BG-Mamma

Образование => Набори => Темата е започната от: zazu1 в нд, 15 мар 2020, 08:29Титла: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в нд, 15 мар 2020, 08:29
(https://cdn.bg-mamma.com/QAQl/1b12decf.jpg)

Образование е това, което остава, когато забравим всичко, което сме научили в училище.
Алберт Айнщайн
Нашата поща:
Скрит текст:
Споделяме, качваме, ползваме полезни материали по всички предмети, любезно предоставена ни от набор 2005.
*@abv.bg - парола се предоставя на лични само на потребители, които са писали редовно в поне три последователни теми.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:
Оценки от свидетелството за основно образование след VII клас по БЕЛ и математика (по решение на педагогическия съвет може да се взимат други предмети от свидетелството, но се ползват винаги 2 оценки) САМО от 7ми клас:
Отличен (6) - 50 т.
Много добър (5) - 39 т.
Добър (4) - 26 т.
Среден (3) - 15 т.

Първи вариант
Оценка по български от националното външно оценяване х2 + оценка по математика от националното външно оценяване х2.
Втори вариант
Оценка по български от националното външно оценяване х2 + оценка по математика от националното външно оценяване х1 и обратното и добавяне на различни състезания.
Трети вариант
Български или математика х3 + математика/български х1.

*При решение на педагогическия съвет на дадено училище, в балообразуването може да се включват оценки от състезания или олимпиади.
Ако ученик не се е явил на изпитите от националното външнооценяване, ще може да кандидатства със сбора от дипломата.
МАКСИМАЛЕН БАЛ 500т.ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ за учебната 2019/2020 година
http://mon.bg/upload/20513/zap_NVO_2019_2020.pdf?fbclid=IwAR2-K4YAFVd82tuKJRBM8XHDHXmCFr8U4rjxCBReKDKaoMAhToFz-wEezUw
Скрит текст:
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:
01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г. – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Неучебни дни:
20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
06.02.2020 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
 З А П О В Е Д
№ РД09-2152/ 27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас (https://www.mon.bg/upload/20513/zap_NVO_2019_2020.pdf)

Календар на мероприятията за седми клас през учебната 2019/2020 г. (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RiTTMPV6sLS-tzEStRjSPqUY3EFeImYvfe47qZxMJl0/edit?fbclid=IwAR04viZHR3mtT6MxNiFrcjACF54QYDjAT1ZNqMeafAQDCLBCTDAWoW8eUOU#gid=0)

УЧЕБЕН ПЛАН ИИЧЕ
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/QAQl/NxJRh.jpg)

УЧЕБЕН ПЛАН РИЧЕ
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/QAQl/kF9yC.jpg)

КРИТЕРИИ И ТОЧКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕРАЗКАЗ
Скрит текст:
[imp]http://ouskalak.idwebbg.com/clients/20/files/images/Picture1.png[/img]

Списък на произведенията от 6ти и 7ми клас, които ще се включват в НВО по БЕЛ:
Скрит текст:
Шести клас:
 "Хубава си, моя горо“ (Любен Каравелов)
 „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Иван Вазов)
 „Косачи“ (Елин Пелин)
 „Художник“ (Веселин Ханчев)
 Из „Под игото“ (Иван Вазов): главата„Представлението”  и  главата „Радини вълнения“
„Братчетата на Гаврош“ (Христо Смирненски)
 „Серафим“ (Йордан Йовков)

Седми клас:
 "Стани, стани, юнак балкански"(Добри Чинтулов)
 "Вятър ечи, балкан стене" (Добри  Чинтулов)
 "На прощаване в 1868 г." (Христо Ботев)
"Немили-недраги" (Иван Вазов) - : І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог.
"Една българка"(Иван Вазов)
"Опълченците на Шипка"(Иван Вазов)
 "Българският език" (Иван Вазов)
"До Чикаго и назад" (Алеко Константинов) - откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон позаможните американци ще посетят изложението.“
"Бай Ганьо" (Алеко Константинов) -  „Бай Ганьо пътува“
  "Неразделни" (Пенчо Славейков)
  "Заточеници" (Пейо Яворов)
 "По жътва"  (Елин Пелин)
 "По жицата" (Йордан Йовков)

ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ  - линк от МОН със списък на издателствата (https://www.mon.bg/bg/100428)

Олимпиади и национални състезания (https://www.mon.bg/bg/80)

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ИНСТРУКТАЖ НА НВО ЗА СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 (https://dideva.alle.bg/%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/%D0%BD%D0%B2%D0%BE/?fbclid=IwAR3qKZ7V1QLglE4j5e8Ao16oaLJ2qBi8JkxN4N2FRZzQrAGqiwUXlL8Y1H8)

ТИПОВЕ И ВИДОВЕ ПРОФИЛИ И ГИМНАЗИИ:
Скрит текст:
Слагам го тук. Ако искаш, дай мейл да ти го пратя и там.

Първи гимназиален етап – 8-10 клас.
Втори гимнапиален етап – 11-12 клас.
ДПП – държавен план-прием;
ООП – общообразователна подготовка;
ИУЧ – избираеми учебни часове;
ФУЧ – факултативни учебни часове;
ПП – профилирана подготовка/ на места профилиращ предмет;
СХН - софтуерни и хардуерни науки


Има 2 типа гимназии: профилирани и професионални.
   Професионалните ти дават професия (ако е по-лесно си правете аналогия с техникумите от нашето време). Те нямат достатъчен хорариум по някои предмети и това не удовлетворява изискванията за прием в някои чужди университети. При тях няма профили.
   Профилираните са с 2 профила определени още с ДПП (държавен план-прием) и 1 или 2 профила, които могат да бъдат определени още с ДПП или когато децата са в 10ти клас. Профилите се изучават само във втори гимназиален етап. В първи гимназиален етап се учи ООП (? – общообразователна подготовка) по съответната рамка и се учат ИУЧ (избираеми учебни часове) и ФУЧ (факултативни учебни часове), които както видяхме от избора и на смг, не е задължително да съвпадат с профилите. Профилите са важни, защото само те, БЕЛ, ЧЕ (чужд език), мат, го (?) и ФВС (физическо възпитание и спорт) се изучават в последните 2 години. Т.е. трябва на детето да не му е мъка, да са му полезни, да се справя с тези предмети, ако гони висока диплома и по тези предмети ще има по-висок хорариум, който е важен за някои чужди унита. Освен това вторият ДЗИ (държавен зрелостен изпит) се полага на един от профилите (по избор на ученика). (maria77bg)

В края на 10-ти клас се приключва с т.нар. разказвателни и в 11-ти и 12-ти клас ще се изучават само ако са профил. (svetlaem)

След като всички изучават математика в 11-12 клас, как кореспондира изборът на профил математика с втория гимназиален етап? Учат повече часове от деца, които не са с този профил, или просто ДЗИ може да е по този предмет? (zazu1)
В 11 и 12 клас всички учат 2 часа седмично математика. Това са само базови неща. Тези, които са с профил математика, към тези 2 часа имат допълнително и ПП (профилирана подготовка) по математика. Ако не си профил математика, то ДЗИ по мат можеш да държиш само като трети ДЗИ по желание, но той ще е върху материала до 10-ти клас. И това ще е записано изрично.
Профилираната подготовка по всеки предмет означава не просто повече часове, но и доста по-задълбочено изучаване на предмета. Не може да се обясни с две думи, но ако се сравнят двете учебни програми става ясно (за общообразователна и за профилирана подготовка). (Дидева)

Аз продължавам да не мога да се ориентирам с тези профили. След като са след 10 клас, като избереш паралелка с немски и математика при кандидатстването след 7 клас, какво всъщност избираш? Не учиш ли повече от тези два предмета още от 8 клас? (zazu1)
Да речем, че говорим за  СМГ с немски. Чисто хипотетично. Двата задължителни профилиращи, определени на национално ниво, ще са ясни още при кандидатстването - математика и информатика или математика и физика. Езикът може да бъде включен като трети профилиращ, но не е задължително. (Дидева)

СМГ си гласуваха на педагогически съвет профилите и рамките. Същите като миналата година по информация на родител от общото събрание. Третият профил няма да е определен с ДПП. 11 клас догодина ще са с трети профил първи чужд език, за четвърти профил не беше сигурна майката (каза физика, но не си заложи главата). (maria77bg)

ДЗИ по желание се държат върху материала от общообразователната подготовка. За някои предмети това ще е учебното съдържание до десети клас, защото с тях се приключва тогава (разказвателните например), но за други - ще обхваща този до 12. клас включително (например математика или БЕЛ). (Дидева)
Аз пък се чудя как точно университет (независимо български или чужд) ще разграничи “този” от “онзи” ДЗИ? (звездица)

Предполагам, че няма да е трудно. В дипломата вероятно ще е уточнено кой е върху ПП (профилираща подготовка) и кой - върху ООП. Признавам си, че още не съм задълбавала в конкретното съдържание на дипломите, а и не мисля, че има образец.
За нашите университети, ако се кандидатства с ДЗИ, може за това върху профилираната подготовка да се заложи по-висок коефициент в балообразуването. (Дидева)

За чужд университет май ДЗИ не играе никаква роля, ако не греша. Съответно дали ДЗИ ще е по ООП или по ПП, няма да има значение? За тях роля би изиграл хорариумът, нали не бъркам? А от друга страна нашите университети изобщо гледат ли хорариум при прием? (звездица)

Звездица, много университети искат освен хорариум и оценка от изпит, примерно не по-ниска от 5.80. Не само в ОК. (Слънчевата)

Значи дали съм разбрала правилно:
Ако детето не е в гимназия или СУ (средно училище), а отиде в нещо като преди техникум - ще са му затворени пътища да учи в чужбина, така ли? (luss)

Не е задължително. Не всички чужди университети имат еднакви условия за прием. Затова писах, че ако дадено дете има за цел определен университет, то е добре да си погледне изискванията за прием. Има изложения на образованието в чужбина, там също може да се пита. (maria77bg)

Професионалните паралелки, незавасимо в кое училище са, са с учебен план за съответната професия. Т.е. хорариумът на предметите е един и същ, както и всички последствия от това. (maria77bg)

Няма значение в какво училище е професионалната паралелка, тя си остава професионална. Същото важи и за профилираните. Ще дам пример. Рамковият учебен план за профил математически е един и същ, независимо дали паралелката е в СМГ или в 999-то СУ. Същото важи и за професионалните паралелки. Рамковите и типовите учебни планове са едни и същи, независимо от това дали паралелката е в професионална гимназия или да речем в МГ - Пловдив. (Дидева)

Аз за друго се чудя. Първи и втори ПП (профилиращ предмет) са си регламентирани с ДПП и там няма мърдане, но какво пречи трети и четвърти ПП да се направят по-гъвкави, а да не се закрепват към цялата паралелка. За тях да се обединяват ученици от различни паралелки. Пак ще има някакво ограничение, доколкото трябва да се събере група, но възможностите ще са много повече.
По основните предмети ще има достатъчно желаещи. Единствено трябва програмата да е съгласувана. В определени дни и часове всички ще имат трети профилиращ предмет - едни ще отидат за математика, други за история и така. После се връщат по класовете си за часовете по първи ПП примерно. (ston )

Дали съм схванала правилно за професионалните паралелки, защото ми е много важно дали да изберем такава в МГ или нормална такава с профил ИТ или математически, и съответно в нормално СУ (средно училище) с профил ИТ:
Това, което разбрах е:
1. Професионална паралелка "програмиране" в ПМГ гимназия се явява същото като паралелка "програмиране" в коя да е друга професионална гимназия и съответно възможностите за чужд университет е възможно да са поорязани?
2. От друга страна професионална в ПМГ дава предимство за професия веднага след училище сравнено с паралелка ИТ (информационни технологии) пак в ПМГ?
3. Паралелка с профил ИТ в нормално СУ дали е равна на паралелка ИТ в ПМГ?
П.П. детето ми е момче и интересите му са чисто технически. Мечтата му е да стане "монтьор", но е силен ученик и е отличник по математика. Моята мечта е да замине да учи в Германия нещо инжинерно или ИТ 😁 (затова и мисля паралелка МАТ с НЕ в ПМГ) (AIR)

На хартия дали учиш в едно или друго училище с еднакви профили или еднаква професия е едно и също. Разликата е в учителите (преподаването), в средата (което е условно) и в предразсъдъците. (maria77bg)

С риск да стана досадна, защото съм го пускала многократно.
Таблицата отразява часовете по общообразователна подготовка по първи чужд език. Когато езикът е профилиращ, е различно. (Дидева)

 


А имате ли информация за профилите на училищата по изкуства? (Red )
Профилите са всъщност специалността, която е избрана. Всички налични часове от избираема и факултативна подготовка отиват за обучението по професията. Това за НГПИ (Национална гимназия за приложни изкуства). НУИИ (Национално училище за изящни изкуства) правят профилиране Графика, Живопис, Скулптура и още нещо след 9-ти клас (преди беше така, не видях актуални учебни планове, а не ми се рови да търся). (vesi1)
Имам един въпрос - има ли гимназии без профили и без професионални паралелки? Просто си учат всичко поравно 5 години - има ли такива? (mumble-bumble)
Не, няма такива училища. (maria77bg)
Според новия училищен закон учениците в 11-и и в 12-и клас изучават профилирани предмети, има и нов вид училища - обединени, които са до десети клас. Сега обединените училища в страната са 68, но догодина ще са с 3 повече, каза Михайлова. Тя уточни, че учениците, които завършат обединените училища, ще може да продължат да учат след десети клас в други училища. Учениците, които учат сега по новата образователна структура, са в девети клас. (https://dnes.dir.bg/obshtestvo/mon-razyasni-promenite-v-srednoto … -v-universitetite )
Паралелките са профилирани или професионални, независимо дали училището е гимназия или средно училище. Обединените училища са предимно по селата. Те са до 10 клас. Така борят невъзможността да намерят учители и същевременно нежеланието на децата да учат. Така завършват 10 клас и имат свидетелство за завършен първи гимназиален етап. (maria77bg)
Забравих да пиша за това, което знам за Обединените училища. Правят се предимно в селски райони и в такива с повече ромско население. До 10 клас са Уж с професионална насоченост. (Amanda.D)
В свидетелството за основно образование няма среден успех. На теория оценките, които не са балообразуващи за конкретна паралелка, могат да се окажат важни при определени условия.

Чл. 59. (1) Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 48, ал. 1, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване.
(2) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 1 се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 2 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план - български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 3 се приемат над утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения максимален брой ученици в паралелка. (Дидева)

Предишни теми
Предучилищна: 1 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=592339.0), 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=696231.0), 3 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=707433.0)
В очакване на първи клас: 1 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=722098.0), 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=729357.0), 3 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=732075.0), 4 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=734526.0)
Първи клас: 1 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=737801.0), 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=739878.0), 3 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=741843.0), 4 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=745455.0), 5 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=750146.0), 6 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=755409.0), 7 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=767844.0), 8 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=779005.new#new)
Втори клас: 1 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=796855.0), 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=804219.0), 3 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=818965.0)
Трети клас: 1 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=870867.0;topicrefid=20), 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=895496;topicrefid=20)
Четвърти клас: 1 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=925624;topicrefid=20), 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=960333;topicrefid=20)
Пети клас: 1 (http://old.bg-mamma.com/?topic=979441;topicrefid=19), 2 (http://old.bg-mamma.com/?topic=996658;topicrefid=20), 3 (http://old.bg-mamma.com/?topic=1007740;topicrefid=20)
Шести клас:1 (http://old.bg-mamma.com/?topic=979441;topicrefid=19), 2 (http://www.bg-mamma.com/?topic=1059743;topicrefid=20), 3 (https://old.bg-mamma.com/?topic=1071971;topicrefid=19), 4 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1097830.new#new), 5 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1114609), 6 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1124163),  
Седми клас: 1 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1133012), 2 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1139314), 3 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1143478), 4 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1147076), 5 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1150542), 6 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1154614), 7 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1159398), 8 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1166076), 9 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1173478), 10 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1176114), 11 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1179137), 12 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1182294), 13 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1186156)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в нд, 15 мар 2020, 08:47
Веднъж да съм първа!
Мерси Зазу! Дано да я напълним само с хубави новини!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в нд, 15 мар 2020, 09:01
Пристигам и аз. 😊
Благодаря, Зазу.
Актуализират Школо в момента.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: грейпфрут в нд, 15 мар 2020, 09:03
Добро утро, благодаря за темата.
Днес следобед ще имаме "опит" за дистанционен урок по БЕЛ в Междучасие. Любопитно ми е какво ще излезе.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в нд, 15 мар 2020, 09:08
Хелоу!
Благодаря, Зазу!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Мария в нд, 15 мар 2020, 09:24
Благодаря за темата!
Макар, че не успявам да следя и чета всичко и по диагонал ми е полезна. 🙂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в нд, 15 мар 2020, 09:29
Аз мислех, че ще имат дистанционно БЕЛ днес от Междучасие, но нямам мейл, а и гледам, че в актуализирания график днешното занятие са го дали да се отработва в пролетната ваканция.
Иначе с това дистанционно обучение трябва да се адаптираме - както сме свикнали да си подвикваме из нас :confused: - да не стане по време на час - "Ела са изпразниш миялната" примерна или "оправи си разхвърляната стая" :joy: .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в нд, 15 мар 2020, 09:36
Никакви такива, нали има инструкции за гащите и прането ...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Дикси в нд, 15 мар 2020, 09:36
Добро утро!
Министър Вълчев в момента е на живо по НоваТВ.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Betty L. в нд, 15 мар 2020, 09:55
Аз мислех, че ще имат дистанционно БЕЛ днес от Междучасие, но нямам мейл, а и гледам, че в актуализирания график днешното занятие са го дали да се отработва в пролетната ваканция.
И аз така. Но в мейла пишеше, че някои от групите ще получат покана за виртуални уроци още от днес. Явно не сме от тях. Грейпфрут, вие при кой преподавател сте?
Иначе, доколкото разбрах, занятията от 16 март до приключване на извънредната ситуация ще бъдат взети като дистанционни уроци. Ще очакваме следващите две недели значи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: LaDiDa в нд, 15 мар 2020, 10:06
При дъщеря ми има включване единствено учителката по математика. Пратила им е по Месинджър задачи и е поискала да й се изпратят снимани по същия начин. От училището на сина ми имам получен имейл, че ще учат в реално време онлайн. Как ще стане тази работа съм любопитна да видя....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в нд, 15 мар 2020, 10:08
Според мене ще променят нещо в платформата. Със сигурност ще трябва да се добави видимост на он/офлайн статус.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: грейпфрут в нд, 15 мар 2020, 10:14
Бети, при Василева сме. Писа ни във Вайбър да чакаме мейл с подробности.
А в момента тече актуализация на Школо, вероятно във връзка с дистанционното обучение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Fifiana в нд, 15 мар 2020, 10:20
Благодаря за темата.
И аз съм в неизвестност кой каква платформа ще ползва, май и учителите не са наясно още. Гледам да ги натискам аз да прочитат по някой урок.
И другото - здраве да е.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в нд, 15 мар 2020, 10:28
Благодаря за темата! Дано да ни донесе хубави новини и емоции, за разлика от предишната "фатална".

От утре каката започва онлайн обучение по предметите,които си има по програма. Има и домашно по мат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в нд, 15 мар 2020, 10:28
Ние сме с някакъв дневник админплюс.Имам инсталирано и приложението,но ...нямам видимост на разделите,които ще са за комуникация.Класната ги вижда, пише там за проба-а при мен нищо... Нямам отговор от съпорта на приложението.Ще караме на препредадена информация явно Групички в Месинджър и Вайбър .Кой както направи.Здраве да е.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в нд, 15 мар 2020, 10:29
Моника стана по- рано днес, и започна да си подрежда стаята със скоростта на влак- стрела😀 Не ще да се излага, ако учат с включени камери.
При нас няма яснота с коя платформа ще се учи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: змейковица в нд, 15 мар 2020, 10:35
При нас вече е подготвена виртуална класна стая за седмокласничката в Microsoft Teams. Класният е казал утре в 9 всички да са на компютрите, госпожата по математика им е пратила вчера тестове за решаване.
Все още ми е неясно как ще се случват нещата, тепърва ще разберем.
Вчера трябваше да има онлайн урок и в школата по БЕЛ, но нещо не им се получи технически и тези дни ще опитат отново.

За третокласничката нямам никакви вести, но и не мисля, че тя може да се справи с онлайн обучение - четох, че за тях щяло да е по ТВ - някой има ли пратена информация за по-малки ученици?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в нд, 15 мар 2020, 10:51
Страхотен Харалан Александров в момента по БНТ.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: liani в нд, 15 мар 2020, 11:06
zazu, благодаря за темата!
При нас още няма нищо ново като информация. При дванадесетокласника пък съвсем. Може ли после да резюмирате казаното по ТВ, че го изпуснах?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в нд, 15 мар 2020, 11:12
Нищо ново. Отговориха за хиляден път, че няма да има нулева година, че нво ще е с намален матер. и че има достатъчно материал, който да бъде включен. Ще измислят начин, да се навакса най-важното от края на тази учебна година. Харесвам го този министър. И Таня Михайлова слушах. Същото обясни за ен-ти път.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: rihan в нд, 15 мар 2020, 11:38
И аз мисля, че не трябва да се влага излишно напрежение в подготовката на децата за НВО. Колкото толкова! Ситуацията е такава.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в нд, 15 мар 2020, 11:41
Аз съм доволна. Реакцията с дистанционното обучение е сравнително бърза. Сигурно ще има сътресения първите 1-2-3 дни и напасване. Важното е, че се работи усилено и от утре стартират масово.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Stryper в нд, 15 мар 2020, 12:06
В нашия квартал трябваше да спират тока, заради планови ремонти. Много се зарадвах да разбера, че всички планови ремонти на ЧЕЗ и Софийска вода са спряни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: googlish в нд, 15 мар 2020, 12:18
Ще им възлагат домашни, може да им пращат някакви разработки на уроците, ще прочетат повече неща сами, ако нещо не разбират ще питат, единствено незнам как ще става изпитването. Така или иначе, като са болни в 7 клас от грип, после наваксват сами. Единствено ме тревожи колко дълго ще продължи тази ситуация. Пробни изпити скоро няма да има, дано поне НВО и изпита за АК се състоят в разумен срок. И да сме здрави всички, разбира се!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в нд, 15 мар 2020, 12:33
Преди малко говорих с учителката му по математика. Каза да си решава комбинирани тестове, като пропуска задачите за неравенства и успоредници. Според нея този материал няма да влезе в НВО. Аз му възложих да реши новите тестове на Просвета до края на седмицата. Този път всеки ден ще проверявам.
И ние сме с админплюс. Никаква информация няма още. Учителката по математика им е писала във Вайбър да решават от "Регалия".
Детето каза, че трудно е чувал вчера по време на онлайн урока по математика от школата. Прекъсвала е връзката на моменти. Правили са преговор на признаци на еднаквост.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: liani в нд, 15 мар 2020, 13:05
По новините на БНТ в 12ч.,  казаха, че от вторник,17.03,  от 9:15 до 12ч. и от 13ч. до 16ч.  по БНТ2 и БНТ4 започват излъчването на телевизионни уроци за 7клас.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в нд, 15 мар 2020, 13:54
Сигурна ли си, че за 7 клас? Аз чух за "най-малките"?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в нд, 15 мар 2020, 14:01
И аз чух за децата от начален етап.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Дидева в нд, 15 мар 2020, 14:05
Аз се  изненадах, защото също чух при изброяването на часовете " седми клас".  Не слушах внимателно. След това беше споменат начален етап.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Дикси в нд, 15 мар 2020, 14:09
Най-сетне и нашето Школо има раздвижване. Все още избират платформа.

Аманда, кои са тестовете на Просвета, които ще даваш?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в нд, 15 мар 2020, 14:14
Дикси, при мен Школо не работа от няколко часа. Ти каква информация имаш?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в нд, 15 мар 2020, 14:15
Ами дано почнат да излъчват за седми, защото нашето училище спи и на сайта му виси една обява, че някой някога щял да се свърже с нас. Нито някой се е свързал, а утре е понеделник, нито дори от сутринта мога да отворя Школо, за да попитам утре ще се работи ли изобщо.
Чак аз се чувствам неудобно от липсата на огранизация на нещо, което беше ясно от миналата седмица още, че трябва да се направи. И което очевидно може да се организира на други места.
"Ще търсим форми за дистанционно обучение." - тепърва "ще" търсят - това ми нашепва едни доста негативни неща. Не, че съм особено изненадана.
А това: "Поддържайте връзка с класните си ръководители, учителите, следете сайта на училището за да сте във връзка с нас." направо ме разплаква. С неработещото Школо дори телефони нямам. Те имат моя - да вземат те да се обжадат. Защото ако аз съм инициатор е тъпо - откъде да знам кога са готови или дали изобщо са, че да им звъня? На кого да звъня? Кога? А сайта го "следя", ама няма нищо за следене в него.
Вкъщи иначе правим по един тест БЕЛ и един математика, като му давам и преразказ. Така или иначе в училище до момента тази година това не го тренират, а точно то им трябва.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в нд, 15 мар 2020, 14:16
Дикси, тези https://ciela.com/novi-testove-po-matematika-za-natsionalno-vanshno-otsenyavane-v-7-klas-po-noviya-izpiten-format-2019-g.html
Той вече е решил няколко, да ги дореши до края на седмицата.
И в училището на сина ми не тренират нито преразкази, нито тестове по БЕЛ. Изпитва ги на ОЛВ. Както вървят нещата, няма да може да си оправи петицата. Но най-важното е да сме живи и здрави. Тази година смешката около НВО за примиренческата мантра вече не и смешна...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в нд, 15 мар 2020, 14:25
Знаех си че трябваше да купя още помагала за самоподготовка...Имаме по БЕЛ това на Донка Кънева и онлайн тестовете,но ...няма да са достатъчни определено ако трябва всеки ден да давам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: грейпфрут в нд, 15 мар 2020, 14:26
Урокът в Междучасие започна :) Използват Zoom


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в нд, 15 мар 2020, 14:27
Ние сме с някакъв дневник админплюс.Имам инсталирано и приложението,но ...нямам видимост на разделите,които ще са за комуникация.Класната ги вижда, пише там за проба-а при мен нищо..
Миналита година и ние бяхме там, ужасно е това приложение. Влачи се по корем и не е много юзър френдли.

Бети, стискам палци да преминете успешно през тази трудност!
Скрит текст:
Майка е 15 г. след операция на рак на гърдата и премахнати лимфни възли. Мина през всичко - лъче, химио, тежки лекарства. Жива ми е :hearts:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Дикси в нд, 15 мар 2020, 14:27
Но най-важното е да сме живи и здрави. Тази година смешката около НВО вече не и смешна...
Да...
Ние имаме на Регалия. Ще давам от там, ако свършат тогава ще взема тези на Просвета. Мерси, Аманда!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в нд, 15 мар 2020, 14:29
Аз не съм получила нищо от Междучасие за онлайн уроци, само график за наваксване на пропуснатите часове.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: liani в нд, 15 мар 2020, 15:05
Сигурна ли си, че за 7 клас? Аз чух за "най-малките"?
Казаха, че стартират за 7клас, а тепърва ще мислят и за най-малките.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: AIR в нд, 15 мар 2020, 15:10
Благодаря за новата тема!
При нас по БЕЛ госпожата написа във фейсбук групата на класа какво да подготвят за утре, защото Школо се било сринало..
Как ще се случват утре нещата, никой нищо не казва...
Пак във фейса математичката написа, че били свършили един раздел и следвал тест, ако някой имал въпроси по материала, да контактува лично с нея.
Имат и програма, качена във фейса .
Никакви разяснения аджеба, какво да правят утре децата в 9ч., когато започва първия час, и как ние родителите да ги контролираме от работа...
Бясна съм, боли ме глава, ще убия някого!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в нд, 15 мар 2020, 15:15
Ще са необходими няколко дни поне докато се напаснат нещата.
Няма да стане от раз.
Изпратихме първо домашно, на път е второто.
Школо работи, макар и тромаво.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в нд, 15 мар 2020, 15:37
При нас Школо изобщо не работи от сутринта. Нито тромаво, нито пъргаво.
И само виси съобщението как щели да търсели форми за... бля-бля-бля. Нито домашни, нито уроци са ни давани да учим /ще ги учим, това да е проблемът, но поне някаква програма обща и насоки за всички да бяха спуснали/ откак излязохме в грипна ваканция - нищо, пълна нула.
Чудя се още - моят ще си почне по учебника и от "Уча се" по разказвателните според досегашната програма, ако продължава училището да е дупка. Какво друго да направя, не знам. Тестове за НВО ще продължава да си прави по един на ден.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в нд, 15 мар 2020, 15:43
Сигурна ли си, че за 7 клас? Аз чух за "най-малките"?
Казаха, че стартират за 7клас, а тепърва ще мислят и за най-малките.
Ето интервюто на министъра по БНТ. Минута 5:30. Първо малките, после ще мислят за прогимназията. Явно в новините някой журналист ги е обърнал.
https://www.bnt.bg/bg/a/vlchev-krizata-e-vzmozhnost-da-napravim-po-brza-krachka-km-elektronno-obuchenie


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Betty L. в нд, 15 мар 2020, 15:47
Благодаря, момичета! ❤️
И при нас не работи Школо. Дано за утре... Само за големия има инструкции на сайта на Първа английска, но дано учителите са в час, че до вчера класният нищо не знаеше.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: blanc в нд, 15 мар 2020, 16:23
На страницата на Просвета във ФБ пише -" Новите видеоуроци с учители, които „Просвета“ ще създаде, ще са по предмети от 1. до 7. клас и ще се излъчват в програмите на БНТ."   
А дотогава ще си продължат да излъчват всеки ден от 14 ч уроци по мат и БЕЛ,както досега -от сайта и от ФБ страницата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Mama TAZ в нд, 15 мар 2020, 16:50

Tоку-що излезе съобщението при нас - започват часове от 8:30 утре, учителите  създадоха google classrooms. Часовете са по 30мин с по 10 мин почивки между тях
Строихме лаптопът за утре и го-го.  Първите няколко дни ще са само за преговор и упражнения,  докато децата посвикнат.
В момента съм щастлива, че ни пуснаха да работим от дома, защото  на личната му дисциплина и самоорганизация не вярвам изобщо


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в нд, 15 мар 2020, 17:16
Браво на вашите хора! Добре, че са се сетили да тестват с упражнения и преговор първо. Разумно е.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в нд, 15 мар 2020, 17:18
Школо работи, но само десктоп версията, мобилната нещо се бъгна.
Всички учители при нас са направили курсове в Moodle, по някои предмети си имаха и преди, и приканиха учениците да се запишат в тях. Във вторник имат контролно по история.
На набора му причерня като му казах и че ще гледа всеки следобед урока на Просвета. Прииска му се да е на училище, тормозът щял да е по-малко.
Вече повече от седмица ме ядосва и съм на крачка да въведа вкъщи не извънредно, ами направо военно положение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в нд, 15 мар 2020, 17:22
Не съм на мобилна версия, на компютъра вкъщи съм си и не отварям Школо. Върти ми вече 15 минути. От време на време стартирам от начало - но нищо.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в нд, 15 мар 2020, 17:25
Да и аз пробвах сега на лаптопа, не работи. Но пък преди 30 минути четох новите съобщения на компютъра, защото не можах от телефона, и нямаше проблем. Явно съм улучила момент между сривове.
Да се надяваме, че до утре ще отстранят проблемите.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: green_dawn в нд, 15 мар 2020, 17:27
Момчетата се регистрираха вчера в Школо. На набора само учителката по биология и химия е реагирала. При малкия има доста неща за правене. Като цяло, обаче, няма инструкции как и кога точно почват утре.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: denyil в нд, 15 мар 2020, 17:33
Благодаря за новата тема !
Имам нов мейл от Междучасие , след този с графика на взети и преместени часове.(беше в спама- някой писа ,че още не е получил).От сряда в 9 почват дистанционно уроците по мат. , за бълг.още няма инфо.
Скрит текст:
Уважаеми родители и деца,

На 18.03.2020 г. (Сряда) от 9:00 ч. ще се проведе дистанционен урок по МАТ за 7. клас, воден от с г-н Красимир Кръстев. Целта ни е да изпробваме нови технологии за дистанционно обучение и да държим децата в топ форма по МАТ, независимо от сложната ситуация :)

Урокът ще се записва и може да бъде показван на други наши курсисти и учители.

За да се присъедините Ви трябва компютър или мобилно устройство с интернет връзка. Моля следвайте инструкциите по-долу 5-6 минути преди да започне урока.

Topic: Дистанционен урок по МАТ 7. клас - 18.03 (Сряда) от 9:00 ч. за групите на Красимир Кръстев и В. Иванова
Time: Mar 18, 2020 09:00 Sofia
        Every week on Wed, until Mar 25, 2020, 2 occurrence(s)
        Mar 18, 2020 09:00
        Mar 25, 2020 09:00

Следвайте линка по-долу. Може и да се включите направо от браузъра. Не е задължително да инсталирате приложението на Zoom.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в нд, 15 мар 2020, 17:38
Школо не са били подготвени за такъв наплив. Надявам се да имат капацитет да го подсигурят.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в нд, 15 мар 2020, 17:41
Със сигурност не са били готови. То е видно. Дано се оправят до утре сутрин.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в нд, 15 мар 2020, 17:46
Познати от IT фирми цялата минала седмица са тествали сървъри. Още преди извънредното положение някои от по-големите са имали пробен ден с homeoffice за всички служители.
А Школо трябва да реагират в крачка.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: esma в нд, 15 мар 2020, 17:48
Аз съм впечатлена от реакцията на СМГ. Ще използват MS teams, вече имат класни стаи по всичко и децата са добавени. Всички учители са работили вчера и днес. Дано да издържи нета. Вярно е, че от точно това училище се очаква да може да реагира, но това са хора със семейства, които са прекарали целия уикенд работейки.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в нд, 15 мар 2020, 17:51
Познати от IT фирми цялата минала седмица са тествали сървъри. Още преди извънредното положение някои от по-големите са имали пробен ден с homeoffice за всички служители.
Мъжът ми бяха така в петък, имат офиси в САЩ, Австралия, НЗ и Великобритания. Получи им се. Официално са хоум офис до края на месеца.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в нд, 15 мар 2020, 18:00
И моите познати, които работят основно на компютър, от утре са си по къщите. Водят си се на работа, но ще са си хоумофис. Даже от четвъртък- петък някои подкараха така. Аз съм съчетано - имам работа, която не мога да свърша от у нас, но в повечето време бих могла и съм се вързала вече, че и работя днес.
Надявам се да разберем до днес вечерта как ще се процедира с ученика утре, за да помогнем с каквото можем, ако е нужно да се свързваме и да се регистрираме, защото до обяд само той си е вкъщи и няма кой да му окаже такава помощ, ако се наложи. Мен това ме притеснява, точно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в нд, 15 мар 2020, 18:00
По темата с Италия - следя един сайт, който на 15-20 минути обновява информацията за броя заболели по целия свят. Общо взето повечето нормални държави подават своевременно данни. Но не и италианците.
Веднъж на ден, най-често вечер. И гърците са така.
Та явно по всички параграфи някои умеят да се организират добре, други - не.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в нд, 15 мар 2020, 18:14
Е, то и ние тестваме 10на човека, та няма как да имаме бум ;) И други страни са така. Цялата статистика е бая едно към гьотере, предвид че и тестовете са нови и ненадеждни, и страните тестват и съобщават кой каквото си е решил.
Писна ми от брифинги.
Утре дано издържи нета. Направо не ми се мисли.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Mama TAZ в нд, 15 мар 2020, 18:21
E  служебните сървъри ще издържат,  защото броят на ползвателите ще е един и същ.
Да му мисли Школото ")


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в нд, 15 мар 2020, 18:22
Според мен скоро ще забранят пътуването между градовете, за този уикенд кой знае колко софиянци са мръднали извън града...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в нд, 15 мар 2020, 18:36
Аз точно от това се притеснявам. Планирахме да отидем до Русе за един ден и да оставим младежа в София. Трябва да изповядваме една сделка там. Но ако зависнем там заради някакво ограничение за придвижване между градовете, ще стане доста кофти :confused: .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в нд, 15 мар 2020, 18:42
Да, аз също се чудех дали да не отидем при свекърва ми, но ако заседнем...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в нд, 15 мар 2020, 18:45
Аз смятах за неразумно свекърва ми да идва с племенника на мъжа ми, но тя рече, че толкова грипни епидемии е преживяла в училище, че един коронавирус не може да я уплаши...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в нд, 15 мар 2020, 18:47
На пресконференцията днес казаха, че мерки за забрана на пътуване в държавата няма да има. Това ми се струва невероятно. Дори в Италия пътуват още.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Дикси в нд, 15 мар 2020, 18:51
При нас с дистанционното обучение е готов четвъртокласника. През Zoom. Имат си среща утре в 10ч. Часове по 30 мин. с 15 мин. почивка между тях. Но при тях е значително по-лесно, като имат основно един преподавател.
Наборът ще са през Classroom, но към момента само учителката по математика писа в Школо, че е подготвила уроците. От другите няма ни вопъл, ни стон.

