BG-Mamma

Образование => Продължаващо образование => Темата е започната от: Ледената кралица в пт, 19 апр 2013, 12:50Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ледената кралица в пт, 19 апр 2013, 12:50
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)


На 02.11.2012 г. приключи подаването
на документи за тазгодишната вълна
по "Аз мога повече"Към момента в Бюрата по труда тече разглеждане на подадените документи. Във всеки град този процес се движи с различна скорост, затова моля участващите в темата да дават по-подробна информация, ако бъдат уведомени от БТ, че са одобрени или имат друга информация относно докъде са стигнали в БТ с обработката на молбите. Достатъчно е да напишат от кой град са, в кое БТ са подали документи и кой номер са. Благодаря предварително на всички отзовали се!  :peace:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/IPTq/5189337_2132181e) От 01.04.2013 отново е възобновено издаването на Ваучери за дистанционна форма на обучение. Същевременно обаче има усложнения с присъствената форма - издават се Ваучери за присъствена форма на обучение само на тези кандидати, които вече имат издадени Уведомления. Причината за новото спиране на някои Ваучери отново не е ясна, но за момента хората, които са се намерили в списъците с одобрените/били са уведомени чрез обаждане или СМС, че са одобрени, но не са получили Уведомление, не могат да си вземат Ваучера, ако е за присъствена форма на обучение.Етапи при кандидатстване
по схемата "Аз мога повече 2012"

1. Подаване на документи

Срок: от 15.10.2012 до 02.11.2012

Необходими документи: Заявление + Декларация + копие от лична карта + копия от всички дипломи за завършено образование /средно и висше/ + копия от всичките приложения с оценки и хорариум от съответните дипломи + копия от удостоверения/свидетелства за преминат курс за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност /ако има такива/ + Декларация за идентичност на лице с различни имена по образец /ако има несъответствие между имената в някоя диплома и личната карта/ + документ, издаден от служба ГРАО на общината /при несъответствие или липсващо ЕГН/.

Къде: Във всяко Бюро по труда по местоживеене или месторабота подавате комплекта документи лично

2. Одобрение

Срок: От 03.11.2012 г. започва преглеждането на подадените документи. Тук вече никой не може да се ангажира с точни срокове, тъй като различните БТ разполагат с различен брой персонал, ангажиран с обработката на информацията и за всяко БТ одобряването протича с различна скорост.

Но когато бъдете одобрени, служител от Бюрото по труда ще ви се обади, ще получите СМС или писмо, с което ще ви поканят да идете до БТ, за да си получите Уведомителното писмо и самото Уведомление.

Ако сте подали документи и за ключова компетентност, и за професионално обучение, при получаване на Уведомителните писма трябва сами да изберете кое обучение първо да започнете. Тогава от БТ ще ви дадат само Уведомлението за този курс, а второто Уведомление ще получите едва след приключване на първото обучение.

3. Избор на Доставчик на обучение

С Уведомлението в ръка вече ще започнете да си търсите Доставчик на обучение, като не забравяйте, че срока на Уведомлението е 30 дни и ако в този период не успеете да си намерите ДО, то преди изтичането на тези 30 дни трябва да идете отново до БТ, за да ви удължат Уведомлението! Няма ограничения в броя удължавания. Но пропуснете ли срока за удължаване, губите правото на ваучер за този курс!

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/IPTq/5189337_f0908204) Списъкът на одобрените над 650 Доставчици, които предоставят обучение срещу ваучери можете да видите тук:

         Търсене на професионално обучение (http://training.az.government.bg/list/search/po)
         Търсене на обучение по ключови компетентности (http://training.az.government.bg/list/search/kk)

4. Получаване на ваучера

След като сте намерили доставчик и сте уговорили всички подробности относно предстоящото обучение, доставчикът попълва отрязъка от Уведомлението, намиращ се в долната част на документа. Задължително трябва да е упомената датата на започване на курса.

Попълненото Уведомление носите в Бюрото по труда, а 7 дни преди началото на обучението от БТ ви дават Ваучера, който трябва да се занесе на ДО преди началото на курса.

Нещо важно от предходните кампании по програмата - пазете ваучера, не го сгъвайте или мачкайте, защото това е единствения документ, с който ДО разполага, за да си получи парите по програмата и съответно много държат на този документ.

5. Обучение

След като ДО получи вашият ваучер, вие може да започнете обучението си на уговорената дата. Помнете, че веднъж започнали обучението, трябва успешно да го завършите. Имате право на отсъствия до 20% от броя часове, за да ви се признае курса, а също така трябва успешно да издържите финалния изпит. В противен случай ще се наложи да платите стойността на ваучера, която хич не е малка (например ваучера за проф.обучение за цяла професия от 960 часа е на стойност 1 800 лв. ).

Ето и хорариумът за всяка специалност и стойността на ваучера, съобразно специалността, определени с ПМС № 251/21.10.2009

   1. За обучения за придобиване на професионална квалификация:
       а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
       б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;
       в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.;
       г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа – 400 лв.;
       д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
       е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа – 1125 лв.;

   2. За обучения за придобиване на ключови компетентности:
       а) за обучения по ключова компетентност с продължителност не по-малка от 16 учебни часа – 70 лв.;
       б) за обучения по ключова компетентност с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;
       в) за обучения по ключова компетентност с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.;
       г) за обучения по ключова компетентност с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв..

Пояснение относно степените за професиите: Самите степени не са като езиковите нива и не може да се надграждат - примерно оперативният счетоводител е професия от трета степен, няма по-ниска или по-висока; или пък заварчикът колкото и проф.курсове и обучения да изкара, неговата професия си е от първа квалификационна степен. Степента за всяка професия конкретно може да проверите в СППОО (http://www.navet.government.bg/assets/cms/File/vqualification/SPPOO_23-05-2012.pdf).

Ако сте подали документи и за ключова компетентност, и за професионално обучение, след приключване на първото обучение и получен документ за успешно завършване (диплома/сертификат/свидетелство/удостоверение), отивате отново в БТ с този документ, за да получите второто си Уведомление. След това повтаряте стъпките от т.3 до т.5

6. Приключване на обученията и край на оперативната програма "Аз мога повече"

Крайният срок за приключване на обученията е 31.07.2014 г., а краят на програмата - 31.12.2014 г.

Тъй като програмата е за работещи, ако в процеса на кандидатстване или по-нататък това обстоятелство се промени, т.е бъдете уволнен/съкратен/останете без работа, ситуацията е следната:

 - вече сте кандидатствали по програмата, но все още не сте получили отговор от БТ дали сте одобрени или не: в 3-дневен срок от промяната на обстоятелствата сте длъжни да уведомите в БТ за това (съгласно попълнената от вас Декларация, т.4) и за съжаление губите правото да получите Ваучера дори да бъдете одобрен;

 - вече сте кандидатствали по програмата и сте получили заветното Уведомление, че сте одобрен за обучение: в 3-дневен срок от промяната на обстоятелствата сте длъжни да уведомите в БТ за това (съгласно попълнената от вас Декларация, т.4) и за съжаление губите правото да получите Ваучера;

 - вече сте кандидатствали по програмата, получили сте Ваучера и се обучавате: в 3-дневен срок от промяната на обстоятелствата сте длъжни да уведомите в БТ за това (съгласно попълнената от вас Декларация, т.4) и без проблем продължавате обучението си, като не дължите никакви неустойки (заплащане на Ваучера или част от него).

 
Успех на всички!!!
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/IPTq/5189337_2132181e) Още важни линкове: (https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/IPTq/5189337_2132181e)

Темата за школи по чужди езици по програмата (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=562259.0)

Темата за  школи по английски език по програмата (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=545689.0)

Сайтът на Агенцията по заетостта (АЗ) (http://www.az.government.bg/index.asp)

Сайтът на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г." (http://www.az.government.bg/OPHR/?lang=0&)Старите теми:

Тема 1 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=472941.0),   Тема 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=482144.0),   Тема 3 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=523985.0),   Тема 4 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=564197.0),   Тема 5 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=586017.0), Тема 6 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=604286.0), Тема 7 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=614901.0), Тема 8 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=620109.0),

Тема 9 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=628747.0),   Тема 10 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=670534.0), Тема 11 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=683260.0), Тема 12 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=685071.0), Тема 13 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=692941.0), Тема 14 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=702307.0)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: radi86 в пт, 19 апр 2013, 13:00
На 29.04 стартитам Бизнес Администрация- дистанционно в АХАД( София)  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: NTP в пт, 19 апр 2013, 14:00
Да се запиша в темата, въпреки че аз НЕ мога повече. Ако не започна на 01.05. този курс ще се откажа. Успех на всички, не просто да изучим нещо, а после да го използваме.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: valensiqna в пт, 19 апр 2013, 14:24
Здравейте!Аз си чакам график за часовете.Утре започвам,но както е тръгнало ,първия урок ще го изтърва.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mis_val в пт, 19 апр 2013, 14:35
а аз чакам да продължат с програмата ,но дали ще стане  [smilie=smile3506.gif]


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в пт, 19 апр 2013, 16:13
а аз чакам да продължат с програмата ,но дали ще стане  [smilie=smile3506.gif]
Започнаха да се носят слухове за ново отваряне на програмата.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mama_Iva в пт, 19 апр 2013, 16:17
Аз днес си взех Ваучера .... невероятно,но факт, от първия път стана :D За всички , които ще ходят за издаване на ваучер да се въоръжат с търпение, особено ако пред тях има повече от 1 човек. Процедурата е бавна и мъчителна, наново се вадят всички документи , проверят ви по ЕГН в хиляди с-ми , да не би случайно да сте загубили работа, пишете , попълвате разни декларации и след 10 -15 мин при благоприятни условия си получавате ваучера . Този Ваучер е много важно да не го прегъвате, задължително джобче, папка си носете , иначе служителя започва много да се притеснява дали да ви го даде, как ще го съхраните и т.н. :D
Понеже съм какдидатствала само за КК имам право и на професионално обучение следващия път, незнам до колко достоверна е инфорнацията , която ми даде човека от БТ , но той каза ,че следващото приемане на документи по програмата се очаква 2014 лятото :)
Това е от мен , успех на всички :D


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: radi86 в пт, 19 апр 2013, 16:22
Аз днес си взех Ваучера .... невероятно,но факт, от първия път стана :D За всички , които ще ходят за издаване на ваучер да се въоръжат с търпение, особено ако пред тях има повече от 1 човек. Процедурата е бавна и мъчителна, наново се вадят всички документи , проверят ви по ЕГН в хиляди с-ми , да не би случайно да сте загубили работа, пишете , попълвате разни декларации и след 10 -15 мин при благоприятни условия си получавате ваучера . Този Ваучер е много важно да не го прегъвате, задължително джобче, папка си носете , иначе служителя започва много да се притеснява дали да ви го даде, как ще го съхраните и т.н. :D
Понеже съм какдидатствала само за КК имам право и на професионално обучение следващия път, незнам до колко достоверна е инфорнацията , която ми даде човека от БТ , но той каза ,че следващото приемане на документи по програмата се очаква 2014 лятото :)
Това е от мен , успех на всички :D

Да, това с "предаването" на ваучера си е цяла церемония  :mrgreen: 
При вземането на уведомлението толкова официално бях уведомена,че ми се отпуска сумата от 1800лв., че направо се почуствах неудобно  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: bebe amir в пт, 19 апр 2013, 17:29
Аз съм одобрена за Програмно Осигуряване, 4810101.
Бих искала да се обучавам дистанционно.Някой може ли да ми препоръча доставчик или да каже отзиви за такъв.Моля ви който знае някакви отзиви за кабината или център за професионално обучение (ЦПО) към агенция за бизнес консултации гр.София


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в пт, 19 апр 2013, 18:30
Аз още си чакам обаждането...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Радост Николова в пт, 19 апр 2013, 23:58
Някой с инфо имали раздвижване за останалите в БТ МЛадост?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: _Runaway_ в сб, 20 апр 2013, 11:22
Другата седмица имам тест за завършване на първото ниво, от поредните три. Дано да се справя.
Ще бъде хубаво, ако има отново прием по програмата  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: valensiqna в сб, 20 апр 2013, 14:11
Здравейте!Имали някой,който да започва днес английски език при курсове123.Аз уж днес започвам,а нямам график с програмата


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Cutie_Honey в сб, 20 апр 2013, 16:15
Здравейте, предлагат ми да съм преподавател в един Център за професионално обучение по тази програма. Знаете ли горе-долу какво е заплащането, искам да имам някаква ориентировъчна цена преди да се срещна пак с тях. :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: radi86 в сб, 20 апр 2013, 19:32
Днес ходих да ми попълнят уведомлението и жената ми каза,че отново са прекъснали издаването на уведомления.. не знам колко е достоверна информацията!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в сб, 20 апр 2013, 21:05
Здравейте, предлагат ми да съм преподавател в един Център за професионално обучение по тази програма. Знаете ли горе-долу какво е заплащането, искам да имам някаква ориентировъчна цена преди да се срещна пак с тях. :)
А по какво ще преподаваш? Аз знам горе-долу езиците как вървят.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Cutie_Honey в сб, 20 апр 2013, 21:23
Здравейте, предлагат ми да съм преподавател в един Център за професионално обучение по тази програма. Знаете ли горе-долу какво е заплащането, искам да имам някаква ориентировъчна цена преди да се срещна пак с тях. :)
А по какво ще преподаваш? Аз знам горе-долу езиците как вървят.

По английски език. :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Bambulka в сб, 20 апр 2013, 23:32
  :bouquet: за темата.
Аз втора седмица вече се обучавам. АЕ в кабината, доволна съм, учене си е, но не съм и очаквала друго. Успех на всички, дано да продължат разглеждането на документите.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: r_petrova в сб, 20 апр 2013, 23:34
Аз най-накрая си харесах ДО и си изпратих уведомлението. Спрях се на Сдружение "Асоциация на експертите по компютърни системи и информационни технологии". Единствено те ми предлагат изцяло дистанционно обучение. Ще имам престой от няколко месеца в друга държава и това е единствения удобен за мен начин. Днес си получих по куриер попълнената част и в понеделник ще я нося в БТ Бургас. Обучението ще стартира на 10.05, надявам се всичко да е наред.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: me4ta22 в нд, 21 апр 2013, 01:28
Започнах дистанционен курс на 15.04. оперативно счетоводство. Доволна съм за сега.
Успех на всички!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: solenka в нд, 21 апр 2013, 11:19
Другата седмица имам тест за завършване на първото ниво, от поредните три. Дано да се справя.
Ще бъде хубаво, ако има отново прием по програмата  :peace:
Няма страшно. :) И аз сега в четвъртък имах тест за края на нивото. Мислех, че ще е нещо сериозно, а то се оказа, че не е. Теста ми беше върху последният урок от учебника - граматика, думи и четене. Виж, за финалния тест на цялото обучение, ми казаха, че ще е малко по - трудно и то защото ще има 100 упражнения и то свързани с материала от 3-те учебника.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Bambulka в нд, 21 апр 2013, 13:45
Започнах дистанционен курс на 15.04. оперативно счетоводство. Доволна съм за сега.
Успех на всички!

При кой ДО?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Реа в нд, 21 апр 2013, 20:57
Записвам се в темата да следя.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: desi005 в нд, 21 апр 2013, 22:43
Записвам се в темата.Взех си уведомлението за курс по фризьорство,ама трябва да е смесена форма.При това условие ми дадоха уведомлението и мисля да се запиша в Хекс .


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tsvetelinad в пн, 22 апр 2013, 09:28
Здравейте, аз от днес започвам дистанционно курс по немски език към Изоблок. Имам мейл с някаква анкетна карта от АЗ, която обаче не се отваря. Споделете ако знаете за какво става въпрос.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: valensiqna в пн, 22 апр 2013, 09:34
Здравейте, аз от днес започвам дистанционно курс по немски език към Изоблок. Имам мейл с някаква анкетна карта от АЗ, която обаче не се отваря. Споделете ако знаете за какво става въпрос.
и аз я имам тази карта и при мен не се отваря-мисля ,че линка не е пълен


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ледената кралица в пн, 22 апр 2013, 09:36
Здравейте, аз от днес започвам дистанционно курс по немски език към Изоблок. Имам мейл с някаква анкетна карта от АЗ, която обаче не се отваря. Споделете ако знаете за какво става въпрос.
И аз имам същият проблем - линкът не се отваря, пробвах и с трите браузъра, които имам - Моцила, Гугъл Хром и Интернет Експлорър... С никой не се отваря newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tsvetelinad в пн, 22 апр 2013, 10:03
Здравейте, аз от днес започвам дистанционно курс по немски език към Изоблок. Имам мейл с някаква анкетна карта от АЗ, която обаче не се отваря. Споделете ако знаете за какво става въпрос.
И аз имам същият проблем - линкът не се отваря, пробвах и с трите браузъра, които имам - Моцила, Гугъл Хром и Интернет Експлорър... С никой не се отваря newsm78
Относно анкетната карта, пазете мейла, има проблем със страницата, работело се по отстраняването на този проблем, по-късно да проверяваме пак . Това ми  казаха от фирмата, която ще ме обучава.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Nins87 в пн, 22 апр 2013, 10:08
Здравейте!Аз преди 2 седмици ходих до бюрото, да си взема уведомлението, но ме върнаха, казаха че са получили заповед за сега да дават само на тези, които са дистанционно или смесено обучение, а на тези с редовното по нататък, не се знае кога...аз съм маникюр, педикюр и ноктопластика!Някой запознат има ли?И Доставчик избрахте ли си?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: don domat в пн, 22 апр 2013, 10:11
Запис. :blush:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: me4ta22 в пн, 22 апр 2013, 10:36
Започнах дистанционен курс на 15.04. оперативно счетоводство. Доволна съм за сега.
Успех на всички!

При кой ДО?

Информа


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ivoncke в пн, 22 апр 2013, 11:01


don domat,ти чакаш все още да ти се обадят , нали ?

Мисля, че моят номер беше след твоя  newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ледената кралица в пн, 22 апр 2013, 11:21
От Агенцията по заетостта изпратиха нов мейл с нов линк към Анкетната карта, който работи без проблеми :peace:

П.П. Това е информация, за току-що започналите своите обучения! :hug:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: don domat в пн, 22 апр 2013, 13:18


don domat,ти чакаш все още да ти се обадят , нали ?

Мисля, че моят номер беше след твоя  newsm78
  Не. Аз съм одобрена и вече даже карам курса.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: r_petrova в пн, 22 апр 2013, 13:24
Днес си занесох отрязъка в БТ Бургас. Казаха на 7-ми май да отида за получаване на ваучера и на 10.05 започвам обучение по системно програмиране.  :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ivoncke в пн, 22 апр 2013, 13:25


don domat,ти чакаш все още да ти се обадят , нали ?

Мисля, че моят номер беше след твоя  newsm78
  Не. Аз съм одобрена и вече даже карам курса.

Така ли, явно те бъркам с друг от форума  :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: desi005 в пн, 22 апр 2013, 16:05
Здравейте,има ли момичета,които да са записали в HECS-фризьорство.Отговорете ми дали сте доволни от обучението?Аз ще се обучавам в салона им в Люлин-3 част.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: radi86 в пн, 22 апр 2013, 17:52
И аз влизам да предупредя,ако някой не е рзбрал като мен явно,че ако е изкаран вече един курс трябва да се занесе сертификата в бюрото по труда. В противен случй не издават новия ваучер.
Пишело го някъде в декларациите, които сме подписвали и които прегледах на място пред служителките, но не го открих..


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: kapcholina в пн, 22 апр 2013, 19:25
Здравейте! И аз почнах оперативно счетоводство от 15.04 към Ег-консулт. Нямам още мнение. Всичко е на платформа отваря се по график. Има и допълнителни самостоятелни задачи(за момента са тестове), които не са задължителни. Има възможност за задаване на въпроси от платформата, по скайп и на консултации на живо. Още не съм ходила, че са някакви бля-бля. Които не са ми много ясни като теория :)

tedddy И в мойта програма има Здравословни условия на труд 30уч.ч. Аз съм от тези дето си нямат и понятие от икономика и не ми е мн лесно. Сега съм на Раздел Икономикс. ако искаш мога да ти пусна нашата програма, но предполагам,че са одобрени от МОН след като се издават Свидетелства. материал много,време - малко, :crazyeyes: ще видим какво ще излезе .


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в пн, 22 апр 2013, 20:16
И аз започнах моя курс по Банково дело към Матев строй. За сега и аз нямам кой знае какво мнение, но всичко е по график и дано да е така занапред :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sofy в вт, 23 апр 2013, 10:36
Здравейте,
относно програмата за обучение не се ли определя тя от МОН, нали и сертификата за изкарания курс накрая се дава именно оттам, където са посочени изучаваните предмети  :thinking: Съгласна съм, че за някои от нас, особено учили икономика, има доста излишни предмети, но пък мисля, че и специализираните не са малко. Аз съм елек. търговия при Матев Строй и чакам с нетърпение специализираните предмети. Иначе виждам, че ще имам основи на икономиката, основи на правото, маркетинг и т.н. Иначе вече мина първата част по ЗБУТ, вчера беше и онлайн урокът и познайте дали се включих  8)
Още е рано да се хвалим и оплакваме мисля, след 2 месеца пак ще споделяме мнения вече по-точни.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: _Runaway_ в вт, 23 апр 2013, 11:42
Момичета, все пак се обучавате за дадена професия и трябва да се движите по одобрена програма. Няма как, учите счетоводство, но ще учите и много други допълнителни предмети. И в университета е така, записвате счетоводство, но задължително се учи - маркетинг, математика, стопанска история, право, икономика, философия... да не изброявам. Представете си някой, който няма представа от икономика как ще се оправи с всичкото това нещо... Не може да му тръснат веднага счетоводните казуси, при положение, че хал хабер си няма от материята.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tedddy в ср, 24 апр 2013, 09:16
Runaway, разбирам, че има хора, които тепърва започват да се занимават с тази материя и им трябва въвеждащо обучение. Нямам против това, ако не е за сметка на важни и основни неща в специалността. Часовете са предостатъчно, за да може да се обхване почти всичко.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: desi005 в пт, 26 апр 2013, 16:12
Здравейте,някой учил ли е център за професионално обучение Наси?Чудя се в коя фирма да запиша фризьорство-Хекс или Наси.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Щефи в пт, 26 апр 2013, 18:43
Здравейте,
аз вече имам попълнено уведомление от ДО, но датата на която  е връчено изтича на 23.05., а курс ще започна 03.06,  т.е.  мога ли да отида  на един път до БТ да занеса попълнения отрязък и  да взема ваучера или няма да съм спазила срока от един месец за уведомлението  и вземането на ваучера 7 дни преди начало на обучението!?  Май ще се ходи два пъти до БТ :roll:

Избрах "кабината"за език. 

Успех на всички!Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Реа в пт, 26 апр 2013, 18:56
Във Варна до кой номер са стигнали?  newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jerry_soprano в нд, 28 апр 2013, 11:29
Във Варна до кой номер са стигнали?  newsm78

И аз чакам новини, но вече загубих надежда  :( Пълна порнография...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Реа в нд, 28 апр 2013, 12:51
Във Варна до кой номер са стигнали?  newsm78

И аз чакам новини, но вече загубих надежда  :( Пълна порнография...
Ти кой номер си? Аз съм 81..  :mrgreen:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: memama в пн, 29 апр 2013, 12:12
Здравейте... Не знам да се радвам ли или да плача... Започнах обучението, но се оказва че уроците са направени колкото да се отбие номер :((...

Някаква идея къде да потърся правата си, ако от фирмата обучител продължават да мълчат?
Все пак искам нещо да науча  :ooooh:, а не да си губя времемто с тях...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: radi86 в пн, 29 апр 2013, 12:54
Здравейте... Не знам да се радвам ли или да плача... Започнах обучението, но се оказва че уроците са направени колкото да се отбие номер :((...

Някаква идея къде да потърся правата си, ако от фирмата обучител продължават да мълчат?
Все пак искам нещо да науча  :ooooh:, а не да си губя времемто с тях...


Коя е фирмата ДО?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: salai в пн, 29 апр 2013, 14:51
Бясна съм. Бях до БТ да проверя докъде са стигнали и дали има шанс и мен да ме огрее. Оказа се, че програмата отново е спряна. Според служителките там в момента се толерират само земеделските производители или се пренасочват пари към тях. Нямам думи колко скапана и подвеждаща е тази наша бюрокрация


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jerry_soprano в пн, 29 апр 2013, 16:55
Във Варна до кой номер са стигнали?  newsm78

И аз чакам новини, но вече загубих надежда  :( Пълна порнография...
Ти кой номер си? Аз съм 81..  :mrgreen:

67** 


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Щефи в пн, 29 апр 2013, 17:11
Ааа, УФСЪ,  не е вярно това с толерирането на ЗП, защото докато всички други си вземаха уведомления и ваучери, аз като кандидатствала като ЗП писах възражения, шест месеца бяха спряни хората от тази целева група, без конкретна причина - законова.
Вместо декември  ще взема ваучер едва сега. Фазите на бяс, гняв, въмущение ги преминах и сега съм в отегчение от всички неразбории.

И да, програмата пак е спряна, но ще я пуснат, просто си действат както досега, едва-едва.....


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ani Ka в чт, 02 май 2013, 20:22
запис


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: pachikrak в вт, 07 май 2013, 09:11
Привет, имам издадено уведомление за специалност "Социална работа с деца и семейства в риск" - код 7620201. Има ли някой друг някой друг със същата специалност в София, за да търсим заедно обучител?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в вт, 07 май 2013, 10:15
Някой да има инфо за Възраждане? До кой номер са стигнали?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Gonzzo в ср, 08 май 2013, 20:34
Неописуемо удоволствие е да нариташ чиновничките от ДО и БТ, тези паразитиращи калинки смятат, че всички хора са създадени за да се подчиняват на глупостите, идиотиите и произволите които те създават и са убедени, че всички трябва да ги спазват.
Практически тези програми обслужват бюрокрацията в Европа и Булгаристан, но е необходим малоумен матрял който да служи за оправданието на такова колосално прахосничество. Например искаш да учиш технологии, но серсемите ти пробутват ЗБУТ, защото тези глупости ги знаят наизуст и тормозят работниците целогодишно с тях. Или са ти включили модул "Основи на икономиката", а измежду слушателите има магистри и доктори по Икономикс. Каузата е пердута. А най-тъпите в тази тема са хапъната маммуна и Лигавата пърлица. Казвам ви Збогом, Збъркани интригантчета.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: r_petrova в ср, 08 май 2013, 21:05
Вчера си взех ваучера от БТ Бургас и го изпратих на ДО. На 10.05 започвам обучението по "Системно програмиране" към АЕКСИТ (Асоциация на експертите по компютърни системи и информационни технологии). Служителката от БТ се видя в чудо докато го събере на мястото във ваучера. :D


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Aisha в ср, 08 май 2013, 23:20
БТ Младост, дъщерята продължава  с чакането. Колкото пъти им се обадя или не вдигат тел., или е заето.
Вчера по случайност вдигнаха за да ми обяснят да не се набутвам с телефона,  те щели да ме търсят.
Съмнява ме ...Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ani Ka в чт, 09 май 2013, 12:00
Някой да е минал крайния тест на първо ниво английски, да пише какъв е. Може на лични.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Tanderine в сб, 11 май 2013, 12:56
jerry_soprano не се отчайвайте, обадете се или отидете в бюрото

pachikrak и аз исках да запиша такава компетентност, но все още си чакам одобрението

дали могат да се променя специалностите?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Бу в пн, 13 май 2013, 12:57
Аз вече не знам мога ли, още по-малко дали мога повече, защото подадох документи в първия ден на втората седмица от подаването, в БТ Чернишевски, вече е средата на месец май и още няма ни вест, ни кост... ми на мен ми писна. Дотук можех да си изкарам съвсем спокойно 2/3 от курса за професия, ако си вършеха работата както трябва и издаваха одобрения навреме.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: NTP в пн, 13 май 2013, 16:48
Позамря малко темата, сигурно всички учите  :mrgreen:
Започнах дистанционно в Информа - Митническа и данъчна администрация. За момента съм доволна, само имаше "малка" изненада, от бюрото изискали 100% дистанционна форма да няма, та сега ми отнемат по някой час от съботите и неделите, и така ще е 2 месеца.  :) Но госпожата споделя много практически неща и съвети, та ще ми е полезно присъствието.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: radi86 в пн, 13 май 2013, 16:50
Позамря малко темата, сигурно всички учите  :mrgreen:
Започнах дистанционно в Информа - Митническа и данъчна администрация. За момента съм доволна, само имаше "малка" изненада, от бюрото изискали 100% дистанционна форма да няма, та сега ми отнемат по някой час от съботите и неделите, и така ще е 2 месеца.  :) Но госпожата споделя много практически неща и съвети, та ще ми е полезно присъствието.

И това от кога е- "малка"- та изненада? На мен нищо не са ми казали все още.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: desi005 в пн, 13 май 2013, 18:17
Аз се записах фризьорски курсове в "Наси".И ще ходя утре да си взема ваучера и да видим как ще мине.Иначе курсовете са всеки ден сутринта по 8 часа и съботите и аз неочаквах,защото нали са за работещи.Ама какво да се прави.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в пн, 13 май 2013, 22:14
Позамря малко темата, сигурно всички учите  :mrgreen:
Започнах дистанционно в Информа - Митническа и данъчна администрация. За момента съм доволна, само имаше "малка" изненада, от бюрото изискали 100% дистанционна форма да няма, та сега ми отнемат по някой час от съботите и неделите, и така ще е 2 месеца.  :) Но госпожата споделя много практически неща и съвети, та ще ми е полезно присъствието.

И това от кога е- "малка"- та изненада? На мен нищо не са ми казали все още.

При нас е само дистанционн вече месец. Ако има изненади ще е грубо!!!! Не стига чакането и разправийте, ами още промени.....


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: NTP в пн, 13 май 2013, 22:26
 :x Грубо беше, на 8-ми ме уведомиха чрез смс, че на 11-ти трябва да се явя, и на 11-ти ни сервираха, че трябва и в неделя  :shock: и така 2 месеца...  Хайде на мен не ми е далече, но имаше хора, за които този път и логистика е голямо изпитание  :?
 :thinking: Знам ли дали не е според специалността, секретарката поне с бюрото се оправда.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: FBID1357431615 в вт, 14 май 2013, 19:25
Здравейте,

Извинявам се, че се повтарям от другата тема (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=562259.new#new). Търся си доставчик на обучение по немски език за ниво А2 или В1 в град София. Ще се радвам, ако някой да сподели отзиви.
"ЕС България" в момента нямат възможност да запишат курсисти за тези нива. Прочетох смесени отзиви за "Академия". За съжаление Уведомлението изтича в събота и ще трябва да реагирам бързо, тъй като вече срокът е удължаван два пъти.

Благодаря Ви!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ледената кралица в вт, 14 май 2013, 19:33
Здравейте,

Извинявам се, че се повтарям от другата тема (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=562259.new#new). Търся си доставчик на обучение по немски език за ниво А2 или В1 в град София. Ще се радвам, ако някой да сподели отзиви.
"ЕС България" в момента нямат възможност да запишат курсисти за тези нива. Прочетох смесени отзиви за "Академия". За съжаление Уведомлението изтича в събота и ще трябва да реагирам бързо, тъй като вече срокът е удължаван два пъти.

Благодаря Ви!
Само да вметна, че няма проблем отново да удължиш Уведомлението си - няма ограничения относно това колко пъти ще го презавериш.  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ani Ka в вт, 14 май 2013, 21:58
изпита за А1 английски мина :) дадоха ни сертификат, На 21 започвам, живот и здраве, А2.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: roberti4ka в чт, 16 май 2013, 11:15
здравейте

аз вече започнах моя курс - програмист дистанционно. искам да попитам има ли други записали такава специалност и дали имат желание за обмяна на опит, помощ и материали.  ;-)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: stray cat в чт, 16 май 2013, 12:08
Има ли все още чакащи за одобрение? Аз звънях преди месец в бюрото по труда и бяха разгледали до 14* номер, а аз съм 16*.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: r_petrova в чт, 16 май 2013, 12:38
здравейте

аз вече започнах моя курс - програмист дистанционно. искам да попитам има ли други записали такава специалност и дали имат желание за обмяна на опит, помощ и материали.  ;-)

Аз също започнах дистанционно към АЕКСИТ, системно програмиране. Ако и си в същата група, ще се радвам да си обменяме инфо.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: salai в чт, 16 май 2013, 13:13
Има ли все още чакащи за одобрение? Аз звънях преди месец в бюрото по труда и бяха разгледали до 14* номер, а аз съм 16*.
Аз продължавам да си чакам номер 1048* съм в БТ Сердика. Имам абсолютния каръшки шанс да съм точно последната разгледана десятка, преди отново да спрат тази програма. Не ми казват дали съм одобрена, казаха само, че засега нови ваучери не издават.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в чт, 16 май 2013, 13:31
Има ли все още чакащи за одобрение? Аз звънях преди месец в бюрото по труда и бяха разгледали до 14* номер, а аз съм 16*.
Аз продължавам да си чакам номер 1048* съм в БТ Сердика. Имам абсолютния каръшки шанс да съм точно последната разгледана десятка, преди отново да спрат тази програма. Не ми казват дали съм одобрена, казаха само, че засега нови ваучери не издават.

Аз също съм в Сердика 1049* и още никой не ми се е обадил.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в чт, 16 май 2013, 13:38
Аз съм в Сердика номер 12 хиляди и кусур.
Все се каня да мина, ама май няма смисъл.
Все пак, има ли шанс наесен да се продължи с програмата?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: salai в чт, 16 май 2013, 16:26
Има ли все още чакащи за одобрение? Аз звънях преди месец в бюрото по труда и бяха разгледали до 14* номер, а аз съм 16*.
Аз продължавам да си чакам номер 1048* съм в БТ Сердика. Имам абсолютния каръшки шанс да съм точно последната разгледана десятка, преди отново да спрат тази програма. Не ми казват дали съм одобрена, казаха само, че засега нови ваучери не издават.

Аз също съм в Сердика 1049* и още никой не ми се е обадил.
Няма и да ти се обадят или поне скоро. Бях в самото бюро и там с прискърбие ми съобщиха, че са разгледани тези номера, но засега отлагат обажданията и ваучерите. Да седим и да си чакаме, някога все ще активират отново програмата.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: desi005 в чт, 16 май 2013, 16:33
Взех си онзи ден ваучера,ама ме разкарваха до НАП,че в системата им на моито ЕГН излизало друго име и ми искаха справка.Ходих до НАП и всичко си е наред дадоха ми справка,ама нямало подпис и печат и пак ме върнаха.Общо взето ме размотаваха цял ден за този ваучер,ама поне се записах в "Наси"-фризьорство и засега ще ходя понеделниците до Август месец и после всеки ден плюс съботите.Направо незнам ще видим какво ще излезе.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tedka_koketka в чт, 16 май 2013, 17:27
Има ли все още чакащи за одобрение? Аз звънях преди месец в бюрото по труда и бяха разгледали до 14* номер, а аз съм 16*.
Аз продължавам да си чакам номер 1048* съм в БТ Сердика. Имам абсолютния каръшки шанс да съм точно последната разгледана десятка, преди отново да спрат тази програма. Не ми казват дали съм одобрена, казаха само, че засега нови ваучери не издават.Аз също съм в Сердика 1049* и още никой не ми се е обадил.
Няма и да ти се обадят или поне скоро. Бях в самото бюро и там с прискърбие ми съобщиха, че са разгледани тези номера, но засега отлагат обажданията и ваучерите. Да седим и да си чакаме, някога все ще активират отново програмата.


Охххх.... :( Аз пък съм 1096* и преди месец ходих и ми казаха, че са до 10500.....ми то не е мръднало от тогава, така като гледам. Утре мислех да се разходя да видя какво става.....ама май няма смисъл. Така както вървят нещата в работата доста вече ми трябва английския.....ама май ще го науча преди да почна курсовете :) Еххх....ами какво да се прави :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в пт, 17 май 2013, 09:33
tedka_koketka,  после  сподели , моля те, какво си научила  :pray:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: kapcholina в вт, 21 май 2013, 10:46
Има ли започнали курсисти в Ег-консулт дистанционно?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: r_petrova в вт, 21 май 2013, 12:54
Аз влизам само да споделя, че засега съм доволна от начина на преподаване в АЕКСИТ - системно програмиране(дистанционно). Правим консултации по скайп или teamviewer най-малко два пъти седмично, лекциите са ни достъпни във всеки един момент. Имах едни леки съмнения относно качеството, но засега нямам забележки. Все още сме на общообразователните предмети, с нетърпение очаквам да минем този модул, че ми е леко безинтересен, но няма как, застъпен е в програмата и трябва да се премине.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Same day в пт, 24 май 2013, 11:16
Аз от утре започвам курса в Британика по Английски. Преди няколко дни ми пратиха програмата, тези хора са ненормални за около месец искат да изкараме 1 ниво. Дано поне нацеля на преподавател.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tedka_koketka в вт, 28 май 2013, 13:38
Днес ходих в БТ Сердика......лошооооо.....казаха ми, че е спряна програмата за сега и парите са пренасочени към земеделските райони.......цъ цъ цъ......но все пак жената ми каза, че може пак да започнат да разглеждат документите. Миналата година били разглеждали септември, а октомври започна новата кампания. Та така.....иначе били стигнали до около 10700....или там някъде.
Ами ако стане стане.....успех на всички :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в вт, 28 май 2013, 16:31
Днес ходих в БТ Сердика......лошооооо.....казаха ми, че е спряна програмата за сега и парите са пренасочени към земеделските райони.......цъ цъ цъ......но все пак жената ми каза, че може пак да започнат да разглеждат документите. Миналата година били разглеждали септември, а октомври започна новата кампания. Та така.....иначе били стигнали до около 10700....или там някъде.
Ами ако стане стане.....успех на всички :)

По това което са ти казали излиза, че моя номер е минал вече, а никой не ми се е обадил. Може би трябва да отида  newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: green_dawn в вт, 28 май 2013, 17:59
Има ли все още чакащи за одобрение? Аз звънях преди месец в бюрото по труда и бяха разгледали до 14* номер, а аз съм 16*.

Тази информация за кое БТ е? Мъжът ми е 140** в БТ Изток. Да не би да е минал пък ние да не сме разбрали...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Aisha в вт, 28 май 2013, 18:35
 green_dawn, спокойно - не е минал мъжа ти. Днес говорих по тел. с БТ Изток, спрели са н № 12000.
За следващите - да проверявам периодично, но да не се надявам.
Все си мисля, че трябваше да одобрят първо по 1 желание на повечето кандидати.А като изкарат първия курс, тогаа да одобряват втори - до където стигне.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tedka_koketka в ср, 29 май 2013, 09:52
Днес ходих в БТ Сердика......лошооооо.....казаха ми, че е спряна програмата за сега и парите са пренасочени към земеделските райони.......цъ цъ цъ......но все пак жената ми каза, че може пак да започнат да разглеждат документите. Миналата година били разглеждали септември, а октомври започна новата кампания. Та така.....иначе били стигнали до около 10700....или там някъде.
Ами ако стане стане.....успех на всички :)

По това което са ти казали излиза, че моя номер е минал вече, а никой не ми се е обадил. Може би трябва да отида  newsm78

Ами....незнам вече, можеш да отидеш да провериш.... :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: salai в ср, 29 май 2013, 19:54
Днес ходих в БТ Сердика......лошооооо.....казаха ми, че е спряна програмата за сега и парите са пренасочени към земеделските райони.......цъ цъ цъ......но все пак жената ми каза, че може пак да започнат да разглеждат документите. Миналата година били разглеждали септември, а октомври започна новата кампания. Та така.....иначе били стигнали до около 10700....или там някъде.
Ами ако стане стане.....успех на всички :)

По това което са ти казали излиза, че моя номер е минал вече, а никой не ми се е обадил. Може би трябва да отида  newsm78

Ами....незнам вече, можеш да отидеш да провериш.... :)
Аз ходих преди Великден, моя номер също е разгледан, но не ми казаха дали съм допусната до програмата или не. Няма смисъл да се разхождаш, докато не пуснат пак програмата няма да издават нови ваучери и няма да уведомяват никой.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 30 май 2013, 22:16
Аз чух , че програмата е спряна окончателно и средствата са пренасочени за безработни ?!?!?! :shock: :shock: :shock:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Щефи в сб, 01 юни 2013, 09:23
Преди четири дни си взех ваучера, поговорихме си със служителките, имаше и други готови за ваучер документи в папката им.

Наплива е голям, а парите  на изчерпване/ точно за тази програма/, надяват се сега за периода 2014 -2020 да се договорят достатъчно средства.

Иначе, програмата в първоначалния и вид е била за безработни, но после е променена. Всички се надяват сега да се помисли и обхванат повече целеви групи, защото  за безработните в момента нямало почти нищо, освен обученията към Българо германски център, които пък центрове са само в няколко града в България и липсата на повсеместни центрове затруднява желаещите .


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Устремена в чт, 06 юни 2013, 10:34
По неофициална информация се очаква след 10.06.13 да започнат отново издаването на уведомления. Дано да има пари за повече хора!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: t_anito в чт, 06 юни 2013, 11:48
Много се извинявам!
Аз спрях да следя темата, след като веднъж вече бяха спрели да разглеждат документи(още зимата)
Има ли някакво ново развитие. Подала съм документи в БТ Младост /последния ден/


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: _Runaway_ в чт, 06 юни 2013, 12:01
Много се извинявам!
Аз спрях да следя темата, след като веднъж вече бяха спрели да разглеждат документи(още зимата)
Има ли някакво ново развитие. Подала съм документи в БТ Младост /последния ден/

Не, няма. До 12 000 номер са и не са мърдали отдавна от там :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в чт, 06 юни 2013, 12:03
Е как ще има пари като хората са си решили да ги пренасочват към други програми я за безработни цигани които ще вземат някой лев по програма за временна заетост я да си вдигнат заплатите за работещите по бюрата я за нещо по важно, а това че висяха хората по опашките на кого ли му пука ...   :2gunfire:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: t_anito в чт, 06 юни 2013, 13:03
Значи аз с моя номер 19 *** да не се и надявам! :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: valensiqna в чт, 06 юни 2013, 13:14
Аз съм от малък град.Мъжът ми подаде документите последния ден следобед.Нямаше и един месец ,когато  си получи уведомлението.Сега вече чака за изпита.
Аз чаках повече за дистанционно,но вече и аз започнах.
Когато чета в големите градове как е -ние направо сме изкарали голям късмет.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tedka_koketka в пт, 07 юни 2013, 09:55
В малките градове е лесно, няма толкова жители и желаещи. Дано възобновят програмата. Успех на всички :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: polki в ср, 12 юни 2013, 17:23
В малките градове е лесно, няма толкова жители и желаещи. Дано възобновят програмата. Успех на всички :)

Да бе лесно! Вземаш уведомлението и се оказва, че няма желаещи за това което искаш да се обучаваш или от всички например 10 фирми уж организиращи дадено обучение само една или две записват, но докато не се сформира група обучение няма. Преподавателите се броят на пръсти и имаш много ясна представа за това как ще протече обучението. Обикновенно не се взима целия материал. Да речем от три учебника за всяко едно ниво език реално обучението е до А2 вместо А1, А2 и В1. За обучение по чужд език от по-високо ниво и дума не може да става!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: FBID1357431615 в вт, 18 юни 2013, 15:55
Здравейте,

Благодаря Ви много за информацията и се извинявам за закъснението, с което пиша. Удължаването на срока на Уведомлението за щастие дава малко повече време за реакция. За да не повтарям написаното и тук, продължението на проблема, но не разрешението му, можете да прочетете в тази тема (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=562259.new#new).

Благодаря Ви за подкрепата! Ще се радвам и на отзиви.

Поздрави,
Николай

Здравейте,

Извинявам се, че се повтарям от другата тема (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=562259.new#new). Търся си доставчик на обучение по немски език за ниво А2 или В1 в град София. Ще се радвам, ако някой да сподели отзиви.
"ЕС България" в момента нямат възможност да запишат курсисти за тези нива. Прочетох смесени отзиви за "Академия". За съжаление Уведомлението изтича в събота и ще трябва да реагирам бързо, тъй като вече срокът е удължаван два пъти.

Благодаря Ви!
Само да вметна, че няма проблем отново да удължиш Уведомлението си - няма ограничения относно това колко пъти ще го презавериш.  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: katterinka в вт, 18 юни 2013, 16:19
Здравейте,

Може ли някой да ми даде информация до кой номер са стигнали в БТ Бургас?
Предварително благодаря!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ivoncke в вт, 18 юни 2013, 16:34
И за Варна се пита същото !


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Реа в ср, 19 юни 2013, 23:23
И за Варна се пита същото !

 :2bg2:

И аз чакам, но май вече не ми се почва...... :hahaha: :bowuu:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ivoncke в чт, 20 юни 2013, 08:21
И за Варна се пита същото !

 :2bg2:

И аз чакам, но май вече не ми се почва...... :hahaha: :bowuu:

 :hahaha:   Същата съм и аз !


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: chinchilla88 в чт, 20 юни 2013, 17:19
Здравейте!
Регистрана съм на минимално осигуряване и служба, която в действителност не посещавам по време на бременността. Никога не съм се регистрирала в бюрото по труда, защото все още се водя студентка. Какви са предимствата на бюрото, кога мога да се регистрирам и да подавам заявления по ОП РЧР "Аз мога" и "Аз мога повече"? Много ще ви благодаря ако някой се наеме подробно да ме светне, че съм в информационно затъмнение....


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 20 юни 2013, 19:35
Тези програми приключиха вече , няма нов прием на документи .
Дали ще има подобни за в бъдеще - не се знае .


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Aisha в чт, 20 юни 2013, 20:54
Здравейте!
 информационно затъмнение....
остани си в затъмнение си си люпи семки на площадката.
Аман от разни, чули-недочули ама и те да се пришият и нали е без пари що да не ползват.

В БТ Младост спряха работата по програмата. Добре, дъщерята каквото иска ще и го платя и ще се изучи, нямаме проблеми. Но покрай колегите се замислям за друго - сума ти хора ги одобриха за 2 курса. Ами мързи ги, не учат, все имат други ангажименти. Споделят ми, че е трудно да се учи език или специалност, че трябва да се чете. Съветвам ги да учат сега, докато още нямат деца и с гаджето са свободни. Говоря, че ако сега не понаучат нещо - няма кога. Но те не отбират, мързи ги. И това са хора в голяма, известна фирма.
Та питам - защо одобриха Сульо и Пульо по 2 курса, а не дадоха възможност и на амбициозните да изкарат поне един. То, явно си питам риторично - отговор няма да получа.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 20 юни 2013, 21:18
Абе одобриха тези , които са подали по-рано документи .
Кой за каквото е кандидатствал - за едно или две обучения . :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ~desex~ в пт, 21 юни 2013, 09:30
Привет!
Има ли някой, който вече е започнал дистанционен курс по Електронна търговия? Към кой доставчик сте и дали сте доволни от курса? Засега май се очертава да се запиша към Матев Строй /kursove123/, но ще съм много благодарна, ако споделите информация.  :hug:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в пн, 24 юни 2013, 07:22
Привет!
Има ли някой, който вече е започнал дистанционен курс по Електронна търговия? Към кой доставчик сте и дали сте доволни от курса? Засега май се очертава да се запиша към Матев Строй /kursove123/, но ще съм много благодарна, ако споделите информация.  :hug:

Аз записах Банково дело към Матев Строй. Вече 2 месеца минаха от курса ми. С някои дребни забележки мога да кажа, че съм доволна :) За съжаление нямам база за сравнение, за да кажа къде е по-добре.
Качват лекции и видео уроци всяка седмица. В края на седмицата има тест. Има и веднъж седмично онлайн урок, който се води консултация с преподавател, но пак накратко преподават материала и задават въпроси за дискусия. Ако има някакви проблеми гледат да ги оправят. Ако те интересува нещо по-конкретно ми пиши на лични :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Referimente в пн, 24 юни 2013, 15:22
Аз започнах курса на 08.04 курса по Испански в Кабината.
Надявам се да има средства и за второто ми желание Програмно осигуряване.

Успех на всички!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: pax в пн, 24 юни 2013, 17:01
Абе, заспи, изобщо не ме будалкайте за информацията!
Щом си по-"будна", вдигни си д-то и си го занеси в бюрото по-труда. Също така на първа сраница има линкове към сайтовете на АЗ  и ОП РЧР. Търси, питай където трябва и ако намериш нещо за нова вълна ще се радваме да споделиш ;-)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ~desex~ в вт, 25 юни 2013, 07:46
Да се похваля, че започвам курс по Електронна търговия - дистанционно. Вчера ми дадоха ваучера и се записах. Има ли някой от вас, който също сега започва? Към kursove123 /Матев Строй/ съм.  :peace:

От БТ разбрах, че са им искала справка относно това колко човека са били одобрени, но са се отказали от курсове. Момичето каза, че най-вероятно ще смятат колко пари остават по програмата и може би ще започнат да одобряват неодобрените до момента кандидати.  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: makeup в нд, 30 юни 2013, 19:09
здравейте искам да попитам тук има ли хора, които са завършили курса в кабината? И ако да искам да знам какво се случва ако не изкараш пълните точки от финалния тест. Например сте записали до ниво Б2 а сте изкарали точки само до ниво А2 -2. Много ще съм благодарна да ми отговорите. за да знам дали да записвам там.Никъде в нета не пише нищо за тях.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Tsveti2020 в пн, 01 юли 2013, 14:20
Здравейте, някой има ли представа дали може ако си  подал заявление за нормално обучение да модадеш молба че си съгласен и на дистанционно, след като само за такова раздават уведомления и да имам шанс да бъда одобрена и да получа ваучер.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ледената кралица в пн, 01 юли 2013, 15:35
Здравейте, някой има ли представа дали може ако си  подал заявление за нормално обучение да модадеш молба че си съгласен и на дистанционно, след като само за такова раздават уведомления и да имам шанс да бъда одобрена и да получа ваучер.
При подаване на документите по програмата "Аз мога повече" се указваше само специалността, по която желаеш обучение и дали да е за цяла професия или част от професията, не и за формата на обучение. Формата я избираш едва след като получиш Уведомление - ако вече имаш такова, просто си избери ДО в дистанционна форма, занеси Уведомлението да ти го попълни и с отрязъка обратно отиваш в БТ, за да си получиш Ваучера. :peace:Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Tsveti2020 в пн, 01 юли 2013, 15:40
Благодаря много за инфото, за съжаление нямам уведомление все още :roll:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: curse в ср, 03 юли 2013, 22:33
Малко късно се включвам но докога е бил срокът за подаване на документи? Защото пише че края на 2012 е срокът за обученията през 2013. Това реално ли е? И най-вече нормално ли е?.. искате да кажете, че чакате по половин година и кусур за такова обучение(ако ви одобрят)? Тц.. ужас.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: milka22 в ср, 03 юли 2013, 22:39
Вж. на първа страница в темата, всичко е описано подробно, срокове и т.н.
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=715921.msg24972158#msg24972158


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ледената кралица в чт, 04 юли 2013, 12:27
.. искате да кажете, че чакате по половин година и кусур за такова обучение(ако ви одобрят)? Тц.. ужас.
И по повече чакахме :mrgreen: - подадох документи за кандидатстване по програмата през август 2011, бях одобрена август 2012, наложи се да поизчакам и "още малко" докато пуснат издаването на ваучерите за дистанционно обучение и от април 2013 вече се обучавам. Много дълго време, но когато човек е целенасочен и има желание за учене, няма какво да го спре :peace: 8)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: raza68 в чт, 04 юли 2013, 12:30
Одобрена бях за два вида обучения - за език и професионално. Курсът по език го свърших. Казаха ни, че нищо не се носи в БТ от нас. Въпросът ми е следния - след колко време имам право да си потърся втория ваучер?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ~desex~ в чт, 04 юли 2013, 12:33
В БТ се носи сертификата за завършен курс и ти дават ваучера за второто обучение  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: raza68 в чт, 04 юли 2013, 12:46
благодаря, а има ли срок?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ~desex~ в чт, 04 юли 2013, 13:06
За срок не знам  :roll:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: santra в чт, 04 юли 2013, 13:11
Здравейте, дами :) И аз много искам да се запиша в програмата, но никъде не намерих срокове за 2013г. Някой знае ли дали скоро пак ще може да се кандидатства за ваучери  :thinking:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: polki в чт, 04 юли 2013, 17:10
Одобрена бях за два вида обучения - за език и професионално. Курсът по език го свърших. Казаха ни, че нищо не се носи в БТ от нас. Въпросът ми е следния - след колко време имам право да си потърся втория ваучер?

Като си вземах ваучера за език изрично се подписах че в 5-дневен срок от получаване на документа за завършен курс ще ги уведомя


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Реа в чт, 04 юли 2013, 22:07
Офффф, аз от толкова чакане( 9 месеца ) смених работата и сега съм държавен служител и все още не ми е дошъл НОМЕРА  :ooooh:. Предполагам , че ще изгубя възможността от тази програма?!?!?!
Някой може ли да ми каже какво да правя?
Ясно е, че ще звъня в ТБ, но ми се искаше да знам преди това  newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: BIJOU 1 в вт, 09 юли 2013, 23:30
Моля за помощ при решаване на задачи

Практическа задача 01 по Макроикономика
Условие:
Функционираща икономика се представя от 2 сектора:
- Връзката между секторите по линия на междинното потребление на продукцията са както следва:
А = 0.15   0.12
                  0.08   0.22
- Според експерти на Министерство на икономиката и енергетиката за задоволяване на крайните обществени потребности ще бъдат необходими следните количества продукти за крайно потребление по сектори производители:
   а) продукти от сектор 1 – 5000 лв.
   б) продукти от сектор 2 – 8000 лв.
- В програмата на отговарящите за икономическата политика, според експертите на Министерството на икономиката и енергетиката трябва да залегнат следните обеми брутопродукция, които ще гарантират достигането на желаното качество на живот:
   а) брутопродукция за сектор 1 – 6100 лв.
   б) брутопродукция за сектор 2 – 9200 лв.
1. Да се провери перфекността на програмата на отговарящите за икономическата политика като се разработи планова таблица „Input – Output“. При установяване на отклонения на извършените разчети от програмата на отговарящите за икономическата политика да се посочат последствията за икономическата система при нейната реализация.
2. Ако се възприеме хипотезата, че програмата на отговарящите за икономическата политика е пусната в ход за изпълнение – да се определят възможните пътища за овладяване на ситуацията чрез подходящи разчети.
2------------------------------------------Условие:
Като се използва информацията от таблицата, да се изчисли:
Година   Доход (У)   Потребление(С)   Инвестиции(I)
t - 1   5 000   3 000   2 000
t   10 000   7 000   3 000
Δ   5 000   4 000   1 000

1. Да се изчисли К = ?
2. Да се определи равнището на Yt +1 при условие, че растежът на инвестицията:
ΔIt + 1 = 1 500
3. Желаното равнище на ΔYt + 1 = 15 000, да се определи растежа на инвестицията ΔIt+1 = ?, който това равнище на дохода би гарантирало.
4.
ΔIt + 1 (min) = 1 400
ΔIt + 1 (max) = 2 000
Да се определи съответстващото на тези равнища на инвестициите, равнища на дохода (Y), т.е.:
ΔYt + 1 (min) = ?
ΔYt + 1 (max) = ?
Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: BIJOU 1 в вт, 09 юли 2013, 23:31
Условие:
Фирма “XYZ” произвежда един продукт, продава го на конкурентен пазар и има следните разходи в краткосрочен период:
Таблица 1
Q (тона)   FC (лв.)   VC (лв.)   TC (лв.)   AFC (лв.)   AVC (лв.)   ATC (лв.)   MC (лв.)
0   -   -   -   -   -   -   -
1   -   -   -   300   100   -   100
2   -   -   -   -   75   -   -
3   -   -   -   -   70   -   -
4   -   -   -   -   73   -   -
5   -   -   -   -   80   -   -
6   -   -   -   -   90   -   -
7   -   -   -   -   103   -   -
8   -   -   -   -   119   -   -
9   -   -   -   -   138   -   -
10   -   -   -   -   160   -   -

А) Попълнете липсващите данни в таблицата, като изчислите постоянните разходи (FC), променливите разходи (VC) и общите разходи (TC).


Б) Да предположим, че фирмата продава всяко количество по пазарна цена Р = 140 лв. В новата таблица, изчислете и попълнете в съответните колони динамиката на общите приходи (TR), пределните приходи (MR) и печалбата на фирмата (Profit). Данните за общите разходи (ТС) и пределните разходи (МС) пренесете от Таблица 1.
Таблица 2
Q (тона)   P      (лв.)   TC  (лв.)   MC  (лв.)   TR    (лв.)   MR (лв.)   Profit         (лв.)
1   -   -   -   -   -   -
2   -   -   -   -   -   -
3   -   -   -   -   -   -
4   -   -   -   -   -   -
5   -   -   -   -   -   -
6   -   -   -   -   -   -
7   -   -   -   -   -   -
8   -   -   -   -   -   -
9   -   -   -   -   -   -
10   -   -   -   -   -   -
 
Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в чт, 18 юли 2013, 11:41
Цитат
До 70 млн. евро може да загуби България по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, които бяха за заетост и програми за обучение и преквалификация.

http://offnews.bg/index.php/221465/gubim-70-mln-evropari-za-zaetost-i-obuchenie


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: didanka в пт, 19 юли 2013, 15:13
Здравейте, дами :) И аз много искам да се запиша в програмата, но никъде не намерих срокове за 2013г. Някой знае ли дали скоро пак ще може да се кандидатства за ваучери  :thinking:
За тази година нищо не знае  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: santra в ср, 24 юли 2013, 13:58
Да, за съжаление е така  :(  Ако някой разбере нещо да пише, благодаря  :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: cucucucu в ср, 24 юли 2013, 17:31
Здравейте :)
Искам да попитам, мога ли да отида в БТ за да получа уведомлението си, при положение, че още не съм получила известие, а само съм видяла в списъците, че съм одобрена, дали ще ми го дадат. Мерси много


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в ср, 24 юли 2013, 18:56
Здравейте :)
Искам да попитам, мога ли да отида в БТ за да получа уведомлението си, при положение, че още не съм получила известие, а само съм видяла в списъците, че съм одобрена, дали ще ми го дадат. Мерси много

Да и аз имам същото питане. Разбрах, че номера ми е минал, а никой не ме е потърсил, дали да отида на място?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: radi86 в ср, 24 юли 2013, 18:58
Здравейте :)
Искам да попитам, мога ли да отида в БТ за да получа уведомлението си, при положение, че още не съм получила известие, а само съм видяла в списъците, че съм одобрена, дали ще ми го дадат. Мерси много

Да и аз имам същото питане. Разбрах, че номера ми е минал, а никой не ме е потърсил, дали да отида на място?
Отидете! Аз карам втори курс в момента и двата пъти ходих на място, никой не ме потърси!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: LOSHKA в ср, 24 юли 2013, 20:01
Привет, да не би да са се раздвижили......и да одобряват вече?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ani Ka в ср, 24 юли 2013, 20:17
Не знам. Записах курса по английски по програмата, но е много интензивен. За човек не учил въобще английски, сред хора, които са учили в училище и университет, и частни уроци (които само си припомнят езика и вдигат доста летвата), на 45 години работещ, семеен просто е много трудно. Завърших първо ниво, но за второ съм много обезнадеждена дали ще успея. А ме чака и трето. Учебниците са 1 ниво между А1-А2, 2 ниво съответно между А2-Б1, и 3 ново ще бъде между Б1-Б2. Ако се откажа, колко ще трябва да плащам? От всичко това, като знаеш, че не можеш за толкова кратко да достигнеш останалите ти се отщява да учиш.  :( С желание започнах, но започнах да съжалявам, защо се захванах.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: radi86 в ср, 24 юли 2013, 20:35
Не знам. Записах курса по английски по програмата, но е много интензивен. За човек не учил въобще английски, сред хора, които са учили в училище и университет, и частни уроци (които само си припомнят езика и вдигат доста летвата), на 45 години работещ, семеен просто е много трудно. Завърших първо ниво, но за второ съм много обезнадеждена дали ще успея. А ме чака и трето. Учебниците са 1 ниво между А1-А2, 2 ниво съответно между А2-Б1, и 3 ново ще бъде между Б1-Б2. Ако се откажа, колко ще трябва да плащам? От всичко това, като знаеш, че не можеш за толкова кратко да достигнеш останалите ти се отщява да учиш.  :( С желание започнах, но започнах да съжалявам, защо се захванах.
Не се отказвай в никакъв случай! Има начини да понаучиш нещо..тестовете не са кой знае колко сложни! Няма да допуснат от фирмата ДО да се провалиш!!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Aisha в ср, 24 юли 2013, 20:36
Ами преди да се запишеш не се ли поинтересува какво и как се учи? Не помисли ли, дали ще имаш време да усвояваш? Не си ли направи сметка, че освен работа и учене те чакат и семейни задължения?
Ама не - нали е без пари, дайте да дадем. Пък че си заела място на някой амбициозен и желаещ да се усъвършенства .... пука ти.
Ей така тия от БТ одобриха първите подали документи без да се съобразят с възможностите конкретно на всеки желаещ.
Те отбиха номера, а хленчещите мързели нека се мъчат сега или пък да си плащат.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: marianair в ср, 24 юли 2013, 20:45
Айша, защо нападате момичето типично по БГ. Тя каза какви са и затрудениеята няма човек, който малко или мн да не е учил някога англ. и тя е попаднала явно сред такива, по-скоро амбициозни които са видели възможност без пари - да не кажа др дума. Не забравяйте, че колкото си по-голям по-трудно се помни и учи. Ани не се отказвай, аз уча в момента немски и макар че съм с афинитет към езиците ми е трудно. Ще се справиш, просто положи повече усилия и някой да ти помага вкъщи.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ani Ka в ср, 24 юли 2013, 21:08
Мислех си, че езика наистина е за начинаещи. Увериха ме в школата преди да се запиша. Знам и с какво темпо се е учил език в училище. Не съм посещавала частни уроци или школи. В Курса сме 12 дущи от които 8 по програмата, но от тях само един е като мен начинаещ и преди не е учил език. С тоя човек сме на едно ниво сме. Най-зле. Според учителката. Не е въпроса в годините и семейното ми положение. В къщи ме разбират и подкрепят. Оставят ме да уча. Става въпрос, че хора учили вече езика се възползват от програмата и вдигат летвата. Учителите се съобразяват с тях и не можем да смогваме и наваксваме. Казвам го за други записали се или в проект да запишат да са наясно. А и да попитам, ако реша в момента да се откажа, колко ще плащам? Целия ваучер или част от него. Вече имам едно ниво.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: radi86 в ср, 24 юли 2013, 21:11
Мислех си, че езика наистина е за начинаещи. Увериха ме в школата преди да се запиша. Знам и с какво темпо се е учил език в училище. Не съм посещавала частни уроци или школи. В Курса сме 12 дущи от които 8 по програмата, но от тях само един е като мен начинаещ и преди не е учил език. С тоя човек сме на едно ниво сме. Най-зле. Според учителката. Не е въпроса в годините и семейното ми положение. В къщи ме разбират и подкрепят. Оставят ме да уча. Става въпрос, че хора учили вече езика се възползват от програмата и вдигат летвата. Учителите се съобразяват с тях и не можем да смогваме и наваксваме. Казвам го за други записали се или в проект да запишат да са наясно. А и да попитам, ако реша в момента да се откажа, колко ще плащам? Целия ваучер или част от него. Вече имам едно ниво.
Предполагам цялата стойност на обучението..пак ти казвам..не се отказвай..Пиши на лични,ако мога да съдействам. За кой ДО става въпрос?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: LOSHKA в ср, 24 юли 2013, 21:12
Ani Ka, не се отказвай!не е приятно когато хората са на различно ниво, но не се отказвай!Ще се справиш!А и никой няма да Ви остави "да изложите" програмата :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ani Ka в ср, 24 юли 2013, 21:17
И в Британика са така. Моя колежка, която записа там, каза че на начинаещите им е доста трудно и не смогват.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Aisha в ср, 24 юли 2013, 21:18
Няма как да не е типично по БГ. Все пак тук живеем.
Просто ме е яд на такива, непреценили възможностите си. Одобриха ги за 2 курса, а амбициозни кандидати останаха зад борда. И то само, защото бяха по-назад на опашката.
Не съм кандидатствала по програмата, но бях там с дъщеря ми. Пазих и ред, докато тя работеше.
Опашката в БТ Младост беше пълна с разни лелки, чули и отишли ей така - защото е безплатно.
Младите ми колежки в работата също не им се учи, трудно им е. Ами то лесно няма, никой не ти налива езика в мозъка. Като говоря да използват свободното време и да учат, предпочитат да се ровяв във ФБ. А мога да говоря с тях, да им помагам по 3 езика.
След като не са си преценили възможностите сега заслужават да си платят за гяволука. Знам, че няма да стане. Ще избутат курса и документ ще вземат. Нали ДО трябва да си усвоят парите. Ама дали ще проговорят английски - едва ли.
Иначе аз проблеми нямам - мога да платя всякакъв вид обучение на детето си.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: radi86 в ср, 24 юли 2013, 21:19
За огромно съжаление от личен опит мога да кажа,че дали се плаща или не НАВСЯКЪДЕ НЕЩАТА СЕ ПРЕТУПВАТ!
И от един курс, колкото и усърдно да се учи и т.нат. език,ако не се практикува няма как да се научи.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ani Ka в ср, 24 юли 2013, 21:30
Няма повече да коментирам, явно има много нахъсани лелки. Просто споделих. Та ние в 1 ниво не започнахме от АВ, защото " всеки го знаел", така че си преценете. Пак казвам, записах езика, защото ми трябва и за да го науча. И не сте вие тези, които трябва да преценявате. В БТ условието да запишеш този курс условието е да не си учил езика. Или да си учил максимум определен брой часове. Но мои колежки, които бяха учили език в гимназия и университет ги одобриха. Не мислите ли, че те са заели мястото на друг. А и една колежка омъжена за чужденец около 25 години, практикувала английски, също записа. Така че си преценете как работят в БТ.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Скубиду в ср, 24 юли 2013, 21:40
Мислех си, че езика наистина е за начинаещи. Увериха ме в школата преди да се запиша. Знам и с какво темпо се е учил език в училище.

Не се отказвай, няма да те оставят да не го завършиш. Принципно са малко по 100 уч. часа за едно ниво и е доста интензивно обучението, но щом имаш желание, ще се справиш. Колкото и да научиш все ще ти е от полза. Относно "вдигането на нивото" - преподавателите трябва да минат учебния материал от учебника за съответното ниво, така че нямат особена възможност да напредват или изостават от него. :peace:
И кои са тези учебници, които са между А1-А2, А2-Б1, защото ми е любопитно?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в ср, 24 юли 2013, 21:44
Леле, с каква злоба нападнахте момичето. Ми да трудно се учи език с учили, когато ти си начинаещ. "Да си била преценяла възможностите предварително" - тя да не е врачка,  Госпожо Aisha. Аман от злоба и завист и селски манталитет.  :ooooh:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 24 юли 2013, 22:09
Aisha , личи си , че хал хабер си нямаш от курсовете по език , по тази програма ! :naughty:
Не нападай момичето , защото истината е , че учебниците са направени за тази програма и ако си напълно начинаещ , абсолютно не можеш да научиш нищо ! :twisted:
Не говори наизуст и не се заяждай !

Аз съм в курс за напреднали и още в началото казах на преподавателката , че ако съм начинаеща , просто по този учебник не мога нищо да науча . Толкова сбито , на две , на три обяснена граматиката , без достатъчно упражнения , думи - много малко , просто отбиване на номера ! :bad-words:

Ани , не се отказвай , но напълно те разбирам , колко тягостно се чувстваш ! :tired: :tired:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ani Ka в ср, 24 юли 2013, 22:29
[
И кои са тези учебници, които са между А1-А2, А2-Б1, защото ми е любопитно?
На Оксфорд. И учебниците са Headway. Отзад на учебника е отразено нивото.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: _Runaway_ в ср, 24 юли 2013, 22:32
Ani Ka, никакво отказване! В най-лошия случай ще платиш 700 лв, но това ако не си вземеш изпита. Независимо кога се откажеш, ще си платиш целия ваучер, който е 700 лв. Тестовете не са трудни. Няма смисъл от отказване, търси си правата в школата. Не си мълчи - говори, недоволствай и питай! Вярвам, че ти идва много нагоре, но това е пропуск на школата, където си записала. Щом започваш съвсем начинаещо ниво, имаш правото да претендираш да започнете от А и Б, не ти, а другите не са били на място! Щом знаят, да са се записали от 2-ро ниво!
На мен също ми идва трудно, но аз съм от по-напредналите. Въпреки това учебниците са трудни, но те не са заради програмата такива. Просто школата работи с тях. Много граматика, недостатъчно упражнения, много думи. Системата е такава (New Headway), аз сама си избрах по нея да уча. Правим и допълнителни неща, въпреки това ми е трудно. Но ще го изкарам пустия му курс!  Хората които сме по програмата сме смесени с тези, които са си платили всичко на пълната цена, отделно учебниците! Не смятам, че съм ощетена заради програмата, защото и тези които си плащат всичко и те учат това което и аз, толкова часа колкото и аз. Затова преди да се започне курс трябва много, ама много внимателно, да се проучи школата, в която се отива, по какви учебници се работи, спестяват ли се часове и т.н.  ;-)
И да, пред БТ Младост имаше и разни "каки" със силиконови устни, екстеншъни и пр., които хал хабер си нямаха за какво става въпрос и точно какво искат да учат, ама искаха да се образоват. Лошо няма. Те не са виновни, че принципът на одобрение на кандидатите е такъв  :roll:

[
И кои са тези учебници, които са между А1-А2, А2-Б1, защото ми е любопитно?
На Оксфорд. И учебниците са Headway. Отзад на учебника е отразено нивото.

Ето, и вие сте по тая скапана система. Прехвалена! Ама тази система и учебници не са измислени за програмата, а са си от край време, уж най-добрите... И аз се подведох и търсех да уча по нея. Много съжалявам, но няма как. Че на на мен последното ниво ми е от C- тата, какво и как ще се оправям не знам  :tired:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Скубиду в ср, 24 юли 2013, 22:39
[
И кои са тези учебници, които са между А1-А2, А2-Б1, защото ми е любопитно?
На Оксфорд. И учебниците са Headway. Отзад на учебника е отразено нивото.

Ясно, моите също са на Оксфорд, но са New English File. Не бях забелязала, че отзад са обозначени нивата, оказва се, че и при мен са междинни А1-А2 и т.н.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Скубиду в ср, 24 юли 2013, 22:44

Ето, и вие сте по тая скапана система. Прехвалена! Ама тази система и учебници не са измислени за програмата, а са си от край време, уж най-добрите... И аз се подведох и търсех да уча по нея. Много съжалявам, но няма как. Че на на мен последното ниво ми е от C- тата, какво и как ще се оправям не знам  :tired:
Така е, не са учебници по програмата, различните школи, избират различни учебници.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ani Ka в ср, 24 юли 2013, 22:46
Благодаря, момичета, за подкрепата, но просто последните 2 урока се запитах , аз ли не мога и е наистина по- добре да се откажа. Продължавам, пък каквото стане. Ама, съм човек, който, когато не е подготвен не ходи на изпит :) . Та за това.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: _Runaway_ в ср, 24 юли 2013, 22:50
Благодаря, момичета, за подкрепата, но просто последните 2 урока се запитах , аз ли не мога или наистина по- добре да се откажа. Продължавам, пък каквото стане. Ама, съм човек, който, когато не е подготвен не ходи на изпит :) . Та за това.

 ;-) Ние в нашата група, които сме по програмата всички сме така. Един път един ще се отказва, другите му говорим  :lol: Другия път друг се е отчаял и т.н. Подкрепяме се и без отказване. Трудно е, дружно с леко побутване, ще се справим  ;-)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ani Ka в ср, 24 юли 2013, 22:53
Благодаря, момичета, за подкрепата, но просто последните 2 урока се запитах , аз ли не мога или наистина по- добре да се откажа. Продължавам, пък каквото стане. Ама, съм човек, който, когато не е подготвен не ходи на изпит :) . Та за това.

