7-ми клас. Защото не са обявени. Както и защото най-често на 13-14 години децата масово нямат идея какво ще учат и дали продължат да учат в университет, за да си смятат и напасват конкретни изисквания за хорариум по съответни предмети.
Тази липса на яснота аз бих я запълнила с възможност за полагане на допълнителни часове и изпити, ако такива са нужни. Някои чужди университети предлагат също изпити в тази връзка, когато установята по академичната справка, че кандидатите за студенти имат невзет материал, който е обаче преценен като нужен в съответното ВУЗ.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пт, 28 фев 2020, 12:43
За да спра темата, първо благодаря на всички за подкрепата и после се извинявам на Звънче. Наистина приех, че постът беше към мен и Ния, но явно е в моята глава. Цитатите от темата за АК бяха по повод залаганията за броя на кандидатите и там не бяха с лошо чувство, каквото аз си внуших от поста в предната седмокласна.
Още веднъж: извинявай, звънче, надявам се казусът да е приключил и да си продължим с драмите около предстоящите ПИ, обявяването на план-приема и т.н.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в пт, 28 фев 2020, 12:57
Мария, а аз се надявам, че ще продължиш да пишеш тук 😃
Мисля, че седянката ни хич не е лоша, дори и да попрехвърчат искри. К'во да се прай, форумно общуване.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в пт, 28 фев 2020, 13:01
Аз си мисля, че ако някоя добра душа не ми помогне с тези профили, след НВО просто ще стреляме напосоки. Ще избираме само чуждите езици, които харесва. В сравнително близки училища.
Детето не знае какво точно иска. С  баща му  го насочваме към по-хуманитарен профил, защото ни се струва такъв тип - по -артистичен, по-разсеян. Пък и ние не се занимаваме с точни науки . Поне аз със сигурност, баща му в известен смисъл се занимава и с наука.   В същото време детето харесва в училище и физика, химия, биология. Знае и доста неща от личен интерес.
п.п много се радвам, че Мария се върна в темата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: jam в пт, 28 фев 2020, 13:37
Миналата година гледах резултатите от НВО по общини, даже по отделни училища имаше. Някой знае ли къде да търся? С Гугъл пробвах, но нищо не излиза

това ли търсиш, Алиена?
http://alekdimitrov.com/uchilishte/rezultati-NVO.asp


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Джинa в пт, 28 фев 2020, 13:37
Да си призная честно - абсолютно нищо не ви разбирам :flushed: То не на вас, а на тези новости де :)
Какви са тези неща за профилирана и професионална ли беше, за липсващи балове, за университети, в които нямало да може да се кандидатства.
Аз затова се радвам на деца, които си имат мечта от малки и си я следват - ако знаеш, че искаш да станеш лекар или нещо в тази сфера, ще си заложиш на биология, ако ти харесват компютри - ще си караш в математическите, ако си мечтаеш да си журналист - записваш български. Честно казано, не ми е ясно тези, които записват история после накъде се насочват :rolling_eyes:
Знам, че по мое време в стопански университет се кандидатстваше с география, което така и не ми стана ясно защо и така и се отказах за там - винаги ми е било супер тегаво да зубря какви полезни изкопаеми се добиват еди- къде си и по колко тона... :)
Та затова и аз си мисля, че една гимназия трябва даде добра обща подготовка по всички предмети за тези деца, които биха се ориентирали по-късно. Поне така беше по наше време, като че ли. Но сега и в гимназиите трябва да избереш два предмета с предимство :rolling_eyes:
Оф, радвам се поне, че не живеем в София :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: pitanka в пт, 28 фев 2020, 14:08
Мдааа... и аз изчитам със закъснение и пак... включванията ми ще са безсмислени, но все пак:

"форумното общуване", както бе наречено :) има следната специфика: всеки чете и влага емоция, която... може и да не е вярна.

Преди време с мъжа ми се изпокарахме по аналогичен начин за това какво и как се е имало предвид в две изписани от мен изречения... Страшна обеца на ухото и още допускаме и двамата изрази, позволяващи различно тълкуване, дори при супер добронамерено отношение и добро чувство за хумор, таааа...

тук са ни събрали общите вълнения и тревоги, но не се познаваме и често, повлияни от личното ни състояние, може да сме преднамерени... моля ви, бъдете "широко скроени", не го удряйте на чест и не бъдете нападателни! Ако тук не можем да си кажем нещата "право куме в очите"... къде остава?

И факт, конкуренти сме по някакъв начин в живота, но не ние, ами децата ни, но тези деца трябва да не бъдат единаци, а общество. На всеки неговото си стои там някъде и чака да си го вземе.

Където и да е, детето ми все някъде ще влезе и все нещо ще научи (не само учебните, а и житейските уроци визирам). Каквото не научи, ще го доучи... Всичко с неговото си време.

Ние сме длъжни да се постараем да си подсигурим децата, но късметът, трудът и упоритостта са си техни. Истината е в баланса!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sanaka в пт, 28 фев 2020, 14:16
[quote
....Ако детето от училище Б си смени желанието и в 12 клас реши да кандидатства медицина идва интересното, защото още не е ясно в дипломата за средно образование какво ще влиза от дипломата за първи гимназиален етап....
Е, това специално е ясно /освен ако не го променят :joy: /: окончателните оценки от удостоверението за първи гимназиален етап ще се вписват в дипломата за средно образование /както и номерът на удостоверението/, но няма да участват във формирането на общия успех от дипломата. Общият успех от дипломата ще се формира от окончателните оценки по предметите от втори гимназиален етап.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в пт, 28 фев 2020, 14:20
А  на предметите, които няма да се изучават във втори гимназиален етап , си остават оценки от първия в дипломата за завършено средно образование  или греша?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в пт, 28 фев 2020, 14:23
Да си призная честно - абсолютно нищо не ви разбирам :flushed: То не на вас, а на тези новости де :)
Какви са тези неща за профилирана и професионална ли беше, за липсващи балове, за университети, в които нямало да може да се кандидатства.
Аз затова се радвам на деца, които си имат мечта от малки и си я следват - ако знаеш, че искаш да станеш лекар или нещо в тази сфера, ще си заложиш на биология, ако ти харесват компютри - ще си караш в математическите, ако си мечтаеш да си журналист - записваш български. Честно казано, не ми е ясно тези, които записват история после накъде се насочват :rolling_eyes:
Знам, че по мое време в стопански университет се кандидатстваше с география, което така и не ми стана ясно защо и така и се отказах за там - винаги ми е било супер тегаво да зубря какви полезни изкопаеми се добиват еди- къде си и по колко тона... :)
Та затова и аз си мисля, че една гимназия трябва даде добра обща подготовка по всички предмети за тези деца, които биха се ориентирали по-късно. Поне така беше по наше време, като че ли. Но сега и в гимназиите трябва да избереш два предмета с предимство :rolling_eyes:
Оф, радвам се поне, че не живеем в София :)

Отговарям веднага за историята - ПРАВО. И повечето специалности в Исторически и Философски Факултет на СУ.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пт, 28 фев 2020, 14:25
А  на предметите, които няма да се изучават във втори гимназиален етап , си остават оценки от първия в дипломата за завършено средно образование  или греша?
И Да и не :). С пример ми е по-лесно. Детето не е профил биология. То свършва да учи този предмет в 10 клас. И има оценка в удостоверението за завършен първи гимназиален етап. Завършва 12 клас и получава диплома, в която предмет биология няма, но към дипломата получава и притурка с оценките от първи гимназиален етап и там си има оценка и хорариум по биология.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: renni79 в пт, 28 фев 2020, 14:26
Някой от посещаващите Милениум може ли да каже кога са следващите пробни при тях?
Станах разногледа от предстоящия ни график - ще имат пробни в училище, които са сложени в две съботи, има и допълнителни дни заради наваксване в Междучасие, но ми се ще пробния по математика от Междучасие да го заменя с такъв в Регалия или Милениум, за да види и тяхната сложност.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в пт, 28 фев 2020, 14:30
Благодаря, Мария!

Моника иска да си остане в настоящето училище, но като гледам какви учители преподават и какви  докладни се пишат за изпусната химикалка...Не щъ да си го причинявам!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пт, 28 фев 2020, 14:34
Но това че няма билогия във втори етап би трябвало да не е пречка да си държи изпит и да си влезе някъде с изпита биология. Не вярвам да стане пречка, поне за България. В крайна сметка приятелка на почти 50 кандидатства в момента с биология :), учила преди толкова години..сега си държи изпит и толкоз. Дъщеря ми същия няма да държи матура по биология, ама отива на изпити и готово...няма логика децата след това да не могат да кандидатстват.
За чужбина не коментирам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Алиена в пт, 28 фев 2020, 14:48
Миналата година гледах резултатите от НВО по общини, даже по отделни училища имаше. Някой знае ли къде да търся? С Гугъл пробвах, но нищо не излиза

това ли търсиш, Алиена?
http://alekdimitrov.com/uchilishte/rezultati-NVO.asp
Благодаря, но тук виждам само София, исках за областта да проверя нещо.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zazu1 в пт, 28 фев 2020, 14:50
Т.е. ТУЕС е вариант, ако детето иска да продължи в България в ТУ? Иначе не е толкова добра идея заради кандидатстването след 12 клас?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в пт, 28 фев 2020, 14:51
Благодаря, но тук виждам само София, исках за областта да проверя нещо.
Това (https://data.egov.bg/data/resourceView/ef1f9091-b2f3-416a-a29f-eb6bd8ed4da3)? Можеш да го дръпнеш в csv формат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Алиена в пт, 28 фев 2020, 15:02
Благодаря, но тук виждам само София, исках за областта да проверя нещо.
Това (https://data.egov.bg/data/resourceView/ef1f9091-b2f3-416a-a29f-eb6bd8ed4da3)? Можеш да го дръпнеш в csv формат.
Успях, много благодаря!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: мама МОНИ в пт, 28 фев 2020, 15:50
Мария, радвам се, че се върна!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в пт, 28 фев 2020, 15:52
Ще помоля Митко да попълни един въпросник за кариерно ориентиеране :) Има такива и за избор на гимназия. Интересно ми е какви ще са резултатите.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: pitanka в пт, 28 фев 2020, 15:53
Ще помоля Митко да попълни един въпросник за кариерно ориентиеране :) Има такива и за избор на гимназия. Интересно ми е какви ще са резултатите.

Дикси, моля, сподели повече по въпроса.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Шарлот в пт, 28 фев 2020, 15:59
За питанката как да се изберат паралелки/гимназии: По това време, миналата година, се захванах да изчитам темите на отделните гимназии. Придобих впечатление за най-общото: ниво на родителите, децата, специфики на учителите, порядки в гимназиите /заключени врати, оставящи закъснелите извън сградата, носени в раницата части от униформата, за да се облекат при нужда, луди изисквания по физкултура и т.н./, извънучилищни занимания, практикии  стажове, езикови лагери.... С какво ми помогна това? Нищо в конкретната гимназия не ме учудва. Има майки на съученици със застинали недоумения:"как е възможно"? Възможно е! Когато си предизвестен, поемаш лична отговорност, вкл. от тегленето на т.н. "къса клечка" и съставяш план Б за случай, че се изтегли.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в пт, 28 фев 2020, 16:07
Ще помоля Митко да попълни един въпросник за кариерно ориентиеране :) Има такива и за избор на гимназия. Интересно ми е какви ще са резултатите.

Дикси, моля, сподели повече по въпроса.
Нищо от 'първа ръка' не мога да споделя. Попадала съм на въпросници за кариерно ориентиране, но не съм се задълбочавала. Сега се сетих за тях. Нямам представа дали биха помогнали. Но ми се събуди любопитството :)
Ето два линка, вероятно има доста повече.
https://orientirane.mon.bg/ (https://orientirane.mon.bg/)
https://nextstep.bg/testove/karierno-orientirane-uchenici/ (https://nextstep.bg/testove/karierno-orientirane-uchenici/)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: pitanka в пт, 28 фев 2020, 16:43
... Когато си предизвестен, поемаш лична отговорност, вкл. от тегленето на т.н. "къса клечка" и съставяш план Б за случай, че се изтегли.

готова съм с план Б, В и Г :)
Няма сигурност в нито един избор!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в пт, 28 фев 2020, 16:48
Понеже аз ежедневно чета за софийските училища (доста обременяващо :) ) сега ми попадна една езикова гимназия, която за пръв път "чувам" - 203 ПЕГ”Св.Методий”.
Фактът, че я чувам за пръв път ми е достатъчен довод, за да не я проучвам задълбочено, но все пак ми стана интересно - каква е, що е, има ли нещо, което си заслужава относно план Б, В, Г...и т.н.?
Ако е някоя топ гимназия, и в момента задавам най-тъпия въпрос на света, моля за извинение. Има моменти, в които нишката ми се заплита.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: solnichka в пт, 28 фев 2020, 16:53
Шарлот, това с проучването нивото на родителите направо ме уплаши. :grinning:
От службите ли си? :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пт, 28 фев 2020, 16:54
Понеже аз ежедневно чета за софийските училища (доста обременяващо :) ) сега ми попадна една езикова гимназия, която за пръв път "чувам" - 203 ПЕГ”Св.Методий”.
Фактът, че я чувам за пръв път ми е достатъчен довод, за да не я проучвам задълбочено, но все пак ми стана интересно - каква е, що е, има ли нещо, което си заслужава относно план Б, В, Г...и т.н.?
Ако е някоя топ гимназия, и в момента задавам най-тъпия въпрос на света, моля за извинение. Има моменти, в които нишката ми се заплита.
Това не беше ли гимназията, в която имаше нещо за учителката по АЕ и една ученичка, нещо за кючеци в час? Имаше и спречкване във вайбър и после тв репортажи, както и потресаващи клипчета в мрежата?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: rihan в пт, 28 фев 2020, 16:55
Това е бившата ПГИЧЕ  "Се. Методий". Беше хубаво училище...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в пт, 28 фев 2020, 16:57
Да, кючеците в час :disappointed:

Бивша какво значи? Към момента не е езикова гимназия ли?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пт, 28 фев 2020, 16:57
Намерих репортажа. Ето го:
https://www.vbox7.com/play:ed75e09c83&start=49


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: bazel в пт, 28 фев 2020, 16:58
Имам познат, чието дете е там в осми клас. Доволни са от обучението по английски. Хубав клас, за 14.2. се организирали да боядисат класната си стая. Имат страница във ФБ.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в пт, 28 фев 2020, 17:00
Намерих репортажа. Ето го:
https://www.vbox7.com/play:ed75e09c83&start=49
Да, спомних си случая. Отвратително.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: bazel в пт, 28 фев 2020, 17:02
За всяко училище могат да се извадят отвратителни неща. Много е важно на какъв клас и класна ще попаднеш. За някои гимназиалните години са били кошмар, за мен, например, едни от най-хубавите години, благодарение на невероятната класна и децата в класа. Приятелствата с тях ми останаха за цял живот. Много ми се иска дъщеря ми да извади този късмет. Защото това наистина е късмет, не можеш да го предвидиш.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в пт, 28 фев 2020, 17:09
За всяко училище могат да се извадят отвратителни неща.
Разбира се. Коментарът ми беше единствено по повод това, което видях от репортажа.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в пт, 28 фев 2020, 18:23

Ето два линка, вероятно има доста повече.
https://orientirane.mon.bg/ (https://orientirane.mon.bg/)
https://nextstep.bg/testove/karierno-orientirane-uchenici/ (https://nextstep.bg/testove/karierno-orientirane-uchenici/)
Дикси, дадох на моето един тест.... Според резултатите трябва да стане стоматолог. Нарочно попълни всичко за зъби. Какво обичаш да правиш през свободното си време - да си мия зъбите:smile:, като малък имал плакати на зъби в стаята ....Би избрал телевизионно шоу за зъби!!! И т.н  Всичко приема несериозно...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в пт, 28 фев 2020, 18:28

Ето два линка, вероятно има доста повече.
https://orientirane.mon.bg/ (https://orientirane.mon.bg/)
https://nextstep.bg/testove/karierno-orientirane-uchenici/ (https://nextstep.bg/testove/karierno-orientirane-uchenici/)
Дикси, дадох на моето един тест.... Според резултатите трябва да стане стоматолог. Нарочно попълни всичко за зъби. Какво обичаш да правиш през свободното си време - да си мия зъбите:smile:, като малък имал плакати на зъби в стаята ....Би избрал телевизионно шоу за зъби!!! И т.н  Всичко приема несериозно...
:joy::joy::joy:
С глас се смях.
Ще споделя и аз ако набора изобщо се навие да отговаря на 136 въпроса :sunglasses:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в пт, 28 фев 2020, 18:31
Той изнамери някакъв кратък тест от тези линкове, които си дала. Не бяха толкова много въпросите.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: AIR в пт, 28 фев 2020, 19:07
Момичета, въпрос:
От това, което прочетох предните страници, разбирам, че няма значение какво учат децата до 10 кл..за дипломата им се вземат само предметите от 11 и 12 кл, така ли? Тези предмети, които са учили до 10 кл. се вписват в удостоверение само, което се прилага към дипломата, но не играе никаква роля?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пт, 28 фев 2020, 19:12
Не съвсем. Ако не си профил биология, но искаш да учиш стоматология (щото има такъв сладур в темата) в бг (за чужбина без профил едва ли ще стане), то вероятно към бала освен оценка от изпит ще вземат и оценката от първи гимназиален етап.
Но ако ще учиш в Харвард математика (примерно), едва ли притурката ще ги вълнува, само крайната диплома.
Та няма еднозначен отговор.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в пт, 28 фев 2020, 22:03

Ето два линка, вероятно има доста повече.
https://orientirane.mon.bg/ (https://orientirane.mon.bg/)
https://nextstep.bg/testove/karierno-orientirane-uchenici/ (https://nextstep.bg/testove/karierno-orientirane-uchenici/)
Дикси, дадох на моето един тест.... Според резултатите трябва да стане стоматолог. Нарочно попълни всичко за зъби. Какво обичаш да правиш през свободното си време - да си мия зъбите:smile:, като малък имал плакати на зъби в стаята ....Би избрал телевизионно шоу за зъби!!! И т.н  Всичко приема несериозно...
😂😂😂 ох, смях се със сълзи. Как им идва на ума на тези деца, много са изобретателни, умни и с толкова готино чувство за хумор.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: milasara в пт, 28 фев 2020, 23:01
Някой питаше по- напред за ПИ в Милениум- следващият е на 04.04.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Mama TAZ в пт, 28 фев 2020, 23:25
(//cdn.bg-mamma.com/XmAo/Je6Su.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: renni79 в сб, 29 фев 2020, 14:12
Някой питаше по- напред за ПИ в Милениум- следващият е на 04.04.

Аз. Благодаря!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в сб, 29 фев 2020, 14:38
Може ли някой,който има този сборник да ми снима страниците с отговорите...Скрила съм ги от себе си дори след като ги откъснах и прибрах..неясно къде(//cdn.bg-mamma.com/h97o/c9Tqo.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в сб, 29 фев 2020, 14:44
(//cdn.bg-mamma.com/nkql/PKusA.jpg)
(//cdn.bg-mamma.com/nkql/YtV2M.jpg)
(//cdn.bg-mamma.com/nkql/EjGUq.jpg)
(//cdn.bg-mamma.com/nkql/1hXBr.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в сб, 29 фев 2020, 14:51
Сърдечно благодаря, Мария :hibiscus:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в сб, 29 фев 2020, 15:15
Аз затова отговори не крия. Но пък и моят син не ги гледа, дори и го мързи сам да си провери тест, задачи. Това не било негова работа. Ако ме интересувало дали е работил вярно, да съм проверявала.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в сб, 29 фев 2020, 15:16
Ние направихме два теста, ама на грешките и аз се пуля и не знам що са грешни :flushed:
То само тест не става :flushed: трябва и да чета явно


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в сб, 29 фев 2020, 17:40
То аз по грешка ги откъснах тия.ПОмагалото, което искаха в школата искаха да е без отговори.И  аз се обърках кое беше за тях и кое за  упражнения от мен  вкъщи.Та- така се прецаках :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в сб, 29 фев 2020, 22:16
Ще питам нещо с уговорката, че лично не съм си направила труда още да навляза в проучване. Тоест ако някой има бърз ориентировъчен отговор.
Да кажем, че детето отива да учи в професионална гимназия. После решава да следва в чужбина и на базата на профили и т.н. от тази гимназия се установява, че може да кандидатства не във всички, а в някаква част от университети в държава Х.
Завършва като бакалавър.
Е тук ми е питането - за последваща магистратура в държавата Х, но не само, а например и в Y, и в Z, гледат ли се още гимназиалните профили?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Шарлот в сб, 29 фев 2020, 22:24
Ред, задай си въроса в някоя от групите на следващи в чужбина. Те са наясно с възможностите и изискванията. За нас е рано, нищо, че надничаме периодично от балкона.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в сб, 29 фев 2020, 22:27
Така е, Шарлот, рано ни е. 😊
Абе ще взема първо да чета както си е редно, после ще питам. Сигурно е набор от частни случаи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Слънчевата в сб, 29 фев 2020, 22:36
Ред, ограниченията са при кандидатстване за бакалавърска степен. И то ограничението не е по/от/съобразно изучавани предмети, а се посочва какъв stream да е дипломата. Болшинството унита имат условие за academic stream,което ще рече диплома от СУ или профилирана гимназия. След това вече, дипломата ти отговаря на това първо изискване, идват другите - за предмети, хорариуми, оценки.
Мисля, такива ограничения все още нямат приложните университети в Холандия, за немските еквиваленти не знам как е. При магистратурите май се гледа какво, как, що и къде си взел бакалавърска степен.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в сб, 29 фев 2020, 22:50
Благодаря много, Слънчева! :)
Това е идеален ориентир.
Ще проучвам.
ПП: На мене тези степени са ми мъгла по принцип. По мое време всички завършвахме висше образование, което после беше приравнено на степен магистър.
В чужбина съм правила само post graduate специализация, и въобще никога не ми се е налагало да вниквам в тематиката.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в нд, 01 мар 2020, 10:11
Момичета, честита Баба Марта! Да сте живи и здрави- вие, децата и близките ви! Коронавирус да не ви лови:grinning:
Аз съм втори уикенд поред на работа и седмокласникът съвсем го е ударил на живот.
Вчера ме изнерви с претенции за смяна на гардероба, че идвало пролет. Той от минус пет е тръгнал с тениски, но явно това са му зимните, за пролетта трябват по-специални.
И вместо да се запасяваме с консерви и сборници, ние купуваме дънки и тениски, че мацките са най-важни


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в нд, 01 мар 2020, 10:16
Честита Баба Марта!
Здраве, здраве и пак здраве пожелавам на всички!