И аз следя сайта, за който говори Ред. По 10 пъти на ден го проверявам.

Но пък ето и една хубава новина, на фона на цялата им ситуация в Италия, все пак първите градове с карантина започват да поемат въздух.
https://www.dunavmost.com/novini/sled-15-dni-karantina-uvelichenieto-na-zarazenite-v-severna-italiya-e-nulevo


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в нд, 15 мар 2020, 18:56
В момента второкласниците имат видео урок с жива връзка и голяма забава пада. Много ми хареса учителката, една такава топла, а в същото време отговорна. Големият нито в начален курс, нито по-нататък случи с учители. Затова и рядко е запален, вдъхновен от училището.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Алиена в нд, 15 мар 2020, 19:01
Да се запиша и аз, благодаря за темата!
На малкия задачите за утре са дадени вече.  На набора частично, но почти всички учителите са им писали по различните платформи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в нд, 15 мар 2020, 19:02
Ния (като Моника) изчисти стаята. Голямо вълнение пада. Разцъка тиймса. Голяма веселба им е на децата в чата на випуска. Явно всички се вълнуват. Дано бъдат ентусиазирани и след утре :).


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в нд, 15 мар 2020, 19:07
Ема не се вълнува от вида на стаята, защото си изключват камерите, само учителите са с включена камера или споделен екран. Иначе получи мейл от класния ръководител с указания за дневния режим, ставането сутрин, личната хигиена, закуската, започването на уроците, кратките почивки, леките физ зарядки, помагането в "домакинстването" ...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в нд, 15 мар 2020, 19:07
Младежът се беше притеснил, че ще правят тест по химия утре, но нямало да правят и му олекна.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Desem в нд, 15 мар 2020, 19:09
Дано не повтарям, но още не съм изчела старата тема.
Има информация за безплатен достъп до учебници и учебни помагала 1-10 клас.
https://ivanvazov.com/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Дидева в нд, 15 мар 2020, 19:14
Преди малко и БГ учебник пуснаха свободен достъп.
https://bguchebnik.com/e-books/?fbclid=IwAR2-Rs7wM9HtPNjVNoSOFQuAd3JYF-unpGTvayXQPgFMlWXSu1DS2ZqbuBM (https://bguchebnik.com/e-books/?fbclid=IwAR2-Rs7wM9HtPNjVNoSOFQuAd3JYF-unpGTvayXQPgFMlWXSu1DS2ZqbuBM)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в нд, 15 мар 2020, 19:18
Достъпът до електронните учебници какво ни помага- заради отворената книга на учителя ли?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Desem в нд, 15 мар 2020, 19:19
Браво на всички издателства

Аманда, ако не е наличен учебника, или има нужда от преговор от друг клас! гледах някъде, че пак има пдф-формат
(Интересно какви ли помагала са достъпни)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в нд, 15 мар 2020, 19:20
Но пък ето и една хубава новина, на фона на цялата им ситуация в Италия, все пак първите градове с карантина започват да поемат въздух.
https://www.dunavmost.com/novini/sled-15-dni-karantina-uvelichenieto-na-zarazenite-v-severna-italiya-e-nulevo

Ами не знам.
3590  нови случая обявиха в Италия току що. Може да не са в северната част.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в нд, 15 мар 2020, 19:21
Достъпът до електронните учебници какво ни помага- заради отворената книга на учителя ли?

На Ема учебниците останаха в училище, така че онлайн достъп до тях е необходим.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в нд, 15 мар 2020, 19:22
Младежът се беше притеснил, че ще правят тест по химия утре, но нямало да правят и му олекна.
Това инфо откъде е? Не, че виждам защо твоичкият се притеснява за химията :). Ния се е притеснила за химията (да не би баш на контролното да се "изложи"), физиката и географията, по които тази седмица трябваше да правят контролни. И по история е предвидила да преговори, защото лудата ѝ майка пише на учителката по история и вече било сигурно, че ще я спука от изпитване. Та това леко я напряга и все не остава време да понаучи Опълченците, както я помолих.

За седми клас не са ли достъпни и безплатни всички учебници (за помагалата е ясно, че не бяха) и без извънредна ситуация?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Mama TAZ в нд, 15 мар 2020, 19:30
Аз леко взех да се притеснявам за Интернета утре сутрин 800 хил деца ще са онлайн да гледат видео

Италия помага на чужденците да се прибират, сиреч да заразяват и някоя друга здравна система да им бере грижите


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: denyil в нд, 15 мар 2020, 19:47
Кой търсеше вигантол в София ?
Скрит текст:
днес следобяд имаше в аптека Софармаси на бул.Монтевидео , Овча купел.В петък нямаше , явно зареждат и в почивните дни.Дават до две опаковки на клиент.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в нд, 15 мар 2020, 20:11
На мен цял ден ми забива школа-а нашето дистанционно обучение ще е през него. Сега ми излиза вече и това
(//cdn.bg-mamma.com/6YDC/LTMxV.png)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в нд, 15 мар 2020, 20:16
Аз сега влезнах да проверя, няма проблем при мен. Влизам директно през сайта, не ползвам апликацията.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Helene S в нд, 15 мар 2020, 20:49
Пробвах преди около половин час, не можах да влезна. Даде ми грешка и съобщение, че знаят за нея и работят по проблема. Опитах през лаптопа.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в нд, 15 мар 2020, 20:55
Цял ден влизаме от две устройства - лаптоп и телефон, но там дъщеря ми е логната. От късния следобед даже заработи бързо. Но на другия компютър наистина страницата не зарежда. Разпоредила съм само sleep режим за лаптопа.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Helene S в нд, 15 мар 2020, 21:02
Сега пробвах и през телефона, получих същата грешка като на svetlaem.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в нд, 15 мар 2020, 21:12
Аз влизам и през телефон, и през компютър, и на мобилното приложение. Само сутринта като се ъпдейтваха данните не влизах, но имаше съобщение, а не някаква грешка.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: milasara в нд, 15 мар 2020, 21:17
При мен е грешка 500. А утре в 8ч трябва да започнат часовете на набора. Резервният план е месинджър група.

Зазу, благодаря!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: mumble-bumble в нд, 15 мар 2020, 21:35
На школо и на мен ми дава грешка цял ден, обаче ако вляза през линка, който е в имейла ми, се отваря. Имам предвид имейлът от Школо при регистрацията, ако го пазите в пощата си - там има линк за влизане.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в нд, 15 мар 2020, 21:36
При мен вече се отваря. Има информация от 3- ма учители.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Helene S в нд, 15 мар 2020, 21:40
Това ми дава в момента от линка в мейла: (//cdn.bg-mamma.com/qfQO/tSDoP.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в нд, 15 мар 2020, 21:42
Оффф, и при мен пак не се отваря.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: luss в нд, 15 мар 2020, 21:57
Мисля, че вече може да се влиза в Школото, преди малко успяхме


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в нд, 15 мар 2020, 21:58
Да, днес цял ден Школо е на принципа "ту има - ту нема".
А наборът така да го мързи, така се е разплул. За цял ден едно упражнение по английски направи и 7 задачаи по математика, от които 3 бяха грешни. И да не си помислилите, че са били някакви трудни, изобщо, тим М1 бяха.
Не знам какво ще го правя. Лаптопът му е върнат, но забранен за игри. Май и телефона ще му прибера и ще му остане по цял следобед да се търкаля в леглото. А, и вечер по една тренировка си прави - лицеви опори, коремни преси.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в нд, 15 мар 2020, 22:07
Започвам да си мисля, че цялата тая работа може да се окаже много полезна от екзистенциална гледна точка.
За никъде не бързам. Вече започнах да се чувствам комфортно така. Помогнах на девойката да си разреше дългата до кръста коса. Което обикновено е причина за скандал поради оплаквания от скубане. А сега в едно безвремие бяхме, говорихме си...
Как после ще влезем обратно в режим лудница обаче - не знам. 😊


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в нд, 15 мар 2020, 22:10
При мен и децата се появава като при Helene S-ще видим утре как ще е.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в нд, 15 мар 2020, 22:16
При нас пък се оказа, че има проблем с микрофона и на слушалките и на самия лаптоп. Не успях да го преборя. А в тази карантина къде да търся кой да го оправя не знам :cry: .
Подозирам, че е нещо от драйверите, но не смея да трия и да инсталирам други, да не омажа още повече положението.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в нд, 15 мар 2020, 22:36
Аз от цялата работа разбрах, че не съм много ведър  човек. Разбирам хората, но не спрях да им се дразня. Първо се появи социалното разделение- който се страхува е истеричен и тъпичък, приемливото поведение е да се правиш на безсмъртен и че вирус не те лови. Успоредно с това хиляди се присмиваха, че видиш ли хората най-после ще се научат как се мият ръцете. Сякаш всички досега са ги мили до лактите и със специфични движения между пръстите. Голям смях падна с пазарски колички, тоалетни хартии и прочие. После безстрашните извадиха маските и почнаха да роптаят срещу другите, че нямат такива.. Мисля, че изпитвам ужас вече да вляза във ФБ, а лошото е, че ми се налага..
Освен това ям много, спя малко и скоро и себе си съвсем няма да харесвам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в нд, 15 мар 2020, 22:37
При нас пък се оказа, че има проблем с микрофона и на слушалките и на самия лаптоп. Не успях да го преборя. А в тази карантина къде да търся кой да го оправя не знам :cry: .
Подозирам, че е нещо от драйверите, но не смея да трия и да инсталирам други, да не омажа още повече положението.
С тиймвюър някой приятел сисадмин ще ти го оправи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в нд, 15 мар 2020, 22:43
О, не. Фейсбук не.
От години спрях да пиша там и почти никаква дейност не отчитам. Само следя избирателно по диагонал. И няколко групи, включително и нашата.
Изкривена паралелна реалност се получава там. В момента ми изглежда направо вредно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Fifiana в пн, 16 мар 2020, 00:34
През школото има ли как да се провеждат видео уроци?
Доколкото знам, трябва друга платформа. А през школото само съобщения.
Класът на малкото дете тестваха zoom.us и всичко изглежда ок, но за 7 клас някак не е ясно как ще се процедира ...

Имат ли учениците ви профил в школо, отделно от родителския?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в пн, 16 мар 2020, 00:48


Имат ли учениците ви профил в школо, отделно от родителския?

И двамата имат отделен от моя-през нито един от трите не можахме цял ден да влезем.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Cygnus в пн, 16 мар 2020, 01:26
Накараха ни да направим в събота, иначе само аз имах досега. Но цяла вечер школото е паднало. Работят го.
Вероятно интегрират разни неща, утре ще видим, предполагам само. То общо взето утре ще се учат какво да праят и как.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Betty L. в пн, 16 мар 2020, 07:42
И сега не работи Школо. До 8.30 пише, че щяло да е активно. Младежът ще се включи там, а наборката - класната й снощи на поредно запитване от децата написа във вайбър да не се притесняват и да си напишат зададените до момента домашни по бел и математика, които са точно един преразказ и един тест. Нашето училище докато се организира за дистанционно обучение и ще мине седмицата.
В 30то училище е синът на моята приятелка, 8 клас. Организирани са от 7.30 да са в Дискорд и започват да учат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пн, 16 мар 2020, 08:03
...
В 30то училище е синът на моята приятелка, 8 клас. Организирани са от 7.30 да са в Дискорд и започват да учат.
Не че нещо, но кому е нужно от толкова рано? Какво би станало да започнат от 8?
Иначе и при нас положението е като миналата седмица. Нищо конкретно няма още.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: AIR в пн, 16 мар 2020, 08:29
https://www.facebook.com/100011225312900/posts/1041848806199287/
Що ли си мисля, че последващите дни ще са точно такива...първите ще им е интересно, но следващата седмица ще е точно това, според мен...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Betty L. в пн, 16 мар 2020, 08:36
...
В 30то училище е синът на моята приятелка, 8 клас. Организирани са от 7.30 да са в Дискорд и започват да учат.
Не че нещо, но кому е нужно от толкова рано? Какво би станало да започнат от 8?
Иначе и при нас положението е като миналата седмица. Нищо конкретно няма още.
Отпаднало е - късно снощи са получили указания, че след 8.30 ще тестват програмата.
Друго забелязах - някой беше споделил за урок от Междучасие в сряда в 9.00 - ами ако по това време трябва да си онлайн заради училищните часове?
Школо още не работи...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: грейпфрут в пн, 16 мар 2020, 08:46
Ха, синът ми от няколко дни мрънка, защо учителите не ползвали Дискорд, колко било яко :) Вчера обаче му хареса със Зуум.
За следващите часове в Междучасие трябва децата да кажат кога са свободни, но предполагам, ще се провеждат следобед.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в пн, 16 мар 2020, 09:02
Минаха вече по един час в Moodle. Големият по биология, чатът бил малко бавен, малкият по рисуване. Направи рисунка, пейзаж.
Школо все още не работи при мен.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пн, 16 мар 2020, 09:05
Школо никъде не работи. Трябваше да е готово в 8.30, сега часът е променен на 9.30. Изобщо не са очаквали, че някой може да започне да ги ползва с пълна функционалност.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пн, 16 мар 2020, 09:06
И при мен не работи Школо.
По математика ще използват Google classroom, по БЕЛ ги е насочила към сайта на "уча се", по физика- група във вайбър.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пн, 16 мар 2020, 09:08
Като ги е насочила към уча.се, тя ли ще плати абонамента?
За мен това е несериозно. Моето дете не ползва уча.се и нямам намерение да правя абонамент там, за да улеснявам учителите, които не правят дори минимален опит да отговорят на предизвикателството.
Очевадно от сутринта съм бяла и добра :D :D :D


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Mama TAZ в пн, 16 мар 2020, 09:16
От няколко места видях, че Уча.се пускат безплатен достъп за 14 дни
Аз няма как да проверя, че имаме активен абонамент

Първият час с Google classroom мина, госпожата се беше постарала с презентацията. Свали си я на файл, защото вътре са задачите за домашно.
Аз съм у дома и иска или не ще му се наложи да учи. Не ми се мисли как ще се оправят малките деца, чиито родители са на работа


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: AIR в пн, 16 мар 2020, 09:18
Нашите имат първи час ИТ.класа е разделен на две групи, при две госпожи по принцип ....половината клас карат час, другата нямат никаква връзка с госпожата, школо не работи, нямала фейсбук....толкова за дистанционното обучение...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пн, 16 мар 2020, 09:20
Само това намирам в профила на уча.се
(//cdn.bg-mamma.com/hyCl/pbGf0.png)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в пн, 16 мар 2020, 09:21
При нас, както се и очакваше с тоталната липса на информация до късно снощи, днес няма нищо. Не че съм разчитала, но малкият си почна да си кара по "Уча се" - урок и тест. Аз винаги съм била доволна от този сайт. Едни учат от миналата седмица, други - няма изгледи да почнат. Толкоз за т.нар. ни образователна система, която ми е позната от години с ниското си качество и липса на организация и която от година на година все повече ми пада в очите. А си мислех преди време, че по-ниско не може. Каква заблуда!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пн, 16 мар 2020, 09:22
А какво чакате от Школо? Там има опция само за съобщения или греша? При нас Школо беше средство да съберат на децата мейлите, с които да ги регистрират в тиймс (платформа за онлайн групова среща).

Аз не разбирам "извиването" на ръце на частна фирма да си пусне безплатен труда, защото някой учител не може да си свърши работата, но ще си получава заплатата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в пн, 16 мар 2020, 09:24
От Школо чаках, лично аз, вчера уведомления от учителите по класове или възможност аз да се свържа с тях и да питам. Понеже сайтът на училището е не особено добре направен, без особена възможност за връзка и двустранна комуникация.
Знам, че хората от платформата не са криви, че училището не е в готовност да се организира за известна от преди седмица ситуация, но нямам координати на учителите. А в Школо ги има.

Частната фирма, и преди го писах, не е длъжна на едно слабо подготвено министерство да му оправя бъкиите. В крайна сметка и от бюджета цуца МОН, и по проекти точно за технологии пари получават училищата чрез финансиране от общините и държавата. Никой не е длъжен с лични средства да пълни за пореден път държавни кратери.
Аз си плащам на "Уча се" и уважавам труда на тези хора, който не следва да е безплатен. Обаче има едни други хора, които също получават пари и то - бюджетни, и които не работят. Ако и държавата се бе подготвила и имаше и подготвени кадри сега щяхме да имаме нормален онлайн учебен процес. Но нямаме.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Дикси в пн, 16 мар 2020, 09:26
А какво чакате от Школо? Там има опция само за съобщения или греша?
Аз това чакам, да. Преди да се срине, за пореден път вчера, бях успяла да прочета само съобщението по МАТ. Сега разбирам, че е имало и други две съобщения, които към момента няма как да прочета, защото не работи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пн, 16 мар 2020, 09:27
Единствено в школо, освен по телефон, имаме комуникация с нашата класна. Тя още в 5 клас отказа да участва във фб група (разбирам мотивите ѝ до някъде). Та от Школо очаквам да видя каква е организацията за дистанционното обучение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пн, 16 мар 2020, 09:30
Мисля си, че централната организация за дистанционното обучение трябва да се обяви на сайта на училището, който не се срива нон стоп.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Betty L. в пн, 16 мар 2020, 09:31
Аз това очаквам от Школо: От сайта на Първа АЕГ в София:
ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВА АЕГ

1. Учебният процес да се осъществява според Седмичното разписание.

За седмицата от 16.03.2020 г. до 20.03.2020г. това  e  вариант A.

1. блок.   9.00 ч. – 10.00 ч.

2. блок. 10.15 ч. – 11.15 ч.

3. блок. 11.30 ч. – 12.30 ч.

4. блок. 12.45 ч. – 13.45 ч.

2. В началото на блока учителят изпраща чрез платформата SHKOLO съобщение на учениците от съответния клас за темата на занятието и изисква в рамките на 15 мин. да отговорят, че са на линия и готови за часа. В този интервал може да се изпращат предварително приготвени материали за провеждането на часа. Отсъствията на учениците се отразяват в платформата, като по този начин се дава възможност освен на учителите и ръководството на училището, родителите да следят работата на своите деца ежедневно.

3. Ако учителят използва други платформи, дава указания на учениците как да се регистрират в съответната платформа и провежда часа през нея, но след това попълва нужната информация в платформата ШКОЛО.бг.
..........


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пн, 16 мар 2020, 09:31
От сайта на училището(//cdn.bg-mamma.com/hyCl/PD2j2.png)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в пн, 16 мар 2020, 09:32
Единствено в школо, освен по телефон, имаме комуникация с нашата класна. Тя още в 5 клас отказа да участва във фб група (разбирам мотивите ѝ до някъде). Та от Школо очаквам да видя каква е организацията за дистанционното обучение.

А аз нямам ФБ и не желая да участвам в този цирк.
Смятам, че това не ми е задължение, нито на някой друг. Поради което се радвах много на платформата Школо тази година, че за първи път мога да участвам в специализирана такава и да се свързвам с учителите, да следя информацията /доколкото се попълваше вярно и пълно/, без да ми излизат нечии картинки, "умни" писаници и рекламки.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пн, 16 мар 2020, 09:34
ФБ група не е задължение и никой не го приема като такова, но е удобен, лесен и бърз канал за комуникация.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в пн, 16 мар 2020, 09:41
Аз съм много ядосана на училището на малката - цялото дистанционно обучение се свежда до указания да си направим акаунт в уча.се с препоръка за 1 месечен абанамент ( учителката не знае, че минималният е 6-месечен) и да си гредаме уроците там, като тя всеки ден щяла да пише в Школо кои уроци да се гледат. Страшно обучение...

При каката поне е по-сериозна работата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: *Biskvitka* в пн, 16 мар 2020, 09:58
Ние не учим, нямат регистрации учениците в Microsoft Teams, уж до сряда ще имат. Пускат домашни в ел.дневник и апелират към самоподготовка. Толкоз. Накарала съм ученичката да си кара подред уроците - първо от учебника чете, после в уча.се., прави тестове и каквото - такова.
Аз работя в държавно учреждение и все още нямаме яснота на дежурства ли ще караме, или ще сме ежедневно на работа. Лошото е ,че живеем с майка ми/тя е с Алцхаймер/ и по никакъв начин не мога да я възпра да стои вкъщи - нито разбира за какво иде реч, нито мога да я заключа...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в пн, 16 мар 2020, 10:03
А бе аз ли съм пропуснала нещо или бубчето ми се губи вече от доста време?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пн, 16 мар 2020, 10:18
И аз забелязах, че се губи. Дано всичко да е наред при тях!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в пн, 16 мар 2020, 10:20
Аз очаквах от школо информация за онлайн обучението.
Госпожите са се ориентирали обаче и по бел,мат и ае  са пуснали в групата на класа какво да се прави.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Дикси в пн, 16 мар 2020, 10:25
А бе аз ли съм пропуснала нещо или бубчето ми се губи вече от доста време?
Да. Надявам се всичко да е наред!

При нас през Zoom на малкия вече започнаха, върви им урок по математика в момента. Някой деца са с включени камери, та е забавно. Апартаментът над нас е купен преди седмица от новодомци и така къртят...тресат се стените, нищо не се чува, малкият много се притесни, че изключи микрофона и сложи слушалки.

При набора  - занимава се по математика през класрум. Добре понесен урок  - признак за еднаквост на правоъгълни триъгълници. И задачи за упражняване на урока.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: mar4ela в пн, 16 мар 2020, 10:32
Учителките ни по БЕЛ и Математика провеждат онлайн часове с децата на платформата Zoom. Качват материали в Школо, Гугъл докс и месинджър. Има предостатъчно варианти в днешно време.
Засега не знам другите предмети как ще се взимат.
Синът ми си изчисти стаята чак.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пн, 16 мар 2020, 10:36
Апартаментът над нас е купен преди седмица от новодомци и така къртят...тресат се стените, нищо не се чува, малкият много се притесни, че изключи микрофона и сложи слушалки.
Ето, вземи пример:
Готов съм за утре! Ще предавам на живо!

1. Направил съм си прическа.
2. Подредил съм хола (книгите са по височина и цвят, оправил съм картината на стената ... мен не ме дразнеше, ама ме дразни жената, като ми напомня през шест месеца да я оправя).
3. Забърсах листата на фикуса, че на светлината от камерата си личеше къде съм си писал името по тях.
4. Котката е натирена отсега в коридора, за да не ме питат децата:
- защо е синя
- защо е на плитки
- защо има буквата А на челото като капитан Америка ...
5. Може да съм по пижама, ама ризата ще е отгоре ... дрескодът е важен.
6. Говорих със съседите:
- тоя, дето прави ремонт ... ще кърти по време на междучасията
- тоя, дето псува, като гледа повторенията на мачовете, първо каза: "Нека знаят децата" и се наложи да го убеждавам. Обеща да се цензурира, ама ... аз нищо не обещавам.
7. Обещал съм след забраната на жената да и купя обувки, нещо за лятото, да отидем на море и още някакви неща само и само да не влиза по време на час и да ме пита "Ти що не си изхвърлил пак боклука"?

:laughing:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: miss_74 в пн, 16 мар 2020, 10:37
И в нашето училище се обучават чрез платформата Zoom и от днес започнаха онлайн обучението, да видим какво ще стане, довечера като се прибера от работа, дъщеря ми ще разкаже :smirk:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: rummi_pl в пн, 16 мар 2020, 10:41
И при нас последно през зуум, обаче само две деца имали звук, при другите имало проблем.
Това им беше резервния вариант и той не е сработил.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пн, 16 мар 2020, 10:44
Руми, а при каката в ГПЧЕ  коя платформа използват?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: rummi_pl в пн, 16 мар 2020, 10:49
Там е ясно, че нищо не е ясно :joy:

Трябваше да използват Школото, имаха раздадена програма за седмицата с часове и междучасия.
Нямаше резервен вариант, последно ми писа около 10 часа, че са им казали да си направят регистрация в уча.се и че било безплатно. Но се оказа, че не е вярно.
От тогава нищо не знам, защото съм на работа, а те не ми пишат за да мрънкат.
Не смея да звънна, защото може да са в час :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в пн, 16 мар 2020, 10:58
Тест по вайбър.
Сега играят на Енвижън с въпроси по литература. Голям купон :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ТришаР в пн, 16 мар 2020, 11:01
При сина ми по пограма първи час беше рисуване, но учителката "не дойде", та си чатиха децата :)
5. Може да съм по пижама, ама ризата ще е отгоре ... дрескодът е важен.
И той е така - с блуза и с долнището на пижамата :) Чудеше се, униформена или нормална блуза :grinn:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: renni79 в пн, 16 мар 2020, 11:03
Здравейте,
При нас за седмокласничката все още няма нищо организирано от училище. Направо се притеснявам като ви чета какви чудеса се случват при вас и децата учат. Ужасно се е отпуснала и едвам сяда да направи нещо, колкото да не е без хич.
За петокласника имат указания от учителя по история какво да научат, а по мат. един тест да направят.
Това е цялата информация засега.

Аз работя от вкъщи и въпреки че по цял ден ги навиквам да учат, хич не ми се получава.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пн, 16 мар 2020, 11:06
Ние сами домашно по математика от снощи, 24 часа имат да пратят снимка на решението
Всичко останало е блокаж


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: green_dawn в пн, 16 мар 2020, 11:10
Класната на набора е тотално оut of space. Моментално си пролича кой е на ти с технологиите и кой живее в миналото.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пн, 16 мар 2020, 11:12
Имам съобщение на мейла, че има 8 нови съобщения, но Школо цикли. При вас върви ли?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пн, 16 мар 2020, 11:13
Имам съобщение на мейла, че има 8 нови съобщения, но Школо цикли. При вас върви ли?

Не, не върви .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в пн, 16 мар 2020, 11:14
Още не работи Школо.
Нашите минаха на Вайбър. Стана лавина от учители в групата. :)
Въобще е доста забавно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пн, 16 мар 2020, 11:19
Red, сменила си аватарчето:)
Хубаво си наострила ушенца:)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: blanc в пн, 16 мар 2020, 11:22
Отварям го  без проблем,но няма нищо. Явно класната ни все още се бори с технологиите.

Вече и аз съм от вкъщи.  На девойката й се изопна физиономията ,като научи  -)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Мария в пн, 16 мар 2020, 11:24
При нас също е едно голямо нищо. Не ползваме Школо. Подготвяли някаква друга платформа, но за сега безуспешно според класната на седмокласника. Днес със сигурност няма да започнат. Ако успеят най-рано утре. Тя каза, че така или иначе нов материал няма да се взима, да си преговарят. Ще им изпрати и разни упражнения по нейния предмет - БЕЛ и толкова.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в пн, 16 мар 2020, 11:25
Red, сменила си аватарчето:)
Хубаво си наострила ушенца:)

Ха, Биси, ти забеляза! :)
Червена лисица в засада съм аз :)

Хора, ужас е с котката! Или иска да е на компютъра, или решава да си играе с кабелите. От които вече имаме много, както споделих. :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Дикси в пн, 16 мар 2020, 11:29
3. Забърсах листата на фикуса, че на светлината от камерата си личеше къде съм си писал името по тях.
  Хахаха!
Аз също смятам, че към момента, освен да е забавно и смешно друго не се случва кой знае какво. Може би им трябва време да се адаптират. От включените камери на децата идва и забавата. Влизат майки, бащи, притичват се на помощ за въвеждане на кодове, котки и кучета се появяват в кадър :))) Всичко това ги разсейва и разсмива, нали ги виждам. Така, че какво ще научат...но пак е е по-добре без хич.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: elita в пн, 16 мар 2020, 11:37
И в училището на дъщеря ми тази сутрин започна онлайн обучението. В 8,00 с математика. Следват си програмата от училище - 40 мин. час, 10 мин. междучасие. Използват Zoom. По едно време отнякъде се чуваше тракане на чинии и прибори, както и малко дете, но това рисковете на живото предаване :)
В курса по математика ще са в друга платформа, днес ще разберем.
За немския ще използват Skype и ще започнат от утре. Тук може би ще е малко по-сложно, защото фрау май по-трудно се оправя с технологиите. В началото на април трябваше да им е изпитът, но Гьоте го отложиха.
Иначе децата се вълнуват и като за първи ден им е интересно. Заваляха и домашните, разбира се.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: jam в пн, 16 мар 2020, 11:53
в нашето велико училище няма онлайн обучение. не са чували за Teams, не знаят нищо. всеки учител сам щял да се оправя.
получаваме съобщения от учители чрез Школо кои уроци да учат.
пълно безобразие.

в такива моменти лъсва истината за качеството на училищата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в пн, 16 мар 2020, 12:06
По-скоро лъсва истината, че не е имало държавна стратегия и програми за въвеждане на високите технологии във всички училища, както е редно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: rummi_pl в пн, 16 мар 2020, 12:27
О, Ред, имаше и стратегии, и проекти, и едни пари от еврофондове :wink:
Въпросът е кой за какво ги похарчи.

Нашите са успели да изкарат 15 минути урок по биология и ангийски при класната.
Там е било големият смях - класната викала, обаче микрофона ѝ бил изключен, а нашите само са се заливали от смях :hahaha:

Бисе, питах я за сестра ѝ, каза че тях са ги скъсали от учене, но не знам подробности.
Ще ѝ звънна, но малко по-късно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Fifiana в пн, 16 мар 2020, 12:30
Мисля си, че централната организация за дистанционното обучение трябва да се обяви на сайта на училището, който не се срива нон стоп.
A как да напишат, че хал хабер си нямат какво да правят и са оставили учителите на самотек...

Мария, с Microsoft Teams как се случват нещата?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в пн, 16 мар 2020, 12:50
Така, първият учебен ден почти приключи. И двамата са в едно училище, ползват си от години Moodle, платформата. Във всеки курс има написани указания за съответни час какво трябва да се прави - име на урок, презентации, външни линкове към уроци или онлайн упражнения, тестове (добре че имаме принтер, без него всичко трябва да се преписва), чат рум. Камери няма включени, но слушах набора в часа му по английски. Добре че сме заредени със слушалки с микрофони. Да живеят игрите.
Седмокласникът нямаше проблеми, но на петокласника трябваше малко да му помагам. При него трябваше да се разпечатва, да се снимат задачите, после да се качат и пратят към учителя. Нямаше да се справи сам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пн, 16 мар 2020, 12:53
Ston, вие верно сте иновативни! Браво!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в пн, 16 мар 2020, 13:00
Малкият и рисунка направи за часа по ИИ. Трябваше да е пейзаж. Каза "не знам какво ще излезе, но ще е от сърце". Не съм го виждала да рисува вкъщи от години.
В 14ч ще се паркираме с Мрън да гледаме урока на Просвета. Ако успея да го накарам и някои задачи да реши, ще е голяма работа. Не тая голяма надежда обаче.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в пн, 16 мар 2020, 13:20
Не съм и очаквала че ще се случи  учебен  процес  и спазване на програмата като в училище.От вчера се разбраха за български математика.И  това да е само- устройва ме.СНощи  написаха и предадоха  домашно по БЕЛ.Днес в 19  г-жата беше на лния, даде им  някаква задача, писа нещо в тетрадката а през това време госпожата проверявала домашните.Имало е опити за лигав саботаж, ама ги е " порязала"  и  се е въдворил  ред в чата.На месенджър действат.ПОсле и линк с упражнение  на Алеко им  прати.След попълване трябва да предадат с отговорите за проверка.В 11 имаше група с математичката.Тя им даде видеоурок за  някакви триъгълници.Изгледа го и си води някакви записки- явно по инструкции на видеото.ПОсле им  снима някакви  задачи  за домашно( 10-ина бр).Очаква  да й ги  изпратят на мейл за проверка. ТОлкова за днес.Класната в трета група им е писала да дадат отчет  кои са били " на училище" и  ги пита как е минало.Каквото - такова.В тъпата  платформа на ел.дневника само съобщения  има за поставените  домашни, за да знаем като родители,както и   от г-жата по БЕЛ  обратна връзка с благодарност за отговорното отношение и предадената домашна работа.Дано децата са сериозни и  се възползват доколкото могат от помощта.Утре ще им дава някакъв текст от 6 клас, за да се възползват да преговарят стария материал.Важно е.Явно  очакват  акцента да е там  на  НВО


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: *Biskvitka* в пн, 16 мар 2020, 13:24
При нас днес дадоха контролно по математика - материал от 5 клас. Явно ще започват преговор вече :wink:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в пн, 16 мар 2020, 13:46
А при нас самоподготовката си върви. Както си беше през преходните 2 седмици. И горе-долу през изминалите 6 години и половина. От училището - пълно мълчание. Класната, горката, само се обади да ни каже, че се работи в училище и така. То не че зависи от нея нещо. Която платформа й поръчат - нея ще ползва,  ама се моткат с организацията като цяло. Да я бяха възложила на децата, да е станало до сега.
Страшно ми е интересно дали наистина ще се организират и ако го направят, дали няма да стане за някоя друга учебна година...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в пн, 16 мар 2020, 13:47
В  14,30 брифинг на Вълчев;)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в пн, 16 мар 2020, 13:53
Няма да се моря и ядосвам и да слушам тоя човек. Изморили са ме до безкрайност.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пн, 16 мар 2020, 13:56
Какво да го слушам и гледам- нито е за слушане, нито е за гледане. Блабализми и нищо конкретно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пн, 16 мар 2020, 13:57
Искам да чуя как ще отчете дистанционното обучение. Моето дете все още не е имало и 1 час, няма информация къде и какво трябва да прави.
Ще го дават ли някъде този брифинг?
Започвам да усещам как се напрягам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в пн, 16 мар 2020, 14:02
Аз писах чрез профила на мъжа ми на ФБ страницата на МОН, че това е нередно - едни работят от миналата седмица, други - още се тутат и не могат платформа да изберат... Наистина на нищо не прилича. Като ще въвеждат онлайн обучение, което лично аз винаги съм адмирирала като идея, то поне да е за всички. Остава и НВО да ми въведат за едни, за други - не, за трети - на друга дата, за четвърти - по друг материал. Оляха се, наистина.
Допълнително нерви с поредната калинка няма нужда да хабя.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пн, 16 мар 2020, 14:03
Отивам да пиша и аз в профила. ПиснА ми от глупотевини. Дори в Школо не може да влезе детето.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пн, 16 мар 2020, 14:07
Мария, с Microsoft Teams как се случват нещата?
Децата имат създадени профили. Като си влезнат в профила задължително си сменят паролата и после се логват отново. Вътре са поставени по класове. Всеки учител си има негов предмет и си е добавил децата на групи (по класове). Може да пише на всеки клас едновременно. Вижда се кое дете е в час и кое не е. От 14:20 ще имаме за първи път час в тиймс и тогава ще мога да разбера повече и ще се допълня.