 ;-) Ние в нашата група, които сме по програмата всички сме така. Един път един ще се отказва, другите му говорим  :lol: Другия път друг се е отчаял и т.н. Подкрепяме се и без отказване. Трудно е, дружно с леко побутване, ще се справим  ;-)
:hug:

 


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 25 юли 2013, 06:50
[
И кои са тези учебници, които са между А1-А2, А2-Б1, защото ми е любопитно?
На Оксфорд. И учебниците са Headway. Отзад на учебника е отразено нивото.

Имаш късмет да учиш по Headway.! :peace:
Учила съм по тази система преди години и съм изключително доволна ,  имам сертификат за  Upper Intermediate . :peace:
Но часовете за едно ниво бяха много повече , учехме по цяла учебна година и всичко беше спокойно .
Сега учим по един странен учебник Langenscheidt Englisch , 3 нива в един учебник , изобщо не съм доволна !


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: _Runaway_ в чт, 25 юли 2013, 11:42
[
И кои са тези учебници, които са между А1-А2, А2-Б1, защото ми е любопитно?
На Оксфорд. И учебниците са Headway. Отзад на учебника е отразено нивото.

Имаш късмет да учиш по Headway.! :peace:
Учила съм по тази система преди години и съм изключително доволна ,  имам сертификат за  Upper Intermediate . :peace:
Но часовете за едно ниво бяха много повече , учехме по цяла учебна година и всичко беше спокойно .
Сега учим по един странен учебник Langenscheidt Englisch , 3 нива в един учебник , изобщо не съм доволна !

Да, но тук учебникът се взима за 100 часа, съответно по-високите нива - 110, 120 часа, макс три, три и половина месеца. Много материал, малко време. Добре че след много чудене записах 100% присъствено обучение и имам възможност да питам за всичко, което не ми е ясно. Иначе просто абсурд  :roll: Граматика извира отвсякъде, дори и от учебната тетрадка :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 25 юли 2013, 11:46
Съгласна съм , че часовете за такъв обем материал са малко .
Но , когато и учебникът е лош , съвсем нищо не става . :tired:

Слава богу , че и аз съм 100% присъствена форма , другите не мога да ги мисля ... :ooooh:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в чт, 25 юли 2013, 12:23
Днес ходих в БТ Възраждане. Приключили са още февруари на 9500 и това ще бъде.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в чт, 25 юли 2013, 12:50
И от един курс, колкото и усърдно да се учи и т.нат. език,ако не се практикува няма как да се научи.
Мда няма да е лошо всички минали чуждоезиково обучение следващата програма "АЗ ВЕЧЕ МОГА" да вземат да ги пратят за по месец в съответната държава да си по практикуват наученото  :35:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ~desex~ в чт, 25 юли 2013, 16:42
Някой да има информация дали скоро някой доставчик ще пуска дистанционен курс по руски език?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: elena_d в чт, 25 юли 2013, 18:49
Здравейте.
За да разбера до къде са стигнали с издаването на ваучери, само по телефона ли мога да се обадя? Няма ли някъде списъци както беше по-рано?
Има ли някой по-подробна информация как върви издаването на ваучери във Варна?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: CabuHka в нд, 28 юли 2013, 23:47
Искам да попитам нещо. Бях одобрена за курс по език и за професионално обучение. Преди дни приключих с курса по език, но не знам дали ще имам време за курса по професионално обучение. Какво трябва да направя, ако реша да се откажа и има ли някаква глоба? Благодаря.

И още нещо - при вас отваря ли се сайта на АЗ, тъй като при мен не се отваря.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в пн, 29 юли 2013, 06:47
Ако не си взела ваучер , нищо няма да се случи .


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: CabuHka в пн, 29 юли 2013, 08:13
Да, не съм взела ваучер за професионално обучение. А трябва ли да подам нещо, за да знаят, че се отказвам или е най-добре да питам в БТ?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: radi86 в пн, 29 юли 2013, 08:17
Да, не съм взела ваучер за професионално обучение. А трябва ли да подам нещо, за да знаят, че се отказвам или е най-добре да питам в БТ?

Единственото, което трябва да направиш, ако вече не си го направила е да си занесеш копие от удостоверението за завършения курс.
Нищо не се подава. Просто не вземаш ваучера...но е трябвало по- рано да помислиш дали ще имаш възможност.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в пн, 29 юли 2013, 11:33
Да, не съм взела ваучер за професионално обучение. А трябва ли да подам нещо, за да знаят, че се отказвам или е най-добре да питам в БТ?

Единственото, което трябва да направиш, ако вече не си го направила е да си занесеш копие от удостоверението за завършения курс.
Нищо не се подава. Просто не вземаш ваучера...но е трябвало по- рано да помислиш дали ще имаш възможност.

Копие от сертификата или удостоверението се носи в бюрото по труда само ако искаш да вземеш ваучера за следващото обучение, за доказателство че си изкарала езиковия курс , ако ще се отказваш от професионалното обучение не носи нищо...копие от всички удостоверение(сертификати) те си получават  с исканията за плащане от доставчиците.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Бона Деа в ср, 31 юли 2013, 16:33
аз нещо не мога да се ориентирам. ще я има ли пак тази програма, предстои ли скоро прием на документи за кандидатстване?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 31 юли 2013, 17:00
Тази програма приключи с подаването на документи .
Ако има нова - ще се обяви . :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Bambulka в сб, 03 авг 2013, 10:39
Здравейте, момичета! И аз уча английски и съм на същото мнение като вас. Много бързо се минават нивата, за щастие попаднахме на страхотна у4ителка. Много ни помага и обяснява доста разбираемо нещата. За кабината. ком става въпрос. Ани, не се отказвай, винаги можеш да си намериш упражнения и обяснения в нета и да си наваксаш пропуснатото.
Аиша, от една година мрънкаш, 4е дъщеря ти не е одобрена и имаш пари да и платиш каквото иска. Ми стига си мрънкала, плати му на "детето" и се успокой!
Нещо не ми работи букви4ката '4' , извинете.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Aisha в сб, 03 авг 2013, 13:17
Bambulka, каквото е трябвало съм платила. Ще продължа да плащам обучението на детето си.
Но ми се щеше да използва и тя нещо безплатно поне веднъж. За какво плащаме данъци и двете на тъпата държава? Мангалите са ми ясни, но разни като горната ме вбесяват. Нагледах се подобни  на опашката в БТ. Лелки, отишли там и те не знаят за какво. Но това е действителността ни.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в сб, 03 авг 2013, 13:42
Да беше отишла първия ден дъщеря ти и щеше да е одобрена .
Все хората са ви криви ! :mrgreen: :mrgreen:

Програмата не е младежка , лелките също имат право да участват .


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ледената кралица в сб, 03 авг 2013, 13:51
Да беше отишла първия ден дъщеря ти и щеше да е одобрена .
Все хората са ви криви ! :mrgreen: :mrgreen:

Програмата не е младежка , лелките също имат право да участват .
+1  :peace:
В такива случаи винаги се сещам за един лаф - на крива ракета и Космоса и пречи  :mrgreen:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: _Runaway_ в сб, 03 авг 2013, 17:51
Ох, момичета, хайде да не започваме пак темата за това кои са одобрени... И за мен има нещо сбъркано в системата за избор. Според мен трябваше да се даде шанс на тези, които не са преминали курс при първата вълна. Също така и да не се одобряват хора за 2 обучения, а само за 1-то например. Така щяха да се обхванат повече хора, а не някои сега да карат втори курс или да са одобрени при втората вълна за 2, а за други - нищо  :peace:
Но това не зависи от тези, които кандидатстват. Просто цялата система е каша.... Толкова ли не можаха да разработят някакъв софтуер  :ooooh:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: elena_d в сб, 03 авг 2013, 21:02
Просто това редене на опашки, изискване на хиляда документа и цялата галимация по кандидастването е каша.
Нямам против да се одобряват хора за 2 и повече обучения, но всичките "европейски изисквания" са безумни.
Моя приятелка живееща в Англия отиде и се записа без никакви формалности в курс за козметички към общината /подозирам, че е въпросната европейска програма за повишаване на квалификацията/, а тук се редиш, чакаш една година евентуално да те одобрят и накрая ако нещо на им хареса ще искат да си платиш  :ooooh:.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: melinda calisto в нд, 04 авг 2013, 14:13
Да беше отишла първия ден дъщеря ти и щеше да е одобрена .
Все хората са ви криви ! :mrgreen: :mrgreen:

Програмата не е младежка , лелките също имат право да участват .
+1  :peace:
В такива случаи винаги се сещам за един лаф - на крива ракета и Космоса и пречи  :mrgreen:


  И + още 1.  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в ср, 07 авг 2013, 10:45

бихте ли ми препоръчали школа по 'Бизнес администрация'  :pray:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: radi86 в ср, 07 авг 2013, 10:47

бихте ли ми препоръчали школа по 'Бизнес администрация'  :pray:

Аз съм в АХАД Бизнесуниверсал- дистанционно. Ако искаш пиши на лични.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: milka22 в ср, 07 авг 2013, 11:04
бихте ли ми препоръчали школа по 'Бизнес администрация'  :pray:

По препоръка тук от форума ММ избра Училището за бизнес компетенции, в момента учи смесена форма дистанционно и един път седмично присъствено, много е доволен
http://www.sbc.bg/bg/

Виж и постовете на Чаено момиче в по-предишни теми.
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=692941.msg24028452#msg24028452


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в ср, 07 авг 2013, 12:47

благодаря ви   :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: svetla_80 в чт, 08 авг 2013, 21:57
Здравейте, имате ли информация дали тази година ще има такава програма? Благодаря   :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 08 авг 2013, 22:14
На всяка страница се пита това ! :naughty:

Не , няма .


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ani1982 в сб, 10 авг 2013, 10:02
Здравейте момичета,
Надявам се на малко помощ  :oops: (най-вече от тези,които се обучават дистанционно)

Ето за какво става въпрос

Карам курс по Графичен дизайн по програмата(дистанционно) към "Сдружение Информа".Снощи имаше консултация с преподавател  ,а аз я пропуснах,защото не успях да вляза във виртуалната класна стая :(
Непрекъснато ми излизаше това съобщение:
                                 Error
COULD NOT LOGIN USER TO OPEN MEETINGS,CHECK YOUR OPEN MEETINGS MODULE CONFIGURATION

Кажете  ми моля ви, къде греша , не искам да пропусна и следващата консултация :roll:

п.с Да уточня само ,че в самата платформа,на която се провежда обучението си влизам без проблем с потребителско име и парола.Не мога да вляза в самата класна стая.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: pax в сб, 10 авг 2013, 10:39
Здравейте момичета,
Надявам се на малко помощ  :oops: (най-вече от тези,които се обучават дистанционно)

Ето за какво става въпрос

Карам курс по Графичен дизайн по програмата(дистанционно) към "Сдружение Информа".Снощи имаше консултация с преподавател  ,а аз я пропуснах,защото не успях да вляза във виртуалната класна стая :(
Непрекъснато ми излизаше това съобщение:
                                 Error
COULD NOT LOGIN USER TO OPEN MEETINGS,CHECK YOUR OPEN MEETINGS MODULE CONFIGURATION

Кажете  ми моля ви, къде греша , не искам да пропусна и следващата консултация :roll:

п.с Да уточня само ,че в самата платформа,на която се провежда обучението си влизам без проблем с потребителско име и парола.Не мога да вляза в самата класна стая.


Проблема не е в твоя телевизор, много сме неуспяващите.
Заповядай в групата ни във фейсбук (https://www.facebook.com/groups/157444244422720/).


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Бона Деа в пн, 12 авг 2013, 14:46
от БТ ми казаха, че за сега нямало обявен прием по програмата, но се надявали да има. да съм следяла в сайта.

миналата година кога обявиха, че ще има програма?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: svetla_80 в ср, 14 авг 2013, 10:59
от БТ ми казаха, че за сега нямало обявен прием по програмата, но се надявали да има. да съм следяла в сайта.

миналата година кога обявиха, че ще има програма?
мисля, че беше септември месец а началото на октомври се подаваха молбите в бюрата по труда.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 14 авг 2013, 11:50
Не гледайте миналата година .


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в ср, 14 авг 2013, 20:16

защо в момента от БТ отказват да дават ваучери на одобрените?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в ср, 14 авг 2013, 21:22
защото се смени правителството и  още не могат да разберат кой колко е крал и как ще се краде по-натам  :35: :35: :35: :hahaha:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 15 авг 2013, 06:41
Парите свършиха . затова . :twisted:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Бона Деа в чт, 15 авг 2013, 09:00
е защо да не я гледам...в крайна сметка, ако няма ваучери ще искам да се запиша с мои средства. а групите вече се формират..така че се опитвам да си внеса някаква яснота, до колкото ситуацията го позволява. все пак схемата от предни години е някакъв ориентир


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Tikvichka в чт, 15 авг 2013, 14:42
Парите свършиха . затова . :twisted:

Е как така свършиха? Нали одобрените са на база отпуснатите средства? И аз днес ходих да си взема уведомлението за втория курс и ми излязоха с това - парите свършиха. Много нелогично......


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 15 авг 2013, 14:47
Ами така .
Новото правителство ги пренасочи за безработни . :twisted:
Отдавна го коментирахме това .


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Tikvichka в чт, 15 авг 2013, 14:53
Kогато бях безработна правителството ме прецака, защото не бях циганка и бях над 25 години. Сега пък ме прецаква, защото не съм безработна. Не ми върви с правителствата и това е  :bad-words:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: _Runaway_ в чт, 15 авг 2013, 14:57
В момента нищо по оперативна програма Развитие на човешките ресурси не функционира!
Нищо, че има реклами по ТВ за разни прегледи и пр.
Свинщина  :roll:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Tanderine в сб, 17 авг 2013, 18:42
остава да чакаме ...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 21 авг 2013, 21:54
Грозната истина ! :bad-words:

http://globusnews.net/2013/82748?printversion=82748


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в чт, 22 авг 2013, 10:28
Грозната истина ! :bad-words:

http://globusnews.net/2013/82748?printversion=82748

Да и аз го четох това и съм ужасно възмутена, ама какво ли от това. Ние ще си наливаме осигуровки, ромите ще си получават пари и така  :bad-words:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: svetla_80 в пт, 23 авг 2013, 15:10
е пък вие какво очаквахте като са сложили този
Скрит текст:
циганин
за социален министър....


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в пт, 23 авг 2013, 15:49
Нито от въпросния министър , нито от правителстваото очаквам нещо добро , но ми е странно какво обясняват в ЕС , как така те си решават да пренасочват пари от една програма за съвсем други цели ?! :roll:
Ще ни врътнат кранчето накрая тотално ! :naughty:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в пт, 23 авг 2013, 17:04
Има ли някой записал или завършил курс по Банково дело?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tedka_koketka в пт, 23 авг 2013, 18:15
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=21&WA=News%2FViewNews.asp&ID=1710 (http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=21&WA=News%2FViewNews.asp&ID=1710)

Тази новина е от днес - явно да се надяваме все още :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в пт, 23 авг 2013, 18:47
в момента не дават ваучери на одобрените


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: svetla_80 в пн, 26 авг 2013, 16:21
http://pik.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-144-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-news96287.html


Това важи ли само за одобрените кандидати от миналата година или може тези които са пропуснали от миналата да се запишат тази година?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: niama_me в вт, 27 авг 2013, 21:00
Здравейте , имам няколко въпроса които може и да са обсъждани в темата , но видях че са две и то от по доста страници така че рискувам да ги задам...
1-во някой от вас изкарал ли е дистанционно някой от курсовете? Сложно ли е? Струва ли си ?
И 2-ро от октомври пише че ще има информация в бюрата по труда, и дистанционното записване ли ще тече от тогава?
Благодаря предварително..


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: _Runaway_ в ср, 28 авг 2013, 22:41
Момичета, ако съм изкарала 2 нива по Английски и тъй като последното трето ми е високо, съответно желаещи за него няма, от школата колко време могат да ме мотаят и да не започвам третото ниво ?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: nikitto в сб, 31 авг 2013, 08:46
здравейте момичета:)
преди години изкарах проф. курс по "аз мога", сега искам да изкарам и език, обаче не намирам информация дали сега може да се кандидаства за ваучер?? май не? Нямам време да чета цялата тема, може ли някой да ме просветли? Предварително ви благодаря  :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ледената кралица в сб, 31 авг 2013, 14:27
здравейте момичета:)
преди години изкарах проф. курс по "аз мога", сега искам да изкарам и език, обаче не намирам информация дали сега може да се кандидаства за ваучер?? май не? Нямам време да чета цялата тема, може ли някой да ме просветли? Предварително ви благодаря  :bouquet:
Достатъчно е да погледнете първият пост на темата, за да си отговорите на въпросите! :D


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mimiroka в пт, 13 сеп 2013, 11:05
запис


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Soñadora в сб, 14 сеп 2013, 16:18
Здравейте,
аз също съм между 2 обучения и влизам да споделя.
Прочетох първия пост, както и цялата тема, но така и не разбрах сега дават ли ваучери на одобрените или процеса е в застой...Ще звъня в понеделник да питам в БТ Младост.
Та, формално курса по испански език го завърших на 15.08.2013г., но реално имаме още 6 часа да вземем и др. седмица мисля- приключваме. Да похваля Венци от Бюро Студентски Труд, който обаче вече няма да води курсове там. Бях присъствена форма и съм много доволна.
Сега ми предстои да запиша туризъм, ако ми дадат разбира се. И аз съм в чуденка как ще смогвам...започнах работа (преди това бях по майчинство) и нещата съвсем не са каквито си ги представях... :ooooh: Имам още малко време де, но много ми се иска да го запиша. А сметка нямаше как да си направя предварително, човек не може да предвиди всичко...Та, моля за отзиви за обучени по туризъм  :pray: ако някой е карал, или чул, или прочел мнение... :pray:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mama 69 в пн, 16 сеп 2013, 14:55
завърших немски по програмата и сега , т.е. от октомври искам да продължа следващо ниво по немски , но не се събираме достатъчно хора - има ли желаещи за Б2, за София става въпрос ?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: kupu в ср, 18 сеп 2013, 13:00
Здравейте и от мен, честно да ви кажа вече се отчаях днес отивам да си подновя уведомлението за N-ти път за курс по английски за начинаещи и ако и следващия месец не си намеря доставчик се отказвам. Парадокса при мен е, че март месец си взех ваучера, като се бях уговорила да започна курс след работа в една школа, която ми е доста удобна. За съжаление курса се отложи уж за 1 месец, поради някаква неуредена документация. Аз изчаках, като междувременно се оказа, че съм изпуснала датите на други 2 школи. И така курса не се състоя и от тогава постоянно си подновявам уведомлението, миналата седмица отново проверих тук там и нямам голяма надежда, защото се оказва, че след спирането на ваучерите не могат да се образуват нови групи и реално школите нямат сметка да провеждат курсове с по 2-3 ма желаещи.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: _Runaway_ в ср, 18 сеп 2013, 17:35
Мака, точно сега е моментът да започнеш курс. Обикновено от септември започва новата учебна година. Не мога да повярвам, че не можеш да си намериш школа, и то в София, и да започнеш. Аз знам школи, в които тези с ваучери са смесени с пълноплащащите и не би трябвало да има проблем.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: kupu в чт, 19 сеп 2013, 10:34
То и аз така си мислех, но не е много лесно, особено като трябва да ходя след работа, ще ми се школата да е горе-долу в района където живея, че ми е малко притеснено да се прибирам сама в 22 часа с градския транспорт от другия край на града и особено зимата.
Вчера пред бюро Възраждане ми дадоха две визитки от две школи и май ще трябва да избера една от тях, но ми е доста трудно, понеже не ме устройват много условията, а и има негативни мнения за тях във форума, но явно трябва да направя компромис, само се притеснявам да не трябва да ходя залудо.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Изида в пн, 23 сеп 2013, 21:57
Здравейте, аз също съм в нелепа ситуация - от БТ ми казаха да търся доставчик и да отида за уведомление, докато намеря подходящ те спряха издаването на уведомления. Знаете ли дали са го подновили? Звъня им всеки ден по телефона и изобщо не вдигат.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tania stefanova в пн, 23 сеп 2013, 23:39
Здравейте!Мога ли да се прехвърля от доставчик дистанционно обучение на доставчик школа с посещаемост по тази програма?За английски език става въпрос


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ледената кралица в вт, 24 сеп 2013, 01:40
Здравейте!Мога ли да се прехвърля от доставчик дистанционно обучение на доставчик школа с посещаемост по тази програма?За английски език става въпрос
Ако отрязъкът от Уведомлението ви е попълнен от ДО и е занесен в БТ - няма как да смените доставчика :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mama_Iva в вт, 24 сеп 2013, 11:44
Здравейте!Мога ли да се прехвърля от доставчик дистанционно обучение на доставчик школа с посещаемост по тази програма?За английски език става въпрос
Ако курса не е започнал мисля, че може да смениш доставчика дори и да имаш попълнено уведомление. Но се пише молба и е равнозначно на издаване на ново уведомление, което незнам дали в момента може да стане. Също така не знам дали да разрешили присъствената форма на обучение по език ...??? Най-добре питай в съответното БТ, едва ли сега има много хора ... ако доставчика ти е един и същ и за двата вида обучение , най-добре не се занимавай , ами направо си направи уговорка с него ... но пак трябва да си внимателна ,за да не те подведат нещо така.

maka , как да не може да си намериш доставчик за начално ниво по английски ? София е зарината, в кой район живееш ?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: svetla_80 в вт, 24 сеп 2013, 14:30
Някой има ли информация, тази година дали ще има програма?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mama_Iva в вт, 24 сеп 2013, 14:36
Някой има ли информация, тази година дали ще има програма?
По-скоро НЕ. тази приключва август 2014г ( ако не бъркам нещо ),а има още куп чакащи ... най-вероятно следващта ще бъде края на 2014 ... но за да не подведа някой просто следи инфото в сайта на програмата.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: svetla_80 в ср, 25 сеп 2013, 09:49
Някой има ли информация, тази година дали ще има програма?
По-скоро НЕ. тази приключва август 2014г ( ако не бъркам нещо ),а има още куп чакащи ... най-вероятно следващта ще бъде края на 2014 ... но за да не подведа някой просто следи инфото в сайта на програмата.
Благодаря ти,  mama_Iva   :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sonne79 в ср, 25 сеп 2013, 12:39
Аз да дам един глас против моя доставчик  - Матев строй - определено не съм доволна, карам оперативно счетоводство - е няма такова обучение - всичко е на тагъдък, материалите са пълни с грешки, задачите не се качват на време, трябва все да им напомняш за нещо за да го направят....не ми се говори направо.Не зная как е при други доставчици, но съжалявам, че все пак не записах към Свищов, може би там за тази специалност е по-добре


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ледената кралица в ср, 25 сеп 2013, 12:46
Аз да дам един глас против моя доставчик  - Матев строй - определено не съм доволна, карам оперативно счетоводство - е няма такова обучение - всичко е на тагъдък, материалите са пълни с грешки, задачите не се качват на време, трябва все да им напомняш за нещо за да го направят....не ми се говори направо.Не зная как е при други доставчици, но съжалявам, че все пак не записах към Свищов, може би там за тази специалност е по-добре
Съжалявам, че си записала при Матев Строй.  :hug:

Аз съм към Стопанската академия и мога само да ги похваля - материалите се качват точно навреме, нова тема има на всеки (средно) 3 дни, на определен брой теми има онлайн консултации, материалите са достъпни нон-стоп, 24 часа в денонощието, има си онлайн тестове за упражнение. Почнахме края на април и вече приключваме с третия модул, като остават още толкова. Живот и здраве в края на януари 2014 ще сме приключили. Изпитите са след края на всеки модул - онлайн тест + задачи и казуси, които се решават и изпращат в катедрата в Свищов. Финалният изпит ще е присъствен, в Свищов - тест + практическа задача...

Като цяло съм доволна от избора си на доставчик! :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 25 сеп 2013, 13:09
Браво !  :peace:
Ти доста чака , но си е струвало ! :hug:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ледената кралица в ср, 25 сеп 2013, 13:12
Браво !  :peace:
Ти доста чака , но си е струвало ! :hug:
Определено!  :bouquet: :hug: :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: plamist в вт, 01 окт 2013, 10:12
някой има ли информация как се "движат"нещата в Бургас,дават ли уведомления?Аз съм номер47** и съм подала документи октомври 2012.Благодаря предварително  :D


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: patito в пн, 07 окт 2013, 11:05
Здравейте, да ви попитам работя в М-во на здравеопазването, имам ли право да участвам..? Или май ние в държавната администрация сме "прецакани"..


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mama 69 в пн, 07 окт 2013, 11:18
да , държавните служители нямат право


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ледената кралица в пн, 07 окт 2013, 11:32
Здравейте, да ви попитам работя в М-во на здравеопазването, имам ли право да участвам..? Или май ние в държавната администрация сме "прецакани"..
Първо, програмата приключи (по отношение на кандидатстването) :peace:.
Второ, държавните служители, а също и военните, нямаха право на участие по тази програма. За тях имаше други алтернативи, но не знам към момента какво е актуално. За повече подробности - обърни се към съответното ти Бюро по труда. :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: melinda calisto в пн, 07 окт 2013, 13:01
Здравейте, да ви попитам работя в М-во на здравеопазването, имам ли право да участвам..? Или май ние в държавната администрация сме "прецакани"..

Както по-горе са отговорили, нямаш право да кандидатстваш по програмата "Аз мога".

Има програми за държавни служители, виж линка:

http://http://www.ipa.government.bg/?cid=4


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tea22 в пн, 07 окт 2013, 16:27
Аз да попитам нещо. Одобрена съм по програмата за две неща- английски език и Оперативно счетоводство. Започнах първа езика. Курса завършва краят на декември. Тогава мога да взема вторият ваучер. Но дали ще има време да завърша курса . И трябва ли пак да се чака сформиране на нова група , като е онлайн?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ембрион в пн, 07 окт 2013, 19:56
Здравейте, бях одобрена по програмата още в началото на лятото, но по стечение на обстоятелствата не можах да си взема удостоверението или там каквото се дава, за да започна искания от мен курс. Ако отида сега, дали ще ми го дадат или е твърде късно?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ледената кралица в вт, 08 окт 2013, 09:21
Аз да попитам нещо. Одобрена съм по програмата за две неща- английски език и Оперативно счетоводство. Започнах първа езика. Курса завършва краят на декември. Тогава мога да взема вторият ваучер. Но дали ще има време да завърша курса . И трябва ли пак да се чака сформиране на нова група , като е онлайн?
Дали ще трябва да чакаш събиране на група, само ДО може да ти каже. А според мен за професионално обучение няма да ти стигне оставащото време - само ако евентуално започнете веднага в края на декември 2013 и с по-сгъстен график, ще успеете да се вместите до 31.07.2014 г., когато е крайният срок за приключване с обученията. Отделно не се знае дали от БТ ще ти дадат втория ваучер newsm78 - в момента карам курс, който ще приключи в края на 01.2014 и все още не съм се интересувала дали дават вторите ваучери :peace:

И просто от любопитство - към кой ДО по Оперативно счетоводство си се насочила? :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mama_Iva в вт, 08 окт 2013, 09:34
Здравейте,
имам следния въпрос. Миналата седмица завърших обучението по език. Днес ще си взема сертификата. Одобрена съм и за професионално обучение, но звънях в БТ , а от там ми казаха ,че ПАК били спряли да раздават ваучери и нямало смисъл да си нося сертификата за завършен курс по език. Та да ви питам вас ,така ли е наистина. Като си взимах ваучера за език ми казаха, че дори май се и подписах, че имам 7 дневен срок след завършване на курса , за да им занеса сертификата, иначе  съм губела право за второто обучение. А сега ми казват ,че няма смисъл да ходя. Какво да направя точно?? Някой скоро минал по този път .... ? Мерси предварително ... 


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tea22 в вт, 08 окт 2013, 09:40


И просто от любопитство - към кой ДО по Оперативно счетоводство си се насочила? :)
[/quote]
Честно казано , още не съм мислила сериозно , но така като чета , везните доста са в полза на Стопанската академия , където си ти самата. Доста рових и четох за езиците  и нямаше как да събирам мнение и за двете неща.
Току що , прочетох мнението преди моето и това много ме притеснява. Ако знаех , че нещата стоят така - щях да запиша - професионалната квалификация . Беше редно да ни предупредят , след като това не се е случило , мисля , че са длъжни да ни дадат това , което ни се полага.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ледената кралица в вт, 08 окт 2013, 10:13
Честно казано , още не съм мислила сериозно , но така като чета , везните доста са в полза на Стопанската академия , където си ти самата. Доста рових и четох за езиците  и нямаше как да събирам мнение и за двете неща.
Току що , прочетох мнението преди моето и това много ме притеснява. Ако знаех , че нещата стоят така - щях да запиша - професионалната квалификация . Беше редно да ни предупредят , след като това не се е случило , мисля , че са длъжни да ни дадат това , което ни се полага.
За съжаление неуредиците в БТ са толкова много, че човек няма как да предвиди каква точно щуротия ще измислят. Колкото до Стопанската академия - не съм сигурна, че ще организират втора група за онлайн-обучение.  newsm78 Приключваме в края на януари 2014, което ще рече, че остават точно 6 месеца за нов курс, който обаче е с продължителност 8 месеца :thinking:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: polki в вт, 08 окт 2013, 18:16
Здравейте,
имам следния въпрос. Миналата седмица завърших обучението по език. Днес ще си взема сертификата. Одобрена съм и за професионално обучение, но звънях в БТ , а от там ми казаха ,че ПАК били спряли да раздават ваучери и нямало смисъл да си нося сертификата за завършен курс по език. Та да ви питам вас ,така ли е наистина. Като си взимах ваучера за език ми казаха, че дори май се и подписах, че имам 7 дневен срок след завършване на курса , за да им занеса сертификата, иначе  съм губела право за второто обучение. А сега ми казват ,че няма смисъл да ходя. Какво да направя точно?? Някой скоро минал по този път .... ? Мерси предварително ... 

И аз завърших обучението по език. Ходих в Бюрото по труда, попълних една декларация че съм завършила обучението си по език и че съм уведомена че няма да получа ново уведомление тъй като програмата е спряна. Ако програмата стартира в някакъв момент може би ще се откажа защото професионална квалификация за 6 месеца е просто лудост дори и дистанционно обучение. Обучение-Да, но не на всяка цена за да получа лист хартия без да съм научила нещо. Тъй като парите явно отдавна са изхарчени очаквам или да удължат срока на програмата или да стартират отново с цел замазване на очите и тези одобрени и чакащи вече година хора все пак да получат възможност за обучение.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Bambulka в вт, 08 окт 2013, 21:15
Привет   :bouquet:
И аз днес си взех сертификата, като попитах за другия курс ми казаха, че няма време. Утре ще звънна и до БТ, но май няма надежда. Мацката от Кабината ми каза, че няма шанс да удължат срока на тази програма, защото от 2015 започва друга програма.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: paullla87 в сб, 12 окт 2013, 14:06
Здравейте, мамчета! В края на септември приключих езиковото си обучение по испански език по "Аз мога повече" в Учебен център Детелина. В интерес на истината останах много доволна. Преподавателят ни беше страхотен, а хората в групата бяха наистина много свежи. След като си получих сертификата, отидох в Бюро по труда Изток- Младост. Там служителката ме накара да попълня една декларация. Каза ми, че само в това бюро чакат 4000 одобрени, които са си подали документите миналата година и все още не са минали никакво обучение. Жената, която беше много любезна и искрена с мен, ми сподели, че изобщо не се знае дали скоро ще има отпускане на пари по тази програма. Аз останах много разочарована, тъй като съм си  подала документите и  за ПК, но като гледам май няма да ме огрее.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: maaalkoto в пн, 14 окт 2013, 13:58
   Здравейте мами (бъдещи и настоящи) :)

   Пускам тази тема понеже не ми е много много ясно, с молба към вече възползвали се от тази програма да споделят. Тъй като това си е доста добра възможност, докато сме в отпуск за придобиване на нови умения или подобряване на стари - чужд език или компютърна грамотност (за които в крайна сметка малко средни и висши училища издават отделен документ) .
   Освен декларация, заявление, копие от дипломи и ЛК трябват ли някакви документи от работодателя, удостоверяващи това дали сме на работа или не? И още едно запитване - този ли е  официалния сайт http://www.az.government.bg, понеже намирам всякаква и различна информация в различни сайтове (може би посредници или доставчици) и малко се "загубвам" из цялата тази информация?
   Надявам се да има и други заинтересовани от темата :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в пн, 14 окт 2013, 16:31
   Здравейте мами (бъдещи и настоящи) :)

   Пускам тази тема понеже не ми е много много ясно, с молба към вече възползвали се от тази програма да споделят. Тъй като това си е доста добра възможност, докато сме в отпуск за придобиване на нови умения или подобряване на стари - чужд език или компютърна грамотност (за които в крайна сметка малко средни и висши училища издават отделен документ) .
   Освен декларация, заявление, копие от дипломи и ЛК трябват ли някакви документи от работодателя, удостоверяващи това дали сме на работа или не? И още едно запитване - този ли е  официалния сайт http://www.az.government.bg, понеже намирам всякаква и различна информация в различни сайтове (може би посредници или доставчици) и малко се "загубвам" из цялата тази информация?
   Надявам се да има и други заинтересовани от темата :)

Коя тема ? :thinking:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: delava в ср, 16 окт 2013, 08:36
Здравейте!

Извинявам се предварително ако вече сте коментирали този въпрос, но моля ако някой има информация да я сподели.

Приключих курса за професионална квалификация и сега ми предстои изпит, на който ако не присъствам ще трябва да заплатя стойността на курса -1800 лв., но в момента съм в болнични след раждане, а по принцип присъствието е задължително.

Въпросът ми е мога ли да се освободя от полагането на изпита или трябва задължително да присъствам.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: galq_s в ср, 16 окт 2013, 12:17
Момичета звънях на три телефона от сайта на бюрото по труда,о
Те ми давах други контакти,но така или иначе никой не ми даде отговор на въпроса!Исках да попитам дали в момента мога да подам документи или не приемат?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: svetla_80 в ср, 16 окт 2013, 13:01
Момичета звънях на три телефона от сайта на бюрото по труда,о
Те ми давах други контакти,но така или иначе никой не ми даде отговор на въпроса!Исках да попитам дали в момента мога да подам документи или не приемат?
Рових се из нета и аз преди дни. Останах с впечатлението, че тези които са кандидатствали и са си взели валчери през 2012 ще важат до 2015. От 2015г. започват да набират отново желаещи кандидати. Това са отпуснати пари от еврофондовете-така поне ми казаха.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: _Runaway_ в ср, 16 окт 2013, 13:03
 Вместо да се ровите из нета, да се чудите и маете вземете прочетете първа страница. Ама внимателно.

delava, според мен трябва да питаш в БТ, за да бъде информацията ти от "извора" и да си 100% сигурна. Да не стане после така, че да ти каже някой "може", ама после да ти искат да си платиш!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Adelina88 в чт, 17 окт 2013, 20:21
Здравейте, дали някой има скорошна информация какво става с тези ваучери. Ще ги бъде или не? Вече почти цяла година чакаме и нищо. За последно разбрах, че програмата е спряна, но за постоянно или не не знам.Знаете ли дали ще се поднови или да не се надяваме повече.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в чт, 17 окт 2013, 21:43
Носят се слухове, че в края на месеца ще започнат пак да дават уведомления. А дано!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jujana2 в ср, 23 окт 2013, 00:21
Здр!
От Варна съм, да взема да осткоча да запитам за Уведомление- така и не получих обаждане но знам че съм одобрена (Юли-авг. беше замразено..) Не, че съм подготвена с избора ан школи и т.н..  :thinking:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: nonsense name в ср, 23 окт 2013, 15:51
Здравейте,

аз съм от София и съм от тези получили уведомление за изучаване на език, избрала съм си фирма и вече 4-ти месец чакам да стартира курса. Проблемът е, че искам дневен курс и когато си подадох уведомлението в избраната от мен школа ме уведомиха, че дневен курс по английски ще има. Сега ме увещават да се запиша във вечерния или съботно-неделния, защото уведомления на се издавали и много трудно се събирали групи. Служителката от фирмата спомена, че уж в края на месеца от БТ ще започнат да издават нови уведомления, но едва ли ще има дневни езикови курсове по английски, защото в момента тяхната школа единствено организира такива. За справка школата е "Академия".
Не знам какво да правя да си изтегля ли уведомлението от тях и да търся нова фирма...  newsm78 Ако някой има информация за организирането на дневни курсове по англ. ез. нека сподели, моля. 


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Бу в ср, 23 окт 2013, 21:06
Днес чак ни се обадиха, година след кандидатстването. Междувременно аз си смених работата, вече не зная дали изобщо мога да карам курс в някакво време или дори дали искам. Най-вече искам да напсувам искрено и от сърце всички, които са отговорни за това нелепо и недопустимо забавяне.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zl-76 в чт, 24 окт 2013, 09:00
Здравейте, да разбирам ли, че има пари и отново се издават ваучери?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: flower75 в чт, 24 окт 2013, 16:15
Имам следният въпрос - завършвам счетоводство в момента по програмата, а съм одобрена и за испански език. Казаха ми, че от 28.октомври започват отново издаване на ваучери, но на мен не можели да ми дадат, тъй като вече съм била карала 1 курс, сега щели да дават само на онези, които са одобрени и досега не карали нито един курс. Вярно ли е според вас това и възможно ли е изобщо ?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в чт, 24 окт 2013, 17:00
За вярно - не знам, но смятам,че е честно.
Не знам въобще дали да се надявам да ми се обадят  :roll:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: flower75 в чт, 24 окт 2013, 17:07
Да, ако има някаква наредба, съгласна съм, че е честно, но просто имам подозрение, че правят пак някакви машинации около тая програма. Аз съм от София, бях от последните номера от одобрените в моята община, но отидох на място и настоях през април да ми дадат уведомлението, както и стана, иначе предполагам, че още щях да чакам обаждане, колкото от умрял писмо. Онова, което мен лично ме възмущава е, че би следвало след като си одобрен, без значение за 1 или 2 курса, да можеш безпроблемно да си получиш документите и да ги завършиш, иначе какъв е смисъла ?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в чт, 24 окт 2013, 17:10

програмата разрешава 2 курса
и е честно да ти дадат ваучер, след като си отделил половин ден пред бюрото по труда


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в чт, 24 окт 2013, 17:12
Ами точно ,де- защо за едни да има по два, а за други,също отделили време да се редят, нито един  :xarms:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: flower75 в чт, 24 окт 2013, 17:15
И аз съм изцяло на това мнение. Моят въпрос беше дали тук има някой с моя случай - одобрена съм за 2 курса, сега завършвам първия, започва пак издаване на ваучери, но ми отказват да ми дадат този за 2ия курс, тъй като щели да дават сега само на тези, които ще карат 1ия курс ? Сори за засуканото обяснение, дано е станало ясно, но просто на мен ми звучи като някаква свободна интерпретация на служителката от БТ, затова исках да попитам и тук.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в чт, 24 окт 2013, 17:16

защото може и трябва да има за всички,
спазили правилата и отговарящи на условията


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в чт, 24 окт 2013, 20:27
Щом средствата са ограничени, по-добре да има за всички по веднъж, отколкото за половината по два пъти.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: k_viktoriya в чт, 24 окт 2013, 22:01
След едногодишно чакане, вчера ми се обадиха от БТ-Пловдив, за да ида в понеделник при тях във връзка с програмата, но не уточниха нито дали съм одобрена, нито дали ще ми дадат ваучер само за един курс (аз съм заявила два). Явно на място ще се разбере.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ++Ic0++ в пт, 25 окт 2013, 12:15
И аз съм изцяло на това мнение. Моят въпрос беше дали тук има някой с моя случай - одобрена съм за 2 курса, сега завършвам първия, започва пак издаване на ваучери, но ми отказват да ми дадат този за 2ия курс, тъй като щели да дават сега само на тези, които ще карат 1ия курс ? Сори за засуканото обяснение, дано е станало ясно, но просто на мен ми звучи като някаква свободна интерпретация на служителката от БТ, затова исках да попитам и тук.

Да, и при мен е така. Вчера звънях в Сердика, но се оказва, че имали само 300 ваучера, които са крайно недостатъчни и щяли да дават само за първо обучение...Казаха ми да звънна най-рано след два месеца :crazyeyes:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: *Tanderine в пт, 25 окт 2013, 13:29
някой има ли и-мейла на бюрото в младост?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: salai в пт, 25 окт 2013, 15:36
някой има ли и-мейла на бюрото в младост?
Те на телефона на отговорят, списъците са им в хартиен вид, не знам дали ще имат ресурс както технически, така и човешки с достатъчно квалификация, за да имат мейл :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jujana2 в сб, 26 окт 2013, 11:20
Хмм, аз съм от тези които подадоха Ноември 2012г. и очакват да се включат...

Отговориха ми, че програмата е (от м. Април официално времнно) замразена и се чудя как толкова много потребителки получват уведомления, ваучери и т.н...  :xarms: няма как- търпение!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в сб, 26 окт 2013, 13:28
Щом си подала ноември , не се надявай .


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: *Tanderine в сб, 26 окт 2013, 18:37
някой има ли и-мейла на бюрото в младост?
Те на телефона на отговорят, списъците са им в хартиен вид, не знам дали ще имат ресурс както технически, така и човешки с достатъчно квалификация, за да имат мейл :)
като навсякъде...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: NumLock в сб, 26 окт 2013, 20:13

Информация за интересуващите се - попаднах на нея случайно.

 Във връзка с реализацията на схема BG051PO001 – 2.1.14 “Аз мога повече”, Ви уведомяваме, че в рамките на бюджета на схемата от 28.10.2013 г. ще получат поименни ваучери допълнително още 14 908 заети лица, подали заявление в Дирекции “Бюро по труда” и одобрени за включване в курсове за професионално обучение, обучение по чужд език и дигитална компетентност.
Следва да имате предвид, че срокът за провеждане на обученията по схемата е до 31.08.2014г., а валидността на ваучерите до 31.12.2014г. Актуална информация за текущи срокове и изпълнението на схема BG051PO001 – 2.1.14 “Аз мога повече” можете да следите на електронната страница на Агенция по заетостта.
 

 ОТ ТУК (http://www.az.government.bg/bg/news/view/vajno-za-vsichki-lica-kandidatstvali-po-shema-bg051-po001-ae-2-1-14-az-moga-pove-ch-e-koito-sa-odobreni-za-vkluchvane-v-obuchenie-53/)

Успех на всички чакащи!

                 


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: *Tanderine в нд, 27 окт 2013, 18:55
Чудесна новина NumLock, дано да сме от одобрените!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: nonsense name в нд, 27 окт 2013, 19:32
Може би е писано по-напред в темата / не съм я чела цялата/, но да кажа аз как си получих уведомлението още като започнаха да ги издават. Отидох да проверя списъците дали съм одобрена, видях си името и си поисках уведомлението. Издадоха ми го без проблем.  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jujana2 в нд, 27 окт 2013, 22:09
Може би е писано по-напред в темата / не съм я чела цялата/, но да кажа аз как си получих уведомлението още като започнаха да ги издават. Отидох да проверя списъците дали съм одобрена, видях си името и си поисках уведомлението. Издадоха ми го без проблем.  :peace:
:peace: E, може би иа з щях да иамам уведомл/е, ако бях отишла. Уви, тогава бях с 3 месечно бебе в началото на годината, и батко а и учех ... Няма как, всяко зло за добро!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: nonsense name в нд, 27 окт 2013, 22:34
Това имам пред вид, че който няма уведомление може да опита да си го получи директно без да чака обаждане.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: smartynka в нд, 27 окт 2013, 23:45
Здравейте!

Някой има ли идея какви анкети се попълват по време на дистанционно обучение? Могат ли да се свалят от сайта на АЗ?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: k_viktoriya в пн, 28 окт 2013, 09:16
Може би е писано по-напред в темата / не съм я чела цялата/, но да кажа аз как си получих уведомлението още като започнаха да ги издават. Отидох да проверя списъците дали съм одобрена, видях си името и си поисках уведомлението. Издадоха ми го без проблем.  :peace:

Дори не знаех, че има такива списъци и че може и така ... чаках си аз, чаках обаждането ...  :mrgreen:


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече"
Публикувано от: SeM68 в пн, 28 окт 2013, 12:17
Здравейте!
Днес попаднах на Вашата дискусия и ще си позволя да коментирам един сравнително обобщен вариант на често задаваните въпроси.
От днес ще бъдат издадени ваучери на още около 15 000 лица от вече одобрените кандидати,  от последната сесия по схема "Аз мога повече". Това е обема за цялата страна, както за обучения по ключови компетентности(езикови обучения+дигитална компетентност), така и за професионални обучения. Сравнявайки с предишни бюджети, бройката хора на които следва да бъдат издадени ваучери не е никак голяма. Трябва да се обърне внимание на следното- няма да има допълнително одобрени, а ще се удовлетворяват участниците, които вече са в списъците на одобрените кандидати. За информация на желаещите от София...ето до кой входящ номер са стигнали бюрата по труда.
Бюро по труда         Вх. №                   Към дата
София - Люлин         6000     28.10.2013
София - Възраждане   9236     28.10.2013
София - Сердика         10000     28.10.2013
София - Изток         11400     28.10.2013
Всички, които са в посочения диапазон могат да получат своите уведомителни писма и да се запишат в курс, след което ще им бъде издаден ваучер по процедурата.
Няма към момента никаква официална информация за това, че хората завършили един курс, не трябва да си получават втория ваучер, поради факта, че има неудовлетворени с един ваучер. Принципът по който работи тази програма е - първият по време е първи по право.
Ще си позволя да дам един съвет на всички вече одобрени и станали част от списъците на бюрата по труда - Ако получите отказ да Ви бъде издадено уведомителното писмо, а Вие се виждате в списъка на одобрените кандидати във въпросното ДБТ(списъкът трябва да е видим и достъпен за всички с цел прозрачност), то поискайте официален ПИСМЕН ОТКАЗ от бюрото по труда и не се задоволявайте с устни доводи на който и да е редови служител, тъй като при претенция, относно нарушаване на Вашите права....няма как да докажете, че устния диалог се е състоял. Писменият отказ извеждате с входящ номер и той е достатъчно основание за официална проверка по случая.
Ако сте си сменили работното място, но отново сте част от целевата група по схемата (работещ по трудов договор в частна фирма, самоосигуряващ се или упражняващ свободна професия) Вие НЕ губите правото да получите своя ваучер, тъй като той НЕ Ви се предоставя на основание-работещ точно в тази фирма, а като прилежащ към целевата група, определена от ЕСФ за която въпросния фонд финансира обучението.
Последен съвет - всички, които са одобрени и неполучили своите уведомителни писма ...възможно най-бързо да отидат в бюрата по труда, да си ги вземат и да се насочат към школа.
Ще се радвам, ако съм била полезна и съм на разположение за въпроси.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: k_viktoriya в пн, 28 окт 2013, 15:44
Днес бях до ДБТ Пловдив и специално потърсих такъв списък по стените с останалите обявления ... еми познайте дали имаше ... няма такова нещо и ако не бях прочела тук, хич нямаше и да знам за тези списъци. Както и да е. Оказва се, че съм одобрена и за двете обучения, за които съм подала документи - език и професионална квалификация - и трябваше да избера едното. Дискретно ме посъветваха да се ориентирам към езика (и то правилно!), защото курсът по професионалната квалификация е с продължителност 960 учебни часа, които трябва да бъдат ПРИКЛЮЧЕНИ до 31.08.2014 г. когато е краят на програмата, т.е. за 10 месеца, което ще рече грубо по 5 часа на ден обучение  :shock:. Първо, това е физически невъзможно и, второ, нали се сещате, че ако не сте си приключили курса към крайната дата на програмата е много възможно да искат да им възстановите отпуснатата сума ...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tedka_koketka в пн, 28 окт 2013, 17:09
SeM68 - благодаря за инфото   :bouquet:
Искам да попитам сигурна ли е информацията за номерата, до които са стигнали, защото преди да спре програмата да се разглежда в Сердика ми казаха, че са стигнали до 10 500 номер ?
Все пак смятам да отскоча до там тези дни....
Нека всеки, който има информация даа пише.
Благодаря :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: SeM68 в пн, 28 окт 2013, 17:30
Битката за тези видими за кандидат-курсистите списъци беше тежка и трудна победа, която бюрата по труда ненавиждат, тъй като колкото е по-прозрачен един процес, толкова са по-ограничени възможностите за шуробаджанащина (нещо, което в България се счита за приоритет на държавните служители от всички равнища и е сериозен проблем в обществото ни като цяло). По отношение на 960-те часа сте права дотолкова, че оставащото време е недостатъчно за професионално обучение (следствие от изключителното бавене на процеса по одобрение) и не сте права в това, че може да се наложи да възстановявате средства, тъй като единствената възможност за задействане на този механизъм е след виновно неизпълнение на поетите от Вас ангажименти или с две думи казано-записвате се на обучение и не го посещавате или не се явявате на изпит. Опитът ми при обученията с ваучери показва, че курсистите влагат труд и желание да подобрят своята квалификация, и изключително рядко се появява обективна невъзможност от страна на обучаемия да изпълни своите задължения, макар че за следващия програмен период е редно условията около именно тези обективни невъзможности да бъдат преразгледани.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: SeM68 в пн, 28 окт 2013, 17:58
tedka_koketka, тези 500 номера след 10 000  бяха показани в списъците на Сердика и след това не бяха издавани уведомителни писма м/у номер 10 000 и 10 500, което е факт и към днешна дата.
Изобщо много е важно всички да изискваме прозрачност на процесите, тъй като когато една информация е достъпна за всички заинтересовани страни са невъзможни груби нарушения и нередности. Онова, което ми правеше силно негативно впечатление по време на целия програмен период беше налагането на употребата на думата "одобрение", която невярно внушаваше подсъзнателно у кандидатите, че ако просто не си симпатичен или прекалено дързък може да не бъдеш "одобрен":-))) Истината е, че ако хората спазваха условията за допустимост (т.е. бяха част от целевата група(опомената в по-предния ми пост), посочена от фонда, те всички, без изключения идваха на обучение и според официалните указания трябваше да се спазва хронологичния ред по който хората са входирали своите документи и именно следвайки хронологията да бъдат информирани своевременно от бюрата, че трябва да отидат лично и да си получат уведомителните писма, след което да се запишат в курс и да им бъде издаден ваучер. Тази последователност отвори множество възможности за забавяне и изкривяване на процесите, тема по която съм в състояние да изпиша томове, но все пак ще се смиля....:-)))))))))))))


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Starrydream в пн, 28 окт 2013, 19:44
Работя от юни месец - кога последно беше отворена програмата и очаква ли се да стартира отново (или подобна на тази програма)?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Im So Excited в пн, 28 окт 2013, 20:06
Днес ми се обадиха от БТ в Бургас да ми кажат, че съм одобрена и в 5 дневен срок трябва да отида да си взема уведомлението. Аз бях забравила вече за това. Оттогава животът ми се преобърна, живея другаде, дори не помня при преместването на багажа къде се запиляха онези хвърчащи листчета с входящите номера, след няма и три месеца ще раждам, живот и здраве. Не виждам как бих сместила и обучение. Но то така или иначе Професионалната квалификация отпада, поради времева недостатъчност, поне другото обучение да успея да изкарам, пак ще съм доволна.
Сега обаче се чудя дали ще има достатъчно одобрени за моето желание, че да успее да се събере група, иначе всичко е безсмислено.
Ама защо ли не се учудвам, след всичките неразбории покрай тази програма... дет' се вика - българска работа :ooooh: (за жалост)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: *Tanderine в вт, 29 окт 2013, 08:39
SeM68 много полезна инфо!

Честито Im So  Excited!

на някого обадиха ли му се вече от дбт младост?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: SeM68 в вт, 29 окт 2013, 11:02
Работя от юни месец - кога последно беше отворена програмата и очаква ли се да стартира отново (или подобна на тази програма)?
hakama, кандидатите, които сега могат да си получат уведомителните писма са в списъците на одобрените от ДБТ (писах в предишен пост за София до кой номер са стигнали в разглеждането бюрата ). Тези хора са подали своите документи в периода 15.10.2012 г. - 02.11.2012 г. или това е отговора на въпроса ти "кога последно беше отворена програмата и очаква ли се да стартира отново (или подобна на тази програма)?"
Програмата е с период на действие от 2007-2013 и както всички сме информирани следващия програмен период е 2014-2020, така че в рамките на изтичащата 2013 няма да има ново отваряне за кандидатсване. За следващата 2014 г. няма конкретна информация относно нито една Оперативна програма.
Най-осъдителното в действията на държавната администрация е, че стотици хиляди кандидати от цялата страна бяха неудовлетворени след кандидатсването (по която и да е от схемите) поради липса на административен капацитет и нежелание, граничещо с пълно безхаберие на служителите, натоварени със задачата да движат уж "прозрачно" процеса.
Практически след оставката на ГЕРБ движението по схемите спря и нито едно следващо правителство не пожела да задвижи механизмите.
Възможностите, които се предоставят от програмите са изключително полезни и имаме пред себе си великолепни европрактики, но за да станат факт за България е необходимо да има преди всичко политическа воля и компетентен административен капацитет.
Все по-често се срамувам от действителността в която живея и липсата на всякаква почтеност и професионализъм във всички сектори и равнища от страна на държавата е силно отблъскваща.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: SeM68 в вт, 29 окт 2013, 11:15
Im So Excited, има време да се завърши курс по ключова компетентност до 08. 2014 г. Загубеният входящ номер да не Ви притеснява, тъй като в бюрото сте представили в комплекта документи копие от лична карта и те са длъжни да Ви намерят досието и да Ви издадат уведомителното писмо. По отношение на събирането на групата, Вие имате неограничена възможност за удължаване срока на валидност на въпросния документ, така че съвета ми е след получаване на уведомлението да се договорите с школа и те ще Ви държат в течение за броя хора с Вашето желание. Ако до един месец не се събере група, отивате в бюрото и презаверявате срока на валидност за още един месец(тази процедура не е ограничена).
Тъй като сте бъдеща майка и се притеснявате как ще съвместите дейностите ми се иска да Ви успокоя и да цитирам няколко примера с наши курсистки-майки, част от които са идвали даже на курс с бебетата и това е било изключително приятелски възприемано от целия курс. Успех!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: SeM68 в вт, 29 окт 2013, 11:20
*Tanderine, не чакай да ти се обадят:-)))  . Ако си в диапазона на одобрените по най-бързия начин отиди в бюрото и ще си получиш уведомлението. Младост работи най-добре с кандидатите в София и екипът, който обслужва ваучерите е сравнително компетентен. Успех!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Miraj* в вт, 29 окт 2013, 12:23
Бясна съм...... Сутринта ходих до БТ Възраждане!!! Правят ремонт на основната сграда и всички кокошки са навряни в онези 2 стаички, където се подаваха документите. Пълен хаос!!!  Отказаха да ми дадат уведомление, ъвпреки че съм одобрена и съм малък номер 65**. Били отпуснати 505 ваучера за това БТ и те щяли да се разпределят между езици, професии, компютърни курсове и т.н. За езиците новите списъци имало вече 200 или 250 човека, които ще вземат ваучер и вече били стигнали до номер 628* и нещо, т.е. до моя номер имаше почти 250 кандидата, и това само за езици. Катп сложиш и другите курсове въобще няма до никъде да стигнат тия 505 бройки. Както посъветвахте тук поисках писмен отказ като ми казаха, че за  да го получа трябва писмено да го поискам!!! И постоянно ми натякваха да съм чакала обаждане, това им били иснтрукциите от министерството. И аз веднага им казах, че предния път пак така няколко пъти ме връщаха за да чакам обаждане, познати с по-големи номера си взеха ваучери, и накрая като отидох ми се тръшнаха, че да съм била проверявала, те били раздавали и без обаждани. Кокошки смотани, аз колко пъти ви питах и ме връщахте да чакам обаждане  :2gunfire: :2gunfire: :2gunfire: :2gunfire: :2gunfire: :2gunfire: :2gunfire: :2gunfire: :2gunfire: Направо не мога се побера в кожатаси . Довечера ще пиша жалба ли ще е , какво ще е и утре пак съм там.

Та да ви питам- вярно ли е, че за новите бройки 100% трябва да получиш обаждане? По другите БТ така ли е ?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: SeM68 в вт, 29 окт 2013, 19:01
Mira, ето как бих постъпила аз.
1. Описвам точно ситуацията в която са ме поставили предпоследния път и като точка 2 описвам днешната ситуация. Правя такива 3 екземпляра оплаквания. Едното извеждам с номер от ДБТ "Възраждане"...след което отивам при директора на ДБТ "Възраждане", като му задавам единствения въпрос - Това ли е нормалния начин за издаване на ваучери???? Обяснявам, че говоря с директора, тъй като днес ще входирам оплакване в Агенция по заетостта и в МТСП(като управляващ орган ) и искам да впиша позицията на директора на ДБТ "ВЪзраждане" в сигнала си.
Предполагам, че веднага ще ти бъде издадено уведомление, ако не стане така, наистина подай следващите 2 сигнала.
Въпросът за задължителното телефонно обаждане ме разсмя от сърце:-)))) Днес си се ядосала и не си могла да оцениш абсурдността на глупавото им твърдение:-))))) Разбира се, че няма такова задължително условие, което е да описано в нормативната база.
Хрумва ми и още едно допълнение към сигнала-изрично бих отбелязала, че ми е невъзможно да водя лични телефонни разговори по време на работния ми ден , който е с продължителност от 8.00ч. до  17.00 ч
Успех!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Miraj* в вт, 29 окт 2013, 22:00
SeM68, много ти благодаря за съвета.  :hug: Сядам да пиша жалби и да видим какво ще покаже сабята. Като не щат Мира, на им секира  :fight: :fight:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mis_val в ср, 30 окт 2013, 08:29
За бургазлийки мога да кажа,че ако номера ви е от 6000 нагоре поне засега няма да има ваучери  :(


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: plamist в ср, 30 окт 2013, 16:02
Ако съм завършила професионално обучение март,задължително ли е декларирането или уведомяването на това в БТ(кандидатствах и за език след това)


Im So Excited,може ли да питам какъв ти е входящия номер,ако е близко до моя да отивам в БТ


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: elena_d в ср, 30 окт 2013, 17:47
Във Варна били около 400 броя и  имало голям подбор. Никой не знае ще има ли повече или не.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: SeM68 в ср, 30 окт 2013, 18:17
plamist, необходимо е да покажете сертификата си в ДБТ единствено ако сте кандидатсвали едновременно и за двата ваучера (по процедура е забранено да се карат паралелно двете обучения), а Вашия случай не е такъв, така че отговора на въпроса Ви е- не.
Просто ако сте в диапазона на одобрените си поискайте уведомлението.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: *Tanderine в ср, 30 окт 2013, 18:31
SeM68 ще последвам съвета ти и още утре ще отида до бюрото, дано да съм в списъка ... много се радвам, че все още има хора като теб - аз иначе абсолютно и тотално не съм загубила, а не ми остана и нямам никаква капчица вяра в системата, в работата на институциите, в хората ... и не се срамувай от действителността, не поради нас тя е такава ...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Miraj* в ср, 30 окт 2013, 20:56
SeM68, днес прясна прясна отивам с жалбата в БТ. Оказа се, че жената, с която съм говорила вчера е била директорката- много мила и любезна, ама мен това не ме топли. Веднага се разровиха и ми казаха да не си входирам жалбата, че ще ми дадат уведомление, или пък ако мноооого настоявам мога да я подам и да чакам отговор. И точно си викам, аха, стана номера  [smilie=smile3508.gif] [smilie=smile3508.gif], но уви. Забавиха се нещо, били броели не знам си какво, и в крайна сметка ми казаха да входирам жалбата и до 7 дена ще ми отговорят. Да видим дали ще има прогрес. Не че ми е тумнал този ваучер, ама ме хвана яд, че ни въртят и почнах да дълбая.  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: SeM68 в ср, 30 окт 2013, 21:54
Tanderine, надявам се входящият ти номер да е сред одобрените и да си си взела уведомлението.
По отношение на системата не ми се иска да съм тотален песимист и се самозалъгвам с това, че всеки от нас трябва да я променя, като отстоява правата си. Ще се радвам искрено ако пишеш, че си успяла:-))))


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: SeM68 в ср, 30 окт 2013, 22:11
Mira, Възраждане е напълно разграден двор и на 100% съм сигурна, че причината по която днес не си си взела уведомлението е, че те сред тоталната си безразбория не са успяли да намерят твоите документи :oops:. Това е порочна практика при тях от години  и с идването на тази доректорка(която е сравнително новоназначена), аз смятах че ще прецизират работата си, но не....те си карат по старата утъпкана пътека за съжаление. Не разбрах къде входира жалбата си ти, само при тях ли или и в агенцията, и в МТСП? ...но където и да си я входирала, тя е официален документ и трябва да получиш отговор, който по никакъв начин не следва да бъде отказ, тъй като си част от списъка с одобрените. Смятам, че те ще намерят документите ти и ще ти звъннат да си получиш документа, ако ли пък не.....има множество инстанции, които да ги задължат да ти го дадат. По отношение на това до колко този ваучер е важен за теб, съвсем ясно е, че не ти зависи кариерата или живота от него, въпроса е в принципа, който Възраждане грубо нарушава и не бива  чрез устни техни лъжи да те превръщат в част от нередност, която всъщност те ощетява. Пази си номера с който си входирала жалбата си, тъй като от тях се очаква и нея да загубят. От наблюденията си над работата им смятам, че в най-кратък срок ще ти издадат уведомлението, тъй като нямат нито една процедурна причина да ти откажат.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Im So Excited в ср, 30 окт 2013, 22:43
....
Im So Excited,може ли да питам какъв ти е входящия номер,ако е близко до моя да отивам в БТ

Честно, не помня къде останаха листчетата с номерата след преместването, а и сега бременелския ми мозък хич не ми помага да си спомня.
Утре все пак ще ги потърся, ако пак не забравя, де. :oops: :ooooh:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Miraj* в ср, 30 окт 2013, 23:00
Mira, Възраждане е напълно разграден двор и на 100% съм сигурна, че причината по която днес не си си взела уведомлението е, че те сред тоталната си безразбория не са успяли да намерят твоите документи :oops:. Това е порочна практика при тях от години  и с идването на тази доректорка(която е сравнително новоназначена), аз смятах че ще прецизират работата си, но не....те си карат по старата утъпкана пътека за съжаление. Не разбрах къде входира жалбата си ти, само при тях ли или и в агенцията, и в МТСП? ...но където и да си я входирала, тя е официален документ и трябва да получиш отговор, който по никакъв начин не следва да бъде отказ, тъй като си част от списъка с одобрените. Смятам, че те ще намерят документите ти и ще ти звъннат да си получиш документа, ако ли пък не.....има множество инстанции, които да ги задължат да ти го дадат. По отношение на това до колко този ваучер е важен за теб, съвсем ясно е, че не ти зависи кариерата или живота от него, въпроса е в принципа, който Възраждане грубо нарушава и не бива  чрез устни техни лъжи да те превръщат в част от нередност, която всъщност те ощетява. Пази си номера с който си входирала жалбата си, тъй като от тях се очаква и нея да загубят. От наблюденията си над работата им смятам, че в най-кратък срок ще ти издадат уведомлението, тъй като нямат нито една процедурна причина да ти откажат.

Входирах жалбата в БТ, искам да получа от тях отговор и според него ще реша дали да ескалирам до министерството или агенцията. Стори ми се днес, че ми държаха документите, не съм на 100% сигурна, но не мисля, че това е проблема. Казаха, че за сега не съм попадала в квотата от 200 човека (а уж бяха 505!) ищели да изброят внимателно пак колко човека още има и дали ще попадна в квотата и това щяло да бъде описано в отговора. 
Няма как да ми изгубят жалбата, имам копие с техния номер и печат, ще се постарая да им го припомня, ако "случайно" загубят оригинала.
До сега не съм се сблъсквала с това БТ, ама явно трябва да си много настоятелен и да не пускаш кокала.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: SeM68 в чт, 31 окт 2013, 12:33
Mira, аз се "възхищавам" на "уменията", на  некадърната държавна администрация да представя своите тотални нарушения като опит за спазване на неясни, устни и не регламентирани с нормативна база правила. Квота по брой ваучери е невъзможен критерии поради простата причина, че ваучерът е всъщност банкнота за разпределяне на бюджет. Каква е реалната ситуация? Имаме по "Аз мога повече" ваучери на различна стойност (за езици-700 лв, за професионални обучения -до 1700 и за дигитална компетентност - 250 лв), като не забравяме, че сме във финалната права преди края на програмния период. Време за професионални обучения няма, дигиталната компетентност е 45 уч.часа, но кандидати за нея няма, остават единствено езиците, които все още е възможно да се осъществят. Квотата следва да е по сума и единствено реализирана в езикови обучения. Интересен за мен е случая с теб и аз смятам, че ти ще получиш обучение.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Im So Excited в чт, 31 окт 2013, 16:20
Plamist, съжалявам, но не мога да ги намеря листчетата с номерата, но помислих малко и се сетих, че започваха с 4..., но дали са били по към 4000 или по към 5000 не мога да си спомня. :oops:

Иначе днес отидох да си взема ваучера. Не ми искаха листчетата с номерата. Реших, че за ПК няма да имам време до август, предвид и предстоящото ми раждане и им казах направо да ми дават за Ключова компетентност, макар че ми предложиха да ме изчакат, за да си потърся първо доставчик за исканата от мен ПК и ако не намеря до седмица, две тогава да взимам уведомлението за КК. Сега остава да си намеря доставчик за КК и се мятам.

Имах време да поседя малко в кабинета, докато чаках да ми го напишат уведомлението и се заприказвахме с жените. Казаха ми, че за Бургас сегашната квота за издаване на уведомления е за около 250 човека. Много малко според мен, като знам, че и една приятелка чака, а тя е 6000 и кусур номер. Също така ми казаха, че след август 2014 стартира нова програма и имам право пак да участвам. SeM68 ако имате някаква информация по този въпрос, моля, кажете. Дано е така!

SeM68, благодаря!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: SeM68 в чт, 31 окт 2013, 17:01
Im So Excited, радвам се, че си успяла:-))) По отношение на следващата програма към момента няма никаква конкретна информация. Всички оптимистични прогнози са със силно пожелателен характер:-))))(както всичко в БГ)...и разбира се.....с високо емоционален заряд откъм елементи на изненада:-)))))
Разбира се, че ще дам пълна информация, когато има яснота и най-вече нормативни правила, за да се сражавате победоносно:-)))))))))))
Сега се стягай за да станеш едно чуждоезиково майче:-)))) Успех!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Бу в пт, 01 ное 2013, 11:37
Отидохме с мъжа ми в БТ Чернишевски в Пловдив. Поставени сме в идиотска ситуация.
Той е одобрен за език и професионално обучение, но разбира се, време за второто няма.

На мен ми е отказана дигитална компетентност, защото съм била твърде компетентна - на база, че съм учила някакъв вид информационни технологии. Не съм учила това, което имах предвид да запиша. Аз писах само "дигитална компетентност" без уточняване, по съвет на служителката в БТ, тъй като тогава нямаше дистанционно обучение за нещата, които ме интересуваха; предложи ми да го избера после, като ме одобрят. Но - не ме одобриха, изненада. За език не може да се смени, ми казаха (защото откакто подадох, мина цяла една година и обстоятелствата се промениха).

За професионалното обучение също няма време. Предложиха ми да запиша само 600 часа като част от професия. "Аз не мога да ви кажа име, нямам право, но има фирма, която сега почва обучение..." - и на всичките ми въпроси как точно работещ на 8-часов ден човек успява и да учи по 5 часа на ден, за цяла професия, или по 3 часа дневно за 600 часа, че да се вмести във времевата рамка на програмния период, вдигат рамене.

Наясно съм, че не зависи от конкретните служителки в БТ, но съм много силно подразнена от това разхищение, буквално, на средства - хем не се усвояват, като ги дават отвън, хем спъват хората, които наистина имат желание да научат нещо ново. И накрая - осъществихме едни програми, усвоихме едни пари... уж.

Много ми се иска някой инициативен човек да изнесе от кухнята истината за тези европари и по-важното, да стигне до еврофондовете, от които се отпускат... но всъщност се отпускат по балкански.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: elito в пт, 01 ное 2013, 15:25
За бургазлийки мога да кажа,че ако номера ви е от 6000 нагоре поне засега няма да има ваучери  :(
това не е вярно, аз съм номер 7**** и днес ми се обадиха.  :peace:


Титла: Във връзка с реализацията на схема BG051PO001–2.1.14 “Аз мога повече” - ТЪРСЯ...
Публикувано от: FBID100000509842128 в пт, 01 ное 2013, 17:21
Цитат
Важно за всички лица, кандидатствали по схема BG051PO001 – 2.1.14 ''АЗ МОГА ПОВЕЧЕ'', които са одобрени за включване в обучение

                  Във връзка с реализацията на схема BG051PO001 – 2.1.14 “Аз мога повече”, Ви уведомяваме, че в рамките на бюджета на схемата от 28.10.2013 г. ще получат поименни ваучери допълнително още 14 908 заети лица, подали заявление в Дирекции “Бюро по труда” и одобрени за включване в курсове за професионално обучение, обучение по чужд език и дигитална компетентност. 

                   Следва да имате предвид, че срокът за провеждане на обученията по схемата е до 31.08.2014 г., а валидността на ваучерите до 31.12.2014г. Актуална информация за текущи срокове и изпълнението на схема BG051PO001 – 2.1.14 “Аз мога повече” можете да следите на електронната страница на Агенция по заетостта.

Тъй като липсват достатъчно желаещи хора, търся такива, с които да се сформира група в София по някоя от следните специалности:

Професия "Фермер", код 621060, специалност "Земеделец", код 6210601.
Професия "Животновъд", код 621050, специалност "Животновъдство", код 6210501.
Професия "Техник-растениевъд", код 621010, специалност "Полевъдство", код 6210101, специалност "Трайни насаждения", код 6210103, специалност "Зеленчукопроизводство", код 6210102, специалност "Растителна защита и агрохимия", код 6210107.
Професия "Техник в лозаровинарството", код 621020, специалност "Лозаровинарство", код 6210201.
Професия "Техник-животновъд", код 621040, специалност "Говедовъдство", код 6210401, специалност "Птицевъдство", код 6210404, специалност "Пчеларство и бубарство", код 6210406, специалност "Овцевъдство", код 6210402, специалност "Зайцевъдство", код 6210405, специалност "Коневъдство и конна езда", код 6210407.
Професия "Лесовъд", код 623040, специалност "Горско стопанство", код 6230401.
Професия "Работник в горското стопанство", код 623060, специалност "Лесокултурни дейности", код 6230601, специалност "Билкарство", код 6230604, специалност "Дърводобив", код 6230602.


или някоя от другите селскостопански професии.

Ако има желаещи от София, моля да пишат за кои професии, че да се координираме и да можем да учим заедно. Аз съм с уведомление с втора степен и номинал от 1200 лева или 660 учебни часа.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: plamist в пт, 01 ное 2013, 17:23
За бургазлийки мога да кажа,че ако номера ви е от 6000 нагоре поне засега няма да има ваучери  :(
това не е вярно, аз съм номер 7**** и днес ми се обадиха.  :peace:
[/quote


аз съм 4*** и не са ми звъннали,при този стриктен разбор сигурно не съм одобрена  :D


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mis_val в пт, 01 ное 2013, 20:37
За бургазлийки мога да кажа,че ако номера ви е от 6000 нагоре поне засега няма да има ваучери  :(
това не е вярно, аз съм номер 7**** и днес ми се обадиха.  :peace:
mnogo странно,аз ходих лично на място и от там ми казаха,че са до номер 5 хиляди и нагоре,но до 6000 не са стигнали и надали ще стигнат,благодаря за информацията ,пак ще проверя


Титла: Re: Във връзка с реализацията на схема BG051PO001–2.1.14 “Аз мога повече” - ТЪРСЯ...
Публикувано от: Ледената кралица в пт, 01 ное 2013, 22:41
Тъй като липсват достатъчно желаещи хора, търся такива, с които да се сформира група в София по някоя от следните специалности:

Професия "Фермер", код 621060, специалност "Земеделец", код 6210601.
Професия "Животновъд", код 621050, специалност "Животновъдство", код 6210501.
Професия "Техник-растениевъд", код 621010, специалност "Полевъдство", код 6210101, специалност "Трайни насаждения", код 6210103, специалност "Зеленчукопроизводство", код 6210102, специалност "Растителна защита и агрохимия", код 6210107.
Професия "Техник в лозаровинарството", код 621020, специалност "Лозаровинарство", код 6210201.
Професия "Техник-животновъд", код 621040, специалност "Говедовъдство", код 6210401, специалност "Птицевъдство", код 6210404, специалност "Пчеларство и бубарство", код 6210406, специалност "Овцевъдство", код 6210402, специалност "Зайцевъдство", код 6210405, специалност "Коневъдство и конна езда", код 6210407.
Професия "Лесовъд", код 623040, специалност "Горско стопанство", код 6230401.
Професия "Работник в горското стопанство", код 623060, специалност "Лесокултурни дейности", код 6230601, специалност "Билкарство", код 6230604, специалност "Дърводобив", код 6230602.


