BG-Mamma

Образование => Набори => Темата е започната от: bubcheto15 в нд, 08 мар 2020, 09:44Титла: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: bubcheto15 в нд, 08 мар 2020, 09:44
(https://cdn.bg-mamma.com/QAQl/1b12decf.jpg)

Образование е това, което остава, когато забравим всичко, което сме научили в училище.
Алберт Айнщайн
Нашата поща:
Скрит текст:
Споделяме, качваме, ползваме полезни материали по всички предмети, любезно предоставена ни от набор 2005.
*@abv.bg - парола се предоставя на лични само на потребители, които са писали редовно в поне три последователни теми.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:
Оценки от свидетелството за основно образование след VII клас по БЕЛ и математика (по решение на педагогическия съвет може да се взимат други предмети от свидетелството, но се ползват винаги 2 оценки) САМО от 7ми клас:
Отличен (6) - 50 т.
Много добър (5) - 39 т.
Добър (4) - 26 т.
Среден (3) - 15 т.

Първи вариант
Оценка по български от националното външно оценяване х2 + оценка по математика от националното външно оценяване х2.
Втори вариант
Оценка по български от националното външно оценяване х2 + оценка по математика от националното външно оценяване х1 и обратното и добавяне на различни състезания.
Трети вариант
Български или математика х3 + математика/български х1.

*При решение на педагогическия съвет на дадено училище, в балообразуването може да се включват оценки от състезания или олимпиади.
Ако ученик не се е явил на изпитите от националното външнооценяване, ще може да кандидатства със сбора от дипломата.
МАКСИМАЛЕН БАЛ 500т.ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ за учебната 2019/2020 година
http://mon.bg/upload/20513/zap_NVO_2019_2020.pdf?fbclid=IwAR2-K4YAFVd82tuKJRBM8XHDHXmCFr8U4rjxCBReKDKaoMAhToFz-wEezUw
Скрит текст:
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:
01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г. – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Неучебни дни:
20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
06.02.2020 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
 З А П О В Е Д
№ РД09-2152/ 27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас (https://www.mon.bg/upload/20513/zap_NVO_2019_2020.pdf)

Календар на мероприятията за седми клас през учебната 2019/2020 г. (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RiTTMPV6sLS-tzEStRjSPqUY3EFeImYvfe47qZxMJl0/edit?fbclid=IwAR04viZHR3mtT6MxNiFrcjACF54QYDjAT1ZNqMeafAQDCLBCTDAWoW8eUOU#gid=0)

УЧЕБЕН ПЛАН ИИЧЕ
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/QAQl/NxJRh.jpg)

УЧЕБЕН ПЛАН РИЧЕ
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/QAQl/kF9yC.jpg)

КРИТЕРИИ И ТОЧКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕРАЗКАЗ
Скрит текст:
[imp]http://ouskalak.idwebbg.com/clients/20/files/images/Picture1.png[/img]

Списък на произведенията от 6ти и 7ми клас, които ще се включват в НВО по БЕЛ:
Скрит текст:
Шести клас:
 "Хубава си, моя горо“ (Любен Каравелов)
 „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Иван Вазов)
 „Косачи“ (Елин Пелин)
 „Художник“ (Веселин Ханчев)
 Из „Под игото“ (Иван Вазов): главата„Представлението”  и  главата „Радини вълнения“
„Братчетата на Гаврош“ (Христо Смирненски)
 „Серафим“ (Йордан Йовков)

Седми клас:
 "Стани, стани, юнак балкански"(Добри Чинтулов)
 "Вятър ечи, балкан стене" (Добри  Чинтулов)
 "На прощаване в 1868 г." (Христо Ботев)
"Немили-недраги" (Иван Вазов) - : І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог.
"Една българка"(Иван Вазов)
"Опълченците на Шипка"(Иван Вазов)
 "Българският език" (Иван Вазов)
"До Чикаго и назад" (Алеко Константинов) - откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон позаможните американци ще посетят изложението.“
"Бай Ганьо" (Алеко Константинов) -  „Бай Ганьо пътува“
  "Неразделни" (Пенчо Славейков)
  "Заточеници" (Пейо Яворов)
 "По жътва"  (Елин Пелин)
 "По жицата" (Йордан Йовков)

ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ  - линк от МОН със списък на издателствата (https://www.mon.bg/bg/100428)

Олимпиади и национални състезания (https://www.mon.bg/bg/80)

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ИНСТРУКТАЖ НА НВО ЗА СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 (https://dideva.alle.bg/%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/%D0%BD%D0%B2%D0%BE/?fbclid=IwAR3qKZ7V1QLglE4j5e8Ao16oaLJ2qBi8JkxN4N2FRZzQrAGqiwUXlL8Y1H8)

ТИПОВЕ И ВИДОВЕ ПРОФИЛИ И ГИМНАЗИИ:
Скрит текст:
Слагам го тук. Ако искаш, дай мейл да ти го пратя и там.

Първи гимназиален етап – 8-10 клас.
Втори гимнапиален етап – 11-12 клас.
ДПП – държавен план-прием;
ООП – общообразователна подготовка;
ИУЧ – избираеми учебни часове;
ФУЧ – факултативни учебни часове;
ПП – профилирана подготовка/ на места профилиращ предмет;
СХН - софтуерни и хардуерни науки


Има 2 типа гимназии: профилирани и професионални.
   Професионалните ти дават професия (ако е по-лесно си правете аналогия с техникумите от нашето време). Те нямат достатъчен хорариум по някои предмети и това не удовлетворява изискванията за прием в някои чужди университети. При тях няма профили.
   Профилираните са с 2 профила определени още с ДПП (държавен план-прием) и 1 или 2 профила, които могат да бъдат определени още с ДПП или когато децата са в 10ти клас. Профилите се изучават само във втори гимназиален етап. В първи гимназиален етап се учи ООП (? – общообразователна подготовка) по съответната рамка и се учат ИУЧ (избираеми учебни часове) и ФУЧ (факултативни учебни часове), които както видяхме от избора и на смг, не е задължително да съвпадат с профилите. Профилите са важни, защото само те, БЕЛ, ЧЕ (чужд език), мат, го (?) и ФВС (физическо възпитание и спорт) се изучават в последните 2 години. Т.е. трябва на детето да не му е мъка, да са му полезни, да се справя с тези предмети, ако гони висока диплома и по тези предмети ще има по-висок хорариум, който е важен за някои чужди унита. Освен това вторият ДЗИ (държавен зрелостен изпит) се полага на един от профилите (по избор на ученика). (maria77bg)

В края на 10-ти клас се приключва с т.нар. разказвателни и в 11-ти и 12-ти клас ще се изучават само ако са профил. (svetlaem)

След като всички изучават математика в 11-12 клас, как кореспондира изборът на профил математика с втория гимназиален етап? Учат повече часове от деца, които не са с този профил, или просто ДЗИ може да е по този предмет? (zazu1)
В 11 и 12 клас всички учат 2 часа седмично математика. Това са само базови неща. Тези, които са с профил математика, към тези 2 часа имат допълнително и ПП (профилирана подготовка) по математика. Ако не си профил математика, то ДЗИ по мат можеш да държиш само като трети ДЗИ по желание, но той ще е върху материала до 10-ти клас. И това ще е записано изрично.
Профилираната подготовка по всеки предмет означава не просто повече часове, но и доста по-задълбочено изучаване на предмета. Не може да се обясни с две думи, но ако се сравнят двете учебни програми става ясно (за общообразователна и за профилирана подготовка). (Дидева)

Аз продължавам да не мога да се ориентирам с тези профили. След като са след 10 клас, като избереш паралелка с немски и математика при кандидатстването след 7 клас, какво всъщност избираш? Не учиш ли повече от тези два предмета още от 8 клас? (zazu1)
Да речем, че говорим за  СМГ с немски. Чисто хипотетично. Двата задължителни профилиращи, определени на национално ниво, ще са ясни още при кандидатстването - математика и информатика или математика и физика. Езикът може да бъде включен като трети профилиращ, но не е задължително. (Дидева)

СМГ си гласуваха на педагогически съвет профилите и рамките. Същите като миналата година по информация на родител от общото събрание. Третият профил няма да е определен с ДПП. 11 клас догодина ще са с трети профил първи чужд език, за четвърти профил не беше сигурна майката (каза физика, но не си заложи главата). (maria77bg)

ДЗИ по желание се държат върху материала от общообразователната подготовка. За някои предмети това ще е учебното съдържание до десети клас, защото с тях се приключва тогава (разказвателните например), но за други - ще обхваща този до 12. клас включително (например математика или БЕЛ). (Дидева)
Аз пък се чудя как точно университет (независимо български или чужд) ще разграничи “този” от “онзи” ДЗИ? (звездица)

Предполагам, че няма да е трудно. В дипломата вероятно ще е уточнено кой е върху ПП (профилираща подготовка) и кой - върху ООП. Признавам си, че още не съм задълбавала в конкретното съдържание на дипломите, а и не мисля, че има образец.
За нашите университети, ако се кандидатства с ДЗИ, може за това върху профилираната подготовка да се заложи по-висок коефициент в балообразуването. (Дидева)

За чужд университет май ДЗИ не играе никаква роля, ако не греша. Съответно дали ДЗИ ще е по ООП или по ПП, няма да има значение? За тях роля би изиграл хорариумът, нали не бъркам? А от друга страна нашите университети изобщо гледат ли хорариум при прием? (звездица)

Звездица, много университети искат освен хорариум и оценка от изпит, примерно не по-ниска от 5.80. Не само в ОК. (Слънчевата)

Значи дали съм разбрала правилно:
Ако детето не е в гимназия или СУ (средно училище), а отиде в нещо като преди техникум - ще са му затворени пътища да учи в чужбина, така ли? (luss)

Не е задължително. Не всички чужди университети имат еднакви условия за прием. Затова писах, че ако дадено дете има за цел определен университет, то е добре да си погледне изискванията за прием. Има изложения на образованието в чужбина, там също може да се пита. (maria77bg)

Професионалните паралелки, незавасимо в кое училище са, са с учебен план за съответната професия. Т.е. хорариумът на предметите е един и същ, както и всички последствия от това. (maria77bg)

Няма значение в какво училище е професионалната паралелка, тя си остава професионална. Същото важи и за профилираните. Ще дам пример. Рамковият учебен план за профил математически е един и същ, независимо дали паралелката е в СМГ или в 999-то СУ. Същото важи и за професионалните паралелки. Рамковите и типовите учебни планове са едни и същи, независимо от това дали паралелката е в професионална гимназия или да речем в МГ - Пловдив. (Дидева)

Аз за друго се чудя. Първи и втори ПП (профилиращ предмет) са си регламентирани с ДПП и там няма мърдане, но какво пречи трети и четвърти ПП да се направят по-гъвкави, а да не се закрепват към цялата паралелка. За тях да се обединяват ученици от различни паралелки. Пак ще има някакво ограничение, доколкото трябва да се събере група, но възможностите ще са много повече.
По основните предмети ще има достатъчно желаещи. Единствено трябва програмата да е съгласувана. В определени дни и часове всички ще имат трети профилиращ предмет - едни ще отидат за математика, други за история и така. После се връщат по класовете си за часовете по първи ПП примерно. (ston )

Дали съм схванала правилно за професионалните паралелки, защото ми е много важно дали да изберем такава в МГ или нормална такава с профил ИТ или математически, и съответно в нормално СУ (средно училище) с профил ИТ:
Това, което разбрах е:
1. Професионална паралелка "програмиране" в ПМГ гимназия се явява същото като паралелка "програмиране" в коя да е друга професионална гимназия и съответно възможностите за чужд университет е възможно да са поорязани?
2. От друга страна професионална в ПМГ дава предимство за професия веднага след училище сравнено с паралелка ИТ (информационни технологии) пак в ПМГ?
3. Паралелка с профил ИТ в нормално СУ дали е равна на паралелка ИТ в ПМГ?
П.П. детето ми е момче и интересите му са чисто технически. Мечтата му е да стане "монтьор", но е силен ученик и е отличник по математика. Моята мечта е да замине да учи в Германия нещо инжинерно или ИТ 😁 (затова и мисля паралелка МАТ с НЕ в ПМГ) (AIR)

На хартия дали учиш в едно или друго училище с еднакви профили или еднаква професия е едно и също. Разликата е в учителите (преподаването), в средата (което е условно) и в предразсъдъците. (maria77bg)

С риск да стана досадна, защото съм го пускала многократно.
Таблицата отразява часовете по общообразователна подготовка по първи чужд език. Когато езикът е профилиращ, е различно. (Дидева)

 


А имате ли информация за профилите на училищата по изкуства? (Red )
Профилите са всъщност специалността, която е избрана. Всички налични часове от избираема и факултативна подготовка отиват за обучението по професията. Това за НГПИ (Национална гимназия за приложни изкуства). НУИИ (Национално училище за изящни изкуства) правят профилиране Графика, Живопис, Скулптура и още нещо след 9-ти клас (преди беше така, не видях актуални учебни планове, а не ми се рови да търся). (vesi1)
Имам един въпрос - има ли гимназии без профили и без професионални паралелки? Просто си учат всичко поравно 5 години - има ли такива? (mumble-bumble)
Не, няма такива училища. (maria77bg)
Според новия училищен закон учениците в 11-и и в 12-и клас изучават профилирани предмети, има и нов вид училища - обединени, които са до десети клас. Сега обединените училища в страната са 68, но догодина ще са с 3 повече, каза Михайлова. Тя уточни, че учениците, които завършат обединените училища, ще може да продължат да учат след десети клас в други училища. Учениците, които учат сега по новата образователна структура, са в девети клас. (https://dnes.dir.bg/obshtestvo/mon-razyasni-promenite-v-srednoto … -v-universitetite )
Паралелките са профилирани или професионални, независимо дали училището е гимназия или средно училище. Обединените училища са предимно по селата. Те са до 10 клас. Така борят невъзможността да намерят учители и същевременно нежеланието на децата да учат. Така завършват 10 клас и имат свидетелство за завършен първи гимназиален етап. (maria77bg)
Забравих да пиша за това, което знам за Обединените училища. Правят се предимно в селски райони и в такива с повече ромско население. До 10 клас са Уж с професионална насоченост. (Amanda.D)
В свидетелството за основно образование няма среден успех. На теория оценките, които не са балообразуващи за конкретна паралелка, могат да се окажат важни при определени условия.

Чл. 59. (1) Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 48, ал. 1, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване.
(2) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 1 се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 2 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план - български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 3 се приемат над утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения максимален брой ученици в паралелка. (Дидева)

Предишни теми
Предучилищна: 1 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=592339.0), 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=696231.0), 3 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=707433.0)
В очакване на първи клас: 1 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=722098.0), 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=729357.0), 3 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=732075.0), 4 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=734526.0)
Първи клас: 1 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=737801.0), 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=739878.0), 3 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=741843.0), 4 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=745455.0), 5 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=750146.0), 6 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=755409.0), 7 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=767844.0), 8 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=779005.new#new)
Втори клас: 1 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=796855.0), 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=804219.0), 3 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=818965.0)
Трети клас: 1 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=870867.0;topicrefid=20), 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=895496;topicrefid=20)
Четвърти клас: 1 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=925624;topicrefid=20), 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=960333;topicrefid=20)
Пети клас: 1 (http://old.bg-mamma.com/?topic=979441;topicrefid=19), 2 (http://old.bg-mamma.com/?topic=996658;topicrefid=20), 3 (http://old.bg-mamma.com/?topic=1007740;topicrefid=20)
Шести клас:1 (http://old.bg-mamma.com/?topic=979441;topicrefid=19), 2 (http://www.bg-mamma.com/?topic=1059743;topicrefid=20), 3 (https://old.bg-mamma.com/?topic=1071971;topicrefid=19), 4 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1097830.new#new), 5 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1114609), 6 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1124163),  
Седми клас: 1 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1133012), 2 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1139314), 3 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1143478), 4 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1147076), 5 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1150542), 6 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1154614), 7 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1159398), 8 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1166076), 9 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1173478), 10 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1176114), 11 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1179137), 12 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1182294)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в нд, 08 мар 2020, 09:48
Бубчето черпи ;) благодаря:hibiscus:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в нд, 08 мар 2020, 10:04
Айде честит празник и от мене! 😊


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в нд, 08 мар 2020, 10:09
Хайде пак  - бъдете здрави, щастливи и вдъхновени! :four_leaf_clover::four_leaf_clover::four_leaf_clover:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Алиена в нд, 08 мар 2020, 10:11
Честит празник момичета! Да си пожелаем здраве и късмет!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в нд, 08 мар 2020, 10:23
Честит празник и от мен!
Аз релаксирам още от снощния купон,но това въобще изобщо не ми пречи да метна още един ПИ по бел на набора.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в нд, 08 мар 2020, 10:32
Честит Празник, дами!!!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: liani в нд, 08 мар 2020, 10:39
Бубче, 💐! Честит празник, дами!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в нд, 08 мар 2020, 10:45
Честит празник! Аз бях поздравена от седмокласника със заключението, че днес е денят на равните права и задължения. Затова в дъжда е редно аз да разходя кучето. Малкото пристигна с цвете и стих за мама.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в нд, 08 мар 2020, 10:48
Благодаря за новата тема :hugs: !
Честит празник момичета! Бъдете обичани, здрави и да ви остава по малко лично време покрай цялата лудница по отглеждането на отрочетата :stuck_out_tongue_winking_eye: !
:tulip:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: rummi_pl в нд, 08 мар 2020, 10:55
Честит празник!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в нд, 08 мар 2020, 11:54
От сутрината слушам брифинги и сега заседанието на МС. В Плевен и Габрово ще имате допълнителни мерки и има идея да минат на дистанционно обучение, поне университетите. Много ми се ще и в София да минем на дистанционно обучение, въпреки, че няма доказан случай в София. Явно паниката ме обзема.
Културните събития и спортните на закрито ги спират временно.
Освен това поискаха да се ограничат мероприятията с деца: бели, зелени и т.н. училища. Честно казано, може да е много егоистично, но ми олекна. Нашите от утре трябва да отидат на бяло (Ния -не, но голяма част от випуска-да). Голям хотел в Пампорово, как точно се очаква да няма примерно някой болен било то от БГ или от чужбина там? Та ми беше много притеснено. Мисля, че нищо няма да ни стане ако един месец бъдем ограничени от събития и събиране на много хора. Сигурно и ПМС ще отпадне или поне ще се отложи, все пак 2 от домакините са именно Плевен и Габрово.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: rummi_pl в нд, 08 мар 2020, 12:09
4 човека с положителна проба за корона вирус срещу десетки хиляди заболели от грип.
Корона вируса е по-опасен само за възрастни пациенти със съпъстващи сърдечно-съдови или белодробни заболявания. Почти никаква заболеваемост при пациенти под 15-16 годишна възраст.
А другия грип обхваща цялото население.

Или не ни казват всичко, или аз просто те разбирам цялата психоза.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Пак тя в нд, 08 мар 2020, 12:27
Честит празник, дами!
Щерката веднага забеляза грешката в рекламата и то без да й казвам, че има такава.
Тяхните репетиции си продължават, много са амбициозни в школата. А сигурно ще отменят част от фестивалите, за които толкова се готвят.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: AIR в нд, 08 мар 2020, 12:32
Честит празник, момичета!
На хубав ден започваме темата (въпреки коронавируса, за който аз все още мисля, че по-скоро пдихозата е прекалена), да я продължим така с усмивки и позитивно настроение!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: selena6 в нд, 08 мар 2020, 12:43
Честит празник! А аз вчера станах пак вуйна! Момиченце Сияна! Да са живи и здрави всички дечица!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в нд, 08 мар 2020, 12:44
Честито, Selena! Жива и здрава да е Сияна!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в нд, 08 мар 2020, 12:44
Честит празник и от мен!

Наборът вчера и днес е зает с други мероприятия, което моментално го отърва от решаване на задачи. Ще наваксва следващите дни.
Грип, корони, карантини и прочие не са причина за спиране на тренировките на малкия.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Dodiela в нд, 08 мар 2020, 12:45
Честит празник! А аз вчера станах пак вуйна! Момиченце Сияна! Да са живи и здрави всички дечица!
Е, това вече си е за празник и толкова хубаво име са избрали. Да бъдат здрави.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Fifiana в нд, 08 мар 2020, 12:49
Честит празник, дами!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Мария в нд, 08 мар 2020, 12:50
Честит празник мили дами! 🌷
Селена, честита ти племенница! 🙂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в нд, 08 мар 2020, 13:26
Честит празник! Не се давайте на никого и обичайте :hibiscus:

Ядосана съм! Днес щяхме да ходим на Поетите (подарък от мен) - отменено за не знам кога. За сряда имахме билети за друго любимо мероприятие, сигурно и то ще бъде отменено. Но на работа може да ходим и да се мешаме в ГТ.
Сега, ако удължат и грипната ваканция, съвсем ще стане хубаво. Нямам нищо против и е нормално, но в МОН не работят съвсем нормални хора и не съм сигурна, че ще преразгледат материала за НВО. Защото смятат, че "преструктурирането на съдържанието от 3 в 1/2 учебен час" е нещо съвсем нормално.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Mimi75 в нд, 08 мар 2020, 13:43
Честит празник,  девойки, и малко по-стари, и малко по-млади  :) Бъдете живи и здрави!!!
Едно време, когато баткото ни беше 7ми клас преживяхме пернишкото земетресение,  сега ще трябва с коронавируса да се преборим. Защо да е лесно,  като може да не е :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в нд, 08 мар 2020, 14:03
Ели, да е жива и здрава Сияна! Честито!

Малко по повод НВО: "На въпрос дали ваканцията ще се отрази на външното оценяване, министърът уточни, че винаги може да се направи така, че външното оценяване да обхване по-малко теми "
Източник: http://epicenter.bg/article/Krasimir-Valchev--Ima-izvanredni-merki-v-Pleven-i-Gabrovo--dopalnitelno-shte-udalzhim-vakantsiyata-/209050/2/0


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в нд, 08 мар 2020, 14:11
Добре е дошла Сияна! Жива и здрава да е! :four_leaf_clover:

Да, при нас удължават ваканцията до второ нареждане.
Живеем до болницата. Някакъв панаир е отпред. Народ, камери, стативи, фотоапарати, микрофони, полиция... :)
Ходих за цветя за мама. Вижда се, че паниката е обзела града, аптеките покрай които минах бяха пълни, хората пълнят багажниците с храна - чували картофи, брашно. Някак тегаво е настроението, усеща се.
Аз взех храна за котката :) и Нескуик за набора, че той друго отказва да закусва от години насам. Ще принтирам тестове де що има от тази и минали години и така ще я караме.
Тъпо ми е. Няма как да не ми е тъпо. Но на никой нищо няма да му стане няколко седмици да промени начина си на живот. Малко по-кротко със събиранията и пътуванията. Мием ръце и пием ракия. Толкоз.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Betty L. в нд, 08 мар 2020, 14:20
Честит празник и от мен, момичета! Да сме живи и здрави и ние, и децата ни!
Благодаря за новата тема!
Вчера два часа урок по математика и тест по БЕЛ, днес тест по математика и след малко един по БЕЛ. Утре пак сме на урок. Може един преразказ да я накарам да направи. Гледаме филми, гушкаме се, то в това време...
Да е живо и здраво бебенцето!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в нд, 08 мар 2020, 14:25
Дикси, някъде има ли официална информация  за удължаване на ваканцията за Плевен?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в нд, 08 мар 2020, 14:55
Селена, честита, добре дошла Сияна! Жива, здрава и закриляна да бъде! :cherry_blossom:

Вчера купих брашно и различна паста без да знам, беше ред да ходим до един италиански магазин, от който си пазаруваме. Преди обяд си купихме чудна ракия на Кортен. Препоръчвам - ароматна, лека, мека.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в нд, 08 мар 2020, 15:17
Дикси, някъде има ли официална информация  за удължаване на ваканцията за Плевен?
Ето тук -
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/zdravniyat-ministr-izdade-zapovedi-vv-vrzka-s-regi/?fbclid=IwAR0nIp8KraNP7_esQ5E5Lti6xa841UNwd30TO5D7z6s3LPT9yWWSNo2sa7Y


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в нд, 08 мар 2020, 15:21
Благодаря, Дикси!
Значи, да чакаме.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: green_dawn в нд, 08 мар 2020, 15:24
Да, в областите Плевен и Габрово е удължена грипната до второ нареждане. Новото е, че разпускат и детските градини и яслите.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: rummi_pl в нд, 08 мар 2020, 15:38
Мерси, Дикси, сега прочетох.
Ние голямата я прибрахме вчера. Поне си е вкъщи, да не я мисля.

Дано бързо влезем в обичайното си русло.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: mumble-bumble в нд, 08 мар 2020, 16:26
Честит празник на всички, бъдете здрави и дано да ви се сбъднат хубавите пожелания! Да е жива и здрава Сияна на Селена!
Относно пълния член от миналата тема, това наподобява миналата ни дискусия преди известно време. Тогава ровихме в блога на Павлина "Как се пише" и питахме във фейсбук страницата и, и установихме, че може цяло подчинено изречение да играе ролята на допълнение. И затова остава "съда" в примера на Шарлот да е с кратък член. Има спорен казус примерно за изречението "Той видя влака да идва", доколкото помня. Беше даден от Павлина за пример, че и двата вида членуване е правилно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в нд, 08 мар 2020, 16:27
Еми значи при нас ваканцията продължава. Не е ясно до кога.
Смятам да вземем домашно материал по мат. и БЕЛ и докъдето стигнем.
Новината ни завари в Пловдив и се шегувахме дали няма по регистрацията на автомобила да ни изгонят.
Не че няма навред у нас носители, де. Навред са, само дето няма кой да изследва.
....
Желая на всички само здраве.
Другото е бошлаф работа.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в нд, 08 мар 2020, 16:34
Аз пък се замислих, как пък в един и същи ден обявиха за Плевен и Габрово. Малко като по команда...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в нд, 08 мар 2020, 16:38
Аз съм сигурна, че това не са единствените случаи и че вирусът отдавна е и тук. Само да сме с добър имунитет.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в нд, 08 мар 2020, 16:39
Бе друго си е нъмбър 1 да е в центъра на страната...
Вирусът си го има отдавна и у нас, навред, щом се предена по въздушен път. Че даже може и да сме го изкарали.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Алиена в нд, 08 мар 2020, 17:01
Спокойно, до 1 седмица във всяка област ще има. Да почва, че да свършва, дето се вика. Господ да ни пази!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Пак тя в нд, 08 мар 2020, 17:33
Да, в областите Плевен и Габрово е удължена грипната до второ нареждане. Новото е, че разпускат и детските градини и яслите.
И аз го видях това и се чудех, кой ще гледа всички малки деца?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Helene S в нд, 08 мар 2020, 18:23
Честит празник, мили момичета!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в нд, 08 мар 2020, 18:31
Вече и Мутафчийски взе да кашля....
Селена, да ти е жива и здрава:heart:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в нд, 08 мар 2020, 19:08
Да е честита Сияна на Селена!
Ей такива са истински хубавите новини. ❤️
Иначе малко позагубих интерес към темата с коронавируса.
Две неща са ми на дневен ред: да минимизираме ли срещите ни с баща ми и с родителите на мъжа ми - свекър ми е с белодробен емфизем и над 80, та там риск наистина има.
Освен това никак не мога да преценя с колко ще удължат ваканцията. Почти сигурна съм, че поне до края на следващата седмица няма да се ходи на училище.
Забравих: според мене не се притеснявайте в Плевен и в Габрово; няма начин вирусът да не е наличен и в другите големи градове. Въпрос на дни е да го хванат, пък и дано го хванат. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в нд, 08 мар 2020, 20:18
Синът ми вече взе да мърмори, че ще удължат ваканцията. Учителката му по математика, при която ходи на частни уроци, му е дала по един тест за всеки ден в следващата седмица, защото имал достатъчно време:grinning: Каза, че в училище по-малко се учи...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в нд, 08 мар 2020, 20:21
А как ли ще направят дистанционното обучение?
Дали може учител да запише видео с обяснение по урок и да постави някакво домашно, което после децата да качват някъде (нашите ползват една платформа мудъл)? И това дали би било приложимо дори само за София?
Аз ще съм по-спокойна ако следващата седмица са с дистанционно обучение. Хем да напредват, хем да не пътуват. Гледам ги италианците, само днес имат нови близо 1500 нови случая. Хич не могат да овладеят ситуацията.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в нд, 08 мар 2020, 20:33
Аз не вярвам нашите учители да качват видео уроци... Не си го представям. Част от тях са на възраст, доста им е трудно с технологиите. Учителката на малкото ми дете много обича да се занимава с такива неща, винаги допълнително прави видео разработки и ги качва в една платформа, но за класа на голямото изобщо не ми се вярва подобно нещо да се случи.
Аз също предпочитам да си останат вкъщи, даже може и до НВО да си останат:smile: Мисля, че по-успешно ще се подготви. За малкото дете тази година много повече разчитам на училището, защото не ми остава никакво време да се занимавам с него. Миналата година беше първокласник и съвсем пък бях зарязала брат му.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в нд, 08 мар 2020, 20:37
Е не, няма как поотделно от всяко училище да пускат видео уроци по предмети.
Но видео уроци има в Уча.се; може държавата да им плати и да ги пуснат централизирано за всички ученици.
Ние това обаче не го ползваме, та нямам идея доколко е покрита специализираната програма за гимназиален курс например.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Dodiela в нд, 08 мар 2020, 20:57
Е не, няма как поотделно от всяко училище да пускат видео уроци по предмети.
Но видео уроци има в Уча.се; може държавата да им плати и да ги пуснат централизирано за всички ученици.
Ние това обаче не го ползваме, та нямам идея доколко е покрита специализираната програма за гимназиален курс например.
Ти си гениална, по бел и математика почти всички ходят на школи или учат допълнително в къщи, а останалите предмети безгрижно могат да ги покриват с уча се.
Абе Red, що не вземеш да им пишеш на тия от МОН ч, че иначе кой знае каква тъпотия ще родят.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в нд, 08 мар 2020, 21:01
Аз си го мисля от снощи, когато чух за потвърдените случаи, но малко по-различно от Ред. Уча.се  сами да отворят платформата, така и така в някои училища учителите пускат техни клипчета вместо да преподават. Не следя развитието им, но май преди сериозно да вдигнат таксите, претендираха да са една благородна инициатива.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: MollyBy в нд, 08 мар 2020, 21:03
Е не, няма как поотделно от всяко училище да пускат видео уроци по предмети.
Но видео уроци има в Уча.се; може държавата да им плати и да ги пуснат централизирано за всички ученици.
Ние това обаче не го ползваме, та нямам идея доколко е покрита специализираната програма за гимназиален курс например.
Чудесно предложение! Ние го ползваме, за мързеливи, като моите е супер...Включени са основните неща и е обяснено на разбираем език.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в нд, 08 мар 2020, 21:06
Пишете наистина до МОН. Ние никога не сме ползвали платформата, но в бившето училище на големия част от учителите само така преподаваха. А и постоянно препоръчваха на децата да се абонират, което много ме дразнеше за училище с претенции.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: AIR в нд, 08 мар 2020, 21:07
Синковецът ползва уча.се..предплатих за една година още 2 дни преди да вдигнат таксите, че тъкмо ни изтичаше абонаментът (детето натрупало и някакви точки, та спечелило и безплатни дни валидност допълнително) Аз не съм наясно, но той си гледа по разказвателните уроците, доколкото съм се заслушвала, е интересно представено и на техен език...Аз получавам в пощата си съобщения за активността му...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Helene S в нд, 08 мар 2020, 21:13
И ние сме отдавна абонати на уча.се. Помага ни по разказвателните, а също така и когато се готвим за контролни или класни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в нд, 08 мар 2020, 21:15
От единичните опити да изгледам произволно избран урок, по-скоро не ги харесвам. Но те вече имат изградена система, в която могат да бъдат качени клипове, изготвени от някой друг. Примерно от експерт по математика в МОН, специалист от ЦОПУО, добър учител....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в нд, 08 мар 2020, 21:17
Аз съм питала голямото дете дали иска, но той твърди, че е бебешко и не желае. Малкият повече си пада по такива неща, за него може би ще е интересно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в нд, 08 мар 2020, 21:20
След като цяла година почти не го ползваха, не го поднових. Но! Спокойно може да се ползва, има разработени уроци дори по различни учебници,на различни издателства.
Моите деца имат хронични заболявания, на този етап здравето ми е по важно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в нд, 08 мар 2020, 21:21
И аз не ги харесвам, но то е частно мнение. В случая идеално могат да спасят положението. Със или без пари не бих могла точно аз да кажа.
Иначе ако се пише до МОН, как точно се пише, че да го отразят човек? Във ФБ надали, може би онези мейли, които ползвахме с петицията за втори дати за НВО?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в нд, 08 мар 2020, 21:23
Ако пуснат уча.се за сметка на МОН, то тогава няма да платят на учителите и вероятно ще ги накарат да минат в неплатен отпуск, което не е никак редно. А при нас не помня кой учител беше казал на децата, че имало неточности по неговия предмет в уча.се и да не се ползвал.
При приятелката в Ломбардия дистанционното обучение се прави в платформа в нещо като скайп. Имат жива връзка и учителят преподава на класа. Това ми се вижда по-трудно, но те са в частно малко училище и класа е само от 6 деца.
Мисля си, че един учител би хабил по-малко време да запише клип и да го качи, отколкото да пътува от и до училището и да повтаря едно и също нещо на 6 класа. Т.е. времето за обучение как да направи любителско видео би му се отплатило. Пък ако иска да им напише презентации или да си разкаже урока в word.

На мон се пише на мейла им priemna@mon.bg и винаги отговарят.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: googlish в нд, 08 мар 2020, 21:26
И аз не харесвам уча.се, ползвали сме го за два- три месеца преди няколко години и не го намирам за нещо особено. В интернет има страшно много информация, поднесена доста по- атрактивно, а и с повече подробности, от което все нещо остава накрая в главата. Миналата година като учеха за Южна Америка гледахме научно популярни филмчета в YouTube и така всяко изречение от учебника придобива смисъл, а и със зрителна памет повече учи нашия младеж.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в нд, 08 мар 2020, 21:27
Ако уча се пусне един безплатен месец като услуга към обществото, докато се уталожат нещата, ще бъде гигантска, безпрецедентна реклама.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в нд, 08 мар 2020, 21:33
Аз никак не разбирам от спецификите на държавната машина.
В общи линии Уча.се е нещо налично и работещо, което лесно може да се пусне в употреба, така че да покрие максимален брой деца, а именно тези с достъп до интернет. Понеже има и такива, които нямат. И в разни затънтени села живеят хора.
Много по-трудно ми се вижда, обаче, тепърва да се организират учители от всякакъв типаж и вид да записват уроци. Това изобщо не е толкова просто.
Иначе, Dodiela, благодаря за идеята. 😊 Ще им драсна на МОН два реда, за да напомня за платформата, пък те да решават.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в нд, 08 мар 2020, 21:38
Синът ми вече взе да мърмори, че ще удължат ваканцията. Учителката му по математика, при която ходи на частни уроци, му е дала по един тест за всеки ден в следващата седмица, защото имал достатъчно време:grinning: Каза, че в училище по-малко се учи...
Ха ха и моето мърмори същото и не иска удължаване на ваканцията,само където аз играя ролята и на учителката и по мат и бел.
Да е жива и здрава малката Сияна!
Моето е от тези с хроничните заболявания-с астма е -последно прави тежък пристъп края на ноември и от тогава не е,ама нещо взех да се замислям и ме хваща страх,обаче пък не може вечно да си стои у дома.Даже тази учебна година е с много малко отсъствия-в 5  кл беше някакъв ад,имах чувството,че има повече откъствия,отколкото присъствия.
Моето е също от тези,които не харесва Уча се,а аз съм намирала неточности по мат,обаче беше отдавна и не мога да се сетя за кой клас беше.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в нд, 08 мар 2020, 21:45
От гледна точка на администрацията, мога да ви кажа, че законово няма как да разрешат и препоръчат уча.се. Има ЗОП и той дори про форма се спазва. Докато обявят процедурата, докато мине ще е дошло време за матурите. Освен, ако самите уча.се не отворят платформата. Но и тогава няма да е много редно МОН да ги препоръчва.
Моето дете не иска да ползва уча.се от преди 2 г., защото изисква сядане, гледане, упражнение, а тя го дава по съкратена процедура.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в нд, 08 мар 2020, 21:47
Моите и двамата са от тези, които не харесват Уча се. И аз не го харесвам. Есента не поднових абонамента, защото наборът категорично отказваше да го ползва, а постепенно и малкият взе да му се мръщи. Не си струваше завишената такса.
В нашето училище работят с moodle платформата. Много контролни правят в нея. Някои учители качват и презентации там, но не виждам начин да започнат да разработват видео уроци. В крайна сметка това не е толкова лесно, а и няма гаранция колко деца ще ги гледат въобще.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в нд, 08 мар 2020, 21:48
Безпрецедентнане ситуацията, но от друга страна не в редно МОН отново да си зарови главата и да се скрие зад учебни планове и бумаги. Немалко родители ще си оставят децата вкъщи с мед. бележка, защото са болни и т.н., ще натрупат отсъствия и пак ще трябва изпитване индивидуално


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в нд, 08 мар 2020, 21:53
Извънредните ситуации предполагат извънредни мерки. От опит знам, че ако искаш да помогнеш, винаги можеш да се опиташ да го направиш. Друг е въпросът дали ще успееш.
Трудността с разработването на нови уроци е, че не всички учители биха успели да направят такава разработка, годна за използване онлайн, ако се работи централизирано - не всички са на един и същ урок и по един и същ учебник, подготовката изисква все пак някакво време. Да, много училища използват moodle, но и на много места вероятно има деца без съответната техника или дори без достъп до интернет. И все пак, по-добре да се направи нещо, колкото и малко да ни се струва, отколкото да не се прави нищо.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в нд, 08 мар 2020, 21:56
Е, то най-лесно е да се обяви на сайта на училището за всеки клас по всеки предмет докъде да си прочетат от учебниците. Но това не значи "преподаване", въпреки, че може да мине за форсмажор и после да отпуснат часове за консултация ако някой нещо не е разбрал докато се е самообучавал.
А това google classroom някъде ползва ли се? Аз не съм наясно с тази платформа.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в нд, 08 мар 2020, 21:59
Аз по-скоро си го представям като Мария. Един учител качва клип с урока и дава домашни, които се пращат написани обратно с файл до него.
Едва ли ще му отнеме повече време от това да влезе в 6 класа и да го предаде 6 пъти.
Уча.се ползваме от години. Най-вече за затвърждаване на разказвателните и за упражненията.
Но не си го представям да станат национална платформа за дистанционно обучение.
Ще има нужда от обществени поръчки. И то ще мине коронаепидемията, докато я пуснат и проведат :stuck_out_tongue_winking_eye: .
А и ако някои учители не се справят със записването, може някой по-ориентиран в училище да им помогне.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в нд, 08 мар 2020, 22:01
От гледна точка на администрацията, мога да ви кажа, че законово няма как да разрешат и препоръчат уча.се. Има ЗОП и той дори про форма се спазва. Докато обявят процедурата, докато мине ще е дошло време за матурите. Освен, ако самите уча.се не отворят платформата. Но и тогава няма да е много редно МОН да ги препоръчва.
Моето дете не иска да ползва уча.се от преди 2 г., защото изисква сядане, гледане, упражнение, а тя го дава по съкратена процедура.