Аманда, детето държи на външния си вид. Естет е, няма лошо:)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zazu1 в нд, 01 мар 2020, 10:37
Честита Баба Марта!
Да сте бели и червени, румени и засмени!
Да са ни живи и здрави децата и ние, другото ще го наредим :hibiscus: .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в нд, 01 мар 2020, 10:46
Честита Баба Марта и от мен! Да сте здрави и засмени! :four_leaf_clover:

И у нас е същото, пекне ли слънце се излиза без яке. Декември, януари, няма значение. Минала неделя беше и по къси гащи, с оправданието, че щели да ходят да ритат. Здрави са, това е най-важното. Ще им уврат главите на по-късен етап. И ние сме били така.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: AIR в нд, 01 мар 2020, 10:47
Честита Баба Марта! Да сме здрави и засмени!
Благодаря за последните разяснения! След тях, вече ми се избистря реда на желанията в нашата ПМГ - проф. паралелка ще е на последно място, въпреки че е с най-висок бал...
Аманда, момичетата са важни...Моят хубостник пък разкарал гаджето, защото тя му поставила ултиматум - тя или колелото. Коментарът му беше - тази луда ли е? Да иска да ме раздели от най-любимото нещо?! Казах й, че или приема, че е преди колелото и не мога да отделям внимание повече на нея от колелото или не сме гаджета...Е, вече не сме гаджета... 😁 Мъж с ясни виждания 😂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: solnichka в нд, 01 мар 2020, 11:03
Честита Баба Марта на всички! :tulip: :tulip: :tulip:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в нд, 01 мар 2020, 11:05
Цяла зима ходят без якета. Най-доброто, на което мога да се надявам, е поне да ги вземат сутрин.
Хаха, АIR, мъжка му работа - колелата, колите са най-важни :smiles:
Аз не съм го виждала истински увлечен до този момент. Поне не разпознавам такива признаци. И хубаво, че е така, защото в седми клас само това ни липсва.  Но по информация на брат му общува с предимно по-големи момичета- от 8 и 9 клас. Той е малък за седми клас, но се насочва към девойки от още по-голяма възрастова група.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в нд, 01 мар 2020, 12:06
Честита Баба Марта, бъдете здрави!
AIR, много се смях. Тази девойка още не е научила особеностите на мъжкия лов и риболов😂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в нд, 01 мар 2020, 12:44
Тази девойка още не е научила особеностите на мъжкия лов и риболов😂
Но пък вече е усвоила женските похвати :joy:

Митко премина през няколко увлечения, но в периода 3-5 клас. От тогава нищо не се чува, и аз не долавям признаци. Едно момичетата, с което тогава си общуваха и купувах гривни и цветя, имаше канарче. Един ден се прибра и каза - Всички жени ли говорят толкова много? На мен вече ми писна да слушам с часове за това канарче, но не ми е удобно да ѝ го кажа! :stuck_out_tongue_winking_eye:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: MollyBy в нд, 01 мар 2020, 13:12
Честита баба Марта!
Да сте бели и червени, румени и засмени! Желая здраве на всички, малки и големи!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в нд, 01 мар 2020, 13:21
Честита баба Марта и от нас!
Да сте здрави и щастливи! 😊

И една мартенска котка за разкош:

Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/7pyd/3e5sQ.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в нд, 01 мар 2020, 13:34
Red, много е сладка:heart_eyes:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: blanc в нд, 01 мар 2020, 13:58
Бъдете здрави и от нас!
 Ред,твоя ли е ?  Прекрасна е.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в нд, 01 мар 2020, 14:02
Да, моя.
Тереза.
На Тереза Мей я кръстихме - малко на майтап, ама нали британка, пък точно след референдума за Брекзит я взехме. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Desem в нд, 01 мар 2020, 14:13
[..Моят хубостник пък разкарал гаджето, защото тя му поставила ултиматум - тя или колелото. Коментарът му беше - тази луда ли е? Да иска да ме раздели от най-любимото нещо?! Казах й, че или приема, че е преди колелото и не мога да отделям внимание повече на нея от колелото или не сме гаджета...Е, вече не сме гаджета... 😁 Мъж с ясни виждания 😂

Добре, че е било колелото или тя, а не НВО или тя :joy:

Честита Баба Марта,
бъдете здрави - и вие, и децата, никакво отпускане и боледуване поне до края на юни. :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Helene S в нд, 01 мар 2020, 14:30
Честита Баба Марта на всички! Живи и здрави бъдете! 😊


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Mama TAZ в нд, 01 мар 2020, 16:31
Специален поздрав за всички майки на седмокласници!
(//cdn.bg-mamma.com/XmAo/lpDns.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в нд, 01 мар 2020, 18:00
Аууу, Ред, Тереза е разкошно коте!😍😍😍


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: AIR в нд, 01 мар 2020, 18:12

Добре, че е било колелото или тя, а не НВО или тя :joy:
Недеййй, че при този избор със согурност щеше да избере нея 😁😁😁
Ред, котето е страхотно...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в нд, 01 мар 2020, 18:13
Да, британките са много красиви! А Тереза освен това е и с чудно име :)

Аз мога ли да помоля, ако някой има ключ с отговорите от ПИ на Веди по математика, някак да ми го даде. Вие хубаво го коментирахте колко е лесен, но на мен това изобщо не ми помага да проверя какво е направил набора :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Chaplet в нд, 01 мар 2020, 18:56
Честита баба Марта на всички!

При нас са две от три са болни, седмокласничката удържа. Нещо чух за грипна в София-област, писна ми от болести и грипни ваканции :(

Аз мога ли да помоля, ако някой има ключ с отговорите от ПИ на Веди по математика, някак да ми го даде. Вие хубаво го коментирахте колко е лесен, но на мен това изобщо не ми помага да проверя какво е направил набора :)
(//cdn.bg-mamma.com/BpUo/obLjq.jpg)
(//cdn.bg-mamma.com/BpUo/7dtkN.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в нд, 01 мар 2020, 19:05
Chaplet, жива и здрава да си! :rose: Благодаря!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в нд, 01 мар 2020, 21:45
Да, моя.
Тереза.
На Тереза Мей я кръстихме - малко на майтап, ама нали британка, пък точно след референдума за Брекзит я взехме. 😁

Ох, обожавам британките. Имахме закратко една малка британка, която чакахме дълго време. Постоя с нас 1 месец, защото се оказа, че мъжът ми има силна алергия. Но следя "Котаракът Румен" във Фейсбук, предполагам, че го познаваш.

В голямо чудене съм - Ема направи без усилие ПИ на Регалия по МАТ, а този на Междучасие много я затрудни. В крайна сметка за какво за тия ПИ - има огромна разлика в нивото, кой е с вярната трудност?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в нд, 01 мар 2020, 22:02
Gadamer, след цялото обсъждане тук, очевидно изпитът на Регалия е много близо до реалното НВО, този на Междучасие - доста по-труден, а на Веди - обидно лесен.
И според мене би следвало всички школи, които провеждат курсове изрично за НВО да се придържат към формата и сложността му. Но явно не е така.
Да видим какво ще се случи на следващите пробни изпити, и дали пък в някакъв момент няма да започнат да се изравняват.
Може пък да имат различни стратегии.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в пн, 02 мар 2020, 07:33
Аз вчера принтирах реални НВО от 2009 насам и смятам да почна да му ги давам. Ако намерим време... Ще отбелязвам задачите, с които има проблем, за да видя съществува ли някакъв тип задачи, които са му трудни. Или просто прави грешки от разсеяност. Ако е първото, има надежда да се оправят нещата. Ако е второто, просто ще се надявам на НВО да е в добра форма. Ще му дам гинко билоба:smile:
Проблемът е , че има огромна разлика, когато решава вкъщи и се явява реално на ПИ. Имам чувството, че на ПИ бърза да отметне всичко, за да не изпусне да се види с приятели след това....Дано и на НВО не се отнася по същия начин, че го закъсахме...
Но пък на ПИ по БЕЛ си изкарва хубави резултати.../според нашите критерии/. Значи все пак има проблем с математиката....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в пн, 02 мар 2020, 08:53

Проблемът е , че има огромна разлика, когато решава вкъщи и се явява реално на ПИ. Имам чувството, че на ПИ бърза да отметне всичко, за да не изпусне да се види с приятели след това....Дано и на НВО не се отнася по същия начин, че го закъсахме...
Но пък на ПИ по БЕЛ си изкарва хубави резултати.../според нашите критерии/. Значи все пак има проблем с математиката....
Да, има разлика и при решаване в къщи и на ПИ. Моята на първия ПИ по математика каза, че в първия момент направо се е гипсирала. Опитала се е да реши всички задачи едновременно :), каза че задачите й изглеждали все едно никога не е виждала и решавала такива, после явно се е успокоила защото имаше пълен брой точки.
Абе стрес си е.
Аз винаги съм си мислела, че е много добра по математика и не чак толкова добра по БЕЛ, обаче хлапето ме изненада, втори ПИ по БЕЛ се справя отлично. Сега чакам резултат от ПИ -математика от школата, че пак е имало паника :).


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пн, 02 мар 2020, 08:58
И аз имам голям проблем с притеснението на Ния. На ПИ не се случва, защото й е ясно, че не е важно, но на контролни, които също 1000 пъти съм казала, че не са важни, й прилошава. Аз също съм голяма паника, но нейното хич не е нормално и вече съм на ръба да търся помощ.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в пн, 02 мар 2020, 09:10
Аз бях голяма паника като ученичка, чак получавах болки в корема. Но това ме мобилизираше. Просто ми беше важно как ще се представя, да не се изложа...
При моето дете със сигурност не е паника, вероятно е комбинация от омаловажаване на ПИ с недостатъчно рутина, решаване на задачи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: *Biskvitka* в пн, 02 мар 2020, 09:12
Живи и здрави да сте, момичета, и всички покрай вас!!! :kissing_face:
И ние имаме вкъщи проблем с обличането - все й е топло, днес по тениска и яке излезе, а миналата седмица стоя вкъщи 4 дни с температура - не й увира главата...и за женски болести й говоря, и че трябва да се пази, и не - голите глезени, маратонки /само в сняг слага ботуши/ и това е.
Дадох й тест по математика от минали НВО - направо се втрещих като каза, че не помни как се решават повечето задачи от миналата година - решава само по тазгодишния материал. Започнах не на шега да се притеснявам, че изпита в АК чука на вратата, а тя не е преговаряла назад - по английски и по БЕЛ се упражнява, а по математика - само домашните от училище. Вярно, че там всяка седмица имат контролно, но все пак е върху материала от 7 клас.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пн, 02 мар 2020, 09:19
Аманда, кога ти мина? Аз бях изключително спокойна до 2013 година и после нещо ми стана и за всичко се шашкам. Дори когато ми звънне непознат номер и ми става топка в корема, че нещо лошо се е случило. Сигурно аз съм предала моята тревожност на Ния, а хем пред нея съм бетон. Тя от малка е паника. Казвала съм, че на изпита за смг в 4ти клас припаднала, та квесторът я пръскал с вода. Сега последните седмици я хващам често да плаче. Дано са просто хормони и бързо да минава. Твърди, че не знае защо рязко се натъжава.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в пн, 02 мар 2020, 09:20
Говорене, говорене и пак говорене, от наша страна, трябва да ни е помощта за предстоящия изпит. Да успеем да им внушим, т.е. да ги убедим и да ни вярват, че света не свършва с резултата от НВО. Защото в огромна степен ние ги вкарваме в това притеснение и пак ние трябва да ги подготвим да са спокойни на изпита. Трудно е. И аз, която смятах, че  Димитър е непукист, се притесних когато каза, че ПИ са му треперели ръцете.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в пн, 02 мар 2020, 09:23
В студентските години ми мина паниката за учене. Просто попаднах на място, в което всичко ми беше лесно...след училище:blush:
Иначе още съм си паника за ежедневни неща, все мисля, че нещо лошо може да се случи.
Трудно ми е да пиша от телефона, а ми се иска още по темата.. довечера


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: pitanka в пн, 02 мар 2020, 09:36
и моето момиче е паника (отново също като мен)... станала по желание да бъде изпитана и докато стигнала до дъската вече не можела името си да каже... но гадните преподаватели, защото при нея мнозинството не стават и за овчари, злоупотребяват с нейното притеснение... (слава Богу малката попадна на повече педагози)

ние много повече се притесняваме за изпитите й заради психическото й състояние, а не заради знанията й...

не спираме да говорим с нея, но представете си дори и приятелките й я питали защо се притеснява, щом ние няма да се караме, ако оценката не е 6...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в пн, 02 мар 2020, 09:53
А моят е обратното - прекомерно спокоен. Може и само да си дава вид, той е малко неразгадаем в емоционално отношение.
И аз бях така. Все ми се чудеха преди изпити как може да ми е толкова спокойно. Не ми е било, но и никога не съм давала външен израз на притеснения. Може и той да е като мен. Сигурно и затова толкова се дърлим с него. Може би прекалено много си приличаме без да го осъзнаваме напълно.
Младежът ще пропусне днес училище, защото го боли гърло. В такива моменти много ме е яд на системата с извинителни бележки. Не можеш просто да се обадиш, да кажеш, че е болен и ще отсъства. Трябва да търчиш при личния лекар за заветната бележка, а там не ти казват нищо по-различно като лечение от това, което си знаеш.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в пн, 02 мар 2020, 09:54
И при нас има момента със забравения материал от миналата година....Дано имат време да преговорят наистина.Уж няма пропуски ,та се надявам да е въпрос на припомняне...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в пн, 02 мар 2020, 09:55
Аз винаги съм се явявала на изпити със здравословна доза топка в корема. :)
Обаче беше по-скоро малкa доза притеснение, смесено с усещане за предизвикателство; все едно ехти Вагнеровия Поход на валкириите примерно. :D
Дъщеря ми няма нищо общо с подобно светоусещане според мене.
Тя по принцип е със стабилна психика; но може и просто да изглежда така, а вътрешното усещане да е друго.
Специално по математика вече съм сигурна, че изпада в някакъв нейн си уплах и въобще не знам докъде ще я докараме.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в пн, 02 мар 2020, 10:08
А моят е обратното - прекомерно спокоен. Може и само да си дава вид, той е малко неразгадаем в емоционално отношение.
И аз бях така. Все ми се чудеха преди изпити как може да ми е толкова спокойно. Не ми е било, но и никога не съм давала външен израз на притеснения. Може и той да е като мен. Сигурно и затова толкова се дърлим с него. Може би прекалено много си приличаме без да го осъзнаваме напълно.


О,аз съм осъзнала колко много си приличаме-и визуално и по характер и знам,че затова не мелим и се караме.Само където не е отговорен като мен и мързела нямам идея от къде е. Иначе даже сме една и съща зодия и понеже навремето преди 14год ме нервираха как да е името,та и напук го кръстих и на мен...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в пн, 02 мар 2020, 10:19
Материалът от пети и шести клас си го припомня постоянно. През тази година решава почти само някакви комбинирани тестове, тип ПИ. В някои преобладава текущият материал (книжките на Просвета и на Архимед за текуща подготовка), но и там има достатъчно количество задачи от предходния материал. Въобще подготовката му по математика тази година протича по много по-различен начин от предните години.
Вече съм решила, че и малкия ще го подкарам много по-рано с текстовите задачи за скорости, басейни и прочие. В тях материалът си е дефакто петокласен. След процент и част от число, няма нищо ново, което да се използва, а в училище всяка година отделят само по 2-3 учебни часа за тоя тип задачи, което е крайно недостатъчно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Mama TAZ в пн, 02 мар 2020, 10:59
Материалът ще си го припомнят, ще има да решават още 4-ри месеца предимно пробни тестове.
Проблемът с психиката и мен ме притеснява, в 4 клас той му изигра лоша шефа, дано  сега не се повтори. Затова не му давам и особено зор, а и както казах, помни какви задачи е решавал и ако познае някоя хич не я чете и малка промяна в условието го събаря
 


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пн, 02 мар 2020, 11:05
А литературата от 6-ти клас някъде преговаря ли се? Дали могат да напишат теза за нещо, изучавано в 6-ти клас или дори да познаят герой по описание? Аз се съмнявам Ния да може, но не съм я пробвала. По всички пробни, които прави тезите са само от седми клас.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в пн, 02 мар 2020, 11:14
А литературата от 6-ти клас някъде преговаря ли се? Дали могат да напишат теза за нещо, изучавано в 6-ти клас или дори да познаят герой по описание?
Преговаря в школата, даже с нея започнаха. Пишат и тези.
За училище - не ми се коментира, там е трагедия. При нас се получи така, че основата се дава в школата, а от училище ако се допълни нещо направо капа хвърляме.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Fifiana в пн, 02 мар 2020, 11:22
Литературата от 5 клас не се включва в НВО за нашия набор, нали?
Че детето няколко пъти ме пита и аз уж бях много сигурна, а взех да се чудя.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пн, 02 мар 2020, 11:26
Не, за нас без Литература от 5-ти клас.
Дали има помагала за 6-ти клас с нещо като пробни по формата на НВО, за да взема да купя, да се пробва по тях нещо да направи? Мисля си, че сериозно изостава със самоподготовката по бел. Дано в неделя на пробния има въпроси от 6-ти клас, за да видя дали и колко е зле положението.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: veenii в пн, 02 мар 2020, 11:30
Здравейте може ли да помоля някои да ми прати отговори за ПИ по математика на Веди. Може и на лично. 😜


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: denyil в пн, 02 мар 2020, 11:35
Снощи търсих нещо сред помагалата на големия и попаднах на това.
Преди 4 години вършеше работа , но сега се чудя има ли смисъл да се пробвам да го предложа и на дребен ?Не съм "задълбавала" в материала и моля за мнение , благодаря !
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/z8Tl/450zc.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в пн, 02 мар 2020, 11:42
Мария, има за шести клас. Даже имам купено вкъщи, ползваше си го миналата година. Ще снимам довечера корицата, защото не си спомням как точно се казваше.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в пн, 02 мар 2020, 11:42
Литературата от 5 клас не се включва в НВО за нашия набор, нали?
Че детето няколко пъти ме пита и аз уж бях много сигурна, а взех да се чудя.
Не се :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пн, 02 мар 2020, 11:44
О, Дени, мерси, бях го забравила това помагало!
На Ния им го искаха за училищната школа, която беше за подготовка за олимпиадата. И Ния като не мина първи кръг се отказа да ходи и съответно е прибрала и помагалото при ненужните вещи.
Тестове вътре не са по формата на НВО. Те са разделени на БЕ и Л. Като за всеки раздел има по 20 въпроса. Например "Местоимения" и 20 въпроса по тях. Или "Една българка" и 20 въпроси по темата. Не мога да преценя трудността. подобно помагало имам на Веди, но така си остана неотворено.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: denyil в пн, 02 мар 2020, 11:56
Мария , благодаря за мнението ти - щом на този набор са го "искали" значи още е сравнително актуално !Големият го ползваше само това и е писал с молив-ще се пробвам да го дам за упражнения на дребен.Имам един кашон с помагала и сборници , които пазя уж да влязат в употреба и за "втори номер" , но като му знам реакцията..."това не са ми казали от училище , че трябва да го правя" ...и ми "настръхва косата".


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: elita в пн, 02 мар 2020, 12:18
Здравейте може ли да помоля някои да ми прати отговори за ПИ по математика на Веди. Може и на лично. 😜

Има ги две страници по-назад като две големи снимки.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пн, 02 мар 2020, 12:56
Дени, нашето е издание 2018г., това от баткото няма да е по-нашата програма. Да не го изтормозиш с тропи детето :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Шарлот в пн, 02 мар 2020, 12:59
Тропите и изразните средства ги прехвърлиха към изучаваното в 8-ми клас, но винаги включването им в тезите се цени и се додават точки. В този смисъл, ако за конкретно дете не е трудно да ги разучи, позоваването на тях ще е допълнителен "+".


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: denyil в пн, 02 мар 2020, 13:05
Благодаря , момичета ! Няма опасност да се изтормози ;) , той е толкова енергоспестяващ , че нямам думи...Ще пробвам някои неща да преговаря от там , а пък ако и понаучи нещо-няма да му е във вреда.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в пн, 02 мар 2020, 13:10
Снощи търсих нещо сред помагалата на големия и попаднах на това.
Преди 4 години вършеше работа , но сега се чудя има ли смисъл да се пробвам да го предложа и на дребен ?Не съм "задълбавала" в материала и моля за мнение , благодаря !
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/z8Tl/450zc.jpg)
Понеже големите ни са набори и имам един куп помагала от баткото-дадох на набора да пита госпожата дали може да решава от тях ,а тя му беше казала,че има и неизучаван материал ,който сега не се учи...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: denyil в пн, 02 мар 2020, 13:17
Светле , точно твоето мнение (и на Бети ) очаквах (нали си ви знам от батковците 🌸).Благодаря и на теб !


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: mumble-bumble в пн, 02 мар 2020, 14:07
Аз чух отнякъде предположение, че на НВО ще има теза от 6-ти клас, за да покажат, че реформират активно изпитите. И граматиката от шести клас влиза в някои от тестовите въпроси, включително спрежения на глаголите и местоимения.
Има помагало като "150 тези" с произведенията от 6-ти клас.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Mama TAZ в пн, 02 мар 2020, 14:28
mumble-bumble, e сега направо видя сметката на половината деца. При нас преговор на произведенията от 6 клас е предвиден за пролетната ваканция, но само отгоре-отгоре.. Чак пък тези ... леле


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в пн, 02 мар 2020, 14:30
На моето при разпознаване на цитатите на ПИ непопълнените отговори винаги са от 6 клас. Най-често на "Под игото".