или някоя от другите селскостопански професии.

Ако има желаещи от София, моля да пишат за кои професии, че да се координираме и да можем да учим заедно. Аз съм с уведомление с втора степен и номинал от 1200 лева или 660 учебни часа.
Не съм проверявала дали има промяна в условията по "Аз мога повече", но имаше ограничение относно професиите, което ограничение включваше точно селскостопанските такива  newsm78

Цитат
Обученията следва да са част от списъка на професиите за професионално образование и обучение, който можете да откриете на адрес: www.navet.government.bg (http://www.navet.government.bg/assets/cms/File/vqualification/SPPOO_23-05-2012.pdf). Не може да се включите в обучение по професии с кодове:

        22 - Религия,
         62 - Селско, горско и рибно стопанство,
       814 - Услуги за дома,
         86 - Обществена сигурност и безопасност


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: k_viktoriya в нд, 03 ное 2013, 08:39
"Следва да имате предвид, че срокът за провеждане на обученията по схемата е до 31.08.2014 г., а валидността на ваучерите до 31.12.2014г."

Това пък какво ще рече? Хем до края на август трябва да си приключил с обучението, хем ваучерът е валиден до края на декември  newsm78 ...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ледената кралица в нд, 03 ное 2013, 14:17
"Следва да имате предвид, че срокът за провеждане на обученията по схемата е до 31.08.2014 г., а валидността на ваучерите до 31.12.2014г."

Това пък какво ще рече? Хем до края на август трябва да си приключил с обучението, хем ваучерът е валиден до края на декември  newsm78 ...
Обученията трябва да приключат до 31.08.2014, за да могат ДО да си обработят документацията и да се вместят в срока на валидност на Ваучерите (31.12.2014), за да могат да си получат парите. След 31.12.2014 няма да бъдат изплащани суми за проведено обучение. Един вид този 6-месечен период между двете дати е техническото време на ДО да си оформи документацията за проведените обучения, да ги представи в АЗ, агенцията да ги провери и след това да изплати на ДО паричната равностойност на ваучерите. :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Бу в пн, 04 ное 2013, 09:07
Има ли някой в моята ситуация - едва сега да е одобрен за професия и какво решение е взел - ще се пробва ли да приключи до август?

Още - може ли някой със сигурност да ми каже кога приключи одобряването на ваучерите и кога се поднови сега? В темата спекулирахме доста, но в крайна сметка точни дати (поне приблизителни) ще ми свършат работа. Благодаря в аванс.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: k_viktoriya в пн, 04 ное 2013, 10:47
"Следва да имате предвид, че срокът за провеждане на обученията по схемата е до 31.08.2014 г., а валидността на ваучерите до 31.12.2014г."

Това пък какво ще рече? Хем до края на август трябва да си приключил с обучението, хем ваучерът е валиден до края на декември  newsm78 ...
Обученията трябва да приключат до 31.08.2014, за да могат ДО да си обработят документацията и да се вместят в срока на валидност на Ваучерите (31.12.2014), за да могат да си получат парите. След 31.12.2014 няма да бъдат изплащани суми за проведено обучение. Един вид този 6-месечен период между двете дати е техническото време на ДО да си оформи документацията за проведените обучения, да ги представи в АЗ, агенцията да ги провери и след това да изплати на ДО паричната равностойност на ваучерите. :peace:

Ясно, така вече има някакъв смисъл  :peace:.

Има ли някой в моята ситуация - едва сега да е одобрен за професия и какво решение е взел - ще се пробва ли да приключи до август?
Аз съм одобрена и за КК, и за професия, но избрах първото, защото е почти невъзможно да се вземат всички учебни часове до края на август - при заложени 960 учебни часа за професия трябва да ходиш на курс по 5 часа ВСЕКИ работен ден до края на август, за да ги покриеш  :crazyeyes:. Може и да е възможно, но аз реших да не се пъна чак толкоз много, а и не е ясно дали въобще ще намериш ДО, който да ти предложи подобна програма и натоварване.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: nonsense name в пн, 04 ное 2013, 13:13
Преди да задам въпроса си конкретно към SeM68 искам да благодаря за помощта, която ни оказва.   :bouquet: Бг администрацията има нужда от мислещи хора като теб.

Конкретно на въпроса: писах по-напред, извинявам се, че се повтарям. Имам издадено уведомление за изучаване на език. Избрах си фирма, записаха ме за курс, който трябваше да започне през септември и аз върнах другия отрязък в БТ. До момента курс не е организиран, защото не можели да наберат група. Въпросът ми е имам ли право да си взема уведомлението от тях и да го подам в друга фирма? Изобщо каква е процедурата? Предполагам, че и в БТ трябва да уведомя за тази промяна, но къде да отида първо?
Мислех днес да отида в БТ да питам, но понеже съм в злополучното Възраждане реших да се "подкова" с повече инфо и да знам какви права имам.
Благодаря ти още веднъж, SeM68.   :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в пн, 04 ное 2013, 17:13
Преди да задам въпроса си конкретно към SeM68 искам да благодаря за помощта, която ни оказва.   :bouquet: Бг администрацията има нужда от мислещи хора като теб.

Конкретно на въпроса: писах по-напред, извинявам се, че се повтарям. Имам издадено уведомление за изучаване на език. Избрах си фирма, записаха ме за курс, който трябваше да започне през септември и аз върнах другия отрязък в БТ. До момента курс не е организиран, защото не можели да наберат група. Въпросът ми е имам ли право да си взема уведомлението от тях и да го подам в друга фирма? Изобщо каква е процедурата? Предполагам, че и в БТ трябва да уведомя за тази промяна, но къде да отида първо?
Мислех днес да отида в БТ да питам, но понеже съм в злополучното Възраждане реших да се "подкова" с повече инфо и да знам какви права имам.
Благодаря ти още веднъж, SeM68.   :bouquet:
Имаш.
Докато не е написан ВАУЧЕРА за определена фирма няма проблем ДО да бъде сменен.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: nonsense name в пн, 04 ное 2013, 18:49
Благодаря за отговора. А каква е процедурата? Първо трябва да отида във фирмата да си изискам уведомлението, после в БТ, за да ми издадат ново, така ли?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в вт, 05 ное 2013, 17:40
няма да се записвам по тези програми за 2-ри път като ми казваха колеги ,че е губене на време не вярвах докато не видях от май месец до вчера бях на английски това което знаех преди курса знам и след него на нищо ново не ни научиха освен да си освоят парите


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: *Tanderine в вт, 05 ное 2013, 18:06
Tanderine, надявам се входящият ти номер да е сред одобрените и да си си взела уведомлението.
По отношение на системата не ми се иска да съм тотален песимист и се самозалъгвам с това, че всеки от нас трябва да я променя, като отстоява правата си. Ще се радвам искрено ако пишеш, че си успяла:-))))
SeM68 миналия четвъртък бях в ДБТ Младост - още от вратата започват да увъртат, как нямало пари, не били стигнали до този номер, няма изложени нови списъци или някаква информация, въобще не питах дали съм одобрена - това е тяхна работа-да уведомяват; всъщност винаги отстоявам правата си, макар и в повечето случаи-без резултат - системата е твърде гнила, а трябва да си щадя нервите, така, че си казах майната му - не съм за два безплатни курса, ако получа по пощата уведомление или по телефона обаждане-добре и аз ще се радвам... :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: elena_d в ср, 06 ное 2013, 10:36
Аз все си мисля, че няма как с фуния да ти изсипят знанията, трябва и ти да положиш усилия, за да научиш нещо повече.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 06 ное 2013, 10:46
Така е , но много зависи и от преподавателя .
Иначе си права . :peace:

няма да се записвам по тези програми за 2-ри път като ми казваха колеги ,че е губене на време не вярвах докато не видях от май месец до вчера бях на английски това което знаех преди курса знам и след него на нищо ново не ни научиха освен да си освоят парите

От кое ниво започна ?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: LOSHKA в ср, 06 ное 2013, 11:26
За професионалното обучение от 960 часа има време до август, ако Ви предложат смесена схема: на място и дистанционно обучение :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Дези. в ср, 06 ное 2013, 11:45
Здравейте, надявам се да не досаждам.Няколко пъти ходих да питам в бюрото по труда кога започва подаване на документи.Казаха ми, че може и да не е до края на годината, да проверявам и в сайта.Но в сайта или още нищо не пише, или аз не мога да се ориентирам. Почнах да се трвожа, да не би да съм го изпуснала, а те да не ми казват, че е минало.
Кога ще има ново подаване на документи? Или случайно да е минало.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в ср, 06 ное 2013, 11:49
Благодаря за отговора. А каква е процедурата? Първо трябва да отида във фирмата да си изискам уведомлението, после в БТ, за да ми издадат ново, така ли?
Искате си уведомлението от тази фирма където е сега...избирате си нов доставчик и отивате при него да ви попълни нова долна част, която носите в БТ.

За професионалното обучение от 960 часа има време до август, ако Ви предложат смесена схема: на място и дистанционно обучение :peace:
newsm78
е почти невъзможно да се вземат всички учебни часове до края на август - при заложени 960 учебни часа за професия трябва да ходиш на курс по 5 часа ВСЕКИ работен ден до края на август, за да ги покриеш  :crazyeyes:........, а и не е ясно дали въобще ще намериш ДО, който да ти предложи подобна програма и натоварване.
Ако е въпроса да се изхарчат едни пари винаги има време. Ако искате да научите нещо не препоръчвам това.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: _Runaway_ в ср, 06 ное 2013, 11:51
Erienne, на 02.11.2012 г. приключи подаването на документи по "Аз мога повече".
През 2013 г. не е имало подаване на документи. Хората още Уведомленията от вълната през 2012 г. не могат да си вземат. Никой не знае кога и дали ще има ново подаване на документи по програмата.

Естествено, че човек ако иска да научи нещо трябва да се полагат много усилия. Искам да ви кажа, че аз езикът го карам изцяло присъствено. 3 нива ще ми отнемат година. Сега ми е натоварено и много материал, а ако беше за по-кратък период, разни дистанционни обучения пък - абсурд  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Бу в ср, 06 ное 2013, 13:27
За професионалното обучение от 960 часа има време до август, ако Ви предложат смесена схема: на място и дистанционно обучение :peace:

Има, я - по 5 часа на ден. Колко му е след 8-часов работен ден човек да поучи още пет? Семейство, личен живот и сън ще се сместят някак...

Разбира се, ако човек много иска и му се налага, 13-часов работен ден може да се преживее. Въпросът е - трябва ли? При положение, че в програмата по принцип е заложено професионалното обучение да се вземе за [средно] 18 месеца, а сега се налага да се "смести" в едва осем? А колко ще е качествено с това "сместване" пък съвсем няма да коментирам... изобщо - че се усвояват едни пари, усвояват се. Но за съжаление, не се усвояват по предвидения начин, нито реално се постигат всички цели на програмата.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в ср, 06 ное 2013, 14:10
Така е , но много зависи и от преподавателя .
Иначе си права . :peace:

няма да се записвам по тези програми за 2-ри път като ми казваха колеги ,че е губене на време не вярвах докато не видях от май месец до вчера бях на английски това което знаех преди курса знам и след него на нищо ново не ни научиха освен да си освоят парите

От кое ниво започна ?
а1 но се оказа ,че курсистите знаеме повече английски от колко самата даскалица която беше зазубрила 20 изречения и така 6 месеца


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Сириус в ср, 06 ное 2013, 15:06
Така е , но много зависи и от преподавателя .
Иначе си права . :peace:

няма да се записвам по тези програми за 2-ри път като ми казваха колеги ,че е губене на време не вярвах докато не видях от май месец до вчера бях на английски това което знаех преди курса знам и след него на нищо ново не ни научиха освен да си освоят парите

От кое ниво започна ?
а1 но се оказа ,че курсистите знаеме повече английски от колко самата даскалица която беше зазубрила 20 изречения и така 6 месеца
Ако английският ви е бил на нивото на българския, сигурно доста зор е видяла...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 06 ное 2013, 15:13
Така е , но много зависи и от преподавателя .
Иначе си права . :peace:

няма да се записвам по тези програми за 2-ри път като ми казваха колеги ,че е губене на време не вярвах докато не видях от май месец до вчера бях на английски това което знаех преди курса знам и след него на нищо ново не ни научиха освен да си освоят парите

От кое ниво започна ?
а1 но се оказа ,че курсистите знаеме повече английски от колко самата даскалица която беше зазубрила 20 изречения и така 6 месеца
Ако английският ви е бил на нивото на българския, сигурно доста зор е видяла...

+1  :peace:

Като чуя някой да казва за преподавател даскал / даскалица и ми се отщява да говоря повече с него .
Много показателно ми е за отношението му към образованието . :naughty:
На такива все даскалиците им са виновни . :ooooh:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ани1 в ср, 06 ное 2013, 16:14
Здравейте,

Незная дали пиша на правилното място,а нямам време да чета цялата тема и се извинявам ако
не е тук мястото.Одобрена съм по програмата "Аз мога повече" за курс по английски език ,начално ниво.Моля да ми препоръчате добра школа ,става въпрос за гр.Варна.
Благодаря предварително!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Bambulka в ср, 06 ное 2013, 20:52
Здравейте,

Незная дали пиша на правилното място,а нямам време да чета цялата тема и се извинявам ако
не е тук мястото.Одобрена съм по програмата "Аз мога повече" за курс по английски език ,начално ниво.Моля да ми препоръчате добра школа ,става въпрос за гр.Варна.
Благодаря предварително!

Дистанционно или присъствено? За дистанционно с две ръце съм за Кабината, всички преподаватели са добри. Успех!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Miraj* в ср, 06 ное 2013, 22:45
Взех, че успях. След точно 1 седмица от подаването на жалбата в БТ Възраждане, днес ми се обадиха много любезно утре да отида да си взме уведомлението. :35: :35: :35:  Видиш ли имало отказали се, имало нови отпуснати бройки и кво ли не, и съм официално влизала в новата квота  :thinking: КАто не щат Мира, на им секира  :hahaha:

Големи благодарности на SeM68, тъй като без нея нямаше да се хвана да пиша жалби!   :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: k_viktoriya в чт, 07 ное 2013, 09:53
Браво! Само така!   :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Щефи в чт, 07 ное 2013, 12:05
Здравейте, не бях влизала в темата отдавна, виждам има раздвижване.
Успех на всички!

Аз почти приключвам моят езиков курс по програмата, дори смятам да продължа самофинансирано.
От преподавателите в "Кабината" съм  много доволна, от възможността за доста speaking часове...  но няма да крия, че ми е много трудно - курса е интензивен и се получава едно препускане из материала в даден момент, много лексика към граматиката.
Недостатък е, че като си по програмата "Аз мога" трябва да вървиш заедно с материала от едно ниво в следващо и ако си преговаряш езика е ОК, но ако учиш всяко нещо като ново е голямо гонене.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: babyboy в чт, 07 ное 2013, 12:57
Здравейте, за присъствен курс по програмата "аз мога" Британика ли са най-добрите за гр. Варна? Четох, че още Фарос и училище Европа са добри. Кой ще ни препоръчате?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: elena_d в чт, 07 ное 2013, 13:09
Аз в Училища Европа учих  немски език. Групата беше 12 човека, това е което не ми хареса. Иначе беше добре, а и ми е близо, та като цяло съм доволна. Групите по английски са повече като желаещи. В Британика май искаха доплащане.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в чт, 07 ное 2013, 13:14

няма доплащане в Британика и дават оригинални учебници и за трите нива
но групата ни беше от 15 човека


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jujana2 в чт, 07 ное 2013, 14:06
Здравейте, за присъствен курс по програмата "аз мога" Британика ли са най-добрите за гр. Варна? Четох, че още Фарос и училище Европа са добри. Кой ще ни препоръчате?
И аз се колебая  :whistle:  :thinking:
всъщност само слухове, не намирам линк нито в сайта на АЗ за ДО тази година, трябва ми Екселски файл, Благодаря предварително! От Варан съм и до емсец трябва да валидирам ваучера ;))


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jujana2 в чт, 07 ное 2013, 14:08

няма доплащане в Британика и дават оригинални учебници и за трите нива
но групата ни беше от 15 човека

Малко съм против Британика, но  :?  :roll: Щом работят по програмата. Ти си била на вечерни курсове, нали така?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в чт, 07 ное 2013, 14:54
Здравейте, за присъствен курс по програмата "аз мога" Британика ли са най-добрите за гр. Варна? Четох, че още Фарос и училище Европа са добри. Кой ще ни препоръчате?
И аз се колебая  :whistle:  :thinking:
всъщност само слухове, не намирам линк нито в сайта на АЗ за ДО тази година, трябва ми Екселски файл, Благодаря предварително! От Варан съм и до емсец трябва да валидирам ваучера ;))

http://az.adminsoft.bg/ ето сайта със списъците


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в чт, 07 ное 2013, 14:55

събота и неделя


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ivanah в чт, 07 ное 2013, 15:58
Някой карал ли е курс в Сдружение "Информа" или ЦПО към "Хармония 1" ООД? Ще бъда благодарна да прочета мнения...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: aalia_86 в чт, 07 ное 2013, 16:46
Здравей!Преди 2 години аз ходих там на курс по ТРЗ 1 месец. Преподавателката беше много готина като човек, компетентна, с доста практика казва се Валентина Георгиева, но не знам дали още преподава там. Една моя приятелка кара курс в "Информа" по счетоводство, също и на моя колежка сестра й. Доволни са, дистанционно, те по програмата АЗ. Успех!  


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: *Tanderine в пт, 08 ное 2013, 09:56
Честито Мира*!

Излизам от темата!

Успех на всички!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: emilybr в пт, 08 ное 2013, 12:40
Честито на Мира :)
Има ли някой информация от БТ Сердика?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: oasis в пт, 08 ное 2013, 14:42
Здравейте, и аз се колебая между ЦПО Информа и Хармония 1, за графичен дизайн - дистанционно обучение. Моля за мнение


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Miraj* в пт, 08 ное 2013, 14:44
Благодаря, момичета, чак аз самата се изненадах  :lol: :lol:

И аз напускам тема, успех на всички чакащи :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka83 в пт, 08 ное 2013, 15:47
Благодаря на дамата, която по-напред в темата написа за номерата за ваучерите :bouquet:

За Изток - бяхте написали до номер 11 400.
Знае ли се - това ли ще е окончателният номер - или има някаква надежда и за хората които с  12 000+ номер? Каква е "скоростта" на обажданията?

благодаря ти  :hug:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mindi78 в пт, 08 ное 2013, 19:20
Аз почти приключвам курса по английски език. Ще продължавам да следя темата, дано да одобрят нов прием на документи.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: SeM68 в сб, 09 ное 2013, 00:48
Момичета, радвам се за Мира и за всички на които съм била полезна с каквото мога. Ще напусна  темата, тъй като съм много натоварена:-)))) Един последен съвет ще си позволя:-)))
Добрите обучаващи организации провеждат реална, присъствена форма на обучение и подаряват дистанционната на всички свои курсисти. Лъжа е твърдението, че начинаещ може да научи език от платформа:-)))))
Десетки световно известни университети с огромен екип професионалисти експериментира в тази посока и статистиката сочи резултати, които клонят към нула успеваемост:-))))
Виждам, че в темата пишат доста обучаващи организации, представящи се за обикновени участници и по "български" внушават неистини, прехвалвайки своите дистанционни форми:-)))
Да се надяваме, че скоро обществото ни ще се радва на честни и коректни отношения....а внушенията и манипулациите ще бъдат покрити с праха на забравата.
Успех на всички, които сега започват сериозно своите обучения.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Im So Excited в сб, 09 ное 2013, 00:51
....
Да се надяваме, че скоро обществото ни ще се радва на честни и коректни отношения....а внушенията и манипулациите ще бъдат покрити с праха на забравата.

Амин!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mimmozzi в сб, 09 ное 2013, 11:07
Здравейте момичета, искам да задам един въпрос, и се извинявам ако вече е обсъждан, просто темите са страшно много, и нямаше как да ги прегледам всичките  :lol: Въпросът ми е, може ли по време на майчинство да кандидатствам за курс по програмата "Аз мога" и "Аз мога повече", и ако мога, къде и какво трябва да представя. Много благодаря предварително на всички, от голяма полза ще ми бъде, една допълнителна квалификация. Хубав и усмихнат ден   :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в сб, 09 ное 2013, 11:26
някой бил ли е в следната ситуация преди 1 година съм oдобрен по оп аз мога повече минах курс по английски език удобрен съм и за курс по автотранспортна техника само ,че тази година кандидадствах по оп-старт в кариерата и съм пред назначаване на работа по трудово-правни взимотношения към публичната администрацията някой крал ли е и по двете програми едновременно но се чудя дали за запиша втория курс и дали имам такива основания за двете програми едновременно


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: k_viktoriya в сб, 09 ное 2013, 18:29
Здравейте момичета, искам да задам един въпрос, и се извинявам ако вече е обсъждан, просто темите са страшно много, и нямаше как да ги прегледам всичките  :lol: Въпросът ми е, може ли по време на майчинство да кандидатствам за курс по програмата "Аз мога" и "Аз мога повече", и ако мога, къде и какво трябва да представя. Много благодаря предварително на всички, от голяма полза ще ми бъде, една допълнителна квалификация. Хубав и усмихнат ден   :bouquet:

Може по време на майчинство да се кандидатства по принцип, стига да си на трудов договор или самоосигуряващо се лице. Друг е въпросът, че програмата към момента е затворена и евентуално, може би, не се знае (схващаш ми мисълта  :mrgreen:) може да има следващ прием на документи с новите програми 2014-2020  :peace:.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Щефи в сб, 09 ное 2013, 20:27
Калоян, пише се  - Одобрен.

Относно коментара на  SeM68 за дистанционната форма ще отговоря, че всичко е въпрос на усилие и старание и всеки попива от даден курс колкото може.
Не съм забелязала някой да прокарва тук дистанционна форма.
Имам за пример  няколко мои познати, които карат присъствена форма само на теория, а на практика изобщо не присъстват, но никое ДО не се отказал от тях и парите, които получава.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mimmozzi в нд, 10 ное 2013, 11:15
k_viktoriya благодаря за отговора, сега остава да чакаме нов прием на документи, дано да стане скоро  :pray:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ани1 в нд, 10 ное 2013, 13:28
Звънях в Британика,но за мое съжаление няма да организират  курс ниво Ао по английски език.
Предложиха ми да мина тест ,за да проверят нивото ми и да запиша  А1.Но аз не се чувствам  подготвена,зная няколко елементарни думички и азбуката, така ,че за мен този вариант отпада.
Утре ще звъня в Фарос  и Европа да попитам и там,дано да имам късмет.
От Варна някой ще започва ли курса сега?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в нд, 10 ное 2013, 13:51
А има ли курсове от ниво 0 ? :roll:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в нд, 10 ное 2013, 14:36
до колкото имам спомен се почва от а1 а не от а-0


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ани1 в нд, 10 ное 2013, 16:24
до колкото имам спомен се почва от а1 а не от а-0


Дано  да не е така ,иначе ще ми изгори ваучера.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в нд, 10 ное 2013, 16:38
до колкото имам спомен се почва от а1 а не от а-0


Дано  да не е така ,иначе ще ми изгори ваучера.
моят как не изгоря като не знам английски и започнах от а1 -което го водят начално ниво и приключих с б1


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в нд, 10 ное 2013, 17:09
до колкото имам спомен се почва от а1 а не от а-0


Дано  да не е така ,иначе ще ми изгори ваучера.
моят как не изгоря като не знам английски и започнах от а1 -което го водят начално ниво и приключих с б1

И както разбрахме - нищо не си научил ! 8)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в нд, 10 ное 2013, 18:41
да така беше


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: roberti4ka в пн, 11 ное 2013, 09:41
здравейте.
има някакви слухове за подновяване на програмата през 2014 и си мислех да запиша английски език с цел припомняне и може би надграждане - куца ми граматиката и правописа /много/  :? само че гледах по дипломите ми и имам общо 294 учебни часа до сега. дали ще ме допуснат да подам за английски? другото - правих някакви тестове в интернет и нивото ми е около средното /уж/. това означава че за мен ще е добре да започна от В1 ниво, а не от А, но дали има доставчици, които го предлагат? до колкото съм преглеждала темата някъде мернах, че с високите нива е трудно да се сформира група, още повече че съм от малък град, а онлайн не ми се иска - по скоро вечерно или събота и неделя.  newsm78
благодаря за отговорите.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: _Runaway_ в пн, 11 ное 2013, 10:18
здравейте.
има някакви слухове за подновяване на програмата през 2014 и си мислех да запиша английски език с цел припомняне и може би надграждане - куца ми граматиката и правописа /много/  :? само че гледах по дипломите ми и имам общо 294 учебни часа до сега. дали ще ме допуснат да подам за английски? другото - правих някакви тестове в интернет и нивото ми е около средното /уж/. това означава че за мен ще е добре да започна от В1 ниво, а не от А, но дали има доставчици, които го предлагат? до колкото съм преглеждала темата някъде мернах, че с високите нива е трудно да се сформира група, още повече че съм от малък град, а онлайн не ми се иска - по скоро вечерно или събота и неделя.  newsm78
благодаря за отговорите.


Много от рано си се засилила, но ти си знаеш  :lol: Това за подновяването на програмата е още леко в рамките на фантазиите  :lol:
Иначе, да - ще те одобрят с толкова часове. И да, ще можеш спокойно да запишеш от ниво В1.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: roberti4ka в пн, 11 ное 2013, 10:34

Много от рано си се засилила, но ти си знаеш  :lol: Това за подновяването на програмата е още леко в рамките на фантазиите  :lol:
Иначе, да - ще те одобрят с толкова часове. И да, ще можеш спокойно да запишеш от ниво В1.

то една приятелка ми напомни  :oops: каза, че ходила да пита и така и казали и аз веднага се амбицирах  :crazy: малко ми трябва  :lol:
много благодаря за отговора   :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: nanivt в пн, 11 ное 2013, 11:42
Един въпрос към обучаващите се по ОП "Аз мога повече" , оперативно счетоводство към Свищовската Академия: Кои предмети включва обучението? Има ли маркетинг, менджмънт, микроикономика, макро ик-ка, бавково сч-во, бюджетно сч-во и т.н.?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ледената кралица в пн, 11 ное 2013, 12:21
Един въпрос към обучаващите се по ОП "Аз мога повече" , оперативно счетоводство към Свищовската Академия: Кои предмети включва обучението? Има ли маркетинг, менджмънт, микроикономика, макро ик-ка, бавково сч-во, бюджетно сч-во и т.н.?
Не, общообразователни предмети няма - учат се 6 модула :peace::

     1. Основи на счетоводството
     2. Финансово счетоводство
     3. Счетоводни концепции и стандарти
     4. Счетоводен софтуер
     5. Съдебно-счетоводни експертизи
     6. Счетоводен практикум


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka83 в вт, 12 ное 2013, 11:41
защо няма фирмено счетоводствоТитла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ледената кралица в вт, 12 ное 2013, 13:51
защо няма фирмено счетоводство


Отправи въпроса си към хората, правили учебната програма на курса :crazy: :mrgreen: :crazy:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka83 в вт, 12 ное 2013, 15:47
;) дааа ако имам път натам, това ще питамТитла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: diangi в чт, 14 ное 2013, 11:08
Здравейте, някой от Пловдив знае ли до кой номер са стигнали?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Еdda88 в нд, 17 ное 2013, 14:21
Момичета, в понеделник си взех уведомлението за курс по испански език от Бюро по труда Възраждане и в момента си търся школа. Вече се обадих до няколко школи, но ми прави впечатление, че повечето са се отказали и вече не работят по програмата. Звъннах до ИЧС- оттам ми казаха, че през януари ще имат стартиращи групи, звънях и в Академия /в края на ноември/, звъннах до УЦ Детелина / плануват курс понеделник- сряда след 17ч. от началото на декември/, звъннах и в Бюро Студентски труд ООД / за тях досега прочето доста позитивни мнения- те ще стартират вечерен курс от 10 декември/. Истината е, че все още не съм решила къде да се запиша. Досега тук във форума открих различни мнения за фирмите. Моля Ви, ако някоя от Вас има някяква информация за тези доставчици, нека пише и сподели мнение. Поздрави!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: paullla87 в вт, 19 ное 2013, 13:48
Edda88, тази година  аз изкарах курс по испански език по програмата в УЦ "Детелина" и останах много доволна. Няколко пъти вече писах тук  моите отзиви. Радвам се, че попаднах на приятна група и също така преподавателят ни си вършеше много съвестно работата. Аз бях в съботно-неделен курс след 17 часа. Надявам се да съм ти полезна с тази информация. Ако имаш въпроси, можеш да ми пишеш и на лични. Поздрави и успех!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: paolinasl в ср, 20 ное 2013, 11:05
Мъжа ми изкара курс към e-obuchenie.bg (Изоблок) по английски и вече вттори месец след края на курса още има достъп до уроците. Много сме доволни и двамата . Аз покрай него си припомних езика.  Ако догодина има прием, ще запиша немски при тях. Когато съм доволна не си пестя препоръките :) Елате ме вижте когато нне съм доволна :)))


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: salai в ср, 20 ное 2013, 11:19
Разгеле, след година чакане и на мен ми се обадиха, че съм одобрена. Добре че това което съм избрала е само 660 часа, та мога да се вместя до 31.08.2014.
Отивам още днес да си взема уведомлението, да не стане сакатлък, че преди спряха точно 10 номера преди моя.
За тези който чакат, номер 1048* съм в бюро Сердика- София. Документите ги подадох на 26.10.2012 


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Magrat* в ср, 20 ное 2013, 13:59
И на мен ми се обадиха, че съм одобрена след повече от година чакане  :) Някой да препоръча школа по френски език?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: мимиф в сб, 23 ное 2013, 18:28
Здравейте, някой от Пловдив знае ли до кой номер са стигнали?
Diangi, БТ Чернишевски - 47**; Обадиха ми се за уведомлението на 04.11., взех си ваучера на 12.11.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Miraj* в нд, 24 ное 2013, 11:59
Момичета, в понеделник си взех уведомлението за курс по испански език от Бюро по труда Възраждане и в момента си търся школа. Вече се обадих до няколко школи, но ми прави впечатление, че повечето са се отказали и вече не работят по програмата. Звъннах до ИЧС- оттам ми казаха, че през януари ще имат стартиращи групи, звънях и в Академия /в края на ноември/, звъннах до УЦ Детелина / плануват курс понеделник- сряда след 17ч. от началото на декември/, звъннах и в Бюро Студентски труд ООД / за тях досега прочето доста позитивни мнения- те ще стартират вечерен курс от 10 декември/. Истината е, че все още не съм решила къде да се запиша. Досега тук във форума открих различни мнения за фирмите. Моля Ви, ако някоя от Вас има някяква информация за тези доставчици, нека пише и сподели мнение. Поздрави!

Едда88, и аз сега търся доставчик по испански. Писах на всички доставчици, не всички ми върнаха отговор, но има и ткаива, които ми писаха обратно. Аз търся по възможност от А2 да се почва. Хармония ще имат от 20 декември А1, а от 12 януари А2 дистанционно. Та се зачудих какво представлява дистанционната форма? Като при Кабината онлайн или отивате на място веднъж в месеца и ви преподават граматика, а в къщи сами си пишете упражненията?


И още нещо- от няколко места, където обучението започва февруари и ще завърши след август ми предлагат като вариант да оформим документите да изглеждат все едно съм приключила до август, а реално да свърша, когато си му е времето (октомври, примерно). Аз въобще не съм навита, тъй като ако стане нещо и ме зарежат иди доказвай, че не си свършил курса. Какво е вашето мнение?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: nonsense name в нд, 24 ное 2013, 19:56
Мира, май друг избор нямаш.  :( И на мен на няколко места ми го казаха това /за английски/ и аз приех. Предпочетох да започна някъде, отколкото дори и да не започна накрая. Аз съм от "щастливците" получили уведомления още през април, но нямах възможност да започна веднага, след това пък всички курсове бяха започнали и трябваше да чакам. Накрая се записах юни за курс през септември, който така и не се състоя, защото не събраха курсисти заради спрените ваучери. И с триста мъки се възползвах от този нов транж, като едва намерих действително започващ курс. Групата, с която ще уча е смесена - плащащи и такива с ваучери та се надявам да няма проблем. Всъщност, ако започнеш през декември ще ти остават малко часове след края на програмата. От друго място пък ми казаха, че веднъж месечно наваксвали с по 6-8 ч. събота и неделя и така.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: switywow в вт, 26 ное 2013, 00:02
Някой знае ли до кой номер са стигнали в Младост?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Dante в вт, 26 ное 2013, 15:07
Извинявам се за нахлуването, но след като тотално бях забравила за заявлението, получавам днес мейл. Одобрена съм за курса по Графичен дизайн и сега трябва да отговоря. Има ли вече дистанционна форма, някой от вас може ли да и разкаже повече?  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: k_viktoriya в вт, 26 ное 2013, 15:52
Аз също бях одобрена за Графичен дизайн, както и за език и избрах езика, защото курсът за Графичен дизайн е с продължителност 900 часа, което означава, че за да го преминеш до края на август месец, трябва да учиш по 4-5 часа на ДЕН, със старт началото на декември. Не знам как стои въпросът с дистанционната форма или пък какво става ако започнеш, но не завършиш курса в рамките на срока ... Влез в сайта за търсене на доставчици по конкретното професионално направление и там са отбелязани кои от тях предлагат дистанционна форма на обучение и кои - присъствена. Ето, за улеснение ти давам линк с твоето търсене директно тук (копирай и постави целия текст):
http://az.adminsoft.bg/search/po?search[mode]=0&search[profession_id]=16&search[city_id]=4372&search[company_id]=&act=1

Успех!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Daqnna2008 в ср, 27 ное 2013, 15:37
Здравейте! И на мен днес ми се обадиха, утре да отида да си взема уведомлението! Но моя случай е такъв, че от понеделник имам заповед за  освобождаване от работа. И по принцип утре щях да ходя да се регистрирам на бюрото по труда като безработна, а те днес ми се обадиха за уведомлението. Незнам какво да правя? Нали трябва да си работещ, проверяват ли? Благодаря ви момичета


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jujana2 в ср, 27 ное 2013, 15:38
Ако си одобрен и получил Уведомление, следва до месец да си избереш училище. Съветвам ви, това да е наистина школа за учене, защото знанието е много ценно, а с тези разни дистанционни форми, които навлизат на каквото и да било- доста несериозно ми звучи newsm78  :sick: Лично мнение! В унивеситета си учех редовно, майчинството всичко. Колкото и да си зает, рова е инвестиция!
             При мен нещата са такива, че зная език, а нямам сертификат дa удостоверя това- Advanced;Изгубен ми е не съм се интересувала за възстановяване...

Бях в Европа- Варна (да видя къде са и как са нещата, на входящ тест-0 бяха адски  :hug: отзивчиви, срещнах приятно отношение) и се надявам скоро да започна обучение, с тенденция за 3 те нива- от Б1 мисля че... Нямам време да се ровя, каквото ми предложат= няма търпение! Запалих се! А и 700 лв. не ги вадя от джоба си. Хората са казали: " На харизан кон, не се броят зъбите "


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: krisi80 в ср, 27 ное 2013, 17:02
Здравейте и аз си взех уведомлението,но не мога да отворя списъка с доставчици при мен ли е проблема и може ли да ми помогнете?Благодаря!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Miraj* в ср, 27 ное 2013, 21:48
Krisi80, заповядай. http://az.adminsoft.bg/search/po
И на мен не ми се отврят от линка на първата страница


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: krisi80 в ср, 27 ное 2013, 22:54
Krisi80, заповядай. http://az.adminsoft.bg/search/po
И на мен не ми се отврят от линка на първата страница

Много благодаря! :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: adelinda в чт, 28 ное 2013, 03:01
Действат ли още тези програми  , сега мога ли да кандидатствам или е къс


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: scarlett_moi в чт, 28 ное 2013, 09:05
Здравейте!
Аз имам един малък казус. Вчера ми се обадиха от БТ Възраждане да ходя да си взема уведомлението. Обаче, преди 2 месеца си смених работата и сега съм на изпитателен договор. Трябва ли да уведомявам БТ за това и може ли да откажат да ми дадат ваучер заради изпитателния договор?Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в чт, 28 ное 2013, 09:57
Здравейте!
Аз имам един малък казус. Вчера ми се обадиха от БТ Възраждане да ходя да си взема уведомлението. Обаче, преди 2 месеца си смених работата и сега съм на изпитателен договор. Трябва ли да уведомявам БТ за това и може ли да откажат да ми дадат ваучер заради изпитателния договор?Не би трябвало да е проблем. Би ли споделила кой номер си?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: scarlett_moi в чт, 28 ное 2013, 10:02
Здравейте!
Аз имам един малък казус. Вчера ми се обадиха от БТ Възраждане да ходя да си взема уведомлението. Обаче, преди 2 месеца си смених работата и сега съм на изпитателен договор. Трябва ли да уведомявам БТ за това и може ли да откажат да ми дадат ваучер заради изпитателния договор?Не би трябвало да е проблем. Би ли споделила кой номер си?

Номер 06739
Благодаря за отговора.  ;-)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: akpeev в чт, 28 ное 2013, 14:53
Здравейте, може ли някой, който в момента кара курс по Английски, Немски или Френски в Кабината да ми пише ЛС или да сподели мнение за това как върви курсът?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: scarlett_moi в чт, 28 ное 2013, 15:00
Днес в 13.30 ч отидох до БТ Възраждане да си взема уведомлението. Бях порицана от служителките, че съм отишла в обедната им почивка и нямали да имат време да ядат. Естествено, не бях само аз, имаше още много чакащи.
Та, работното им време е (преди да тръгна го търсих в нета и не го намерих):
8.30 - 18.30 ч
обедни почивки: 12.00 - 12.30, 13.30 - 14.00


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Щефи в пт, 29 ное 2013, 09:30
Здравейте, може ли някой, който в момента кара курс по Английски, Немски или Френски в Кабината да ми пише ЛС или да сподели мнение за това как върви курсът?

това лице най-вероятно е ДО, според това, което получих на лични - не се връзвайте


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: akpeev в пт, 29 ное 2013, 12:17
Ако прочетеш и второто ми ЛС до теб, ще разбереш, че теорията на конспирацията не е за хора склонни към първични защитни реакции, които обичат да тръбят и преувеличават при първа възможност(с други думи не е за жени като цяло). Кажи поне какво е ДО!
Идеята на поста ми в тази тема е да си разменя с някой юзърнейма и паролата, за предпочитане след като е приключил обучението си, за да разгледаме и евентуално понаучим нещо и от другите предоставени от кабината курсове. Аз лично изкарах курса по Испански. Ако на някой му е интересно да види какви са уроците, задачите, думите и т.н. може да ми пише ЛС.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Щефи в пт, 29 ное 2013, 14:10
akpeev, недей сега така  -"жени като цяло"  :)

Не те познавам, нормално е да съм недоверчива. Може пък някой друг да откликне на твоето любопитство, макар че не виждам как за месец време ще научи нещо.

ДО -доставчик на обучение


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в пт, 29 ное 2013, 15:09
Ако прочетеш и второто ми ЛС до теб, ще разбереш, че теорията на конспирацията не е за хора склонни към първични защитни реакции, които обичат да тръбят и преувеличават при първа възможност(с други думи не е за жени като цяло). Кажи поне какво е ДО!
Идеята на поста ми в тази тема е да си разменя с някой юзърнейма и паролата, за предпочитане след като е приключил обучението си, за да разгледаме и евентуално понаучим нещо и от другите предоставени от кабината курсове. Аз лично изкарах курса по Испански. Ако на някой му е интересно да види какви са уроците, задачите, думите и т.н. може да ми пише ЛС.
Ако някой толкова
Цитат
му е интересно да види какви са уроците, задачите, думите и т.н.
в Кабината всеки може да получи тестов достъп  :35:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tedito81 в пт, 29 ное 2013, 16:34
В БТ Сердика дават уведомления на номера след 10640


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: aybo в сб, 30 ное 2013, 22:21
  :bouquet:
Някой може ли да каже кои номера се обслужват в Варна.
До къде са стигнали?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka83 в пн, 02 дек 2013, 12:17
позволено ли е да се дава на други хора информация за юзърнейма и паролата.
не искам да ме претрепете с камъни за мнението ми, всеки сам носи отговорност за себе си.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: scarlett_moi в пн, 02 дек 2013, 14:44
Някой ще записва ли дигитална компетентност? Не мога да си намеря доставчик за Excel - всички доставчици, на които писах, ми отговарят, че нямали да имат такъв курс. По принцип си търся присъствен курс - съботно-неделен, ако ли не-онлайн също е вариант. Накрая ще вземе да ми изгори ваучера, защото няма да мога да си намеря доставчик.  :thinking:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Танчиту(леля) в ср, 11 дек 2013, 15:33
Здравейте, да взема да питам, макар че вече не мисля, че е възможно да си взема обучението. Имам уведомление, не мога да намеря доставчик- интериорен дизайн за София. От списъка с доставчици ми излизат само трима, но и тримата отказват нов курс- нямало време. Часовете са много наистина, но не е невъзможно да се вземат, ако се започне веднага. Има ли още някой, който да е одобрен за инериорен дизайн за София и да иска да го започне? Поне ако са повече хора може да се съгласи някой от доставчиците за нов курс.
Направо не мога да преглътна , че обучение за толкова пари ще иде на вятъра и няма да мога да го взема.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tea22 в ср, 18 дек 2013, 12:47
Някой случайно да има моб. телефон на служител от район Възраждане ? Защото си взех сертификата от езиковият курс и искам да попитам дали мога да отида за получаването на вторият ваучер.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в ср, 18 дек 2013, 13:52
за сердика тези който са минали един курс не им издават документ за втори защотот имало много който не са минали 1-вият курс предполгам и за възраждане е така


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в ср, 18 дек 2013, 15:13

и в БТ Младост е така


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tea22 в ср, 18 дек 2013, 15:39

и в БТ Младост е така
Ясно. А вторият курс ми беше толкова важен. Трябваше с него да започна, ако бяха казали , че нещата ще стоят така..............


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в ср, 18 дек 2013, 15:56

ти все пак си провери
мен ме върнаха края на октомври


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в ср, 18 дек 2013, 16:02
мен ме върнаха преди около 1 месец не вярвам ,че има промяна


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: emilybr в ср, 18 дек 2013, 17:27
И мен ме върнаха от Сердика в края на ноември. Трябва да минат всички по едно обучение и след това, евентуално, да повторят. Звънях да питам в АЗ, същото ми отговориха. Явно няма да имаме късмет с второто обучение...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tea22 в чт, 19 дек 2013, 09:34
И мен ме върнаха от Сердика в края на ноември. Трябва да минат всички по едно обучение и след това, евентуално, да повторят. Звънях да питам в АЗ, същото ми отговориха. Явно няма да имаме късмет с второто обучение...
Явно, то след месец вече ще е невъзможно да се започне обучение по каквото и да било.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в чт, 19 дек 2013, 11:06
през месец септември по нова тв правиха репортажи по тази програма имало малка вероятност да се продължи и през останалия програмен период 2014-2020 кажи речи още малко и сме в 2014 ще видиме там какво ще ни сготви АЗ


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: paolinasl в чт, 19 дек 2013, 13:38
Моя мъж е одобрен за втори курс и пак настана едно чаканеее.... Иска да изкара Счетоводството към Изоблок, където изкара английски език, а последните групи били януари :( Май ще му изгори вторият курс, докато си чака реда. Ужас...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ani Ka в нд, 22 дек 2013, 09:17
Английския приключи. Сега е наред графичния дизайн. Само не знам, кога ще ми се обадят.
Ходих след курса да занеса сертификата, но ми казаха, че вече не било така, а да чакам обаждане.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: salai в нд, 22 дек 2013, 10:37
Аз ходих в петък да си подновя уведомлението. Курсът ми започва на 6 януари. Човекът отговарящ за програмата спомена ей така между другото, че ще има продължение на програмата. Тези които са кандидатствали за 2 курса ще се прехвърлят автоматично за новата програма да си изкарат одобрените курсове. Не знам колко е вярно, но дано е истина, аз имам и езиков курс да карам, много се надявам да успея, ако има продължение.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в нд, 05 яну 2014, 17:14
някой правил ли е следната врътка първоначално е отбелязал ,че желае да се обучава за 1-во желание английски език второ желание автотранспортна техника с код 5250201 курса е по 2-ра степен на професионална квалификация кой са другите специалности от 2-ра степен и как става смяната


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jujana2 в нд, 05 яну 2014, 20:27
Почти си "взех" ваучер- обучението започва всеки момент... ЗА мое огромно недоумение:
предвид това, че стана недоразумение- необходимо е да попълня Декларация на финалният етап за получ. ваучера (непосредствено преди започв. курса)
А преди месец ми откраднаха лични документи, следователно си вадя нова лична карта и докато не я представя (въпреки че нямат право да я искат на този финален етап) няма да получа ваучер и започна реално/ физически така чаканото от мен обучение  :(


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jujana2 в нд, 05 яну 2014, 23:36
Аз днес си взех Ваучера .... невероятно,но факт, от първия път стана :D За всички , които ще ходят за издаване на ваучер да се въоръжат с търпение, особено ако пред тях има повече от 1 човек. Процедурата е бавна и мъчителна, наново се вадят всички документи , проверят ви по ЕГН в хиляди с-ми , да не би случайно да сте загубили работа, пишете , попълвате разни декларации и след 10 -15 мин при благоприятни условия си получавате ваучера . Този Ваучер е много важно да не го прегъвате, задължително джобче, папка си носете , иначе служителя започва много да се притеснява дали да ви го даде, как ще го съхраните и т.н. :D
Понеже съм какдидатствала само за КК имам право и на професионално обучение следващия път, незнам до колко достоверна е инфорнацията , която ми даде човека от БТ , но той каза ,че следващото приемане на документи по програмата се очаква 2014 лятото :)
Това е от мен , успех на всички :D

Да, това с "предаването" на ваучера си е цяла церемония  :mrgreen: 
При вземането на уведомлението толкова официално бях уведомена,че ми се отпуска сумата от 1800лв., че направо се почуствах неудобно  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Хубаво е да се има предвид- ДА! Благодарим за мненията- май винаги и навсякъде е така


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: salai в пн, 06 яну 2014, 14:54
Юхуууу, не вярвах, но и аз най-сетне стартирам курса. След година и кусур и поне 5 посещения на бюрото на труда, ваучера е предаден на доставчика и от днес съм официално ученичка.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в пн, 06 яну 2014, 15:15
Честито !  :bouquet:
Какво ще учиш ?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: skarlet71 в пн, 06 яну 2014, 15:35
някой правил ли е следната врътка първоначално е отбелязал ,че желае да се обучава за 1-во желание английски език второ желание автотранспортна техника с код 5250201 курса е по 2-ра степен на професионална квалификация кой са другите специалности от 2-ра степен и как става смяната

Смяната става в БТ. Трябва да отидеш там, където си подал заявлението и да заявиш желанието си за смяна.

Мен ме интересува има ли някой тук, който кара БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ с начало 17.04.2013 г?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: salai в пн, 06 яну 2014, 16:34
Честито !  :bouquet:
Какво ще учиш ?
Благодаря!
Уеб програмиране, за език няма време.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в пн, 06 яну 2014, 17:44
дбт сердика софия до кой номер са стигнали знае ли се от някой иначе ще ги посетя тези дни да го сменя


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: emilybr в вт, 07 яну 2014, 10:58
дбт сердика софия до кой номер са стигнали знае ли се от някой иначе ще ги посетя тези дни да го сменя

Ако имаш информация докъде са стигнали, би ли я споделил. И аз чакам обаждане от тях...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в вт, 07 яну 2014, 11:49
дбт сердика софия до кой номер са стигнали знае ли се от някой иначе ще ги посетя тези дни да го сменя

Ако имаш информация докъде са стигнали, би ли я споделил. И аз чакам обаждане от тях...
нямам


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: salai в вт, 07 яну 2014, 12:26
дбт сердика софия до кой номер са стигнали знае ли се от някой иначе ще ги посетя тези дни да го сменя

Ако имаш информация докъде са стигнали, би ли я споделил. И аз чакам обаждане от тях...
нямам
Над 1500 са стигнали. Когато бях преди нова година, имаше папка с уведомления след този номер.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: emilybr в вт, 07 яну 2014, 12:58
Благодаря :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в ср, 08 яну 2014, 15:55
уважаеми господине
Към момента е спряно издаването на ваучери за второ желание.Когато Ви извикаме за него ще обсъдим смяната на специалността.
това ми отговориха от дбт сердика отказаха коментар до кой номер са стигнали


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Тодорова(старша) в ср, 08 яну 2014, 16:30
Здравейте,мили мами

Днес взех уведомлението си от БТ.  :peace:
А сега на къде?Към кой доставчик да се ориентирам?ПОМОЩ...  :crazyeyes:

Специалността ми е Икономика и мениджмънт,от гр.Русе съм,но ще ми е по-удобно дистанционното обучение.

Чух добри отзиви за "Кабината",но те не предлагат този курс тази година.

Моля всеки,който може да ми помогне.Без значение дали с добри или лоши отзиви и в двата случая ще ми е от полза.

Благодаря Ви предварително :)    :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: emilybr в чт, 09 яну 2014, 09:50
уважаеми господине
Към момента е спряно издаването на ваучери за второ желание.Когато Ви извикаме за него ще обсъдим смяната на специалността.
това ми отговориха от дбт сердика отказаха коментар до кой номер са стигнали
Хем е спряно, хем когато Ви извикаме....все пак мисля да отида и отново да им досаждам сл седмица. И аз чакам за второ желание, а досега можеше да съм преполовила курса....


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Танчиту(леля) в чт, 09 яну 2014, 10:20
Пак да питам- има ли някой от София, който сега е одобрен за интериорен дизайн? Не мога да си намеря доставчик. В бюрото твърдят, че са издали ''много'' ваучери, а обявените доставчици ми отказват нов курс, защото няма време. От бюрото пък ми отказват да ми сменят дизайна с езика и9 така накрая ще изпусна и двата.
Затова, ако има някой, получил сега уведомление за интериорен дизайн за София, моля, нека ми пише да търсим доставчик.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в чт, 09 яну 2014, 11:09
 emilybr   ти сердика ли чакаш


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: emilybr в чт, 09 яну 2014, 12:03
emilybr   ти сердика ли чакаш

Да, от БТ Сердика чакам


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: salai в чт, 09 яну 2014, 15:08
emilybr   ти сердика ли чакаш

Да, от БТ Сердика чакам
Ако е за второ обучение няма да те огрее скоро. Дават ваучери само за първо засега, но има надежда да се удължи програмата и тогава ще раздадат ваучери и за втори курс. Беше ми казано в прав текст, това за ограничението и намекнато за удължаването.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: emilybr в пт, 10 яну 2014, 11:04
emilybr   ти сердика ли чакаш

Да, от БТ Сердика чакам
Ако е за второ обучение няма да те огрее скоро. Дават ваучери само за първо засега, но има надежда да се удължи програмата и тогава ще раздадат ваучери и за втори курс. Беше ми казано в прав текст, това за ограничението и намекнато за удължаването.

Със сигурност няма как да ни огрее при условие, че и в АЗ не са наясно....а удължаване на програмата няма да има. Може да има нова програма, но каква ще е целевата група никой не знае.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tedka_koketka в пн, 13 яну 2014, 11:54
Божее доживях  :lol: Обадиха ми се днес от Сердика. Аз съм номер 1096*
Утре отивам за уведомлението   :bouquet:
Успех на всички !!!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в пн, 13 яну 2014, 12:26
еее до мен има 6 хиляди аз съм за второто 8199 а 8198 съм го минал това ми беше английския


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Радост Николова в пн, 13 яну 2014, 16:22
някой с инфо от БТ Младост ?

До къде са стигнали?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: emilybr в вт, 14 яну 2014, 10:42
еее до мен има 6 хиляди аз съм за второто 8199 а 8198 съм го минал това ми беше английския

Как ги изчисли, че са 6 хил.?  Аз съм малко по-напред 77нещо си..


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в вт, 14 яну 2014, 17:44
еее до мен има 6 хиляди аз съм за второто 8199 а 8198 съм го минал това ми беше английския

Как ги изчисли, че са 6 хил.?  Аз съм малко по-напред 77нещо си..

не съм ги смятал колко са а само по цифрите на номера щом дават около 2000 аз съм 8000 разлика 6 хиляди а може и 3000 да чакат да се похвалиш ако се обадят


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sheriton в ср, 15 яну 2014, 11:02
здравейте искам да попитам кога ще има нова програма , някой има ли информация?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в ср, 15 яну 2014, 12:12
здравейте искам да попитам кога ще има нова програма , някой има ли информация?
за сега няма да има още никои нищо не знае нито в МТСП нито АЗ


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ani83 в чт, 16 яну 2014, 11:41
някой с инфо от БТ Младост ?

До къде са стигнали?

Днес сутринта ми се обадиха.  :mrgreen:Аз съм №12651
Често - бях ги отписала! :roll:Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Радост Николова в чт, 16 яну 2014, 20:11
някой с инфо от БТ Младост ?

До къде са стигнали?

Днес сутринта ми се обадиха.  :mrgreen:Аз съм №12651
Често - бях ги отписала! :roll:


супер,значи скоро да чакаме....


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: son_cho в пт, 17 яну 2014, 10:45
Здравейте! Не съм писала до сега, но и аз чакам с нетърпение да стигнат до моето номерче  :pray:

Ако някой се интересува в БТ "Изток" са до 12 600, по информация от тази сутрин. Разглеждането продължава...  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Тинтири-Минтири в пт, 17 яну 2014, 12:32
Някой с информация за БТ Възраждане??? Благодаря!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: съпружка в сб, 18 яну 2014, 20:36
Здравейте, завършвам курса по език /3-тото ниво/ на 24.05.2014г. При положение, че трябва да се приключи обучението до 31.07.2014г. мога ли да започна професионалния курс или за него ще се счита, че е изтекъл срока? Повечето школи почиват през лятото така че най-вероятно дори няма да мога да се запиша. Другият ми въпрос е за специалността - аз избрах маркетинг, но сега предпочитам интернет търговия - има ли начин да го сменя или е твърде късно?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ледената кралица в сб, 18 яну 2014, 21:21
Здравейте, завършвам курса по език /3-тото ниво/ на 24.05.2014г. При положение, че трябва да се приключи обучението до 31.07.2014г. мога ли да започна професионалния курс или за него ще се счита, че е изтекъл срока? Повечето школи почиват през лятото така че най-вероятно дори няма да мога да се запиша. Другият ми въпрос е за специалността - аз избрах маркетинг, но сега предпочитам интернет търговия - има ли начин да го сменя или е твърде късно?
За професионален курс вече мисля, че е късно. Дори и онлайн да е обучението, пак са нужни минимум 6 месеца, т.е. вече никой ДО няма да се ангажира с организирането на курса, тъй като няма да успее да се вмести във времето, оставащо до приключване на програмата.  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: съпружка в сб, 18 яну 2014, 21:55
Ясно, а ако се поднови кандидатстването по програмата мога ли да кандидатствам наново за професионален курс?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ледената кралица в сб, 18 яну 2014, 23:10
Ясно, а ако се поднови кандидатстването по програмата мога ли да кандидатствам наново за професионален курс?
Всичко зависи от правилата, които ще бъдат заложени в новата програма (ако има такава изобщо) :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в нд, 19 яну 2014, 08:57
Здравейте, завършвам курса по език /3-тото ниво/ на 24.05.2014г. При положение, че трябва да се приключи обучението до 31.07.2014г. мога ли да започна професионалния курс или за него ще се счита, че е изтекъл срока? Повечето школи почиват през лятото така че най-вероятно дори няма да мога да се запиша. Другият ми въпрос е за специалността - аз избрах маркетинг, но сега предпочитам интернет търговия - има ли начин да го сменя или е твърде късно?

Аз доколкото знам не можеш да запишеш втория курс, защото няма да имаш време да го приключиш до края на програмата.
На мен така ми казаха няколко доставчика. Аз приключвам другия месец и искам евентуално да изкарам курс по език.
Другото е, че още не раздават ваучери за втори курс и за сега май няма да раздават.
Евентуално ми казаха ако има следващ тур на програмата, но не се знае дали няма а се кандидатства на ново.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: son_cho в пн, 20 яну 2014, 11:41
Йей, получих обаждане тази сутрин. Одобрена съм за английски език и трябва да отида за уведомление. Знам, че има специална тема и ще я прегледам, но все пак, ако имате добри отзиви за конкретен доставчик за София, споделяйте :) Благодаря


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: anon в пн, 20 яну 2014, 12:35
Аз съм много доволна от школа Интелект, но при условие, че едно ниво присъствена форма е 3 месеца мисля, че трябва да се насочиш някъде дистанционна форма. Но нека и други да се включат със съвети.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в пн, 20 яну 2014, 12:44
Йей, получих обаждане тази сутрин. Одобрена съм за английски език и трябва да отида за уведомление. Знам, че има специална тема и ще я прегледам, но все пак, ако имате добри отзиви за конкретен доставчик за София, споделяйте :) Благодаря
към кое дбт си и докой номер са стигнали


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Сириус в пн, 20 яну 2014, 12:51
Аз съм много доволна от школа Интелект, но при условие, че едно ниво присъствена форма е 3 месеца мисля, че трябва да се насочиш някъде дистанционна форма. Но нека и други да се включат със съвети.
Едно ниво присъствена форма е 2, а не 3 месеца. За 6 месеца се взимат 3 нива, т.е. има време до края на програмата.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: _Runaway_ в пн, 20 яну 2014, 12:55
Аз съм много доволна от школа Интелект, но при условие, че едно ниво присъствена форма е 3 месеца мисля, че трябва да се насочиш някъде дистанционна форма. Но нека и други да се включат със съвети.
Едно ниво присъствена форма е 2, а не 3 месеца. За 6 месеца се взимат 3 нива, т.е. има време до края на програмата.

Аз за една година едва успявам да смогна с материала, та какво остава за 6 месеца!
Особено ако е за високи нива на езика - 6 месеца за 3 нива е повече от несериозно  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: son_cho в пн, 20 яну 2014, 14:21
Йей, получих обаждане тази сутрин. Одобрена съм за английски език и трябва да отида за уведомление. Знам, че има специална тема и ще я прегледам, но все пак, ако имате добри отзиви за конкретен доставчик за София, споделяйте :) Благодаря
към кое дбт си и докой номер са стигнали

БТ "Изток", аз съм номер 12 7**  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в вт, 21 яну 2014, 11:12
Здравейте,
почти към края на курса си съм и изведнъж получавам и-мейл, че трябва да представя медицинско за съответната професия - Финансист.
Никъде не съм срещала да има изискване за подобно нещо, а и аз все пак не започвам работа, а само завършвам обучение... Не знаех, че трябва да съм здрава, за да уча нещо подобно.
Изискват ли такива медицински свидетелства или при нас се случва нещо различно?
Моля да споделите!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в вт, 21 яну 2014, 14:11
Здравейте,
почти към края на курса си съм и изведнъж получавам и-мейл, че трябва да представя медицинско за съответната професия - Финансист.
Никъде не съм срещала да има изискване за подобно нещо, а и аз все пак не започвам работа, а само завършвам обучение... Не знаех, че трябва да съм здрава, за да уча нещо подобно.
Изискват ли такива медицински свидетелства или при нас се случва нещо различно?
Моля да споделите!
ти ме уби


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в вт, 21 яну 2014, 16:00

Явно не само аз съм шашната :DТитла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: vess17 в вт, 21 яну 2014, 17:02
Здравейте,
почти към края на курса си съм и изведнъж получавам и-мейл, че трябва да представя медицинско за съответната професия - Финансист.
Никъде не съм срещала да има изискване за подобно нещо, а и аз все пак не започвам работа, а само завършвам обучение... Не знаех, че трябва да съм здрава, за да уча нещо подобно.
Изискват ли такива медицински свидетелства или при нас се случва нещо различно?
Моля да споделите!

Днес го вадих това медицинско. И аз много се учудих, но искат - за Електронна търговия също, сигурно е свързано с това, че са Евро пари или е някакво изискване на БТ.  2 магистратури имам и не знам на колко още държ. изпита съм се явявала, но досега никъде не са ми искали......


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: son_cho в вт, 21 яну 2014, 17:33
Отзиви за Аво Бел?  :pray:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в вт, 21 яну 2014, 22:49
 в този ред на мисля по ония години 2005/6 на пример ми търсиха медицинско от психодиспансер  за бакалавър при записването та няма да се учудя вече на нищо


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в ср, 22 яну 2014, 08:26
в този ред на мисля по ония години 2005/6 на пример ми търсиха медицинско от психодиспансер  за бакалавър при записването та няма да се учудя вече на нищо

Точно това ми изглежда съмнително - не го искаха при ЗАПИСВАНЕТО, нито БТ, нито доставчика и никой не е споменавал... Сега след 9 месеца учене ми се вижда малко късно, но ако се налага ще отида...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в ср, 22 яну 2014, 10:32
- Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидата
фигурира в закона за професионално образование и обучение явно са забравили да ти го потърсят при записване и сега са имали проверка за това го търсят


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в ср, 22 яну 2014, 12:53
Оказа се, че на никого от колегите не са го искали до вчера.
Явно са забравили...
Kaloyan Veselinov
, благодаря, че ми уточни!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Mime-to в ср, 22 яну 2014, 13:26
Явно са се отпушили нещата. Тази сутрин ми се обадиха от БТ Възраждане, номер 78** съм. Сега набързо разгледах предложенията за доставчик. Голямо търсене ще падне, или курса е дистанционен или изобщо няма за Електронна търговия.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: съпружка в ср, 22 яну 2014, 13:36
И аз се интересувам от Е-търговия - тези, които са карали курса доволни ли си и кой доставчик биха препоръчали?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: radi86 в ср, 22 яну 2014, 16:30
Здравейте,
почти към края на курса си съм и изведнъж получавам и-мейл, че трябва да представя медицинско за съответната професия - Финансист.
Никъде не съм срещала да има изискване за подобно нещо, а и аз все пак не започвам работа, а само завършвам обучение... Не знаех, че трябва да съм здрава, за да уча нещо подобно.
Изискват ли такива медицински свидетелства или при нас се случва нещо различно?
Моля да споделите!

Днес го вадих това медицинско. И аз много се учудих, но искат - за Електронна търговия също, сигурно е свързано с това, че са Евро пари или е някакво изискване на БТ.  2 магистратури имам и не знам на колко още държ. изпита съм се явявала, но досега никъде не са ми искали......
На нас ни искаха медицинска бележка, че дадената професия не е противопоказна.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: vess17 в чт, 23 яну 2014, 09:14
в този ред на мисля по ония години 2005/6 на пример ми търсиха медицинско от психодиспансер  за бакалавър при записването та няма да се учудя вече на нищо

Точно това ми изглежда съмнително - не го искаха при ЗАПИСВАНЕТО, нито БТ, нито доставчика и никой не е споменавал... Сега след 9 месеца учене ми се вижда малко късно, но ако се налага ще отида...

dania_09, не е точно така, аз си намерих едно листче, дадено ми още при записването, че трябва да предоставя: договор, заявление, медицинско, 2 бр снимки, копие на дипломите ... просто аз съм им занесла само договора и те си търсят другите неща 


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в чт, 23 яну 2014, 20:31
http://novatv.bg/accents/view/1091/%D0%92%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0% … d=288381481237582
тук може да задавате въпроси към Министъра на Труда и Социалната Политика Д-р Хасан Адемов на 24.01.2014 година ще е в нова тв и ще отговаря а въпроси само на граждани


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: krisi80 в пт, 24 яну 2014, 11:00
Здравейте,получих си уведомлението още декември месец за курс по английски език,но не мога да намеря доставчик в района на Илинден,Люлин,Красна поляна или Стамболийски ако някой има онфо моля да ми пише.Благодаря предварително!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: nonsense name в пт, 24 яну 2014, 11:49
Аз съм в този район, но не намерих доставчик за там съответно. Съветът ми е да разшириш търсенето. Аз лично се записах на курс в центъра и пътувам с трамвай, метрото също е опция. Свиква се.  ;-)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в пт, 24 яну 2014, 17:01
avrrorra, всички изброени неща съм ги занесла. Просто за медицинското се оказа, че са забравили и те. И другите хора от куса не са носили. Няма значение - щом се налага си извадих и ще го занеса :)
Благодаря ви, че споделихте! :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Milagros в пт, 24 яну 2014, 17:09
Здравейте,
Аз в момента уча по програмата Аз мога повече, английски по системата Traveller
Има ли още някой който учи по тази система че ми изникват въпроси по обучението?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в пт, 24 яну 2014, 20:03
Здравейте,
Аз в момента уча по програмата Аз мога повече, английски по системата Traveller
Има ли още някой който учи по тази система че ми изникват въпроси по обучението?

Какво ниво си ?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Радост Николова в пт, 24 яну 2014, 21:34
Списъкът с доставчици по професионално обучение от първа страница не е активен.
Моля някой ако има актуален да даде линк.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в пт, 24 яну 2014, 22:38
Списъкът с доставчици по професионално обучение от първа страница не е активен.
Моля някой ако има актуален да даде линк.

http://az.adminsoft.bg/ този работи


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Радост Николова в сб, 25 яну 2014, 12:32
Списъкът с доставчици по професионално обучение от първа страница не е активен.
Моля някой ако има актуален да даде линк.

http://az.adminsoft.bg/ този работи
много Благодаря!
Търся курс за заварчик за мъжа ми.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Milagros в сб, 25 яну 2014, 17:19
Здравейте,
Аз в момента уча по програмата Аз мога повече, английски по системата Traveller
Има ли още някой който учи по тази система че ми изникват въпроси по обучението?

Какво ниво си ?


Сега започнахме В1, последното от трите' някой миналли го е по тази сисрема


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: emilybr в вт, 28 яну 2014, 13:31
да се похвалиш ако се обадят

Днес ходих до БТ Сердика, любезният господин ми обясни, че има надежда за такива като нас, които чакат за второ желание. Ама кога ще бъде....Така че, продължаваме да чакаме...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в вт, 28 яну 2014, 17:01
да се похвалиш ако се обадят

Днес ходих до БТ Сердика, любезният господин ми обясни, че има надежда за такива като нас, които чакат за второ желание. Ама кога ще бъде....Така че, продължаваме да чакаме...

ще бъде чудесно


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в ср, 29 яну 2014, 00:08
да се похвалиш ако се обадят

Днес ходих до БТ Сердика, любезният господин ми обясни, че има надежда за такива като нас, които чакат за второ желание. Ама кога ще бъде....Така че, продължаваме да чакаме...

ще бъде чудесно

Ние хубаво чакаме, но не остава време да се изкара курс, дори да ни дадат ваучери.  Аз за всеки случай питах доставчик на курс по език и ми каза, че съм изпуснала последните възможни дати в началото на този месец. :ooooh:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: google в ср, 29 яну 2014, 14:03
Някой да има информация до кой номер са стигнали в БТ Люлин. Аз им звъня всеки месец, но винаги ми отговарят, че не са стигнали до мен с уведомленията. Одобрена съм за 2 курса, но ми е интересно как ще ги завърша. Никой не знае дали ще продължи програмата и какво става с хората като мен, а те са много. Ако някой знае нещо да сподели.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Adelina88 в пт, 31 яну 2014, 14:03
Някой да има информация до кой номер са стигнали в БТ Люлин. Аз им звъня всеки месец, но винаги ми отговарят, че не са стигнали до мен с уведомленията. Одобрена съм за 2 курса, но ми е интересно как ще ги завърша. Никой не знае дали ще продължи програмата и какво става с хората като мен, а те са много. Ако някой знае нещо да сподели.
Аз също съм от Люлин и вече бях загубила надежда, но разбирам, че все още раздават уведомления. Нямам представа до кой номер са стигнали и дали вече е трябвало да са минали моя(55..)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jerry_soprano в пт, 31 яну 2014, 14:58
Вчера ми се обадиха от Бюро по труда - Варна да ида да си взема уведомлението. Аз съм с номер 6745, така, че не губете надежда  :peace: Преди две години в един голям студ се редих на дълга опашка да подам документи и явно не е било напразно. Успех на всички!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jujana2 в сб, 01 фев 2014, 16:27
Вчера ми се обадиха от Бюро по труда - Варна да ида да си взема уведомлението. Аз съм с номер 6745, така, че не губете надежда  :peace: Преди две години в един голям студ се редих на дълга опашка да подам документи и явно не е било напразно. Успех на всички!
Разбира се! Имаш време така по-интензивно  :flutter:  ;-) да си учиш, озвен ако не си "от дистанция"
 де. Става въпрос за 700лв.
 :naughty: Не трябва само да плюем, а да действаме. С мързел не става- с търпение, питане, ходене. Нерядко ми се е случвало да са ми загубили контактите или в суматохата, (ако са минали година- две...) да съм променила нещо   :ideauu:   и се получава:
- О, добре че се обадихте - Вие ли сте.... ? Успех!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jerry_soprano в сб, 01 фев 2014, 16:33
Лошото в моята ситуация е, че става въпрос за 960 часа курс, който искам да взема дистанционно. Изчетох цялата тема и много хора ме навеждат на мисълта, че няма достатъчно време. Защото доставчика няма да ти каже "няма време", а ще ти каже "няма проблем да започнем" и цялото натоварване ще е за теб, а и тези 1800 лв. как се връщат, ако не съумееш да научиш толкова материал за толкова малко време?! Защо по дяволите още отпускат уведомления, след като трябва да сме приключили курса на 31.08.2014г.?!?!?