Нито от "Уа се" са длъжни с нещо на системата, нито някой може да задължи родителите целокупно да плащат или училищата да ги ползват.
Не е това решението.
Реално у нас не вярвам да се мине и към дистанционно обучение. Ние живеем още в 20-ти век.
По-скоро отпадане на пролетната ваканция и на част от материала по НВО. Няма да окапят, ако си преработят тестовете.

По-важно е как ще се развият нещата с епидемията.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в нд, 08 мар 2020, 22:07
Аз живея в дебрите на частния сектор, където никак не е сложно да се вземе странно на пръв поглед решение, което стратегически да реши даден проблем.
Дидева чудесно е формулирала моите мисли по въпроса. Когато ситуацията е някакъв вид форс мажор, трябва да се действа по други правила.
Иначе ЗОП важи за поръчки от определени суми нагоре. Това винаги е било вратичка.
Както и да е. Не смятам, че разполагаме с капацитет да решим проблема тук.
Пуснах мейл на МОН (може и да съм се изложила, но who cares 😀), с който просто предложих идея. Добри или лоши министерствата ни, при такива обстоятелства най-добре да ги оставим да работят. Не вярвам да им е лесно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в нд, 08 мар 2020, 22:08
Е, те тестовете още не са ги направили, че да ги преработват. Освен ако не ползват резервните от м.г., което хич не би ме учудило.
Ми днес на МС коментираха "дистанционно обучение" за Плевен и Габрово. Сигурно имат нещо разработено като идея, беше ми интересно дали някой е чувал нещо по въпроса.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в нд, 08 мар 2020, 22:12
В крайна сметка да се размърдат в министерството и да измислят нещо. Това им е работата. За този коронавирус не се говори от днес.
Иначе и аз си мислех, че вече има да наваксва 3 занятия от школата. Може да станат и повече.
Сега всички отложени олимпиади, състезания, ПИ ще ги наблъскат по-нататък в по-малкото оставащо време до изпита.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в нд, 08 мар 2020, 22:13
Нека сме реалисти.
На теория много неща могат да се направят. На практика елементарни въпроси в сферата /и не само в нея/ не се решават.
Не ми се губи време в мечти. При нас дори оценки не се нанасят навреме и в пълнота в елементарна платформа, като в Школо. Сори, скептик съм и далеч не без основание.

Тестовете са най-вероятно готови или въпросите. Могат да решат, като се види накъде върви наистина важният проблем с епидемията, дали и кое да отпадне и да се запълни с учен материал. Това да е проблемът - тестовете. Ако с него не могат да се справят, всякакви идеи други са като от паралелна вселена.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в нд, 08 мар 2020, 22:14
Тестовете най-вероятно не са готови, но банката със задачи твърде вероятно е подготвена. Няма да е проблем определена група от тях да бъде извадена от употреба. Изготвянето на изпитните теми е най-малкият проблем към момента.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в нд, 08 мар 2020, 22:20
И аз мисля така.
Въобще това, че нашите деца текущо са 7ми клас, съвсем не означава, че са приоритетни по важност.
Ако се стигне до необходими карантини от 1-2-3 месеца, ще бъде доста сложно да се преструктурира учебният материал за всички 12 класа.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в нд, 08 мар 2020, 22:39
Ми то не е проблем 7 клас, нво, дзи или олимпиадите. Проблемът е по-голям. При 14 дни карантинен период на този вирус дали ще пуснат Габрово и Плевен на училище следващите 2 седмици, освен ако не изскочи някакво бързо и лесно лечение? Аналогично ако (като) се появи в другите градове. Не мога да повярвам, че в София корана вирус няма, просто не са го открили.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в нд, 08 мар 2020, 22:43
Разбира се, че проблемът  е много по-голям от едни изпити. Изпитите винаги могат да се съобразят с взетия материал. Въпрос на желание и малко професионализъм.
И не вярвам въобще, че това са те, заразените . Това са установените само, защото са на болни изследвани хора, които са се оказали носители.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в нд, 08 мар 2020, 23:37
Сега се наплашихме с корона вируса, но до него от грипните ваканции за 5 клас + не съм виждала смисъл. Единици си остават у дома, масово са на групи навън, често по кина, молове, по-големите и по заведения.
Ако удължат ваканцията, би могло наистина да обявят някакви часове за консултации по предмети. Няма да стават кой знае какви струпвания.
Както се каза извънредната ситуация изисква извънредни мерки, а и всеки да поеме известни неудобства.
Не подценявам географията и историята и ползата инфото да се поднесе от начетен преподавател, ама няма драма да си научат сами географското положение и полезните изкопаеми на България с атласа и учебника.
Отделно, извън БЕЛ и мат, може да се наложи дисциплина от училищата за времето след матурите, което от сега всички си говорят как нямало да се ходи на училище.
Ако се ограничи ваканцията до тази и другата седмица не виждам драма. Почти никъде и досега не се предвиждало до 5 юни да свършат с материала. Има резерви.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в нд, 08 мар 2020, 23:45
Е добре де как си пуска човек детето в мола в грипна епидемия и предстояща такава от коронавирус :frowning: ?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в нд, 08 мар 2020, 23:47
Е добре де как си пуска човек детето в мола в грипна епидемия и предстояща такава от коронавирус :frowning: ?
Ние нямаме мол, ама си мисля че поне на половината,където са в мола родителите им нямат и идея,че са там.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в нд, 08 мар 2020, 23:52
Точно.
Освен много смелите, всички родители със сигурност мелят вкъщи и обясняват, ама не е като да няма деца из моловете.
Моето не ходи по молове, ама щото никога не ги влечало групичката, а не щото аз не му давам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в пн, 09 мар 2020, 00:10
Да. То вярно, че аз съм си у дома и няма как да излезе незабелязано.
Но като цяло и все още се съобразява с каквото му кажа. Къде с протести, къде с мрънкане...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в пн, 09 мар 2020, 00:19
Е, и при нас още държим фронт някакъв и излизане без разрешение не стои като въпрос, но като излезнат какво става да се контролира става по-трудно. Не си представям осмокласник, деветокласник когато компанията реши да се отиде някъде и той да каже, че не му позволяват, да остави всички и да се прибере или да ги разубеди.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: AIR в пн, 09 мар 2020, 00:32
Е, и при нас още държим фронт някакъв и излизане без разрешение не стои като въпрос, но като излезнат какво става да се контролира става по-трудно. Не си представям осмокласник, деветокласник когато компанията реши да се отиде някъде и той да каже, че не му позволяват, да остави всички и да се прибере или да ги разубеди.
Аз също смятам, че ме слуша още...
Но съм и реалист; спорих по този въпрос преди няколко дни с майка на 6-7 г. дете, която твърдеше, че тези тийнове имали безотговорни родители и ако на детето не му ли е говорено до 7 г., за да развие някакъв самоконтрол, после нямало смисъл...Та много бързо я убедих, че детето на 7г. е едно, но на 13-14-15 г., когато се намесят приятелите, модата и т.н., същото кротко послушно детенце, което се е самоконтролирало, е неузнаваемо..😃...Понякога така ми се иска да има как да поговоря със същите тези майки след 5-6-7 г..


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в пн, 09 мар 2020, 00:52
AIR и на мен ми е любимо това.

Имаше една шеговита приказка за възпитанието:  На всичко хубаво го научих аз, лошото е наследено от другия род и няма какво да се направи. :grinning:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sunny_shine в пн, 09 мар 2020, 01:13
Охххх, това със слушането на приятелите е много неприятно, но е неизбежно. Малко или много, дори и на нас ни се случва да се водим по акъла на приятелите. Мойта девойка хич не е по моловете. Дай й една топка и цял ден ще рита с момчетата. Понякога обаче ходи с приятелки и по молове. За грипната ваканция категорично съм забранила да се събира с приятели в затворени пространства. Като искат да излизат, но навън на въздух. Иначе от вчера ми подхвърля как приятелките й се уговаряли утре да ходят на боулинг,но аз даже не ги отразих тези подмятания. Аз пък сега съм в чуденка дали да спра малката (на 6) от ДГ, в петък от групата бяха само 8 деца. Ако я спра трябва или да я водя с мен на работа, или наборката да я гледа.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Prizma в пн, 09 мар 2020, 02:38
А това google classroom някъде ползва ли се? Аз не съм наясно с тази платформа.

В АК. Може и другаде да се ползва.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: грейпфрут в пн, 09 мар 2020, 08:02
В интервю в сутрешния блок на БНТ зам министър Таня Михайлова заяви, че ако има материал, който не само не е предаден, но и не е усвоен добре, няма да се включва в материала за НВО.
За момента не се обмисля изместване на датите, нито удължаване на учебната година, но с оглед на динамичната ситуация това може и да се промени.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в пн, 09 мар 2020, 08:04
Добро утро!
Как ще разберат дали/кой материал не е предаден/не е усвоен добре?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: mar4ela в пн, 09 мар 2020, 08:06
Здравейте,
Надявам се, че приемате нови родители на седмокласници. :)
С тези продължителни ваканции започнах да се притеснявам и се надявам децата да успеят да вземат материала. Досега учителите работеха с тях в допълнителни часове, но сега предполагам, че ще се наблегне на взимането на задължителния материал, а не на допълнителните упражнения. Хич не му се решават допълнителни задачи, но на този етап смятам, че ще се наложи. Ще прегледам старите теми. Предполагам, че ще имам някакви въпроси.
Аз май съм по-притеснена от него. :D


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: грейпфрут в пн, 09 мар 2020, 08:07
Имали начин :smiley:
В електронните дневници се нанасят темите, които са минати, това със сигурност ще е източник на информация. Вече за усвояването не уточниха.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в пн, 09 мар 2020, 08:09
Дано ЕД не са основен източник. При нас не се поддържа особено актуално.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пн, 09 мар 2020, 08:11
По-вероятно е всяко училище да попълни анкетна карта. И като се види, че над определен процент не са взели успоредници и По жицата, да отпаднат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Dodiela в пн, 09 мар 2020, 08:16
Добро утро!
Как ще разберат дали/кой материал не е предаден/не е усвоен добре?
Ще пуснат от МОН онази анкета "Да се включи" - "Да се изключи"😄


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в пн, 09 мар 2020, 08:17
:laughing::laughing::laughing::laughing:
усвоено/неусвоено

Горките МОНчовци колко работа ги чака. Дано не оплескат матурите, че това им се отдава отлично и без форсмажорни обстоятелства.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в пн, 09 мар 2020, 08:23
И накрая НВО само с материал от 6 клас :smile:. Ще го закъсаме тогава


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пн, 09 мар 2020, 08:31
Няма, бе хора. 😊
Толкова ПИ имаше досега, по подобен формат ще карат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в пн, 09 мар 2020, 08:32
Само да не ни дадат някой пробен по математика от "Междучасие" :smile:
50-60 са идеални за техникума по транспорт. Може и да е за добре де....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пн, 09 мар 2020, 08:37
А докъде сте в училище с материала?
При нас свършиха с Една българка, по БЕ трябва да питам като се събуди, а по математика са до медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник.
Аз още не се шашкам за материала. Това лошо време е идеално за учене (вкъщи на топло и на спокойствие).


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в пн, 09 мар 2020, 08:39
И нашите приключиха с "Една българка". По математика в училище са до признаци за еднаквост.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: грейпфрут в пн, 09 мар 2020, 08:47
При нас май са на Опълченците вече. И трети признак. По Бел не знам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в пн, 09 мар 2020, 08:48
Сега детето каза, че са взели "Опълченците на Шипка".


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: mar4ela в пн, 09 мар 2020, 08:49
А докъде сте в училище с материала?
При нас свършиха с Една българка, по БЕ трябва да питам като се събуди, а по математика са до медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник.
Аз още не се шашкам за материала. Това лошо време е идеално за учене (вкъщи на топло и на спокойствие).
Лошото е, че хубавеца смята, че щом са във ваканция = не се учи изобщо. :) Цял ден игри на компа и телевизия.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в пн, 09 мар 2020, 08:55
Ние сме като при Мария.
Към момента с безсрочната ваканция в Плевен и Габрово, може би училищата там трябва да са референтни.
Ако методиката е обаче да намерят по предмети най-големите бързаци и да кажат: охо, всичко е взето, въобще да не ги говорят тези неща.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в пн, 09 мар 2020, 08:58
Трудна работа. В рамките на един град има училища, които примерно по математика се движат с около 11 урока разлика едно от друго.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пн, 09 мар 2020, 08:59
МОН няма интерес да "прецака" децата. Едно заради статистиките и второ заради възможността да се справят с форсмажор.
Т.е. спокойна съм, че наистина ще се съобразят.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Mama TAZ в пн, 09 мар 2020, 09:03
Е нормално е децата от МГ да са напред с материала. При нас амбицията да приключат с новите знания до средата на април няма да се получи.
Не мога да го накарам да седне да реши нещо. От днес нямат и тренировки, голямо мотаене ще падне


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пн, 09 мар 2020, 09:05
Аз не съм спокойна. Не за материала, а по принцип. МОН не мисли за децата, изобщо.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в пн, 09 мар 2020, 09:10
Да, както казва Дидева, много трудна работа. За един град е трудно, за цялата страна невъзможно.
Отделно и стартирайки от края на грипната ваканция всяко училище ще има различни възможности. И без да гледаме МГ за мат, училищата заради ИУЧ може да имат до +1, +2 или +3 мат или до +1, или +2 или +3 БЕЛ и навсякъде ще има различни възможности за наваксване.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пн, 09 мар 2020, 09:14
При нас май са на Опълченците вече. И трети признак. По Бел не знам.

При нас Опълченците ги минаха и са на 30 градуса ъгъл на правоъгълен триъгълник.

Аз не съм спокойна. Не за материала, а по принцип. МОН не мисли за децата, изобщо.

Успокой се. Децата никога не са били приоритет на МОН. Оживели са, завършили са, работят.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пн, 09 мар 2020, 09:16
Разликата между нас и децата, стигнали до 3ти признак за еднаквост е два урока. Не сме кой знае колко напред. Разликата е в броя часове за упражнения, но при нас се взима и материал във фуч, който не е включен за нво.
Но пък виждам, че по Л сте масово по-напред. И въпреки това някак предаването на материала не може още да ме притесни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Betty L. в пн, 09 мар 2020, 09:24
Нашите още не са започнали признаците за еднаквост на триъгълници. Което означава с около 11 урока назад от детето на Judy. По БЕЛ приключиха с "Опълченците".


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пн, 09 мар 2020, 09:34
Въпреки това всеки ден подкарвам вечер след работа по един урок по математика от учебника, защото при нас очевидно работата се отече.
Както и по БЕЛ ще си кара от Уча се. И по разказвателните. Химията и физиката от там много му допадат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в пн, 09 мар 2020, 09:57
Чух го преди малко https://www.youtube.com/watch?v=JHdfDMmH9Pw
Много красиво! Радвам се, че и детето го чу.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пн, 09 мар 2020, 09:59
Чух го преди малко https://www.youtube.com/watch?v=JHdfDMmH9Pw
Много красиво! Радвам се, че и детето го чу.
Благодаря. Ще го пусна довечера на моя, той ще го учи тъкмо тия дни наизуст. Без друго това помнене му е проблем.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: *Biskvitka* в пн, 09 мар 2020, 10:08
При нас тепърва започнаха с "Една българка", а по математика - втори признак за еднаквост на триъгълниците.
Не виждам голяма драма да стане, ако се ограничи материала, върху който ще бъде НВО, и така е достатъчен. Да направят по БЕЛ малко повече въпроси върху правопис и пунктоация/ не се учи тепърва в 7 клас, а е от голямо значение, поне според мен/, по математика ще съкратят геометрията от втори срок на 7 клас...не е като да не са учили изобщо досега. По литература, вместо 20 произведения/условно/, ще включат 15.
Ще гледаме...
В АК отмениха Денят на отворените врати, от днес започна приема на документи за явяване на изпитите, които са точно след 1 месец. Засега ме вълнува повече, там как ще се процедира.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sunny_shine в пн, 09 мар 2020, 10:21
Лошото в такава ситуация е, че решенията се взимат от умните глави в министерството, а не от пряко работещите с децата. Всеки учител може да си претупа материала и да го предаде в срок, но каквъв ще е резултата е друг въпрос. От МОН са наясно, че в повечето от случаите родителите и децата разчитат на школи, частни уроци и домашни знания, а не на училищни знания. Те и без грипни ваканции не получават еднакви знания в различните училища. Така че, аз не вярвам, освен ако не се увеличи значително ваканцията от МОН да редуцират материала.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пн, 09 мар 2020, 10:36
Според мен точно от учителите ще зависи. Ако учителите са честни и кажат докъде реално са преподали, мон ще се съобрази. Ако учителите напишат, че всичко са предали, мон нямат основание да намалят материала.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в пн, 09 мар 2020, 10:52
Ние приключихме Една българка.Правиха  проект за Алеко и почват До Чикаго и назад.По математика са на равнобедрен и равностранен триъгълник.В школата са на симетрала,по БЕЛ-До Чикаго...Електронен дневник не се попълва за оценки дори адекватно.Не съм виждала дори графа за материала


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: грейпфрут в пн, 09 мар 2020, 11:04
При нас в началото на годината се виждаха темите, после явно ги премахнаха от профила на родителите. Учителите твърдят, че отбелязването на час като проведен в ЕД / съответно темата за взета, е абсолютно задължително и го правят в началото на всеки час.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в пн, 09 мар 2020, 11:05
Интервюто с Таня Михалова в сутрешния блок на БНТ1 - https://www.bnt.bg/bg/a/tanya-mikhaylova-v-pleven-i-gabrovo-uchebnite-zanyatiya-sa-spreni-do-vtoro-narezhdane
Материал, който не е усвоен качествено, нямало да влиза в НВО. Това щяло да бъде преценено с учители.

При нас по БЕЛ са на Опълченците, а по мат - първи урок за еднакви триъгълници.
Ето какво има в ЕД при нас - г-жата по мат стриктно отбелязва, а тази по БЕЛ е далеч от дневника.
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/hyCl/8Z33E.png)
(//cdn.bg-mamma.com/hyCl/BEK6G.png)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Cygnus в пн, 09 мар 2020, 11:08
Български - обособени части в простото
Литература - Опълченците
Математика - до симетрала на отсечка ( аз им я предадох)

Притеснява ме ако прекратят ваканцията, поне докато не се види накъде отиват нещата... Матурите ще ги оправим, живи и здрави да сме само!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в пн, 09 мар 2020, 11:26
https://teacher.bg/%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd/ (https://teacher.bg/%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd/)
Малко са объркали кръга на олимпиадата по информатика. Сега предстои национален.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пн, 09 мар 2020, 11:30
Малко ми е неудобно да си кажа, ама нали сме си свои. :)
Ние сме с школо от сума ти години, обаче за първи път виждам вкарани уроци по предмети.
Къде да ги търся, ако изобщо са ги въвели преподавателите?

ПП: Намерих. Ужас, всичко е чинно написано, но кой да сети да види. :rolling_eyes:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пн, 09 мар 2020, 11:32
Отиваш в Дневник. Горе има менюта. Цъкаш на теми и виждаш по всеки предмет какво е въведено.
При нас повечето въвеждат редовно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: rummi_pl в пн, 09 мар 2020, 11:35
При нас или няма нито една въведена тема, или функцията не е достъпна при мобилна версия.

Миналата година голямата нямаше дори и годишна оценка по физическо и история. Толкова за ел.дневник от мен.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пн, 09 мар 2020, 11:36
И при нас висят невнесени срочни оценки в Школо.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пн, 09 мар 2020, 11:37
Сигурно официално сте с хартиен и затова не е внесено в ЕД.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пн, 09 мар 2020, 11:39
Като са внесени останалите оценки, би било добре да се внесат всички. Иначе смисъл от тази платформа особен няма. Не дава пълна и точна, съответно - и вярна, информация така.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: rummi_pl в пн, 09 мар 2020, 11:40
Не, просто си зависи от учителя 😉


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Betty L. в пн, 09 мар 2020, 11:47
При баткото има секция "Теми", там класният, по БЕЛ, нанася много прилежно всичко, по математика май приблизително, останалите учители не толкова. При наборката обаче въобще липсва такава секция "Теми".


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пн, 09 мар 2020, 11:50
Слушах сега "на живо" една международна среща на щаба и Бойко Борисов. Взеха решение в четвъртък да са на училище, освен в изключителните случаи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пн, 09 мар 2020, 11:50
При нас само класната по математика ги вкарва темите. Останалите са оле мале. Хартиен дневник няма
При другото дете никой нищо не вкарва, едва вкарват оценките, понякога едно към гьотере.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пн, 09 мар 2020, 11:51
Всъщност при нас са въведени темите за цялата година, и в зелено с тикче за отбелязани взетите такива; например ОЛВ е чак в теми 115 и 118, и също е отбелязан като взет. Явно съвсем изрядно всички учители попълват.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в пн, 09 мар 2020, 12:04
Да, и при нас всичко е изрядно попълнено, до степен, че аз си бях решила, че платформата автоматично отбелязва с тикче и оцветява в зелено темата след като мине датата :joy:

По литература са взели "Българският език", по български са на преизказни глаголни форми, по МАТ  - медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник.
И по всички останали предмети е попълнено до дата 05.03.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в пн, 09 мар 2020, 12:16
Според мен точно от учителите ще зависи. Ако учителите са честни и кажат докъде реално са преподали, мон ще се съобрази. Ако учителите напишат, че всичко са предали, мон нямат основание да намалят материала.
Въпросът е кои учители? Колко и към кой момент ще си попълнят анкетата "избраните"? Дори и в понеделник 08.06 да сглобят вариантите, чисто технологично не ми е ясно как ще стане. Ако ще следят качествено усвоен материал, може би справките трябва да съдържат не просто до къде е взето, ами вземането дотам за сметка на упражненията на кой материал е станало и т.н. С две думи не го виждам и то без да мислим иска ли някой някого да прецака. Това изобщо не го обмислям.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в пн, 09 мар 2020, 12:16
Отмениха театри, ски училища, а в четвъртък на училище. Доста непоследователно ми се струва.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пн, 09 мар 2020, 12:21
Отмениха театри, ски училища, а в четвъртък на училище. Доста непоследователно ми се струва.
Обясниха, че икономически не могат да издържат. Защото малките деца не могат да ги оставят сами и родителите взимат отпуски или ги водят по офиси или частни занимални, което обезсмисля идеята за изолация. От другите държави също потвърдиха, че те не са си спрели училищата (освен Италия).
Според мен от четвъртък ще отменят и затварянето на театри, кина, олимпиади. Остава под въпрос какво ще е в Плевен и Габрово.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пн, 09 мар 2020, 12:21
Отмениха театри, ски училища, а в четвъртък на училище. Доста непоследователно ми се струва.

До след половин час може и друго да ви кажат.
До довечера може 3-4 версии на препоръки и решения да чуем.

Цитат
Остава под въпрос какво ще е в Плевен и Габрово.
Засега ваканцията няма крайна дата в тези градове. Само ако изрично го обявят със специално разрешение, но краят не е на 12.03.

http://ruo-gabrovo.org/images/09-03-20.pdf
Цитат
Със заповед на министъра на здравеопазването училищата в областите Габрово и Плевен,
където са регистрирани случаи на заразени с COVID-19, ще преустановят учебния процес до
получаване на разрешение от здравните власти.
Заповедите на директорите на двете РЗИ-та следва изрично да се отменят, за да започне учебен процес.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в пн, 09 мар 2020, 12:26
И аз мисля, че това не е окончателно. Зависи дали ще изскочат още случаи от новите тестове.
Иначе сега се сетиха за икономическата страна :rolling_eyes: . Малко първо действат, после обмислят последствията.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пн, 09 мар 2020, 12:31
Аз пък съм на мнение, че като има национална грипна ваканция (било то за грип В или появилия се страх впоследствие от корана вирус) е редно наистина да няма събиране на деца. Не могат да ходят на училище, а могат да ходят на лагер. Няма логика. От тази гледна точка, аз мисля, че беше добре да се прекъсне за 5 дни контакта и ако може да се овладее ситуацията.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: green_dawn в пн, 09 мар 2020, 12:33
Вчера из нета ми попадна статистика на развитието на случаите в Италия. Плащещо е как лавинообразно расте бройка буквално за седмица от 3 на 655 случая.
При нас навярно ситуацията също никак не е розова след като първите потвърдени случаи са на пациенти във вече оздравителен стадий, т.е. заразили са се поне преди 2 седмици...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в пн, 09 мар 2020, 12:35
Ами отлагат го с три дни контакта и после ще се натъпчат 33 деца в стаята за по 8 учебни часа.
А същевременно се отменят резервации, транспорт, този хотел е закупил храна за тези деца. Здраве да е.
За мерките съм. И за ваканцията, когато има епидемия. Просто е добре да са последователни нещата, доколкото е възможно :wink: .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в пн, 09 мар 2020, 12:39
Вчера говорих с роднини във Франция.Там  се разболяват с доста по-големи темпове от Италия, но няма никакви рестрикции.Животът си тече....На мен, честно казано ми се иска да удължат ваканцията  до края на седмицата.ПО-ефективно  ми се струва.Ще се слее и уи,ен да и ще има 10-ина дни  поне опит за изолация


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пн, 09 мар 2020, 12:41
Вчера из нета ми попадна статистика на развитието на случаите в Италия. Плащещо е как лавинообразно расте бройка буквално за седмица от 3 на 655 случая.
При нас навярно ситуацията също никак не е розова след като първите потвърдени случаи са на пациенти във вече оздравителен стадий, т.е. заразили са се поне преди 2 седмици...

Сестрата от болницата нямам информация да е била дори болна. Там изследват болни и персонал на случаен принцип. Скринингът я е хванал.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: green_dawn в пн, 09 мар 2020, 12:47
Да, сестрата е била от т.нар. безсимптомни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пн, 09 мар 2020, 12:48
Те затова казвам - че то може и у нас да е минал и да не сме разбрали.
Изобщо смятам, че информация дори около точната за разпространението на заразата няма.
Няма и как от сега да е ясно дали и кой ще учи след два дни. Несериозно е дори да се прогнозира.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в пн, 09 мар 2020, 12:52
Те още не са намерили тези двамата (т.е. тримата, защото сестрата четох не е била в контакт с болната жена в Габрово, а в Плевен вторият случай е контактен с първия) от кого са се заразили. Те не са пътували, както писаха, т.е. са го получили тук.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пн, 09 мар 2020, 12:53
Че как да го намерят първоизточника? На вируса не пише изпращач. Възрастната жена може във всеки един магазин или автобус да го е хванала, както и, повтарям, в самата болница, докато си е лекувала пневмонията. Вирусът си е налице у нас, само дето, както казаха сутринта на брифинга, не всеки се разболява, още повече пък сериозно, за да го приемат в болница и да го изследват. Млади здрави хора могат да си го носят, без никога да разберат, че са го имали.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в пн, 09 мар 2020, 12:56
Ами нали почват назад да тестват хората, с които са имали контакти.
Имах предвид, че това е доказателство, че случаи със заразени има още неизвестен, при това не малък, брой.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пн, 09 мар 2020, 12:58
Разбрах те.
Допълвам, че, поне за мен, е невъзможно въобще да се установи първоизточник и огнище на зараза у нас. Населението си щъка по света. Тук идват също хора отвред. Този вирус се предава лесно. И, както се вижда, може да е и безсимптомен.
А вероятно и резултатите от взетите проби вече трябва да са налице. Нали вече има и нови тестове с доста бързи резултати, в рамките на часове.
https://dariknews.bg/novini/sviat/nov-test-otkriva-koronavirusa-za-29-minuti-2215568


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пн, 09 мар 2020, 13:13
Няма и как от сега да е ясно дали и кой ще учи след два дни. Несериозно е дори да се прогнозира.
Написах каквото чух, че решиха. Тук на 45 минута:
https://www.facebook.com/boyko.borissov.7/videos/2696459007248819/


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пн, 09 мар 2020, 13:22
Не те обвиняваме в лъжа, спокойно. :mask: Сигурна съм, поне аз, че е казано. Както и че са казани много други неща. И ще се кажат още повече.
За друго говорим - обстановката е толкова динамична, а управляващите ни от години се показват толкова променливи, че едно нещо, казано днес съвсем не е гаранция за това, което ще се случи утре, а за след два дни - съвсем. Поживем - повидим.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: green_dawn в пн, 09 мар 2020, 13:26
За друго говорим - обстановката е толкова динамична, а управляващите ни от години се показват толкова променливи, че едно нещо, казано днес съвсем не е гаранция за това, което ще се случи утре, а за след два дни - съвсем. Поживем - повидим.

Особено, когато става въпрос за думи на гръцкия Бай Ганьос :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пн, 09 мар 2020, 13:29
То даже понякога една идея и по няколко часа не издържа...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sunny_shine в пн, 09 мар 2020, 13:30
В Пловдив вече е удължена грипната ваканция. Да видим до петък какво ще се случи!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: AIR в пн, 09 мар 2020, 13:34
При нас пък във ВТ още преди да се обяви националната грипна, кметът обяви за общината до 15.03...и след това се обяви националната до 11.03..Така, че ВТ сме на 16.03 на училище...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пн, 09 мар 2020, 13:36
В Пловдив вече е удължена грипната ваканция. Да видим до петък какво ще се случи!

Ми като прочетоха, че вчера трима габровци са ви посещавали... :laughing: Ей-на, вече и вие сте в удължена.

При нас пък във ВТ още преди да се обяви националната грипна, кметът обяви за общината до 15.03...и след това се обяви националната до 11.03..Така, че ВТ сме на 16.03 на училище...

Тъкмо говорих с един преподавател от търновския университет и той ми каза, че до края на седмицата сте свободни училищата в града и ВТУ и той нямал часове. За след после - пак оставало неясно и при вас. Та не се стягайте още за 16-ти. Не се знае знае ли се.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в пн, 09 мар 2020, 13:39
Бащицата се е произнесъл, както писа Мария.
https://clubz.bg/95333-bojko_borisov_predlaga_da_ne_se_uvelichava_gripnata_vakanciq?fbclid=IwAR3-R-bhhhHikvpXZhB8MivaFqlZJGFv_-QaUcBgomiLivu2sutxoiZr3Sk


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пн, 09 мар 2020, 13:52
Като го чуя точно него и тогава вече съм сигурна, че ще има промени на казаното най-късно след час-два.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пн, 09 мар 2020, 14:05
Оххххх, Той па сега и за това ли се произнесе....е щом Той така мисли, значи е съвсем правилно...и веднага примери от други страни....как па от всичко разбира!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пн, 09 мар 2020, 14:09
Аз слушам само, когато говори Мутафчийски. Поне знае какво и как да го каже.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пн, 09 мар 2020, 14:10
А аз ако хвана Борисов - винаги го слушам.
Ако е сутрин е най-добре - цял ден съм в настроение след това...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в пн, 09 мар 2020, 14:11
Не знам как ще  предпазим децата, ако родителите ходят на работа. В момента съм си вкъщи с тях, но съпругът ми работи в сграда, в която са близо 3000 души. Основно чуждестранни фирми. След няколко дни и аз ще съм пак на работа. Не съм шофьор - пътувам с градски транспорт. Работата ми предполага и срещи с много хора.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пн, 09 мар 2020, 14:11
Вчера се насилих да го послушам малко- чак ми стана неудобно.  Сигурно всеки е попадал в такава ситуация, някой много да се излага, но на теб да ти става неудобно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в пн, 09 мар 2020, 14:13
То ако на повечето ни ставаше неудобно, нямаше да си го преизбираме ....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пн, 09 мар 2020, 14:19
Това е едно от най-кошмарните усещания - да те е срам заради някой друг. Много ми е познато, поради която причина вече никого не гледам по телевизията, а само чета изказванията им в медиите. Дет' се вика, поне с моята си мисловна интонация, та да се тушира една идея цялата работа. :D


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Просто_майка в пн, 09 мар 2020, 14:26
Ани са по математика на симетрала на отсечка, а по Литература са още на "Опълченците на Шипка". Днес преподавателката по БЕЛ им е разпратила плановете на уроците по мейла.
Работя в общинска администрация, възлов отдел - "Мести данъци и такси". Хора - бол, клиенти - тоже! Раздадоха ни дезинфектанти. Няма как да огранича контактите си с хората. Така, че чукам на дърво и викам пази Боже!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пн, 09 мар 2020, 14:34
Вчера се насилих да го послушам малко- чак ми стана неудобно.  Сигурно всеки е попадал в такава ситуация, някой много да се излага, но на теб да ти става неудобно.

Опитай да се гордееш.
Скрит текст:
Или поне да се посмееш.
Малко нации имат това удоволствие.
Хората, като си нямат това щастие, копират от нас!

https://m.24chasa.bg/novini/article/8278352


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пн, 09 мар 2020, 14:35
Абе щом Той е казал да не се удължава ваканцията, ако ще София да се срине, Фандъкова няма да я удължи, ясно е. Пфу...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Джинa в пн, 09 мар 2020, 14:58
За първи път децата да не са доволни от удължаване на вакацията :( Дъщерята се оплаква, че ще се срасне с леглото :) На никой не му дават да излиза. ЗА моя радост и времето е гадно, иначе не знам как ще ги държа вкъщи толкова време :flushed: То вярно, не трябва да има струпвания на хора, ама пък 1-2 седмици да не излизат от къщи, жестоко ми се вижда. Още повече, че ние си ходим на работа...
Никой не мисли да решава тестове обаче, почиват си. Не знам как ще е, ако това чуди продължи повече време.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: грейпфрут в пн, 09 мар 2020, 15:00
Абе щом Той е казал да не се удължава ваканцията, ако ще София да се срине, Фандъкова няма да я удължи, ясно е. Пфу...
"Всички училища на територията на София продължават да са в грипна ваканция. Директорът на Столичната регионална здравна инспекция д-р Данчо Пенчев съобщи, че болните от грип Б в столицата се увеличават и най-вероятно грипната ваканция за децата ще бъде удължена."
от тук
https://dnes.dir.bg/sofia/vtora-gradska-stava-infektsiozna-bolnitsa-pri-nedostig-na-legla-v-sofiya

Джина, преди малко ходих с малкия до един магазин наблизо. Мислех си, че това време е добре за кратки разходки - няма хора по улиците :) А и дъждът би трябвало да сваля капките, съдържащи вирус, по-бързо на земята (това си е моя лаишка представа).


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: мама МОНИ в пн, 09 мар 2020, 15:03
Привет и от мен. Моят е много недоволен, че са ваканция, а аз тайничко се надявах да я удължат, но явно няма да го бъде щом ТОЙ не дава. Сега влезнах в Школо да видя докъде са с материала (стриктно се попълва всичко от учителите). По лит. са на „Една българка”, по БЕЛ – Сложно съставно изречение, по Мат. – втори признак.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Джинa в пн, 09 мар 2020, 15:06
Къде ги гледате тези работи по кой предмет до къде са стигнали?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в пн, 09 мар 2020, 15:10
Джина, като отвориш Дневник, отгоре има ситни връзчици разни. Има за програмата и др. такива. Там ще откриеш.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ТришаР в пн, 09 мар 2020, 15:12
Брей, чудя се аз що такова затишие и никой не пише, а то имало нова тема, пък 12 страници изписани :)
Нашите тъкмо почнаха "Една българка", доста по-назад са :(, а по математика им е разместен материала и не го карат по учебника, та там съвсем не мога да се ориентирам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в пн, 09 мар 2020, 15:12
Къде ги гледате тези работи по кой предмет до къде са стигнали?
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/hyCl/2mDT5.png)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Джинa в пн, 09 мар 2020, 15:12
В Дневник имам - отсъствия, оценки, отзиви, разписание :rolling_eyes: Влизам през телефона, да не би там да е проблема?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пн, 09 мар 2020, 15:14
Възможно е през телефона да има проблем.
Виж от РС.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: грейпфрут в пн, 09 мар 2020, 15:14
Просто профилът ти е ограничен - и при нас е така.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в пн, 09 мар 2020, 15:16
Има някакви разлики между мобилно и десктоп приложения. Пробвай през компютър.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Джинa в пн, 09 мар 2020, 15:18
Да, през браузъра го видях, но аз си влизам основно през телефона. Доста е орязана мобилната версия.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в пн, 09 мар 2020, 15:22
От приложението на телефона е само това, да.
На РС е цялостен облик.

По повод попълването на взетия материал в Школо. Аз сутринта се изненадах, че по литература вече са на "Българският език"  и споделих с набора учудването си. При което той ми заяви, че това не е вярно, все още са съвсем в началото  на "Опълченците на Шипка", но учителката така ги попълва нещата в Школо, за да върви по план :confused:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в пн, 09 мар 2020, 15:26
От приложението на телефона е само това, да.
На РС е цялостен облик.

По повод попълването на взетия материал в Школо. Аз сутринта се изненадах, че по литература вече са на "Българският език"  и споделих с набора учудването си. При което той ми заяви, че това не е вярно, все още са съвсем в началото  на "Опълченците на Шипка", но учителката така ги попълва нещата в Школо, за да върви по план :confused:
Дано не ползват информация от Школо за преценка докъде е взет материал и дано не са много учителите с подобен подход.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в пн, 09 мар 2020, 15:37
Като се връща темата за взетия материал, преди няколко страници писах, че за мен е невъзможна представителна извадка за вземане на решение до кой материал. Отделно тази статистика ще бъде като за свинското и зелето. Бяха много притеснени с вторите дати, че прецакват равнопоставеността, щото супер малък брой ще ги ползват, а сега как ще вземат решения, които може да поставят в неравнопостойно положение доста деца.... (вече на шега) Да отрежат материала до първия срок. :grinning:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в пн, 09 мар 2020, 19:05
100 нови отговора-трябва да си взема отпуска да ви изчета...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: jam в пн, 09 мар 2020, 19:41
надявам се да удължат ваканцията. по-добре ще бъде, според мен - както за ограничаване на заразата, така и за подготовката на седмокласниците.

но си мисля и за някакви апокалиптични сценарии, в които цялата работа се проточва и НВО-то отива на кино...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в пн, 09 мар 2020, 20:22
Аз искам тази истерична зима да си отива. Вече май ми е все тая за НВО, макар че то поне ме разсейва от апокалиптичните сценарии в главата ми.
Установих, че  съм в пъти по- зле от децата по отношение на безпроблемното стоене вкъщи. Обичам да съм в отпуск, но да се движа, да ходя някъде. Днес бях на прага на лудостта- лошо време, не става за разходки навън, а на закрито е силно непрепоръчително. Почвах на няколко пъти книга на любим автор, но и това не помогна да спра да чета за коронавируса. Не знам какво би станало при епидемия..