Аз съм супер възхитена от нашата класна. Тя ги организира със зуум. Събра ги всички в 11 и имаха час до 13:15 някъде. Първо им направи проверка като помоли всеки след като си каже тук да си изключи микрофона. Не е писала отсъствия. Помоли да се предаде на отсъстващите предаденото (вече всички деца чуха кои са те и на кого трябва да се предаде). Нямаше шумове. Класната включи на видео. Имаше бяла дъска и маркери. Първо тя обясни няколко задачи (нито едно дете нямаше въпроси по домашното, затова минаха директно на урока). От време на време изстрелваше някое име и му задаваше въпрос, т.е. ако не внимаваш веднага си проличава. Работеха си със сборниците, т.е. не са чели от екран, не са си товарили очите. Даваше им задачи, после посочваше някой да каже как да я реши и той си чете от тетрадката какво е направил, а тя правеше чертеж по това, което детето диктува. Уникално пълноценен час. Ния беше много доволна. Децата дискутират, предлагат алтернативни решения. Изобщо много съм впечатлена. Даде им домашно. Иска го на снимки и да ѝ го пратят на мейла.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в пн, 16 мар 2020, 14:08
...Мечта...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Aila в пн, 16 мар 2020, 14:10
Бубчето е добре, чуваме се с нея, но е много заета.
Аз съм доволна от онлайн обучението дотук и за трите, въпреки лудницата почивните дни с инсталиране на платформи  и издирване на 3-4 лаптопа поне вкъщи работещи. Двамата с мъжът ми сме хоум офис , трите деца са на дистанционно обучение. :)
За малката 145 ОУ "Симеон Радев" избраха платформата ZOOM. Още уикенда имахме изпратени кодове за включване към всеки предмет по програмата им. Почнаха си в осем сутринта, имаше малко напасване, кога да пускат микрофон, кога камера и тн, но дори правиха упражнения по физическо и рисуваха по ТП. По математика, БЕЛ и природа си имаха прилични часове.
Каките пък имаха математика също през зуум дори по-рано от нормалните часове и цели два астрономически. Май ще е така и напред, сигурно за да наваксат. Класната има голяма бяла дъска на която пише, а децата наблюдават и се включват само, когато имат въпрос. Имат си и домашно, но те и ваканцията имаха сериозно домашно, което до последно го писаха и го пращаха предните два дни по мейла.
Малко по-късно очаквам вече през тиймс да почнат и останалите им часове на големите. Малката само тества пък на скайп варианта за провеждане на уроците по немски към Шилер, от утре вече ще имат и там уроци.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в пн, 16 мар 2020, 14:21
:laughing::laughing:ОХ, аз получих Тема на урока по ФВС...Не мога.......:laughing:.ПОне се забавлявам  на работа


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в пн, 16 мар 2020, 14:25
Ем сподели за нас, бедните, дето нямаме едно заглавие от уроче даже спуснато... Много ми е полезно ФВС. Нямаме го в "уча се". :laughing:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Пак тя в пн, 16 мар 2020, 14:34
И при моята още са доникъде с онлайн обучението. Истината е, че училището, а предполагам, че не е само нашето е тотално неподготвено. Сега гледа урока на Просвета, обаче ме ядосва вече, защото си коментират нещо с приятелката ѝ. Иначе по английски в Британика днес проведоха едно занятие през Vedamo. Според мен доста добре се получи. А от Междучасие имам имейл за урок през zoom. Toва за 12 клас. Сигурно и за нашите ще го има.
Вчера Shkolo и при мен не работеше.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пн, 16 мар 2020, 14:39
Министърет: “Много човекочасове работа”...Спирам го!!!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пн, 16 мар 2020, 14:40
Над 90 % от училищата били създали организация за дистанционно обучение.
Защо нашето училище винаги е в останалите?!
Забележително, впечатляващо е това, което се е случило в последните дни.
Родителите трябвало да помагат за дистанционното обучение.
Кой ще върши работата на родителите?
89% от учениците провеждат дистанционна форма на обучение. Още утре очаквали другите да се включат.
МОН предлага ползване на Майкрософт тиймс за тези, които още не знаят какво и къде да правят. Създали са профили на всички ученици и учители, за да ги подпомогнат.

Пфууу, права беше Джуди. Защо ли слушам да се газирам?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пн, 16 мар 2020, 14:41
Гугъл клас ползват с малкия. Има няколко задачи, до определен час.
Но голямата с школо...цял ден нервиииии.....че и едната даскалица задала задача и срок 1 час...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пн, 16 мар 2020, 14:44
Имат над 5 варианта/сценария за компенсиране на многото (22 дни) извънредно пропуснати дни. Няма да има нулева година със сигурност.
Да не правим планове за юни, защото не се знае до кога ще продължи ситуацията.

Добре било да се предаде нов материал или поне децата да бъдели подготвени за него. Да се възложели проекти на децата.

Не било задължително да има предварителни изпити за дванадесетокласниците. Не било драматично.

АААААААА, ядосах се на водещия по БНТ как грешно препредаде брифинга. "20% от децата не са се включили днес, защото половината нямали устройства, а другата половина нямали достъп до интернет." Нищо такова нямаше!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в пн, 16 мар 2020, 14:46
От останалите 10% онлайн необчаващи се или както ни води този човечец, дето не се похабих да слушам:
...
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/Dlzl/XlDvL.jpg)
тече подготовка  - направо сме ток и жица... и онлайн.
Тез проценти сигур съответстват на официално отразените у нас заразени с ковид-19.
...
Аз преустанових изобщо летните планове. Тази година за първи път не си направихме ранна резервация. Слава Богу - имало защо. Обикновено до февруари сме си и платили. Не знам какво ни задържа сега да го направи, но стопирахме. И сега нищо не планирам. Въобще.
Даже не знам големият син кога ще се връща през лятото, дали ще се връща. Нищо не знам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в пн, 16 мар 2020, 14:50
Днес излязоха местата за детски градини. Не мога грам да обърна внимание на младежа с дистанционното обучение. Твърде заета съм да се ядосвам и да пускам жалби по темата с приема на градина ;)
Успя да намери решение на микрофона. Логна се едновременно от лаптопа и от телефона. На едното гледа и слуша, на другото говори :relaxed: .
Само идва в паузите да ми обяснява какво му се яде :sweat_smile: .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в пн, 16 мар 2020, 14:53
Цитирам ВЪлчев:Сега е възможност децата да четат, дори и безразборно.Ще има ефект върху тях всякакъв.НИе като родители трябва да възпитаме дигитални медийно  възпитание :)  За НВО и матурите са в готовност да включат материали  от първи срок само. по БНТ 2 от 9.15  почват о т утре уроците.Следобед ще има уроци за прогимназиален етап.Седми клас   с БЕЛ почват БЕЛ и математика.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пн, 16 мар 2020, 14:54
Имам чувството, че седмокласните уроци по бнт2 ще са тези на Просвета.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пн, 16 мар 2020, 14:54
Judy, голямото ти момче е в Холандия, или греша? Как е ?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в пн, 16 мар 2020, 14:57
Там е. До края на март са си по къщите за сега, след това - ще видим.
Скрит текст:
Отлично се чувства, иначе. Каза, че холандците още преди да ги задължат да изпозатворят обществените заведения почнали да го правят. Той и приятелката му са се затворили също в квартирата, четат учебниците и гледат ТВ, готвят и ядат. Той си прави домашен фитнес. :laughing: Не съм го питала дали работят с групата по проектите, но сигурно го правят онлайн. Ама не като нашето онлайн обучение, точно, ами по-различно.

Цитирам ВЪлчев:Сега е възможност децата да четат, дори и безразборно.Ще има ефект върху тях всякакъв.НИе като родители трябва да възпитаме дигитални медийно  възпитание :) За НВО и матурите са в готовност да включат материали  от първи срок само. по БНТ 2 от 9.15  почват о т утре уроците.Следобед ще има уроци за прогимназиален етап.Седми клас   с БЕЛ почват БЕЛ и математика.

Ще оформя сигурно след 2 седмици такова предложение до МОН. Да знаят как много ги подкрепям! Нещо ме подбутва да им пиша напоследък всеки ден. Като гаджета сме си.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в пн, 16 мар 2020, 15:00
Пускам заданието по Фвс .Междувременно получих и ...по музика.
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/h97o/T45pU.jpg)(//cdn.bg-mamma.com/h97o/1J8MO.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Мария в пн, 16 мар 2020, 15:01
Над 90 % от училищата били създали организация за дистанционно обучение.
Защо нашето училище винаги е в останалите?!

Как ги броят тези проценти не знам. Моите са в едно училище и малкия (3 клас) от вчера има домашно по АЕ и подготвени уроци в платформа за другите предмети. Всяко дете с профил и задължение до края на деня да си изпълни задачите. Учителката щяла да докладва пред директора до 9:00 сутринта на следващия ден какво е работил всеки ученик.
От класната на седмокласника получих инструкции да си преговарят и толкова. Ако успеят ще им пратят някакви упражения. И всичко това след като сама я потърсих, да не мислите че някой се е свързал с мен.
Но сиргурно нашето училище ще го преброят към тези успешните организации. :satisfied:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пн, 16 мар 2020, 15:14
Моето получи на мейл задачи, които да реши и утре госпожата ще им даде отговорите.
Ще се учи нещосамо по мат явно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: vesi1 в пн, 16 мар 2020, 15:15
Аз съм на работа, учащите у дома не знам докъде са я докарали... довечера ще ми разказват.

За да подкарат адекватно Майкрософт тиймс трябва училището да има Офис 365, всички деца да имат акаунти и не на последно място, учителите да знае как се работи с "туй нещо".


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в пн, 16 мар 2020, 15:17
Моето получи задания по Вайбър от учителките по математика, физика и по английски. Това е засега.
От утре до другия петък минавам на режим на работа от вкъщи. Лошото е, че доста колеги днес не дойдоха на работа с мотива, че са настинали.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пн, 16 мар 2020, 15:19
За да подкарат адекватно Майкрософт тиймс трябва училището да има Офис 365, всички деца да имат акаунти и не на последно място, учителите да знае как се работи с "туй нещо".
От МОН са направили акаунти на всички ученици и учители и ги разпращат, защото били разбрали, че това е голям проблем.
От утре и аз съм вкъщи. Около Коледа голямо джанкане беше, дано не се избием сега.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пн, 16 мар 2020, 15:21
Judy,

Скрит текст:
може пък и да е за късмет , че баткото ви е там. Както казват хората- всяко зло, за добро. Я, ама и кандидат- снаха си имаш! Двама мислят по- добре от един:)( не винаги, но съм сигурна, че децата ще се справят ) Здрави да сте!

Аз вече не мога д а разбера откъде идват домашните. Този казал на онзи, да каже на тези, а те пък на онези...
Имаме домашно по:
Химия, география, физика, ИИ, математика.
Засега.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Betty L. в пн, 16 мар 2020, 15:23
11-токласникът получи няколко домашни по няколко предмета, главно във Фейсбук. Поне има някакъв напредък. Първа АЕГ.
При наборката - нищо. Пропусна началото на урока по математика на Просвета, затова сега го гледа отначало.
Гледах го министъра. Не им е лесно и на тях. Никой не знае докога ще продължи тая гадост.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: vesi1 в пн, 16 мар 2020, 15:25
Звънче, проблем си е. Големият ми син каза, че училището има сайт и електронен дневник благодарение на усилията на учителите по математика и информационни - това е голата истина....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пн, 16 мар 2020, 15:55
Ucha.se е с безплатен достъп до всички уроци до 29 март. Пробвах, така е. Сега го закъса мрънкалото.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в пн, 16 мар 2020, 16:09
Малкият си прави тренировките вкъщи по план - силова подготовка. Той прави упражнения, аз броя. Днес го оставих само с 2 кръга сила, че му е малко непривично да тренира вкъщи.
И наборът щял да тренира повече сега. Веднъж вечер, както последните седмици, и още веднъж, когато има час по физическо. Това е по негово желание.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: denyil в пн, 16 мар 2020, 16:10
Ех , sssani ме изпревари с темата по ФВС , харесва ми ,  госпожата е стабилна -като се има предвид , че не е учител на нашия клас... Благодаря и за темата по музика-още не е пристигнала при мен...
С този ел.дневник е голяма неразбория -учителите виждат едни неща в меню , икони и др. , а ние и децата-съвсем различни.Някои задания ги получаваме в съобщения , а други-трябва да отворя дадения предмет от дневника и там да търся забележка...Ужас е !
Всички задания и домашните по тях трябва да се пращат като снимки на ел.поща на всеки учител.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пн, 16 мар 2020, 16:19
В тиймс мина и химията. Часът си беше съвсем истински. Един блок с 5 минути междучасие. Направиха проверка. Нямаше отсъстващи. Учителката предаде два урока като си сподели екрана. Беше направила презентации. Питаха децата разни въпроси. Госпожата им отговаря. Решаваха задачи, останаха им 5 минути и тя им каза да започнат учебните тетрадки да попълват, което им е домашно за следващата седмица и ако някой има въпроси да пита. Всичко си е съвсем истинско и съвсем отговорно. Много, много съм впечатлена и възхитена.
Като знам колко ни е отговорен учителят по ФВС, направо настръхвам какво ще по фвс. Да му мисли съседа отдолу.

Стана ми смешно как Ния веднъж поиска да ѝ донеса води и ми шепне, въпреки, че е с изключен микрофон :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: googlish в пн, 16 мар 2020, 16:22
Както някой спомена по-рано, в такива ситуации си личи класата на учителите и училището!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пн, 16 мар 2020, 16:26
Както някой каза по-рано, в такива ситуации си личи класата на учителите и училището!
И да си личи класата на учители и училище- като няма друг, кака либи и Келчо. 😢


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в пн, 16 мар 2020, 16:43
Да.
В нашето училище е от сърце, но прилича повече на художествена самодейност на фона на това, което описва Мария.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: esma в пн, 16 мар 2020, 16:45
А, в училището на малкия получихме файл с инструкции кои уроци да си прочете и научи и какво да пише по учебните тетрадки. Там така го разбират онлайн обучението.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в пн, 16 мар 2020, 16:47
Класната след часа ги  преброи колко са били " на училище".Май им искат отчет. denyil - получихме и по география задание.( не зная дали сме при  една и съща учителка)
 БНТ от утре стартират именно с уроци за седмокласниците в 9.15 БЕЛ и математика.Повторение в 13 https://www.bnt.bg/bg/a/s-bnt-na-uchilishche


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пн, 16 мар 2020, 16:47
Домашна работа по ИИ- фротаж.
' Айде на фротажитееее!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в пн, 16 мар 2020, 17:13
Гледам пресконференцията сега - ами те са си без маски и говорят един след друг на общ микрофон.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: blanc в пн, 16 мар 2020, 17:26
Домашна работа по ИИ- фротаж.
' Айде на фротажитееее!

 Цъквам в Гугъл да видя ,що е то и първото,което излиза е
Фротаж-различният оргазъм.
 Простете,моля-)

 У нас днес се набляга на физическата подготовка.  Плюс малко уроци с Просвета.
 Единствено с математичката  / чрез класната/ е осъществен контакт  и тя ще им праща на мейли нещо,докато чакаме Школото да се свести.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в пн, 16 мар 2020, 17:31
Само да кажа и аз, че си писах с bubcheto и всичко е наред, луднала е от много работа заради разпускане на персонала.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пн, 16 мар 2020, 17:34
Blanc, :joy::joy::joy:
Сакън! Не е туй:joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в пн, 16 мар 2020, 18:07
Целият щаб и Борисов били тествани и са отрицателтни четох по-рано днес аз.
Въобще не го виждам какво прави младежът. Затворил си е вратата, за да не му шумим ние с малкия, но изглежда като да си учат баш както си трябва. Само музиката май нещо не сработи твърде, но там и госпожата като че ли не се справя твърде с технологиите.
Но определено си има нужда някъде да излезе малко. Като имат 5-минутка - притичва в конски тръс и погледът му е все едно е смръкнал нещо.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Дикси в пн, 16 мар 2020, 18:24
Домашна работа по ИИ- фротаж.
' Айде на фротажитееее!
И аз проверих в Гугъл, но добре,че каза, че не е това, което и на Бланк е излязло, та скролвах по-задълбочено докато разбера що е то.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Silver Blade в пн, 16 мар 2020, 18:37
Нашите са в Meet на гугъл - също проверка на присъстващи, проверка на домашни, предаване на урок, изпитване/упражнение на преподаденото до края на часа и после зададена домашна. Всеки учител си има свой подход - презентации, видео с писане/чертане по дъската, разговор.
На децата им харесва, на мен също - спокойно и рационално.
Радвам се, че техниката е достъпна и технологиите са напреднали, за да е възможно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: denyil в пн, 16 мар 2020, 19:23
Да плача ли , да се смея ли ?- по мат.ни вест , ни кост , но получих интересно задание и домашно.Иначе до момента имаме връзка с госпожите по БЕЛ (много ми хареса , че е пуснала писмо/информация до всички родители -какво е свършено днес и кога ще очаква децата виртуално утре ) , по Гео , АЕ , ФВС на друг клас , Музика -мейл без задание.Надявам се в близките дни нещата да се нормализират.
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/z8Tl/M30aV.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пн, 16 мар 2020, 19:27
С Ния сме "опън спейс офис". Делим едно малко пространство и докато работя и да не искам слушам. Е, хора, не мога да не споделя възхитата си за трети път днес! А аз съм изключително взискателна, особено на тема образование и съм меко казано впечатлена. Всеки учител имаше различен подход. Разказах за първите 2 блока. По ИТ също беше интересно. Като децата споделяха екраните си, за да питат дали правят нещата правилно. Човекът имаше индивидуално внимание към всеки, дори помоли, който има камера да я включи за момент, за да си помахат, много мило се получи. По биология първо ги попрепита без да пише оценки, а просто като преговор. След това им предаде изключително интересно урок за паяци, скорпиони и други, че чак ставах да надничам по снимки. Разказваше интересни факти. Държа си ги както е по програма - цял блок с 5 минути почивка. Какви учители имало! Направо: шапки долу! Дано и по другите предмети и другите дни е така! Ния също е много възхитена, дори ѝ се прииска все така да учат. Техният клас имат проблем с дисциплината, но така като са си самостоятелно, учителите успяват да ги грабнат.
По музика имат проект за домашно за музиката във филмите и рекламите и въпреки, че госпожата хич не е в час с технологиите се включи в чат и отговаря на въпроси по проекта.
Ох, много съжалявам, ако с този си пост ще покача бала за СМГ, но това, което направиха тези хора за малкото време за реакция просто заслужава огромна благодарност и признание!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пн, 16 мар 2020, 19:39
Ех, Мария! И на мен ми стана мило, като прочетох поста ти! 👏👏👏♥️


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: blanc в пн, 16 мар 2020, 19:50
denyil ,объркали са класа ,или имаш и по-малко дете?

Мария,и ви завиждам,и се радвам,че има такива училища.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пн, 16 мар 2020, 19:53
Никой минал тази година през 7 клас/12 клас никога няма да го забрави. Интересно е, но не пожелавам да се повтаря.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пн, 16 мар 2020, 19:54
За мен съвпадат точно тези
Емоцията е неописуема


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: rummi_pl в пн, 16 мар 2020, 20:02
Класната ги привика сега пак - 8 часа.
Да се смея ли, да плача.

Ще вземе да им хареса и ще падне голямо учене 😂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: green_dawn в пн, 16 мар 2020, 20:10
При набора има поставени задачи със срок за изпълнение по математика, география, биология и химия.
Школото все още е супер бавно. Малкият двадесет минути си изпраща домашното по английски, но не мога да не похваля учителя - пусна видеа Learnin English with Harry Potter. Малкият така се е зарибил, че цял ден е гледал подобни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в пн, 16 мар 2020, 20:49
Мария, ще го оцениш накрая училището :hugs: :stuck_out_tongue_winking_eye: .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пн, 16 мар 2020, 21:02
Хах, това няма да промени нашия избор, въпреки всичко :).
И за капак: Ния зададе въпрос на учителката по химия по задача от националния кръг в края на часа по химия. В 19.30 учителката й писа дали има време, за да й я обясни сега. И й я обясни!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: rummi_pl в пн, 16 мар 2020, 21:14
Сега прочетох във фейса обръщение от училището на наборката. Благодарят на родителите, на децата. Казват, че през първият ден са обхванали 78%. Браво, не очаквах.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: polly в пн, 16 мар 2020, 21:25
Дени, и от нашата учителка по математика, ни вест ни кост, не се появи.
При нас пускат задачите и уроците в групата на класа във фейсбук. Домашните ги пускаме през месинджър на учителите. Първа се появи учителката по английски - беше следобед. По история благополучно пуснаха урока в 17ч.
Децата учиха до 19,30.....надявам се утре да е по стройна организацията. Цял ден днес правя регистрации из онлайн платформи, че по английски,  че в уча.се, в просвета, много разпръснато.
За капак, част от учебните тетрадки са останали в училище, а тях ги няма онлайн (или аз не ги намерих?) . Днес детето снима страниците, на тетрадките които има у дома, със задачите които имат за домашно - получи обаждане от съученик, че така ги саботирал 🤔🙄. Странен ден.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: denyil в пн, 16 мар 2020, 21:43
Оказа се , че има вест по математика , но моя е супер незаинтересован...Добре че се оплаках тук за да разбера , че госпожата си е дала задачи за домашно . Наборът има ужасен навик-изключва звука на телефона изцяло и обръща екрана наопаки - въпреки, че апарата е до него не разбира , че някой го търси...Относно заданията от буквара-нямам по-малко дете , но явно повечето учители са ошашавени, вчера и днес получаваме около стотина поздравления/проба от не наши преподаватели.
Поли, ако ти трябват снимани страници от уч.тетрадки-кажи издателствата и тук все ще се намери , кой да помогне .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в пн, 16 мар 2020, 21:50
denyil, аз не се въздържах и й писах на въпросната госпожа.Вчера  точно от нея получих 68 поздравителни  празни  съобщения.ЕМи- не може така.Аз да работя ли или да ровя нон стоп  в ел.дневника заради някой неадекватник.ДА се научат де.....Те не могат да адресират до правилната група хора, ние очакваме реално  онлайн обучение.Бях умерена в изказа, но се надявам да ме е разбрала и  да потърси помощ.Не мога да открия смислените съобщения  които касаят  обучението  на моето дете от този безумен спам.....Изразих  яда си на няколко места, пък дано  вземат мерки да ги вкарат в час.МЕжду другото, вече има ново известие за ползване на облак в гугъл.Училището е направило мейли   и акаунти  на съответните групи и ги раздаде  класната на децата.Така избягваме забиването на  и без друго тъпата  платформа на ел.дневника.Вече  й направих регистрация.ДА се оправя.Аз  скоро мисля да приключвам със съпорта


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Warwick в пн, 16 мар 2020, 21:51
Не само учителите на 7 клас в СМГ са се справили отлично в тази ситуация. 10 клас бяха " на училище с разписанието за 2-ри срок" от 7:30 до 14:05. 🙂 Доколкото разбрах целият учителски състав е работил в събота и неделя, за  да стартират толкова успешно тази сутрин.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: vesi1 в пн, 16 мар 2020, 22:20
Явно от МОН са съпортвали успешно училищата. Децата успешно са си препратили мейлите и паролите за достъп до Офис365. Има и създадена група за класа, добавени са и учителите.  За сега само учителя по география е дал сигнал на децата, че ще ползва Teams. Надявам се и другите да се подготвят за ползването на Teams.

Големият са на гугъл класни стаи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: pileto в пн, 16 мар 2020, 23:07
Божеее, моят е в централно столично училище. Цял ден чака, не може да влезе в Школо. Към 16 ч успя, но досега акаунт не потвърден, няма съобщение в пощата.
Накрая един тест и един преразказ по БЕЛ от класната, едвам върнахме през Школото. Пишеше до 17, успяхме в 19 ч.
От другите учители... Няма нищо.
Просвета в 14 заби... Скъсах си нервите.
Цяла седмица се карам с набора, едва успях да мотивирам... Говоря как всичко е супер сериозно, като наистина, с отсъствия, пускам новини и заповеди... И накрая... Хили се и вика, че ми казал, че така ще стане, ясно било в тая държава, така си и знаели с приятелите...
Изпих три чаши вино..


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ✿ Надежда ✿ в вт, 17 мар 2020, 00:31
Аз да похваля нашето квартално училище. В недела класният по Физическо събра пробно класа в zoom и проиграха всичко. После създадоха групи в месинджър и сутринта в 9.00 стартираха. Девойката остана доволна и очарована. Домашните бяха със срок до 19.00. Очаква утрешният ден с нетърпение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в вт, 17 мар 2020, 01:09
Малко не по темата с онлайн обучениено-издателство Артлайн има 30%намаление-моето чете тази поредица ,където даже не мога да й напиша името https://artline-store.net/search.html?phrase=%D0%A1%D0%BA%D1%8A%D0%BB%D0%B4%D1%8A%D0%B3%D1%8A%D1%80%D0%B8+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8A%D0%BD%D1%82 -та ме тормози да пусна 2 книги,защото ги нямаме и аз съм в чуденка дали Еконт ще продължат да работят и да носят на адрес,защото въобще не ми се виси в офис и даже не ми се и излиза.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в вт, 17 мар 2020, 01:43
Светле, това е любимата поредица на Ния. Последната книга така и не я преведоха и благодарение на този им акт Ния започна да чете на АЕ :).
Скрит текст:
Я виж дали това ще му хареса: https://archiveofourown.org/works/21722995
по темата със Скълдъгъри. Аз така и не го прочетох.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в вт, 17 мар 2020, 06:30
Не успявам нищо да направя с дистанционното обучение при седмокласника. Толкова много се зарадвах, че Уча.се е със свободен достъп и го приканих преди да напише домашното по физика, да си изгледа последните уроци. Какво ли не избълва-  говорели със смешен тон, като на деца от детската градина, стараели се да го правят интересно, а било ужасно. А аз си изгледах уроците и ми хареса. Той обаче всичко си знаел за оптични уреди. Роден научен.
Накрая просто ще се откажа от всичко, да си прави тестове по БЕЛ и математика.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Cygnus в вт, 17 мар 2020, 06:34
А как стои въпросът с отсъствията, някой има ли информация? Или се решава на местно ниво за конкретен клас (училище).


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Betty L. в вт, 17 мар 2020, 06:54
Ние не успяхме да изглеждаме нищо, не тръгваха клипчетата. (//cdn.bg-mamma.com/Nykq/wJsvr.png)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в вт, 17 мар 2020, 07:20
Аз вчера без проблем гледах.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: rummi_pl в вт, 17 мар 2020, 07:21
Тъпото Школо пак не работи 😁
Днес отказвам да го следя :stop:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в вт, 17 мар 2020, 07:23
А как стои въпросът с отсъствията, някой има ли информация? Или се решава на местно ниво за конкретен клас (училище).
При нас се преброяват в нач.А класната по обяд ги караме да се отбелязват,за да подава някаква информация някъде.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sunny_shine в вт, 17 мар 2020, 07:32
При нас са на Google classroom. Вчера са им качили по математика задачи (преговор),  нови уроци по география и физика и по рисуване да рисуват натюрморт ваза с цветя. Та вчера с малката са рисували. И на двете много им липсва училището и градината.
Не знам как е при вас по другите градове, но аз много се дразня. Тук в Пловдив повече от половината магазини работят, вчера като се прибирах от работа, по улиците имаше доста народ, даже в кварталния парк имаше доста деца. Наложи се да мина през кв. Изгрев (цигански) ми там беше страшно, пълно по улиците. Знаете ли къде могат да се подават сигнали.
И да ви кажа почвам да се депрепресирам все повече. С мъжа ми имаме фирма за химични препарати. От мниналата седмица правим основно дезинфектанти и хипохлорид (вече всичко ми мирише на белина :imp:. Продали сме количества, които обикновенно продаваме за една година. А с цените е страшно. В страната почти няма никакво производство на хим. препарати, всичко е внос, основно от Италия, Румъния, Германия и Турция, а внос сега няма. Поради това наличности при големите вносители вече няма, а цените хвръкнаха нагоре и се очаква още повече да хвърчат. Миналата седмица купувахме хипохлорид на 0,50лв, а вчера цената вече беше 2лв/л. Спиртовете пък са увеличени пет пъти и никъде ги няма. Така че, сериозните икономически проблеми, тепърва предстоят. И много са ми смешни по телевизията, като почнат да успокояват хората, че всичко имало, да не се презапасяват. Ми, не няма, защото страната няма производство. Точно в момента почти всички плодове и зеленчуци са внос, 80% от млякото и месото също са внос.
Така че, на фона на всичко ставащо в страната изявленията на министъра на Образованието за дистанционното обучение ми са много смешни и маловажни.
Излях си болката. Съжалявам за дългия пост.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Betty L. в вт, 17 мар 2020, 08:33
Каза вчера един лекар по БНР да не се мие с белина или препарати с хлор. Дразнели белия дроб и т.н. Който се интересува може да прочете на сайта, да не преразказвам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sunny_shine в вт, 17 мар 2020, 08:44
Значи ей на такива изказвания по телевизията много се дразня. Когато се използва при посоченото разреждане няма никакъв проблем. Това, че повечето мият с чиста белина, за да се презастраховат е друг въпрос. Това е един от най-добрите и евтини дезинфектанти. В басейните няма проблем, а пода да си измиеш е вредно.
ПП. Бети, поста ми не е насочен към теб.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Mama TAZ в вт, 17 мар 2020, 08:47
Като за първи ден обучението беше асинхронно. Без живи включвания много-много
По физика само пусна презентация и обясняваше върху нея.
Иначе домашни заваляха здраво


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в вт, 17 мар 2020, 08:48
Аманда, отношението на моя седмокласник към Уча се е абсолютно идентични. Аз и затова не продължих абонамента есента, като не искат да го ползват, няма смисъл.
Сега и Moodle крайна.
За БЕЛ и английски не се притеснявам. Учителите им ще намерят начин да комуникират качествено с тях.
По математика така или иначе грижата за обучението е моя. Ще гледаме и уроците на Просвета, от които лично аз съм очарована и така. Останалите предмети ще са както дойде. Има учебници, ще учи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в вт, 17 мар 2020, 08:54
А тези, които сме с абонамент за уча.се дали ще ни се увеличи датата до края на абонамента? Защото ако не ни ги удължат излиза, че тези 2 седмици за едни хора са безплатни, а за други - платени. И като сложим факта, че не винаги зарежда, защото е претоварено, излиза, че хем плащам, хем не мога да го ползвам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 17 мар 2020, 09:07
Ще го удължат, писаха
У нас вече се нормализират нещата, тъкмо мина първата група по френски- ще са на групи. По химия май навсякъде са оправни учителите;), подкарват нещата.
Мразя белина, защото ме дразни, с астма сум. Но не виждам с какво да измия етажа и пода в момента. Останалите препрати са съвсем кът и скъпи.
Дали може да се мие пода с вода и сапун течен? Извинявам се за въпроса тук, но щом има професионалист :hugs: И дали ще има дефицит и на сапун в някакъв момент?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: LaDiDa в вт, 17 мар 2020, 09:07
Добро утро от мен, докато не ме е грабнала лудницата у нас.
Ние с мъжа ми сме поставени под карантина до 22.3 (събота), заради прибирането ни на 10.3. от Чили. Идват по 2-3 пъти на ден да ни проверява полиция и служители на Общината дали сме тук.
Всички служебни телефони са у нас. Всяко дете е в стая с компютър, но нямаме принтер. Та вчера поръчах мултифункционално устройство: принтер, скенер и копир и днес го чакам да пристигне.
Много трудно ми върви работата у нас. Аз работя с клиенти, децата като ме видят, че съм на телефона и моментално точно в този момент започват да ми искат нещо! Все има някой гладен, жаден..... здраво ме тресат нервите вече....
Дъщеря ми работят с Гугъл Класрум. Честно казано толкова задълбочено учеща не я бях виждала. Става сутрин безропотно в 7ч, оправя стаята под конец, брех! Не й влизам много-много в стаята.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: mamma79 в вт, 17 мар 2020, 09:08
А тези, които сме с абонамент за уча.се дали ще ни се увеличи датата до края на абонамента? Защото ако не ни ги удължат излиза, че тези 2 седмици за едни хора са безплатни, а за други - платени. И като сложим факта, че не винаги зарежда, защото е претоварено, излиза, че хем плащам, хем не мога да го ползвам.

Да - Дарин каза, че  увеличават абонамента с толкова дни, колкото  е безплатното ползване.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в вт, 17 мар 2020, 09:09
Спокойно. Пишеше, че на всички, които  имат абонамент към Уча се, срокът ще им бъде удължен с две седмици.
Моите и сега не го ползват, въпреки че е безплатен. Не го харесват и това е. И аз не харесвам уроците и упражненията там, не са мой тип.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: liani в вт, 17 мар 2020, 09:28
В момента по БНТ2 и 4 Весела Михайлова със съвместна употреба на глаголни времена. От 13ч. повторение. От 10:15 математика- Втори признак на еднаквост, от 14ч. повторение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sunny_shine в вт, 17 мар 2020, 10:19
HAPPY, със сапун и вода също става, но е добре после да се мине и с чиста вода. Друго което става е оцет (не е важно да е качествен, важно е да е по-висок градус), сода бикарбонат, боракс (това трябва да го има в магазините за химични препарати) и зимна течност за чистачки. За ръце става кислородна вода (леко разредена) и йодасепт или йодна тинктура (но пък цапат), содата и оцета също (но не смесени, а отделно). Тези неща имат известно дезинфекциращо действие, но не са като хипохлорида и спирта. Става и със спирт за горене, който си е метанол, но трябва да е проветриво, защото и изпаренията са вредни, а при поглъщане е отровен и НЕ става за дезинфекция на кожа. За дезинфекция на кожа много добра работа върши и вода за уста на алкохолна основа с добавен хлорхексидин (обикновено това са води за парадонтоза).


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 17 мар 2020, 10:23
Благодаря! За хлорхексидин пишеше че не е толкова ефективно за короната. Но в един момент ще ползвам каквото намеря.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в вт, 17 мар 2020, 10:43
А при нас в момента на сайта на училището виси това: "Учениците от V -VII класове ще получават обучителни задачи от своите учители според учебната си програма за втория учебен срок всеки ден, по следния график:
Преди обяд: от 9.00 ч.до 12.00 ч.
След обяд: от 13.00 ч. до 15.00 ч.".
Друго няма.
Няма и смисъл да коментирам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Aila в вт, 17 мар 2020, 10:48
На Николета също Скълдъгъри и е любима поредица. Цяла година чака да преведат последната издадена книга на български и накрая се предаде и реши да пробва и тя да е чете на английски. Началото на втората грипна ваканция ме помоли да и я изтегля на киндъла, изтеглих също и английско-български речник и започна да я чете. Тя не е на никак добро ниво по английски и съм убедена, че това ще и е от голяма полза за езика. В момента е едва на 21 процента някъде, но и книгата не е малка доколкото знам. Препоръчвам този вариант за четене на книги, а именно с киндъл и вграден речник. Огромно удобство е, аз го използвам по същият начин, но за немска книга и ми помага страшно много.
Някой може ли да ми помогне откъде можеше да се свалят основните задачи качвани тук преди време? Бях ги принтирала, но са ги изгубили  и искам да ги принтирам отново, а не ги намирам. Добре че миналата седмица си купихме съвсем навреме принтер за вкъщи. Нещо и двете се затрудняват с геометрията и не ги виждат нещата, надявам се с основните задачи да им стане малко по-лесно.
П.П Мария ми ги изпрати.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в вт, 17 мар 2020, 10:48
Judy, no comment.

Учителят по ФВС изисква клончета или снимки на деца на, как правят упражнения. Има много поздрави от мен! Няма да я бъде неговата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: rummi_pl в вт, 17 мар 2020, 11:10
Джуди, кое е това училище?

Учителят по ФВС изисква клончета или снимки на деца на, как правят упражнения. Има много поздрави от мен! Няма да я бъде неговата.

:joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Мария в вт, 17 мар 2020, 11:16
Бисе, прати му това клипче  :joy:  https://www.facebook.com/veneta.harizanova.9/videos/10163083246695366/UzpfSTE1MTg1OTE1OTE6MTAyMTUzNzExODcwMjI0MTQ/


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в вт, 17 мар 2020, 11:22
Джуди, кое е това училище?

:joy:

Води се най-голямото в един областен град.
Довечера, ако няма промяна, отново ще пиша официално в МОН и ще питам като как ще ходим на НВО, след като децата ни непровеждат учебен процес. Знам, че като типични българи от училището ще ми се нацупят на мен, все едно аз съм крива за липсата им на организация. Но все ми е едно. Родителите сме тези, които имаме основание да сме сърдити. Писна ми много, ама наистина! Не стига, че с години обучението на децата е домашно, поради липсата на осигурено нормално образование в училище, ами сега и изобщо няма изобщо учебен процес.
Пак казвам - никога не съм разчитала на училището да ми научи децата на каквото и да било. Защото като цяло то няма този капацитет от доста години. Търпя го просто. Понеже е задължително. Ако някой качествен учител ги научи на нещо, случвало се е, ми е направо приятна изненада. Но тези деца трябва да полагат изпити и да имат оценки в училище, да предават материали. Е, това вече не мога сама да го организирам. Понеже точно то не зависи ни грам от мен, за жалост. Ако можех - щях и това да организирам и да го изхвърля от живота си тотално като ненужна вещ.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 17 мар 2020, 11:25
Абе вчера беше цирк, но днес почнаха. Не знам. Дай им малко време.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Пак тя в вт, 17 мар 2020, 11:49
При щерката нищо не са почнали, нищо! Вече се ядосвам, егати елитните училища, егати чудото.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в вт, 17 мар 2020, 11:54
Нашето никога не съм го брояла за елитно.
Скрит текст:
Просто ни беше близко, но хиляда пъти съм съжалила от първи клас до сега при малкия, че не предпочетох едно от другите три, които ми бяха удобни до вкъщи или до работата. Сега е просто капакът. Как пък не можаха, от петък беше ясно, да изберат една платформа и да почнат по нея, като останалите?! На някой ученик от гимназията да го бяха възложили, досега щеше да е осигурил технически начина и учителите и учениците щяха да са почнали работа.
Класната няма проблем да почне, но като още не са й казали къде и не са й дали и възможност да избира сама - как да почне? За малките е много... странно. На сайта на училището са написали буквално следното: "В класовете има създадени затворени групи във Вайбър и Фейсбук, Гугъл клас руум и др." Че ФБ е забранен за деца до 13 години! Дори и това ли не им е ясно? В крайна сметка коя платформа ползват малките? Или всеки - която му дойде и както му дойде?С това "и др.". Например по имейли, по телефона, със срещи пред училище и разнасяне на хартиени материали, по бг пощата, по Спиди, с пощенски гълъби. И др. Или и т.н.
Другото при малките е: "Планираме използването на всички възможни ресурси от  Edu.BG, Shkolo.bg, Академика, You Tube и др." Днес е 17.03. И още само планирате? А хората учат от миналата седмица още.
Ядосвам се и на това, че когато попиташ, без да обиждаш, без да повишаваш тон, най-често ти се сърдят, като че ли сме в детската градина. Ми питам! Нали това искате - заинтересовани родители. Или го искате само проформа, но са повече нужни клакьори и послушни хора?