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Judy в пн, 02 мар 2020, 14:34
Е те произведенията на нашите автори от 6-ти клас не са чак толкова много. А граматиката не е толкова обемна и страшна и повечето от нея си се ползва и сега - местоимения, променливо "Я", причастия, съюз, частица, еднородни части, сложно съчинено изречение.
А и ние това си го знаем, че ще е така не от сега. 
Лично аз мисля да дам преговора от 6-ти клас точно през ваканцията. Все пак е преговор, няма да ги вижда за първи път нещата. И каквото припомни - това ще е.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: *Biskvitka* в пн, 02 мар 2020, 14:37
Мен БЕЛ не ме плаши толкова....ще накарам щерката да препрочете двете глави от "Под игото", "Серафим" и "Косачи", стихотворенията на Ботев, а граматиката се преповтаря в общи линии. Но...математиката...там ще падне преговор /и аз не знам кога/.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в пн, 02 мар 2020, 14:47
Аз чух отнякъде предположение, че на НВО ще има теза от 6-ти клас, за да покажат, че реформират активно изпитите. И граматиката от шести клас влиза в някои от тестовите въпроси, включително спрежения на глаголите и местоимения.
Има помагало като "150 тези" с произведенията от 6-ти клас.
извинявай ама предположения ... малко звучи като "една на пазара каза..."
То по тази логика може да предположим че ще дадат най-лесното от 7 клас (не знам кое е :)) за да им излезе статистиката.
Не е добре да се спекулира така :) на мен не ми влияе, но някой може да се ошашка.
Нека си се готвят децата за всичко, модела е даден отдавна. Според мен всичко може да се падне с еднаква вероятност :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: mumble-bumble в пн, 02 мар 2020, 14:56
Не на пазара, а от учителка го чух :) Не ми е целта да се шашкате, а по-скоро да имате още една гледна точка. Нека и за "Хубава си моя горо" и "Отечество любезно" малко да попрочетат. С опит да съм полезна го казвам. Пък кое е по-лесно, май е индивидуално. Някои деца обичат по-природните произведения, други по-епичните.
На нас ни е най-лесно с двете стихотворения на Чинтулов, защото с тях почнаха тезите и детето ги знае наизуст, пък и посланията им са някакси по-очевидни с маршовия си тон.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в пн, 02 мар 2020, 15:02
Не на пазара, а от учителка го чух :) Не ми е целта да се шашкате, а по-скоро да имате още една гледна точка. Нека и за "Хубава си моя горо" и "Отечество любезно" малко да попрочетат. С опит да съм полезна го казвам. Пък кое е по-лесно, май е индивидуално. Някои деца обичат по-природните произведения, други по-епичните.
На нас ни е най-лесно с двете стихотворения на Чинтулов, защото с тях почнаха тезите и детето ги знае наизуст, пък и посланията им са някакси по-очевидни с маршовия си тон.
:) да, аз разбрах че искаш да си полезна, няма лошо. Само да ти кажа, че нашата учителка по БЕЛ твърди, че в НВО се включва "Хайдути" и децата ще го преговарят даже :), но тя си живее в някаква паралелна на нашата вселена и си има свой график и е предвидила други произведения за НВО.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Judy в пн, 02 мар 2020, 15:02
Е какво има за шашкане тук? И изобщо кое му е странното? От две години знаем, че на НВО за нашия набор деца се включва и материалът за 6-ти клас. Ми при това положение си е нормално да се дадат и от учените тогава произведения и граматика. Какво точно ще се даде лично аз не знам. Не получавам разпечатки на бъдещите изпити от МОН.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в пн, 02 мар 2020, 15:02
Седмокласникът що годе  харесва " Художник" и " Косачи". Другите са му много далечни ..Дребното е по епичните....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пн, 02 мар 2020, 15:09
Judy, нищо не е станало, аз започнах темата за Л 6 клас, защото се присетих (не притесних, а присетих). Не е нещо ново, просто питах дали по школи се преговаря и какво помагало да взема, защото моето не ги преговаря и да уплътним ваканцията с бел.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Judy в пн, 02 мар 2020, 15:12
Мария, не отговарям на твой пост. Не знам защо реши така.
"сега направо видя сметката на половината деца. При нас преговор на произведенията от 6 клас е предвиден за пролетната ваканция, но само отгоре-отгоре"
В почти всички училища по принцип такъв преговор от миналата година не се прави изобщо. Учителите си вървят по плана за тази година. Който иска да преговаря го прави извън училище. Децата отдавна следва да знаят, че ще ги изпитват и за миналогодишен материал и това не е причина да се стряскат.
Затова и споделям, че лично аз ще си ползвам пролетната ваканция за целта, пък докъдето стигнем.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Betty L. в пн, 02 мар 2020, 16:07
Светле , точно твоето мнение (и на Бети ) очаквах (нали си ви знам от батковците 🌸).
На дъщеря ми пробутвам тестове по БЕЛ от тези на баткото. Но всеки път има коментар "това не сме го учили"... Даже наскоро проверявах по български нещо за сложните изречения дали наистина не са го взели. Оказа се, че към края на учебника има такива уроци, за сложни изречения, не съм гледала подобно точно какво включват.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Mama TAZ в пн, 02 мар 2020, 16:23
А кога учиха как се пише теза?  На мен лично ми се губи спомена в 6 клас да са писали тези, но аз не съм от най-бдителните , особено по БЕЛ


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пн, 02 мар 2020, 16:24
В последните уроци по БЕ 7 клас има как се пише теза...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Mama TAZ в пн, 02 мар 2020, 16:31
Благодаря, Мария!
Хипотетична ситуация (все по-реална обаче) - поради 2-3 грипни ваканции се налага съкръщаване на материала и хоп последните уроци за теза пазат, то редно ли е тогава да има такава във формата?

Във Варна вече сме във втора грипна ваканция до 9.03. Само да сме здрави, и НВО-то ще го преживеем


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: MollyBy в пн, 02 мар 2020, 16:57
Благодаря, Мария!
Хипотетична ситуация (все по-реална обаче) - поради 2-3 грипни ваканции се налага съкръщаване на материала и хоп последните уроци за теза пазат, то редно ли е тогава да има такава във формата?

Във Варна вече сме във втора грипна ваканция до 9.03. Само да сме здрави, и НВО-то ще го преживеем
Сериозно ли ще има грипна? В РУО няма нищо още, ама децата ще са доволни...Само да сме здрави!
Добре де, аз ли пак нещо не съм разбрала? Нали в модела на НВО в МОН си има какво ще влиза в матурата...и произведения и граматика...Защо се чудите, ще влиза ли 6 клас, няма ли да влиза?
п.п. Извинявам се, чудили сте се за 5 клас, не за 6. Сега се върнах назад и видях!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в пн, 02 мар 2020, 17:17
При нас също има много болни деца,но никой нищо не казва за грипна ваканция.
Никой не се чуди за 6 кл-знаем си,че влиза,по-скоро се чудим кога децата да намерят време да го направят преговора,защото явно в училище не са предвидени часове за това.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: MollyBy в пн, 02 мар 2020, 17:34
При нас също има много болни деца,но никой нищо не казва за грипна ваканция.
Никой не се чуди за 6 кл-знаем си,че влиза,по-скоро се чудим кога децата да намерят време да го направят,защото явно в училище не са предвидени часове за това.
За голямо мое съжаление (тъй като съм голям превърженик на ученето само в училище, без домашни...-знам, че е мираж:)) за разбиране на материала, а и за преговор разчитаме само на школите.
Да, аз съм се объркала...за 5 сте се чудили.
И в РУО Варна вече излезе съобщението за грипна!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в пн, 02 мар 2020, 17:42
Ами моето,на Мария,на Judy детето ,а сигурно и още някое дете от темато не ходят на школи и явно затова си се чудим


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: solnichka в пн, 02 мар 2020, 17:59
В Бургас ще има три дена грипна ваканция.

Да питам аз как се генерират изпитните варианти. Колко са? Говорим си ние ще дадат, лесно, трудно или средно, ама как става?
Иначе и аз имам чувството, че тезата ако не е от 6 клас, то повечето литературни въпроси ще са.
Какъвто и да е отговора на горните въпроси, мисля че случайността в изпитните теми си е добре контролирана.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в пн, 02 мар 2020, 18:29
Три варианта на изпитни теми са.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в пн, 02 мар 2020, 18:39
Дадох му НВО по математика от 2010 година.Нито една грешка не допусна, а ги реши за 40-50 минути и двата модула. Не съм разглеждала задачите, сверих само отговорите. Как са като трудност задачите от 2010 спрямо тези от последните години? Някой има ли поглед върху това....
Мария, щях да пиша, че тези внезапни, неочаквани разплаквания са си характерни за пубертета, особено за началната му фаза. Миналата година синът ми на няколко пъти ме изненадва с плач, сякаш появил се от нищото. Той по принцип винаги е ироничен, саркастичен, привидно всичко му е на майтап, но на няколко пъти истински бяхме притеснени с баща му. Още повече, че не разкри причината. Сега пак си изглежда в обичайното настроение, но в шести клас определено имаше моменти, в които се чудехме какво става с детето.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в пн, 02 мар 2020, 18:46
Еми егати възрастта, аз сили нямам вече. При нас не се реве. Вместо това положението е "на война като на война".
В никакъв случай не е по-добре. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в пн, 02 мар 2020, 18:51
Red, повярвай ми, по-добре е. Ние сега сме във война, но хубавото е, когато има открита битка, а не да се чудиш какво става...
Само, ако знаеш какво ми наговори преди да почне да решава НВО от 2010 година... И бг мама намеси...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в пн, 02 мар 2020, 18:52
Вероятно си права, Amanda... 🙄
Не знам, аз вече си мисля, че лично прецакваме с баща ѝ това НВО, защото явно сме я натиснали, а характерът ѝ не търпи подобно вмешателство...
То аз не че не съм същото чудо, но винаги сама съм си гонила целите на живот и смърт, та на никого не се е налагало да ми дава зор.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в пн, 02 мар 2020, 19:03
И аз така си мисля понякога, но ако го оставя да прави каквото си иска, ще дреме нон стоп. Днес  час разглежда един сив маркер. Ама като казвам, че го разглежда, наистина правеше това. Не да рисува...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в пн, 02 мар 2020, 20:31
И аз понякога се чудя дали не го натискам прекалено, но ако не го правя, нищо няма да свърши сам. Ще си живее с мисълта, че това, което е чул в училище и е написал като домашно, е напълно достатъчно, не само за НВО, а изобщо, а то не е, особено по математика.
При нас не знам дали ще има грипна, в някои съседни градове са обявили. Моят си е болен и днес цял ден спи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в пн, 02 мар 2020, 20:40
Бързо оздравяване, Ston!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в пн, 02 мар 2020, 20:54
Еми егати възрастта, аз сили нямам вече. При нас не се реве. Вместо това положението е "на война като на война".
В никакъв случай не е по-добре. 😁
И у нас не се реве-аз спрях да крещя,защото нямам сили-той започна да ми тряска вратите,защото просто не отстъпвам от това,което съм казала да се направи...Ако не го тормозя да прави нещо ще си живее с мисълта ,че е перфектен ,а аз си знам,че не е...То е хубаво човек да има самочувствие,ама е добре да има и защо.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: solnichka в пн, 02 мар 2020, 20:54
Три варианта на изпитни теми са.
А какъв е редът за изготвянето на трите варианта?

П.П.
Болните да оздравяват!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в пн, 02 мар 2020, 21:01
При нас положението е, че си съзнава, че не е перфектен, но няма никакво желание да става такъв. От сто кладенци вода ще донесе, за да обясни, че не е нужно. Най-често цитира някакво изследване, че отличниците в училище, не са отличници в живота, защото нямат време да се развиват в посоката, която ги влече Явно нямат време за разглеждане на маркери:grinning
ston, да минава бързо!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в пн, 02 мар 2020, 21:09
Големи са сладури тези дечурлига!
Днес седем пъти питам Моника , да ми каже номер на страница от учебника( да знам до кой урок са стигнали), и седем пъти получавам отговор- не, няма да ти кажа! Падна ми не пердето, ами завесата на бесовете, и дълго не можа да се вдигне...
Няма такъв инат, няма! Даже ми се  и разсърди, егасиму...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в пн, 02 мар 2020, 21:17
Бисе,нямате ли школо-аз такива въпроси въобще не задавам,защото според моето никога не са взели нов урок,все упражнения правят и няма за учене.Та хората си пишат поне при нас всеки час в седмичното разписание какъв урок е предаден и от там се осведомявам.
Ston,да оздравява бързо набора!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в пн, 02 мар 2020, 21:23
Имаме, Светле, ако знаех, че такъв проблем ще се окаже въпросът ми, да съм го отворила сто пъти. Що ми трябваше и на мен.А какво спокойно и добричко момиченце беше...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в пн, 02 мар 2020, 21:38
Аааа ! Не може да бъде!
Аманда, Биси, едно към едно!
Отвсякъде погледнато  "je suis родител на тийнейджър". Жал ми е за нас. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в пн, 02 мар 2020, 21:46
Три варианта на изпитни теми са.
А какъв е редът за изготвянето на трите варианта?


Не участвам в изготвянето  и нямам идея,но по принцип са подобни темите...
От сп Математика ми е попадала подобна тема на НВО 2015год,но леко завъртяни задачи,по което съдя,че е може би неизтеглена тема.
Amanda,погледнах НВО 2010г,макар че се сетих коя е-1 модул си е нормален ,на 2 модул текстовата задача е по-тежка,сега въобще изобщо не дават такива...Направо се чудя как си успяла да пробуташ 30 зад или е решавал само първа част-моето ако не е сегашния формат 20+3 много трудно мога да го мотивирам да го прави.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: bazel в пн, 02 мар 2020, 21:53
И аз няколко пъти повторих да ми се даде домашното по мат за проверка, при което ми се отговаряше - след 5 мин. Е, мина половин час.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Слънчевата в пн, 02 мар 2020, 21:54
И у нас не се реве-аз спрях да крещя,защото нямам сили-той започна да ми тряска вратите,защото просто не отстъпвам от това,което съм казала да се направи...Ако не го тормозя да прави нещо ще си живее с мисълта ,че е перфектен ,а аз си знам,че не е...То е хубаво човек да има самочувствие,ама е добре да има и защо.
С две години напред, у нас е С-Ъ-Щ-О-Т-О! Притесняваше се в 4ти клас, след това обръгна, не му липсва самочувствие. Чудесно си прилага самоирония, когато сгафи, с което пък ме обезоръжава.
Лошото е, че напоследък успява и мен да иронизира, доста успешно и с право при това. :smirk:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: solnichka в пн, 02 мар 2020, 21:55
...
Жал ми е за нас. 😁
Разпознах ни и аз във вашите разкази. :joy:

Светле,
Извън подозрение си. :grinning:
Зачудих се по въпроса покрай темата за шестокласната литература. Бях чела нещо за ДЗИ, но за НВО не е ясно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пн, 02 мар 2020, 21:57
На ДЗИ ще се падне теза от 6-токласния материал? :joy::joy::joy::joy::joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в пн, 02 мар 2020, 21:59
Мария, :joy::joy::joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: solnichka в пн, 02 мар 2020, 22:21
Абе хора, вярно че съм на чаша вино, ама се върнах да си чета своите постове, да видя толкова ли не е ясно какво питам. Ще опитам пак.
Темите, от които ще се изтегли НВО как и от кой се подготвят, как е уредено запазване на тайната и т. н.

Споменах ДЗИ, защото ако помните, че имаше години, в които се знаеха темите доста предварително и там май разписаха процедури.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в пн, 02 мар 2020, 22:22
НВО-математика 2015 година http://zamatura.eu/7klas/testove/nvo-matematika/nvo-matematika-22-mai-2015/-който в училище е стигнал до симетрала на отсечка спокойно може да го решавава без 9та -неравенство и 17(2)-нерявенство на триъгълника,др всичко май може да се решава.
А това ми е попадало много подобно на изтегления вариянт
http://media.wix.com/ugd/5200a4_756b55dc9d704af9afeb9423838c524b.pdf -публикувано е в бр 1 на сп.Магематика 2016г и затова си мисля,че е неизтеглен вариант.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в пн, 02 мар 2020, 22:23
Погледни в Наредба за оценяването.  Ако не се лъжа, чл 57 и следващи. В момента ми е трудно да цитирам или да дам линк.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в пн, 02 мар 2020, 22:25
Solnichka, и аз си спомням как За темата за ДЗИ преди години беше изтекла информация. А как е уредено запзването на на информацията в тайна, това за мен си остава загадка.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пн, 02 мар 2020, 22:37
На мен ми е лошо от смях без да съм пила вино.

Хич не ги мисля тези, които ще имат темите. Дали с темите, дали след 4-то класиране, все ще има връзкари и според мен е по-лесно да не зазубриш темата, а направо да кацнеш, та едва ли изтичат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в пн, 02 мар 2020, 22:49
На ДЗИ ще се падне теза от 6-токласния материал? :joy::joy::joy::joy::joy:
Да! И трансформиращ преразказ на "Под игото" от името на Бойчо Огнянов


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: solnichka в пн, 02 мар 2020, 22:49
Не ми е лошо от виното :joy:

Интересувах се просто от процедурата, без дори да мисля за връзкарство и прочие конспирации. Замислих се в контекста на лесно/трудно НВО, дали ще се даде целенасочено теза от 6 клас, от хрумка на незнаен експерт ли зависи....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в пн, 02 мар 2020, 22:51
Не ми е лошо от виното :joy:

Интересувах се просто от процедурата, без дори да мисля за връзкарство и прочие конспирации. Замислих се в контекста на лесно/трудно НВО, дали ще се даде целенасочено теза от 6 клас, от хрумка на незнаен експерт ли зависи....
Знаех, незнаен все ще е хрумка 😂😂😂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в пн, 02 мар 2020, 22:56
Абе хора, вярно че съм на чаша вино, ама се върнах да си чета своите постове, да видя толкова ли не е ясно какво питам. Ще опитам пак.
Темите, от които ще се изтегли НВО как и от кой се подготвят, как е уредено запазване на тайната и т. н.


Аз си признавам,че не те разбрах,ама сигурно защото тази вечер пропуснах виното... Реших,че питаш дали трудността на вариантите е подобна и затова пуснах онези линкове :blush:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: solnichka в пн, 02 мар 2020, 23:31
Светле, и това е интересно и е част от въпроса.
Препратката на Дидева отговаря на въпросите.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в пн, 02 мар 2020, 23:59

Дали с темите, дали след 4-то класиране, все ще има връзкари и според мен е по-лесно да не зазубриш темата, а направо да кацнеш, та едва ли изчат.

За  сега нямам идея дали изтичат ,но преди години,когато не беше НВО,а просто изпит по математика,включващ 1 алгебрична задача и 1 геометрична с по 2 подточки съм сигурна,че изтичаше.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Шарлот в вт, 03 мар 2020, 08:03
]Честит Национален празник, дами!
Без да имам познанията на Дидева по повод въпроса на Солничка, мога да разкажа следното:

За изпита по история в НГДЕК моята хубавица беше забравила листчето с входящия си номер /под който става разпределянето в зали и след това обявяването на резултатите/. Бях застанала до нея, най-отпред, за да обясня, че детето си знае номера, да го настанят на съответното място и да гарантирам, че до края на изпита ще донеса бележката, ако я искат.

Вместо това директорката излезе и посочи 4-5 родители от първите редици до вратата, и отреди те да бъдат свидетели на тегленето на изпитната тема. Така се озовах в комисия по изтегляне на темите.

Подготвени били в МК/културата/. В точен час /не помня какъв, но близък до началото на изпита/ на мейл на учиището се изпратиха темите. Мисля че бяха 6 варианта /не помня вече/. Запечатиха се малки пликчета с номерца, поставени в по-голям непрозрачен плик. С тях отидохме в една от залите и дете изтегли плик. Отвори се пред всички и се обяви номерът на темата.

Започа суета по разпечатване на материалите - едновременно на няколко принтера.

На родителите от комисията предоставиха всички варианти. "Посадиха" ни в една стая и ни заставиха да ги четем. Нямаше съвпаащи въпроси или теми /изпитът беше подобен по структура на БЕЛ - с тестова част и историческа тема/. Трудността беше съпоставима, а темите "шареха" из целия обхват на историческото време, заложено в конспекта. Накрая съставихме протокол, в който удостоверихме, че изпитното задание е изтеглено пред нас на случаен принцип и Ръководството на училището не е имало достъп до заданията преди....часа.

Предполагам, че с НВО по БЕЛ/Мат е подобна процедурата, без да знам как технологично става разпечатването в .......броя - за цялата страна.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в вт, 03 мар 2020, 08:04
Честит Празник! Днес може да сме горди, че сме свободни хора и да си спомним за тези, които са се борили за тази свобода.