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пн, 09 мар 2020, 20:30
Аз пък много се изнервям, ако си стоя повече от два дни в къщи.
Няколко пъти ми се е случило да съм в сценарий хоум офис за по седмица - е ужас, просто. Ставам заядлива и зла.
А пък понеже миналия уикенд все пак взехме там по два пакета леща, спагети, ориз, боб, три дни не ядох. Отщя ми се. Според мене подсъзнанието ми е спретнало сюжет, в който примерно четири седмици висим затворени у дома и ядем въпросните леща - спагети - ориз - боб; ми то как да ти се яде при това положение. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в пн, 09 мар 2020, 20:53
Около Коледа и НГ си бяхме вкъщи. Ееееее, скарах се с мъжа 100 пъти, в повечето случаи за глупости. Обичам да не ходя на работа, но и само вкъщи да сме не е работа. И аз като Ред ставам заядлива за нищо, за безкрайния слугинаж не искам и дума да отварям.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в пн, 09 мар 2020, 21:06
Аз готвих пет неща днес, лошото е, че и ги ядох. Децата почти нищо не хапнаха, наблегнаха на превантивни мерки за предпазване от вируса със спорт. Разнасяха гири и правиха лицеви опори.Казах им да спортуват, за де се пазят. За това поне ме слушат, със съвети за учене трудно пробивам...
И аз ставам заядлива като си стоя вкъщи. И всички ме пращат да си ходя на работа:grinning:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в пн, 09 мар 2020, 22:36
Черпя ви виртуално с домашна селска френска торрта,защото днес помъдрявам с една година.
(//cdn.bg-mamma.com/6YDC/59K69.jpg)
И само да си не помислите,че аз съм я правила-нееее,като дойде март бия отбой -то 1 март 3 март 8 март  9 март,после е набора на деня на числото Пи ,а и един куп приятелки са все март.Та една приятелка ми е направила подарък.Букетът с плодовете е закачка срещу вирусите-букет от витамин С.

Нашите по мат са на Втори признак за еднакваст,по литер Една българка,а по бълг го забравих-някакви глаголни форми,които никога не ми говорят.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пн, 09 мар 2020, 22:41
Как ме караш сега да се разхождам, за да си измия една ябълка.
Кефи ме букетът!

Светле, Рожден ден ли имаш днес?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в пн, 09 мар 2020, 22:56
Даааа,ставам на много години,но не се чувствам на толкова,та ми е по-добре да си мисля,че помъдрявам,а не остарявам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в пн, 09 мар 2020, 22:58
Да си жива и здрава, Светле! Наборът да влезе да учи където иска :hugs: .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: liani в пн, 09 мар 2020, 22:59
Честит празник, Светле! Здраве и щастие ти желая!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Dodiela в пн, 09 мар 2020, 23:01
Честит рожден ден, Светле, бъди здрава и ухилена до ушите.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в пн, 09 мар 2020, 23:03
Благодаря,момичета!Да сме живи и здрави,всичко др са бели кахъри...
Направо съм щастлива,че набора взе разумното решение да не си празнува след дни РД.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пн, 09 мар 2020, 23:12
Светле, бъди жива и здрава, ценена и обичана!
П.п. И добри снахи да ти се паднат:)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в пн, 09 мар 2020, 23:13
Честит Рожден Ден,  svetlaem! :wine_glass::cake::cocktail:

По математика взеха всички признаци за еднаквост, симетрали и прочие, упражняват в момента дистанционно тестове върху еднакви триъгълници.
По БЕЛ са на финала на "Една българка", имат за домашно през грипната ваканция съща няколко теста.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пн, 09 мар 2020, 23:15
Светле, малкото не ти ли подари нов тонер и топ хартия? Да му печаташ с кеф!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в пн, 09 мар 2020, 23:25
Светле, малкото не ти ли подари нов тонер и топ хартия? Да му печаташ с кеф!
Хаха не,обаче днес каза ,че е празник и не пипна нищо...В събота му е РД та пак е празник,въобще празници през март поне при нас бол.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в пн, 09 мар 2020, 23:26
Е, то дето рожден ден и ден на Пи, там и ден на пробния изпит може да спретнем. Пак. :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пн, 09 мар 2020, 23:28
Ц, ц, умна жена си, неслучайно беше министър :)


От тоя вирус така се ошашках, че забравих да принтирам тестове. Добре че съм задала да решава от помагалото на Донка. Всъщност се оказаха лесни тестчета,но има и много полезни таблички и упражнения. Но ако има общ ден, ще се включа с тест :hugs:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пн, 09 мар 2020, 23:33
Светле, да ти е сладко и хубаво, като френската торта /любима ми е/.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в пн, 09 мар 2020, 23:33
Е, то дето рожден ден и ден на Пи, там и ден на пробния изпит може да спретнем. Пак. :joy:
Като се замисли човек числото ПИ и ПИ /пробен изпит/ са с еднакви имена,явно неслучайно...а както се пада и в събота-чудно просто.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sanaka в пн, 09 мар 2020, 23:42
...въобще празници през март поне при нас бол.
Ние сме така през февруари. Добре че месецът е къс. :laughing:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в пн, 09 мар 2020, 23:58
Честит рожден ден, Светла! Да си здрава и много щастлива! :four_leaf_clover::rose:

Ние с набора днес нещо си разритахме конете. Определено не ни беше ден. Аз мърморих че нищо не го интересува, той се държа дръпнато, и така на няколко пъти...после си продължихме с нагнетено напрежение и мълчаливо докато заспа.
Не е хубаво да сме си вкъщи по цял ден, да.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в вт, 10 мар 2020, 07:56
Изпускам ви като пишете по нощите.
Честита да е Светла! 🎈🎉😊


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в вт, 10 мар 2020, 08:05
И аз изпускам в късните часове. Светле, да ти е светло, хубаво на душата! Да сте здрави и весели всички!
Детето казва, че в училище решават и  от  помагалото с ПИ на "Регалия", което ме радва. 
Вчера направи един тест по математика от текущата подготовка на "Просвета"  и един ПИ по БЕЛ от помагалото на "Педагог". Странното е, че повече оспорваше необходимостта да прави тестове по български.
Малкият има много неща да прави за ваканцията, та днес ще обръщам внимание предимно на него.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в вт, 10 мар 2020, 08:12
Честита да бъдеш, Светла! Помъдряването да ти носи повече спокойствие и послушание от страна на младежта, да бъдете щастливи и здрави.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: грейпфрут в вт, 10 мар 2020, 08:17
Честит рожден ден на Светла :hibiscus:
Моята рибка става на 14 днес, пожелавам му да е здрав и да минем възможно най-леко през остатъка на учебната година, и на двамата много ни писна вече.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в вт, 10 мар 2020, 08:19
В момента министърът на образованието е по НОВА. Към момента не се предвижда съкращаване на ваканции ( удължаване на учебната година). Изготвянето на изпитните теми ще бъде съобразено с областта, която е най-назад ( в която е имало най-много неучебни дни във връзка с извънредните ваканции). Работи се върху възможността за електронно обучение при необходимост. Възможно е ваканцията за София да бъде удължена до края на седмицата, решава се в движение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Betty L. в вт, 10 мар 2020, 08:25
Дидева, бърза си! Респект! Чудесно обобщение на казаното! Благодаря!
Грейпфрут, честит празник и от мен! Живи и здрави!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в вт, 10 мар 2020, 08:30
грейпфрут, честит празник! Да е здрав, жизнерадостен и да постига с лекота важните за него неща!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Mimi75 в вт, 10 мар 2020, 08:38
Честит рожден ден на патерици на Светла. Жива и здрава бъди :)
И честит набор на Грейпфрут, да му е успешна тази година, да е здрав и щастлив :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в вт, 10 мар 2020, 08:39
Честит младеж, грейпфрут! Лесно да постига целите си, да има късмет и нека бъде успешна годината му!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: мама МОНИ в вт, 10 мар 2020, 08:40
Светле, честит рожден ден малко със закъснение! Да е живо и здраво и малкото Грейпфрутче!
сутринта докато си пиех кафето чух анонса, че министъра ще е по Нова и бях сигурна, че като влезна тук веднага ще разбера какво е казал :). Дидева мерси, страхотна си! Излиза, че НВО-то трябва да съобразят с Плевен и Габрово, поне за момента така ми се струва. 


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Dodiela в вт, 10 мар 2020, 08:56
Честита да ти е малката рибка, Грейпфрут, все в пълноводна река да плува, все напред и нагоре.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в вт, 10 мар 2020, 08:57
Да е много щастлив грейпфрутовия рибок! 😀


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в вт, 10 мар 2020, 09:03
Грейпфрут, Честито!

Вчера се опитах да прокарам идеята за ПЧМГ или НПМГ след 7 клас, обаче даже не успях да се доизкажа, така ме отразя...Каза, че нямала търпение да се отърве от математиката, абсурд да я "задълбочавала"...Аз губя надежда за АК като видях броя на записалите се момичета. А ако на НВО не успее за двете желания, не знам какво ще правим...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в вт, 10 мар 2020, 09:03
При някои от малките /началните класове/ има вече предложения за електронно провеждане на някакви часове вечерно време. Вчера моя колежка ми разказа, че в определен час /ще я питам днес и как на практика е станало/ децата трябвало да са на линия. Но това е началната им учителка, която им води по всичко, освен по английски и по технологии. При нашите деца е по-сложно. Всеки учител трябва да се организира и да "влиза" в различен час в различните класове - пети, шести, седми. Не е невъзможно, организация се иска.
...
https://www.marica.bg/index.php/plovdiv/obrazovanie/nqma-da-promenqt-datite-za-maturite-i-nvo

"Системата може да поеме дните грипна ваканция. Ако материалът не бъде усвоен, няма да влиза в изпитните варианти и ще се навакса в началото на следващата година“, заяви зам.-министърът на образованието Таня Михайлова."

https://news.bg/health/mon-obmislya-udalzhavane-na-gripnata-vakantsiya-v-pleven-i-gabrovo.html

"Според просветния министър не са основателни опасенията, че учениците, които подлежат на Национално външно оценяване (НВО), няма да се подготвят достатъчно добре.  По думите му може да се направи така, че НВО да обхваща по-малко теми, а не да обхваща всички уроци и раздели на учебните програми."

За мен това си остава най-добрият и справедлив начин на провеждане на НВО, както и вчера споделих - да се прецизират темите и изпитът да се ограничи до взетите такива. Разбира се, че е най-справедливо преценката да е според областта, която е най-назад. Иначе няма смисъл.
Помня преди години /не се сещам точно кога, а и не ми се търси/ не бяха взимали децата последни уроци от някакъв геометричен материал и той бе отпаднал. Не виждам проблеми и сега да се направи това.
В материалните книги се отразяват темите, които са взети. Сега не знам пак така ли се наричат, но имат такава документация училищата. Помня, че навремето за да се установи дали материалът е взет реално, от инспекторатите дори проверяваха тетрадки на ученици. Има как да се установи. Желание да е налице.
И да сме здрави, най-вече!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в вт, 10 мар 2020, 09:03
Честито на всички рожденици! Да са живи и здрави, весели и щастливи!
Мрън отново е с прибран лаптоп. Ядоса ме пак вчера. В петък направи един тест от "Просвета", с много уговорки, късно вечерта, съответно задачите от М2 артисаха. Събота и неделя беше зает и не съм го закачала. Вчера трябваше да направи следващия тест от "Просвета" и задачите, които му бяха останали от петък. Е, заварих го на лаптопа, когато се прибрах от работа. Вечер работел по-добре 😞 Едва се удържах да не кресна. Започна пак след 8ч, прекъсна за вечеря, после продължи, взе да клюма и М2 пак му остана. Аман вече! Все с малкия се сравнява. Защо на него съм давала само по 5-6 лесни задачи, а той трябвало да решава 23.
Всичко е "утре" - утре ще ти кажа кои задачи не разбирам и ще ми ги обясниш, ама не сега, утре.
Това дете кога ще започне да пораства, не знам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: nati67 в вт, 10 мар 2020, 09:07
Миинстърът на Образованието току-що каза, че нямало ад се съкращават ваканции и мателриалът щял да бъде съобразен спрямо изпуснатите дни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в вт, 10 мар 2020, 09:16
Аз съм се замислила как изобщо ще се спазват тези изисквания за хигиена около коронавируса. Според мен децата изобщо не трябва да са телефони, ако искаме  наистина да се предпазят. Телефоните са им постоянно в ръцете, качват се в градския транспорт и после ги пипат, оставят ги по чинове, навсякъде. Дори и по сто и петдесет пъти на ден да си измият ръцете по правилния начин:smile:  - с търкането между пръстите, което не вярвам съвсем да стане, ако не дезинфекцират постоянно телефоните, няма никакъв ефект.
Същото важи и за нас. А за тези, които сме пушачи, мерките трябва да са в пъти по-стриктни. Аз редовно пуша и държа телефон...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: грейпфрут в вт, 10 мар 2020, 09:18
сърдечно благодаря за милите поздрави!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в вт, 10 мар 2020, 09:19
Честит рожден ден на малкото грейпфрутче!

Аз съм домошар и от 2009 съм си все с хоум офис. Хич не ми се излиза, когато е лошо времето, та тази ваканция изобщо не ми тежи. А виждам и за Ния колко по-пълноценна е за учене. Нямам нищо против да удължат в София ваканцията до петък, дори и да ни тестват една седмица на дистанционно обучение. Като се пооправи времето ще стане тегаво за такива неща. Дано само не станем по 200 кг от това заседяване.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в вт, 10 мар 2020, 09:23
Честит Рожден Ден на младежа, Грейпфрут! Да е здрав и с късмет!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 10 мар 2020, 09:24
В нашите училища няма сапун, по едно време даже врата на тоалетни нямаше. Няколко циганки мажат от време на време с парцал. А да, във фег преди няколко години имаше и хепатит, щото нали, много чисто...всички тези деца ще плъзнат в ГТ, в затворените стаи, без маски, без санитарен гел, щото няма, няма и сапун в училището. Може във вашите да има, в нашите няма. От 12 години, та не вярвам сега да проима. Сестрите са почасово, в някои дни. В болницата срещу фег НЕ приемат спешни случаи на деца, изпробвано и ни е обяснявано на всяка родителска среща.
Аз, като много други рдители, утре ще отида при джи пи то, и ще взема бележка. Поне за двата дни. На 23 март на детето му предстоеше планов прием в болница, Сега е на кантар дали или, защото в болниците е хаос.
На фона на това, съм бясна.
Разпечатах матурите, ще си решават у дома, ще ходят на някой и друг урок, което сигурно може и по вайбър да се случва и толкоз.
Да му се не знае и глупавото министерство


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Cygnus в вт, 10 мар 2020, 09:28
HAPPY,  мен лично ме е страх да ходя до джипито, чудя се дали да не пусна по семейни причини. Но ще изчакам до утре да видим какво ще решат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в вт, 10 мар 2020, 09:29
Трябва да изтърпим март, после ще се запролети и вирусите ще изчезнат.

Има ли някъде качен ПИ по БЕЛ от Регалия или друга школа, различна от Междучасие?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в вт, 10 мар 2020, 09:29
Тази година рязко увеличих ходенето пеша. Към 4-5 км/ден. Много добре ми действа.
За разлика от висенето в кола в задръстване, от което ми иде да си оскубя косата (писах по друг повод, че съм шило :) ).
А ще се окаже, че май е и някаква антистрес терапия т.г.
Та исках да кажа, че покрай вируса, максимално пеша и без метро съм го подкарала. Абсурд е човек да спази 100 процентова хигиена. То само чантата съм си я пипнала не знам колко много пъти.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в вт, 10 мар 2020, 09:33
И аз обожавам ходенето пеш. Градски транспорт не ползвам почти никога. Зимата с кола, лятото - пеша.
Хепи, миналата седмица, докато чаках при личната беше ад от болни. Цяло чудо, че не лепнах нищо. Пусни семейни причини до класната.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в вт, 10 мар 2020, 09:34
Аз от близо пет години тренирам вкъщи, отделно се стремя да имам средно около 10 000 крачки на ден. Ако не мога навън да ги направя, ги правя вкъщи на степера. Но ако си остана по-дълго време в домашен режим, задължително качвам килограми. Непрекъснато се чудя какво да сготвя, уж здравословно, но и в здравословното си има калории. Понякога даже повече...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в вт, 10 мар 2020, 09:36
Забравих да питам - записахте ли си децата за Кенгуру? Аз записах и двете, защото много харесвам това състезание.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 10 мар 2020, 09:54
Магистърските дистанционни занятия и пробни изпити на повечето университети не са отменени, ще посетим и двете. И курсовете. Не съм ги записвала на други състезания, а по принцип също харесваме Кенгурото.
Някои деца 12 клас са се събирали извън училище да си подадат заявленията за матури, защото срока е точно сега. Толкоз за постоянния вряк за молове и градинки. Аз работя в мол, ми деца почти нямаше. Имаше си обичайните служители, нещастниците, на които не дават хоум офис.
Мисля, че децата разумно си спазват ваканцията, големите особено  използват времето и си учат.
Редакция-Изпита се отмени. Явно университетите са автономни и по разумни от МОН


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: dani777 в вт, 10 мар 2020, 10:00
Честит Рожден Ден на юнака, Грейпфрут!
 Да ви е  здрав и много щастлив!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в вт, 10 мар 2020, 10:10
Аз не харесвам ЕК по други причини (дълга и стара история) и съм бойкот на участие там още когато Ния беше 4ти клас. Тази година виждам, че има и още едно кенгуру със стария организатор, но изобщо не искам дори да им чета регламента.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в вт, 10 мар 2020, 10:13
Интервюто на Вълчев (https://nova.bg/news/view/2020/03/10/280745/%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0/) в сутрешния блок на Нова, за който не е успял да го гледа и иска.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в вт, 10 мар 2020, 10:18
Честит да е рожденика, грейпфрут! Да е щастлив! :four_leaf_clover:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 10 мар 2020, 11:14
Честит празник и от мен!
Просвета пускат онлайн уроци


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Inna_78 в вт, 10 мар 2020, 11:22
Честит празник!!!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: грейпфрут в вт, 10 мар 2020, 11:33
Страхотна идея на Просвета, дано и реализацията да е на ниво!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: rodi_r в вт, 10 мар 2020, 11:44
Регалия имат онлайн практикуми за техните ученици. Май могат да се ползват и от деца, които не са от школата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: green_dawn в вт, 10 мар 2020, 12:33
Мисля, че трябва да честим на Ния на maria77bg - класирана е за националния кръг на Оли по химия :)
Мария, страхотно е детето ти. Наистина помислете за химията и НПМГ.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в вт, 10 мар 2020, 12:34
Браво на Ния! Много успехи й желая от сърце!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в вт, 10 мар 2020, 12:37
Браво на Ния! Подкрепям за НПМГ и химия там.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: грейпфрут в вт, 10 мар 2020, 12:37
Поздравления за Ния!

Междучасие също ще организиранат онлайн уроци, но май само за записаните ученици. Тъкмо си видях мейла в пощата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в вт, 10 мар 2020, 12:44
Браво на детето! И НПМГ е хубаво училище, но пък и Френската гимназия възпитава едно отношение към живота, към изкуството, което прави после всичко по-интересно.
Много е трудно да избираш, когато си добър в доста направления.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в вт, 10 мар 2020, 12:45
Браво на Ния!
Поздравления!
Явно отвътре му иде на детето науката.
Мария, аз сериозно бих се замислила на твое място.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в вт, 10 мар 2020, 12:49
Мария, да, честито за Ния!  Знам, че и в АК може да наблегне на природни науки,  не само в НПМГ. Така че й пожелавам да може да избира между няколко желани училища.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в вт, 10 мар 2020, 12:57
Иха, много мило, благодаря ви!
Да, вчера падна голяма радост (от нейна страна) и голям ужас от моя страна. Затвори всичко по БЕЛ, което бях струпала и си отвори химията с кеф и с оправдание. Отказах да споря, нека си се радва. Днес подхвана бел, изживя си еуфорията.
За профил химия: вчера прегледах план-приема за 2019-2020. Всички училища, които имат профил химия вървят с биология, която хич не ѝ е по вкуса. Ще изчакаме новия план-прием и ще решим. При нея ФЕГ си стои първо желание. За АК вече нямам надежди. Тя няма никаква подготовка (като изключим явяването на един пробен), а желаещите са страшно много тази година. Децата си се готвят за формата, а ние на мускули :).


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: miss_74 в вт, 10 мар 2020, 13:01
Бубче, мерси за темата :rose:
Връщам се назад да чета :smiley::smiles:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в вт, 10 мар 2020, 13:09
Иха, много мило, благодаря ви!
Да, вчера падна голяма радост (от нейна страна) и голям ужас от моя страна. Затвори всичко по БЕЛ, което бях струпала и си отвори химията с кеф и с оправдание. Отказах да споря, нека си се радва. Днес подхвана бел, изживя си еуфорията.
За профил химия: вчера прегледах план-приема за 2019-2020. Всички училища, които имат профил химия вървят с биология, която хич не ѝ е по вкуса. Ще изчакаме новия план-прием и ще решим. При нея ФЕГ си стои първо желание. За АК вече нямам надежди. Тя няма никаква подготовка (като изключим явяването на един пробен), а желаещите са страшно много тази година. Децата си се готвят за формата, а ние на мускули :).

Спокойно. Подготовката от СМГ е най-добрият "мускул", ще се справи със сигурност. Междудругото ПЧМГ също имат профил с химия, но не знам подробности.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Dodiela в вт, 10 мар 2020, 14:10
Мария, поздравления за високия успех на Ния по химия, предмета хич не е лесен.
Моето хлапе и на пробен не пожела да се яви, но каквото-такова, ако се справи-супер, ако не -АК ще загубят 😄
Поне не се притеснявам за НВО, там е часовник(за 4 ПИ няма резултат под 94%, засега😊) та за ФЕГ ще й стигне. А, както казва Звънчето, не искам да има много точки, а само да й стигнат.
Ще си намери пътя 😊.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 10 мар 2020, 14:11
Аз мисля, че в гимназия ще й е лесно, и ще си развива интересите на академично ниво- ще си се занимава отделно, ще си ходи по олимпиади и т.н.
Не мисля, че точно за нея ти е нужно да се вълнуваш от учебни планове и подобни неща :) Те няма да я ограничат или да й помогнат особено :)
Във Фег нямат капацитет да развият всичките й таланти, но ще й дадат възможност тя да си ги развие, ако желае. в НПМГ пък ще може да има досег със СУ. Но което и училище да избере, според мен няма да сбъркате.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в вт, 10 мар 2020, 14:20
Аз учебните планове си ги разучавам предимно от интерес. Много ми се ще да имаме добра образователна система. В тази връзка, фб ме разкри :joy:
(//cdn.bg-mamma.com/nkql/TDaMv.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в вт, 10 мар 2020, 14:22
Хаха, Мария, не знаех, че си почитател на МОН😜
Да не забравиш да си вземеш значката😀


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в вт, 10 мар 2020, 14:46
Хаха :)
Много е смешно с тези значки.
Обаче вижте, страшно са показателни - аз съм разпозната като топ фен на "Как се пише" и ... "Удивителни хищници" (т'ва е за лисици, разкошно е). Поне с първото малко съм се отсрамила, все пак да дам леко вид на заинтересован родител.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Mama TAZ в вт, 10 мар 2020, 14:54
Maрия, че Ния си има здрави мускули за всяко едно училище!
На рождениците ( малки и големи) да им е честито порастването и израстването!
На мен как ми идва точно навреме тази ваканция - в офиса имаме ужасно много работа и напрежение.. Да знам, че не е нужно да ръчкам и калпазана у дома, ми носи някакво успокоение
Госпожата се е погрижила за тях като им е дала домашни :)
Страда само и единствено, че спряха тренировките! Той не е по моловете, времето не става за разходки и така...
А и компютъра съм прибрала превантивно (Стон много си търпелива, не мога да се разправям всеки ден по 3 пъти, че домашното, а не компютъра, е приоритет!)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в вт, 10 мар 2020, 14:56
Деца по нашите молове аз не видях през тези дни.  Наложи ми се да плащам сметки и едни материали да взема- нямаше деца.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в вт, 10 мар 2020, 14:58
Поздравления за Ния! Успех ѝ пожелавам където и да се насочи! И ще го има, несъмнено!

Аз наистина не мога да разбера какво се случва с ваканцията. За страната, за Плевен и Габрово...всяка заповед е препоследна :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Inna_78 в вт, 10 мар 2020, 15:02
Поздрави на Ния! Сигурна съм, че детето ще влезе в желаното училище. Най-важното е да е здрава и спокойна. За ваканцията чета и нещо за София май сме в позиция на очакване. Може би утре ще решат??? Аз съм за да се удължи до края на седмицата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: rummi_pl в вт, 10 мар 2020, 15:06
Дикси, днес звънях в ЕГ, защото на сайта им стои информацията, че в четвъртък са на училище.
Жената много любезно ми обясни, че просто нямат нищо черно на бяло.  
Каза, че най-вероятно утре ще имат по-голяма яснота и ще публикуват информацията.
Иначе разни министри имат време да се изявяват по телевизията, но нямат време да пратят официална информация по училищата.

Поздравления за Ния.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в вт, 10 мар 2020, 15:08
Успех на Ния по-нагоре!

Деца по нашите молове аз не видях през тези дни.  Наложи ми се да плащам сметки и едни материали да взема- нямаше деца.
Няма и при нас. То по улиците няма хора вече. В заведението под нас вчера жива душа нямаше, а преди по обяд беше фул. Автомобилите са рязко намалели също. Вече мога да паркирам в центъра без проблем. :mask:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в вт, 10 мар 2020, 15:10
Ми и мон не знаят (защитавам ги, защото съм топ почитател :)). Чакат информация от щаба. Те пък чакат едни съмнителни 8 проби и резултатите за броя болни от грип В. Затова се бавят.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в вт, 10 мар 2020, 15:11
Осемте проби излязоха и са отрицателни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в вт, 10 мар 2020, 15:12
По МОЛове не съм ходила. Това, което виждам през прозореца ( на доста оживено място), не е по-различно от предишни дни като движение на автомобили и хора.  Само вчера пред пощенския клон имаше полицай, явно за да предотврати струпването на хора заради изплащането на пенсиите, не че имаше такова. Струва ми се, че градският транспорт се движи на по-малки времеви интервали от обичайното.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в вт, 10 мар 2020, 15:13
Да кажат и каква дезинфекция ще се извършва в училищата, когато децата тръгнат на училище. Щото, това, че печелим няколко дни ваканция никак не ме успокоява


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: rummi_pl в вт, 10 мар 2020, 15:18
ГПЧЕ Плевен обновиха сайта.
Не че е по-ясно, но пък е нещо :joy:

  "Съгласно Заповед РД-01-117/08.03.2020г. на Министъра на здравеопазването учебните занятия и извънкласни занимания в училищата на територията на област Плевен се преустановяват до второ нареждане."


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в вт, 10 мар 2020, 15:18
Да кажат и каква дезинфекция ще се извършва в училищата, когато децата тръгнат на училище. Щото, това, че печелим няколко дни ваканция никак не ме успокоява

Да видим кога ще тръгнат първо.
Иначе в обществените сгради, които са ми в периметъра, сутрин се пръска, минават се подовете с хлор, вече има забрани и за посещаване на редица обществени такива от външни лица.
Сега гледам - ванички вече по входовете с дезинфектанти и термометри даже, ако се налага да се обслужват външни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в вт, 10 мар 2020, 15:19
При нас от вчера има указания към работодателите (https://gabrovo.bg/bg/news-article/8765) във връзка с COVID 19. Предполагам, че когато се реши учебните занятия да бъдат възстановени, нещо подобно ще бъде пуснато и за училищата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в вт, 10 мар 2020, 15:21
Нашето училище пусна следната заповед:

(//cdn.bg-mamma.com/7pyd/4XcdB.jpg)

Дъщеря ми има лека хрема. Преди само две седмици това нямаше да е основание да си остане вкъщи. Нямам никаква идея как да действаме, ако в четвъртък са на училище, и тя все още е с леко течащ нос.

Аз и без това от горната заповед не разбирам кога си оставаш у дома - при наличие на всички изброени оплаквания в т.1, или само на едно от тях.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в вт, 10 мар 2020, 15:21
Judy,за Габрово и Плевен нещо ми подсказва, че няма да е дълга ваканцията( ББ ми нашепва от ТВ- то).


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в вт, 10 мар 2020, 15:22
Judy,за Габрово и Плевен нещо ми подсказва, че няма да е дълга ваканцията( ББ ми нашепва от ТВ- то).

Остави я бриджитката - тя едно и също цял ден не приказва. Ще видим до понеделник как ще е работата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в вт, 10 мар 2020, 15:26
И на мен ми се струва, че ваканцията няма да е много дълга, макар че е редно да спазят поне 14 дни от откриване на първите положителни проби.
Иначе 107 ОУ " Хан Крум" са доста изчерпателни по отношение на превантивните мерки (http://www.107ou.com/).


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в вт, 10 мар 2020, 15:37
Получих мейл от Междучасие. Ще има някакви онлайн уроци в реално време, които ще са Бонус и целят да не се загуби ритъмът на учене и за преговарят и наваксат пропуските (в знанията си, а не като занятия).


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: adiland в вт, 10 мар 2020, 17:01
Аз детето за 2 дни няма да пускам, но няма  и да ходя за бележка - само ще се обадя на GP- то да я пусне и да ми каже номерата и аз ще си напрявя в къщи... (имам си сканирана от преден път с печат и подпис, само сменям номерата и диагнозата ...) или ще я взема след данданията с COVID 19, а сега ще пиша на класната или ще и я пусна в Школото тая бележка. (та опцията я има - обадете се и вие на докторите и после на класните и ще се занесат по-късно)
Това лесно, но това дете се мотае като мравка и баааавно върши всичко сякаш нарочно да свърши по-малко работа... рисува, че сме тръгнали към НГПИ
Аз съм си хоум офис от 8-10 години, стоенето в къщи ми е ежедневие, та не ме притеснява - е крещя... признавам без бой!
Мисля, че с настолни игри и хубави филми можем да издържим у нас 1-2 седмици без да си подаваме носа... но с учене и с тестове не.
Не съм и дала нищо да решава по БЕЛ и МАТ (само рисуването), понеже не знам какво учат и до къде са и не разбирам, разчитам изцяло на частните уроци... днес за първи път ни отказаха един урок във връзка със ситуацията - което ме радва - има надежда...
Аз съм от предпазливите, ето Ви една статия на италиански лекар, същите бяха и на китайските лекари в Ухан... а Италия е само на 1000 км.
Скрит текст:
https://www.bgnovini.eu/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81-%d1%88%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5/?fbclid=IwAR2DW8sCqFyUhixjjRzv35xL8cZVIT8q6U9upSdd-uEp3_iympftuSL5Ixk (https://www.bgnovini.eu/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81-%d1%88%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5/?fbclid=IwAR2DW8sCqFyUhixjjRzv35xL8cZVIT8q6U9upSdd-uEp3_iympftuSL5Ixk)

Нещо ми намирисва тая цялата работа със само 4те положителни проби, българина ТРЯБВА да е на работа, той иска да изкарва пари и ходи и грипозен, болнав, подсмърчащ и не се изследва, не е стриктен в общуването с лекарите (което не казвам, че е без причина)... ето сега в Майчин дом , шефа на едно отделение киха, кашля и бачка - защото нямало кой...
Не знам... надявам се на разум, защото тези деца в нашите средностатистически училища, без сапун, без гел и с градския транспорт... може да стане чудо!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ТришаР в вт, 10 мар 2020, 17:08
Честит рожден ден на сина ти, грейпфрутче! Да ви е жив и здрав и много щастлив!
Светле, и ти бъди много щастлива! (Запомнила съм от минали години, че твоят младеж е дни преди моя :) )
Дъщеря ми има лека хрема. Преди само две седмици това нямаше да е основание да си остане вкъщи. Нямам никаква идея как да действаме, ако в четвъртък са на училище, и тя все още е с леко течащ нос.
И моят син от вчера е така, даже не му тече носът, но говори на нос. И аз не знам сега да го пускам ли или не. В четвъртък имат голямо контролно на наревенства по МАТ, и също и тест/контролно и по физика. Той много се надява да удължат ваканцията, все едно ще му се разминат :)
А пък аз хич не съм като вас, много добре си се размазвам вкъщи с книжка или сериал (редувам) в продължение на дни наред и изобщо нямам потребност да излизам :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в вт, 10 мар 2020, 17:13
На мен темата за грипа ми е изключително безинтересна, може би защото в семейството има лекари. Каналите на ТВ директно ги превключвам като чуя, че говорят за вируса.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в вт, 10 мар 2020, 19:56
Аз ви разказах как детето го върнаха абсолютно здраво от ПИ само, защото сутринта не беше на БЕЛ и защото му бях дала маска, за да се пази в градския транспорт. Нямаше нито запушен нос, нито хрема, нито прокашляне. Той от бебе сигурно два пъти е бил с хрема. .Според мен сега хората са много притеснени и всичко ги изкарва от равновесие.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в вт, 10 мар 2020, 20:13
Итересна корица на “ Бай Ганьо” ( преведена на гръцки).
Каква случайност.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в вт, 10 мар 2020, 20:26
Това беше наистина смешно, но някак заглъхна покрай другите новини.
Днес съм нещо кисела.
Първо ми е бръмнала главата от новини.
Второ дъщеря ми пак успя да ме ядоса. Не знам как мисли да се справи с НВО това дете.
Трето приложението на Школо продължава да работи идиотски на телефона ми и получавам по три пъти всяко съобщение. Писах им, но не се оправи. Е цял ден се занимават с някакви декларации за Кенгурото; някои даже успяха да ги изпратят в публичната за цялото училище група.
Четвърто - в аптеката до офиса висеше табела "Имаме маски и дезинфектанти". Е, не можах да се пречупя да вляза. По-унизително нещо трудно мога да си представя в момента.
Въобще ще взема да се изкъпя и да си легна.
Извинете, ако ви отегчих. 🙄


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в вт, 10 мар 2020, 20:34
Е, едва ли ще ти олекне, но и моята успя да ме ядоса. Скучно й било, искала да е на училище. казвам й: “Ето ти тестове- решавай и няма да скучаеш”, ама не, тя искала социални контакти да има и да прави интересни неща.Не ще и книга да чете.
Маски нямаме. Спирт имам 2 х 100 мл, че понякога дупките на ушите си обработваме . Туй то.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в вт, 10 мар 2020, 20:39
Поне има приятел по неволя. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 10 мар 2020, 20:40
Моят явно от скука реши един първи модул
Ми ще порешава още
Всеки път, всеки път по 3 елементарни грешки :(
Времето му стига, но у дома и стените помагат. Ще тренираме.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: mamma79 в вт, 10 мар 2020, 20:47
(//cdn.bg-mamma.com/diMl/Bymrg.jpg)

http://www.prosveta.bg/grafik-onlain-uroci-s-uchitel


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в вт, 10 мар 2020, 20:54
И аз получавам по 3 пъти всяко съобщение на мобилното приложение на Школо, и мен много ме дразни :). А пък на десктоп приложението дори не светка писъмцето, когато има съобщения. Има какво да се желае от платформата. А те не са много сговорчиви. Най-добронамерено им бях писала (защото смятам, че всеки би искал обратна връзка и да си чистят проблемите, ако някой ги хване), че имаше някакъв проблем с изчислението на успеха и статистиката. Отвърнаха обидено. Сега не искам да им пиша да си махнат надписа, че статистиките се обновяват на 24 часа, което категорично не е вярно; или пък просто наистина да започнат да ги ъпдейтват на 24 часа.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в вт, 10 мар 2020, 21:01
Ти пък!
Непрекъснато им пиша през последните 3 години.
В началото, например, класациите бяха по успех и по азбучен ред, което беше някакъв пълен абсурд. Писах им, вярно не кандисаха тогава да правят промени, но на по-късен етап в крайна сметка го оправиха. Сигурно доста хора са им писали.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 10 мар 2020, 21:04
Има 2 случая в Пирогов,дано удължат ваканцията в София


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в вт, 10 мар 2020, 21:06
Ако не я удължат, ще си спестя епитетите, които ми идват наум.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в вт, 10 мар 2020, 21:08
Тъкмо влизах да ви честитя подразбиращата се удължена ваканция, пък вие - така - с едно съмнение да подхождате. 🤣


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в вт, 10 мар 2020, 21:10
И аз със закъснение да поздравя настоящите и бившите седмокласници рожденници.
Поздравления и от мен за Ния!
Да не сме чули песимизъм от нашите АК кандидати! Освен, че са от най-мотивираните деца в темата, на кои други кандидати токоз народ ще им стиска палци, колкото е отбора на нашата темичка.
Мария, смях се с глас на новата ти титла на "водещ почитател". Носи я с гордост и знай, че тя също задължава. :grinning:
Допълвам се. Red пък се оказва водещ почитател на Школо. :grinning:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: green_dawn в вт, 10 мар 2020, 21:12
При положение, че в Плевен и Габрово удължиха ваканцията до второ нареждане, няма логика в София да не го направят...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в вт, 10 мар 2020, 21:15
Що не вЗемем да си направим едни значки и за нас  - седмокласната 2019/2020. Може с коронка , може и без.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в вт, 10 мар 2020, 21:17
А, как без коронка? Че тя е задължителна!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: rummi_pl в вт, 10 мар 2020, 21:21
При положение, че в Плевен и Габрово удължиха ваканцията до второ нареждане, няма логика в София да не го направят...