Намирам се в параграф 22  :banghead:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в сб, 01 фев 2014, 21:47
ти си започни курса и остави доставчика да мисли как да си вземе парите


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: nonsense name в сб, 01 фев 2014, 22:00
Така е. Някои намекват, че документално може да пишат, че е си го завършила в срок, пък ти да си продължиш. В България сме, не забравяй.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в сб, 01 фев 2014, 22:56
Така е. Някои намекват, че документално може да пишат, че е си го завършила в срок, пък ти да си продължиш. В България сме, не забравяй.
да не говориме ,че повечето гледат само гледат колкото се може по бързо да свърши курса да си вземат парите


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jerry_soprano в нд, 02 фев 2014, 11:16
ти си започни курса и остави доставчика да мисли как да си вземе парите

Да, бе, да ме натовари с материал за учене и на изпита - излагация и после хайде плащай. Не, благодаря.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в нд, 02 фев 2014, 12:37
при мен още преди теста бланкитя бяха отбелязани завършил пак казвам повечето гледат парите не качеството а обучение запиши се те ще те подадат ,че си завършил/а а ти си учуш още до края


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jerry_soprano в пн, 03 фев 2014, 11:39
В УНСС, Стопанската академия в Свищов и Кабината ми казаха, че няма да сформират групи за курса по оперативно счетоводство, защото времето е прекалено кратко за провеждането на такъв курс. Единствено от kursove123, казаха, че курса започва на 15.02 и завършва преди 31.08.2014г., което ме навежда на мисълта, че ще направят чудеса само и само да вземат парите... А аз искам да науча нещо, а не да взема само диплома и после на практика бъкел да не знам.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sonne79 в вт, 04 фев 2014, 16:42
има ли завършващи някакъв предмет в курсове 123 или изоблок, моля да ми пишат на лични, имам предложение.
Също и за такива които като цяло учат дистанциона форма на обучение


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jerry_soprano в вт, 04 фев 2014, 18:58
Моля за отзиви и мнения на хора, преминали дистанционен курс по оперативно счетоводство към kursove123 (Матев Строй) или ЦПО "Хармония". Мнения както за доставчика на обучение, така и за самия курс. Благодаря.  :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: kami2004 в вт, 04 фев 2014, 19:10
 :D


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jerry_soprano в вт, 04 фев 2014, 19:36
 
Това как да го разбираме?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: teddy_bear_83 в вт, 04 фев 2014, 20:16
Здравейте,някой има ли информация до кой номер са стигнали в БТ Сердика


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: melinda calisto в вт, 04 фев 2014, 21:18
Аз лично не съм доволна от Матев строй- kursovete123.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sonne79 в ср, 05 фев 2014, 08:49
Има желаещи да се обменяме материали от завършени курсове. Мога да предоставя по оперативнос четоводство. Търся английски,трз или нещо друго интересено


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: съпружка в ср, 05 фев 2014, 09:20
Аз пак да попитам - ако съм се записала маркетинг, мога ли да се сменя е-търговия или каквото съм писала това е?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ледената кралица в ср, 05 фев 2014, 09:23
Аз лично не съм доволна от Матев строй- kursovete123.
Би ли споделила малко по-подробно защо не си останала удовлетворена от тяхното обучение? :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: kami2004 в ср, 05 фев 2014, 10:30
Вместо запис....Иска ми се да кандидатствам по някоя програма, но съм много неориентирана. Случайно попадах на темата и набързо се записах, за да следя. Не знам дали изобщо ще има още такава възможност, но знам, че тук ще получа най адекватна информация.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ~desex~ в ср, 05 фев 2014, 12:08
Аз пак да попитам - ако съм се записала маркетинг, мога ли да се сменя е-търговия или каквото съм писала това е?
Аз смених от графичен дизайн на ел.търговия, дори от БТ ми предложиха смяната.  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Mime-to в ср, 05 фев 2014, 14:39
Desex, е момента учиш или го завърши Електронна търговия? Колебая се между 2 фирми и не знам къде да запиша. Колкото и да не исках се принуждавам да е дистанницонно, защото няма да мога да мръдна от София няколко месеца.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ~desex~ в ср, 05 фев 2014, 17:09
Още го уча към курсове123 дистанционно  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: съпружка в ср, 05 фев 2014, 22:11
Доволна ли си от курса и колко време продължава?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sssani в чт, 06 фев 2014, 10:22
Не мога да повярвам- преди малко ми се обадиха от БТ :hug:Бях загубила надежда.... След малко отивам да си получа ваучера.Трябва спешно да избера курс по английски език- дистанционен и  много моля за препоръка- в Хармония започват от днес и няма как да се включа, остават ИЗоблок и кабината ( ако има и други- моля да споделите).До утре трябва да избера и да  се запиша, така че ще бъда изключително благодарна за мнения и препоръки, за да наклоня везните към  нбякоя школа :pray:Много ви  моля- помогнете :pray:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в чт, 06 фев 2014, 10:32
От кой град си, кое бюро и кой номер, моля  :mrgreen:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mama irina в чт, 06 фев 2014, 11:38
Нямам много време да чета темата назад. Искам само да споделя, че приключих успешно дистанционен курс по испански език в Кабината. Доволна съм , започнахме двама, от 2 ниво останах сама, почти като индивидуален курс. Има много материали, не ми беше лесно, за човек, който е натоварен и доста зает на работа ще му бъде трудно. Преподавателите с изключително професионално отношение. :hug:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sssani в нд, 09 фев 2014, 11:16
От София, бюро Възраждане. МОля ви, дайте препоръка за английски в дистанционна форма :pray: За Кабината мненията са противоречиви.,ПОвечето доволни са с други езици и много се чудя.....А нямам време.Утре трябва да се запиша някъде :?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: alina_si в пн, 10 фев 2014, 15:53
Здравейте.
Може би е късно, но все пак да питам тук за по-сигурно. Късно ли е да подам документи за ваучер?
Благодаря!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sexi_kiflichka в пн, 10 фев 2014, 17:13
Здравейте.
 В момента карам курс по програмата -обаче смених работата,та въпроса ми е трябва ли при това положение да уведомявам бюрото по труда?
Благодаря


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tea22 в пн, 10 фев 2014, 17:20
Здравейте.
 В момента карам курс по програмата -обаче смених работата,та въпроса ми е трябва ли при това положение да уведомявам бюрото по труда?
Благодаря
не


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: melinda calisto в пн, 10 фев 2014, 19:59
Аз лично не съм доволна от Матев строй- kursovete123.
Би ли споделила малко по-подробно защо не си останала удовлетворена от тяхното обучение? :peace:
                                                                                                                                                     Тази седмица ни е държавния изпит. Нека мине и ще споделя пълно впечатление.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sssani в пн, 10 фев 2014, 21:04
Аз днес се записах на английски дистанционно към изоблок.От утре стартирам :pray:Мнение за тях не намерих и рискувах заради скорошните дати.Дано всичко е наред :pray:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sexi_kiflichka в пн, 10 фев 2014, 23:07

не
[/quote]


Благодаря за отговора :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: мама на две слънца :) в вт, 11 фев 2014, 17:45
Дали имате информация дали ще има нови записвания по програмата ?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: alina_si в ср, 12 фев 2014, 10:34
Дали имате информация дали ще има нови записвания по програмата ?

И аз това питах преди няколко дни.
Явно никой не знае.
Дано да има.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Forum-ka в чт, 13 фев 2014, 13:58
Аз мисля, че за сега няма да има. Или поне докато не приключи текущата вълна. а тя е до 31-август-тази година
то не остана време - за да се подават документи, да се одобряват, и да се издават ваучерите
така мисля и аз.
но ако някой има по-точна информация, ще е добре да сподели
 newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: nonsense name в чт, 13 фев 2014, 15:22
За да има нови записвания трябва да мине тази част от програмата, която продължава до 31.08., но все още не всички одобрени са получили ваучери, поради липса на средства. Така че изобщо не се знае ще има ли отново такава програма. Трябва да се следи.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Радост Николова в ср, 26 фев 2014, 16:47
Списъкът с доставчици по професионално обучение от първа страница не е активен.
Моля някой ако има актуален да даде линк.

http://az.adminsoft.bg/ този работи
никой не започва курс по заваряване.....

и какво правим с уведомлението, удължаваме го до безкрайност..


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: _Runaway_ в ср, 26 фев 2014, 16:51
Списъкът с доставчици по професионално обучение от първа страница не е активен.
Моля някой ако има актуален да даде линк.

http://az.adminsoft.bg/ този работи
никой не започва курс по заваряване.....

и какво правим с уведомлението, удължаваме го до безкрайност..

Не точно до безкрайност. До 31.08.2014 г. трябва обучението да е приключило. Така че няма много време.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Радост Николова в ср, 26 фев 2014, 16:53
е какво да правим като никой не организира курс..


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jujana2 в чт, 27 фев 2014, 19:08
моя позната след уведомлението е в задънена улица  :ooooh:  :whistle: става въпрос за професионални- готврство/сладкарство/ноктопластика- изключително трудно и почти никакво сформиране за Варна. Май ше си остане  с чакането ;( Просто тези редки специалности са обчвени, а реално не се изпълняват. Жалко за което!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Aisha в чт, 27 фев 2014, 21:07
ноктопластика е бърз курс, не би трябвало да има проблеми.
Да провери в Стар найлз. Или  да потърси тук темата на маникюристките в Красива мама.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Mime-to в сб, 01 мар 2014, 18:19
Сменяте си курса в БТ, просто новия трябва да отговаря на часовете обучение, по което сте одобрени.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: съпружка в сб, 01 мар 2014, 18:20
Как се сменя курса?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Mime-to в нд, 02 мар 2014, 09:40
Tия в бюрото знаят как, ти само им върни Удостоверението.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в нд, 02 мар 2014, 11:21
сердика до къде я докараха с номерата


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: emilybr в пт, 07 мар 2014, 12:01
сердика до къде я докараха с номерата

освен да се разходя да там, да чуя какво ще каже любезния чичко....


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в пн, 10 мар 2014, 23:09
На някой да са дали случайно втори ваучер вече?

Също така мнения за Изоблок може ли да споделите?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tea22 в вт, 11 мар 2014, 09:16
На някой да са дали случайно втори ваучер вече?

Също така мнения за Изоблок може ли да споделите?
Не. Но то и време вече няма.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: stray cat в вт, 11 мар 2014, 10:58
Някой да е звънял скоро в бюрото в Младост да пита до кой номер са стигнали?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в вт, 11 мар 2014, 12:50
На някой да са дали случайно втори ваучер вече?

Също така мнения за Изоблок може ли да споделите?
Не. Но то и време вече няма.

И аз мислех, че няма време и така ми бяха казали доставчици. НО Изоблок имат дата за курса по немски, който искам за след седмица и да знам дали има смисъл да бързам. Ще звънна днес в БТ явно.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: emilybr в вт, 11 мар 2014, 14:32
сердика до къде я докараха с номерата

освен да се разходя да там, да чуя какво ще каже любезния чичко....

Програмата отново е спряна, поради липса на средства. Ще се обучим все някога, но кога никой не може да се ангажира със срокове.....


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: raza68 в вт, 11 мар 2014, 16:07
На мен днес ми се обадиха за втори ваучер - професинално. За Стара Загора. Търся курс за фризьорство. Ако някой може да ми препоръча.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в вт, 11 мар 2014, 20:43
на 10.03.2014 бях в дбт сердика по работа, та докато си разменяхме едни документи им забих въпроса до къде я докараха с аз мога повече попаднах на госпожа която бе наясно и каза цитирам програмата се удължава не се притеснявайте ние ще ми се обадиме като стигнем до вас, то въртяха и сукаха до кой номер са стигнали питаха кой номер съм казах им казаха далече сме евентуално юни месец може да има има нещо


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: emilybr в ср, 12 мар 2014, 14:28
на 10.03.2014 бях в дбт сердика по работа, та докато си разменяхме едни документи им забих въпроса до къде я докараха с аз мога повече попаднах на госпожа която бе наясно и каза цитирам програмата се удължава не се притеснявайте ние ще ми се обадиме като стигнем до вас, то въртяха и сукаха до кой номер са стигнали питаха кой номер съм казах им казаха далече сме евентуално юни месец може да има има нещо


Аз бях вчера и ми казаха, че от едни месец не са издавали нови уведомления. Имали са отпусната квота около 300 бр и са ги раздали. Но ще има удължаване на програмата и ние, които сме подали вече, ще сме с предимство.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: emilybr в чт, 13 мар 2014, 10:11
На това попаднах преди малко: "Според неофициална информация от Агенция по заетостта, предстои удължаване на Програма 'Аз мога повече'. Документите на тези от Вас, които все още не са получили отговор по кандидатстването си, ще бъдат разглеждани с предимство пред новите кандидати.

Текущият период на обучения приключва на 31.08.2014. Ако в момента имате издадено уведомление за професионално или езиково обучение, Ви съветваме да се консултирате във вашето бюро по труда, как може да удължите валидността му.

Езикови курсове, по-кратки от 6 месеца и професионални такива, по-кратки от 9 месеца, много често са съкратени и с по-ниско качество."


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tinkie в пн, 17 мар 2014, 08:24
Здравейте, аз съм от Русе. Интересувам се как става кандидатстването за ваучер за езиков курс. Къде се подават документите и какви са необходими.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jerry_soprano в пн, 17 мар 2014, 20:28
Здравейте,

в момента карам дистанционен курс по Счетоводство към ЦПО "Хармония", но фирмата, в която работя фалира и скоро ще приключим дейност. Някой от вас има ли информация какво би се случило с моят курс, тъй като дефакто аз ще бъде съкратена, нито напускам, нито ме уволняват...? Благодаря предварително.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в вт, 18 мар 2014, 00:26

важно е като започваш курса да си на работа
сега може да отидеш само в бюрото и да ги питаш искат ли уведомление,
но според правилата на програмата, не би трябвало да имаш проблеми


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tita_ti в чт, 20 мар 2014, 11:24
аз съм на финала на курс по Оперативно счетоводство- предстои ми държавен изпит по счетоводство. А, нямам никакво свободно време да се подготвя, и курсовата трябва да се предава .... :cry:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: lotus2010 в пт, 28 мар 2014, 13:05
Здравейте,
някой знае ли дали ще има удължение на срока за курсовете,  мои колеги си взеха уведомленията и сега няма доставчик, който да организира курсове, защото няма време за такива до 31.08.2014 г.
Какво правите Вие, кажете ако знаете някои да прави курс по Графичен дизайн и Системно програмиране.
От бюрата нищо не казват, пълно малоумие, издават уведомления, а няма къде да се запишеш....

Благодаря предварително, ако някои знае нещо и сподели???


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Starrydream в пт, 28 мар 2014, 15:29
От Юни 2013 насам - била ли е активирана тази програма?  :thinking:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mama irina в пт, 28 мар 2014, 16:11
Ами аз си взех ваучера в края на юли 2013.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Starrydream в пт, 28 мар 2014, 21:39
Ами аз си взех ваучера в края на юли 2013.
Имам предвид - заявленията когато се подават.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в сб, 29 мар 2014, 12:39
Приемът на заявления беше през 2012.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: stray cat в сб, 05 апр 2014, 09:57
Аз видях съобщенние в Кабината, че ще по непотвърдени данни ще удължават срока на програмата. Знаете ли нещо по въпроса? Ако го удължат, тогава ще има доставчици.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ~desex~ в сб, 05 апр 2014, 10:35
Какво трябва да бъде медицинското, което трябва да представим за държавния изпит? Като за работа ли?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в сб, 05 апр 2014, 13:20
Какво трябва да бъде медицинското, което трябва да представим за държавния изпит? Като за работа ли?

Да, най-обикновено медицинско :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: toony в ср, 09 апр 2014, 12:48
Документите, които трябва да се подадат за кандидастване по програмата ги има в бюрото по труда, нали ?
Също така, програмата ще бъде ли продължена или тези, които свършват на 31.08. са последната група по тази програма, за да знам дали има смисъл да се кандидадства за ваучер ?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 09 апр 2014, 12:55
Документите, които трябва да се подадат за кандидастване по програмата ги има в бюрото по труда, нали ?
Също така, програмата ще бъде ли продължена или тези, които свършват на 31.08. са последната група по тази програма, за да знам дали има смисъл да се кандидадства за ваучер ?

По тази програма не се приемат документи.
Ако има следваща, то тя не е обявена още.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в пн, 14 апр 2014, 13:11
http://www.az.government.bg/bg/news/view/oshte-7-8-mln-leva-za-obuchenija-po-ay-az-moga-poveche-au-976/

Срокът за провеждане на обученията се удължава до 31 август 2015 г. Нова сесия за прием на документи за кандидатстване не се предвижда, тъй като към момента са подадени над 53 хиляди заявления, които чакат да бъдат одобрени. Предстои да бъде разпределена допълнителна квота ваучери за обучение. Всеки гражданин, който е подал документите си за кандидатстване и е одобрен, ще бъде индивидуално уведомен за възможността да избере фирма доставчик на обучение.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sky angel в чт, 17 апр 2014, 00:30
Има ли някакъв начин да разбера до кой номер са стгнали във Варна. Къде трябва да се провери - там където се подаваха документи или на друго място?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в чт, 17 апр 2014, 10:08
Цитат
там където се подаваха документи


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: мама на две слънца :) в чт, 17 апр 2014, 16:48
как така няма да има нови записвания ????


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 17 апр 2014, 19:28
Приемът на документи по програмата приключи през ноември 2012 г.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tita_ti в чт, 17 апр 2014, 23:26
Какво трябва да бъде медицинското, което трябва да представим за държавния изпит? Като за работа ли?
За какво е необходимо това медицинско?  ... newsm78на мен не са ми искали. Миналата седмица ми беше държавния.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ~desex~ в чт, 17 апр 2014, 23:40
Нямам представа....предполагам, че е нужно да се удостовери, че си годен да изпълняваш определената професия.  newsm78
Моят курс беше за професионална квалификация, не знам дали и за ключовите компетенции искат медицинско.  :thinking:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в пт, 18 апр 2014, 09:20
Нямам представа....предполагам, че е нужно да се удостовери, че си годен да изпълняваш определената професия.  newsm78
Моят курс беше за професионална квалификация, не знам дали и за ключовите компетенции искат медицинско.  :thinking:

Не.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: emilybr в пн, 28 апр 2014, 17:27
от първоизточника

http://www.az.government.bg/bg/news/view/nad-18-hil-vaucheri-shte-bydat-razdadeni-po-ay-az-moga-poveche-au-983/


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Adelina88 в вт, 29 апр 2014, 11:01
Здравейте, някой има ли новини за подновеното раздаване на ваучери? Ако някой има информация за БТ Люлин моля нека пише.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: I_Love_Tose в вт, 29 апр 2014, 12:55
Здравейте!
Не намирам информация в Интернет, затова се обръщам за помощ тук.
В момента съм на езиков курс към Кабината с ваучер от ОП "Аз мога повече". Интересува ме дали имате информация ще се приемат ли документи за нови езикови курсове и ако да - то аз, веднъж възползвала се от програмата, ще мога ли да кандидатствам за одобрение?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в вт, 29 апр 2014, 19:21
за сега няма да има прием на документи има много чакащи по прединият прием


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Elli_75 в чт, 01 май 2014, 14:59
Здравейте,
от 2 месеца съм започнала онлайн курс по оперативно счетоводство, но от м. Май оставам без работа  :( .
Имам ли право да продължа обучението си и какво да направя?
Благодаря!!!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: мимиф в чт, 01 май 2014, 17:59
Здравейте,
Предстои ми финален тест по френски език kabinata.com - някой да го е попълвал? Интиресува ме колко са въпросите, затворен или отворен е?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 01 май 2014, 21:01
Здравейте,
от 2 месеца съм започнала онлайн курс по оперативно счетоводство, но от м. Май оставам без работа  :( .
Имам ли право да продължа обучението си и какво да направя?
Благодаря!!!

Важно е в момента на започване да си на работа. :peace:
После няма значение.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tita_ti в чт, 01 май 2014, 22:06
Успешно завършен курс по Оперативно счетоводство...  newsm44   най-накрая...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Soñadora в пт, 02 май 2014, 11:37
Аз изкарах езиковия курс, сега чакам за втори евентуално, но след като спряха раздаването на уведомления не съм се интересувала. Не съм ги уведомявала в БТ, че съм завършила езиковия курс...Един познат, който работи там каза, че не раздават все още ваучери, та...чакам...Проф.обучение ми е туризъм, но не съм сигурна още дали ще мога да го изкарам  :tired:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Elli_75 в пт, 02 май 2014, 12:53
Благодаря за успокоението и честито на завършилите  :hug:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: РуСа-Мамма в сб, 03 май 2014, 12:27
Успешно завършен курс по Оперативно счетоводство...  newsm44   най-накрая...

Честито  :hug:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в сб, 03 май 2014, 13:34
Някой знае ли до кой номер са стигнали в бюро Сердика- София?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tita_ti в сб, 03 май 2014, 21:57
Успешно завършен курс по Оперативно счетоводство...  newsm44   най-накрая...

Честито  :hug:
Благодаря! Моят курс беше от понеделник до петък, от 17 часа до 21 часа. Сега вече като завърших имам толкова свободно време / може би, защото година и четири месеца продължи курса/, и като стане около 17 ч. все си мисля, че трябва да отида някъде или че имам нещо да свърша.  [smilie=smile3529.gif]


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Elli_75 в нд, 04 май 2014, 02:49
Успешно завършен курс по Оперативно счетоводство...  newsm44   най-накрая...

Честито  :hug:
Благодаря! Моят курс беше от понеделник до петък, от 17 часа до 21 часа. Сега вече като завърших имам толкова свободно време / може би, защото година и четири месеца продължи курса/, и като стане около 17 ч. все си мисля, че трябва да отида някъде или че имам нещо да свърша.  [smilie=smile3529.gif]


Значиииии..... време за купони  :35: не отвиквай!!!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в нд, 04 май 2014, 10:10
Някой знае ли до кой номер са стигнали в бюро Сердика- София?
на 9-ти имам при тях да отчитам документи и ще проверя да ти отговоря


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в нд, 04 май 2014, 10:13
Благодаря, ще чакам  :hug:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Forum-ka в ср, 07 май 2014, 10:33
Момичета /и момчета/ ... как успяхте да издържите


една година и четири месеца -

всяка вечер от понеделник до петък -

от 17 до 21 часа
да ходите на курс.

Това за мен е непосилно дори да си го помисля...деца, семейство, работа, готвене, шетане .. отвреме-навреме и малко почивка ... как ги съчетахте всичките тези ангажименти

направо си е .. геройство!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: emilybr в ср, 07 май 2014, 10:38
Някой знае ли до кой номер са стигнали в бюро Сердика- София?
на 9-ти имам при тях да отчитам документи и ще проверя да ти отговоря

Ходих в БТ Сердика преди почивните дни, не бяха запонали още да раздават уведомления, а и не са минали всички за първо желание. Така че, продължаваме да чакаме.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в ср, 07 май 2014, 15:18
Днес ми се обадиха от БТ и ми казаха, че вече разглеждат кандидатурите и на тези чакащи за втори курс. Така че скоро чакам да започна език аз :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Soñadora в ср, 07 май 2014, 20:27
И аз си помислих как се издържа на такъв режим...не че мога да ходя от 17ч., защото съм на работа до 18ч., но...всеки ден, след работа до 21ч. направо е убийствено... :shock: Поздравления за успешното справяне!
Днес ми се обадиха от БТ Младост- в 1-седмичен срок да отида да си взема уведомлението. Мъжа ми също. И двамата сме изкарали по 1 обучение, сега ще започнем второто живот и здраве.
Обаче аз не отварям линкчето с доставчици за ПО. Може ли да помогнете. На стр. на Аз мога не дава инфото, което имаше преди...  newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tonkata_84 в ср, 07 май 2014, 21:44
Здравейте, някой да знае в БТ Възраждане до кой номер са стигнали с уведомленията?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Elli_75 в ср, 07 май 2014, 22:20
Здравейте, някой да знае в БТ Възраждане до кой номер са стигнали с уведомленията?

до два дни ще кажа, ако не е късно, но дай номер (приблизителен), ако питат защото аз преди като ходех да питам все ми отговаряха: ами ще ви се обадят............  :xarms:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tonkata_84 в чт, 08 май 2014, 08:57

Не е късно :) аз вчера ходих да питам, казаха ми, че са стигнали до 9 хил и нещо, но когато поисках да знам дали това са одобрените или номерата, които в момента получават уведомления, запонаха да ми се карат и натъртиха, че в бюрото трябва да се ходи само срещу покана.Сигурно от папата :) Няма да ги оставя на мира, аз съм 74.. номер и имам инфо, че хората с тази номерация одавна са с уведомления


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Elli_75 в чт, 08 май 2014, 11:52

Не е късно :) аз вчера ходих да питам, казаха ми, че са стигнали до 9 хил и нещо, но когато поисках да знам дали това са одобрените или номерата, които в момента получават уведомления, запонаха да ми се карат и натъртиха, че в бюрото трябва да се ходи само срещу покана.Сигурно от папата :) Няма да ги оставя на мира, аз съм 74.. номер и имам инфо, че хората с тази номерация одавна са с уведомления
аз съм 75хх и ми звъннаха още януари от възраждане


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: torri_90 в чт, 08 май 2014, 18:37
Здравейте,момичета :)
Някоя от вас знае ли до къде са стигнали в БТ Люлин? От началото на годината няколко пъти звъня и само ми казват да чакам да ми се обадят. Имам и друг въпрос. Имам номера и за език, и за ПК. Като ПК искам да изкарам първо, тъй като не се знае дали ще се доредя и за двете. Но номерът за ПК е вторият, който са дали, има ли това значение, ще мога ли да изкарам първо този курс?
Благодаря предварително и успех  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: emilybr в пт, 09 май 2014, 12:06
Kaloyan Veselinov, ти нали също чакаше от БТ Сердика? Днес ми се обадиха за второто желание, номер 773х.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в пт, 09 май 2014, 18:01
да чакам казаха ми че ще ми се обадят до края на месеца или началото на другия аз съм 8199
потвърждавам цифрите 77хх


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: maslinkata_f в сб, 10 май 2014, 14:34
Здравейте! Аз също изкарах един курс по програмата за ПК и днес ми звъннаха за КК да отида да си взема уведомлението. Имам един въпрос..... Понеже първия курс го карах миналата година и се водех на работа в моята фирма, след това не съм ходила за второто уведомление и така стана,че се самоуволних и започнах работа в друга фирма и не съм ходила в БТ да ги предупредя,дали ще е някакъв проблем сега като отида,ще ми дадът ли уведомлението за КК? Ако някой може да ми помогне ще съм много благодарна :) Съвсем го бях отписала това нещо и днес ме изненадаха,в голяма чуденка съм какво ще стане  :ooooh:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Bambulka в сб, 10 май 2014, 15:47
И на мен днес ми се обадиха. Няма проблем, че си сменила местоработата, важното е да работиш към момента на заповане на курса. Аз сега се чудя към кой доставчик да се насоча  newsm78 В Кабината курсът запова чак на 15.09. (при тях изкарах АЕ и съм много доволна).


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: maslinkata_f в сб, 10 май 2014, 16:03
Благодаря за отговора,но ме интересуваше дали ще направят проблем,че не съм ги уведомила по-рано? Може би и аз не си зададох правилно въпроса предния път  :ooooh: И другото,което ме интересува,ако искам да се откажа и изобщо да не взимам уведомление,трябва ли да ходя да подавам някакви документи?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Bambulka в сб, 10 май 2014, 16:07
Няма проблем, че не си ги уводемила. Тях ги интересува като си взимаш уведомлението да декларираш, че работиш еди къде си :) Мисля, че нищо не правиш ако се отказваш, звънни в БТ за по-сигурно.
Някой има ли актуален линк със списъка на доставчиците?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: maslinkata_f в сб, 10 май 2014, 17:01
Благодаря много за отговора и успех  :hug:

http://az.adminsoft.bg/search/kk ето линкче за доставчиците :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Bambulka в сб, 10 май 2014, 20:14
Благодаря много за отговора и успех  :hug:

http://az.adminsoft.bg/search/kk ето линкче за доставчиците :)

Благодаря!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ani Ka в нд, 11 май 2014, 09:15
Вчера ми се обадиха за втората компетентност, бях избрала дигитална. Сега трябва да търся къде в София мога да уча и в какъв срок.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в нд, 11 май 2014, 18:29
на някой налагало ли му се е да сменя желание на скоро защото аз желая да го направя бях писал автотранспортна техника по код 5250201 но желая да го сменя за митническо и данъчно обслужване с код 3440201 дали от дбт няма да се запънат онзи ден забравих да питах като ходих по работа до там


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: diangi в пн, 12 май 2014, 08:34
Здравейте, някой има ли инфо за Пловдив до кой номер са стигнали?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в пн, 12 май 2014, 15:56
до всички от ДБТ СЕРДИКА СОФИЯ ВТОРО ЖЕЛАНИЕ ДО НОМЕР 8500 ДА СЕ ЯВЯТ В ДБТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ ИЗВИНЯВАМ  СЕ ЗА ГЛАВНИТЕ БУКВИ НО Е НАЛОЖИТЕЛНО !


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: teddy_bear_83 в вт, 13 май 2014, 11:14
Здравейте,
А за тези,които не са получили уведомление за първо желание продължават ли да се дават ?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в вт, 13 май 2014, 12:15
Здравейте,
А за тези,които не са получили уведомление за първо желание продължават ли да се дават ?

Би трябвало.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: vess17 в вт, 13 май 2014, 14:39
от Чернишевски, Пловдив ми се обадиха да отида да си взема уведомлението за втория курс, номер ми е 3534, казаха да нося копие на дипломата от завършения курс и попитаха има ли смяна на обстоятелствата относно работата ми - аз от трудов договор минах на самоосигиряващ се, но казаха че не е проблем, че не съм ги уведомила....

друго питах дали мога да сменя езика, че за гръцки трудно ще намеря доставчик, казаха, че не може, защото се е свиквала комисия за този език... стори ми се странно, защото съм чела тук, че се сменят курсове, но явно във всяко БТ си знаят тяхното....

отивам да си търся доставчик :)
Успех на всички


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Изида в вт, 13 май 2014, 21:50
От София, Възраждане ми скъсаха нервите за година. Ходих няколко пъти, звънях и отговорът е един : Чакайте обаждане.
Колко хора взеха с по - големи от моя 72хх номер... Направо не знам, освен да отида отново.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ембрион в вт, 13 май 2014, 22:51
На мен днес ми се обадиха от  бюрото по труда Младост и веднага отидох да си взема уведомлението. Избрала съм си доставчик, но не ми харесва това голямо разкарване - първо да ходя до доставчика да попълва отрязъка от уведомлението, после да го занеса до бюрото по труда, оттам с ваучера пак до доставчика. Кому е необходимо подобно разкараване?newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Marguca в вт, 13 май 2014, 23:23
Здравейте,
имате ли представа за ДБТ Изток, ако съм с номер 15*** дали имам някакъв шанс?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: torri_90 в вт, 13 май 2014, 23:38
От София, Възраждане ми скъсаха нервите за година. Ходих няколко пъти, звънях и отговорът е един : Чакайте обаждане.
Колко хора взеха с по - големи от моя 72хх номер... Направо не знам, освен да отида отново.
В БТ Люлин е същата работа. И аз се чудя какво да правя  :xarms:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: биб в ср, 14 май 2014, 11:23
Някой сблъсквал ли се е с със следният проблем: Когато подавах заявлението бях с един адрес, след това си смених и местожителството и работата. Сега съм одобрена, но къде мога да питам, това проблем ли е и дали мога да си взема уведомлението? От бюрото по труда, където подавах, умуват вече втори ден, дали мога да се възползвам от курса. А аз не мога да намеря телефон, на който директно в София да питам.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: boj777 в ср, 14 май 2014, 11:42
Здравейте,
Има ли някой инфо до кой номер са стигнали ДБТ -Изток.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: unchita в ср, 14 май 2014, 12:44
Здравейте :) Има ли отделна тема за доставчиците в Пловдив?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zl-76 в ср, 14 май 2014, 21:27
Здравейте, и нас ни огря :)

Може ли някой , който е учил или сега учи в курсове 123 да сподели мнение? Може и на лични!

Аз получих обаждане преди да удължат срока и първо ще карам ключовата, после професионалната.

Предварително благодаря.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Marguca в ср, 14 май 2014, 21:28
Здравейте,
Има ли някой инфо до кой номер са стигнали ДБТ -Изток.

И аз това питам.
Май е по-добре да звънна и там да поразпитам, после мога да споделя.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в ср, 14 май 2014, 22:37

малко след 14000


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tonkata_84 в ср, 14 май 2014, 22:48
От София, Възраждане ми скъсаха нервите за година. Ходих няколко пъти, звънях и отговорът е един : Чакайте обаждане.
Колко хора взеха с по - големи от моя 72хх номер... Направо не знам, освен да отида отново.
Изида, и мен ме нервираха от Възраждане, два пъти ходих миналата седмица.Последното, което ми казаха е, че преди са давали ваучери на всеки който е отишъл там (с или без обаждане) и сега попълват бройката  иии да се надяваме, че скоро ще стигнат и до нас.Аз също съм 7 хил номер.Ако ти звъннат, пиши тук да се похвалиш  :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: CabuHka в чт, 15 май 2014, 00:02
Здравейте и аз се интересувам от мнение за курсовете123 или ЦПО "Хармония". Имам ваучер за професионална квалификация по Застрахователно и осигурително дело.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 15 май 2014, 12:45
Здравейте :) Има ли отделна тема за доставчиците в Пловдив?

Няма.
Какво те интересува?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: valensiqna в чт, 15 май 2014, 15:29
Здравейте!Аз карах английски при Курсове 123 и останах доволна.Останах с впечатление че ако,ти се учи,ще  учиш.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: MiaK в пт, 16 май 2014, 01:59
Здравейте,
Моля ви за съвет за добър доставчик за обучение по Графичен дизайн в София? Благодаря предварително.  :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в пт, 16 май 2014, 07:33
Получих си най-накрая известието за втория курс и аз :)
Ще започвам немски дистанционно обаче.
Ако имате препоръки за доставчик или мнения за Изоблок моля да споделите! :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka83 в пт, 16 май 2014, 10:07
Kaloyan Veselinov - видял ли си изнесени номера, списъци в бюрото по труда. "Око да види, ръка да пипне" ... да ида да се проверя?

Zl-76 - мнението ми за kursove123 - аз останах доволна, учих професия. Ако сега ме огрее за език, пак там мисля да се запиша. Дали няма да е по-добре първо да учиш професионален курс, а компетенциите в по-следствие. Ако има време ...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zl-76 в пт, 16 май 2014, 10:21
Благодаря много   :bouquet:
Аз получих обаждане преди месец и тогава срока беше 08.2014 - нямаше време за професионално и за да не остана без обучение избрах ключово, защото ми е по-кратко и със сигурност щях да го мина, после удължиха срока до 08.2015 , но вече имам уведомление и от бГ казаха като представя удостоверението от дигиталната - тогава ще ми дадат за професионално обучение. Обстоятелства - нямам избор.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka83 в пт, 16 май 2014, 13:06
ясно, ясно ;) и аз така бих направила


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в пт, 16 май 2014, 18:27
Нещо не мога да разбера схемата. Гледам тука раздават вече по второ желание ваучерите, а на някои не са ни дали и първия още  newsm78 Как стават нещата, трябва да се ходи да се нахалства в БТ ли?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в пт, 16 май 2014, 19:51
няма желания, има ред на номерата


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Aisha в пт, 16 май 2014, 21:21
няма желания, има ред на номерата
Не е съвсем така. Дъщерята е 12600 в БТ Младост. Все още не и е дошъл реда за първо желание. Често проверяваме и по телефона, и лично.
А хора с по-висок номер се изучиха веднъж и вече ги викат за втори ваучер. Отделен въпрос е колко научиха език и КК - моите дипломирани колежки все още не могат да проговорят на елементарен английски. Ами не вдяват, не си разбират менюто на тел. на езика.  :crazyeyes:
Но взеха дипломи, доставчиците усвоиха там едни пари...
Сега се гласят за козметички и маникюристки да се обучават. Не, че ще го работят - просто да си знаели как да се лакират.
Халал да е такова обучение.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mar4ela5 в сб, 17 май 2014, 10:50
Здравейте!
Някой с актуална информация до къде са стигнали във Варна?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в сб, 17 май 2014, 13:35

Aisha в Младост в сряда бяха след 14000, но не са изнесени, питайте в стаите


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Aisha в сб, 17 май 2014, 14:55
Питам и нахалствам, но безуспешно.
То вече няма и смисъл - девойката замина за чужбина. На място ще си усъвършенства езика.
Но аз ще им нахалствам, все пак от моите данъци живеят.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Устремена в сб, 17 май 2014, 16:02
Слагам линк на темата и тук, защото тези центрове предлагат обучение и по Аз мога повече, та някой може да е карал езиков курс там. Въпроса ми е дали сте доволни и струва ли си човек да се отдели от семейството си, за да учи на место?

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=782220.0


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Падаща звезда в нд, 18 май 2014, 18:25
Здравейте!
На 15.05 ми се обадиха, че съм одобрена за професионално обучение ( да се поправя  :lol:).
Честно казано в първия момент изобщо не се сетих за какво ми говорят, тъй като съм подавала документи преди година и половина. :35: :35: :35: Страшно са бързи.
Въпроса ми е, някой може ли да ми препоръча добър доставчик за дистанционно обучение по графичен дизайн?
Предварително Благодаря!   :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: MiaK в нд, 18 май 2014, 23:41
Здравейте!
На 15.05 ми се обадиха, че съм одобрена за ключова компетентност.
Честно казано в първия момент изобщо не се сетих за какво ми говорят, тъй като съм подавала документи преди година и половина. :35: :35: :35: Страшно са бързи.
Въпроса ми е, някой може ли да ми препоръча добър доставчик за дистанционно обучение по графичен дизайн?
Предварително Благодаря!   :bouquet:

Здравей,
И аз съм в чуденка къде да се запиша за Графичен дизайн. От Информа ми се обадиха и подробно ми обясниха за дистационното обучение и може би е добър вариант. Имат виртуална класна стая, редовен контакт с преподавател и по скайп, онлайн тестове, 24-часов достъп до онлайн платформата. Преподавателката била много готина и курсистите били доволни. Има много други доставчици и аз не мога да избера все още. Пиши моля те ако научиш добри отзиви или впечатления за някои, и аз също. Поздрави и успех.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: unchita в пн, 19 май 2014, 11:38
Здравейте :) Има ли отделна тема за доставчиците в Пловдив?

Няма.
Какво те интересува?

Интересуваше ме информация относно доставчиците - къде е по-добре да се кара курс за хотелиер. И под "по-добре" имам предвид наистина сериозно отношение, компетентни преподаватели и добра база  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mentolka в вт, 20 май 2014, 09:33
Здравейте!
Някой с актуална информация до къде са стигнали във Варна?

Вчера ме изненадаха с обаждане, номер 59** и ще вземам уведомление за втори курс.
Сега трябва да си избера доставчик за Електронна търговия. Моля миналите и каращите такъв курс да споделят впечатления!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Adelina88 в вт, 20 май 2014, 12:07
Здравейте, за тези които ги интересува БТ Люлин, ходих преди малко и ми казаха, че са стигнали до около 4700 номер. Аз съм 55** и казаха да отида пак в началото на следващия месец, ако до тогава не са ми се обадили.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: torri_90 в вт, 20 май 2014, 12:16
Здравейте, за тези които ги интересува БТ Люлин, ходих преди малко и ми казаха, че са стигнали до около 4700 номер. Аз съм 55** и казаха да отида пак в началото на следващия месец, ако до тогава не са ми се обадили.
Благодаря за информацията, аз съм 48** и мислех днес да им звъня. Но щом са до 4700 ще изчакам още ден-два. :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Adelina88 в вт, 20 май 2014, 14:43
Здравейте, за тези които ги интересува БТ Люлин, ходих преди малко и ми казаха, че са стигнали до около 4700 номер. Аз съм 55** и казаха да отида пак в началото на следващия месец, ако до тогава не са ми се обадили.

Благодаря за информацията, аз съм 48** и мислех днес да им звъня. Но щом са до 4700 ще изчакам още ден-два. :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Adelina88 в вт, 20 май 2014, 14:46
Здравейте, за тези които ги интересува БТ Люлин, ходих преди малко и ми казаха, че са стигнали до около 4700 номер. Аз съм 55** и казаха да отида пак в началото на следващия месец, ако до тогава не са ми се обадили.

Благодаря за информацията, аз съм 48** и мислех днес да им звъня. Но щом са до 4700 ще изчакам още ден-два. :)
Моля, дано да свърши вече това дълго чакане и дано да си е заслужавало :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Adelina88 в вт, 20 май 2014, 15:03
Има ли някой който е завършил курса по английски език във Фарос или Британика? Ще ви бъда благодарна ако изкажете мнение за тези два доставчика.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в вт, 20 май 2014, 16:01
Има ли някой който е завършил курса по английски език във Фарос или Британика? Ще ви бъда благодарна ако изкажете мнение за тези два доставчика.

Фарос за нищо не стават, абсол/тни измамници  :naughty:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Adelina88 в вт, 20 май 2014, 19:10
Има ли някой който е завършил курса по английски език във Фарос или Британика? Ще ви бъда благодарна ако изкажете мнение за тези два доставчика.

Фарос за нищо не стават, абсол/тни измамници  :naughty:
Защо си толкова недоволна от тях?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: stray cat в ср, 21 май 2014, 00:20

Aisha в Младост в сряда бяха след 14000, но не са изнесени, питайте в стаите
Аз съм над 16... Дали ще ни огрее и нас?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 21 май 2014, 08:11
Има ли някой който е завършил курса по английски език във Фарос или Британика? Ще ви бъда благодарна ако изкажете мнение за тези два доставчика.

Британика май имат само смесено.
Присъствен курс е за предпочитане. :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Adelina88 в ср, 21 май 2014, 08:58
Има ли някой който е завършил курса по английски език във Фарос или Британика? Ще ви бъда благодарна ако изкажете мнение за тези два доставчика.

Британика май имат само смесено.
Присъствен курс е за предпочитане. :peace:

И аз така мисля затова се бях ориентирала към Фарос, но ми се ще някой който е учил там да изкаже мнение


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в ср, 21 май 2014, 10:16

Аз съм над 16... Дали ще ни огрее и нас?

и аз така, ще чакаме  :flutter: :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: babata в ср, 21 май 2014, 18:53
От Пловдив съм и си търся добър доставчик по Английски език. Помагайте!  newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 21 май 2014, 20:02
От Пловдив съм и си търся добър доставчик по Английски език. Помагайте!  newsm78

Кое ниво?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: babata в чт, 22 май 2014, 14:59
А 1. От начало. Събота или неделя.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в чт, 22 май 2014, 15:59
От Пловдив съм и си търся добър доставчик по Английски език. Помагайте!  newsm78
И аз, със същия проблем. :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: solenka в чт, 22 май 2014, 17:00
От Пловдив съм и си търся добър доставчик по Английски език. Помагайте!  newsm78
И аз, със същия проблем. :)
От Пловдив съм и си търся добър доставчик по Английски език. Помагайте!  newsm78
Аз карах курса в Евро Алианс. На мен лично много ми допадна и то по-скоро зависи от преподавателя. Аз случих на страхотна преподавателка. :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 22 май 2014, 18:40
Подкрепям solenka!  :bouquet:

Много е важен преподавателя, също и групата. :peace:
Ако всички са сериозни, нещата ще вървят.

Ако обаче изобщо не сте учили английски, ще ви бъде много трудно.
Материалът е много, обучението е интензивно, 3 нива не са малко.

Казвам ви да си имате едно наум. :peace:

Евроалианс е добър избор. :peace:
Там имат и такива съботно-неделни курсове.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в чт, 22 май 2014, 18:59
Благодаря!
Знам, че е важен преподавателя, но за съжаление това няма как да се проучи предварително и нещата са на късмет. :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 22 май 2014, 19:05
Внимавайте също да не ви лъжат, че трябва да си плащате пособията.
Учебниците са безплатни и остават за вас.

Важно е и по кой учебник ще учите. :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в чт, 22 май 2014, 22:10
По кой учебник трябва да учим или по кой учебник е добре да учим? Естествено че са безплатни. Била съм и от другата страна и това поне ми е ясно :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в пт, 23 май 2014, 06:41
Аз съм доволна от Headway. :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: cara mia в сб, 24 май 2014, 07:59
Здравейте,имате ли информация как става прехвърлянето в присъствена форма?Интересуват ме и кои са доставчиците в Бургас.Благодаря на отзовалите!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в нд, 25 май 2014, 11:41
Здравейте! Не съм чела темата, затова се извинявам, ако дублирам нечии пост или вече е говорено за това, но ви моля, поне да ми кажете на коя страница е обсъждано или да ми пишете на лични по въпроса, който ме интересува.

Одобрена съм за обучение по програмиране /програмно осигуряване/, но не знам към кой доставчик да се обърна. Това е списъкът на одобрените и лицензирани доставчици. Ако някой има представа къде може да се научи нещо, да каже /става въпрос за София/:

http://az.adminsoft.bg/search/po?search%5Bmode%5D=0&search%5Bprofession_id%5D=&search%5Bcity_id%5D=4372&search%5Bcompany_id%5D=&search%5Bkeyword%5D=0L%2FRgNC%2B0LPRgNCw0LzQvdC%2BINC%2B0YHQuNCz0YPRgNGP0LLQsNC90LU%3D&act=1&search%5Bkeyword%5D=0L%2FRgNC%2B0LPRgNCw0LzQvdC%2BINC%2B0YHQuNCz0YPRgNGP0LLQsNC90LU%3D (http://az.adminsoft.bg/search/po?search%5Bmode%5D=0&search%5Bprofession_id%5D=&search%5Bcity_id%5D=4372&search%5Bcompany_id%5D=&search%5Bkeyword%5D=0L%2FRgNC%2B0LPRgNCw0LzQvdC%2BINC%2B0YHQuNCz0YPRgNGP0LLQsNC90LU%3D&act=1&search%5Bkeyword%5D=0L%2FRgNC%2B0LPRgNCw0LzQvdC%2BINC%2B0YHQuNCz0YPRgNGP0LLQsNC90LU%3D)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ~MARIYA~ в нд, 25 май 2014, 12:42
Здравейте,
Не съм писала до сега в темата и незнам какви въпроси сте обсъждали, но се надявам някой да може да ми помогне.
В момента се обучавам по програмата дистанционно, а изпита ще ми е началото на юли в София и ще е в две части в два последователни дни. Всеки момент очаквам бебе и за мен ще е непосилно да пътувам 300 км с едномесечно бебе, а и нямам представа къде ще пренощуваме. Та въпросът ми е някоя от вас запозната ли е дали може да се отложи по някакъв начин изпита или да се проведе и той дистанционно? В тази ситуация с кого трябва да разговарям - с организацията, с бюрото по труда? Приемам всякакви съвети и препоръки, защото в момента вместо да мисля за малкото същество и най-щастливия момент в живота ми, аз само умувам как ще се явя на изпит :(


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в нд, 25 май 2014, 12:54
Подкрепям solenka!  :bouquet:

Евроалианс е добър избор. :peace:
Там имат и такива съботно-неделни курсове.
От събраните мнения май нещата клонят към Евроалианс. Къде се провеждат занятията, защото в сайта виждам 3 адреса?

Отзиви за Максимум има ли?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: FBID613518248 в нд, 25 май 2014, 14:39
Тази седмица ми предстои да взема ваучера в направление Компютърна графика.

Някой може ли да даде инфо за Домек, Информа, НТС и друг някой?
Почти съм се навил за дистанционно. Гледам, че информа някакви таблети подарявали  :lol: :lol: и това ме кара да се съмнявам, че не са много много на ниво.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в нд, 25 май 2014, 15:43
Здравейте,
Не съм писала до сега в темата и незнам какви въпроси сте обсъждали, но се надявам някой да може да ми помогне.
В момента се обучавам по програмата дистанционно, а изпита ще ми е началото на юли в София и ще е в две части в два последователни дни. Всеки момент очаквам бебе и за мен ще е непосилно да пътувам 300 км с едномесечно бебе, а и нямам представа къде ще пренощуваме. Та въпросът ми е някоя от вас запозната ли е дали може да се отложи по някакъв начин изпита или да се проведе и той дистанционно? В тази ситуация с кого трябва да разговарям - с организацията, с бюрото по труда? Приемам всякакви съвети и препоръки, защото в момента вместо да мисля за малкото същество и най-щастливия момент в живота ми, аз само умувам как ще се явя на изпит :(

Говори с доставчика ти и би трябвало да може да се отложи изпита.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в пн, 26 май 2014, 11:24
Прегледах някои сайтове и програма за обучение по програмиране и имаше много скапани програми, по които се учат предимно общи неща, които никога не ти трябват /също както обучението ми за висше образование/. В крайна сметка програмата на "Кабината" ми хареса, свързах се с тях, времето, в което се провеждат курсовете ми е удобно - мога да се запиша от 30.06. Единствено нямам никакви впечатления и почти няма мнения за тях в нета. Някой има ли мнение за курсовете, проведени от "Кабината"? НАучава ли се нещо при тях? За мен е важно да науча нещо, не да придобия степен, защото аз степен си имам, но не и знания и умения.  :2tooth:
Та има ли отзиви за "Кабината"?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: solenka в пн, 26 май 2014, 11:49
Подкрепям solenka!  :bouquet:

Евроалианс е добър избор. :peace:
Там имат и такива съботно-неделни курсове.
От събраните мнения май нещата клонят към Евроалианс. Къде се провеждат занятията, защото в сайта виждам 3 адреса?

Отзиви за Максимум има ли?
В зависимост в кой ден ще ти е курса и от кое ниво ще започнеш, ще ти кажат на кой адрес ще ти се провежда курса. Препоръчително е на място да се отиде да се говори. Централата им е на адреса до хотел Ленинград (забравих точно името на улицата, "Самара" мисля, че се казваше).


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: unchita в пн, 26 май 2014, 11:51
Къде се провеждат занятията, защото в сайта виждам 3 адреса?

Аз карах курс по френски в Евроалианс, също съм доволна  :peace: Сградата, в която се провеждат занятията, е до х-л Санкт Петербург


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: melinda calisto в пн, 26 май 2014, 13:17
Здравейте,
Не съм писала до сега в темата и незнам какви въпроси сте обсъждали, но се надявам някой да може да ми помогне.
В момента се обучавам по програмата дистанционно, а изпита ще ми е началото на юли в София и ще е в две части в два последователни дни. Всеки момент очаквам бебе и за мен ще е непосилно да пътувам 300 км с едномесечно бебе, а и нямам представа къде ще пренощуваме. Та въпросът ми е някоя от вас запозната ли е дали може да се отложи по някакъв начин изпита или да се проведе и той дистанционно? В тази ситуация с кого трябва да разговарям - с организацията, с бюрото по труда? Приемам всякакви съвети и препоръки, защото в момента вместо да мисля за малкото същество и най-щастливия момент в живота ми, аз само умувам как ще се явя на изпит :(
    Ако се обучаваш при едни господа от Казанлък, те правят изпит и в Сф. Настоявай да се явиш там, ако ти е по- удобно.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в пн, 26 май 2014, 14:15
Благодаря момичета! Утре ще разуча на място.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фиффи в пн, 26 май 2014, 20:46
Здравейте, с търсачката попаднах само на едно мнение от 2013. Някой скоро карал ли е курс по руски език, независимо дали присъствен или дистанционно?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: cara mia в пн, 26 май 2014, 20:56
Някой знае ли как става прехвърлянето от дистанционна към присъствена форма за език?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mentolka в пн, 26 май 2014, 21:48
ALIEN_CHILD, карах курс по немски в Кабината. Общо взето останах доволна - много добри преподаватели, гледа се сриозно на обучението и не се претупват нещата. При нас групата беше доста голяма и бързо се усети разлика между напредналите и тези, които започват от АБ а учителите следваха напредналите. Та... аз не успях да науча немски, но отчитам, че получих добра основа. Мои познати, които са карали курс, пак там но в по-малки групи, определено бяха доволни. А че си трябва здраво учене, трябва си  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: geryaleksandrova в вт, 27 май 2014, 07:17
Здравейте ,преди две седмици си взех уведомлението за курс по Графичен Дизайн.Дали можете да препоръчате нещо за София  (предпочитания към център и Младост )  :blush: .
Имам и още едно питане .Извинявам се ,ако е коментирано назад в темите  :blush:  ,дали мога да прехвърля ваучера от редовна форма на обучение към дистанционна?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в вт, 27 май 2014, 15:01
mentolka, благодаря ти за отзива, но за езиците нали има нива? Как така са се смесвали напреднали с нищо не знаещи?
И аз много не разбирам, да не кажа хич, от нещата, които се захващам да уча, затова и искам да ги уча. Но ако не разбера нещо, ще си питам. Там пишеше, че имат часове, в които всеки може да зададе въпросите си и да му се обясни, каквото не е разбрал. Аз силно се надявам да науча нещо, иначе за какво ми е да карам курс изобщо?!  newsm78

П.С.
geryaleksandrova, доколкото знам, може и дистанционно, и редовно да се ходи. Мисля, че няма значение /за ваучера/.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Mimica в вт, 27 май 2014, 16:15
Здравейте,
Има ли някой инфо до кой номер са стигнали ДБТ -Изток.

Имах номер 124**. Обадиха ми се преди седмица. Днес си взех уведомлението.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: FBID613518248 в вт, 27 май 2014, 21:21
Тази седмица ми предстои да взема ваучера в направление Компютърна графика.

Някой може ли да даде инфо за Домек, Информа, НТС и друг някой?
Почти съм се навил за дистанционно. Гледам, че информа някакви таблети подарявали  :lol: :lol: и това ме кара да се съмнявам, че не са много много на ниво.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в ср, 28 май 2014, 10:26
Някой знае ли как става прехвърлянето от дистанционна към присъствена форма за език?
Не става.
Трябва да спазвате графика към който Ви е издаден ваучера.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Падаща звезда в ср, 28 май 2014, 12:09
......................
 Гледам, че информа някакви таблети подарявали  :lol: :lol: и това ме кара да се съмнявам, че не са много много на ниво.
След дълго умуване аз избрах Информа, изцяло дистанционно обучение ( ходи се само веднъж за изпита накрая). Много време четох, лутах се, търсих инфо( не че има много) и се спрях на тях.Вчера си пратих уведомлението, получих SMS, че утре ще е при мен.След това  отивам до БТ да си взема ваучера и им го пращам, за да не губя повече време. Дамата с която разговарях на няколко пъти по телефона е изключително внимателна и любезна, обяснява търпеливо и подробно за всичко което попитах.
А това, че дават таблет изобщо не ме учудва. Правят го вече в много обучителни центрове ( или поне обещават) за да привлекат курсисти. Предполагам, че няма да са нищо кой знае какво, а все пак ваучера които получават е за 1800лв. Идеята на таблетите, поне в началото е била да се дават още по време на обучението, за да имат курсистите постоянен достъп, но след много злоупотреби от страна на обучаващите се, сега се получава  след като се премине държавния изпит.
Другия център за който се чудех беше  Хармония 1 ( към НБУ), там също подаряват таблет след като се получи дипломата за завършен курс. В крайна сметка  при мен това  изобщо не беше водеща причина при търсенето и окончателния избор на доставчик, но все пак, ако са така добри да ми направят подобен подарък, не бих им отказала, какъвто и да е най- малко децата ще му се зарадват.  :mrgreen:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: geryaleksandrova в ср, 28 май 2014, 13:29
......................
 Гледам, че информа някакви таблети подарявали  :lol: :lol: и това ме кара да се съмнявам, че не са много много на ниво.
След дълго умуване аз избрах Информа, изцяло дистанционно обучение ( ходи се само веднъж за изпита накрая). Много време четох, лутах се, търсих инфо( не че има много) и се спрях на тях.Вчера си пратих уведомлението, получих SMS, че утре ще е при мен.След това  отивам до БТ да си взема ваучера и им го пращам, за да не губя повече време. Дамата с която разговарях на няколко пъти по телефона е изключително внимателна и любезна, обяснява търпеливо и подробно за всичко което попитах.
А това, че дават таблет изобщо не ме учудва. Правят го вече в много обучителни центрове ( или поне обещават) за да привлекат курсисти. Предполагам, че няма да са нищо кой знае какво, а все пак ваучера които получават е за 1800лв. Идеята на таблетите, поне в началото е била да се дават още по време на обучението, за да имат курсистите постоянен достъп, но след много злоупотреби от страна на обучаващите се, сега се получава  след като се премине държавния изпит.
Другия център за който се чудех беше  Хармония 1 ( към НБУ), там също подаряват таблет след като се получи дипломата за завършен курс. В крайна сметка  при мен това  изобщо не беше водеща причина при търсенето и окончателния избор на доставчик, но все пак, ако са така добри да ми направят подобен подарък, не бих им отказала, какъвто и да е най- малко децата ще му се зарадват.  :mrgreen:

Здравей ,Падаща звезда ,мога ли да те помоля да споделиш по-подробно защо се насочи към Информа  :pray: !

На първо четене се спрях на HTC ,днес звънах да получа малко повече информация за двата им вариянта на обучение.Жената ,която вдигна не ми отговори на въпросите и не ми даде никаква конкретна информация ,а само ми обясняваше колко са търсени и колко по-бързо трябвало да направя избора си.Това доста ме подразни ... Продължавам търсенето на доставчик ...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Падаща звезда в ср, 28 май 2014, 14:49

Здравей ,Падаща звезда ,мога ли да те помоля да споделиш по-подробно защо се насочи към Информа  :pray: !
......

Здравей,
Първо едно момиче тук сподели че се колебае за тях и за това се поразрових по- старателно. :)
После се оказа, че  имам позната която е карала там един от курсовете( макар и различен) и ми даде добър отзив, прочетох  хубави неща и тук,  в по- задни теми, може би от преди година. Дамата пишеше, че преподавателя им се справя чудесно, имаха и група във FB с двадесетина членове т.е. предполагам, че не е самореклама. Също така търсех изцяло дистанционна форма на обучение, което да не влачи повече от 6 месеца  и да приключи около НГ, тъй като през първите три месеца на годината съм изключително натоварена с други задачи. От там ме увериха, че курса е около шест - шест и половина месеца с държавния изпит, което ме устройва идеално.
Не на последно място, пак ще сложа и жената с която разговарях по телефона. Направи ми изключително добро впечатление, нещо което изобщо не може да се каже за повечето от останалите учебни центрове на които се обадих. Навсякъде ми отговаряха лаконично, неясно и често изнервено, което за мен е недопустимо. Все пак, особено когато става въпрос за изцяло дистанционна форма на обучение, се предполага, че ще ми се налага да се чувам с тях многократно и подобно отношение е много дразнещо. След като дори за да ме убедят да не правят труда да са любезни, представям си какво би било след като вече се запиша.  :ooooh:
Не благодаря!
Дали избора ми е бил добър, ще мога да споделя догодина, сега само се надявам да е така.
Та това е в общи линии.  :D


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: geryaleksandrova в ср, 28 май 2014, 18:57
Падаща звезда , благодаря !


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в ср, 28 май 2014, 19:52
Уфффф, така и не схванах предимствата на дистанционното обучение. :(  Аз за английски не виждам как детето ще ме остави 2-3 часа пред компютъра без да примрънка за 100 неща...
За графичен дизайн ми изглежда странно. Питахте ли какво се преподава? Освен познания по програмите... И как се преподава? Освен лекция, възлагат ли се конкретни задачи на курсистите и как си представят проектите на преподавателя?

По отношение на комуникацията с доставчиците: по мои скромни наблюдения от разни езикови центрове, хората които отговарят на телефона, могат да дадат компетентен отговор по въпроси свързани с документи, дати на започване и други административни подробности, но няма как да са добре запознати със самия процес на обучение...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 28 май 2014, 19:54
Аз не виждам предимства на дистанционното обучение.
То присъственото е недостатъчно, какво остава за дистанционно. :tired:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Скубиду в ср, 28 май 2014, 20:03
И според мен дистанционното обучение няма никакви предимства пред присъственото. За мен фактът, че професионално обучение се взема за 6 месеца е голям недостатък, а не предимство. За едни езикови курсове от 300 учебни часа е недостатъчен посоченият период, пък какво остава за професионално обучение.
Моя колежка кара дистанционно езиков курс и дори произношението на думите не е научила, детето и решаваше всички тестове, а има около 100 % успех на изпитите  :mrgreen:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Падаща звезда в ср, 28 май 2014, 20:09
Аз не виждам предимства на дистанционното обучение.
То присъственото е недостатъчно, какво остава за дистанционно. :tired:
Никъде не съм посочила, че неприсъствието и изцяло дистанционното обучение  генерално е предимство. Казвам, че аз търсих това.
Ходя на работа от 9-17 пет дни в седмицата, имам две деца, един навлизащ в пубертета младеж и една обсебваща девойка, която водя на тренировки след градина, за капак съпруг който е на разположение денонощно и не винаги мога да разчитам да е у дома вечер.За мен няма друга алтернатива освен да се обучавам дистанционно. Учила съм задочно висше образование и смятам, че ако човек има желание да научи нещо, го прави, стига да има кой да го насочи, къде и какво да гледа( което се прави при този тип курсове). Ако някой не желае да научи нещо, то и всеки ден да посещава уроци, пак няма да му влезе в главата нищо. Примери за това по назад в темите има достатъчно много.  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Скубиду в ср, 28 май 2014, 20:15
И аз съм с две деца - в пуберска и градинска възраст и ходя на работа, но избрах присъствената форма. 9-месечният езиков курс от 300 учебни часа беше много натоварен, за обучение от 900 уч. часа за 6 месеца - направо не вярвам, че може да се научи нещо. Друг е въпросът, ако се цели само да се вземе тапия.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в ср, 28 май 2014, 20:26
9-месечният езиков курс от 300 учебни часа беше много натоварен,
Имаше ли реален резултат от този курс? Много се опасявам, че ще препускаме през материала и в някакъв момент ще загубя нишката.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Скубиду в ср, 28 май 2014, 20:39
9-месечният езиков курс от 300 учебни часа беше много натоварен,
Имаше ли реален резултат от този курс? Много се опасявам, че ще препускаме през материала и в някакъв момент ще загубя нишката.

При мен и при тези които вложиха старание - да. Посещавах редовно часовете и се упражнявах в малкото си свободно време. Учителката беше взискателна и всеотдайна  :peace: Една част от курсистите почти не идваха, при тях нямаше ефект.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Падаща звезда в ср, 28 май 2014, 20:43
....за обучение от 900 уч. часа за 6 месеца - направо не вярвам, че може да се научи нещо. Друг е въпросът, ако се цели само да се вземе тапия.

Между това да се учи изцяло нов език и графичния дизайн според мен има значителна разлика. Това първо.После ако има на кой да се разчита у дома редовно, също е доста различно. И не на последно място, смятам че на тази възраст трябва да сме се научили да си преценяваме възможностите сами.
Ако бях получила уведомлението си преди години, а не година и половина след като съм го подала, можех да отделя и 12 месеца присъствена форма, дори целодневно да седя на курс. Само дето  за БГ държавната администрация се оказва, че 18 месеца забавяне са си съвсем в реда на нещата.Може би си мислят, че  чакаме до телефона да благоволят да ни изтеглят номерчето и да хукнем да се обучаваме, че да не би да изтървем и крайния срок от 08.2015. В момента аз обаче вече съм ангажирана с ред други неща, които не позволяват да отделя на този курс повече от 6 - 7 месеца и то във време което е удобно за мен( ако ще и посред нощ да вися на компа). Другия вариант,лично за мен е да се откажа. Нещо което обаче не смятам да направя. Просто  ще се мобилизирам през следващите 6-7 месеца и ще опитам да си движа всичко паралелно. Ще чета повече, ще спя по малко и така. :crazy:
Няма общовалидни правила за всички, за това се предлага избор кой каква форма да избере за себе си.Пак казвам ако човек иска, ще намери начин, ако не , ще намери оправдание
И за финал да уточня, че определено не целя само да взема една тапия. :D


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Скубиду в ср, 28 май 2014, 20:53
Падаща звезда, аз не учих нов език, а опреснявах и надграждах знанията си. Уверявам те, че на новаците в езика им беше многократно по-трудно.
С постовете си не целя да те откажа от курса. Само хвърлям светлина върху натоварването и формите на обучение, за да може четящите темата да преценят възможностите си.
Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в ср, 28 май 2014, 21:01
Как за 6 месеца може да се вземе курс от 960 часа? По 40 часа на седмица? Това са 5 дни по 8 часа . Изглежда ми направо страшно.
Аз имах по-горе едно питане - как се провеждат тези часове -  само уроци /лекции, а проекти правят ли се, поставят ли се практически задачи на курсистите, обсъждат ли се? Графичният дизайн не е само познаване на програмите нали?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Падаща звезда в ср, 28 май 2014, 21:05
Падаща звезда, аз не учих нов език, а опреснявах и надграждах знанията си. Уверявам те, че на новаците в езика им беше многократно по-трудно.
С постовете си не целя да те откажа от курса. Само хвърлям светлина върху натоварването и формите на обучение, за да може четящите темата да преценят възможностите си.Е, то едва ли има съмнение, че с присъствена форма е в пъти по- лесно да се учи. Все едно да се сравни редовно и задочно обучение. Винаги първото е по- лесно и ползотворно.
Когато обаче човек няма алтернатива, се налага да се правят компромиси. Просто не вярвам в това, че ако се положи старание и има на лице желание да се научи и надгражда не може да се случи и от разстояние. Най- важното и водещо преди всичко е амбицията и хъса да вървиш напред.  :peace:

Как за 6 месеца може да се вземе курс от 960 часа? По 40 часа на седмица? Това са 5 дни по 8 часа . Изглежда ми направо страшно.
Аз имах по-горе едно питане - как се провеждат тези часове -  само уроци /лекции, а проекти правят ли се, поставят ли се практически задачи на курсистите, обсъждат ли се? Графичният дизайн не е само познаване на програмите нали?
Някъде по 5 часа на ден се пада, но може и да не си през цялото време забит в компютъра, достатъчно е да си логнат. Определено не мисля, че ще е нещо което ще мина просто ей така между другото и без да го усетя.Ще си трябва учене. До колкото разбрах изучават се  Adobe Photoshop CS5, Coreldraw , Macromedia Dreamweaver , Adobe InDesign, Macromedia Flash. Когато получа програма, ще видя конкретно от кое по колко часа. Правят се няколко проекта. Учебните материали и лекции се изпращат на мейл, има лектор и консултанти. Провеждат се консултации по график и т.н.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 28 май 2014, 21:07
Покрепям Скубиду. :peace:
Учила съм език пак в извънработно време, но не толкова интензивно.
Научих много тогава и съм изключително доволна от този курс.
Сега, по програмата, повторих същото ниво.
Да не кажа, че съм разочарована, но определено не е това което исках.

Нито учебниците са достатъчни (на предния курс имах 5 комплекта учебник + уч.етрадка), изписвахме по една тетрадка А4 за работа в клас за всяко ниво (5) + още една за домашни., нито времето стига.
На този изкарах с една тетрадка целия курс, 3 нива. :roll:
Домашни в нашата школа нямаше, ако искаш да учиш думи, учиш, ако не, никой не те проверява.
Накрая всички взехме дипломи, даже и такива дето имаха по много отсъствия. :ooooh:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в ср, 28 май 2014, 21:40
Падаща звезда,
 Какви въпроси обсъдихте - само условията или и конкретната програма?
 Питала ли ги нещо от това, което аз питах по-горе?
Като чета какво е написано в сайта им за тази специалност - нищо не мога да разбера. 
За какво точно са му на графичния дизайнер: "основи на информатиката", да не говорим за електротехника. А какво означава:  структурно програмиране и  обектно – ориентирано програмиране - на мен ми звучи като нещо за програмисти, а не за дизайнери или просто като сложно звучащи думички. Кому е нужно да се губят и без това малкото часове с услуги в интернет, компютърни мрежи, периферни устройства? ....
Нещо да се споменава за цвят, композиция, перспектива, типография? А за полиграфия? Аз поне си мисля, че това са основните неща за графичния дизайн, а не електротехника или програмиране.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Падаща звезда в ср, 28 май 2014, 22:03
Като чета Скубиду и  happy mama®  започвам да се обезкуражавам.  :tired:
Все се надявам, че ще се предостави възможност поне на желаещите да научат нещо да го направят, а не само да се вземат едни пари.
 By The Way, подробен график с  разбивка по предмети и часове ще получа след когато изпратя ваучера.  Честно казано изобщо не ми мина през ума да поискам да ми пратят един за да го разгледам подробно, защото до колкото разбрах  всички центове работят с предварително спуснат график към който са длъжни да се придържат.
Факт е, че на почти всички програми които прочетох има поне 100 часа пълнеж като ЗБУТ, пазарна икономика и още няколко откровено излишни предмета. После има 200 и нагоре часа обща информатика, въведение в интернет... за тях може би в някаква част има смисъл, но пак според мен са твърде много като часове. За изучаването на самите програми са отделени около 600 часа, по - голямата част от които е практика. 
Туй то.  :D


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в ср, 28 май 2014, 22:22
Така е! Има задължителен пълнеж. Това, което ме смущава е, че надълго и нашироко са описали пълнежа, а съществената част е маркирана само с няколко програми (изписаното преди това няма общо с графичния дизайн), при това две от програмите са напълно излишни за случая. И не става ясно точно дали и как ще се учат важните за специалността неща. Практика - ама практика по програмите или по графичен дизайн? Различно е, много различно...
Без конкретни творчески проекти (не само технически) и обсъждането им с преподавателите, (което в дистанционна форма ми е трудно да си представя как ще стане)... не мисля, че изобщо може да се нарече "графичен дизайн".


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Скубиду в ср, 28 май 2014, 22:23
Като чета Скубиду и  happy mama®  започвам да се обезкуражавам.  :tired:
Все се надявам, че ще се предостави възможност поне на желаещите да научат нещо да го направят, а не само да се вземат едни пари.

Който има желание /и свободно време/ все нещо ще научи. Въпросът е, че материалът е много и се преподава интензивно. Ще се се повторя - не искам да те обезкуражавам, само съветвам да се избират по-дълги курсове и по възможност с присъствена форма  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 29 май 2014, 06:47
Като чета Скубиду и  happy mama®  започвам да се обезкуражавам.  :tired:
Все се надявам, че ще се предостави възможност поне на желаещите да научат нещо да го направят, а не само да се вземат едни пари.

Който има желание /и свободно време/ все нещо ще научи. Въпросът е, че материалът е много и се преподава интензивно. Ще се се повторя - не искам да те обезкуражавам, само съветвам да се избират по-дълги курсове и по възможност с присъствена форма  :peace:

Това имах предвид и аз. :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в чт, 29 май 2014, 10:39
 
За какво точно са му на графичния дизайнер: "основи на информатиката", да не говорим за електротехника. А какво означава:  структурно програмиране и  обектно – ориентирано програмиране - на мен ми звучи като нещо за програмисти, а не за дизайнери или просто като сложно звучащи думички. Кому е нужно да се губят и без това малкото часове с услуги в интернет, компютърни мрежи, периферни устройства? ....
Нещо да се споменава за цвят, композиция, перспектива, типография? А за полиграфия? Аз поне си мисля, че това са основните неща за графичния дизайн, а не електротехника или програмиране.

ами всъщност графичния дизайнер превръща цветовете, шрифтовете и графиките в цифри
и как очакваш например да правиш сайтове без да знаеш какво е обектно-ориентирано програмиране
или пък да обработваш растери, или да подготвяш предпечат, без да умееш да си служиш с периферните устройства?
не мисля, че целта точно на този курс е да те научи да рисуваш  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в чт, 29 май 2014, 12:32
Благодаря за разяснението, но графичният дизайнер не прави сайтове, а дизайн за печатни издания. Сайтовете се правят от програмисти или уеб дизайнери  ;-) Жалко е, че много хора записват да учат специалност, която дори не знаят какво означава.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Щефи в чт, 29 май 2014, 13:01
Здравейте :) Има ли отделна тема за доставчиците в Пловдив?

Няма.
Какво те интересува?

Интересуваше ме информация относно доставчиците - къде е по-добре да се кара курс за хотелиер. И под "по-добре" имам предвид наистина сериозно отношение, компетентни преподаватели и добра база  :peace:

Аз  ще търся доставчик за кулинарна специалност, препоръчаха ми Синергон като разполагащи с добра база от фирмите предлагащи хотелиерство и ресторантьорство, сега ще ги търся да ги разпитам подробно.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в чт, 29 май 2014, 14:55
Благодаря за разяснението, но графичният дизайнер не прави сайтове, а дизайн за печатни издания. Сайтовете се правят от програмисти или уеб дизайнери  ;-) Жалко е, че много хора записват да учат специалност, която дори не знаят какво означава.