Лично за мен МОН е отговорно, че не създаде обща политика от петък до днес за училищата, които са на негово подчинение, за това обучение. И след това - конкретните директори на училища.
С класната говорихме и аз питах как ще се оценяват тези деца. Защото това е наистина пародия до тук, поне за нас. Тя също се чудеше по този въпрос. Защото е смешка да даде едни задачи и да постави срок за решаване 1-2 дни. То е ясно кой ще ги решава, в повечето случаи. От такива нагласени оценки кой има нужда? Трябва да се изпитва онлайн и така да се оценява, макар и с това стоене на родители по къщите нещата пак да не са особено обективни. За нея, а и за мен - това са никакви и необмислени неща на този етап.
На детето у нас /аз съм на работа/ не му работи "Уча се", а ние сме сплатен абонамент. Не че нещо - чете от учебниците. Но и това е показател за хаоса.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в вт, 17 мар 2020, 12:05
За малките си зависи от учителя, преди всичко. Моя приятелка преподава на втори клас. Направили са си група във Вайбър май. Тя им подготвя презентации, после е на живо видео и им обяснява, показва. Децата са с микрофони, изпълняват, снимат и пращат какво са направили. Но тя е такъв тип човек, че няма да си остави децата на самотек и без жива връзка.

При моите някои учители засега се справят, други не. В Moodle са им общите указания за всеки час - тема на урока, презентации, упражнения, домашни. След това влизат във виртуална класна стая и работят.
Наборът се оправя добре, но на малкия за доста неща трябва да му помагам. Май не е като да играеш Фортнайт.
Проблем е, че направиха часовете по 30 минути, а това време по моему не стига за повечето часове и смятам да пиша до ръководството.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в вт, 17 мар 2020, 12:11
Джуди, при нас положението е абсолютно същото. Вчера и днес единствено госпожата по мат изпрати задачи по мейла и това е. Нищо друго.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: rummi_pl в вт, 17 мар 2020, 12:19
Джуди, не знам какво да кажа.
Аз не очаквам кой знае какви чудеса. Ето голямата получават задания по месинджър и там пак изпращат каквото се иска от тях. За мен е напълно нормално. Все пак не са бебета, могат сами да се подготвят.

На малката училището ме изненада приятно. Все пак е по-малко, провинциално, но ето че те се справиха много по-добре.

Но и при двата варианта кипи някакъв процес.
Все пак сме в условията на извънредно положение :grinning:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ✿ Надежда ✿ в вт, 17 мар 2020, 12:24
Да се отчета и аз днешният учебен ден, който не е съвсем приключил, но през ZOOM им се получават нещата само две деца все още борят техниката и не могат да се включат. Иначе наборката сутринта имаха гимнастика, първо са си мерили пулса, след гимнастика пак и каза, че тя е с най ниският. Имат си домашни и всичко се следи изкъсо от директорката.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в вт, 17 мар 2020, 12:26
Джуди, не знам какво да кажа.
Аз не очаквам кой знае какви чудеса. Ето голямата получават задания по месинджър и там пак изпращат каквото се иска от тях. За мен е напълно нормално. Все пак не са бебета, могат сами да се подготвят.

На малката училището ме изненада приятно. Все пак е по-малко, провинциално, но ето че те се справиха много по-добре.

Но и при двата варианта кипи някакъв процес.
Все пак сме в условията на извънредно положение :grinning:


И аз не очаквам чудеса и никога не съм очаквала. Понеже съм реалист.
Очаквах най-елементарна организация, обаче. Ако ще по имейл /имаме подадени, с телефони и т.н./, по вайбър, в Школо -  да изпратят указания, задачи, работа за децата. Дори не ми е нужно някой в седми клас да им преподава урок. До сега видях многократно, че у нас е излишно по доста предмети. Но поне да се ангажират и да дадат задание- какво и откъде да се учи за деня, какви задачи да се предадат и в какъв срок. Нямам претенции как ще е, но да е достъпно за децата. И, най-вече, да го има.
В извънредно положение сме, ама се водим на работа и никой не е загинал още.
...
В една от гимназиите, говорих тъкмо с учителка от там, жената е дала вчера преводи и задачи, днес ги проверява вече и подготвя следващите задачи. И тя е през ЗУУМ. Знам, идеално знам, че може. И затова ме е яд толкова. Че може, а не се.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в вт, 17 мар 2020, 12:58
С риск да ме нападнете-аз НЕ съм доволна от онлайн урока на Просвета по математика-хванах го от средата натам...От един месец набивам в главата на моето,че външен ъгъл е равен на сбора от двата несъседни вътрешни ъгли,а моето ми се тросва,че може със сбор на съседни ъгли и сбор на ъгли в триъгълник-да,може ,но е много по-тромаво и бавно.Ами и госпожата обясни последната задача точно с по-тромавия начин,без въобще и да спомене,че има и др начин. Резултатът беше,че моето каза-ето виж,че и тази госпожа го решава така,какъв е проблема-проблема е,че на НВО няма да им стигне времето,ако не решават по  възможно най-краткия начин.Да знам,че правят каквото могат,но да го правят както трябва. На моето му забраних  да гледа математиката. Нямам капацитета да преценя за бел,но много се надявам да са по-точни обясненията.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: vesi1 в вт, 17 мар 2020, 13:13
Светле, точно така става, когато родител се мъчи да налее нещо в тинейджърската глава... виж, ако тази "хитрост" му я беше казал някой учител или по-любознателен съученик, щеше да е приета с възторг.

Големият ме попита миналия месец за синусите, косинусите и задаваше адекватни въпроси, на които аз нямах отговор.... в учебника също. Там изредени някакви правила и толкоз, ама защо така се получава, от къде идват тез зависимости - няма инфо. Да са живи и здрави поддържащите разни сайтове, едно кръгово представяне на тригонометричните функции и малко обяснения и разсъждения по темата му се изясниха зависимостите. Даже и за какво служат стана дума. Може да се каже, че и на мен ми стана ясно :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в вт, 17 мар 2020, 13:27
Урокът по математика не съм го гледала и не мога да преценя. И аз на моя съм му казала, че външният ъгъл е равен на сбора на другите два вътрешни. Разписахме го един път, за да го види и това е. Не знам в училище какво им бяха казали и какво пише в учебника на Архимед, но той това си го ползва.
Аз тънкости му показвам много. Може да не си спомням добре кое как се казваше, но много бързо си припомням кое как се решава по възможно най-мързеливия начин.
На Кан академия гледа един урок "защо страна, страна, ъгъл не е признак за еднаквост" или нещо подобно беше. Каза, че много неща, за които само са споменали в час, са му се изяснили. Не напира обаче от желание да гледа други.
Аз харесах урока по БЕЛ за съставните сказуеми. Това е нещо, което тотално съм забравила и ми беше много ясно и достъпно обяснено в урока. Наборът не беше много доволен, защото "Аз точно това го знам идеално".


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Betty L. в вт, 17 мар 2020, 13:36
Седмокласничката получава задания да си прочете това и онова, домашни, отговори на въпроси по задачи - по Вайбър. Преди дни по математика им даде един тест, още го борят, до утре това им било... Включи се учителката по физика, тя е абсолютно нова, не сме я виждали. Даде стр. на уроци, домашно, което да изпратят на лично съобщение и да гледат уча.се. Домашно и по английски и български, като по бел съвпадна с втория урок на Михайлова. А, и урок да научат и план-таблица по история.
Единадесетокласникът има задачи по математика. Някой решава и ги пуска в групата им и пада преписване...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в вт, 17 мар 2020, 13:39
Сутринта си мислех, че май скоро няма да му се види края на стоенето вкъщи. Дали ще може учениците накрая да ги оформят само с един изпит, като студентите, защото няма да има време за изискуемия по наредба брой оценки? Да ги върнат и да ги скапят от контролни по всичко ми се вижда доста натоварващо. Ако всичко мине добре и да речем от май са на училище, до юни да си се съсредоточат на бел и мат, а след това да си направят една сесия по другите предмети. Изглежда ми най-щадящо. Размечтала съм  се, че всичко ще свърши до май, не ми чупете мечтите :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: green_dawn в вт, 17 мар 2020, 13:48
Учителката на малкия каза, че ще поставя оценки на заданията им сега.
При големия хвърчат някакви файлове със задачи. Във вайбър групата им текат разни обяснения между децата като повечето време написаното е далеч от смислено, но пък според мен идеално илюстрира нивото на дисциплина в истинските часове.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: *Biskvitka* в вт, 17 мар 2020, 14:11
При нас няма нищо, освен качени домашни в ел.дневник. По всеки предмет кой урок да си четат и да правят упражненията от учебната тетрадка, никой за нищо не ги проверява, поне до днес. Единственото изключение, за което писах вчера, бе тест по математика - трябваше да го върнат на госпожата в рамките на час и си получиха обратен отговор с верни/грешни задачи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в вт, 17 мар 2020, 14:11
Мария, няма да ти чупим мечтите.

При това положение оценките са ми най-малкия проблем. И НВО вече не го мисля. На материала от пети и шести клас е пушка, също и на многочлени, ъгли. Сега се омързелеви с триъгълниците.

Два дена и вече луднах вкъщи. Отгоре на всичко подсмърчам като за световно и без дистанционно обучение ме цепи главата. Аз и без последното се занимавах доста с децата. Да попрепитам малкия, да му дам допълнително задачи по математика, упражнения по английски. Да гоня Мрън да прави тестове. Просто сега вече съвсем нанагорно ми идва всичко.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в вт, 17 мар 2020, 14:15
За съжаление ще си имат необходимия брой оценки-и двамата от вчера имат оценки на зададени задания.

Vesi1,за съжаление даже не е хитрост,а теорема,която си се учи по учебна програма,пък даже се и доказва.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в вт, 17 мар 2020, 14:30
Бисе, прати му това клипче  :joy:  https://www.facebook.com/veneta.harizanova.9/videos/10163083246695366/UzpfSTE1MTg1OTE1OTE6MTAyMTUzNzExODcwMjI0MTQ/

Хахааа!:joy: Хиля се като луда!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: vesi1 в вт, 17 мар 2020, 15:30
Мъжът ми каза, че от съседната стая основно псуване се чувало... :joy: ...явно върви учебния процес по някакъв начин. Аз съм на работа и ми е спокойно.

Светле, като каза теорема, имах една даскалица по математика, която на контролно почти винаги даваше задача да се напише някоя теорема, ей така, с думи. Това беше шанс за тройка.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в вт, 17 мар 2020, 15:38
При нас има нещо - дадени домашни по бел, мат, ит и по физическо зададена тема без обяснения. Детето каза, че домашните са върху материал, който са взели, т.е. каквото научили до сега, научили. Поне за сега.
Домашното от вчера по мат е изпратено на госпожата от 5-6 деца.

Как мечтая за това, което описва Мария.

В 4 ще има урок с учителя по мат по вайбър. Поне това знам, надявам се ще бъде качествено.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в вт, 17 мар 2020, 15:43
При нас само учителката по математика използва Google classroom и преподава по един или друг начин. Всички останали- чети си урока и направи домашно, презентация, тест , попълване учебни тетрадки.😐
По БЕЛ минахме на преговорни тестове.
И веднага се сетих за училището на Ния! 🥇


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: мама МОНИ в вт, 17 мар 2020, 16:13
Пълна нула в нашето училище.  Само домашно по БЕЛ в Школо и по Viber упражнения по ФВС.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в вт, 17 мар 2020, 16:18
При нас започнаха и оценки да пишат на домашните.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в вт, 17 мар 2020, 16:34
Четох това (https://maikomila.bg/първият-ден-от-дистанционното-обучен/?fbclid=IwAR3iNOhXL-siTNrVZwCU1k32-9aL6ZtKUBzXQ2sng_LcCW864U1jekd1C4U) и си мислех за Сара, Таз, стон и другите самоотвержени жени с будни, щурави дечиня.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Mimi75 в вт, 17 мар 2020, 17:04
При нас текат домашни. Лошото е, че ни пращат заданията, който както си реши - по вайбър, по месинджър, в g suite на гугъл (ама не в classroom,  ами в бизнес групи - да им се неначудиш), в ЕД - ама или като съобщение (което се виждам само в мобилното приложение), или като забележка, която или в десктоп приложението гледаш, или в модула с оценките. Луди станахме, и аз и детето. Толкова ли не можаха на едно място да пишат, че да не проверяваме час по час къде имат нещо поставено.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: googlish в вт, 17 мар 2020, 17:04
Душата ми се къса как на това хубаво време трябва да седим у дома! Към обяд издебнахме задния ни двор на блока да е абсолютно празен и с подивелия  от седене в къщи младеж съм ритала футбол един час🤗 Не че аз много ритам де, подавахме  си пасчета.😉 Иначе от сутрин до вечер кипят учебни дейности.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в вт, 17 мар 2020, 17:19
И ние така, ма нали с девойка, та федербал. :)
Дистанционното обучение е главно през вайбър при нас. И да ви кажа просто не става.
Някакъв хаос.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Helene S в вт, 17 мар 2020, 17:27
И при нас е през вайбър, дават домашни, казват им да гледат уроците в уча.се и това е общо взето.

Търсих днес линка с основните геометрични задачи, намерих го от ston, обаче ми казва, че е изтекъл, търсих и във фейсбук групата, но не го открих. Моля ви, някой да го сподели отново. Благодаря предварително!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Алиена в вт, 17 мар 2020, 17:29
Аз съм много благодарна в такива моменти, че сме в къща на село.
На децата им е много трудно да учат вкъщи. Никаква концентрация и сериозност няма.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в вт, 17 мар 2020, 18:17
Ще кача основните геометрични задачи по-късно, че сега дребният е заел компютъра. Него пък направо го съжалих днес. Първо до 12:45 беше на "училище". После хапна и се захвана с домашни. Казах му да прави всичко от днес, че е голяма каша сега кое за кога е. Да прави, докато му е прясно и да предава. Помагах му по литература. По други предмети имаше също доста неща за правене. До 16ч се е занимавал. Това, защото има и снимане, качване. Един куп галимации.
За сравнение, при нормалното училище, той беше по пет часа на тренировки и вечер за час и нещо успяваше с всичко учебно, плюс някои допълни задачи от мен. А сега е ужас.
Наборът не го виждам да е особено зает. Или тях не ги товарят толкова или той поскатава. Нямам нерви и него да наглеждам.
А във фейсбук групата шервах едно разказче за ден първи на ДО. Много точно е описано.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ТришаР в вт, 17 мар 2020, 18:19
Моят син пък днес е рожденик :)
Приятно ни изненадаха, че донесоха и двата поръчани подаръка днес :) по план единият трябваше утре, другият - вдругиден.

По някои предмети (Бел, Англ. и Мат) си учат реално с учители онлайн, по други предмети са, как го каза министърът (това с главна ли е?) "асинхронно", т.е. казва им се какво да отворят и четат и ги питат по чат въпроси. По мат и 2 контролни даже имаха. Абе, може и по-добре да е, но като чета и доста по-зле може да е :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в вт, 17 мар 2020, 18:24
Триша, да е жив и здрав рожденикът!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Helene S в вт, 17 мар 2020, 18:34
Честит да е днешния рожденик!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в вт, 17 мар 2020, 18:39
Честит рожденик на Триша! 😊


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в вт, 17 мар 2020, 18:39
Да е здрав и щастлив рожденикът!

Аз рязко си вдигам общата култура. Принципно винаги работя на шум, защото имам шум в ушите и той е по-дразнещ и свикнах да работи тв, който не гледам/слушам, но да не чувам пиуууууу. Сега, обаче, много се заслушвам в уроците, което се отразява на моята производителност, но здраве да. Леко се депресирам колко много неща не знам, но наваксвам и дано ми останат в главата за по-дълго.
И днес е същото положение с часовете като вчера. Утре дори и извънкласните си школи ще проведат. Това изобщо не са задължителни часове, нещо като кръжоците по наше време. Респект към смг!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в вт, 17 мар 2020, 18:42
И аз като го гледам сега колко време седи заврян в стаята си пред лаптопа и провеждат някакви часове, се замислих - как издържат ежедневно на това натоварване тези деца. Толкова много информация всеки ден. Мен от другата стая ме заболя главата :stuck_out_tongue_winking_eye: .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Дикси в вт, 17 мар 2020, 18:42
Честит рожденик, Триша! Да е здрав и щастлив! :)

Аз луднах с това обучение. Отвсякъде валят задания. По всички канали. Школо, класрум, ФБ, мейл и вайбър. За набора. На моя профил, на неговия профил, през скрийншотове на съученици. Баси. Проекти, съчинения, срокове...отворихме тетрадка и там въвеждаме по кой предмет какво и до кога.
И постоянно пищят устройствата, че има някакво съобщение.
Аз ужасно се изморих, за Димитър не знам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в вт, 17 мар 2020, 18:47
Същата работа е и при нас.За щастие девойката се оправя самостоятелно.Не зная как, но успява да следи всички задания и  се е справила добре във времето.НАистина е лудост тоя напън да списват на 100 места. И като добавиш неувереността на някои учители и грешните съобщения, или повторно и потрето изпратени.... да се чудиш кое да гледаш.ВЕче спира да ми пука.Това отчитам като плюс.И на работа почвам да се изнервяй и ...не е на добре положението.От обяд чакам  с трепет да дойде вечерта и  чашата с  вино.....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в вт, 17 мар 2020, 18:47
За мене проблемът е, че сега натоварването им се оказва по-голямо отколкото в обичаен режим. И не само заради количеството домашни, а защото има някакво суетене сутрин; някой учител се появява във Вайбър, друг в Гугъл класрум, трети пуска домашни през Школо. А докато се предадат съобщенията на който не е разбрал, също минава време. Следобед също има включвания на учители, и така психологически не може да се разграничи време за училище, домашни и почивка.
Всъщност докато го напиша, няколко души са казали абсолютно същото преди мене. :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: googlish в вт, 17 мар 2020, 18:52
Дистанционното обучение ще покаже много истини за нашите деца, най- вече че живеят в голям стрес! За учителите да не говорим - канско търпение и спокойствие, поклон! Аз отдавна съм установила, че като бивша пълна отличничка по всички предмети не съм такава на контролните на детето😉
   Триша, успех на детето!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в вт, 17 мар 2020, 19:31
Основни геометрични задачи
https://dox.abv.bg/download?id=669e0a6504 (https://dox.abv.bg/download?id=669e0a6504)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в вт, 17 мар 2020, 19:36
Триша, да ти е жив и здрав!  И вие също. Много хубави емоции :heartsc:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в вт, 17 мар 2020, 20:35
Честит рожденик! Желая му здраве и успехи!


Аз съм много изморена, това седене у дома е доста изморително.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: selena6 в вт, 17 мар 2020, 20:38
Триша, да ти е жив и здрав рожденника и вие с него! Успешен да бъде и щастлив!
Бъдете здрави!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в вт, 17 мар 2020, 20:47
Жив и здрав да е младежа на Триша!Да постига мечтите си с лекота!
Аз не искам да се ядосвам повече с ДО-правим каквото може ,пък да става каквото ще!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Mimi75 в вт, 17 мар 2020, 21:05
Триша, честит да ти е младежа,  да е щастлив и успешен!
В тази връзка, някой запознат ли е какво се случва със срока за издаване на нов документ? Другите им продължиха срока със 6 месеца, но за нови не разбрах.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ТришаР в вт, 17 мар 2020, 21:46
Мими, и ние досега го обсъждахме.:-)
Но няма сила сега да ме накара да го водя! Днес тъкмо прочетох, че хората с неговото заболяване са от високо рисковите! Ако трябва, ще платя глоба, само да е здрав.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в вт, 17 мар 2020, 21:58
Мими, и ние досега го обсъждахме.:-)
Но няма сила сега да ме накара да го водя! Днес тъкмо прочетох, че хората с неговото заболяване са от високо рисковите! Ако трябва, ще платя глоба, само да е здрав.
Моето е с асма и няма да вадим-да не кажа че е и за фризьор,ама като хвана ножиците и му острижа къдриците няма и да личи,че не го е подстригвал професоналист.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: грейпфрут в вт, 17 мар 2020, 22:00
Честит да е рожденикът, много успехи му желая.
Ние успяхме да извадим лична карта миналата седмица - на следващия ден след рождения ден бяхме в районното - влизаха малко хора, чакаше се на разстояние. Два дни след това взех картата - без никакво чакане на място.
И ние много се изморяваме с това дистанционно обучение. Жонглирането между апликации, платформи, предмети за  два различни класа е ужасно натоварващо. И поне при нас, мисля, че няма да е особено резултатно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в вт, 17 мар 2020, 22:02
Момчетата са лесни за подстригване. В краен случай с машинката. Вкъщи и двамата са за подкастряне, но няма и кой да ги види.
Трима, честит рожден ден на момчето ти!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в вт, 17 мар 2020, 22:09
Ние по случайност извадихме късмет  с ходене на фризьор и ортодонт , така че ми е една идея по-спокойно( поне за ортодонта.(Фризьор, маникюр, козметик не са ми   чак жизнено важни.Обясних и на девойката.)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в вт, 17 мар 2020, 22:13
В Законопроекта за извънредното положение на пръв прочит не видях нищо за новите документи. Иначе за старите  , които изтичат от влизането в сила на закона до края на октомври, удължаването е с 6 месеца. Качен в на сайта на НС при законопроекти, вижте го, може и да изпускам нещо


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: milasara в вт, 17 мар 2020, 22:23
Триша, да е жив и здрав рожденикът!

Моят днес мина с 1ч биология, по математика им казали да гледат БНТ. Не че не го бях строила преди да прочете. Най- изнервящо и уморително за мен е, че всеки учител решава сам с коя платформа да работи, а с трима у дома ми идва в повече да правя регистрации. Надявам се бързо да свикнем всички и нещата да се канализират.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: didita4u в вт, 17 мар 2020, 22:53
Нещо не съм обнадеждена с това дистанционно обучение. При малката е доста премерено и съобразено, но все пак е една госпожа. При големият са с google classroom, нонобикновено освен да се изгледа уча.се (по 5-6 урока на предмет на ден по БЕЛ и Мат, по другите по 1-2), имат и огромни планове, домашни и един куп помощни упражнения. Включително по ФВС. Направо не се смогва. Още от първия ден в 8 сутринта им дадоха контролно. Днес пък решиха да имат 1 час онлайн урок и голям смях се чуваше през цялото време, не знам какво научиха...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: solnichka в ср, 18 мар 2020, 01:13
Честит рожденник, ТришаР!

И при нас валят задачки по всевъзможни канали. Децата вече искат да са на училище. :grinning: "Синхронно", както му вика министърът, обаче още не, но май предстои. Трябва и да спрат да ползват школото, че ту го има, ту го няма и повече пара отива в набавянето на задачите, отколкото в изпълнението.
Да си кажа пък аз какво не ми хареса в урока по БЕЛ от Просвета. Разпознаването на глаголните времена по наставки и окончания е нещо, което явно учителите налагат, а е много папагалско. Моят младеж го отучих от това. Когато детето си осмисли изречението, винаги ще си разпознае глаголното време и няма нужда да анализира спомагателни глаголи и прочие форми.
Другото, което не ми хареса е постоянното повтаряне на НВО и точки, сякаш всичко което се поднася е само с такава цел.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: blanc в ср, 18 мар 2020, 01:30
Да, много е  дразнещо това натякване за НВО в уроците.

У нас обучението също проходи.   Малко е какафония.  Спомних си ,имаше едно стихотворение- "Как се учи в обща стая".
Аз присъствах на уроци за 7 клас, както  и на занятия от СУ.  Накрая им заявих,че е мой ред,и ще подхвана да уча китайски с Уча се . / Без майтап,започнах/

Триша, честито на порасналото ти момче! Май здравето ви е особено важно-желая му го от все сърце.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в ср, 18 мар 2020, 07:17
Честито Триша!
Уроците за 7 клас по БНТ2 всеки ден от един и същи час ли са?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: vesi1 в ср, 18 мар 2020, 08:37
Триш, да ти е живо и здраво момчето!

При моите се канализираха нещата. Дребният вчера сутринта е закъснял за училище...станал в 10. Днес му навих телефона. Изцяло минават на тиймс. Големият са изцяло на гугъл класруум.
Днес са сами вкъщи, ще видим какво ще е положението.

Поздравявам всички учители с едно видео (https://www.youtube.com/watch?v=CCe5PaeAeew&feature=youtu.be&fbclid=IwAR125f4f7wA6cv3q1Lt9hO6b8mWFndqQn7R6EjGNn0Zjhg3C6BhF6345404). Има и текст отдолу, развесели ме.

Мими75, наши познати изобщо бяха изключили, че се вади лична карта след навършване на 14 и бяха отишли почти 1 година по-късно. Нямаха никакви санкции, та си мисля, че няма да е фатално забавянето в подобна обстановка.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Betty L. в ср, 18 мар 2020, 09:26
Честито Триша!
Уроците за 7 клас по БНТ2 всеки ден от един и същи час ли са?
Мисля, че да. От 9 и от 13, като следобед може да са повторения, не съм сигурна.
При наборката дистанционното обучение ще бъде чрез школо и вайбър, съобщения със задания и срокове за изпълнение. Нищо синхронно няма да има...
Жив и здрав да бъде рожденикът!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: denyil в ср, 18 мар 2020, 09:42
Здраве за рожденика и спокойствие и сили за Триша !
От 30 мин.сме на урок по мат. в Междучасие-"присъстват" три деца , господина и Междучасие.Впечатлението ми е , че май се получават нещата .Утре е  урока по БЕЛ , дано и там е успешно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Пак тя в ср, 18 мар 2020, 10:16
И аз не съм във възторг от дистанционното обучение. При нас има вайбър група и по всяко време пристигат различни задачи от учители и изисквания за домашни. Последните се снимат и се пращат по имейл, като сроковете не са съобразени с другите "учебни часове". По физика им е казала да си прочетат 5 урока от учебника и ще ги изпитва в първият учебен ден. При положение,  че имат по 1 учебен час седмично. И как ще ги изпитва на непредаден материал?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в ср, 18 мар 2020, 10:55
Пак тя,съчувствам ви,защото при нас положението е същото. Явно прочитането на урока е равносилно на предадено.Та много ми е чудно защо са ходили досега на училище,кото е могло да си четат уроците у дома,явно само за социални контакти.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в ср, 18 мар 2020, 10:58
И аз на същото се чудя. Това ли е преподаването- прочети си урока и пиши домашна работа. То в ясно, че ще има самоподготовка, ама поне маааалко да се бяха постарали. Изключвам учителката ни по математика- жената полага усилия.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: solnichka в ср, 18 мар 2020, 11:01
Нашите са разбрали многократно натъртеното, че всичко ще е затвърждаване, без нов материал.
В общи линии смислени неща дават. Младата учителка по история пък е много приятна изненада за мен. Жалко,  че моето този фронт го отказва.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в ср, 18 мар 2020, 11:11
При нас продължава да няма уроци. Само класната опита да пусне тестове.
Отписах ги съвсем от училището. Дупка си останаха, но тази година ще ни е поне за последно там. Още няколко месеца и това ще е. И нулева година да обявят- догодина 100% няма да сме там.
Само следим за тестове да поълваме навреме, да не ни пишат отсъстващи и толкоз. Да са живи и здрави от "Уча се" - на тях от години разчитаме и за разлика от училището оправдават надеждите ни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Дикси в ср, 18 мар 2020, 11:17
А аз, с огромно желание, направих един проект по география. Докато набора се бори с един друг по изобразително изкуство.
Имам 4-ка, с препоръка да се старя повече  занапред! :joy: :muscle:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: green_dawn в ср, 18 мар 2020, 11:31
Малкият днес мина първи online урок по английски днес през ZOOM. Вчера учителят беше дал инструкции с молба ако на някой нещо не му ясно да му се обади още вчера, за да могат днес да тръгнат директно. Познайте - половината май въобще не бяха чели частта с предварителното тестването. В крайна сметка подкараха урока и малкият е много доволен - най-вече защото чинно беше успял да се логне половин час преди урока и чакаше с нетърпение:).
При набора - с изключение на 3-4 учители всички други са тотално out of space.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в ср, 18 мар 2020, 11:42
При нас пускат някакви задания по мейли всевъзможни и Ел.днввник.Не отговарят особено на програмата.ежддндано си върви българския само.Старрират в 10.Преди малко приключиха разбор на домашното от вчера,сега пише теза някаква и домашно.Деуго не очаквам за деня.Слвдобед през зуум ще има Бел от школата.Учителката е събрала 3 деца.Опитвсм се да записвам и разпределям в дните кое за кога е.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: solnichka в ср, 18 мар 2020, 11:54
А аз, с огромно желание, направих един проект по география. Докато набора се бори с един друг по изобразително изкуство.
Имам 4-ка, с препоръка да се старя повече  занапред! :joy: :muscle:
Дикси, караха ли ти се много? :joy: :grinning:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: green_dawn в ср, 18 мар 2020, 12:01
А от учителката по БЕЛ на набора до момента ни вест-ни кост...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: googlish в ср, 18 мар 2020, 12:42
Ние пък не можем да наваксаме да присъстваме онлайн на всичките си обучения, защото школата по БЕЛ ни съвпада с училищните занятия. Прескача от урок на урок, само има време да яде и да опъне гърба за малко. По цял ден сме "Мамо джойнвам, мамо лефкам, гладен съм"🤓 Вечер и рано сутрин се пишат домашни, побърках се...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в ср, 18 мар 2020, 12:43
Много се смях на историята на Дикси. :)
Разказах я у дома естествено.
Преди малко се получи гигантско домашно по физика и аз , нали, си предложих помощта.
Дъщеря ми иронично каза: Да, да - ще ми пишат четворка. :D

А сега сериозно: може ли някой по-умен да ми обясни защо не беше въведена карантина само за рисковата група, хората над 60 години?
Вече започват да изглеждат апокалиптично нещата за бъдещето на икономиките.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в ср, 18 мар 2020, 12:43
В Класруум имаме задание по география - учебна тетрадка, атлас и контурни карти, които човекът трябва да направи и да снима, за да се отчете. Не е очаквал нашият, че точно това ще е първият му ден онлайн обучение. Като изключим теста по мат., който направи още на ранина.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: rummi_pl в ср, 18 мар 2020, 12:46
Ред, това си мисля и аз от няколко дена. Великобритания са на този принцип. Или има нещо друго, което не ни казват 🙄

Наборката учат, та се късат. Само притичва в междучасията да хапне нещо.
От вчера имат и занималня даже 😂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в ср, 18 мар 2020, 12:48
При нас днешното домашно по география е контуриране и нанасяне  на реки и височини на оризова хартия.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: bazel в ср, 18 мар 2020, 12:50
Защото останалите пренасят заразата лесно предполагам. Интересно ми е до какво ще доведе експеримемтът в УК. Ако ги оставят, де.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: green_dawn в ср, 18 мар 2020, 12:54
В UK бързо-бързо смениха плочата и вчера Борис Джонсън излезе да препоръчва социална изолация...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Warwick в ср, 18 мар 2020, 12:58
Ние пък не можем да наваксаме да присъстваме онлайн на всичките си обучения, защото школата по БЕЛ ни съвпада с училищните занятия. Прескача от урок на урок, само има време да яде и да опъне гърба за малко. По цял ден сме "Мамо джойнвам, мамо лефкам, гладен съм"🤓 Вечер и рано сутрин се пишат домашни, побърках се...
100 пъти по-добре отколкото да са айляк и да измислят глупости 🙂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в ср, 18 мар 2020, 13:02
Въпросът е, че изолацията може да бъде само за рисковите групи, останалите и без това вероятно ще го изкараме.
Четох пак интервю с Мангъров и нещо се разколебавам в преценките си.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в ср, 18 мар 2020, 13:05
Ред, трудно би било. Майка ми живее при нас, няма как да я опазя ако го карам на крак. А има и млади хора, които се влошава и уви, умират.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в ср, 18 мар 2020, 13:10
Триша, честит рожденик на петирици! Да е щастлив, здрав и да посреща предизвикателствата с любопитство!

Това клипче гледахте ли го - https://www.facebook.com/PonosnoUzBiH/videos/578629276071013/
Попикала съм се от смях. Горкинкият е точно като мен.

По повод вируса - вярвам и чета с голямо внимание това, което казва Мангъров. За мен той е безспорен специалист.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в ср, 18 мар 2020, 13:26
И аз така, Звънче.
Понеже не съм експерт от тази сфера. И думите му ми звучат тревожно.
В Европа вървим към колосално икономическо сгромолясване.
Може да е имало и по-интелигентен начин за справяне със ситуацията. Не знам дали вече не е късно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: bazel в ср, 18 мар 2020, 13:27
Боже, zvanche, видях се отстрани :joy::joy::joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Helene S в ср, 18 мар 2020, 13:32
ston, много ти благодаря за линка с основните задачи!

Вече и аз не знам кой да гледам и слушам, полудяхме, продължавам да смятам, че е too much всичко това.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в ср, 18 мар 2020, 13:40
Боже, zvanche, видях се отстрани :joy::joy::joy:
И аз така :laughing: Търпението не е моя отличителна черта.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в ср, 18 мар 2020, 13:41
Рязко вдигнах кръвно- 8 задачи за домашно! До 16:00ч.
Е, сега вече ще гледам как валят двойки при нас. На Вие съм с математиката...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в ср, 18 мар 2020, 13:45
Бисе, Моника вероятно няма да направи грешката на Митко и да ти се довери :)
Ако имаш нужда от помощ, тук сме.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в ср, 18 мар 2020, 13:49
Мария, аз и не предлагам помощ по математика, защото нямам капацитет.
Три задачи е решила, но другите ги гледа, като Терзан таблет. Лошото е, че учителката ни по мат( частните уроци) има сериозен проблем и не може да съдейства.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в ср, 18 мар 2020, 13:50
Бисе, снимай задачите и математичките ще ги решат. Бих им се доверила.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в ср, 18 мар 2020, 13:52
Ми, ще използвам жокер тогава😃 Благодаря, момичета!
Няма да ги качвам тук по обясними причини. Ако има желаещ да помага- да свирка.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в ср, 18 мар 2020, 13:55
Аз оня ден забих над една задача. И мъжът ми също. Тъкмо си казах "карай, ще се изложа и ще питам" и се сетих да проверя в основните геометрични задачи. Веднага намерих каквото ми трябваше. Позабравила съм ги теоремите явно. :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: *Biskvitka* в ср, 18 мар 2020, 14:18
Разгеле, нашите днес им разпратиха паролите за регистрация в Teams и от утре започват. Имат да правят презентация по биология, по история онлайн ще си хортуват, а по математика е желязна госпожата - всеки ден тестове - преглед на мига и обратно със сгрешените задачи :wink:

Какво обезпокоително е казал Мангъров? Последно като го четох, той звучеше най-успокоително от всички...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в ср, 18 мар 2020, 14:21
Нищо обезпокоително за мен не е казвал Мангъров. Винаги е бил последователен и аргументиран.
https://m.fakti.bg/bulgaria/456059-doc-mangarov-pred-fakti-za-virusa-kade-barkat-shtabat-politicite-i-geshev?fbclid=IwAR3303-aZ_TGlLERHUcrdXSbztFFb4QAflvOEObDJ5mKWpLJgGAYq_8SLSE
Обезпокоително е как това ще се отрази на българската икономика, доколкото има такава.
Аз продължавам да съм оптимист/реалист и да се надявам до края на месеца нещата да се успокоят и нормализират.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в ср, 18 мар 2020, 14:22
Ох, Гешефтев дето предлага военно положение...
https://news.bg/crime/ivan-geshev-predupredi-da-se-gotvim-za-voenno-polozhenie.html
Ми то на него му е лесно - ще смени каскетя с фуражка и толкоз. Сигур си мисли, че като го докара на външна форма, ще му се получи военна стойка.
Ама ми се ще да го опна да прави лицеви опори и коремни преси на плаца, щом толкова го влече.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в ср, 18 мар 2020, 14:23
Обезпокоителното в думите на Мангъров е, че крутите мерки май са вповече.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ТришаР в ср, 18 мар 2020, 15:20
И аз четох на Мангъров, но някак не съм съгласна с него, според мен мерки трябва рано да се вземат, после е късно. Ето това го демонстрира: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221603533374028&set=a.10201190257214882&type=3&theater (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221603533374028&set=a.10201190257214882&type=3&theater)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Fifiana в ср, 18 мар 2020, 15:36
Гриша, да е жив и здрав рожденика!
Може ли инфо какви са подаръците, че скоро ще трябва да поръчвам и аз за рожденик.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Дикси в ср, 18 мар 2020, 15:44
Бисе, веднага предлагам помощ. Митко го реши и му е върнат с оценка. Няма грешка.
Което още веднъж доказва, че всяка жаба трябва да си знае гьола.
Но много искам да направя проекта по история за родословното дърво. Сърбят ме ръцете просто, защото помня тук какви предложения за снимки имаше :joy:

И аз много се доверявам на Мангъров. Но в момента важи психологията на тълпата и я следваме, толкоз. Не ни е даден друг избор. Че и военно положение се предлага...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в ср, 18 мар 2020, 16:12
Моите и двамата вземат и нови уроци. Изобщо няма такова нещо като преговор.
И са постоянно гладни. През всяко междучасие притичват към кухнята.
Вчера накарах младежа да направи един ПИ от книжката на Регалия. Там са по стария модел и той си махна две задачи, защото не можело да решава повече от 23.