Само да не прекъснат нашата ваканция, вместо да пуснат и вас  😂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в вт, 10 мар 2020, 21:23
Аз мисля, че национална ваканция от днес плюс още две пълни седмици е най-добрият вариант. Пък ако ще да се отучва през лятото. Не да ми делят страната на зони.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в вт, 10 мар 2020, 21:24
Те и без  това не са казали  нищо конкретно за Плевен и Габрово. Нашият кмет сутринта мънка по ТВ- то неподготвен.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в вт, 10 мар 2020, 21:24
Моят скучае, от една страна, защото е без лаптоп, а от друга, защото цял ден вали дъжд и съвсем за малко бил навън. Нито една задача не е решил от скука обаче. Нямам нерви вече. Ако иска да решава, все едно местенце ще има за него в училището му - паралелката с география. Тъкмо ще е точно с децата от които уж иска да се отърве, а не прави нищо по въпроса.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в вт, 10 мар 2020, 21:24
Аматьорки. Аз тази година за първи път влязох в Школо и се оказах  родител 2. Някак тихомълком, след като писах, където се сетих (професионално изкривяване), станах просто родител :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Доста големи шила сме се събрали 😂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в вт, 10 мар 2020, 21:25
Аз докато Ви изчета и ще стане утре...
Поздравления на Ния! Да постига мечтите си! Трудолюбието и упоритостта винаги се награждават!
ЧРД на рибката на грейпфрут! Да е здравичък и да влезе в желаното училище! Да намери много нови приятели!
Благодаря на всички за милите пожелания и поздрави! Нещо доста рибки в темата,направо цял аквариум...
Аз си работя в къщи от 2002г-първите години ми беще непривично,но се свиква.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в вт, 10 мар 2020, 21:26
Няма по-големи късметлии от нас - НВО и коронавирус.... Вкъщи ме сложиха под карантина да си стоя сама, че само за това говоря, слушам и чета.
ston, ти ме радваш с тези задачи. То ще се мре, ти само за задачи мислиш:grinning:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в вт, 10 мар 2020, 21:29
Стон е желязна! Корони, макарони, саксофони- няма лабаво:-) Кефиш ме, жено!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в вт, 10 мар 2020, 21:29
Откриха ли я тая корона и в София? То беше нелогично баш тук да няма, ама коя съм аз да поставям под съмнение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Cygnus в вт, 10 мар 2020, 21:31
Хора, в темата за Ковид има петиция за удължаване на ваканцията, давайте да подписваме, че одеве пак Мутафчийски каза, че не било опасно за децата. Ние нашите и да не ги пуснем, това не решава проблема, останалите деца като се омесят. Как се оказахме в ситуация да зависим всички от всички. Иска ми се пак да се шашкам колко бал ще изкарат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 10 мар 2020, 21:31
Да, уви в Пирогов :(
Въпреки това щели тепърва да мислят за ваканцията. Недоумявам защо точно това стана такъв проблем, баш с ваканциите


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в вт, 10 мар 2020, 21:31
Дай линк, моля.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в вт, 10 мар 2020, 21:33
Абе не е толкова просто.
Кой да гледа учениците от първи до четвърти клас (поне).
А ако родителите им са лекари и сестри?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в вт, 10 мар 2020, 21:33
Ами от вирус може да се разболееш и да оздравееш, и да умреш можеш. Обаче това нещо мързелът е по-страшно от всякакви вируси, защото с него цял живот ще се мъчиш. И понеже за короната нищо кой знае какво не мога да направя, се мъча поне мързела да церя, но не ми се получава.

ПС, а и писах преди да науча актуалните новини.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 10 мар 2020, 21:35
Ми линк нямам, одеве имаше брифинг на Негово Светейшество Бай Ганьо. :(
След малко ще го опишат в новините


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в вт, 10 мар 2020, 21:35
Ston, и аз съм на твоето мнение.
Редактирах се. Да не остават оплаквания черно на бяло. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в вт, 10 мар 2020, 21:37
От наблюдение на хората около мен съм установила, че мързеливите се справят доста успешно с живота. Ама и да имат акъл...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в вт, 10 мар 2020, 21:38
По тв го чух аз, Биси.

Иначе да върна темата на Школо, че е по-безопасно.
Ние нямаме проблем, ама детето го отнесе веднъж. Двойка по Технологии. Две седмици, след като сме я видели, телефоните писукат (моя и на баща му). Милото отнесе и от двамата по едно конско, пък после се оказа, че няма втора двойка, а Школо е решило, да ни напомни просто още веднъж.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в вт, 10 мар 2020, 21:38
От наблюдение на хората около мен мързеливите се справят доста успешно с живота. Ако са и малко умни де..

Шт, това няма да го казвам на синковеца, че съвсем през просото ще я подкара.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в вт, 10 мар 2020, 21:40
И аз не го казвам:blush:, даже официално имам поне пет теории за обратното.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в вт, 10 мар 2020, 21:43
А, как без коронка? Че тя е задължителна!
Липсва ми онзи зеленият емотикон от старата версия :grinning:

И проверявам Школо всеки ден за евентуални съобщения, но освен, че има разместване в класацията от вчера до днес, друго няма  - пак слагам зеленото човече.

днес пробутах два теста - един по БЕЛ и един по мат. Криво ляво ги направи. Утре пак. Сърди ми се. И аз му се сърдя и така. Искам да е септември.

За короната нищо няма да казвам. Не ми се говори хич на тази тема.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: AIR в вт, 10 мар 2020, 21:46
Поздрави и всичко най-добро на празнуващите тези дни....
Ох, не знам какво да напиша...Бясна съм...омръзна ми да гледам психясалите превантивни предписания за този вирус от една страна и от друга нашата мила родна действителност..
Днес приказвах и доста дълго с много близък човек, живеещ в района на Милано...ами да, празно било навсякъде, но и държавата им много се грижела..Отпуснати били 70 милиарда за родителите, за да се наемат гледачи, които да се грижат за децата им, които принудително си стоят вкъщи, докато те са на работа....Пък на нас ще ни препоръчват да се мием с топла вода и сапун, а в учреждението, в което работя дори няма топла течаща вода....Направо е гротескно положението в Бг....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Mama TAZ в вт, 10 мар 2020, 21:53
Все си мислех, че тази година ще е откачена, но тя направо преизпълни плана...
При нас е трагедия, защото ще удължат забраната за тренировки...
"Решил"  четири теста днес, а аз реших да не се ядосвам, докато не ми покаже разписани накратко решенията и чертежите.. Утре щял да ги направи набързо. В интерес на истината има по 2-3 грешки в тест, о баче ме е яд, че гледа супер небрежно на НВО


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Betty L. в вт, 10 мар 2020, 21:56
С наборката нямам никакъв проблем. Не излиза, прави тестове, днес и преразказ за школата отметна. По математика не съм особено доволна, но здраве да е. Баткото обаче не се удържа, почти на 17 е. Не ходи по молове, но с приятелите му всеки ден се събират у някой. Десетина хлапета... Сега са у нас, трима само. На фитнес ходи също. Не можел две седмици да си стои вкъщи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: AIR в вт, 10 мар 2020, 22:09
Аз сериозно взех да мисля, че това оставане на децата вкъщи, ще ги върне много назад в ученето...Моят тотално се е "размекнал" - спи до обед, после уж учел, аз като се върна от работа той играе на пц, бил учил....Нямам поглед над тестовете му, там с частната учителка се разбират...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в вт, 10 мар 2020, 22:10
Те и без  това не са казали  нищо конкретно за Плевен и Габрово. Нашият кмет сутринта мънка по ТВ- то неподготвен.

Чакат нареждания, понеже са изпълнителни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в вт, 10 мар 2020, 22:12
Аз сериозно взех да мисля, че това оставане на децата вкъщи, ще ги върне много назад в ученето...Моят тотално се е "размекнал" - спи до обед, после уж учел, аз като се върна от работа той играе на пц, бил учил....Нямам поглед над тестовете му, там с частната учителка се разбират...
Интересно, аз си представих как ще има масови резултати 2х100.
Хем материалът по-малко, хем ученолюбивата част ще използва ваканцията за учене...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 10 мар 2020, 22:13
Да, и на моите би им се отразило добре по отношение на изпитите


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ТришаР в вт, 10 мар 2020, 22:24
От наблюдение на хората около мен съм установила, че мързеливите се справят доста успешно с живота. Ама и да имат акъл...
Колко ми се иска да си права, ако знаеш! :)
Ами от вирус може да се разболееш и да оздравееш, и да умреш можеш. Обаче това нещо мързелът е по-страшно от всякакви вируси, защото с него цял живот ще се мъчиш. И понеже за короната нищо кой знае какво не мога да направя, се мъча поне мързела да церя, но не ми се получава.
Стон, пак все едно за моето пишеш. Ма толкова го мързи, че... Още преди първия ваканционен ден се разбрахме, че един пробен по БЕЛ ще прави на ден, изпринтих 3 и се разбрахме само теста, дори без тезата, че не са стигнали на 2 от тях до тия произведения. Е, познайте, седят си непипнати. Дори домашните, които им дадоха от у-ще не е свършил, те не са малко, но не са и кой знае колко пък.
Един колега днес ме накара да се замисля, пак за тъпия вирус нещо говорехме и го успокоявах, че за него не е опасно, а той всъщност се притеснявал, ако се разболеят с жена му и ги вземат в болница до оздравяване, кой ще им гледа детето, то е почти на 3. Ние поне имаме брат и сестра съответно, та ще трябва да се договорим да си гледаме взаимно децата, ако се наложи :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в вт, 10 мар 2020, 22:29
Днес съм си вкъщи и само юркам.Реши два теста по бел (не искала по математика). Поправи тоя от вчера дето омаза от недоглеждане.Като гледам утре ще поправя днешните....Ходи следобед на уроци по математика.Мрънка през целия ден за кво ли не.Ей...никакъв мерак за нищо няма бе.Колкото и да говоря какъв шанс е тая ваканция и как трябва да вземе ползата от нея като се наспи ,а после навакса на спокойствие каквото има и като идат на училище,да е готова за изпитване и да не мисли оценки.То докато стартират срока,той преполови...Не й увира главата...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: luss в вт, 10 мар 2020, 23:03
Дали ще удължават ваканцията до 15?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в вт, 10 мар 2020, 23:04
Дали ще удължават ваканцията до 15?
Тепърва предстои да разберем( предполагам, че за София е питането ти).


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: selena6 в вт, 10 мар 2020, 23:36
Нямате изчитане!
Да честитя със закъснение на рожденниците - да сте живи и здрави и много успешни! На Ния - да е все така успешна, здрава и да не се шашка - ще се справи във всяко едно училище прекрасно, същото го говоря и на Катя!
Моята госпожица хич не ѝ се отразява добре ваканцията. Горкото, първо отмениха бялото училище, което чакаше с голямо нетърпение! После се оказа, че има домашно по мат, което си мислеше, че е 3 листа, а се оказа 6. Учителката по БЕЛ, частната ѝ даде допълнително домашно 3 преразказа и незная още колко теста, плюс другото домашно. Ако продължава така, ще изреве, че не иска повече грипна ваканция!
Дано удължат все пак ваканцията в Сф, поне брат ѝ да понавакса по НЕ.
Лека вечер!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в вт, 10 мар 2020, 23:42
Ели, 3 листа (6 страници) е домашното извън сборниците или нещо изпускаме?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в ср, 11 мар 2020, 07:55
За съобщенията в школо: отговорили са ми, че ще се занимаят със случая и може да се свържат с мен.
Мария, при тебе на каква ОС е телефонът и имаш идентичен проблем? Да събера малко инфо и да им кажа. При мене е Андроид 9.
Фандъкова май е казала, че очакват да се удължи ваканцията в София.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в ср, 11 мар 2020, 07:58
Андроид 10 е моето.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: *Biskvitka* в ср, 11 мар 2020, 08:09
Ама късметлии ли сме, а ….С тези ваканции дъщеря ми съвсем се омързеливи - прави уж тестове, преговаря материала по БЕЛ и по английски, но не е като да ходи в училище. Учи 1-2 часа за деня, през останалото време или чете книга, или гледа тв. Тренировките прекъснаха, държавното и европейското първенство отмениха...пълна скръб..


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Mama TAZ в ср, 11 мар 2020, 08:21
Школото имаха някакъв проблем със съобщенията, защото при нас на пристигнаха съобщения вчера, пуснати от учителите още на 2-3 март. Едното беше до родителите на всички седмокласници и не е получено от нито един родител.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Betty L. в ср, 11 мар 2020, 08:24
Мен пък от Школо не ми идват известия на телефона. Само имейли. Трий го, свалях го отново, писах им. Казаха ако имам последната версия и пак не идват, да им се обадя...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в ср, 11 мар 2020, 08:28
Аз не харесвам мобилни приложения, повечето са окастрени и предпочитам да не ги ползвам. Винаги ползвам пълна версия на Школо.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в ср, 11 мар 2020, 08:34
Аз ползвам и двете версии, като мобилната ползвам само, за да ми цъка, когато има нещо. После отварям пълната, за да видя какво съм получила :).


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в ср, 11 мар 2020, 08:38
Ползвам само мобилната. При нас и без това не ползват повечето неща, там е губя нищо. Статистките са забавни понякога се, но...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в ср, 11 мар 2020, 08:48
И шефът на СРЗИ, и кметицата, и щаба в изказвания по Нова казват, че очакват София до неделя да са във ваканция.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: liani в ср, 11 мар 2020, 09:10
Моите и двамата не искат удължаване на ваканцията. Големият се поддава на някаква паника сред съучениците, че нямало да завършат( 12кл.). Реално тези два дни едва ли ще променят нещо. Според мен ситуацията тепърва ще се усложнява, та не съм сигурна дали не са оправдани подобни притеснения, но да се надявам, че ще  се закрепи положението, само да сме здрави.
Не излизат по молове и други, но на тренировки ходят.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в ср, 11 мар 2020, 09:15
Аз ползвам и мобилната и десктоп версията на Школо. Не се е случвало обаче на телефона едно съобщение да ми дойде два пъти. С Андроид съм.
Малкият е доволен от ваканцията, наборът уж не е.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: rummi_pl в ср, 11 мар 2020, 09:16
На мен на школото известията ми идваха със закъснение от няколко дена. Много дразнещо.
Не съм им писала, директно се обадих по телефона. Една много мила жена беше много изненадана и ми препоръча направо да премахна известията :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в ср, 11 мар 2020, 09:24
Ще завършат всички, нямам притеснения.
Децата са различни. Моето учи много повече и доста по-задълбочено като не губи време в учене наизуст на 100 песни по музика. Да не казвам за други подробности. Липсват му социалните контакти с децата и обсъжданията в час по литература. Ако направят онлайн обучения с техните си учители докато мине истерията, ще съм най-доволна и спокойна.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в ср, 11 мар 2020, 09:26
Само да не поискат да научат 100 песни за 15 дни, вместо за 50 :rolling_eyes: Мен това ме тормози - вместването на повече материал в по-малко време спрямо предварително планираното.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в ср, 11 мар 2020, 09:30
Младежът учи по-добре като е влязъл в някакъв ритъм и си ходи на училище. Като е във ваканция му е по-трудна да се мобилизира. Но не го оставям. С побутване, с подръпване, с мърморене - учи, няма къде да ходи.
Карам го да преговаря таблиците по литература с произведенията (които от школата ни препоръчаха да купим). Наваксва в Уча.се пропуснатите уроци по български език. Пише си и домашното по математика, което нарасна заради непроведеното бяло училище (където щяха да решават по план).
Вчера включи и малкъ разказвателни (физика), защото им предстоят тестове по физика и география.
Трябва да учи и "Опълченците на Шипка" наизуст.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Helene S в ср, 11 мар 2020, 09:34
zazu1, може ли да кажеш какви са тези таблици по литература?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: BFF_ в ср, 11 мар 2020, 09:37
Моите и двамата не искат удължаване на ваканцията. Големият се поддава на някаква паника сред съучениците, че нямало да завършат( 12кл.). Реално тези два дни едва ли ще променят нещо. Според мен ситуацията тепърва ще се усложнява, та не съм сигурна дали не са оправдани подобни притеснения, но да се надявам, че ще  се закрепи положението, само да сме здрави.
и при нас е така. Егати годината улучихме с комбинация на 12 и 7 клас!!! :head_band:
И  наистина май по-сложно ще става, като гледам в Италия как e.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в ср, 11 мар 2020, 09:41
(//cdn.bg-mamma.com/7XZl/IFWe8.jpg)
(//cdn.bg-mamma.com/7XZl/sizkV.jpg)
(//cdn.bg-mamma.com/7XZl/UDtlJ.jpg)
(//cdn.bg-mamma.com/7XZl/Lb2zI.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Пак тя в ср, 11 мар 2020, 09:45
И аз съм със смесени чувства за удължаване на ваканцията. Първо, че два дни едва ли ще ни решат проблемите. Второ, малките деца ще са трудни за гледане, може би ще се включат повече баби (където е възможно) и това ще ги застраши допълнително. Абе тегава работа. Моята седмокласничка ходи на уроци по математика, но определено има отпускане. Дванайсетокласника е непукист, за него животът сега започва. Да са живи и здрави, другото ще се нареди.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в ср, 11 мар 2020, 10:08
С бабите е сложно. Ако дете и баба си се гледат вкъщи ми се струва най-ограничено, дори ако се наложи детето да поживее с баба си известно време. Иначе има баби, които живеят в едно домакинство с ученици, има хора на възраст и измежду учителите, а да не говорим, че и измежду децата има рискови: такива с хронични болести, с респираторни проблеми, с намален имунитет след претърпяно лечение с АБ...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: googlish в ср, 11 мар 2020, 10:10
Колкото и да се призовава да няма паника, статистически и по правилата на епидемиологията, от вируса ще бъдат засегнати 60 - 70 % от населението. Реален факт е, че по-възрастните хора с други заболявания, както и по- млади хора с общо увредено здраве стигат до летален изход. Решението, до някъде, за ограничаване на всичко това е изолацията. На фона на това  НВО ми бледнее като проблем и считам, че най- доброто предпазване е да се изолират групите на обществото и ваканцията да се удължи, колкото трябва. Когато хората тръгнат да се разболяват лавинообразно нито учебния, нито работния процес ще са качествени и хаосът става по- голям, както и страхът. Сега се знае - всички не учат и мерките за преодоляване на пропуснат материал вървят общо и се организират общо. Вариантът, в който деца се разболяват по време на НВО от вируса също е възможен, защото до тогава има само два месеца и вирусът все още ще циркулира. За това да стоят вкъщи колкото е нужно сега.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Пак тя в ср, 11 мар 2020, 10:36
С бабите е сложно. Ако дете и баба си се гледат вкъщи ми се струва най-ограничено, дори ако се наложи детето да поживее с баба си известно време. Иначе има баби, които живеят в едно домакинство с ученици, има хора на възраст и измежду учителите, а да не говорим, че и измежду децата има рискови: такива с хронични болести, с респираторни проблеми, с намален имунитет след претърпяно лечение с АБ...
Това е така, ако детето и бабата си седят вкъщи. Обаче единици са децата, които няма да искат да излязат две седмици. Пък и храна трябва да се пазарува. Сложно е. Аз моите баби няма да ги закачам. Даже ако трябва, ще ходим да им пазаруваме. Живеем отделно и от двете. Мен за наборката ми е притеснено, като малка пиеше лекарства за астма по книжка. Защото все беше с брохити. НВО то в такива случаи е последна грижа.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в ср, 11 мар 2020, 10:39
Току-що ми се обадиха от "Вектор", че ПИ тази седмица няма да имат. Не знам дали на всички звънят или само на записаните, които не са от Варна, но такова отношение ми харесва. И след предишния ПИ много бързо ми пратиха сканираната работа. Та, искам да ги похваля.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Mama TAZ в ср, 11 мар 2020, 10:48
Аз съм за ваканция, най-малкото ще се види на къде върви заболеваемостта за 4-ри дни и ще осигури време за реакция на всички ни

Ston,  на всички звънят! и на сайта си са пуснали съобщение, а ще публикуват и новата дата за платилите ПИ 14 и 15 март


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: t_simeonova69 в ср, 11 мар 2020, 10:53
Здравейте,
С малко закъснение най-добри пожелания на всички рожденици, а на Ния много късмет и успех!
Аз честно казано съм за тръгване на училище. Моят мързеланко съвсем се отпусна. Тъкмо почна да влиза в релси и пак почивка. Цял ден на техниката и нищо полезно не се върши. Поне да им бяха дали домашни за упражнение, че аз и да кажа никой не ме отразява.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в ср, 11 мар 2020, 10:56
Прежалих се и купих пет маски, оказаха се по 2 лв. всяка. :)
Мисля, че е много възможно да започнем да пазаруваме на родителите ни и ще си ги слагаме като ходим при тях.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в ср, 11 мар 2020, 11:14
Казаха по ТВ, че няма да има удължаване на ваканцията. Ема тези дни прави Кенгуру и тестове за Четене с разбиране. Отделно има няколко теста по МАТ от училище, така че горе-долу не са съвсем загубени дни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: rummi_pl в ср, 11 мар 2020, 11:16
В Ловеч са я удължили до понеделник.
Сега колежката получи инфо в школото. Става въпрос за немската, а техния директор е пословичен, че никога не ги пуска.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в ср, 11 мар 2020, 11:24
Аз звънях на двата телефона в нашето училище- никой не ми вдигна.

Чудя се, ако утре е учебен ден , колко деца ще отидат на училище, особено пък в районите Габрово,Плевен и София.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Алиена в ср, 11 мар 2020, 11:49
За София е удължена ваканцията, до 15ти.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в ср, 11 мар 2020, 11:55
Аз звънях на двата телефона в нашето училище- никой не ми вдигна.

Чудя се, ако утре е учебен ден , колко деца ще отидат на училище, особено пък в районите Габрово,Плевен и София.

За да отидат на училище от Габрово и Плевен, трябва да има издадена изрична заповед, която отменя издадената от директорите на РЗИ-тата и на министъра на здравеопазването.

Напомням:
http://www.rzi-gbr.org/news/merki-vav-vrazka-s-potvarden-sluchai-na-covid-19-510.html

Както и на министъра на здравеопазването - Заповед № РД-01-117/8.03.2020 г.:
https://drive.google.com/file/d/1OdGFEZ-dLZcaiDALYWylMfL3gSmrAjvp/view
Пише изрично "до второ нареждане".
Аз за такова не знам. Това си стои на сайта на РЗИ и този, на училището на малкия.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в ср, 11 мар 2020, 11:58
Аз се опитах да отворя сайта на РЗИ Плевен- и там вируси😜( Честито, печелите не знам си какво).


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в ср, 11 мар 2020, 12:00
Как - ясно е - печелите ваканция. Засега. :satisfied:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в ср, 11 мар 2020, 12:00
Сутринта габровската кметица каза, че местният щаб ще заседава и вероятно ще възстановят учебните занятия. Още преди брифинга на Мутафчийски. Така че чакаме второто нареждане.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в ср, 11 мар 2020, 12:01
Как - ясно е - печелите ваканция. Засега. :satisfied:

Поне маска да беше.😃


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в ср, 11 мар 2020, 12:04
Все пак габровската кметица не може еднолично да отмени заповед на министъра на здравеопазването. В случая не тя е обявила ваканцията. Директорът на РЗИ дори не е в състояние да го направи, докато министърът не издаде нова заповед.
А че все някога ще се възстановят учебните занятия - ще се. Но да си кажат компетентните органи кога.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Джинa в ср, 11 мар 2020, 12:04
Бисе, и аз чакам някой да каже нещо конкретно, ама ...За София казаха сега, че удължават до неделя. И за Ловеч.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Алиена в ср, 11 мар 2020, 12:23
Какво ще е това НВО в тоя стрес не ми е ясно. Говори се за пик точно юни-септември.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в ср, 11 мар 2020, 12:26
МОН са жалки плазмодии
Всички институции преустановят приема на клиенти, само училищата ще работят!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в ср, 11 мар 2020, 12:27
Как да работят иначе лавките и околните заведения?
Снощи точно представител на такова ми се оплака, как го ударила кризата с вируса.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в ср, 11 мар 2020, 12:28
Ще видим, колко деца ще има в училищата!
Хич не ме вълнува НВО при тези обстоятелства.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Шарлот в ср, 11 мар 2020, 12:32
Предложих го в нашата тема, ще пиша и тук: да изготвим искане до МОН, Кметството и Кризисния щаб ....за въвеждане на дистанционно обучение. Най-важно за нас е децата да са живи и здрави, не по-малко важно е родителите с хронични заболявания да не се разболеят, а и повечето имаме възрастни собствени родители - застрашени от усложнения.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в ср, 11 мар 2020, 12:34
Съгласна съм.
Освен това може да диференцират учениците по възраст - на училище в сборни класове да ходят по желание на родителите децата от 1ви до 4ти (или 5ти клас); за останалите, които могат да си седят сами, да има дистанционно обучение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в ср, 11 мар 2020, 12:36
Снощи на моя колежка за класа на детето, писах за това преди два дни, което е обаче в начална степен, са провеждани онлайн уроци от учителката им по БЕЛ. Днес щели да имат математика.
Винаги съм казвала - може, много неща могат да се направят. Нямаме обаче желание и капацитет на хора-професионалисти. Белите лястовици са рядкост.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в ср, 11 мар 2020, 12:46
Сега е моментът мон и учителите да докажат, че са в този век.
Хич не ми дреме за материала или нво. Ученолюбивите и тези, които искат ще си научат. Другите и да ходят на училище, ако не им е интересно, ще забравят "наученото".
Моята приятелка от Италия ми прати един пост във фб, в който едно момиче казва какви са им мерките:
https://m.facebook.com/groups/1511777402383885/permalink/2664830280411919/?d=m


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Mama TAZ в ср, 11 мар 2020, 12:47
Е сега е момента за въпроса с втора дата за НВО
При положение, че очакват пикът да е септември се предполата да има болни и пре юни, е питам аз не е ли редно да има две дати за НВО през две седмици, колкото е карантината..


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в ср, 11 мар 2020, 12:52
Е сега е момента за въпроса с втора дата за НВО
При положение, че очакват пикът да е септември се предполата да има болни и пре юни, е питам аз не е ли редно да има две дати за НВО през две седмици, колкото е карантината..

Ужас, срина се и науката за тестовете! Тоя вирус много мощен.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Шарлот в ср, 11 мар 2020, 12:53
Предложение с молба за редактиране и дпълване:

            ДО
            МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА,
            КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ София, Габрово, Плевен
            КРИЗИСНИЯ ЩАБ ЗА КОРОНАВИРУСА

            ИСКАНЕ от родители на деца в ученическа възраст

         ПОЧИТАЕМИ ГОСПОДА,
      С тревога научихме, че Крисзисният щаб за борба с коронавируса е взел решение в областите с установена инфекция учебните занятия да не бъдат прекратявани.
      Като родители, със загриженост настояваме решението да бъде преразгледано като:
1.   се организират сборни класове за децата под 12 годишна възраст, за които няма възможност възрастен да полага грижи в домашни условия, а за отсъстващите да не се прилагат рестриктивни мерки поради отсъствия  през време на кризата
2.   се въведе дистанционна форма на обучение
3.   в населените места, в които това не може да се осъществи, да се дават указания за разучаване от учебниците на съответен материал, да се възлагат домашни за затвърждаване на наученото и да се определят дни за консултации с учителите по начин, предотвратяващ струпване на множество деца на едно място
4.   при решени за присъствен режим за децата с доказани хронични заболявания, в семействата с родители с такива заболявания и за децата от п. 1, чиито родители са ги отклонили от посещение на училище, да се даде възможност за отсъствие на детето от учебни занятия, със задължение детето в края на учебната година или при отпадане на кризисната ситуация да удостовери с изпит усвояването на учебния материал, при чието преподаване то не е присъствало.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в ср, 11 мар 2020, 13:00
Идеално е.
От мене следното предложение за много лека корекция:

Уважаеми господа,
...
      Като родители, със загриженост настояваме решението да бъде преразгледано както следва:
1. Да се организират сборни класове...
2. Да се...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в ср, 11 мар 2020, 13:05
Добре е, Шарлот.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в ср, 11 мар 2020, 13:07
Аз вече се чудя, ако се очаква пик на епидемията през лятото, не е ли по-добре да направят НВО сега. .. Знам , че звучи прибързано, но ако положението ще става все по-зле... Поне после само за здравето да сме загрижени, а не и за подготовката за НВО.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в ср, 11 мар 2020, 13:13
Никой не може да се подпише под каквито и да е очаквания, според мен. :D
Действа се в крачка и това е.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Просто_майка в ср, 11 мар 2020, 13:14
МОН са жалки плазмодии
Всички институции преустановят приема на клиенти, само училищата ще работят!
Ела да видиш в общините какво чудо е. Няма сила която да спре хората да ходят по местните администрации или да ги накара да стоят на по-голямо разстояние един от друг.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в ср, 11 мар 2020, 13:17
Толкова конструктивни решения прочетох във форума, а управляващите се тепкат и глупости ръсят на килограм.
А в момента е много важно да се действа бързо.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в ср, 11 мар 2020, 13:20
Не знам, аз явно съм психически по-лабилна, но ми е абсолютно непоносимо да нося две дини под една мишница. Има достатъчно материал за изпит, да го правят и това е.. Вече ми е все едно колко точки ще изкара.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в ср, 11 мар 2020, 13:21
Ами то вече има пътечка, по която седмица-две преди нас вървят други държави; ясни са вероятностите за събитията и не е като да хвърляш боб.
Как изпити сега, не е възможно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в ср, 11 мар 2020, 13:24
Той и бобът свърши.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в ср, 11 мар 2020, 13:27
Указания за работа към директорите на образователни институции в община Габрово (https://gabrovo.bg/bg/news-article/8774)

На сайта на ПМГ "Иван Гюзелев" (https://www.pmg-gabrovo.bg/) има информация, че четвъртък и петък ( 12 и 13 март) остават неучебни дни. За следващите дни ще бъде качена допълнителна информация.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в ср, 11 мар 2020, 14:15
И нещо много просто към предложенията, което според мен е много важно, а не изисква нищо.

Училищата с кабинетна система, за времето на мерките, да осигурят занятия  в постоянни класни стаи и учителите да се местят.  Междучасията като се юрнат на талази да се местят по стаи, това с опитването да се спазва дистанция отива на кино. Децата могат да бъдат приканени да си ограничат обикалянията в междучасията и дежурните учители да напомнят.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в ср, 11 мар 2020, 14:21
Това го има като препоръка в габровските указания.
Когато това е възможно, учителите да влизат в класните стаи, а не учениците да се местят в различните кабинети. Да бъдат въведени по-чести индивидуални консултации за учениците по различните предмети, да бъдат използвани по-активно електронните платформи за обучение. Желателно е салоните по физическо възпитание и спорт да не бъдат използвани от два класа едновременно, а от медицинския персонал се очаква да проведе беседи с децата, на които да бъдат напомнени хигиенните правила.
За мен индивидуалните консултации и активното използване на електронни платформи предполага дистанционно, а не присъствено обучение. Текстът за физкултурния салон няма да го коментирам. Спокойно могат временно да преустановят използването му  изобщо.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в ср, 11 мар 2020, 14:23
При нас по ФВС са по два класа в салона. Едва се диша.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в ср, 11 мар 2020, 14:24
Времето е вече хубаво и салон изобщо не е нужен за физическото.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в ср, 11 мар 2020, 14:28
Указания във връзка с усложнената епидемиологична обстановка за СОФИЯ (http://ruo-sofia-grad.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Шарлот в ср, 11 мар 2020, 14:30
И нещо много просто към предложенията, което според мен е много важно, а не изисква нищо.

Училищата с кабинетна система, за времето на мерките, да осигурят занятия  в постоянни класни стаи и учителите да се местят.  Междучасията като се юрнат на талази да се местят по стаи, това с опитването да се спазва дистанция отива на кино. Децата могат да бъдат приканени да си ограничат обикалянията в междучасията и дежурните учители да напомнят.
Могат да напраят постепенни междучасия. Паралелки а/, в/, Ж/ свършват в...ч., б/,г... 5 мин след тях - като се знаят кабинетите, в които децата учат, може лесно да се раздвижи учебната схема. Това че едни деца ще свършват 10 мин. по-късно училище не е беда. А за кабинетната система не ми хрумна - нашите са като първолаци в собствена класна стая.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: esma в ср, 11 мар 2020, 14:37
Указания във връзка с усложнената епидемиологична обстановка за СОФИЯ (http://ruo-sofia-grad.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)

В София явно се подготвят за дистанционно обучение. Много ми е трудно да си представя това да проработи, но да видим...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в ср, 11 мар 2020, 14:38
И това ми хрумна, но нали имат общи учители и заради тях няма как да плават разписанията. За жалост голямото междучасие си става панаир.
Но всяко училище може индивидуално, доколкото има възможност да направи нещо. Нашето е малко, например, и съм сигурна, че с малко желание могат да направят много.
Ние сме били и по двата начина - кабинетна система и индивидуална класна стая. Първият вариант и без грипове и вируси е ужасен, та според мен трябва да е забранен, освен, където не е доказано, че не може да се избегне.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: denyil в ср, 11 мар 2020, 14:39
В момента гледаме (и аз заедно с "дребен") Весела Михайлова в първия дистанционен урок по БЕ.Харесва ми !


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ТришаР в ср, 11 мар 2020, 14:42
И аз си го пуснах на работа :) Харесва ми как обяснява :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в ср, 11 мар 2020, 14:47
Къде я гледате Михайлова? На мен никой не ми прати мейл с допълнителни указания.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в ср, 11 мар 2020, 14:47
В София голям проблем е потока ученици в ГТ. Когато не учат, е значително облекчено и се и разнасят по-малко зарази.
А ГТ+ престой на 30на деца или дв акласа в стая/салон + ядене и тоалетна( без сапун) в рамките на 10 минути си е бедствие
Понеже и на двете деца им предстоят кратки планирани хоспитализации( които всеки ден ту ги отменят, ту не) на 23 март, аз 100%, не, вероятно 1000% ше ги спра другата седмица от училище. Ако има дистанционно обучение, ще наваксват от дома, болницата, където и да е+ частните уроци. Ако няма...ами само частните уроци. Каквото такова. Здравето е най-важно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в ср, 11 мар 2020, 14:48
И аз не съм получавала мейл с указания. Къде я гледате?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: denyil в ср, 11 мар 2020, 14:48
Ето тук http://www.prosveta.bg/grafik-onlain-uroci-s-uchitel
Вход в уебинара -зелен бутон най - отгоре.
Свърши
Утре в 14 - "Съставно сказуемо"
Хепи , точно ГТ за мен е най-големия проблем : училището на дребен е зад блока , но големия пътува един час в автобус с доста дълъг маршрут и...днес му извадих "защитна маска"- казах му , че ако е с нея със сигурност ще е сам в рейса...малко за разведряване , не ми се сърдете ( много ) на спама , моля !
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/z8Tl/WMfZh.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в ср, 11 мар 2020, 14:57
Само в реално време ли може да се гледа?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в ср, 11 мар 2020, 15:00
Освен , ако някъде не бъде качен урокът.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Mama TAZ в ср, 11 мар 2020, 15:00
Аманда, ще има след няколко дни запис в ютуб канала


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ТришаР в ср, 11 мар 2020, 15:03
Само в реално време ли може да се гледа?
ето тук: https://www.youtube.com/watch?v=B-tsRlmP9zk (https://www.youtube.com/watch?v=B-tsRlmP9zk)
Май сега отговаря на въпросите, които са задавани по време на урока.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: мама МОНИ в ср, 11 мар 2020, 15:11
Съгласна съм да изпратим писмо и задължително трябва да се включи в него и текста децата да не обикалят класните стаи, а учителите да идват при тях.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Шарлот в ср, 11 мар 2020, 15:29
Нанасям корекциите в проекта за писмо в пост 559, осмокласна тема.
Моля за още идеи или промени.
Благодаря на всички включили се!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в ср, 11 мар 2020, 15:33
Благодаря за линка за Весела Михайлова.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: pitanka в ср, 11 мар 2020, 15:38
https://www.facebook.com/PROSVETA.BG/videos/197085081622754/ - ето запис от фб на Просвета


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в ср, 11 мар 2020, 16:07
Аз уж инструктирах набора да гледа видео урока на Просвета. Довечера ще разбера дали го е направил. Ще гледам и аз записите, защото ми е интересно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: pitanka в ср, 11 мар 2020, 16:19
Аз уж инструктирах набора да гледа видео урока на Просвета. Довечера ще разбера дали го е направил. Ще гледам и аз записите, защото ми е интересно.
:) моята не го е гледала, знаела си го този материал и аз се заканих довечера 4 човека, 1 куче и 1 котарак да гледаме записа :) и на мен "ми е интересно" и за всички ще е полезно!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: грейпфрут в ср, 11 мар 2020, 16:26
Аз гледах само края - отговори на въпроси, и съм много впечатлена. Изключително разбираемо обяснено, с много примери. Наследникът беше на тренировка, но след малко ще го гледа.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в ср, 11 мар 2020, 16:26
Pitanka, за останалите е ясно, ама кучето и котката не са виновни.  :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в ср, 11 мар 2020, 16:28
Хаха, ама ще го отнесат и те :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в ср, 11 мар 2020, 16:37
Моето куче Е виновно. Ще го строя и него да гледа. Досега е изял едно контролно по математика, малко от учебна тетрадка и сборник по математика. Купувах нов учебник по физика. От учебника по български на малкия съвсем леко си беше гризнал. Има подчертан интерес към математиката и точните науки, сега ще учи по БЕЛ. 😂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в ср, 11 мар 2020, 16:40
:grinning: Ston, при вас е друго положението, ама щом обича науката животинчето, само ще го насърчиш.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в ср, 11 мар 2020, 16:49
Ston, кучето ти има афинитет към математиката😃


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Mama TAZ в ср, 11 мар 2020, 17:06
Смее ли да няма афинитет към математиката кучето на Стон :)
Нашият котарак много обича да дере тетрадките, събаря ги от бюрото и лежи върху тях.. Но пък той единствен успя да възпита у детето чувство за ред - дори и моливник няма на бюрото, защото бюрото е до прозореца и котката го ползва за наблюдаване на птиците.. Понякога буквално влита в стаята и разпилява всичко


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в ср, 11 мар 2020, 17:11
Нашата котка бели не прави, но напоследък рязко прояви интерес към моите програми за чертане. Вечно с лапа на екрана, само ми се налага да я местя. :D


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в ср, 11 мар 2020, 17:11
О, и нашият котарак много обича да спи върху учебници и тетрадки, но поне не ги яде. Мисля обаче, че има косвена вина за изяждането им. Явно той ги събаря на пода, а оттам насетне кучето действа на принципа "каквото падне на пода, си е мое и служи за игра".


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в ср, 11 мар 2020, 17:13
Аз съм  потресена от моя седмокласник. Два дни ме лъга, че решава тестове. И аз с всичкия си акъл му вярвам и му се радвам. Преди малко реших все пак да проверя какво е направил и установих, че е минал половин тест. Започна да ме лъже, че задачите са някъде сред купчините листи, помолих го да ги изрови и накрая си призна, че нищо не е правил.
Не знам как е възможно....Аз изобщо не бях такова дете... Заключението беше, че има много време до неделя, когато трябва да предаде седемте теста на учителката. Така или иначе не отивал без домашно, щял да ги направи събота срещу неделя през нощта:rolling_eyes: Така  и обикновено постъпвал, навивал си аларма да стане към един.
Той се пренесе да живее на тавана и мен ми е неудобно постоянно да влизам, но явно трябва да бъда по-строга, защото изпускам положението. Не се държи като дете на 12, а като някакъв 15 годишен пубер, решил да се прави на интересен.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Betty L. в ср, 11 мар 2020, 17:39
Гледахме и ние с наборката любимата ми госпожа. Много ми хареса, върна ме нямадаказвамколко години назад. Беше ми и класна. И баткото, и малката са при нея в Междучасие. Утре пак ще гледа, аз съм на работа и ще съм в градския транспорт по това време, на път за вкъщи. Каза, че и по литература ще има уроци, ще започнат от Опълченците. Ще чакаме да видим и по математика как ще бъдат.
Аманда, неприятно. Аз затова доверие нямам, що се отнася до учебната част. Проверявам. Уви, такива деца са ми се паднали, не са по самоинициативата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Алиена в ср, 11 мар 2020, 17:40
Ох, и моят много се е научил да лъже.... от брат си се научи, преди не беше такъв.
Възможно е, какво да ти кажа. И аз не бях такава като дете, аз и сега не мога да лъжа.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в ср, 11 мар 2020, 17:40
Аз съм  потресена от моя седмокласник...
И аз. Последните дни никак не са добри, що се касае за взаимоотношенията ни. Отдавна не ни се беше случвало да прекараме толкова време заедно и всъщност с ужас виждам едно друго дете.  Жесток пубертет. Знам, че трябва да подхождам с разбиране и търпение, да разговаряме, да му имам доверие...но това е на теория. На практика - той почти не разговаря с нас, гледа да хапне на две на три и се изнася към стаята си, не го вълнува нищо освен това, което се случва в чатовете му и на компютъра, каквото и да кажем, с баща му, се въртят едни очи на 180 градуса, с което се демонстрира огромна досада. Всичко се върши "отбий номер'. Гледахме заедно онлайн урока. Аз го гледах с интерес, той си чопли ноктите, носа, де що има за чоплене. Спирам. Нямам ясен план как ще преминем през това.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в ср, 11 мар 2020, 17:45
Дикси, ох, това с мисленето ме разби! Хиля се :joy: глас!