споко дишай, друго съм записала  :bowuu:

Цитат
Продуктите на графичният дизайн са в много форми, най-разпространените са:
- Печатен дизайн и оформление - книги, периодични издания, плакати
- Уебдизайн и потребителски интерфейси
- Филми, CD, DVD - дизайн на встъпителните елементи, анимация, рекламни материали
- Графична идентичност, графичен дизайн на фирмени знаци, фирмени рекламни материали, указателни табели и други
- Продуктов дизайн, опаковки,

Цитат
Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалност “Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер” се състои в рисуване на група обемни тела по натура.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в чт, 29 май 2014, 15:03
успокоих се! особенно като разбрах, че знаете значението на думата интерфейс  


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в чт, 29 май 2014, 20:19
Не се косете. Сестра ми сама научи вкъщи графичен дизайн по изброените програми, гледайки обяснителни видеота в youtube и обяснения из нета. Сега се занимава професионално с тези неща и е на добро ниво. Но на нея й трябваха години, за да се усъвършенства. Целта на тези курсове е да се даде основа. Останалото човек трябва сам да си заработи, но трябва и доста свободно време, за съжаление.  :tired:

 На мен лично тези Информа  не ми допаднаха - много дървен сайт имат и тъй като аз искам да уча уеб програмиране, се замислих, че те един сайт не могат да направят като хората, така че се отказах да ме учат. Плюс това програмата трябва да се тегли (*pdf формат) - това също не ми хареса. В крайна сметка това ме отказа да кандидатствам при тях. На някои други доставчици не харесах програмата. И аз ще се обучавам дистанционно, но възнамерявам да питам за всичко, което не разбирам, ако ще да изглеждам като последна глупачка. Като цяло не виждам голяма разлика между дистанционно обучение и присъствено. И в присъственото има хора, които присъстват само тялом, а духом и умствено са нейде другаде. Все пак имаш контакт в реално време с преподаватели и други учащи се, можеш да питаш и т.н. Единствено спестяваш от големите разходки. Но ще видим как ще ми се стори де, до сега не съм се обучавала по тази система, но според мен може да бъде достатъчно ефективна, ако човек присъства с ума си на всички занятия.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в чт, 29 май 2014, 20:23
Падаща звезда,
 Какви въпроси обсъдихте - само условията или и конкретната програма?
 Питала ли ги нещо от това, което аз питах по-горе?
Като чета какво е написано в сайта им за тази специалност - нищо не мога да разбера. 
За какво точно са му на графичния дизайнер: "основи на информатиката", да не говорим за електротехника. А какво означава:  структурно програмиране и  обектно – ориентирано програмиране - на мен ми звучи като нещо за програмисти, а не за дизайнери или просто като сложно звучащи думички. Кому е нужно да се губят и без това малкото часове с услуги в интернет, компютърни мрежи, периферни устройства? ....
Нещо да се споменава за цвят, композиция, перспектива, типография? А за полиграфия? Аз поне си мисля, че това са основните неща за графичния дизайн, а не електротехника или програмиране.
От тия програми бегайте далеч! Това са неща, които никога няма да ви влязат в употреба. На времето съм ги учила и само съм си загубила времето.  :tired: Гледайте нещо конкретно по някоя програма да се учи, т.е., самата програма или език, не такива общи приказки - това е програма за висшите училища, учи се няколко години и не става за нищо - собствен опит!  :tired:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в чт, 29 май 2014, 21:17
Това са неща, които никога няма да ви влязат в употреба.
Така е!

това е програма за висшите училища, учи се няколко години и не става за нищо - собствен опит!  :tired:
Програмата във висшите училища ми е много добре позната и подобен идиотски пълнеж там няма, (освен в колежите, но те са друга тема)! Информация по теми, пряко свързани със специалността и много практически задачи - само така става!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: lotus2010 в пт, 30 май 2014, 12:46
Здравейте, момичета и момчета
извинявам се, че се намесвам в спора, но искам само да поясня нещо - Доставчиците на обучение са Учебни центрове сключили споразумение с Агенция по заетостта да работят по схема "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ".
Но за да си Учебен център или както е точното наименование ЦПО /Център за професионално обучение/ плащаш не малка сума като такса за лицензиране, подготвяш куп бумаги, хартии, програми, според изисквания отпреди 100 г. и се подчиняваш на правилата на НАПОО /Националната агенция за професионално образование и обучение/, която те лицензира и всяка година се отчиташ спазваш ли програмите си, които макар и остарели са лицензирани и това е.
ЦПО - тата са длъжни да спазват програмите, защото свидетелствата които издават се сканират и изпращат в НАПОО и предметите и хорариума следва да съответства с програмата която е подадена в НАПОО.
Така че този пълнеж от предмети, не може да се заобиколи от ЦПО - то по тяхна воля.
Друг е въпроса напрактика всеки център как практикува - и дано повечето са по-смели и с риск да им отнемат лиценза от НАПОО, да наблягат на практиката и новостите, особено в динамичните IT професии.

Не че защитавам ЦПО- тата, но имах опит с едно такова и затова съм наясно.

УСПЕХ НА ВСИЧКИ!!!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в пт, 30 май 2014, 13:23
Програмата във висшите училища ми е много добре позната и подобен идиотски пълнеж там няма, (освен в колежите, но те са друга тема)! Информация по теми, пряко свързани със специалността и много практически задачи - само така става!
Колежите също са висши училища.  :hahaha:
 


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в пт, 30 май 2014, 17:33

Колежите също са висши училища.  :hahaha:
 
малко неадекватна реакция  :thinking:

"Колежът е училище в системата на висшето или професионалното образование.

Като висше училище колежът провежда 3-годишно обучение
В професионалните колежи ... провеждат обучение със срок до 2 години и дават четвърта степен на професионална квалификация.
От гледна точка на нормативната уредба колежите от първия вид работят по Закона за висшето образование, а професионалните колежи - по Закона за народната просвета и Закона за професионално образование и обучение."

Тази специалност се изучава в професионалните колежи, а там имат същите задължителни странни и безсмислени предмети, както в обсъжданата в темата програма.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в пт, 30 май 2014, 17:44
lotus2010, спор няма. Темата беше съвсем друга. Има задължителни предмети, които се спускат, но това са английски, компютърни системи и т.н. За електротехниката не ми се вярва да е задължителна, но както и да е... Мисълта ми беше, че изглежда странно (и поражда съмнения в компетентността на съставилите описанието на програмата)  да се отделя повече внимание на "пълнежа", а съществената част да е само маркирана. Това, че някои се е държал любезно по телефона не означава че е компетентен. Но няма и как да бъде. Човека на телеона е от администрацията.
Момичета не си правете изводи за качеството на обучението по едим мил телефонен разговор с човек, който само събира документите.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в пт, 30 май 2014, 20:34

Колежите също са висши училища.  :hahaha:
 
малко неадекватна реакция  :thinking:

"Колежът е училище в системата на висшето или професионалното образование.

Като висше училище колежът провежда 3-годишно обучение

E?! Не знам да е ставало дума за друг вид колеж, освен за
Цитат
висше училище
.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в пт, 30 май 2014, 21:03
Аз споменах колежите, в които се изучава тази специалност, а те не са висши училища, а професионални колежи. Ако ви е трудно да схванете разликата - проблемът е ваш.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: purple angel в пт, 30 май 2014, 21:34
Моля за помощ. Преди 1 година изкарах курса по анг.език и бях решила,че няма да карам втория ми избор. Преди месец ми се обадиха от БТ и ми казаха,че ако не отида до 1 седмица ваучера ще ми изгори. Бях решила да не се занимавам повече с тази програма,защото останах много разочарована от доставчика по анг.език. Вчера пак ми звънаха и пак ме помолиха ,ако желая да отида да си получа уведомлението и че няма проблем да отлагам няколко пъти и да си намеря добра фирма за обучение и че няма да има проблем ,ако не си намеря да не започна.Така ли е наистина. Премислих го и понеже сега удължиха срока реших,че все пак е добре да изкарам и второто си желание. Днес нях за получаване на уведомлението и взех да гледам списъците с доставчици на обучение,но е много дълъг и пръснат и се отказах. Имаше на стената стъпките в интернет и как да проверя там за тях. Обаче нещо не намерих тези доставчици,а и в темата на първа страница също ми дава грешка. Моля да ми помогнете.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Тинтири-Минтири в пт, 30 май 2014, 21:59
Някой да има информация до кой номер са стигнали във БТ Възраждане? Благодаря!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Soñadora в пт, 30 май 2014, 22:19
mdr,
ето активен линк за избор на доставчици.
Аз съм в търсене на доставчик за обучение по туризъм... Някой да сподели някакви отзиви  :pray:
Аз учих присъствено език, защото бях по майчинство, но сега с този режим вече на работа не бих издържала тази форма на обучение дори за език, където са по- малко часове, а какво остава за професионално...Вечер съм като пребита, дори да имам желание не бих могла да се съсредоточа...и това година , че и отгоре. Моите възможности са такива  :oops:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: purple angel в пт, 30 май 2014, 22:30
mdr,
ето активен линк за избор на доставчици.
Аз съм в търсене на доставчик за обучение по туризъм... Някой да сподели някакви отзиви  :pray:
Аз учих присъствено език, защото бях по майчинство, но сега с този режим вече на работа не бих издържала тази форма на обучение дори за език, където са по- малко часове, а какво остава за професионално...Вечер съм като пребита, дори да имам желание не бих могла да се съсредоточа...и това година , че и отгоре. Моите възможности са такива  :oops:
Къде е линка?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фиффи в пт, 30 май 2014, 22:35
Някой да има информация до кой номер са стигнали във БТ Възраждане? Благодаря!

На мен ми звъннаха миналия понеделник (19.05) да отида да си взема уведомлението. Не си спомням точно номера, намериха ме, но ми се струва, че беше 7040 и няколко  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в пт, 30 май 2014, 22:40
Някой има ли идея във Варна докъде са стигнали?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sky angel в сб, 31 май 2014, 05:57
Около 7000 за Варна


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Щефи в сб, 31 май 2014, 08:20

списък с доставчици http://az.adminsoft.bg/search/po (http://az.adminsoft.bg/search/po)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Тинтири-Минтири в сб, 31 май 2014, 09:36
Някой да има информация до кой номер са стигнали във БТ Възраждане? Благодаря!

На мен ми звъннаха миналия понеделник (19.05) да отида да си взема уведомлението. Не си спомням точно номера, намериха ме, но ми се струва, че беше 7040 и няколко  :peace:

Пфу, изобщо не са напреднали май... Много странно, в други бюра са прехвърлили 10К, а тук си седят на едно място от няколко месеца. Май да не се надявам да стигнат до мен :(


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в сб, 31 май 2014, 11:19
Аз споменах колежите, в които се изучава тази специалност, а те не са висши училища, а професионални колежи. Ако ви е трудно да схванете разликата - проблемът е ваш.
А пък аз имах предвид висшите училища, в които се изучават тези предмети като електротехника, приложни програмни продукти, обектно ориентирано програмиране, периферни устройства..., излизаш компютърен специалист с висше образование и не знаеш нищо.  :)
Но там си казват, че който иска да може и знае нещо, трябва да се учи допълнително.   ;-) Те дават само основата, която всеки решава как да изгради. Аз лично не бих посещавала курс, на който се учат общи предмети, а не конкретна програма/и.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: cara mia в сб, 31 май 2014, 17:02
Здравейте,как да разбера за доставчици на английски присъствено в Бургас кои са?Благодаря предварително!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в сб, 31 май 2014, 19:02
Благодаря :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Soñadora в сб, 31 май 2014, 23:13
Ох, съжалявам...пропуснала съм го  :oops:
http://az.adminsoft.bg/search/po


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: cara mia в нд, 01 юни 2014, 07:20
Благодаря,Цъфс!Защо ми излизат само дистанционно?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в нд, 01 юни 2014, 10:26
Здравейте!

Аз си получих уведомлението, намерих си доставчик и ми дадоха отрязъка. Трябва да го занеса в БТ и да си взема ваучера.
Първият ми въпрос е дали на момента дават ваучерите, тъй като аз трябва да пътувам до друг град и иска да избегна разкарването 2 пъти.
Второто ми питане е кога точно да занеса отрязъка. Курсът ми започва на 14-ти, а аз трябва 7 дни преди началото да си взема ваучера, но се пада събота. Един ден преди това ли да отида или да изчакам понеделеник, когато ще остават 5 дни до началото на курса?
Малко глупави въпроси, но тъй като всеки път за нещо ме връщат и ми омръзна да се разкарвам искам да съм наясно :)

Благодаря ви предварително!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в нд, 01 юни 2014, 12:07
Здравейте,как да разбера за доставчици на английски присъствено в Бургас кои са?Благодаря предварително!
http://az.adminsoft.bg/search/kk?search[mode]=0&search[competence_id]=6&search[language_id]=3&search[city_id]=300&search[company_id]=&act=1

Копирай линка в браузъра.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в нд, 01 юни 2014, 13:03
Здравейте!

Аз си получих уведомлението, намерих си доставчик и ми дадоха отрязъка. Трябва да го занеса в БТ и да си взема ваучера.
Първият ми въпрос е дали на момента дават ваучерите, тъй като аз трябва да пътувам до друг град и иска да избегна разкарването 2 пъти.
Второто ми питане е кога точно да занеса отрязъка. Курсът ми започва на 14-ти, а аз трябва 7 дни преди началото да си взема ваучера, но се пада събота. Един ден преди това ли да отида или да изчакам понеделеник, когато ще остават 5 дни до началото на курса?
Малко глупави въпроси, но тъй като всеки път за нещо ме връщат и ми омръзна да се разкарвам искам да съм наясно :)

Благодаря ви предварително!
от 9 до 13 можете да вземете ваучера.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: cara mia в нд, 01 юни 2014, 16:12
By The Way,Благодаря!Който има определени впечатления за Бургас,може да ми пише на лс.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: санела в нд, 01 юни 2014, 20:53
 Получих уведомление, но не намирам доставчик на специалността, мога ли да запиша близка до нея или трябва да е точно тази, за която е уведомлението? newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в нд, 01 юни 2014, 21:49
KaMu, много ти благодаря!!!   :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: purple angel в нд, 01 юни 2014, 22:52
Бягай от Давитоз. Ужасно е обучението им. Изгубих си 6 месеца.Някой от Бургас да записва сега или да е изкарал курс за хотелиерство да предложи фирма?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Падаща звезда в вт, 03 юни 2014, 11:10
Определено вече разбрах, защо рядко се пише кой доставчик е избрал даден потребител.То и аз съжалих, че го направих.Мигом почва едно надприказване, колко са му грешни мотивите колко не бивал доставчика...... :ooooh:
Писах достатъчно ясно, мисля и разбираемо какво ме е насочило към Информа. Не съм се юрнала само заради единия ми ти любезен тон да уча на дадено място, но ако сте се сблъскали с още пет отговарящи едносрично и не даващи никаква информация, това определено би ви направило добро впечатление.
Аз започвам на 6.06, след 6 месеца ( ама че шестици насъбрах  :crazy:) ще мога да кажа, дали решението ми е било правилно или не.
Пожелавам на всички очакващи обаждане да го получат скоро и много ползотворни курсове при съвестни доставчици!  :D :D :D


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: fllower82 в вт, 03 юни 2014, 14:56
Здравейте,получих уведомлението си за обучение по английски език и сега проучвам вариантите за дистанционно. Първоначално се бях насочила към Кабината ,но се отказах поради многото противоречиви и главно негативни отзиви. Сега разглежадам вариантите в Информа и е-obuchenie. Също така и Британика,който предлагат вариант 60 % присъствено и 40 % дистанционно обучение,но не успяха много да ме насочат,все още нямали изготвени планове.Питах ги дали при присъственото обучение се изисква 2 пъти в седмицата обучение на място,защото ако е така отпада като вариант.Ако има с посещение 1 път в седмицата и др. дистанционно ще успея,но при 2 пъти седмично нямам възможност.
Моля ако някой има отзиви за обучението при някой от споменатите доставчици да пише,защото май от много мислене ще трябва да си удължа с 1 месец решението. С малко дете съм и затова търся дистанционно,разбира се ако имаше кой да се грижи за нея ,щях да избера изцяло присъствен вариант.но ето,че програмата много се проточи и сега се съобразявам и с други критерии.
Благодаря предварително!
P.S. Става въпрос за Пловдив :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: voodoogirl в вт, 03 юни 2014, 15:24
Здравейте,

тук има публикувани мнения за Кабината от хора, които вече са завършили курсове по 'Аз мога повече'. В края на обучението си, всеки завършващ е длъжен да попълни анкета по образец на Агенция по заетостта.

http://azmoga.kabinata.com/testimonials.php (http://azmoga.kabinata.com/testimonials.php)

Мисля, че ще е интересно и полезно.

успех на всички в чакането, търсенето, ученето и завършването.  :lol:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Nedstyr в ср, 04 юни 2014, 12:16
Здравейте,

тук има публикувани мнения за Кабината от хора, които вече са завършили курсове по 'Аз мога повече'. В края на обучението си, всеки завършващ е длъжен да попълни анкета по образец на Агенция по заетостта.

http://azmoga.kabinata.com/testimonials.php (http://azmoga.kabinata.com/testimonials.php)

Мисля, че ще е интересно и полезно.

успех на всички в чакането, търсенето, ученето и завършването.  :lol:

Интересно е, че въпросните анкети са качени на сайта на Кабината. Как да знаем, че не са били манипулирани ...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: emilybr в ср, 04 юни 2014, 14:51
Някой за присъствено обучение по английски за София? Аз съм се ориентирала към Фондация "Кирил и Методий".


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в ср, 04 юни 2014, 17:02
Някой знае ли какво се случва ако след започване на курса ме съкратят от работа и отида на борсата? Прекъсва ли се обучението и ще направят ли някакъв проблем?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Скубиду в ср, 04 юни 2014, 19:20
Някой знае ли какво се случва ако след започване на курса ме съкратят от работа и отида на борсата? Прекъсва ли се обучението и ще направят ли някакъв проблем?

Не.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в ср, 04 юни 2014, 22:05
Някой знае ли какво се случва ако след започване на курса ме съкратят от работа и отида на борсата? Прекъсва ли се обучението и ще направят ли някакъв проблем?

Не.
Така е! Няма проблем, важно е в момента на започване на курса да си на работа!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: fllower82 в ср, 04 юни 2014, 23:20
  NEDSTYR-Да,има нещо съмнително,дори факта,че мненията са само положителни.Може и да е така,но предпочитам мнение от хора, който могат обективно да споделят мнение от обучението.Интересувам се и от други доставчици на дистанционно обучение.
Благодаря предварително!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Magi-to в чт, 05 юни 2014, 03:16
Каква е разликата между "Графичен дизайн" и "Компютърна графика".  Моля препоръчайте добър доставчик на тези курсове!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: liani в чт, 05 юни 2014, 04:26
Здравейте, аз завърших немски в Кабината преди 3 мес. по програмата. Доволна съм като цяло,определено понаучих, като се има в предвид,че и азбуката не знаех.Хубавото е,че като пропуснеш занятие после можеш да си го изслушаш на запис и така не губиш материал. Отделно можеш да влизаш когато и в който урок или ниво искаш  :peace: Е, имам и  някакви забележки,но не са от съществена важност :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: E. De Morgana в чт, 05 юни 2014, 08:25
Здравейте,одобрена съм по програмата,но ми е трудно да си избера доставчик за "Оперативно счетоводство"- гр София :)
Моля , дайте някакъв съвет или ориентир накъде да са насоча,като допълнение държа на присъствената форма на обучение,не на дистанционната .  :nature016:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в чт, 05 юни 2014, 08:33
Така е! Няма проблем, важно е в момента на започване на курса да си на работа!

Благодаря ви!  :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в чт, 05 юни 2014, 09:48
Каква е разликата между "Графичен дизайн" и "Компютърна графика".  Моля препоръчайте добър доставчик на тези курсове!
http://азмогаповече.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

http://азмогаповече.com/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD/

Графичен дизайн е насочен изцало към дизайн на печатни издания -  визитки, брошури, опаковки, каталози, книги и др.
Компютърна графика май е ориентирана повече към уеб, поне така го разбирам аз от описанието.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: teddy_bear_83 в нд, 08 юни 2014, 15:58


 Emilybr  и аз съм се насочила към Фондация "Кирил и Методий" ,но все още не се е събрала група за съботно-неделни часове.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: didanka в пн, 09 юни 2014, 10:16
да ви следя   :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: emilybr в пн, 09 юни 2014, 13:11
svetlaa1985, аз съм за групата през седмицата.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jujana2 в ср, 11 юни 2014, 09:17
 :D Здравейте,
в ФБ страницата излезе това: Училища ЕВРОПА сформира нови групи по програмата "Аз мога повече". Повече информация на телефоните в базите в цяла България: http://www.europeschools.net/learning_centers/learning_centers.htm (http://Училища ЕВРОПА сформира нови групи по програмата "Аз мога повече". Повече информация на телефоните в базите в цяла България: http://www.europeschools.net/learning_centers/learning_centers.htm)  http://www.europeschools.net/learning_centers/learning_centers.htm (http://www.europeschools.net/learning_centers/learning_centers.htm)  Да се има предвид


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: blue_water в ср, 11 юни 2014, 10:24
Здравейте, някой от вас има ли информация докъде са стигнали в БТ Младост?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: valiva в ср, 11 юни 2014, 15:39
Здравейте!

Аз получих уведомление миналата седмица - от Пловдив съм и подадох заявление в последния ден. Някой карал ли е електронна търговия дистанционно и при кой доставчик? Има добри отзиви за Кабината, но сега не го предлагат. Има го в курсове123, но не откривам отзиви за качеството на работа. Определено искам дистанционно, че иначе няма да мога.
Благодаря предварително на отзовалите се с мнения!
  :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: vess17 в ср, 11 юни 2014, 16:16
Здравейте!

Аз получих уведомление миналата седмица - от Пловдив съм и подадох заявление в последния ден. Някой карал ли е електронна търговия дистанционно и при кой доставчик? Има добри отзиви за Кабината, но сега не го предлагат. Има го в курсове123, но не откривам отзиви за качеството на работа. Определено искам дистанционно, че иначе няма да мога.
Благодаря предварително на отзовалите се с мнения!
  :bouquet:

Аз съм карала ЕлТърг в курсове 123.... копирам ти мой отговор:

Здравей, карах курса в Матев строй по препоръка на момиче, от този форум, което беше завършило там. Като цяло съм доволна, научих доста неща, но зависи и от самия човек, имаше колеги, който постоянно мрънкаха и недоволстваха от разни неща. Платформата е лесна за ползване, има форум и комуникация с колегите, както и с преподаватели. Скоро си получихме и обещаните таблети Smile
Между другото изпита се провежда в Казанлък и е два дена, просто да си наясно, но до него имаш най-малко 9 месеца. Успех!!!

Питай за подробности, ако те интересува. За мен беше най-важно да е дистанционно и да го започна възможно най-скоро...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: geryaleksandrova в чт, 12 юни 2014, 06:52
Здравейте момичета ,имам едно питане ,извиявам се ако е леко глупаво  :blush: ,но на въпроса си вчера получих два различни отговора и се чувствам доста объркана.
Вчера се записах за курс и доставчика попълни уведомлението ми ,сега в какъв срок трябва да върна отрязъка в бюрото по труда?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 12 юни 2014, 07:53
5 дни май беше.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: съпружка в чт, 12 юни 2014, 09:42
Ако курса е 660 ч. за колко месеца трябва да се вземат часовете при 3-4 пъти курс седмично? От доставчика ми казаха 6 мес. но ми се струват много.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фиффи в чт, 12 юни 2014, 10:13
Аз сега търся за руски език - 300 часа. Схемите на повечето места са 2/3 занимания през седмицата за 2-3 часа + едно уикендно през седмица или веднъж на месец и всички ориентировъчно казаха да си заделя 5-6 месеца. Така че 6 месеца за 660 часа на мен дори ми се струва малко, ако всички са присъствени. То една груба сметка - 4 пъти седмично по 4 часа (което е доста оптимистично) излиза 9 месеца.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в чт, 12 юни 2014, 13:18
Здравейте момичета ,имам едно питане ,извиявам се ако е леко глупаво  :blush: ,но на въпроса си вчера получих два различни отговора и се чувствам доста объркана.
Вчера се записах за курс и доставчика попълни уведомлението ми ,сега в какъв срок трябва да върна отрязъка в бюрото по труда?
Срока е срока на валидност на уведомлението,  който пише в горната част на у-нието


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в чт, 12 юни 2014, 14:12
Здравейте момичета ,имам едно питане ,извиявам се ако е леко глупаво  :blush: ,но на въпроса си вчера получих два различни отговора и се чувствам доста объркана.
Вчера се записах за курс и доставчика попълни уведомлението ми ,сега в какъв срок трябва да върна отрязъка в бюрото по труда?
Срока е срока на валидност на уведомлението,  който пише в горната част на у-нието
Срокът на валидност на уведомлението е 1 месец, но след като се намери доставчик и той е попълнил отрязъка от уведомлението (с фиксиран срок на начало на курса) - ваучерът трябва да се вземе най-малко 5 дни преди започване на курса. Т.е. в моментът в който имаш дата за започване на курса - валидна е тя, а не датата упомената в уведомлението.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: geryaleksandrova в пт, 13 юни 2014, 07:30
Благодаря!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в пт, 13 юни 2014, 12:42
Здравейте момичета ,имам едно питане ,извиявам се ако е леко глупаво  :blush: ,но на въпроса си вчера получих два различни отговора и се чувствам доста объркана.
Вчера се записах за курс и доставчика попълни уведомлението ми ,сега в какъв срок трябва да върна отрязъка в бюрото по труда?
Срока е срока на валидност на уведомлението,  който пише в горната част на у-нието
Срокът на валидност на уведомлението е 1 месец, но след като се намери доставчик и той е попълнил отрязъка от уведомлението (с фиксиран срок на начало на курса) - ваучерът трябва да се вземе най-малко 5 дни преди започване на курса. Т.е. в моментът в който имаш дата за започване на курса - валидна е тя, а не датата упомената в уведомлението.
не мисля че е така...ако днес попълня уведомление с начална дата на курс септември, то обучаващия трябва да върне у-нието си според срока даден от бюрото и написан на горната част на у-нието, а седем дена най-рано и деня на започване най-късно трябва да отиде за ваучерите...
Ако това което пишете, че чрез началната дата на курса вие слагате нова дата на валидност на у-нието, то ДБТ до септември как ще разберат за това-няма начин, така те ще решат че лицето се е отказало поради не спазване на срока за избор на доставчик...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в пт, 13 юни 2014, 15:30
KaMu, специално питах в бюрото по труда. В моментът в който има избран доставчик и той е попълнил уведомлението с фиксирана дата за начало на курса - валидна е датата за начало на курса, а не тази от уведомлението. Датата от уведомлението важи само докато не е избран доставчик. Допуснах подобен вариант и затова питах точно за такъв случай. Пиша не моите предположения, а отговорът, който получих от бюрото.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в пт, 13 юни 2014, 16:00
Мен и доставчикът и БТ ме предупредиха да си следя датата на уведомлението. Ако изтича преди началото на курса - да го подновя! Дори да съм избрала доставчик. Даже избраният от мен доставчик преди да ми даде отрязък погледна дали ще е валидно уведомлението към датата на започване на курса. Това беше преди седмица, така че информацията е актуална. И тъй като пътувам по 120 км, за да презаверявам уведомлението не ми е все едно.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в пт, 13 юни 2014, 16:56
Мен и доставчикът и БТ ме предупредиха да си следя датата на уведомлението. Ако изтича преди началото на курса - да го подновя! Дори да съм избрала доставчик. Даже избраният от мен доставчик преди да ми даде отрязък погледна дали ще е валидно уведомлението към датата на започване на курса. Това беше преди седмица, така че информацията е актуална. И тъй като пътувам по 120 км, за да презаверявам уведомлението не ми е все едно.

Не е нужно след като е попълнено у-нието от доставчика на обучение да се подновява...просто трябва да го върнете в ДБТ в срока на валидност вече попълнено, а да отидете за ваучерите най-рано 7 дена преди началото на курса.
Така де дори курса да започва декември , ако сега имате у-ние и то е попълнено от ДО си го връщате в бюрото с попълнена начална дата за декември и не се занимавате с тази работа до седмицата преди курса-тогава отивате за ваучера и го носите на доставчика.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в пт, 13 юни 2014, 17:19
Мен и доставчикът и БТ ме предупредиха да си следя датата на уведомлението. Ако изтича преди началото на курса - да го подновя! Дори да съм избрала доставчик. Даже избраният от мен доставчик преди да ми даде отрязък погледна дали ще е валидно уведомлението към датата на започване на курса. Това беше преди седмица, така че информацията е актуална. И тъй като пътувам по 120 км, за да презаверявам уведомлението не ми е все едно.

Не е нужно след като е попълнено у-нието от доставчика на обучение да се подновява...просто трябва да го върнете в ДБТ в срока на валидност вече попълнено, а да отидете за ваучерите най-рано 7 дена преди началото на курса.
Така де дори курса да започва декември , ако сега имате у-ние и то е попълнено от ДО си го връщате в бюрото с попълнена начална дата за декември и не се занимавате с тази работа до седмицата преди курса-тогава отивате за ваучера и го носите на доставчика.

КаМи, може и така да е и е доста по-логично. Аз правя каквото ми кажат (ако ми кажат нещо изобщо), защото и без това ме връщаха 30 000 пъти къде по моя вина, къде по тяхна... Отделно и доставчикът като обърна внимание на датата на уведомлението преди да го попълни не съм се замисляла да претендирам. Има как да улеснят процедурата леко и да намалят ходенията до БТ, но... В моя случай уведомлението не изтича преди началото на курса, но казвам какво е станало и какво са ми казали. Най-добре всеки да си пита  в бюрото, за да няма разминаване накрая и някой ощетен.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Magi-to в сб, 14 юни 2014, 12:40
Може ли да ми препоръчате доставчик за ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ,по възможност да има и присъствени часове за гр.Бургас!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: cara mia в вт, 17 юни 2014, 20:43
Искам да попитам с доставчика ли се уточнява формата на курса за език дистанционно или редовно да е?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в вт, 17 юни 2014, 20:50
Искам да попитам с доставчика ли се уточнява формата на курса за език дистанционно или редовно да е?

Да, с доставчика.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: cara mia в вт, 17 юни 2014, 21:00
Благодаря,щастливо мамче :)

Препоръки за център в Бургас ще са ми полезни за избор.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sissss в ср, 18 юни 2014, 13:13
Здравейте
От Пловдив съм и си търся доставчик по Оперативно счетоводство.Ако има и други одобрени,кажете към кой ДО сте се насочили?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: chanie в ср, 18 юни 2014, 16:58
Някой да има информация до кой номер са стигнали във БТ Възраждане? Благодаря!

Здравейте, днес ми звъннаха, че съм одобрена. Номерът е 10734 или 10743.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: chanie в ср, 18 юни 2014, 17:01

списък с доставчици http://az.adminsoft.bg/search/po (http://az.adminsoft.bg/search/po)

Ей, от половин час го търся в google. Благодаря  [smilie=smile3525.gif]


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mona77 в ср, 18 юни 2014, 21:15
Здравейте,
За мое огромно учудване след почти две години ми звъннаха от БТ Възраждане. Трябваше веднага да кажа, кой от двата курса  избирам и аз се спрях първо ключовата компетентност и сега си търся доставчик за испански език по възможност в центъра на София. Ако някой има предложения ще съм много задължена :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Тинтири-Минтири в чт, 19 юни 2014, 12:40
Някой да има информация до кой номер са стигнали във БТ Възраждане? Благодаря!

Здравейте, днес ми звъннаха, че съм одобрена. Номерът е 10734 или 10743.

Еха! Много са напреднали! Дано да стигнат и до мен, има близо 400 човека до моя номер...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в чт, 19 юни 2014, 13:12
Някой да има информация до кой номер са стигнали във БТ Възраждане? Благодаря!

Здравейте, днес ми звъннаха, че съм одобрена. Номерът е 10734 или 10743.

Аз съм във Възраждане с номер 104** а никой не ми е звънял  newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaRoLa в пт, 20 юни 2014, 10:27
Здравейте! Някой може ли да ми помогне да намеря доставчика на услугата Румънски език в Русе, защото като влизам в сайта , в който ми казаха да проверя НИщО не ми излиза ;(


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: lara_sun в пт, 20 юни 2014, 11:29
Здравейте,
в момента в БТ Младост са до около 14 500 номер,но като си взимах уведомлението служителките си говореха,че започват да одобряват нови 2 хиляди.
Аз имам питане-къде мога да видя всички доставчици,но не тези 2 странички от сайта на Агенция по заетостта,където половината са за дстанционно обучение и са само ЦПО-та,а всички школи.Отнема ми доста време да ровя школа по школа и да звъня....а и търся курс по френски и малко сложно;( Ще съм благодарна,ако някой има инфо.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: happy vanilla в сб, 21 юни 2014, 22:44
Здравейте,

От Пловдив съм. И на мен ми се обадиха от бюрото по труда някъде преди месец и половина. За съжаление не съм запазила номера си,но документи подадох на 31.10.2012. Сега си търся добър доставчик по немски език, 1-во ниво, но не дистанционно.  Моля, дайте препоръки за качествена езикова школа работеща с ваучери!

За търсещите ДО по английски език мога да препоръчам "Максимум". Доволна съм. Завърших 5- то ниво,не по програмата "Аз мога повече". Но в курса имаше 2 момичета с ваучери и те също споделиха, че са очаровани от обучението. Преподавател ни беше Яна.

Ще съм благодарна,ако някой сподели впечатления за курс по немски в Пловдив :)

И още един въпрос. Тъй като до момента никой от ДО по немски не ми вдъхва доверие колко пъти мога да презаверявам уведомлението в бюроро по труда ? Мерси


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в сб, 21 юни 2014, 23:05
За немски - Евроалианс. :peace:Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в пн, 23 юни 2014, 16:29


И още един въпрос. Тъй като до момента никой от ДО по немски не ми вдъхва доверие колко пъти мога да презаверявам уведомлението в бюроро по труда ? Мерси
Нямате ограничение, само се съобразете че:"  Срокът за приключване на обученията е 

  31.08.2015 г."


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: мече в пн, 23 юни 2014, 16:43
Здравейте,

Колко дни по-рано може да се удължи срока в БТ с 1 месец?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Josefin в пн, 23 юни 2014, 17:18
здравейте,
одобриха ме след повече от една година за курс по френски. За Пловдив кой е сериозен доставчик, кого да избера? Аз съм учила само в алианс франсез, но те не участват в тази програма.
Също така чета, че би трябвало да ме снабдят с учебници, които да задържа и да няма скрити такси. И понеже френския е малко по-специфичен, трябвало да избера доставчик, който ще формира скоро група, да не чакам...

Линковете от стр.1 не ми работят, да не са сменени - къде да видя този списък за гр. Пловдив с езиците?   :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в пн, 23 юни 2014, 17:29

Линковете от стр.1 не ми работят, да не са сменени - къде да видя този списък за гр. Пловдив с езиците?   :bouquet:http://az.adminsoft.bg/search/kk


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Josefin в пн, 23 юни 2014, 17:49
благодаря
харесах евро-алианс
за гр. Пловдив има ли отзиви?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: pumpal_1 в вт, 24 юни 2014, 19:58
Какви са актуалните крайни срокове на програмата? Още ли е до края на юли за обученията и до края на 2014 за програмата? Странно ми е как ще се получи обучението за супер/хипег/мега кратък срок, след като ми се обадиха с новина за одобрение?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: съпружка в вт, 24 юни 2014, 20:10
Колежка днес си взе ваучера и пишеше 31 декември 2015, а аз знам че е до края на август 2015, явно пак са го удължили.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Тинтири-Минтири в ср, 25 юни 2014, 16:15
Днес получих обаждане от БТ Възраждане, че съм одобрена... Явно действат бързо. Номерът ми е малко над 11 000


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в ср, 25 юни 2014, 20:38
Не спирам да се изумявам. Вече втори човек получава обаждане от Възраждане с по-голям от моя номер  newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: *Elle* в ср, 25 юни 2014, 22:57
 И аз съм одобрена за курс по Оперативно счетоводство. Моля за отзиви за доставчици и най-вече за дистанционно обучение, тъй като вече работя и ще ми е трудно да ходя и на курс. Когато кандидаствах през 2012, още бях в майчинство.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в ср, 25 юни 2014, 23:28
Колежка днес си взе ваучера и пишеше 31 декември 2015, а аз знам че е до края на август 2015, явно пак са го удължили.

Попитах ги за този срок до края на годината в БТ и ми обясниха, че за завършване на курсовете срокът е 31-ви август, а това за 31-ви декември касаело доставчиците и бюрата по труда. Имали си срокове за обработване на документи след това, за изплащане на парите и т.н.
Така че освен ако няма промяна през последните 2 седмици срокът си е 31-ви август 2015 г. поне за нас - обучаващите се.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaRoLa в ср, 25 юни 2014, 23:47
Аз май или ще си удължа времето за избор на доставчик или ще се откажа. В сайта,който ми дадоха не излиза нито един доставчик за румънски  :bad-words:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: pumpal_1 в чт, 26 юни 2014, 11:52
 съпружка, благодаря!  :bouquet:

Как стои въпросът с майчинството? Взех си уведомлението, но чувам за някаква драма с майчинството - дали е първа година, дали втора.. някой може ли да обясни какви са изискванията? :?

 


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 26 юни 2014, 12:21
Ако си на трудов договор каква е драмата?
Може би не разрешават на такива, които са на социално майчинство?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tocotoco в чт, 26 юни 2014, 17:59
Здравейте,

Днес ми се обадиха от Бюрото по труда, че съм одобрена. Някой знае ли дали мога да си сменя специалността на този етап и каква причина да изтъкна на служителите, за да се съгласят  newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Im So Excited в чт, 26 юни 2014, 19:31
На мен ми казаха, че за да си сменя специалността никой доставчик не трябва да провежда курса. За моята специалност за Бургас са двама. От единия вече има официално писмо до БТ, че такъв курс няма да се провежда, тези дни ще се обаждам на другите да  проверя и при тях.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в чт, 26 юни 2014, 20:09
На мен не ми се обадиха, но получих писмо. Утре мисля да мина през бюрото по труда.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в пт, 27 юни 2014, 00:44
Няма никаква драма с майчинството. Първия си курс започнах докато бях 1-ва година, а втория съвсем скоро в края на втората година. На трудов договор съм и само ме попитаха дали още съм при същия работодател.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в пн, 30 юни 2014, 13:40
в Младост до кой номер са одобрени?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: E. De Morgana в вт, 01 юли 2014, 19:11
Herzen ,обадете се на 02 / 874 60 95 -Бюро по труда район Искър и ще Ви кажат до кой номер са стигнали :) Успех !


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в вт, 01 юли 2014, 19:59
не ми вдигат :)
преди около месец бяха до 145000 и казах, че започват нови 2000
ме ме интересува 16***


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Coming 2 life в вт, 01 юли 2014, 23:44
Момичета, късно ли е да се пробвам по тази програма да запиша езиков курс? Къде се подават документи и има ли срок за подаване?

Разбрах, че се иска копие от дипломата. Нещо от фирмата, в която работя, не искат ли? Другото били разни формуляри - трябва ли да ги свалям от някъде предварително или на място ми ги дават?

Благодаря предварително за отговорите!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: happy vanilla в ср, 02 юли 2014, 00:52
За немски - Евроалианс. :peace:Благодаря за отговора, но Евро Алианс няма да сформират курс по немски за офиса си на ул. "И. Вазов", Пловдив. А и честно казано бяха много нелюбезни, когато отидох на място да получа информация.

Някой има ли отзиви за "Наука и Знание" или ЛОНГМАН ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ЕООД  (Алфабет) ?

Благодаря Ви предварително за отговорите, че вече в чудо съм се видялаТитла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: happy vanilla в ср, 02 юли 2014, 00:55
Момичета, късно ли е да се пробвам по тази програма да запиша езиков курс? Къде се подават документи и има ли срок за подаване?

Разбрах, че се иска копие от дипломата. Нещо от фирмата, в която работя, не искат ли? Другото били разни формуляри - трябва ли да ги свалям от някъде предварително или на място ми ги дават?

Благодаря предварително за отговорите!

До колкото знам, последно документи се подаваха 2012 г. И всички, които сега търсим курсове, сме от тази вълна. Дано да продължат програмата и след 2015 г, за да могат и други да се възползват :) Успех !


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 02 юли 2014, 08:10
За немски - Евроалианс. :peace:Благодаря за отговора, но Евро Алианс няма да сформират курс по немски за офиса си на ул. "И. Вазов", Пловдив. А и честно казано бяха много нелюбезни, когато отидох на място да получа информация.А до х-л Санкт Петербург?
Аз там ходих, много любезни бяха, правих тест за входно ниво, но за Английски.
Обаче моя съседка кара при тях Немски и е много доволна.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в ср, 02 юли 2014, 09:24
Обучението ми в "Кабината" започна и съм много доволна от дистанционната му форма. С нищо не се различава от присъствената, освен по това, че не се налага да се разкарваш.  :lol: Лекциите са онлайн 2 пъти седмично, има взаимодействие с преподавателя. През останалото време има достъпни доста учебни материали, които трябва да се четат. Системата отчита работа по тях като минимумът е 12 астрономически часа/седм да се прекарват в упражнения/тестове и самоподготовка над уч. материал. Ми с нищо не виждам да се различава от студентските ми години, единствено с това, че тогава никой не можеше да ме накара да уча преди сесията.  :mrgreen: Ще видим и накрая какви знания ще бъдат усвоени, но от дистанционното обучение аз виждам само позитиви - не се налага да губиш време в път, всичко става от къщи, в удобно време. Много добра система за обучение.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в ср, 02 юли 2014, 11:27
Обучението ми в "Кабината" започна и съм много доволна от дистанционната му форма. С нищо не се различава от присъствената, освен по това, че не се налага да се разкарваш.  :lol: Лекциите са онлайн 2 пъти седмично, има взаимодействие с преподавателя. През останалото време има достъпни доста учебни материали, които трябва да се четат. Системата отчита работа по тях като минимумът е 12 астрономически часа/седм да се прекарват в упражнения/тестове и самоподготовка над уч. материал. Ми с нищо не виждам да се различава от студентските ми години, единствено с това, че тогава никой не можеше да ме накара да уча преди сесията.  :mrgreen: Ще видим и накрая какви знания ще бъдат усвоени, но от дистанционното обучение аз виждам само позитиви - не се налага да губиш време в път, всичко става от къщи, в удобно време. Много добра система за обучение.

И аз мисля да започвам курс към кабината - испански език. Радвам се, че системата им работи.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: liliadj в ср, 02 юли 2014, 14:43
Здравейте момичета,
моля за съвет къде си струва да се изкара курс оперативно счетоводство !
Хубав ден


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Coming 2 life в ср, 02 юли 2014, 16:41
Момичета, късно ли е да се пробвам по тази програма да запиша езиков курс? Къде се подават документи и има ли срок за подаване?

Разбрах, че се иска копие от дипломата. Нещо от фирмата, в която работя, не искат ли? Другото били разни формуляри - трябва ли да ги свалям от някъде предварително или на място ми ги дават?

Благодаря предварително за отговорите!

До колкото знам, последно документи се подаваха 2012 г. И всички, които сега търсим курсове, сме от тази вълна. Дано да продължат програмата и след 2015 г, за да могат и други да се възползват :) Успех !

Още април месец писаха, че продължават програмата  - дали за 2015 или и за 2016 е въпросът, но както и да е. Питам за документите. Нали вие сте подавали? Къде и какви? Бланки на място могат ли да се попълват, какво трябва да занеса там, че да не се връщам, пък ако ще да пиша 1 час на място.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 02 юли 2014, 16:52
Продължават програмата по стария прием на документи, от 2012г.
Има много хора, които си чакат одобрението.

В Бюрото по труда се подават документи.
Ако има нова програма. :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: switywow в пт, 04 юли 2014, 16:43
Здравейте!
Някой може ли да ми препоръча курс по сладкарство в София по програмата? Предварително благодаря!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ani Ka в сб, 05 юли 2014, 08:09
В понеделник трябва да си взема ваучера и на 14 започвам графичен дизайн.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: @west в нд, 06 юли 2014, 14:31
От кои школи по английски сте доволни в района на Студентски град
и Дървеница?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: liliadj в чт, 10 юли 2014, 09:30
Здравейте, бих искала да споделя впечатлението си за Изоблок и да помоля за съвет.
В процес съм на избиране на доставчик за  курс по оперативно счетоводство. По съвет на съфорумка се поинтересувах от програмите на доставчиците на обучение. Останах много изненадана от факта, че въпросната фирма не може да предостави програмата си. Имали ли сте такъв случай с някой друг доставчик ? Тези обучения са доста скъпи и ми се вижда нелогично да не се предоставя програма. От друга страна програмата не би ли трябвало да е една и съща за всички доставчици..... Все пак тези курсове са за да научим нещо , а не някой просто да усвой едни пари. 


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tanchetan в чт, 10 юли 2014, 11:17
Да, програмите никой център за обучение не ги дават, пазят се понеже Изоблок са от водещите центрове за обучение по счетоводство и са обект на копиране и плагиатстване от други учебни центрове. Това е целия проблем, не че не могат да я предоставят, просто сме в БГ и се пазят...
В разговор с тях ще ти обяснят каквото те интересува, но не биха пратили програмата за курса преди започване на курса. Не я пратиха и на мен когато се записвах първия път за курс по немски, нито пък като се записах за счетоводство. А за самото обучение не се притеснявай, аз вече втори курс карам при тях (сега счетоводство, а преди това немски) при тях и съм много доволна.
Даже само за пример ще ти кажа, че когато започнах курса в програмата се изучаваха 2 счетоводни програми, а сега казаха че ще добавят още 3 програми в края на курса, за които са разработили уроци и ще ни ги прибавят към групите които сме започнали с 2 програми.
Така че според мен, ако си се ориентирала към тях няма да съжаляваш.  :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в чт, 10 юли 2014, 13:42
tanchetan, благодаря за информацията, която сподели за Изоблок.
Аз преди време питах тук за тях, но нямаше отзиви.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sve в сб, 19 юли 2014, 12:35
Здравейте, в процес на умуване съм за специалност Графичен дизайн за Пловдив. Обучението е много дълго и едва ли ще може да се завърши присъствено... От друга страна пък програмите, които се ползват доколкото знам са лицензирани и аз ги нямам на компютъра вкъщи.
Някой може ли да ме ориентира какво се прави в случай, че се запише дистанционно?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: valiva в вт, 22 юли 2014, 19:51
Здравейте, в процес на умуване съм за специалност Графичен дизайн за Пловдив. Обучението е много дълго и едва ли ще може да се завърши присъствено... От друга страна пък програмите, които се ползват доколкото знам са лицензирани и аз ги нямам на компютъра вкъщи.
Някой може ли да ме ориентира какво се прави в случай, че се запише дистанционно?

Виж вариантите на Кабината - има доста добри препоръки за тях. Имат дистанционна форма. А сигурно има начин да си намериш програмите (аз имам преносима версия и на Корелдроу и на Фотошоп), но сигурно ще ви предоставят нещо ...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Marleen в вт, 22 юли 2014, 22:39
ЗДравейте, днес ми се обадиха, че съм одобрена за курс по немски език, аз бях забравила вече, подала съм 2012.
Не мога обаче да открия списъка с доставчиците, пробвах с този от заглавната страница, ма не става :?
Можете ли да ми помогнете?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фиффи в вт, 22 юли 2014, 22:44
Заповядай (http://az.adminsoft.bg/search/kk)  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Marleen в вт, 22 юли 2014, 22:50
Заповядай (http://az.adminsoft.bg/search/kk)  :peace:

 :hug:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в ср, 23 юли 2014, 09:55
към кое Бюро по труда си и горе долу кой номер
БТ Младост следя аз, ама и за другите ще е интересно как се движат


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: pumpal_1 в ср, 23 юли 2014, 11:23
Трябва да си удължа уведомлението, т.е. да отида до БТ за да ми издадат ново, знаете ли дали освен самото уведомление трябва да се носи и друг документ?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sve в ср, 23 юли 2014, 11:35
valiva, благодаря, но Кабината нямат обучение за графичен дизайн, така ми казаха по телефона.
Така че май ще трябва бързо да реша дали към Хармония или Информа да се включа от началото на август  newsm78
някой да подскаже?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 23 юли 2014, 11:38
Трябва да си удължа уведомлението, т.е. да отида до БТ за да ми издадат ново, знаете ли дали освен самото уведомление трябва да се носи и друг документ?

Не. :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mimikona в чт, 24 юли 2014, 15:39
Здравейте,

вчера ненадейно ми звъннаха, че съм одобрена още от 2012 година! Аз мислех, че това отдавна е приключило и даже го бях отписала........хахаха

Както и да е. Предстои ми раждане началото на ноември. Мисля, че до тогава няма да мога да завърша обучението си дори и да успея да се запиша някъде експресно! А доколкото знам, не го ли завършиш трябва сам да го платиш!

Ако утре си взема ваучера и искам да го отложа за след 7-8 месеца, например да започна курс  някъде март - април догодина всеки месец ли трябва да си подновявам документа или има кратък начин от сега да го отложа за догодина?

Има ли някакви специални условия за бременни ? Кой курс по електронна търговия бихте ми препоръчали в София или дистанционно....?

Предварително благодаря за отговорите! Сега се връщам назад да чета.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в чт, 24 юли 2014, 15:48
Няма специални условия за бременни или майки с бебета, от опит го казвам. :)
Можеш всеки месец в определени дати да презаверяваш уведомлението си, но няма как да започнеш курс чак другия март, защото всички обучения трябва да приключат до 31.08.2015 г. и няма да имаш време.
Ако сега започнеш курс няма да приключи до ноември, защото професионалните курсове са по около 10-11 месеца, а езиковите по 6-9 месеца даже понякога по-дълги.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mimikona в чт, 24 юли 2014, 16:07
Е, добре, как може да дадат толкова кратък срок!? Излиза, че нямам много избор освен да се откажа. Защото с бебето на път не знам дали ще мога да завърша курса!

Някъде в темата четох, че го удължават до 31.декември?! Съпружка го беше написала.....


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: съпружка в чт, 24 юли 2014, 18:16
Така пишеше на уверение/удостоверение на моя колежка, но някой обясни, че това било срока за доставчиците, не за обучаващите се.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в чт, 24 юли 2014, 22:06
Така пишеше на уверение/удостоверение на моя колежка, но някой обясни, че това било срока за доставчиците, не за обучаващите се.

Точно така ми казаха в БТ на мен.

Срокът не е кратък, просто с някои уведомления много се забавиха нещата.
С бебе на път освен да ти препоръчам дистанционен курс както направих и аз друго не мога да те посъветвам. Другият вариант е да се откажеш или да презаверяваш няколко месеца и да видиш как се справяш с бебето, но не знам дали няма да изпуснеш последните начални дати за обучения :(
Доста е сложно... Аз планувах с майчиството да приключа и курса, а то ми свърши май месец, а курса започнах юни... Та, сега с две деца и работа, пък и курс не знам как ще е :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 25 юли 2014, 13:52
Мимикона - аз мисля, че ако по време на майчинството си, не можеш да завършиш курс, никога няма да можеш. dania_09 е описала много добре алтернативата. Но пак си помисли, изборът е твой  :hug:Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mimikona в пт, 25 юли 2014, 15:59
Румка, сигурно си права, но аз още не съм родила. ПРитеснява ме периода около раждането и първите месеци след него. Не знам как ще е и не знам дали ще мога да наваксвам.

Имам друг въпрос към вас: Сестра ми много иска да се възползва от материалите и евентуално да ме замества тогава, когато не мога да влизам! Как е предоставена информацията? Лекциите могат ли да се свалят или само онлайн се четат. В смисъл, ако аз пропусна седмичния тест и тя го вземе вместо мен, аз мога ли да наваксам с материала после?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в нд, 27 юли 2014, 21:27
Предполагам, че много зависи от доставчика на обучение, но при мен лекциите бяха на PDF файлове и си ги свалях. Имаше и клипчета и понякога задания за изпълнение. Можеш да гледаш клипчетата многократно като беше важно в отчетния период (при нас - една седмица) да си ги разгледал поне един път, за да ти се отчете присъствие. Те не могат да се свалят. Тестовете се правят също в периода, а след това може за преговор да си ги правиш, но няма да ти приема оценките. Важно е в тази седмица да свършиш всичко поне да нямаш отсъствие, а ако искаш после да си ги преглеждаш за преговор нямаш пречки. Имаш право на 20% отсъствия, което не е малко.
Сега карам езиков курс и няма лекции, а само видеоуроци. Те както и с предния курс не могат да се свалят, но отново може да се гледат по безброй пъти дори след изтичане на отчетната седмица.
Ако сестра ти ти помага ще е добре, но е важно да не изоставаш много с материала, защото е доста и накрая няма да наваксаш...
Аз на твое място бих се възползвала да си изкарам курса, време все ще се намери като си поставиш за цел.
Успех! :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mimikona в пн, 28 юли 2014, 10:07
Dania,благодаря за съвета! Аз взех решение и се записвам от август. Само се надявам бебка да спинка повече и да мога да се справям :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в пн, 28 юли 2014, 15:44
Преди малко ми се обадиха от бюрото,че съм одобрена  :35: цяло чудо, отдавна ги бях отписала.
До 4ти трябва да си взема уведомлението.  :whistle:
Става въпрос за курс за маникюрист, ако има и други, споделете  :hug:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Marleen в пн, 28 юли 2014, 22:07
както бях писала малко по-напред и мен ме одобриха за немски; обаче аз съм подавала 2012г и междувременно немският вече никак не ми е от полза; има ли начин да го сменя за друг език- френски? писах до АЗ, но ни вопъл, ни стон...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фиффи в вт, 29 юли 2014, 10:15
Аз също бях подала за немски, но в последствие нямах нужда. Когато отидох на място за уведомлението (Възраждане София), попитах и без проблем ми смениха езика - направо в документите поправиха с коректор  :whistle:. Прегледаха само дали новият език не ми е бил основен в гимназия/университет - те имат при себе си всички документи така или иначе  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в вт, 29 юли 2014, 10:23
момичета -  знаете ли с номерата в Сердика докъде сме я докарали , или поне вие кой номер сте - ако сте одобрени и сте от това бюро.

Преди един господин ни осведомяваше по-редовно, но сега изчезна от форума.  :roll:Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Marleen в вт, 29 юли 2014, 11:35
Аз също бях подала за немски, но в последствие нямах нужда. Когато отидох на място за уведомлението (Възраждане София), попитах и без проблем ми смениха езика - направо в документите поправиха с коректор  :whistle:. Прегледаха само дали новият език не ми е бил основен в гимназия/университет - те имат при себе си всички документи така или иначе  :peace:

 :hug:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в вт, 29 юли 2014, 12:25
Аз съм в БТ Сердика, вчера ми се обадиха, но не помня точния си номер, само 12 хил и нещо  :roll:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в вт, 29 юли 2014, 14:40
благодаря ти donsita, значи има надежда  :hug:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ~desex~ в ср, 30 юли 2014, 15:42
Последно докога е срокът за приключване на обученията?  :roll:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Marleen в ср, 30 юли 2014, 15:55
Последно докога е срокът за приключване на обученията?  :roll:
31.08.2015


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ~desex~ в ср, 30 юли 2014, 16:05
Последно докога е срокът за приключване на обученията?  :roll:
31.08.2015
Ехеее, доста е удължен.  :thinking: Може ли някой да постне линк към доставчиците на обучения, че този на първа страница не се отваря.  :pray:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Устремена в ср, 30 юли 2014, 16:24
Момичета, има ли някой на граждански договор, който е взел ваучер? При следващ прием на документи могат ли да кандидатстват такива хора?  Става въпрос за агент на фирма за бързи кредити. Благодаря   :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mona77 в ср, 30 юли 2014, 19:39
.........Може ли някой да постне линк към доставчиците на обучения, че този на първа страница не се отваря.  :pray:

ЗАПОВЯДАЙ (http://az.adminsoft.bg/search/po)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в ср, 30 юли 2014, 19:45
Ако датата, на която трябва да се удължи уведомлението се пада в събота- в петък ли се ходи или може и в понеделник?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ~desex~ в чт, 31 юли 2014, 09:53
Някой да знае кой доставчик ще предлага дистанционно обучение по някоя от следните КК - Реклама и PR, Управление на проекти, Подготовка, изработване и управление на проекти,  Управление на човешките ресурси, Обществени и граждански компетентности? Звъннах на няколко, но не предлагат такива курсове  :xarms:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: babyboy в чт, 31 юли 2014, 15:02
Здравейте, някой дали знае какво се случва когато за избраната специалност по програмата Аз мога не могат да се съберат достатъчно хора, за група? Може ли да се смени с друга специалност и каквъ е реда?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: LittleDream в чт, 31 юли 2014, 18:37
И аз получих уведомление, а бях подала заявление септември 2012 !  :crazy:
Чудя се кой от доставчиците за испански език дистанционно е най-подходящ  newsm78
В БТ ми казаха, че за някои от курсовете е необходимо за финалния изпит да се ходи на място, а не онлайн, знаете ли за кои доставчици става дума?
И още нещо - дали ще мога през мобилен интернет /флашка/ да влизам в уроците?
Хич не ми е ясно точно каква е системата...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в чт, 31 юли 2014, 20:00
Аз се записах на испански в кабината, но почвам септември и още нямам лични наблюдения. Иначе много хора ми ги препоръчаха.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в чт, 31 юли 2014, 20:02
Някой карал ли е курс маникюр-педикюр?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: LittleDream в чт, 31 юли 2014, 23:42
Аз се записах на испански в кабината, но почвам септември и още нямам лични наблюдения. Иначе много хора ми ги препоръчаха.
Преди малко гледах презентационни клипчета от кабината в ютуб. Момичето, което водеше презентацията на испанския език или беше много уморено, или много отегчено. Надявам се да не е само тя от учителите там... На сайта им пише, че имат 7-8 различни учители и ще се сменят по време на обучението.
Но още не мога да реша... Гледам и сайта на Изоблок - и те ми се струват доста на ниво.

Утре вече ще звъня и ще питам кой-как работи.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в пт, 01 авг 2014, 09:00
И аз получих уведомление, а бях подала заявление септември 2012 !  :crazy:
Чудя се кой от доставчиците за испански език дистанционно е най-подходящ  newsm78
В БТ ми казаха, че за някои от курсовете е необходимо за финалния изпит да се ходи на място, а не онлайн, знаете ли за кои доставчици става дума?
И още нещо - дали ще мога през мобилен интернет /флашка/ да влизам в уроците?
Хич не ми е ясно точно каква е системата...

Аз уча немски и имам по 10 урока за минаване по 40 мин. всеки всяка седмица. На морето бях с флашка и на 3-я или 4-я урок се приключи в хубавия интернет... От там нататък не можах да отворя нито едно клипче. Така че определено няма как да успявам с материала ако съм в флашка. Но не знам при другите доставчици какви са материалите.
Аз съм към Изоблок.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaRoLa в пт, 01 авг 2014, 11:13
Ако датата, на която трябва да се удължи уведомлението се пада в събота- в петък ли се ходи или може и в понеделник?

аз ще отида понеделник. Трябва да отидеш след датата, а не преди това. Мен така ме върнаха предният път.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 01 авг 2014, 12:57
аз не съм сигурна , че си права. защото след датата - след срока, то вече не е валидно заявлението. затова не би следвало да може да се удължава . как ще удължаваш нещо , което хипотетично , не е вече валидно ? може хич да не съм права обаче аз бих се презастраховала , или поне се обади по телефона за всеки случай . пиши после за резултата успех


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в пт, 01 авг 2014, 13:04
Моето ми го удължаваха от Доставчика, аз не съм се занимавала.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в пт, 01 авг 2014, 13:31
Моето ми го удължаваха от Доставчика, аз не съм се занимавала.
Как така от доставчика? Нали се удължава,точно защото не е намерен доставчик за въпросния курс?
Аз иначе се ориентирах към доставчик за курса по маникюр, но най-вероятно чак октомври ще има курс, което ме устройва.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в пт, 01 авг 2014, 13:41
Аз си избрах доставчик, но нямаше достатъчно хора за група.
Затова доставчикът ми удължаваше уведомлението. :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaRoLa в пт, 01 авг 2014, 20:05
Аз предният път отидох на 29ти, а уведомлението ми беше на 30ти и ме върнаха да съм отишла след 1ви. Затова го написах.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Josefin в пт, 01 авг 2014, 21:44
на мен ми обясниха 1 ден ПОНЕ преди срока да ходя, аз закъснях няколко дни и едвам ми го удължиха.

Търся хора, които искат да започнат френски в Пловдив, ако има такива с издадени ваучери, нека ми пишат на лично съобщение, да се групираме и да започнем по-бързо курс!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Bamzita в сб, 02 авг 2014, 13:29
не мога да повярвам, че получих одобрение и вчера си взех уведомлението

вече съвсем го бях отписала

започвам да си търся доставчик на едното

после като го завърша на другото


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zl-76 в сб, 02 авг 2014, 21:15
В Русе искат да отидеш след срока, което не е логично, разбира се. Ние спорихме, но ме разходиха два пъти.

Аз чакам второ уведомление. Обясниха ми, че трябва да ме оценят отново и едва тогава да ми се обадят ... нищо, че веднъж ми дадоха право на избор.

Вече не може доставчикът да заверява - всяко нещо се прави лично в БТ. Поне така е в Русе.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: LittleDream в нд, 03 авг 2014, 01:06
Относно избора на доставчик и сроковете на мен в БТ Варна ми обясниха следното:

Ако не сме решили кой да бъде доставчика, трябва да се удължава уведомлението - но може и да не е лично, може и някой друг да свърши тази работа.

А ако сме решили кой да бъде и се запишем при него - с долната част от документа - и сме го представили в БТ, можем да започнем самия курс по-късно, не е нужно да се ходи изрично да се удължава срока. Само че, вече не можем да сменим доставчика, ако например настъпят някакви промени до началото на курса.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в нд, 03 авг 2014, 09:02
А на мен и в БТ и доставчика изрично ми казаха, че ако курса започва след изтичане на срока уведомлението трябва да го удължа преди да го дам на доставчика за попълване. Даже в офиса на фирмата върнаха едно момиче преди мен, защото точно така й се падаше датата.
Това се случи преди няма 2 месеца.
Май във всяко БТ казват различни неща и според мен е най-добре да се попита на съответното място, за да няма грешки и недоволни после.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пн, 04 авг 2014, 10:49
от всичко което прочетох,и аз мисля че най-добре на място да се пита , и не да не се изненадваме на нищо което ни кажат
 :lol:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sve в чт, 07 авг 2014, 11:37
имам питане към завършилите Графичен дизайн дистанционно /аз се записах към Информа/.
В началото на курса сме и има едни теми по програмиране, PHP, SQL, Visual Basic и исках да попитам дали се очаква от нас да започнем и да програмираме или това е само за общо ограмотяване?   newsm78
при положение, че се записах от чисто любопитство и без да работя в сферата и да ми трябва, се зачудих дали пък няма да се окаже твърде голяма лъжица за устата ми...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в чт, 07 авг 2014, 19:19
Едва ли, ще очакват да програмирате. Графичният дизайн е насочен основно към печатни издания. Нямате ли програмата на курса?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sve в чт, 07 авг 2014, 19:51
имам програмата, както и материалите по темите, доста са подробни, с много информация, задачи за съставяне на скриптове... та затова исках да питам някой, който е минал или минава в момента това обучение, доколко е нужно да се задълбава, защото все пак и времето е ограничено....


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в пт, 08 авг 2014, 11:16
Visual Basic е "среда на Microsoft за програмиране чрез т.н. техника RAD. С нея бързо се разработват приложения с графичен интерфейс (GUI) за ОС Windows". Явно има значение за графичния интерфейс. Аз уча програмиране и не изучаваме Visual Basic, но явно трябва да се мине през някои основни езика за програмиране при вас, а и доколкото знам, комп. графика е свързана с много изчисления, а не просто с рисуване. Макар да не знам какво точно се учи в подобни курсове, но би трябвало да сте се запознали предварително с програмата /преди да се запишете/. А най-вероятно е трябвало и да се запознаете с понятието компютърна графика преди да пожелаете да изучавате подобна дисциплина. Моят съвет е все пак да не се отказвате.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: LittleDream в пт, 08 авг 2014, 12:46
По-скоро тези скриптове може да са насочени към автоматизирането на някакви процеси в различните програми. Или развитие на логика и структуриране на задачите за решаване.

А ако са още в началото, подозирам, че няма да са от съществено значение по-късно, тъй като ще се набляга на уменията и крайните резултати, отколкото на начините, довели до това.
Това за графичния интерфейс означава да се създават прозорчета и екрани за различни приложения, не знам това доколко е застъпено в програма за "Графичен дизайн"... Според мен трябва да има уроци по компютърна графика, но чак сложно програмиране - не вярвам.

Моят съвет към sve - не се отказвай, пропусни тази част, която ти е трудна, питай с каква тежест ще бъде за усвояването на по-нататъшния материал, или за крайния изпит. А пък ако се наложи - по-късно, когато вече имаш някаква представа за нещата - отново да се върнеш към програмирането.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в пт, 08 авг 2014, 13:33
Графичен дизайн и компютърна графика не са едно и също нещо. До колкото виждам и при Вашия доставчик са разделени и посочените от вас PHP, SQL, Visual Basic са отбелязани в програмата им по компютърна графика, но не и по графичен дизайн. Може би ги минавате в някакъв съкратен вариант за обща култура.
Прегледайте до края на програмата темите, (вероятно пълната програма е предоставена на курсистите) и ще разберете какво ще изучавате.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в пт, 08 авг 2014, 13:40
Опс, моя е грешката. Граф. дизайн, доколкото разбрах, вкл и уеб дизайн. Няма как да няма поне малко програмиране. :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mmaggy в пн, 11 авг 2014, 16:14
здравейте,

някой да знае докъде са стигнали с номерата във Варна

 newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в пн, 11 авг 2014, 17:41
или в Младост  8)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Marleen в пн, 11 авг 2014, 21:13
В Младост са до  16 000.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в пн, 11 авг 2014, 23:06
йиеееееееееееееее още 200  newsm18 newsm18 newsm18


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: kati_v в чт, 14 авг 2014, 09:42
Здравейте!
Видях, че програмата е удължена, но няма да има прием на нови документи. Правилно ли съм разбрала, защото на сайта на АЗ не намерих информация.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 14 авг 2014, 09:43
Здравейте!
Видях, че програмата е удължена, но няма да има прием на нови документи. Правилно ли съм разбрала, защото на сайта на АЗ не намерих информация.

Да. :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: kati_v в чт, 14 авг 2014, 09:46
Благодаря! Успех на всички!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Bilyana Dramliyska в ср, 20 авг 2014, 11:39
Здравейте,

моля за съвет относно избор на доставчик по оперативно счетоводство. Бихте ли дали мнения за доставчиците, които сте ползвали?

От многото информация в нета, в крайна сметка се спрях на 3:

Хармония
Изоблок
Българска Стопанска Камара

Интересува ме какво е нивото, дали има достатъчно практически занимания (със счетоводни програми), какви са предимставата на дадения доставчик, съответно недостатъците.

Предварително благодаря!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в ср, 20 авг 2014, 12:29
за тези фирми нямам мнение, учих другаде


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Bilyana Dramliyska в ср, 20 авг 2014, 12:41
за тези фирми нямам мнение, учих другаде


Къде? И доволна ли си? Разкажи малко повече.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в чт, 21 авг 2014, 20:55
аз учих електронна търговия ТУК -  (http://ТУК -)http://kursove123.com/ 
мисля, че попаднах на много добро място. На изпита разговарях с много хора, от всякакви курсове. Тези момичета , с които говорих, също бяха с добри впечатления.
 в моя курс имахме теми, към темите видео уроци. могат да се гледат и четат и свалят по всяко време.  като цяло ми бяха достатъчни и рядко ми се е налагало да проверявам в интернет за допълнителни сведения.

систематизирани са във раздели. и всеки раздел трябва да се разгледа   за определено време - за 1 седмица да кажем. Има тестове, задачи, упражнения. Както се предполага че трябва да има в един курс ;-) Не са много трудни е пак си зависи, но ако отделите време ще се справите. Някои колеги се оплакваха че са им трудни но моето мнение е , че просто не отделяха достатъчно време. дано да не обидя някой - извинете ме ако е така   :bouquet: . също имахме и часове с учител всяка седмица - задавахме въпроси. Ако ние нямахме въпроси - те имаха .. беше добре .. сега курса ми липсва. учителките ни бяха търпеливи. особено с по-начинаещите.  опознахме се с колегите и всяка седмица чаках с нетърпение часа.
Доколкото ми е известно и в останалите курсове организацията е такава.
пригответе са за учене с други думи. успех


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Лориел в чт, 21 авг 2014, 20:56
Здравейте!
Ако някой се интересува в БТ "Люлин" са до 55** номер.
Аз имам късмета да съм от получилите уведомление вече!  :lol:
Разгледах темата назад и виждам подобни въпроси, но не и много отговори.
Нямам много време да се ровя и от това, което успях да намеря като информация се спрях на 2 доставчика - "Информа"  и "Изоблок". Ще уча икономика и мениджмънт.
Наистина ще съм много благодарна на няколко мнения и препоръки за доставчиците!  :pray:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Marleen в вт, 26 авг 2014, 11:05
Моля за помощ, че нещо се обърках.
Срокът на уведомлението ми е до 25 септември. Курсът ми започва на 11 октомври. В какъв срок трябва да занеса уведомлението за попълване и да го върна в БТ? Мерси


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в вт, 26 авг 2014, 11:46
1. до 25-ти трябва да го занесеш във фирмата да го попълнят, и после в бюрото да го върнеш също до 25-ти - защото до тогава е валидно!!!

2. след това от бюрото ще ти кажат на коя дата да отидеш за да си вземеш ваучерът. това ще е някъде към 8-9-ти октомври.
не изпускай този срок 25-ти септември
успех


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Marleen в вт, 26 авг 2014, 12:26
Благодаря, Румка :hug:
Още утре имам път към фирмата и ще го отнеса.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в вт, 26 авг 2014, 14:23
От три часа звъня в БТ Сердика ама ни вопъл,ни стон  :tired:
В събота ни изтичат уведомленията /на мен и мъжа ми/ и искам да питам мога ли аз да презаверя и двете, тъй като ММ не е в София. Някой знае ли?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: emilybr в вт, 26 авг 2014, 15:24
От три часа звъня в БТ Сердика ама ни вопъл,ни стон  :tired:
В събота ни изтичат уведомленията /на мен и мъжа ми/ и искам да питам мога ли аз да презаверя и двете, тъй като ММ не е в София. Някой знае ли?