Спомням си преди време, че даже имаше журналистическо разследване за продажба на отговорите. Обява във фейсбук, превеждаш парите и ти ги дават. Надявам се, че сега това не е възможно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в вт, 03 мар 2020, 08:24
Честит празник!
Светле, пробутах задачите с хиляди уговорки. Казах, че повече няма да го пращам на ПИ извън тези в неговата школа. Че ще решава само стари НВО и т.н  
Той взе да мърмори, че задачите са много. Аз обаче го уверих, че са много лесни, независимо, че изобщо не ги бях разглеждала.... Реших, че старите изпити са наистина по-лесни. Благодаря ти за коментара. Вече наистина започвам да си мисля, че на ПИ прави грешки от разсеяност. И без това учителите му ме уверяват, че няма никакъв проблем с материала. Но непрекъснато казват, че неглижира НВО. Да го мотивираме!  На един от ПИ в неговата школа щял да заспи.... Беше петък следобед, преди ваканция
Не знам как да го мотивирам, вече се чудя дали да не измисля някаква материална награда като нов компютър. Знам, че не е възпитателно , но.....
Ха-ха, теза от 6 клас на ДЗИ:smile:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: *Biskvitka* в вт, 03 мар 2020, 08:41
Честит празник, момичета!
Тъкмо чета за новите грипни ваканции - силно се надявам тук да няма, защото и без това трудно наваксват материала от предната.
Снощи и у нас имаше изстъпление - излизам до магазина - всичко беше наред, усмихнато дете, спокойно, връщам се след половин час - истерии. Отдавна ме мъчи с пазарлъци за нов телефон, нейният е на 3 години, нещо се бъгна, но още има "хляб у него", разбрахме се уж, че в гимназията ще получи нов. Пак се беше присетила, и започна да ми обяснява как била събрала пари и иска да допълня за Iphone нам какъв  си модел. Тя за такъв телефон намила от 2 години, но аз й обяснявам, че имам /а би трябвало и тя да има/ здравомислещ максимум, до който може да дам пари за определена вещ - значи, за телефон 1000 лв. няма да дам, ако ще и заплатата ми да е 5 000 лв. И без това никнат нови модели като гъби, ей там може да го изпусне и потроши...Ама не и не, що рев рева, тръшка се  и се оплаква колко е несправедлив света и не й се стои вкъщи...аз изтърпях стоически и мълчаливо целият спектакъл. След един час дойде да се извинява и да каже, че и тя не знае защо така е избухнала, не искала да я мисля за сноб заради Iphone-а :laughing: , но отдавна искала такъв телефон.
Абе, търпение и говорене си трябва, ама на моменти съм на изчерпване....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в вт, 03 мар 2020, 08:45
Честит празник!
Моят и материални награди трудно го мотивират. Нещо за нов компютър бяхме говорили, не виждам да се е засилил за него.
Ново колело взехме с парите, които спестихме от школата, нали уж се съгласихме, че от нея няма полза и ще решава задачи вкъщи. Е, решава, но все с ръчкане, мърморене. По принцип часове наред подканям, той отлага и накрая свършва всичко за час и малко. Не може ли още в началото да си свърши работата за един час и така нито аз ще мърморя, нито той!? Всички ще са доволни, ама не му увира главата.
С малкия ми е по-лесно. Охка, пъшка, обаче свършва максимално бързо това, което съм му възложила и после шапка на тояга.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: didita4u в вт, 03 мар 2020, 10:04
Честит празник, да се поздравим, че сме българи и живеем в свободна България!

Успокоявам се, че не само вкъщи положението е тръшнато и все на кавга. Има и понякога разумни и спокойни моменти, но са рядкост. Като цяло, задушевните разговори не са на почит, изживява си нещо вътрешно и почти не споделя. Бил си споделял със себе си, аз да съм си споделяла, като искам, със сестра му, нали сме били жени. А пък питам ли го за момичета, направо ме гони от стаята. А пък коментира със съученици някакви девойки и излизат заедно. Относно ПИ - ако не е задължително, трудно мога да го накарам нещо, а и няма много време, направо се чудя кога ги правите тези неща.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: selena6 в вт, 03 мар 2020, 10:47
Честит празник!
Миналата година бях обещала нов телефон на баткото, защото имаше нужда, ако влезе там, където искаше. Е, не успя, но сега е доволен от новото училище и е с моя стар телефон. Беше наказан почти цялата година без технологии и телефон. Не се представи така, както му се искаше, но пак резултата му беше отличен. Опитвах се по всякакъв начин да го мотивирам, успявах на моменти за около 5 минути го държеше.
Сега в новото училище е с един от най- ниските успехи в класа. Завърши срока с 4.75. Все още няма никаква мотивация.
Наборката е друга "бира". Тя сама си гони задачите и се е мотивирала за края на годината да има пълно 6. Недоволна е от допуснати грешки на ПИ. Нея гледам да не я пренавивам. Ако не постигне желания резултат на НВО може да го преживее много зле, а нито едно елитно училище не си заслужава толкова мъките.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: rummi_pl в вт, 03 мар 2020, 11:27
Телефони в къщи се сменят на две години и на двете. Като съм задала бюджет.
Те си избират ние ги взимаме, получи се чудесно понеже минава и за Коледен подарък :wink:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: dani777 в вт, 03 мар 2020, 17:21
Здравейте,
Честит празник!!!
Евентуално някой да си пази решенията на задачите от Математическото състезание "Акад.Никола Обрешков"-Бургас от 15 февр ...защото има 4 задачи с които се мъчим днес и нещо не получаваме верния отговор...Благодаря предварително


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: solnichka в вт, 03 мар 2020, 17:47
В сайта на Дидева ги има сигурно. Ако не, пиши ми за кои задачи става въпрос и ще помогна.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в вт, 03 мар 2020, 18:21
Кой е сайтът на Дидева? Аз май ще откривам топлата вода.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Desem в вт, 03 мар 2020, 18:23
Как се случва НВО7:
(ходих на НВО предходната година като наблюдател-родител)
Получават по e-mail темите, които са заключени. След като изтеглят варианта им изпращат паролата, с която отваря файла на съответната тема и размножават на няколко принтера.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в вт, 03 мар 2020, 20:11
Преди малко ми попаднаха материали от работна среща във връзка с НВО по БЕЛ в десети клас. Единият от файловете е озаглавен Как се формулира теза? Не знам дали ще е от полза, но копирам съдържанието в скрит текст.
Скрит текст:
КАК СЕ ФОРМУЛИРА ТЕЗА
1.Началното изречение трябва да включва основни ключови думи и изрази, заложени в самото условие на задачата.
2. Тълкувайте смисъла на заложения във въпроса цитат, като използвате аргументи и съждения, които отговарят на критическия анализ на произведението:
– Какъв е основният смисъл на цитата?
– Какви изводи може да бъдат направени въз основа на цитата?
3. Оформете отговора си, като използвате:
– основно глаголно време – сегашно историческо;
– висока езикова култура – правописна, граматическа и пунктуационна норма;
– графическо оформяне на текста – яснота и четивност.
5. Отделните изречения да са изградени в  цялостност, всяко едно от тях да има смислова и логическа свързаност.
6. Не трябва да се употребяват:
        – въвеждащи думи с подчертана авторска позиция:
Пример: Според мен; По мое мнение; Аз мисля, Писателят иска да каже;
       – преразказ или елементи на преразказ;
       – съдържанието на цитата, а да се тълкува.Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Desem в вт, 03 мар 2020, 20:38
Питах преди време, да попитам пак. :blush:
Някоя школа да провежда ПИ за 6 клас?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в вт, 03 мар 2020, 20:42
Междучасие прави ПИ за 6 клас.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Desem в вт, 03 мар 2020, 20:49
А някъде дали се намират тестове?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Шарлот в вт, 03 мар 2020, 20:50
Литера на Елмира Йонова, но по наше време беше само вътрешен - за записните курсисти. Ако има деца, които посщават, могат да предоставят самия ПИ.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в вт, 03 мар 2020, 20:52
А някъде дали се намират тестове?

За съжаление не пазя нито 1 тест от миналата година. Попитай в 6-класната тема, може да има курсисти там.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в вт, 03 мар 2020, 20:56
В седмокласната група във ФБ се намират тестове от миналата година; да се търси назад във времето, естествено.
А и в шестокласната поща би следвало да има материали. Честно казано вече не помня какво се качваше м.г.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в вт, 03 мар 2020, 21:20
ПИ по математика от миналата година със сигурност имаше качени в групата. За БЕЛ не съм сигурна.
Наборът го броя за здрав вече. След като вчера цял ден спа, днес цял ден спори - за живота, смисъла и всичко останало. В превод, абе, мисля, че няма нужда от превод, ясно е. Ако само половината от енергията, която влага в безсмислени спорове, я вложи в съзидателен труд, не НВО, в Оксфорд ще го приемат. Сега резултатът е единствено, че лаптопът му е чинно строен до леглото ми. Оксфорд ще почака.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Desem в вт, 03 мар 2020, 21:20
Леле срам, пиша повече от активно в 6класната, а дори не знаех, че има поща :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в вт, 03 мар 2020, 21:32
ston, важното е да са здрави и да имат енергия за спорове. Ще си отидат там, където трябва...
Аз дори не съм искала достъп за пощата, защото мисля, че никога не би изрешил и наличните тестове. Само един сборник да реши от началото до края ще му е достатъчно като подготовка за НВО по математика, но няма да го направи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в вт, 03 мар 2020, 21:48
Аманда, да, най-важното е да са здрави, но от това вечно спорене аз ще се поболея накрая.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в вт, 03 мар 2020, 22:07
Литера на Елмира Йонова, но по наше време беше само вътрешен - за записните курсисти. Ако има деца, които посщават, могат да предоставят самия ПИ.
Аз имам миналогодишните пробни на Елмира Йонова, ако ги искате ще ги сканирам и кача в пощата, но не са почистени.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: MianaNia в ср, 04 мар 2020, 08:27
Леле срам, пиша повече от активно в 6класната, а дори не знаех, че има поща :joy:
И аз пиша там от предучилищна, а не знам да има поща. Може би имат предвид тяхната си, т.е. създадена от сегашните 7 клас. Не знам дали съм разбрала добре, но мисля, че пощата с материалите се препредава от набор на набор, дано да е така и нашите шестокласници да могат да се възползват.
Додиела, ако е удобно и аз ще помоля за пробния. Благодаря много предварително!
Извинявам се за намесата и успех на всички седмокласници.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в ср, 04 мар 2020, 08:33

Додиела, ако е удобно и аз ще помоля за пробния. Благодаря много предварително!

Ще кача в пощата и ще пратя на всички, които ми дадат мейл, НО утре защото днес ги забравих :), а мога да сканирам само в службата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в ср, 04 мар 2020, 13:02
За трета седмица на Ния й се случва следното нещо: както е в час усеща, че гърлото сякаш й се затваря и не може да вдишва. След около 4-5 минути й минава и все едно нищо не се е случвало.
Днес е отишла при сестрата в училище. Дала й е валериан. Казала й, че е стрес (паник атака) или щитовидна жлеза. Обадих се на личната. Разказах й, а тя отговори "така се случва със суперамбициозните деца в 7 клас." Каза да й давам седатив. Много говорим с Ния. Тя твърди, че не е стресирана. Никога, ама никога не е стоял въпрос за оценки или супер висок бал. Просто не зная това откъде пък ми дойде!
Някой да е чувал за дете с подобен проблем? Утре ще пусна TSH и после консултация с ендокринолог за всеки случай, че аз съм с Хашимото, да не би да съм й го предала.
Не зная тя какъв стрес изживява, но аз ще се гътна, честно!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в ср, 04 мар 2020, 13:07
Мария,при подобен симптом, при мен  се оказа завишени ТАТ. Аз също си мислех, че са паник атаки....Не ми казаха, че категорично имам Хашимото, но ми препоръчаха да се следя .  Не че го правя...
Пусни пълен пакет щитовидни хормони


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в ср, 04 мар 2020, 13:13
Мария, освен ехограф на ЩЖ, хормони , ако искаш й пусни витамин В12. На моя близка детето имаше подобни оплаквания и лекарката препоръча и витамин В 12 да се изследва. Оказа се , че е под нормата.После всичко се нормализира.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Просто_майка в ср, 04 мар 2020, 13:20
Мария, витамин Д също изследвайте. Аз съм с Хашимото и хипотиреоидизъм и само чакам да минат всички тия простотии с НВО-тата и ще водя детето на ендокринолог. Стресът си е стрес. Дори и да не им личи и да не си признават, децата са яко стресирани. Обвинявам себе си най-вече - моите нерви и притеснения без да искам май прехвърлям на Ангелина. Отделно в училище постоянното дуднене от учителите и всичко се натрупва.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: rihan в ср, 04 мар 2020, 13:23
И аз да дам съвет - консултирайте се и с гастроентеролог.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в ср, 04 мар 2020, 13:25
И аз имах подобни състояния при изследвания в норма.Субклиничен тиреоидит...Следи се.Пих селен и още някакви витаминиАз се замислям дали не е добре наистина някакви витамини или други добавки да взема.Идва у пролетна умора,и стрес...за грипа няма да коментирам.Ама не знам какви....Наборката привидно не взима нещата навътре и не показва притеснение, но  реално  си изживяват всички напъни...Ето- днес проекти разни и презентации по БЕл, по география също....тест по математика Напънали са ги по всички предмети


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в ср, 04 мар 2020, 13:27
Много неприятно.
Кой знае какъв стрес изживяват тези наши деца.
Те не могат и да го дефинират според мене - липсва им житейски опит.
Не знам.
Ще се изпоразболеем от стрес и родители, и деца
Не беше редно така да са измислени тия изпити...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в ср, 04 мар 2020, 13:29
Да, и аз мисля, че натрупването на умора избива в някаква посока. Дори в момента да не се усеща такава, тя си е там, и в даден момент чашата прелива.
Много е трудно да се намери балансът, защото границата е много тънка и е строго индивидуална.
Може да ви се стори смешно, но и при дъщеря ми, и при мен съм забелязала, че разходките в планината" измиват" натрупания стрес.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в ср, 04 мар 2020, 13:33
СЪгласна съм с планината.И  с прекарването  време на открито - да се проветри главата,  дето се вика.Ама щерката напоследък не изпада във възторг да броди с нас където и да е...Не знам при вас как е.Насила става работата


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в ср, 04 мар 2020, 13:33
При мен също разходките в планината влияят така. Вчера обаче голямото дете категорично отказа да идва с мен. Каза, че предпочита да се види с приятели. Но пък е добре, че играят баскетбол навън.
Хубаво е да спортуват нещо. За тези, които не обичат организиран или групов спорт, индивидуалните тренировки също са вариант


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в ср, 04 мар 2020, 14:14
Мария, искрено се надявам да няма органична причина за състоянието, а да е проява на напрегнатост. Направете си всички необходими лабораторни изследвания и ви пожелавам там всичко да наред и да успеете да преодолеете заедно тази тревожност.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Изи в ср, 04 мар 2020, 14:20
Имам въпрос, ако някой знае как става. Как се прави в случай, че искам комисия да изпита детето ми за поставяне на срочна ( годишна ) оценка. И присъства ли в комисията даскалицата и ако да, дали има глас.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Шарлот в ср, 04 мар 2020, 14:54
Изи, прости, ще върна за миг още към проблема на Ния, защото е свързан със здравето.

Днес си говорихме с майка на съученик на дъщеря ми, която по професия е психолог. Питах я нормален ли е непукизмът на моята в определена /преразказана от мен като конкретика/ ситуация, а тя обясни, че основна характеристика на тийнейджъра  е да прикрива чувствата си. Като не изразява усещането си за напрегнатост, стрес, драма...трагедия /ако щете/, пуберът се еманципира с възрастните, които контролират чувствата си. Затова, дори вярвайки, че познаваме децата си, не бива да се доверяваме на отреченото изживяване на  стрес. И те, и родителите са под огромно напрежение, за което в 8-ми клас пък идва на дневен ред впросът "е, струваше ли си?"

От сърце желая да е реактивно състояние!

В "Кандиларов" чрез Офертомат /или нещо подобно/ има пакети изследвания на добри цени, а като лекар ендокринолог много харесвам Емил Начев.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: estelliana в ср, 04 мар 2020, 15:15
Много често, дори и без да имаме свръхочаквания/изисквания към децата си, бидейки самите ние перфекционисти и амбициозни това автоматично се пренася и на децата. Или пък като си сложим маска за пред тях и се правим на много смели, а реално ни е шубе. Затова е добре често да сваляме маската и да сме откровени. Често децата не се притесняват толкова от реакциите на родителите си, колкото от тези на околните, особено ако са в някаква супер конкурентна среда.
Не ви ли се е случвало ако детето се върне и да речем на труден тест изкарало 4 и като му кажете "Е супер, аз на тоя тест и толкова не бих изкарал!" и виждате как му грейват очите. На мен ми се е случвало.
Какво бих направила, бих си взела този петък, детето го освобождавам по семейни причини и отиваме някъде или просто си стоим у дома, правим торта и гледаме някой разтоварващ филм, наслаждаваме се на живота.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в ср, 04 мар 2020, 15:17
Начев не е детски ендокринолог
Моля ви, водете си децата на детски ендокринолог. Все още са деца, а има особености. Особено грубия Начев...не.
Моите деца от години се наблюдават от ендокринолог, така че от опит го казвам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в ср, 04 мар 2020, 15:24
Не знаех, че има детски ендокринолог. Аз при Начев се следя вече 6 години и така или иначе трябваше януари да ходя, но се замотах, щях 2 часа да запиша. В ендокринологията ли са детските ендокринолози?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sanaka в ср, 04 мар 2020, 15:24
Начев е много директен и не се старае да захаросва нещата, но е много добър специалист. От малкото наистина задълбочени.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Просто_майка в ср, 04 мар 2020, 15:28
Начев не е детски ендокринолог
Моля ви, водете си децата на детски ендокринолог. Все още са деца, а има особености. Особено грубия Начев...не.
Моите деца от години се наблюдават от ендокринолог, така че от опит го казвам.
Малко извън темата - Хепи, дай съвет, моля, за детски ендокринолог. Моята девойка е и с един яйчник, та искам някой читав да я види.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в ср, 04 мар 2020, 15:28
На мен много ми допадна д-р Александър Шинков. Изключително внимателен, отделя по 40-50 минути на всеки пациент. Не знам дали се занимава с деца. Освен това е доста отворен за някои новости в контролирането на заболявания на щитовидната жлеза.
Дано да няма  проблем с щитовидната жлеза. Възможно е и  да от стрес, при стрес също има стягане в гърлото.  Не е задължително напрежението да идва от самото дете, от семейството и  от очакванията на близката среда. Важна е и средата в училище.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ТришаР в ср, 04 мар 2020, 15:31
Ние посетихме детски ендокринолог преди няколко месеца заради изоставане (в растеж, вторични полови белези и въобще във всичко), бяхме при проф. Стоева, много обяснява и наистина гледа в цялост на състоянието. Лошото е, че чаках 2 месеца за час :(
https://superdoc.bg/lekar/prof-iva-stoeva-dm-4598 (https://superdoc.bg/lekar/prof-iva-stoeva-dm-4598)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: мама МОНИ в ср, 04 мар 2020, 16:29
Мария, дано да е нещо преходно при Ния и бързо да отшуми.
Миналата година детето ми изживя голям стрес в училище и се бях побъркала. Той е изключително състрадателен и всичко изживява много дълбоко. Тормозеха негов приятел (не него) и на два пъти вдигаше кръвно и ми звъняха от училище. Нещата бяха много ескалирали, имахме специална родителска среща с това, в клас влизаше да работи с тях училищният психолог. Водих го на детски кардиолог, 24-часа беше с холтер, правих и консултация с детски психолог. Бях се побъркала и не знаех какво да правя, включително мислих да го местя в друго училище, но той не пожела. Изписаха му и на него Седатив, но не помогна. После пи около 2 месеца Алора, което е билково успокоително и всичко премина. Тази година няма и помен от тези неща. Все едно става въпрос за други деца и ходи с желание на училище, няма тормоз срещу никой в класа и детето ми се успокои. Той е по-трудно адаптивен и се притеснявам като наближи НВО да не се притесни отново, така че опитвам да натягам с мярка.
От здравето по-ценно няма.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в ср, 04 мар 2020, 16:49
За щитовидната жлеза и д-р Попова в Токуда става, но наистина е добре да е детски ендокринолог. Не са много детските специалисти, при нея не се чака толкова. Повечето детски ендокринолози са с добри отзиви :)
Да, и холтер сме слагали, и на невролог сме ходили, и доста неща преживяват децата, сто пъти съм писала че тъпите матури понякога не си струват. За кардиолог между другпто също задължително детски специалист. Там сме посещавали Велковски, Спасов, една дама сега не се сещам името и един в овча купел.. препоръчвам Велковски със всички ръце :)
На Ния на първо време й вземи рескю за смучене и да се наспива и хидратира! Това задължително го казват лекарите, плюс движение, лек несъстезателен спорт.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Шарлот в ср, 04 мар 2020, 17:04
За кардиолог между другпто също задължително детски специалист. Там сме посещавали Велковски, Спасов, една дама сега не се сещам името.

Крдиолог - Незабравка Чилингирова от "Св. Екатериа"?

А Начевите са двама - Емил и Алан /братя/. Алан е ендокринолог-гинеколог към Майчин дом, Емил е към МЦ Панацея на К. Иречек- обща ендокринология. И двамата са водещи в своите области, но са консултирали мен, а е детето.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: googlish в ср, 04 мар 2020, 17:08
По принцип всяка медицинска специалност има своя детски аналог, защото при децата до 18 г. нещата са по-различни. Винаги търсим някой, който да има пред специалността си " детски" хирург, ендокринолог, гинеколог, уролог. Може би към 17-18 г. вече може да се направи компромис.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в ср, 04 мар 2020, 18:03
На Ния на първо време й вземи рескю за смучене и да се наспива и хидратира! Това задължително го казват лекарите, плюс движение, лек несъстезателен спорт.
Moже ли малко  повече инфо , че не съм на ти с  разните добавки....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в ср, 04 мар 2020, 18:16
http://www.rescue.bg/  :) Само да уточня,че лекарите препоръчват останалите неща от поста, а рескю аз съм взимала за дъщерята, тя и след нещо като паник атаки като я изкарат на дъската, лесно се влияе, ами помогнаха й :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в ср, 04 мар 2020, 18:30
Хепи, а при дъщеря ти кога се отключи тази тревожност? И можеш ли да кажеш, че вече я е израстнала?