Утре президентът щял да идва в Плевен( по неофициална 3нформация).


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в ср, 11 мар 2020, 17:56
Хаха, много ми е познато всичко, особено въртенето на очи на 180 градуса, чопленето на нокти и други неща...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Chaplet в ср, 11 мар 2020, 18:47
Днес ние (или по-скоро аз) с голямо нетърпение чакахме и пуснахме видеоурока. Моята девойка на 20-та минута каза, че това го знае, било пълна загуба на време да продължи да го гледа и го спря. Уж да пише домашни.
На мен обаче ми харесва идеята, дано продължат и с други уроци.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Mama TAZ в ср, 11 мар 2020, 18:48
Аз съм на принципа - Проверката е висша форма на доверие!
Искам тетрадки за проверка инцидентно :) после настава едно писанеее


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в ср, 11 мар 2020, 18:52
Аз изгледах урока на запис преди малко. Много ми хареса. Голямо браво за Просвета и г-жа Михайлова! Страхотен жест, чудесна инициатива. И ако всеки допринасяше така с нещо малко щяхме да сме светлинни години напред.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в ср, 11 мар 2020, 18:58
И аз проверявам, защото си знам стоката. Засега уж не лъжат, директно си признават, че нищо не са свършили.
А погледа... За погледа, който изразява досада или превъзходство, все едно той е най-умният на света, а пък ние сме някакви тирани и задръстена и... Е, за тоя поглед мога роман да напиша.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в ср, 11 мар 2020, 18:59
Най- много се подразних на това, че ме лъже. Каза, че е изрешил всичките тестове на Регалия за март и април. Толкова уверено го говореше, че чак го похвалих. Не знам как не изпита капка срам от това..
И аз като Дикси нямам идея как се преминава през такъв пубертет, през такова яростно отричане на всички съвети на родителите. И лошото е, че когато не воюва открито с философстване, воюва тихо със скатаване и лъжи. Вече тотално загубих представа какви са интересите му. Като малък беше разучил всичко за животните, после взе да се вълнува от старогръцка митология, след това от японска култура, от баскетбол. В момента имам чувството, че от нищо не се вълнува. Ако идва да говорим нещо, то е да ме пита може ли да се види с някой приятел, какво има за ядене и дали съм му изпрала някоя любима тениска.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в ср, 11 мар 2020, 19:01
Само проверки са му майката!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в ср, 11 мар 2020, 19:04
Къде има урока на запис?
Мрънкалото ще гледа в петък, но още не са взели и първи признак. Казах й да погледне в khan academy. Да видим какво ще направи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в ср, 11 мар 2020, 19:08
Виж дали правилно копирам линка (гледах го през фб):
https://www.facebook.com/PROSVETA.BG/videos/197085081622754/


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в ср, 11 мар 2020, 19:25
Правилно е. Направих опит да му го пусна- каза, че това вече го е учил и по-добре  да направи тест. И взе помагалото на "Педагог":smile: Поне пред мен попълва... с оня поглед:smile:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в ср, 11 мар 2020, 19:26
Сега говорих с ОТК-то вкъщи. Гледал урока, той тези неща ги знаел, но все пак било интересно,  учителката обаче пишела грозно. И уроците на неговата преподавателка в училище все пак били по-хубави.
Казах му, че утре вечер ще гледаме заедно, защото той ще е зает за прякото предаване и тогава ще кажа и моето мнение.
А че в нета има толкова много достъпни ресурси, си е абсолютна истина. Само да им се учи. Гледах на Кан академия някои уроци по физика и математика още през есента и бях впечатлена.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в ср, 11 мар 2020, 19:27
А, да, писането също коментира:smile: за трите минути гледане


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: googlish в ср, 11 мар 2020, 20:06
Khan Academy отдавна ги открихме и са страхотни! Има много информация, представена по интересен начин, само да им се учи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в ср, 11 мар 2020, 20:29
У нас също проверката е висша форма на доверие-не знам докога,явно докато ми писне,ама на мен трудно ми писва.
Вбесявам се;защото ги възпитавам и отглеждам еднакво,но такова следене като на дребен на др ми дете никога не е било-за разправиите и пазаренето кое кога да се направи да не говорим.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Betty L. в ср, 11 мар 2020, 20:56
Може ли да се учи втори признак, без да е взет първи? Идея си нямам за какво говоря, но мога утре да се запозная с първи и да го обясня на детето, ако е необходимо.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в ср, 11 мар 2020, 21:08
Може. И трети може. :) Не си пречат и не са зависими един от друг.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в ср, 11 мар 2020, 21:21
Аз установих, че и двете ми деца няма да са много ученолюбиви. Лошото е, че не ги виждам и с някакъв занаят да се занимават :smile: За малкото повече си мисля, че ще се справи с живота - отворен е към хората, сърцат, социален, увлича ги. Щом накара второкласници да слушат Раймщайн и Щурците, ще се справи някак.   За големия обаче абсолютно не знам какво ще прави - дръпнат, саркастичен към хората, а в същото време инертен и неамбициозен. Не обича да се съревновава .  Предполагам, че като го изпитват, говори с отвращение, тихо и с леко подигравателна усмивка. Само си го представям. А иначе ми обяснява, че по БЕЛ казвал нещо, но учителката не му обръщала внимание, пък после еди кое си момиче повтаряло същото, но с патетичен тон и веднага шестица. Представям си как го казва - мрънка и сумти


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в ср, 11 мар 2020, 21:46
Сега видях за втория признак на Просвета. Освен до петък да изработим урок за първи..... :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в ср, 11 мар 2020, 22:18
учителката обаче пишела грозно
Хахаха. Цитирам набора - виж, че пише като мен, а ти само недоволстваш :joy:

Става ми малко по-добре, като ви чета, момичета. Отдавна съм установила, че с Аманда май отглеждаме почти еднакви седмокласници.

Да сме здрави и ние и те!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в ср, 11 мар 2020, 22:29
Дикси и Аманда, щете - не щете, взимате ме във вашия отбор. С девойка. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в ср, 11 мар 2020, 23:37
Дикси и Аманда, щете - не щете, взимате ме във вашия отбор. С девойка. 😁
Мен и ston не знам що забравихте...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: evelin_Sf в чт, 12 мар 2020, 06:33
https://plevenzapleven.bg/blog/2020/03/11/%d0%bd%d0%b0-16-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5-%d0%b2-241565/
Дали има изследване на деца за корона вирус? Аз не чух да са правени - сигурно съм пропуснала нещо.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в чт, 12 мар 2020, 06:57
Добро утро. Имате ли представа дали Кенгуру ще се състои?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в чт, 12 мар 2020, 07:02
Изследванията на деца за коронавирус не се различават от тези за възрастен. Вече доста деца бяха проверени.

Към днешна дата си важи заповедта, с която се отменят всякакви извънкласни събирания на деца. Състезанията и олимпиадите са в т.ч. Докато не се отмени заповедта, ЕК няма да се състои. Същото важи за уроците по школите, за изпита в АК и всичи ПИ.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в чт, 12 мар 2020, 07:37
Не знаех, че и за изпита в АК важи.  То остава една седмица дотогава, иска ми се да минава, ама ако го отложат..

(//cdn.bg-mamma.com/TKzK/4z59F.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Helene S в чт, 12 мар 2020, 08:15
Вчера дискутирахме пак тоя вирус с една колежка и от нея разбрах, че досега няма нито едно заразено дете никъде, което съвпада и с моите наблюдения.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Betty L. в чт, 12 мар 2020, 08:17
“Препоръчали сме на директорите на столичните училища, всяко училище, като се събрази със специфичните условия на работа, със своя кадрови и технологичен потенциал, да разработи комплекс от мерки за недопускане на спад в равнището на усвояване на учебния материал чрез поддържането на дистанционен перманентен контакт с учениците“, каза пред БНР Ваня Кастрева - началник на Столичния инспекторат по образованието и допълни, че не се предвижда промяна на графика на учебното време:

“За всеки учител е от изключителна важност (да има) актуална информация за здравословното състояние на своите ученици; да насърчава чрез контакта с родителите от своя страна да контролират децата си и да ги мотивират, за да поддържат обучителната си активност“.

В интервю за “Преди всички“ по програма “Хоризонт" Кастрева допълни, че към настоящия момент "нямаме предпоставки за ограничаване на учебно-изпитните програми за националните външни оценявания".

Има и звуков файл на цялото интервю - https://bnr.bg/post/101239520/vana-kastreva-vsako-uchilishte-da-izraboti-merki-za-da-nama-spad-v-usvoavaneto-na-uchebnia-material


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в чт, 12 мар 2020, 08:30
Не е вярно, че деца не боледуват. Дори има и смъртни случаи, които наистина са рядкост, но ги има. Статистиката е налична:
(//cdn.bg-mamma.com/nkql/FBk0I.jpg)

Да, има писмо от РУО София от вчера с препоръки, вкл. да подготвят методика за дистанционно обучение. Както и класните да следят за здравето на децата. То човек с усложнения си лежи в Пирогов и не го хващат, че е заразен с коронавирус, а как учителят да хване заразено дете без симптоми?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 08:42
Класните щели да следят, ма Боже! Ама , защо се излагат тези хора така!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в чт, 12 мар 2020, 08:49
Не сме преритали за Кенгуру, ама се замислих, че както е втора смяна, ако имаше състезание щеше да е в по-малък контакт с хора, отивайки преди училище и изтървайки омесването с навалицата преди училище и прекарвайки 75 минути в стая с по-малко хора, отколкото обичайния учебен час.
Е, не навсякъде е така, разбира се, но за нас е комично.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в чт, 12 мар 2020, 08:55
А, и ние не сме преритали за Кенгуру, просто много мразя неясноти и несигурност. Аз обичам да планирам и като има такава ситуация, ми се разваля фън шуя:)

Не знам, като съм навън, всичко си е нормално, като включа ТВ - Апокалипсис.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в чт, 12 мар 2020, 08:59
А, Gadamer, не казвах, че ти или някой е преритал. Така се изразих просто.

Иначе децата се спасиха от напастта пробни. :grinning:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Fifiana в чт, 12 мар 2020, 09:09
Някой ще пише ли ново писмо за втора дата за НВО и да го изпратим масово?
С оглед на новите обстоятелства може би има шанс да размислят.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: звездица в чт, 12 мар 2020, 09:11
Някой ще пише ли ново писмо за втора дата за НВО и да го изпратим масово?
С оглед на новите обстоятелства може би има шанс да размислят.
Аз съм майче от следващия набор, но зорко следя вашата темичка и съм ако решите да изпратите писмо с искане за две дати, съм сигурна, че ще имате широка подкрепа и от следващите набори, само трябва да се разпространи по наборните теми.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: googlish в чт, 12 мар 2020, 09:24
Вчера дискутирахме пак тоя вирус с една колежка и от нея разбрах, че досега няма нито едно заразено дете никъде, което съвпада и с моите наблюдения.
  Децата се заразяват, просто при тях протича по- леко, а при някои и безсимптомно, като статистически, от това как се възстановяват, се счита, че за тях не е опасно.  Въпросът е, че по този начин го "разнасят", особено ако семейството контактува често и с възрастните баба и дядо.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в чт, 12 мар 2020, 09:32
Вчера дискутирахме пак тоя вирус с една колежка и от нея разбрах, че досега няма нито едно заразено дете никъде, което съвпада и с моите наблюдения.

Това, разбира се,  невъзможно.
Може би сте имали предвид, че няма у нас болни деца, но те си носят вируси и в това е опасността. Могат да прехвърлят съвсевм спокойно такива на хора, за коитао това е фатално.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 09:36
Даже и не ми се мисли, как ще се отрази на хронично болни деца и на такива, които наскоро са преболедували грип.
И за силните дезинфектанти , как пък те се отразяват на белите дробове ще си замълча.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Betty L. в чт, 12 мар 2020, 09:37
Има и петиция за удължаване на ваканцията до въвеждане на дистанционно обучение - https://www.peticiq.com/253742?uv=21096679&utm_source=fb_share&fbclid=IwAR3v9armtAW1OJ2RnrLl1f3B647buUziMEn2KONVyk8yrTj0b8EXEIz7GUo


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 09:38
Още снощи я подписах.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Пак тя в чт, 12 мар 2020, 09:57
Пуснах и аз линка на Просвета. Ма вярно много грозно пише тази учителка.
Иначе от моята засега съм доволна, тя си ходи на уроците по математика, каза че са по-напред отколкото в училище. Решава и задачи. Чудя се вече, дали да я пускам на танците. Ясно ми е, че едва ли има някакъв риск точно там да се разболее, но и почти сигурно фестивалите, за които се готвят, ще ги отложат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Inna_78 в чт, 12 мар 2020, 10:03
Моята също си ходи на уроци по БЕЛ и мат. На тренировки също. За съжаление до момента има отменени три турнира. Надявам се тази истерия с вируса да отмине по-бързо. Първокласника мрънка, че му се ходи на училище, това не съм чувала до момента от него. Явно на децата им омръзна ваканцията.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в чт, 12 мар 2020, 10:07
От 2003 година ползвам само телефони Note с писалка. Почеркът ми е коренно различен и значително по-грозен, когато пиша на устройството и не е до навик. Просто не мога да пиша красиво на екран. Та затова не бих съдила човек за писане на екран, който освен всичко друго иска да помага в частност на моето дете.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в чт, 12 мар 2020, 10:16
Ние изобщо не я съдим, а споделяме само как се хващат за глупости, а не слушат. Особено моето, дето е способно на един лист три пъти да смени наклона на писане...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Betty L. в чт, 12 мар 2020, 10:19
Пуснах и аз линка на Просвета. Ма вярно много грозно пише тази учителка.
Това си звучи като оценка определено. Имаше и по-нагоре. Подкрепям напълно написаното от Мария. Освен това прочетох някъде в коментарите във Фейсбук, че е писането на такава дъска или каквото е там изобщо не е лесна работа. Лично аз нямам опит.
Моля, да не се приема като заяждане!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в чт, 12 мар 2020, 10:24
Подозирам, че ако графолог анализира почерка ми, може да ме изкара емоционално нестабилен социофоб с рисково за обществото поведение, а може  и нещо по-лошо. 😁
А истината е, че аз вече не мога да пиша на ръка, напряга ми се мускулатурата, нямам никакво желание да го правя, пък и няма undo.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Пак тя в чт, 12 мар 2020, 10:25
Ей, значи, много тънкообидни хора. Какво като съм си казала мнението, че пише грозно. Все пак доста често се подчертава, че дацата трябва да пишат четливо, защото това също може да намали оценките им. А тук определено има проблем с някои букви. Дали е заради вида на устройството на което пише не знам. Не коментирам качеството на урока.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в чт, 12 мар 2020, 10:26
Говори ми...наскоро имах лекции, два дни ми диктуваха по 10на листа...ами след това толкова ме боля ръката, че ходих на масажи и мислех да ходя на лекар
По едно време се светнах и ме хвана срам от какво ме боли :astonished:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в чт, 12 мар 2020, 10:33
Сигурно защото самата аз не пиша красиво, никога не отдавам такова значение на краснописа. Важното е да се чете.
Red, графолог не знам, ама аз явно, ще си кажа от твоя почерк: А, ето един като мен. :grinning:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в чт, 12 мар 2020, 10:38
Моята девойка има онлайн урок по мат тази сутрин, в група са всички. Остават им 6 урока до края на материала.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в чт, 12 мар 2020, 10:41
Solnichka, лошото е, че нямам никакво обяснение как съм се докарала до това дередже.
Винаги съм пишела много красиво; после се бях ошлайфала с архитектурно надписване на чертежи.
И накрая - трас! - пиша като неандерталец.
Но аз нямам никаква вина естествено, друг е измислил компютрите и високите технологии. :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: *Biskvitka* в чт, 12 мар 2020, 10:46
Нашият директор е пуснал заповед, че до започване на учебните занятия на 16.03. забранява учениците да се събират и да се срещат помежду си - интересно как ще следи за спазването й, ама...хайде.
Днес ще пускам документите за кандидатстване в АК /там изпитите няма да се отменят, поне засега - на 13,14 и 15.04. ще са/, и съм в голяма чуденка относно подредбата на желанията - дали да запиша като първо софтуерни науки или чужди езици. Девойката няма никаква идея, ако чакам нея и срокът ще изтървем. Освен по-добрите отзиви за софтуерните науки поне от четири випуска насам, дали не е по-добре да използваме възможността в средното училище да придобие познания и в тази област, освен в английския? Дори и да поеме съвсем друга насока в университета, мисля, че няма да е излишно..Доколкото проучих, не се изучава повече часове математика/ужасът за девойката/, а информатика и информационни технологии. Тя няма как да знае на този етап дали ще й е интересно, защото на практика от 5 до 7 клас нищо не учат и хал хабер си няма. Много се чудя...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в чт, 12 мар 2020, 10:54
Какво ще учат по информатика? Само ще дам пример със смг, където са събрани деца с математическо мислене. В нашия випуск след година учене на С++ половината се отказаха. В случаят на Ния беше тотално непосилно да осмисли за какво става въпрос. За другите не зная как е. За сметка на това следващата година беше много в час с html, правеше страници в интернет, включително и по-сложни с анкети и т.н.
Випускът след нас също е входирал подписка за алтернативен избор, различен от с++. Пети клас пък направиха извънредни РС защото също децата им срещат проблеми със с++. Нямам идея как програмиране би вървяло без математика, но и само математика не е достатъчна за да ти върви програмирането.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в чт, 12 мар 2020, 10:54
Biskvitka, според мен информатиката си изисква математическа насоченост на ума и такава нагласа. Създаването на програма си прилича на решаването на задача.
Ама знам ли, ако има програмисти сред нас, да кажат. Ще е интересно.

Мария, аз съм учила Pascal и съвсем повърхностно html. (за протокола :))

За мен, C++ в пети клас без да е имало време за някаква основа си е изхвърляне.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: green_dawn в чт, 12 мар 2020, 10:59
Имах съученик в гимназията, който не беше особено на ти с математиката при все че бяхме МГ, но всяка година беше на националните кръгове на Оли по информатика.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Mimi75 в чт, 12 мар 2020, 11:23
Какво ще учат по информатика? Само ще дам пример със смг, където са събрани деца с математическо мислене. В нашия випуск след година учене на С++ половината се отказаха. В случаят на Ния беше тотално непосилно да осмисли за какво става въпрос. За другите не зная как е. За сметка на това следващата година беше много в час с html, правеше страници в интернет, включително и по-сложни с анкети и т.н.
Випускът след нас също е входирал подписка за алтернативен избор, различен от с++. Пети клас пък направиха извънредни РС защото също децата им срещат проблеми със с++. Нямам идея как програмиране би вървяло без математика, но и само математика не е достатъчна за да ти върви програмирането.
Това е така, защото да, трябва си математика за програмирането, но не и тази, която се учи в училище. Даже, преди да вкарат ТУЕС в общото класиране имаше изпит, и според детето, на съвсем различен вид задачи е било.
Трябва да имаш специфично мислене, за да можеш да разбереш и да се забавляваш с програмирането.
Затова ме учудва този наплив за там, щото, разбираш ли, е модерно. А дали децата са за там, е друг въпрос.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: googlish в чт, 12 мар 2020, 11:28
Според мен ако детето не прояви личен интерес към информатиката, настава голяма мъка. Това е наука, която се счита, че дава много добра професионална реализация, защото е доста добре платена, но ако се занимаваш с това не от интерес, а защото трябва, не е добре. Имам двама близки приятели, които след 20 години работа в сектора, го напуснаха. Казаха, че това е нещо много сухо като работа и са изчерпани. Математиката ми се струва по-всеобхватна, с повече интересни приложения. Иначе да, да си програмист в днешни дни май бие всички други професии по заплащане.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в чт, 12 мар 2020, 11:32
Още една причина да си имат свои изпити отделни училища, вкл. МГ. Там също сега отиват не малко деца, които никога не биха се готвили и явили на изпит за МГ, ако имаше такъв.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: *Biskvitka* в чт, 12 мар 2020, 11:43
При нас проблемът идва оттам, че тя не проявява особен интерес към нищо - да, отдават й се чужди езици, но смята да учи това, защото най-малко усилия полага, научаването става по-бързо отколкото по другите предмети. Няма интерес към информатиката, защото няма представа за какво иде реч. Аз обяснявам теоретично, но не й помага особено, боса съм в тази област и като нямам по-специфични познания, не мога и да я заинтересовам. Знам ли обаче, като започне да навлиза в детайлите може и да потръгнат нещата...Чудя се много...макар, че дори и да посоча като първо желание софтуерните науки, а езиците - второ, в крайна сметка ще видим резултатите и класирането и пак ще го мислим..


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в чт, 12 мар 2020, 12:54
Аз имам дете 11 кл профил информатика-по старата програма е и има 5 часа информатика-ами не е неговото нещо,скучно му е и безинтересно-изкарва 6ци,но е категоричен,че не иска да се занимава с това. А за деца по новата програма,които ако са СХН им не мърдат 5 часа информатика и 5 часа ИТ в 11 и 12 кл,а ако са 3 ПП даже и повече според мен ще си е направо мъка... Наборът точно за това ходи втора година на Телерик,за да види дали му харесва и отдава,иначе просто не виждам смисъл да се мъчи дете с такъв профил. Не че няма да завърши,даже ако е съвестно,съзнателно и отговорно като големия ми син може и 6 да има,но ще си е трудно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Джинa в чт, 12 мар 2020, 13:19
Пуснах си урока на Просвета - много интересно обяснено. Честно казано, много неща съм забравила и аз и ще ми е полезно да си поприпомня. За съжаление никой не се впечатли , да седне да го изгледа. Но пак ще настоявам :)
Вчера дъщерята си е направила един тест по математика, брат й обаче си е спестил, а той е зле там. Хич не им дреме. Сега им казах да седнат да четат по биология, защото ще имат контролно в сряда - госпожата е писала в Школото, съмнявам се, че ще го направят :( Да кажете откъде мога да сваля някакъв тест за безгръбначни?
Също и по химия са супер зле, и двамата с 3-ки. То май целия клас е зле, та не знам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: googlish в чт, 12 мар 2020, 13:31
Детето все още не е взело крайно решение, но за момента няма да изберем СМГ след 7 клас именно заради КМ и ИТ, колкото и да ни харесва училището. Е, резултата на НВО е определящ, но така или иначе гледаме в друга посока.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 13:32
Джина, и аз търсих тест по биология за безгръбначните, но ударих на камък.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в чт, 12 мар 2020, 13:48
googlish, какво е КМ :blush:

Бургаските деца са на училище и ги посрещат като на летището. Мерят им температурата. Добре е според мен.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: googlish в чт, 12 мар 2020, 13:51
googlish, какво е КМ :blush:

Бургаските деца са на училище и ги посрещат като на летището. Мерят им температурата. Добре е според мен.
  Компютърно моделиране


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в чт, 12 мар 2020, 13:55


Бургаските деца са на училище и ги посрещат като на летището. Мерят им температурата. Добре е според мен.
При нас всяко междучаие се раздава антибактериален гел.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в чт, 12 мар 2020, 14:25
Джина, и аз търсих тест по биология за безгръбначните, но ударих на камък.

Аз намерих един в Помагало
https://testove.pomagalo.com/view/1826/test+biologiya+7+mi+klas+na+tema+bezgrybnachni+jivotni/

Утре ще го занимавам с биологията.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 14:28
Благодаря, Дикси!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: мама МОНИ в чт, 12 мар 2020, 14:58
Момичета, дали наистина да не си подновим писмото с искане за втора дата. Може пък и да стане предвид ситуацията. Вчера моят ме пита дали няма да отменят НВО след като се очаква епидемия и дали догодина пак няма да е 7 клас. Направо настръхнах само като си го представих, че ще ме тресат нервите не една, а две години.
При нас в работата се вриза след като са ни измерили температурата и задължителна дезинфекция на ръцете. Вчера пък ни изгониха в 16 ч., защото идва фирма да дезинфекцира цялата сграда.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Betty L. в чт, 12 мар 2020, 15:20
Прехвърлят пропуснатите занятия през пролетната ваканция - Междучасие. Разбира се, с уговорката, че могат да настъпят отново промени.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в чт, 12 мар 2020, 15:22
Много го мислих това писмо за втора дата. Притеснява ме, че сега не им е до главата (имат по-голям проблем) и може да ни отрежат с довода, че е далеч и дотогава ще е минало всичко, а те ще съобразят материала. Не зная дали сега или по-късно да действаме или те сами няма да стигнат най-накрая до извода, че науката за тестовете са я чели по диагонал.

И Ния сутринта беше с подобни въпроси/притеснения. Но тя ме пита: ако отпадне НВО, трябва ли и в 8ми клас да си продължим в училището, в което учим? Отговорих ѝ, че има основни училища, а тя рече, че тях сигурно ще ги преразпределят по гимназиите по оценки от училище и тя, милата, само ще си сънува фег...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Пак тя в чт, 12 мар 2020, 15:25
Аз честно не го разбирам това с меренето на температурата. Ако съм толкова зле, че да ходя болна на работа, какво ми пречи да мушна едно панадолче преди тръгване и на работа да ми измерят нормална температура? Същото важи за всички места, на които мерят температура.
Аз също съм за да се опита пак за втора дата. Все пак това е криза, с която не са се сблъсквали досега. Ами ако голяма част от учениците точно тогава са болни? И без това само се гадае, кога ще е пикът при нас.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в чт, 12 мар 2020, 15:36
На нас от днес на влизане ни мерят Т. Сутринта бях с 32,9, на замръзване вървях.:laughing:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в чт, 12 мар 2020, 15:42
Мале, горките хора с 36.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в чт, 12 мар 2020, 15:43
На мене ми се струва, че трябва да се въоръжим с малко търпение относно искания за втора дата.
Поне месец трябва да се изчака, за да видим накъде върви епидемията.
Считам за вероятно самото министерство да действа различно предвид форсмажорната обстановка.

Не мисля, че са чак толкова зле, та да пуснат само една дата, ако в края на май има например 100 000 болни от корона.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 15:46
Може пък , предвид обстоятелствата да си дадат сметка, защо сме искали и втора дата и сами да вземат решението.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: googlish в чт, 12 мар 2020, 15:46
Звънче, покрай  тоя корона вирус и това НВО взехме да замръзваме😄 Много шашава година! Нашият маймун не го свърта вкъщи, чудя се къде да го отведем безопасно да избие енергията...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в чт, 12 мар 2020, 15:47
Ние събота и неделя сме по балкана.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Просто_майка в чт, 12 мар 2020, 15:47
Раздадоха ни спирт и дезинфектанти. Маски - по-натам, ако намерят. И то само за работещите пряко с клиенти. Де факто - всички. Щото гражданите нищо не ги плаши. Данъчната кампания (плащането с отстъпка) приключва на 30.04. Ама не, сега трябва да се платят! И като се наредят на гишето плътно един до друг... Сакън да не би да не разбере комшията колко данък плаща! Въобще никакъв инстинкт за самосъхранение нямат.
Та в този ред на мисли - и да затворят училищата, все тая. Мъж ми работи в София, пътува с влак. Ха познайте дали се дезинфекцират влаковете! Аз работа с хора, предимно възрастни. Днес дойде инструкция на два часа да си почиствам ръцете с гел. В училището на Ани само са прочели инструктаж и учителката по английски им е показала "теста" със задържане на въздуха за 10 секунди. И с това приключват нещата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 15:50
Звънче, каква е тЪз киборгска температура, момиче.:)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в чт, 12 мар 2020, 15:53
Аз вдигам Т много рядко и нямам идея каква ми е по принцип. Всички колеги бяха с подобна, близка, но сутринта беше хладно. Майтапехме се дали работи термометърът. Докато ти мерят Т е все едно имаш насочен пистолет към челото, защото е безконтактен.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в чт, 12 мар 2020, 15:55
А инстинктивно вдигаш ли ръце :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в чт, 12 мар 2020, 15:55
Звънче, тия термометри не работят според мене.
Няма такава температура 32.9.
Т'ва е направо хипотермия. :D


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 15:57
А, това да не са били от тези запалки  имитиращи термометър, и с фенерче да са ви мерили температурата?:D


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: мама МОНИ в чт, 12 мар 2020, 15:57
Ха-ха, Звънче аз съм по-добре. Моята темп. беше 34,8.
Red, Мария прави сте, че може би е рано за това писмо. Но ако нещата ескалират и ако Мончовците не се сетят сами ще трябва да им пишем. В осмокласната тема са изготвили писмо с искане за дистанционно обучение и са започнали да го пращат. Нещо не можах да го копирам тук, но мисля и аз да го изпратя. Влезте и го вижте.
Нормално е децата да започнат да задават такива въпроси. Не са малки, гледат и слушат и те какво става. Може би не всички ще се притеснят, но моят и Ния нали са от семейството на Алората та може би затова :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в чт, 12 мар 2020, 16:02
Аз вдигам Т много рядко и нямам идея каква ми е по принцип. Всички колеги бяха с подобна, близка, но сутринта беше хладно. Майтапехме се дали работи термометърът. Докато ти мерят Т е все едно имаш насочен пистолет към челото, защото е безконтактен.

Температурата е толкоз показателна, колкото зачервените очи.
Големият ми син кара много тежка двустранна пневмония без да качи температура. У нас това се случва много рядко, на години по веднъж и тя не е особено висока. Което не значи, че не боледуваме, обаче.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 16:04
Моника също преди години изкара двустранна пневмония без температура.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Mimi75 в чт, 12 мар 2020, 16:04
Аз писах, комбинирах писмото от осмокласната тема, с нашето писмо от миналата година. Реално са две отделни теми, но с една насоченост, и все свързани с короната. Затова реших да пиша сега. Натам не знам как ще се развие ситуацията с вируса, и ще има ли въобще кой да ме отрази.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Джинa в чт, 12 мар 2020, 16:06
Дикси, мерси за теста! Няма да им казвам, че ти си ми го дала :satisfied:
Днес били учили по биология и се изпитвали един-друг :) Да видим после резултата, но тя госпожата малко им помага. Обаче по географияяяя - мале, мале, не ми се мисли.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Dodiela в чт, 12 мар 2020, 16:08
Звънче, тия термометри не работят според мене.

Ей, така преди години ни правеха редовно проверка за алкохол с дрегер и ми показва минус 0.5
Един колега ми казва "Ама колежке, вземи пийни едно, барем да се занулиш". :)

и аз мисля, че е рано за писмото за втора дата, но се подписах в петицията за дистанционно обучение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 16:09
Хаха, Доди, занули ли се?:)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Dodiela в чт, 12 мар 2020, 16:11
Хаха, Доди, занули ли се?:)
Аз в работно време никога не се занулявам, но вечер в къщи, понякога по 1-2 чашки червено - моооже


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 16:14
Ама твоят колега голям подстрекател ще излезе. Дръж го под око:-)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в чт, 12 мар 2020, 16:26
ОХ,оправи се времето и се почнаха борбите с наборката.ДНес следобед беше на урок по математика и се започнаха от сутринта пазарлъци- да излезе по-рано  в квартала да се види с не знам си кой.Пуснах я.ОДеве ми звъни  да останела и след урока.Ами-страх ме е да я пусна да щъка ей така  на групички.ДА се сърди.Накарах я да се прибира...Сега ми е тъпо


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в чт, 12 мар 2020, 16:28
Почти всички европейски държави си спряха училищата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: *Biskvitka* в чт, 12 мар 2020, 16:29
Много благодаря на всички отзовали се за моята дилема :smile:
Е, подадох документите, писах първо желание чужди езици, пък ако я приемат, да си ги учи. От тази година се предлага, освен немски език като втори, и испански - госпожицата обаче се е запънала на немски и това е. Каквото иска, такова, писна ми вече да се разправям. От АК ми казаха, че има вероятност да сменят датите на изпитите и да се проведат - в един ден английския, а на втория - останалите два - БЕЛ и математика накуп, защото там времетраенето е по-малко отколкото за английския.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: green_dawn в чт, 12 мар 2020, 16:29
Аз очаквам да се обяви тотална карантина и това ще е най-правилното. Не мисля, че трябва да чакаме да станем Италия.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 16:36
Италия има ресурс и пак изпитва затруднения, а ние..


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: pitanka в чт, 12 мар 2020, 16:36
я, кажете предвид повсеместната карантина :) има ли място/клуб в София, където да се тренира волейбол от  наборите, абсолютно сериозно, но непрофесионално лятото...
всичко навсякъде е коронясано... да питам нещо странично :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в чт, 12 мар 2020, 16:37
Аз очаквам да се обяви тотална карантина и това ще е най-правилното. Не мисля, че трябва да чакаме да станем Италия.

Дано не ставаме. Имам лични познати там, такива имат и мои колеги - много е лошо положението, наистина. У нас сепремълчава тодса. Вероятно защото не е удобно да се каже и покаже /има кадри от камери онлайн - пустош е дори в Рим/.

Питанка, карантината е сериозно нещо и забраните, ако се обяви такава, включват клубове, дискотеки, заведения. Вкл. спортни клубове и фитнес зали.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Dodiela в чт, 12 мар 2020, 16:37
Аз очаквам да се обяви тотална карантина и това ще е най-правилното. Не мисля, че трябва да чакаме да станем Италия.
и колкото по-рано, толкова по-добре - мое мнение. Може да е ниска смъртността, но ако е мой родител ще е непрежалимо.
А, не мога да си представя някое от децата да зарази баба или дядо, как ще се живее после...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: green_dawn в чт, 12 мар 2020, 16:40
Всеки забавен ден увеличава двойно заболелите (https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Kak-da-se-spasim-ot-koronavirusa_146231.html)
Не ме е страх за мен и децата, но за родителите ми и други възрастни роднини, които всички си имат съпътстващи заболявания.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в чт, 12 мар 2020, 16:40
Почти всички европейски държави си спряха училищата.
Само да илюстрирам казаното от Мария. Обновява се периодично. Може да има ненанесени държави.
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в чт, 12 мар 2020, 16:51
За вас не знам, аз се опитвам да не се психясвам и мисля, че за сега успявам, но с всичко това около мен се чувствам в нещо средно между във война и Оруел. Не знам до къде може да се стигне.
Започвам да се замислям и за пътуването пролетната ваканция, защото планираме и майка да бъде с нас. До вчера си мислех, че има цял месец и нещата ще се нормализират. Днес съм разколебана.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в чт, 12 мар 2020, 16:54
А аз се опитвам да си представя още две седмици с тинейджъра у дома. Ще се избием... :stuck_out_tongue_winking_eye: .
Всеки ден има мелодрами къде и с кого не сме го пуснали. Днес още не е почнал да учи.
Хем го изведох на разходка :grinning: да подпиша малко чист софийски въздух.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в чт, 12 мар 2020, 16:57
Към горната карта от утре се добавят Ирландия, Норвегия и Дания. Може и още да има.
Превантивната изолация на най-непредпазливите (децата) е най-доброто решение според мен. И за да не се изкушават да излизат в хубавото време, ще трябва да ги товарят с повечко домашни.

Хората войни са преживявали, ние в мирно време правим проблем за 2 седмици самодисциплина с книжки, ТВ и интернет, за да избегнем примера на Италия.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в чт, 12 мар 2020, 16:59
Тъкмо ще се готвим по-интензивно върху взетия материал за НВО. На спокойствие.
Въобще отказах всякакви планове за ваканции. Може да се наложи да се отучват. Ако нещата ескалират така, както е тази седмица, може да последваме Норвегия и Дания. /Макар че принципно и очевидно сме далеч от тях.../


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Betty L. в чт, 12 мар 2020, 17:07
Австрия също от другата седмица.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Cygnus в чт, 12 мар 2020, 17:10
Малта от днес затваря Schools and educational establishments, по думите на приятелка, преди малко


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в чт, 12 мар 2020, 17:14
И още 9 случая в София. Току-що го съобщиха.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: green_dawn в чт, 12 мар 2020, 17:26
Това е повече от двойно увеличение за един ден... Сега ще си проличи има ли разум в т.нар. политически лидери.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 17:41
Дано да има, дано!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в чт, 12 мар 2020, 18:18
Някъде може ли да се гледа запис на днешния урок по БЕЛ на Просвета?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ТришаР в чт, 12 мар 2020, 18:22
Някъде може ли да се гледа запис на днешния урок по БЕЛ на Просвета?
https://www.facebook.com/PROSVETA.BG/videos/538034283783878/ (https://www.facebook.com/PROSVETA.BG/videos/538034283783878/)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в чт, 12 мар 2020, 18:26
Ние с Ема сме от 2 часа в парка с кънките. Утре ще ходи на ски с баща си за 1 ден. Днес гледахме заедно Весела, направи един-два теста по ЧсР, сутринта 2 часа МАТ онлайн...повече от това.. Не мога да я затворя вкъщи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в чт, 12 мар 2020, 19:01
Оказа се, че дъщеря ми ни е сърдита тези дни отчасти поради следната причина: родителите на част от приятелеките ѝ са паники и никъде не си пускат децата, а другата част от девойките обикалят моловете. Аз от няколко дни я навивам да излезе, но без да ходи точно в молове, и тя реално няма с кого да се разходи в парка примерно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в чт, 12 мар 2020, 19:03
Аз като си помисля, че за да стигне до парка с приятели, трябва да мине през метрото... и рязко му отказвам.
Не ме е обзела паника още, ама защо да се навираме доброволно между шамарите.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в чт, 12 мар 2020, 19:12
Е то и при нас пътят минава през метрото, но да кажем, че по обед със сигурност не е претъпкано.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: грейпфрут в чт, 12 мар 2020, 19:14
И аз пуснах днес синковеца да се разходи. То в това време как да го държа вътре. Разбрахме се само да стоят навън и да не яде непакетирана храна - дойде си умрял от глад :) Сега гледа урока на Просвета.
Надявам се да не трябва да ходят на училище другата седмица.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 19:15
Моника излиза само в градската градина и в парка. В молове, затворени помещения и т.н. няма работа. Разходки само на открито.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в чт, 12 мар 2020, 19:20
Вече са 23. Просто няма да пусна Ния на училище. Ако ще да повтаря, не ми дреме!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в чт, 12 мар 2020, 19:22
Вече са 23. Просто няма да пусна Ния на училище. Ако ще да повтаря, не ми дреме!