В Сердика правят ремонт, така че нормално да не ти вдигат. Щом е до събота, трябва да презаверш в петък. А  за това на мъжа ти...незнам


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в вт, 26 авг 2014, 15:56
може


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Marleen в вт, 26 авг 2014, 16:59
на мен също ми бяха казали, че за презаверяване може и друг да иде


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в вт, 26 авг 2014, 17:04
на мен също ми бяха казали, че за презаверяване може и друг да иде

Може. :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Adelina88 в ср, 27 авг 2014, 15:11
 След такова велико чакане доживях и на мен да се обадят.  :) Става въпрос за БТ Люлин. Утре ще си взема уведомлението, но побързах още днес да звънна на две-три места. Оказа се, че само в Училища Европа има група почваща от септември . Някой обучавал ли се е там? Ако имате наблюдения или сте чували отзиви бих ви била благодарна да ги споделите. Времето ме пришпорва, а ми се иска да знам в какво се забърквам  :thinking:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Starrydream в чт, 28 авг 2014, 23:29
Чух, че програмата е активна (набират документи) - какво е положението  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в пт, 29 авг 2014, 06:49
Не набират документи.
Активна е за такива, които са подали, но не бяха одобрени.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Лориел в пт, 29 авг 2014, 09:28
Не набират документи.
Активна е за такива, които са подали, но не бяха одобрени.
Били са одобрени, но не са стигнали ваучерите за тях!  ;-)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: evgenieva15 в пт, 29 авг 2014, 13:58
аЗ съм жена и търся ваучер за чуждоезиково ако някой не може да си използва ваучера 100 лв. о885 594 664 0879323 896


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: By The Way в пт, 29 авг 2014, 15:28
Ваучер НЕ може да се преотстъпва!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в пт, 29 авг 2014, 15:56
Ходих да си удължа уведомлението и ми каза,че от 1ви септември влиза в сила ново правило е ще може да се удължават само два пъти.
Удължиха и това на съпруга ми без да е нужно присъствие.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Im So Excited в пт, 29 авг 2014, 16:28
На мен онзи ден една госпожа от БТ ми се обади по телефона да ме предупреди, че не можело вече да си удължа уведомлението, валидно ми е до 15 септември. Тъй като нямало време и някакво ново правило гласяло през септември да не се удължавали вече. Не съм търсила дали е вярно. Явно ще изгоря...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 29 авг 2014, 18:29
е ... то .. може би зависи кога е издадено уведомлението.
само се колебая  newsm78 дали е редно по някое-никое време да се сменят така драстично правилата? ами ако си бях взела уведомлението и си правя някаква си моя сметка за нещо си - защо ще ми забранят да си го удължавам, като не са ми го казали като са ми го давали.? аз още не съм си взела моето, а пък вече нямало време.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: E. De Morgana в сб, 30 авг 2014, 09:31
към Im So Excited според мен правилно са те предупредили. На 14.04.2014г Агенцията по Заетостта обяви, че срокът за приключване на обученията с Ваучери по схемата Аз Мога Повече 2014-2015 се променя на 31.08.2015г.
Което значи ,че ако курсът по обучението ти е в продължение на 1 година ,започвайки от септември ти влизаш в този срок и може да го изгубиш .
Все пак питайте за повече информация за да няма после недоволни :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Im So Excited в нд, 31 авг 2014, 00:48
Сигурно е така. Аз не се оплаквам, просто споделих тук за информация. А за изгарянето - откогато подадох документи, до одобряването ми, животът ми така се промени, че вече желаната тогава специалност изобщо не ме интересува, а тази, която сега желая, не мога да я сменя. Ама то не е концерт по желание, знам. Съжалявам само, че няма да използвам възможност, дадена ми от държавата, а както всички знаем, те не са много.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Лориел в нд, 31 авг 2014, 15:18
Сигурно е така. Аз не се оплаквам, просто споделих тук за информация. А за изгарянето - откогато подадох документи, до одобряването ми, животът ми така се промени, че вече желаната тогава специалност изобщо не ме интересува, а тази, която сега желая, не мога да я сменя. Ама то не е концерт по желание, знам. Съжалявам само, че няма да използвам възможност, дадена ми от държавата, а както всички знаем, те не са много.
Аз си смених специалността без проблем! Само попълних една декларация...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Im So Excited в нд, 31 авг 2014, 15:44
Сатен, каква причина им посочи?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в нд, 31 авг 2014, 21:01
Сега ще дам малко отзиви за чуждоезиковото обучение в "Кабината". Записах немски. Впечатленията ми са, че се учи доста. Обяснява се добре, разбира се всичко, във всеки час те карат да участваш в упражненията, дават ти задачи по няколко пъти в 1 онлайн час, всеки чете и откъс от текст и като цяло следят какво научаваш. Всяка седмица има и домашна работа, както и тестове за попълване. Не можеш да минеш между капките и да не учиш. Не че не можеш, но ще си с много ниски оценки. Има 2 пъти в седмицата по 2 часа онлайн уроци, 1 път упражнения от типа преговор за затвърждаване на материала, може да се принтират уроците и в хартиена форма. Трябва да се изпълни и минимално време с материалите за самоподготовка на седмица. На мен ученето ми идва малко нанагорно, не е скатавка като  в училище.  :lol:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Лориел в пн, 01 сеп 2014, 10:50
Сатен, каква причина им посочи?
Попитах служителката в бюрото може ли да си я сменя, че вече не искам тази и тя каза, че няма проблем, просто трябва да има причина и в моя случай написахме смяна на работното място, което си е истина.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: silvetod в пн, 01 сеп 2014, 18:29
Сега ще дам малко отзиви за чуждоезиковото обучение в "Кабината". Записах немски. Впечатленията ми са, че се учи доста. Обяснява се добре, разбира се всичко, във всеки час те карат да участваш в упражненията, дават ти задачи по няколко пъти в 1 онлайн час, всеки чете и откъс от текст и като цяло следят какво научаваш. Всяка седмица има и домашна работа, както и тестове за попълване. Не можеш да минеш между капките и да не учиш. Не че не можеш, но ще си с много ниски оценки. Има 2 пъти в седмицата по 2 часа онлайн уроци, 1 път упражнения от типа преговор за затвърждаване на материала, може да се принтират уроците и в хартиена форма. Трябва да се изпълни и минимално време с материалите за самоподготовка на седмица. На мен ученето ми идва малко нанагорно, не е скатавка като  в училище.  :lol:
Здравейте,
Аз за момента си чакам вече и втория ваучер за проф.обучение, но влязох за да изкажа моето мнение за Кабината- немски език. Съгласна съм с мнението на EXIT_HUMANITY относно това че не можеш да минаваш ей така и се учи сериозно  :D . Аз завърших там на 24.08.2014 курса и останах много доволна. За мен лично най-добрата алтернатива беше дистанционното поради доста предимства, но най вече заради малкия ми син и че е доста по-удобно като време или след дълъг понякога работен ден се разтоварвах на курса. Определено бих повторила в Кабината засега само немски тъй като нямам наблюдение в/у другите разбира се, защото всички преподаватели са много внимателни и се съобразяват изцяло ако искаш нещо да се повтаря или някой не е разбрал, дори и да е било вече преден път обяснено. Основно граматиката се взема в А1 и А2, а в последното ниво В1 са доста и основно думи и надграждане на вече научената граматика. Но аз успявах и поучвах и на работа или в някакво своб.време през деня. Голяма предимство е, ако изпуснеш някой урок че можеш да си го прегледаш на запис.
Мъжа ми беше на английски, като той е съвсем начинаещ, но определено от това което той ми е казвал а и аз съм му влизала няколко пъти да чуя как преподават, доста по-интензивно е при тях и направо си препускат според мен. Лично той трябва пак да преповтори май  :lol:
Това е от мен дано съм била полезна за всички бъдещи обучаващи се там


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в пн, 01 сеп 2014, 19:47
Честно да си кажа, на мен също ми идва интензивно с немския.  :lol: Няма как иначе едно ниво да се вземе за 1 мес. Трябва да се минава за по-дълго време, за да не е много интензивно.
На мен също не ми допадна особено препускането, но така са решили - 1 ниво да се кара месец.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в вт, 02 сеп 2014, 06:48
Как 1 ниво един месец? :shock:
Колко месеца ви е курса?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Лориел в вт, 02 сеп 2014, 09:03
Моя курс по англ език, присъствен, беше 6 месеца, като ходих 3 пъти в седмицата по 4 часа. Успяхме да вземем, както трябва 3 нива.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в вт, 02 сеп 2014, 10:42
Как 1 ниво един месец? :shock:
Колко месеца ви е курса?
Аз уча друго, но имаме 1 мес задължително обучение по чужд език. Все пак, след като получих достъп, видях че пише по принцип 1 ниво се кара 1 месец и е наистина голямо препускане. В момента карам А1 /по принцип си е 1 мес/, но мисля, че А2 е 8 седмици, ако не се лъжа /а може и да не е, защото са пак 10 урока, а се учат по 2 урока/седмица с много нови думи и поне 2 граматики на урок/.  newsm78 Останалите нива не знам как са.
Аз като видях какво препускане е, се отказах да уча език там /по принцип имах такава идея/.  :lol: Или трябва само с това да се занимаваш, или нищо няма да научиш, ако не наблягаш достатъчно на езика.  :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в вт, 02 сеп 2014, 11:00
момичета, една приятелка ми каза че вече било така - можеш да удължаваш 3 пъти 1 уведомление. това е май-най-вярното. затова сигурно зависи кой колко го е удължавал до сега


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: voodoogirl в вт, 02 сеп 2014, 12:31
Как 1 ниво един месец? :shock:
Колко месеца ви е курса?

Едно ниво е около 2 месеца, мисля че 8 седмици. В Кабината всяко ниво е разделено на две по малки части - например ниво А1 е разделено на А1-1 и А1-2. Моя курс беше общо 6 месеца.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в вт, 02 сеп 2014, 12:36
Е как? При нас А1-1 се взима за 2 седмици, А1-2 за още 2 и така за 1 мес се покрива цялото ниво. Има общо 10 урока в това ниво, по 2 на седмица. От 11 урок вече се минава в ниво А2.

За да не голословя, поствам направо от Кабината:

A1-1
  начинаещи - част 1 / Anfänger - A1 - 1
  (теми от 1 до 5)

A1-2
  начинаещи - част 2 / Anfänger - A1 - 2
  (теми от 6 до 10)

A2-1
  средно напреднали - част 1 / Anfänger - A2 - 1
  (теми от 11 до 15)

A2-2
  средно напреднали - част 2 / Anfänger - A2 - 2
  (теми от 16 до 20)

B1-1
  напреднали /разговорен - част 1/
  Mittelfortgeschrittene - B1/Kommunikationsübung - 1 (теми от 1 до 4)
B1-2
  напреднали /разговорен - част 2/
  Mittelfortgeschrittene - B1/Kommunikationsübung - 2 (теми от 5 до 8)

B2-1
  напреднали /Deutch B2-1
  

B2-2
  напреднали /Deutch B2-2
  

MED
  Немски за лекари
Модула се добавя допълнително.
 
ВАЖНО:  Всяко ниво продължава 4 седмици.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: silvetod в вт, 02 сеп 2014, 14:33
Да точно така бяха и при мен. Всяко ниво за 1 месец, но са разделени точно както сте го постнали и така стават по тяхното описание общо 6 нива по 4 седмици са точно 6 месеца.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mama Barba в вт, 02 сеп 2014, 14:41
Момичета, привет на всички. :) Интересува ме курсовете, които карате в момента са по програмата за 2013 година ли? В момента не може да се кандидатства по тази програма или греша? newsm78
Извинявам се, че не отделям време да прочета темата. Хвърлих око само на последните две странички.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в вт, 02 сеп 2014, 15:00
Момичета, привет на всички. :) Интересува ме курсовете, които карате в момента са по програмата за 2013 година ли? В момента не може да се кандидатства по тази програма или греша?.
Не , не може да се кандидатства.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mama Barba в вт, 02 сеп 2014, 15:03
Благодаря!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в вт, 02 сеп 2014, 16:07
Да точно така бяха и при мен. Всяко ниво за 1 месец, но са разделени точно както сте го постнали и така стават по тяхното описание общо 6 нива по 4 седмици са точно 6 месеца.
Ема 1 ниво включва 2 поднива. Ние взимаме по 2 урока/седмица. На ниво са по 10 урока, което значи общо за 5 седмици да се мине ниво. Нито са 4 седмици, нито са 2 месеца. Много странно.  newsm78 Като го завърша, ще отчета дали сме минали цялото ниво за 4, 5 седмици или само половин ниво сме минали за това време.  newsm78 Ма както вървим, би следвало цялото да се вземе за 5 седмици /А1-1 и А1-2/.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в чт, 04 сеп 2014, 21:23
Никой не е писал няколко дена, но все пак в нов пост ще напиша /за да се отличава/, че silvetod е била права. Тази седмица взехме само 1 урок и ако така взимаме само по 1 урок/седмица (с изключение на първата седмица, в която се взеха 2 урока), точно за 4 седмици ще се вземе 1 подниво, а цяло ниво за 8 седмици.  ;-)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaRoLa в чт, 04 сеп 2014, 21:35
Относно заверките: пратих друг човек да ми вземе третата заверка и му казали,че ако пак отиде друг  човек вместо мен, няма да го заверят. Ама няма да отлагам вече аз, ще си търся вече доставчик, че то паметно обучение стана


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Valentino_FBI в пт, 05 сеп 2014, 08:51
Здравейте,
къде следите информация дали ще има нова такава програма?
Аз гледам тук (http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6030). Това ли е най-сигурното място?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: kalinche в пт, 05 сеп 2014, 16:53
Здравейте момичета,

след 3 години доживях да си получа уведомлението и сега съм в чуденка кой доставчик да избера. Срокът на уведомлението е 25.Септември. Става въпрос за Бургас, кодът ми е 345 1202 - търговия. Някой ползвал ли е услугите на доставчик от Бургас в това направление? Нямам против и онлайн обучение, но в края му трябва ли да пътувам примерно до София, за да полагам изпит и т.н.? (при всички случаи дотогава ще си имаме бебе вкъщи и ще ми е сложно...) Вашето мнение ще ми е от полза:)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в пт, 05 сеп 2014, 17:04
Професионалното обучение завършва с държавни изпити по теория на професията и практика на професията, които се провеждат в присъствена форма, в съответствие със Закона за професионално образование и обучение, Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията и Наредба №3 на Министерство на образованието, младежта и науката за системата за оценяване.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Бабъл в вт, 09 сеп 2014, 14:04
След като се оказа, че всички доставчици, които провеждат присъствени курсове по испански и са ми удобни като локация, няма да провеждат курсове, защото няма желаещи, май ми остава само вариант за дистанционно обучение.

Някой има ли впечатления от дистанционното обучение и от следните доставчици - Кабината и ЕГ Консулт?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в вт, 09 сеп 2014, 23:00
Ами по-нагоре сме писали няколко потребители за Кабината. Според мен разлика между присъствено и неприсъствено няма, освен удобството да не се разкарваш. Трябва да имаш микрофон и слушалки, защото във всеки час ще участваш в упражнения и четене, следи се присъствието, както и дали прекарваш достатъчно време с материалите за самоподготовка. Учи се доста.  :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Бабъл в ср, 10 сеп 2014, 08:46
Благодаря, EXIT_HUMANITY.

С неприсъственото обучение по-скоро ме притеснява факта, че вкъщи детето непрекъснато е около мен, иска си внимание и не знам доколко пълноценно ще мога да уча дистанционно. Затова ми се искаше да е в присъствена форма, но пък - каквото такова.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в ср, 10 сеп 2014, 10:15
Ами то и на мен постоянно ми пречи, но какво да се прави... тъкмо ще развиеш Наполеонови способности.  :lol: Уроците са вечерно време, така че ако има някой вкъщи по това време да се занимава с детето, ще си улеснена.  ;-)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: blue_water в чт, 11 сеп 2014, 10:30
Здравейте, продължават ли да разглеждат още документи? Аз съм в бт Младост 17 хиляди и някой номер, мислите ли че имам шанс?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: verano в пт, 12 сеп 2014, 14:29
Здравейте! Имам следния проблем: получих одобрение за обучение по френски език - подадох молба да ми сменят езика с английски, тъй като докато чаках да стартира програмата постигнах ниво С1 по френски (със международен сертификат). От БТ одобриха смяната на езика и ми дадоха уведомление на 4.08. Тъй като лятото нямаше курсове, стартиращи от по-високо ниво по английски се записах за изчакване. Междувременно си удължих и срока на последното уведомление до 3.10.
Сега следва проблемната част- обадиха ми се(от страна на доставчика), че курс ще стартира на 7.10., попълниха ми 2-та част на уведомлението, занесох я в БТ, от там ми дадоха час за издаване на ваучер за 3.10. Проблемът е, че на 8.09. ме освободиха от работа.
Дали ще мога все пак да получа ваучер в този случай или единственият шанс е възможно най-бързо да си намеря работа?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 12 сеп 2014, 15:15
мисля, че трябва да си намериш работа скорострелно. Може почасова, или пък, да ни на нормална работа но в отпуск или болничен,
успех
пиши с резултатите


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sisi_87 в пт, 12 сеп 2014, 19:49
Здравейте, искам да помоля да ми препоръчате доставчик за Англ. език в Люлин или центъра около НДК. Искам да е присъствено, защото изкарах курс по оперативно счетоводство он лайн и не научих нищо, а в същото време го завърших с 6 без да се явявам на никакъв изпит.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sssani в пн, 15 сеп 2014, 16:39
Здравейте! ПРеди броени дни приключих обучение по англ.език по програмата.Бях го записала дистанционно.Имам удобрение и  за обучение по Бизнес администрация- 3-та степен.КАзаха ми да се обадя в БТ след като приключа  езиковия курс, за да ми издадат уведомление и за него, но аз се притеснявам че няма да успея да приключа в срок.Нямам възможност за редовен курс присъствен, тъй като работното ми време е плаващо.Материята е по-сериозна и непозната за мен, така че ще си трябва наистина учене.Притеснявам се че и във времето на програмата няма да успея да се вместя....хорариума е 960 часа..... :roll: Моля ви, дайте някакъв съвет.Тези, които са изкарали този курс да дадат съвет от практиката,наистина ми е  много " мъгляво"...Накрая ще се откажа от този ваучер( и за това не знам как се процедира- трябва ли да заявя официално отказ в БТ newsm78 )


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: voodoogirl в вт, 16 сеп 2014, 11:12
Здравейте, искам да помоля да ми препоръчате доставчик за Англ. език в Люлин или центъра около НДК. Искам да е присъствено, защото изкарах курс по оперативно счетоводство он лайн и не научих нищо, а в същото време го завърших с 6 без да се явявам на никакъв изпит.

къде си учила?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в вт, 16 сеп 2014, 12:23
За sssani

защо ще се отказваш? Курсовете са направени за хора - за да могат да успеят. едва ли в английския е било по- лесно, но все пак си успяла!!! курсовете са 8-9 месеца и мисля че имаш време. иначе ако е за отказване, не се прави нищо специално -просто не отиваш да си продължаваш в борсата уведомлението и то изгаря. или не си намираш учебен център и то отново изгаря . но аз на твое място няма да мисля за отказване . успех ти желая  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaRoLa в вт, 16 сеп 2014, 18:21
Здравейте,

тъй като са ме одобрили за ваучер за език, който трудно се сформира група едва ли ще успея да си го използвам. Остава ми още една заверка, през която трябва да си намеря доставчик, а всички доставчици ми казват: нямаме група, няма да сформираме и други от тоя сорт... Имате ли идея какво да правя? Да се занимавам ли въобще или да им връщам ваучера и да се приключва?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sisi_87 в вт, 16 сеп 2014, 19:00
Здравейте, искам да помоля да ми препоръчате доставчик за Англ. език в Люлин или центъра около НДК. Искам да е присъствено, защото изкарах курс по оперативно счетоводство он лайн и не научих нищо, а в същото време го завърших с 6 без да се явявам на никакъв изпит.

къде си учила?
ЕГ Консулт


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sssani в вт, 16 сеп 2014, 19:16
Разликата е че езика беше 300 часа и имах основни знания предварително , а  бизнес администрацията е 960 !времето пак е същото в общи линии и присъствена форма ми е напълно невъзможна...:-( Не ми се иска да се отказвам , но не виждам как мога да осъществя реално обучението.Може би трябва да  намеря доставчик на дистанционно обучение и да питам направо тях....с търсачката не откривам  някой от темата да е карал този курс


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в ср, 17 сеп 2014, 08:24
Разликата е че езика беше 300 часа и имах основни знания предварително , а  бизнес администрацията е 960 !времето пак е същото в общи линии и присъствена форма ми е напълно невъзможна...:-( Не ми се иска да се отказвам , но не виждам как мога да осъществя реално обучението.Може би трябва да  намеря доставчик на дистанционно обучение и да питам направо тях....с търсачката не откривам  някой от темата да е карал този курс

Аз подкрепям мнението на Румка и само ще ти кажа, че изкарах курс по банково дело и не беше по-натоварено от езика, който карам сега. Някак с едно прочитане много неща се запомнят, а при езика си трябва сериозно учене! Поне при мен явно езиците по-трудно вървят :)
960 часа са, но на теб може и много по-малко да ти отнеме. При нас имаше и лекционен материал, а не само видео-уроци и така си зависи от теб колко точно време ще ти отнеме да ги прегледаш и понаучиш. Не съм прекарвала повече от 1-2 часа на ден в учене (имаше и изключения), а и сега прекарвам поне по толкова с езика.
Да добавя само, че и двата курса са ми дистанционно.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rozi4kata в ср, 17 сеп 2014, 09:17
Здравейте !
Записах се за ИЧС. На входящия тест ме изкараха гениална - B2, което е много далеч от истината. И ме записаха да започна от B1. Сигурно ще успея да изкарам изпитите след първите две нива, но като дойде C1 ?
Има ли случай в ИЧС на някой, който не си е взел нивото и е трябвало да си плати курса ?   :( Малко съм на тръни с това високо ниво.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: JustAGirl^` в ср, 17 сеп 2014, 11:00
Препоръчайте доставчик за курс по електронна търговия моля :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 17 сеп 2014, 14:27
Здравейте !
Записах се за ИЧС. На входящия тест ме изкараха гениална - B2, което е много далеч от истината. И ме записаха да започна от B1. Сигурно ще успея да изкарам изпитите след първите две нива, но като дойде C1 ?
Има ли случай в ИЧС на някой, който не си е взел нивото и е трябвало да си плати курса ?    :( Малко съм на тръни с това високо ниво.

Не вярвам където и да било да има такъв случай! :peace:
Ще ти помогнат, ако трябва! ;-)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: valiva в чт, 18 сеп 2014, 13:23
Препоръчайте доставчик за курс по електронна търговия моля :)

След проверките, които аз направих се спрях на курсовете123 (http://www.kursove123.com/kurs-elektronna-tyrgoviq-distancionno.html).Като потърсиш в гугъл дори излизат първи (не от реклама). По-назад в темата имаше отзиви, че е било добро обучението. Поговорих си доста с тях и ги поразпитах, от събота започвам. Дистанционно. Мисля, че другите, които предлагат - писах и на някои от тях, препращат към курсове123, защото не могат да съберат групи. Така, че мисля, че и нямаш много варианти.

Успех!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: JustAGirl^` в чт, 18 сеп 2014, 21:49
мерси, ще се свържа с тях :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sssani в чт, 18 сеп 2014, 22:08
Да питам отново за препоръка за курс  по  бизнес администрация  :roll:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mimikona в чт, 18 сеп 2014, 22:33
Valiva,  и аз започвам същя курс от събота. Пожелавам успех и на двете ни :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Лориел в пт, 19 сеп 2014, 10:27
Здравейте! Имам следния проблем: получих одобрение за обучение по френски език - подадох молба да ми сменят езика с английски, тъй като докато чаках да стартира програмата постигнах ниво С1 по френски (със международен сертификат). От БТ одобриха смяната на езика и ми дадоха уведомление на 4.08. Тъй като лятото нямаше курсове, стартиращи от по-високо ниво по английски се записах за изчакване. Междувременно си удължих и срока на последното уведомление до 3.10.
Сега следва проблемната част- обадиха ми се(от страна на доставчика), че курс ще стартира на 7.10., попълниха ми 2-та част на уведомлението, занесох я в БТ, от там ми дадоха час за издаване на ваучер за 3.10. Проблемът е, че на 8.09. ме освободиха от работа.
Дали ще мога все пак да получа ваучер в този случай или единственият шанс е възможно най-бързо да си намеря работа?
Не трябва да се притесняваш! Трябва да си на трудов договор по време на кандидатстване за обучението. Щом си одобрена, сега ще си получиш ваучера, независимо, че не си на работа в момента!  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в пт, 19 сеп 2014, 10:32
Трябва към момента на започване на курса да си на работа.
После и да не си, продължаваш. :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 19 сеп 2014, 10:43
Трябва към момента на започване на курса да си на работа.
После и да не си, продължаваш. :peace:

абсолютно правилно!

Ако не си на работа, може би да си удължиш уведомлението, за малко, докато започнеш работа(ако ти позволят). Мисля, че и почасова е позволено за ваучера ? но на граждански договор - не може. дано се оправиш лесно. пиши после.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Лориел в пт, 19 сеп 2014, 11:27
Не съм съгласна с вас! Тя има вече уведомлението. При получаването на ваучера не се изисква да декларира и да пише нищо. Трябва само да си представи личната карта и да си получи ваучера.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: pumpal_1 в пт, 19 сеп 2014, 11:28
До колко време, след като от ДО попълнят отрязъка от уведомлението, трябва той да бъде занесен в БТ?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фиффи в пт, 19 сеп 2014, 11:30
Аз днес ходих да ми попълнят уведомлението - в тридневен срок ми казаха, че трябва да го занеса в БТ. Става въпрос за 3 работни дни разбира се, т.е. най-късно в четвъртък в моя случай  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: pumpal_1 в пт, 19 сеп 2014, 11:35
Аз днес ходих да ми попълнят уведомлението - в тридневен срок ми казаха, че трябва да го занеса в БТ. Става въпрос за 3 работни дни разбира се, т.е. най-късно в четвъртък в моя случай  :peace:
Благодаря за отговора. А дали би било проблем, че в тридневния период може да изтече периода на уведомлението? Или щом вече е попълнено срокът от удължаването не важи?

И още нещо: за получаване на ваучера трябва ли да се носят дипломи или други документи?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фиффи в пт, 19 сеп 2014, 11:55
Моето изтича така или иначе във вторник и аз мисля тогава да ида. Най-добре да се пита директно в съответното бюро по труда. От тази тема ми се затвърди впечатлението, че всяко БТ си въвежда каквито си иска правила.

Диполоми и такива неща не са нужни, само трябва 7 дни преди началото на курса да се вземе ваучерът. По тази програма вече 5 пъти съм ходила до БТ, поне още 3 ще се наложи - просто велико е измислено за хора на постоянна работа  :ooooh:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в пт, 19 сеп 2014, 12:25
Не съм съгласна с вас! Тя има вече уведомлението. При получаването на ваучера не се изисква да декларира и да пише нищо. Трябва само да си представи личната карта и да си получи ваучера.
Само дето вече е подписала :
ДЕКЛАРИРАМ,
че към настоящия момент:

1.   Работя по трудово правоотношение във фирма /предприятие (съм самонает) :
(зачертава се невярното обстоятелство; посочва се името и адреса на фирмата/предприятието)
...
4. При промяна на обстоятелствата по т.1, съм длъжен в тридневен срок да уведомя дирекция “Бюро по труда” гр………………………..


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Robinson в пт, 19 сеп 2014, 12:56
Не съм съгласна с вас! Тя има вече уведомлението. При получаването на ваучера не се изисква да декларира и да пише нищо. Трябва само да си представи личната карта и да си получи ваучера.

Напротив - декларира, че все още е на работа. Освен това правят проверка в НАП дали има активен трудов договор. Дезинформацията е вредно нещо, особено пък с такава категоричност.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Лориел в пт, 19 сеп 2014, 14:59
Не съм съгласна с вас! Тя има вече уведомлението. При получаването на ваучера не се изисква да декларира и да пише нищо. Трябва само да си представи личната карта и да си получи ваучера.

Напротив - декларира, че все още е на работа. Освен това правят проверка в НАП дали има активен трудов договор. Дезинформацията е вредно нещо, особено пък с такава категоричност.
Категоричността е в следствие на нещо! Ако нямах информация и опит от първо лице, нямаше да си я позволя.
Съдейки обаче по твоята и на други съфорумци категоричност в обратното съм склонна да повярвам на Фифи перото, че всяко БТ е въвело своя собствена система, по която работи.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 19 сеп 2014, 15:21
не е чудно-  хората в бюрата - да допускат грешки при издаването на ваучерите. но това не означава че е правилно и че може да се разчита на това . мен ме провериха също дали съм на договор в деня на издаването на ваучера . (проверяват ме, подписвам декларации разни и тогава вземам ваучера) такива са ми спомените , не мисля че процедурата се е променила .


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: emilybr в пт, 19 сеп 2014, 22:09
преди да попълнят ваучера проверяват в системата дали работиш на трудов договор и дали не е прекратен !!!!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: flower75 в пн, 22 сеп 2014, 16:21
Някой има ли информация до кой номер са стигнали в БТ Възраждане - София?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Cuci980 в пн, 22 сеп 2014, 23:04
Аз ходих да проверя там миналата седмица и ми казаха че са стигнали до 11 700 - 11 800. Каза да си чакам за месец, два за да ми се обадят, че сам над 12 500. Питах и дали имам шанс, каза ми да имаш.
Пролетта ми казаха да не се надявам, добре че си запазих номерчето :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rozi4kata в вт, 23 сеп 2014, 08:40
Мисля, че за всички подали има шанс. Стига да не им измислят някаква причина да не бъдат одобрени. Имайте търпение, все пак програмата се удължи няколко пъти.   ;-)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: kathrin в вт, 23 сеп 2014, 11:25
Здравейте,

Предварително се извинявам за въпроса, може би е коментирано по-назад в темата, но бих искала да попитам относно удължаването на срока до 2015 г. за какво точно се отнася?
Дали е възможно сега да подам заявление и да получа ваучер или важи само за вече одобрените кандидати?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в вт, 23 сеп 2014, 12:12
Здравейте,

Предварително се извинявам за въпроса, може би е коментирано по-назад в темата, но бих искала да попитам относно удължаването на срока до 2015 г. за какво точно се отнася?
Дали е възможно сега да подам заявление и да получа ваучер или важи само за вече одобрените кандидати?


Не.
Нови документи не се приемат.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: kathrin в вт, 23 сеп 2014, 12:26
Благодаря за отговора!
Ще чакам новата програма :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: verano в ср, 24 сеп 2014, 00:01
Благодаря ви за отговорите! Уточнявам, че останах без работа след като занесох попълненото от доставчика уведомление в Бюрото по труда. Отивайки в Бюрото по труда, ми дадоха час за издаване на ваучер за след повече от 20 дни (и не 7, а 2 работни дни преди започването на курса).
За сега не съм си намерила работа и в близката седмица едва ли ще стане.
Надявам се по някаква грешка, случайност, късмет или каквото и да е, да успея да се възползвам от този курс (а и да си намеря работа, разбира се :)). На 3.10. ще стане ясно...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в ср, 24 сеп 2014, 09:12
здравей - защото срока е 6-7 дена преди почването на курса., тоест може и 2 дена.
пожелавам ти да си намериш бързо работа , защото и стоенето вкъщи не си е работа
успех!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: valiva в ср, 24 сеп 2014, 10:49
Не съм съгласна с вас! Тя има вече уведомлението. При получаването на ваучера не се изисква да декларира и да пише нищо. Трябва само да си представи личната карта и да си получи ваучера.

Напротив - декларира, че все още е на работа. Освен това правят проверка в НАП дали има активен трудов договор. Дезинформацията е вредно нещо, особено пък с такава категоричност.
Категоричността е в следствие на нещо! Ако нямах информация и опит от първо лице, нямаше да си я позволя.
Съдейки обаче по твоята и на други съфорумци категоричност в обратното съм склонна да повярвам на Фифи перото, че всяко БТ е въвело своя собствена система, по която работи.

Ще стане ясно кой е прав. И на мен ми направиха щателна проверка дали работя или не. Дори дописвах на декларацията, че няма промяна в данните. Възможно е на други места да проявяват небрежност и да не изискват стриктно всичко....

Успех verano!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: *peteto* в ср, 24 сеп 2014, 16:22
Здравейте, пуснах търсачката, но не успях да открия нищо по въпроса- може ли някой да ме посъветва за езикова школа по испански със съботно- неделни занимания   :thinking: Вече два пъти си удължавам уведомлението и ме предупредиха, че ще мога само още два. Питах в няколко школи, които работят по '''Аз мога повече', но или не се сформират групи или са в кофти часове, пък аз съм с две малки деца и ме устройват уикендите само общо взето.
 Ако някой е запознат, ще съм много благодарна   :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mimikona в ср, 24 сеп 2014, 19:39
Не съм сигурна, че въобще ще намериш група с чадове само уикенда. Не работи така програмата, уви.....


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в ср, 24 сеп 2014, 20:18
Не съм сигурна, че въобще ще намериш група с чадове само уикенда. Не работи така програмата, уви.....
Във Варна винаги е имало групи само уикенда, години наред вече... В програмата няма изискване КОИ точно дни да се провежда обучението.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: *peteto* в ср, 24 сеп 2014, 23:20
Благодаря за отговорите, ще продължавам да търся варианти   :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в чт, 25 сеп 2014, 09:28
Аз уча испански дистанционно и там в общи линии можеш да се нагласиш както ти е удобно.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в чт, 25 сеп 2014, 10:29
бихте ли ми препоръчали курс по 'Бизнес администрация'
ако има и  включено ниво по английски ще е най-добре  :flutter:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: pumpal_1 в чт, 25 сеп 2014, 17:55
Във вторник занесох попълненият отрязък от уведомлението в БТ, дали ваучерът ще е готов в петък?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sssani в чт, 25 сеп 2014, 20:15
бихте ли ми препоръчали курс по 'Бизнес администрация'
ако има и  включено ниво по английски ще е най-добре  :flutter:
И аз търся.Но съм доста неориентирана в прелагането :roll:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: kalinche в пн, 29 сеп 2014, 00:41
.... Вече два пъти си удължавам уведомлението и ме предупредиха, че ще мога само още два....
E това вече ще ме довърши. Как става тая работа, че някои да могат да си удължават уведомлението 4 пъти, а аз онзи ден като отидох да удължа за първи път трябваше да се подпиша на гърба му, че съм уведомена, че повече нямам право да удължавам! Всеки момент чакам бебе и удължаването поне още веднъж щеше да е добра опция в моята ситуация. Ами притеснява ме, че правилата не са еднакви навсякъде! Трябва да излъжа, че не съм си намерила курс или какво? Така или иначе не намерих в моя град, та не съм далеч от истината.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фиффи в пн, 29 сеп 2014, 00:55
До скоро можеше да се удължава неограничено, но предвид края на програмата 2015 явно се усетиха, че участниците може и да не успеят да приключат курса и ограничиха презаверките. Доста неприятно за някакви по-специфични курсове, където трудно се събират желаещи :(


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaRoLa в пн, 29 сеп 2014, 07:59
Аз не намерих курс и имам право на 1 удължаване. Чудя се да удължавам ли или да им връщам и да приключвам,че ми писна да се разправям с доставчиците.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пн, 29 сеп 2014, 09:26
е, какво значи да ти "писне от доставчиците" - нали сега започваш да се "разправяш" с тях ;)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaRoLa в пн, 29 сеп 2014, 10:28
Не, разправям се с тях 3 месеца!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: kalinche в пн, 29 сеп 2014, 11:30
До скоро можеше да се удължава неограничено, но предвид края на програмата 2015 явно се усетиха, че участниците може и да не успеят да приключат курса и ограничиха презаверките. Доста неприятно за някакви по-специфични курсове, където трудно се събират желаещи :(

Добре де, до скоро, до скоро... колко да е до скоро? Потребителката, която е получила предупреждение, че има само две удължения още е писала на 24.09. Аз се подписах, че нямам право на удължения на 25.09. Не се заяждам, просто не проумявам. Очевидно всяко БТ само решава на кой по колко удължения му се полагат. Плюс това, край на програмата 2015 звучи много несериозно - та това са си 960 часа и независимо как се плаща на доставчиците, т.е. дори то да е обвързано с приключването на курса, не би трябвало да се пришпорват нещата - това само може да отнеме от качеството на обучението (особено онлайн такова). Ами да бяха пуснали уведомленията на късите обучения само, тогава.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Adelina88 в пн, 29 сеп 2014, 12:36
На мен още като ми се обадиха по телефона ми казах, че мога да си презаверя уведомлението три пъти. Не ми се наложи, дори вече започнах курс по английски език, но наистина навсякъде  си правят каквото си искат.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sssani в пн, 29 сеп 2014, 13:05
Аз съм в голямачуденка дали да започвам въобще курс 960часа ончайн заради пришпорването и сровете,Имам вузможност само за дистанционен курс ,но се притеснявамче нама да успея .Моля ви споделете реално дали е възможно адекватно разпределение и резултати :roll:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в пн, 29 сеп 2014, 13:42
До скоро можеше да се удължава неограничено, но предвид края на програмата 2015 явно се усетиха, че участниците може и да не успеят да приключат курса и ограничиха презаверките. Доста неприятно за някакви по-специфични курсове, където трудно се събират желаещи :(

Добре де, до скоро, до скоро... колко да е до скоро? Потребителката, която е получила предупреждение, че има само две удължения още е писала на 24.09. Аз се подписах, че нямам право на удължения на 25.09. Не се заяждам, просто не проумявам. Очевидно всяко БТ само решава на кой по колко удължения му се полагат. Плюс това, край на програмата 2015 звучи много несериозно - та това са си 960 часа и независимо как се плаща на доставчиците, т.е. дори то да е обвързано с приключването на курса, не би трябвало да се пришпорват нещата - това само може да отнеме от качеството на обучението (особено онлайн такова). Ами да бяха пуснали уведомленията на късите обучения само, тогава.

Краят на програмата всъщност беше август 2014 г. :peace:

Не може до безкрайност да се удължава.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пн, 29 сеп 2014, 14:07
Не, разправям се с тях 3 месеца!

ако не можеш да си намериш фирма за твоя курс, виж дали няма да можеш да смениш с друг курс. ако е такъв проблемът?

Аз съм в голямачуденка дали да започвам въобще курс 960часа ончайн заради пришпорването и сровете,Имам вузможност само за дистанционен курс ,но се притеснявамче нама да успея .Моля ви споделете реално дали е възможно адекватно разпределение и резултати :roll:

моят курс беше около 8 месеца сега като се замисля. беше много интересен и увлекателен и ценен за мен. не ме разбирай погрешно, но към края на курса започнах да се изморявам и - почувствах облекчение като наближи времето за изпита. Сигурно ако беше по-дълъг, и с по-дългото време щях да се справя, но ... Но всеки сам си знае с какво време и ангажименти разполага извън времето за курса :peace: Ако може и другите момичета да споделят , ще ми е интересно.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: kеit в пн, 29 сеп 2014, 14:38
Преди около 3 седмици ми се обадиха, че съм одобрена за италиански, но тогава не бях във Варна, а ми казаха, че трябва лично да отида в срок до 1 седмица. Дали ми е изгоряло одобрението?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: kalinche в вт, 30 сеп 2014, 14:32
До скоро можеше да се удължава неограничено, но предвид края на програмата 2015 явно се усетиха, че участниците може и да не успеят да приключат курса и ограничиха презаверките. Доста неприятно за някакви по-специфични курсове, където трудно се събират желаещи :(

Добре де, до скоро, до скоро... колко да е до скоро? Потребителката, която е получила предупреждение, че има само две удължения още е писала на 24.09. Аз се подписах, че нямам право на удължения на 25.09. Не се заяждам, просто не проумявам. Очевидно всяко БТ само решава на кой по колко удължения му се полагат. Плюс това, край на програмата 2015 звучи много несериозно - та това са си 960 часа и независимо как се плаща на доставчиците, т.е. дори то да е обвързано с приключването на курса, не би трябвало да се пришпорват нещата - това само може да отнеме от качеството на обучението (особено онлайн такова). Ами да бяха пуснали уведомленията на късите обучения само, тогава.

Краят на програмата всъщност беше август 2014 г. :peace:

Не може до безкрайност да се удължава.
Разбирам отлично, затова и бях спряла да се надявам, че ще ме одобрят  :lol: Пак казвам - нямам против правилата, имам против очевидната им "разтегливост". Аз на харизан кон зъбите не броя. Само, че колко трудно трябва да е да изчислиш колко души са подали за дълги курсове, колко - за къси и с по 1, 2 или 3 удължения с колко би могло да се удължи като цяло изпълнението на програмата? После казваш ясно и конкретно - еди колко пъти се удължава, дали може да се сменя курс или не, срока за край е еди си кога и точка. Ако не ти отърва, сори - оставаш за следващ транш ...примерно с предимство. Мисля, не е много сложна една такава сметка и прогноза, пък спазването на програмата вече изобщо не би трябвало да е за коментиране  :roll:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Скубиду в вт, 30 сеп 2014, 22:49

 Разбирам отлично, затова и бях спряла да се надявам, че ще ме одобрят  :lol: Пак казвам - нямам против правилата, имам против очевидната им "разтегливост". Аз на харизан кон зъбите не броя. Само, че колко трудно трябва да е да изчислиш колко души са подали за дълги курсове, колко - за къси и с по 1, 2 или 3 удължения с колко би могло да се удължи като цяло изпълнението на програмата? После казваш ясно и конкретно - еди колко пъти се удължава, дали може да се сменя курс или не, срока за край е еди си кога и точка. Ако не ти отърва, сори - оставаш за следващ транш ...примерно с предимство. Мисля, не е много сложна една такава сметка и прогноза, пък спазването на програмата вече изобщо не би трябвало да е за коментиране  :roll:

Вероятно са си направили сметката - потребителката, която споменаваш, има одобрение за езиков курс, който е с продължителност 300 уч. часа, а ти - за професионален курс, тройно по-дълъг. Ти по-трудно би се вместила в срока, отколкото тя. :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Yanina_ в пт, 03 окт 2014, 22:51
Записах се анг.език в изоблок, някой преминал обучението да сподели мнение ако може


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в пт, 03 окт 2014, 22:53
Записах курс маникюр в Интеркозметика. Започва на 04.11., хващам последния влак, че уведомлението ми е до 30.10.  :crazy:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: torri_90 в нд, 05 окт 2014, 14:27
Записах курс маникюр в Интеркозметика. Започва на 04.11., хващам последния влак, че уведомлението ми е до 30.10.  :crazy:
И аз съм там   :party:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в нд, 05 окт 2014, 17:39
 :hug:  Супееер, ще се запознаем.
Чакам с нетърпение да ми пратят програмата за курса.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sssani в нд, 05 окт 2014, 20:18
моля за мнение от доставчик- ЦПО- Хармония или Домекс консулт :roll:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в нд, 05 окт 2014, 23:08
уведомлението ми изтича в събота, на 11ти октомври
кога трябва да го подновя - в петък или в понеделник?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в пн, 06 окт 2014, 09:44
В подобна ситуация  аз отидох в петък .


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sssani в вт, 07 окт 2014, 07:23
Записах се анг.език в изоблок, някой преминал обучението да сподели мнение ако може
Миналият месец приключих  английски там.Питай каквото те интересува.Аз като цял останах доволна.В общи линии това очаквах- това получих.Бяха отзивчиви и насреща за всякакви въпроси.Обадиха ми се че сертификата  ме очаква в техния офис.Крайно време е да ида да си го взема :blush:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Yanina_ в вт, 07 окт 2014, 11:12
Ами най - вече дали си доволна като цяло от обучението.
Колко време  ти си отделяла , предполагам че пак се взима един урок , след това до следващия колко време имаш . всичките 3 нива за какъв период трбява да ги вземеш Благодаря ти sssani


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sssani в вт, 07 окт 2014, 15:50
реално за 6 месеца и малко.Това включваше и 10 дни почивка, която направиха по средата.Уроците са разпределени в теми и една тема съдържа около 12 урока.Средно по 40- 60 мин.... смятай.В края на всяка тема има тест.Т.е- една тема от  тия 10-12 урока  се минава за между 8 и 10 дни и всяка завършва с тест. В края на всяко ниво  има и  тест за ниво.Накрая има окончателен тест.Аз , признавам че доста през пръсти карах, и дори прескачах уроци с реално учене. Имах основата, не е като да не съм учила езика и не бях съвсем начинаеща.Ако за първи път се сблъсква човек с език, си иска учене.Хубавото е че платформата е отворена за ползване  6 месеца след приключване на курса (които за мен вече текат), и се надявам да намеря време и да запълня пропуските


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sssani в вт, 07 окт 2014, 15:53
И в този ред на мисли отново пиша тук с молба за съвет.Почти съм се отказала да се възползвам от ваучера  по бизнес-адмнистрация, тъй като не съм уверена че  ще мога да се справя.Наистина нямам  достатъчно време.Нямам и  идея как протича този курс като натовареност .Материята ми е тотално чужда.От няколко дни се ровя в нета, но не откривам отзиви от някой, който е приключил вече такъв курс.А имам нужда  от съвети реални.... :cry:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в чт, 09 окт 2014, 12:08
И в този ред на мисли отново пиша тук с молба за съвет.Почти съм се отказала да се възползвам от ваучера  по бизнес-адмнистрация, тъй като не съм уверена че  ще мога да се справя.Наистина нямам  достатъчно време.Нямам и  идея как протича този курс като натовареност .Материята ми е тотално чужда.От няколко дни се ровя в нета, но не откривам отзиви от някой, който е приключил вече такъв курс.А имам нужда  от съвети реални.... :cry:

sssani, мисля,че самичка трябва да прецениш дали ще имаш 1) времето и 2) желанието за учене и дали смяташ , че ще ти бъде 3) полезен този курс за да се захващаш с него изобщо.

то е ясно, че ще във всичките курсове има нови неща , и трудни неща - нали за това се записваме за да ги научим.
Ясно е, че ще трябва да стоиш до по-късно или да ставаш по-рано за да си пишеш домашните или да четеш лекциите. И че докато вкъщи мъжа ти гледа телевизия ти ще трябва да четеш лекции . И че ще понамалиш ходенето на кафе с приятелки , и че за готвенето за вкъщи ще е по-трудно да се намери време  . ... Ако си достатъчно мотивирана да приемеш тези ограничения в следващите ... едиколко си месеца ... значи почвай.

ако не си - не почвай.

от което четох тук във форума смятам , че всички момичета , които са започнали някъде курса , и са се постарали да се научат - са успяли . дали им е било полезно - не зная , при всеки е различно.

пожелавам ти успех. не е фатално ако се откажеш , а ако решиш да приемеш също няма да е лошо   :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: maria88bg в чт, 09 окт 2014, 15:56
Здравейте!
Искам да ви помоля за помощ и съвет - одобрена съм по програмата с изучаване на Френски език.
Бихте ли ми препоръчали доставчик в София?

Страшно много се извинявам - предполагам вече е било обсъждано в темата.

Хубав и ползотворен ден  ;-)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: MrSvilenov в чт, 09 окт 2014, 16:55
Здравейте!
Искам да ви помоля за помощ и съвет - одобрена съм по програмата с изучаване на Френски език.
Бихте ли ми препоръчали доставчик в София?

Страшно много се извинявам - предполагам вече е било обсъждано в темата.

Хубав и ползотворен ден  ;-)

Ето на този линк можеш да видиш за курсове по френски език. Обучението е дистанционно, така че няма значение дали човек е от София или от друг град/село :)

http://www.e-obuchenie.bg/kursove/ezikovi/frenski-ezik/kurs-frenski-ezik.html (http://www.e-obuchenie.bg/kursove/ezikovi/frenski-ezik/kurs-frenski-ezik.html)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в чт, 09 окт 2014, 17:01
Здравейте!
Искам да ви помоля за помощ и съвет - одобрена съм по програмата с изучаване на Френски език.
Бихте ли ми препоръчали доставчик в София?

Страшно много се извинявам - предполагам вече е било обсъждано в темата.

Хубав и ползотворен ден  ;-)

Ако искаш дистанционно ти препоръчвам Кабината. Изключително удобно за хора с ограничено време и много добре организирано.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: LittleDream в чт, 09 окт 2014, 17:16
Момичета, интересува ме за езиков курс /аз съм с испански/ дистанционно, трябва ли да се полагат някакви изпити на място? Как се провеждат изпитите?
За сега намирам дистанционно обучение в Кабината, Изоблок и Хармония. Пропускам ли някого?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: liani в чт, 09 окт 2014, 17:51
И изпитите са дистанционно :peace: Поне в Кабината!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в чт, 09 окт 2014, 18:32
Да дистанционно са в Кабината. И аз съм испански :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в чт, 09 окт 2014, 19:18
Май не може да са само дистанционно изпита. Не е ли задължително да има и присъствена практика?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sssani в чт, 09 окт 2014, 19:23
то няма практически задачи в езиците.Има онлайн упражнения и тест, който също се минава онлайн.Аз приключих такъв курс неотдавна


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в чт, 09 окт 2014, 19:25
Аз за изпита имам в предвид.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sssani в чт, 09 окт 2014, 20:49
и аз за него  пиша :-) За финалния тест.Всичко е онлайн !


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в чт, 09 окт 2014, 21:06
 :peace: Явно аз съм в грешка.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: LittleDream в чт, 09 окт 2014, 23:38
Да дистанционно са в Кабината. И аз съм испански :)
Благодаря Лиани и Принцеса! Много ме зарадвахте! А да разбирам ли, че вече няма диктовки? Както едно време ни изпитваха в училище:?  :crazy:
Галактическа принцеса, ти до кой етап си ? Доволна ли си?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в пт, 10 окт 2014, 00:10
Още съм А1 - начинаеща :) Много ми харесва. Преподавателите са страхотни, обясняват много добре, не претупват уроците. Самата им система работи без забележки, много рядко има някакви технически нередности и те са за секунди. Мисля, че човек може да се подготви много добре с техните курсове. На мен единственото, което ми е проблем е недостига на време за самоподготовка, но за това те вина нямат ;) Просто, когато подавах документи имах повече свободно време и по-малко отговорности.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: MrSvilenov в пт, 10 окт 2014, 09:51
Изоблок също предлагат курсове по испански, дистанционно. Организацията е на много високо ниво, а служителите са много любезни, а не както сме свикнали навсякъде да ти отговарят с досада

Ето тук може да се види информация за курса по испански език (http://www.e-obuchenie.bg/kursove/ezikovi/ispanski-ezik/kurs-ispanski-ezik.html)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в пт, 10 окт 2014, 10:21
По принцип рекламата във форума е платена!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Bamzita в сб, 11 окт 2014, 18:45
не ми дадоха ваучера, нямала съм трудов договор...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: torri_90 в сб, 11 окт 2014, 19:00
не ми дадоха ваучера, нямала съм трудов договор...

Как така?  :shock:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в сб, 11 окт 2014, 19:02
не ми дадоха ваучера, нямала съм трудов договор...

Искаш да кажеш, че ти си мислиш, че работиш на договор, а работодателя ти никога не ти е внасял договор?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Bamzita в сб, 11 окт 2014, 19:03
граждански договор


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в нд, 12 окт 2014, 10:16
На граждански не може.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: LittleDream в ср, 22 окт 2014, 14:43
След много дълго чудене между онлайн и присъствен курс, реших, че няма нужда и обучението си да го провеждам пред компютъра, след като цял ден вися пред него. Трябва да има някакво движение :D. Реших да се запиша в школа Богоя, Варна, за 5 месеца ще го направят курса. Още нямам конкретни впечатления, но мисля, че ще бъда доволна  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 22 окт 2014, 15:16
5 месеца? :shock:

По какво?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: LittleDream в ср, 22 окт 2014, 15:42
Испански.
В другия езиков център, където проверих, курса беше 8-9 месеца. :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 22 окт 2014, 16:07
Моят беше 9 месеца и пак ми идваше много, за 5 не знам? :crazy:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в ср, 22 окт 2014, 16:29
И моя е 9 месеца. Може би за 5 е ускорен.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 22 окт 2014, 16:32
Те и за три могат да предложат.
Но какво ще научиш?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Скубиду в ср, 22 окт 2014, 19:23
Моят беше 9 месеца и пак ми идваше много, за 5 не знам? :crazy:
И при мен беше така   :blush:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: LittleDream в чт, 23 окт 2014, 00:14
Да се надяваме, че ще издържа. Но не мога цяло лято с курсове да се занимавам.. Освен това съм почетна ученичка по Скоростно учене, надявам се да успея да приложа някои техники ;)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: eminav в пт, 24 окт 2014, 17:30
Здравейте, днес си взех уведомлението от БТ Възраждане № 123.. и ми обясниха, че по добре да взема за професията сега, а като завърша ще ми дадат и за езика. Не си губя правото и щом веднъж съм одобрена ще си получа и втория ваучер.
Въпросът ми е, насочила съм се към Курсове123 или Българска стопанска камара за курс по Оперативно счетоводство, тъй като в Кабината няма да сформират повече такъв курс, моля ако имате някакви отзиви да ги споделите.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sssani в нд, 26 окт 2014, 18:33
Е как ще изкараш и двевт ,приусловие че оча краен срок,който коментираме тук  че не стига за спокойно преминаване и на само едно обучение?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: flower75 в пн, 27 окт 2014, 12:00
Взехме уведомлението за одобрен курс по английски език на мъжа ми и сега трябва да изберем доствачик, дистанционно обучение. Много моля за препоръки, става дума за София. Благодаря !


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Галактическа принцеса в пн, 27 окт 2014, 12:31
Е как ще изкараш и двевт ,приусловие че оча краен срок,който коментираме тук  че не стига за спокойно преминаване и на само едно обучение?

Аз си взех уведомлението точно от Възраждане преди около 2 месеца и ми казаха, че ще мога да мина само единия курс и да си избера кой, за втория няма време.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в вт, 28 окт 2014, 09:34
да, наистина е интересно, че са ти казали и за двата курса. може би ще удължават срока отново? Може и да е сбъркала жената от бюрото по труда?

Пиши какво ти казаха , ако е нещо по- конкретно.

Момичета-само във Възраждане ли дават уведомления. За Сердика някой нещо да знае? По един   :bouquet: на всички!Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: eminav в вт, 28 окт 2014, 13:26
Казаха ми да не се притеснявам, че ще си изкарам и двата курса. И бяха доста убедителни в думите си. И в едната и в другата стая ми казаха да не се притеснявам, защото всички които са пуснали документи ще си вземат ваучерите. На въпроса ми нали програмата е до 31.08.2014г , а ако започна курса сега той ще свърши горе долу тогава и по този начин няма как да завърша и двата курса за този период от време. И още един ми казаха, че ако трябва ще изчакаме да пуснат пак ваучери, но всички които са одобрени и искат ще си завършат курсовете.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: voodoogirl в вт, 28 окт 2014, 14:06
А знае ли се кога ще се подават документи за нови курсове?

Казаха ми да не се притеснявам, че ще си изкарам и двата курса. И бяха доста убедителни в думите си. И в едната и в другата стая ми казаха да не се притеснявам, защото всички които са пуснали документи ще си вземат ваучерите. На въпроса ми нали програмата е до 31.08.2014г , а ако започна курса сега той ще свърши горе долу тогава и по този начин няма как да завърша и двата курса за този период от време. И още един ми казаха, че ако трябва ще изчакаме да пуснат пак ваучери, но всички които са одобрени и искат ще си завършат курсовете.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: FBID100001263290363 в вт, 28 окт 2014, 21:43
Има ли вече информация кога ще стартира следващата програма? И дали някой знае нещо по въпроса,дали ползвалите програмата до 2014, имат право да кандидатстват отново при следващия старт на програмата?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mona77 в ср, 29 окт 2014, 10:29
Мога да отговоря с известна сигурност само на първия въпрос - не се знае дали ще има. Миналата седмица ни дойде на проверка една дама от БТ Възраждане и аз се сетих да я питам дали за новият програмен период вече е договорено финансиране. Тя каза, че още нищо не е правено по въпроса.
А колкото до това, дали можеш пак да кандидатстваш - ами според мен да, ако не си успял да завършиш и двата курса. При мен се очертава да се справя само с ключовата компетентност и със сигурност ще подам документи пак, ако пуснат програмата.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: FBID100001263290363 в ср, 29 окт 2014, 19:46
Мога да отговоря с известна сигурност само на първия въпрос - не се знае дали ще има. Миналата седмица ни дойде на проверка една дама от БТ Възраждане и аз се сетих да я питам дали за новият програмен период вече е договорено финансиране. Тя каза, че още нищо не е правено по въпроса.
А колкото до това, дали можеш пак да кандидатстваш - ами според мен да, ако не си успял да завършиш и двата курса. При мен се очертава да се справя само с ключовата компетентност и със сигурност ще подам документи пак, ако пуснат програмата.
Благодаря. Имаше информация,че в новата програма ще може да се кандидатства отново и за двата курса ако първия път са завършени успешно. Но остава да следя какво ще се случва. Аз лично съм много доволна от програмата и не бих се отказала да си разширя знанията а от там и възможностите в бъдеще.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в чт, 30 окт 2014, 08:56
  Dari Panayotu -къде прочете тази информция? нещо не ми се струва логично - значи ако си бил ощетен първият път че не си си получил уведомление за два курса, сега и вторият път ще си ощетен -като няма да можеш да подаваш за два курса?
нищо лично към теб ,само си мисля на глас   :bouquet: напиши къде прочете за това


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 30 окт 2014, 09:40
Мисля, че ако си завършил обучение по тази програма, без значение от коя година, не може да кандидатстваш отново.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: FBID100001263290363 в чт, 30 окт 2014, 14:33
  Dari Panayotu -къде прочете тази информция? нещо не ми се струва логично - значи ако си бил ощетен първият път че не си си получил уведомление за два курса, сега и вторият път ще си ощетен -като няма да можеш да подаваш за два курса?
нищо лично към теб ,само си мисля на глас   :bouquet: напиши къде прочете за това
Получаването на уведомление няма нищо общо с успешното завършване на курса. Ако си одобрен имаш право да си получиш Ваучера, като първоначално беше:В рамките на месеца си длъжен да си намериш доставчик на услуга който е в одобрения списък и да се включиш в обучение.По късно дадоха възможност срока да се удължава, ако не си открил доставчик за започване на курс.Като задължаваха в края на месеца да се минава през Бюрото по труда за да се удължава срока.В момента не си спомням до кога можеше да се удължава по този начин, но мисля,че пак имаше някакъв срок.
Не разбирам какво имаш на предвид под "Ощетен"?От моя опит с програмата знам следното: Първия път когато подадох никой не си направи труда да ми обясни,че има два сегмента и,че имам право на по една избрана специалност във всеки от тях, затова пуснах молба за езиков курс.Докато течаха разглежданията на документи , ме съкратиха и всъщност в деня в който се регистрирах в Бюрото като безработна ми звъннаха да ми кажат,че съм одобрена.Само че,в този случай човек губи правото, ако си взел Ваучера и е подаден към доставчика, дори курса да не е започнал и останеш без работа си запазваш правото на обучение, но не и ако все още не е издаден.
После подавах наново при следващия старт но вече бях проучила доста неща, пуснах за двата сегмента, след сериозен спор със служителката приемаща документи.Като видя,че няма как да ме откаже да пусна за два курса взе документите с думите: Щом толкова настоявате кандидатствайте!
 Получих одобрение и Ваучер за единия-езиков курс.Когато се поинтересувах какво става с втория ми отговориха,че нямам право на него докато не завърша първия и то успешно. После пък нямаше средства за ресора и така одобрението дойде чак след почти 2 г. И се започна с документи отново като най напред ми поискаха сертификата за езиковия курс, което много ме учуди защото според мен щом веднъж съм в системата им те сами трябва да могат да проверят,че всичко при първия курс е било наред. Вече при втория път беше влязло в сила ,да може да се удължава срока на Ваучера, ако не се намери доставчик в срок на месец. Което се оказа всъщност голям проблем за Пловдив само една от одобрените фирми всъщност работеше по програмата останалите от списъка изобщо се бяха отказали. Но пък за сметка на това ни смесиха две близки специалности в един курс ,доста по натоварен поради това, но пък взехме две дипломи наведнъж. Което показва,че има всякакви вратички в програмата стига да има кой да ти каже .
Другия факт който знам е,че мой приятел записан за немски о одобрен,след като не можаха да сформират курс за този език,за да не изгуби ваучера от Бюрото му дали съвета да се запише за английски който завърши.Това показва,че и такива замени са възможни стига да има кой да ти каже.
А що се отнася до информацията, за кандидатстване отново по новата програма, това го спомена една от наблюдаващите служителки , които минават на проверки за присъствие.Затова и следя интересно ми е да разбера дали наистина ще е така.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в чт, 30 окт 2014, 15:15
имах предвид същото, което споменаваш и ти -
от съобщението ти не разбрах съвсем ясно:

Имаше информация,че в новата програма ще може да се кандидатства отново и за двата курса ако първия път са завършени успешно.

значи се сещам за 2 възможни случая при този вариант: newsm78

1. получил си 2 уведомления и си завършил успешно двата курса, значи можеш да подаваш отново.

(защото има вариант да си получил 2 уведомления обаче да не си завършил единият курс, защото си се отказал например) - тогава следва, че не можеш да подадеш отново.

2. да си подал за двата курса - както ти и както аз сега съм подала, обаче за моят вторият курс още си чакам обаждането. И тогава от  съобщението излиза, че в моят случай ще бъда ощетена - няма да мога да подавам отново (за 2 курса) тъй като не съм ги завършила двата курса - завършила съм само единия.

това ми беше мисълта.

благодаря ти че писа с информация, напоследък е малко ограничена и затова следя с интерес темата.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: FBID100001263290363 в чт, 30 окт 2014, 15:57
Знам само,че да си завършил успешно започнат курс беше задължително. Тогава твърдяха,че ако си се отказал от започнат или не си си взел успешно изпитите, нямаш право за другия по втория сегмент. Сега се сещам и още нещо , когато започвах професионалния бяхме само 5 човека 2 моята специалност и 3 близка, събраха ни защото нямало достатъчно за два курса.И докато завършим за 9 месеца групата нарасна 4 пъти, в различен етап се включваха още хора по програмата като даже имаше още 2 специалности.Всеки включил се в по късен етап получаваше собствен график като следваше общия,а това което бе изпуснал като предмети му бе включено в индивидуални занимания и се явяваха самостоятелно на изпитните тестове.Което показва,че явно и тази възможност е на лице. Всичко зависи от наблюдаващия държавен служител и центъра за обучение и явно от уговорките между тях.
Аз се чудех за следното: Според правилата на програмата имаш право само на два курса. След изтичането и ,и ако пак стартира ,тя не би ли била отново същата програма със същите правила?Тогава по каква логика някой завършил два курса по предната и нямащ право на трети в рамките и, ще има право още веднъж на два нови.Това не можах да си обясня. Затова и с интерес очаквам да видя като стартира следващата какви ще са правилата в нея. Когато попитах, жената която го твърдеше ми отговори ,че било защото е нова програма.Но пък ако е нова, тогава по каква логика ще е обвързана със старата , та да търсят успешно завършване на курсове по нея.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в чт, 30 окт 2014, 16:18
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 г. за определяне на условията и
реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по
Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 –
2013“
Чл. 3. (5) Едно лице има право за периода на изпълнение на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ да получи само един ваучер за обучение по
професионална квалификация и само един ваучер за обучение по ключови
компетентности...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: alexpet в вт, 11 ное 2014, 15:57
Здравейте,
четох някъде че програма аз мога повече е удължена до август 2015 г.
В тази програма влиза ли Шофьорски курс кат.В ? Видях че има за кат.С.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в вт, 11 ное 2014, 16:03
Програмата е удължена, но не се приемат нови документи, а важи за вече подалите.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sssani в вт, 11 ное 2014, 18:07
вчера си удължих уведомлението за последен път.Трябва да реша дали да стартирам обучението  по Бизнес администрация.Търся доставчих- дистанционно обучение и мнение за самият курс и начина на провеждането му.Огромните ми притеснения са  че материята ми е тотално непозната и далечна, а времето ми се струва ужасно малко.Все пак това са 960 часа :shock: , които  не виждам как могат да се минат реално за  около 6 месеца.Моля ви- помогнете ми  със съвети :pray:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Лориел в вт, 11 ное 2014, 18:47
В началото на октомври, след много чудене, аз стартирах своето обучение по икономика и мениджмънт - дистанционно. Избрах да е в центъра за професионално обучение към Изоблок. Впечатленията ми досега са добри. В началото се притеснявах ще се справям ли физически, предвид, че съм студентка, работя и имам дете, но засега нещата вървят добре. Платформата им е лесна и удобна. Има таймер, който отчита времето, в което трябва да си прочетеш уроците и да се отчете присъствие. След всяка тема има тест, а вече и разни курсови проекти и презентации, които се правят, за да видиш усвоил ли си материала. Служителите са изключително любезни и винаги са проявявали търпение и разбиране.
Доволна съм от избора си, надявам се и занапред да се справям.
Дано съм ви полезна с инфото!   :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sssani в вт, 11 ное 2014, 20:00
А как са разпределени темите и количеството часове?Аз карах към изоблок език и 300 часа са  едно, а 960- съвсем друго.За проекти и други разработки- да не говорим.... :crazy: По колко теми дневно  има да се минат?За колко време е планиран да приключи твоят курс?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в вт, 11 ное 2014, 20:27
Офффф, айде и тук стана рекламен сайт. Стига толкова, де! Аз пък имам много недоволни познати от Изоблок.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Лориел в ср, 12 ное 2014, 18:02
А как са разпределени темите и количеството часове?Аз карах към изоблок език и 300 часа са  едно, а 960- съвсем друго.За проекти и други разработки- да не говорим.... :crazy: По колко теми дневно  има да се минат?За колко време е планиран да приключи твоят курс?
Моят курс е 960 часа. Разпределението не е дневно. Според зависи колко урока са и колко материал има за четене. Досега са били по 3-5-9 дни, което на мен ми е било напълно достатъчно.  Подчертавам, обаче, не за да ги науча перфектно, а за да ги прочета няколко пъти. Решила съм непосредствено преди държавния изпит да ги чета отново. Сега за първата курсова разработка имам повече от 15 дни да я направя, което за мен е ок. Разбира се, всеки сам си преценява възможностите. 


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Лориел в ср, 12 ное 2014, 18:09
Офффф, айде и тук стана рекламен сайт. Стига толкова, де! Аз пък имам много недоволни познати от Изоблок.
Ако не греша това е форум, в който всеки може да споделя мнения и съвети! Това е моето! Нормално е да има доволни и недоволни, така че твоите познати са добре дошли да споделят разочарованието си.  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jujana2 в ср, 12 ное 2014, 20:48
Поздрави от приключил обучение- С1 в "Европа". Всъщност вчера изготвиха серти-тата, изпита/тесове съм минала преди 3 месеца.  :lol:  :stop:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 12 ное 2014, 20:54
Поздрави от приключил обучение- С1 в "Европа". Всъщност вчера изготвиха серти-тата, изпита/тесове съм минала преди 3 месеца.  :lol:  :stop:

Браво, честито!  :bouquet:

Какъв език?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jujana2 в ср, 12 ное 2014, 20:57
Мога да отговоря с известна сигурност само на първия въпрос - не се знае дали ще има. Миналата седмица ни дойде на проверка една дама от БТ Възраждане и аз се сетих да я питам дали за новият програмен период вече е договорено финансиране. Тя каза, че още нищо не е правено по въпроса.
А колкото до това, дали можеш пак да кандидатстваш - ами според мен да, ако не си успял да завършиш и двата курса. При мен се очертава да се справя само с ключовата компетентност и със сигурност ще подам документи пак, ако пуснат програмата.
Благодаря. Имаше информация,че в новата програма ще може да се кандидатства отново и за двата курса ако първия път са завършени успешно. Но остава да следя какво ще се случва. Аз лично съм много доволна от програмата и не бих се отказала да си разширя знанията а от там и възможностите в бъдеще.
ДА! В НИКОЙ СЛУЧАЙ НЕ Е ЗАГУБЕНО ВРЕМЕ.,


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в ср, 12 ное 2014, 21:04
Офффф, айде и тук стана рекламен сайт. Стига толкова, де! Аз пък имам много недоволни познати от Изоблок.
Ако не греша това е форум, в който всеки може да споделя мнения и съвети! Това е моето! Нормално е да има доволни и недоволни, така че твоите познати са добре дошли да споделят разочарованието си.  :peace:
Разбира се, че е форум, но специфичното във всички форуми е, че рекламата се заплаща. Веднага след като сте ми отговорила тук, на ЛС ми писа представител на фирмата да ме разпитва "Какъв ми е проблема" и "Просто от любопитство питам действително ли имаш такива познати и какво не им е харесало, или нещо си била ядосана  :D". А най-мразя някой така да ми говори на ти, особено с такъв нагъл тон!!!
 :ooooh: :ooooh: :ooooh:
Аз също съм карала и Английски и Оперативно счетоводство и съм безкрайно доволна от фирмата, в която съм ги карала, ама когато ме попитат на ЛС пиша, а не всеки 6-ти пост да ми е такъв!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Лориел в ср, 12 ное 2014, 23:49
Офффф, айде и тук стана рекламен сайт. Стига толкова, де! Аз пък имам много недоволни познати от Изоблок.
Ако не греша това е форум, в който всеки може да споделя мнения и съвети! Това е моето! Нормално е да има доволни и недоволни, така че твоите познати са добре дошли да споделят разочарованието си.  :peace:
Разбира се, че е форум, но специфичното във всички форуми е, че рекламата се заплаща. Веднага след като сте ми отговорила тук, на ЛС ми писа представител на фирмата да ме разпитва "Какъв ми е проблема" и "Просто от любопитство питам действително ли имаш такива познати и какво не им е харесало, или нещо си била ядосана  :D". А най-мразя някой така да ми говори на ти, особено с такъв нагъл тон!!!
 :ooooh: :ooooh: :ooooh:
Аз също съм карала и Английски и Оперативно счетоводство и съм безкрайно доволна от фирмата, в която съм ги карала, ама когато ме попитат на ЛС пиша, а не всеки 6-ти пост да ми е такъв!

:lol: В егати конспирацията ме вкара...   :ooooh:
По думите ти излиза, че всеки тук трябва да плаща за реклама. То не са разни козметики, хапчета, добавки и какви ли не продукти и услуги. Значи всеки споделил положително мнение за нещо трябва да плати за реклама?!
Не оспорвам факта, че има "агенти" опитващи се да влиаят на решенията на хората из форумите, ама малко прекалявате с конспирациите.
А относно тона - каквото почукало... В този живот е така  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в чт, 13 ное 2014, 00:01
.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в чт, 13 ное 2014, 00:10
Ок  :peace: на мен ми прозвуча като реклама, но аз наистина имам недоволни познати от Изоблок. А такъв коментар от служител във въпросния учебен център е меко казано недопустим  :ooooh:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Лориел в чт, 13 ное 2014, 13:54
Ок  :peace: на мен ми прозвуча като реклама, но аз наистина имам недоволни познати от Изоблок. А такъв коментар от служител във въпросния учебен център е меко казано недопустим  :ooooh:
Права си и ти вярвам, че имаш недоволни познати, надявам се аз да не стана от тях  :lol:
Както казах, засега нещата са ок, надявам се и занапред да е така.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в чт, 13 ное 2014, 13:57
Искрено ти пожелавам да останеш много доволна от обучението!  :hug:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Лориел в чт, 13 ное 2014, 20:15
Искрено ти пожелавам да останеш много доволна от обучението!  :hug:
Благодаря! :hug:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jeniqa в чт, 13 ное 2014, 22:48
Записвам се, смятам език да усъвършенствам. Почвам да ровя за инфо. Едва сега ще имам свободно време, иначе от няколко години ѝ се точа на програмата.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в пт, 14 ное 2014, 11:33
Нова сесия за прием на документи за кандидатстване не се предвижда до края на 2014, тъй като към момента са подадени над 53 хиляди заявления, които чакат да бъдат одобрени.
В момента се чака разработването и съгласуването на нови схеми по ОПРЧР за период 2014-2020 по които ще се извършат обучения на безработни и работещи.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Bamzita в пт, 14 ное 2014, 12:03
КаМу, това сериозно ли е?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sssani в вт, 18 ное 2014, 17:14
вчера си удължих уведомлението за последен път.Трябва да реша дали да стартирам обучението  по Бизнес администрация.Търся доставчих- дистанционно обучение и мнение за самият курс и начина на провеждането му.Огромните ми притеснения са  че материята ми е тотално непозната и далечна, а времето ми се струва ужасно малко.Все пак това са 960 часа :shock: , които  не виждам как могат да се минат реално за  около 6 месеца.Моля ви- помогнете ми  със съвети :pray:
Никой ли не се е обучавал по тази специалност..? Не мога да открия доставчик.Камо ли  препоръчан такъв...Моля ви- помогнете ако можете че време не остана :pray:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: E. De Morgana в ср, 19 ное 2014, 20:13
Здравей,sssani
ЦПО "НАСИ"-гр.София предлага обучение по специалността която са те приели.
В момента карам курс по тази програма в "НАСИ" и съм много доволна,изяло е присъствена форма.
Ако имаш други въпроси пиши.Успех ти желая :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sssani в ср, 19 ное 2014, 21:23
Благодаря за препоръката.Обаче търся дистанционен курс.За жалост нямам възможност да посещавам редовен присъствен курс.И като време, което  мога да отделя регулярно и като врмее на провеждане.Дори и за дистанционен не съм сигурна че времето, което остава до края на срока на програмата  ще стигне... :roll:Търсенето все пак продължава.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в ср, 19 ное 2014, 23:41
От сайта на курсове 123:

"Дистанционен курс по БИЗНЕС-АДМИНИСТРАЦИЯ - код 3460101
дистанционно обучение за хора от цялата страна: Начална дата 28.07.2014 и 01.12.2014 г., 19.01.2015 г. и 19.02.2015 г."