Не съм на принципа "хайде всички набързо да го изкараме този вирус, за да си спасим икономиката, пък който оцелее." Работим в сравнително малка фирма, само за износ. С този парализиран транспорт в момента е безсмислено да работим, съответно всички сме си вкъщи. Ако няма строга карантина и половината персонал се разболее, пак няма да можем да работим дълго време и съответно ще търсим загуби. Работата е много специфична, изисква дълго обучение и не можем да заменим лесно хората си с други. Затова ще търкаме столовете вкъщи. Няма какво друго да направим. На никого не му е приятно, но положението е такова.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Batiil45 в ср, 18 мар 2020, 16:30
Здравейте отново! Моля ви, ако някой разбира и би имал желание, да каже с колко точки би оценил тази теза? Моля ви.

[img]//bg-mamma.s3.eu-central-


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в ср, 18 мар 2020, 16:48
Синът ми това го има за ОЛВ, а не за теза:grinning:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: мама МОНИ в ср, 18 мар 2020, 16:52
Валят домашни и тестове в Школо и направо не смогвам. Чакаме и акаунтите в Teams.  Сега прави тест по физика и ме пита за някакви Лещи. Е нищо не вдявам. Сутринта през Скайп имаше урок по английски и добре се получи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: rummi_pl в ср, 18 мар 2020, 16:53
Какво е ОЛВ 😊


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в ср, 18 мар 2020, 16:53
Отговор на литературен въпрос.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: rummi_pl в ср, 18 мар 2020, 16:54
Мерси.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в ср, 18 мар 2020, 16:56
Следя непрекъснато някакви неща и затова пиша със съкращения. Аз не знам какви трябва да са тезите. На него като му кажат няколко изречения, пише точно няколко изречения и нито думичка повече.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в ср, 18 мар 2020, 17:00
А Дидева къде изчезна?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Дидева в ср, 18 мар 2020, 17:07
А, тук съм си. Просто няма какво да пиша. :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: pipilota_1984 в ср, 18 мар 2020, 17:11
Здравейте,искам за попитам имали майки на дечица посещаващи курсове в школа Регалия,да попитам нещо ако е удобно?


Поздрави


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в ср, 18 мар 2020, 17:17
Дидева, някак по- спокойно ми е като си наоколо😉


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в ср, 18 мар 2020, 17:34
Радвам се, че в тази тема сме се събрали по-трезвомислещи. При нас учебният процес тече с пълна сила и във всяка малка пауза се яде.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: green_dawn в ср, 18 мар 2020, 17:41
Децата нагледно доказват, че гладна мечка хоро не играе :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в ср, 18 мар 2020, 17:55
Все повече си давам сметка колко са натоварени всъщност :flushed: .
И малко весело - днес четох някаква смешка в стил:
2039 година:
- Ти къде си завършил?
- По БНТ 2 - и основното и средното.
:stuck_out_tongue_winking_eye:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Дидева в ср, 18 мар 2020, 17:56
Аз се изморих само като чета колко учат, представям си какво им е на децата. :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в ср, 18 мар 2020, 18:00
Да, пък другият от смешката бил завършил по БНТ 4😃

Те май повече се изнервят, отколкото да се изморяват. Ако заданията идват регулярно, а не се изсипват като градушка, няма и да се нервят🧘♀

Днес имаме съфорумка, която е обявена от Моника за гениална и  за математическа фея! Благодаря ти!:sparkling_heart:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: denyil в ср, 18 мар 2020, 18:06
Извода след ден трети от дистанционното обучение е :"сега уча повече , от колкото като си ходя на училище , но без да ми преподават...".
Уморихме се , и деца и родители, а кой знае още какво предстои...Само здраве да е !


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в ср, 18 мар 2020, 18:17
Аз съм парцал само от слушане. А днес са от 9 до 19, защото имаха и школи. Аз и 3 (три) не мога да изкарам по никой предмет (с изкл. на мат.), та Дикси, поздравления! Но и децата много ме впечатляват. Защото никой не иска от тях да ходят и на школи, а те бяха на школа и решаваха задачи от национален кръг на олимпиадата без да е ясно, дали изобщо ще се проведе, а дори и да се проведе не всички са се класирали. Но участват, питат. Освен това винаги могат да се измъкнат, че не им работи микрофон или подобно, а това не се случва. Ако някой не знае си казва, че не знае и казва кое го затруднява. Ако някое дете сгреши, учителят започва да му дава още и още подобни примери, докато не се убеди, че детето ги е разбрало. Оценки никой не пише. Целта е да се научат. Дори днес по някой предмет им казаха да не си снимат и пращат домашното, то е за тях, ако искат да научат, ще го напишат, пък и следващия час щели да започнат с проверка на правилността на домашното и ако учителят реши винаги може да разбере, кой го е написал. Направо се влюбвам в нашите учители.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sanaka в ср, 18 мар 2020, 18:30
Да не пренаредите заявлението за участие в приема? :laughing:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в ср, 18 мар 2020, 18:41
Да не пренаредите заявлението за участие в приема? :laughing:
Няма такава опасност. Важно е, какви са интересите на детето, а те не са мат и инф. Но не мога да си кривя душата колко съм впечатлена.
Но да кажа, че според детето има голяма разлика между дистанционното и присъственото провеждане на часовете. Когато е там в голяма част от часовете дисциплината е толкова лоша, че чак не чува какво се преподава. Пречат си. Пък и сега няма как да се ядосвам на НЕвръщането на контролни :).


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в ср, 18 мар 2020, 18:43
Като слушам колко е ужасена моята приятелка от дистанционното обучение във ФЕГ, хич не знам как ще ви хареса там след СМГ. :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в ср, 18 мар 2020, 18:59
Като слушам колко е ужасена моята приятелка от дистанционното обучение във ФЕГ, хич не знам как ще ви хареса там след СМГ. :)
Ама то няма ли да свърши тази карантина до септември? Моля те, нека в следващите 5 години няма такъв кошмар пак :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в ср, 18 мар 2020, 19:02
Мисля, че на всички ни е ясно колко е показателна организацията на това форсмажорно обучение за самото училище.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в ср, 18 мар 2020, 19:11
Е щерката си учат, поне по френски и български, ама нещооо някои са се заели за отсъствия, което е пълен смях, предвид че часове има цял ден във всички платформи ( след като школо нещо май така и не проработи напълно за нас).
И в двете училища има учители, които веднага се ориентираха и стегнато почнаха, и други които или не се появиха, или надробиха смешки :).
Но ние също организиране хоум офис за няколкостотин души последните дни и може би заради това съм леко зен. С желание ще влязат в крачка.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в ср, 18 мар 2020, 19:15
Детето на моята приятелка е 10 клас във ФЕГ и нещо не е розово положението с дистанционното обучение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в ср, 18 мар 2020, 19:43
Аз вече съм мега отвратена от писанията в темата за АК. Не зная дали от стоенето вкъщи съм станала по-раздразнителна или нещо друго, но такова самочувствие и такова отношение, че към днешна дата се отказвам дори да се явява на изпит. Даже бих се възползвала ако предложат опция да си взема таксата, в крайна сметка аз съм платила да се яви на изпит на 22.03, за друга дата може да съм имала други ангажименти. Не бих могла да търпя това 5 години (и то срещу заплащане), предпочитам 18-то ако се издъни на нво, пък с парите за таксата ще си ходи на извънкласни каквито я влекат. Със стоенето вкъщи преосмислям много неща на спокойствие.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Fifiana в ср, 18 мар 2020, 20:29
Е, АК предполагам, че едва ли имат нещо общо с потребителите в някаква бг мама тема?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Дидева в ср, 18 мар 2020, 20:33
Попрехвърлих темата, заинтригувана от писаното тук. Нищо ново под слънцето. Все едно не сте му свикнали на горския обитател. :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в ср, 18 мар 2020, 20:55
Не беше само той. И изведнъж се включиха хора, които си споделиха и разочарованията, които са притеснителни.
И друга суетня ми направи впечатление, но здраве да е. Премислям за АК, за да не мисля за вируса.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sanaka в ср, 18 мар 2020, 20:57
Аз вече съм мега отвратена от писанията в темата за АК. Не зная дали от стоенето вкъщи съм станала по-раздразнителна или нещо друго, но такова самочувствие и такова отношение, че към днешна дата се отказвам дори да се явява на изпит. Даже бих се възползвала ако предложат опция да си взема таксата, в крайна сметка аз съм платила да се яви на изпит на 22.03, за друга дата може да съм имала други ангажименти. Не бих могла да търпя това 5 години (и то срещу заплащане), предпочитам 18-то ако се издъни на нво, пък с парите за таксата ще си ходи на извънкласни каквито я влекат. Със стоенето вкъщи преосмислям много неща на спокойствие.
Ееее, стига де, не може да се оставиш Ежко и няколко ежкоподобни да ти повлияят. :wink: Не може да му мине през бодлите колко лошо се отразяват писанията му върху училището, но училището си е добро и прекрасни деца учат в него. Решението ще си го вземете сами, има достатъчно аргументи "за" и "против", но не слагай на кантара Ежко. Навремето подобен потребител, с подобни писания отказа хора от СС, пък я виж какви читави родители има в него /моя милост визирам, ако някой не се е сетил :joy: /


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в ср, 18 мар 2020, 21:04
Свидетел съм само на обучението на малкия ми син, защото се случва пред мен. Големият има онлайн уроци само по математика, всичко друго, по думите му, са зададени задачи чрез съобщения. Не ми остава време да ги проверя по ред причини с това извънредно положение. Мисля си, че каквото е научил досега, това ще бъде за тази учебна година.
Аз съм в някакъв хипохондричен филм, защото леко подкашлям. Дано да е така, защото си направих офис в градината и стоя предимно навън...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в ср, 18 мар 2020, 21:05
Аз сега си представих една 5 годишна карантина и нашите деца да кандидатстват направо за Университета:)

Аз също следя темата за АК. Това, което се случи може да се окаже полезно за нас, защото се поуспокоихме, пренастроихме сме...стресът за изпитите понамаля.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ТришаР в ср, 18 мар 2020, 21:08
Аз не знам пука ли му вече на някой за изпитите..
Ясно, че и на тях ще им дойде времето, но вече изобщо не ги мисля.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в ср, 18 мар 2020, 21:10
Слязохме от ниво 5 до ниво 2 или 1  в пирамидата на Маслоу. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Дидева в ср, 18 мар 2020, 21:10
И в заявлението за кандидатстване след седми клас:
1. Завършил по БНТ 2
2. Завършил по БНТ 4
3. Започнал по Zoom, но не завършил....
Всичко ще е наред накрая, поне така се надявам, но е добре някои учители да преосмислят обема на задължителните задания. Сега товарят децата повече, отколкото когато занятията бяха присъствени.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в ср, 18 мар 2020, 21:10
Че ние тия за университета отписахме...гаджето в Германия трябваше и той да държи матури,и те май ще отпаднат... изобщо в момента не се знае нищо. Но е така за всички, по целия свят ( изключва Англия...)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в ср, 18 мар 2020, 21:13
Точно, Дидева.
След някакъв опит да обсъдя ситуацията в групата на класа вчера, вече се чудя дали да не пусна в действие самосиндикален пъклен план за частично скатаване от дистанционното обучение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Helene S в ср, 18 мар 2020, 21:33
Поне от преди малко имаме регистрация в Microsoft Teams. Ще умра, организация нула, но пък това не попречи на учителката по БЕЛ да нанесе 3 оценки е ЕД.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в ср, 18 мар 2020, 21:42
Поне от преди малко имаме регистрация в Microsoft Teams. Ще умра, организация нула, но пък това не попречи на учителката по БЕЛ да нанесе 3 оценки е ЕД.

Дадоха ли ви акаунти и парола( индивидуални)?
На нас ни пратиха преди малко, но не са активни. Никой не може да влезе.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в ср, 18 мар 2020, 21:44
А ние си нямаме.
От одеве се чудя дали пак да не разбуня малко духове.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в ср, 18 мар 2020, 21:46
А, то не се знае, кога ще се активира при нас.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в ср, 18 мар 2020, 22:11
Happy, и в Англия  затварят най-сетне училищата ;)  Преди малко предадохме домашното по рисуване.НАздраве!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Stryper в ср, 18 мар 2020, 22:32
Дъщеря ми има акаунт в Microsoft Teams от 1 ден, но продължават да получават задачи през shkolo. Чудя се до кога.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в чт, 19 мар 2020, 09:48
Добро утро!

Минавам да оставя едно "есе" на любимата ми журналистка Веселина Седларска - https://www.reduta.bg/разхвърляй-камъни-събирай-камъни/?fbclid=IwAR3OAhLhLs7Zm0cQJV1FPwC7if1Z34ayNLdDWZjho1eGP6rJRTn14ffWN4w

Ще го дам и на Ема да го прочете, като свърши с училището.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Helene S в чт, 19 мар 2020, 10:31
Biserka_a, да, дадоха ни, прати ни ги класната на вайбър на мъжа ми.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: грейпфрут в чт, 19 мар 2020, 10:32
Точно тази сутрин се борихме с МС тиймс и ние. Наложи се да звъня на телефона за съпорт, но се оправихме де.
Почти не мога да обърна внимание на седмокласника, занимавам се с малкия и ми изпива силите докато напишем домашните.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в чт, 19 мар 2020, 10:45
Аз чета, че някакъв код за достъп трабва да бъде даден( освен потребителско име и парола). Или греша?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: грейпфрут в чт, 19 мар 2020, 10:49
Кодът е за влизане в конкретната база или каквото е там и се дава после, да. Ние имахме проблем с паролата, главно I ние го пишехме като малко L. Паролата винаги започва с главна буква, после е малка и 6 цифри.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в чт, 19 мар 2020, 10:53
Благодаря, Грейпфрут👍


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в чт, 19 мар 2020, 11:37
Обучението тече с пълна сила, независимо от каналите.Това ме радва.Дойде и тема по ЧК за корона вирус :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: denyil в чт, 19 мар 2020, 11:53
И при нас така...до 11 ч. беше в месинджър БЕЛ , а сега в зоом Междучасие-БЕЛ (днес , за разлика от вчера са всички на линия).
Домашните са навсякъде-ел.дневник , месинджър , вайбър , гугълски облак...и сроковете им са от днес до след седмица ...Наредени са всякакви устройства и все някое пищи...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ✿ Надежда ✿ в чт, 19 мар 2020, 11:59
И при нас обучението е на пълни обороти. Домашни се дават и следят по всевъзможни канали. Днес от 16,00 ни е урока в Междучасие с г-н Тодоров, после е по Мат с г-жа Стоянова.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в чт, 19 мар 2020, 13:10
Поуспокояват се нещата и при нас. Влизат в Moodle, и от там в съответната виртуална класна стая. Провеждат си часа. Домашни задания предават пак през Moodle. Реално се оказва, че платформата има страшно много функционалности, включително видях вградено word приложение, където директно можеш да си напишеш домашното и да го пратиш, без да си играеш да пишеш по тетрадки и да снимаш. Проблем е, че явно не всички учители могат да го ползват на 100%. Не ги виня. За повечето от тях това наистина е нещо ново. По-голямата част се опитват всячески да влязат в час, но някои или не могат или изобщо нямат желание да се научат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: t_simeonova69 в чт, 19 мар 2020, 15:13
Здравейте, случайно някой да е наясно, кога ще излязат резултатите от пробния по МАТ в СМГ учители?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в чт, 19 мар 2020, 15:37
И аз си рефрешвам и чакам. Предполагам ги е забавила подготовката за онлайн обучението.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в чт, 19 мар 2020, 15:44
Нашите вече имаха и урок по рисуване:grinning: Напредваме в дигиталното обучение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: googlish в чт, 19 мар 2020, 15:54
Ние нямаме още  резултат от изпита по МАТ в Междучасие,  бях забравила вече че се е явявал.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в чт, 19 мар 2020, 18:12
В Междучасие много отдавна излязоха резултатите.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: googlish в чт, 19 мар 2020, 18:38
Ами ние сме външни на изпита по МАТ - ни вест, ни кост. Ще им пиша.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Chaplet в чт, 19 мар 2020, 21:15
При нас обучението тече с пълна сила, още от 8:00. Днес се събудих в 8:30 и си казах край, изпусна девойката първия час, но после я чух че вече е в час :smiles:
Вчера имаха и физическо за първи път, определено беше голямо забавление. Правиха различни упражнения с включени камери, за да не скатава някой :smiles:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в чт, 19 мар 2020, 21:18
Нещо много малко пишем напоследък.... Да не излезе, че от вкъщи се учи и работи повече:satisfied:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: bazel в чт, 19 мар 2020, 21:20
Точно така ще излезе :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в чт, 19 мар 2020, 21:22
Да.
Освен това на никого нищо не се случва.
А и понеже човекът е адаптивен, вече има първи признаци на десоциализиране. 😊


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: adiland в чт, 19 мар 2020, 21:41
При нас частната учителка по математика, не може да преподава онлайн, та сме само на урок по български.
По рисуване също няма как да стане, така че това го правим в къщи сами.
Онлайн обучението и е забавно, справя се, но домашните са им в нормално количество - или заради 20 минутните часове, има време и за домашните и за игри на телефона, което иначе е забранено през цялата учебна година.
Вечер правим маратон по настолни игри - Риск, Монополи, на Скрабъл ни скъсва шортите детето :satisfied:
Аз и кучето сме много щастливи, че по цял ден всички сме заедно... :smile:
П.п. А дали не може да се включим в някоя от школите за онлайн уроци по м-ка?
Лека


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в чт, 19 мар 2020, 21:42
Ние имахме и интересен блок по рисуване. Но пък съм разочарована от фвс. Даде им да пишат 3 презентации за волейбола. И без друго стои доста пред компютъра тези дни, предпочитам в 2та часа, за които ще пише за волейбол да подскача. Забраних й да го прави. Тя от вторник всяка вечер след часовете прави домашен фитнес с Руми от фитнесинструктор. Много й допада, дори мускулна треска има. А аз скоро няма да мога да мина през вратата, голям съм слон :(.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в чт, 19 мар 2020, 22:00
Аз мога много дълго да ви разказвам за Coreldraw (обикновено не работя с тази програма), но подозирам, че не искате. 🤣
Малко излизахме днес. Леко е зловещо по улиците (някакви хора с маски бързат нанякъде).
Към дистанционното обучение изгубих интерес. Гледам да съдействам отвреме навреме за известно скатаване, за да се решават задачи. До тестове по БЕЛ още не сме стигнали, това ще е първата работа в събота.
Котката продължава да иска да чертае. По 20 пъти сутрин я местя от компютъра. Следобед за щастие спи. До края на карантината е много вероятно да се дипломира като колега. 😊


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в чт, 19 мар 2020, 22:00
Ако продължи това  висене в къщи,моето ще изкара 100 точки на НВО матем ,ама аз със сигурност няма да доживея да го видя...Едва го издържам да се разправяме по цял ден,преди поне беше само по половин-чак на него му е чудно,че още имам сили и нерви да се разправям. Ама имам сили,защото временно не работя.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: liani в чт, 19 мар 2020, 22:24
При нас пък почти нищо няма онлайн. Само в школо им дават някакви задания, но без яснота къде и дали да ги пращат. Госпожата по мат. прави опити да се включи в Скайп, но нещо не и си получава и децата основно си бърборят и се лигавят. Гледа си онлайн уроците на просвета и БНТ и така.
При баткото идентична работа, имаше 2 сутрини БЕЛ и два пъти математика.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в чт, 19 мар 2020, 22:33
Lianr, то и при нас не се получават,по математика си го гърча аз...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в чт, 19 мар 2020, 22:44
Хм, утре по програма има тест по математика. С материала са до успоредник. По всички предмети взимат уроци и има домашни. Отделно днес имаше урок по мат и с Междучасие.

Споделете някоя рецепта за козунак - никога не съм имала толкова свободно време и брашно вкъщи, така че сега е моментът да се пробвам!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: denyil в чт, 19 мар 2020, 23:10
Веднага давам рецептата на Морена https://morrennaa.blogspot.com/2019/04/blog-post.html
Погледни и в козуначената тема на първа страница - сигурна съм , че още утре ще имаш ухаеща закуска ;)
 https://m.bg-mamma.com/?topic=1109059


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Dodiela в чт, 19 мар 2020, 23:56
Хайде малко отчет и от мен
При нас цари пълен хаос, всеки учител бълва материали и задания за домашни когато и където се сети-в школо, вайбър и всякакви групи и платформи. Домашните също се връщат без особени правила и указания, кой когато сколаса.
Два примера: Учителката по математика полага неимоверни усилия, като им пише да гледат уроците на просвета, след което им дава домашно. До тук бива. После, за да им даде домашното създава нова вайбър група, всеки ден-нова.
Учителката по БЕЛ (тя е по-ларж) се включи някак в общия чат на класа и започна да изпраща емотикони на децата и да ги закача. После изсипа един куп свалени от нета анализи и постави задача да бъдат прилежно преписани и като гарнитура да научат наизуст 5 стихотворения.
През това време в гореспоменатите платформи и приложения се бълваха задания по: изкуство, физическо, физика, география, втори чужд език, първи чужд език, история, биология ... без изобщо да кореспондират, нито с програмата за седмицата, нито с при личния час за изпращане (заданието по физика получихме в около 23 часа).
В същото време имахме истински онлайн час в британика (естествено двете  по едно и също време), и ще правим.регистрации в още две платформи за математика и БЕЛ от школите.
Дъщеря ми първоначално беше окръглила очите, но после го ударихме на дружен смях.
Това беше до вчера.
Днес:
Отмених някои домашни (преписите на анализите от нета по БЕЛ, също наизустяването на дори половин стихотворение), пише останалите домашни е предава когато може.
Обяд в 13.00 часа.
От 13.30 до 15.30 играхме федербали на слънце (Имаме си двор, личен). Беше много весело.
После помагах по химия, мина 5 урока с упражненията, предаде си домашното за британика(тази година не пишат в тетрадки, ползват някаква платформа, даже не съм я виждала).
Утре мисля да е като днес, а не като вчера🥳🤣🥳

За протокола
До сега съм сготвила не по малко от 5 пъти, два пъти правих палачинки, веднъж крем-карамел, два сладкиша.
Хладилника е празен, утре на нова сметка🍷💃🥳
Бъдете здрави, усмихвайте се и си стойте у дома (дано ви е възможно).
От мен, лека нощ, преди да е дошло поредното домашно по физическо или физика.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Cygnus в пт, 20 мар 2020, 01:31
Dodiela, при нас е същият хаос, от 8:30 до сега - презентации и тестове по всичко - включително по музика, рисуване, ИТ и то с доста изисквания и обем , очаква се да се включиш във всяка дискусия, филмчета, кореспонденцията върви на няколко канала - тестове и дошашни се пращат и в системата и по мейл, защото всеки учител различно следи. От цялата работа остана време само за 4 задачки от домашната по математика, и един тест онлайн по български. Време за УЧЕНЕ на уроци цял ден не се намери. Явно навсякъде е различно, но това тук в къщи не е учене, просто заетост. Някаква лудост е. А за НВО не остава никакво време, идва ми да резна интернета и да ги оставя с учебниците, сборниците и помагалата ...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в пт, 20 мар 2020, 05:49
Станах в пет, за да преписвам задачите за домашно на детето от курса. Ужасно е, когато нямаш принтер в тази обстановка. Баща му вчера уж излиза да ги принтира, а се оказа, че две трети от страниците, които трябват, ги няма...
Мога да се похваля с тен на лицето като от поне две седмици море, защото работя предимно в градината. Готвих не пет, а направо сто пъти. Децата са непрекъснато гладни, аз също. Опитвам се да оправя щетите сот храненето с домашни тренировки. В тази връзка - браво на Ния ! Запали ли се по тренировките, няма откъсване. А това е хубаво пристрастяване. Моите също тренират, но те не харесват да го правят по програма. Обикновено се набират на лост. Непрекъснато ги предупреждавам да понамалят движенията, че само сме за някоя травма в сегашната обстановка. Дребното вчера ми изкара акъла с едни коремни...
Изтръпвам, когато чуя, че някой леко подкашля, а мъжът ми си има хронична кашлица. Сутрин и аз кашлям от цигарите, но не ги намалявам, защото нали уж били средство за предпазване от вируса :smile:
Като ви чета по колко много учат децата, започвам да се радвам, че моето е в училище без особени изисквания и претенции. В тази напрегната атмосфера не мога да го следя дали си е написал и домашното по физическо. А той не е от тези, които съвестно ще напишат всичко, затова трябва да се проверява.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пт, 20 мар 2020, 07:17
Аманда, виж в някой от магазините за техника и поръчай малък принтер, докато все още правят доставки. Не са скъпи, а ще си спестиш време.
На Ния забраних да прави презентациите по фвс.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Betty L. в пт, 20 мар 2020, 08:06
Девойката последните 3 дни се оправя сама с домашните и домакинството. Изникна ни допълнителна работа с мъжа ми и от личните си работи тичаме на другото място. Това, разбира се, доведе до занемаряване на домашните. Написала и изпратила само тези със срок. Останалите.... По цял ден играят игри в нета с братовчед си, който е в Исландия, и друго приятелче във Великобритания. Това последното поне до вчера още ходеше на училище. И като яхнах снощи метлата! Днес се прибирам по обяд и ще го закъса, ако не е свършила каквото трябва.
Иначе получи домашно по ТП. С някакви конци (каквито и да било, можело и връв) да плете гривни. Упражнения вчера правила, изпратени от учителката по ФВС, което е добре.
От Междучасие все още нямаме сигнал за онлайн уроци.
Току що видях - нова оценка по математика, днес наборката има нанесена шестица.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в пт, 20 мар 2020, 09:02
Моето пише дом по ае,кето е пратено в 7 и 40 и е със срок до 14ч днес-толкова ли е трусно срока да е до събота или поне до довечера?
Още малко и ще яхна метлата и ще пиша лично на шефката на регионалния инспекторат,която е писала във ФБ колко ефективно е онлайн обучението-та с примери по всеки предмет ще й напиша,даже ше й предлога да закрият училищата-колко много пари за заплати и консумативи ще се спестят,а децата си се справят и без учител да им обяснява.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: denyil в пт, 20 мар 2020, 09:03
Бети , виж и в спам/реклама за писмо от Междучасие- последните няколко кореспонденции бяха там.
Вчера два часа след урока от по мат., получих мейл със запис на занятието.Организацията е добре според мен , на този етап.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пт, 20 мар 2020, 09:21
Нашата госпожа по бел във вторник даде домашно 7 тези и отговор на 13 въпроса без да даде срок. Моята нали е праволинейна и изпълнителна, и понеже по програма днес имат литература, снощи писа до 10 ч. Останаха 2 тези за писане. Вчера писах на госпожата, но не ме отрази, не си чете съобщенията.
Искам да видя как и за колко време ще провери 700 тези и повече от 1000 отговора. Изобщо нямам колебание, че това няма да се случи. Само се чудя защо трябва децата да го отнасят. Дала съм си срок до понеделник и ако нещата не се подредят ще говоря първо с класната.
За сега имат мат,бел, история, география, руски и физика. По химия нямат учител и не знам какво ще става. По ит, трудово и рисуване имат домашни също.
Днес се очаква да имат следобяд само час по география. Не знам защо няма да има други. Чака съобщения по вайбър.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: LaDiDa в пт, 20 мар 2020, 09:34

От 13.30 до 15.30 играхме федербали на слънце (Имаме си двор, личен). Беше много весело.

Dodiela, даде ми супер идея. В Бургас тези дни е малко неприятно ветровито, но днес ще ги изкарам на двора да направим същото. Запали ме да потърся и дълго въже и ластик. Само не съм сигурна дали ще успея да ентусиазирам моята сърдитка. Въпреки, че от стоенето у дома тези дни забелязвам голяма промяна в поведението й: почти не сме се карали и не се криви, както обикновено.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пт, 20 мар 2020, 09:45
Честита  Пролет, момичета!

Аз оставам с впечетлението, че повечето учители разбират дистанционното обучение, като даване на домашни с голям обем( визирам нашите учители).  А една учителка дори не помни , какво е дала за домашна работа и направи децата на луди калинки. Добре, че има черно на бяло, какво е писала. Аз бих се извинила на децата...
Изключих си нотификациите на Школо.

Какво забелязвам при Моника.При нея нуждата от общуване със себеподобни е огромна. Домашните не я натоварват толкова, колкото липсата на социални контакти. Днес ще ходим до кварталния плод- зеленчук двете.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: грейпфрут в пт, 20 мар 2020, 09:47
Ние днес изпускаме урока по математика в Междучасие :( Съвпада е редовен час в училище.
Усещам, как покрай това домашно обучение много занемаряваме допълнтелната подготовка за НВО. Само че нещо не ме трогва това :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Betty L. в пт, 20 мар 2020, 09:49
Бети , виж и в спам/реклама за писмо от Междучасие- последните няколко кореспонденции бяха там.
Вчера два часа след урока от по мат., получих мейл със запис на занятието.Организацията е добре според мен , на този етап.
Благодаря си, но няма нищо и там. Иначе моите съобщения от Междучасие все в спама попадат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в пт, 20 мар 2020, 09:49
Аз всеки ден излизам с Ема на кратка разходка из квартала, улиците са празни, тук-там някой човек, разминаваме се отдалеч...има нужда от въздух, не може по цял ден да е на компютъра и да учи, без да си проветри малко главата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в пт, 20 мар 2020, 09:55
При нас няма краен срок за домашните. Има зададен, но принципно може и да се просрочва. Хубаво е, че всичко минава през Moodle. Там си има хубав график за предстоящи задачи, възможности за отбелязване като завършено, напомняния. Взех и аз да свиквам, защото следя малкия все още. Наборът се оправя сам. Връзките към виртуалните класни стаи също се задават там. И при двамата по-голямата част от часовете вече вървят много добре. Има някои учители, които още не са влезли в час, като тази по математика, примерно, но там така или иначе е проблемно и грижата и при нормално училище е моя.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Пак тя в пт, 20 мар 2020, 10:05
Има ли тук някой в Междучасие по БЕЛ? Съботно неделна група. Защото нищо не съм получила. За дванайсетокласника получих и нов график и онлайн занятия имат, а за наборката - нищо.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пт, 20 мар 2020, 10:05
И ние учим, но засега изоставяме допълнителната подготовка за нво. Просто не знам кога, какво ще влезе, нито имаме възможност за уроците, нито време да учим допълнително....не знам
Каквото такова


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Betty L. в пт, 20 мар 2020, 10:09
Има ли тук някой в Междучасие по БЕЛ? Съботно неделна група. Защото нищо не съм получила. За дванайсетокласника получих и нов график и онлайн занятия имат, а за наборката - нищо.
Да, ние. Групата беше в неделя, само на БЕЛ ходи дъщеря ми. Получих нов график преди време, уж щяло да има онлайн часове докато трае ИП, но никакви подробности до момента. Споделят тук някои от момичетата, за седмичните групи, че си карат часове. Някои групи имаха още миналата събота и неделя уроци.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ✿ Надежда ✿ в пт, 20 мар 2020, 10:33
Ние вчера имахме уроци в Междучасие, с г-н Тодоров, който се застъпи с г-жа Стоянова. Наборката се ядоса, но премина на математиката, още чакам линк, за да си го догледа, събота или неделя.
При нас имаше час на класа и децата са поставили въпроса с неспазването на междучасието, както и задържането повече от 30 мин., другото което са поставили на въпрос е домашнитеи сроковете. От своя страна класния ги е задължил да си включват камерите. Че не бяха снимки по пижами, хапване в час и т.н. изобщо скатаване.
При нас Физическото ще е с упражнения, г-н иска да се движат и няма да дава проекти. И понеже повечето сме в къщи може да се измисли и нещо на открито. Та малките училище се стараят повече.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: грейпфрут в пт, 20 мар 2020, 10:39
И синът ми е неделна група в Междучасие - днес има извънреден час - от 4. В неделя вече ще си е редовният.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Алиена в пт, 20 мар 2020, 11:20
Набора е в неделна група. Единствено са ми пратили един тест  и един видео урок по мат. Още малко ако се помотаят няма да плащам последната вноска.
То въобще ще има ли НВО? Карантината се очаква да е 2 месеца. Сутринта ги слушах, че в Италия ще са на училище най-вероятно чак септември.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пт, 20 мар 2020, 11:21
Вероятно ще има, н как точно ще се проведе, не знам.
Не са много вариантите.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: vesi1 в пт, 20 мар 2020, 11:23
Е как как - он-лайн, естествено :satisfied:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в пт, 20 мар 2020, 11:25
НВО за седми клас ще има при всички случаи, защото без него няма как да ги разпределят в гимназиите. Същото важи и за 12-и клас. Малките, 4-и клас, може и да ги подмине. Кога и как ще се проведе вече е въпрос за 1 милион долара.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ✿ Надежда ✿ в пт, 20 мар 2020, 11:31
Аз си ръсъждавам , по въпроса с НВО, дали няма да го изместят като по утихне всичко за юли или направо в началото на сптември, което не е вариант, защото ще са забравили всичко.
Но се успокоявам, че всички сме в тази ситуация, цял един свят има еднакви проблеми.
Голямата ми дъщеря е в Англия и тя няма яснота за изпититите, които са писменни, част от колегите и са се прибрали по родните места. Та хаууса е пълен за всички.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пт, 20 мар 2020, 12:05
Аз си представям НВО през юни или юли. По 5 деца в стая (ще стигне училището, защото ще е затворено само за 7 клас) и възможност за втора дата на контактни или болни деца. Освен това материалът ще е до първи срок на 7 клас, което значи, че трябва да се направи сериозен преговор на шестокласната литература, а аз го бях заложила за априлската ваканция. Да видим кога ще го вместим.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ✿ Надежда ✿ в пт, 20 мар 2020, 12:12
При моята девойка е проблема с шестокласният материал по математика, сама си казва, че все едно го е изтрила. За Литературата няма проблем.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пт, 20 мар 2020, 12:17
Вече не знам моята какво знае, какво помни и какво не. В момента не мога да мисля за това. Ще изчакам да кажат какво и кога ще се прави и тогава ще се прави разбор.
Иначе и аз мисля, че ще им сложат повече материал от 6 клас, което е нормално. Но предвид това, че не се знае знае ли се, предпочам да преговори, когато има някаква яснота. Ако я карам да преговаря сега, до май-юни пак ще е забравила.
В пълна безтегловност и безвремие сме в момента.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в пт, 20 мар 2020, 12:43
Моят си прави тестове от разните книжки с ПИ, които имаме вкъщи. Така де факто и постоянно преговаря, защото там има много разнообразни задачи. Сега като започнаха виртуалните класни стаи вече и за новия материал не се притеснявам.
На него му се ходи на училище. Тъпо било да е цял ден пред лаптопа.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пт, 20 мар 2020, 12:52
Накрая няма да искат да ползват никакви устройства.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: *Biskvitka* в пт, 20 мар 2020, 13:01
Щерката щом взе сама да оставя телефона, натам вървят нещата, Биси :wink:
Иначе, учението е проформа. Стоят пред лаптопите от 8.50 до 11,30 и това е. Имат да правят разни презентации по разказвателните, но срок нямат. Ще видим как ще потръгнат нещата следващата седмица.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пт, 20 мар 2020, 13:07
Извинявайте, че мрънкам, но ако децата  знаят кога да седнат за "обучение", са щастливци. Нашата госпожа по музика се е появила по някое време сутринта и е дала домашно за следобяд. Не е драма домашното, хаосът е изнервящ.
Госпожата по бел с огромното домашно е казала, че не иска да го изпращат, да си го пазели.
Откакто започна "дистанционното обучение" виждам детето по-рядко и от преди, а съм вкъщи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пт, 20 мар 2020, 13:11
Добре де, а защо са такива сроковете? Домашното винаги се е давало от единия час за следващия път, когато децата имат час. Така по музика може всеки ден да им дават домашни...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пт, 20 мар 2020, 13:13
Ми ще си го пазаят, я! Ако може и в сейф , защото ще има висока стойност, когато всичко премине.
Звънче, а дали се проверява такъв обем домашни?...
Що се халосват така тези хора.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пт, 20 мар 2020, 13:16
Добре де, а защо са такива сроковете? Домашното винаги се е давало от единия час за следващия път, когато децата имат час. Така по музика може всеки ден да им дават домашни...
По програма днес имат час.
Охххх, добре, че е петък. Дано другата седмица е по-подредено.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: green_dawn в пт, 20 мар 2020, 13:24
При набора рефренът е "Имайте търпение"... То ще свърши извънредното положение, докато тръгне евентуално синхронно дистранционно обучение. И после някой ще ми говори за равнопоставеност. Bull shit e цялата работа.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пт, 20 мар 2020, 13:27
Много мразя да ходя на вилата, защото майка някак е успяла да превърне ходенето там в задължение и правене на неща, които тя иска, когато тя иска. С тази карантина усещам, че ако времето е хубаво следващата седмица бих отишла с удоволствие. На час път е от София и почти няма хора. :scream:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пт, 20 мар 2020, 13:28
За мен , в този 6лучай по- добре работи самоподготовката. Няма нужда някой да дава безброй домашни, а да не се преподава.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в пт, 20 мар 2020, 13:37
Много мразя да ходя на вилата, защото майка някак е успяла да превърне ходенето там в задължение и правене на неща, които тя иска, когато тя иска. С тази карантина усещам, че ако времето е хубаво следващата седмица бих отишла с удоволствие. На час път е от София и почти няма хора. :scream:

Ако не затворят София:(


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пт, 20 мар 2020, 13:38
От безбройни домашни не остава време за самоподготовка.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Просто_майка в пт, 20 мар 2020, 13:48
Много мразя да ходя на вилата, защото майка някак е успяла да превърне ходенето там в задължение и правене на неща, които тя иска, когато тя иска. С тази карантина усещам, че ако времето е хубаво следващата седмица бих отишла с удоволствие. На час път е от София и почти няма хора. :scream:

Ако не затворят София:(
Живея на 30 км. от София. От понеделник всички столичани с имоти в региона са се изнесли в нашата община. Поне да си седяха в имотите. А те са плъпнали навсякъде. Моля ви, спазвайте карантината. Тя не е за да си ходим на вилата. А оплюваме масово тези, които след 13.03. отидоха на Банско. От вчера всичките ми клиенти (работя в общинска администрация) са не местни жители и идват с репликите: "Ние щото не сме на работа, та решихме да дойдем тук и сега, нали, няма опашки да си оправим имотите / платим данъците", "Ма нас вирусът не ни плаши. Вас като ви плаши, стойте си в къщи", "Ма аз не съм болен (подсмърчайки)". Аз ли нещо не разбирам - в отпуска ли ни пуснаха, или сме в извънредно положение?
Можете да ме убиете с камъни!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в пт, 20 мар 2020, 13:50
Накрая няма да искат да ползват никакви устройства.