И аз.
Въобще не става въпрос за паника, а за най-обикновен здрав разум. Никой няма да се счупи от изтърван урок.
Не напира да ходи на закрито моят въобще.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в чт, 12 мар 2020, 19:23
По-вероятно ще удължат ваканцията.
Всъщност поправям се.
Започвам да подозирам, че няма скоро да се върнат в училище. Епидемия тепърва стартира. Следващите 2 месеца главоломно ще расте броят на установените случаи.
Ще бъде добре, ако изобщо се окаже възможно да има изпити през юни. Някъде юли-август ги виждам аз.
Освен ако някой светкавично не набави няколко милиарда ваксини. Което е съмнително.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Cygnus в чт, 12 мар 2020, 19:24
Абсолютно! Ако ще на неизвинени да преминем.  Имат сборници за цяла рота да решават. А нашият кмет ги прати на училище днес, мерили са им температурата и са били 500 деца струпани с родители пред всяко училище. Мерки за изолация... Моите си останаха в къщи по семейни причини. Говорих с класната, някой ден ще й занеса декларациите.
Цифрите говорят, защо не го прочетат това тези, които взимат решенията: https://www.dnevnik.bg/analizi/2020/03/12/4040354_ne_biva_da_otvariame_uchilishtata_v_ponedelnik/?fbclid=IwAR0Tu9o7GqjjF7ObksZoWxpfPUCbUG3eeTrDaJmd0QQ9MWpbELW-_P9xD_E#comments-wrapper


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в чт, 12 мар 2020, 19:26
В момента се ошмулват. Защото знаят, че ще трябва много работа и промени, което се надяваха да избегнат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 19:26
Ако някой от темата е подписвал петицията- има промяна  в нея.
Вече ще пускам само имейли до където трябва.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в чт, 12 мар 2020, 19:31
Каква е промяната?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: грейпфрут в чт, 12 мар 2020, 19:32
Каква е промяната, можеш ли да кажеш? Подписах вчера ...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 19:33
Само първите две точки са останали като съдържание. както Дидева отбеляза в друга тема, трета точка би могла да бъде изтълкувана погрешно. Въпросът е, че аз се подписвам под едно съдържание, а след това то е променено. Не ми харесва тази опция.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в чт, 12 мар 2020, 19:38
Моето мрънкало е много доволно от ваканцията. Не мога да се оплача - съвестна е и си е написала всички домашни, решава задачи за уроците. Мрънка, де, но идеално няма.
Но друго да кажа - пубертетът процъфтява. Днес в 12 ч. наше време Найл Хоран, най, най, най-невероятният, Той, пуска нов албум. Мрънкалото сега отиде да си легне, защото си е навило часовника да стане в 12 ч. и да слуша новия албум. Щяла да стане и в 6 ч. да гледала нещо друго. Ваканцията дойде дюшеш.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в чт, 12 мар 2020, 19:45
Знаете ли, оказа се, че явно днес съм видяла линейка, превозваща някой с коронавирус.
Всички бяха екипирани като в Чернобил. После мина друга линейка (нали пешеходствам), там не бяха с такъв аутфит. Току що прочетох статия по темата, която дава обяснение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в чт, 12 мар 2020, 19:54
Изгледах урока на Просвета заедно с набора. Аз съм очарована, той не толкова, защото тези неща си ги знаел.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в чт, 12 мар 2020, 19:57
Аз днес сутринта докато простирах на балкона  видях една линейнка , която даваше на заден по нашата уличка и беше  с  такива екипирани.ПО тая улица  е само нашия блок.Може и да са се заблудили , защото е задънена де...Ама може и да  има общи наредби да  са така екипирани  в линейките.ТО знае ли се  при какви хора отиват......
Ох..утре е петък- дали има някакъв шанс и да проявят разум , спускайки нова заповед за удължаване на ваканцията?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 20:10
Мисля, че има шанс.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в чт, 12 мар 2020, 20:37
ББ свиква в 22ч извънреден  щаб.Ще предложили  по-=строги мерки.А да видим...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Dodiela в чт, 12 мар 2020, 20:37
Обявят, не обявят, аз моите няма да ги пускам и точка. Хайде пък да видим колко ще изпуснат.
Реших го още преди да обявят заразените днес, а след като ги обявиха няма сила да ме накара да ги пратя на училище.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в чт, 12 мар 2020, 20:46
Според мен ще обявят. Бойко Борисов не би рискувал да си навлече обществен гняв.
Аз вече съм почти сигурна, че няма как да се опазим. Давам на децата и на мъжа ми  витамин С, селен, Витамин Д и цинк. Аз също пия част от тези добавки от много време. Притеснявам се доста за съпруга ми, който си има хронична кашлица, както и за майка, която е с високо кръвно и куп заболявания, бабите ми са много възрастни, но си ги обичам.... Татко уж изглежда във форма, но знае ли се...Като цяло съм в ужасно психологическо състояние.
Иначе детето днес си е решило четири теста:smile:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Dodiela в чт, 12 мар 2020, 20:50
Може ли някой, който е наясно с даването на витамин Д да ми пише, може и на лични, малко се притеснявам да го давам ей така.
Извинявайте за спама.
Моите мацки не скучаят, учат си, гледат филмчета, четат си книжки, малко на телефони и устройства. Не излизат в града, ние сме в по-краен квартал и сме като на село. Разхождаме се привечер или ранния следобяд, няма живо пиле по уличките. Не мрънкат, изобщо.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в чт, 12 мар 2020, 20:52
На Ния за щитовидната изписаха и Вигантол (витамин Д на капки). По 2 капки сутрин.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в чт, 12 мар 2020, 20:54
Аз си мисля че някакви общоукрепващи средства за организма, за да не е податлив на каквото и да е трябват.Не бих се ангажирала с конкретни витамини- то какво ли не се чу, ама не може всичко  да  даваме подред.Не ми се вижда разумно.Или витаминен комплекс, или някакъв микс в стил джинджифил+ мед+ лимон...... Разсъждавам си на глас...Не че нещо съм дала или   взимам.Всъщност пия витамини за нокти :)Не знам дали се брои


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 20:56
Ние увеличихме консумацията на лук.
Чесън( не китайски) също.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в чт, 12 мар 2020, 20:56
На мен фармацевт ми препоръча този https://www.amazon.com/Doctors-Best-Regulates-Function-Supports/dp/B0050MYHBQ Каза да давам през ден, нямало опасност от предозиране. Доверих се. Каза, че изследванията напоследък показвали,че имаме повече нужда от витамин D.
Аз съм си решила, че и повечко белтъчини в менюто пазят от вируси, та наблягаме на чисти пържоли и зеленчуци.
Лудницата е пълна. Никой нищо не знае, но правим отчаяни опити да се спасим.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в чт, 12 мар 2020, 20:58
Много е неприятна ситуацията с ниското ниво на обществено доверие у нас.
Извънредните мерки ББ няма да ги въведе, за да си спести обществен гняв. Той няма притеснения да се поучава от европейски директиви и практики. Което в случая е добре.
Освен това е пожарникар. Което също е добре. В подобни ситуации именно по-казармените методи вършат работа. 😁
Иначе не мисля, че има нещо, което може да опази от вирус като този.
Ми хората не сме чак толкова важни от вселенска гледна точка. Да се благодарим, че не е Ебола. Или чума.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: didita4u в чт, 12 мар 2020, 21:01
Малката няма да я пускам и другата седмица, от януари не е спряла да боледува, много малко е ходила на училище, направо съм в ужас и без корона.
За големия, не знам на какво се надявам, много лентяйства и се отпуска с тия ваканции, но пък иначе ползва градски транспорт за училище - няколко превозни средства на ден и не приема насериозно страховете ми, не иска да слага маска, ръкавици и т.н.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Lady Cassiopeia Duval в чт, 12 мар 2020, 21:10
Здравейте момичета
Направихме тема за петиция, с която искаме преминаване към онлайн обучение във връзка със случаите на Коронавирус у нас. Ако някой от вас подкрепя идеята нека я подпише и сподели във ФБ

https://www.bg-mamma.com/?topic=1187599.msg40355126#new

Това е линк на самата петиция

https://www.peticiq.com/signatures/253742/

Скоро ще станат 10 000 подписа


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в чт, 12 мар 2020, 21:17
(с уговорка, че не съм лекар или фармацевт)
Витамините А и D са мастноразтворими, не водоразтворими като другите и предозиране може да се постигне, така че трябва да се внимава.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в чт, 12 мар 2020, 22:01
Община Пловдив готова да премине към онлайн обучение на всички ученици заради коронавируса https://www.plovdiv.bg/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%be/?fbclid=IwAR2HYghIX7lrkLWgzCNSsyNM5mcRV5eVidjWHXSCoec-MjqHIrnKMeD7PpA


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Dodiela в чт, 12 мар 2020, 22:04
Община Пловдив готова да премине към онлайн обучение на всички ученици заради коронавируса https://www.plovdiv.bg/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%be/?fbclid=IwAR2HYghIX7lrkLWgzCNSsyNM5mcRV5eVidjWHXSCoec-MjqHIrnKMeD7PpA
А, можело значи


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: elita в чт, 12 мар 2020, 22:11
На Ния за щитовидната изписаха и Вигантол (витамин Д на капки). По 2 капки сутрин.

maria77bg, нашата баба от няколко месеца търси Вигантол в аптеките, но няма... Ако случайно вие откриете, моля за информация къде.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: didita4u в чт, 12 мар 2020, 22:35
Защо да не може да се проведе НВО сега?
А пък после да учат, колкото могат.
Дори и да няма онлайн платформа (браво на Пловдив!), не пречи да се спазват ежедневни инструкции на преподавателите какво да се работи, дори и сами да си четат уроците. При условие, че въпросът е на живот и смърт, не бих повдигала въпроса за качеството на обучението.
До юни може да се окаже, че няма да може въобще да се проведе НВО.
Не е параноя, а риск мениджмънт, особено при условие, че много държави се готвят да обявят нулева година.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в чт, 12 мар 2020, 22:37
Би било облекчение да мине нво сега


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в чт, 12 мар 2020, 22:44
Е как да организират НВО сега?
План прием, какви ли не други нормативни изисквания, нали поне две-три седмици ще отнеме? Колко случая на Covid ще има дотогава и кой ще рискува да събира ученици на изпити?
И защо въобще смятаме, че НВО е приоритет?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в чт, 12 мар 2020, 22:45
Е говорим си...чакам пресконференцията и убивам време...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в чт, 12 мар 2020, 22:47
На Ния за щитовидната изписаха и Вигантол (витамин Д на капки). По 2 капки сутрин.

maria77bg, нашата баба от няколко месеца търси Вигантол в аптеките, но няма... Ако случайно вие откриете, моля за информация къде.
Да, трудно намерих. Казаха ми, че ми го дават, защото съм с рецепта. Издейства ми го приятелка, не зная откъде.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: googlish в чт, 12 мар 2020, 22:50
Ето тази позиция много ми хареса днес
https://m.24chasa.bg/mnenia/article/8293995


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: didita4u в чт, 12 мар 2020, 23:12
Е как да организират НВО сега?
План прием, какви ли не други нормативни изисквания, нали поне две-три седмици ще отнеме? Колко случая на Covid ще има дотогава и кой ще рискува да събира ученици на изпити?
И защо въобще смятаме, че НВО е приоритет?

Какво пречи план-приемът да се изготви после?
Вярно е, че НВО не е приоритет за обществото в условията на заплаха за живота, ама не ми се преживява пак седми и първи клас едновременно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в чт, 12 мар 2020, 23:14
при условие, че много държави се готвят да обявят нулева година.
Кошмар ми е и това. Във връзка с преместването ни. Идея си нямам как ще стане.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в чт, 12 мар 2020, 23:16
Не е параноя, а риск мениджмънт, особено при условие, че много държави се готвят да обявят нулева година.
Кои са тези държави?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: didita4u в чт, 12 мар 2020, 23:32

Кои са тези държави?
[/quote]
Няма още такова решение, но се обсъждало от отделни правителства.
Например в Испания и Франция учениците няма да ходят на училище до Великден, след това, взависимост от развитието на ситуацията, ще се действа.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в чт, 12 мар 2020, 23:34
По-рано днес Мария писа, че в много страни се затварят училища, а аз пуснах линк, на който може да се следи кои държави и в каква степен го правят.
Очаквах официална информация за държави, които подготвят нулева година. Останалото го знаем.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в чт, 12 мар 2020, 23:35
При положение, че 2/3ти от годината минаха възможно ли е според вас?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в чт, 12 мар 2020, 23:37
Не и засега. Има много варианти да се покрие материалът и да се завърши годината. Най-застрашени са зрелостниците, но и за тях може да се намери решение.
Много е важно какви решения вземат в момента и как ще се развият събитията.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 23:40
Ще има ли бирифинг нази вечер?
Аз вече заспивам права😳


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в чт, 12 мар 2020, 23:41
Дори в Ломбардия училищата не са присъствени, но работещи с дистанционно обучение. Децата учат, пишат домашни. Т.е. не се обмисля нулева година поне в най-засегнатата зона в Европа.

Бисе, и аз чакам брифинга. Изчертах всичко, каквото имах да чертая от нерви.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в чт, 12 мар 2020, 23:46
Вигантол купих от аптека Медея на ул.Габрово (бул.) преди няколко дни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 23:47
Мария, да помагам нещо? 👧Ама ти пък каза, че си изчертала всичко:)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в чт, 12 мар 2020, 23:50
Е, що? Винаги можем да й пратим някой пробен изпит, докато чакаме брифинга. :)
Забавиха се повече от обикновено. Дано вземат адекватни решения.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Dodiela в чт, 12 мар 2020, 23:52
Точно това си мислех. Забавиха се. Дано този път с ум.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в чт, 12 мар 2020, 23:53
Дано, дано!

Дидева, Мария ще го схруска за десерт.😃


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в пт, 13 мар 2020, 00:03
Ураааа.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: AIR в пт, 13 мар 2020, 00:18
Сега пък да се гласува извънредно положение....
Е, психясахме, това е...
И какво става с нашите седмокласници?!...за моето знам - огромни крачки назад в учението, няма ли го "спортния хъс" за състезание в училище и донякъде гордостта му пред мен заради високи оценки, въобще не виждам как би учил сам вкъщи 🤯🤯🤯🤯
Ей, ще откача, ей!
Едно е ясно - искам не искам, и аз ще съм седмокласник от понеделник след работа 😨😨😨...Ежедневието ни го виждам така - той: цял ден на пц и игри, за да използва макс. времето, когато не съм вкъщи и след 18 ч - аз:  учене с него и много нерви от моя страна....
Бясна съм, еййй...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 00:21
Ако правилно съм разбрала , децата ще преминат на дистанционно обучение.

Лека🍀


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в пт, 13 мар 2020, 00:21
Аз нищо не разбрах със сигурност. Предположения и предложения.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пт, 13 мар 2020, 00:22
Ако правилно съм разбрала  децата ще преминат на дистанционно обучение.

Където може, каза.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Prizma в пт, 13 мар 2020, 00:24
Нещо ще предлагат с надеждата да се приеме. Кога ще стане това гласуване?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в пт, 13 мар 2020, 00:24
Трудно е да се обобщи какво каза...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в пт, 13 мар 2020, 00:39
Аз нищо не разбрах със сигурност. Предположения и предложения.
И аз нищо не разбрах...
Ще се затварят училища,университети-кога и кои-всички или само такива с доказан случай на корона вирус? Според мен не се каза нищо съществено и конкретво за съжаление.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: AIR в пт, 13 мар 2020, 00:41
От това, което прочетох аз - предлагат на правителството да гласува извънредно положение...
Мисля, че ако наистина е това - още утре ще се гласува...и става тя, каквато става...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в пт, 13 мар 2020, 00:43
Кметът на Бургас обяви във ФБ профила си, че затваря училищата от утре до второ нареждане.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sanaka в пт, 13 мар 2020, 01:41
Извънредно положение може да обяви само Народното събрание. И най-вероятно ще го направят утре /вече днес, всъщност/. А какви точно мерки ще предприеме правителството с така дадените му правомощия, предстои да видим. От изказването на ББ със сиргурност разбрах само едно - няма да затварят ресторантите, защото много домакини не готвят. :smile:
А, да, и предложи да намерят работа на бездейните студенти - да разнасят пенсии например.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: BFF_ в пт, 13 мар 2020, 07:36
Най-застрашени са зрелостниците, но и за тях може да се намери решение.
Защо, те и без това не ходят много-много на училище в последната си година. Ще извадят една две теми от конспекта и така да направят ДЗИ-тата.
Не може 12 години учене да се блокират от 1 месец карантина.
Много е жалко това...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: LaDiDa в пт, 13 мар 2020, 07:37
Леле, нямаше ме 2 седмици и сте изписали 2 теми, какво правите вие, бре?! Първо ще си задам въпросите, после почвам да ви чета. Извинявам се ако е коментирано. Дали ще отменят изпита за Американския колеж? С тези грипни ваканции много се притеснявам накрая какви ще са резултатите от изпитите... Моето момиче по принцип кара доста тежък пубертет и е толкова отпусната, че сега направо съвсем ще изпусна положението....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пт, 13 мар 2020, 07:40
Аз снощи заспах
Днес ще изгледам какво са казали, но явно е нищо
Чакаме :(


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пт, 13 мар 2020, 07:41
Изпитът за АК беше забранен още на 09.03 със заповед на министъра на мон. Тази заповед не е отменена, а дори нещата се задълбочиха. Но до 22.03 има много време, а времената са динамични. Засега изпит няма да има. Нова дата няма.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пт, 13 мар 2020, 08:00
Нали съм топ почитател, та от фб страницата на мон:
ПОРАДИ ИЗВЪНРЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА С РАЗВИТИЕТО НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА С КОРОНАВИРУС И ПРЕДПАЗВАНЕТО НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО ДНЕС 13.03.2020 НА ВСИЧКИ МЕСТА, КЪДЕТО НЯМА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ В МОМЕНТА, УЧЕНИЦИТЕ СА ОСВОБОДЕНИ ДА НЕ ПРИСЪСТВАТ В УЧИЛИЩЕ ПО ПРЕЦЕНКА НА РОДИТЕЛИТЕ.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Шарлот в пт, 13 мар 2020, 08:43
Оставят вратичка заради децата до 12 годишна възраст, за които има забрана да остават без възрастен придружител.

На дневен ред е, обаче дистанционното обучение, за да не бъде изгубена годината.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пт, 13 мар 2020, 08:48
Да, това е само за днес. Чакаме да разберем от кого ще зависи затварянето на училищата и дистанционното обучение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в пт, 13 мар 2020, 08:49
Според мен е обратното. Дават възможност на родителите в областите без грипна ваканция да спрат децата от училище без да се налага пускането на дни по семейни причини и търсене на медицински бележки, докато бъде гласувано извънредното положение и официално обявени свързаните с него мерки.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пт, 13 мар 2020, 08:52
Да, и аз така го тълкувам. Това е решение само за днес, защото има дата, че важи за 13.03.
За мен снощи не стана ясно кой ще издаде заповедта за затваряне на училищата и дистанционното обучение. Дали министър, шеф на местното рзи, кмет, руо или директор на всяко едно училище.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 08:54
Дано днес да излязат с конкретните решения! От това имаме нужда.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в пт, 13 мар 2020, 08:56
Дано всичко се размине скоро.
Нашият кмет затвори училищата (информацията за мен дойде през нощта от Габрово. Дидева, :hibiscus:).
За дистанционното обучение трябва да се направи нещо централно обаче, че като остане на училищата...
То не че някога възможностите са били равни, ама сега съвсем пропасти ще има между децата.
Мисля и за оценяването. Изпитването дистанционно, или пък за някои регулярно, за други изпитвания на целия материал през май, съвсем ще омажат съпоставимистта.
Това НВО ще е най-несправедливото евър.
Ама, здраве да има и дано всичко минава бързо.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в пт, 13 мар 2020, 09:07
Снощи ББ се обърна към министъра  на образованието и му каза-виж какво трябва .Отговори трябват ми няколко дни да видя...И Бойко го прекъсна с "действай"


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пт, 13 мар 2020, 09:11
3 деца са заразени, макар и без оплаквания
За мен е изключително притеснително


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Betty L. в пт, 13 мар 2020, 09:11
По Нова тв дават пример за дистанционно обучение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в пт, 13 мар 2020, 09:12
Това го видях. Даже не чух какво каза Вълчев, но отговорът на ББ беше нещо от сорта, в негов стил: Значи считам, че сме се разбрали.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пт, 13 мар 2020, 09:13
3 деца са заразени, макар и без оплаквания
За мен е изключително притеснително
Не са заразени, а контактни. Взети са им проби, които още не са излезли.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ТришаР в пт, 13 мар 2020, 09:18
3 деца са заразени, макар и без оплаквания
За мен е изключително притеснително
Не са заразени, а контактни. Взети са им проби, които още не са излезли.
Казаха, че са с положителни проби, но са добре, не са със симптоми и болни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в пт, 13 мар 2020, 09:19
Моите днес са на училище, едва тази сутрин видях, че може и да не ходят.
Ще ги оставя да си изкарат часовете до обяд, така или иначе вече са там.
Най-много ще ме яд за тренировките на дребния. Научи нови упражнения в последните седмици, работи върху други нови. Жал ми е за труда, който е положил. За седмокласникът не ми е особено притеснено. Ще си учи вкъщи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sunny_shine в пт, 13 мар 2020, 09:22
https://nova.bg/news/view/2020/03/13/281118/
Заразени са децата, но не са болни. Нямат симптоми.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в пт, 13 мар 2020, 09:26
Мен ме притеснява, че на Ема й действа демобилизиращо това стоене вкъщи, КПД- то пада с всеки ден....Тази сутрин имахме скандал - не искаше да стане за онлайн урока по МАТ. Каза, че в училище няма по 10 часа мат на седмица и един вид взела си е вече необходимите часове. А учителят вчера нов урок им предаде, дал е домашно по него - Неравенства в триъгълник.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пт, 13 мар 2020, 09:30
Да, и аз така го тълкувам. Това е решение само за днес, защото има дата, че важи за 13.03.
За мен снощи не стана ясно кой ще издаде заповедта за затваряне на училищата и дистанционното обучение. Дали министър, шеф на местното рзи, кмет, руо или директор на всяко едно училище.
Когато днес НС приеме и обяви извънредното положение /не мисля, че няма да стане/, ресорните министри и други административни органи ще си упражнят правомощията. В случая смятам, че това е от правомощията на МЗ и МОН - да си решават. А ако се приемат цялостно пакет от мерки, вероятно това ще направи МС, като колективен орган.

https://standartnews.com/balgariya-politika/kakvo-e-izvnredno-polozhenie-po-nasheto-pravo-417430.html

https://debati.bg/kakvo-znachi-izvanredno-polozhenie-spored-balgarskoto-zakonodatelstvo/


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Betty L. в пт, 13 мар 2020, 09:57
Издателство "КЛЕТ България" осигурява напълно безплатен достъп до всички свои електронни ресурси с марките Анубис, Булвест 2000 и Klet, като материалите обхващат всички предмети от 1 група на детските градини до 10-ти клас. Това съобщиха от издателството. За достъп е необходима свободна регистрация на адрес www.klett.bg - бутони "Електронни учебници/Свободен достъп".
    Всеки учител може да намери частта и уроците, до които е достигнал със своите ученици, и да им даде задачи за самоподготовка, разяснения по учебния материал, както и допълнителни ресурси.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: LaDiDa в пт, 13 мар 2020, 10:06
Мен ме притеснява, че на Ема й действа демобилизиращо това стоене вкъщи, КПД- то пада с всеки ден....
на едно мнение сме отново! .....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в пт, 13 мар 2020, 10:07
Този достъп и до сега го имахме.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пт, 13 мар 2020, 10:10
Мен ме интересува конструктивно от училището да ни кажат да си вземаме ли вкъщи уроците или не по останалите предмети, извън мат. и БЕЛ. От понеделник си почва младежът по учебниците и от "Уча се" да си кара иразказвателните и толкоз.
Че няма да е на училище - няма - който каквото и да реши.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: грейпфрут в пт, 13 мар 2020, 10:16
При нас учителката по математика вчера прати дълъг списък с допълнителни задачи и поръча децата да си прегледат уроците до края на раздела. Не знам какви са и плановете все още.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 10:23
При нас е пълно мълчание. Ни вопъл, ни стон от учителите.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пт, 13 мар 2020, 10:25
При нас е пълно мълчание. Ни вопъл, ни стон от учителите.

А, то нас нали от дълго време са ни разпуснали...
Реално смятам, че от понеделник поне две седмици ще има карантина и ще се пускат онлайн задания и уроци. Които ще се учат от учебниците - нищо страшно няма. Здрави да сме само.
НВО дори не ги мисля. Просто се готвим за тях и толкоз. Каквото-такова. Има живот и без НВО.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в пт, 13 мар 2020, 10:25
При нас е пълно мълчание. Ни вопъл, ни стон от учителите.
И при нас е така. Надявам се в понеделник вече да се знае какво се прави.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 10:26
Ако доживеем до изпити до лятото, те със сигурност няма да включват материал, взет през някаква форма на дистанционно обучение.
Въпросът е кога изобщо ще може да има изпити.

Но Keep Calm, целият свят е на едно дередже. :)
Ще го избутаме, а после всички бързо ще го забравят.
Човешкото общество няма свойство за историческа памет, поне не и за такава, от която да си взима поуки, водещи до реална промяна.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: pitanka в пт, 13 мар 2020, 10:41
Изпитите могат да се реализират според мен - там има дистанция и може да се гарантира хигиена (маски, дезинфектанти).

Въпросът е в подготовката за тези изпити, предвид "разпускането" в момента и стресът след това при наваксването. Не са готови за НВО (нито деца, нито МОН), орязано НВО не е от полза за никой, защото е равносилно на лесен изпит. Съсипване на лятната ваканция също не е решение...

Позицията ми е определена, против, само по темата: "нормален" учебен процес, защото тогава общуването е близко, безконтролно и включва градски транспорт.

Възмутена съм от поведението на хора под карантира, които бягат и не я спазват! Това вече е безотговорно!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: *Biskvitka* в пт, 13 мар 2020, 10:45
До НВО има още два месеца и половина. Рано е да се предвиди, според мен, дали ще се отложат изпитите. Единственото разумно решение ми се струва е да се включи материала само от първия срок - нито е толкова малък като обем, имайки предвид и материала от 6 клас, нито пък да кажеш, че няма да се преценят възможностите и знанията на децата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: LaDiDa в пт, 13 мар 2020, 10:46
Изпитът за АК беше забранен още на 09.03 със заповед на министъра на мон. Тази заповед не е отменена, а дори нещата се задълбочиха. Но до 22.03 има много време, а времената са динамични. Засега изпит няма да има. Нова дата няма.
От администраията на колежа току-що ми отговориха следното:
Здравейте! Към момента такова решение не е взето. То зависи от предписанията, които здравните и образователни власти ще издадат. За достоверна и актуална информация, моля следете нашия уебсайт и страницата ни тук. Благодарим и бъдете здрави!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: pitanka в пт, 13 мар 2020, 10:48
И това не е лесно, Бисквитка... Всеки е имал различна стратегия в подготовката...

Аз само се моля народът да се кротне и да не извършва излишни действия, които да стимулират разпространението. Как пък не може да си прецени всеки сам за себе си - контактен ли е, как да защити и себе си и останалите.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: pitanka в пт, 13 мар 2020, 10:49
Изпитът за АК беше забранен още на 09.03 със заповед на министъра на мон. Тази заповед не е отменена, а дори нещата се задълбочиха. Но до 22.03 има много време, а времената са динамични. Засега изпит няма да има. Нова дата няма.
От администраията на колежа току-що ми отговориха следното:
Здравейте! Към момента такова решение не е взето. То зависи от предписанията, които здравните и образователни власти ще издадат. За достоверна и актуална информация, моля следете нашия уебсайт и страницата ни тук. Благодарим и бъдете здрави!

Тези хора наистина ме кефят!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в пт, 13 мар 2020, 10:50
Първо трябва да се види кога ще се нормализират нещата.
Ако стане до месец, според мен издърпването всичко с месец ще е най-чисто (тези с резервации, не ме убивайте с камъни).


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в пт, 13 мар 2020, 10:51
Предложението е за извънредно положение до 13 април.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в пт, 13 мар 2020, 10:53
Междудругото, ако нямаше замесени медии в цялата картина, нямаше и да разберем за този вирус, щеше да е просто грип.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пт, 13 мар 2020, 10:54
Изпитът за АК беше забранен още на 09.03 със заповед на министъра на мон. Тази заповед не е отменена, а дори нещата се задълбочиха. Но до 22.03 има много време, а времената са динамични. Засега изпит няма да има. Нова дата няма.
От администраията на колежа току-що ми отговориха следното:
Здравейте! Към момента такова решение не е взето. То зависи от предписанията, които здравните и образователни власти ще издадат. За достоверна и актуална информация, моля следете нашия уебсайт и страницата ни тук. Благодарим и бъдете здрави!
Е именно де! Към днешна дата предписанията са без събиране. Ако до 21.03 се появи друго предписание изпит ще има, ако не се отмени предписанието, то изпит няма да има. Не виждам какво неясно има.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в пт, 13 мар 2020, 11:00
Междудругото, ако нямаше замесени медии в цялата картина, нямаше и да разберем за този вирус, щеше да е просто грип.
Съгласна съм. Даже термин вече има за това в най-нАучните списания (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30461-X/fulltext?fbclid=IwAR0LsN7MAokl7KWcjswc_25FlzQWimYRIWI48VDVX-sobLRU--9e7jslGl0) - infodemic.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 11:02
Пък аз не съм съгласна, че е просто грип.
Основният проблем е, че за кратко време се стига до много и едновременни случаи. Дори и да са само 20% тези с усложненията.
А явно няма здравна система с брой болници и персонал, която относително едновременно да може да поеме например 5% от населението си, а даже и 2; и това освен останалите болни.
Поради което наистина е важно да се спре разпространението.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: pitanka в пт, 13 мар 2020, 11:02
Междудругото, ако нямаше замесени медии в цялата картина, нямаше и да разберем за този вирус, щеше да е просто грип.
Съгласна съм. Даже термин вече има за това в най-нАучните списания (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30461-X/fulltext?fbclid=IwAR0LsN7MAokl7KWcjswc_25FlzQWimYRIWI48VDVX-sobLRU--9e7jslGl0) - infodemic.

и аз съм съгласна!

Хигиена, въздух, дисциплина!
За децата не е опасно! А тези, за които е опасно трябва да се изолират!
Паниката и истериите не помагат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 11:04
Малцина притежават хладен ум, наблюдавайки, какво се случва около мен.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пт, 13 мар 2020, 11:09

За децата не е опасно! А тези, за които е опасно трябва да се изолират!

Кажи го на родителите на деца с хронични заболявания, сърдечни и респираторни проблеми, на раково болни. Както и на деца минали през анабиотично лечение в последния месец. Дори едни сливици да са ти махнали миналия месец си със срината имунна система. Как да ги изолираме, ако заразата си се разпространява предимно безсимптомно при децата? Да ги спрат от училище за вечни времена? Просто не разбирам как е възможно да гледаме само от собственото си положение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: googlish в пт, 13 мар 2020, 11:11
Нека поставим въпроса така - Световната здравна организация не обявява пандемия  за нещо, което е просто грип. Нека не забравяме, че за този вирус няма лечение, разчита се единствено на съпротивителните сили на конкретния организъм и неговото общо състояние. Последиците за всяка икономика са отрицателни в този момент, така че никой няма интерес да създава паника, ако заплахата за здравето на хората не е реална.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: pitanka в пт, 13 мар 2020, 11:11
Мария, ок!
Дай да изстерясаме всички, за да не гледаме само от своята камбанария...

Човек трябва да е социален и отговорен, но разумен и адекватен.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пт, 13 мар 2020, 11:13

За децата не е опасно! А тези, за които е опасно трябва да се изолират!

Кажи го на родителите на деца с хронични заболявания, сърдечни и респираторни проблеми, на раково болни. Както и на деца минали през анабиотично лечение в последния месец. Дори едни сливици да са ти махнали миналия месец си със срината имунна система. Как да ги изолираме, ако заразата си се разпространява предимно безсимптомно при децата? Да ги спрат от училище за вечни времена? Просто не разбирам как е възможно да гледаме само от собственото си положение.

А няма и значение, че децата рядко боледуват.
Идеята е за опазване на децата от заразяване, защото стават заразоносители, а целта е да се опази животът и здравето на по-възрастните, които са податливи на заболяванията - последица от вируса.
...
А къде в темата видяхте истерия поради вируса, точно? Споделянето на информация и лични решения не е това. Неуправляемо изразяване на чувства поне аз не виждам. Предпазването на деца именно с цел да опазим нас и близките си, не е нито неадекватно, нито неразумно, напротив.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 11:13
За щастие има политици, които да въдворяват ред в такива случаи.
И е много добре, че не се разчита на мъдрите мисли на такива като нас. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в пт, 13 мар 2020, 11:14
Човек трябва да е социален и отговорен, но разумен и адекватен.
Именно. Разумното и адекватното в момента е да се вземат строги мерки, защото ако тръгнем по пътя на Италия, вече няма да има смисъл от тях, а щетите ще са далеч по-големи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: pitanka в пт, 13 мар 2020, 11:15
и... Мария... дали ме познаваш достатъчно, че да ми ги редиш такива?!?  Емоционалността ти за пореден път е некоректна.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пт, 13 мар 2020, 11:16
Не, не истерясваме. Просто спазваме едни предписания за около месец. Децата си учат вкъщи. Ние си работим като сме си ограничили максимално контактите и толкоз. След месец-два при добра дисциплина всичко ще е наред. Китайците за 3 (и то студени) месеца го пребориха. Имаме опита, трябва просто да го приложим.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: pitanka в пт, 13 мар 2020, 11:20
Бъдете здрави!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 11:22
Момичета, всички сме изнервени, но и всички искаме едно- да запазим децата си, близките си и нас живи и здрави!
Дишайте дълбоко♥️


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в пт, 13 мар 2020, 11:24
Повечето от хората не могат да работят от вкъщи, повечето пътуват с ГТ, така че не става с предписание "стойте си вкъщи и си гледайте детето, докато кротко работите от лаптопа". Ако сега са само 2 деца с вируса, след месец ще са много повече. Всички, които са рискова група, деца с хронични заболявания, възрастни хора, нека си стоят вкъщи. А лекарите също ли да си стоят вкъщи и да си гледат децата?

Междудругото моята дъщеря отиде с баща си на ски на Витоша.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пт, 13 мар 2020, 11:24
Извънредно положение!
Сега с интерес очакваме конкретните мерки.
Дано не са  такива, като на МОН - пожелателни и "по избор" или като на МЗ - неясни и противоречиви, че ще се обезсмисли днешната работа на НС и снощното заседание на МС.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ТришаР в пт, 13 мар 2020, 11:37
Повечето от хората не могат да работят от вкъщи, повечето пътуват с ГТ, така че не става с предписание "стойте си вкъщи и си гледайте детето, докато кротко работите от лаптопа".
Но където може да е така, е разумно да се направи. Моят работодател вчера следобед пусна мейл до целия офис, че в следващите две седмици апелира да работим от вкъщи.
Ама пък "интересна" година ни се падна баш за седми клас...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: pitanka в пт, 13 мар 2020, 11:49
Абе не плачехме за по-интересно от интересното в 7 клас... ама каквото дойде... Животът продължава и ние с него.

Аз си направих труда да изчета отново изписаното последните две страници и... дори не се четем... иначе няма истерия :)Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пт, 13 мар 2020, 11:51
Аз си направих труда да изчета отново изписаното последните две страници и... дори не се четем... иначе няма истерия :)

И къде е тя? Защо определяш нечий пост, още не е ясно кой/кои/, като такава?
Не всеки чете всичко в дадена тема. Това не е причина нечие питане, отговор или пост да се квалифицира така.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: pitanka в пт, 13 мар 2020, 11:53
ок, замени истерия с психоза :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: green_dawn в пт, 13 мар 2020, 11:55
Всеки има възрастни близки - за нас и децата не ме е страх, но за родителите ми си треперя.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Просто_майка в пт, 13 мар 2020, 11:56
За момента от пресконференцията не става ясно дали две седмици или един месец ще са затворени училищата. Май ще са цял месец.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: yess в пт, 13 мар 2020, 11:57
За момента от пресконференцията не става ясно дали две седмици или един месец ще са затворени училищата. Май ще са цял месец.
А кога ще стане ясно най-накрая?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в пт, 13 мар 2020, 11:57
Аз не виждам истерия или психоза в темата.
Нашите ще имат дистанционно обучение чрез мудъл платформата, така или иначе си я ползват и сега. Интересно ми е как ще е организирано. За учебния материал не се притеснявам и грам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в пт, 13 мар 2020, 12:03
В темата е доста спокойно даже. Аз не се притеснявам от вируса, а от всичко останало, свързано с него - спирането, блокирането на всичко, презапасяването, изпразването на рафтове, психозата, ако някой около теб кихне, финансовите отражения, лихви, кредити, борси...

Изглежда ми като тема за научна фантастика - как един модерен свят загина от паника.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в пт, 13 мар 2020, 12:06
Останах впечатление, че според ситуацията ще е извънредното положение. Ако се наложи, ще затягат, ако има добри новини, ще опускат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Betty L. в пт, 13 мар 2020, 12:11
И аз мисля като gadamer. Само че се и притеснявам от вируса, заради родителите ми и баба ми. Не знам дали от положението, въпреки че се опитвам да не се поддавам на психоза, но вероятно подсъзнателно си ме тормози... но от около 20 дни съм с прескачане на сърцето. Отлагах визита при лекарката, защото и преди съм имала за по 3-4 дни и отшумяваше. После почна грипната епидемия, сега.... Днес звънях на личната лекарка. Каза ми да си сложа една маска и да отивам при нея. Нямало вече голям наплив, хората ходели наистина само при крайна необходимост.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Mama TAZ в пт, 13 мар 2020, 12:12
gadamer,  и за мен илюзията на съвременния свят ще се срине скоро..
Идва време, когато уменията да оцелееш чисто физически ще са по-важни от всички други знания. 


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в пт, 13 мар 2020, 12:13
Ами тепърва май ще казват конкретните мерки. Сигурно ще ограничат пътуванията извън България, нощни заведения, театрите ( точно преди 2 седмици купихме билети за 2 представления в Народния, каним се от 1 година..)...За училищата още нищо конкретно не чух, вероятно по Министерства ще се взимат решенията.