Благодаря на всички за подкрепата! Бая съм се шашанала. Утре като видя хормоните, ще се отчета.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: green_dawn в ср, 04 мар 2020, 18:33
Мария, ти си познаваш най-добре детето, но и аз на твое място бих я извинила по домашни причини в петък и бих прекарала деня с нея в приказки, готвене, разходки, пазаруване, изобщо неща, които биха я разсеяли.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в ср, 04 мар 2020, 18:38
О, аз знам от какво е. От тъпата й начална учителка, но и по принцип е много стриктна, притеснителна и т.н. Аз всъщност се радвам,че попадна във фег и там се отпусна психически. :) И вече няма този проблем.
Иначе съм споделяла, на матурата по бел си беше поплакала половин час, пък после писала...
Но понеже сме ходили по доктори за други проблеми, включително хронични, абсолютно всеки доктор казва хидратиране, сън, лек спорт(туризъм например). Казвам го пак, защото си споделяла че е нощна птица,не спи много, учи по нощите, притеснява се....та така :) вероятно просто има нужда от почивка


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в ср, 04 мар 2020, 19:01
Свива ми се сърцето от такива неща.
Веднъж сме били в болница с дъщеря ми, за ендоскопска интервенция под пълна упойка.
Можеше да е както тривиален проблем, така и колосална животопречеща гадост.
Пет дни не бях мигнала, на някакъв автопилот минах.
Слава богу всичко свърши добре, но споменът е ужасен.
Та стискам палци.
Да са ни здрави децата преди всичко.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: MianaNia в ср, 04 мар 2020, 19:12
Благодаря на всички за подкрепата! Бая съм се шашанала. Утре като видя хормоните, ще се отчета.
Стискам палци всичко да е наред при Ния! Моята щерка съм я водила на детски ендокринолог при д-р Василева в Детско здраве - https://superdoc.bg/lekar/dots-bogdana-vasileva-d-m-n-3702. В този сайт има и други детски.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Batiil45 в ср, 04 мар 2020, 19:23
Здравейте, нов съм в темата и сайта, но ви чета абсолютно редовно. Най-после се престрашавам да пиша тук, и с удоволствие ви казвам ЗДРАВЕЙТЕ! :blush:  
  И сега по темата: знаете ли кога ще излязат резултатите от олимпиадите по история и български. И ако вашите деца са участвали, то как им се е сторило?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в ср, 04 мар 2020, 19:27
Здрасти, добре дошъл/а:)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в ср, 04 мар 2020, 19:41
Добре дошли в малкия ни симпатичен клуб! 😊


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Batiil45 в ср, 04 мар 2020, 19:45
Благодаря! (за протокола съм мъж). :grinning: :hugs:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в ср, 04 мар 2020, 20:06
Благодаря! (за протокола съм мъж). :grinning: :hugs:
ДОбре дошъл ! ( Йееее- имаме си  мъж в групата. ДА ни отваря виртуалните бутилки с вино  при нужда ;) )


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Batiil45 в ср, 04 мар 2020, 20:09
Благодаря! (за протокола съм мъж). :grinning: :hugs:
ДОбре дошъл ! ( Йееее- имаме си  мъж в групата. ДА ни отваря виртуалните бутилки с вино  при нужда ;) )

:champagne: :wine_glass:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в ср, 04 мар 2020, 20:15
Добре дошъл!
За олимпиадите е малко неясно. Повечето по регламент имат заложено училищата координатор до 7 работни дни да пратят протоколи до РУО. Но в общия случай тези протоколи са с недопуснати до национална комисия и такива, допуснати до национална комисия. Допуснатите не са разсекретени, та отново е неясно кой колко има. Никъде не съм срещала срок за националната комисия кога да обявят допуснатите, но обикновено е около 2 седмици преди национален кръг.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: AIR в ср, 04 мар 2020, 20:16
Момичета и момче 😀, едно бързо сверяване на часовниците - може ли да сме на море от 6.07 и да се върнем на 13.07? Как точно бяха датите?
П.С. Съжалявам и се извинявам, че не коментирам в този пост текущите дискусии, не съм чела


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в ср, 04 мар 2020, 20:17
Аз да питам нещо за задачите по геометрия, че водим спор.
Може ли част от решението да бъде отразено само на чертежа, без подробен запис?
За пример - "основните геометрични задачи" на Регалия.
Всичко е изписано до най-малка подробност.
Какво се изисква на НВО?

Air, можете.
Документи за първо класиране се подават между 03 и 07 юли, а самото то излиза до 13 юли.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в ср, 04 мар 2020, 20:25
Аз да питам нещо за задачите по геометрия, че водим спор.
Може ли част от решението да бъде отразено само на чертежа, без подробен запис?
За пример - "основните геометрични задачи" на Регалия.
Всичко е изписано до най-малка подробност.
Какво се изисква на НВО?
За втора част предполагам е питането. Няма как да означиш, че 2 ъгъла са равни, ако не напишеш как си стигнал до този извод. Можеш, де, но няма да ти признаят пълен брой точки.

Air, да, можеш да отидеш тогава на море, нищо не изпускаш.
Кандидатства се 03-07.07, а на 13.07 излиза първо класиране.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Batiil45 в ср, 04 мар 2020, 20:29
Относно задачите, имам въпрос. На контролни и тестове, при вас изискват ли чертежът да е с молив, а буквите с химикал?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в ср, 04 мар 2020, 20:33
Мария, ето един пример:
Дадена симетрала в триъгълник, построява се права от пресечната точка на симетралата и страна до ъгъл и се получава някакъв равнобедрен триъгълник. Понеже е правило, разписва ли се подробно?
Егати, колко е трудно да се обяснява с думи математика, не знам дали стана ясно 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в ср, 04 мар 2020, 20:44
Да, разписва се, но то е един ред, просто пишеш, че са съответни елементи в еднакви триъгълници, като пишеш и защо са еднакви (първи признак).

Това ме подсеща и аз да питам нещо по математика :). Вашите деца съкръщават ли "съответни елементи в еднакви триъгълници" със СЕЕТ и "признак за еднаквост на триъгълниците" с ПЕТ? Нашите така пишат, нямало проблем и на нво така да се пише.

Чертежите и буквите по тях ги пишат само с молив.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Mama TAZ в ср, 04 мар 2020, 20:45
Не съм Мария, но всичко се описва и доказва. Така ни учеха преди 30г, гледам и детето така разписва. Ако не докаже нещо му взима точки учителката и пище - защо? От къде разбра? Докажи?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Cygnus в ср, 04 мар 2020, 20:54
Скоро говорих с госпожата по математика, всичко се пише, кое по условие, кое заради ъглополовяща, кое като съотв. от еднаквост. Но това за 2 модул. На първи с минимално писане да не губят време, а да стигнат до отговора.
И от мен един въпрос за 2 модул. Има стъпки в ключа и подаване на точки за всяка. Но детето решава задачата по друг начин, друга величина приема за неизвестно и оттам изразяването е различно, но решението е правилно. Получава ли всички точки в крайна сметка? И ако не докара до окончателен финал решението по този различен начин как се определя колко да получи?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Mama TAZ в ср, 04 мар 2020, 20:56
Мария, съжалявам да прочета това за Ния. Самата аз бях много стриктно и перфектно дете. Можех да стоя с часове, да повтарям едно и също, само да е перфектно. Осъзнах едва на 25, че съм си прецакала здравето и щитовидната ми е увредена.
Ужасно ме е страх да не причиня това и на детето, засега не виждам да имам подобни шансове.. Пълен непукист, но си имам едно на ум.
Дано при Ния е просто нужда от почивка, спорт и забавления.
Характер е желанието за съвършенство и желанието да се получи перфектно, не аз да съм перфектна, а това, което съм направила.Четох много по темата, е не успях да се променя.. Хващам се, че искам и детето да се справя отлично, но точно страхът от заболяване ме възспира често и май по-добре


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Mama TAZ в ср, 04 мар 2020, 20:57
Cygnus, получава всички точки.. Проблемът е, че ако обърка по средата има вероятност да не получи половината точки.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Batiil45 в ср, 04 мар 2020, 21:18
Mama TAZ, на нас и по БЕЛ и Математика ни казват, че ако в началото на теза, преразказ или задача, се допусне грешка, проверяващите направо теглят чертата, или максимум 2 т.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в ср, 04 мар 2020, 21:21
И моя шише сеет и пет и твърди, че няма проблем


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Слънчевата в ср, 04 мар 2020, 21:25
Моето крайно спокойно дете, както писах вече, в 7 клас постоянно се оплакваше, че го боли корем. В началото съм си мислила, че ме работи, за да спести училище, но беше в прекрасен клас и учители. Беше странно. Когато започна да повръща сутрин се стреснах. Мислех, че е нещо с червата и стомаха. След НВО му мина всичко и направо бях забравила... Сега, като ви чета, си давам сметка, че спокойствието може да е само привидно. :rolling_eyes:
Но!, спокойно, това също минава!
Мария, намери начин да я разтовариш психически и да се наспи на спокойствие!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Batiil45 в ср, 04 мар 2020, 21:46
За стресът Еди познати деца,с не много добри оценки, но много амбицирани, имаха всеки ден главоболие, раздразнителност и др. Лекар каза, че това е от претоварване, и препоръча, семейни разходки, излети и почивка от учебници и телефони. Също каза, че домашните любимци действат отпускащо на организма. Надявам се да ти е полезно, Мария. (Извинявай за фамилиарността)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в ср, 04 мар 2020, 21:52
13.07., понеделник. Ще се усеща като петък.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в ср, 04 мар 2020, 21:52
Mama TAZ, на нас и по БЕЛ и Математика ни казват, че ако в началото на теза, преразказ или задача, се допусне грешка, проверяващите направо теглят чертата, или максимум 2 т.
Каква грешка може да се допусне в началото на теза? И кой ще тегли чертата на цял преразказ, ако в началото е допусната фактологическа грешка или има инцидентно сгрешено време?
Що се отнася до математиката....
1. Всеки етап се оценява независимо от другите етапи.
2. Разпределението на стъпките в етапите е примерно. Те се оценяват независимо в кой етап на
решението се правят, в контекста на логическото и цялостното изложение на решението.
3.Пълен брой точки за всеки етап и за всяка стъпка се дават при пълни математически обосновки.
Допуска се, в процеса на оценяването оценителят да използва 0,5 точки за дадена стъпка.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в ср, 04 мар 2020, 21:57
Дикси, Джина, обща ли ни е РС, че нещо не мога да си представя родители на четири класа в тази заличка?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Batiil45 в ср, 04 мар 2020, 22:02
Mama TAZ, на нас и по БЕЛ и Математика ни казват, че ако в началото на теза, преразказ или задача, се допусне грешка, проверяващите направо теглят чертата, или максимум 2 т.
Каква грешка може да се допусне в началото на теза? И кой ще тегли чертата на цял преразказ, ако в началото е допусната фактологическа грешка или има инцидентно сгрешено време?
Що се отнася до математиката....
1. Всеки етап се оценява независимо от другите етапи.
2. Разпределението на стъпките в етапите е примерно. Те се оценяват независимо в кой етап на
решението се правят, в контекста на логическото и цялостното изложение на решението.
3.Пълен брой точки за всеки етап и за всяка стъпка се дават при пълни математически обосновки.
Допуска се, в процеса на оценяването оценителят да използва 0,5 точки за дадена стъпка.


При нас има изискване в началото на тезата, да се пише откъде е цитатът, и ако някой обърка, колкото и смислено да е устроена се пишат 0т.
 Относно задачите, не знаех, че всеки етап се оценява различно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в ср, 04 мар 2020, 22:03
При вас не е на НВО. Някъде в последните страници пуснах кратък ориентир затова, как се пише теза.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Batiil45 в ср, 04 мар 2020, 22:07
При вас не е на НВО. Някъде в последните страници пуснах кратък ориентир затова, как се пише теза.

Къде виждаш в моето мнение, че става дума за НВО. Не са ми необходими напътствия за нещо, което не е строго определено. Тезата е нещо гъвкаво и не се прави под калъп. Аз дадох само пример, как се процедира в училището, за което имам впечатления.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в ср, 04 мар 2020, 22:11
Всъщност тук всички се интересуваме от критериите на НВО, а не в отделните училища.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в ср, 04 мар 2020, 22:11
Скрит текст:
При вас не е на НВО. Някъде в последните страници пуснах кратък ориентир затова, как се пише теза.

Къде виждаш в моето мнение, че става дума за НВО. Не са ми необходими напътствия за нещо, което не е строго определено. Тезата е нещо гъвкаво и не се прави под калъп. Аз дадох само пример, как се процедира в училището, за което имам впечатления.
Мхм, ама се оценя по калъп. А и " напътствията" не са за родители.
Mama TAZ, на нас и по БЕЛ и Математика ни казват, че ако в началото на теза, преразказ или задача, се допусне грешка, проверяващите направо теглят чертата, или максимум 2 т.
Колко проверяващи на една контролна или класна работа, тест, писмено изпитване или както искаш го наречи, има в училището, за което имаш впечатления?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в ср, 04 мар 2020, 22:31
Дикси, Джина, обща ли ни е РС, че нещо не мога да си представя родители на четири класа в тази заличка?
Доколкото схванах първо ще е "разделна", после ще се обединим в зала "Европа".

Ей това му е кофтито да не си следил темата през годините, любопитство ме гони сега. Но здраве да е :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в ср, 04 мар 2020, 22:33
Не съм го виждала да ползва разни съкращения от рода на посочените. Описва обаче всичко много подробно, успях да го науча с доста усилия на това. Прави го обаче само на изпит, вкъщи е абсурд. Описва пак, но доста по-накратко. Не му придирям и без това ми е зор да го накарам да свърши нещо. Вече два дена решава последния ПИ на СМГ. Или по-точно е да се каже, че аз вече два дена мърморя да го направи, той от време на време решава набързо няколко задачи, заявява, че от това по-голяма досада няма и го хвърля настрани. При следващия крясък от моя страна решава още няколко задачи. Е, мога ли по цял ден пъдар да го играя.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в ср, 04 мар 2020, 22:33
Мерси, Дикси.Нашият класен нищо не е обяснил, само съобщения в Школото получавам.

И мен ме гони:)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Batiil45 в ср, 04 мар 2020, 22:36
Вашите учители пишат ли всичко редовно в Школо?
 Че при нас, въпреки, че нямаме хартиени бележници, не се пише всичко много редовно. За контролни, уроци, теми, пък абсурд.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в ср, 04 мар 2020, 22:40
Абсолютно всичко се пише-темата на всеки урок,родителски,без домашно  ако са ,активно участие,похвали и прочие.
Аз бях скептична,но съм много доволна. Без хартиени сме, само с ЕД и ЕБ,а даже сме и за първа година и очаквах проблеми,но всичко е точно,явно при желание може.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: solnichka в ср, 04 мар 2020, 22:41
Нашите пишат поне оценките съвсем редовно. И на това съм доволна.

Някой ще сподели ли пробния на СМГ за неползващите фейсбук?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дъждец в чт, 05 мар 2020, 01:43
Не знаех, че има детски ендокринолог. Аз при Начев се следя вече 6 години и така или иначе трябваше януари да ходя, но се замотах, щях 2 часа да запиша. В ендокринологията ли са детските ендокринолози?
Извинявам се, че връщам темата, но сега ви прочетох.
Аз водих дъщеря ми при др Мария Средкова и съм доволна: https://superdoc.bg/lekar/d-r-maria-sredkova-1454
Ето и фейсбук страницата й да добиеш впечтление https://m.facebook.com/Д-р-Мария-Средкова-детски-ендокринолог-510101796183577/


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в чт, 05 мар 2020, 09:15
Качих в пощата пробните на Литера - Елмира Йонова. Не са почистени, но така може да се ориентирате за отговорите :) Е, почистих само малко :)
В школата се изучава граматиката наведнъж, така че може да е включен материал от 6, 7 и дори 8 клас.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: мама МОНИ в чт, 05 мар 2020, 09:20
Брей и мъж се появил тук. Добре дошъл! В осмокласната пишат двама татковци и са големи симпатяги - дано и нашият излезе такъв :).
По Мат. моят нищо не съкращава и много трудно го карам да разписва, но на ПИ е разписвал. Така че има шанс.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Джинa в чт, 05 мар 2020, 13:49
Бисе, сега видях, че ще има родителска. В Школото нищо не ми пише, на сайта е обявен различен час за различните паралалки. Ние сме от  18.50 :flushed: Ще се спи там :)
И пробен по БЕЛ е обявен, добре че отворих да видя, че нашите като нищо ще си го спестят :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 05 мар 2020, 14:13
На общата  РС ще сме заедно :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в чт, 05 мар 2020, 15:33
Отчитам се: ТАТ и МАТ са близо 10 пъти над нормата. Чакам при личната. Мисля, че ще умра преди да ми дойде ред. Егати ужаса!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 05 мар 2020, 15:37
Мария, с читав ендокринолог, ще се нормализират хормоните. На моя позната дъщеря й я диагностицираха с Хашимото( в шести клас), с подходящото лечение всичко мина и замина( сега е в 9- ти клас).
Ще се овладеете положението, сигурна съм!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Шарлот в чт, 05 мар 2020, 15:38
Повтори изследванията - грешни резултати са ни колабирали! Смени лабораторията! Стискам палци да е грешка!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Алиена в чт, 05 мар 2020, 15:38
Ех Мария, много съжалявам да го прочета. Дано всичко се оправи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в чт, 05 мар 2020, 15:46
Мария, не умирай! Възможно е да има грешка, повторете изследванията. Дишай!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в чт, 05 мар 2020, 15:49
На мен ми се е случвало с изследванията.Бях срината.ПОтворих и потретих дори. Не бързай с паниката.Всичко  се контролира.Кураж!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в чт, 05 мар 2020, 15:56
Мария, задължително повторете! Когато на мен ми правиха изследвания на хормоните искаха даже в определен ден от МЦ да ги правя.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: googlish в чт, 05 мар 2020, 15:58
Мария, хубаво е да повториш изследванията в лаборатория на голяма болница, например бившата Токуда, срещу заплащане ще ти ги направят без направление.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: мама МОНИ в чт, 05 мар 2020, 16:14
Мария, представям си какво ти е. Едно голямо гуш от мен и кураж!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: *Biskvitka* в чт, 05 мар 2020, 16:15
Мария, стискам палци всичко да е наред! При мен също се случиха такива грешки при последните ми изследвания, беше завишена нормата с 6 пъти - повторих, потретих - оказа се, че завишението е минимално и нямаше причини за притеснения.

При нас обявиха грипна ваканция от 06.03. до 15.03. - вярно е, че има болни деца, но направо не знам как ще наваксат материала, особено по БЕЛ - сега тъкмо започнаха четене на "Една българка"...другият месец са изпитите в АК и очевидно ще трябва да се чете напред и аз не знам колко...за математиката да не отварям дума...Никой няма да се съобрази при изготвянето на тестовете, че общо 20 дни децата не са били на училище извън официалните ваканции. Основните предмети са всеки ден, ако сложим 4 нови урока седмично, значи поне с 8 от учебника досега сме назад./ за 2 седмици отсъствие/.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в чт, 05 мар 2020, 16:26
Мария, първо се консултирай с детски ендокринолог и ще повторите изследванията. Ако трябва и ще ги потретите. Ако, все пак, са високи ще се овладеят. Всичко ще си дойде на мястото, убедена съм. Късмет!

Джина, в Школо има съобщение за РС, от 18.00 сме.

Обявиха грипна ваканция за цялата страна, като че ли...оффф. Ще изчакам по-достоверен източник от въпросния сайт.
https://www.infoz.bg/bulgaria/6777-gripna-epidemia-e-obavena-v-tsalata-strana-vakantsiata-se-udalzhava-da-11-mart (https://www.infoz.bg/bulgaria/6777-gripna-epidemia-e-obavena-v-tsalata-strana-vakantsiata-se-udalzhava-da-11-mart)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Venito6 в чт, 05 мар 2020, 16:29
Обявиха грипна епидемия и ваканция от утре 06.03 до 11.03 включително за цялата страна. Пуснаха го в сайта на Нова. При нас са доста назад с материала и как ще наваксват не ми се мисли.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в чт, 05 мар 2020, 16:30
Тъкмо влязох да напиша . Честито...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: denyil в чт, 05 мар 2020, 16:30
Мария , стискам палци да е грешка !Ако и при повторните изследвания е такъв резултата-с добър ендокринолог и адекватно лечение , вярвам че ще се нормализират нещата .Не се паникьосвай от сега !
Обявиха преди минути грипна за цялата страна-на фб стр. на МЗ
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/z8Tl/8z1Su.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в чт, 05 мар 2020, 16:35
Още един глас за второ изследване в Токуда.
Мария, спокойно доколкото можеш, ще се оправят нещата. ❤️


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: *Biskvitka* в чт, 05 мар 2020, 16:36
При нас даже до 15.03, на 16.03. са на училище.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: rummi_pl в чт, 05 мар 2020, 16:36
Мария, стискам палци да са грешни изследванията. Каквото и да е, нека бързо да мине :hugs:

Отивам да чета за ваканцията, че имах работа и само детето ми съобщи на месинджъра.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в чт, 05 мар 2020, 16:39
Благодаря ви! Записах час за детски ендокринолог за утре. Да я видят и на ехограф. Личната ми е разкош, много добре ми действа. Успокои ме.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в чт, 05 мар 2020, 16:40
Ох, Мария, много неприятно. И наистина - повторете изследванията. Но дори и да са верни, не се притеснявай, всичко може да се контролира.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Fifiana в чт, 05 мар 2020, 16:42
Мария, стискам палци всичко да е наред или скоро да се оправи!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в чт, 05 мар 2020, 16:49
Има заповед  на министъра до 11 март вкл грипна ваканция за всички ученици.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Шарлот в чт, 05 мар 2020, 16:52
При нас даже до 15.03, на 16.03. са на училище.
Това е по-разумно! Какво толкова ще научат за тези два дни?!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в чт, 05 мар 2020, 17:08
Аз започвам леко да се притеснявам. Доста ще изпуснат и после наваксването ще е препускане. Отделно от това, при нас нямат учител по химия вече повече от месец, почти нямат/имат малко оценки, как ще завършат този срок и година не знам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в чт, 05 мар 2020, 17:20
ТО и без друго някои учители  отстъстват и си пропускат материал... Сега  говорих с учителката от школата да  питам  дали ще си имат уроци поне там...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в чт, 05 мар 2020, 17:28
Аз пък нямам търпение да си остане вкъщи, за да поучи нещо за НВО. Тази година училището ми се струва само губене на време.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Алиена в чт, 05 мар 2020, 17:34
И аз имам вече пъклени планове за ваканцията. Ще отметнем доста неща, в смисъл тестове. В нас как прочетоха новината и метнаха учебниците и двамата. Сега играят баскетбол навън.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в чт, 05 мар 2020, 17:52
Аз пък нямам търпение да си остане вкъщи, за да поучи нещо за НВО.
И аз така. Дори се надявам, че ще я удължат до 13.03.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zazu1 в чт, 05 мар 2020, 18:06
И аз се радвам на ваканцията. Вместо да ги гърчат по разказвателните и да дишат един и същ въздух 33 деца + учител, по-добре у нас при тази грипна вълна. Даже малко кратка ми се вижда до средата на седмицата. Как я измислиха така.... Най-добре до петък, за да се комбинира и с уикенда и понамалее заболеваемостта и да отмине вълната. То нашите са на ски училище и без друго де. Стига да не го отменят нещо.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в чт, 05 мар 2020, 18:16
Миналия път всичките идеи за учене по време на ваканция се провалиха, понеже девойката се разболя. Та вече не си правя планове.
Иначе считам за правилно решението на министерствата.
Не ме безпокои потенциалното изпускане на учебен материал, понеже в тези ситуации работи принципът "каквото за всички, това и за мене".