Аз изкарах Банково дело при тях и съм горе-долу  доволна.
И други резултати ми излизат само като напиша името на курса в google...
Нямам представа как търсиш, но това е доста популярна специалност и има доставчици. Ако има начални дати, значи и срокът да приключиш е преценен. От доста време се чудиш и мисля, че е време да решиш дали искаш да учиш или не.  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: FBID100001263290363 в чт, 20 ное 2014, 07:58
В сайта доставчиците са с лопата да ги ринеш, но когато се свържеш с тях се оказва,че или нямат дати или нямат курс. Много фирми са кандидатствали, одобрени са и после се отказват като отказват обучение на желаещите.За моя град доставчици за езиково обучение имаше 11 когато ги прозвънях само 2 фирми реално предлагаха обучение другите се оказаха Софийски и отговора беше,че нямат интерес да провеждат обучение в провинцията. Вероятно това е проблема  да не успява да си намери обучаваща организация.Същото беше и другия курс който изкарах там имаше един единствен център който работеше с дадената специалност.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в чт, 20 ное 2014, 20:09
Съгласна съм, но с дистанционните курсове поне отпада проблема в кой град се предлага курса. На 123 датите са точни. Поне аз и познатите ми не сме имали проблеми от към административно обслужване и коректност.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sevi_to в вт, 25 ное 2014, 11:48
И аз търся за френски - открих само 2, които в момента имат курс - НОМИНАТУС и Евпейски образователен център. Някой ходил ли е в един т двата, да сподели впечатления?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sonne79 в ср, 26 ное 2014, 19:53
Един глас за Кабината  - уча английски в момента и съм много доволна :peace:
Предлагат и други езици.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sevi_to в чт, 27 ное 2014, 19:54
Един глас за Кабината  - уча английски в момента и съм много доволна :peace:
Предлагат и други езици.

И аз за там обмислям, че дистанционно май най ме устройва. Макар че не съм убедена доколко е най-ефетивният наичн за изучаване на език...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 28 ное 2014, 09:41
ssanii, щом до сега не си се решила дали ще започваш, явно си много ангажирана. Аз поне така смятам.
Вземи тогава, че се откажи, и повече не го мисли.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rennyib в вт, 02 дек 2014, 14:38
Здравейте,

Опитвам се да намеря интензивен курс по немски в София. Засега единствено тук http://www.ezicievropa.com/kop1.php (http://www.ezicievropa.com/kop1.php) казаха, че има възможност да се покрият 3 нива преди изтичането на срока до 31 август 2015. Но за да започне курс, трябва да се съберем поне 7 човека. Има ли желаещи?
Аз съм завършила първо ниво, но беше преди доста време. Така че ако някой вече е започнал, но още не е приключил първо ниво и има възможност да се присъединя, моля пишете ми.

Благодаря предварително!   :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в ср, 03 дек 2014, 10:11
Цитат
Така че ако някой вече е започнал, но още не е приключил първо ниво и има възможност да се присъединя, моля пишете ми.
...
Това няма как да стане. За да започнеш някъде по програмата се прави график към който се пишат и имената на обучаващите още преди започването му.
Ако не държиш да е присъствен можеш да започнеш в Кабината  там ще има още поне 4 -ри начални дати :
15.12.2014 г. – приемане на уведомления до 05.12.2014 г.
12.01.2015 г. – приемане на уведомления до 02.01.2015 г.
09.02.2015 г. – приемане на уведомления до 30.01.2015 г.
09.03.2015 г. – приемане на уведомления до 27.02.2015 г.​
 за
Предлагани езици по "Аз мога повече"   
Английски език   А1, А2, B1, B2
Немски език   А1, А2, B1, B2
Испански език   А1, А2, B1
Френски език   А1, А2, B1


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: FBID100001263290363 в ср, 03 дек 2014, 16:41
Цитат
Така че ако някой вече е започнал, но още не е приключил първо ниво и има възможност да се присъединя, моля пишете ми.
...
Това няма как да стане. За да започнеш някъде по програмата се прави график към който се пишат и имената на обучаващите още преди започването му.
Ако не държиш да е присъствен можеш да започнеш в Кабината  там ще има още поне 4 -ри начални дати :
15.12.2014 г. – приемане на уведомления до 05.12.2014 г.
12.01.2015 г. – приемане на уведомления до 02.01.2015 г.
09.02.2015 г. – приемане на уведомления до 30.01.2015 г.
09.03.2015 г. – приемане на уведомления до 27.02.2015 г.​
 за
Предлагани езици по "Аз мога повече"   
Английски език   А1, А2, B1, B2
Немски език   А1, А2, B1, B2
Испански език   А1, А2, B1
Френски език   А1, А2, B1
По принцип съм съгласна с теб и така пише в указанията.Но на практика фирмите го правят, това включване в започнал курс.Не мога да ти кажа как го оформят документално, но съм карала курс в който на няколко пъти по етапно се включваха хора.Пропуснатите модули им и ги даваха да се явяват поединично, и май им водят допълнителни часове .И явно минава стига да знаеш как.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в ср, 03 дек 2014, 16:58
Защо просто не помолиш в школата, която си избрала? Нямат основание да откажат парите за още единч човек. Водят се индивидуални часове, в които се нагонва взетият от групата материал.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: lumberjack в нд, 21 дек 2014, 16:45
Някой от четящите в момента има ли представа какво представлява държавния изпит?

Карам курс по електронна търговия (960 часа), а по професия съм графичен дизайнер.
Знам, че първият ден от държавния изпит е за теорията, а вторият за практиката. Не се притеснявам от втория ден, защото практическата задача е пряко свързана с нещата, които върша всеки ден. Но в курса има дисциплини, които са доста чужди на досегашния ми опит и са в сферата на чистата икономика, а не на практическата електронна търговия. Засега минавам тестовете без проблем, докато информацията е все още прясна в главата ми, но след седмица всичко отлита.

Всички курсове са разделени на 3 етапа:
1. Обща задължителна професионална подготовка;
2. Отраслова задължителна професионална подготовка;
3. Специфична задължителна професионална подготовка.

Дисциплини от всички етапи ли са включени в държавния изпит?
Какво представлява той - дърпане на листче с тема и развиване на темата; тест... или какво?
Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Тинтири-Минтири в пт, 26 дек 2014, 19:08
Скрит текст:
Някой от четящите в момента има ли представа какво представлява държавния изпит?

Карам курс по електронна търговия (960 часа), а по професия съм графичен дизайнер.
Знам, че първият ден от държавния изпит е за теорията, а вторият за практиката. Не се притеснявам от втория ден, защото практическата задача е пряко свързана с нещата, които върша всеки ден. Но в курса има дисциплини, които са доста чужди на досегашния ми опит и са в сферата на чистата икономика, а не на практическата електронна търговия. Засега минавам тестовете без проблем, докато информацията е все още прясна в главата ми, но след седмица всичко отлита.

Всички курсове са разделени на 3 етапа:
1. Обща задължителна професионална подготовка;
2. Отраслова задължителна професионална подготовка;
3. Специфична задължителна професионална подготовка.

Дисциплини от всички етапи ли са включени в държавния изпит?
Какво представлява той - дърпане на листче с тема и развиване на темата; тест... или какво?
И аз се интересувам живо от това, няма ли някой, който да помогне с информация? И при мен практическия изпит е тясно свързан с всекидневната ми работа, но теоритичния ме притеснява доста. Изобщо не ме блазни идеята да зазубрям някакви теми, които няма никога да ми влязат в употреба.

lumberjack, къде караш курса? Аз съм в Матев Строй.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: polki в пн, 29 дек 2014, 16:11
Хайде и аз да питам обучаващите се електронна търговия. Бюрото по труда ми издадоха уведомление, но в последствие като няма доставчик с присъствен курс, а само дистанционно обучение се отказах. Имам икономическо образование и като прегледах програмата по която ще се води обучение прецених че не желая да уча отново маркетинг и др. подобни икономически дисциплини в електронната търговия. Първоначално си мислех че след като е в групата на програмирането ще се учи по скоро частта с програмирането поради което се и отказах. След като учите в момента какви са ви впечатленията. Може ли да се научи нещо, което да се използва в практиката?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Тинтири-Минтири в пн, 29 дек 2014, 17:19
Може да се научи нещо ново, но е само на базова основа, която по желание човек в последствие може да доусъвършенства. Но е свързано с много четене и ровене.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в вт, 30 дек 2014, 22:47
Моят изпит след курса по Банково дело към Матев строй беше държавен изпит (една изтеглена тема + задача) и втория ден - защита на разработен проект пред комисия със задаване на въпроси по темата.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: lumberjack в пт, 02 яну 2015, 18:22
Тинтири-Минтири,
карам курса дистанционно към ЦПО "Хармония" (до сградата на НБУ).

polki,
и аз очаквах нещо съвсем друго от този курс, но се оказа, че вместо практическа насоченост, той е почти изцяло теоретично насочен. Не знам по какви критерии са разработвали учебната програма в министерството, но съм сигурен, че това е направено от някой, който има съвсем бегла представа от това какво представлява електронната търговия. Единствените що-годе полезни неща са в материала по програмиране, но за сметка на това така се прецапва през този материал, че няма голяма полза от самия него. В частта за HTML и CSS се преподават предишни версии на езиците, а някой от описваните в материала тагове дори вече не се употребяват.
За сметка на очаквания полезен практически материал се изучават десетина чисто икономически дисциплини, при това почти само теоретично. Те са безполезни за практическо приложение в електронната търговия.
Все пак, хванал съм се и ще изкарам курса. Но смятам да напиша подробно аргументирано писмо до образователното министерство, за да може поне за следващото издание на "Аз мога повече" курсът да е действително полезен и да отговаря на очакванията, а не да се пълнят 960 часа с неприложими и остарели неща. Сигурен съм, че и други курсисти ще го направят.
Наясно съм, че не преподавателите от ЦПО "Хармония" носят отговорност за това - те се движат по предварително одобрена на национално ниво програма. Просто в министерството някой не прави разлика между теоретично университетско обучение и практически курс за повишаване на квалификацията...
Ааа, да... и за оправдаване на спечелени по европейска програма пари.

dania_09,
Колко дисциплини изучавахте в курса?
Въпроси от кои (колко) от тях влизат в конспекта за държавен изпит?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Тинтири-Минтири в пт, 02 яну 2015, 18:54
Аз имам конспект за държавния изпит, ето темите, дано да е полезно:

Изпитна тема № 1: Същност и роля на търговията.
Изпитна тема № 2: Трудови ресурси и персонал.
Изпитна тема № 3: Ценообразуване. Печалба и рентабилност.
Изпитна тема № 4: Търговските плащания и платежното посредничество.
Изпитна тема № 5: Банкови сметки. Форми на безналични плащания.
Изпитна тема № 6: Организация и техника на международните плащания.
Изпитна тема № 7: Специфични техники за финансиране на търговските сделки и гарантиране на търговските плащания.
Изпитна тема № 8: Маркетингов инструментариум.
Изпитна тема № 9: Маркетингово проучване.
Изпитна тема № 10: Представяне на информацията. Основни алгоритмични конструкции.
Изпитна тема № 11: Езици за програмиране. Структура на програма.
Изпитна тема № 12: Мрежови протоколи и услуги.
Изпитна тема № 13: Бизнес комуникации в интернет.
Изпитна тема № 14: Електронна търговия. Електронни разплащания.
Изпитна тема № 15: Интернет и уеб технологии.
Изпитна тема № 16: Компютърна графика.
Изпитна тема № 17: Бази от данни.
Изпитна тема № 18: Разработване на сайт на търговска фирма.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в пт, 02 яну 2015, 19:02
Няма национални програми. Материалите се разработват от самите учебни центрове, така че най-добре дс пишеш до тях  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mallina123 в нд, 04 яну 2015, 00:20
и аз имам ваучер за немски, удължен за последно. Искаше ми се да намеря присъствена форма, но за сега нямам успех :(


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в нд, 04 яну 2015, 00:52
Аз съм доволна засега от курса по Уеб програмиране към "Кабината". Имахме малко обща теория /около месец/, изучихме най-новите версии на CSS и HTML. Продължаваме с JavaScript и сега ще видя какво още предстои. Май PHP, MySQL.  newsm78 Имаме домашни работи с практическа насоченост на всеки 2 седмици. Всичко си зависи и от самостоятелната подготовка. Преподавателят е много добър.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в нд, 04 яну 2015, 17:12
lumberjack, конспекта за държавния изпит го има в сайта на МОН. Не си спомням точно по колко въпроса от кои дисциплини имаше. Учихме доста неща - икономики, финанси, счетоводство, маркетинг и какво ли не освен банковото дело. Повечето въпроси разбира се бяха свързани с банки, кредити и т.н., но имаше и други теми. Почти всичко от конспекта го бяхме учили, но имаше и теми, за които сама си събирах материали, за да се подготвя, което не беше много приятно.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в нд, 04 яну 2015, 19:23
Би ли дала линк с конспекта на сайта на МОН  newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: lumberjack в нд, 04 яну 2015, 21:59
Да, и аз не намирам конспект.
Намерих РАМКОВА ПРОГРАМА Е, но конспект - не.
Ето линк:
http://mon.bg/?go=page&pageId=2&subpageId=42


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в нд, 04 яну 2015, 22:30
Да, и аз не намирам конспект.
Намерих РАМКОВА ПРОГРАМА Е, но конспект - не.
Ето линк:
http://mon.bg/?go=page&pageId=2&subpageId=42
:peace: Това е толкова различно от "конспект".


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mentolka в нд, 04 яну 2015, 23:30
http://mon.bg/?go=page&pageId=2&subpageId=41


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: dania_09 в пн, 05 яну 2015, 08:01
https://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=1514

Пищете в Google "Финансист + банково дело" и на мен поне ми излиза първо това. PDF  е файлът.  От 4-та страница нататък са изписани подробно темите за държавния изпит.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: A_H_I_L_E_A в пн, 05 яну 2015, 11:22
А тези теми имат ли някакъв срок на давност? Променят ли се през известен период от време?  newsm78
Това ли е изпита, който се държи след обучението?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в пн, 05 яну 2015, 11:37
Според мен-не. Стана ми интересно, защото всички около мен, които сме карали сметоводство примерно имахме различни изпити. Знам, че и лекциите и изпитите си ги правят от Ду. Ще поразпитам.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в ср, 07 яну 2015, 11:03
догадките ми са - че темите за изпитите се променят през известен период от време. Вероятно МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ги променя. файлът на dania_09 е Утвърдена със Заповед № РД 09 - 951/01.06.2009 г. това ме навежда на мисълта че в нейния курс преди 2009 г. темите са били различни.   

Цвети26 -лекциите и тестовете си ги правят от Ду-но МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА определя темите за крайния изпит.  всички курсисти трябва да бъдат оценяни по един и същ образец, а не някои да минават много лесно , а други много трудно.

и още нещо -мисля че системата за (финалните) изпити в курсовете е подобна на системата на завършване в училище -( с матури) -  еднакви са за всички завършващи. :hug:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: cara mia в ср, 14 яну 2015, 10:37
Здравейте,има ли някой който е минал английски по системата ''new framework'',дали има финалния тест?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: AdoraBelle в чт, 15 яну 2015, 06:38
Мацки (и пичове), имам един въпрос, ако има запознати, защото нещо не намирам информация в сайта на оперативната прорама, а в този на агенцията по заетостта ми разправя, че нищо не е намерено.

Разбирам, че в момента няма отворен прием на документи, но не ми стана ясно - планира ли се такъв за вбъдеще, или програмата е приключила за нови хора? Някой наясно ли е?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 15 яну 2015, 06:51
Тази програма приключи с прием на документи през 2012 г.
Дали ще има нова и кога, не е ясно.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в пн, 19 яну 2015, 12:25
В момента се чака разработването и съгласуването на нови схеми по ОПРЧР за период 2014-2020 по които ще се извършат обучения на безработни и работещи.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Bamzita в пн, 19 яну 2015, 12:27
В момента се чака разработването и съгласуването на нови схеми по ОПРЧР за период 2014-2020 по които ще се извършат обучения на безработни и работещи.

да се не надява човек...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пн, 19 яну 2015, 12:47
Момичета, аз като не съм получила одобрението за втория курс (подала съм) как мислите -има ли резон да чакам изобщо?  :roll: или в другата програма като започне тогава пак да трябва да отида да почакам на опашка за да подам?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: jujana2 в сб, 24 яну 2015, 23:33
Момичета, аз като не съм получила одобрението за втория курс (подала съм) как мислите -има ли резон да чакам изобщо?  :roll: или в другата програма като започне тогава пак да трябва да отида да почакам на опашка за да подам?
и аз съм така. Няма как да отпаднем. Чакане явно, последно- така ми казаха служителките във Варна. Ако му е важно и спешно на човек, винаги може да се запише не по програма, при мен натам отиват нещата, че и мерака НЕ МИ МИНЕ  :shock:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Елфичка в вт, 27 яну 2015, 15:37
момичета - а знаете ли случайно в бюрото по труда София- Изток до кой номе са стигнали?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: cara mia в вт, 03 фев 2015, 12:24
В момента се чака разработването и съгласуването на нови схеми по ОПРЧР за период 2014-2020 по които ще се извършат обучения на безработни и работещи.

И на мен така ми казаха,предполага се да е лятото.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: diversity в сб, 21 мар 2015, 18:43
Здравейте,
В момента изучавам испански език по програмата Аз мога повече. Преминах първите две нива и сега ми предстои трето ниво. Преди две седмици родих и в момента наистина нямам време за нищо. Въпросът ми е мога ли да прекъсна обучението, без да дължа неустойка? Смятам, че раждането на дете е основателна и уважителна причина, но никъде не мога да намеря пълните условия на програмата и съответно регламентиране на възможностите за прекъсване.Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в сб, 21 мар 2015, 18:48
Здравейте,
В момента изучавам испански език по програмата Аз мога повече. Преминах първите две нива и сега ми предстои трето ниво. Преди две седмици родих и в момента наистина нямам време за нищо. Въпросът ми е мога ли да прекъсна обучението, без да дължа неустойка? Смятам, че раждането на дете е основателна и уважителна причина, но никъде не мога да намеря пълните условия на програмата и съответно регламентиране на възможностите за прекъсване.


Мисля,че не можеш да прекъснеш, но най добре се консултирай в бюрото по труда. Те непрекъснато нещо променят в условията и е възможно вече да може.Аз когато карах курс имахме колежка в същото положение бяха и казали,че не може да прекъсва.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в сб, 21 мар 2015, 19:04
Не може да се прекъсва.
Също имахме колежка, бременна и роди, не прекъсна. :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в сб, 21 мар 2015, 19:48
Не можете, имате право на 60 учебни часа отсъствие, можете да си ги ползвате (карате още 40 часа криво ляво и последните 60 не идвате) или просто се уговаряте с фирмата да не ви пишат отсъствия.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: diversity в нд, 22 мар 2015, 09:24
Благодаря за бързите отговори! В понеделник ще звънна и в бюрото по труда за всеки случай, но явно ще трябва да завърша курса. Добре, че поне остана едно ниво.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: vencislavka в пн, 13 юли 2015, 20:27
Здравейте,
имате ли информация как минава изпита по Оперативно счетоводство в Кабината? Трябва да се явя тази събота, а честно казано моментът хич не ми е подходящ и няма да имам време да уча :(


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Лориел в вт, 04 авг 2015, 20:57
Аз приключих през юли Икономика и мениджмънт към Изоблок. Да си кажа честно не ми беше много лесно, но като цяло съм доволна от обучението.  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kataleya в пн, 28 сеп 2015, 17:43
Здравейте, няма да уча по програмата, но искам да запиша курс по немски. За някои от школите, които съм си набелязала виждам, че сте писали. Може ли да препоръчате някоя, където подготовката е добра?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: cara mia в пт, 09 окт 2015, 11:17
Здравейте,някой има ли инфо от съответното бюро дали ще отварят скоро програмата за прием на документи?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: lumberjack в пт, 09 окт 2015, 21:56
Засега няма обявено трето издание на програмата.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Rossi в вт, 13 окт 2015, 15:42
Здравейте, въпроса ми вероятно не е за тук, но така и не открих подходяща тема. Тъй като съм решила да сменям професията си се налага да започна курс, който ще е свързан с бъдещата ми работа, а именно деловодител. Проблема е обаче, че незнам къде бих могла да изкарам такъв курс.
Моля за съвет и насока.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: lumberjack в ср, 14 окт 2015, 00:19
Потърси с Гугъл. Колеж Хармония е едно от местата:
http://harmonia1.com/bg/portfolio/3460301-delovodstvo-i-arhivТитла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Rossi в ср, 14 окт 2015, 11:33
Благодаря много lumberjack.  :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Stanislava89 в ср, 14 окт 2015, 22:42
Ако съм в майчинство мога ли да кандидатствам за ваучер по програмата "Аз мога повече" ?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 15 окт 2015, 06:39
Ако си на трудов договор, да.
Но програмата не е активна в момента.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Stanislava89 в чт, 15 окт 2015, 10:43
Ако си на трудов договор, да.
Но програмата не е активна в момента.

Да бях на трудов договор в частна фирма и към нея се водя в майчнство в момента . Програмата до колкото четох отново ще бъде активна. Кампания 2015-2020. Затова исках да попитам дали имам право да кандидатствам , след като в момента не работя .


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в чт, 15 окт 2015, 19:51
де го чете туй нещо? аз друго четох, ама не е хубаво и няма да го пиша ..


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в чт, 15 окт 2015, 19:53
Напиши какво чете, моля те. В момента цари пълна информационна манипулация според мен :(


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в чт, 15 окт 2015, 19:59
Има един файл в пдф формат, на сайта на ОП РЧР, казва се ... някаква рамка. Вътре в нея е разписанието на предстоящите програми за следващите години. Схема Аз мога Повече вътре не фигурира. Има някакви програми за квалификация на работещи - обаче това е по усмотрение на работодателя, дали той ще иска неговите служители да участват в тази съответната програма. Има и за обучения на млади хора до 29 години - ако са безработни.
За такива нормални като нас, дето си плащаме удръжки и осигуровки, нормална програма, при която да не си зависим от своя работодател, не намерих ...Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: lumberjack в пт, 16 окт 2015, 09:57
Третото издание на "Аз мога повече" ще бъде стартирано през лятото на 2016 г. Това бе официално съобщено тези дни.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zl-76 в пт, 16 окт 2015, 10:54
Да, когато стартира програма ще бъдат ясни условията. Ако са същите като по "Аз мога" лица, които са на трудов договор могат да участват.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 16 окт 2015, 11:06
Третото издание на "Аз мога повече" ще бъде стартирано през лятото на 2016 г. Това бе официално съобщено тези дни.

това би било чудесно  :hug: :hug: :hug:
ако можеш и да пуснеш повече инфо/линк нещо, ще се радвам


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: lotus2010 в пт, 16 окт 2015, 13:09
Здравейте,

ЦПО Домекс Консулт в фейсбук страницата си са публикували репортаж на нова телевизия:

http://vbox7.com/play:2022176191

Аз не съм го гледала по телевизията, но според този клип ще има нова кампания по Аз мога повече от ЮНИ 2016.

Дано да е вярно!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 16 окт 2015, 16:31
мерси, звучи ми добре, дано и да стане ;) инфото е предимно с друг акцент, но да се надяваме да има и някаква доза истина ;)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Stephanie в нд, 18 окт 2015, 21:59
Здравейте, бих искала да помоля някой, който е карал курс по език по програмата, да ми изпрати договор между курсиста и доставчика на обучение на лични. Много благодаря предварително.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Stanislava89 в пн, 19 окт 2015, 22:21
Третото издание на "Аз мога повече" ще бъде стартирано през лятото на 2016 г. Това бе официално съобщено тези дни.

това би било чудесно  :hug: :hug: :hug:
ако можеш и да пуснеш повече инфо/линк нещо, ще се радвам

Аз четох тук :
http://azmoga.kabinata.com/


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: gold__ в вт, 03 ное 2015, 22:37
Някой самоосигуряващ да е кандидатствал по тези програми?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: NumLock в ср, 04 ное 2015, 06:48
Аз кандидатствах и завърших успешно, нямаше проблеми с това, че се самоосигурявам.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: gold__ в ср, 04 ное 2015, 17:11
Как точно кандидатства? С какви документи?
Какъв курс кара?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: NumLock в ср, 04 ное 2015, 18:55
Когато аз кандидатствах се подаваха документите, изброени на първа страница в тази тема, а че съм самоосигуряваща се го писах в заявлението, попълва се и декларация - и там се вписва. А те сами си проверяват в базата данни на НОИ дали фигурирам там като самоосигуряваща се и дали си внасям редовно осигуровките, не са ми искали някакви други документи да прилагам. Поне тогава такива бяха правилата, сега не знам какво ще измислят - може да ги променят.
Аз изкарах езиков курс едната година и професионално обучение - следващата. И двата бяха присъствени.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: gold__ в ср, 04 ное 2015, 20:47
Супер! ПО кое време на деня беше обучението?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: NumLock в ср, 04 ное 2015, 20:59
Това си зависи от теб - избираш си Доставчик на обучение, т.е. фирма, която организира такъв курс, какъвто ти трябва, в удобно за теб време.
Аз карах дневен езиков курс - такъв си избрах, а професионалното обучение беше вечерно - нямаше други варианти.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Джинa в чт, 05 ное 2015, 10:09
да се запиша при вас да следя за новини по новата програма. Доколкото разбрах в момента не може да се кандидатства.
И да попитам тези, от вас, които са завършили някакво професионално обучение - беше ли ви полезно? Започнахте ли работа в тази област? Чудя се, защото мислех преди време да се запиша за счетоводство, но нашата главна счетоводителка ми каза, че без висше образование няма да ме вземат  newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: lumberjack в чт, 05 ное 2015, 10:31
да се запиша при вас да следя за новини по новата програма. Доколкото разбрах в момента не може да се кандидатства.
И да попитам тези, от вас, които са завършили някакво професионално обучение - беше ли ви полезно? Започнахте ли работа в тази област? Чудя се, защото мислех преди време да се запиша за счетоводство, но нашата главна счетоводителка ми каза, че без висше образование няма да ме вземат  newsm78

Ако се надяваш да научиш МНОГО неща от тези курсове, по-добре не се записвай. Ако обаче вече имаш опита и знанията в някакво направление, запиши се. Ползата е, че ще имаш официален документ. Аз изкарах най-високата степен на квалификация за електронна търговия, но не мога да кажа, че курсът обогати знанията ми - аз и преди започването му правех електронни магазини. Още повече, че една трета от изучаваните дисциплини не са релевантни на конкретния курс. А голяма част от материала, включен в програмата на уж полезните дисциплини, е или остарял, или въобще не е преработен за целите на курса, или е просто извадка от лекциите на някой преподавател в НБУ. Имах лекции, които бяха в кошмарен вид просто защото преподавателят не е бил запознат с основни функционалности на Word.
Въпреки всичко, не съжалявам, че се сдобих с диплома. Когато разглеждат портфолиото ми, в него се вижда, че имам най-високата възможна квалификация, а не ме питат полезен ли е бил курсът.
Затова еднозначно отговарям - от изкарването на курс ИМА ПОЛЗА. Но ако искате детайлни знания, имайте предвид, че те се получават или в университет, или сами трябва да се заемете с натрупването им.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в чт, 05 ное 2015, 11:35
точно в университетите пък мога да ти кажа, че нищо не се научава по счетоводство. Имах колеги, които не бяха виждали компютърна програма за счетоводна обработка, камо ли да знаят как се работи с нея. В курса на който ходи колежката ми, учиха дори няколко такива програми. Тя е много доволна.
честно да ти кажа, не знам дали образованието е критерият по който ще те вземат на такава работа. По-скоро ще те проверят какво имаш в главата, и тогава ще преценят. Не е необходимо да имаш висше по счетоводство, за да започнеш. Дори съм сигурна, че на някои места ще искат да нямаш - поради различни съображения.  :peace: :peace: :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Тинтири-Минтири в сб, 07 ное 2015, 20:40
Напълно подкрепям lumberjack! Мога да кажа, че обогатих знанията си, но не особено много. За мен също водещото беше дипломата.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mi6u-to в ср, 11 ное 2015, 16:02
Здравейте, записвам се да следя темата, ще ми бъде любопитно какви ще са изискванията за Аз мога повече 2016,стига да има такава :-)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ani Ka в ср, 11 ное 2015, 22:43
Аз също се записвам. Интересува се за братята ми. Аз вече изкарах два курса. Английски и графичен дизайн и не знам, дали ще може трети :).


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Fiorellla в ср, 11 ное 2015, 23:21
Ani Ka, и аз като теб изкарах език и графичен дизайн, та се надявам и трети да има възможност  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: yulmana в чт, 12 ное 2015, 12:43
Някаква реализация след тези курсове намирате ли ?
 За графичен дизайн например ?
  Аз имам две нива счетоводство - но по друга програма и засега почти не са ми послужили никъде.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в чт, 12 ное 2015, 13:04
Моите не са графичен дизайн.Имам завършен езиков и професионален по тази програма.Професионалния ми е за две специалности / така го бяха организирали от центъра за обучение, за втората се държеше отново изпит но по желание та който имаше желание се понапъна и издържа и двете като за това не се доплащаше нищо мина си по ваучера/. Получиха се две дипломи за 4та степен професионална квалификация. Веднага ми влязоха в употреба , но всичко зависи от това какво си избрал и после към какво ще се насочиш, дали да го работиш или се кара само така да го има . А и е доза късмет. Освен това се възползвах и от програмата за Валидация / оказа се много по лесна като изпити и организация/ и в момента чакам да издадат дипломите по нея.Тази програма е много удачна ако имате стаж в нещо без необходима диплома.Държи се теория и практика с което доказваш умения и ти издават валидна диплома.При мен диплома за счетоводство остава като допълнителна квалификация което помага при кандидатстване.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 13 ное 2015, 13:22
извинявай, като каза 4-та - да не имаше предвид 3-та степен newsm78
кои са тези специалности, звучи ми много добра идея 2-в-1 честно казано  :hug: :hug: :hug:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в пт, 13 ное 2015, 17:41
Стана две в едно защото нямаха достатъчно за два курса по двете специалности. Нямам идея как го отчетоха тогава / това преди 3 г. аз тогава ги карах/. Имаше 3та степен и 4та степен всички бяхме накуп още повече ,че започнахме 5 човека от 3 специалности с различен код, и в процес на обучение се включваха още хора и както се оказа пак с различни кодове на специалностите. Всички бяха в направление туризъм. Накрая май курса завърши с 18 човека. Имаше такива които си решиха само избраната професия да си карат и да не се явяват на втора.Според мен това си бе договорка между центъра за обучение и бюрото.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: donsita в пт, 13 ное 2015, 19:42
Аз изкарах обучение по маникюр, педикюр и ноктопластика, много съм доволна и дори вече работя, само чакам повече клиенти :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: slavena80 в нд, 15 ное 2015, 09:26
Здравейте. Как мога да получа повече информация за тези програми? Определена възрастова група ли обхващат? За безработни ли са? Ще ви бъда благодарна, ако ме насочите. :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в нд, 15 ное 2015, 11:45
Няма ограничение за възраст.
За работещи са, само.
В момента не е активна програмата.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: NumLock в нд, 15 ное 2015, 14:05
Казват, че новите ваучери, които ще пуснат, ще бъдат за обучение на безработни и заети лица, но още не се знаят подробности.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2015Г.ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ И ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ No280 от 15 ОКТОМВРИ 2015Г . (http://www.navet.government.bg/bg/media/PMS-280-15-10-2015-vaucheri.pdf)
За правилата при приключилите програми "Аз мога повече" - виж първата страница на темата. Говори се, че новата програма ще стартира през 2016г.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в нд, 15 ное 2015, 19:28
Ами хубаво.
Нека да има и за безработни.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: cara mia в ср, 02 дек 2015, 10:26
Здравейте,някой карал ли е курс козметика по тази програма в Бургас и къде?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ani Ka в сб, 05 дек 2015, 07:24
Здравейте! Някой ходил ли е го БТ, за да вземе по-точни сведения, кога ще се събират заявления.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: _Bella_Mi_ в пн, 14 дек 2015, 13:30
Мой познат се е обаждал, информацията ,която получил е , че ще стане ясно след януари ( но вероятно пролет-лято ще стартира)  :)
Май всички сме на stand by ...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: cara mia в пт, 15 яну 2016, 17:19
Можеш ли да караш по програмата шоф.курс и коя категория?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Розова магнолия в ср, 20 яну 2016, 16:26
Записвам се и аз да следя темата. Знаете ли по кое време на годината пускат ваучерите от Бюрото по труда?

И друго искам да попитам- тези дипломи признават ли се? Хареса ми специалност ''Асистент на лекар по дентална медицина'',  аз нямам никаква представа от дентална медицина, учила съм  съвсем друго, може ли такава диплома да ми бъде от полза за наемане на някаква работа в областта? Стига тя да не е чистач в кабинета, хахаааа


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 20 яну 2016, 19:08
Няма нова програма още.

А къде ги четеш тези специалности?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Розова магнолия в чт, 21 яну 2016, 16:01
Няма нова програма още.

А къде ги четеш тези специалности?

Влизам в професии.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 21 яну 2016, 18:24
Може ли линк?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Розова магнолия в чт, 21 яну 2016, 19:11
http://азмогаповече.com/kursove/

Само, ще помоля някой ако е по- запознат да каже, има ли разлика в курсовете, спрямо това дали ще си на обучение с ваучер или без ваучер?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 21 яну 2016, 19:26
Благодаря! :peace:
Хубави професии,  но не съм сигурна, че за всички ще може с ваучер. В смисъл дали ще се съберат групи за такива професии и в кои градове ще са.
А иначе няма разлика дали си с ваучер, или без.
Аз учих английски, в групата имаше хора, които си плащаха сами.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в чт, 21 яну 2016, 22:56
Земеделски специалности не се финансираха по тази програма.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: MrSvilenov в пн, 25 яну 2016, 09:30
Мисля, че става объркване. Списъкът, който Розова магнолия е дала, се отнася за професиите, които евентуално този доставчик предлага, без значение платени или не, а не за професии по евентуалната нова програма.

По новата програма все още не е ясно какви професии ще има и какви точно ще са условията, защото вероятно ще има повече от постановлението от октомври. Никъде няма да намерите списък или допълнителна информация, просто защото от министерството не са изготвили такива.

В отговор на DeVa - проблемът с групите наистина  го има, защото ако си от Ново село, например, вероятно ще си почакаш за курс по счетоводство, да речем, ако избереш присъствено обучение. Просто защото от Ново село малко ще са хората, които ще искат такъв курс по едно и също време. Ако избереш обаче дистанционно обучение, тогава другояче стоят нещата, защото не е нужно цялата група да е от Ново село, а може да е от цяла България и дори целия свят.

А принципно няма разлика дали си с ваучер или не относно обучението. Просто в единия случай си плащаш, а в другия не.

На въпроса дали дипломите се признават - зависи какви са дипломите, не зависи от програмата. Ако се запишете при доставчик на обучение, който ви предлага диплома по образец на МОН, тогава логично е тя да бъде признавана. Ако обаче изберете доставчик, който не залага на качеството и ви даде някаква измислена диплома, тогава признаване няма как да има, просто защото всеки може да си напечата такава.Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: _Bella_Mi_ в пн, 25 яну 2016, 09:41
Някой има ли информация кога най накрая ще започне новата програма  newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пн, 25 яну 2016, 16:57
Мен ако питате, май никога няма да почне. Било какво било. Мисля, че парите ще отидат по друго направление, свърши тя ... Ако изобщо се гласяха да пускат някаква програма, нямаше да мълчат и да си траят. Ама те гледат да си мълчат, да мине времето, да изтекат каквито срокове има да текат, и да си усвоят парите по други направления. Аз друго обяснение нямам ... че какво е това "затишие" - последно приемаха документи през 2012 г. Сега май сме 2016 г. , ако не се бъркам newsm78
Каквито и европейски критики да има по наш адрес, май се гледа кой ще прибере парите, не кой ще плаща после глобите. някъде се споменаваше, че у нас сме се учили 6 пъти по-малко, отколкото в другите държави, в курсове. И някаква препоръка четох, че трябвало повече да учим. Мда, и това ще стане ама точно като спрат ваучерите. Евала, добре са го намислили!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: _Bella_Mi_ в вт, 26 яну 2016, 14:31
Хмм дано не се получи така, както сте написала ...Но май по всичко личи , че натам отиват нещата.
В страницата им във фб  - Програма 'Аз мога повече' , много души са звъняли и са питали и на всички им е отговорено " Към лятото може би " ( демек мотаят ни )  :x :roll:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в вт, 26 яну 2016, 22:50
Тази страница във Фб не е на програмата, а на един от учебните центрове, който работи по програмата. Но и аз съм звъняла да питам, друга фирма, тук в нашия град - казаха ми чистосърдечно хората, че не знаят, но и не се чувало нищо. За какво да ме лъжат - не виждам причина, аз съм потенциален клиент. :bad-words:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zl-76 в чт, 10 мар 2016, 11:47
И аз се интересувам от евентуален старт на нов етап от програмата. В БТ Русе току що ми казаха, че се очаква и да следим сайта.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в чт, 10 мар 2016, 17:24
На мен ми казаха, че ще тръгне октомври  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zest в ср, 23 мар 2016, 12:49
Въпрос на време е. В годишния план на ОПРЧР не видях да е заложена подобна схема, но знае ли се...
Програмният период тепърва започна, имайте търпение. Life long learning е заложено в ОПРЧР, все до 2020 ще пуснат обучения за работещи. За безработни скоро стартират. Но и в двата случая следете ДБТ-тата по местоживеене.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в чт, 24 мар 2016, 12:47
В Индикативна годишна работна програма за 2016 г. по ОПРЧР 2014-2020г е заложена схема за обучение на заети лица: линк за сваляне-  http://esf.bg/?wpdmdl=1365
Цел: да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на операцията ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.
Примерни допустими дейности:
    Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица.
    Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици", Ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност".


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zest в чт, 24 мар 2016, 18:01
Според мен, това е за кандидатстване с проекто-предложения, а не с директен бенефициент работещото лице. Тук фирми ще кандидатстват, за да бъде обучен персонала. Имаше го и през предния програмен период.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в ср, 30 мар 2016, 22:58
криво-ляво аз го разбирам това, че работодателят ми ще кандидатсва евентуално, да поиска някой да ме обучи мен, за нещо - което на него му трябвам да върша. Ако му трябва някой да превежда от немски, ще ме запише на немски. Да - но ако аз не искам немски, какво да правя? За мен това е насилствена му работа. Нито аз ще науча немския като свят, нито пък ще превеждам като хората. То за това се иска желание.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zest в чт, 31 мар 2016, 06:36
Румка, тия схеми и преди ги имаше и са горе долу както ги описваш. Освен това са не добре обмислени и шефа няма право да те смени, освен ако ти не поискаш да напуснеш. Има подводни камъни и този, който описваш, е само един от тях. Не е удобна форма на обучение това. Обаче съдейки по темпото, с което в момента одобряват проектни предложения по ОП РЧР, вероятно нямат капацитет и се съмнявам скоро пак да пуснат ваучерите. Че това си е сериозна камара бумаги.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в вт, 05 апр 2016, 14:50
Здравей, аз по-нови модели не знам дали има. Би било добре да бъде по-иновативно измислено, но не попаднах на такова.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: celika в ср, 01 юни 2016, 06:11
Здравейте! Тази година ще я има ли тази програма?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Stanislava89 в пт, 10 юни 2016, 17:51
Хайде новина :(


Програма 'Аз мога повече'
June 3 at 8:52pm ·
Извънредно: Решение на ОПРЧР от днес - Дистанционните обучения са забранени. Хора с висше образование също без право на ваучери. Очаквайте подробности..


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в пт, 10 юни 2016, 17:58
Хайде новина :(


Програма 'Аз мога повече'
June 3 at 8:52pm ·
Извънредно: Решение на ОПРЧР от днес - Дистанционните обучения са забранени. Хора с висше образование също без право на ваучери. Очаквайте подробности..

Защо? :shock:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Елфичка в пт, 10 юни 2016, 18:44
 :shock: :shock: :shock:
защо, и ние може да искаме втора квалификация !


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: celika в пт, 10 юни 2016, 18:58
То изобщо няма да има такава програма. Така ми казаха в бюрото по труда преди около седмица. Ваучерите, за които се говори, вероятно ще са по друга програма.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zest в пт, 10 юни 2016, 20:50
Това, което цитираш, е от "Кабината", а тях въобще ги нямам за фактор в остоверността на информация. В сайта на оперативната програма подобна новина няма! А и до края на 2016 ваучерни обучения не се предвиждат, за Индикативна годишна програма за 2017 е рано. Настройте се, че вероятно няма да има. Обучения в момента би трябвало да има по различни схеми, насочени към безработни и с до средно образование. А при схемите , насочени към безработни лица, дистанционна форма на обучение е недопустима. Та в тая връзка, да, инфото на Кабината е вярно, но въобще не касае Аз мога повече или каквото и да е ваучерно обучение.
Във всяко едно Бюро по труда би трябвало да има изнесени списъци на обучителните институции, които ще провеждат предварителен подбор на безработни за обучение за придобиване на различни степени на професионална квалификация. За Русе има вече, 100% ще има и за другите големи градове. Едната схема е "Ново работно място", а другата е "Развитие", но те са по одобрени проектни предложения. Схемата, за директно наемане, обаче отново за безработни, е "Обучения и заетост".
Edit:
Сега видях инфото в сайта на МТСП. Ама то това е одобрен схема на еди-каква си стойност, никой не казва кога ще стартира, няма да е 2016. А че се стимулират безработни, си е факт, то си беше така още със стартирането на ОПРЧР през 2014. Пък и говорим за комплекс от обучения и услуги, нещо като в началото на предния програмен период при схемите "развитие" и "Адаптивност", насочени към безработни лица, но получаващи ваучер на стойност някаква.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в пт, 10 юни 2016, 23:33
За 2016 се говори и то следващите месеци. Но да, няма да има дистанционно и за вишисти. Разбира се това е информация "от ухо на ухо". Докато не го видя черно на бяло нищо не твърдя със сигурност.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: celika в сб, 11 юни 2016, 06:40
На мен ми казаха от бюрото по труда, че програми "Аз мога" и "Аз мога повече" няма предвидени до 2020-та година.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в сб, 11 юни 2016, 12:19
tzvety26,

Скрит текст:
твоята информация само затвърждава мнението ми, че се цели да се осигурят работници за общините - озеленяване, почистване и други тем подобни, от които няма да има икономически ефект никакъв за страната ни.
Сега ще обучаваме хората със завършен 4 или 5 клас присъствено - защото никой нормален с акъла си няма да се запише на 2-годишен присъствен курс, който си има семейство, работа и изобщо личен живот.
Та, ще се запишат основно неграмотните - които после ще има намерят друга програма, за заетост с плащане на заплатите и осигуровките на работодателите им.
Та, ако моят шеф си вземе чистачка за офиса - ще имаме полза. Инак, няма да имаме./Да, но аз не съм съгласна в извънработно време някой с 5 клас да ми рови в бюрото и шкафа и личните / служебни неща - за които аз отговарям/

Да, може да обучат и за други по-непретенциозни професии - фризьор за мах'лата, примерно. Обаче то как ще стане не ми е известно, защото се иска диплома за средно или за 8 клас, мисля поне.
А както вече си споделих мисълта, вероятността някой със средно образование, който работи на 8 часа някъде, и има семейни ангажименти, да се запише някъде да ходи всяка вечер... 1-2 години, за мен е  :crazyeyes:

а хората, които осигуряват по някакъв начин прогреса на бизнеса - висшистите, или работещи които искат да си повишат или допълнят квалификацията - за да бъдат по-пълноценни, естествено че ще бъдат изключени от групичката.
На кой му трябват умни хора, като другите са по-лесни за манипулиране?
е, може и да не съм права, както споменаваш, не е потвърдена информацията все пак.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в сб, 11 юни 2016, 12:44
tzvety26,

Скрит текст:
твоята информация само затвърждава мнението ми, че се цели да се осигурят работници за общините - озеленяване, почистване и други тем подобни, от които няма да има икономически ефект никакъв за страната ни.
Сега ще обучаваме хората със завършен 4 или 5 клас присъствено - защото никой нормален с акъла си няма да се запише на 2-годишен присъствен курс, който си има семейство, работа и изобщо личен живот.
Та, ще се запишат основно неграмотните - които после ще има намерят друга програма, за заетост с плащане на заплатите и осигуровките на работодателите им.
Та, ако моят шеф си вземе чистачка за офиса - ще имаме полза. Инак, няма да имаме./Да, но аз не съм съгласна в извънработно време някой с 5 клас да ми рови в бюрото и шкафа и личните / служебни неща - за които аз отговарям/

Да, може да обучат и за други по-непретенциозни професии - фризьор за мах'лата, примерно. Обаче то как ще стане не ми е известно, защото се иска диплома за средно или за 8 клас, мисля поне.
А както вече си споделих мисълта, вероятността някой със средно образование, който работи на 8 часа някъде, и има семейни ангажименти, да се запише някъде да ходи всяка вечер... 1-2 години, за мен е  :crazyeyes:

а хората, които осигуряват по някакъв начин прогреса на бизнеса - висшистите, или работещи които искат да си повишат или допълнят квалификацията - за да бъдат по-пълноценни, естествено че ще бъдат изключени от групичката.
На кой му трябват умни хора, като другите са по-лесни за манипулиране?
е, може и да не съм права, както споменаваш, не е потвърдена информацията все пак.
Абсолютно съм съгласна с всичко написано от теб. За мен това беше една от може би най-полезните програми. За съжаление всяка такава отива в небитието.
Нямам информация за езиците обаче дали по същия начин ще стоят нещата. Но предполагам, че да.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: celika в чт, 16 юни 2016, 13:56
https://www.facebook.com/AzMogaPoveche/videos/1117420374983088/


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 17 юни 2016, 01:12
звучи ми така, сякаш нещата се раздвижват.
 :bouquet: :bouquet: :bouquet:
благодаря ти за линка

ако намериш нещо за това предното, дали ще има или няма за дистанционно, дай насам.
 :hug: :hug: :hug: :hug: :hug:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Kaloyan Veselinov в нд, 19 юни 2016, 18:14
http://nova.bg/news/view/2016/06/16/150745/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8/

Гледайте записа


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в нд, 19 юни 2016, 19:09
Плащането на част от сумата е добра идея, но определено е  жалко, че има ограничение само за по-ниско образовани.  Преди човек не можеше да влезе заради сульо и пульо, които посещаваха курсовете на принципа "шамар да е, ама аванта да е", а сега директно са отрязани висшистите.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: celika в нд, 19 юни 2016, 20:24
Не са орязани директно. Просто другите ще са с приоритет.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в нд, 19 юни 2016, 20:54
Не са орязани директно. Просто другите ще са с приоритет.
Нали разбираш, че става дума за финансиране за 50 000 човека. Никой не може да ме убеди, че в цялата държава няма да се намерят 50 000 човека със средно образование, които да не биха се възползвали от такава страхотна възможност (пък било и срещу плащане на 100-200 лв). За другите просто няма да има.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в нд, 19 юни 2016, 22:08
А имате ли представа езиците дали ще бъдат пак само за хора със средно?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в нд, 19 юни 2016, 22:16
Като знам какво е нивото на хората със средно, все ми е на акъла как са се засилили да учат езици... :ooooh:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Скубиду в нд, 19 юни 2016, 22:21
Като знам какво е нивото на хората със средно, все ми е на акъла как са се засилили да учат езици... :ooooh:
Курсовете не са само езикови, има и други - професионални компетентности.

А имате ли представа езиците дали ще бъдат пак само за хора със средно?
За езиците важи същото, което и за останалите специалности.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в нд, 19 юни 2016, 22:30
Скубиду, мерси. Въпреки че аз връзка между езиците и средно/висше не виждам.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: celika в пн, 20 юни 2016, 05:59
Няма връзка между езиците и средно/висше. Просто се приема, че които са със средно имат по-малък шанс за намиране на "по-добра" работа...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: geryaleksandrova в пн, 20 юни 2016, 06:52
Прекъснал студент  дали ще може да кандидатства ?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в пн, 20 юни 2016, 09:37
Няма връзка между езиците и средно/висше. Просто се приема, че които са със средно имат по-малък шанс за намиране на "по-добра" работа...
Може би не се изразих правилно. Да се концентрират усилия в повишаване на кеалификацията на хора със средно образование някак ми се струва логично. Но да се даде шанс за учене на език на хора със средно, като се изключат вишисти, не ми е логично. Езикът бе мисля, не мисля, че би трябвало да има общо с придобитата образователна степен.
Просто констатирам, че за мен това е тъпо.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в пн, 20 юни 2016, 11:20
Няма връзка между езиците и средно/висше. Просто се приема, че които са със средно имат по-малък шанс за намиране на "по-добра" работа...
Може би не се изразих правилно. Да се концентрират усилия в повишаване на кеалификацията на хора със средно образование някак ми се струва логично. Но да се даде шанс за учене на език на хора със средно, като се изключат вишисти, не ми е логично. Езикът бе мисля, не мисля, че би трябвало да има общо с придобитата образователна степен.
Просто констатирам, че за мен това е тъпо.
Не е тъпо ако се замислиш колко кадри със средно професионално образование работят в туризма на тях език им трябва задължително ,а при заплатите в този сектор възможността за изучаване по тези програми е добра възможност.Но пък и според мен не е правилно висшистите все да са ощетени , все едно те не работят и не плащат данъци.И при програмите за безработни ако не греша е така, висшистите не могат да се включат в курсове за придобиване на квалификация.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в ср, 22 юни 2016, 12:49
и как ще ме разберат дали имам диплома за висше? предния път трябваше да си нося такава, защото те няма как да проверят. Сега могат да "хванат" само които са учили по предните ваучери.
В допълнение на недомислиците - защо ще подаваме модерен начин документи - електронно, пък няма да учим електронно?
За мен това е някакво нарушение на правата ми.

ако знаете къде мога да се оплача - пишете, ще се оплача.
ама не в нашенската ни агенция по труда, искам в Европейска институция. newsm78 newsm78 newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в ср, 22 юни 2016, 19:58
и как ще ме разберат дали имам диплома за висше?
В нашата реалност един донос стига  ;-)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 22 юни 2016, 22:19
На моята диплома за средно има печат "Не е последно."


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в чт, 23 юни 2016, 10:33
добро утро,

опасявам се, че като оповестят официално че няма да има дистанционни, мноого набързо ще приемат, одобрят документи, ще дадат ваучерите и така набързо ще опухат въпросните средства. Че докато някой някъде разгледа жалбата, дори да отсъди че сме прави - каКва полза като няма да има пари.

някаК ги подозирам, че имат подобни подмолни намерения, защото ниначе щяха ясно да кажат дали ще има, или няма нормални курсове


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: gold__ в пн, 18 юли 2016, 18:26
Преди време имаше ваучери и за самоосигуряващи се лица. Сега дали ще има?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: celika в пн, 18 юли 2016, 18:59
Ти за някаква друга програма ли питаш или за тази? Защото за тази мисля, че няма значение дали работиш и как?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в пн, 18 юли 2016, 19:48
Ти за някаква друга програма ли питаш или за тази? Защото за тази мисля, че няма значение дали работиш и как?
Как да няма? :roll:
Аз мога повече е само за работещи, дори имаше ограничения за тези от ДА. newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: celika в вт, 19 юли 2016, 08:02
Да де, но нали "Аз мога" е за неработещи, а те двете вървят заедно?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mona77 в вт, 19 юли 2016, 09:19
Аз изкарах испански език по "Аз мога повече" като самоосигуряваща се. В този смисъл, няма такива ограничения, или по-точно - нямаше.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zest в вт, 19 юли 2016, 15:55
Аз мога и аз мога повече беше за работещи и самоосигуряващи се лица. За безработни имаше ваучери по схеми Развитие и Адаптивност.
Аз мога повече е продължението на Аз мога  ;-)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: celika в вт, 19 юли 2016, 16:09
Ясно. Аз мислех, че "Аз мога" e било за безработни, а "Аз мога повече" - за работещи.
А как се ползват тези ваучери? Само в определени фирми за обучение ли?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zest в вт, 19 юли 2016, 16:25
В ЦПО - регистрирани към Агенция по заетостта като доставчик на обучения. Имаше нейде из нета регистър на доставчиците. Но това е за стария програмен период. Нещата ще се изменат вероятно, ако отворят нов прием на документи. Най-малкото списъка на доставчиците ще е изменен.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: gold__ в вт, 19 юли 2016, 20:04
Как могат да кандидатстват самоосигуряващи се за ваучери?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zest в вт, 19 юли 2016, 22:29
Сега никак. Аз коментирам какво е било с предния програмен период. В момента отворени процедури няма.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в ср, 20 юли 2016, 12:01
https://www.facebook.com/AzMogaPoveche/?notif_t=page_user_activity&notif_id=1465709364386799 Това е за момента информацията за обучения на заети лица...за повече сведения се обръщайте към Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” (ГД ЕФМПП) към МТСП.
Съгласно Решение на МС №792/17.12.2013 г. и Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г. се изпълняват от Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” (ГД ЕФМПП) към МТСП.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Stephanie в ср, 20 юли 2016, 15:15
Здравейте, бихте ли ми казали името на тази програма. В сайта на "Човешки ресурси" www.esf.bg не намерих публикация на документ отнасяш се за операция "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА", нито за програма "Аз мога повече".


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в ср, 20 юли 2016, 15:49
Програмата не е активна и няма как да я намерите.
Тя приключи.
Дали ще има нов вариант, не се знае.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Stephanie в ср, 20 юли 2016, 15:57
Благодаря Ви за отговора.
Във фейсбук страницата на Кабината се обсъжда скорошна публикация от 15.07.2016: https://www.facebook.com/AzMogaPoveche/?notif_t=page_user_activity&notif_id=1465709364386799 Не намерих обаче въпросната публикация...
Приятен ден на всички!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zest в ср, 20 юли 2016, 18:34
Приемете, че новият програмен период вероятно е насочен към друга група приоритетни бенефициенти. Реакцията на Кабинага е смешна. За 2016 категорично няма заложена подобна форма на ваучерно обучение. Какво ще се реши за 2017 е твърде рано.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: celika в ср, 20 юли 2016, 19:07
Е как.. от септрмври ще проемат документи... имаше такива репортажи някакви.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zest в ср, 20 юли 2016, 19:43
Едната процедура е ОГРАМОТЯВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ. Насочена е към безработни и ще се издават ваучери. Шмаше сходни схеми в началото на предния програмен период. Другата схема е СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА, но ще кандидатстват работодатели за допълнителна квалификация на персонала си. Процедури, насочени към работещи лица, които да кандидатстват сами НЯМА в индинкативната програма за 2016. Това е заложено, това ще се прави. Нито е дискриминативно, нито нередно, както се опитват да разбунват духовете тия от Кабината. Все едно не знаят какво е приоритетна ос, конкретен бенефициент и индикативна годишна програма  :whistle:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в ср, 20 юли 2016, 23:20
аз само тук намирам нкаква подобна информация - ама не виждам дата за въпросните ваучери.
http://nmd.bg/zasedanie-na-komiteta-za-nablyudenie-na-op-vrazvitie-na-tchoveshkite-resursiv/
сигурно това са имали предвид от Кабината. ? Обаче не намирам по-детайлно нищо.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в ср, 20 юли 2016, 23:41
Eй туй нещо четенето с разбиране е страшна работа. Всеки първи пост от не знам си колко страници гласи "програмата е прекратена /  няма я ... " и т.н., а всеки втори пост гласи: "не намирам / що няма повече информация за програмата?"     :mrgreen:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Stephanie в чт, 21 юли 2016, 00:18
Това се получава, заради противоречивата информация- периодично по телевизията съобщават за предстоящ старт на програмата. Последният път по новините даже коментираха конкретни детайли относно доплащане и т.н. Имаше интервюта със служители от различни предприятия, които коментираха... 


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zest в чт, 21 юли 2016, 06:38
Ами спрете да четете медиите. Отваряте сайта на есф, вадите си таблицата и гледате. Никак сложно не е. От няколко страници едно и също обяснявам, чак стана досадно  :mrgreen:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 22 юли 2016, 18:46
Ами спрете да четете медиите. Отваряте сайта на есф, вадите си таблицата и гледате. Никак сложно не е. От няколко страници едно и също обяснявам, чак стана досадно  :mrgreen:
Здравей  :hug:,

аз мисля, че твоето пояснение - което цитирам тук, може и да е правилно, обаче не отговаря на въпроса, който вълнува мен лично.
твоят коментар:
Процедури, насочени към работещи лица, които да кандидатстват сами НЯМА в индинкативната програма за 2016.  :whistle:

Доклада им от миналия месец:

1. Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване с допустим кандидат Агенция по заетостта на стойност 10 милиона лева насочена към интеграция на лица в трудоспособна възраст с основно и по-ниско образование;
2. Специфични обучения за заети лица с обш размер 10 милиона лева. Операцията е насочена към работодатели и цели повишаване адаптивността на наетия персонал и създаване на условия за устойчива заетост
...
3. Ваучери за заети лица на стойност 50 милиона лева с допустим кандидат Агенция по заетостта.

аз имах предвид точка 3.
А ти сигурно имаш предвод точки 1 и 2

Аз обаче не зная как се казва, или ще се казва, тази програма/мярка/ос/каквото й е името, по точка 3. Не знам и кога ще почва.
По ТВ действително имаше репортажи, освен ако не е било прах в очите на хората ...

Дай линк към тази таблица, която имаше напредвид  :hug: :hug: :hug: :hug:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zest в пт, 22 юли 2016, 19:39
Заповядай :) (http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7172)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в нд, 24 юли 2016, 18:56
Благодаря ти. Действително не е посочено нищо, освен в дъното на файла, в забележките: където:

През 2016 година отворени за кандидатстване чрез процедура за подбор на проекти ще бъдат следните операции, които са включени в Индикативната годишна работна програма за 2015 г.:

...
2. „Обучения за заети лица”


Това с подбора на проектите: би могло да означава, че агенцията по заетостта също би имала право да подава проекти. А ми се струва, че ваучерите бяха по такъв проект, на Агенцията по Заетостта. А от друга трана тези репортажи с г-жата от АЗ - за какво ги дават тези интервюта, че и дата казват - през септември т.г? Мне, не знам просто  newsm78 newsm78 newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Nicimici в вт, 02 авг 2016, 11:05
Ето какво отговориха на моето запитване дали висшистите няма да могат да кандидатстват по "Аз мога повече 2016":

" Благодарим Ви за проявения интерес към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР). 

          В отговор на Вашето запитване, бихме желали да Ви информираме, че по ОП РЧР 2014-2014 се предвижда стартирането на операция „Ваучери за заети лица“, която ще се реализира с цел надграждане на личната квалификация и компетентности. По-специфично в тази операция е, че тя  е насочена към подкрепа за заети лица със средно или по-ниско образование, които са най-уязвими от загуба на работното място и срещат големи трудности при прехода към нова работа.

Операцията ще се осъществява от Агенция по заетостта, която чрез своите структури „Бюро по труда“ ще осъществяват целия процес по подбор на обучителните организации и на лицата, които да получат ваучерите. Ще бъдат набирани заявления от работещи по трудово правоотношение. Ваучерите ще дават възможност за включване в обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за придобиване на ключова компетентност „Общуване на чужди езици“ или „Дигитална компетентност“. Предвижда се 15 % съ-финансиране на обученията от страна на лицата, получатели на ваучерите.

Към момента операцията още не е стартирала. Одобрена е от Комитета за наблюдение на програмата, като предстои разработването на необходимите образци и документи за кандидатстване. Актуална информация относно стартиралите схеми, приема на заявки и условията за включване в мерките ще може да получите на интернет страницата на Агенция по заетостта на https://www.az.government.bg/, Оперативната програма - www.esf.bg, както и в бюрата по труда.Поздрави,

Екипът на УО на ОП РЧР 2014-2020 г."


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в вт, 02 авг 2016, 14:10
Значи хем за необразовани, хем и съфинансиране.
Не очаквам голям интерес.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: cara mia в вт, 02 авг 2016, 14:12
Значи хем за необразовани, хем и съфинансиране.
Не очаквам голям интерес.

Особено тези,които се записват просто така.И като чуят и че трябва да си доплащат :D


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в вт, 02 авг 2016, 14:20
Ами да.
Един курс за език беше 700 лв., 15% са 105 лв.
За професия бяха по-скъпи.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Скубиду в вт, 02 авг 2016, 17:48
Значи хем за необразовани, хем и съфинансиране.
Не очаквам голям интерес.

Особено тези,които се записват просто така.И като чуят и че трябва да си доплащат :D
И аз така предполагам. :peace: При предишните курсове имаше хора, които не посещаваха редовно занятията. Мисля, че такива лица, сега не биха кандидатствали /независимо с какво образование са/.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в вт, 02 авг 2016, 18:10
Mи ей ме на, аз съм готова да платя частта от сумата, ама имам висше образование ... :crazy:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в вт, 02 авг 2016, 19:26
Аз казвам, че на тези със средно и основно няма да им се плаща, нали  за висшисти няма да може.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Скубиду в вт, 02 авг 2016, 20:04
Доколкото разбрах, ако останат свободни ваучери, ще дават и на висшисти. Това го чух от репортаж по телевизията, не претендирам, че е 100 % вярно.  :thinking:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: celika в вт, 02 авг 2016, 20:10
Аз точно така разбирам нещата.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в вт, 02 авг 2016, 21:30
Аз пък разбрах, че е политически некоректно да кажат "за висшисти йок", затова казват завоалирано, че програмата е "насочена към"....  :lol: 


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: celika в вт, 02 авг 2016, 21:36
Само че, аз досега това, което чувах, е че е "насочена предимно към" и ако е само "насочена към", значи ти си права.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в вт, 02 авг 2016, 22:06
Само че, аз досега това, което чувах, е че е "насочена предимно към" и ако е само "насочена към", значи ти си права.
Въобще не споря, дали в оригиналното изказване я има думата "предимно", възможно е да сте прави и да отпуснат на някого "за цвят".  Аз вече  не се надявам  :cry:  . Бях записана в края на програмата (2012 г.), когато нямаше никакви ограничения и не ми дойде редът.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Скубиду в вт, 02 авг 2016, 22:09
Само че, аз досега това, което чувах, е че е "насочена предимно към" и ако е само "насочена към", значи ти си права.
Въобще не споря, дали в оригиналното изказване я има думата "предимно", възможно е да сте прави и да отпуснат на някого "за цвят".  Аз вече  не се надявам  :cry:  . Бях записана в края на програмата (2012 г.), когато нямаше никакви ограничения и не ми дойде редът.
То не пречи да кандидатстваш и сега, нищо не губиш  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: celika в вт, 02 авг 2016, 22:12
Аз също не вярвам да се включа.... просто ми е интересно... за всеки случай....
Безработна, с висше... и не вярвам да могат да ми предложат подходящо обучение... английски С1 или компютърни компетенции са професионалисти..... особено пък тук, в дълбоката провинция.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в ср, 17 авг 2016, 17:24

не разбрахте ли, че няма да учим? На никой не му трябва учен народ. Трябва му прост народ, че да е по-лесен за управление. Искат всички ни да направят шивачки, гладачки, озеленителки и фрезистки - за да ни закопаят съвсем.

Няма да има онлайн курсове, няма да има за висшисти, а за хората със средно или по-ниско образование, ги карат да си плащат курса в размер на половин до една заплата.

И, съгласно коментар на представителка на Министерството, или на Агенцията по труда - не знам въпросната интелектуалка от коя от двете институции е била, но е изказала мнение, че "който няма пари, няма да учи, и толкова".

малко ми напомня на "като няма хляб да ядат пасти".


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: gold__ в ср, 17 авг 2016, 17:29
Е то, ако е така, с доплащане няма да има кой знае какъв интерес


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в ср, 17 авг 2016, 17:45


Няма да има онлайн курсове, няма да има за висшисти, а за хората със средно или по-ниско образование, ги карат да си плащат курса в размер на половин до една заплата.

 

Много са скъпи курсовете - в група за език са грубо усреднено в най-забутаните школи 100 лв за 30 часа,т.е. ако решиш и намериш такава група на свободния пазар, трябва да извадиш от джоба си минимум 1000 лв за 300 часа. Но за високи нива, дори на английски, групи няма и щеш, не щеш, трябва да платиш доста над 1000 лв. А 15% от 700 лв. е 105 лв за 5-6 месечен курс, без да плащаш учебник. Почти без пари е, да - пари са 100 лв, но възможността е невероятна. А има месеци напред да се опита човек да спести сумата.
Иначе изказването на въпросната госпожа е обидно. (но е истина за жалост)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в ср, 17 авг 2016, 18:48
защото допускаш, че ще попаднеш в ситуация със събрана група напреднали, по английски/немски/китайски
в моя град 101% вярвам, че това няма да се случи.
ако имах опцията да уча онлайн, можеше да се случи.

а, и, аз не искам да уча английски, мислех си за китайски  :peace:
което пък звучи като фентъзи -- в моя град  :35:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в ср, 17 авг 2016, 19:06
защото допускаш, че ще попаднеш в ситуация със събрана група напреднали, по английски/немски/китайски
в моя град 101% вярвам, че това няма да се случи.
ако имах опцията да уча онлайн, можеше да се случи.

а, и, аз не искам да уча английски, мислех си за китайски  :peace:
което пък звучи като фентъзи -- в моя град  :35:


Нищо не разбрах от поста ти.
Езиковите курсове бяха на групи, не мисля, че някъде е имало индивидуално езиково обучение с ваучери. Затова взех цени за група. А напреднало ниво - защото за 300 часа да стоиш на А1 или А2 е безсмислено. Почваха от А1 и стигаха до В1.
Индивидуално - защото да намериш група с високо ниво е мисия невъзможна - с или без ваучери.  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в ср, 17 авг 2016, 22:22
здравей, може аз да не съм дочела предния ти пост.

300 часа са за 3 нива.а1,а2 и б1 примерно такава комбинация.
вметнах, че освен доплащането, което за мен е лоша идея. другото, което е лошо, е че няма да има онлайн курсове.
така - и с доплащане, и без доплащане, за мен няма шанс. защото в моя град нито ще има група за напреднали по език. нито ще има група, различна от английски.
с други думи - освен английски за начинаещи, при нас друго няма да има. както и в останалите по-малки градове, смятам.
което би се предотвратила с онлайн курс.
пък и с 3 деца у нас, и да имаше такава група, аз едва ли щях да мога да я посещавам.
Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в ср, 17 авг 2016, 22:27
 
вметнах, че освен доплащането, което за мен е лоша идея. другото, което е лошо, е че няма да има онлайн курсове.
...
пък и с 3 деца у нас, и да имаше такава група, аз едва ли щях да мога да я посещавам.


Да, това с онлайн обучението е също неприятно. Как има в университетите задочно и дистанционно обучение, а в една проста школа без претенции да няма, не знам.
Обаче не е ново. Мисля, че я премахнаха още по времето на втората програма.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zest в чт, 18 авг 2016, 07:57
Най-много злоупотреби станаха с дистанционните обучения. Всеки един доставчик лесно може да управлява профилите на фиктивни обучаеми. Толкова!
А моето скромно мнение е, че езици за първите нива е неудачен избор. Език в начално ниво не се учи по интернет. За високите нива - ок, имаш добра база и надграждаш знания.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в чт, 18 авг 2016, 10:56
не, досега не беше спряно дистанционното, сега го спряха, за да задържат изкуствено развитието на хората. Сещам се и за други други съображения.
аз изкарах първия си курс присъствено - аз си знам колко съм присъствала, и колко съм се подписвала без да присъствам.
вторият ми курс беше онлайн - всяка седмица ми звъняха да влизам да чета и да гледам уроци, и проекти правихме. всичко беше много стриктно. и в резултат на стриктния контрол, от втория курс съм по-доволна.
няма как да излъжеш при дистанционните - там всичко се  документира в дигитален формат и няма как да се промени. Дори и на тестовете не можеш много да преписваш - трябва да си знаеш в общи линии.
а при присъствените, където всичко е на хартия - са възможни всякакви машинации - които смятам, че са и правени, и ще се правят. Да не говорим как се преписва по тестовете ...

само си помисли - възможно ли е в група от 10-15 човека - на всички да им е изгодно да посещават курс от 5 до 9 всеки вторник и четвъртък? И то без да съберат отсъствията, които се допускаха?

ми невъзможно е! всеки е с различно работно време и смени, кой с деца, кой с друго. Много ясно, че ще се подписват без да ходят.
до този извод стигна и синът ми - който сега е за 4-ти клас.

 :roll:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zest в чт, 18 авг 2016, 11:21
Румка, явно е, че не знаеш как се случват нещата от кухнята. Така разсъжданаш ти като обучаема, позволи ми да имам професионален поглед над нещата и да знам за злоупотребите на доставчиците  ;-)
Още с последния кръг от катдидатстването, значителна част от курсовете за професионална квалификация бяха прекратени в дистанционна форма.
Колкото до работещи в присъствена форма - по инструкции на АЗ, се провеждаха от 17:30 с максимум 4 учебни часа през делнични дни и максимум 8 учебни часа от сутринта в събота и неделя. Все пак кандидатстването бе доброволно и всеки си преценява за себе си дали му е удобен формата и ангажимента.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: celika в чт, 18 авг 2016, 11:52
Който иска да се учи, все ще намери начин.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 18 авг 2016, 12:52
Възможно е, rumka833.
Стига да имаш желание, ще намериш начин.
Аз имах само 3 отсъствия за 300 часа курс.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в чт, 18 авг 2016, 15:41
браво на теб  :hug:
и в моята група имаше една такава девойка.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Скубиду в чт, 18 авг 2016, 19:40
не, досега не беше спряно дистанционното, сега го спряха, за да задържат изкуствено развитието на хората. Сещам се и за други други съображения.
аз изкарах първия си курс присъствено - аз си знам колко съм присъствала, и колко съм се подписвала без да присъствам.
вторият ми курс беше онлайн - всяка седмица ми звъняха да влизам да чета и да гледам уроци, и проекти правихме. всичко беше много стриктно. и в резултат на стриктния контрол, от втория курс съм по-доволна.
няма как да излъжеш при дистанционните - там всичко се  документира в дигитален формат и няма как да се промени. Дори и на тестовете не можеш много да преписваш - трябва да си знаеш в общи линии.
а при присъствените, където всичко е на хартия - са възможни всякакви машинации - които смятам, че са и правени, и ще се правят. Да не говорим как се преписва по тестовете ...

само си помисли - възможно ли е в група от 10-15 човека - на всички да им е изгодно да посещават курс от 5 до 9 всеки вторник и четвъртък? И то без да съберат отсъствията, които се допускаха?

ми невъзможно е! всеки е с различно работно време и смени, кой с деца, кой с друго. Много ясно, че ще се подписват без да ходят.
до този извод стигна и синът ми - който сега е за 4-ти клас.

 :roll:
Не разбрах за какво се бориш - да можеш да се подписваш, без да си се обучавала, или да вземеш тапия, без да си учила newsm78
Аз лично, преди да се запиша за присъствена форма на обучение, съм си направила точна сметка, относно присъствения график, местоположението на курсовете и работното си време и съм посещавала редовно часовете. При такова обучение, шансовете да придобиеш знания са реални.
За дистанционната форма на обучение - възможни са многобройни варианти на злоупотреби, не само с фалшиви акаунти /както споменаха назад в темата/, но и с решаване на тестовете от близки, владеещи добре материята. Това не е измислен пример, а споделено от познати, които са взели сертификат по език, без да имат необходимите знания и без да могат да произнесат правилно елементарни думи от речника. :xarms: В този ред на мисли, не се учудвам от спирането на дистанционното обучение.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в чт, 25 авг 2016, 23:59
 :bouquet:   :peace:
Здравей, за нищо не се боря, защото сама с този проблем не мога да се преборя.
Смятам, че нормалното е да има дистанционно обучение - като опция за работещите и тези с доста ангажименти. Само посочих, че за мен присъствен курс е невъзможен от няколко гледни точки:
- в моя малък град няма да има група съобразно моите интереси
а ако и дистанционно няма, няма да ме огрее хич.
- и да се събере група, аз надали ще мога да я посещавам редовно.