П.П Йорданка Фандъкова току-що е казала за София, че продължава грипната ваканция за учениците.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в пт, 13 мар 2020, 12:21
В момента Фандъкова се изказва заедно с шефа на РЗИ за мерките- Нямам думи...СРЗИ минава на 24 часове режим  на работа.Ще публикуват телефони за контакти на граждани.Затварят всичи временни пазари( велопазара на стадиона, Малашевци, Богров....).Разширяват дейностите на социалния патронаж.Затварят се театри, кина, пенсионерски и детски клубове....Обаче- детските градини  остават да работят при завишен решим


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в пт, 13 мар 2020, 12:23
Какви са мерките?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пт, 13 мар 2020, 12:36
ок, замени истерия с психоза :)
Въпросът ми остана висящ.

Нека да излязат официално написани и ще ги видим и обсъдим.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: pitanka в пт, 13 мар 2020, 12:42
Judy, с мен ли се заяждаш ? Нямам намерение да се поддавам на провокации, но ще споделя отново:

Не харесвам видимия тон в словоизлиянията, заплахите и провокациите, остри и емоционални изказвания, които не отиват на показаната интелигентност, както и обвинения.

Ако имаш проблем с мен - кажи какъв е и ще го разрешим :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в пт, 13 мар 2020, 12:42
За седмица са затворени училищата считано от понеделник!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пт, 13 мар 2020, 12:50
Скрит текст:
Judy, с мен ли се заяждаш ? Нямам намерение да се поддавам на провокации, но ще споделя отново:

Не харесвам видимия тон в словоизлиянията, заплахите и провокациите, остри и емоционални изказвания, които не отиват на показаната интелигентност, както и обвинения.

Ако имаш проблем с мен - кажи какъв е и ще го разрешим :)

Зададох конкретен въпрос във връзка с конкретно твое твърдение, тъй като ми е неясно откъде го черпиш, поради което считам, че е неоснователно.
Не виждам причина, дори ако въпросът е неудобен, да наричаш питането "заяждане", тъй както и несъгласието - "истерия" или "психоза".
Няма заплахи в темата. Не видях провокации в нея. Къде са обвиненията? Остро и емоционално изказване също не означава ни истерия, ни психоза.
Аз написах ясно какво ми е питането към теб. Ако искаш - уточнявай отговорите.

За седмица са затворени училищата считано от понеделник!
Може ли линкче?
В темата за вируса някой каза, че е за две седмици.
А аз чакам целия пакет мерки, за видя какви са и коя - за колко време, ако има упоменати срокове.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в пт, 13 мар 2020, 12:53
Една седмица обяви Фандъкова на пресконференцията. Каза, че ще качат информацията на страницата на Столична община.
 Току-що прочетох за Пловдив - за неограничено време.
Май ще се решава по места. Поне засега.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пт, 13 мар 2020, 12:54
Е, значи това със седмицата си остава локално.
Чакаме централно да видим как ще е. Определено смятам, че не е удачно да се фиксира срок или да е поне 2 седмици, като в последствие би могъл да се удължи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в пт, 13 мар 2020, 12:57
Ще видим като излезе официално кое за колко какво.
Класният на малкия ми каза, че ще ни изпратят подробни указания в Школо за организацията на дистанционното обучение. Следобед щели да го мъдрят по-подробно в училище. Предполагам, че ще им изпращат презентации и домашни чрез Moodle, пак там ще им дават тестове. Всички тези неща са ги правили многократно през последните три години, просто не е било всекидневно, но до голяма степен е проиграно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: грейпфрут в пт, 13 мар 2020, 12:58
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/zatvaryat-uchilishtata-na-teritoriyata-na-stolichna-obshtina-za-srok-ot-sedmitsa
Ето и тук. Мисля че след седмица ще решават отново как да продължат, да видим какво ще излезе от онлайн обучението.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в пт, 13 мар 2020, 12:59
Работя в медия и  следях изказването на Фандъкова в реално време.КАза че ще оформят писмено и публикуват всички мерки .Централно няма как да има.Централно е вземтото решение за извънредна ситуация  и  развързването на ръцете на  всички областни администрации да предприемат спрямо ситуацията на място  различни мерки.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пт, 13 мар 2020, 13:00
Конкретните мерки съвсем спокойно могат да се приложат като общи, за цялата държава. И така би било по-добре - та ние сме колкото един по-голям световен град.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пт, 13 мар 2020, 13:02
МОН няма готовност, няма какво да се хабим да коментираме


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: AIR в пт, 13 мар 2020, 13:04
Кметът на ВТ във фейсбук:

",..,..................…...
.......................
.   Докато е в сила извънредното положение, детските градини, яслите и училищата няма да работят.  
Сигурен съм, че Велико Търново ще покаже нужното единство и отговорност!"

Боже, какво ще правя със седмокласника?! В шок съм...Един месец вкъщи!!!! Това е гигантска крачка назад.....

Египет не го мисля вече, цялата сума е платена, лошото е че е на 14.04 полета (след края на изв.положение и .....)...Ще се опитваме да спасяваме някакви пари или при невъзможност - да местим дати за септември (поне да си дадем време), така или иначе губим..ако не ще пием 3 студени води....Това ми е най-малкия пб сега...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пт, 13 мар 2020, 13:07
МОН няма готовност, няма какво да се хабим да коментираме

Много тъжно, ако от МОН чак сега схващат същността на положението...

Иначе поздравявам Велико Търново. И Бургас.

Нищо няма да им стане на седмокласниците. И защо да е крачка назад? Лично аз по голямото дете съм установила, че вкъщи се готви много по-добре и свършва повече работа. С малкото е пак така.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в пт, 13 мар 2020, 13:10
Е сега ги хванаха МОН по бели (без) гащи.
Аз се надявам най-накрая и нашето училище нещо да се размърда, но няма индикации.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 13:11
Аз дълбоко се съмнявам,  че са им бели гащите на МОН.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пт, 13 мар 2020, 13:11
На мен ми беше малко тъп отговора на школо за училищата дето не са платили за всички функции, ама дано размислят


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в пт, 13 мар 2020, 13:12
Аз дълбоко се съмнявам,  че са им бели гащите на МОН.
:laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:
Викаш имат оцветяване на определено място :laughing:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 13:14
Аз дълбоко се съмнявам,  че са им бели гащите на МОН.
:laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:
Викаш имат оцветяване на определено място :laughing:
😀Определено има оцветяване .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Просто_майка в пт, 13 мар 2020, 13:16
Управителят на Софийска област свиква кризисния щаб в понеделник. Чак! Ани сега ми каза, че учителката по БЕЛ е съобщила, че най-вероятно за две седмици ще са ваканция и днес следобед имат съвет, за да решат как ще преподават.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: pitanka в пт, 13 мар 2020, 13:19
"а днес е петък 13... и никой досега не се сети за това... ей, съсипаха я  тази държава"  :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: AIR в пт, 13 мар 2020, 13:22
дДобре де нашия кмет защо обяви, че целия месец няма да са на училище...
Няма ли да е централизирано? 🙄..На едни и същи изпити ще се явяваме?!
Отчаяна съм!!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 13:23
И една черна маца ми пресече пътя, ама не се завъртях три пъти, че забравих в каква посока трябваше.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: green_dawn в пт, 13 мар 2020, 13:26
AIR, заповед както се приема така се и отменя. Ако няма драстично увеличение на случаите, ограниченията ще паднат по-рано. Важното е сега случаите да се ограничат доколкото е възможно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Просто_майка в пт, 13 мар 2020, 13:28
Колко ще са във ваканция на този етап не ме притеснява. Притеснява ме как ще им преподават през този период. Учителите в нашето училище не могат да се справят с електронния дневник на Школо, камо ли да преподават онлайн. Учителят по математика е чудесен, но човека е на 77 г. Средната възраст на преподавателите е почти към 60 г. Как ще се организира процеса - нямам идея.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: pitanka в пт, 13 мар 2020, 13:34
И една черна маца ми пресече пътя, ама не се завъртях три пъти, че забравих в каква посока трябваше.

ние си имаме черен котарак... и вече не се въртим, че... ще стане страшно :)
на късмет е :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 13:35
Тя ,мацата ,май се завъртя три пъти , като ме видя😜


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: AIR в пт, 13 мар 2020, 13:37
Колко ще са във ваканция на този етап не ме притеснява. Притеснява ме как ще им преподават през този период. Учителите в нашето училище не могат да се справят с електронния дневник на Школо, камо ли да преподават онлайн. Учителят по математика е чудесен, но човека е на 77 г. Средната възраст на преподавателите е почти към 60 г. Как ще се организира процеса - нямам идея.

Точно такива са притесненията на всички..не времето, а количеството и качеството в края на тази криза...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Просто_майка в пт, 13 мар 2020, 13:50
Ако решат да обявят годината за нулева, ще организирам петиция и протест на жълтите павета! Втори път седми клас? Те тогава няма да оцелея! :smiley:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: pitanka в пт, 13 мар 2020, 13:53
спокойно! не си сама, Просто_майка!
няколко хиляди седмокласници, майките и многострадалните татковци ще те подкрепим!

сега, за хоумофисите :)

https://nova.bg/news/view/2020/03/13/281164/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в пт, 13 мар 2020, 14:08
Аз викам да пекне едно силно слънце, да дойдат жегите и ще се оправи всичко. Някой знае ли в по-топлите държави как е положението?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 14:10
Твърдеше се, че няма доказани данни какво е поведението на вируса при различна външна темепература.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Просто_майка в пт, 13 мар 2020, 14:12
Последно нещо май прочетох, че "умира" при 47 или 57 градуса.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в пт, 13 мар 2020, 14:18
Ето за София - много думи и нищо ясно:
(//cdn.bg-mamma.com/hyCl/MolXO.png)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в пт, 13 мар 2020, 14:21
Не знам, ама темите ги изписваме светкавично!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в пт, 13 мар 2020, 14:24
Тая тема верно фатална излезе....Простено е в тая ситуация.Бубчето  ще я черпим..нещо дезинфектиращо  :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в пт, 13 мар 2020, 14:25
Мда, 13-та тема, петък 13-ти ....сега и Ретрограден Меркурий ни липсва само:)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: green_dawn в пт, 13 мар 2020, 14:26
При малкия ми син и без дистанционно обучение, учителката му даде сума домашни както и учителя по английски. Обаче точно при седмокласника положението е трагедия - само две учителки попълват въобще ЕД, пък какво говорим за online обучение...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: *Biskvitka* в пт, 13 мар 2020, 14:43
Както е казала AIR в Търново затварят до 13.04. до второ нареждане. Учителите се събират спешно от директорите и обучението ще бъде дистанционно, как - предстои да разберем :smile:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Алиена в пт, 13 мар 2020, 14:45
Не мога да разбера как ще има различни ваканции и накрая един изпит за всички?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в пт, 13 мар 2020, 14:47
И на мен седмица не ми се нрави. Макар за Плевен още нищо да не се знае.

От сутринта пак се караме с младежите. Този път и малкият надигна глас.  Не знам на какъв език да обяснявам вече, че това не е ваканция в смисъла, който те влагат.

Бисе, сетих се за онази твоя книга. Нещо яко не пише ли за пролет-лято на 2020 г. :grinning:

П.П. По няколко пъти си извършвам редакции относно пълнияТ член. За да не ми излезе име на проста :joy: Макар и с поправката да поемам абсолютно същия риск. Ама че бреме :stuck_out_tongue_winking_eye:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в пт, 13 мар 2020, 14:47
И при нас, в Търговище, затварят до 13.04, но по неофициална информация от училище. Официален документ не съм видяла все още.

Сега с това дистанционно обучение ще трябва да върна лаптопа на младежа..


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Dodiela в пт, 13 мар 2020, 14:50
Имам мейл от АК - София, изпита се отлага за неопределено време.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 14:51
Дикси, със здравословна доза скептицизъм приемам написаното в книгата- едно, че преводът е калпав, друго, че си имам и едно наум.
Ето тук е в оригинал,  не е точно като превода в книгата😉

(//cdn.bg-mamma.com/qXDY/X09Qu.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в пт, 13 мар 2020, 14:55
Ами, а дано. Нали пише, че ще изчезне изневиделица. :grinning:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 14:58
Аха, ще изчезне тъй внезапно, както се е появил😀


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: rummi_pl в пт, 13 мар 2020, 14:58
В Свищов до второ нареждане, за Плевен още нищо не се знае.

Чаках брифинга, после чаках парламента да реши, сега кого чакам не зная, но много мразя такива решения на половинки и четвъртинки. Ми излизат и казват от-до, толкова ли е сложно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в пт, 13 мар 2020, 14:58
Ама след 10 години пак щяла да се появи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 15:00
Да, и после ще изчезне завинаги.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Пак тя в пт, 13 мар 2020, 15:08
Моята сериозно се отпуска, а за 12 - класника хич не ми се говори. Но подкрепям ваканцията. Вчера ми се нацупи, защото ѝ бях казала, коя конкретна задача от един сборник за пробни да реши. И вечерта я питах какво е решавала, а тя ми показва само тази задача. А други? Нацупи се, че все съм недоволна. Съвсем буквално ми приема думите. А по БЕЛ съвсем нищо не подхваща.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в пт, 13 мар 2020, 15:10
Ние тогава вече ще сме в най-критичната възраст - дъртофели.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в пт, 13 мар 2020, 15:11
Досега ви изчитах :stuck_out_tongue:.
Видях за едната седмица за училищата в София. Супер. А после ще го решават за по-нататък. На час по лъжичка, но важното е, че засега си остават у дома и няма да ги мислим.
Ние бяхме навън днес. Търсихме маси за тенис из квартала. Че само затворени из нас - ни избиват балансите. Но избягваме да се навираме в други хора.
Днес съм му дала почивен ден на младежа и 4 часа игра на компютъра (което си е гига мега много при обичайните час и половина в петък, дъбота и неделя и евентуално по 3 през ваканциите). Вчера се ожалва, че досега един почивен ден не е имал без учене - което си е истина. Та реших да го оставя да поеме въздух и после пак.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в пт, 13 мар 2020, 15:12
Изпитът за АК е отложен (//cdn.bg-mamma.com/hyCl/BjRtF.png)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в пт, 13 мар 2020, 15:31
в 16ч  ще има пресконференция от МОН.Да видим какво ще измъдрят... Междувременно в школата по БЕЛ при нас въведоха онлайн обучение  до 13.04,което  донякъде ме успокоява.Аз ще ръчкам вкъщи  доколкото мога и по другите предмети да не се отпуска твърде


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пт, 13 мар 2020, 15:34
Ще я предават ли някъде тази пресконференция?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в пт, 13 мар 2020, 15:39
Тази заповед на министъра на здравеопазването е до 29.03.2020г. за цялата страна.
Преустановяват се учебните занятия, затварят се детските градини, спират се имунизации, консултации и т.н.:
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/zdravniyat-ministr-izdade-zapoved-s-koyato-vvezhda/?fbclid=IwAR07U3WPRfHtDMwxC0soz8hO_lFeZ4APxdTAVvpaHf-tS-evSJ4EquN4ooo (https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/zdravniyat-ministr-izdade-zapoved-s-koyato-vvezhda/?fbclid=IwAR07U3WPRfHtDMwxC0soz8hO_lFeZ4APxdTAVvpaHf-tS-evSJ4EquN4ooo)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в пт, 13 мар 2020, 15:39
Канал 3


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в пт, 13 мар 2020, 15:48
https://nova.bg/news/view/2020/03/13/281179/%D0%B4%D0%BE-29-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в пт, 13 мар 2020, 15:51
В момента няма значение за какви мерки и забрани какви срокове слагат. Ситуацията се променя с часове.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 15:57
Да.
Но по-добре да ги удължават в крачка. На час по лъжичка.
На принципа на мита за Сизиф.
Представяте ли си сега някой да ви каже: три месеца карантина, няма да си излизате от домовете. Супер апокалиптично.
Пък и надеждата винаги умира последна. :)

На МЗ нещо не работи сайтът.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в пт, 13 мар 2020, 16:01
Министърът по канал 3 и на ФБ страницата на министерството на живо за дистанционното обучение.
Сайтът спече, като пуснаха съобщение за заповедта.
Директен линк към файла: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/13/1584103279439666.pdf (https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/13/1584103279439666.pdf)
(//cdn.bg-mamma.com/7hOl/lPjAc.jpg)
(//cdn.bg-mamma.com/7hOl/g3qO0.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в пт, 13 мар 2020, 16:07
Ще подготвят системата така че още в понеделник да започнат обучение в електронна среада.Очакват още от понеделник да започнат работа с поне 90 % от учениците.Може да с еползват редица образователни  ресурси- визират издателствата.Има много електрконни платформи,така че няма да е сложно да се изготви взаимодействие в лекетронна среда.През уикенда ще работят  по  всички тези   неща.Ще възлагат задачи по кницните варианти на учебниците,за да  уплътнят времето на децата.Ще използват това време за упражнения и самоподготовка, както и за нови знания.ПРедлагат виртуална класна стая.Доста от платформите имат такава опция.Ще  изготвят систеама за взаимопомощ- училищата, учителите да си помагат взаимно.Ще има йеббинари, регионалните управления ще съдействат също.РОдителите трябва да наблюдават обучението и да съблюдават децата да се включат в електроното обучение.с БНТ ще огранизират образователна телевизия и телевизионни уроци- вероятно от вторник.ПОдготвят вече такива уроци за начален етап.Трудно ставало преструктуриране на материала защото вече повече от 20 учебни дни   са пропуснати.Все още е рано за решение каква ще е съдбата на учебната година.Ще действат и взимат решения ден за ден.Няма страна,която да е взела решение за удължаване на учебната година.Ще решават в движение и ще черпят опит един от друг


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в пт, 13 мар 2020, 16:16
За две седмици си е съвсем добре.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 16:26
Момичета!
Зоомагазините броят ли се като хранителни магазини?
Демек ще работят ли?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: selena6 в пт, 13 мар 2020, 16:30
За зоомагазините не съм сигурна. И ние имаме животни - куче и 2 котки. Ще се опитаме да вземем храна и за тях, че тая карантина за две седмици - най-малко тоалетната на котките е приключила.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: green_dawn в пт, 13 мар 2020, 16:32
За две седмици би трябвало да се овладее положението ако наистина се спазва карантината.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 16:38
А тази заповед е в сила от днес или от утре?
Притесних се за котката.
Тоалетна мъжът ми би трябвало да е взел.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в пт, 13 мар 2020, 16:38
Това получих преди малко в Школо относно дистанционното обучение.

От понеделник се преминава на дистанционно обучение. Това не е ваканция за учениците!То ще се състои в следното. Учениците трябва да са в системата Мудъл по времето когато имат учебни часове. Спазва се разписанието на часовете им. Те трябва да са в Мудъл през своя си акаунт, през мобилно устройство (лаптоп, компютър, таблет или сматр телефон) Всеки преподавател ще има курс за своя предмет , където ще качва учебни материали за часа в съответният ден. Учениците може да получават за изпълнение тестове в рамките на часа и задания (срока на които за изпълнение може да за деня или за няколко дена). Ще се засича присъствието на всеки ученик, кога е на линия в платформата Мудъл, това е налично като функция и може да го вижда всеки учител. Идеята е това обучение да се осъществява и да се вземат уроците по план.


За кучето онзи ден получих 15кг храна, а котакът е зареден със суха храна и достатъчен брой консерви. Той е толкова капризен, че ще е на крачка да умре от глад, преди да близне нещо, което не харесва.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: BFF_ в пт, 13 мар 2020, 16:39
За две седмици би трябвало да се овладее положението ако наистина се спазва карантината.
Супер, дано да е така!

Днес и аз напазарувах храна за кученцето. За нас - не съм :smile:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в пт, 13 мар 2020, 16:44
И вкъщи в хладилника вее вятър. Ние по принцип пазаруваме в петък вечер или в събота, неделя за цялата седмица


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 16:45
Звъннах на Зооцентър.
Казаха, че работят и се броят за хранителен магазин.
За друго не знам, ама с котката не бива нищо да се обърква.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в пт, 13 мар 2020, 16:53
Ще я храните с пържоли в краен случай :yum: .
Министърът на образованието ми насичаше и накрая тотално ме изхвърли от живото излъчване. Благодаря за обобщението на казаното!
Аз се чудя общинската администрация, кадастър, Агенция по вписванията, нотариус ще работят ли (за Русе ме вълнува, но предполагам за всякъде е валидно). А и детската кухня. Не е баш за 7-класната тема, но знам, че сте в час с много неща :stuck_out_tongue: .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 16:57
Относно яденето на пържоли от котка, да се гледа поста на Ston малко по-горе. :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в пт, 13 мар 2020, 17:05
Брей, ston! При вас с ученето звучи много читаво.
Дано съм песимист, но ние ще сме от онези 10%, които към сряда може да имат нещо. А и тогава, аз ще съм от изненаданите, че се е случило.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в пт, 13 мар 2020, 17:05

За друго не знам, ама с котката не бива нищо да се обърква.
Който е чел миналогодишната седмокласна тема знае колко са важни котките.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в пт, 13 мар 2020, 17:07
Не знам, но нашата напоследък все в мен се вре и все над главата ми иска да лежи. Сигурно усеща, че съм се напрегнала :stuck_out_tongue: . Явно трябва да увелича виното.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 17:07
Ston, хареса ми , как са се организирали при вас! БРАВО!
Аз ще си мълча на този етап.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sisku в пт, 13 мар 2020, 17:09
Добре че нашия гекон може да издържи поне месец без храна:). Че капризен само жива яде, а още е студено и няма щурци по полето:)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: solnichka в пт, 13 мар 2020, 17:11
Тук сме извадка. Ще видим другата седмица колко училища ще са се организирали и колко ще мълчим заедно с Бисето. :grinning:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: vesi1 в пт, 13 мар 2020, 17:18
И аз съм получила съобщение в Школо, че от понеделник почват дистанционно. Трябвало да им направим регистрация в Школо и през него щели да учат.
Не съм запозната дали платформата има подобна функционалност, ама явно има. Ще се борим дружно :joy:
За големия ни вопъл, ни стон..ама това е типично за неговото училище.
Шефът ми предложи да мина от вкъщи, ама няма да имаме достатъчно устройства, ако вземе та се случи он-лайн обучението.

Правим обучения на учители баш по темата ползване на офис 365, облачни системи и пр. ... някой път е голяма мъка, честно ви казвам! Та случката с грипа е добре дошла да се мобилизират и да се научат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: evelin_Sf в пт, 13 мар 2020, 17:19
Някъде мога ли да намеря запис на урока по математика на Просвета от днес,че не можахме да го гледаме?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в пт, 13 мар 2020, 17:23
Който пуска новата тема,ако има възможност да прибави към 1 пост и линкове към видеоуроците на Просвета.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в пт, 13 мар 2020, 17:38
Дали е "браво" ще видим понеделник, вторник, как ще потръгнат нещата.
Наборът увеси нос като разбра какво са намислили 😂 Каза, че може да си отвори Moodle, но да е проформа. Само да се води, че е на линия. Аз го контрирах, че реално и сега е така. Някои ученици са само телом в класните стаи и изобщо не слушат какво говорят учителите. Сега обаче няма да могат да пречат.
Много ми е любопитно какво ще се получи на практика. Дано сработи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: lautus в пт, 13 мар 2020, 17:38
Здравейте! Случайно някъде да се коментира за нулева учебна година?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в пт, 13 мар 2020, 17:44
И понеже не копирах целия текст от Школо, накратко и останалото:
Ще има санкции за децата, които не са на линия. Отсъствия само с медицинска бележка. При неизпълнени задания, допълнителни часове в училище, когато започнат нормално след време.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Dodiela в пт, 13 мар 2020, 17:44
Не, никъде не се коментира нулева година. Минала е 2/3 от учебната година!
Това вече е психоза, днес 3 пъти в различни теми от един потребител чета за нулева година.😡
Ако някой, обаче много държи може да се постарае и детето му ще повтаря.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 17:55
Да си пожелаем да издържат сървърите и интернет връзките.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Алиена в пт, 13 мар 2020, 18:07
Да си пожелаем да издържат сървърите и интернет връзките.
Успех :grinning: аз силно се съмнявам


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в пт, 13 мар 2020, 18:09
Освен от школата вече и учителката по БЕЛ от училище е направила група за онлайн преподаване.Децата са изненадани  и все още се шегуват, но...факт е че имат раздадени задания


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 18:10
Браво, Sssani!
Мълча.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пт, 13 мар 2020, 18:10
И нашата школа по АЕ минава на дигитално обучение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в пт, 13 мар 2020, 18:12
Що бе, Бисе? При вас с пощенски гълъби ли ще ги пращат маТриЯлите? :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 18:13
Хаха, Дидева, прелетя преди малко една сврака, но не носеше вести. Може да е била транзит.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: green_dawn в пт, 13 мар 2020, 18:22
И при нас ни вест, ни кост от училище...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в пт, 13 мар 2020, 18:35
Aaa- грешно сте ме разбрали.От училище  нищо няма.То и ел.дневника  е такава бутафория....Учителката  ги е набарала и им е направила група в месенджър :) ВЪпрос на  инициатива от нейна страна явно.На работа съм , та не  разбрах подробности.Довечера ще ми разказва как   е
В момента  пак извънредно заседание на министерски съвет.....Има го и  онлайн


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пт, 13 мар 2020, 18:37
И аз ще работя от дома
Дано интернет издържи


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: googlish в пт, 13 мар 2020, 18:47
Ходих за хляб и сапун, магазините около нас са опразнени, най- вече липсват пакетирани и консервирани храни, в Лидл дори стар лук нямаше,  празно напълно....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 18:47
И ние с мъжа ми ще работим от вкъщи.
Децата ще учат през Школо.
Имаше статия какво да очакваме на база опита в Италия. Само първия уикенд са се разграбили магазините. После всичко е било налично. Без маски.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в пт, 13 мар 2020, 18:50
При нас тепърва в понеделник ще се уточняваме как ще работим. Невъзможно е всички да бъдат вкъщи, ще имаме дежурни екипи. Предполагам, че поне два -три пъти седмично трябва да съм навън....Страхотна изолация, но съзнавам, че няма как да е по друг начин.  Дано поне мъжа ми да ме кара на работа, да си спестявам градски транспорт. Той също не може във всички дни да е вкъщи..


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пт, 13 мар 2020, 18:51
Значи РУО писало на училищата: "...В изпълнение на наше писмо изх. № РУО1-6301/ 10.03.2020 г. напомням, че следва да сте разработили комплекс от мерки за гарантиран дистанционен контакт с родителите и учениците с цел:

насърчаване на родителите да контролират децата си и да ги мотивират да поддържат обучителната си активност;...."

Т.е. искат и родителите да са активни. Цъка ми школо и хоп 4 по история. А Ния зубри ужасно много и аз я изпитвах и знаеше всичко. Беше супер доволна след контролното, дори била отговорила на някакви бонус въпроси. И 4! И писах на учителката да ми прати контролното, за да видя какви са й пропуските (ако са само дати, няма да се впрягам, но ако не знае основни понятия би било добре да й ги обясня). Прочете го 3 минути след като го пратих. И цял ден никакъв отговор. Ще си почакам обратна връзка... много се дразня така!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: selena6 в пт, 13 мар 2020, 18:52
Значи да очакваме в понеделник Школо да забие. Не ми се вярва да издържиедновременно влизане от цялата страна.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 18:57
Не е възможно да не забие, струва ми се.
Иначе една част от мене малко страда. В такъв момент сякаш по-скоро бих предпочела да съм някакъв вид медицинско лице и да действам спомагателно в някоя болница, отколкото да си висна самосъхранително у дома.
Но нейсе, нямам такъв ценз.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в пт, 13 мар 2020, 18:59
А аз дотук вече няколко съобщения получих в Школо от учители плюс официалното от директорката с указания и напомняне, че трябва да са на линия и ще падне яко учене и изпитване. Добре че вкъщи има и компютър и лаптоп, защото са двама и трябва да са по едно и също време онлайн,. Мисля, че ако трябва достъпът да е през телефона, ще е доста по-трудно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: liani в пт, 13 мар 2020, 18:59
Току що ББ каза, че дистанционното обучение ще се извършва чрез телевизията. Щяло да се ползва или БНТ2 или БНТ4 за целта, но яснота ще има другата седмица. Това ще реши въпроса с местата без достъп на интернет. На нас чрез Школо преподавателите ни изпратиха съобщение кои уроци децата сами да си прочетат и какво да решават и да следят уроците на Просвета. Надявам се да не си останат само на самоподготовка.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в пт, 13 мар 2020, 19:01
И ние имаме съобщение в школо за дистанционно обучение от понеделник-подробности няма.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 19:19
Момичета, предупредете възрастните си близки  че ало- измамниците са се пренасочили. Обаждат се по тел и предлагат безплатна дезинфекция.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: bazel в пт, 13 мар 2020, 19:47
Много ми се иска да видя точно как протича един урок в училището. Особено по някои предмети. Но имам предчувствие, че няма да имам тази възможност.:stuck_out_tongue_winking_eye:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: mumble-bumble в пт, 13 мар 2020, 19:50
Ние получихме няколко съобщения в школо какво да преговарят децата, само по някои предмети. По БЕЛ нищо не са дали за сега. Интересно ми е това по БНТ преподаване как ще се състои - един учител за цялата страна?
И един бъзик от фб - едно дете живо се интересува как ще протече онлайн урокът по физическо :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Betty L. в пт, 13 мар 2020, 19:54
При нас Школо мълчи и за 7, и за 11 клас. Ще видим...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в пт, 13 мар 2020, 19:55
И един бъзик от фб - едно дете живо се интересува как ще протече онлайн урокът по физическо :)

Малкият си погледна програмата за понеделник - 1-и час ИИ, 2-и физическо и каза "на училище съм чак в 10" 😂

Мале, току-що получих съобщение в Школо. Часове ще има и по ИИ, музика, физическо. Най-вероятно щяло да има някакви теоретични неща като история на изкуството и прочие. 😂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в пт, 13 мар 2020, 20:06
Вие сте добре с Школо.НИе сме с някакъв  ел.дневник- Админи плюс.ДОри  във ФБ страницата на училището  са публикували  известие как ще става всичко и  аз толкова се зарадвах...отварям и - тия раздели за комуникация не се виждат никъде...Май са в отделен пакет, който  трябва да се квлючи.А ние имаме опростен  вариант просто с оценки и отсъствия.....Само с добри намерения и суха теория няма да стане


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ТришаР в пт, 13 мар 2020, 20:14
Нашите вчера и днес имаха в мудъл някакви неща по мат, бел и други. Най-забавното е, че има домашни по музика,  рисуване и физическо :-) по физическо е да гледали някакви две видеа в ютюб и да направят паралел на двата спорта :-) по рисуване - натюрморт, как ли ще го предадат това, не знам :-) От понеделник минават на гугъл класрум с програмата си за деня, но ще почват в 10, Слава богу!
И понеже затварят магазини, се сетихме, че дребен не е уреден с подарък за рождения ден, та отидохме да поръчаме и исках да минем през аптека за спирт, тъкмо да влезем и двама италианци нахлуха преди нас, ми реших, че друг път ще купя спирт :-)
И последно да се оплача, че водя неравна борба да обясня, че НЕ е във ваканция, особено от понеделник.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 20:25
Сега прочетох изявлението и конкретните насоки за дистанционно обучение  на Явор Джонев в неговите училища. Фен съм му на този човек!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: blanc в пт, 13 мар 2020, 20:38
Сега прочетох изявлението и конкретните насоки за дистанционно обучение  на Явор Джонев в неговите училища. Фен съм му на този човек!
Къде да го търся?
И аз го харесвам . Още от времето,когато се опитваше да оправи батака на Столична община с кандидатстването за детски градини.

Ей,хора,минаваме на живот почти изцяло във виртуалното пространство!
Много ми харесаха уроците на Весела Михайлова. Чудесна жена.
Изгледах ги вечерно,а девойката е изписала разни листове,докато е гледала,та съдя,че не се е скатала.
Сега съм я изолирала малко на природа в покрайнините на София, а от понеделник пак залягаме. И аз съм човек ,трябва да си почина-)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 20:41
Аз пък миналата година много обстойно четох темата за частните училища, включително и за това на Джонев. И никак не го харесах. Но иначе умее да прави добро впечатление, факт.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в пт, 13 мар 2020, 20:43
Кои са неговите училища?

По ТВ даваха репортаж от Увекинд, явно частните училища са по-напред с дистанционното обучение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в пт, 13 мар 2020, 20:43
За часовете по музика, ИИ и подобните, мисля, че ги правят виртуални, за да могат съответните учители да имат часове и да не се налага да бъдат в отпуск.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 20:45
Кои са неговите училища?
Прогресивното.
Плюс прогресивни паралелки в БШ, поне така беше м.г. там.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 20:56
Blanc, заповядай:

Скрит текст:
Български прогресивни училища: Образователна трансформация
41 минути ·
Уважаеми родители, скъпи учители,
Преминаваме към дистанционно обучение поне до 29-ти март.
На общата среща на училищните настоятелства днес бе обсъдена организацията на дистанционното обучение. Ще получите подробни съобщения за това от директорите и класните ръководители.
Основният принцип, който приехме е, че дистанционното обучение е реализация на цялостния образователен процес с други средства. Някои дейности няма да са възможни, но ще можем да се възползваме от нови.
Училището продължава да осъществява регулярен образователен процес, макар и онлайн.
Всички постоянни учители продължават да бъдат изцяло ангажирани с осъществяване на учебните процеси.
Разпределението на времето и методите за групови и индивидуални онлайн срещи, както и за самостоятелна и групова работа ще се промени, но основните цели и планове за тяхното постигане остават непроменени.
От името на училищните настоятелства и учителите бих искал да призова всички родители да се отнесат с необходимата отговорност и да осигурят присъствие и подкрепа на децата си за осъществяване на образователния процес.
Моля, обсъдете по класове, ако има семейства, които не могат да осигурят човек вкъщи, за да се грижи и подпомага детето. Би трябвало е възможно други семейства да приемат детето (не повече от две!) за деня, за да учат заедно. Ограничете максимално социалните си контакти и се пазете.
Не бива да позволяваме на вируса да контролира нас. Ние ще го контролираме.
Както във всяка криза - трябва да осъзнаем своята индивидуална и обща отговорност. Да поемаме своя дял от трудностите и да помагаме на другите.
Да се учим, да сме адаптивни, да сме солидарни. Така ще дадем най-ценните уроци на нашите деца.
Заедно можем много. Заедно ще излезем от тази ситуация по-добри, по-знаещи и по-можещи.
Явор Джонев
Снимка на Български прогресивни училища: Образователна трансформация.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: esma в пт, 13 мар 2020, 21:10
И аз сега разглеждах предложения вариант за дистанционно обучение и особено се забавлявах, защото специално беше казано, че ще имат всички часове, както е по програма, включително ФВС, по който ще правят гимнастически упражнения за подобряване на двигателната култура. Разбира се, че двигателната култура е важна. Просто специалното внимание към ФВС ме впечатли.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пт, 13 мар 2020, 21:42
Бе хубаво е да не прекаляваме, защото и аз ще съм у нас, и двете деца в различни смени... цял ден висене пред три компютъра...ще видим какво ще измислят


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 21:45
А по ТП да направят палачинки за неделната закуска. Може и кафе.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Mama TAZ в пт, 13 мар 2020, 21:46
HAPPY, кое налага различните смени при дистанционно обучение..
За нас тепърва ще става ясно какво точно ще бъде ел обучение.
Вашите деца имат ли акаунти в Школо?
Моят хубоснтник не знаел дали има !


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в пт, 13 мар 2020, 21:46
Както каза Хепи, да не прекаляваме. Може и баница с айран. :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 21:48
:joy: Дидева!

Има ученически акаунт и в Школо, отделни от родителските.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в пт, 13 мар 2020, 21:48
И една мусака - да видят лесно ли се готви като им се завие свят от кълцане :joy: .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в пт, 13 мар 2020, 21:58
А вие изобщо ли не пускате децата навън, на открито?
Седмокласникът разхожда кучето два пъти дневно. Аз винаги съм била за разходките навън, но сега се  колебая. Иначе ние живеем в краен квартал, почти село. Няма много хора по улиците.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в пт, 13 мар 2020, 22:01
И двамата караха днес около 2 часа колелета с уговорката да не се събират с други деца.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: bazel в пт, 13 мар 2020, 22:11
Като ви чета за домашните по развлекателните предмети и...лошо ми става. Административният апарат ще впрегне да уплътни времето на децата с глупости. Това го могат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: chere6ka в пт, 13 мар 2020, 22:12
При нас Школо мълчи и за 7, и за 11 клас. Ще видим...