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Batiil45 в чт, 05 мар 2020, 18:36
Вашите деца носят ли букети на учителите за 8 март, 24 май, и др. ?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: AIR в чт, 05 мар 2020, 18:42
Вашите деца носят ли букети на учителите за 8 март, 24 май, и др. ?
На 8.03 - да..за 24.05 - не (обикновено дори не виждат учителите)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: грейпфрут в чт, 05 мар 2020, 18:44
А ако се случи така, че изпуснат повече от седмица (то вече са две с предишната вканиция) - има ли вариант да се съкрати материала, даван на НВО? :rolling_eyes: Или пак ще препускаме по темите.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в чт, 05 мар 2020, 18:46
По-добре е да се съкрати материала, а не както във фб страницата на МОН има предложение за изместване датите на НВО.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: грейпфрут в чт, 05 мар 2020, 18:48
Пази Боже :scream::scream::scream:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в чт, 05 мар 2020, 18:50
А, не, не, не! Само да са посмели да изместят датите.
ПП: До гуша ми е дошло от цветя. Колко хубаво, че изпускаме 8 (9) март. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в чт, 05 мар 2020, 18:55
Ще е кошмар ако изместят датите.
Цветя носеха от 1-4клас на 15.09.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: грейпфрут в чт, 05 мар 2020, 18:56
Надявам се да не променят датите. Могат да включат повече материал от 6 клас например.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: AIR в чт, 05 мар 2020, 18:59
Как ще местят датите? Да не са посмели - днес направих резервация за 6.07-13.07 😁
Мария, искрено се надявам и желая тези показатели да са някакво недоразумение на лабораторията...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Mama TAZ в чт, 05 мар 2020, 19:00
Чие е това предложение за смяна на датите - официално или някой си пише просто. Ако преместят НВО ще се размести целия график.
Дано не съм лош пророк, но си мисля, че тази няма да е последната извънредна ваканция.
Детето чуло от някъде думата - нулева година и ме пита това означава ли, че догодина пак ще е 7 клас. Направо се задавих.. Още веднъж НЕее


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в чт, 05 мар 2020, 19:11
Ще препускат, спокойно
Нито ще изместят нещо, нито ще правят промени
Само да са здрави


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в чт, 05 мар 2020, 19:14
Според ЗПУО :
Чл. 105. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни - за учебни, със заповед на министъра на образованието и науката.
Спокойно може няколко съботи да бъдат обявени за учебни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в чт, 05 мар 2020, 19:14
Да,само да са здрави! Сега говорим с дъ щеря ми  и й казвам, обещай ми , че няма да се разболееш.... :) При предната ваканция и ние с големите планове и радости в петък,  и  на следващия ден я тръшна грипа


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в чт, 05 мар 2020, 19:16
Чие е това предложение за смяна на датите - официално или някой си пише просто.
Един мъж е коментирал под публикацията за грипна ваканция във фб страницата на МОН следното: "Това е втора грипна ваканция за тази година. Мисля, че е крайно наложително преместване на датите за НВО с една седмица напред. Моля да обмислите това предложение!" и има 67 лайка...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: грейпфрут в чт, 05 мар 2020, 19:17
Така е, бели кахъри са учебните, здравето е над всичко.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в чт, 05 мар 2020, 19:18
Според ЗПУО :
Чл. 105. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни - за учебни, със заповед на министъра на образованието и науката.
Спокойно може няколко съботи да бъдат обявени за учебни.
Трудна работа, школите са масово в събота и неделя.
Но нищо де, ще си използваме полагаемите ни се дни по домашни причини.
Аз между другото от години врънкам мъжа ми и дъщеря ми да не се ходи на училище първи час втори срок, когато са първа смяна. Тамън стигат въпросните дни, като се разпарчатосат. 😁
Обаче моите хора незнайно защо ми отказват.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 05 мар 2020, 19:19
Да вземат да сложат във ФБ един бутон"" не харевам" най- накрая.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Batiil45 в чт, 05 мар 2020, 19:20
Да вземат да сложат във ФБ един бутон"" не харевам" най- накрая.

:joy: Както в YouTube има бутон “dislike”.👎


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zazu1 в чт, 05 мар 2020, 19:22
Ами освен да се изредим всички да напишем, че са си добре така датите.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в чт, 05 мар 2020, 19:22
Биси, на мене ми е по-важно в БГ мама да добавят няколко бутона.
Че такава масова "полезност" цари, не е истина. 🤣


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в чт, 05 мар 2020, 19:23
Аааа  Red,  ти ще се окажеш голям разбойник 😂
Това с първия час от първата смяна много ми допадна😄
Уф, аз пък тъкмо се зарадвах на ваканцията и малкото с температура. Е, писна ми.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в чт, 05 мар 2020, 19:25
Е, министерството не е длъжно да се съобразява с графика на школите. Не са решили, не са го направили.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sanaka в чт, 05 мар 2020, 19:25
Според ЗПУО :
Чл. 105. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни - за учебни, със заповед на министъра на образованието и науката.
Спокойно може няколко съботи да бъдат обявени за учебни.
Или да поорежат пролетната ваканция. :smirk:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: AIR в чт, 05 мар 2020, 19:29
Според ЗПУО :
Чл. 105. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни - за учебни, със заповед на министъра на образованието и науката.
Спокойно може няколко съботи да бъдат обявени за учебни.
Или да поорежат пролетната ваканция. :smirk:
И така не става - и за тогава имаме резервация 😁..Великден е все пак...
(Малко да поразведря темата)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 05 мар 2020, 19:31
Ред, ама аз твоята идея с неходене за първи час сутрин съм я прилагала лично( на себе си), когато бях ученичка☺

Доди, бързо да оздравява мъничето!♥️


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в чт, 05 мар 2020, 19:32
Нямат никакъв полезен ход от МОН,  AIR им блокира всички възможности с резервации. 😉


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: грейпфрут в чт, 05 мар 2020, 19:36
Зависи колко ще продължи тази ваканция, но може да решат да отменят пролетната...
А, Sanaka ме е изпреварила.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: blanc в чт, 05 мар 2020, 19:37
Че то и без това Великден им изяжда пролетната ваканция тази година. Остава и да я съкратят.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: AIR в чт, 05 мар 2020, 19:37
Нямат никакъв полезен ход от МОН,  AIR им блокира всички възможности с резервации. 😉
😁😁😁...Да взема да им пиша, а?! Въобще да не си мислят да си правят своеволия 😁😁😁. Да са мислили като са обявявали заповедта, нали според нея планираме 😁😁😁 То такива еквилибристики, изчисляване на дати, полети и т.н., те ще променят...аааа...
Пък и пролетната е реално само 4 работни дни, детето ми определено няма да го лиша от планираната почивка 😉


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Пак тя в чт, 05 мар 2020, 19:38
Хич не искам да местят датите на НВО, че и ние сме с резервация вече. Да съкратят пролетната ваканция, да я направят като на 12 клас. Великден няма да пострада тогава.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в чт, 05 мар 2020, 19:38
Аааа, сакън! Без отмяна на пролетната ваканция, моля, имаме резервация.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: liani в чт, 05 мар 2020, 19:42
Мойто пък се тръшна като разбра, че е неучебен утре. Той щял да си ходи за всеки случай. Изтрещяла работа ви казвам. Опитвам се да го карам да не се товари толкова. Онзи ден, на 3март, му казах нищо да не пипа и да си почине един ден, но той отказа. Поне се ограничи само в четене  и написа 2-3 тези. Засега уж се държи, но е видно, че е взел работата много на сериозно и определено се тревожи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в чт, 05 мар 2020, 19:55
AIR, ама какво ще им пишеш, те по теб се ориентират и по Звънчето😄
Iiani,  твоя младеж цепи мрака. Да му сложиш суха храна за утре, че цял ден, сам...в празното училище, поне да не е гладен. Сладурче😄


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 05 мар 2020, 20:16
Може да има уговорена среща детето, няма да я отлага, заради една грипна ваканция.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в чт, 05 мар 2020, 20:17
liani, за завиждане си:grinning:
Всички ли деца се упражняват да пишат тези? Моето пише само на тестовете в курса и на ПИ..
Ох, пак се притесних, че нищо не прави...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в чт, 05 мар 2020, 20:17
Аз резервации  не отменям! Както искат да си преструктурират учебния план.И без друго не разчитам на обучението в училище.Айде стига толкоз- изтрещяхме всички.Няма да се дам!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в чт, 05 мар 2020, 20:17
Може да има уговорена среща детето, няма да я отлага, заради една грипна ваканция.
За едно контролно по физика или химия?

Да ви кажа не сме изтрещели само ние в една тема за диети поглеждам, ами те си разменят рецепти за шоколадово суфле😂😂😂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в чт, 05 мар 2020, 20:28
Dodiela, виж сега, ние сме си много добре. 😁 Изтрещяваме рядко, и когато това се случва, е изцяло поради независещи от нас външни фактори (НВО, такива работи). А тези с диетите сами са си виновни, че пазят диети.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 05 мар 2020, 20:33
Доди, ми то пак си е " химия"  срещата😃
И к'во викаш за суфлето?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в чт, 05 мар 2020, 21:13

И к'во викаш за суфлето?
Ако е диетично,без калории давай рецептата...
Аз се замислих,че май е по-удачно да отпадне от НВО раздела за успоредниците-спокойно може да де вземе и след това. Обаче пък предишни години НВО  беше към края на май и до тогава си беше взет целия материал-ама пък многочлените си се учеха в края на 6ти клас-не знам,но и ние сме от тези с планове и за априлска и с резервация началото на юли.
Обаче нулев година абсурд-при учителската стачка не учиха 2 месеца,а нито имаше нулева година,нито пък промяна ва датата на НВО.
Amanda,моето не пише тези-нито в училище,нито никъде.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: blanc в чт, 05 мар 2020, 21:18
А аз разчитам много на училището. Но се радвам и на ваканцията. Девойката едва се оправи от боледуването-влачи след това кашлица още 2 седмици и така ми беше свито сърцето да не се тръшне пак.   
Има да учи  Опълченците на Шипка наизуст- тъкмо  да свърши и това.
Куриозно,класното им по БЕЛ от 1-ви срок още не е проверено /тук следва зъбещото се ухилено човече от едно време/.  Писали сме за нашата уникална г-жа по БЕЛ.  Но междувременно,след всяко произведение правят много тежък тест само върху него. Щерката се движи там между четворки и петици. После им дава възможност за повишение по желание,като разработят вкъщи конкретни въпроси по същата тема. И така,в едно непрекъснато изпитване са при нас.   Тези пише  в тестовете,които прави сама вкъщи- съвсем прилични. Пак заслуга на г-жата им по БЕЛ. 
По математика също непрекъснато правят тестове.  Отделно всяко дете има портфолио, в което трупат  зададени от г-жата задачи /извън домашните/ и ги е предупредила,че за 6 за годината ще им ги иска и тях в пълен комплект. Там е отличничка.  Но на ПИ в Регалия не се справи добре.   Ние го взехме за вкъщи.  Тя даде зор да го пише веднага. През сополи и кашлици. Разбрахме се,че ще играем по правилата. Изтече времето,прибрахме й листовете. Предадохме ги  в школата.   Имаше 5 нерешени задачи,времето не й стигна за 1 модул. На следващата вечер седна и си ги реши сама.   Аз като й преброих точките,цяла нощ не спах.  Но и това мина. Важно ми е да е здрава.
 Та,пожелавам болните да оздравяват бързо. И на Мария стискам палци всичко да се оправи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 05 мар 2020, 21:19
То туй суфле, шоколадово ще да е. Виж,  към ягодова панакота , проявявам сериозен интерес.
Не щЪ да се включвам по темата с математиката пък☺


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Слънчевата в чт, 05 мар 2020, 21:22
Избухнахте при новината за ваканцията, бре! :joy:
Изглежда и на вас ще се отрази добре! (онова, зъбещото се човече)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: грейпфрут в чт, 05 мар 2020, 21:28
Май имаше и други футболисти в темата, освен моя - отменят и мачовете този уикенд
https://www.sportal.bg/news.php?news=831271&fbclid=IwAR2BLeo6QHwkibdZMtu1ATWQHOZDqxTYQUXRP8cRkTcQGD4lGWKANii3lMw


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 05 мар 2020, 21:28
Да, тренираме за голямото избухване на НВО- то😜


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в чт, 05 мар 2020, 21:30
Избухнахте при новината за ваканцията, бре! :joy:
Изглежда и на вас ще се отрази добре! (онова, зъбещото се човече)
В интерес на истината аз съм по-щастлива-той изобщо не е,защото го чакат ПИ от световния ден на ПИ още...
Някой питаше във фейса за ПИ от Бултест-присъединявам се и тук към питането за този ПИ.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в чт, 05 мар 2020, 21:33
Избухнахте при новината за ваканцията, бре! :joy:
Изглежда и на вас ще се отрази добре! (онова, зъбещото се човече)
Пишем, пишем на воля.
С бързи темпове наближаваме 13-та тема. Бас ловя, че ще е основно за онова нещастно нещо - коронавирусът, дето никой не го харесва, горкото. 🤣


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zazu1 в чт, 05 мар 2020, 21:34
ПИ на СМГ учители по БЕЛ на 8-ми е отменен. Допълнително ще обявят друга дата.
Аз чакам от Междучасие мейл дали ще отменят занятията, че щяха да имат и двата дни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в чт, 05 мар 2020, 21:45
Точно ми писаха от Междучасие вчера, че в събота ще има извънредно занятие с Михайлова, че изпуснаха 1 урок, сега остава да го отменят.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 05 мар 2020, 21:45
Ред, случайно или не, ама онзи ден си отварям една книжка, издадена 2006 г. И попадам на това:

(//cdn.bg-mamma.com/qXDY/SjI4M.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в чт, 05 мар 2020, 21:46
То пък остава и да не го отменят. При положение, че е обявена грипна ваканция за цялата страна.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в чт, 05 мар 2020, 21:49
Бисе, снимай и 236 страница, че ме държиш в напрежение така.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zazu1 в чт, 05 мар 2020, 21:49
И аз предполагам, че няма да посмеят да ги проведат и ще наваксваме по-нататък.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в чт, 05 мар 2020, 21:49
Биси, а коя е книгата? 😊

ПП: За школите - от предишната грипна ваканция останах с впечатление, че не могат да се провеждат учебни занятия на територията на училища, когато има обявена грипна епидемия.
Има ли наредба по темата?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в чт, 05 мар 2020, 21:52
Том 3 от събраните съчинения на Ванга и Нострадамус?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в чт, 05 мар 2020, 21:53
🤣🤣🤣
Дидева, умирам от смях.
Този Том 3 сигурно се отнася до книгата, но първоначално реших, че отговаряш на въпроса ми за наредбата. Велико двусмислие просто. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 05 мар 2020, 21:55
Пророчества- Силвия Браун е книгата.

Дидева, почти позна. Колежка им е в някакъв смисъл😃
Дикси, специално за теб:

(//cdn.bg-mamma.com/qXDY/yVQ8C.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в чт, 05 мар 2020, 21:59
Скрит текст:
🤣🤣🤣
Дидева, умирам от смях.
Този Том 3 сигурно се отнася до книгата, но първоначално реших, че отговаряш на въпроса ми за наредбата. Велико двусмислие просто. 😁
Сакън! Ако стигнем до том трети от наредба, даже аз няма да мога да я изчета. :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Слънчевата в чт, 05 мар 2020, 22:04
Аз се заинтригувах силно от предния абзац. Каква е тази комбинация от електрически ток и силна топлина, която ще лекува гъби и още не е открита! :joy:
Дано не са много опасни тия гъби, че ме страх от ток. :stuck_out_tongue_winking_eye:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в чт, 05 мар 2020, 22:04
🤣🤣🤣
Дидева, умирам от смях.
Този Том 3 сигурно се отнася до книгата, но първоначално реших, че отговаряш на въпроса ми за наредбата. Велико двусмислие просто. 😁
Хахаха :joy: Готино ви се получи!

Благодаря, Бисе. Още 10 години значи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Слънчевата в чт, 05 мар 2020, 22:08
Дидева, :joy: :joy:
Ох, а представете си как се чете изменение на три томна наредба... :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 05 мар 2020, 22:10
Слънчевата, електрошок may be?😃
Не е доказано, дали бори гъбите, ама що да не.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Слънчевата в чт, 05 мар 2020, 22:16
Вижте как италианците се борят с КВ:
https://m.offnews.bg/news/Sviat-_12/Vino-vmesto-voda-poteche-ot-cheshmite-v-italianski-grad_723259.html (https://m.offnews.bg/news/Sviat-_12/Vino-vmesto-voda-poteche-ot-cheshmite-v-italianski-grad_723259.html)
:joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 05 мар 2020, 22:22
Хаха:joy::joy::joy:Сладури!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в чт, 05 мар 2020, 22:23
Тъкмо обсъждаме със Слънчевата подобрение на водопровода.
На кранчето за топлата вода - червено, на това за студената - бяло. Като ги пуснеш едновременно - розе.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 05 мар 2020, 22:25
:joy::joy::joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в чт, 05 мар 2020, 22:25
Аз не съм ВиК точно, но имам някакъв опит. Ако има нужда, казвайте да съдействам за проводите и кранчетата. 😀


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 05 мар 2020, 22:26
Ред, с бялото и с червеното или с ВиК?:nerd:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sanaka в чт, 05 мар 2020, 22:27
Аз се заинтригувах силно от предния абзац. Каква е тази комбинация от електрически ток и силна топлина, която ще лекува гъби и още не е открита! :joy:

Лазерно лечение на гъбички по ноктите. :nerd:

А италианците затова го закъсаха така - короната с вино ще борят. Ракия се трЕбе тука!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в чт, 05 мар 2020, 22:30
Ред, с бялото и с червеното или с ВиК?:nerd:
Абе с всичко наред. 🤣


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 05 мар 2020, 22:30
Специалист по всичко?
Искаш ли да бъдем проятелки?:joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в чт, 05 мар 2020, 22:31
Сега вече ми е ясно защо мама Мони има толкова пълен шкаф. Това й е аптечката.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sanaka в чт, 05 мар 2020, 22:33
Нали? Хората се запасяват с Тамифлу, витамини и други глупости. Аз имам бидони с лекарство в мазето. :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в чт, 05 мар 2020, 22:40
Нали? Хората се запасяват с Тамифлу, витамини и други глупости. Аз имам бидони с лекарство в мазето. :joy:
И у нас е доста добре заредено с "лЮкарство"


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в чт, 05 мар 2020, 23:05
Леле, аз цяла вечер се мъча с някаква глупава задача, а вие тука сте изписали няколко страници.
Вкъщи всички са щастливи, че ще са във ваканция. Че ще трябва да наваксват не им пука.
На младежа обаче ще му се наложи да порешава задачи, не може да се оправдава с уроци.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: rummi_pl в чт, 05 мар 2020, 23:15
При нас са обявили ваканцията до 13-ти, чак на 16-ти на училище.
Ще има да препускат после по материала. Ама каквото такова. Да сме здрави 🙂