Аз му казах, щом се изморява от толкова стоене пред лаптопа, следобед да си се занимава с други неща. Ама не ще. Игрите, видео обработки и разни там други неща, с които се занимава, не си ги дава.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в пт, 20 мар 2020, 13:51
Звънче,да не затворят София,че ще страдаш за вилата... Да ви разсея с домашно от...детската градина.Една приятелка ми го пусна,търсейки помощ..(//cdn.bg-mamma.com/h97o/ROMoK.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пт, 20 мар 2020, 13:56
Според мен няма да затворят София. Нито е необходимо на този етап, нито е осъществимо.

Ох, да похваля учителят ни по фвс, че откликна на молбата ни да не им дава презентации, а упражнения за раздвижване.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в пт, 20 мар 2020, 14:02
Ъ? От това последното нищо не разбрах 😂 имам предвид лазаруването.
Наборът каза, че по ФВС са му пуснали една дълга презентация с волейболните правила. Ама му била скучна и нямало да я чете.
От днес вече и учителката по математика е във виртуална класна стая. Май не останаха учители, които да не работят така.
Раздадоха им потребителски имена и пароли за Microsoft Teams. Не знам обаче дали няма да го ползват като резервен вариант. Имаше такива предложения.
Сега работят в Moodle  и в него е интегриран BigBlueButton за виртуални класни стаи. В първите дни Moodle доста крашваше, но вчера и днес не е имало никакво прекъсване. Бяха ни уведомили, че се прави опит за прехвърляне на платформата на нови сървъри. Не мога да се оплача от реакцията на училищното ръководство. Получаваме доста информация и в дискусия упаствахме. Правят и те всичко, което е по силите им.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Джанка в пт, 20 мар 2020, 14:14
Здравейте, момичета! Приемате ли още една майка на седмокласник в редиците? :)
Току-що получих мейл от Регалия, че ПИ на 29.03 и 5.04 ще се проведат онлайн. Допълнително ще изпратят потребителски имена и пароли.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: renni79 в пт, 20 мар 2020, 14:16
При нас нещата с онлайн обучението се раздвижиха от вторник насам. По БЕЛ имат часове по Зуум, по математика им изпраща да правят разни задачи. По всичко друго също текат всевъзможни задачи-най-вече планове на уроците. До един момент следях и на двете деца задачите в школо, но станах прекалено много.

От Междучасие днес следобед ще има онлайн урок по математика. Само това съм получила (с Грейпфрут сме заедно, децата де). При Михайлова още нищо не съм получила.

Добре дошла, Джанка!
Това с Регалия е интересно, ще се опитам да запиша и моята, ако приемат новозаписващи се.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пт, 20 мар 2020, 14:26
Здравейте, момичета! Приемате ли още една майка на седмокласник в редиците? :)
Току-що получих мейл от Регалия, че ПИ на 29.03 и 5.04 ще се проведат онлайн. Допълнително ще изпратят потребителски имена и пароли.
Иха, страхотна новина, благодаря! Дали ще имат ограничение на потребителите?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в пт, 20 мар 2020, 14:31
Здравейте.
Хората масово са изперкали с тоя коронавирус. Все едно, ще прелети през терасата и ще им кацне на рамото. Грам мозък не е останал в доста глави.
Радвам се, че тук все още цари някакъв здрав разум.
Иначе младежът приключи днес с физиотерапията. Много се чудехме дали да ходи, но решихме, че е по-добре сега, докато още не се е разпространил вирусът. От бързото израстване му откриха сколиоза. Може да се поправи сега, докато още израства.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: грейпфрут в пт, 20 мар 2020, 14:32
Рени, то часът с Гьорева беше тази сутрин май - не си ли получила мейл? Моят обаче го пропусна - имаше математика с класа си. Разбрахме се да гледа записа, когато ми го пратят.
Едит - а може да има и 2 урока днес, не знам, аз поисках промяна, защото следобедният пък съвпадаше с урока по БЕЛ


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пт, 20 мар 2020, 14:35
Здраве, Джанка! Добре дошла!

Зазу, той и здравият разум е до време😀

Ходихме до два магазина зо нас. Спазваме дистанция, в магазините се прави дезинфекция след всеки клиент и влизаме по двама. За сметка на това, градските пиянки се бяха наблъскали на пейките в градинката и пет пари не дават.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в пт, 20 мар 2020, 14:37
Аз не смятам да я записвам Ема за онлайн изпит в Регалия. Установих, че при нея има голяма разлика в резултатите от ПИ вкъщи и ПИ навън. Явно притеснението и стресът й влияят доста. Вкъщи прави задачите без проблем, че и за доста по-кратко време, на ПИ в школа - голяма разлика в резултата. Така че за нея е полезно да тренира, когато е под стрес, вкъщи й ги давам само за упражнение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Джанка в пт, 20 мар 2020, 15:00
Здравейте, момичета! Приемате ли още една майка на седмокласник в редиците? :)
Току-що получих мейл от Регалия, че ПИ на 29.03 и 5.04 ще се проведат онлайн. Допълнително ще изпратят потребителски имена и пароли.
Иха, страхотна новина, благодаря! Дали ще имат ограничение на потребителите?

Нямам идея, може да ги попитаме. Аз умувам как ще разписват геометричните задачи в тази ситуация, но сигурно са помислили за това... :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пт, 20 мар 2020, 15:43
Много мразя да ходя на вилата, защото майка някак е успяла да превърне ходенето там в задължение и правене на неща, които тя иска, когато тя иска. С тази карантина усещам, че ако времето е хубаво следващата седмица бих отишла с удоволствие. На час път е от София и почти няма хора. :scream:
Живея на 30 км. от София. От понеделник всички столичани с имоти в региона са се изнесли в нашата община. Поне да си седяха в имотите. А те са плъпнали навсякъде. Моля ви, спазвайте карантината. Тя не е за да си ходим на вилата. А оплюваме масово тези, които след 13.03. отидоха на Банско. От вчера всичките ми клиенти (работя в общинска администрация) са не местни жители и идват с репликите: "Ние щото не сме на работа, та решихме да дойдем тук и сега, нали, няма опашки да си оправим имотите / платим данъците", "Ма нас вирусът не ни плаши. Вас като ви плаши, стойте си в къщи", "Ма аз не съм болен (подсмърчайки)". Аз ли нещо не разбирам - в отпуска ли ни пуснаха, или сме в извънредно положение?
Можете да ме убиете с камъни!
Не мисля, че написах това, което обясняваш. Работа в общинския град и община нямам. Написах вилата - имот 1 дка с ограда, около който не живеят хора. Спокойна ли си сега? Вилата ни е на 50 км посока Сърбия.
Има много по-културни начини да си платим данъка без да е нужно да ходя при лелите в общината и данъкът вече е платен, както и всички останали сметки. Работа в общината нямам и никога не съм имала. Всичко се случва през нета и не завися от компетентността на случайни служители.
Положението е карантина, а не военно. Карантина означава да се спазват изискванията за изолираност, а не зазиждане.
Отношение към Банско нямам и не съм изразявала.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: googlish в пт, 20 мар 2020, 15:49
Момичета, няма начин да няма начин! Постепенно всичко ще се канализира и ще се адаптира към ситуацията, само здраве да има.
  Светът е толкова объркан, а ценностите са изчезнали, че му трябваше един коронавирус малко да се отрезви!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: renni79 в пт, 20 мар 2020, 15:52
Рени, то часът с Гьорева беше тази сутрин май - не си ли получила мейл? Моят обаче го пропусна - имаше математика с класа си. Разбрахме се да гледа записа, когато ми го пратят.
Едит - а може да има и 2 урока днес, не знам, аз поисках промяна, защото следобедният пък съвпадаше с урока по БЕЛ

На мен са ми написали, че урокът е от 16:30. Ще видим какво ще гледат. И без това пише, че ще го ползват после като запис за други групи, така че явно уроците ще се въртят.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в пт, 20 мар 2020, 15:57
Пък аз съм в парка.
Пеят птички.
По-рано днес чичкото-охрана на Лидл ме нарече "момиче". 😊
#хубавое.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пт, 20 мар 2020, 15:57
Подсмърчаща, нагла столичанка (без вила) си ти.
Шейм он ю!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Judy в пт, 20 мар 2020, 16:01
Момичета, няма начин да няма начин! Постепенно всичко ще се канализира и ще се адаптира към ситуацията, само здраве да има.
  Светът е толкова объркан и ценностите са изчезнали, че му трябваше един коронавирус малко да се отрезви!

Абсолютно е така!
При нас си тръгнаха от сряда нещата и си вървят много добре. Всеки учител пуска по нещо за деня, човекът сяда, прави и предава. После си прави самолетчетата и танковете и вечерта излизаме. Таз вечер сме за див чесън по горите.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Просто_майка в пт, 20 мар 2020, 16:08
Много мразя да ходя на вилата, защото майка някак е успяла да превърне ходенето там в задължение и правене на неща, които тя иска, когато тя иска. С тази карантина усещам, че ако времето е хубаво следващата седмица бих отишла с удоволствие. На час път е от София и почти няма хора. :scream:
Живея на 30 км. от София. От понеделник всички столичани с имоти в региона са се изнесли в нашата община. Поне да си седяха в имотите. А те са плъпнали навсякъде. Моля ви, спазвайте карантината. Тя не е за да си ходим на вилата. А оплюваме масово тези, които след 13.03. отидоха на Банско. От вчера всичките ми клиенти (работя в общинска администрация) са не местни жители и идват с репликите: "Ние щото не сме на работа, та решихме да дойдем тук и сега, нали, няма опашки да си оправим имотите / платим данъците", "Ма нас вирусът не ни плаши. Вас като ви плаши, стойте си в къщи", "Ма аз не съм болен (подсмърчайки)". Аз ли нещо не разбирам - в отпуска ли ни пуснаха, или сме в извънредно положение?
Можете да ме убиете с камъни!
Не мисля, че написах това, което обясняваш. Работа в общинския град и община нямам. Написах вилата - имот 1 дка с ограда, около който не живеят хора. Спокойна ли си сега? Вилата ни е на 50 км посока Сърбия.
Има много по-културни начини да си платим данъка без да е нужно да ходя при лелите в общината и данъкът вече е платен, както и всички останали сметки. Работа в общината нямам и никога не съм имала. Всичко се случва през нета и не завися от компетентността на случайни служители.
Положението е карантина, а не военно. Карантина означава да се спазват изискванията за изолираност, а не зазиждане.
Отношение към Банско нямам и не съм изразявала.
Точно това казвам - няма изолираност! 90% от тези, които са в селата (не постоянно живущите) не се изолират по никакъв начин! Те приемат ситуацията като допълнителен отпуск. Масово разясняваме как могат да се платят данъците - отсреща ни се смеят, че нямали вяра на банкиране, изипей и другите системи. Повявайте, плащането е на данъците е най-малкия проблем.
Извинявам се, ако съм те засегнала - не е лично към теб. Виждам реалното положение в малките общини. Аз съм просто един случаен служител. Случайно попаднала някъде си. Само дано учителите и лекарите ни не са случайни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Алиена в пт, 20 мар 2020, 16:10
Сега 3 дни ще се обясняват дали да затворят София или не, да може който още не се е изнесъл да се изнесе. То губи смисъл всичко това.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пт, 20 мар 2020, 16:12
А аз казвам, че не е проблем да се ходи на вила, ако се съобразяваш с правилата.
Не приемам да ме цитараш в ситуация, която не описвам, да.
На вилата не ходя, за да обслужа "задължения и правила". Слава Богу има модерни начини да не се налага да се съобразявам с работно време и лични компетентности на администрацията. Не бих седяла сега там, защото нямам глезотиите на градския живот, които винаги съм имала - парно и топла вода без бойлер, но бих отишла за ден-два да си проветря главата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Fifiana в пт, 20 мар 2020, 16:17
Това ще е докато въведат в кола да се вози само един човек. Тогава само един ще ходи до вилата. :)

Какво ще стане с приема в 8 клас, ако тая лудост със седенето вкъщи продължи до края на юни да речем?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пт, 20 мар 2020, 16:20
В  колата , и на вилата бих заминала веднага, ако имах вила.  Нашите си имат и са си там. На двора с високите дувари. Карантината маже да се спазва и там.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: liani в пт, 20 мар 2020, 16:55
И аз си мислех за ходене на вилата, че сме отпуска другата седмица с ММ, но първо ще е студено, а тя е предимно лятна къща и няма много условия, а и ще трябва да оставим децата сами, че там и нет няма, щото сме в гората. Някак си по бих се изолирала там, отколкото в апартамента, но да беше по-топло. Иначе вероятността да срещнеш човек наблизо е минимална.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Алиена в пт, 20 мар 2020, 16:58
Няма да ходите на вилите, не го мислете повече. От утре няма да може да се напуска областта без основателна причина.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пт, 20 мар 2020, 17:11
“Осователни” как да се тълкува?
Да не е имало брифинг пак? Това стана като сериал.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пт, 20 мар 2020, 17:22
От сериалите "а си изпуснал серия, а си в полето по без гащи" 😂
Цитат
Преустановяват се посещенията на паркове, детски и спортни площадки. Органите на МВР ще организират КПП-та около областните центрове, като ще се проверява целта на пътуване. Ще минават само хора с неотложно пътуване, за отиване на работа, със здравословни проблеми пътува към вкъщи или към постоянния адрес. Тези цели ще се удостоверяват със служебна бележка, медицински документи или лична карта,
https://m.dir.bg/dnes/obshtestvo/zabraniha-pazaruvaneto-ot-hora-do-60-g-ot-8-30-ch-do-10-30-ch
Пфууу, и на вила не мога да отида! Не че се бях затърчала. Данъци и сметки са платени без лели на гише.
Ред, дишай много, свършва.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в пт, 20 мар 2020, 17:24
“Осователни” как да се тълкува?
Да не е имало брифинг пак? Това стана като сериал.
Мутафчийски забрани да се напускат областните гпадове. Който работи в др населено място трябва да си извади служебна бележка.
Другото,което запомних е,че хора до 60г нямат право да пазаруват от 8 и 30 до 10 и 30-тогава ще е само за по-възрастните .
Куриерските служби също ще работят.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пт, 20 мар 2020, 17:35
Благодаря, хвърлих поглед на заповедта.
Ми, ха дано са за добро тези мерки...
Закрепостените. Първа част.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в пт, 20 мар 2020, 17:36
Не ги мислете данъците.Удължиха  сроковете... ;) ох. ..какво доживях-дс се радвам на влошаващо се време


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в пт, 20 мар 2020, 17:50
Кака ви Ред има лисичи нос. Веднага се усети днес. :D


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пт, 20 мар 2020, 17:50
Мен нещо ме заболя един зъб, който уж ми лекуваха. Сега, като не работят зъболекарите, дали поне златарите бачкат, та да ми измайсторят един златен?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Mimi75 в пт, 20 мар 2020, 18:01
Ох, Бисерка, и за съм на това дередже. Дано не стане някой пулпит, докато ни разпуснат :)
Иначе, при нас малко по-спокойно вече - като цяло спряха поне в ЕД да ни пращат задачите, и останаха само 3 места за проверка :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в пт, 20 мар 2020, 18:21
Казах ли ви сутринта, че ще затворят София...Само не разбрах каква е причината за новите мерки - бум на заболелите ли има днес?

Аз имам вила, но за 20 години съм отишла 1 път за 30 минути и това е. Нямам желание да ходя там изобщо, не я чувствам своя, а и не е моя тип "почивка".  

Нещо козунакът се оказа проблемен - вече в 3-ти магазин не намирам жива мая.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в пт, 20 мар 2020, 18:50
Зъболекарите работят!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: denyil в пт, 20 мар 2020, 19:20
gadamer и със суха мая ако намериш , става идеален козунак .Вчера  имаше само прясна на кубчета във Фантастико , сухата я бяха изкупили.
Точно днес, преди обяд си говорехме с ММ , че ако не се влошаваше времето , бихме отишли в карантина на вилата - в подножието на Рила , най-близките къщи на по над 300/500 метра , въздух , тишина , интернет-няма да има проблем с обучението..ама закъсняхме.
Преди малко простирам на терасата и  гледам - съседката на нейната да подиша въздух - " чакай да отида в другия край..." , а там до стената...друг  съсед...като врабци на жица бяхме.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в пт, 20 мар 2020, 19:26
Хайде ,честито-онлайн обучение до края на ИП-ама то се очакваше де...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в пт, 20 мар 2020, 19:37
Ми аз не знам дали да го мислим обучението и НВО вече.
Някакви други ексцесии ми се струва, че вече стават вероятни.
Няма да се издържи икономически така. Ние не сме богата държава.
Да не вземе да стане гражданска война накрая.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: liani в пт, 20 мар 2020, 19:39
Хайде ,честито-онлайн обучение до края на ИП-ама то се очакваше де...
Това официално или са предположения, че не го чух сред мерките?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в пт, 20 мар 2020, 19:42
Е колко по-официално да стане?Малко четене/слушане с разбиране проявете...Затягат се мерките,не тв пускат никъде,как точно са се случи обучението?Да се надяваме да не откара много дълго.Аз лично вече съм сигурна че 14.04 няма да е крайната дата на ограниченията... Наздраве


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в пт, 20 мар 2020, 19:42
Само не ми е ясно защо ограничват хората ПОД 60 г., но не и тези НАД 60 г, които са всъщност застрашени?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в пт, 20 мар 2020, 19:43
Ограничават ги.Да излизат сутрин до 10.30.Това да е своеобразен прозорец да не засичат хора под 60 г и така да ги поставят в риск.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в пт, 20 мар 2020, 19:44
Не съм чула нищо официално, но няма как да е иначе. Първите случаи в Италия са от 06 февруари и тепърва навлизат в разгара на епидемията. В Ухан около три месеца са на пангара. Не виждам как с магическа пръчка тук всичко ще се оправи след две седмици. Вирусът си е вирус, надали си сменя логиката географски.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в пт, 20 мар 2020, 19:44
Хайде ,честито-онлайн обучение до края на ИП-ама то се очакваше де...
Това официално или са предположения, че не го чух сред мерките?
Казаха го по Нова телевизия...
Другото,което ме шокира,че за да бъде социалната изолация ефективна трябвало да продължи 6 месеца.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пт, 20 мар 2020, 19:48
Само не ми е ясно защо ограничват хората ПОД 60 г., но не и тези НАД 60 г, които са всъщност застрашени?
За да пазаруват тогава (от 8.30 до 10.30) само тези над 60.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в пт, 20 мар 2020, 19:48
Ограничават ги.Да излизат сутрин до 10.30.Това да е своеобразен прозорец да не засичат хора под 60 г и така да ги поставят в риск.

Не ги ограничават, защото никъде не се казва, че има период, в който не могат да излизат. Изобщо не казват нищо за хора НАД 60 г. Напротив, ограничават хора ПОД 60 г. да пазаруват от 8.30 до 10.30, но не е забранено хора НАД 60 г. да пазаруват целия ден след 10.30.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пт, 20 мар 2020, 19:55
Ето я заповедта
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/hyCl/EEAgx.png)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в пт, 20 мар 2020, 19:57
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/20/rd-01-143.pdf това е заповедта черно на бяло


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в пт, 20 мар 2020, 19:58
Само не ми е ясно защо ограничват хората ПОД 60 г., но не и тези НАД 60 г, които са всъщност застрашени?
За да пазаруват тогава (от 8.30 до 10.30) само тези над 60.

Ако искат да постигнат това, следва заповедта да е "Забранява се на хората НАД 60 г да пазаруват извън диапазона 8.30 - 10.30 часа, а на тези под 60 г от 8.30 до 10.30."


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пт, 20 мар 2020, 20:00
А защо карат възрастните хора да излизат рано?
Около 98% от настоящите мерки не са логични за мен.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пт, 20 мар 2020, 20:01
Права си, gadamer, но явно се предполага, че тези над 60 ще ги е страх да се мешат с младите и няма да излизат след 10.30, когато щъкат и млади.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в пт, 20 мар 2020, 20:07
Добре де, какви са ви наблюденията за хората над 60?
Нашите родители и тези на приятелите ни правят едно и също - де факто излизат повече от нас (понеже пък ние работим през деня). Пазаруват, разхождат се, някои даже работят (мъжете на тази възраст често са охранители някъде; тези в Лидл днес бяха поне 65+). Точно наопаки е всичко.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в пт, 20 мар 2020, 20:09
То е видно че не ги страх особено възрастните.Имат се за безсмъртни.Явно са много " яки" реплики  в стил" аз война съм преживял, Виденова зима...... и т.н.... тия с вирус ще ме плашат


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в пт, 20 мар 2020, 20:11
Абе май не е точно това.
По-скоро "и без това ми е дошло времето". Подозирам, че ако бях на 80 и аз щях да разсъждавам така.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ТришаР в пт, 20 мар 2020, 20:16
Моята майка не излиза изобщо. Бях писала, тя от най-най- рисковите - с ХОББ, хипертония и диабет. Днес мъжът ми ѝ занесе, каквото беше поръчала. Иначе в началото и тя се опита с "айде бе, каквото такова, ако ще се мре, да се мре", но я вразумхме. Поне се надявам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в пт, 20 мар 2020, 20:17
Аз похвалих моите баби, че стоят на слънце и така коронавирус няма да ги хване. А едната ми баба каза, че тогава все на сянка ще стои. Стигало й вече....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в пт, 20 мар 2020, 20:19
Затова ограничават младите в пазаруването според мен, защото явно им е трудно да ограничат хората над 60.
Излезе ли официална заповед, че няма да учат до 13.04 или все още са слухове?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: liani в пт, 20 мар 2020, 20:27
Да де, но така формулирана заповедта не ограничава възрастните да пазаруват в друго време, а само нас да пазаруваме в посоченото време.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: rummi_pl в пт, 20 мар 2020, 20:30
Тия една заповед не могат като хората да напишат 😂
Първият път реших, че просто в бързината не са успели да се изразят правилно. Но сега вече доказаха колко са прости!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: googlish в пт, 20 мар 2020, 20:50
Надявам се, че ще я коригират, защото на практика нищо не задължава възрастните да пазаруват точно в интервала, в който по- младите се ограничават. Така формулирано е една безмислица. Но в това напрегнато време да не сме толкова критични😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пт, 20 мар 2020, 20:54
Снимките от Арена Армеец много ми повлияха. Все едно е война. Дори се наревах без да зная защо. Приятелката в Ломбардия така всеки ден реве вече 10 дни. Явно това е първа фаза. Тъпото е, че притесних Ния с моята неадекватност.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пт, 20 мар 2020, 20:54
Моята майка не е излизала от миналата седмица (над 70 г., преминала през рак на гърдата, с хронична аритмия и проблеми със сърцето). Ходя и й нося нещата, от които има нужда, седи на балкона на слънце, дори до пейката пред блока не слиза. До преди това излизаше всеки ден. Има си компания от бабички, с които пият кафе в квартала. И те не излизат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в пт, 20 мар 2020, 20:54
Възрастните хора могат да си пазаруват, когато си искат. Дали ще се възползват от този прозорец не е ясно. Прочетох, че и в Чехия наредбата е по същия начин формулиране.
Ние пък ще се ограничим. Честно казано никога не ми се е случвало да пазарувам в този часови диапазон.
ДО със сигурност ще е поне до края на май. Надявам се да имаме късмет и през юни да сме в училище.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Fifiana в пт, 20 мар 2020, 20:55
Ама няма проблем възрастните, застрашени, да щъкат по всяко време?! (Обособена част ли е "застрашени"?).
Трябваше да е изрично ясно по възрастов диапазон кой кога да пазарува значи.
Скоро икономиката на бедната ни страна ще издъхне и ще дойдат още проблеми и мизерии.
А бездомниците прибраха ли ги поне?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в пт, 20 мар 2020, 21:00
Мисля, че до седмица ще сме като в Италия, Испания, Франция - навън по един и с декларация в джоба.
Скоро възрастните няма да могат да щъкат. Живея до парк - вечер е пълно с тийнове, младежи, пенсионери. Всички на групи. Е, не е каквото е в нормално време, но пак са много. Социална изолация - йок, маски - йок.
По-строгите мерки се очакваха/очакват.

Абе, ще го преживеем и това.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в пт, 20 мар 2020, 21:01
На мене в критични моменти винаги ми идва на помощ астрономията. 😊
При 10 на 21 степен звезди във Вселената явно нито е гео- нито хомоцентрично положението. Не сме кой знае колко важни според мене. Важно е да се запази някакъв здрав разум, за да се отреагира трезво на каквито там времена дойдат.
Както се казва - и това ще мине.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пт, 20 мар 2020, 21:04
Ако не беше НВО, въпреки че и то не ми е критично, каквото за всички, това и за моето дете, за сега ми е интересно това, което се случва. Лошото ще дойде след това. Според мен се случват неща, които не осъзнаваме и виждаме на повърхността.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пт, 20 мар 2020, 21:10
Звънче, прочетох НЛО:grinning:
Ред, така е, и това ще мине,   а какво ли идва след него.
Първо трябва да се докаже, че тука съществува здрав разум😉

П.п.И нещо, което много ми хареса!


Скрит текст:
Затворници в свободен свят
Кой би си го помислил...
Явно Господ се сети –
Че отдавна не е чистил...
“Всичко си зависи от мене -
на съдбата съм си диригент...”
Сега дирижаш ли в хола?!
Бетониран в кутийка цимент?
Объркан от хиляди мнения –
Конспирация, природа, война?
Сега не се мерим по нова кола ,
А се мерим по силна душа...
Няма страшно, ще мине и тва...
За вярата патрони няма...
Ама после като се родим отново –
Ще се родим ама с прострелна рана.
И тая рана ще ми напомня –
да дишам въздух, да садя храна.
Тая рана всеки ден ще ми напомня –
да ставам и да благодаря...
Да благодаря че има кой да обичам...
Кви коли, кви позиции братко?
Не видя ли че всичко дето купуваме -
съществува ама само за кратко...
Ще бъде ден – слънчев и ясен.
Ценен урок ще бъде премислен.
Ще бъде ден - пролет и лято.
Ще бъде ден но много по-смислен :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пт, 20 мар 2020, 23:46
Ох, оптимистична нотка: УЕФА било насрочило нова дата за някакъв мач на България. Датата е 04.06.2020. Значи хората имат надежда, че всичко ще е свършило дотогава. И японците твърдят, че олимпиада ще има. Щом спортистите ще се подготвят без тренировки за Токио, нас едно нво с ДО няма да ни уплаши :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пт, 20 мар 2020, 23:59
Малко оптимизъм и от мен.

"Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, съобщи тази вечер пред БНТ, че има двама излекувани от смъртоносния коронавирус в страната ни. Те са от Плевен и с тях общият брой на излекуваните у нас стават трима.

По-рано днес началникът на Националния оперативен щаб и на ВМА ген. Венцислав Мутафчийски съобщи на брифинг, че един от пациентите във ВМА ще бъде изписана, след като два теста са потвърдили, че вече не е носител на коронавируса."


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: mar4ela в сб, 21 мар 2020, 09:20
При нас засега всичко върви нормално. Учителите ни по БЕЛ и математика се организираха бързо. Имаха часове по история и география в Zoom. При второкласника също върви гладко, когато не се разсейва, но ще го вкарам в релси.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в сб, 21 мар 2020, 09:43
Получих мейл от Междучасие, че ще имат занятия във вторинк и петък следобяд, но младежът учи втора смяна и си има дистанционни часове от училище. Писах им. Ако искате, пишете и другите мами, на които децата са втора смяна и са при г-жа Михайлова. Предложих им да разделят временно децата на сутрешна и следобедна група.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Алиена в сб, 21 мар 2020, 09:49
И аз току що получих имейли, уроците си остават по времето, в което се провеждат по принцип, неделя следобяд.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: denyil в сб, 21 мар 2020, 09:57
Вкъщи в момента (от 9 и 15 ) тече урок по БЕЛ , Междучасие.По график е в  събота 11.30.За мат. още нямам инфо , кога ще е редовния урок.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в сб, 21 мар 2020, 14:56
Ако някой се е записал на БЕЛ в смг, намерих инфо на сайта им:

Започната е организация за онлайн провеждане на отложените Тренировъчен тест по математика за 3. клас и Тренировъчен тест по български език и литература за 7. клас. Следете сайта ни в страницата “новини” за допълнителна информация относно тестовете.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: mamma79 в сб, 21 мар 2020, 18:00
Изпитът в 7-ми клас със седмица по-късно при по-дълга карантина:

https://www.monitor.bg/bg/a/view/izpityt-v-7-mi-klas-sys-sedmica-po-kysno-pri-po-dylga-karantina-192351?fbclid=IwAR00hfWr52Bm6e8XbH550gH9pUt2gcdEuHizT0aPcGSoEjyUhXCISzxiYyc (https://www.monitor.bg/bg/a/view/izpityt-v-7-mi-klas-sys-sedmica-po-kysno-pri-po-dylga-karantina-192351?fbclid=IwAR00hfWr52Bm6e8XbH550gH9pUt2gcdEuHizT0aPcGSoEjyUhXCISzxiYyc)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в сб, 21 мар 2020, 18:43
Някой пита и тук, затова да пиша: смг учители качиха резултатите от ПИ по мат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в сб, 21 мар 2020, 20:08
Изпитът в 7-ми клас със седмица по-късно при по-дълга карантина:

https://www.monitor.bg/bg/a/view/izpityt-v-7-mi-klas-sys-sedmica-po-kysno-pri-po-dylga-karantina-192351?fbclid=IwAR00hfWr52Bm6e8XbH550gH9pUt2gcdEuHizT0aPcGSoEjyUhXCISzxiYyc (https://www.monitor.bg/bg/a/view/izpityt-v-7-mi-klas-sys-sedmica-po-kysno-pri-po-dylga-karantina-192351?fbclid=IwAR00hfWr52Bm6e8XbH550gH9pUt2gcdEuHizT0aPcGSoEjyUhXCISzxiYyc)

На този етап това малко ми звучи като лингвистично упражнение. Нищо не се знае. Дано да не се повтори случващото се с Италия.
Ние тук си се шегувахме с ракията и чесъна, но взех да ги практикувам редовно . ..


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в сб, 21 мар 2020, 20:59
Аз по-скоро го виждам през юли, но и това, което пишат не е невъзможно. В Италия е минал едва месец и половина, в Китай за около 3 месеца вече са доста добре нещата, тук са минали само две седмици.
Всички си правят някаква подобна сметка според мене, най-вече на база Ухан.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: solnichka в сб, 21 мар 2020, 21:11
И аз си мисля за юли. Но истината е, че се упражняваме само. Никой не знае какво ще стане. Министърът говореше, че са разгледали 5 или повече бяха сценария. 9 и 11 юни ми звучат трудно постижими, обаче.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в сб, 21 мар 2020, 21:14
Добре, а от януари не се ли работи по лекарство? Аз все още имам надежди на науката.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: googlish в сб, 21 мар 2020, 21:17
По принцип по правилата на епидемиолозите за развитие на епидемиите , така споменаха от щаба, пикът се очаква края на април, началото на май. В такъв случай не виждам как в началото на юни децата ще се върнат на училище, освен ако не измислят нещо дистанционно за изпита.
    Лекарство скоро няма да има - първо трябва да мине клинични изпитвания, после регистрация, това в най- добрия случай е година.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: solnichka в сб, 21 мар 2020, 21:24
Ами, ако френският лекар се окаже прав, че СЪЩЕСТВУВАЩИ препарати с хинин вършат работа. (нашите забраниха износа, т. е. има следа тук), може и от средата на април да си тръгне живота наново. Но пак,    чешем езици (клавиатури)  само.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: rummi_pl в сб, 21 мар 2020, 21:42
Според мен ще изкараме така целия април, даже с още повече рестрикции. И през май нещата лека-полека ще започнат да се нормализират. Юни ще са изпитите, а там какво ще стане идея си нямам 🙄


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: solnichka в сб, 21 мар 2020, 21:51
По отношение на училището няма накъде повече рестрикции. Ясно е, че такова няма.
Интересно е колко ваканция са отпуснали като аванс, при който няма да се пипат изпити и финал на учебната година, ама ще разбираме в движение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в сб, 21 мар 2020, 21:58
Аз днес гледах един клип, в който италианци показват някакво руско противовирусно лекарство - Арбидол. И в другата тема често се споменава, но го няма на нашия пазар.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: solnichka в сб, 21 мар 2020, 22:07
Важното е да намерят какво помага... е, и после време да произведе достатъчно, но пак по-бързо в сравнение с това да се измисля сега, да се изпитва тепърва и т. н.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в сб, 21 мар 2020, 22:10
Спряга се и аналгин- хинин, но доколкото знам, той се произвежда само за износ.
Кирил Домусчиев с какво го лекуват?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в сб, 21 мар 2020, 22:16
Оставам с впечатление, че тестват всякакви антивирусни препарати, създадени за други причинители. А маларията се оказа бактерия, не вирус. Но срещу Covid 19 помага в някаква степен именно препарат за малария. И точно в този момент ми става ясно колко не ми е ясно. 😊


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в сб, 21 мар 2020, 22:28
Резохин/хлорквин+ азитромицин
Първото го няма отдавна тук, което е проблем за голяма група пациенти с автоимунни заболявания, като лупус и артрит, и за което са сигнализирали отдавна.
Комбинацията е отчетена като успешна от американския президент и от французите. Руснаците тестват противовирусно за Ебола. Целта на тестове с налични лекарства е да се ползват веднага, а не да се чакат клинични изпитания, както би било с една нова ваксина. Сред вас има медицински лица, не ме карайте аз да разяснявам :)
В школите нов материал ли взимате? Дали няма да отпадне все пак една част поне? Докъде сте стигнали, по бел, че по математика ептен не съм в час?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в сб, 21 мар 2020, 22:31
Благодаря за споделеното, Happy!