И при нас също мълчи Школото за 7-ми и 11-ти клас. Никой и нищо не е пратил съобщение и на двамата, нито на мен.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пт, 13 мар 2020, 22:19
Еми в рамките на учебния час ще им споделят нещо, не мога да се ориентирам още, ама ще си следват програмата :) а пък с ас различни смени
Абе ще видим :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 22:22
А пък при съседите в осмокласната има разкошна рецепта за панирани маслини с топено сирене.
В случай, че сте изпуснали. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: BFF_ в пт, 13 мар 2020, 22:27
И  моите разхождат кучето навън, но от утре се разваля времето и няма да излизат толкова.
Днес реших да купя спирт и нямаше в никоя аптека. Мислех, че и дезинфектант няма да намеря, но за късмет тъкмо бяха докарали, та купих. Не се презапасяваме с храна.  
Дъщеря ми има вече втори ден онлайн уроци, сработиха се клас и учителка, но е само по БЕЛ.
Синът започва от понеделник, получи известие през Школо, че ще има регистрация  в MS Teams. Жалва се, че пак трябва да става рано. :flushed:
Днес има само 7 нови случая, може би мерките имат вече своя резултат ....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Dodiela в пт, 13 мар 2020, 22:30
Иначе ние живеем в краен квартал, почти село. Няма много хора по улиците.
Аманда, да не си ми съседка 😊 и ние сме като на село


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пт, 13 мар 2020, 22:33
Случаите днес, уви, станаха 8.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 22:34
Red, какви са тези маслини, че и панирани? Осмокласни, панирани, че пък и с топено сирене. Отивам на балкона на осмоскласната:)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 22:37
Бягай, бягай.
Жестоко звучат!
Сега като ще си стоим по къщите, може пък да ми дойде вдъхновение за готвене.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пт, 13 мар 2020, 22:38
Аааа, не, премиерът рече, че не всички домакини готвят. Разкрил ни е. Аз съм отворена книга за властта :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 22:40
Ми така е като сте толкова близки с МОН. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Dodiela в пт, 13 мар 2020, 22:41
Пфф, аз въртя тенджери в несвяст. Моите ядат, като скакалци. Представям си ако бяха момчета, ужасТ


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sanaka в пт, 13 мар 2020, 22:44
Аааа, не, премиерът рече, че не всички домакини готвят. Разкрил ни е. Аз съм отворена книга за властта :)
Да де, ама въпреки това ни затвори ресторантите. :smirk:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в пт, 13 мар 2020, 22:45
У нас са само мъже - барабар с котката. Пускам миялна по два пъти на ден :stuck_out_tongue_winking_eye: . Голямо готвене и ядене пада. Но пък са лесни - могат да мухат пържоли сутрин, обед и вечер :joy: .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Dodiela в пт, 13 мар 2020, 22:46
Аааа, не, премиерът рече, че не всички домакини готвят. Разкрил ни е. Аз съм отворена книга за властта :)
Да де, ама въпреки това ни затвори ресторантите. :smirk:
Ами не е вярно това, Ананиев каза, че те не са ги затворили, а просто са ограничили достъпа! Имало голяма разлика, но явно и вие не разбирате

Zazu у нас е същото, обаче с един татко и две мацки


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 22:47
Ах, Зазу - ти си аналог на моя мъж. И той е само с жени, включително и котката. 😊


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в пт, 13 мар 2020, 22:49
Аааа, не, премиерът рече, че не всички домакини готвят. Разкрил ни е. Аз съм отворена книга за властта :)
Да де, ама въпреки това ни затвори ресторантите. :smirk:
Ми явно е размислил, че е крайно време да почнем да готвим :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ТришаР в пт, 13 мар 2020, 22:52
Аааа, не, премиерът рече, че не всички домакини готвят. Разкрил ни е. Аз съм отворена книга за властта :)
Да де, ама въпреки това ни затвори ресторантите. :smirk:
Ми явно е размислил, че е крайно време да почнем да готвим :)
ма няма нужда, доставките до вкъщи остават :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в пт, 13 мар 2020, 22:54
Аз пък се чудя кой ще си поръча храна с доставка готвена, дето може поне няколко човека да я накашлят и наплюят по пътя...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 22:55
Ресторанти? Доставки по домовете?
Ма не ви ли е срам?
И аз мразя да готвя, но ето - цяла яхния врътнах. Да е тематично, нали, почти военно положение е. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: BFF_ в пт, 13 мар 2020, 22:58
Аз пък се чудя кой ще си поръча храна с доставка готвена, дето може поне няколко човека да я накашлят и наплюят по пътя...
Снощи поръчвахме пица и аз това се замислих, затова днес се впуснах до печката да пека риба 😂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 23:00
Видях панираните маслини в осмокласната, ама ми стана интересна супата с камъчетата:)

П.п. Редактирах се!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 23:02
Ахах - The stone soup е това
 😀


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в пт, 13 мар 2020, 23:03
Това да не е нещо специално за дразнещи тинейджъри?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 23:05
Може да е изчистена леща, но вместо лещата- вариш камъчетата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 23:11
Това да не е нещо специално за дразнещи тинейджъри?
Европейска приказка - фолклор.
Намерете я в интернет. 😀


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в пт, 13 мар 2020, 23:17
Аз минавам да оставя това тук, може би сте го видели, но все пак. Настръхнах. Дали и ние можем така?
https://btvnovinite.bg/lifestyle/liubopitno/italiancite-pejat-ot-prozorcite-si-za-povdigane-na-duha-po-vreme-na-karantinata-video.html?fbclid=IwAR36x9h5_qb6Bd66IJR9Q3lVWJYp_FjZonBmqsiGjBMl_FPGD_mub1YQj1k


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в пт, 13 мар 2020, 23:20
Прочетох я...Колко е актуална към настоящия момент...

Дикси, и аз днес ги гледах.Ох...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в пт, 13 мар 2020, 23:22
Ей така французите пяха Марсилезата, докато ги евакуираха от стадион по време на онези атентати...
Иначе ние - ние не.
Ние играем хоро.
Но пък може и това да не е лошо в крайна сметка.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в пт, 13 мар 2020, 23:36
От Междучасие:
"Уважаеми родители и ученици,

Заради обявяването на извънредно положение в страната и затварянето на училищата във връзка с усложнената епидемична обстановка и издадената от министъра на здравеопазването заповед, ОТМЕНЯМЕ занятията и Пробните изпити на всички класове до 29 март включително.

Всички ученици ще получат актуализирани графици на взетите и отложени занятия до момента и как предлагаме те да бъдат наваксани.

Занятията от 16 март (понеделник) до приключване на извънредната ситуация ще бъдат взети като дистанционни уроци. Някои от групите ще получат покана за виртуални уроци още от утре.

Всички, предвидени Пробни изпити в този период, ще бъдат изпратени, за да ги направят децата у дома.

В периода на извънредното положение може да ни намерите на обявените ни телефони за връзка."


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Cygnus в сб, 14 мар 2020, 06:32
Извинявам се за глупавия въпрос предварително. В Школо регистрация имам само аз. Доколкото разбирам, ако се започне използване на тази платформа, трябва да ги регистрирам. Е чакам потвърждаващи кодове вече час и нещо. Силно се надявам тези платформи да не локдаунат, защото поддръжка ще е повече от наложителна.  При вас след колко време дойде кодът?

И другият момент  - като се наложи да работя и аз от къщи ще стане странно как ще си поделим компютрите. Може би ще действаме на смени. Изобщо не ми се пренася служебен настолен компютър с два монитора в къщи, трябва да реорганизирам.

Честно казано, много по-лесен вариант ми е да преподам, каквото не са разбрали сами от учебника и да ги препитам лично... Не че цялата тази онлайн трансформация ще изключи това, просто идва отгоре. Уча се, колкото и да не го харесват някои, в момента би свършило отлична работа, готово е, децата са свикнали с него, има и тестове. Сега всеки се спасява на парче.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в сб, 14 мар 2020, 07:46
И аз се опитах да направя регистрация в Школо на малкия, но не успях. Код така и не дойде. Но на него регистрация не му е необходима кой знае колко, в нашето училище ползват Moodle за обучение, но видях, че в дискусията с класния през Школо пишат и доста от децата с въпроси.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Magdalena Foteva 660384 в сб, 14 мар 2020, 07:55
Някой дали може да ми прати на ЛС съвети за курсове наваксващи с материала - в рамките на 1 месец нещо такова?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: sssani в сб, 14 мар 2020, 09:13
Моят абонамент в Уча се изтече преди две седмици.Много де чудих дали да го подновявам,но в крайна сметка оставих без.Пари на вятъра са като не се ползва...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в сб, 14 мар 2020, 09:20
Аз вчера към 7 вечерта успях да направя регистрация на дъщеря ми в Школо.
Сега отварям, вече е одобрена от админ, и има работни листове по БЕЛ за понеделник.
Ние обаче от години не поддържаме принтер у дома, защото имам на разположение подобна техника в изобилие в офиса.
И сега какво правим с тези домашни, не знам. Пишат се само отговорите на лист, снимат се и се изпращат?
Не ми се ще да се попълва на компютър, за тези неща и ръката добива памет.
Нямам идея.
Всъщност май мъжът ми ще донесе малък принтер от неговия офис.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в сб, 14 мар 2020, 09:42
Както и предполагах, учителката на второкласника всичко е организирала, за седмокласника няма никаква вест.
Dodiela, ние сме в източната част на София.
Ние всички обичаме да готвим. Даже понякога се разправяме кой да сготви.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в сб, 14 мар 2020, 09:54
Първата вест за домашно задание дойде.
Съобщение от учителка само до едно дете от класа
:" Х, кажи на другите, а те да кажат на останалите, че имат задача ххх за дом. работа и трябва да ми бъде предадена по електронен път до четвъртък."
И това, при положение, че всички деца имат ученически акаунти в Школо.
Вече не мълча. Смея се.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в сб, 14 мар 2020, 09:59
Нашето Школо мълчи като бълха в гащи. Но може би им трябва време да се организират. Надявам се.

От вчера обмислям една друга изолация в балканско село, в което имаме къща. Жителите са по един двама в махала, махалите са пръснати. Поне ще бъдем на въздух. Спира ме само това с дистанционното обучение, защото там разчитаме единствено на мобилни данни. А и имаме един лаптоп, компютри не ми се влачат. Но ще видя накъде ще тръгнат нещата, пак ще си преосмисля идеята.
Котката и папагалите са подсигурени с храна поне  за месец :)

Бисе, по кой предмет е вашето съобщение?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в сб, 14 мар 2020, 10:00
Дикси, по география.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Judy в сб, 14 мар 2020, 10:03
При нас - пълна тишина. А миналата година на училището се отпусна субсидия и се достави компютърно оборудване. Иронично е.
Наясно съм, че системата масово живурка в миналия век, но е време да се посъбуди. Не че разчитам на нея за каквото и да било. Отдавна съм я отписала  Като данъкплатец се ядосвам просто.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Cygnus в сб, 14 мар 2020, 10:03
Честно казано ми се струва, че това некоординирано дистанционно обучение е да се оправдаят някакви действия и да се брои даден материал за минат. Не виждам как ще се постигне еднаква ефективност навсякъде, а включването му в НВО практически ще класира готовността на училища за дистанционно обучение и възможностите на родителите за същото. Тази работа не става за 3 дни, няма кой да го направи... Опитвам се да мисля за това, само колкото да не мисля за другото нещо. Нашите госпожи засега качват файлове със задачи (стр еди коя си, зад еди кои си) и урочни теми за учене и за упражнения. Школото мълчи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: bazel в сб, 14 мар 2020, 10:10
Бисе, подозирам, че и при нас ще бъде по същия "ефективен" начин преподаден новия материал. Поредното отбиване на номера.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: blanc в сб, 14 мар 2020, 10:19
Имам чувството,че цяла нощ сте готвили.

В сайта на нашето училище пише,че в понеделник ще получат от класните информация за обучението.
И аз съм скептична към изпълнението.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в сб, 14 мар 2020, 10:23
Снощи получихме съобщение от класната в Школо дали децата са регистрирани там, имат ли достъп до устройства и интернет и да очакват от понеделник указания.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в сб, 14 мар 2020, 10:24
И ние
Две деца, аз от вкъщи, нямаме принтер...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в сб, 14 мар 2020, 11:12
Черпя Ви виргуално-моят рибок навършва днес 14год!
(//cdn.bg-mamma.com/6YDC/l0ChZ.jpg)
Искам само да е жив и здрав,защото е по принцип с астма и от така наречените рискови групи и за него най-много ме е страх!
(//cdn.bg-mamma.com/6YDC/D5Ri4.jpg)
Иначе той още преди 2 седмици реши,че по време на РД ще има корона вирус в България и отказа да резервирам нещо за празнуване. Сега до довечера ще видя с какво да го изтенадам,защото виртуалните Ви почерпки са от миналата година,когато правиха празник на числото ПИ в класа.

Ние пък имаме 2 компа,2 лаптопа и 2 принтера със скенер у дома-напълно подготвени сме,ама от училище явно не са,защото школото мълчи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в сб, 14 мар 2020, 11:14
Да е жив и здрав, Светле! ❤️


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в сб, 14 мар 2020, 11:14
Да ти е жив и здрав, Светле! И всички покрай него.
Много щастие!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: selena6 в сб, 14 мар 2020, 11:14
Светле, да е жив и здрав рожденника! Много успехи и щастие!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Betty L. в сб, 14 мар 2020, 11:15
Четейки, се сетих, че имаме един по-стар компютър. Май ще го вадя от архива, но трябва към интернет и него да включа. Ако ще учат дистанционно, ще е по-удобно отколкото с телефон. Принтер нямаме, и аз ползвам в работата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в сб, 14 мар 2020, 11:16
Светли, да ти е живо и здраво момчето!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Dodiela в сб, 14 мар 2020, 11:17
Светле, да ти е здраво и успешно момчето.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в сб, 14 мар 2020, 12:11
Да е здрав, много щастлив и да постига мечтите си с лекота, Светле! :four_leaf_clover:

Покрай всичко това, което ни се случва си затвърждавам мнението, за себе си, колко съм разпиляна и склонна да оставям всичко за последния момент. От поне месец принтерът ми казва, че тонера е на привършване. Преглед на колата изтекъл, вчера успях в цялата лудница и това да свърша. В банката трябваше да свърша нещо, и за него си казвах айде утре. И още други неща. Не се харесвам. Особено сега.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в сб, 14 мар 2020, 12:14
Дикси, аз пък те харесвам! И преди, и сега!( прозвуча, като обяснение в любов😃)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в сб, 14 мар 2020, 12:18
Безплатни платформи и ресурси за онлайн обучение https://teachingalpha.org/bezplatni-platformi-za-distancionno-obuchenie

В условия на криза се оказа,че ми е свършило бпашното-в близките 2 магазина,вкл и Била нямаше-тия хора и хляб ли ще месят не знам... Аз брашното го използвам само за мъфини.
Та за набора направих бисквитена торта.Като се прибере мъж ми ще идем до Кауфланд за торта Сахер ако има,защото много я харесва-ако не ще трябва да се задоволи с бисквитената. Ходих до близката сладкарница,защото и там продават Сахер-затворена е.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: denyil в сб, 14 мар 2020, 12:31
Честит празник , Светле ! Да е здрав , усмихнат , целеустремен и повечко вслушващ се в съветите на мама !
Тя sssani писа , че ситуацията в нашето училище е зле , но и аз да се включа : в ел.дневник няма никаква информация , освен последно зададено дом.по БЕЛ от 05.03 и се чудя , как ще се получи това обучение чрез него...Много ми хареса информацията  при ston - своевременна и изчерпателна , поздравление за училището ! Докато при нас на сайта се мъдри това
Скрит текст:
От 16 март 2020г.  започва  осъществяване на дистанционно обучение.
Официалният обмен на информация ще се осъществява чрез електронния дневник.
Учителите ще публикуват информация във времето 10-12 часа и 14-16 часа.
По установеното седмично разписание за втори учебен срок, всеки преподавател ще зададе темата, възложената задача и срока за изпълнение.
В рубриката „Комуникация“ ще бъдат посочени указания  и насоки. Там ще бъдат подпомагани учениците  чрез линкове, платформи, образователни ресурси в обучението при домашни условия и ще получавт подкрепа в самоподготовката си и упражненията.
Изпълненото задание всеки ученик изпраща на предоставения от  учителя адрес на електронна поща.

Уважаеми родители,  подкрепата ви е особено важна в този процес. Необходимо е да окажете съдействие при осигуряването  и използването на електронната среда. Важен  е моментът на осъществяване на обратна връзка между ученика и учителя и осъществяване на контрол от вас.
Ефективно може да бъде използвано  общуването в групи в социалната мрежа и по електронната поща.
При възникнал проблем с използането на електронния дневник се обръщайте към класния ръководител.
Нека с общи усилия да помогнем в обучението на нашите деца!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Betty L. в сб, 14 мар 2020, 12:56
Нашата класна, по математика, е написала това в общия чат на класа, след въпрос на едно от децата:
Няма регламентиран метод за дистанционно обучение. Мерките които са набелязани от нас са насоки и напътствия чрез модула за комуникации в Школо. Моля и учениците да си направят регистрация. Най-важно е да се преговаря и да се затвърждават знанията взети до сега. Не се притеснявайте излишно, част от учебния материал ще отпадне и всички училища в страната са в същата ситуация.
По математика решете Тест N 4 от  сборника, отбележете задачите с които не се справяте.
В понеделник ще ви пиша отново.
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!
Баткото, 11 клас в Първа английска, има съобщение само от физичката. Предстоящото контролно ?!? щяло да бъде на посочените 4 урока. Пратила е линкове към Уча.се, които очевидно смята, че можем да гледаме...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в сб, 14 мар 2020, 13:08
Дикси, аз пък те харесвам! И преди, и сега!( прозвуча, като обяснение в любов😃)
Хахаха :joy:
Ще го кажа на половинЪТ. Той вечно мърмори. С което още повече ме демотивира да се стегна :stuck_out_tongue_winking_eye:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в сб, 14 мар 2020, 13:11
Е аз пък така и не организирах подмяна на невъртящия се контейнер на хлебопекарната.
Не знам дали ще мога да го набавя сега.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: evelin_Sf в сб, 14 мар 2020, 13:13
Моля, ако някой знае линк към урока по математика от вчера на Просвета.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в сб, 14 мар 2020, 13:15
Светла, освен да ти пратя по Еконт 2 кг брашно, като подарък за РД.:) Имам 2 пакета ×2 кг. Права палачинки и сладкиши и поддържам наличност.

Дикси, какво съвпадение! Мм е същата порода!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в сб, 14 мар 2020, 13:16
Е аз пък така и не организирах подмяна на невъртящия се контейнер на хлебопекарната.
Не знам дали ще мога да го набавя сега.
Ако не си се запасила с брашно, не го мисли контейнера :grinning:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: mamma79 в сб, 14 мар 2020, 13:17
Моля, ако някой знае линк към урока по математика от вчера на Просвета.
https://www.facebook.com/PROSVETA.BG/videos/227287408425872/ (https://www.facebook.com/PROSVETA.BG/videos/227287408425872/)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в сб, 14 мар 2020, 13:21
Светла, освен да ти пратя по Еконт 2 кг брашно, като подарък за РД.:) Имам 2 пакета ×2 кг. Права палачинки и сладкиши и поддържам наличност.

Дикси, какво съвпадение! Мм е същата порода!
За съжаление и Еконт спира да работи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в сб, 14 мар 2020, 13:22
Отново работят, Светле. И Еконт и Спиди.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в сб, 14 мар 2020, 13:42
Ще работят Еконт.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: evelin_Sf в сб, 14 мар 2020, 14:08
Благодаря за линка към урока:heart:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в сб, 14 мар 2020, 14:18
Честит празник!
Може да направиш брауни с боб, става като Сахер, който обожавам :) Или друг вид импровизация :)
В София торти Чочко ще работят с доставка, не знам за други градове
Абе най важното е че сте заедно, здрави и ще имате незабравим празник
Днес и баба ми е рожденичка, беше ни поканила, милата. Тя беше учителка, много обичана. Разправяла ми е как е слизала от балкана пеша, за да иде на училище в неделя вечерта. А сега се обучаваме дистанционно :) Светът върви напред с бързи темпове


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в сб, 14 мар 2020, 14:25
Happy, да ти е живо и здраво бабчето! Спомням си, че си споделяла, как помни още стихотворенията наизуст!( по БЕЛ е учителка, нали)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: green_dawn в сб, 14 мар 2020, 14:30
Току що учителят по английски на малкия ми син каза, че ucha.se е безплатен.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в сб, 14 мар 2020, 14:31
Да, по Бел , повечето време в прогимназия :) За съжаление вече е почти сляпа, от което много страда, защото ненавижда телевизия и обича да чете :) Но помни страшно много стихотворения наизуст, за срам на моите ученици ;)
Ще ви пусна след малко Опълченците на Шипка, актуализиран Ковид вариант ;) , ако не сте го видели. Него веднага научиха, за разлика от оригинала ;)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в сб, 14 мар 2020, 14:31
Аз днес взимах пратка и попитах-не знаели,всеки час получават нови инструкции,та не се знае знае ли се
..
Бисе,иначе съм трогната от предложението,за щастие в Кауфланд имаше и взех 2 кг. Торта Сахер също имаше,взех и замразени блатове за пици,че хич ме няма по месенето.

Да е жива и здрава баба ги,Happy!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в сб, 14 мар 2020, 14:40
Честит Празник, svetlaem!

Също така искам да ви честитя Деня на числото Пи! Провокирана от снимката на тортата, реших, че ще им прочета на децата историята на числото и случайно се оказа, че 14 март е негов празник.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в сб, 14 мар 2020, 14:43
Ааа, тя Светла даде жокер преди дни, че млдежът е рожденик на деня на числото Пu :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в сб, 14 мар 2020, 14:45
Ааа, тя Светла даде жокер преди дни, че млдежът е рожденик на деня на числото Пu :)

Това съм го пропуснала.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Dodiela в сб, 14 мар 2020, 14:58
Аз откакто видях тениската с надпис
 " Пи -е ми се" го отбелязваме редовно този ден😉
Пп то даже май беше "3,14- е ми се"


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: dani777 в сб, 14 мар 2020, 15:00
Честит Рожден Ден на твоя юнак, Светле!!! Да е здрав и много щастлив. Безброй сбъднати мечти му желая.

Относно дистанционното обучение и при нас все още нищо не е ясно. И ние нямаме принтер вкъщи, от доста време се чудя да взема ли какъв точно да е мултифункционално устройство ли и така и не реших...
На децата им казах да гледат уча се , мисля че е добре обяснено и ако не го разбереш от първия път, ще повториш,потретиш...

Бъдете здрави!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: green_dawn в сб, 14 мар 2020, 15:05
Инфото за ucha.se се оказа невярно...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в сб, 14 мар 2020, 15:06
Честит Празник, svetlaem!

Също така искам да ви честитя Деня на числото Пи! Провокирана от снимката на тортата, реших, че ще им прочета на децата историята на числото и случайно се оказа, че 14 март е негов празник.
Благодаря! Тортата е тематична,защото миналата година имаха празник на числото ПИ в училище. Моето реши,че отчасти трябва да е главен герой на празника след като му е РД и бяхме намислили сценарий числото пи на гости в училище-съответно тематични игри за всеки час,който имаха,той си направи презентация за числото пи,на самозалепващо фолио разпечатахме значка за всяко дете от класа. На децата им беше много интересно и останаха доволни,а аз цяла нощ бях рязала кръгчета. Детето беше с блузка като картинката на тортата-въобще подготовката беше грандиозна. Само съжалявам,че не успях да стигна в училище и от там нямам снимки за съжаление-никой не се е сетил да снима.

10 изненадващи факта за числото ПИ https://m.dir.bg/it/nauka/10-iznenadvashti-fakti-za-chisloto-pi

Как е леко и лесно запомнено Пи, всички знаят, щом желаят!

  3  1  4   1   5       9     2     6      5     3    6 -на всяка думичка се изписват броя на буквите-това беше за часа по бел,по ИИ бях разпечатала картинки на пи за оцветяване по ТП  бях решила да направя заготовки от шунка и кашкавал  за сандвичи от франзела с формичка на числото пи-имам си от Англия,но не успях да се свържа с господина и не знех как ще реагира и се отказах-занесе пластелин  да правят от него числото  пи,по ИТ презенгацията,по ае също бях намерила стихче на езика да го превеждахлт-въобще програмата беше с много благодатни часове.

Ааа, тя Светла даде жокер преди дни, че млдежът е рожденик на деня на числото Пu :)

Това съм го пропуснала.
Даже с Дидева се майтапехме,че може в чест на чисрото ПИ да спретнем и ден на ПИ-пробния изпит-така и така се пишат еднакво...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в сб, 14 мар 2020, 15:17
Светле, да ти е жив и здрав рожденика!
Не ти препоръчвам да се вреш в Кауфланд точно днес. Истерията от вчера продължава. Ние живеем срещу него.
Иначе брашно си поддържаме. Мъжът ми прави мекици всяка неделя като замесва тесто веднъж на 3 седмици (по-голямо количество) и замразяване част. Аз правех палачинки съботите, но нещо му намързява напоследък :stuck_out_tongue_winking_eye: .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в сб, 14 мар 2020, 15:20
Последно не са пуснали Уча.се безплатно, така ли?
Взеха да валят задачи в Школо.
Плюс анкета за разполагаеми електронни устройства и т.н.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: LaDiDa в сб, 14 мар 2020, 15:27
Честит да е рожденикът ни в групата! Да е здрав!

Аз си отправих предизвикателство: няма да пазаря нищо освен хляб, мляко, плодове и зеленчуци до 13.4.2020.
Искам да си изпразня всички шкафове в кухнята. Ама наистина искам да ги ошушкам до край! Препарати, козметика винаги имам в резерв.
Днес стартирах с готвене на грах и картофи. Довечера ще продължа с домати с ориз,
Тъкмо поучително за децата, да ядат каквото има. Моите са доста злояди и трудно опитват нещо ново. Сега ще им се наложи.
Утре ще ги изведа в гората да повървим.
Относно  ucha.se: абонирани са от мисля 3 години. За мен този сайт си заслужава парите. Дъщеря ми го ползва и като онлайн самообучение по италиански език.
Двамата със сина ми са на един акаунт.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в сб, 14 мар 2020, 15:41
Светле, да ти е жив и здрав рожденика!
Не ти препоръчвам да се вреш в Кауфланд точно днес. Истерията от вчера продължава. Ние живеем срещу него.

Благодаря!

Явно истерията е само в София-при нас си беще относителто спокойно.
На мен друго ми направи впечатление-спряха да съобщават от къде са новите заразени-едва ли е случайно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zvаnchе в сб, 14 мар 2020, 15:48
Честит да е прекрасникът, Светле! :balloon:
Да не губи любопитството, иновативния подход, смеха и добрината, да бъде здрав и да има късмет!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Helene S в сб, 14 мар 2020, 16:14
На сайта на нашето училище са пуснали това съобщение: От 16.03.2020 год. учебните занятия ще се провеждат online според учебната програма /да се спазва стриктно седмичното разписание/. Всички ученици трябва да се регистрират в срок до 15.03.2020 год. в избраната от учителя по съответния предмет платформа. Информация ще получите чрез Shkolo.bg.

Какво означава това да се регистрират на съответната платформа? Информация от Школо досега не е дошла, класната не пише в чата, просто нямам думи.

Иначе ние имаме готовност за онлайн обучение - скоро поднових абонамента в уча.се, миналата седмица заредих тонера на принтера и най - важното личната учителка ще е у нас - баба му.

Честит да е днешния рожденик!

Да ви кажа много ми е гот с тази ваканция. Изобщо не се филмирам с никакви пандемии, извънредни положения и подобни дивотии.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в сб, 14 мар 2020, 17:05
Току-що отворих електронните учебници на Просвета. Много бавно обаче се зареждат интерактивните задачи. Не мисля, че ще успява да ги прави в "час". На Клет пък не ми дава възможност да подкарам аудио файловете от учебника по английски. Явно там са регистрация ученик/родител няма да стане.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дикси в сб, 14 мар 2020, 17:14
На мен друго ми направи впечатление-спряха да съобщават от къде са новите заразени-едва ли е случайно.
А, единият, е от Плевен. Официално имаме 3-ма. Неофициално...стотици.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в сб, 14 мар 2020, 18:22
Официално се оплаквам (извън темата с новите случаи).
Оборудвам работни места, връзвам принтер. Всичко се оплете в кабели. 🙄 А дотук едно PC и един лаптоп.
Отдавна трябваше да е измислен безжичният ток.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в сб, 14 мар 2020, 18:26
Аз пък само похапвам нещо. Ако не кача 10 кг ще е чудо.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в сб, 14 мар 2020, 18:32
Мария, аз също. Днес месих и хляб,  защото в близкото магазинче нямаше никакъв, а децата и баща им искат. И не издържах-ядох.
Детето прави ПИ по БЕЛ, качен от школата
 Баба му, която е вече пенсионирана учителка по  БЕЛ и ни е на гости, го провери-каза, че всичко е добре, но тезата не й харесва. Според нея е за максимум 4 точки.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Stryper в сб, 14 мар 2020, 18:33
Честит Празник на Светли и цялото ви семейство! Да е здрав и да постига целите си!
При нас има добра подготовка за понеделник, но децата са недоволни, че ще учат повече, отколкото ако ходят на училище. И двамата получиха списъци с домашни за понеделник. Чудя се дали да им взема абонамент в ucha.se Не ми харесва стила, с който поднасят информацията там. За математика предпочитам Khan academy.  Аз ще работя от нас и се надявам в понеделник обучението да мине максимално добре, защото няма да мога да помагам много.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: maria77bg в сб, 14 мар 2020, 18:37
Видяхте ли статус, който се върти във фб:
(//cdn.bg-mamma.com/nkql/x0Bk4.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в сб, 14 мар 2020, 18:38
Тая работа с храната вече ме озадачава. Готвя втори път за 24 часа.
Иначе врътнахме към 8км пешеходно кръгче из центъра на София. Много рехаво откъм хора.
Навсякъде има паркоместа.

Мария, ако са само две седмици, пак добре. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в сб, 14 мар 2020, 18:52
Аз четох статус, че ако децата са две седмици вкъщи, майките ще измислят ваксина срещу коронавирус
Бубчето защо не пише, а само ни дава пространство да дрънкаме глупости?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в сб, 14 мар 2020, 19:05
Опасявам се, че идеално се вписваме в концепцията за класически досадници.
Изписваме тема за седмица.
В осмокласната - за месец.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Дидева в сб, 14 мар 2020, 19:08
Седмокласната винаги е вървяла много бързо, а и ситуацията в момента е извънредна.
Може би е добре да се консултирате с модератор по изключение да не се пуска на всяка 50-та страница.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: грейпфрут в сб, 14 мар 2020, 19:11
Жив и здрав да е рожденикът! И майка му също :)
Ние днес хубаво се разходихме извън София, забравих за малко и вируси, и седми класове ...
В нашето училище дистанционното обучение ще започне във вторник, утре щели да уточняват подробностите.
Учителката по география вече е направила група с класа, класната също. Странното е, че не са на едно място - едната в месинджър, другата във вайбър. Много сложно ми се струва така, дано решат да се ползва единна платформа.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в сб, 14 мар 2020, 19:14
Обаче трудно ще ни конкурира друг 7класен набор ;)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: rummi_pl в сб, 14 мар 2020, 19:21
Обаче трудно ще ни конкурира друг 7класен набор ;)

Даже грешното класиране на набора на голямата бледнее 😂
Тогава си имахме първо първо класиране, после второ първо класиране, първо второ и така 😁

Нашите в понеделник ще получават указание. Нищо още не се знае.
Но пък улиците ни се пръскат срещу вируса с едни големи машини.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в сб, 14 мар 2020, 20:00
(//cdn.bg-mamma.com/6YDC/syP1R.jpg)
Изненадах набора с пица с 14 ПИ .
(//cdn.bg-mamma.com/6YDC/ZyVZc.jpg)
На живо е по-хубава,просто телефона ми толкова си може,а най-важноно,че е вкусна.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Biserka_a в сб, 14 мар 2020, 20:03
Браво, Светле! Много си креативна👍♥️


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: gadamer в сб, 14 мар 2020, 20:10
Браво за  пицата!

И ние днес се разходихме из града, точно 8 километра;))


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: svetlaem в сб, 14 мар 2020, 20:21
Ох,аз утре ще се разхождам,че пици,пържоли с гъби и 2 торти ни дойдоха в повече.Ама нещо времето го дават лошо-дано не вали само.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ТришаР в сб, 14 мар 2020, 20:26
Светле, много щастие на рожедника!

Днес отидохме за седмичното ни пазаруване в Кауфланд, народът явно съвсем е изкукал. празни рафтове, нямаше нито един пакет ориз, спагети, картофи и т.н.
Отделно мъжът ми нещо почна да кашля, засега Т няма.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: green_dawn в сб, 14 мар 2020, 20:40
След тазвечершната реч на ген. Мутафчийски мисля, че ни чака тотална карантина. И честно казано по-добре - колкото по-рано, толкова по-бързо ще свърши всичко и ще можем да се върнем към нормален живот.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в сб, 14 мар 2020, 21:32
С риск да ме обявите за луда, на мен ми идва малко прекалено. Осъзнавам, че може би защото още не ме е засегнало лично и затова да подценявам ситуацията. Но някак, ако изведа децата на някоя празна площадка, не виждам кого ще застрашим :flushed: . Спазваме метър от всеки човек, с когото се разминаваме по тротоара. Не се врем в магазините и затворени места. А и установявам, че доста ми влияе на психиката тоталното затваряне у дома. А малко въздух и слънце/вятър много помагат за психичното здраве (особено с тинейджър и бебе у дома)
Ще изкукаме съвсем тук.
Но като кажат, ще киснем на терасата и това е. Ще се адаптираме някак. Добре, че имаме три стаи - да ги менкаме поне за разнообразие :stuck_out_tongue_winking_eye: .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в сб, 14 мар 2020, 22:01
Аз просто няма как да се изолирам и съвсем апокалиптично ми звучи всичко. Освен да взема отпуск, но не е честно спрямо колегите
Ние поне сме в къща с двор, децата ходиха днес на полето със свекърва ми. Там няма никакви хора.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: blanc в сб, 14 мар 2020, 22:03
Честит празник,Светла! Много здраве и късмет на рожденика!

 Аз не се чувствам добре и съм се въдворила в леглото цял ден. Нямам апетит и чак ви завиждам на похапването.
Изчетох бая от темата за вируса в клюкарника,т.к през седмицата нямам време, и тв не гледаме,следя само един новинарски сайт .

 Не виждам,кое му е лошото да се излезе навън. Тия деца ще залинеят у дома.  Но някъде сред природа.
А какво правят хората с малки деца, дето вкъщи ще откачат?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в сб, 14 мар 2020, 22:11
В къща е несравнимо по-добре, Аманда.
Ако се наложи съвсем да не се излиза, ние освен да пеем от балконите, друго не ни остава. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Mama TAZ в сб, 14 мар 2020, 22:13
Може ли информация как подавате искане до Школо за ученически акаунт
Ние днес се размазахме от разходка сред природата по северното Черноморие.
Утре вече ще се заема да търся какво му трябва за дистанционното обучение.. Каза че бил получил покани за стаи от отделни учители

Охх искам къща,  ако не бяха уроците на младежа щях да ида при мама - хем къща, хем олинклузив
  Сега ми остава само да подред я терасата и да се препичаме там по обед


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в сб, 14 мар 2020, 22:25
Хубаво е, че сме в къща, но лошото в условия на епидемия е, че на единия етаж са моите родители. Ако им донесем с мъжа ми коронавирус, става много, много зле. Бабите ми също живеят при нас.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Red в сб, 14 мар 2020, 22:46
Ох, така е.
Предполагам е възможно да въведете някаква организация на ежедневието, така че да не контактувате директно.
Иначе дъщеря ми е някак сломена. Объркана е и още не може да си представи как ще се случи това дистанционно обучение.
Горчиво съжалява, че се е оплаквала от ранното ставане, липсва ѝ училището. ☹️


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: ston в сб, 14 мар 2020, 22:54
Може ли информация как подавате искане до Школо за ученически акаунт


Отваряш Школо през браузър. Избираш регистрация, даваш телефонен номер и ти пращат код със смс. След като го получиш и въведеш, следваш стъпките. Най-тегаво е докато успееш да си намериш училището, защото са изписани по всевъзможни начини, а няма филтър по градове. После чакаш одобрение на мейла, който си задала.

Аз си направих една разходка с кучето в гората. Наборът пък ходи някъде из полето с баща си да пускат самолети. Ние живеем точно до парк и има къде да се разходи човек без да се вре в други хора. Отделно мога с колата да изляза извън града и да си бродя из горските пътеки. И там обаче не е напълно безопасно, пълно е с кърлежи в момента. Постоянно ги махам от кучето, а уж има две защити.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: milasara в нд, 15 мар 2020, 01:22
Аз някак съм пропуснала да се абонирам за известия и сега наваксвам с четенето.

Светла, да ти е жив и здрав рожденикът!

Хепи, и твоето бабче!

От училището на набора от понеделник започват да работят през Школо. Трудно беше с регистрацията, не пращаше системата код за верификация. Накрая май успя да влезе с гугъл акаунт. Чака одобрение сега. Нямаме принтер и ние, а и ако и дребните започнат да учат дистанционно, ще трябва да се организираме с устройствата. На тях засега класната им дава разни задачи от различни помагала. Положителното в цялата работа е, че наборът ще даде почивка на кръста си, който го боли, а напоследък доста го натовари с извънредни танци. И в тази връзка, моля, ако някой има препоръка за читав детски невролог в София, да свирка.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Betty L. в нд, 15 мар 2020, 07:45
И ние вчера си направихме хубава разходка с кучето в гората, по реката. Живеем край София. Хубаво е в къща, и на двора може да се стои. Само да е хубаво времето.
Аз работя в медия и не мога да спра работа, освен отпуск да си взема. Но и аз не мисля, че ще е честно спрямо колегите. Имам и колеги с по-малки деца, които трябва да се гледат. Засега бабите им са ги поели, но...
Госпожата по БЕЛ прати едно домашно, по месинджър, и чрез сина си, който е съученик на дъщеря ми. Един тест имат и по математика. Други опити да се свържат с нас учители няма. При големия са още по-зле нещата. Класният казал, че още не знае как ще се случват нещата. Първа английска.
В момента няма достъп до Школо - техническа актуализация, пише.
И понеже едно зло не идва само... Снощи мъжът ми ми каза, че на свекърва ми са открили рак на гърдата. Сега й предстои операция.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Amanda.D в нд, 15 мар 2020, 07:56
Бети, стискам палци всичко да се нареди добре със свекърва ти.
Иначе и аз съм на същото дередже с работата. Съпругът ми е в списание с голяма част преводни материали, но и там си трябва организация на място около предпечатна подготовка и т.н


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Просто_майка в нд, 15 мар 2020, 08:02
Единствено учителката по БЕЛ им раздаде задачите за седмицата. В петък ще правят контролно по месинджър. Тя е и най-младия учител, който имат.
Живеем на 30 км от София, принципно веднъж месечно пазаруваме в големите хипермаркети, основно месо, месни продукти, олио. В магазинчетата в града ни има опашки, но пускат по един или двама. Хляба е най-проблемен. Яд ме е, че затвори любимото ни кафене. Традиция ни е, особено през попивните дни, поне по веднъж на ден да пием кафе там.
И да се оплача от баща ми - отказва ми, поне за момента, да спре да излиза из града. Живеем под наем - етаж от къща и половината двор държим и има къде да излиза на въздух!
Работя в общинска администрация, "Местни данъци и такси". Постоянно съм в контакт с клиенти. Съпругът ми работи в София. Реално и двамата няма как да работим дистанционно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: rihan в нд, 15 мар 2020, 08:07
Добро утро! Стискам палци на Бети! Дано да намерите адекватна помощ в тия страшни дни!!! А и аз да споделя - вече толкова се нсплсшихме, че всякакви срещи по работа ще ги вършим дистанционно.  И сега май трябва да мислим за оцеляване, а не за друго.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: zazu1 в нд, 15 мар 2020, 08:31
Пускам нова тема, за да не ни заключат.
Дано Бубчето няма против :relaxed: :hibiscus: :
https://www.bg-mamma.com/?topic=1189477.new#new (https://www.bg-mamma.com/?topic=1189477.new#new)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: blanc в нд, 15 мар 2020, 08:32
Бети,кураж!
 И аз утре съм си на работа. Излизам много рано и в тролея сме по трима на кръст-даже си знаем физиономиите.
 Сега ще извадя шевната машина и ще спретна малко маски от памук.  А и шефът ни е обещал утре да ни раздаде.
Една трета от фирмата ни вече работи от вкъщи.

 Напуши ме истеричен смях,като прочетох,че има планирани прекъсвания на тока в София следващата седмица. Сега настояват Фандъкова да ги отмени.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 13
Публикувано от: Magdalena Foteva 660384 в нд, 15 мар 2020, 08:35
Уча се няма ли да пуснат безплатен абонамент... цял свят го направиха.. поне за 14 дни.