Бисе, в Плевен на 12-ти, нали?
Че нещо се обърках вече 😂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zazu1 в чт, 05 мар 2020, 23:16
Ние имаме цяла тераса с лекарства :joy: . Кеф ти ТамиКайсиева, кеф ти ТамиГроздова, кеф ти бял, розов и червен имуностимулант.
Даже и малко кисело зеле е останало :stuck_out_tongue_winking_eye:.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в чт, 05 мар 2020, 23:17
Руми, да, до 11.03. включително.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в пт, 06 мар 2020, 06:37
Аз съм в среда, в която всички се правят на безсмъртни и продължават да пътуват в страни,  в които има много заразени с коронавирус. За капак и не спазват 14 дневната карантина при завръщане.
Целта на пътуванията рядко е работна, има и един екземпляр, който ходи да си купува дънки и шарени чорапи от Милано. Поне така твърди, допускам, че може и да си упражнява чувството за хумор сред наплашените.... Седемдесетгодишният ми татко също не се отказва от пътуване в Гърция....  Според баща ми така със страхове не можело да се живее, да се науча да приемам по-спокойно всичко.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zazu1 в пт, 06 мар 2020, 07:23
Вярно е, че човек не може да живее само в страх, но и да се набиеш в огнище на коронавирус не ми се струва много  добро решение. А и после да подлагаш още десетки и стотици хора на риск - с които ще си контактен.
Ето я и информацията за занятията в Междучасие:
http://mejduchasie.com/%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-07-03-%d0%b8-08-03-%d1%81/ (http://mejduchasie.com/%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-07-03-%d0%b8-08-03-%d1%81/)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Betty L. в пт, 06 мар 2020, 07:43
Аз тази сутрин наваксам с четенето. Много сте изписали. Нямам какво друго да кажа освен - обичам ви! Това е хубавият тон на темичката!
Мария, стискам палци всичко да се нареди!
Чакам и аз от Междучасие да кажат. Моята девойка се притесни за материала, особено по математика. Нашите и без това са назад. Взе да дава зор да ходим на повече уроци при учителката. Горките деца! Иначе е доволна като цяло от новата ваканция.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: mitrushana в пт, 06 мар 2020, 08:21
Добро утро, момичета! Може ли да ми препоръчате сборници с решени задачи по математика (по конкретно геометричните). В интернет се предлагат доста, но все пак, ако имате някои от които сте доволни. Благодаря и хубав ден на всички!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в пт, 06 мар 2020, 08:27
Има да учи  Опълченците на Шипка наизуст- тъкмо  да свърши и това.
Куриозно,класното им по БЕЛ от 1-ви срок още не е проверено /тук следва зъбещото се ухилено човече от едно време/.  Писали сме за нашата уникална г-жа по БЕЛ.  Но междувременно,след всяко произведение правят много тежък тест само върху него. Щерката се движи там между четворки и петици. После им дава възможност за повишение по желание,като разработят вкъщи конкретни въпроси по същата тема. И така,в едно непрекъснато изпитване са при нас.   Тези пише  в тестовете,които прави сама вкъщи- съвсем прилични. Пак заслуга на г-жата им по БЕЛ.  
По математика също непрекъснато правят тестове.  Отделно всяко дете има портфолио, в което трупат  зададени от г-жата задачи /извън домашните/ и ги е предупредила,че за 6 за годината ще им ги иска и тях в пълен комплект. Там е отличничка.  Но на ПИ в Регалия не се справи добре.   Ние го взехме за вкъщи.  Тя даде зор да го пише веднага. През сополи и кашлици. Разбрахме се,че ще играем по правилата. Изтече времето,прибрахме й листовете. Предадохме ги  в школата.   Имаше 5 нерешени задачи,времето не й стигна за 1 модул. На следващата вечер седна и си ги реши сама.   Аз като й преброих точките,цяла нощ не спах.  Но и това мина. Важно ми е да е здрава.
Не знаех за стихотворението, но се очакваше. Сега ще има да ги изпитва 2 седмици :D Питах, при нас не го е дала, но зададох да го научи.
Наистина ли нямате върнато класно?
Че е страхотна Милева, страхотна е, но проверката на контролни и класни е голяма тегоба. След всяко контролно детето се чуди как и от къде взима тези въпроси. В същото време, тя е една от най-любимите учителки. Детето казва, че в нейните часове не се чува звук без Милева да повишава тон.
На последното контролно има 5ца и за по-сигурно прецени, че няма да играе за повишение да не станела по-ниска оценката. Не се знаело дали новите въпроси няма да са по-трудни :D Има само една 6ца в класа на "Хъшове". Аз много харесвам въпросите, които им дава. Според мен, наистина показват разбиране и знание, а не зубрене. Ако госпожата води курсове някъде, без да се замисля бих я избрала.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: мама МОНИ в пт, 06 мар 2020, 08:56
Ох, смях се с глас на вечерните ви писания. Доди моята аптечка продължава да се пълни, че с тези вируси си трябва добра профилактика - кеф ти за грип А, Б, В, коронавирус, ентеревирус и т.н. :)
Моят пък не е доволен от ваканцията, предпочитал да си ходи на училище, защото иначе му било скучно в нас. Но не знае, че майка му е заредила задачки-закачки, за да не му е скучно. Само да са здрави. И никакви такива неща да не чувам за отмяна на пролетната ваканция, че и ние мислим едно Спа във Велинград да направим, че и Хасан е човек.
Мария да пишеш днес след прегледа.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Пак тя в пт, 06 мар 2020, 09:49
Е, то ако не са на училище, ще са на курсове (за ходещите в Междучасие например). Ние също се заредихме с много "лекарства", различни видове и за всякакви вкусове. Лошото е, че на малките им е рано за такава профилактика.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: грейпфрут в пт, 06 мар 2020, 10:10
Aйде, разсърди ми се вече пуберът, не го пуснах да ходи да рита с приятелите. Ще си ходи на тренировки, стига му толкова.
А е само първи ден от ваканцията ...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Inna_78 в пт, 06 мар 2020, 10:14
Много сте писали. Аз съм много доволна от грипната, защото девойката е на спортен лагер цяла седмица и сега ще е спокойно, че няма да изпуска материала. Относно корона вируса, всяка вечер взимам предпазни мерки - ракийка и салатка. Нашето семейство не се е притеснило, това е обикновен грип и трябва да го приемаме като такъв. Пожелавам ви прекрасен  петък!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Dodiela в пт, 06 мар 2020, 10:17
Покрай вашите "лекарства" се сетих за един виц:  Журналист интервюира една баба, доживяла до 110 години. Пита я как е живяла, с какво се лекува.
Тя "Ами като вдигна кръвно, пийвам една ракийка, като ме заболи корем-мастичка, за бъбреците-бира, като падне кръвното -винце и ..."
той я пита "А, вода кога пиеш?"
Тя "Еее, толкова зле не съм била"


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в пт, 06 мар 2020, 10:20
Хахахаха, това е като "Доктор Радева ми е забранила да пия вода!"
https://www.youtube.com/watch?v=UbfHIZMrpY0
57 сек.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в пт, 06 мар 2020, 10:44
Ами ние, които не пием алкохол, с какво ще се лекуваме? Само със салата дали става?
Салата гарнирана със задачи, перфектната комбинация 😂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Inna_78 в пт, 06 мар 2020, 11:10
Ами ние, които не пием алкохол, с какво ще се лекуваме? Само със салата дали става?
Салата гарнирана със задачи, перфектната комбинация 😂
Ston само със салата е рисковано. Взимай нещо твърдо като лекарство, да ти кажа и за матурите мисля ще помогне.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в пт, 06 мар 2020, 11:23
Докато чакам щерката от урок пред школата и изчитам написаното тук да вметна-много ми харесва настроението в темата ;)
Както е видно,нашия график няма да е особено ваканционни,макар че снощи вече се организират за запълване на програмата И аз избухнах щото едно е да идат в парка да рвчвм,а съвсем друго -в мола .Казах й да разясни на останалите дружки да не се държат така слабоумно и безотговорно,и да осмислят какво означава национална грипна епидемия и каква е целта й ! Няма място за сърдене...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пт, 06 мар 2020, 11:29
Мина прегледа. Страхотна докторка! Много мила, обясни подробно. Хашимото без съмнение. Увеличена е жлезата, което предизвиква задуха. Не хареса и тсх, въпреки, че е в границите спрямо референтите. Направи 3 месечна схема и след изпитите на контролен само за тсх. ТАТ и МАТ варирали, да не се шашкаме. Изписа и Алора за тревожността.
Туй то, ще го борим. Дошло ни е до главата, ще живеем с тази новост, ще се следи и толкоз.
Благодаря ви, че ви има! Някак е по-леко като споделиш.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: vesi1 в пт, 06 мар 2020, 11:40
Мария, браво че е установен проблема! Дано бързо се регулира жлезата и да няма повече ядове.

Наборът отиде на урок сутринта, а после ще се мотае със съученици... само дето няма да са на училище, иначе пак заедно :joy: Ако вземе да реши и някоя друга задача - планът ще е преизпълнен....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в пт, 06 мар 2020, 11:42
Ех, такъв особен е животът, Мария. Все някакви препятствия.
Много е възможно да изчезне това нещо с годините.
Важното е, че започвате лечение.
Ще се наредят нещата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zazu1 в пт, 06 мар 2020, 11:50
Важното е, че сте открили проблема и е преодолим :hugs: (може да се контролира с лекарства и добавки)!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в пт, 06 мар 2020, 12:02
Мария, наясно съм, че малко лекари подкрепят, но изключването или поне ограничаването на глутена, може само да помогне.
И стабилно хранене, богато на белтъчини и зеленчуци. Никакво гладуване не трябва да има при Хашимото. Трябва си силна и богата на полезни вещества храна.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sunny_shine в пт, 06 мар 2020, 12:03
Успех, Мария, важно е, че е хванато навреме.
Мойта девойка съм я оставила да се мъчи вкъщи с едни пробни по БЕЛ, с цел подготовка за утрешния пробен. Той всъщност е отменен, но тя още не знае. :grinning:
Ston, и аз съм въздържател, но боря всякакви болестотворни микроорганизми със салата с много лук, чесън и люти чушки. Оххх, честно да ви кажа много се дразня вече на тази психоза с грипове и вируси. Само в България (май) ги има тези грипни ваканции. Всичките ми познати, които имат деца 1,2, 3 клас са ги пратили на частни занимални.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Betty L. в пт, 06 мар 2020, 12:09
Да, Междучасие отмениха занятията. Поръчала съм по един тест да направи. И танците отпадат. Още не знае, ще се натъжи.
Мария, ❤️! Щитовидната и аз трябва да си проверя, че много ми прескача сърцето. Можело тя да го причинява.
За непиещите, сега е моментът да започнете. Две причини - НВОто и вирусите. Аз бях спряла почти напълно, но се върнах към чашата червено вечер.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в пт, 06 мар 2020, 12:10
Мария, ще се справите! Колкото по- рано е хванат проблемът, толкова по-добре !


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в пт, 06 мар 2020, 12:13
Наборът е доволен от ваканцията, защото щял да си джитка цял ден с колелото. Той на закрито няма да се завре.
Малкият си продължава тренировките - шест часа в залата не му мърдат, но поне няма да се мори вечер да учи уроци.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Джинa в пт, 06 мар 2020, 12:23
Мария, хубаво е, че сте открили проблема и добър специалист, който да ви следи. Вярвам, че всичко ще се нареди.
Ваканцията ги зарадва нашите, само където им попарих мечтите за целодневно размотаване по улиците. Не, че ще седнат да учат, но поне да не хванат някой вирус, че много болни има, наистина :(
Вчера и двамата с 5 по БЕЛ, ей, много се зарадвах :) Имали са тест и преразказ, нещо като НВО-то. Успокоих се малко. Ще видим на пробната какво ще направят. Честно казано, БЕЛ ми е по-важен от МАТ. Не за кандидатстване, за грамотност :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в пт, 06 мар 2020, 12:31
Мария, прегърни детето :)
Хубаво е, че знаете какъв е проблемът, знаете как е правилно да реагирате и лекувате и най-искрено пожелавам да изчезне с времето.
Само да е спокойна Ния и да спре да го мисли това пусто НВО, не е това животът!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Пак тя в пт, 06 мар 2020, 12:55
И моята излезна с приятели в парка. Но то в София така или иначе няма кой знае колко грип. И танците не са отменили, даже в неделя имат допълнителни занимания.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Алиена в пт, 06 мар 2020, 12:58
На децата мачовете са отменени, но тренировки ще си имат. Те са навън, не се събират много деца. В моловете само големият ходи и то много рядко.
Сутринта реши първият модул по мат от Регалия, друго е положението там, доволна съм.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в пт, 06 мар 2020, 14:17
Едно голямо гуш и от нас за Ния! Ще мине и замине...Добре е,че сте попаднали на добър специалист да я следи.
Много пишете,все едно вие сте грипна ваканция,а не децата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: selena6 в пт, 06 мар 2020, 15:16
Мария, голямо гуш и от нас!
Моите днес ги оставих да почиват. Купих на наборката нов бански за ски лагера, нови маратонки и на двамата, пострижки и на двамата, а за мама - маникюр. Трябваше и аз да се поглезя. Сега наборката е в парка с две съученички от старото училище, а баткото е на телефона.
Дано няма повече болни, а болните да оздравяват!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в пт, 06 мар 2020, 15:23
Момичета, имате ли фризьор, който подстригва добре дълга, гъста, чуплива коса с плътен косъм?
Аз съм с тънка, полу права коса и проста прическа черта и фризьорката, при която ходя се справя добре, но Мрънкалото е с онази другата и при нея не е добре. Трябва да я подстриже някой, който може и косата ѝ да не седи като разплетена кошница.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: mumble-bumble в пт, 06 мар 2020, 15:33
Мария, дано бързо овладеете проблема!
И аз съм чувала от приятелка, че при Хашимото ограничаването на глутен за половин-една година има много добър ефект.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Judy в пт, 06 мар 2020, 15:42
Момичета, имате ли фризьор, който подстригва добре дълга, гъста, чуплива коса с плътен косъм?
Аз съм с тънка, полу права коса и проста прическа черта и фризьорката, при която ходя се справя добре, но Мрънкалото е с онази другата и при нея не е добре. Трябва да я подстриже някой, който може и косата ѝ да не седи като разплетена кошница.

Скрит текст:
Като притежател на "дълга, гъста, чуплива коса" ще споделя, че точно за подстригване тя е най-лесна - грешки по нея не личат. Но за да не стои като "разплетена кошница" е нужно да се обърне домашно внимание след това и да се ползват съответните продукти.
Препоръчвам крем за къдрава коса, който укротява къдриците и те си стоят навити, а не рошави. Ползвам от скоро и съм много доволна от този:
(//cdn.bg-mamma.com/Dlzl/tS8ep.jpg)

и въобще цялата серия за къдрава коса ми идва разкошно след много и най-разнообразни опити и проби с различни марки:
https://beautymall.bg/moroccanoil/podchertavane-na-kydritsi-curl
Чистото арганово масло от серията е също прекрасно. Къдравите коси са сухи /мазна коса не може да се начупи/. Затова и маслото в крайщата прави чудеса.
https://beautymall.bg/moroccanoil/masla-grizhi-za-kosata-treatment


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: мама МОНИ в пт, 06 мар 2020, 15:44
Мария, да напрегръщаш Ния и й кажи да не се шашка толкова за това смотано НВО. Тя е много отговорна като те чета, добре си се справя и с Мат и с Бел, така че със сигурност ще я приемат в хубаво училище. Аз вече писах - миналата година моят пи Алора и съм много доволна от нейния ефект. И сега си имам една опаковка вкъщи и тъй като доста се беше шашнал на първите ПИ се чудих дали да не му дам, но се отказах.
В Регалия въпреки грипната ваканция ще си имат утре занятия. Много се изненадах.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в пт, 06 мар 2020, 15:46
Благодаря, Judy, може да взема. Вкъщи има сума ти масла и мазила, а косата ѝ все седи като с изгорени връхчета.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в пт, 06 мар 2020, 15:47
Аз имах сериозни проблеми с усещане, че не мога да преглъщам, стягане в гърлото, спазми, мислех, че се задушавам. Това почна преди около година и продължи до към септември. С ограничаване на глутена и прием на селен, към този момент нямам симптоми. А при мен имаше само леко завишение на ТАТ, хормоните бяха в норма, но не оптимални- има лека хипофункция.  Но симптомите ужасни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Judy в пт, 06 мар 2020, 15:49
Благодаря, Judy, може да взема. Вкъщи има сума ти масла и мазила, а косата ѝ все седи като с изгорени връхчета.

Скрит текст:
Моята коса я мажа всяка сутрин по краищата с аргановото масло и след баня - с крема за къдрици.
Няма как - къдравите коси са си сухи. И хвърчат, ако не са поомазани.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в пт, 06 мар 2020, 17:08
Съжалявам че ви връщам към учебните теми ,ама яхнах метлата.Сутринтс я водих на БЕЛ-многи я похвали госпожата и аз съм доволна,разбира се.Слвснурока ходихме малко на пазар в мола, хапнахме навън и доволни се прибрахме (аз почивам също днес  ;) ) Преди малко се сеща ,че трябвало днес да им връщат пробните и по математика,та се засилихме натам да ги вземем.Ами-нищичко не разбирам и тия приливи и отливи ще ме побъркат.Може ли някой да ми каже как са разбивките по максимално точки на първични втори модул-да си зная поне крайните резултати как да пресмятам.Изкарала е 54 точки с идиотски грешки на 1 модул,и 18 на втори.Гледаме да видим къде са грешките ,тя спокойна.И ми вика-ааа тук съм объркала щото като съм пренасяла нещо си изпуснала.И питам аз,като човек.кокто грам не вдява математиката,като ми е трудно си разписвам подробно да си проследя всяка стъпка.Ти що не го правиш.Тя се репчи и ми отговаря...е защо са го правя.Извинявайтв за словоизлиянието,ама искам да й плесна черно на бяло някъде ако има написано изискване за разписване подробно на задачите.Имаю спомен че сте коментирали че така трябва да е.Ама нали не следя материала че не го разбирам,и по диагонал го минах...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пт, 06 мар 2020, 17:29
Освен да й дадеш някое старо нво да го реши (или само 1 задача от втори модул) и после да отворите критериите на мон. Друго не се сещам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Mama TAZ в пт, 06 мар 2020, 18:40
Maрия, спокойствие му е майката. За да постигнат мечтите си и да им се радват първо трябва да са здрави!
За глутена потвърждавам . По принцип хляб и тестени не консумирам,  но понякога се изкушавам и усещам стягането после.
За селена съм с кофти опит, че отключих друго от него и само един лекар си призна, че бил срещал някъде описано такова взаимодействиеТитла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в пт, 06 мар 2020, 18:44
Първи модул колкото по малко се пише,толкова по-добре с уговорката детето все пак  да знае какво прави.Обаче на втори модул си трябва разписване-преди 4 години на голямото ми дете  бяха резнали 7 точки от 2 мозул-имаше 28 от 35 за напълно верни задачи.Мария е дала добър съвет-отворете някое НВО от предишна година и вижте указанията за оценяване на 2 част,ако питането е за 2 част,за 1 част няма изискване да се решава или разписва-моето поне половината не пише


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в пт, 06 мар 2020, 19:08
След години проблеми, моят мъж се оказа с глутенова непоносимост. Доказаха го кръвни тестове стотин пъти над нормата и биопсия.
Но хич не е лесно без глутен, да знаете.
Айде има там безглутенова паста най-разнообразна. И пекарна за безглутенов хляб има, ама не е близо до нас, та не става за всеки ден. Такъв вид хляб, немски, пакетиран и предлаган в супермаркетите, оставете, че е скъп, но е адски гаден. Домашната хлебопекарна не е в състояние да произведе такова чудо.
А на тийнейджърите със сигурност някакъв вид хляб е необходим.
Та в този смисъл има ли научни изследвания, препоръчващи безглутенова диета при Хашимото?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: liani в пт, 06 мар 2020, 19:23
Judy, откога търсим нещо подобно за баткото, че е с коса до кръста почти, къдрава, но доста трудно я подържа. Дребното като гледам и то започва да се къдри страшно и косата му стърчи навсякъде. Малко надбюджетно ме се струва, обаче, дали има някаква по-бюджетна алтернатива?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Aila в пт, 06 мар 2020, 19:26

Та в този смисъл има ли научни изследвания, препоръчващи безглутенова диета при Хашимото?
Имам на английски книжка за спазване на автоимунен протокол, което се прилага и при Хашимото, но не съм я чела цялата, бегло я прегледах. Препоръчана ми е от лекар, който има добри резултати за него, но само при стрикното спазване на протокола.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в пт, 06 мар 2020, 19:31
В първа част са пропуските.Аз си мисля че там трябва да разписва по-подробно ,за да не допуска грешки.При пренасянето има грешки бе...Тъпа история....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в пт, 06 мар 2020, 19:33
Red, предполага се, че повечето хора с Хашимото имат проблем с червата, вероятно пропускливост.Особено при завишени МАТ. Глутенът увеличава възпалението, съответно и антителата. Аз обожавам хляб и много ми е трудно да се преборя, представям си за дете колко трудно би било, но ограничаването на глутена  само може да помогне. АИП също правих, но въглехидратите ми бяха много малко и се чувствах доста зле. Просто на работа не успях да го направя както трябва.
Връчих му и НВО по БЕЛ и математика от 2011. Доволна съм как се справи по БЕЛ, сега го чакам с математиката.
sssani, малко им е времето за разписване в първи модул, по-добре да не го правят. Но и моето прави там грешки.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в пт, 06 мар 2020, 19:33
Judy, откога търсим нещо подобно за баткото, че е с коса до кръста почти, къдрава, но доста трудно я подържа. Дребното като гледам и то започва да се къдри страшно и косата му стърчи навсякъде. Малко надбюджетно ме се струва, обаче, дали има някаква по-бюджетна алтернатива?
liani, предполагам, че е икономично, защото се слага по малко и се ползва дълго време. Ще потърся дали някъде няма по-добра цена, защото е хубаво красивата коса да се вижда, а не това
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/hyCl/IGc78.jpg)(//cdn.bg-mamma.com/hyCl/mgzme.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в пт, 06 мар 2020, 19:35
След много четене, и аз съм склонна да повярвам, че има връзка между глутен и автоимунни заболявания.
Но исках да кажа, че при подрастващи няма начин да не е по-специфичен казусът (най-малко фолиевата киселина; иначе мъжът ми след продължително неконсумиране на глутен, получи задух, който се оказа вследствие на киселини) та всякакви хранителни режими трябва да са след консултация с лекар.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в пт, 06 мар 2020, 19:48
Да, всичко трябва да се консултира и спрямо възрастта. Но аз наблюдавам, че при моите деца ограничаването на глутена води до много по-разнообразно хранене, прием на по- богата като състав храна. Защото децата често са склонни да ядат сандвичи , а не  стабилна порция от месо със зеленчуково пюре. А при Хашимото често има и дефицит на разни вещества. Не е задължително изцяло да се изключи, но да не е в основата на хранителната пирамида, както едно време ни я преподаваха


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: milasara в пт, 06 мар 2020, 19:54
Мария, прегръдки и за двете ви. :hugs:

Звънче, имам много кадърна фризьорка, която се справя с такива коси. Ако искаш, ще дам координати.

Аз съм във Варна на танцово състезание с набора и сестра му, която тази сутрин осъмна с над 39 гр Т. Брат им отказа да идва, защото също е с Т.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: blanc в пт, 06 мар 2020, 19:58
Ох, sssani, с това разписване в първи модул /а щерката и на краснопис го удря/-и времето им литва.  Трябва им рутина.
 
И аз от къдрокосите и дългокоси.  Но рядко ходя на фризьор, освен ако не ми дойде муза за изправяне, скъсявам сама по някой сантиметър на черта. Миризмата на химии в салоните не ми понася,трудно дишам. Вкъщи се вапцам. .  От форума съм научила за един бъркоч от ленено семе,който е вълшебен за къдриците /има си тема в Красива мама/.

Звънче,  класното го правиха доста след вас-след грипната ваканция.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в пт, 06 мар 2020, 19:58
Мария, прегръдки и за двете ви. :hugs:

Звънче, имам много кадърна фризьорка, която се справя с такива коси. Ако искаш, ще дам координати.