По БЕЛ - пряка, полупрака и непряка реч.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в сб, 21 мар 2020, 22:37
Според мен от математиката със сигурност ще отпадне раздела за успоредници,за неравенствата съм на кантар-много зависи от това кога ще се върнат в училище.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: blanc в сб, 21 мар 2020, 22:45
Юни ще са изпитите, а там какво ще стане идея си нямам 🙄
Гложди ме мисълта, че когато най-накрая се проведе, ще е претупано, зле организирано, ще си затворят очите за всякакви нарушения, а после ще има и взрив от родителски натиск за прием през задната врата.
Оптимист съм, нали!?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в сб, 21 мар 2020, 22:47
Всякакви сценарии са възможни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в сб, 21 мар 2020, 22:50
Аз пък си мечтая, че като си работи някаква НК вкъщи, без други ангажименти, ще изпипат вариантите.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: rummi_pl в сб, 21 мар 2020, 23:01
За съжаление клоня към варианта с лесни изпити, за по-голяма успеваемост.
Проблемът ще е за софийските деца.
При нас така или иначе децата са малко и не е необходим космически бал в повечето случаи.

От друга страна наборът е многоброен, а в провинцията намалиха профилираните за сметка на професионалните паралелки.

С две думи, не знам 😁

Сега ми е по-важно да оцелеем чисто финансово, че не ми се мисли иначе 😂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: blanc в сб, 21 мар 2020, 23:03
Дано, Мария! Щото, ако е моят сценарий-по-добре изобщо да не провеждат НВО.
Ако трябва, и септември да е. Но да го изпипат.
А, да добавя-очаквам и масово отлични дипломи, ако се проточи епидемията.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в сб, 21 мар 2020, 23:11
Не знам защо народът така се психира с Италия, а не се отчита, че в Германия при над 13000 болни, смъртните случаи са ...42! Общо!  Стратегията на германците ( която те взеха от Южна Корея и Япония) явно работи.  А тя е масово тестване и карантина за носителите. Имат капацитет да правят 160 000 теста седмично. В Италия изпуснаха момента с тестването. У нас...смешна работа. Затварят Пловдив, защото имало 2 болни.! А колко теста направиха в Пловдив и колко хора са под карантина, за да оправдаят подобно решение? Малко. Щото чакат да дойдат със симптомите. Не става така.

Аз вече не знам какво да мисля за учениците. Никакво доверие нямам в здравия разум на управляващите.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Дидева в сб, 21 мар 2020, 23:22
Затвориха всички областни центрове. В някои от тях изобщо няма доказани случаи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Prizma в сб, 21 мар 2020, 23:28
У нас няма пари за тестове, няма и кой да финансира екипи, които да издирват контактните лица, за да ги изследват и поставят под карантина при нужда. Затова  е много важна изолацията. Но при толкова много хора, ходещи на работа, как да стане това? За самодисциплината няма да коментирам.

Някъде мярнах журналистически преразказ на думи на Вълчев. Две неща ме изненадаха: обмисляли как да се отчита дистанционното обучение - дали 2 дни за 1 или 3 дни за 2 /кое прави толкова дистанционното по-неудачно - нареждането само да се преговаря ли? Това спазва ли се от учителите?/,
както и по-ранно започване на учебната година през септември /това как ще помогне за завършването на настоящата година или смятат дотогава да я удължат?/
Най-вероятно журналистите не са разбрали, има ли линк към оригиналните думи на министъра?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ТришаР в сб, 21 мар 2020, 23:58
Гадамер, германците могат да си позволят масово тестване и финансово, и като брой лаборатории. Къде са те, къде сме ние. Като човек лежал в немска болница и бг болница... ами то прилики няма, че да търсим разлики :(
Има няколко обяснения защо при тях са толкова малко смъртните случаи на фона на положителните:
1. Средната възраст на заразените е много по-ниска, явно възрастните са се самоизолирали и опазили, но 60+ заразените са малък процент
2. Четох някъде, че като някой има сърдечно/белодробно/диабет/инсулт или друго заболяване и коронавирус и почине, те го отчитат като починал от другото му заболяване.(това малко конспиративно ми се струва и не знам вярно ли е) и
3. Имат страшно много "интензивни" легла - 28,000 или 29.2 на 100 000 човека, за Италия коефицентът е 12.5, а за ЮК - 6.6. Иначе починалите им са 84 вече, а болните над 22 000

Аз пък си мечтая, че като си работи някаква НК вкъщи, без други ангажименти, ще изпипат вариантите.
А дано, ама надали :(

Нашите по БЕЛ са още на "Една българка", май толкова назад никой не е? По мат - неравенства.
Призма, аз също се чудех на това 2 за 1 или 3 за 2. И дето ДЗИ си оставало по план - би било супер, ако всичко е минало до средата на май, но много ме съмнява.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в нд, 22 мар 2020, 00:00
Да ти кажа какво прави ДО неудачно-докато в СМГ и още училища обучението си тръгна,в малките градове с малки изключения е едно голямо НИЩО. Не може да се нахвърли план на урока и указание да се изгледа уча се и накрая на месеца да си вземеш заплатата и то в точно такъв размер като и тези,които не са спали,но са осигурили адекватно обучение на учениците си. Даже имам предложение към МОН-да спести заплатите на учителите,които дават указания да се гледа уча се и да ги даде на тези от уча се.
По математика с моето приключих учебника,просто защото мога и знам по математика-в училище как ще карат вече ми е все едно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: googlish в нд, 22 мар 2020, 00:06
Ами, ако френският лекар се окаже прав, че СЪЩЕСТВУВАЩИ препарати с хинин вършат работа. (нашите забраниха износа, т. е. има следа тук), може и от средата на април да си тръгне живота наново. Но пак,    чешем езици (клавиатури)  само.
  Не че темата тук е за коронавирус, но от щаба специално разясниха, че за  нито един, от всички споменавани до сега  и съществуващи десетина препарата, няма научни и медицински доказателства, че лекуват заболяването.
https://m.dir.bg/dnes/obshtestvo/142-s-koronavirus-v-balgariya-mazhete-s-30-poveche-ot-zhenite-a-srednata-vazrast-42-g

 На който му е интересно, към 11-12 минута на видеото.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: solnichka в нд, 22 мар 2020, 08:23
Така е очевидно. Ще рестартираме, когато докажат за нещо, че работи. Но се работи в тази посока и някакви сламки излизат.

За мен най-нелепо е да се започне по-рано следващата година. Точно заради 4, 7, 10 и 12 клас. Там започват нови етапи. Как ще компенсират пропуснат материал по предмети, които не се учат в следващия клас.
Колкото и неприятно да е, по-добре да довърши годината навлизайки в лятото.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: *Biskvitka* в нд, 22 мар 2020, 08:35
Триша, и нашите по БЕЛ са до "Една българка" :wink: Не са мръднали от ваканцията насам...по български гледат клиповете от Просвета и това е.
Относно връщането на училище, според мен, твърде е рано да се правят подобни сметки, защото при нас тепърва ще расте броя на заразените, и ми се струва абсурдно отварянето на училищата към 20.04. Не знам как ще го измислят, аз очаквам и пренасрочване на изпитите за АК, но допускам, че ще ги проведат по някакъв начин - например, да публикуват списък с кандидатите и да ги викат по номера в определен ден, ще дезинфекцират, ще ги сложат по 10 най-много в стая, през два чина примерно....ще видим.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в нд, 22 мар 2020, 08:50
То и това с удължаването на годината не е много удачно за всички. Училищата, които по време на ДО преподават и сериозно подхождат, ще успеят да преподадат материала в рамките на учебната година и за тях удължаване е излишно и натоварващо. Нямам идея дали е възможно да се постигне равен изход за всички след тази учебна година, но по-скоро не. Въпреки, че и без ДО няма равен изход.
Мисля, че изминалата седмица не е меродавна за ДО по училищата. За всички е ново и тази седмица масово са се ориентирали и от утре ще е по-добре.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Betty L. в нд, 22 мар 2020, 08:59
След мъничко по Нова тв в студиото гостува Дарин от Уча.се.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: solnichka в нд, 22 мар 2020, 08:59
Мария, пропуснала съм. Разбрах, че добре върви обучението, но и с нов материал ли се върви напред?
Така или иначе се броят на пръсти тези училища, та няма как по тях да равнят всички. Още повече, че се каза без нов материал при ДО.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в нд, 22 мар 2020, 09:00
Нашите си вземат нови уроци, и седмокласникът и петокласникът.
Надявам се юни да могат да се върнат в училище, пък ще видим.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в нд, 22 мар 2020, 09:15
Да, при нас върви нормален (дори бих казала по-сериозен, заради добрата дисциплина :)) учебен процес. Преподава се, преговаря се, упражнява се и се попрепитват. Домашни има, проверяват се. Дори Ния и на школа по химия ходи. И не само тя като класирана, а и всички, които си ходеха и преди. Ходенето на школа не е задължително. В часовете правят проверки, но не за да пишат отсъствия, а за да знаят дали всички са на линия и да почват. Който го няма, му звънят и той се присединява или казва причина, защо не е "в час" и да го чакат ли ако има технически проблем. Обикновено за под 5 минути всички се събират.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: rummi_pl в нд, 22 мар 2020, 09:18
Направо пасти да ядете - ние имаме даже и занималня 😂

При всички случаи ще се съобразят с масата. А повечето карат на съобщения в месинджър, домашни и уча.се 🙂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в нд, 22 мар 2020, 10:15
За мен по-неприятен би бил вариантът да отпадне изцяло НВО и да се класират само по успех. Децата от училища, в които пишат по-ниска оценки, ще са в много неизгодна позиция. Ще отидат в някое второразрядно училище заради това, че техните учители са били по-изискващи. Младежът ще има сигурно поне 3 петици по разказвателните, може и по музика. Това ще му прецака шансовете за СМГ въпреки всички усилия.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в нд, 22 мар 2020, 10:17
Класирането по успех от училище е много неравнопоставено, въпреки че за моето дете то би било отлична възможност. Но не смятам, че е честно. Много по-нечестно би било дори и от тъпите матури.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в нд, 22 мар 2020, 10:18
Подборът може да стане по цвят на очи и коса.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Cygnus в нд, 22 мар 2020, 10:19
Според мен материал изучаван в ДО не трябва да участва в НВО. Ситуацуята с него вариара от пълна пародия и хаос до много добре организирани решения, в зависимост от училището и неговата готвност за това. Отделно различните школи прилагат различни мерки, частните уроци също. Тези последните не са задължителни така или иначе. Също и родителските възможности да помагат са различни (едни са на работа, други в къщи, едни могат, други не). Ще бъде несправедливо.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в нд, 22 мар 2020, 10:20
:laughing::laughing::laughing:
И при твърде много кандидати с еднакви признаци ще преминем към тези на родителите. Ако и там не става, преминаваме към баби, дядовци, лели, лелки.

Но сериозно смятам, че материал, който някак е бил преминат чрез ДО не следва да се включва в НВО. Към момента, най-справедливо изглежда да е материалът до края на първия срок.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в нд, 22 мар 2020, 10:34


Но сериозно смятам, че материал, който някак е бил преминат чрез ДО не следва да се включва в НВО. Към момента, най-справедливо изглежда да е материалът до края на първия срок.
Чак само първия срок не,защото ще наблъскат тогава от геометрията  от 6 кл призми,пирамиди и прочие чудеса... Поне раздела основни геометрични фигури трябваше навсякъде да е минат преди ДО-та май предпочитам да има разни ъгълчета от там вместо телата от 6 кл-то не че някой ме пита де.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в нд, 22 мар 2020, 10:35
Не мисля, че при текущите обстоятелства и неясно ДО е възможно класиране по успех от училище.
Мисля, че просто ще има НВО под някаква форма. Краен срок за провеждане - първите дни на август. А ако гордиевият възел не се е отплел дотогава, ще сме в толкова тежка фаза, че НВО ще е последното, за което ще ни е грижа.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в нд, 22 мар 2020, 10:39
Подбор по успех е невъзможен и никой не би го направил. То с това ДО, масово ще има шестици. НВО ще има, ако ще и на 3 дати, ако ще и септември, но няма да отпадне нво. Може да отпадне състезанието на нпмг и да ползват само олимпиадите, но и това е малко вероятно.
И за да избегнат скандали и да мине всичко бързо може да не рискуват да включат материал от втори срок, но пък биха могли да кажат, че по бнт е преподадено, а учителите са били налични за онлайн консултации, ако някой нещо не е разбрал. Съдейки по уроците, от които започнаха да преподават, т.е. до там се счита, че всичко е усвоено.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в нд, 22 мар 2020, 10:43
Аз залагам на юли месец НВО . И аз мисля, че няма да включат материал от втори срок, даже една дама от МОН го беше споменала като възможен вариант.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в нд, 22 мар 2020, 10:45
Между другото, в зависимост от размерите на икономическата криза, която ще последва, ще има съответстващ отлив на кандидати за ЧУ и респективно - прилив към ДУ.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Cygnus в нд, 22 мар 2020, 10:47
Понеже и аз съм от помагащите по математика, хич не ми е точно до тази математика в момента. Поне докато не видим инфлексна точка (промяна на графиката от изпъкнала към вдлъбната) в графиката на Италия, всичко което си говорим са само предположения. Мин. Вълчев също няма как да знае. Само да сме здрави всички!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в нд, 22 мар 2020, 10:59
Според мен най-удачно за моменга за подготовка за НВО е да се правят ПИ от школите до февруари месец-даже и от предишни години да са-1-2 зад в повече не е нещо фатално.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: solnichka в нд, 22 мар 2020, 11:07
Пепел ви на клавиатурите за класирания по успех от училище.
Ние сме с по-нисък успех от групата предмети физическо-рисуване-музика-технологии-единия проформа ИУЧ, отколкото от съществените.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в нд, 22 мар 2020, 11:26
Моето изобщо няма да има само шестици с това ДО. Сутринта цъфнаха четворка и петица по инф. технологии, защото ние с баща му сме по цял ден на лаптопите и той прави домашно от телефона...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Алиена в нд, 22 мар 2020, 11:41
Има време до септември месец, все ще измислят нещо. Може и на лотария да ги пуснат, кой където се падне :grinning:
Набора е с възпалено око, ходихме до ИСУЛ рано сутринта. Влачи се от една седмица, ту се подобрява, ту влошава. Сега онлай обучението ще му е трудно няколко дни.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: LaDiDa в нд, 22 мар 2020, 12:09
Или пък да предложат един от родителите да се яви на изпит, вместо детето. По избор!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sanaka в нд, 22 мар 2020, 12:23
Или пък да предложат един от родителите да се яви на изпит, вместо детето. По избор!
Боже, добре че нямам седмокласник! Ако трябваше аз да се явя на НВО по математика, вместо детето, сега щеше да учи в Бузема. :scream:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в нд, 22 мар 2020, 12:24
О, не! Без родители, моля!😃


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: LaDiDa в нд, 22 мар 2020, 13:23
А представяте ли си да са разменени ролите?
Примерно: "стига си висяла в  бг-мама, почвай задачите от пробния изпит! Оставяй си телефона"


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Fifiana в нд, 22 мар 2020, 14:05
То и това с удължаването на годината не е много удачно за всички. Училищата, които по време на ДО преподават и сериозно подхождат, ще успеят да преподадат материала в рамките на учебната година и за тях удължаване е излишно и натоварващо.
Дай Боже това да е проблема на училищата масово! Но едва ли.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: грейпфрут в нд, 22 мар 2020, 14:07
А представяте ли си да са разменени ролите?
Примерно: "стига си висяла в  бг-мама, почвай задачите от пробния изпит! Оставяй си телефона"
Аз решавам ПИ преди да ги дам на синковеца. Не съм добра по математика, но с част от материала се справям по-добре от него. Решавам, за да мога после да му покажа къде е сбъркал и как да се решава.
По БЕЛ карам на прима виста, но там и той е с добри резултати.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Warwick в нд, 22 мар 2020, 14:44
За мен по-неприятен би бил вариантът да отпадне изцяло НВО и да се класират само по успех. Децата от училища, в които пишат по-ниска оценки, ще са в много неизгодна позиция. Ще отидат в някое второразрядно училище заради това, че техните учители са били по-изискващи. Младежът ще има сигурно поне 3 петици по разказвателните, може и по музика. Това ще му прецака шансовете за СМГ въпреки всички усилия.
Не е възможно да класират само по успех, без други критерии, но ако общият успех попадне в условията за прием, вярвай ми, че всички деца от СМГ ще получат по 1 единица отгоре. 🙂Просто учителите предпочитат да продължат нагоре с всички стари СМГ-ци, които желаят да останат. Бая труд са положили, за да ги научат на мислене и труд, 'що да се мОрат с нови 😉


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в нд, 22 мар 2020, 15:17
Много ме е страх, че ще върнат децата в училище на 14ти


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в нд, 22 мар 2020, 15:27
Мисля, че ще се продължи с дистанционното обучение след 13 Април. Надявам се.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в нд, 22 мар 2020, 16:03
Защо мислиш, че ще върнат децата на 14.04?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: elita в нд, 22 мар 2020, 16:10
Някой да е виждал резултати от областния кръг от олимпиадата по география. Намирам само за 5-ти и 6-ти клас....


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: desita76 в нд, 22 мар 2020, 16:19
Може ли да помоля, някой имащ файл с дадени ПИ на школи да ми ги изпрати, ще дам имейл на лични, на когото е нужно. Спряхме уроците и ще бъда благодарна да упражняваме ПИ, които са се давали до момента. Благодаря предварително!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: грейпфрут в нд, 22 мар 2020, 16:20
Не мисля, че има такава вероятност, Хепи. Още повече, след като последните дни се изнася информация за заболели млади хора. Според мен поне до края на април, даже и май ще сме на дистанционно обучение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в нд, 22 мар 2020, 16:24
Някой да е виждал резултати от областния кръг от олимпиадата по география. Намирам само за 5-ти и 6-ти клас....
За седми клас от областните кръгове резултати има от следните олимпиади: информатика, химия (само протоколите на националната комисия и резултати на София), биология (като химията), астрономия (само допуснати до национален кръг).


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в нд, 22 мар 2020, 17:56
Момичета, как мога да се ориентирам кога е имало уроци по БЕЛ за 7 клас по БНТ 2 ипо БНТ 4 през изминалата седмица.
Нещо в самата програма не са добре обозначени. Явно има и някакви, дето не са целите за 7 клас, а насред предаването някаква част и неща се замотахме из нас.
Успяхме да намерим само на 17.03 от 9.15 по БНТ 4.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в нд, 22 мар 2020, 18:04
Момичета, как мога да се ориентирам кога е имало уроци по БЕЛ за 7 клас по БНТ 2 ипо БНТ 4 през изминалата седмица.
Нещо в самата програма не са добре обозначени. Явно има и някакви, дето не са целите за 7 клас, а насред предаването някаква част и неща се замотахме из нас.
Успяхме да намерим само на 17.03 от 9.15 по БНТ 4.
Гледай ги от библиотеката на Просвета. Ето линк от фб: https://www.facebook.com/pg/PROSVETA.BG/videos/?ref=page_internal


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: liani в нд, 22 мар 2020, 18:15
zazu1, те повтарят уроците на Просвета. За 7клас бяха някъде по обед, преди това за по-малките.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в нд, 22 мар 2020, 18:42
Зазу, и другите са казали. По телевизията са същите уроци, които преди това се излъчват онлайн, а записите ги има във фейсбук групата им.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в нд, 22 мар 2020, 19:25
Според мен ще се върнат най-рано през май в училище,даже и тогава ми се струва доста оптимистичен вариант-ама много зависи от това как ще се развият нещата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в нд, 22 мар 2020, 19:29
РУО да ни пуснат план приема, за да не мислим за този вирус.
Американците ще го стрелят ли този вирус, че са изкупили оръжията?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в нд, 22 мар 2020, 20:16
Мен ме притеснява да не стрелят по заразени с вируса като ги обхване стадната паника...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в нд, 22 мар 2020, 20:17
Вие пък, може да ходят на лов за бизони.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sanaka в нд, 22 мар 2020, 21:02
Вие пък, може да ходят на лов за бизони.
:joy:
В скоро време ще трябва да ловуваме за да се изхранваме, а аз дори не знам къде живее лазанята. :laughing:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в нд, 22 мар 2020, 21:12
Sanaka, ще използваме дрон
 с термокамера. Все ще я локализираме.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Дидева в нд, 22 мар 2020, 21:15
Чувала съм, че е забелязвана в магазини, ресторанти и хладилници. Понякога се промъквала незабелязано на части, особено в магазините. Доколко е достоверна информацията, не знам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в нд, 22 мар 2020, 21:18
:joy::joy::joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в нд, 22 мар 2020, 21:35
Значи..ще трябва явно да преосмисля хобито на ловджия на моя мъж...Ама то пък нали и Африканска чума по свинете имаше....Ей-луди ни направиха по всички фронтове


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в нд, 22 мар 2020, 21:36
Диетата риба и розмарин отменена ли е :)
Какво свинско?!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в нд, 22 мар 2020, 21:39
Може да минем на коприва. Полезна е, а може и да се използва като наказателна китка, вместо гьостерица.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Mama TAZ в нд, 22 мар 2020, 21:42
Maria77,  и в БГ оръжието е изкупено. ММ ходи да търси ловни патрони и се върна шаштисан как е обрано


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в нд, 22 мар 2020, 21:43
И коприва не може. Входно-изходните артерии са затворени.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в нд, 22 мар 2020, 21:47
Тогава само гьостерицата остава на разположение.

Red, трябваше да си купим коне. Закъсняхме.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в нд, 22 мар 2020, 21:50
Бисе, карай.
Поне имам хищник у дома, ще услужвам за лов, ако се наложи.
Е то по-скоро ще са пернати, ма пък що да не върви с коприва. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в нд, 22 мар 2020, 21:53
Тереза е аристократка. Ще ловува само за удоволствие  тя. От друга страна, от гъши пух ( или други пернати) става страхотен пълнеж за възглавници и завивки.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в нд, 22 мар 2020, 21:56
Е трудно ще е, знам, ма дано се навие, нали... И верно ще припечелваме от възглавници. 🤣


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в нд, 22 мар 2020, 22:03
Това с оръжията си е притеснително. Като гледам колко са изперкали хората. Да не излязат по терасите да отстрелват баби, седнали на по-малко от 2 метра една от друга в някоя градинка или майки, извели децата си на разходка... :rolling_eyes:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в нд, 22 мар 2020, 22:06
Най-вероятно е проява на някакъв инстинкт за самосъхранение на този етап. Но може да избие в лоша посока. В много лоша посока.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: грейпфрут в нд, 22 мар 2020, 22:29
Maria77,  и в БГ оръжието е изкупено. ММ ходи да търси ловни патрони и се върна шаштисан как е обрано
Ние затова семейно стреляме с лък :) И задобряваме ...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: arino в нд, 22 мар 2020, 22:45
Моля за препоръка за курс по БЕЛ за 7 клас. Ще съм благодарна! Нахлувам лекинко тук от 6токласната тема 🤗


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в нд, 22 мар 2020, 22:58
Моля за препоръка за курс по БЕЛ за 7 клас. Ще съм благодарна! Нахлувам лекинко тук от 6токласната тема 🤗
Изчакайте да мине коронавирусът (епидемията от него) и питайте пак :stuck_out_tongue: .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: arino в нд, 22 мар 2020, 23:00
В какъв смисъл? Записванията в Междучасие са отворени вече.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в нд, 22 мар 2020, 23:02


Red, трябваше да си купим коне. Закъсняхме.
И в Родопите да се заселим закъсняхме..
На мен щеше да ми е екстра сега там.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Дидева в нд, 22 мар 2020, 23:08
В здравословен.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: arino в нд, 22 мар 2020, 23:12
И пак не разбирам. Съветвате ме да не се записваме,докато не отмине ситуацията ли? Не искам да изтървам препоръчаните преподаватели. Начини за учене все се намират. Наистина не ви разбирам. Ако ви се обяснява, ще се радвам да разбера.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Warwick в пн, 23 мар 2020, 06:47
Аз препоръчвам след 2/3/5 месеца, след НВО/ако мине НВО, да съберете мнения от доволните/изкаралите над 85т. На този етап всякакво доволство ще е прибързано и необосновано. А че търговците на образователни услуги записват за нови курсове в тази неясна ситуация е... някой да ми помогне с точната дума. Пуснете си телевизора в 8, обявена е световна пандемия.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sunny_shine в пн, 23 мар 2020, 08:16
Много пишете, не мога да ви изчета. Аз съм много медоволна от ДО. По всички разказвателни се "преподават" нови уроци. Казва се прочетете този урок и направете тази домашна. По БЕЛ, учителката е скарана с новите технологии. В понеделник им казала да научат Опълченците и да си прочетат анализа от учебника и толкова с преподаването. Във вторник им дава за ДР да вадят изразни средства. И децата започват да вадят и да пишат, а коментарите на учителката са - това не е вярно, не е точно, има и още нещо, кое и как е вярно, остава загадка. Нашите използват Google classroom с обща класна стая за всички седмокласници от училището, и отговорите, които пишат се виждат от всички. По МАТ не са взели нов материал, но от днес сигурно и това ще стане. На единия ден госпожата качва задачите, а на другия ден отговорите, без никакви обяснения. Дано на НВО не включат този материал.
Та ядосах се аз от тази пародия на ДО и от сряда го попрекратих. Взех децата с мен на работа работим извън града изолирано) и там поне се наиграха на въздух.
Аааа да добавя, наборката много хареса уроците на Просвета, особено по БЕЛ и си ги гледа с кеф.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в пн, 23 мар 2020, 08:31
Нашият младеж е в Междучасие при г-жа Весела Михайлова. С добри впечатления сме от преподавателката. Тя общува добре с децата, преподава добре, той си я харесва като преподавател. Дава добра обратна връзка. Оттам нататък докато не мине НВО по БЕЛ и не излязат резултатите, ми е трудно да дам допълнително мнение за ефективността. С тези грипни ваканци, отложени часове и извънредно положение вече имаме 5 невзети часа. Тепърва ще започват дистанционно да имат занятия, но ще са в неговото учебно време (следобяд) и не знам как ще съчетава двете неща, защото си има съвсем истински часове, в които учителите ги посочват периодично да кажат по нещо и няма как да пусне едно устройство да върви примерно и успоредно да си участва в дистанционната школа по БЕЛ.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в пн, 23 мар 2020, 08:44
zazu1,а защо съвпада с училище-не са ли и др от групата вашата смяна?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пн, 23 мар 2020, 08:51
Това с обвързването на точките от нво с преподаването на даден учител не е много точно. Има деца, които нямат нужда от уроци и без тях биха изкарали 85, но родителят се е презастраховал. Има деца, които и да ходят при най-добрия учител са само телом там и изкарват 25.
За ефикаснастта на един учител трябва да се пита детето. Ако то каже, че е разбрало нещо, което преди не му е било ясно, че вече прави нещо с лекота, защото му е показан нов подход, че може да пита без да се притеснява, че рецензиите на домашното са му полезни, че отношението на учителя му дават крила и го стимулират да дава най-доброто от себе си, защото не иска да разочарова този прекрасен човек... Това са моите критерии. Това е и причината да не записвам Ния на частни уроци. Има такъв учител в клас и не мисля, че друг би изкарал повече от нея. Това, което показва Ния е максимумът, който тя може, няма как да се надскочи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пн, 23 мар 2020, 08:59
Моят син има огромен напредък, ама пък сега няма онлайн уроци
Не знам дали има универсален учител


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Warwick в пн, 23 мар 2020, 09:09
Хубаво-лошо, НВО е мерило за всички. Ако учениците на един учител масово са над 85, игнорирайки 1-2 най-слаби и най-силни, е ОК. Добрите учители и при слабите ученици правят чудеса. Пример - парашутистите в СМГ. Целта на този курс е да се изкарат много точки на НВО, а не да се вдъхновят да пишат.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пн, 23 мар 2020, 09:16
Да, но има учители, които си правят подбор на деца. Когато работиш с най-добрите деца, естествено е да имаш успех над 85.
Аз пък свалям шапка на учители, които могат да изкарат 65 от деца, които без учител биха изкарали 25.
Това не значи, че първият учител е лош. Случаи много.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в пн, 23 мар 2020, 09:18
Ако то каже, че е разбрало нещо, което преди не му е било ясно, че вече прави нещо с лекота, защото му е показан нов подход, че може да пита без да се притеснява, че рецензиите на домашното са му полезни, че отношението на учителя му дават крила и го стимулират да дава най-доброто от себе си, защото не иска да разочарова този прекрасен човек... Това са моите критерии.
Да ти кажа това с крилата точно в 7 клас, когато се препретоварени, ми се струва по-скоро идеалистично :stuck_out_tongue:. В нашия случай младежът си разбира и от преди школата материала, но там получава систематичен подход към него - на какво да набляга, какво се изисква, какво е важно - за преразказа, за тестовата част.
Светле, нашата госпожа явно е претоварена - покрай заснемането на уроците за БНТ на Просвета и явно няма възможност да провежда занятията в обичайния им час през уикенда, нито пък сутрин. Вчера се обяснявах с школата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Betty L. в пн, 23 мар 2020, 09:22
И аз очаквам тая седмица да започне дистанционното обучение от Междучасие. Същата госпожа. Честно казано се чудя дали да плащам следващия модул. Ако така или иначе ще отпада материал, или ще включват в изпита материала само от първия срок... Иначе съм доволна от учителката й в школата, но учителката в училище също е добра. А и аз мога да помагам по БЕЛ. По математика ще мисля нови варианти, ДО може би.
Днес ще имат тест по математика. Дала е линк учителката в Школо, който ще е активен от 8.00 до 20.00 часа днес. Правим и пращаме презентации по биология и химия. Това й беше много интересно на госпожицата. Също и един тест от учебника написа и изпрати на имейл на господина по география, щял да ги оценява.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пн, 23 мар 2020, 09:28
Ми точно криле й дава и то не само в 7 клас. Както някои други й ги режат с кофтито си отношение или с липсата на такова. Разни обичани предмети станаха омразни. Други пък учители изкараха неподозирани неща от нея като я запалиха по предмета им. Както и по един и същ предмет извън училище и в училище показва различно отношение и удоволствие от предмет. И всичко е до учител.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Warwick в пн, 23 мар 2020, 09:31
В частните школи учителите не си избират учениците. В общия случай не ги познават предварително. Тези, които биха изкарали 25т, обикновено не ходят на школа, родителите не са заинтересовани и амбицирани, щом са допуснали в началото на 7 клас детето да не знае почти нищо. Затова трябва да се игнорират 1-2-3 изключения от всяка група. Да кажем, средният успех да е над 75т. Не знам дали школите и частните учители предоставят такава информация след края на кампанията. СМГ публикуваше справка с резултатите. Иначе съм съгласна, че точките са продукт на работата в училище+самоподготовка+частна подготовка.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Mama TAZ в пн, 23 мар 2020, 09:35
Warwick,  ще те опровергая веднага - масовите точки на пробния през февруари на кварталното училище са  между 20-30т. Децата съвсем не са на незаинтересовани родители, ходят на уроци,  но за сметка на това отлично са проспали 5 и 6 клас, защото са носили високи оценки  и родителите не са имали повод за притеснение.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Warwick в пн, 23 мар 2020, 09:42
Да кажем така - късно са се заинтересовали. Трябвало е да си сверят часовника малко по-рано, сега поне школи и ПИ бол. Тези деца с допълнителната подготовка в 7кл ще изплуват нагоре до едно по-добро от кварталното училище.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пн, 23 мар 2020, 09:44
И аз ще те опровергая. Зная за частна учителка, която си подбира децата. Не вярвам да е единствена.
По другия въпрос. Имам доста амбициозна приятелка, но детенцето й няма особени възможности. Просто начин на мислене. Тя купува сборници и го кара да решава още от първи клас. Дори по състезания го записваше, нищо че нямаше успех. В училище има само 6 по мат. Но на пробните в неговата школа (която не е Междучасие или смг, а друга с нормална трудност на тестовете, виждала съм ги) не може и 35 да изкара. Та не е вярно, че родителите не са заинтересовани, нито, че тези които ще изкарат 25 не са ходили на школи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Warwick в пн, 23 мар 2020, 10:27
Частните учители по ред причини работят с познати/препоръчани деца. В школата може да се запише всеки. Не съм чула да връщат, даже записват за следващ модул, въпреки че от предните не се вижда напредък. Иначе изключения има всякакви, свръхамбициозни майки с нереална оценка на възможностите на детето си, също. На децата с потенциал са им нужни  добри преподаватели и старание. Училища има и за тези с 50т и за тези със 100 все пак.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пн, 23 мар 2020, 10:49
Ох, за учителка в школа пиша. Нямам намерение да пиша имена. Въпреки че и без имена онзи ден получих укорително съобщение от учител в Школо защото съм се оплаквала/съм недоволна, нищо че впоследствие се опровергах, но нейсе, свикнах.
Не всяко дете, което работи много може да постигне 65. Просто има деца, които нямат определен тип мислене. Това не ги прави глупави или мързеливи. И тези деца също искат и могат да учат в ЕГ, затова им трябва бал, а не по дефолт да отиват в училище за деца с нво под 50.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Warwick в пн, 23 мар 2020, 11:08
А кое прави децата глупави или мързеливи? Наличието/липсата на мисленето на отличниците. Всичко е в главата. По дефолт никой никъде не може да отиде. Само по желания+бал.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: more789 в пн, 23 мар 2020, 11:22
Смятам ,че всеки родител познава капацитета на своето дете.Аз полагам усилия ,но не мога да направя от детето си математик и да искара 90точки.Колкото изкара толкова.Няма да се психираме.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Warwick в пн, 23 мар 2020, 11:33
Смятам ,че всеки родител познава капацитета на своето дете.Аз полагам усилия ,но не мога да направя от детето си математик и да искара 90точки.Колкото изкара толкова.Няма да се психираме.
Пожелавам детето да надмине себе си и да ви изненада приятно! Но преди всичко бъдете здрави! 🙂


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Алиена в пн, 23 мар 2020, 11:34
На НВО съществува и фактор бързина, някои хора са бавни, но не са глупави.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в пн, 23 мар 2020, 11:47
Ние платихме предварително цялата година на школата, така че опцията за неплащане на следващ модул не стои. Но така или иначе щяхме да си платим и следващите, ако плащахме на части. Първо не се знае какво ще решат за НВО, после кога ще го решат. А и тези знания няма да са му излишни. Ако е проспал нещо в училище, там ще го навакса и затвърди.
Мария, момчетата явно са по-различни от момичетата (малко по-неемоционални). При младежът трудно може да има точно окриляване. Има си неща, които го влекат и други не толкова. Но съответно я няма и другата крайност - с орязването на крилата. Явно (въпреки моето влияние откъм емоционалност) не е чак толкова впечатлителен. И по-добре. Стигат си ми моите драми :yum: .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: мама МОНИ в пн, 23 мар 2020, 12:17
Здравейте момичета,
Аз днес съм на работа и имах време да ви изчета, че от вкъщи лаптопът е зает, а не обичам през телефона. Ще работя 2 дни в работата, 2 дни вкъщи. Супер смешен график имаме.
За ДО съм със смесени чувства. От училище цяла седмица се подмотваха и четвъртък-петък на юруш се стартира Teams, пароли за стаи и т.н. Днес ще имат там урок по БЕЛ. Иначе пратиха огромно количество домашни и всеки си е с неговите претенции. По математика е пълен фарс – господинът им решава задачите от учебника и ги праща в Школо, а те за домашно трябва да си попълнят учебната тетрадка. По Химия – гледайте урока в Уча се, направете теста и пак учебна тетрадка. Смешки направо. По този начин взимат новите уроци. Ще видим тази седмица как ще е.
Във Фарос още от сряда си им текат онлайн уроците, а в събота си имаха в Zoom уроци в Регалия – плътно от 8,30 до 13,15 както обикновено.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: desita76 в пн, 23 мар 2020, 13:08
Моля някой да ме присъедини към фейсбук групата. Подадох заявка.Благодаря!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: solnichka в пн, 23 мар 2020, 13:08
И ние днес сме с нов урок по разказвателен. В зависимост от предмета и учителя за някои места разликата от преподаването в час или изглеждане на уча.се вкъщи не е кой знае каква, предвид дисциплината постигана в часовете.