А иначе - злоупотреби и с дистанционни, и с присъствени колкото щеш. Понеже моят опит показва, че при присъствените е мнооого по-лесно да се злоупотреби, аз пък се чудя защо не спрат тях. Хахаха - май  отговорът се съдържа във въпроса.Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: celika в пт, 26 авг 2016, 06:40
- възможни са многобройни варианти на злоупотреби, не само с фалшиви акаунти /както споменаха назад в темата/, но и с решаване на тестовете от близки, владеещи добре материята. Това не е измислен пример, а споделено от познати, които са взели сертификат по език, без да имат необходимите знания и без да могат да произнесат правилно елементарни думи от речника. :xarms: В този ред на мисли, не се учудвам от спирането на дистанционното обучение.

Фалшивите акаунти могат да се предотвратят. Въпроса на изискване и желание е. Друг е въпроса колко от фирмите ще вложат средства за това. А ако някой близък ти реши теста, ти какво печелиш? Ще имаш сертификат и като отидеш на работа, примерно, няма да можеш да вържеш две думи и ще те изгонят.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mentolka в нд, 28 авг 2016, 00:11
Аз карах курс дистанционно, но изпита беше присъствен, за което се наложи да пътувам. Смятам, че това е добра форма  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пн, 29 авг 2016, 22:50
Да, и аз бях така. И още нещо - казахте за фалшиви акаунти, обаче - при нас не се преписваше. Вардеха ни и.  :flutter:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: E. De Morgana в сб, 03 сеп 2016, 07:37
Привет,
Започна ли подаването на документи за новата програма
Може да е обсъждано в темата, но така и не намерих отговор за което предварително да ме извините
Аз се включих в последната програмата и бях много доволна от присъствената форма на обучение
Успех ви желая 🌞


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zest в сб, 03 сеп 2016, 11:48
Четете! По-назад е коментирано многократно. Иначе темата ще се напълни с диалози от рода на:
- Приемат ли документи?
- Не
 ;-)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в сб, 03 сеп 2016, 22:15
Не е ли по-добре да се заключи темата?
И без това инфото вече не е актуално.
Ако има нова програма, да се отвори нова тема. :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в нд, 04 сеп 2016, 01:35
Не е ли по-добре да се заключи темата?
И без това инфото вече не е актуално.
Ако има нова програма, да се отвори нова тема. :peace:
Със сигурност скоро ще цъфне тема "Старата е заключена, затова отварям нова. Започна ли подаването на документи?"    :bowuu:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: amy_nka в ср, 07 сеп 2016, 14:12
Четете! По-назад е коментирано многократно. Иначе темата ще се напълни с диалози от рода на:
- Приемат ли документи?
- Не
 ;-)
Ами като не се актуализира първия пост, а темата не е заключена след 50 страница, е безсмислено да четеш инфо за 2012.  :x


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: E. De Morgana в ср, 07 сеп 2016, 17:25
Публикувам отговор от сайта:
"Относно старт на 'Аз мога повече' - поради зачестилите запитвания, уточняваме, че програмата все още не е обявена официално. В Индикативната годишна работна програма на 'Развитие на човешките ресурси' за 2016 г. е посочено че процедурата ще бъде обявена през месец септември 2016г."
В очакване  :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Флейкс в пн, 03 окт 2016, 13:22
http://esf.bg/ministerstvoto-na-truda-i-sotsialnata-politika-v-kachestvoto-si-na-upravlyavasht-organ-po-operativna-programa-razvitie-na-choveshkite-resursi-2014-2020-g-obyavyava-protsedura-chrez-direktno-predosta-2/

Какво означава това?Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в пн, 03 окт 2016, 13:30
Тук за първи път виждам разписано черно на бяло и изрично заявено, че хора с висше образование няма да получат помощ за обучение


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: celika в пн, 03 окт 2016, 13:52
Ами то в документа си го пише официално, че програмата е предназначена за хора със средно или по-ниско образование. Не разбирам идеята - то ако им се учи, щяха да учат висше.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mi6u-to в пн, 03 окт 2016, 14:27
Ами то в документа си го пише официално, че програмата е предназначена за хора със средно или по-ниско образование. Не разбирам идеята - то ако им се учи, щяха да учат висше.

Е, не всички имат възможност да учат висше - майка ми е със средно образование, живее в областен град, далече от всички висши учебни заведения - виж, за курс ще се навие - все пак фирмата доставчик ще го осъществява в нейния град и ще й е удобно. Освен това е безплатно.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: celika в пн, 03 окт 2016, 14:40
Не е безплатно. Плаща си 15 процента от таксата.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в пн, 03 окт 2016, 16:54
И махнаха дистанционно, което вече е тъпо.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mi6u-to в пн, 03 окт 2016, 18:52
Е, добре, де, не е безплатно, моя грешка. Но пак не може да се сравнява с 580 лв. такса за един семестър в ЮЗУ - то в Благоевград (платен прием, задочно).


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: celika в пн, 03 окт 2016, 19:06
Че защо да учи платено, като безплатните университети и места не могат да се запълнят?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mi6u-to в пн, 03 окт 2016, 20:06
Че защо да учи платено, като безплатните университети и места не могат да се запълнят?
Не е точно така - една 50 годишна жена, дори и да запише висше държавна поръчка, трябва да плати такса за семестъра, по-ниска, но я има (231 лв е тази година в Унсс един семестър държавна поръчка) + разходи по престой (храна, спане) - всичко това не е безплатно.  Между другото, да учиш дистанционно и да си държавна поръчка - такова животно няма.
Много се отплеснах от темата.

Как мислите, ако съм последна година студент, т.е . все още нямам диплома за висше образование и работя - отговарям ли на условията за записване на такъв курс, живот и здраве?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: celika в пн, 03 окт 2016, 20:11
Отговаряш, освен ако няма условие, което казва, че като си редовен студент, също не може да кандисатваш. Просто прочети.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 07 окт 2016, 10:14
Здравей,
тези разходи, за които споменаваш, ги имат не само 50-годишните студенти, но и всички останали.

Инак, не може да се сравняват таксите, нито може да се сравнява услугата и достигнатият краен резултат.
Целта на ВУЗ е да имаш диплома. Целта на курсовете е да се научиш. Мое мнение поне  :peace:
И това, че осакатиха програмата, за да окрадат парите, само означава, че не искат да се научим.  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в пт, 07 окт 2016, 11:15
Здравей,
тези разходи, за които споменаваш, ги имат не само 50-годишните студенти, но и всички останали.

Инак, не може да се сравняват таксите, нито може да се сравнява услугата и достигнатият краен резултат.
Целта на ВУЗ е да имаш диплома. Целта на курсовете е да се научиш. Мое мнение поне  :peace:
И това, че осакатиха програмата, за да окрадат парите, само означава, че не искат да се научим.  :peace:
Подкрепям, сравнявайки предметите във ВУЗ и това което се минава в курс за идентична специалност, във курса можеш да научиш повече.Жалко за програмата възползвала съм се и от двата модула и съм много доволна. Няма смисъл човек да се включва в нея ако не иска да прояви усилие  отделяйки време за посещение на часовете и усвояване на материала .Няма как да мине и без разходи в повечето случаи за транспорт / при мен се получи така  че почти година ежедневно пътувах до близък град за да посещавам курса/ но вложеното време и средства си струват определено.
Семестриалните такси за студенти също не са чак толкова непосилни зависи от ВУЗа и специалността , стига човека да е наясно с дългосрочния ангажимент който поема.При ВУЗ достигането до диплома не става в рамките на година.
В момента карам ВУЗ със същата специалност като професионалния курс по Аз мога повече.Ваучера ми беше 1380 лв. за четирите години във ВУЗа ще платя 4х410лв.  годишна такса. Общо 1640 лв. разликата не чак толкова голяма  но времето което съм вложила в едното и което ще ми отнеме другото е различно. Съответно и дипломата не е съотносима .Така че всеки преценя кое е за него.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: KaMu в пт, 07 окт 2016, 15:35
Защо изобщо сравнявате курсовете за професионална квалификация с обучение в ВУЗ.
Става въпрос за съвсем различна степен на образование.
Преминавайки тези обучение получавате Свидетелство като от професионалните училища, професионалните гимназии- и се равнява на степента им, така де средно образование.
Смешки от предходния период:
-на хора с висше икономическо се дават ваучери да се обучават за оперативни счетоводители-такива излизат от икономическите техникуми.
-като видят че нивото на обучение е според план определен от ДОИ, а именно за хора с основно образование и се питат какво правят в този курс
- девойката взела ваучера мислейки че тези курсове са за висшисти и ще се обучава за одитор -що писма изписа до АЗ и НАППО- след направени проверки  и от двете я питаха какъв е проблема и като чуха за претенциите й за одитор се смяха с глас.
Така че преди да кандидатствате мислете. Може би за това въвеждат само участието с пари и ограничения за степен на образование.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 07 окт 2016, 16:11
Защото номерата на специалностите май се различават. За висшето и средното.  И са гледали, дават ваучер където няма съвпадение. Може затова да се е получило това със счетоводителите.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mi6u-to в пт, 07 окт 2016, 20:15
Сравнението с висше образование стана, след като Celika написа, че на който му се учи, щял да запише висше  :peace:
Затова се включих и дадох пример, че може и да ти се учи висше, но като ти е скъпо, далече, отнема години и т.н., то тогава курсовете са добра алтернатива.

Аз изкарах курс по Теория на автомобила (с бонус шофьорска книжка) и курс по английски език. И на двата се присъстваше (да, дори на Теория на автомобила идваше един инженер от ДАП-а и ни четеше лекции), правеха се проверки, не забелязах да претупват и дори съм много доволна. Направо пак ми се иска да посещавам курс, признавам си, та дори и с доплащане.

Споделете какво най-много ви се иска да запишете като следващ курс, ако изобщо имаме такава възможност - на мен ми се ще сладкарство...  :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 07 окт 2016, 23:56
китайски, но онлайн. съвременен, не традиционен


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Starrydream в сб, 08 окт 2016, 18:30
Ще я отварят ли скоро - дочух в службата, че ще могат и висшисти да я ползват?!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в сб, 08 окт 2016, 19:02
Няма да е за вишисти и ще е само присъствено.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: unchita в сб, 08 окт 2016, 19:15
Аз като кандидатствах предния път казаха, че един човек има право на една ключова компетентност (език или компютърна грамотност) и една професионална квалификация като работещ и като безработен, т.е. общо 4 курса по тази програма


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zest в нд, 09 окт 2016, 07:22
Това важеше за предния програмен период. Не би трябвало да обръщат внимание какво сте изкарали 2007-2013, най-мн при кандидатствяне да ви искат копия на сертификати, удостоверения и свидетелства.
Аз съм любопитна за какво му беше на управляващия орган да се инвестира в единна платформа за дистанционните обучения, като фунционира твърде кратко  :crazy:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Starrydream в нд, 09 окт 2016, 15:43
Няма да е за вишисти и ще е само присъствено.

Това е дискриминация! :bad-words:
Имал съм 100тина часа по английски език... сега мога да искам да запиша руски...  :2gunfire: + това в средното също се изучават и то не е един език... каква е мотивацията им?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tzvety26 в нд, 09 окт 2016, 16:26
Няма да е за вишисти и ще е само присъствено.

Това е дискриминация! :bad-words:
Имал съм 100тина часа по английски език... сега мога да искам да запиша руски...  :2gunfire: + това в средното също се изучават и то не е един език... каква е мотивацията им?
Абсолютно съм съгласна, че е дискриминация!!!
Обосновката е, че трябва да се повишава квалификацията на необразовани и нискоквалифицирани  :ooooh: , за да си намерят работа. Ще каже човек, че точно тази "група" са се затичали да си търсят въобще!


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пн, 10 окт 2016, 12:55
Това важеше за предния програмен период. Не би трябвало да обръщат внимание какво сте изкарали 2007-2013, най-мн при кандидатствяне да ви искат копия на сертификати, удостоверения и свидетелства.
Аз съм любопитна за какво му беше на управляващия орган да се инвестира в единна платформа за дистанционните обучения, като фунционира твърде кратко  :crazy:

аз мисля, че се досещаш. Всички се досещаме. Нарича се отбиване на номер, измиване на ръцете, харчене неконтролируемо на нашите пари, прибиране на пари по някакви проекти. И още има, но смисълът се схваща.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: amy_nka в чт, 20 окт 2016, 00:45
Я? За каква платформа говорите - стана ми интересно. Какво представлява въпросната?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в вт, 03 яну 2017, 11:28
Здравейте, имате ли впечатления за читав доставчик на обучения, конкретно за компютърна графика. Искам да се запиша на такъв курс, но прочетох, че някои доставчици не спазват конспектите или отделят много време на по-малко важните и "леки" уроци...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 06 яну 2017, 00:32
Здравей, сигурно е добре да кажеш за кой град? дистанционно или на място?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в пт, 06 яну 2017, 13:51
То няма дистанционно вече, за София става дума.  :D


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 06 яну 2017, 13:58
с ваучери може и да няма дистанционно, но без ваучери - има ;)

И ти - имаш ли ваучер? Дават ли изобщо?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в пт, 06 яну 2017, 15:50
Онзи ден говорих с един господин от Хармония 1. Той каза, че се очаква към март месец да стартира даването на ваучерите (колко е истина, аз не знам, само препредавам). Поговорих си с него за дистанционното, както казваш ти, има без ваучери и то специално за този център е на стойността на самоучастието, което всеки, който има ваучер ще трябва да направи - "15%". Но, като поразпитах малко повече и ми се струва, че дистанционно не е сериозно. От 960 часа за въпросната специалност, дистанционно са 32 видеоурока. Останалото е самоподготовка. Благодаря, ако не мога да получа ваучер ще си платя цял курс някъде, където знаят какво правят, а не отбиват номера. Тъ, с две думи - нямам ваучер, но мисля да се опитам да получа такъв и ако успея ще трябва да избера доставчик, затова писах тук.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Тинтири-Минтири в пт, 06 яну 2017, 17:22
Приемат ли се вече документи по новата програма?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в пт, 06 яну 2017, 18:12
Сигурно на всички им е омръзнало да отговарят на този въпрос, за това аз ще имам честта - до колкото знам - не още.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Тинтири-Минтири в пт, 06 яну 2017, 19:02
Да, извинявам се, че и аз в кюпа! Въпросът е, че попаднах на някакво инфо в Кабината, а никъде другаде не намирам кога ще стартира подаването - http://azmoga.kabinata.com/?_ga=1.262130052.868802830.1483716040. А колеги казаха, че май вече е излязла програмата...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в вт, 10 яну 2017, 11:17
Тя е стартирала, но до колкото разбрах е на етап одобрение на доставчиците на обучения. На 4-ти януари имаше актуализиране на списъка. За документи като обучаващи се, не знам... трябва да се дебне.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: deni_den в вт, 21 фев 2017, 09:17
Здравейте. Къде проверявате кога е срока за подаване на документи. Не мога да намери информация.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: vesi_nn в чт, 15 юни 2017, 11:57
От днес 15.06.2017 г. в Бюрата по труда приемат заявления за обучение с ваучери. Може да подадете заявление и по електронен път, чрез сайта на Агенция по заетостта:
http://212.122.187.78:8012/service_application.aspx?ID=6b563855-0d63-40e7-906f-bae5c31369c5&CorrelationID=4b1f23a9-2e91-4def-8139-9e4255af3327 (http://212.122.187.78:8012/service_application.aspx?ID=6b563855-0d63-40e7-906f-bae5c31369c5&CorrelationID=4b1f23a9-2e91-4def-8139-9e4255af3327)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в чт, 15 юни 2017, 14:45
ВАЖНО: По настоящата процедура не се допускат кандидати придобили степен от висшето образование.

Едно лице, в качеството си на заето лице, има право за периода на изпълнение на ОП РЧР 2014 - 2020 да премине само едно обучение по професионална квалификация с ваучер и само едно обучение по ключови компетентности с ваучер. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност - КК 4.


Това означава ли,че лицата ползвали правото на обучение преди 2014г. могат да кандидатстват отново!?

Да си отговоря на въпроса.Звънях в Агенция по заетостта и отговора беше:Нямаме специалист който може да даде отговор на въпроса.Кандидатствайте пък ако Ви одобрят.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в чт, 15 юни 2017, 15:18
Обади се в бюрото по труда и помоли да те насочат към човек, който може да отговаря по въпроси свързани с програмата, защото всъщност те са хората, които получават заявленията и ги обработват.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в чт, 15 юни 2017, 15:19
Значи само за хора със средно образование. :xarms:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в чт, 15 юни 2017, 15:22
Обади се в бюрото по труда и помоли да те насочат към човек, който може да отговаря по въпроси свързани с програмата, защото всъщност те са хората, които получават заявленията и ги обработват.
Звънях в София и отговора е от там.Явно казуса ги затрудни или изобщо не са мислили че някой ще иска да кара още една ключова компетентност или професия   :lol: :lol: :lol:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в чт, 15 юни 2017, 15:23
Значи само за хора със средно образование. :xarms:

Да и само присъствено, като има и 15% самоучастие.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в чт, 15 юни 2017, 15:27
Всъщност присъствената форма не е лоша , проблема при нея е че по малките населени места няма да има доставчици на услуга за доста от професиите. Това беше сериозен проблем и миналия програмен период.Много одобрени се отказваха от ваучери поради липса на доставчик в населеното място или на удобно за пътуване разстояние.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в чт, 15 юни 2017, 15:56
Така е. Ако наистина искаш да научиш нещо е по-добре присъствена форма на обучение.

Тези, които още не сте пуснали заявления, важно е да си отваряте очите на 26, защото не може да се редактира или заличава в онлайн версията, т.е каквото пуснете по това ще ви одобряват и стават разправии с бюрата по труда.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: deni_den в пт, 16 юни 2017, 08:24
Здравейте. Искам да попитам, тъй като търсих но нищо не намерих дали има списъци с квалификациите и обученията, които могат да се избират и също къде да видя списък с доставчиците?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 16 юни 2017, 16:59
само за висшисти не става електронно, за иначе става


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в пт, 16 юни 2017, 17:02
Преди обед се мъчих да пусна на човек със средно, системата върти и дава грешка.Повтаряш кода и пак същото.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в пт, 16 юни 2017, 17:57
Аз пуснах вчера без проблем по електронен път.

deni_den Ето тук -> https://training.az.government.bg/search/ (https://training.az.government.bg/search/)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в сб, 17 юни 2017, 14:27
претоварил се е сайтът им сигурно. То така, като са електронно, колко ли хора са подали? На място в наш'то село никой не се е вясвал. Но електронно нямам идея дали е подавал някой? То реално , доколкото подразбрах, ако останат пари, и за нас, дето сме се излъгали да запишем висше, щяло да останат пари.
Но за сега няма някой, който да знае, дали ще подадат достатъчно хора със средно образование. За да се прецени дали ще пускат и за другите.
Затова си се чудех  newsm78 newsm78 newsm78
но нз как може да се провери. списъци някъде нещо ще излиза ли?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Скубиду в сб, 17 юни 2017, 15:28
rumka833, теоретично е възможно до последния ден от кампанията да кандидатстват хора със средно образование, така че не е възможно предварително да се прецени дали ще останат свободни бройки  за висшисти.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в сб, 17 юни 2017, 16:21
rumka833, теоретично е възможно до последния ден от кампанията да кандидатстват хора със средно образование, така че не е възможно предварително да се прецени дали ще останат свободни бройки  за висшисти.
Никой не може да предвиди а имайте на предвид,че докато излязат одобренията  някои от подалите ще отпаднат поради загуба на работа.Освен това ако в краткия срок след одобрението не успее човек да си намери обучаваща организация пак отпада и идва на ред следващия. Доколкото погледнах списъка на доставчиците на обучение по определени професии са едни и същи като предния период а тогава за нашия град 2/3 от посочените отказваха да сформират групи за обучение защото нямали достатъчно кандидати. Та факторите са много.Подавате и чакате пък ако имате късмет всичко ще се нареди. Само човек трябва да е с нагласата за един дългосрочен ангажимент колкото и интензивно да върви обучението за професия си е една година защото часовете не са никак малко.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mi6u-to в сб, 17 юни 2017, 17:40
То и за език си е половин година ходене  :D
Кога е крайният срок за прием на документи или дайте направо линк към  сайта, да чета, че имам и още въпроси  :bouquet:
А помните ли колко време имаше миналия път между крайния срок за подаване на документи и одобрението?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в сб, 17 юни 2017, 18:26
То и за език си е половин година ходене  :D
Кога е крайният срок за прием на документи или дайте направо линк към  сайта, да чета, че имам и още въпроси  :bouquet:
А помните ли колко време имаше миналия път между крайния срок за подаване на документи и одобрението?

Около месец и половина.
Езикът е 9 месеца, за по-кратко ще е голямо натоварването.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ив* в нд, 18 юни 2017, 16:42
Колко ще се доплаща за шофьорските курсове някой знае ли?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mi6u-to в нд, 18 юни 2017, 18:51
А за езиковите?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ив* в нд, 18 юни 2017, 19:18
105лв за език, за шофьорските 90 ми казаха.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Starrydream в нд, 18 юни 2017, 19:38
Колко години се чака?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mi6u-to в нд, 18 юни 2017, 20:54
105лв за език, за шофьорските 90 ми казаха.
Еха, супер! Мерси много за информацията  :bouquet:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пн, 19 юни 2017, 01:04
здравейте мами и татковци  :mrgreen:

1. шофьорски курсове ще има ли сега? От някъде чух, че за книжка няма да има. Ако е така, ще го преживея. Ако не е -  :2gunfire:

2. крайният срок кога е, и изобщо има ли? Аз не попаднах на такова нещо като "краен срок".  newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в пн, 19 юни 2017, 11:59
На мен от бюрото по труда ми казаха, че от подаването на заявлението до одобрението/отказа са 14 дни.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в пн, 19 юни 2017, 12:20
Дано е така наистина. Първия път когато кандидатствах мина повече от година и половина докато ми се обадят за ваучер така и нямаше удобен доставчик и не успях да карам курс. На следващия програмен период подадох със стартирането март някъде обадиха ми октомври че има отпуснати пари само за ключови компетентности и ползвах ваучера за езиково обучение, почти година след това получиха средства и за професионалните курсове.Освен това нямаш право да караш два едновременно първо завършваш единия и чак след това другия ако има още ваучери.
Електронното подаване наистина работи тази сутрин успях да пусна  но много рано после докато попълня данните на втория човек и започна едно връщане явно системата се натовари.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: deni_den в пн, 19 юни 2017, 13:06
Аз пуснах вчера без проблем по електронен път.

deni_den Ето тук -> https://training.az.government.bg/search/ (https://training.az.government.bg/search/)
Благодаря!  :bouquet:
 Някой интересуващ се от системното програмиране?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пн, 19 юни 2017, 15:15
Аз пуснах вчера без проблем по електронен път.

deni_den Ето тук -> https://training.az.government.bg/search/ (https://training.az.government.bg/search/)
Благодаря!  :bouquet:
 Някой интересуващ се от системното програмиране?

Ами аз  :). За това най-много си струва да ходиш 1 година присъствено.
Другото, което за мен си струва, вече съм го карала.

Обаче имам висше,  :2gunfire:. 


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: deni_den в пн, 19 юни 2017, 17:37
Аз пуснах вчера без проблем по електронен път.

deni_den Ето тук -> https://training.az.government.bg/search/ (https://training.az.government.bg/search/)
Благодаря!  :bouquet:
 Някой интересуващ се от системното програмиране?

Ами аз  :). За това най-много си струва да ходиш 1 година присъствено.
Другото, което за мен си струва, вече съм го карала.

Обаче имам висше,  :2gunfire:. 

А нещо свързано с програмирането учила ли си?
Аз към момента имам изпити не взети и не се водя висшистка  :lol:
Иначе ако сега ме одобрят и докато започна съм придобила висше, отпадам ли?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в пн, 19 юни 2017, 19:43
Аз пуснах вчера без проблем по електронен път.

deni_den Ето тук -> https://training.az.government.bg/search/ (https://training.az.government.bg/search/)
Благодаря!  :bouquet:
 Някой интересуващ се от системното програмиране?

И аз се интересувам.
Но и аз имам висше. :crazy:

Добре, че предния път завърших езиков курс. :peace:
Това ще ми е. :xarms:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в вт, 20 юни 2017, 00:27
deni_den - мисля, че каквото подадеш сега като документи, това ще гледат. А ако почнеш курса и тогава завършиш висшето - тогава си при "заварено положение" - и не отпадаш.
Просто не знам дали ако към момента на почване вече фактически имаш в ръцете си диплома какво следва. Сигурно ако им кажеш, ще те отрежат. Ако не им кажеш, нищо не става. Така смятам.
Скрит текст:
Ами карах електронна търговия. В курса имаше някои подобни неща. Смятам, че бих се справила и с по-такива сложнотии, ако ми се обяснят по адекватен начин. Инак - нямам завършено такова образование, и отговарям.
А за курса по английски на DeVa - доколкото проверих, можеш да запишеш пак курс по език. Може би и по англисйки, но за напреднали? Незная.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в вт, 20 юни 2017, 09:52
А, някой да е карал графичен дизайн, евентуално ако ме одобрят ще трябва да си измисля доставчик на обучение и ми се иска да е адекватен? Препоръки?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ив* в вт, 20 юни 2017, 10:10
От днес 15.06.2017 г. в Бюрата по труда приемат заявления за обучение с ваучери. Може да подадете заявление и по електронен път, чрез сайта на Агенция по заетостта:
http://212.122.187.78:8012/service_application.aspx?ID=6b563855-0d63-40e7-906f-bae5c31369c5&CorrelationID=4b1f23a9-2e91-4def-8139-9e4255af3327 (http://212.122.187.78:8012/service_application.aspx?ID=6b563855-0d63-40e7-906f-bae5c31369c5&CorrelationID=4b1f23a9-2e91-4def-8139-9e4255af3327)

Махнете си личните данни от линка или го копирайте в начална страница. Сега излизат всички данни на Кристина Л. Л.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в вт, 20 юни 2017, 10:29
От днес 15.06.2017 г. в Бюрата по труда приемат заявления за обучение с ваучери. Може да подадете заявление и по електронен път, чрез сайта на Агенция по заетостта:
http://212.122.187.78:8012/service_application.aspx?ID=6b563855-0d63-40e7-906f-bae5c31369c5&CorrelationID=4b1f23a9-2e91-4def-8139-9e4255af3327 (http://212.122.187.78:8012/service_application.aspx?ID=6b563855-0d63-40e7-906f-bae5c31369c5&CorrelationID=4b1f23a9-2e91-4def-8139-9e4255af3327)

Махнете си личните данни от линка или го копирайте в начална страница. Сега излизат всички данни на Кристина Л. Л.
В събота и неделя излизаха на един мъж.Явно има проблем в системата и на моменти се виждат чужди данни .


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в вт, 20 юни 2017, 13:02
Да, сега като кликнах втори път и на някой си Свилен се отварят данните....


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ив* в вт, 20 юни 2017, 13:26
Ужас, колко лични данни могат да се съберат така...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в вт, 20 юни 2017, 17:02
при мен е анна-мария
това е проблем с кеширането според мен.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фри в ср, 21 юни 2017, 17:29
Не видях да е коментирано - при попълването на заявлението онлайн само по проф. квалификация и само по кл. компетентности ли може да се кандидатства или може и по двете заедно с едно заявление? Не видях възможност за двете заедно, бъркам ли нещо?
...
Сега видях: "Важно: През периода на изпълнение на проекта лицата имат право да се включат в курс за професионална квалификация и ключова компетентност. За всяко обучение се подава ново заявление. Лицата не могат да се обучават едновременно в курс за професионално обучение и ключова компетентност."


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в ср, 21 юни 2017, 18:19
Да, на мен ми казаха още, че трябва да подам само едно заявление например за проф. квалификация и когато изуча това, по което съм кандидатствала, мога да подам друго за ключова компетентност. Ако ги подадеш едно след друго сега ще ти отхвърлят едното. Аз съм с едно сбъркано заявление и едно за кл. комп. и трето за проф. квлфкц, вече 1 седмица не могат да ми дадат отговор дали ще ми заличат 2 от завленията и да си остана с онова, което искам... абе манджа с грозде.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в ср, 21 юни 2017, 22:19
Излъгали са или просто човека е бил некомпетентен.През предния програмен период подадох и за двете едновременно, приеха си ги без проблем.Подадох на място тъй като тогава липсваше екстрата с електронното подаване.Първо излязоха средства за ключови компетентности изкарах си курса , а месеци по късно ми се обадиха за професионален курс.Мои познати подали по късно си изкараха също и двата курса като по техен избор посочваха кое първо.Нямаш право да ги караш едновременно. Не знам дали ако не изкараш първия после имаш право на другия.Но пък хора подали за език за който нямаше сформиран курс им смениха езика за друг по който имаше кой да ги обучава, което означава че и това е разрешено.
На нас в професионалния курс ни бяха събрали 2 професии карахме и двете положихме изпети и накрая получихме две дипломи.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в чт, 22 юни 2017, 09:29
Не знам, най-вероятно е така, това ми го каза една жена от бюрото по труда, нея я викат на телефона за въпроси свързани с проекта. Аз също четох, четох и никъде не намерих информация дали мога да подам едно след друго заявления за кл.комп. и проф.кв., само, че не мога да ги карам едновремено. Ще видим. Утре пак ще звъня и ще задам върпоса.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пн, 26 юни 2017, 15:22
 newsm78 подадени са 14 000 записвания за курс. Не мога да повярвам. В нашето бюро на труда ми казаха, че почти няма хора. Отде се взеха тия хиляди хора, и аз не знам. ПРи вашите бюро - има ли хора, нещо подочули ли сте? Просто ми е любопитно, да не са фантоми някакви... newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фри в пн, 26 юни 2017, 16:32
Ами не е много - от 28 града по 500 души  ;-)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в пн, 26 юни 2017, 16:43
Почти половината били подали онлайн (аз вкл.). Мои две заявления ще отпаднат, може да има и други такива ... а пък те очаквали 54 000.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в пн, 26 юни 2017, 17:09
Има много подали, разговарях с позната работеща в център за обучение.Спомена че много хора са подали в града ни.В 14 дневен срок щели да се обадят според нея за одобрение. Спомена че ако няма доставчик по професията която сме писали можело да се прехвърли в друга.Но не разпитвах как точно.Мен ме интересуваше колко минимум трябва да е една група за да пуснат обучение по даден код. Защото даже о да получа одобрение може да не ме огрее с намирането на доставчик.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: deni_den в вт, 27 юни 2017, 08:24
Момичета как ви се струва периода? Аз кандидатствах на обучение, което е 960 часа- 80 седмици три пъти седмично. Започнах да се разколебавам, не знам как ще се справя. Семейство, 2 деца, работа, един семестър още от университета  :ooooh: Знам, че ако се стегна все някак ще се получи, но това значи 2 години няма мърдане. Ами ако се окаже, че избраното не е за мен.... :ooooh:
Ей такива мисли и страсти ме вълнуват тия дни. :?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фри в вт, 27 юни 2017, 11:31
Дени, всичко това е за още една професия. Получаваш обучение почти безплатно. Заслужава си да се поизмъчиш. Като гледам си свикнала да се справяш със 100 неща наведнъж, браво и респект  :bouquet: сигурно е че ще се справиш и с това обучение.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: deni_den в вт, 27 юни 2017, 12:05
Дени, всичко това е за още една професия. Получаваш обучение почти безплатно. Заслужава си да се поизмъчиш. Като гледам си свикнала да се справяш със 100 неща наведнъж, браво и респект  :bouquet: сигурно е че ще се справиш и с това обучение.
:bouquet: :bouquet: :bouquet:
Преди месец завърших 4 месечен курс английски език, та знам какво ми костваше. Попитах мъжа ми за мнение относно обучението. Той каза аз да си решавам, но го усетих, че не му стана приятно. Та затова така....отново съм пред сериозен избор...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в вт, 27 юни 2017, 17:14
Мен са ме одобрили. Утре ще ходя да си взема ваучера. Подадох на 15-ти.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в вт, 27 юни 2017, 18:00
Мен са ме одобрили. Утре ще ходя да си взема ваучера. Подадох на 15-ти.
Честито успех :)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фри в вт, 27 юни 2017, 18:01
Яна, честито и успех. Как ти съобщиха?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в вт, 27 юни 2017, 18:27
По телефона се обади жената, много бяха любезни и имам 5 дневен срок да си получа чудото. Сега идва момента с избора на доставчик... ето тук ще е голям зор. Успех на всички.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в чт, 29 юни 2017, 19:38
Ами не е много - от 28 града по 500 души  ;-)

в кой град са подали 500? При нас доколкото чух, са към 50. Не сме малък град уж. Де да знам, може да ме лъжат


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в чт, 29 юни 2017, 19:58
Днес са звънели на одобрени подали на 16ти.Но пък разбрах че има отпаднали кодове по професии. Лозар-винарите са от тях. Ако сменяш професия се попълвал някакъв протокол че се отказваш и после подаваш за друга професия. Май сложно го обясних, но по важното е че има начин да се смени а не да се губи ваучера. Освен това ако сте подали и за двете обучения и сте одобрени посочвате кое предпочитате да изкарате първо.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 30 юни 2017, 19:24
това е май новост някаква. Защото по предната програма, като те одобрят, ако се откажеш поради твои си причини, не можеше пак да подадеш.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в пт, 30 юни 2017, 19:45
това е май новост някаква. Защото по предната програма, като те одобрят, ако се откажеш поради твои си причини, не можеше пак да подадеш.
И аз това помня, но явно сега правилата са различни.Ще изчакаме и ще видим.Засега само следя информация от познати, ако дойде обаждане ще му мисля.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 30 юни 2017, 21:31
ако не е тайна - кажете за какво сте подали?
От онзли линк, който не беше в ред, кликнах няколко  пъти, чисто любопитство. Да видя за какво подават хората. Попаднах на няколко човека, подаващи за компетенции - само езици видях: английски, гръцки, италиански. И вие ли за език подавахте? Ако не е тайна, де. ...


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в сб, 01 юли 2017, 07:17
Език гръцки /съмнявам се че ще намеря доставчик на обучение в града/ трябва ми диплом не толкова обучение. За професия  812020/8120201  и тук имам съмнение че ще има доставчик на обучение но ще видим.
Доколкото разбрах масово се подава за английски а от професиите фризьор, козметик .


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пн, 03 юли 2017, 20:23
в търсачката https://training.az.government.bg/search/   ако избереш твоя град ще видиш-всички курсове, за които има някакви шансове да се проведат. в моя град, за моя курс, има шанс. но аз нямам право да подавам - затова дебна да видя дали ще пуснат висшистите  :mrgreen:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в вт, 11 юли 2017, 18:45
Аз ходих и си получих уведомлението или там каквото е от бюрото по труда, пишеш заявление кое от двете, за което си одобрен искаш да учиш първо, точно така. Едното, което искам и ще уча първо е графичен дизайн, другото е английски Б1. Като си вземеш това документче от бюрото по труда, отиваш при избрания доставчик, той попълва втората част и с нея се връщаш в бюрото, където ти дават вече самия ваучер, а с ваучера отиваш пак при доставчика и той ти дава счетоводен документ, че си "изхарчил ваучера при него", освен това се подписва договор с доставчика. Днес говорих с тези от информа, дамата там се опита да ми обясни, че няма как да се запозная с договора им преди да им дам да ми попълнят втората част на Уведомлението, не знам как си мислят, че ще стане това. Явно има условия за неустойки и глоби ако се откажеш, ако отсъстваш, не знам дали не те обвързват например да учиш и двете неща при тях. Такива ми ти работи, утре ще ми пратят в крайна сметка този договор и като отида ще ви пиша повече. А, като получите уведомлението и си изберете доставчик, и като той ви попълни втората част от уведомлението трябва да се върнете в бюрото по труда не по-късно от 7 дни преди започване на курса...  newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в вт, 11 юли 2017, 23:28
 аз недоумявам как така няма да искат да ти дадат договора? Смятам, че е защото са неопитни, или ги е страх да не размислиш и отидеш в друг учебен център.

иначе за това прословуто уведомление от бюрото по труда. И дори да ти го попълнят от информа, ти пак можеш да идеш в бюрото и да помолиш да ти дадат ново, непопълнено. и с него да си намериш друга фирма. Да не си мислят, че са кой-знае какво, или че са те вързали  :mrgreen:
баси наглото  :sick:
трябва да си знаем праватя все пак, нали  :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фри в ср, 12 юли 2017, 12:13
Информа поемат 15те % - някоя друга фирма прави ли го?
Кои обучителни фирми препоръчвате (за София)?
Какви са отзивите за Информа - някой да е чул от предишни обучения и кампании?


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в ср, 12 юли 2017, 13:10
Има и други фирми които поемата 15те % питайте още в началото когато разговаряте с тях. Аз взех уведомлението но едва ли ще намеря доставчик прозвъних всички в радиус на 100км. с надеждата че все някой би пуснал тази професия но засега няма надежда.Половината доставчици писали населени места в областта изобщо  не смятат да започват обучение.Предложението беше да търся още 10 човека та тогава да помислели за курс..


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в ср, 12 юли 2017, 13:56
Да, те орязаха висшистите, сложиха самоучиастие и сега върви търси хора.  И аз питах за други доставчици и впечатления от информа, но вече изкаралите курсове мисля, че не се интересуват повече от програмата и не влизат. Трябва да се търси назад в темите. Аз вчера разговраях с тях и за лекторите и за базата. Казаха, че наемат зали под наем в различни центрове, че още не могат да ми кажат кои са лекторите, но спазват всички изисквания от министерството и програмата. Ще видим, не знам кои други да избера, само на техния сайт има достатъчно инфо за специалността и кое по колко часа се учи, при другите доставчици, почти нищо не намирам и се опасявам, че всичко е да освоим едни пари и ще ни претупат.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фри в ср, 12 юли 2017, 16:22
Не си права като казваш "върви търси хора". Хора има, но според мен Хората ги мързи и не ги интересува, а и не знаят за тази програма. Може би умишлено информацията е много оскъдна и не се популяризира.
Един от офисите на Информа ми е много удобен и съм силно заинтересована. Не ми се занимава да разпитвам другите фирми. Но още ни дума ни вопъл от АЗ, чудя се да ида ли на място в БТ.

Чия е била идиотската идея да премахнат дистанционнното обучение  :ooooh: Все наопаки вървим в тази държава, в цял свят дистанционното се развива и процъфтява, при нас не... Сега хората в малките населени места губят тотално и нямат никакъв шанс.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в ср, 12 юли 2017, 16:23
това с поемането - се чудя дали е легално. да не пострадате ВИЕ ако ги глобят ТЯХ.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фри в ср, 12 юли 2017, 16:27
Няма причина да не е легално. АЗ плаща 85% и другите не би трябвало да ги интересуват.


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в ср, 12 юли 2017, 17:02
Това да търся още хора за да пуснат курс ми го предложи една от фирмите които обучават.Според мен също премахването на дистанционната форма е голяма глупост и това изхвърля тотално малките населени места от програмата.При нас би се намерил курс за фризьорство, козметик и английски. Всеки друг език или професия дори и да си одобрен отпада като вариант защото няма да има къде да караш курса. И дори с одобрен ваучер се оказва че човек няма как да го използва.
Аз съм от възползвалите се в преден програмен период но тогава нямаше дистанционна форма и определено и за двата курса ми се наложи да вложа още почти толкова средства в пътни разходи защото нямаше такива в моето населено място.Но сега ако не намеря фирма тук или в рамките на 10-20км. определено ще се откажа от ваучера. Един курс професия или част от професия е в рамките на 9-12месеца почти ежедневно  което си е сериозен ангажимент а и ако трябва да пътувам пак на 50км. за това .......
На практика цената на курса я определя обучаващата организация, ваучера покрива 85% и ако фирмата е съгласна на тази цена да провежда обучение за да събере хора   това няма как да касае програмата.На тях им се издава фактура за стойност която те покриват с ваучера и заедно с нея получават документация от самия курс, протоколи с оценки и издържани изпити на база на които се издава и диплома.Дължи се неустойка ако прекъснеш курса , тогава се възстановява цялата стойност на ваучера от лицето което се възползва от него.През предния програмен период имаше такива случаи, затова и има хора които се въздържат от кандидатстване ако не са наистина мотивирани от определена професия или не са убедени че даден език им е наистина необходим.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в ср, 12 юли 2017, 23:51
На практика цената на курса я определя обучаващата организация, ваучера покрива 85% и ако фирмата е съгласна на тази цена да провежда обучение за да събере хора   това няма как да касае програмата.


това по-горе не е вярно - за мен. По-точно считам, че е невярно.

Отделно, доколкото аз разбрах, е, че фирмата ти издава фактура, че си платил. И с тази фактура отиваш за ваучера. Ако ти издадат ФАЛшИВА фактура, с цел да прикрият тези 15% - значи нещо НЕ Е наред.

Ако беше ОК да се издават фактури, а да не плащаме, сигурно щеше да го пише това, в програмата.

Смятам, че така фирмата , която се коментира в случая, цели да събере повече курсисти. Но според мен прескача някаква законова граница.

И да не говорим, че този вид поведение води до 15% Сива икономика. Което също не е редно, и едва ли ще си остане така.  newsm78 нз ... има нещо глнило в цялата работа.

аз с това си обяснявам, че не дават договора. Кой знае какво пише вътре - един вид, че се съгласяш да измамиш заедно с тях - ставаш им съучастник. И после да те държат "на късо"


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в чт, 13 юли 2017, 06:42
Фирмата ти издава фактура за стойността на ваучера която представяш в Бюрото, за останалите 15% тя трябва да издаде фактура на теб защото ти си лицето което ги плаща. В противен случай би се получило несъответствие, тоест издадена фактура към Бюрото за по висока стойност.Затова и вероятно някои фирми ще предпочетат курсисти за сметка на тези 15% самоучастие които биха възпрели доста хора. От това което ми отговориха по повод 15% разбрах,че фактурата за тях не се представя  освен ако служителката не е била наясно.
В предния програмен период карах професионален курс за професия заедно с хора от друга в същата област, за да пуснат курса бяха обединили няколко кода и никой от проверяващите не реши че е неправилно.Накрая дадоха възможност да се държат изпити за две професии като всичко беше на стойността на един ваучер. И издадоха две дипломи.
Явно има вратички и които фирми са работили по дълго с програмата и знаят се възползват от това.
Ето и отговора на запитването ми по мейл към една :
Здравейте .......................,
Това е кодът на професия "..............................", част от професия е със стойност на ваучера 1 225 лв., общо 600 уч. часа,  като Вашето съфинансиране ще трябва да е 15% от тази сума, или 183.75 лв.
Ще поддържаме връзка.
Приятен ден!

Като събера сумите от ваучера и съфинансирането  излиза почти колкото предишните ваучери 1360 лв.  Съответно в последствие търсейки къде да изкарам още една подобна квалификация платено я намерих и завърших плащайки 350лв. дипломите са идентични заверени от министерство на образованието. Затова смятам че на фирмите би им излязла сметката и без 15% ако имат над минималния бр. записани за дадена професия.
Едва ли щяха да предлагат курс без доплащане ако беше незаконно или ако дължаха фактура на Бюрата по труда за тази сума.За тях това е трик да ударят конкуренцията а за нас възможност да спестим едни 183.75 лв. в моя случай.Това ще ми покрие някаква част от транспорта.


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в чт, 13 юли 2017, 14:40
Не е незаконно, когато отидох да си взема уведомлението в бюрото един чичко (който работи там) ме придърпа да ме агитира кой доставчик да си избера (чичо на процент в нарушение на правилата) и ми изтъкна като предимство, че въпросните не искат 15%.

Фри, какво да не съм права, цитирам колежката от горния пост, така са й казали....


Нямам договор на мейла както се досещате, вчера им писах да им напомня и още няма нищо, не ми изглежда добре тая работа.


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в чт, 13 юли 2017, 14:49
Всъщност сега се сещам нещо.При предния програмен период изобщо не издаваха фактура която да се представя в бюрото по труда.С попълненото уведомление размяната на документи за нас приключваше.Фактурите и всички други документи по курса си ги носеха и подаваха фирмите.Те също бяха задължени да им представят копие от дипломата, а самата диплома си я получаваше човека срещу подпис от ЦПОто.
Договора го получих на първото събиране за започване на курса подписахме ги в присъствието на служител от бюрото, а те после са си оформили документите .


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 14 юли 2017, 19:03
преди фактури никой не ни даваше на нас, но се давали на бюрото п отруда. защото те са плащали ваучера.
но сега не е така. сега се иска 15% ние да си платим. и 85 плащат от бюрото
ваучерът пак е на същата стойност - 1000 сто и нещо. като си доплатиш - общо НЕ става хиляда триста и нещо, а хиляда двеста и нещо.

това, че чичкото те е придърпал и ти е прошушнал - не го прави законно. както самата ти се досещаш

абе, да не задълбаваме.

на всички ни е ясно, че това нещо не е законно.
за някакви си 100 и 80 лева АЗ не  бих рискувала.
защото сега правят какво ли не, за да запишат курсистите.
а после като опре ножът до кокала, друга песен ще пеят.

но, всеки сам си знае  :peace: :peace: :peace:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в ср, 19 юли 2017, 09:16
Не се сещам, човек от бюрото ми изтъкна предимството на доставчик и то е, че няма да ми искат 15%. Самият доставчик също свободно си ме уведоми, че са преценили да не търсят тези пари от обучаваните, никъде не останах с впечатление, че се прави нещо незаконно.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фри в ср, 19 юли 2017, 11:57
........
за някакви си 100 и 80 лева АЗ не  бих рискувала ..
не са 100 и 80 лева, а са 270лв, не е малко. А и не виждам какво толкова се рискува. Винаги могат да ни пуснат касови бележки за тези суми и да си платят данъка, не е кой знае какво за тях. Няма сива икономика, няма грижи :smiles:Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в ср, 19 юли 2017, 19:49
аз доколкото разбрах -дават ти фактурата, и с нея фактура се взема ваучера.

значи, ако ти дадат фактура - за която ти не си платил, а се подписваш, че си платил - има нещо сиво тук. :crazy: не знам как се чуква касова бележка със заднз дата, честно казано - може и да има начин.

и мааай някаква декларация се подписва. мааай казвам, тъй като не знам дали и кога.

При това положение - АЗ не бих рискувала.
Скрит текст:
На моя позната й правят в момента проверка, данъчна. Не на фирма, а на нея-лично. 5-6 години назад. Явно са намерили нещо, във връзка с каквото е направила тя, а аз считам -  каквото друг е направил. И тя се явява насрещната му проверка/потвърждение, не знам как се казва.
Искам да ви кажа, че е наела адвокат, счетоводител. Колко ще й струва, и тя не знае. А сиг ще има и глоба.  newsm78
Аз не изключвам - смятам дори, че е заради предните ваучери. Фирмата тогава им даде към основния курс -  друг курс, безплатен. Изобщо, за мен не е съвпадение.
Аз видях писмото-5-6 страници с въпроси, от пиле мляко искат.
За това, имах предвид, че АЗ не бих рискувала. Тези ваучери се плащат с евро пари, и считам, че и проверките ще са такива. Декларацията се позовава на това, че казваш истината. И носишнаказателна отговорност.

Да, 270 лв. в случая не са малко. Но аз -АЗ-ако ми се отдаде възможност да ползвам ваучер - ще бъда предпазлива.
Не упреквам никого, всеки сам си знае. Просто споделям. Защото ако фирмата обучителната загази, и тръгнат по проверки. Всеки който е подписал, че е платил, а не еплатил, е също толкова виновен.  :hug: :hug: :hug:Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фри в ср, 19 юли 2017, 21:35
не е така. От фирмата ми дават завереното заявление и срещу него от БТ дават ваучера. Не ги интересува какво съм платила. А и фактура не се плаща срешу декларация споко  :mrgreen:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в пт, 21 юли 2017, 13:02
Точно такъв е редът, аз го бях написала по-рано в темата. Взимаш уведомлението и го носиш на доставчика, той ти попълва и подпечатва частта от уведомлението, която е предназначена за него и с това подпечатано чудо се връщаш в БТ, където ти дават ваучера. Счетоводен докумет се издава, когато предоставиш ваучера на доставчика.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 21 юли 2017, 19:13
тоест
се плащат парите когато им занесеш ваучера, това ли имате предвид.

аз бях разбрала, че е обратното.
и какво ще стане, ако не платя, примерно? newsm78


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в пн, 24 юли 2017, 11:44
Не разбирам въпроса... ти носиш ваучера и го даваш на доставчика на обучение, после доставчикът как ще си осребри този ваучер си е работа между него и агенцията/бюрото... и т.н. 


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в ср, 26 юли 2017, 17:38
От доставчика на обучение ми казаха, че ще ми издадат документ за 15% все едно съм ги платила. На въпроса ми дали това не е нарушение, жената каза, че те са преценили, че могат да ги поемат и за мен няма нищо страшно. Писала съм и до агенцията по заетостта, но не ми отговориха дали е законно. Ще ходя утре в бюрото и там ще питам. Иначе прочетох договора, който бил от "старите екземпляри". Беше страница и половина, права и задължения. Основното е, че се задължават да те обучат по тоя план и програма, а ти да посещаваш занятията до поне 80% от часовете, ако са по-малко плащаш цялата стойност на курса.


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Ив* в вт, 08 авг 2017, 22:12
Някой знае ли какво става, ако си одобрен и имаш дата за начало на курса, но си прекратиш договора и се запишеш на борсата? Отказват ли курса при заварено положение?


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в вт, 08 авг 2017, 22:25
от агенцията по труда не ти дават ваучера. преди подписвах декларация, че работя, но сега мисля, че първо проверяват онлайн, и тогава ти дават ваучера.


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: galinche в чт, 17 авг 2017, 19:55
А за шофьорските ще ми каже ли някой кой курс е избрал (кой код)?


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: schivik в вт, 22 авг 2017, 11:26
Здравейте,
Някой от Вас вече взел ли си е ваучера?
Аз днес занесох попълнения отрязък от Доставчика на обучение в Бюрото по труда и от там ми казаха ,че мога да взема ваучера само точно 7 дни преди започване на курса , тоест при мен това се пада на 07.09 .Само този ден могло да го взема иначе го губя и трябвало отново да ми издават уведомление ?! И при Вас ли е така?! А и никой не ми е искал да представям фактура , казаха само да отида с лична карта и толкова .


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Panayotu в вт, 22 авг 2017, 11:29
Ваучера се взима лично само на определената дата, фактурата си я издава доставчика и я представя в Бюрото по труда.


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Елфичка в чт, 24 авг 2017, 05:15
Ако съм си загубила номерчето какво става?


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фри в чт, 24 авг 2017, 14:20
Кое номерче?
Аз нямам такова. Намериха ме по егн. И ми се обадиха днес, че било станало голямо объркване в сиситемата??? Някой чул ли е такова нещо?


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в чт, 24 авг 2017, 14:49
не съм чула, но и не се изненадвам ;-)
аз тази година курс няма да видя, парите били свършили, висшисти да не се надяват.
кво да прайш .


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: DeVa® в пт, 25 авг 2017, 19:45
Че то нали си пишеше за висшистите? Защо го споменаваш?


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 25 авг 2017, 19:48
Пишеше, в най-оригинални те документи, че с приоритет ще се ползват невисшисти. Което означава че ако остане пара, ще се вреди и другите.


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Reninceto в пт, 25 авг 2017, 22:07
Здравейте! Одобрена съм за фризьорски курс и трябва да избера къде да се запиша...Ще се радвам някой ако има  информация къде си заслужава обучението..За сега съм се спряла на Обучителен център Дълголетие...


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Тинтири-Минтири в пт, 01 сеп 2017, 17:08
Здравейте, съпругът ми е одобрен за обучение за заварчик, 3-та степен, и се оказва невъзможно да намерим доставчик в София. Прозвъняхме всички. Нямали групи. Някакви съвети и идеи? Благодаря!


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 01 сеп 2017, 19:12
Туй май не е трета степен?


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: mandel в пн, 11 сеп 2017, 13:06
Здравейте,
Мъжът ми е одобрен за немски език. Мислех да го запиша в Интелект, но днес им звънях и там ми казаха, че освен тези 105 лв се доплащат и по още 50 лв на ниво. Освен това при тях нивата са разделени на А1.1, А1.2, А2.1 и А2.2 по 75 часа. Т.е трябва да платим 105 лв + още 200 лв (4 нива по 50 лв). Минаваш 300 часа, но стигаш до А2.2. Щеше ми се да може да изкара до В1, тъй като догодина ще заминаваме да живеем в Германия и ще му е от полза. А и в Бюрото по труда също ми казаха, че трябва да мине от А1 до В1. Какво мислите, редно ли е да се стига само до А2, пък и да доплащаме? Има ли някой от София, който се е записал на немски някъде?
Ще съм благодарна да споделите мнение


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в пн, 11 сеп 2017, 14:41
Да изкара А2 с умерена скорост ще е много по-добре за него, отколкото да препуска до В1, без да успее да усвои материала заради галопа. Освен ако не искате само сертификата, без значение от наученото.  В1 е вече свободно говорене на всякакви теми и четене на литература в оригинал (разгледайте качени в нета учебници). Може да стане, ако има повече време -примерно курсът да е разтеглен на 9 и повече месеца.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пн, 11 сеп 2017, 23:30
хах, абсолютно невярно ;)
ако б1 е това, което описваш, тогава б2, ц1 и ц2 какво са?
кликни в гугъл и виж какво пише за б1


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в вт, 12 сеп 2017, 00:21
хах, абсолютно невярно ;)
ако б1 е това, което описваш, тогава б2, ц1 и ц2 какво са?
кликни в гугъл и виж какво пише за б1

Ако се учи по Lagune или Schritte, които са постни откъм лексика - ok, ще се избута В1 за да речем 6 месеца, ама ако е Тhemen Aktuell примерно - гарантирано ще е супер трудно да се пребори човек с материала.  
Иначе B1 е ниво учебникарско "владеене" на езика. Горните нива включват да разбираш поне малко от диалекти, стари текстове и тям подобни, до граматика, която в ежедневието не се ползва и която даже и журналистите в медиите бъркат. Който е овладял В1 за немски, значи говори свободно и ако няма да се занимава оратор или журналист, или от сорта, горните нива няма да му трябват за работа и ежедневие.

Европейската рамка е препоръчителна и от учебник до учебник на едно и също ниво по рамката, разликата в предлагания за учене материал е много голяма.


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в вт, 12 сеп 2017, 08:59
Б2~3000. Думи.
Ако е много по-малко или много повече-значи не е Б1.
Това е еврейската езикова рамка.
А пък тия утвърдените системи, са разработени мнооого преди да бъде измислена европейска езикова рамка. И понеже няма как да се преправят, се насосват някак, че да вземат пари от ваучери те. Затова и не съответства.
И затова са а1.1. А1.2. 
И затова което твърдиш по-големи за б1 НЕ е вярно.


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в вт, 12 сеп 2017, 11:04
Тя може да е препоръчителна за теб, но за ваучери те би трябвало да е задължителна.  

Eвропейската рамка е препоръчителна за европейските автори на учебници  ;)
Системата с ваучерите си беше мижи да те лажем, ама на хартия добре звучеше.


А пък тия утвърдените системи, са разработени мнооого преди да бъде измислена европейска езикова рамка. И понеже няма как да се преправят, се насосват някак, че да вземат пари от ваучери те. Затова и не съответства.
И затова са а1.1. А1.2. 


Моля ти се, не се излагай. Немски учебници с А 1.1, А 1.2 и т.н. имаше много години преди българската програма.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в вт, 12 сеп 2017, 15:34
Днес получих СМС да отида да си взема ваучера, защото курсът и започва на 19-ти. Обаче при мен идва един момент малко тра-ла-ла. Курсът е 8 месеца, а аз съм бременна и терминът ми съвпада с края на курса. ако всичко върви по план, ще мога да избутам курса, но не знам не се ли полага някакъв изпит и колко време след приключването на курса е това. Да не изгърмя на финалната права. Баси екшъна.  :shock:


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в ср, 13 сеп 2017, 00:54
какво ще учиш?
Но каквото и да учиш - изпитът е няколко часа.
А и би трябвало да има дата и час за поправка.
нали разбираш, че ако ти не си вземеш изпита, те пък няма да си получат парите.
така че е от взаимен интерес
;-)
пожелавам ти леко бременеене.
моят опит - по-добре да ходя на курс бременна, отколкото да не ходя като родя.


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в ср, 13 сеп 2017, 11:50
Графичен дизайн. Ще говоря с тях (информа). Дано има начин, че... не знам.


Титла: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фри в ср, 13 сеп 2017, 13:35
Успяваш ли въобше да се свържеш с Информа? Не си вдигат телефоните, да не би да са фалирали?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в сб, 16 сеп 2017, 14:53
Те ми е обадиха да ми кажат, че курсът ми започва и на 19-ти имаме инфомрационна среща в офиса им на Борис. Оказва се, че и SMS-ът с напомнянето ми е от тях, от бюрото ме гледаха много странно като им казах защо идвам. Те нямали практика да изпращат напомняния, така разбрах, че е от информа. Много са зле от ДбТ. Някакъв документ от НАП закрепили в моето досие, но с имена и данни на хора, които не познавам. Разпитваха ме като в полицията. Как така не знаете какво е това, не сте ли го донесла вие, тези имена нищо ли не ви говорят, как е възможно? Накрая си написаха бележка "Лицето не знае за какво става дума!!!" ... мъка.

Отплеснах се. Не са фалирали.  :)  Ако си одобрена за ваучер трябва да отидеш най-късно преди датата на започване на курса. Датите за курсовете са публикувани на странциата на информа в раздела ВАУЧЕРИ за заети лица.

Успех.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tini4ka в нд, 04 мар 2018, 12:36
Здравейте, очаква ли се скоро да стартират програмата?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Charlotte_85 в пн, 16 апр 2018, 00:45
Аз също се интересувам дали скоро ще има ново кандидатстване.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пн, 16 апр 2018, 07:48
За сега не се чува
Вие отговаряте ли на условията й


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фри в пн, 16 апр 2018, 10:49
Тази програма е пълна глупост. Адски съм разочарована. Втория ваучър няма и да го използвам, чакам с нетърпение да свърши курса по първия.
Ако наистина ви трябват знанията въобще не си губете времето. Ако на някой му трябва само "тапията".... то жалко за него.
Едно сравнение - ако го знаех нямаше да си помисля за тази Програма:
Онлайн платеният курс е 270 лв. С тях получавате квалификация по каквото си искате. Понеже удобно забраниха онлайн курсовете по Програмата, цената на присъствения курс е 1800лв. От тях курсистът трябва да заплати точно 270лв, какво съвпадение, а.... другите се плащат от "Програмата"  с ваучъра. И трябва да си губи времето до там и обратно вместо да си седи пред компютъра и да си учи като пич.
Слаби евтини преподаватели. Информа ни излъгаха, че курсът ще е на добро място, а ни забиха на края на света в Дружба на езерото.Излъгаха ни и че всеки ще учи както си иска - имало много групи и за събота и неделя и за през седмицата... нищо подобно. Едва се събраха десетина човека за една група. Нивото на обучение е под всякаква критика - като за бавно развиващи се. Ужасно съжалявам, че се занимавам с глупости, но съм подписала договор и няма мърдане.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в пн, 16 апр 2018, 16:41
И аз съм в Информа. Какви ли не жалби пускахме, как ли не се разправяхме. Един учебник от 20лв ни връчиха само защото имаше проверка. Аз уча графичен дизайн. Е, Бога ми... Потрес. Те са решили с нашите пари да си накупят апартаменти и заради това всичко е под всякаква критика.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фри в пн, 16 апр 2018, 17:11
Какви жалби пускахте - до БТ ли?
Чудя се дали им пратя на БТ-то аудиозапис от някоя от лекциите. Да видят, по-точно да чуят, за какво си дават парите.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пн, 16 апр 2018, 19:23
Не искам да те разочаровам , но мисля че знам коя фирма имаш предвид като пишеш 270 лв. За тази сума няма читав курс там, казвам ти го първа ръка. Цените, които са горе долу двойни, са за нормални онлайн курсове.
:-)
А за и информата не се хабете, те си плащат където е нужно.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фри в пн, 16 апр 2018, 21:45
Мога да си представя колко са читави курсовете. Идеята ми е, че срещу същата сума ще получите същата информация и същия документ без да се налага да пътуваш като изоглавен и да слушаш някакви елементарни простотии три пъти седмично.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в пн, 16 апр 2018, 23:42
Аз не смятам, че дистанционното обучение е по-добрият вариант. Просто трябваше да намерят кадърни преподаватели и нормална база. А, те с пръдня-боя, за да гушнат кинти.

В БТ писахме, освен това и до самите тях многократно. Накрая ни изпратиха мейли, да имаме предвид, че курсове, срещу които има подадени жалби ще бъдат преустановени. Един вид, казвам ти снахо, сещай се дъще. Мизерници.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в вт, 17 апр 2018, 00:03
Тази липса на контрол на качеството я няма в дистанционните курсове!!! Това се опитах да ви кажа. Тея, които са качествени, са систематизирани, с видео, със свестни неща за четене- не е копи пейст от Уикипедия . Защото ти можеш да си губиш времето и четейки боклуци, нали
А дистанционното ще го избера винаги, когато имам избор. Само в случай че това, което уча, не се предлага качествено онлайн, тогава ще избера другото. Ходих и на двата вида миналата програма, за мен съм си взела поука.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фри в вт, 17 апр 2018, 06:37
Ако това, че при жалба ще прекратят курса е вярно, то аз съм силно заинтересована. Така ще ми отпадне договора и няма да съм длъжна да си губя времето с глупости.
Какви жалби писахте?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в вт, 17 апр 2018, 06:52
Те нямат право да ти удържат нищо, защо не си изпълняват задълженията по договор. Освен това, таз клауза си е тяхна измишльотина, с не условие в наредбата. И онези 270лв., това е нарушение също. На вас оригинални материали по модулите предоставиха ли ви?
Аз лично бих се договорила с тях. Щях да им кажа всичко това и да поискам допълненително споразумение към договора да ми отпадне тая клауза. Ти можеш да пуснеш всякакви жалби, но твоите съкурстници може да искат да продължат. Обмисли го и прочети или попитай в бюрото какви са им задълженията.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в вт, 17 апр 2018, 07:31
Ако се прекрати курс по вина на обучителната фирма ще ви дадат друг ваучер, за да го ползвате другаде
Само не знам дали връщат парите самоучастие но вероятно е редно да се върнат

Пък какво са ви обещавали, какво не са- в договора пише ли го?

И последно се сетих, че не мисля че се иска оригинален учебник за всеки модул, а минимум един оригинален учебник на курса


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фри в вт, 17 апр 2018, 10:44
Те нямат право да ти удържат нищо, защо не си изпълняват задълженията по договор.
Формално те си изпълняват договора. Това че обучението не е качествено е друг въпрос и е не е лесно доказуемо. Те винаги могат да кажат, че нивото на обучението си е такова, за олигофрени.
Доколкото смътно си спомням ако направим повече от 20% отсъствия трябва да платим ваучъра - 1800лв.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в вт, 17 апр 2018, 10:50
Не, според споразумението с агенция по заетостта са длъжни да предоставят оригинални материали по учебния процес. Ние имаме английски, збут, рисуване, софтуер, компютърна грамотност и т.н. Как с един учебник?
Това с плащането на ваучера си е условие на информа, не на БТ или Агенцията.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Herzen в вт, 17 апр 2018, 11:28
плащаш си ваучера, ако не изкараш изпитите или имаш отсъствия
за това още в бюрото по труда се подписваш


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в вт, 17 апр 2018, 11:43
Ок.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sisonka_ в вт, 24 апр 2018, 15:50
Здравейте момичета, собственик съм на еоод, самоосигуряващо се лице. Мога ли да се възполвам от някоя от програмите от бюрото по труда за език или изкарване на курс по козметика? Изобщо има ли някакви програми по който мога да се възползвам от бюрото, безплатно или срещу накакво доплащане?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в вт, 24 апр 2018, 19:09
Питай в борсата
Сега програми май няма


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Алгара Модра в ср, 09 май 2018, 21:18
Аз не смятам, че дистанционното обучение е по-добрият вариант. Просто трябваше да намерят кадърни преподаватели и нормална база. А, те с пръдня-боя, за да гушнат кинти.
В БТ писахме, освен това и до самите тях многократно. Накрая ни изпратиха мейли, да имаме предвид, че курсове, срещу които има подадени жалби ще бъдат преустановени. Един вид, казвам ти снахо, сещай се дъще. Мизерници.
Аз също съм в курса по графичен дизайн към Информа, не виждам нищо некадърно в преподавателката ни, напротив- научих много неща, въпреки че вече имах прилична база. От Информа са осигурили лаптопи за онези, които не желаят да си ползват личните, аз лично предпочитам да работя на моя, имам си инсталирани всички програми. В крайна сметка основното, което ни е необходимо са програмите, с които работим, освен учебника на хартиен носител ни предоставиха и електронен учебник- "Графичната комуникация днес", доста добър между другото.  Има какво още да се желае разбира се, но досега откликват всеки път, когато поискаме нещо, ако не са се сетили сами да го осигурят. А в мейл-ите, които ни изпратиха акцента беше именно върху това, ако сме недоволни от нещо или имаме нужда от нещо, да се обърнем първо към тях, преди да се жалваме, не виждам нищо нередно в това. С две думи има какво да се желае от към организация, но определено съм доволна от обучението и начина, по който реагират, когато има проблем и смятам и езиковият курс да изкарам при тях.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в пт, 11 май 2018, 17:35
Т.е имаш предоставени учебници по Рисуване, История на изкуството, Английски в професията, Цветознание, Композиция, Перспектива? Ходила си на вечерен акт, рисувала си голо човешко тяло, пейзаж? Минала си компютърна грамотност, предоставен ти е софтуер? Предоставени са ти материали по рисуване? Компютрите няма да ги коментирам, по лагващи охлюви не съм видяла. И обучението ни струва 1800лв. Книжката, която ни подхвърлиха заради проверките е 20лв and thats all folks! И нещо, на което никой не може да ми даде отговор. Колко продължава обучението? :) И не ми казвай 8 месеца. 

Това, че твоите критерии са занижени, не означава, че нещата са ок. И вярвай ми първо на тях сме писали, но те са глухи докато не ги подкараш с Агенцията.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sisonka_ в вт, 19 юни 2018, 10:59
Момичета знае ли се тази година кога започват да приемат документи? Звънях преди два месеца в Бюрото, но ми казаха, че за момента няма програми. Интересуваме курс за козметика.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: tini4ka в пт, 29 юни 2018, 15:17
И аз се интересувам дали скоро ще има и работещи хора могат ли да се възползват?


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в пт, 29 юни 2018, 15:27
Програмата е за работещи невисшисти. Най-добре се обадете в районното ви бюро по труда и попитайте кога ще има прием.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: мама на две слънца :) в чт, 06 сеп 2018, 00:44
еее за работещи висшисти нищо и никаква програма ли няма ужас


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в чт, 06 сеп 2018, 07:43
Май вече няма никакви програми за никой.
Или по-точно има някакви опции- но работодателят трябва да подаде документи за служителите си


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фри в чт, 06 сеп 2018, 09:42
Тези програми и без това са пълна глупост. Правят се само за усвояване на едни пари. На никой не му пука дали нещо си научил.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Hristina Savova в чт, 06 сеп 2018, 14:03
Тази година май месец, взех диплома за готвач, обучението продължи девет месеца и трябва да кажа че се побърках от учене, но сега трябва да уча език и се оказва, че няма доставчици.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Hristina Savova в чт, 06 сеп 2018, 14:11
По професионално направление, можеш да бъдеш сложен във всяка  група, но за език трябва самостоятелна. Ако някой има да учи нещо по сегашната програма, трябва да го прави сега, до ноември 2019 трябва да са приключили обученията. Много трудно, ако си с втори ваучер като мен.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фри в чт, 06 сеп 2018, 15:18
Аз имам втори ваучер за немски, но няма да го ползвам. По-добре ще науча език с нормална група в която качеството се контролира. А така, в някакви забутани училища на другия край на града със слаби учители, които само си отбиват номера - не, мерси, безплатното ми излиза много скъпо.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Фиффи в чт, 06 сеп 2018, 19:49
Tочно! Аз “учих” руски по програмата. Първо докато изобщо открия курс с някакво нормално местоположение, после докато изобщо се сформира група, защото езикът все пак не е толкова желан. И накрая учителката беше супер посредствена и почти нищо не научих, само си загубих времето.

Може би за по-популярен език с повече предлагане или пък някой по-практически ориентиран курс е добре.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в пт, 07 сеп 2018, 15:00
Пък при нас Информа няма да ни пуснат дипломи, защото са нарушили един куп условия и най-вероятно ще ни анулират курса. 9 месеца на вятъра. Имаме и ваучери за език, които няма как да ползваме без дипломи. Изобщо никога не ходете в Информа, лъжци и измамници.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 07 сеп 2018, 15:43
Да, те не стават, в което съм убедена, обаче не вярвам че няма да ви издадат дипломи


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в пт, 07 сеп 2018, 15:50
Е, срокът мина, телефони изключени. От агенцията и бюрото казват да пуснем колективна жалба, защото Информа нямало да получат плащане по ваучерите и най-вероятно курсът ще бъде анулирано. Вярваш, не вярваш... то и по медиите ще се чуе.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Zest в пт, 07 сеп 2018, 15:53
Доставчикът издава свидетелствата. Логично е ако не спазили изискванията за доставчиците и ако им отнемат лиценза, да не издадат свидетелства. Защото те после трябва да бъдат и регистрирани в регистри. Прочетете си договора и вижте какво пише за неспазване на условията от страна на доставчика.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в пт, 07 сеп 2018, 22:12
А ходихте ли на място в офиса им? Сега все пак почивни дни


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: ЯHHA в нд, 09 сеп 2018, 23:57
Нещата са на етап жалби, вече никой не се занимава да ходи на място или да им звъни. Те са безобразни лъжци. Договорът е толкова смешен, че дори няма положение, в което доставчикът да не си е изпълнил условията. Нито дума за  дипломи, срокове и пр. Само от споразумението между тях и агенцията можеш да разбереш какви са им задълженията, но това не е част от нашите договори. Абе, цирк.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: radi86 в чт, 21 фев 2019, 10:02
Здравейте, дали има някакво развитие по програмата? Не намирам информация за стратиране, условия и т.нат.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в чт, 21 фев 2019, 20:35
Май ще.я пускат скоро но ще плащаме половината ваучер. Значи за един курс по графичен дизайн, си приготви 900 лв. И борсата дава 900 лв.
Мисля, че ваучерите умряха..


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: Chory в ср, 10 апр 2019, 12:54
Програмата е стартирала от 01 април , защо висшистите нямат право да участват в тази програма, не е особено честно, винаги ли е било така


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в ср, 10 апр 2019, 13:52
могат да участват, ако са над 54 г.
ами, предното издание го асложиха това ограничение, с цел ... абе да я съсипят тази програма.
Сега доколкото разбрах, си плащаш половината пари от ваучера.

и ето го и резултатът - темата опустя


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в ср, 10 апр 2019, 16:09
Aз бих платила и половината  (пак ще е много по-изгодно от свободния пазар), ама с това изискване висшистите да са изключени....


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в ср, 10 апр 2019, 19:37
ами, явно зависи от човека и от интересите му. Защото аз не бих платила


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в ср, 10 апр 2019, 19:53
ами, явно зависи от човека и от интересите му. Защото аз не бих платила

Е, ти сама пишеш, че си минала безплатно два курса от първата вълна,  :D  много ясно, че няма да ти се дават пари.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в чт, 11 апр 2019, 23:10
Да, преди 7-8 години ли, колко беше. За това време у мен се породиха още идеи :-)

Сега, честно казано, ако можех, щях да се запиша на краткосрочни курсове, може би за месец-два, в областта на продажбите и шлифоване в общуването. Или дигитален маркетинг. Но 7-17 месеца, вече ми се виждат доста. Може и да съм одъртяла, затова ;)


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: sinergon2 в пт, 12 апр 2019, 18:38
Бе, няма лошо да имаш идеи, лошото е това идиотско ограничение. Аз бях подала документи за първата вълна, но много късно и не стигна до мен.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: bubanka в ср, 12 юни 2019, 12:20
Моля някой да пусне нова тема.


Титла: Re: Обучение по ОП "Аз мога" и "Аз мога повече" - 15
Публикувано от: rumka833 в нд, 16 юни 2019, 13:27
Ми то Няма много смисъл, програмата умря