Аз съм във Варна на танцово състезание с набора и сестра му, която тази сутрин осъмна с над 39 гр Т. Брат им отказа да идва, защото също е с Т.
Давай я.
Бързо и без усложнения да оздравяват децата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пт, 06 мар 2020, 20:02
В първа част са пропуските.Аз си мисля че там трябва да разписва по-подробно ,за да не допуска грешки.При пренасянето има грешки бе...Тъпа история....
О, не, никакво подробно разписване в първата част. Няма как да стане.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в пт, 06 мар 2020, 20:05
Може ли и на мене координатите на фризьорката?
Моята се справя с косата ми от подобен тип, но както аз имам много коса, така дъщеря ми има 5 пъти повече. И категорично отказа да идва повече, понеже зверско скубане настава.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в пт, 06 мар 2020, 20:21
Аз като дете бях с много чуплива коса,но с годините връзване на опашка се поизправи...Мъж ми също е с чуплива коса,а от тази година и на набора се начупи да не кажа направо накъдри.Мрънка и не иска да е такава,все си изглежда рошав,даже и току-що да се е решил. Та вие искате координатите на фризьорката,а аз рецептата за бъркоча от красива мама :blush:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: blanc в пт, 06 мар 2020, 20:27
Светла, ето темата за къдрокоските ,а на лични ще ти пиша накратко за сместа. Но май я има и в началото на всяка тема https://www.bg-mamma.com/?topic=1170471 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1170471)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в пт, 06 мар 2020, 20:38
Благодаря за съветите, момичета.Явно съм в грешка и не трябва да настоявам за разписване.Ама за концентрация хептен не зная как ...
Завиждам на тези с косите.Нали знаете -кой каквото няма,това си иска... Щерката беше с къдрици като малка.Поразпънаха се с разтежа на косата, а накрая си остана права.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Venito6 в пт, 06 мар 2020, 20:46
След разговор с госпожата от курса по математика, съвсем се обърках и не мога да схвана логиката в разсъжденията. Говорихме за това, че утре няма да имат,  че в училище са доста напред с материала спрямо това по което работят на курса. Каза, че като цяло се изостава заради тези неучебни дни и имало предложение да пишат до министерството да се отложи с една седмица матурата, защото няма да успеят да вземат материала. Но в същото  време обсъждали кой до къде е стигнал и повечето били до трети признак и съответно нямало да го предлагат. И тук ми е чуденката. Хем изоставали, хем не им трябва повече време. Не държа да се сменя датата, просто логиката не я схващам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в пт, 06 мар 2020, 20:58
Благодаря за съветите, момичета.Явно съм в грешка и не трябва да настоявам за разписване.Ама за концентрация хептен не зная как ...


Като съвет единствено се сещам например в книжката с ПИ на Регалия ,а сигурно и в др отзад има и бланки и да й засичате 1 час на 1 модул с все нанасянето на бланката-като попълни 5-6 ще се научи да внимава.
Моето поради ходенето преди години по мат състезания си мисля да пренася добре на бланки,ама никога не се знае знае ли се...
Ако преместят НВО и съответно и др дати със седмица наистина не си дават сметка колко хора имат вече планове или просто не ги интересува. Много по-удачно ми се струва да се изключи раздела за успоредниците-има си хубави геометрични задачи и с триъгълници.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в пт, 06 мар 2020, 21:00
Струва ми се несериозни такова предложение.Една седмица....До там ли опряха?Ми хайде ден преди матурата да предадат последния материал и после..юруш на НВО.Сбъркана е програмата изначално!Няма време за упражнение и осмисляне на материала.Оттам са и пропуските и липсата на разбиране като цяло.За какво е тоя зор бе ....Уф...спирам че ще стана нецензурна


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Judy в пт, 06 мар 2020, 21:06
Judy, откога търсим нещо подобно за баткото, че е с коса до кръста почти, къдрава, но доста трудно я подържа. Дребното като гледам и то започва да се къдри страшно и косата му стърчи навсякъде. Малко надбюджетно ме се струва, обаче, дали има някаква по-бюджетна алтернатива?

По-евтини варианти има на Лореал /препоръчвам професионалната серия/ и Милкшейк. Утре на лични ще пусна линк.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в пт, 06 мар 2020, 21:11
sssani, върнах се назад- 58точки на ПИ  за първи модул никак не ни се струват малко. Не мисля, че има повод за притеснение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в пт, 06 мар 2020, 21:22
Как се разпределяха максимално точките за 1-ви и втори модул? И по Бел  ако може да ми отговорите на същия въпрос,че за да си запиша и веднъж за винаги си ги изясня и да знам какво да гледам


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пт, 06 мар 2020, 21:27
При положение, че една задача е около 3 точки. 58 точки са си сбъркани само 3 задачи от 20. Не виждам никакъв повод за притеснение. И то щом има и грешки от пренасяне, значи 1 или 2 задачи да е сбъркало детето. Направо си е супер.

65+35 са точките от първа и втора част.

Абе, това НВО нали хора го съставят! Толкоз ли не може, дори и негласно, да се реши да се намали материала? Така или иначе няма начин абсолютно всички произведения да се включат в едно нво. Щом и по ТВ започнаха да говорят, че се мислело за промяна на датите, хич не е гот.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ТришаР в пт, 06 мар 2020, 21:32
Хем не ми се иска да го местят по-напред във времето, хем обаче, ако изборът е да им вземат пролетната ваканция или да местят, предпочитам местенето. Не че някой ще ме пита :) Миналата година беше около 17.06. Значи ще се спрявят без да бутат графика в юли, ако ги преместят.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в пт, 06 мар 2020, 21:33
И до ТВ ли стигнаха тези идеи?
Пропуснала съм.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в пт, 06 мар 2020, 21:36
То изместването с една седмица със сигурност ще покрие щетите откъм изгубени часове по време на грипните ваканции, които сумарно са поне две учебни седмици за повечето области. Склонна съм по-скоро да вярвам, че ще съобразят съдържанието на НВО с вероятното изоставане, но и това не е много сигурно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в пт, 06 мар 2020, 21:36
Ние никакви планове за летни почивки не сме правили още. Но искам да идва и да минава вече това НВО. Още утре да е.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Desem в пт, 06 мар 2020, 21:36
Мария, прегръдка и от мен на двете ви, дано бързо се нормализират нещата при Ния.

Относно притесненията и тийновете и аз се съгласявам, че прикриват и не си признават, дори пред себе си.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: грейпфрут в пт, 06 мар 2020, 22:03
Аз предполагам, че ваканцията ще е по-дълга от първоначално обявеното. Днес Министерството на младежта и спорта е препоръчало отмяна на всички събития на закрито, а тези на открито да са без публика. Някак за 3 до 5 дни грипна епидемия не ми се връзва.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Алиена в пт, 06 мар 2020, 22:15
Най-лесно ще е да не се вкючва невзетия материал. Лошото е, че децата с тези ваканции много се разсейват.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в пт, 06 мар 2020, 22:17
Най-лесно ще е да не се вкючва невзетия материал. Лошото е, че децата с тези ваканции много се разсейват.
Е тук се включва отбора на злите майки и пъкления план за тестове до откат.. ;) И така момента с разсейването се пропуска


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в пт, 06 мар 2020, 22:21
Ей сега въртейки по каналите попаднах на анонс на новините по Нова: "Ще се отрази ли грипната ваканция на учебните планове, чуйте в новините в 23:00".


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в пт, 06 мар 2020, 22:23
В централна го гледах.Стаматпв обясняваше какво означава преструктуриране на материала.Било неприятно,но ще взимат материал за 2 часа в един.Ще пропускат  упражнения.Вчера пък в другото училище с любим директор се похвалиха че имали система за дистанционно обучение и може децата да не пропускат материал ..


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дидева в пт, 06 мар 2020, 22:24
На учебните планове няма как да се отрази. :joy:
През 2007 година имаше учителска стачка, която продължи повече от месец. Беше доста отдавна, но доколкото помня, ваканциите не пострадаха.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в пт, 06 мар 2020, 22:28
Дават сам9 някакви идеи. Чух по ТВ за предложение- часовете предназначени за консултации, да се ползват като редовен час( не гарантирам, че точно съм разбрала информацията).


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в пт, 06 мар 2020, 22:39
Дават сам9 някакви идеи. Чух по ТВ за предложение- часовете предназначени за консултации, да се ползват като редовен час( не гарантирам, че точно съм разбрала информацията).
Да, бе, да, само това остава. А и часът за консултация е един седмично и е за всички паралелки. Математика и БЕЛ имат всеки ден. Колко месеци трябват, за да се наваксат пропуснатите часове и да се вземе материалът на консултация?
Лично на мен ми е леко безразлично. Специално по математика не очаквам нищо от училищната подготовка. Гърчът е вкъщи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в пт, 06 мар 2020, 22:45
Не можах да чуя добре, защото вечеряхме и дърдорехме.:)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: BFF_ в сб, 07 мар 2020, 07:00
През 2007 е имало 40 дни учителска стачка и не се е отучвало нищо.
А сега 1 седмица повече от обикновено даваните грипни ваканции.
Айде нЕма нужда да отлагат....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в сб, 07 мар 2020, 08:33
За пореден път се убеждавам, че моето дете е извън всякакви страсти и вълнения около НВО. Дори не беше разбрал, че днес има пробен изпит по математика.
Тази сутрин се чудехме дали да пропусне курсовете заради грипната епидемия, та реших да видя какво ще учат  по математика, за да му го обясня вкъщи. И така разбрах, че имат ПИ...
Няма такова спокойствие.
То не че и аз не съм за порицание, защото нищо не следя, но все пак си мисля, че е негова работа това.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Betty L. в сб, 07 мар 2020, 10:40
Нашата класна е по математика и тази седмица използва часа на класния за допълнителна математика. Но е само един час. Пък и като се появи короната може трета епидемия да обявят. Та... Неприятно става. Здрави да сме само!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в сб, 07 мар 2020, 10:47
Аз не знам дали на курса не са напред с материала, но като му давам стари НВО, обикновено оставя по една задача най-много с мотива,че е с още невзет материал. Неравенства казва, че не са учили, но и по тях решава нещо с предположения как е.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: AIR в сб, 07 мар 2020, 17:27
https://www.standartnews.com/balgariya-obrazovanie/nyama-da-udlzhavat-uchebnata-godina-zaradi-gripa-416837.html

Ще си отидем по плануваните почивки спокойно 😁😉😉😉.....ама и материал няма да отпада 😒


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в сб, 07 мар 2020, 17:33
Оффф, да се свършва с това НВО, че на въртоглави ни направиха.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: ston в сб, 07 мар 2020, 17:33
Любимо ми е това преструктуриране на материала, а най-любимо "учителите знаят как да обединят две теми в една". Просто разкош. Отделно колко понеделници изгубиха есента заради празници и избори.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в сб, 07 мар 2020, 18:05
На мен ми хареса това с "индивидуалният подход с оглед спецификата на класа". На нашите учители индивидулизма им е много силна черта :sunglasses:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в сб, 07 мар 2020, 18:06
Най- силната, да...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Mama TAZ в сб, 07 мар 2020, 18:28
Сега стоя и се моля и детето, и учителите да са здрави следващите седмици..
До средата на април съм под голямо напрежение в офиса и как ще успея да следя и младежа какво е разбрал и какво не с това бясно препускане, което се очертава


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: svetlaem в сб, 07 мар 2020, 19:17
Моето най после направи един цял ПИ по бел-тест 4 от книжката с ПИ на Педагог-като цяло времето ца 1та част му стигна на косъм за разлика от математиката, където доста му остама като време...Ако може да го кжмбинирам с някоя девойка на кжято ро бел времето й е предоснатъчно,а по мат не стига ще е сепер,ама не може. Тръшка се на чостта с откриванено на грешките защо трябва да я преписва и де факто това му изяде време,ако трябва да превръща постоянно телБотирани листове абсурд да му стигне.Иначе 1 грешка на 1 въпрос и още 1 за мен е достатъчно-плеразказ и теза ще ги нося на една приятелка,която е учителка по бел-очаквах да е по-зле работата с нашето нехайство  с подготовката по бел,но съм доволна.Ама на НВО не очаквам чудеса де...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в сб, 07 мар 2020, 19:30
А моето пък най-много обича задачата с редактиране на правописни грешки. Досега никога не е правил грешки на ПИ на това. Не го мързи да пише, но задачи го мързи да решава, те са безсмислени...Колко са различни всички. ... Хубаво е да можем да ги комбинираме:satisfied:
Аз си взех отпуск до сряда. Ще го потормозя вкъщи.
След като  днес го върнаха от ПИ по математика,  защото според административния персонал в школата детето е  болно, тъй като е пропуснал БЕЛ, ще трябва да наваксваме със задачи за упражнения. Много се вбесих, по едно време емоционално бях решила да сменяме школата.  Проблемът е, че той не иска, защото бил свикнал с децата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в сб, 07 мар 2020, 19:43
И Моника най- лесно и бързо се справя с откриването на грешки, но я помръзва за преразказите.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в сб, 07 мар 2020, 19:47
Аз не вярвам, че трябва да се правят безброй преразкази, за да се справиш на НВО. Като си усвоил как да ги правиш, като слушаш на изпита и си го прочетеш съвестно, ще го направиш. Разбирам ги децата, че ги мързи, ако непрекъснато трябва да правят.
По-добре да имат време да четат книги, да пишат съчинения. Така ще станат грамотни и емоционално богати  Всичко ми се струва изначално сбъркано.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: solnichka в сб, 07 мар 2020, 19:52
Трябва ли НАШИЯ да е с пълен член?

(//cdn.bg-mamma.com/hTul/XySjZ.jpg)

Цитирам от темата с въпроси, касаещи граматиката.

Грешка, за която седмокласник ще бъде освиркан, е допусната в реклама. Без да познавам процеса, туй чудо преди да го видим на билбордовете е минало през очите на сумати високоплатени и реализирани по общите схващания индивиди... и е оцеляло до билбордовете.
Та, keep calm и чакайте да мине НВО и не забравяйте, че резултатите от него нищо не значат... ама нищо.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в сб, 07 мар 2020, 19:59
Аз си спомням, че безброй пъти си проверявах темата за СУ за грешки около членуването.Бях сигурна, че другото ми е добре, но винаги съм се притеснявала за това. И сега понякога правя грешки, ако бързам. Както и с повечко запетаи. При детето много рядко се случва, а никога не е отделял време специално да учи правилата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в сб, 07 мар 2020, 20:12
Нашата госпожа от курса по бел е научила децата да започват със задачата за откриване на правописни грешки. Тя носи най-много точки в първия модул.

Мама Таз, давай фризьор 🙂 Дано само не е на другия край спрямо нашия.

За пълния и краткия член прилагам простото правило за той - пълен и него - кратък, но понякога се обърквам. Със запетайките е друга бира - винаги са повече, да има 😂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Amanda.D в сб, 07 мар 2020, 20:17
И ние имаме проблем с издирването на подходящ фризьор. Той поддържа косата леко дълга, но в момента смята, че вече добива "женски вид". Преди малко разсъждаваше по темата.  Иска да се подстриже, но се страхува, че ако каже малко, няма да е малко. Това от опит с предишни подстригвания.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: AIR в сб, 07 мар 2020, 20:49
Ох, ще ме извинявате, ама вчера попаднах на един пост във фейса, относно пълен и кратък член, публикуван от мъж: (копирам дословно и отново се извинявам 😊)
" Минутка за граматика - пълен и непълен член.Граматиката, за разлика от мъжа, има два члена - пълен и непълен или както би се изразил Титанът на родната мисъл - Божинката:"ПълниЯТ член е като непълниЯ член, само че е пълен."Пълен член имаме тогава, когато субектът, за когото въпросният член е прикрепен, извършва действието, за което се говори в изречението.Пример:ГолемиЯТ му член ѝ видя сметката.Тук членът се е проявил като виждач на сметки, следователно е пълен. (Или поне е бил до момента на виждането на въпросната сметка.)Непълен член имаме тогава, когато субектът се мота из изречението, ама не извършва действието, за което се говори.Пример:Тя видя сметката на големиЯ му член.Тук членът, àко че участва у далаверата, е пасивен и не той извършва действието, което тутакси го прави непълен.Значи, ако и от това обяснение с членове за пълниЯ и непълниЯ член не сте разбрали нищо, очевидно за никакъв член не ставате!"
Малко да се разведрим, пък и е време за винце 😉


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Шарлот в сб, 07 мар 2020, 21:07
Трябва ли НАШИЯ да е с пълен член?

(//cdn.bg-mamma.com/hTul/XySjZ.jpg)
Заради аналог на репиката от рекламата се е разгарял остър  фиолологически спор. Изречението беше: "Жалбоподателят моли съда да отмени решението и вместо това да му присъди сумата..." Отговорът беше, че "съд" може и с пълен и непълен член. При стария правоговор между "моли" и "съда" би имао свързващото "щото". Тогава съд ще бъде с пълен член като деятел на желаното действие. След отпадането на този начин на говор вече жалбоподателят е подлог, а той моли кого...съда - непълен член.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Mama TAZ в сб, 07 мар 2020, 21:14
Zvanche,  какво за фризьор ?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: solnichka в сб, 07 мар 2020, 21:38
Шарлот, много интересен пример наистина.
С уговорката, че БЕЛ не ми е силата, аз си го представям като:
Жалбоподателят моли съда, (същиЯТ) да отмени решението...
И все пак съдът ми е като пряко допълнение и липсва като подлог на следващото.

В примера с рекламата ми е все пак еднозначно, че си трябва пълен член. Ще ми интересно някой, който мисли иначе, да обоснове. Както казах, не съм мега уверена на това поле.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Red в сб, 07 мар 2020, 22:10
Да се включа, за да съобщя, че установих колко хубаво нещо е ваканцията! 😀 Все едно на мене са ги дали тия дни. Цял ден мотане с приятели, че даже и IQOS- a успях да си сменя, а иначе бях на ръба да не сколасам с кампанията.
Имало някаква форма на хубав живот, значи...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: blanc в сб, 07 мар 2020, 23:02
Извинете,че се намесвам,но milasara ,която в момента е във Варна , щеше да дава фризьор.  Ако добре разбрах .
 Забавно си говорим един през друг тук.
 По-миналата година една известна марка кафе си беше сложила пресен билборд до спирка,на която често стоя, с плеснат пълен член,където не трябва. Писах им на лични във ФБ-каква е тая рекламна агенция с неграмотни служители и много скоро след това замазаха Т-то  -)
И аз си правя грешки,и слагам запетаи повече-за всеки случай. А одеве проверявах,кога се пише листове и листа. Някой по-назад ги употреби,както и аз  преди време, но нещо ме човъркаше.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в нд, 08 мар 2020, 00:13
Ами в Плевен и Габрово са двете положителни проби за короната :cry:
Някак вече започна да ме налазва напрежение. Дано да е просто от късният час.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в нд, 08 мар 2020, 07:57
Още не се знае знае със сигурност за вируса. В 10.00 сутринта ще съобщят. Спокойно, това е просто грип. С идването на топлото време ще изчезне.

Дадох на Ема ПИ от Плевен, обаче ми се струва, че отговорът на задача 1 е сгрешен в ключа. Знаете ли дали се отнемат точки за ненаписана мерна единица? На последната задача Ема е разписала подробно и точно както в ключа решението, на финалното изчисление е написала само см, без 2-ката, че са квадратни см.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: maria77bg в нд, 08 мар 2020, 08:12
Още не се знае знае със сигурност за вируса. В 10.00 сутринта ще съобщят. Спокойно, това е просто грип. С идването на топлото време ще изчезне.

Дадох на Ема ПИ от Плевен, обаче ми се струва, че отговорът на задача 1 е сгрешен в ключа. Знаете ли дали се отнемат точки за ненаписана мерна единица? На последната задача Ема е разписала подробно и точно както в ключа решението, на финалното изчисление е написала само см, без 2-ката, че са квадратни см.
На първа задача в Плевен отговорът е В) 10. В моя вариант това е дадено за вярно.
Познавам дете с 99т м.г. на нво. Едната точка му е отнета от ненаписана мерна единица.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: gadamer в нд, 08 мар 2020, 08:19
Ема изкарва отг. Б на зад.1. Много ми е странно как често на ПИ има грешка на първи въпрос. По БЕЛ също.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: MollyBy в нд, 08 мар 2020, 08:28
(//cdn.bg-mamma.com/d8Pf/LYT19.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sweetie_lady в нд, 08 мар 2020, 09:12
Здравейте и Честит осми март!
Извинявам се предварително, че още с влизането в темата моля за помощ :) въпроса ми е може ли някой, който има последните пробни изпити по математика и Бел на Регалия да ги предостави в групата?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: zvаnchе в нд, 08 мар 2020, 09:14
Звънче, имам много кадърна фризьорка, която се справя с такива коси. Ако искаш, ще дам координати.
Давай я 🙂
Zvanche,  какво за фризьор ?
:hug: Извинявай, на Сара е фризьорката. Не знам защо съм се объркала. 😊

В рекламата на Милка, ако прилагам правилото за той/него, трябва да е пълен член "нашият шоколад" - "той да бъде".


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Дикси в нд, 08 мар 2020, 09:16
Честит празник дами! Бъдете здрави и много щастливи! :rose:

gadamer, ето линк с отговорите от ПИ по математика в Плевен -
https://www.suivanvazov.com/wp-content/uploads/2020/01/2020.02.15-Probno-NVO-7-klas-matematika-resheniya-i-kriterii.pdf


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: sssani в нд, 08 мар 2020, 09:35
Честит празник,момичета! Здраве и цветни дни желая на всички от сърце!Днес е мрачно,но.... какво да го правиш-женски месец ;) Аз изпратих наборката на урок по математика.Да не скучае ...А аз си пия кафето мързеливо.Хубав ден желая


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: Biserka_a в нд, 08 мар 2020, 09:39
Честит празник, дами! Бъдете здрави!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 12
Публикувано от: bubcheto15 в нд, 08 мар 2020, 09:45
https://www.bg-mamma.com/?topic=1186156.new#new

Подарък за 8ми март :D