По темата школи, учители, постижения в София наистина се получава пренатягане. (давам си сметка, че обстоятелствата ви налагат гоненето на 502 бал с увеличаващото се население и намаляването на броя на читавите училища с изисквания), но повярвайте напредък и ползи за детето могат да се отчитат без рекорди в заветните НВО точки. Предполагам, че някои деца обръщат тенденцията след 7 клас, след като поне 2 години слушат: това за НВО, онова за повече точки и пр. (Аз изкоментирах и учителката от тв уроците по този повод.). После НВО минава и децата си казват: и сега к'во.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пн, 23 мар 2020, 13:13
Аз отчитам напредък при моето дете и дори да не постигне достатъчно точки, поне ще му е от полза дългосрочно. Например оправи доста преразказите :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в пн, 23 мар 2020, 14:42
https://nmd.bg/vazmozhno-e-izmestvane-na-datite-na-nvo-sled-7-klas/ (https://nmd.bg/vazmozhno-e-izmestvane-na-datite-na-nvo-sled-7-klas/)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в пн, 23 мар 2020, 19:14
Да кажем така - късно са се заинтересовали. Трябвало е да си сверят часовника малко по-рано, сега поне школи и ПИ бол. Тези деца с допълнителната подготовка в 7кл ще изплуват нагоре до едно по-добро от кварталното училище.
Къде това-София не е България все пак...
Ние сме в областен град-5 и 6 клас въобще няма ПИ ,за школи да не говорим.В 7 кл се провеждат 1-2 ПИ по предмет,обикновено април-май,които по разбираеми причини тази година няма да се проведат.
А иначе например по-голямото ми дете е класирано за националния кръг на олимпиадата по АЕ/който по всяка вероятност няма да се проведе,но здраве да е/-от нашето малко областно градче са класирани 4 деца-моето от МГ и др 3 са от ГПЧЕ,даже не е ЕГ,защото не учат предмети на език.Нито едно от тези деца не е ходило тази година на школа или учител.Направих си труда да погледна-от София с хилядите школи и претенции за учене на не знам си колко предмета на АЕ  в ЕГи космическите балове за прием-ами и от там са също 4 деца. Изводът за мен е,че който иска си учи и ще се научи ,независимо къде е...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в пн, 23 мар 2020, 20:14
За моето дете съм установила, че обича да си стои в зоната на комфорта. Не мога да преценя какъв напредък постига чрез школи и учители в училище. Отива на уроци, според настроените слуша или блее, мисли си за негови неща. Запомня трайно това, което му е лесно. Рядко се напряга да пребори трудните неща. Без школа би било по-зле, защото домашните биха били по-малко и така не би се напъвал и мъничко да надскочи себе си.
Аз съм ужасно уморена от тази работа от вкъщи и не мога никакво внимание да му обърна.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пн, 23 мар 2020, 20:27
Да ви кажа много съм доволна, че всички успяха да пробват какво е хоум офис (кофти е поводът, естествено). То няма нито работно време, нито уикенд, но никой не вярва. Не веднъж ми се е случвало да ми казват приятелки, че на мен ми е лесно, защото "не работя" истински, все пак съм си вкъщи... Днес едната, която най-често ми го натяква ми каза, че едвам издържала вече, но все пак моето било друго...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Warwick в пн, 23 мар 2020, 20:28
След 7 клас интересът към олимпиадите рязко спада. Наблюдението ми е за София. По АЕ и НЕ се явяват на изпити за сертификати.
Никога не съм си и помислила, че в провинцията децата са глупави или че не учат. Навсякъде има високи и ниски балове. Единствената разлика е, че в София за 1 място в елитна гимназия кандидатстват много повече деца. Това прави борбата по-жестока.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в пн, 23 мар 2020, 20:30
Аз лека полека успявам да установя къде и какви пропуски има дъщеря ми. От ден-два сме в по-добър режим (малко мучахме на класната миналата седмица, та имаше разговор с директорката).
В значително подобрени взаимоотношения сме с тийнейджърката. Май от това съм най-щастлива. 😊
Във вариант хоум офис се работи повече, разбира се. Особено пък когато това е вид спасителен пояс, отвличащ вниманието.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: solnichka в пн, 23 мар 2020, 20:36
Когато работиш от вкъщи, просто винаги си на работа. Мария, права е приятелката ти, че твоето е по-друго. Ама по-друго не в смисъл на по-леко, щото хоум офиса им се заключва да светят онлайн в рамките на работното време и не могат да разберат какво е работата да си е там и да те чака, независимо дали е вечер или неделя. От опит.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в пн, 23 мар 2020, 20:42
При мен умората идва и от това, че не мога за миг да се откъсна от този коронавирус. Само с него се занимавам и в работата. Освен това и по пет пъти на ден правя дезинфекция на къщата в почивките, мия всеки продукт, закупен от магазина, дори и кутиите с цигари. И непрекъснато карам домашните да се мият, после пък следва разправия, че съм полудяла...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пн, 23 мар 2020, 20:44
Имам колежки, които буквално се чудят какео да измислят в момента,за да отчетат дейност от дома и да не ги уволнят. Аз самата имам същото и отгоре количество работа, както обикновено+ досадни видрочатове с подобни на гореописаните...+ Двама тийна на дистанционно обучение... кошмар...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в пн, 23 мар 2020, 20:53
На теория е едно-  като се сблъскаш  с  нещата реално- нещата се променят.Аз явно трябва да съм доволна че не мога да работя от вкъщи.Мъжът ми и той.Та- си ходим на работа.ДОволна съм че имам някакъв поглед над щерката и учебните процеси.НАдявам се  скоро и аз да се похваля с обрат в отношенията ни към  по-добро, че напоследък се бяха пообтегнали...Само да сме здрави- ама толкова да не ми пука вече за НВО,че даже съм доволна!


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в пн, 23 мар 2020, 20:58
По темата хигиена още от дете съм запомнила цитат от книга, който много ми отърва (някоя от случаите на Томи и Тапънс беше) - че организмът на човек трябва да може да издържа на известна доза нечистотия 😁 ) .
Абе не, не се втелясвам на тема дезинфекция. Не ми идва отвътре и това е.
Но иначе вече разбрах значението на "внимавай какво си пожелаваш". Будя се към 7:30 абсолютно наспала се. Помните колко се оплаквах от ранното ставане. И не знам дали бих могла да живея на някое диво място за постоянно. Липсва ми градът.  Онзи - шумният и мръсният. ❤️


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: milasara в пн, 23 мар 2020, 21:00
Да ви кажа- и да нямаш работа е порядъчно неприятно. Освен финансовите притеснения, стоенето у дома започва да ме побърква. За капак колата ми днес (в най- подходящия ден) се скапа, ремонтът хич не е евтин. Децата се надпреварват каква лиготия да измислят и за какво да се скарат. Завърших вечерта с викове, след което ги накарах да си облекат якетата и да отидат във вътрешния двор да се позамерват с топки. Намръзнаха се и се прибраха като нови. Мързелът на набора придобива чудовищни размери, на всичкото отгоре се тъпче сякаш не е виждал храна, а физическата активност е слаба, поради което е започнал и да качва и килограми. Започвам да обмислям какво да направя за разтоварване и леко раздвижване. От танцовата школа започнаха да правят уроци онлайн, та може да се включим дружно.

Аманда, твоето пък направо ми се вижда кошмар. Аз спрях почти всякаква информация по въпроса.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в пн, 23 мар 2020, 21:08
Red, аз изобщо не съм маниачка на тема чистота. Това, което правя в момента, противоречи на цялостнатата ми концепция за спокоен живот, а и донякъде на възпитание на децата. Винаги съм смятала, че майките, които прекалено се вторачват, бършат всеки предмет, не оставят спокойно децата да играят, отглеждат по-често боледуващи деца, с много алергии... Но уви...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в пн, 23 мар 2020, 21:11
Ама аз не го казах с лошо. :) Всеки си има собствена рецепта за оцеляване. Една близка приятелка непрекъснато дезинфекцира в момента. Каза, че това ѝ действа успокояващо и ѝ създава усещане, че прави нещо по въпроса.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Amanda.D в пн, 23 мар 2020, 21:17
Аз знам, че не си го казала с лошо...Само споделих, че ми е трудно да се позная, товаря и хората около мен. И всички ми се струват ужасно безотговорни


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пн, 23 мар 2020, 21:17
Аз съм като ред. Неам нерви. Единственото различно спрямо преди е, че малко малко се притеснявам (само вътрешно) като прибирам продуктите без да ги бърша :rolling_eyes:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Mama TAZ в пн, 23 мар 2020, 21:18
Aз току-що лъснах асансьора и парапетите до първия етаж ..
 Махнах и стелката пред входната врата..
А аз също като Аманда изповядвам веруюто, че децата имат нужда от мръсотия за да са здрави


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пн, 23 мар 2020, 21:20
Спазвам хигиена на информиране- един път дневно с е информирам за ситуацията. Достатъчно ми е. Ако има нещо извънредно като новина, ще се намери кой да ми я каже.Лошите вести пристигат бързо. Не ми се ще да си докарам паник атаки от това облъчване с информация.

От прекалено ползване на дезинфектанти  , няколко колеги на ММ са с нацепване на кожата на ръцете.
Златната среда търся аз, не винаги я намирам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в пн, 23 мар 2020, 21:22
Аз съм като ред. Неам нерви. Единственото различно спрямо преди е, че малко малко се притеснявам (само вътрешно) като прибирам продуктите без да ги бърша :rolling_eyes:
Хахаха! Да. Но винаги си казвам - Абе аз нали си пипнах и чантата, и портмонето...
Всъщност технически устроеният ми мозък е напълно наясно, че няма как да се гарантира 100% хигиена в момента. Да, въпрос на намаляване на вероятности е. Но въпреки всичко е невъзможно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Mama TAZ в пн, 23 мар 2020, 21:26
Бисе, и аз, и детето не можем да ползваме дезинфектанти. Веднага ни се пукат ръцете на второто ползване. Единственият ми шанс са нитрилните ръкавици

Взех да се замислям за UV лампа, но не съм намерила още информация колко време е достатъчно на UV лъчита да утепат тая гадТитла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в пн, 23 мар 2020, 21:32
Аз гледам предимно последните новини за деня-през деня не. Събирам сили и желание да измия прозорците...
С моето за съжаление продължаваме да се караме и разправяме. По биология госпожата е казала да се попълни УТ и е изброила кои 5 номера да й пратят-явно ще се преумори да погледне на всичките 30. Та според моето щом не е сред тези номера нямало смисъл да попълва-разправяхме се цял час,което страшно ме измори и натовари,а я попълни за 15 мин.УТ по матем му е в училище-една добра душа в лицето на Дидева ми прати уроците от УТ до кроя на раздела-сега се разправяме с това да попълва-бил написал на госпожата ,че му е в училище и нямало проблем-като се върнели в училище тогава.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пн, 23 мар 2020, 21:33
Таз, аз си мисля, че и със сапун е достатъчно,  когато сме си вкъщи. Навън във вашия случай май е по-добре  с ръкавици, да не си докарате дерматологични проблеми.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в пн, 23 мар 2020, 21:52
Светле, не му губи времето с УТ по математика. Особено щом се е разбрал с учителката.

Аз не бърша покупките, чантата и т.н., но като ги внеса ги оставям в килера в торбите за 3-4 часа и после ги прибирам. Мия си ръцете само със сапун, но нещо прекалих и кожата ми стана  супер суха. Не съм си купила ръкавици, но маска нося. Ужасно ми запотява очилата. Но аз излизам 2 пъти в седмицата, за да напазарувам в кварталните 2-3 магазинчета, та не е страшно.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в пн, 23 мар 2020, 22:04
Аз и по принцип се мия ръцете по 100 пъти на ден покрай домакинската работа, та не усещам промяна. Опитах веднъж да измия всички покупки, преди да ги прибера в хладилника. Няма да повторя. Не е за мен това. Бърша пода като успея и почнахме да чистим общата площадка на етажа с белина, разтворена във вода. И с това се изчерпват мерките ми. Но и препарати трудно се намират.
Следя чат-пат брифингите или темата в БГ мама, но прескачам по 20 страници. То няма смогване там :stuck_out_tongue_winking_eye:.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в пн, 23 мар 2020, 22:13
Светле, не му губи времето с УТ по математика. Особено щом се е разбрал с учителката.
Той се е разбрал да я предаде като се върнат на училище-решаването няма да му се размине...А и някак предпочитам по 1 стр на ден,а не 20 ,ако не и повече накуп.
А свободно време за губене има предостатъчно,само че аз вече нямам сили,а май и желание да му го оползотворявам.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в пн, 23 мар 2020, 22:18
Аз не мога да работя хоум офис, невъзможно е. Всеки един ден, в който не работя, ми е загуба. Използвам времето вкъщи, за да направя пролетно почистване, неща, за които все не ми остава време - гардероби, зимни дрехи, обувки, кухненски шкафове...

Не дезинфекцирам, не мия продукти, извън нармалното за плодове и зеленчуци. Поръчваме храна от takeaway от време на време, защото ми омръзна да готвя постоянно.
Аз смятам, че изкарах този вирус януари като се върнах от Азия (20 дни бях там). Беше тежко за мен, чак на 23-тия ден получих подобрение, изпих купища лекарства и 2 вида антибиотик, които не ми действаха, направих усложнение бронхит, имах задух...мина ми в крайна сметка. През цялото време бях вкъщи с децата и мъжа ми. При децата мина с болки в гърлото и стомаха, за 3 дни. При мъжът ми - безсимптомно. От цялото семейство само свекърва ми е рискова и на нея й казваме много да се пази и да не излиза.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в пн, 23 мар 2020, 22:28
Ама то сега ти е паднало да се увенчаеш с лаври и със славата на Пациент 0. 😁 Може нещо медии, такива работи.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: liani в пн, 23 мар 2020, 22:29
Аз също не взимам кой знае какви мерки, а съм мед. работник. Дезинфекцирам от време на време дръжките на входната врата, копчетата и дръжките на асансьора, вкъщи мия не по-често от досега, един, два пъти седмично, но се старая да не пипам дръжки на общи помещения, вход, асансьор  и нося маска и ръкавици в магазините, което много ме напряга и рязко ми спада покупателното желание извън най-необходимото.
А дребното толкова се е отпуснало и както почти нямат онлайн обучение, съвсем го е подкарал през просото. Една задача в повече не е решил, дори домашните си не прави. Не му се карам, сигурно му е писнало,  но му правя от време на време забележка да се стегне, че ще се удави накрай Дунава.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: googlish в пн, 23 мар 2020, 22:33
Аз също мисля, че съпругът ми изкара този вирус есента, със същата симптоматика като  при Gadamer,   беше болен около 20 дни, не можеше да спи от задух, до пневмония обаче не го докара. Но честно казано, друг път не бях виждала такова нещо, три антибиотика не му помогнаха. Оправи се след около 20 дни.
    В къщи са само мъже, яде се като за световно,     готвя всеки ден и взе да ми писва. Веднъж седмично поръчвам от Доминос и веднъж ги карам те да готвят някакви аламинути.
    Носех маска, но експертите инфекционисти казаха, че тя има смисъл ако си болен, за да не заразяваш, здравите хора носели маските само за успокоение и нямали за тях предпазващ ефект. За това спрях да се душа с маска😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пн, 23 мар 2020, 22:36
Слушам аз Мангъров. Нито маска, нито ръкавици ползвам. Излизах за последно миналата седмица до магазина. Като се прибера мия ръцете хубаво и това е.
Детето ще удари 2 седмици без излизане.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в пн, 23 мар 2020, 22:36
Ама то сега ти е паднало да се увенчаеш с лаври и със славата на Пациент 0. 😁 Може нещо медии, такива работи.

Мислих си го, със сигурност е имало болни от вируса от по-рано, но тогава още не правеха тестове за него в БГ. Нямам представа дали съм го предала извън семейството. През това време децата ходеха на училище. Чудя се как да си направя тест и ако си направя дали може да покаже, ако съм го изкарала преди 2 месеца.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в пн, 23 мар 2020, 22:42
То накрая ще се окаже, че от една година си съжителстваме с Covid-19, но сме си спали спокойно. 🤣
Иначе след първите два злощастни дни, в които аз готвих два пъти, мъжът ми готви два пъти (без да броим специалитета му - безглутеновите палачинки за закуска), много бързо му хванахме цаката. Готвим веднъж на два дни, демек веднъж на четири дни на човек. В по-голямо количество, да стигне за два обяда. Вечер я караме на салати, препечени филийки, сварени яйца. Екстра е така. Аз мразя да готвя.
За излизането... Ми ние леко хулиганствахме в подстъпите на Витоша в събота, ма все едно не съм го казала. Бяхме с приятели, играхме федербал - в тази игра не може без дистанция. 😁


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пн, 23 мар 2020, 22:44
Днес друго ме потресе. При 36 лежащо болни, капацитетът на ВМА и Пирогов вече е изчерпан!?


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ♥ HAPPY ♥ в пн, 23 мар 2020, 22:46
Не го мисли толкоз капацитета...аз вече се отказах...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в пн, 23 мар 2020, 22:48
Звънче, явно не случайно сме в извънредно положение. Мутафчийски със сигурност е съвсем наясно с истинското дередже на болниците ни.
Официално се оплаквам от Гугъл фит. Пък толкова ли някой не се сети да го вкара в режим карантина.
Изглеждало му било, че са ми много високи и непостижими дневните цели за кардиоточки... 🤪


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пн, 23 мар 2020, 22:50
Хора, има ли сняг при вас?
Тука сняг и вятър, отвя ми цигарата, докато пушех на терасата. Сега сън на минус едина Мерелинка розова.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в пн, 23 мар 2020, 22:52
Абе, имам усещане за българска работа дори и в тази ситуация. 36 места, а всички дарения от маски и защитни средства отиват там +Софиямед с частното отделение :triumph: И в същото време ни показват Арена Армеец с пружините. Те и в други страни правят полеви болници, ама някак по човешки са.
Биси, цял ден вали, не е спряло. Бях изнесла едни цветя отвън и сутринта пак ги върнах между етажите.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: milasara в пн, 23 мар 2020, 22:53
В София толкова сняг нямаше през зимата. Много е красиво.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в пн, 23 мар 2020, 22:53
Ние нали сме с куче, така че аз си правя разходките. Освен това живеем край парк, в края на града. На 200м от къщи започва горичка, оттам мога да изляза в полето, а след това и в нашата мини планина по пътеки, където жив човек няма.
Леко дезинфекцираме стълбището от време на време, но живеем в къща, където сме по едно семейство на етаж и реално няма кой знае какъв човекопоток. Бърсане на продукти, преди да ги прибера по шкафове и хладилник, не е за мен. Отделно, че винаги пазаруваме като преди бедствие - веднъж седмично няколко препълнени торби. Това нещо няма бърсане каквото ще да става.
И вкъщи в момента се яде много. Народът все е гладен. Особено наборът.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: vesi1 в пн, 23 мар 2020, 22:58
Бисе, днес цял ден валя. Два пъти изривах колата.
Учението потръгна, влязоха в ритъм. Аз си ходя на работа, сама съм в офиса, ходя с колата. От вкъщи ще е мъка, пълно с народ, очакващ да бъде нахранен :grinning:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в пн, 23 мар 2020, 23:01
Снеговалежът се включи точно навреме. Аз хич не обичам студено. Да не ни е яд, че не излизаме. 😊


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: solnichka в пн, 23 мар 2020, 23:01
Бисе, вие сте с код оранжево за лошо време и сняг. Щом само цигарата ти е отвяло, значи си добре. :grinning:
При нас на морето по традиция няма и помен от сняг.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пн, 23 мар 2020, 23:02
При мас всички тайни пътеки водят към патрулките.
Остава този вариант:
(//cdn.bg-mamma.com/qXDY/nycy0.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: solnichka в пн, 23 мар 2020, 23:05
Хаха, аз все пак залагам на Мутафчийски.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в пн, 23 мар 2020, 23:08
Солничка,  имаше някакъв опит от страна на вятъра да ми сплете две- три плитки( имах глупостта да съм на терасата с пусната коса, а е дълга) , накрая влязох вътре с прическа” разплетена дамаджана” и ММ ме гледаше сякаш никога не ме е виждал.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: gadamer в пн, 23 мар 2020, 23:13
Има вече бъзик по темата със снега - "Когато си под карантина времето направо лети, ето вече дойде зимата!"


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Dodiela в пн, 23 мар 2020, 23:51
Бисе, може да се подстрижеш
(//cdn.bg-mamma.com/4Zwb/lIh1F.jpg)

Между другото снимката много ясно илюстрира ДО на моите деца.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в вт, 24 мар 2020, 00:00
Оххх, лошо ми е от хилеж!
Какво стана с бутона търкалям се от смях? Колко още да се молим :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ТришаР в вт, 24 мар 2020, 00:29
Има вече бъзик по темата със снега - "Когато си под карантина времето направо лети, ето вече дойде зимата!"
(//cdn.bg-mamma.com/XSNl/SAMnG.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: solnichka в вт, 24 мар 2020, 00:38
Dodiela, в някой аспекти (визирам горната част) ДО се вихри с пълна сила. Хвалиш ли се или се оплакваш? :joy: :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в вт, 24 мар 2020, 06:25
Ние винаги сме си ядяли и готвели доста, та няма разлика. Но преди младежът ходеше на училище и си отдъхвах от него. Сега си се дракаме по цял ден на воля :stuck_out_tongue_winking_eye: .


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Dodiela в вт, 24 мар 2020, 08:37
Dodiela, в някой аспекти (визирам горната част) ДО се вихри с пълна сила. Хвалиш ли се или се оплакваш? :joy: :joy:
Да ти кажа изпаднала съм в състояние на пълно безразличие относно НВО.
Иначе си прекарваме много добре, хлапетата си учат уроците без мрънкане, влязоха си в някакъв ритъм и мисля че се справят. Готвя всеки ден, понякога по два пъти, но по малко за да се изяжда. Вече не ядат, като скакалци, явно и това се регулира.
Не се дрънкаме, изобщо, но ние нали сме в Холмарк сериал та сме си така по принцип😉. Установили сме от години, че четиримата сме си достатъчни и затова винаги ходим сами на почивка. Е, редовно каним гости, но и сами ни е добре. Децата ще ме организират да правя гимнастика, че с този сняг няма федербал на двора😄. Всяка вечер ги приспивам с четене - О.Хенри избрах и много им допада.
Единственото, което ужасно ми липсва е че не мога да видя родителите си. Изолирали са се тотално от две седмици, не излизат, мъжа ми ходи и им подава продуктите през прозореца. Живеят в центъра, в квартала с трите големи болници и не смеят да си покажат носа навън. Е, това ми къса сърцето, но един ден когато отмине това ще се съберем.
Пиша от телефона😊, всички устройства са заети. За разлика от "елитното" ни училище школите се спретнаха много бързо и там ДО си върви с пълна сила. Понякога се чудя защо изобщо наборката ходи на ДУ, но вече все по-рядко ми минават такива мисли. Както казах, не ми пука, да сме здрави пък другото ще се нареди.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в вт, 24 мар 2020, 08:46
НВО и аз изобщо не го мисля. Продължава да ми е интересно какво се случва. Единственото нещо, за което се притеснявам е дали като отмине тази лудост ще можем пак да пътуваме свободно, където ни влече. Толкова обичам, че невъзможността ще ме съсипе. Тогава, може би, ще оценя защо майка ми пинкаше преди 12 години да купи вила. Дано не се стига до там.
С ДО детето учи повече, отколкото когато е на училище, а дори нямат часове по всички предмети. Вчера цял ден пак писа някакви огромни домашни по БЕЛ. Такова нещо дори за курса не е било.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в вт, 24 мар 2020, 08:52
ДО ще вземе да се окаже по-доброто образование :). А следобедите да се събират в училище за социализация, контролни, изпитвания и правене на общи проекти :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Mama TAZ в вт, 24 мар 2020, 09:01
И у нас ДО е на почит. Вчера каза, че изобщо не му липсвали срещите със съученици, а само децата от отбора и спортуването.
Но той е от тормозените в училище и сега буквално е спасен


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в вт, 24 мар 2020, 09:22
Между другото за избягване на лоша среда в училище, домашно или дистанционно обучение ако ще и в най-тъпото училище вече ми е решение. Пък школи по интереси има всякакви, където да се надгражда и да се събират хора с еднакви интереси. Това в случай ако стане прием по успех, което аз не вярвам, но много масово го говорят родители. Тогава моичката ще е за фризьорското :)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в вт, 24 мар 2020, 09:35
На младежа си му липсва училище. Той си е социален. Липсва му живото време с приятелите.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в вт, 24 мар 2020, 09:41
Ама моля ви се! С четири очи чакамe да свършат тези дистанционни форми.
И ние сме от социалните.
Аз вече с охранителите по магазините гледам как да се заприказвам. :D


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: AIR в вт, 24 мар 2020, 09:43
И при нас много му липсва училище, защото той си е социален и по принцип общува с най-различни възрасти деца, а карането на колело, което в нормални условия, беше поне по 2 ч на ден, е най-големия му проблем....Сега е по цял ден на пц, до обед учи, а следобед организира приятелите си във връзка и гледат филми или играят на игрите. Режим никакъв, ляга към 24 ч и го будим към 8.20 ч. за ДО....
Като свърши цялото това положение, имам чувството, че с дни няма да му видя очите..ще се прибира вечер колкото да легне да спи (в провинцията лятото кварталните деца са докъм 22.30 ч -23.00 навън..)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в вт, 24 мар 2020, 09:44
Е, не съм имала предвид да нямат социални контакти, а че има резервен вариант при лошо стечение на обстоятелствата с разпределение в гимназия. Моето също е доста социално, дори леко прекалено ми идва.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: мама МОНИ в вт, 24 мар 2020, 09:58
Мария пепел ти на клавиатурата - как така по успех! Това вече ще е супер несправедливо!
На моя му липсват срещата с децата.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: mumble-bumble в вт, 24 мар 2020, 10:06
Здравейте :)
Тонът в темата малко повече ми харесва. И ние вече влизаме в ритъм с онлайн обучението, при нас са в Тиймс всички часове. Ето една смешка по темата:
 (//cdn.bg-mamma.com/iXLf/e6HnU.png)

Иначе, аз не бърша продуктите, които купуваме отвън. Хляба примерно няма как да се избърше. Ние също много ядем и готвя непрекъснато, но и ММ се включва с някоя баница или спагети отвреме-навреме. Наборката доста се глези откъм храни и сама си прави разни неща, като печени филии с нутела или стопена луканка на тиган. Ако я оставя, само с такива вредности ще се изхранва.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в вт, 24 мар 2020, 10:49
Като гледам как вървят нещата ще бием всички досегашни седмокласни набори по брой изписани теми...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: rummi_pl в вт, 24 мар 2020, 10:51
Като гледам как вървят нещата ще бием всички досегашни седмокласни набори по брой изписани теми...

:joy:

Сега си представям да дойде някоя заблудена мама и да попита какъв бал ще им трябва за еди-кое-си училище и къде може да види статистика :whistle: :joy:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в вт, 24 мар 2020, 11:08
Четохте ли мерките на Вълчев? Някой питаше дали да се преподава с ДО: да, да се преподава, където не е почнато.
ДО поне до 13.04. Да си реорганизират заниманията на деца, така че 1-7клас да са заети до 6 астрономически часа, като част от това време да не е в ел.среда. На този етап да не се пишат оценки. ФВС: препоръки за поддържане на физическа активност и изпълнение на леки упражнения в домашни условия.
Целият текст може да се прочете на сайта на руо София:
http://ruo-sofia-grad.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0

Все повече го харесвам този министър. Напълно адекватни са му мерките. И много се радвам, че ги пише.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: svetlaem в вт, 24 мар 2020, 11:30
Аз готвя мусака-държа да отбележа,че диаметъра на тавата е 40см :blush:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в вт, 24 мар 2020, 11:42
Ние вчера бяхме на мусака. Една голяма тава и свърши. Обикновено същото количество го подмятаме 2-3 дена.
Много го мързи Мрън, ама много. Сега като съм вкъщи хич и не го виждам да отваря учебник. Иначе тестове прави след един куп уговорки. Грешки почти не допуска, но такъв зор е да започне, то охкане, пъшкане...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в вт, 24 мар 2020, 11:43
На този етап да не се пишат оценки.
Пак навреме се сеща за оценките. Младежът вече има две (едната не е нанесена още).


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в вт, 24 мар 2020, 11:47
Ние в момента сме на някаква модифицирана мусака - с картофи, пиле, гъби и сметана. Да разнообразим класическата от миналата седмица. 😁
Накрая ще почнем да си обменяме рецепти.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: maria77bg в вт, 24 мар 2020, 11:50
Накрая ще почнем да си обменяме рецепти.
Ми то си е по темата :), по ТП точно рецепти коментираха седмокласниците в час.
Казвам ви аз, че за детето не зная, но аз ще се обогатя с това ДО.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: vesi1 в вт, 24 мар 2020, 12:01
Аз готва мусака-държа да отбележа,че диаметъра на тавата е 40см :blush:
То в по-малка няма смисъл от упражнението :smiley:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: liani в вт, 24 мар 2020, 12:04
Относно оценките и Мишо има една за активно участие от неделя 🙃. Днес чакаха от 8часа господина по БЕЛ в зуум, но така и не се появи. Вчера им е писал по Вайбър. Сега уж щели в 12ч. да пробват пак. Те докато се стиковат и то ще приключи ИП.
За готвенето ние сме от много готвещите по принцип. Готви се два, понякога и три пъти дневно, но като са на училище, английски и прочее, някак е друго, сега и на нас ни втръсва и да го мислиш и да го сготвиш. Добре, че ММ се включва доста и се разпределя работата. Отделно на няколко дни се готви и на кучето.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: мама МОНИ в вт, 24 мар 2020, 12:19
Ха-ха тъкмо търсих рецепти за домашното на моя по ТП поне това да помогна и познайте - гръцка мусака.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в вт, 24 мар 2020, 12:21
Ама с патладжани ли? 😊


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в вт, 24 мар 2020, 12:23
При нас по ТП-ни вест ни кост от господина...И аз правих мусака -зеленчукова обаче :stuck_out_tongue_winking_eye:


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: мама МОНИ в вт, 24 мар 2020, 12:26
Red  с патладжани както си трябва. Явно е денят на мусаката :)
Необходими продукти:                                                                                                                                                                                                      700 гр. сини домати
 сол и черен пипер
 6-8 с. л. олио или зехтин
 2 глави лук
 700 гр. телешка кайма
 400 гр. домати
 1 щипка захар
 магданоз
 1 ч. л. риган
 1 ч. л. канела
 25 гр. масло
 2 с. л. брашно
 1 чаша прясно мляко
 1 яйце
Начин на приготвяне:
Нарязваме сините домати на филии, дебели колкото един пръст. Поръсваме ги със сол и ги оставяме за около час. Загряваме фурната до 180°. Загряваме две супени лъжици от олиото В един голям и дълбок тиган. Задушаваме нарязания лук до зачервяване. Изсипваме каймата и изпържваме сместа. Прибавяме доматите, захарта и останалите подправки. Оставяме сместа да ври на бавен огън за около 20 минути. Измиваме добре сините домати и ги подсушаваме. Сгорещяваме останалото олио и ги пържим до зачервяване и от двете страни. Разтапяме маслото в малка тенджера. Прибавяме брашното, като го бъркаме непрекъснато около минута. Постепенно прибавяме и млякото. След като сместа заври подправяме със сол и пипер. Оставяме бешамела да застине за малко и прибавяме яйцето. В подходящ съд подреждаме каймата между сините домати. Заливаме с бешамела и печем за около 45 минути до позлатяване.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Helene S в вт, 24 мар 2020, 12:44
😂 😂 😂 И у нас днес мусака е предвидена. Добре, че кулинарията ми е хоби и нямам проблем с готвенето.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Mama TAZ в вт, 24 мар 2020, 12:47
Мусакясахме, тъкмо вчера на обяд изядохме последните парчета!
По принцип майка ми готви мусака, а ние я получаваме готова .. ама сега няма
И сарми искаме, но пак са мамин специалитет, а и ние свършихме киселото зеле
Вашите по 'ТП пак са адекватни, а моят има да чертае нещо си 


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zvаnchе в вт, 24 мар 2020, 12:48
А у нас сме на пиле каша, но така ми изригна бульонът, че повече време бърсах, отколкото готвих. Сега остана да махна вратата на фурната, че чак между стъклата протече. Ужас някакъв беше. Така и не разбрах как и защо стана. Изригна като вулкан.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в вт, 24 мар 2020, 12:57
Най ги обичам такива случки в кухнята. :D
Ние пък направихме неуспешен опит да си ремонтираме контейнера на хлебопекарната (сервизите на Тефал не работят). След гледане на какво ли не в ютюб, попаднах на един италианец, който разви спечената ос с бормашина. И хайде след чука и клещите ММ извади бормашина, винтоврът, сечива всякакви. Но нищо не стана. Само дето разтурихме цялата къща. Сега контейнерът виси накиснат в някаква смазочна течност.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Dodiela в вт, 24 мар 2020, 13:22
Ред, не знам какво му е на контейнера, ММ кисне в кока-кола или WD 40


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Red в вт, 24 мар 2020, 13:28
Ами не му се върти оста. Откакто ММ спря да яде глутен, зарязахме хлебопекарната, и нещо се е спекло там. Някакви малки части успяхме да разглобим.
Да, във WD 40 e накиснат. :)
Само с кока кола не сме опитали.
Иначе много тъпо, един контейнер струва 20-30 лв, но явно няма откъде да се намери сега.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: denyil в вт, 24 мар 2020, 14:03
При нас по ТП-ни вест ни кост от господина...
А кой ден имате ТП по програма ? При нас се появи вчера с
Скрит текст:
"Начертаване на технически обект-на стр.16-фиг.6.Да се пречертае  дадената фигура с мащаб 1:2 и се нанесат действителните размери.Чертежа да се изработи на блоков лист."


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: sssani в вт, 24 мар 2020, 14:10
Петък ни е по програма ТП.МИналата седмица не индикира.Очакваме дебют и по английски най-сетне ;) Абе- не съм максималист за това обучение.К'вото- такова


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: ston в вт, 24 мар 2020, 14:28
А, английският върви добре при нас, също и БЕЛ.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: denyil в вт, 24 мар 2020, 14:30
От вчера текат с пълна пара видео уроци по БЕЛ , Мат. и АЕ в гугъл мийт.Домашните и "преподаваните" теми по останалите предмети също не спират - валят на мейл.Сега е в час по мат.от Междучасие и като свърши пак ще почва да пише -проекти , домашни , ОЛВ...
Аз съм нон стоп около печката и хладилника - обичам да готвя , продукти имам , но идеите ми се поизчерпват...по три манджи на ден , а за следващия пак няма нищо...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Helene S в вт, 24 мар 2020, 14:39
Можеш да влезеш в някоя кулинарна група и няма да останеш без идеи.

Едвам издържам адското мърморене и мрънкане на ученика, аман. Все нямал време за почивка, само съм го юркала, заради мен бил толкова натоварен. След малко почва и онлайн курса по АЕ.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Betty L. в вт, 24 мар 2020, 14:45
Мусака миналата седмица ядохме. Снощи и сега на обяд - пилешка кавърма. За довечера мъжото "постен" боб с наденица ще прави. Утре винен кебап. Него го пуснаха отпуска 10 дни, одеве и скандал успяхме да си спретнем докато свързвахме втори настолен компютър с интернет. Аз работя, но съм на график по принцип, та ще се засичаме повечко.
Отделно много дълго писахме домашно по химия. Теза по литература имаше също, на Българският език. Урок и домашно по математика.
По ТП трябваше гривна да плете, май не се случи. Вчера домашно-тест направи по география, щял да пише оценки. Тест по математика имаха вчера, 7 деца не го направили. Беше електронен, за време. Няколко деца за три минути го направили.
Нищо не мия, само ръцете. И пода, но както преди. И белина слагам заради кучето, но не от сега. В работата ни карат маски да носим. Живеем с баба ми. Само до тоалетната ходи и си стои в стаята. Аз й нося храна и лекарства с маска. Наборката пръска дръжките на вратите и хладилника със спирт.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в вт, 24 мар 2020, 15:06
Голяма веселия при нас. На учителката по математика й намериха няколко грешки в урока, който се опита да обясни.  Нищо  де, случва се  .
Учителката по ИИ праща децата до магазина да си купят кадастрон. Родител, който работи в РЗИ й пише, да прочете пак заповедта за ИП...
Учителката по НЕ отсъстваше 2 месеца, никой не я заместваше, сега се скъсва да дава домашни, при положение  че децата нямат учебници дори , а и ги няма в електронен вариант. Щото, нали, работи се по някакви принтирани подобия на учебници( 20 лв цената) ...


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: мама МОНИ в вт, 24 мар 2020, 15:08
При нас май ДО потръгна. Днес вече тече четвърти час в Teams.
За дезинфекция мисля, че не се престаравам. Мия пода с разредена белина, вечер като се приберем пръскам дръжките с дезинфектант, връхните дрехи отиват на простора да се продухват. И май това е.
Темата пак е на 50 стр. Направо няма смогване.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: denyil в вт, 24 мар 2020, 15:19
Бисе , при вас е наистина веселба...важното е да сте здрави !
Един поздрав за всички в края на темичката
Скрит текст:
(//cdn.bg-mamma.com/z8Tl/5RbxK.jpg)


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: Biserka_a в вт, 24 мар 2020, 15:35
Хаха, Dany, и мама е човек.


Титла: Re: СЕДМИ клас 2019/2020 - тема 14
Публикувано от: zazu1 в вт, 24 мар 2020, 15:55
Докато се появи Бубчето, пускам новата тема:
Дано няма против :innocent: :snowman:
https://www.bg-mamma.com/?topic=1193908 (https://www.bg-mamma.com/?topic=1193908)